INSTRUKSJONSBOK NEW HOLLAND TSIOOA TSII OA TS115A. i'*-,*; ...<,.k. o)' L ;. (. , q:.,:..c :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONSBOK NEW HOLLAND TSIOOA TSII OA TS115A. i'*-,*; ...<,.k. o)' L ;. (. , q:.,:..c :"

Transkript

1 1 INSTRUKSJONSBOK NEW HOLLAND TSIOOA TSII OA TS115A i'*-,*; o)' L ;:,'. ;. ( <,.k. :, q:.,:..c : h, ' $

2 INSTRUKSJONSBOK

3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Introduksjon Side Del 1. Generell informasjon og sikkerhet Informasjon til operatøren Identifikasjon av traktoren Viktige økologiske betraktninger Verneregler Klebemerker om sikkerhet Internasjonale symboler... : Stoy i arbeidsområdet Del 2. Betjeninger. instrumenter og funksjon Førerhus Seter Håndbrems. håndgass og pedaler Instrumentkonsollen AnalogeiElektroniske instrumenter Brukavgirkassen Synchro Command transmisjon (12 x 12) Dual Command transmisjon (24 x 24)..., Electro Command transmisjon (16 x 16) Differensialsperre Firehjulsdrift Del 3. Bruk av traktoren Viktiginformasjon Brukavstartkabler Startingistopp av motoren Motorkraft regulering Konstant motorhastighet Bakre kraftuttak Fremre kraftuttak og fronthydraulikk Hydraulikk med mekanisk f~ling på trekkstengene Elektronisk motstandsregulering Vendeteigsfunksjoner Ventiler for utvendig hydraulikk Elektro-hydraulisk utvendige ventiler Ekstra olje til utvendige funksjoner Tre-punktsopphenget Hurtigkoblinger Stabilisator systemer Trekkbom og taueutstyr Hydrauliske tilhengerbremser Trykklufsbetjente tilhengerbremser Innstilling av sporvidde foran Innstilling av sporvidde bak Ballast, vekter og dekk

5 Del 4. Smøring og vedlikehold Generellinformasjon Deksler Smøring og vedlikeholds oversikt..., Ettersyn når varsellys tennes Ettersyn hver 10 timeridaglig..., Ettersynhver50timer Ettersynhver 100timer Ettersyn hver 300 timer Ettersyn hver600timer Ettersyn hver 1200 timer112 mdr Ettersyn hver 1200 timer124 mdr Generelt vedlikehold. etter behov Del 5. Feilsøking Introduksjon Motor Transmisjon. 12x12 Synchro Command Transmisjon. 24x24 Dual Command Transmisjon. 16x16 (17x16) Electro Command Hydraulikk Tre-punktsopphenget Bremser Førerhus Elektrisk Del 6. lagring av traktoren Del 7. Tilbehør Roterendevarsellys Moto~armer Oljevarmer amp kontakt og ledning Ekstrahovedlys Batteribryter Frontlaster ramme og betjeningsspak (joystick)

6 Del 8. Spesifikasjoner Generelle mål Belastninger Smøring og væskemengder Motor Drivstoffsystem Kjølesystem Girkasser Maksimum bruksområder Bakrekrafiutiak Fremrekrafiutiak Hydraulikksystem Tre-punktsopphenget Utvendigeventiler Fronthydraulikk Ventiler fronthydraulikk Bremser 8-18 Styring Elektriskutstyr Tiltrekningsmomenter Del 9. Formular for det første 50 timers ettersynet Del 10. Alfabetisk register

7

8 DEL 1 GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET INFORMASJON TIL OPERATØREN VERNEREGLER INTRODUKSJON Denne instruksjonsboken er laget for deg som en hjelp til riktig innkjøring, kjøreteknikk. bruk og vedlikehold av din nye traktor. Din traktor er konstruert som en selvgående maskin for bruk til normale og vanlige oppgaver innen landbruket. Forholdsregler som måf~lgesfor din egen og andres sikkerhet finnes på sidene 1-6 til og med Les disse vernereglene og følg rådene for du begynner å bruke traktoren. FØRSTE ETTERSYN ETTER 50 TIMER I del 9 bak i denne boken vil du finne skjemaet for 50 Les denne instruksjonsboken noye og ta godt vare timers på den så den er lett å finne når du trenger å slå opp i fremtiden. Dersom du trenger råd om maskinen, ta kontakt med forhandleren, De har personell som er Når har gått 50 drinstimer, ta med trenet av fabrikken, har tilgang på originale forhandleren. Han vil da utføre det ettersynet som reservedeler og har nodvendig utstyr til å utføre alle fabrikken har satt Opp, blle utsidene reparasjoner. i 50 timers skjemaet. Den første siden (side 9-1) er forhandlerens kopi og skal beholdes av han etter at Den er konstruert for maksimum ytelse, okonomi og er å bruke under mange drifisforhold. Før levering ble maskinen grundig kontrollert både ved fabrikken og hos forhandleren, for at den skulle komme fram til deg i topp stand. For at den skal yte maksimalt og gi en problemfri bruk, er det viktig at rutine-enersynene slik som spesifisert i del 4 i denne boken, utiøres til de anbefalte intervaller. OPPBEVARING AV INSTRUKSJONSBOKEN Bak på stolryggen er det en oppbevaringslomme. Denneinstruksjonsboken skal oppbevares der slik at den er tilgjengelig til en hver tid. RENHOLD AV TRAKTOREN Din traktor er avansert maskinelt utstyr med elektro-hydrauliske betjeningssystemer. Dette bør man huske på når man rengjør traktoren og spesielt ved bruk av hoytrykksvasker. Selv om maskinen er konstruert for å sikre deelektroniske komponentene og koblingene, er trykket som noen av høytrykksvaskerne har, så stort at intet kan garanteres som absolutt vanntett. Ikke stå for nærme traktoren ved bruk av høytrykksvasker og rett ikke strålen direkte mot elektriske komponenter, elektriske koblinger, utluflningspunkler pafininger ei er pafyil,ngsapninger etc. Hetr aldri spylestralen retr pa en varm motor eller eksosanlegg. ettersynet er utiørt. u en andre siden (side 9-3) er din kopi og bevis på at ettersynet er Pass på at du og forhandlerens representant signerer begge kopiene. RESERVEDELER Det påpekes at originale reservedeler er godkjent av selskapet. 'Uoriginale' reservedeler er ikke kontrollert og ikke godkjent. Monteringibruk av slike produkter kan få negativ innvirkning på maskinen og også innvirke på sikkerheten. Selskapet kan ikke gjøres ansvarlig for skade som oppstår ved bruk av 'uoriginale' deler og tilbehør. Kun originale NEW HOLLAND reservedeler skal brukes. Fabrikkens offisielie godkjennelser og tillatelser for dette produktet kan bli ugyldige hvis det brukes uoriginale reservedeler. Det er forbudt å utiore enhver modifikasjon på traktoren uten spesiell skrifilig autorisasjon fra selskapets serviceavdeling. GARANTI Din maskin er underlagt nasjonale reklamasjonsregler og de avtaler som er beskrevet i avtalen mellom deg og den selgende forhandler. Husk også at ingen reklamasjoner godkjennes hvis maskinen ikke brukes, justeres eller vedlikeholdes slik som beskrevet i denne instruksjonsboken.

9 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET IDENTIFIKASJON AV TRAKTOREN Din traktor og hovedkomponentene identifiseres med serienummere ogleller produksjonskoder. Disse kodene må forhandleren få oppgitt av deg når du skal haservice eller reservedeler og vil ogsåvære til stor hjelp om man trenger å identifisere en stjålet traktor. Plassering av de forskjellige identifikasjoner finner du beskrevet og vist nedenfor Traktorens identifikasjonsplate Traktorens identifikasjoner er preget på en plate (l), som sitter til venstre for radiatorstøtten på hoyre siden. Se Figur l. Noter ned informasjonene på eksemplet nedenfor. TRACTOR NUMBER Traktorens serienummer Serienummer og modell er preget på toppen av frontstykket (1). Disse nummerne finnes også på platen nevnt ovenfor. 3

10 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET Motorens identifikasjon Motorens serienummer og datokode er preget på en plate (l) montert på klatsjhuset på venstre side av motoren ved insprøytningspumpen. Denne informasjonen er gjentati på utslippskontroll platen på motorens bunnpanne og på identifikasjonsplaten på side 1-2. Motorens serienummer: Utslippskontroll plate På høyre siden av motorens bunnpanne er det montert en utslippskoniroll plate som gir,,,,,.,, informasjoner om motorjusteringer som er nødvendige for å tilfredsstille kravene til utslipp. Drivverk identifikasjon Serienummeret (1) er preget inn på den høyre siden av transmisjonshuset. Man kommer til nummeret ved å svinge ut baiteriholderen. Informasjonen står også på traktorens indentifikasjonsplate. Skriv inn nummeret nedenunder som en hurtigreferanse. Drivverkets serienummer:-

11 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET Førerhusets identifikasjon Førerhusets serienummer og andre OECD sertifiseringsdata er preget på en plate som er festet på f~rerhusets trimpanel, høyre side. Noter ned dette nummeret på plassen nedenfor. CNH Internatonal SA Madc in ihe U. K. StHAL Na 7 1 O OSCD APPIIiVkL NO 7 1 T GOUKENUT AF DIREKTORCN FOR ARBEIDSTII5YNET - Forerhusets serienummer: Informasjon om traktorens belastning Platen med traktorens belastninger gir viktig informas]on om traktoren og kombinasjoner med utstyr som trekkes. Platen sitter på den høyre siden av førerhusets trimpanel, under det bakre vinduet. Tallet som vises er maksimums belastninger og skal ikke overskrides, gj~r man det vil det går ut over sikker bruk av traktoren. f CNH International SA Made in the U.K. l l. TYPE IDENTIFICATION No. TOTAL PERMISSIBLE MASS PERMISSIBLE FRONT AXLE LOAD : PERMISSIBLE KEAR AXLE LOAD : 0 PERMISSIBLE TOWABLE MAS5 0 UNBRAKED TOWABLE MASS : INDEPENDENTLY BRAKED : INERTIA - BRAKED ASSISTED BRAKE KG KG A B s

12 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET VIKTIGE ØKOLOGISKE BETRAKTNINGER Sol, luft og vann er vitale elementer for både jordbruk og livet på jorden generelt. I de tilfelle hvor lokale lover og regler ikke regulerer bruken av moderne teknologi, må man bruke fornuft ved bruk og fjerning av kjemiske eller petroliums baserte væsker. Følgende råd kan være til hjelp: Finn ut hvilke lover og regler som gjelder i Norge for ditt tilfelle. Hvis det ikke er noen lover på området, spør IeverandBrene om informasjon vedrørende smøreoljer, drivstoff, frostvæske, rensemidler etc. ogom hvilken innvirkning devil ha for milj~et. Spør også om hvordan disse skal lagres, brukes og hvordan man skal kvitte seg med det etterpå. I de fleste tilfelle vil lokale landbruksmyndigheter kunne gi deg råd. NOEN FORSLAG: 3. Moderne oljer inneholder tilsetninger. Ikke brenn forurenset eller brukt olje i vanlige oppvarmings systemer. 4. Unngå å søle når du tapper av brukt kjølevæske, olje til motor, transmisjon, hydraulikkog bremser. Ikke bland brukt bremsevæske med drivstoff og drivstoff med smøremidler. Ta vare på avfallet til det kan tilintetgjøres på en skikkelig måte i tråd med myndighetenes krav. 5. Frostvæske og tilsetninger i kjølevæsken skal skiftes hvertannet år. Dette må ikke tappes ut så det renner ned i grunnen, men tas vare på og tilintetgjøres på en skikkelig måte. 6. Ikke koble fra Air-conditioning systemetselv. Det inneholder gasser som ikke må slippe ut i atmosfæren og kan gi alvorlig personskade hvis man får det på huden. Din forhandler eller en spesialist på kj~leanlegg har utstyr for tomming og lading av systemet. 7. Reparer omgående enhver lekkasje på motorens kj~lesystem eller hydraulikksystem. 1. Når du skal fylle drivstoff på maskinen, unngå 8. Ikke øk trykket i en trykkbelastet krets, da dette bruk av uhensiktsmessige kanner eller systemer kan føre til katastrofale følger på komponentene med trykk da de kan være en fare for betydelig i systemet. søling og tap. 9. Beskytt slanger under sveiseoperasjoner da 2. Generelt bør all hudkontakt med drivstoff, sveisesprut kan brenne hull eller gjøre dem smøreolje, syrer, rensemidler etc. unngås. De svakere slik at olje, kj~levæske og lignende kan fleste inneholder stoffer som kan være forsvinne. helseskadelige.

13 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET Den beste føreren er den som er forsiktig. De fleste ulykker kan du unngå når du følger enkle verneregler mot mulig skade på mennesker og materiell. Unngå uhell ved å følge reglene nedenfor, studer dem nøye fm du tar traktoren i bruk eller utfører vedlikehold. Maskiner og utstyr må bare brukes av den som har ansvar for det og som er opplært til å bruke det. INFORMASJONER AV FOREBYGGENDE ART VERNEREGLER TRAKTOREN i. Les instruksjonsboken nøye før du tar traktoren i bruk. Dårlig kjennskap til bruken kan føre til ulykker. 2. Man må bare tillate trenet og kyndige personer å kjøre traktoren 3. Bruk stigtrinn og håndtak når du går av og på Gjennom hele denne instruksjonsboken vil du finne traktoren. Hold stigtrinn og plattform fri for søle kursiv tekst med overskrifter som MERK, og avfall. FORSIKTIG, VIKTIG, PASS PÅ, ADVARSEL, eller FARE. Slik tekst har følgende betydning: 4. Skiit ut alle klebeskilt som mangler eller er skadet MASKINENS DRIFTSSIKKERHET MERK: Dette beskriver riktig kj~reteknikk eller fremgangsmåte. FORSIKTIG: Dette er et varsel til foreren om mulig skade på maskinen dersom ikke en spesiell fremgangsmåte følges. VIKTIG: Dette er en beskjed til leseren om at det er noe han trengerå vite om en spesiell fremgangsmåte for ikke å skade maskinen. 5. Hold klebeskiltene rene og leselige. PERSONLIG SIKKERHET A PASS PÅ A Ordene PASS PÅ brukes når en sikker fremgangsmåte om bruk og vedlikehold beskrives for å beskytte føreren eller andre fra å skades. A ADVARSEL A Ordet ADVARSEL forteller om en mulig eller skjult fare som kan gi alvorlig personskade. Det brukes for å varsle føreren og andre om å vise forsiktighet for ikke å skade noen med utstyret. A FARE A Ordet fare beskriver en forbudt praksis i forbindelse med en alvorlig risiko. Hvis informasjonene ved PASS PÅ, ADVARSEL og FARE ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade og i verste fall død. 6. Ingen andre enn føreren må sitte i traktoren unntatten instruktør ved instruksjon ellertrening. Under slike forhold skal det være et ekstra sete montert. Passasjerer skal aldri tas med på traktoren. 7. Hold alltid barn vekk fra traktoren og landbruksredskaper. 8. Ikke modifiser eller gjør endringer eller la noen andre gjøre dette på traktoren eller noen av komponentene eller funksjonene uten først å ha undersøkt hos din forhandler. 9. Monter alle beskyttelsesdeksler før motoren startes eller traktoren brukes.

14 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET KJØRING AV TRAKTOREN 1. Sitt alltid i førersetet når du starter ellef skal kjøre traktoren 2. Nårdu kjorer påoffentlig vei, tenk også på andre veifarende. Kjør inn til siden så trafikken bak kan passere. Ikke overskrid de lovlige hastighetsgrenser for landbruks traktorer. 3. Bruk roterende varsellys når du kjorer på offentlig vei slik at du varsler om saktegående kjoretoy og mulig fare. 4. Bruk nærlys når du moter andre ved kjoring i mørke. Sorg for at lysene er justert så de ikke blender andre veifarende. 5. Reduser hastigheten for du skal svinge eller bremse. Bruk alltid begge bremsepedalene samtidig ved nodbremsing.lås alltid bremsene sammen ved hurtig kjoring og kjaring etter offentlig vei slik at man er sikker på riktig bruk av tilhengerbremser, balansert bruk av traktorens bremser og bremser på alle fire hjul (kun 4WD traktorer) 8. Sentraktoren i samme gir nedover bakkesom du ville benyttet oppover i samme stigning. La ikke traktoren stå i fri eller rulle av seg selv! nedoverbakke. 9. Et kjoretoy som taues, må haegne bremser hvis vekten overstiger vekten på traktoren som trekker. 10. Bruk aldri differensial sperren når du svinger. Når den er innkoblet, vil den hindre traktoren i å svinge. 11. Se alltid etter om det er klaring over deg. særlig ved transport av traktoren. Pass på hvor du kjorer, særlig ved vendeteigen, på veier, eller rundt trær og hindringer over deg. 12. For å unngå å velte, kjor varsomt og vær ekstra forsiktig ved kjoring over ujamt terreng. kryssing av grofter eller skråninger og svinging ved skarpe hjorner. 6. På firehjulsdrevne traktorer kobles alltid driften til forakselen inn ved bremsing med begge pedalene, slik at alle fire hjul bremses av. Eiere bor være klar over den store okningen i bremseeffekt dettegir med brems påalle fire hjul. 7. Vær ytterst forsiktig og unngå hard oppbremsing når du trekker tung last ved hastighet på vei. 13. Vær spesielt på vakt ved kjoring i bratte skråninger. 14. Dersom traktoren sitter fast eller dekkene er frosset fast, må man rygge traktoren los så den ikke steiler.

15 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET BRUK AV TRAKTOREN 1. Sett på håndbremsen, sett spaken for kraft uttaket i 'FRI', spaken for hydraulisk løft i senkestilling, spakene for utvendig hydraulikk i fristilling, før traktoren startes. 2. Ikke start motoren eller bruk noen av betjeningene (uten de utvendige hydraulikk bryterne) mens du står ved siden av traktoren. Sitt alltid i setet når motoren skal startes eller betjeningene skal brukes. 3. Ikke koble ut sikkerhets brytere (direktekobling) for transmisjon eller kraftuttak. Søk råd hos din forhandler hvissikkerhets bryterneikkefungerer. Startkabler må kun brukes på foreskrevet måte. Feilaktig bruk kan medfeire at traktoren kjører avsted 8. Parker ikke traktoren i en bratt bakke. 9. Førerhuset er laget for å gi maksimum beskyttelse mot støy i høyde med førerens arer og tilfredsstiller eller er bedre enn satte grenseverdier pa dette området. Imidlertid kan støyen (trykknivået) overstige 85 db(a) når man arbeider mellom bygninger eller trange plasser med vinduene åpne. Derfor anbefales det at føreren bruker heirselvern under slike forhold. 4. Pass på, så ikke man uforvarende kommer bort i girspakene når motoren går. Det kan feire til at traktoren kommer i bevegelse. 5. Gå ikke av traktoren mens den er i bevegelse. 6. Dersom powerstyringen eller motoren slutter å virke, må traktoren stoppes omgående da traktoren vil bli vanskeligere å styre. 7. Slå av motoren og trekk til håndbremsen, senk tilkoblet redskap ned til bakken, koble ut PTO og stopp motoren feir du går av traktoren. 10. La ikke traktormotoren gå inne i et rom uten at dette er godt ventilert. Eksosgassene er livsfarlige. 11. Trekk bare fra trekkroken, trekkbommen eller trekkstengene i nedre stilling. Bruk bare en trekkbolt som låser seg på plass. Trekk fra bakakselen eller ett punkt over akselen kan fa traktoren til å steile.

16 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET 12. Bruk alltid posisjons regulering når redskap BRUK AV KRAFTUlTAKET P.T.O. monteres eller når det skal transporteres. Kontroller at hydrauliske koblinger er skikkelig 1. Når man bruker utstyr drevet av krafluttaket, slå montert og at de vil koble seg ut sikkert i tilfelle av av motoren og la P.T.O. akslen stoppe helt fcir en ulykke med redskapet. man går av og kobler fra utstyret. 13. Dersom traktoren får en tendenstil ålciflesegnår 2. Bruk ikke klær som sitter Icist når du bruker det er koblet på tung redskap bak, må det kraftuttaket eller er i nærheten av utstyr som monteres vekter foran eller på framhjulene. Ikke roterer. bruk en traktor som er for lett foran. 3. Når du bruker stasjonært utstyr drevet av 14. Slipp opp klcitsjpedalensakte når du skal kjcire ut krafluttaket, sett alltid på håndbremsen og legge av en greft, skråning eller opp en bratt bakke. blokker foran og bak bakhjulene. Pass på at utstyr og redskap er riktig montert og er godkjent for bruk med traktoren, ikke overbelaster traktoren og at det blir benyttet og vedlikeholdt i overensstemmelse med instruksjonene fra leverandør eller produsent av redskapet eller utstyret. Husk at hvis traktoren blir misbrukt eller brukt feilaktig, kan den være til fare for både fcireren og folk i nærheten. Ikke overbelast eller bruk montert utstyr som er usikkert eller ikkeerskikket til den spesielle oppgaven eller er dårlig vedlikeholdt 17. Ikke gå fra redskap i løftet stilling når traktoren er stoppet eller den forlates. 18. Ikke kjar utstyret nær åpen varme. 19. Bruk alltid beskyttende maske når du arbeider med kjemikalier. Folg instruksjonen på beholderen. 4. For å unngå skader, ikke rens. juster, løs opp eller vedlikehold utstyret mens traktorens motor går. 5. Pass på at dekslet over krafl uttaket alltid er på plass og sett på hetten over akslen når den ikke er i bruk.

17 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET VEDLIKEHOLD AV TRAKTOREN innsprøytningspumpe. dyser eller andre deler av innsprøytningssytemet. Følges ikke disse reglene kan det føre til alvorlige personskader. Bruk ikke hendene til å kontrollere for lekkasje. Bruk et stykke papp eller papir når man leter etter lekkasjer. Stopp motoren og slipp ut alt trykk før du kobler slanger til eller fra. i. Kjølesystemetarbeider under trykk. Det erderfor farlig å ta av lokket på ekspansjonstanken mens motoren er varm. Vri alltid lokket sakte til første stopp før det tas helt av. Ta aldri av lokket på radiatoren før trykklokket på ekspansjonstanken er tatt av først. 2. Ikke røyk når du fyller drivstoff. Hold alle typer av åpne flammer borte. 3. Hold traktoren og utstyret i god stand, særlig bremser og styring, så det ikke er fare for kjørerens sikkerhet og slik at offentlige forskrifter overholdes. 4. For å unngå brann og eksplosjon, må ikke åpen flamme komme nær batteriet eller kaldstart anordninger. Startkabler må bare brukes slik som foreskrevet slik at ikke gnister kan skape eksplosjon. 5. Forsøk ikkeå reparere Air Conditioning systemet (hvor montert). Det er mulig å forfryse seg eller skade seg på annen måte av kjølemiddel som lekker ut. Det trengs spesialutstyr og instrumenter, så kontakt din forhandler. 6. Stopp motoren før du utfører noe ettersyn på traktoren 7. Diesel eller hydraulisk olje under trykk kan komme inn under huden og forårsake alvorlig skade. Trekk til alle forbindelser før du starter opp motoren eller setter trykk i rør og slanger. Får du sproytet væske inn under huden, søk straks lege for ikke å risikere koldbrann. 8. Ikke utfør endringer selv eller la noen andre utføre endringer på traktoren, eller på noen komponenter eller funksjoner uten først å ha kontaktet forhandleren. 9. Stadig kontakt med brukt motorolje kan i det lange løp medføre hudkreft. Unngådette og vask deg godt med såpe og vann. 10. Hold utstyret rent og godt vedlikeholdt 11. Ta vare på all væske, oljer og filtre som tas av traktoren og bli kvitt dette på en forsvarlig måte. 12. Traktorhjul er meget tunge. Vær forsiktig ved håndtering og se etter at de ved lagring ikke kan velte og forårsake personskader. Personell som ikke har de rette kvalifikasjoner, må ikke ta ut eller forsøke på å justere en

18 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET DIESEL 7. Sett alltid tanklokket sikkert tilbake på plass. 1. Ikke under noen omstendigheter må bensin, sprit 8. Dersom det originale tanklokket er mistet, sett eller blandet brennstoff blandes med dieselen. kun på ett som er godkjent. Et ikke godkjent lokk Slike blandinger kan oke faren for brann eller kan være usikkert. eksplosjon. I en lukket beholder som f. eks. traktorens drivstofiiank, er slike blandinger mer eksplosiv enn ren bensin. Slike blandinger må g, ~~~k aldri drivstoff til rengioring. ikke benyttes. 10. Pass på å kjøp inn passende mengde med drivstoff slik at det ikke blir igjen sommerdrivstoff 2. Ta aldri av tanklokket mens motoren går eller er som brukes om vinteren. ekstra varm. SIKKERHETS FØRERHUS Din traktor er utstyrt med et sikkerhets forerhus som måvedlikeholdesog holdes i god stand. Vær forsiktig ~- når du kjører gjennom dører eller arbeider under trange forhold med liten plass over deg. 1. Bygg ikke om forerhuset, bor ikke i det eller forandre det på noen måte. Det er ulovlig og straffbart. 2. Forsøk ikke å rette eller sveise i noen del av hovedramme eller festebeslag som er skadet. 3. Man må ikke røke når man fyller drivstoff eller er Dette kan svekke konstruksjonen så det er fare i nærheten av drivstoff. Hold enhver åpen for sikkerheten. flamme borte. 3. Fest ikke noen deler på hovedrammen eller 4. Hold oye med fyllepistolen mens du fyller monter førerhuset med annet enn de drivstoff. foreskrevne bolter og muttere av høyverdig stål. 5. Ikke fyll tanken helt full. men la det være plass til 4. Fest aldri kjetting eller tau til å trekke med, i utvidelse. forerhuset eller hovedrammen. 6. Tork opp drivstoffsøl med en gang 5. Ta aldri noen unodig risiko selv om forerhuset gir den best mulige beskyttelse. OVERALT HVOR DU SER DElTE SYMBOLET A BEiYR DET FORSIKTIG! PASS PÅ! DET GJELDER DIN SIKKERHET!

19 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET KLEBEMERKER OM SIKKERHET Klebemerkene som er gjengitt på de påfolgende sider, ble sati på traktoren slik som vist på tegningene nedenfor. De er beregnet for deg og de som arbeider sammen med deg. Ta derfor denne instruksjonsboken med og gå rundt traktoren og noter deg hvor de står og deres betydning. Gå gjennom klebemerkene og instruksjonene sammen med forerne av maskinen. Hold klebemerkene rene og leselige. Dersom de blir skadet eller uleselige, bestill nye fra din forhandler.

20 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET Part No Plassering: På venstre og høyre siden av radiatoren Hold hender og klær vekk fra remmer, vifie og alle roter^ ende deler når motoren går. Part No Plassering: På høyre siden av radiatoren Advarsel! Kjølesystemet er under trykk. La det kjølne ned før lokket tas forsiktig av. Bruk en fille og skru lokket til det første trinnet og slipp trykket ut før lokket tas helt av. Pari No Plassering: På den venstre dørpillaren inne i førerhuset Generell advarsel. Hvis man ikke følger anvisningene i denne instruksjonsboken, kan det føre til alvorlig personskade på føreren eller personer i nærheten. Les anvisningene på sidene 1-6 til 1-11 Pari No Plassering: Bak på begge bakskjermene (kun ved utvendig betjening av Hydraulikken) Gå ikke opp på redskapet eller stå mellom redskapet og traktoren når betjening av hydraulikken er koblet over til utvendig betjening eller PTO betjening.

21 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET A ATTENTION Slicld EY.> Eiplniva 08s C&anplol#r# Rnlw.'elyivi Cunplm#li P~Ii9rn Pm,-, b, olm Gaio,.,plori"or b WARNING in an overturn hold on tighli" to steering wheel. Do no, aiiempi to jump out. ADVARSEL Ved valtning: Hold,ar, i ranet spring ikle a,. WAARSCHUWING A15 de,raklor kanlpii 1 spring er niel at. maar I budt Y stev1g vast aan hetsluur. VAROITUS Pida *!inni ohjausysr8ofr tramorin kaatuessa - ala WPp- ATTENTION I E" car de retournement d" Iracleur secramponer BU volant. Ne var lenier I de sauter. ACHTUNG wenn der!raklor kipp,. ""bedingt am lenkrad feslhailen ""d nicht abspringen! ATTENZIONE ~n caso di riballamenlo, tenerri raldamenle ai voiante renza tentarr di saltare luoridal poslo di gu'da. ADVARSEL "Old tast i rattet hvis,rakloren veller. Hopp I ikke av! I CUIDADO Se a unidade se voltar. sigure-se bem a0 voiante. Nao tente sallar do tractor CUIDADO E" oaso de vueico suietese bien lurrle ai wlanle. no intente salbr 1 mrnlrhrr uimeid#n CoimririkiC 4i,douinor#"r Sos booild "edon,.itnii,on S#enoA"w##s~"q "a<rrireld.m "~rin.lnici~onos 7. Plassering: På toppen av batteriet Fare! Etsendesyre. Eksplosiv gass. Brukvernebriller. Unngå gnistdannelser. Les instruksjonsboken. Pari No Plassering: Batteri og deksel til verktøykasse Ikke stå på batteri eller på deksel til verktøykasse. om,raktorn stialrier. I TO TIMONI MHN "PDZnAe HIETENAnHdHZETE I Part No Plassering: På den venstre dørpillaren inne i førerhuset Hold fast i rattet hvis traktoren velter. Hopp ikke av. Pari No Plassering: Brakeiten for radarføleren For å hindre eventuelle øyeskader fra mikrobølgesignalene fra radarføleren, ikke se direkte inn i føleren.

22 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET Pari No Plassering: Høyre dørstolpe på innsiden av førerhuset Pass på! Les instruksjonsboken for du forsoker å taue * Part No Plassering: Braken for hydraulisk akkumulator Pass på! Akkumulator for h~yt hydraulikklgasstrykk. Følg instruksjonene i verkstedhåndboken ved uttak eller reparasjoner. Pari No Plassering: Kompressor for klimaanlegg (AC) Advarsel! Væske under trykk, ingen ledninger må kobles fra Pari No Plassering: På høyre side av betjeningskonsollen Pass på! Bruk alltid gripehåndtakene når du går inn eller ut av forerhuset.

23 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET INTERNASJONALE SYMBOLER Som veiledning i bruk av traktoren er det benyttet forskjellige internasjonale tegn på instrumentene og betjeningsorganene. Disse tegnene er vist nedenfor sammen med forklaring på hva de betyr. ED Termostart n Radio Posisjons starthjelp regulering Lading Drivstoff w Automatisk stopper for motor Motor hastighet (omdr.min. x 100) Motortimer KAM Retningsviser al+ Aktivt minne Transmisjon i fri Krypegir Retningsviser - en tilhenger a20 Retningsviser - to tilhengere Vinduspusserl spyler frontrute Sakte eller lav Hurtig eller høy Markhastighet Vinduspusserl Oljetrykk P spyler bakrute Differensial på motor sperre Motorens kjølevannstemperatur Nivå på kjølevæske Traktorens kjørelys Fjernlys ZO/ Nærlys X Varmeapparat temperaturregulering Vifle Air Conditioning (klima-anlegg) a Tett lufifilter (B) Håndbrems a ;&msevæske 03 Arbeidslamper (G) A Tilhengerbrems Advarsel Nødblinklys Oljetemperatur bakaksel Oljetrykk i transmisjon Forhjulsdrift innkoblet Forhjulsdrift utkoblet Motstands regulering Strømutiak til utstyr Strømuttak til redskap % sluring Løftearm OPP (bak) Løftearm ned (bak) Løflearm grense (bak) Løftearm grense (front) Løftearm virker ikke Filter for hydraulikk og transmisjon Fjernsylinder k utstrukket! 4 Fjernsylinder sammentrukket Fjernsylinder i flytestiiling Stopplys Roterende varsellys tak Trinnløs variabel instruksjonsboken Horn l Advarsel! Etsende Står under trykk! Feil! (alternativt væske 4 symbol)

24 DEL 1 - GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET Traktorens støynivå i henhold til gjeldende E.E.C.direktiver: Traktorer med førerhus med fast frontrute og lydfelle p% luftfilteret Støy ved førerens øre Lukket (l) Åpen (2) Støy p% utsiden Modell Transmisjon Tillegg Il* Tillegg Il* Tillegg IV* TS100A Alle typer 70.0 db(a) 76.0 db(a) 79.0 db(a) TS11 OA Alle typer 70.0 db(a) 74.0 db(a) 80.0 db(a) TS11 SA Alle typer 73.0 db(a) 77.0 db(a) 83.0 db(a) TS125A Alle typer 69.0 db(a) 74.0 db(a) 82.0 db(a) TS135A Alle typer 69.0 db(a) 74.0 db(a) 82.0 db(a) Traktorer med ROPS og kalesje og lydfelle p% luftfilteret Støy ved førerens ore Lukket (l) Åpen (2) Modell Transmisjon Tillegg Il* Tillegg Il* TS100A Alle typer nla 82.0 db(a) TS11 OA Alle typer n/a 77.0 db(a) TS115A Alle typer nla 83.0 db(a) TS125A Alle typer nla 79.0 ~B(A) TS135A Alle typer nla 79.0 db(a) Støy p% utsiden Tillegg IV* 79.0 db(a) 79.0 db(a) 82.0 db(a) 80.0 db(a) 80.0 db(a) * Testresultater i henhold til EEC Tillegg Il. Maksimalt støynivå ved førerens ore: 1) Alle dorer og vinduer lukket, traktor uten belastning 2) bakvindu og takluke åpen, traktor uten belastning. ** Testresultater i henhold til EEC Tillegg VI.

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

2 Innledning. Innledning

2 Innledning. Innledning Opel Ampera 08/2011 Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 49 Instrumenter og betjeningselementer... 53 Lys...

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

VOLVO V50. Instruksjonsbok. Web Edition

VOLVO V50. Instruksjonsbok. Web Edition VOLVO V50 Instruksjonsbok Web Edition KJÆRE VOLVO-EIER TAKK FOR AT DU VALGTE VOLVO Vi håper din Volvo vil gi deg kjøreglede i mange år. Bilen er konstruert for din og dine passasjerers sikkerhet og komfort.

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 8-10- 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Detaljer

Bilen din "live" på Internett!

Bilen din live på Internett! Instruksjonsbok Bilen din "live" på Internett! Få tilgang til seneste informasjon. Ved hjelp av Internettstedet SERVICE BOX gir PEUGEOT deg gratis og enkel tilgang til alle bilens dokumenter. Gå inn på

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer