Norsk Organisasjon for Rullebrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Organisasjon for Rullebrett"

Transkript

1

2 Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv om fryktfrmbringnd sakr: Vold, blod, kkl sx (Dagbladt om Adil Dyanis karrir i Skatboard; " Knust tnnr og Mass Blod" llr vldig vldig vldig gøyal hndlsr: VG's typisk "Litn norsk gutt md gitost og ullsokkr gjør suksss i dn fantastisk stor vrdn" artikkl om Adil). Vanlig for diss avisn r at journalistn har ca 1 tim til å stt sg inn i tma.nylig var dt NM i rullbrtt.! tillgg skal stofft prsntrs for non på n kjmpspnnnd måt. Vrtramp r nå ngang dn mst sirkushaluba-rlatrt skat-grnn, så dt r liksom ikk sjldn at strt blir fit undr tppt som nybgynnr og lkgrn. Og når journalistn og kari tr-ns skal avgjør hva som r gøy, blir dt gansk forstålig at avisn blir fylt md misforstålsr. Som kompromissløs strt skatr får jg ikk akkurat rksjon av å s forsidn i avisn ttr NM md titlr som, "Adil, Norgs bst skatr". For all dl, Adil r kanskj bst på Vrtramp i Norg og jg bundrr karn for å totalt kjør tricksn sin ut så likgravr'n står vd sidn av mg å gnir sg i hndn... Rundt 80% av d som skatr i Norg kjørr strt, og har valgt vinnrn sin i dnn grnn, no som ikk r n dritt lttr n Vørt. Likvl! vil tabloid-avisn alltid skriv artiklr om dt d, som ikkskatr, oppfattr som dt råst. Uanstt r omtal likvl! positivt fordi dt synliggjør rullbrtt, mn artiklr skrvt av " tilskur" slår gjrn galt ut hvis ikk skatr fortllr hvordan gria r. Dt r så godt som gnrll oppfatningn blant folk om at all skatr gntlig vil kjør vrtramp. Mang vil forsåvidt dt, mn dt r rimlig uhldig at brmn av Norgs bfolkning tror at "n sånn u ban" løsr skatrns problmr. Dt gjør dt ikk. Undr skat-boomn i bl dt slngt opp mass rampr, oft byggt av ihrdig hjlpr som ikk ant så my om hvordan n ban må vær og som hllr ikk hadd bra byggplanr. Dt r ikk så rart at skating på diss bann ikk bl så jævli morro. D bli ttr n tid ikk brukt og bl stånd igjn som spøklsslott. Skatboard var n ngangs trndy farsott, og var i løpt av 92 dødt og bgravt. Md dnn ldr'n vil jg dr skal fatt at dr slv må alltid si fra hva dr vil skat på og sørg for at d som byggr vit hva d drivr md. Dnn sqw r hg\r.. d litt t.t,m~~ r nnj ;mi~~n rundt om i landt tfr..''~ k~..};t~ a l! d.if. ; ' J.~~~ft.iVflb;~''.~'. t ~~~.)~~ ti ~ j t!!d Ill ~ %. til skating på bst måte!~ ts, "' '~" R1~ ' '*"',,øfi! Ill 1!!: l Norsk Organisasjon for Rullbrtt IK!filit((J)r: Lakkgt 55 A Tlfon: Tlfax: M~d~~m~!k J[p): fp((j)~it Jd r :~~~ ~ P.B. 846 Sntrum 0104 OSLO Enkltprsonr kr pr. årinkl. abonnmnt på Rullbladt. Klubbr undr 30 mdl. kr l ovr 30 mdl. kr fr~d J lkitl l r: Fritjof Cornlius Krogvold Kjartan Prøvn Arnsn, Juli Jacobsn, Jan Ing Janbu, Ivan Sandmæl, Ol Christian Pttrson, Axl Essth og Jåffn l Jy((J)lUJit: Fritjof C. Krogvold og Erik Hammr Trylklk~ Rprografisk Industri. [F'((J)r~~d~~ Christian Brox (cuz h's th king an'shit) : Backsid Nosbon transfr ovr hippn. Foto: Ol C. Pttrson T Jiklk it~~: Andrs Slaatsvn, Andrs Solli, Frod Ullsund, Ar Myklbost, Marius Back, Øystin Grni, Øystin Fyks, Andrs Aas, Kristian Kristiansn, Pitr Hullrman, Brnhard Sports, Wasm, Run Hofstad, Børg, Arild Tønnsn, Jacob og Jstr.

3 > AM-~trt i Gjøuik > Dahl Match Grimmrgårdn. Dahl Match Moa Sntrt i Ålsund> Hot Rod i Trondhim> Th Lab. Sssion og Urban Jans War i Oslo> ~trss og Sssion i Brgn > Sssion i Stauangr > Urban Jans War i Porsgrunn > Ualntino i Arndal Distriburs au URBAH Jf AH~ WfAR tlf: fah: Juli Var dt igjn tid for skatrn å invadr n by for å avhold sitt årlig NM. Valgt i år falt på Kristiansand, byn som for omlag 351 år sidn bl inntatt av n dansk kong dn gang Norg var n dansk koloni. Kongn ht Kristian Quart og turnrt rundt og sprdt syfilis og oppkalt byr ttr sg. Kult å vær kong. Spsilt artig var dt at, nttopp samtidig som NORB og B-gjngn skatboa akjjuor;~vc:uotc~aarramje Norgsmstrskap i byn, var d~lt;r1~ntønan~p~iirn; nskr som arrangrt n musikl~. f~ tivåif S,~?tii\Gif$.. oppkall ttr dn syfilisbærnddik1tåfo~t+ fstivaln hadd my kul konseuttøn of Pain og Urg Ovrkill mn ølsrvring, spnnnd 11 altrn md trailrmixsøpplmat~~- sta massn - NM fikk plnty md i hlvt som forgikk. Alt lå i områdt rundt m konkurransn bl holdt på n fstningn, vgg i vgg md si d koslig konsrtn. Vrtra sn bl holdt 150 mtr brwtr.nfn grssltt vd havt. Skatrn synts dtt var idyllisk og fint. Litt forsinkt, mn til brukbar tid var vrtrampn og strt coursn frdig. Nærmr 300 skatr, kunn konkurrr om i dt hl tatt å få kjør på d 6 lmntn på strt aralt. (sjkk bildn.) Vrtrampn var ovrfylt og rgln om 11 førstmann inn får først kjør 11 gjord sg som vanlig gjldnd. Frdag var dt innkjøring, dsvrr rgrt dt n dl og all førstrisrn sto md dommdagsuttrykk i øynn og altrnativ aktivittr som nasking i butikkr, tagging og dialktmobbing bl sriøst ovrvit av d små bandittn. Ettr hvrt tørkt coursn smått opp, og mang fikk brttn sin ut i d små sprdt vanndammn som frmdls ikk var tørkt opp. -Brnhard sport, Kjks og Am-sport som hadd ft varstands på områdt T.C:>I"n"'"H" T '-''-''"'= kllllagr. HJl:ros s for at strt bann var ovrfylt av IXI(ll1QUkjnt annsiktr å s, slv om jg i+o\-t n(')li;t<' Dltaklsn tlt likvl! ikk mr dårlig når jg så mang som kvalifisrt sg til smi-final. ;.mtate~øatg og all som hadd nrvr?~øjv> I\.Ilda, mn dt r nå alltid sånn at ingn som tar slv konkuransn ;o;r-.;;ubt' Irlort mst om å ha dt moro og nn. Som vanlig trut d sporallrd i i i tidn, no som skatrn lå og sov på dnn n kom i gang t par timr dn kom politit for å hnt for vi hadd ikk søkt om å høy musikk. på sparkt arrangrt vi n u lli-konkurrans. Kai Harald, Christian Brox og Thomas Svndsn klart all 8 brtt. Da n av gutta rv på 9 brtt hntt vi n parkbnk, som Thomas dro olli ovr. Thomas har nstn ikk skatt på 3 år.. (Hy Hy, ) Av all dn rå skatinga som bl gjort utnom konkurransn bør vi hlst Fortsttr sid 8

4 li li ' Christian Brox : Christian kjørr for Focus Skatboards og Sssion. Hvis Christian ikk hadd skatt hadd han kanskj vært t katastrofområd. Han r sansynligvis n av vrdns bst og mst aggrssiv pool skatr, og har mr ksplosiv nrgi nn n atomubåt. Høy frontsid Kickflip ovr bank hipn, backsid olli ovr spd-bumpn, kickflip to faki på bankn, 360 frontsid olli ovr hippn, og llrs høy ollis hr og dr. Christian skatr kjapt og rkkr stort stt dobblt så mang tricks som andr på t run. Ettr NM dro Christian på intrrail, og annnhvr dag ringt MTV til Sssion for å få tak på karn. Trond Sjønøst: Trond r fra Stavrn og var t ukjnt fjs før NM,. Alltid kult når non ukjnt gjør dt bra på NM. Backsid...."" kickflips og hlflips på fun-boxn og hip-bankn i t filfritt run md flr tknisk tricks. Gutta fra Larvik og stavrn har gn strt cours i stavrn hvor Trond har øvt in faki switch 360 flips som han kan gjør i prakticn på NM. Trond r dyktig. Torgny Amdam: Torgny skatr or Clan skatboards og hadd for anldningn på sg møkkt-hvit t-skjort. Han gjord bl.a. backsid tailslid to faki nd handra switch Kicklflip ovr p (hy, hy!) nolli faki på hip-ban Torgny spillr i hardcor bandt som nttopp har Han løpr alltid syngr høyt fra sin for å pump T orgny jobbr m passningsvansk kampn mot all u drag. Torgny r H. ror[jp>'c~ S~q(<~/(t~ tallslic/:i Foto JilitlntJi music&clothing Axl Essth: Axl skatr for Brnhard sport og kommr alltid til finaln i NM. Hlflip lndy grab og 360 flip ovr box-hippn llllliiijo"..-iiø"' hlflip to faki og 360 flip to faki på bankn, frontsid olli fra bankn til nd handrailn. (frontsid olli hlflip ovr bank-hippn) Axl kan mang vansklig tricks, og brukr stort stt få forsøk på å klar dm. hollndrgt Brgn

5 ns: Thomas kjørr for Brnhard sport, og dt år fyrn crust rundt på bann var, "skatr karn gjord 360 flips ovrspdbumpn så smooth n kar fra t mykpornofilmfi ~rotisk film bar nd Bjørnar Krogh: frontsid ol/i hlflip på bank- hippn. Foto Jan Ing. Vidr plassringr i Strt: 11. Hnning Bråtn 12 Jan Erik Dragsth 13. Bjørnar Krogh 14. Kristrian Bkkns 15. Tommy Aas 16. Arild Rossbø 17. Robrt Kaldal l Thomas Brgsn 19. Kai Harald Voldum l Svinung Larsn 21. Hnning Strøm 22. Halvor Aaby 23. Danil Forma 24. Jon Fribrg 25. Adil Dyani 26. Inga Ødgaard l Frdrik Liland 28. Marius Hatlo 29. Macik Korbut 30. Ol Daln l Espn Rød 32. Kjtil Aasn 33. Sondr Mikalsn 34. Hnning Øvrby 35. Mortn Ekland 36. Martin Ottsn 37. Jon Erik Andrsn 38. Trond Wistad 39. Asl Rmn 40 Esbn Stabl! 41. Knnth Høydal 42. Frank Gjrd Alxandr Kayambakis slo sg godt og mått få trøstprmi av Am-Sport for ikk å bgynn å gråt. Foto: Ivan

6 Ettr fjorårts NM utn vrtramp, var dt kult å igjn arrangr n vrtramp konkurans. Skatinga på rampn var ovrasknd bra, når man tnkr på at dt r svært få rampr i Norg, og d få som r, kanskj ikk liggr mst sntralt llr r i toppstand. Dt var kun 8 dltakr på vrt. Skatrn bstmt drfor at d bar skull skat i n halvtims tid, og drttr bli nig sg imllom om plasringn... r man god vnnr, så r man god vnnr. li li kk ankln så dn bl md n Far, sutring r vrdt å mrk sg at tross for all aktivittn alt kaost bl dt ikk lr sriøs skadr. Sommrfri og skrubbsår hørr jo gntlig sammn. Takkt vær lokalappa Kjks fikk NM av t par proff skatr lk (USA.) Wad spyr, og og n svært dyktig glmt, pompt stmopp. D synts slvfølland og hjalp stadig til n var hlt frdig. dsvrr blitt litt vl har fått non bildr fra, og vil trykk non Dt har ltt for å bli 11 journalistn og d ratn kommr fra tigrstadn, mn vi tar gjrn imot flr bildr og artiklr om f.ks NM -Hlt sant... ~916J C<~; ~'(\~J9l RING FOR KATALOG Fortsttls fra sid 5. Jan Erik Dragsth's kickflip olli backsid nd handrailn. U- kjndis Knnth Høydals fbl grind nd handrailn. Robrt Kaldals faki hlflips ovr box-hippn. Martin Ottsns kickflip frontsid varials to faki på bankn. ( Han hadd også annlagt n fantastisk afro frisyr.) Tommy Aass backsid 270 kickflips ovr box hippn. Tom Birkmos frontsid nolli hlflips på hip-bankn. Kristiansand var ikk n spsilt spnnnd by. Likvl! kan vi nvn andr fstlightr som at vi i sntrum så t varsltrkantskilt md t bild av dn snaddrlig og rnringsrik matrttn pøls. Undr sto dt skrvt 11 Farlig Godt!" (Jan Ing synts slvfølglig dtt var "miss... ) Kristiansand r også kjnt for å ha n flott dyrpark. Dt virkt imidlrtid som hl dyrparkn var flyttt nd i sntrum og at all dyrn gikk sjanglnd rundt og drakk av colaflaskr md blankt innhold og hvsst stygg ord til hvrandr. Fstlig. Vi rakk dsvrr å få md oss to tmmlig kjiiip skadr. Frdagn var dt n fyr som fikk brukkt bint så dt stod rtt ut av lggn. Ambulansprsonll var hldigvis ikk langt unna og få lot sg ro nd av dnn skadn som vl kan rgns som n ral sksr i frins trningspill. Fortsttr sid 9. Fotograf: Stin Erik Kjlsrud Skatr: Yngv Opakr Trond Sættm; Layback roll-out. Foto: jan Ing.

7 Som du sikkrt skiønnr hadd vi ikk stor forvntningr når vi satt i bussn på vi til n av d norskst byn i Norg. D morgngrtn Oslo-skatr fikk likvl på sg skoa og av md ryggflskt når d fikk s hvor skat-bart alt så ut. Hamar har d sist årn opplvd n dl gøy : OL, storflom og skatproff-oppvisning. "Byn.. så likvl ut til å ha ovrlvd alt dtt og var giort klar til n aldrig så litn skat konkurans. Hlga 12. og 13. august var dt klart for rullbrttkonkurrans i Hamar, i rgi av Hamar Skatboardklubb, "Marg og Bin" og NORB. Arrangmntt skull holds på "Vidkk" -plassn litt utnfor sntrum, som ttr intns jobbing i sommr r blitt Hamar skatrns ny lkplass; En stor bank m/ kant og coping, 2 små banks md gap, 2 små quartrpips ml gap samt n ft pyramid og n stor q-pip r non av fasilittn strt aralt har å tilby. I tillgg innholdr områdt n 180 cm. høy, fir platr brd mini-ramp, som r forbundt til strt aralt md hip til stor quartr pip. Dt bl konkurrrt i båd strt og mini-ramp. Tvlingn bgynt md kvalifisring lørdag, md 32 dltakr i strt og 13 i mini ramp. Strtn bl kjørt i 4 hat a 45 sk. pr dltakr. 12 hldig ( llr var dt dyktig?.. rd.) bl sndt vidr til finaln. Da kvalifisringn var ovr, utpå kvldn, var d flst utslitt ttr my skating i intns varm. Mn non fant allikvl krftr til å sjkk ut Hamars sagnomsust utliv ; ls "pølsvoldscn", non bl også på plassn for å skat ut natta. På søndag var dt dukt for finalr. Vært var skyt, og hldigvis ikk lik varmt som lørdag.vi var vitn til my bra ska ting, hvor NM-kong Christian Brox var i n klass for sg. Han ovrbvist md rask ska ting og trick m/høy vansklightsgrad. Dt var drfor ingn sjokkskadd ttr at rsultatn var klar, Brox vant også dnn gang. Md mini- ramp finaln kom også rgnt, utn at non så ut til å bry sg særlig om dt. Dt stod mllom fm ung mnn; Adil Dyani; gjord som vanlig høy airs og ollis. I tillgg stod han for litt sptakkl da han gikk opp på pyramidn og la fra sg t brtt som han ga bort til dn som først fikk tak i dt. Et brtt r jo som kjnt ltt å dl på 50 skatr.. Christian Brox utført høy airs på xtnsionn samt olli to pivot på samm std. Bård Knudsn og Bjørnar Krogh vist sg fram md frontsid nosbluntslids og alt mulig av liptricks to faki. Espn Rød var absolutt tilstd md sin ft tailslids og grids. Mr. smooth, Mr. stylish a.k.a. Svinung Engli gjord sg bmrkt md suprstilig frontsid airs samt madonna på xtnsionn. Mini rampn bl ttrhvrt gansk våt, og ikk hlt ufarlig. D sist runnn til final-guttn bl drfor krydrt md litt kstra vingling og non.',.,.,,,,,:::.>'>,,.lngr slids. Gøy. Uanstt, dt bl Brox sir hr også. I strt var dt dnn gang satt av plass til n gn for barn undr 12 år. Dnn bl vunnt av Magnus Brodal ttr ovrbvisnd skating.han fikk forøvrig n 15. plass totalt. Ettr at d konvnsjonll konkurransformr var avviklt, bl dt arrangrt n høys.t uhøytidlig "Olli-ovrlngst-gap" konkurrans. Asgir Innrdal fra indr-nordmør, var mannn md mst guts hr. Hans vinnrlngd bl ikk målt, mn pålitlig kildr kan opplys at dt var "drit langt", hvilkt no ovr tr mtr. Asgir gikk for to sinnsyk ollimått btal md to harfall og kunn drttr innkassr 200 kr. som fortjnt! Dt var også d to nst hard falln vi fikk opplv dnn hlgn. Ettr alt dtt var dt prmiutdling, før all rist hjm til sitt. Fortsttr nst sid.

8 Fortsttls på hamar Mang av Oslo ska trn som rist hjm md NORB-bussn, fikk sitt på takt md bna nd i takluka, mns bussn krabbt sg hjmovr i hlgrusht. All var nig om at dt hadd vært n uforglmmlig hlg!

9 Digital ABC sortring :.. AlinULFn KRISTIAN 1 Rullbladt r stolt av a prsntr som dt først sriøs rullbladt på dnn plantn: mdltal skat-boarding. Datamaskinn du brukr hør ha IINETSCApf, som r klart bst for Ntcruising. Dtlinhs flr såkalt ~~~P.:~rar.lli-P.maa-i, nøslldr du kån søk GILIUIIiB".. II.III!iill. IUILB intrssrt i... SKATEBOARD 11 vil ( :~il QQ;~:~!lMl&\lfA:,.,,.,"'''""' '''""' ""'i''''!m~~~r intllignt av R.B' s lsr D~ var md n god dl spnning Jg.,.. q,,\~~~lff.l" ' 1\ffl''i!irllfBtlår'tiill~i:sc;anaii~r. nl!ip OIDPfanu vær t naturlig sah mg nd lorran comp'n o::'g :c.~r:~:u~i ;~Jt:;: ;~.\;ii'" '"'" '"1"f:ounidatJloD~lroyiMø~:hifii~;BatllåUtiiQI~nog vil du få opp n h n i s på jakt nr digital og så r dt ba c Først olli tok mg til t vånsitt q i Michigan,. tror jg. rst adrnalin kikkt oppfattt jg no som sa WORLD SKATEBOARDING. påstår han r hjrnn bak n skst WEB-sidn for digital JEG raul~flbra~!t li~~ ti.. Hørts lovnd ut. Hot s'(m~dxijiid) fvar n ; hr og, mn jg hadd 1 program på maskinn s 'd. "søkr kontakt md møkkt skatpunks! ms izz cybrsx,dud! ~.! ~~~,~~-~~ li~ta ~ ~~r~.k skatparks på dnn basn: Førd,Stavangr og Oslo.Bt you didn't know that..(dt fin ns ikk hallr hvrkn i F,ørd, Stavangr llr Oslo -Rd.)... Dt r flr skat bladr på nøttt,heckler lst jg da jg var i statn i Qor sommr,så dn Wb-tpn innholdt også n haug nyhøtr r artiklr, konkuransr som kommr og rsultatr fra d som har sv Dt allr først Thrashr rna kunn du også lå tak i om du sam på sånt. Dt r n haug md andr spots på nttt, som jg ikk klarr å surl ovr i dnn artikkln. Dt r sikkrt også my som har gått rn ovr (llr kanskj gjnnom) hjrnn drs.mn,... ~~::::~~,j!~::::.::::~,.~~al"'""''"' '. "'"i'''~ :: :' ~lt..~~h ~~~:~. ~. ot håf-;,vwe!~!møtl:blandt d:ltorø ; ~.., " > gutta l okatnboardindustrin (skat- o., Ulf' s SK8NtABC tm: malia'n) D skal prøv å snk prisn na 0 bnntt,.-.. mn også sats mr., nå kvall- Først og frmst trngr du n maskin( -dunhamda/dw/dansworld.html/ tt. Is this mor crap? Vl, vi lår vn- hlst pntium) md intrnt t å s Dt går også ryktr om at adgang(hlst md gn linj).dt r fint Santa Cruz skal produsr plastik om du kjnnr n som går på høysko brtt som skal hold 3 gangr så lng l/univrsitt-da kan du muligns surf som plywood. God nyhtr for dr gratis! Hvis ikk må du huk tak i n som knkkr n fjøl i uka, Kanskj? data nrd om( oft nr litt tortur) kan hjlp dg Vidr

10 Dtt r n fingrt samtal mllom Jan Ing og non av hans god vnnr, og hans kstra god vnn Skybrt. Skybrt: Fortll litt om dg slv og din bakgrunn!.i.: - Jg htr Jan, og bl født dn dt norsk folk først gang stnani til EU (EF). Gjnnona oppvkstn har jg bodd naang forskjllig stdr, bl.a. t år i Frankrik og 3 år i Kanarun. Fra jg var 8 år ganaml til i fjor vår, bodd jg i Moldns by. Nå holdr jg hus i Oslo, og trivs godt nad dt. Jg r ikk sikkr på hvor lng jg har vært rullbrttavhngig, nan dt bgynnr vl snart å nærm sg ti år. Og jg naå bar bøy nag i støvt for dn lill trplankn md hjul på, for så utrolig nay gld har dn klart å tryll frna, at jg ikk vill byttt dn bort for no annt! Asgir: Hvordan r n vanlig dag i Jan Ings liv? J.I.: Opp i 8-tidn, dra på i dusjn, hogg innpå n kraftig frokost, for så å gå på NOAH kontort dr siviltjnstn vntr på nag. Konanar hjna i 5-6 tidn, drusr nd no naat igjn, og bstnanar så hva sona skal skj rstn av dagn. - Fryktlig naang altrnativr r dt ikk, så dt ndr alltid opp nad at jg ntn drar på n litn dorg-kspdisjon, llr at jg hngr ut nad nag slv. Og n ting kan bnarks: nain dagr r akkonapagnrt av nausikk, høy sådan, gansk sikkrt til stor bgrnanals for d stakkars individn sona oppholdr sg i nærhtn av nag. Asgir: Hva likr du å skat, og sammn md hvm? J.I.: Jg likr curbs, naanual, flat, banks, downhill og "alt annt sona r sprøtt"! Bst likr jg å skat sananan nad vnnr, så vi kan "stok" hvrandr opp til n skikklig dorg-sssion. Dt blir sona n slags utvksling ; "Åååh, d'va sinnsykt rått l Mn s hr, no har i t skikklig bra trikks på gang!" o.s.v. l Jg kan jo nvn non i farta: Dn n & aln lgndarisk Pål Mannn, Øyvind Svndsn, Alx (andr) Rishaug, Ol Chr. Pttrson, Frank R.J ohannssn, Robrt Mon. Frank Egil Svndsbø, Yngv Brudst, Ar Mokklbost, Fritjof, Jørgn Solsvik i Stavangr, Asgir, Jan Erik Dragst, Jørgn (Jøll) Østby., Svinung Engli. + naang flr. Svinung: Hvilkt st-up likr du 1 J.I. : Brdst naulig brtt, gjm nad slick, stor hjul (har 57 naua. nå) og -slvfølglig- Indpndnt truckr, så slakk sona naulig, nan ikk vinglt. Asgir: Hvilk tricks likr du bst? J.I.: D god ganal tricksn r gjvst, og dt r d sona bringr frna snailt! Vgard: Hva likr du å gjør utnom å skat? J.I.: Vl, sona jg sa tidligr, r nausikkn nain fast følgsvnn dagn (&nattn) igjnnona. Jg lskr nausikk, r avhngig av dn, og hadd sltt ikk klart nag utn l Og så likr jg vldig godt å tgn, og skull ønsk jg hadd langt nar tid til å bruk på "dnslags". Ellrs r jg glad i å snakk nad god vnnr og ukjnt, intrssant nannskr, fotografr, sjonglr, trål byn ttr brukt klær og platr, og sist nan ikk nainst å utfør dn lgndarisk og patntrt kosdorgn (slunaring på dagtid). Ann Christin: Hva r så bra md klær? J.I.: Jg kan ikk forklar hlt... Dt r vl snakk ona n slags ftisjisna... Jg sanalr på urstattlig trikotasjr fra dt storslagn 70-tallt. Dt var da dt skjdd, vt du, båd på rock'n'roll og klsfrontn! Da 7-tallt naått vik for dt uunngålig, dt nst i rkkn, blknt alt, og visnt i grll pastllfargr, akkonapagnrt av lusn synth-pop. 80-tallt r utvilsonat dt værst bad-styl-tiårt vrdnshistorin har stt! l l Og, vi har sannlig ikk konanat oss på bina igjn nnå l Axl: Du har blitt kalt båd Bjørn Borg og Jsus, har du allfid hatt n spsill stil? J.I.: Ni, si dt... Jg har alltid vært nag slv, og gjort dt sona følts rtt på t hvrt tidspunkt, så ona jg har lignt på nvnt prsonr, r vl dt t puss fra naturns sid. Mn forsåvidt sltt ikk no å skanana sg ovr l konkurransn i Hamar backsid lipslid. Ol Pttrson

11 Axl: Kommr du non gang til å klipp av dg hårt? J.I.: Jg har jo gntlig tnkt å bli gamml mann md langt hår og skjgg, mn kanskj kommr månn og tar mg før dn tid. Dn som lvr får s! Vgard: Fortll litt om ord l J.I.: Dt r så kjdlig å lv i samfunnts tilmålt vokabular, så drfor har jg min gn små lattrlightr, som jg frkvnt brukr til andrs stor fortvills & fornøyls. Dt r ikk sånn at jg bvisst går inn for å finn på t nytt utrykk, jg bar likr å spinn rundt på ord inn i hodt mitt, og plutslig dukkr dt opp t llr annt kornisk uttrykk, som fra da av bruks i tid og hlst utid. Ol Chr.: Fra ditt hllr ksntrisk vokabular har vi lært oss uttrykk som " å vær på anti-hoggt",forklar oss ssnsn av dtt IJ.I.: Vl, hvis du r "på hoggt" btyr dt at storformn r inn.. Sakn stillr sg drimot i t hlt annt lys når forstavlsn anti lggs til.så om du n dag følr dg giftig skral, kan du vær trygg på å gå inn undr dfinisjon n av "å vær på anti-hoggt". Ol Chr.: Hva må du gjør for å bli n "anfi.,hogg-kong "? ligg i hardtrning hardt på flaska, tig rmdir. Når hjrn cllr til å s zornbi, vt du at kroningn kan fortas: Ann Christin : Fortll om mc..rsi/(jr( likr J.I.: Oii, dt kan bli litt vrut1sn:li]~. for "dt r jo så aldls for mgt"! Jg kan jo først brik lsrn md non klok ord: En gang jg frmført n aldri så litn klagsang om hvor my dårlig musikk dt finns, sa Jacob Tobias no sånt som: " Ni tvrt i mot syns jg dt r utrolig my bra musikk" l Og slvfølglig har han rtt! Dt gjldr bar å s alt fra dn lys sidn, og utvid horisontn, slik at ny inntrykk og utrykksformr kan sig inn. Jg hørr på dt mst, og kan jo nvn: Klassisk, spsilt klavrmusikk, 70-talls havy rntal og progrock, funk, soul, jazz blus, tnisk musikk m.m. Blant min favoritt artistr r Bob Dylan, Kith Jarrtt, Hrbi Mann, Franz List (avdød komponist), Nick Drak, Nick Cav og Diarnanda Galas. Ol Chr: Du r vganr og fota/avholdnd fra rusmidlr, fortll hvorfor l J.L: Først og frmst så r dt sikkrt mang som ikk vt hva ordt ''v ganr" btyr. Dfinisjonn r som følgr: En prson som har valgt å lv sitt liv utn å skad andr, d.v.s. at hun/han ansr dt som moralsk og tisk forkastlig å utnytt og l llr ta livt av lvnd vsnr, og drfor avstår fra å konsumr produktr md animalsk innhold. Ellr nklr: En vganr r n prson som lvr utlukknd på plantkost, og i tillgg ikk har indlr animalsk opprinnls (f.ks. skinn og ull ) For nstn sks år sidn gikk dt opp for mg hvor all dn giftig matn korn fra: Tankn om at dt var rstr av død dyr. jg puttt i munnn hvr dag, hadd aldri strift mg. før.mn når dn først korn,. satt dn som spikrt, og gjord dt umulig for mg fortstt min daværnd tradisjonsbundn livsstil. Vin: var kort og nkl til dt som kalls vganisrn. Når dt gjldr å vær avholdnd fra rusmidlr r dt no jg har "fått inn md rnorsrnl-. kn", og i og md at jg har vokst opp i n trygg og for- nuftig famili, dr slik giftig rmdir var n uaktualitt. Mn ttrsom jg bl ldr,og samfunnts forldnd normr korn sniknd, mått jg ta t bvisst og prsonlig at folk kan tyll i sg mngdvis av sigarttr, alkohol, og dt som værr r. Ikk nok md at dt r høyst skadlig for kroppn, mn dt mdførr også prsonlightsforandringr som r minst lik ill, ntn d r kort- llr langvarig. I løpt av hl mitt lang liv har jg aldri prøvd å røyk, og aldri smakt n dråp alkohol. Lit annt kan jg si nn at jg r stolt av dt l Ann Christin: Har du llr flr livsmotto? J.I.: Jg har forsåvidt gansk mang, mn vil trkk frm non klok ord som ikk r min gn: "V ær mot andr som du vil d skal vær mot dg." Og til mg slv og all lngtnd, utålmodig mnnskr dr ut, husk følgnd: "Alt har sin tid! " Jørgn (Jøll) Østby: Når gråt du sist? J.I.: Dt var for ikk så lng sidn, da min god vnn og klasskamrat gjnnom mang år, Thor, bl drpt i n tragisk ulykk. Frd ovr hans minn!- Dt gjør utrolig godt å å gråt, hvis du har "n vond klump" inn i dg, for da følr du dg så fri og lttt ttrpå, som om tung åk skull ha blitt løftt av din skuldr. Jg vil gjrn få lov til å sitr min mormors klok ord: "Hvor dt r tårr fins ingn kuld!" Skybrt: Har du no å si til skatm som lsr dtt? J.I.: Joda, vi ta d "gaml god" skatr- n i min gnrasjon (+/-) først: t r om å gjør ikk å bli bortskjmt "stash-kong". på d god gaml dagr da hypraktivittn ingn nd og alt var gøy tross magrt. Dn gangn var vi fornøyd : å ha t brtt å stå på, alt dt btydd ingn ting. - Glm dnn lykksalig tidn, for : alt hva kt skating hand- om r nttop n og aln. Rullbrttt ditt og dg : Så har vi d "frsk" skatm: Ikk s sinnsykt opp til proffska-, llr andr som tilfl- 8 r langt bdr nn dg å stå på rullbrtt. D r ar vanlig mnnskr som oss, gjm hlt vanlig idiotr : som oss. Ikk la din prson- light drukn i kvikksandn som lokkr md ord som: Skating handlr ikk om sol- og dårlig musikk, mn om rullbrttt som vrktøy. I : dl jntr har bgynt å skat si: "Dra på l " Til slutt vil jg utbrdt misforståls blant : driv på å fyr opp rakt- dt l Skybrt: var dt dn obligatorisk da l J.I.: Jg vil snd n : stor takk og hilsn til følgnd: Først og frmst min få "prlvnnr"- dr vt hvm dr r, og forhåpntligvis at jg r fryktlig glad i dr. Mamma og pap- pa som skapt mg og, vd å vær sg slv, og vd å vær oppriktig god, for- nuftig og ærlig mnnskr har gjort mg til dn jg r. Nils-Erik, Margrth, mormor & morfar, og rstn av min slktningr. Siri, Anton, Batrix, Øivind og rstn av min god vnnr i NOAH - Tiltross for t urnnsklig arbidsprss gjør dr n uvurdrlig og ulønnt innsats for dyrn.-landt skull byggs på mnnskr som dr! All min vnninnr, vnnr og "skat-kamratr" : Ekstra stor takk til kong Ol som, tross normt dorgpotnsial fra min sid, allr vnnligst tok på sg oppgavn md å ta non skat-bildr til dtt "intrvjut". All som har vært så utrolig snill å la mg bo 8 hos dm, spsilt Fritjof, Jacob, Mariann, "mormor" 8 Ann Mari og Irnr. En sp- 8 sill hilsn går ut til Ol Jørgn Solsvik i Stavangr. : Hlt til slutt, vil jg få lov til 8 å b dr som lsr dtt, 8 om å tnk ovr følgnd : Hvorfor lvr du? Kast ikk tidn din bort! Har du 8 lvd utn å stt spor ttr 8 dg, har du lvd forgjvs l Ha t riktig fint liv!. Logor, ustrasjonr, graphics graffiti?

12 konsrt som satt rundt på plassn. Skufflsn blant skat ra var likvl! rimlig stor da 3 av d 5 annonsrt proffn ikk dukkt opp. Uanstt. bl dt ndl liv da Nanda Zipp gjord kickflip og backsid ollis ovr og langt ut på flata forbi boxn. Simon hadd dsvrr ikk md sg hvrkn bowling kul, surfbrtt llr snowboard md hjul, mn han gjord d rarst tricksa. Olli ovr boxn til lipslid nd kantn av boxn. Kickflip olli ovr boxn hvor han sparkt av sg bgg skoa og landt i sokklstn på brttt. Christian Brox gjord ally-oop frontsid kickflip olli på quartr pipn og olli nosslid fra boxn nd handrailn. Bjørnar Krogh gjord 180 frontsid kickflips ovr boxn. Asgir, nolli hlflips og 360 flips md t gjsp. Axl catcha hlflip indygrabs ovr boxn og faki hardflips på bankn. Mohammd Saidali tok likvl! kaka og hl dt jævla bakrit da han satt n høy backsid 180 kickflip ovr boxn og n spontan backsid tailslid på curbn. Alxandr Kayambakis var også dr, mn han så ut som n tnnis-spillr og ikk n skat rockr så han skrivr jg ikk no om. Synd Alx. Lørdag 24 Juni var dt "skatrock" konsrt i Oslo. NORB hadd blitt kontakta flr måndr i forvin for å fix non sakr å skat på utfor Sntrum scn, fordi "skatrock" bandt NOFX skull ha md sg non amrikansk proff skat r. (Bar sånn for å bvis at dt r skatrock.) NORB fikk satt opp t par ting å kjør på n uk i forvin ttr å ha pratt md folka som hadd plassn. Da lørdagn kom, tuslt jg sånn pass spnt opp på kontort til arrangørn for å hør når proffn kom, mn av n llr annn grunn hadd ikk arrangørn klart å ta n jævla tlfon til oss for å nvn at proffn dssvrr ikk dukka opp. Som trøstprmi var vin hldigvis ikk lang til gratis konsrt bi lttr for Simon Woodstock og Nanda Zipp og non Norsk skatr. D vist t par gøyal tricks for dn siklnd massn på 200 skatr Ny RULLE FILM KLAR I MID~ 1 EN AV OBER MYE BRA SNØ OG RULLEBRETTKJØRING. og ELLERS MYE GØY l KAN BEM'ILLES FHA: PER SVEINUNG LARSEN ROSENBORGGT oslo. 'r1'f: > RM-Strt i Gjauik > Bas, Strss & Sssion i Brgn> Dahl Match Grimmrgårdn, Dahl Match Moa Sntrt i Ålsund> Hot Rod i Trondhim> Kjks i Kristiansand > Th lab, l raps, Sssion og Urban Jans War i Oslo> Marg & Bin i Hamar> Marg & Bin i Tromsa > Hptun Surf i Tansbrg > Hptun Surf i Sandfjord> Sss ion i Stauangr > Urban Jans War i rorsgrunn > Ualntino i Arndal> Distriburs au URBRH JfRH~ WfRR tlf: fak:

13 Tgningr, bildr og brv fra mdlmmr. Hisann Shwisan. Hvis dr vil komm og sjkk trøkkt i Moss ttr å ha lst dnn storyn, ring og spør ttr Thor-Hlg. Moss r full av "cool" skatspots mn "th pigs" kommr alltid for å ødlgg moroa. Smily og kona kommr dr hlt sikkrt til å møt på ( d r kul, h, jada... ) Dr må sjkk Pia parkringsplass. Dt r hlt sick å ta hlflip og kickflip dr. Dt r også mulightr for nosslids osv, osv. Dt r bra å rull dr om vintrn. Piasntrt r dt kult skat i, mn ikk rgn md å få rull lng. Blir dr tatt, si bar at dr r fra Svinndal. Dr må også spørr ttr vgn til Bajazzo. Lik vd liggr dt n shop som htr Mga, dr r dt mgt bra å rull. Mn, oft kommr dt n punk på mopd for å s om dr har tagga dr. Bar si at dr r fra Svinndal! Drar dr til Bajazzo (n butikk), må dr hils på farmora til Marius. Spør dr vldig pnt kan dt hnd dr får t glass saftogvann. God rids a skatboard! Dnn logon har vi fått tilsndt fra n pik og hvis hun hadd skrvt "Rullbladt " i std for "Thrashru så hadd vi brukt dn på forrsidn. Torgny Amdam i Frognrparkn...,..,.,.,.,,,,...,.., Switch-01/i har d bst brttn l snow skat surf Dnn stmningsrapportn r skrvt av Marius Kristiansn og Thor-Hlg Fiko, Moss (llr var dt Svinndal? -rd) Som dr sr, trykkr vi stort stt d brvn folk br om. Svindal har bkrftt at d har t lit miljø, vil du skryt litt av hjmstdt ditt du 6g, r dt bar å snd t brv. o s o youngstorvt -markvin 32/ 30 b r g -christisgt 7 n s t a V a n g lagårdsvn 5 t f o n / / r

14 Adil Dyani vant highst air konkuransn i VM i Munstr, hvor han gikk 10 fot høyt, som r ovr tr mtr. Adil r pro for Evol skatboards som is av Tony Magnusson. Mohammd Saidali forsøkt godtrond å slg hrr Magnusson t stt hjul på gata i Tyskland lik ttr VM, hvorpå Magnusson lttr sjokkrt ovr sin falmd kjndistilværls krmtt "I don't buy whls, i mak m'" Dt r sikkrt trist å vær pnsjonrt skatr. NORB har i lngr tid nå sndt nær-radio på onsdagr på hos Ungdom Mot Narkotika i Oslo. Friijof og bror Jacob spillr først litt hllthundr rock, visfnask og classisk pop-søl og ttrhvrt dyngr Njål Ersfjord på md litt damkis-musikk. (om han får vær md da, vi prøvr tross alt å tablr t mafiakonspt dr familin styrr alt.) Ellrs r dt info om konsrtr, litt sladdr, konkurransr og tmaprat. Vldig Gøy mllom og 24.00! All kan ring inn på dirktn og "hjlp til'' mdsndinga. Rullbrttrikskjndis Øystin Grni md band, Big Bang, skal gi ut CD til høstn. Rullbrttrikskjndisr Torgny Amdam og Lars T(rashr) Rasmussn md band, Amult, har også gitt ut CD. Vi mistnkr samtlig nvnt prsonr for å ha gitt ttr for kjønnsdriftn: Damr diggr karr i band, ikk karr md skrubbsår. Dt r som vanlig my prik om at dn og dn byn har innndørs-hall l std å skat. Forløpig kan vi kun bkrft hall i Brgn Ring: , llr i Kr. Sand. Ring: Norb r for tidn bsatt md n sivilarbidrstilling, mn vi bhøvr n ny fyr i sluttn av novmbr l tidlig dsmbr. Om du vt du skal inn i tjnst rundt dnn tidn må du gjm ring oss for n prat om dtt. Dt r åpnt n skatvnnlig caf i Oslo. Gri Caf i skipprgata 3 har n fast skar skatr innom. Frmovr blir dt konsrtr og film og gjm n bursdagsfst llr tolv. Tankn r slvfølglig å skaff t tilholdstd for skatmiljøt. Bjørnar Krogh sittr i n litn skat-sjapp innrst i lokalt, mn undrstrkr kjapt at tankn r å kunn putt dlr av d kronn som kommr inn fra salgt tilbak i miljøt. Bjørnar har tid til d som stikkr innom, llrs kan du spill skat flippr og s på orginal bildr av norsk brttkongr på vggn. NORB NM for 96 r i planlggningsfasn, r du hypp på å vær funksjonær må du gjm ring oss, vi trngr ansvarsfull mnnskr som gjm lar arrangmntsåndn gå litt utovr lystn til å bar skat Rådhusplassn bl i løpt av juli fit t par gangr, mang av d som var md på å fi fikk rimlig sympati fra folk som kom forbi plassn. Dt har i dt sist ikk blitt strødd dr hllr. UMN hadd også n aktivittsdag hvor d fid plassn. Grunnn til grusinga r at vi r til far for andr og at kantstinn blir ødlagt. Dt r vl ikk no vits i å nkt for no av dtt, mn vi vil likvl fortstt å skat dr i mangl av t nst bra std å Igør. Run Grhardsn i byrådt lovt oss t std, mn ttr valgt i høst sr dt hllr mørkt ut når han ikk bstmmr lngr. Et høyr og frmskritsparti byråd r nok tmmlig uintrssrt i å hjlp skatr. Då.nil Franck

15 Snds Til ; r V AMERICAN PRO SPO T 7 555

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer