INSTRUKSJONSBOK NEW HOLLAND TSIOOA TSII OA TS115A. i'*-,*; ...<,.k. o)' L ;. (. , q:.,:..c :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONSBOK NEW HOLLAND TSIOOA TSII OA TS115A. i'*-,*; ...<,.k. o)' L ;. (. , q:.,:..c :"

Transkript

1 1 INSTRUKSJONSBOK NEW HOLLAND TSIOOA TSII OA TS115A i'*-,*; o)' L ;:,'. ;. ( <,.k. :, q:.,:..c : h, ' $

2 INSTRUKSJONSBOK

3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Introduksjon Side Del 1. Generell informasjon og sikkerhet Informasjon til operatøren Identifikasjon av traktoren Viktige økologiske betraktninger Verneregler Klebemerker om sikkerhet Internasjonale symboler... : Stoy i arbeidsområdet Del 2. Betjeninger. instrumenter og funksjon Førerhus Seter Håndbrems. håndgass og pedaler Instrumentkonsollen AnalogeiElektroniske instrumenter Brukavgirkassen Synchro Command transmisjon (12 x 12) Dual Command transmisjon (24 x 24)..., Electro Command transmisjon (16 x 16) Differensialsperre Firehjulsdrift Del 3. Bruk av traktoren Viktiginformasjon Brukavstartkabler Startingistopp av motoren Motorkraft regulering Konstant motorhastighet Bakre kraftuttak Fremre kraftuttak og fronthydraulikk Hydraulikk med mekanisk f~ling på trekkstengene Elektronisk motstandsregulering Vendeteigsfunksjoner Ventiler for utvendig hydraulikk Elektro-hydraulisk utvendige ventiler Ekstra olje til utvendige funksjoner Tre-punktsopphenget Hurtigkoblinger Stabilisator systemer Trekkbom og taueutstyr Hydrauliske tilhengerbremser Trykklufsbetjente tilhengerbremser Innstilling av sporvidde foran Innstilling av sporvidde bak Ballast, vekter og dekk

5 Del 4. Smøring og vedlikehold Generellinformasjon Deksler Smøring og vedlikeholds oversikt..., Ettersyn når varsellys tennes Ettersyn hver 10 timeridaglig..., Ettersynhver50timer Ettersynhver 100timer Ettersyn hver 300 timer Ettersyn hver600timer Ettersyn hver 1200 timer112 mdr Ettersyn hver 1200 timer124 mdr Generelt vedlikehold. etter behov Del 5. Feilsøking Introduksjon Motor Transmisjon. 12x12 Synchro Command Transmisjon. 24x24 Dual Command Transmisjon. 16x16 (17x16) Electro Command Hydraulikk Tre-punktsopphenget Bremser Førerhus Elektrisk Del 6. lagring av traktoren Del 7. Tilbehør Roterendevarsellys Moto~armer Oljevarmer amp kontakt og ledning Ekstrahovedlys Batteribryter Frontlaster ramme og betjeningsspak (joystick)

6 Del 8. Spesifikasjoner Generelle mål Belastninger Smøring og væskemengder Motor Drivstoffsystem Kjølesystem Girkasser Maksimum bruksområder Bakrekrafiutiak Fremrekrafiutiak Hydraulikksystem Tre-punktsopphenget Utvendigeventiler Fronthydraulikk Ventiler fronthydraulikk Bremser 8-18 Styring Elektriskutstyr Tiltrekningsmomenter Del 9. Formular for det første 50 timers ettersynet Del 10. Alfabetisk register

7

8 DEL 1 GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET INFORMASJON TIL OPERATØREN VERNEREGLER INTRODUKSJON Denne instruksjonsboken er laget for deg som en hjelp til riktig innkjøring, kjøreteknikk. bruk og vedlikehold av din nye traktor. Din traktor er konstruert som en selvgående maskin for bruk til normale og vanlige oppgaver innen landbruket. Forholdsregler som måf~lgesfor din egen og andres sikkerhet finnes på sidene 1-6 til og med Les disse vernereglene og følg rådene for du begynner å bruke traktoren. FØRSTE ETTERSYN ETTER 50 TIMER I del 9 bak i denne boken vil du finne skjemaet for 50 Les denne instruksjonsboken noye og ta godt vare timers på den så den er lett å finne når du trenger å slå opp i fremtiden. Dersom du trenger råd om maskinen, ta kontakt med forhandleren, De har personell som er Når har gått 50 drinstimer, ta med trenet av fabrikken, har tilgang på originale forhandleren. Han vil da utføre det ettersynet som reservedeler og har nodvendig utstyr til å utføre alle fabrikken har satt Opp, blle utsidene reparasjoner. i 50 timers skjemaet. Den første siden (side 9-1) er forhandlerens kopi og skal beholdes av han etter at Den er konstruert for maksimum ytelse, okonomi og er å bruke under mange drifisforhold. Før levering ble maskinen grundig kontrollert både ved fabrikken og hos forhandleren, for at den skulle komme fram til deg i topp stand. For at den skal yte maksimalt og gi en problemfri bruk, er det viktig at rutine-enersynene slik som spesifisert i del 4 i denne boken, utiøres til de anbefalte intervaller. OPPBEVARING AV INSTRUKSJONSBOKEN Bak på stolryggen er det en oppbevaringslomme. Denneinstruksjonsboken skal oppbevares der slik at den er tilgjengelig til en hver tid. RENHOLD AV TRAKTOREN Din traktor er avansert maskinelt utstyr med elektro-hydrauliske betjeningssystemer. Dette bør man huske på når man rengjør traktoren og spesielt ved bruk av hoytrykksvasker. Selv om maskinen er konstruert for å sikre deelektroniske komponentene og koblingene, er trykket som noen av høytrykksvaskerne har, så stort at intet kan garanteres som absolutt vanntett. Ikke stå for nærme traktoren ved bruk av høytrykksvasker og rett ikke strålen direkte mot elektriske komponenter, elektriske koblinger, utluflningspunkler pafininger ei er pafyil,ngsapninger etc. Hetr aldri spylestralen retr pa en varm motor eller eksosanlegg. ettersynet er utiørt. u en andre siden (side 9-3) er din kopi og bevis på at ettersynet er Pass på at du og forhandlerens representant signerer begge kopiene. RESERVEDELER Det påpekes at originale reservedeler er godkjent av selskapet. 'Uoriginale' reservedeler er ikke kontrollert og ikke godkjent. Monteringibruk av slike produkter kan få negativ innvirkning på maskinen og også innvirke på sikkerheten. Selskapet kan ikke gjøres ansvarlig for skade som oppstår ved bruk av 'uoriginale' deler og tilbehør. Kun originale NEW HOLLAND reservedeler skal brukes. Fabrikkens offisielie godkjennelser og tillatelser for dette produktet kan bli ugyldige hvis det brukes uoriginale reservedeler. Det er forbudt å utiore enhver modifikasjon på traktoren uten spesiell skrifilig autorisasjon fra selskapets serviceavdeling. GARANTI Din maskin er underlagt nasjonale reklamasjonsregler og de avtaler som er beskrevet i avtalen mellom deg og den selgende forhandler. Husk også at ingen reklamasjoner godkjennes hvis maskinen ikke brukes, justeres eller vedlikeholdes slik som beskrevet i denne instruksjonsboken.

9 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET IDENTIFIKASJON AV TRAKTOREN Din traktor og hovedkomponentene identifiseres med serienummere ogleller produksjonskoder. Disse kodene må forhandleren få oppgitt av deg når du skal haservice eller reservedeler og vil ogsåvære til stor hjelp om man trenger å identifisere en stjålet traktor. Plassering av de forskjellige identifikasjoner finner du beskrevet og vist nedenfor Traktorens identifikasjonsplate Traktorens identifikasjoner er preget på en plate (l), som sitter til venstre for radiatorstøtten på hoyre siden. Se Figur l. Noter ned informasjonene på eksemplet nedenfor. TRACTOR NUMBER Traktorens serienummer Serienummer og modell er preget på toppen av frontstykket (1). Disse nummerne finnes også på platen nevnt ovenfor. 3

10 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET Motorens identifikasjon Motorens serienummer og datokode er preget på en plate (l) montert på klatsjhuset på venstre side av motoren ved insprøytningspumpen. Denne informasjonen er gjentati på utslippskontroll platen på motorens bunnpanne og på identifikasjonsplaten på side 1-2. Motorens serienummer: Utslippskontroll plate På høyre siden av motorens bunnpanne er det montert en utslippskoniroll plate som gir,,,,,.,, informasjoner om motorjusteringer som er nødvendige for å tilfredsstille kravene til utslipp. Drivverk identifikasjon Serienummeret (1) er preget inn på den høyre siden av transmisjonshuset. Man kommer til nummeret ved å svinge ut baiteriholderen. Informasjonen står også på traktorens indentifikasjonsplate. Skriv inn nummeret nedenunder som en hurtigreferanse. Drivverkets serienummer:-

11 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET Førerhusets identifikasjon Førerhusets serienummer og andre OECD sertifiseringsdata er preget på en plate som er festet på f~rerhusets trimpanel, høyre side. Noter ned dette nummeret på plassen nedenfor. CNH Internatonal SA Madc in ihe U. K. StHAL Na 7 1 O OSCD APPIIiVkL NO 7 1 T GOUKENUT AF DIREKTORCN FOR ARBEIDSTII5YNET - Forerhusets serienummer: Informasjon om traktorens belastning Platen med traktorens belastninger gir viktig informas]on om traktoren og kombinasjoner med utstyr som trekkes. Platen sitter på den høyre siden av førerhusets trimpanel, under det bakre vinduet. Tallet som vises er maksimums belastninger og skal ikke overskrides, gj~r man det vil det går ut over sikker bruk av traktoren. f CNH International SA Made in the U.K. l l. TYPE IDENTIFICATION No. TOTAL PERMISSIBLE MASS PERMISSIBLE FRONT AXLE LOAD : PERMISSIBLE KEAR AXLE LOAD : 0 PERMISSIBLE TOWABLE MAS5 0 UNBRAKED TOWABLE MASS : INDEPENDENTLY BRAKED : INERTIA - BRAKED ASSISTED BRAKE KG KG A B s

12 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET VIKTIGE ØKOLOGISKE BETRAKTNINGER Sol, luft og vann er vitale elementer for både jordbruk og livet på jorden generelt. I de tilfelle hvor lokale lover og regler ikke regulerer bruken av moderne teknologi, må man bruke fornuft ved bruk og fjerning av kjemiske eller petroliums baserte væsker. Følgende råd kan være til hjelp: Finn ut hvilke lover og regler som gjelder i Norge for ditt tilfelle. Hvis det ikke er noen lover på området, spør IeverandBrene om informasjon vedrørende smøreoljer, drivstoff, frostvæske, rensemidler etc. ogom hvilken innvirkning devil ha for milj~et. Spør også om hvordan disse skal lagres, brukes og hvordan man skal kvitte seg med det etterpå. I de fleste tilfelle vil lokale landbruksmyndigheter kunne gi deg råd. NOEN FORSLAG: 3. Moderne oljer inneholder tilsetninger. Ikke brenn forurenset eller brukt olje i vanlige oppvarmings systemer. 4. Unngå å søle når du tapper av brukt kjølevæske, olje til motor, transmisjon, hydraulikkog bremser. Ikke bland brukt bremsevæske med drivstoff og drivstoff med smøremidler. Ta vare på avfallet til det kan tilintetgjøres på en skikkelig måte i tråd med myndighetenes krav. 5. Frostvæske og tilsetninger i kjølevæsken skal skiftes hvertannet år. Dette må ikke tappes ut så det renner ned i grunnen, men tas vare på og tilintetgjøres på en skikkelig måte. 6. Ikke koble fra Air-conditioning systemetselv. Det inneholder gasser som ikke må slippe ut i atmosfæren og kan gi alvorlig personskade hvis man får det på huden. Din forhandler eller en spesialist på kj~leanlegg har utstyr for tomming og lading av systemet. 7. Reparer omgående enhver lekkasje på motorens kj~lesystem eller hydraulikksystem. 1. Når du skal fylle drivstoff på maskinen, unngå 8. Ikke øk trykket i en trykkbelastet krets, da dette bruk av uhensiktsmessige kanner eller systemer kan føre til katastrofale følger på komponentene med trykk da de kan være en fare for betydelig i systemet. søling og tap. 9. Beskytt slanger under sveiseoperasjoner da 2. Generelt bør all hudkontakt med drivstoff, sveisesprut kan brenne hull eller gjøre dem smøreolje, syrer, rensemidler etc. unngås. De svakere slik at olje, kj~levæske og lignende kan fleste inneholder stoffer som kan være forsvinne. helseskadelige.

13 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET Den beste føreren er den som er forsiktig. De fleste ulykker kan du unngå når du følger enkle verneregler mot mulig skade på mennesker og materiell. Unngå uhell ved å følge reglene nedenfor, studer dem nøye fm du tar traktoren i bruk eller utfører vedlikehold. Maskiner og utstyr må bare brukes av den som har ansvar for det og som er opplært til å bruke det. INFORMASJONER AV FOREBYGGENDE ART VERNEREGLER TRAKTOREN i. Les instruksjonsboken nøye før du tar traktoren i bruk. Dårlig kjennskap til bruken kan føre til ulykker. 2. Man må bare tillate trenet og kyndige personer å kjøre traktoren 3. Bruk stigtrinn og håndtak når du går av og på Gjennom hele denne instruksjonsboken vil du finne traktoren. Hold stigtrinn og plattform fri for søle kursiv tekst med overskrifter som MERK, og avfall. FORSIKTIG, VIKTIG, PASS PÅ, ADVARSEL, eller FARE. Slik tekst har følgende betydning: 4. Skiit ut alle klebeskilt som mangler eller er skadet MASKINENS DRIFTSSIKKERHET MERK: Dette beskriver riktig kj~reteknikk eller fremgangsmåte. FORSIKTIG: Dette er et varsel til foreren om mulig skade på maskinen dersom ikke en spesiell fremgangsmåte følges. VIKTIG: Dette er en beskjed til leseren om at det er noe han trengerå vite om en spesiell fremgangsmåte for ikke å skade maskinen. 5. Hold klebeskiltene rene og leselige. PERSONLIG SIKKERHET A PASS PÅ A Ordene PASS PÅ brukes når en sikker fremgangsmåte om bruk og vedlikehold beskrives for å beskytte føreren eller andre fra å skades. A ADVARSEL A Ordet ADVARSEL forteller om en mulig eller skjult fare som kan gi alvorlig personskade. Det brukes for å varsle føreren og andre om å vise forsiktighet for ikke å skade noen med utstyret. A FARE A Ordet fare beskriver en forbudt praksis i forbindelse med en alvorlig risiko. Hvis informasjonene ved PASS PÅ, ADVARSEL og FARE ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade og i verste fall død. 6. Ingen andre enn føreren må sitte i traktoren unntatten instruktør ved instruksjon ellertrening. Under slike forhold skal det være et ekstra sete montert. Passasjerer skal aldri tas med på traktoren. 7. Hold alltid barn vekk fra traktoren og landbruksredskaper. 8. Ikke modifiser eller gjør endringer eller la noen andre gjøre dette på traktoren eller noen av komponentene eller funksjonene uten først å ha undersøkt hos din forhandler. 9. Monter alle beskyttelsesdeksler før motoren startes eller traktoren brukes.

14 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET KJØRING AV TRAKTOREN 1. Sitt alltid i førersetet når du starter ellef skal kjøre traktoren 2. Nårdu kjorer påoffentlig vei, tenk også på andre veifarende. Kjør inn til siden så trafikken bak kan passere. Ikke overskrid de lovlige hastighetsgrenser for landbruks traktorer. 3. Bruk roterende varsellys når du kjorer på offentlig vei slik at du varsler om saktegående kjoretoy og mulig fare. 4. Bruk nærlys når du moter andre ved kjoring i mørke. Sorg for at lysene er justert så de ikke blender andre veifarende. 5. Reduser hastigheten for du skal svinge eller bremse. Bruk alltid begge bremsepedalene samtidig ved nodbremsing.lås alltid bremsene sammen ved hurtig kjoring og kjaring etter offentlig vei slik at man er sikker på riktig bruk av tilhengerbremser, balansert bruk av traktorens bremser og bremser på alle fire hjul (kun 4WD traktorer) 8. Sentraktoren i samme gir nedover bakkesom du ville benyttet oppover i samme stigning. La ikke traktoren stå i fri eller rulle av seg selv! nedoverbakke. 9. Et kjoretoy som taues, må haegne bremser hvis vekten overstiger vekten på traktoren som trekker. 10. Bruk aldri differensial sperren når du svinger. Når den er innkoblet, vil den hindre traktoren i å svinge. 11. Se alltid etter om det er klaring over deg. særlig ved transport av traktoren. Pass på hvor du kjorer, særlig ved vendeteigen, på veier, eller rundt trær og hindringer over deg. 12. For å unngå å velte, kjor varsomt og vær ekstra forsiktig ved kjoring over ujamt terreng. kryssing av grofter eller skråninger og svinging ved skarpe hjorner. 6. På firehjulsdrevne traktorer kobles alltid driften til forakselen inn ved bremsing med begge pedalene, slik at alle fire hjul bremses av. Eiere bor være klar over den store okningen i bremseeffekt dettegir med brems påalle fire hjul. 7. Vær ytterst forsiktig og unngå hard oppbremsing når du trekker tung last ved hastighet på vei. 13. Vær spesielt på vakt ved kjoring i bratte skråninger. 14. Dersom traktoren sitter fast eller dekkene er frosset fast, må man rygge traktoren los så den ikke steiler.

15 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET BRUK AV TRAKTOREN 1. Sett på håndbremsen, sett spaken for kraft uttaket i 'FRI', spaken for hydraulisk løft i senkestilling, spakene for utvendig hydraulikk i fristilling, før traktoren startes. 2. Ikke start motoren eller bruk noen av betjeningene (uten de utvendige hydraulikk bryterne) mens du står ved siden av traktoren. Sitt alltid i setet når motoren skal startes eller betjeningene skal brukes. 3. Ikke koble ut sikkerhets brytere (direktekobling) for transmisjon eller kraftuttak. Søk råd hos din forhandler hvissikkerhets bryterneikkefungerer. Startkabler må kun brukes på foreskrevet måte. Feilaktig bruk kan medfeire at traktoren kjører avsted 8. Parker ikke traktoren i en bratt bakke. 9. Førerhuset er laget for å gi maksimum beskyttelse mot støy i høyde med førerens arer og tilfredsstiller eller er bedre enn satte grenseverdier pa dette området. Imidlertid kan støyen (trykknivået) overstige 85 db(a) når man arbeider mellom bygninger eller trange plasser med vinduene åpne. Derfor anbefales det at føreren bruker heirselvern under slike forhold. 4. Pass på, så ikke man uforvarende kommer bort i girspakene når motoren går. Det kan feire til at traktoren kommer i bevegelse. 5. Gå ikke av traktoren mens den er i bevegelse. 6. Dersom powerstyringen eller motoren slutter å virke, må traktoren stoppes omgående da traktoren vil bli vanskeligere å styre. 7. Slå av motoren og trekk til håndbremsen, senk tilkoblet redskap ned til bakken, koble ut PTO og stopp motoren feir du går av traktoren. 10. La ikke traktormotoren gå inne i et rom uten at dette er godt ventilert. Eksosgassene er livsfarlige. 11. Trekk bare fra trekkroken, trekkbommen eller trekkstengene i nedre stilling. Bruk bare en trekkbolt som låser seg på plass. Trekk fra bakakselen eller ett punkt over akselen kan fa traktoren til å steile.

16 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET 12. Bruk alltid posisjons regulering når redskap BRUK AV KRAFTUlTAKET P.T.O. monteres eller når det skal transporteres. Kontroller at hydrauliske koblinger er skikkelig 1. Når man bruker utstyr drevet av krafluttaket, slå montert og at de vil koble seg ut sikkert i tilfelle av av motoren og la P.T.O. akslen stoppe helt fcir en ulykke med redskapet. man går av og kobler fra utstyret. 13. Dersom traktoren får en tendenstil ålciflesegnår 2. Bruk ikke klær som sitter Icist når du bruker det er koblet på tung redskap bak, må det kraftuttaket eller er i nærheten av utstyr som monteres vekter foran eller på framhjulene. Ikke roterer. bruk en traktor som er for lett foran. 3. Når du bruker stasjonært utstyr drevet av 14. Slipp opp klcitsjpedalensakte når du skal kjcire ut krafluttaket, sett alltid på håndbremsen og legge av en greft, skråning eller opp en bratt bakke. blokker foran og bak bakhjulene. Pass på at utstyr og redskap er riktig montert og er godkjent for bruk med traktoren, ikke overbelaster traktoren og at det blir benyttet og vedlikeholdt i overensstemmelse med instruksjonene fra leverandør eller produsent av redskapet eller utstyret. Husk at hvis traktoren blir misbrukt eller brukt feilaktig, kan den være til fare for både fcireren og folk i nærheten. Ikke overbelast eller bruk montert utstyr som er usikkert eller ikkeerskikket til den spesielle oppgaven eller er dårlig vedlikeholdt 17. Ikke gå fra redskap i løftet stilling når traktoren er stoppet eller den forlates. 18. Ikke kjar utstyret nær åpen varme. 19. Bruk alltid beskyttende maske når du arbeider med kjemikalier. Folg instruksjonen på beholderen. 4. For å unngå skader, ikke rens. juster, løs opp eller vedlikehold utstyret mens traktorens motor går. 5. Pass på at dekslet over krafl uttaket alltid er på plass og sett på hetten over akslen når den ikke er i bruk.

17 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET VEDLIKEHOLD AV TRAKTOREN innsprøytningspumpe. dyser eller andre deler av innsprøytningssytemet. Følges ikke disse reglene kan det føre til alvorlige personskader. Bruk ikke hendene til å kontrollere for lekkasje. Bruk et stykke papp eller papir når man leter etter lekkasjer. Stopp motoren og slipp ut alt trykk før du kobler slanger til eller fra. i. Kjølesystemetarbeider under trykk. Det erderfor farlig å ta av lokket på ekspansjonstanken mens motoren er varm. Vri alltid lokket sakte til første stopp før det tas helt av. Ta aldri av lokket på radiatoren før trykklokket på ekspansjonstanken er tatt av først. 2. Ikke røyk når du fyller drivstoff. Hold alle typer av åpne flammer borte. 3. Hold traktoren og utstyret i god stand, særlig bremser og styring, så det ikke er fare for kjørerens sikkerhet og slik at offentlige forskrifter overholdes. 4. For å unngå brann og eksplosjon, må ikke åpen flamme komme nær batteriet eller kaldstart anordninger. Startkabler må bare brukes slik som foreskrevet slik at ikke gnister kan skape eksplosjon. 5. Forsøk ikkeå reparere Air Conditioning systemet (hvor montert). Det er mulig å forfryse seg eller skade seg på annen måte av kjølemiddel som lekker ut. Det trengs spesialutstyr og instrumenter, så kontakt din forhandler. 6. Stopp motoren før du utfører noe ettersyn på traktoren 7. Diesel eller hydraulisk olje under trykk kan komme inn under huden og forårsake alvorlig skade. Trekk til alle forbindelser før du starter opp motoren eller setter trykk i rør og slanger. Får du sproytet væske inn under huden, søk straks lege for ikke å risikere koldbrann. 8. Ikke utfør endringer selv eller la noen andre utføre endringer på traktoren, eller på noen komponenter eller funksjoner uten først å ha kontaktet forhandleren. 9. Stadig kontakt med brukt motorolje kan i det lange løp medføre hudkreft. Unngådette og vask deg godt med såpe og vann. 10. Hold utstyret rent og godt vedlikeholdt 11. Ta vare på all væske, oljer og filtre som tas av traktoren og bli kvitt dette på en forsvarlig måte. 12. Traktorhjul er meget tunge. Vær forsiktig ved håndtering og se etter at de ved lagring ikke kan velte og forårsake personskader. Personell som ikke har de rette kvalifikasjoner, må ikke ta ut eller forsøke på å justere en

18 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET DIESEL 7. Sett alltid tanklokket sikkert tilbake på plass. 1. Ikke under noen omstendigheter må bensin, sprit 8. Dersom det originale tanklokket er mistet, sett eller blandet brennstoff blandes med dieselen. kun på ett som er godkjent. Et ikke godkjent lokk Slike blandinger kan oke faren for brann eller kan være usikkert. eksplosjon. I en lukket beholder som f. eks. traktorens drivstofiiank, er slike blandinger mer eksplosiv enn ren bensin. Slike blandinger må g, ~~~k aldri drivstoff til rengioring. ikke benyttes. 10. Pass på å kjøp inn passende mengde med drivstoff slik at det ikke blir igjen sommerdrivstoff 2. Ta aldri av tanklokket mens motoren går eller er som brukes om vinteren. ekstra varm. SIKKERHETS FØRERHUS Din traktor er utstyrt med et sikkerhets forerhus som måvedlikeholdesog holdes i god stand. Vær forsiktig ~- når du kjører gjennom dører eller arbeider under trange forhold med liten plass over deg. 1. Bygg ikke om forerhuset, bor ikke i det eller forandre det på noen måte. Det er ulovlig og straffbart. 2. Forsøk ikke å rette eller sveise i noen del av hovedramme eller festebeslag som er skadet. 3. Man må ikke røke når man fyller drivstoff eller er Dette kan svekke konstruksjonen så det er fare i nærheten av drivstoff. Hold enhver åpen for sikkerheten. flamme borte. 3. Fest ikke noen deler på hovedrammen eller 4. Hold oye med fyllepistolen mens du fyller monter førerhuset med annet enn de drivstoff. foreskrevne bolter og muttere av høyverdig stål. 5. Ikke fyll tanken helt full. men la det være plass til 4. Fest aldri kjetting eller tau til å trekke med, i utvidelse. forerhuset eller hovedrammen. 6. Tork opp drivstoffsøl med en gang 5. Ta aldri noen unodig risiko selv om forerhuset gir den best mulige beskyttelse. OVERALT HVOR DU SER DElTE SYMBOLET A BEiYR DET FORSIKTIG! PASS PÅ! DET GJELDER DIN SIKKERHET!

19 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET KLEBEMERKER OM SIKKERHET Klebemerkene som er gjengitt på de påfolgende sider, ble sati på traktoren slik som vist på tegningene nedenfor. De er beregnet for deg og de som arbeider sammen med deg. Ta derfor denne instruksjonsboken med og gå rundt traktoren og noter deg hvor de står og deres betydning. Gå gjennom klebemerkene og instruksjonene sammen med forerne av maskinen. Hold klebemerkene rene og leselige. Dersom de blir skadet eller uleselige, bestill nye fra din forhandler.

20 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET Part No Plassering: På venstre og høyre siden av radiatoren Hold hender og klær vekk fra remmer, vifie og alle roter^ ende deler når motoren går. Part No Plassering: På høyre siden av radiatoren Advarsel! Kjølesystemet er under trykk. La det kjølne ned før lokket tas forsiktig av. Bruk en fille og skru lokket til det første trinnet og slipp trykket ut før lokket tas helt av. Pari No Plassering: På den venstre dørpillaren inne i førerhuset Generell advarsel. Hvis man ikke følger anvisningene i denne instruksjonsboken, kan det føre til alvorlig personskade på føreren eller personer i nærheten. Les anvisningene på sidene 1-6 til 1-11 Pari No Plassering: Bak på begge bakskjermene (kun ved utvendig betjening av Hydraulikken) Gå ikke opp på redskapet eller stå mellom redskapet og traktoren når betjening av hydraulikken er koblet over til utvendig betjening eller PTO betjening.

21 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET A ATTENTION Slicld EY.> Eiplniva 08s C&anplol#r# Rnlw.'elyivi Cunplm#li P~Ii9rn Pm,-, b, olm Gaio,.,plori"or b WARNING in an overturn hold on tighli" to steering wheel. Do no, aiiempi to jump out. ADVARSEL Ved valtning: Hold,ar, i ranet spring ikle a,. WAARSCHUWING A15 de,raklor kanlpii 1 spring er niel at. maar I budt Y stev1g vast aan hetsluur. VAROITUS Pida *!inni ohjausysr8ofr tramorin kaatuessa - ala WPp- ATTENTION I E" car de retournement d" Iracleur secramponer BU volant. Ne var lenier I de sauter. ACHTUNG wenn der!raklor kipp,. ""bedingt am lenkrad feslhailen ""d nicht abspringen! ATTENZIONE ~n caso di riballamenlo, tenerri raldamenle ai voiante renza tentarr di saltare luoridal poslo di gu'da. ADVARSEL "Old tast i rattet hvis,rakloren veller. Hopp I ikke av! I CUIDADO Se a unidade se voltar. sigure-se bem a0 voiante. Nao tente sallar do tractor CUIDADO E" oaso de vueico suietese bien lurrle ai wlanle. no intente salbr 1 mrnlrhrr uimeid#n CoimririkiC 4i,douinor#"r Sos booild "edon,.itnii,on S#enoA"w##s~"q "a<rrireld.m "~rin.lnici~onos 7. Plassering: På toppen av batteriet Fare! Etsendesyre. Eksplosiv gass. Brukvernebriller. Unngå gnistdannelser. Les instruksjonsboken. Pari No Plassering: Batteri og deksel til verktøykasse Ikke stå på batteri eller på deksel til verktøykasse. om,raktorn stialrier. I TO TIMONI MHN "PDZnAe HIETENAnHdHZETE I Part No Plassering: På den venstre dørpillaren inne i førerhuset Hold fast i rattet hvis traktoren velter. Hopp ikke av. Pari No Plassering: Brakeiten for radarføleren For å hindre eventuelle øyeskader fra mikrobølgesignalene fra radarføleren, ikke se direkte inn i føleren.

22 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET Pari No Plassering: Høyre dørstolpe på innsiden av førerhuset Pass på! Les instruksjonsboken for du forsoker å taue * Part No Plassering: Braken for hydraulisk akkumulator Pass på! Akkumulator for h~yt hydraulikklgasstrykk. Følg instruksjonene i verkstedhåndboken ved uttak eller reparasjoner. Pari No Plassering: Kompressor for klimaanlegg (AC) Advarsel! Væske under trykk, ingen ledninger må kobles fra Pari No Plassering: På høyre side av betjeningskonsollen Pass på! Bruk alltid gripehåndtakene når du går inn eller ut av forerhuset.

23 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET INTERNASJONALE SYMBOLER Som veiledning i bruk av traktoren er det benyttet forskjellige internasjonale tegn på instrumentene og betjeningsorganene. Disse tegnene er vist nedenfor sammen med forklaring på hva de betyr. ED Termostart n Radio Posisjons starthjelp regulering Lading Drivstoff w Automatisk stopper for motor Motor hastighet (omdr.min. x 100) Motortimer KAM Retningsviser al+ Aktivt minne Transmisjon i fri Krypegir Retningsviser - en tilhenger a20 Retningsviser - to tilhengere Vinduspusserl spyler frontrute Sakte eller lav Hurtig eller høy Markhastighet Vinduspusserl Oljetrykk P spyler bakrute Differensial på motor sperre Motorens kjølevannstemperatur Nivå på kjølevæske Traktorens kjørelys Fjernlys ZO/ Nærlys X Varmeapparat temperaturregulering Vifle Air Conditioning (klima-anlegg) a Tett lufifilter (B) Håndbrems a ;&msevæske 03 Arbeidslamper (G) A Tilhengerbrems Advarsel Nødblinklys Oljetemperatur bakaksel Oljetrykk i transmisjon Forhjulsdrift innkoblet Forhjulsdrift utkoblet Motstands regulering Strømutiak til utstyr Strømuttak til redskap % sluring Løftearm OPP (bak) Løftearm ned (bak) Løflearm grense (bak) Løftearm grense (front) Løftearm virker ikke Filter for hydraulikk og transmisjon Fjernsylinder k utstrukket! 4 Fjernsylinder sammentrukket Fjernsylinder i flytestiiling Stopplys Roterende varsellys tak Trinnløs variabel instruksjonsboken Horn l Advarsel! Etsende Står under trykk! Feil! (alternativt væske 4 symbol)

24 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET Traktorens støynivå i henhold til gjeldende E.E.C.direktiver: Traktorer med førerhus med fast frontrute og lydfelle p% luftfilteret Støy ved førerens øre Lukket (l) Åpen (2) Støy p% utsiden Modell Transmisjon Tillegg Il* Tillegg Il* Tillegg IV* TS100A Alle typer 70.0 db(a) 76.0 db(a) 79.0 db(a) TS11 OA Alle typer 70.0 db(a) 74.0 db(a) 80.0 db(a) TS11 SA Alle typer 73.0 db(a) 77.0 db(a) 83.0 db(a) TS125A Alle typer 69.0 db(a) 74.0 db(a) 82.0 db(a) TS135A Alle typer 69.0 db(a) 74.0 db(a) 82.0 db(a) Traktorer med ROPS og kalesje og lydfelle p% luftfilteret Støy ved førerens ore Lukket (l) Åpen (2) Modell Transmisjon Tillegg Il* Tillegg Il* TS100A Alle typer nla 82.0 db(a) TS11 OA Alle typer n/a 77.0 db(a) TS115A Alle typer nla 83.0 db(a) TS125A Alle typer nla 79.0 ~B(A) TS135A Alle typer nla 79.0 db(a) Støy p% utsiden Tillegg IV* 79.0 db(a) 79.0 db(a) 82.0 db(a) 80.0 db(a) 80.0 db(a) * Testresultater i henhold til EEC Tillegg Il. Maksimalt støynivå ved førerens ore: 1) Alle dorer og vinduer lukket, traktor uten belastning 2) bakvindu og takluke åpen, traktor uten belastning. ** Testresultater i henhold til EEC Tillegg VI.

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

NORDIC TRACTOR. Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92

NORDIC TRACTOR. Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92 www.bransontractor.com NORDIC TRACTOR Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92 info@nordtrac.no www.nordtrac.no Nytt Branson modell i Norge Branson K 78 - enda mer kraft. Vår nye

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-01-15

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-01-15 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2011-01-01

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2011-01-01 Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller påbygg tilsvarende aktuell modell fra

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING Side 1 av 8 MONTERINGSVEILEDNING FOR AUTOLINE SANDSTRØERE MODELLENE: C50 - Y60 - V70 - S90 Det må forutsettes at modellvalget av sandstrøeren er gjort mest mulig hensiktsmessig til bilen som monteringen

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Branson Traktor - 00 - Serien. Modellene 2100-2400 - 2800 / Hydrostatisk modell 2400-2800

Branson Traktor - 00 - Serien. Modellene 2100-2400 - 2800 / Hydrostatisk modell 2400-2800 Branson Traktor - 00 - Serien Modellene 2100-2400 - 2800 / Hydrostatisk modell 2400-2800 Branson-traktorene koe fra et svært moderne produksjonsanlegg i Sør-Korea, og er produsert av KUKJE Machinery Company,

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer