MOTIVERENDE INTERVJU. Psykologspesialist Geir Nyvoll UFU Psykiatrisk avdeling - Lier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOTIVERENDE INTERVJU. Psykologspesialist Geir Nyvoll UFU Psykiatrisk avdeling - Lier"

Transkript

1

2 MOTIVERENDE INTERVJU Psykologspesialist Geir Nyvoll UFU Psykiatrisk avdeling - Lier

3 Sigmund Freud: Über coca (1884) Stimulerende og afrodisiak Lokalt smertestillende Medisin for fordøyelsesproblemer, nervøs utslitthet, hysteri, syfilis og høydesyke. Han anbefalte også kokain mot abstinenser for alkohol og opium. Han brukte selv 200 mg per dag Skrev Fortolkning av drømmer da han brukte kokain.

4

5 MI - anvendelsesområder Metaanalyse 2003, 31 studier:burke et al.(2003), Journ of Cons and Clin Psych 15 minutter - 4 timer Motiverende intervju har vist reduksjon i rusmiddelbruk hos rusmiddelavhengige (alkohol og andre rusmidler) Endringer i kosthold og fysisk aktivitet (større effekt her enn på rusmidler) Ingen effekt på røyking og HIV-risk atferd? Spiseforstyrrelser Cochran library 2011 (59 studier): MI kan redusere graden av rusmisbruk, men bevisene er av relativt lav kvalitet.

6 MI-anvendelsesområder Metaanalyse 2005, 72 RCT studier MI effektivt i ca 75 % av studiene God effekt på atferdsendring innenfor en rekke ulike områder MI utført av psykologer / psykiatere hadde effekt i 80% av studiene MI utført av annet helsepersonell hadde effekt i 46% av studiene. MI effektivt helt ned i intervensjoner av 15 minutters varighet (64% av disse korte intervensjonene viste effekt) Mer enn ett møte med pasienten var mer effektivt.

7 Effektmålinger SIGNIFIKANT EFFEKT PÅ BMI (body mass index) Kolesterol (total blood cholesterol) Blodtrykk (systolic blood pressure) Promille (blood alcohol concentration and standard ethanol content) IKKE SIGNIFIKANT EFFEKT PÅ Antall sigaretter pr. dag HBA1c Rudbak,S, et.al,british Journ of Gen Pract, April 2005

8 Motiverende intervju (MI) Forutsetning for MI er at pasienten er eksperten på seg selv. MI må forstås som en mellommenneskelig holdning heller enn et sett av teknikker en bruker på klienten for å oppnå bestemte mål Empati viktigste faktor. Grad av empati hos behandler bestemmer resultatet. Billedlig sett skal vi gå ved siden av eller helst like bak pasienten, aldri foran. Men vi kan gå ved siden av og peke på veien som ligger foran. Vi skal hjelpe til med å operasjonalisere pasientens planer.

9 Endringshjulet Stages of change Vedlikehold/ stabilisering Handling Føroverveielse ubevisst/motløs Beslutning/ forberedelse Overveielse

10 KLIENTRELASJONER Kunderelasjon, når det foreligger en felles målsetning. Klagerelasjon, når den besøkende ikke eier problemet. Besøkrelasjon, når en ikke blir enig om felles målsetning.

11 Sosiale og kulturelle faktorer i avhengighet

12 Talent eller klient? Arbeid Økonomi Karrieremuligheter Svart økonomi Talent Pusher/ arbeidsgiver i mnd. i fortjeneste Lang ansiennitet, høy kompetanse, etterspurt Hvit økonomi Klient Arbeidsløs/ trygdet i mnd i trygd Manglende utdannelse, uønsket

13 Vandel/rykte En som er til å stole på En kriminell ramp Sosialt nettverk Språk og uttrykksform Forbruksmønster Kredittmuligheter En av gutta Velartikulert og forståelig En som ikke er kjip Gode Outsider og eksnarkoman Støtende og uforståelig Ødslende og uansvarlig Svartelistet

14 MI samtalens fem faser Kontakt og relasjonsfasen: skape trygghet for å kunne ta i mot hjelp. Nøytralt utforskende fase: skape felles utgangspunkt for endring (finne pasienten der hun er, Kierkegaard) Perspektivutvidende fase: utforske perspektivene. Diskrepans, ambivalens og motstand sentrale. Motivasjonsbyggende fase: fokus på endringsmotivasjon. Blikket vendes mot beslutning og endring. Beslutnings og forpliktelsesfase: Utforske pasientens beslutning og underbygge denne.

15 EMPATI Nøyaktig lytting er fundamentet. Nøyaktig lytting uttrykkes gjennom kommunikasjonsferdighetene: åpne spørsmål, refleksjoner og oppsummeringer. Terapeuten må ha evne til å sette seg inn i pasientens situasjon, og formidle denne innlevelsen til pas. på en måte som oppleves støttende. Spørsmål stilles ut fra en posisjon av respekt, nysgjerrighet og åpenhet. Forståelse og empati må være på plass før pasienten utfordres.

16 Praktisk bygging av relasjon Stille åpne spørsmål Pasientutsagn: Jeg må gjøre noe med drikkingen. Gjentakelse: gjøre noe med drikkingen. Synonym: forandre på alkoholvanene/slutte å drikke. Refleksjon av underliggende problem: Alkohol fører til en del problemer for deg/du kan ikke fortsette å drikke slik du har gjort i det siste. Refleksjon av følelser: Du er bekymret for at alkoholen kan ødelegge livet ditt. / Når du ser fremover blir du litt skremt.

17 Øvelse: bygge empati Gå sammen to og to, en lege og en pasient. Pasienten kommer med ønske om endring, eller det kommer frem problem med en avhengighet/uvane. Still åpne spørsmål og oppsummer. Gjør dette i ca fem minutter. Bytt roller og gjenta i fem minutter.

18 DISKREPANS Uoverensstemmelse mellom opplevelse av 2 tilstander: slik jeg har det nå i forhold til hvordan jeg ønsker å ha det Endring motiveres av forskjellen mellom atferden i dag og viktige personlige mål og verdier, nåtid fremtid Det er pasienten som skal finner grunner til og argumentere for endring, ikke terapeuten. Spørre direkte om mindre gode sider/bekymringer Utforske bekymring for fremtiden Spørre om andres synspunkter Utforske verdier, mål og ønsker som blir skadelidende.

19 Hitlers medisin mot slutten. Ordinert av hans private lege Theodore Morell En daglig miks av Deksedrin, pervitin(amfetamin) koffein, kokain, stryknin og atropin og store doser av Dr. Koesters anti-gass piller.

20 Selvmotiverende ytringer Vi motiveres gjennom å høre hva vi selv sier, selvmotiverende ytringer. Disse deles inn i to hovedkategorier: Utsagn som uttrykker tanker om negative konsekvenser av avhengigheten. Ved å utforske det negative kan vi øke pasientens inkongruens og motivere pasienten til å få slutt på det som ikke er bra. Utsagn som uttrykker tanker om tro på egen evne til å mestre, tanker, ønsker og beslutninger om endring, praktiske måter å løse problemer og vanskeligheter på, og generell optimisme i form av håp og tro på at livet kan bli bedre.

21 Øvelse: Forsterke SMY Gå sammen to og to, en lege og en pasient Bruk åpne spørsmål og oppsummeringer som sist Still spørsmål og oppsummeringer som forsterker misnøye med livet i dag og ønsker/tro på fremtiden. Bytt roller etter fem minutter

22 Got to Get You Into My Life I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I Could see another kind of mind there. Ooh then I suddenly see you, Ooh did I tell you I need you Ev'ry single day of my life? You didn't run, you didn't lie, You knew I wanted just to hold you, And had you gone, you knew in time We'd meet again for I had to hold you. Ooh you were meant to be near me, Ooh and I want you to hear me, Say we'll be together ev'ry day. Got to get you into my life.

23 RULLE MED MOTSTAND Motstand er naturlige aspekter ved forandring Unngå å argumentere for endring. Personen er hovedkilden til svar og løsninger. Ikke angrip argumentene, men still spørsmål ved grunnlaget for det. Hvilke argumenter og erfaringer ligger til grunn for det? Invitere til nye perspektiver uten å fremtvinge dem (Kognitiv terapi) Motstand er signal for behandler til å skifte fokus

24 Aksepter ambivalens Ambivalens er motoren i endringsarbeidet og en nødvendig del av endringsarbeidet. Pasienten skifter mellom ønske om endring og ønske om ikke endre noe. Motivasjon og ambivalens er ikke en statisk tilstand (skalering).

25 STØTTE: TRO PÅ EGEN MESTRING Personens egen tro på mulighet av endring motiverende faktor. Skalering. Personen selv ansvarlig for valg og gjennomføring av endring Forsterke mestringsopplevelser og finne «redskapene de brukte». Se etter løsninger i det små. Hente ut mestring i tidligere erfaringer (Narrativ terapi) Målene for endring må være realistiske, ikke sende inn i planlagte nederlag.

26 MI 4 prinsipper E empati, nøyaktig lytting, åpne spørsmål D R S diskrepans rull med motstand styrke mestringstillit

27 The Beatles Doctor Robert Dr. Robert Freymann, var en lege på Manhattan som var kjent for å gi New Yorks artister og kjendiser vitamin B-12 injeksjoner med amfetamin. If you're down he'll pick you up, Doctor Robert Take a drink from his special cup, Doctor Robert Doctor Robert, he's a man you must believe, Helping everyone in need No one can succeed like Doctor Robert

28 AUDIT OG DUDIT

29

30 Skåring AUDIT og DUDIT AUDIT o Spørsmål 1-9 skåres med 0,1,2,3,4 o Spørsmål 10 og 11 skåres 0,2,4 o Cut off for risiko er 8-9 og 19 og mer er avhengighet. DUDIT o o o o Spørsmål 1-9 skåres med 0,1,2,3,4 Spørsmål 10 og 11 skåres 0,2,4 Menn har cut off for problembruk/risiko på 6 poeng. Kvinner har cut off for risiko på 2 poeng. Skårer over 25 er tung avhengighet. Skårer mellom 2/6 og 25 vurderes mht grad av risiko/avhengighet.

31 Indikasjonsområder og innhold i AUDIT Indikasjonsområde Spørsmålsnummer Innhold i spørsmål Risikofyllt alkoholbruk Avhengighets symptomer Skadelig alkoholbruk Frekvens på drikking Vanlig kvantitet Frekvens av tyngre drikking Manglende kontroll Innflytelse på dagligliv Reparasjon Skyldfølelse (innsikt?) Blackouts Alkoholrelaterte skader Bekymring fra andre

32 AUDIT Risikonivå Anbefalt tiltak AUDIT skåre Nivå 1 Alkoholinformasjon 0-7 Nivå 2 Enkle råd 8-15 Nivå 3 Rådgivning og oppfølging Nivå 4 Henvisning til spesialist for diagnostisering og behandling

33 DUDIT-E

34 CAGE (Cut down, annoyed, guilty, eyeopener) 4 spørsmål for identifisering av alkoholproblemer Har du tenkt på å redusere alkoholforbruket ditt? Hender det at andre kritiserer ditt drikkemønster? Har du noen gang skyldfølelse på grunn av alkoholbruken din? Tar du noen gang en drink for å komme i gang om morgenen etter at du har drukket? Tolkning Ja på ett av spørsmålene: Faregruppe for misbruk Ja på to eller flere spørsmål: Høy sannsynlighet for at personen er misbruker

35 "The best antidrug song I ever heard. Johnny Cash I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain the only thing that's real the needle tears a hole the old familiar sting try to kill it all away but I remember everything

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Mo i Rana 15. nov. 2011 Psykologspesialist Tore Børtveit www.allasso.no Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Russamtalen. Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold

Russamtalen. Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold Russamtalen Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS 2010 Utgitt av: Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Boks 6138

Detaljer

Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner

Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner 1 Sammendrag TOR- Tanker om Rusvaner er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Rusbehandling Midt-Norge, lokalisert ved Oppfølgingstjenesten Midtbyen/Østbyen

Detaljer

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKSB3001. Eksamensform: Prosjektoppgave

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKSB3001. Eksamensform: Prosjektoppgave EKSAMENSINNLEVERING Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave Emnekode: SYKSB3001 Eksamensform: Prosjektoppgave Leveringsfrist: 21.02.2014 Kandidatnummer: 64 Antall ord: 8710 Overvekt

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Å leve med cystisk fibrose som voksen

Å leve med cystisk fibrose som voksen Ve det barn som smaker salt når man kysser det på pannen, for det er forhekset og skal snart dø. Folklore litteratur fra Middelalderen Å leve med cystisk fibrose som voksen Bacheloroppgave i sykepleie

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Therese Dahl og Kari Hjellum Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland, NAV kommune i syv kommuner/bydeler i Hordaland og Kompetansesenter

Detaljer

Samarbeid/team og god dialog arbeidsglede, regi i eget (arbeids-)liv, samskaping, motivasjon og mestring

Samarbeid/team og god dialog arbeidsglede, regi i eget (arbeids-)liv, samskaping, motivasjon og mestring Samarbeid/team og god dialog arbeidsglede, regi i eget (arbeids-)liv, samskaping, motivasjon og mestring Fra tanke til ord og fra ord til handling Gardermoen, 15. november 2011, Rune Semundseth, businessmastering.no

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi av Psykolog Sigurd Stubsjøen ISBN - 978-0-9741539-9-5 1 Innholdsfortegnelse Hvordan få mest mulig utbytte av denne e-boken s. 3 Din Visjon s. 4 Hvordan lage gode

Detaljer

En tøff start på livet

En tøff start på livet En tøff start på livet (Bilde hentet fra: http://www.holographicmedicine.no/tuina.html) Hvordan veilede gravide LAR-pasienter, ved å bruke endringsfokusert rådgivning, for å redusere skader og komplikasjoner

Detaljer

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET Kristin Maaseide prosjektleder 1 Innhold 1. SAMMENDRAG, KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 2. INNLEDNING 2.1. Prosjektets organisering 2.1.1. Ansatte og deltagere 2.1.2. Utvelgelse

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP. Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal

PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP. Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Veiledning for bruk av planen... 6 A Little Boy... 7 HVORFOR ENTREPRENØRSKAP?... 10 ENTREPRENØRSKAP OG KJENNETEGN...

Detaljer

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen.

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Karina Andersen Aas De tror det har med teknikk å gjøre Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Masteroppgave i pedagogikk med fordypning i rådgivning Oktober 2010 Veileder Ragnvald

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Hvilke egenskaper kreves av en god leder?

Hvilke egenskaper kreves av en god leder? 982420 982288 982491 Bacheloroppgave BCR3100 Hvilke egenskaper kreves av en god leder? Problemstilling: Hva anser ledere som gode lederegenskaper ved oppstart og videreutvikling av en gründerbedrift? (careerrocketeer)

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. avhengighet. Be om hjelp

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. avhengighet. Be om hjelp No.1/mai 13 En temaavis om avhengighet No. 3 / Febr. 08 avhengighet snu avisen og les mer om kroniske sykdommer Be om hjelp foto: anne liv ekroll Spillavhengighet Er du avhengig av spill? Lær deg å se

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer