Gluggen. Nr Skule- og bygdeavis for Ulvik 34. årgang. Dei nye fyrsteklassingane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gluggen. Nr. 3-2007 Skule- og bygdeavis for Ulvik 34. årgang. Dei nye fyrsteklassingane"

Transkript

1 Gluggen Nr Skule- og bygdeavis for Ulvik 34. årgang Dei nye fyrsteklassingane Bak frå venstre: Olav Rondestveit, Jardar Vikør, Sondre Løkås, Nikolai Lillegraven, Even Hakestad, og Anders Opedal. Framme frå ventre: Kontaktlærar Sigrid Opheim Manger med Hanna-Karen Øydvin på fanget, så Albana Demiri, Sabina Osman, Ine Børsheim Rostrup, Håvard Innset, Kristian L. Fleten og lærar Eivind Bergo. Elevtalet held seg bra Noko nedgang er det i elvtalet, fordi fyrste klasse er mindre enn den som slutta i 10. i vår. Så har det i tillegg vore noko flytting. Men me får trøysta oss med at me i Ulvik er flinkare med talet på born i skulealder enn dei er i granneherada Eidfjord og Granvin. I alle fall så langt! Men det ser meir spøkje ut heretter.samla elevtal komande skuleår er 151. Småsteget har 51 elevar, altså for dei fire yngste klassane. Mellomsteget har 42 elevar, og er minst som gruppe. Ungdomsteget er største gruppa med 58 elevar. Største klassen er 8. med 23 elevar føre 2. klasse med 21 og 6. klasse med 20. Minst er 3 klasse med 8, og deretter kjem 4. klasse med 9 og 5. klasse med 10.

2 Ny jobb i Ulvik herad Ei oppteljing ved månadskiftet august september om nye folk i arbeid og skifte av jobb i Ulvik, syner at ni er i denne situasjonen. Til dette nummeret har skule og helse svara, altså lærar Eivind Bergo, Solbjørg Østereng på legekontoret og Berit Feøy som psykiatrisk sjukepleiar. Det andre nye er tre på økonomiavdelinga, Jesper Axelson, økonomisjef, Ingvild Aurdal Helland, lønsmedarbeidar og Asgeir Rongebakke, fagleg ansvarleg for rekneskap. I heradet er elles Elin Dale tilsett som arealplanleggar, Terje Systad er næringsutviklar og Mari Midttun er sekretær. Her presenterer tre av dei tilsette seg: Eg heiter Solbjørg og er sjukepleiar. I fleire år har eg arbeidd ved sjukeheimen, men har tidlegare òg vore i arbeid ved sjukehus i Oslo og Bergen. No skal eg byrja i stilling ved lækjarkontoret, men nokre av dykk har nok sett meg der før. Då har eg vore vikar. På lækjarkontoret er me to som arbeidar som lækjarsekretær. Det er oss du møter fyrst når du ringar eller kjem innom kontoret. Me tek imot alle som treng råd, hjelp og omsut. Vårt motto er: Kjem du til meg, så stikk eg deg! I det daglege er det mange arbeidsoppgåver. Me syt mellom anna for at lækjarane aldri vert arbeidslause, me tek diverse prøvar, tingar medisinar, held orden i papir og journal, osb. Alt i alt ynskjer me å syta for at innbyggjarane i Ulvik skal verta godt tekne vare på. Noko personleg om meg. Eg er gift med presten og bur difor i prestegarden. Ja, det vel difor eg og våre fire born bur i Ulvik i det heile. Me har budd her i snart 10 år, med eit avbrot på eitt år i 2003/2004. Då sakna me alle Ulvik så mykje at me lengta heim att heile året. Når eg no går frå sjukeheimen til lækjarkontoret gler eg meg over å få arbeida i høve til alle aldersgrupper, men eg kjem til å sakna dei eldre som eg fekk lov å arbeida blant på sjukeheimen. Å verta kjend me dei eldre i bygda har vore ei rik oppleving. No gler eg meg til å ta fatt på oppgåvene i mitt nye arbeid. Me sjåast! Berit Feøy (tv) og Solbjørg Østereng Jeg heter Berit Feøy, er 47 år og har jobbet i Ulvik herad i mange år. Først som hjelpepleier, senere tok jeg sykepleierutdannelsen, var ferdig med den i Jeg har jobbet både på sjukeheimen og i heimesjukepleien. Da stillingen som psykiatrisk sykepleier ble lyst ledig søkte jeg på den. Jeg fikk jobben og begynte i den 03. september. Psykiatrisk sykepleier skal hjelpe mennesker med psykiske lidelser. Hun skal hjelpe de til å kjenne seg trygge og verdsatte, og styrke de i evnen til å mestre eget liv. Jeg har kontor i Sentrumsbygget ved siden av legekontoret. Så mye fritid har jeg ikke fordi jeg jobber mye, både i Ulvik og på Voss. Men har jeg anledning liker jeg å gå tur med hunden min, Raya. Vi er nok kjent i gatebildet i Ulvik! Ellers så liker jeg å lese bøker. Nå vil jeg bruke det jeg har av fritid på å lese om psykiatri. Jeg gleder meg over å ha fått ny jobb. Eg heiter Eivind Bergo, og eg er tilsett som faglærar i fyrsteklassen denne hausten. Eg skal undervisa i matematikk, kroppsøving og musikk. I matte kjem me til å leggja vekt på det å jobba med konkrete ting. Det vil seia at me i stor grad kjem til å bruka klasserommet og naturen til 2

3 matteopplæringa, ikkje berre mattebøkene. I kroppsøving vil me jobba mykje med koordinasjon og balanse, då det er viktig med desse dugleikane for å verta gode lesarar og skrivarar. I musikkfaget vil eitt av hovudemna vera det å kunna lytta til og snakka om musikk. Elevane vert til dømes utfordra på det å forklara kva assosiasjonar dei får når dei høyrer eit musikkstykke. Dette kan uttrykkjast både gjennom samtale og teikning. I tillegg skal me dansa ein del, noko som fell inn under både kroppsøving og musikk. Me kjem med andre ord til å jobba mykje tverrfagleg, altså på tvers av faggrensene. Eg kjem eigentleg frå Ulvik, men då eg byrja på Voss Gymnas for ni år sidan, flytta eg frå bygda. Etter tre år på Voss flytta eg til Gvarv i Telemark, der eg gjekk eitt år på folkehøgskule i klassen for friluftsliv, jakt og fiske. Året etter var eg i militæret i Kirkenes. Det var utruleg spanande å bu der eit heilt år! Om vinteren var me på militærøvingar i 35 minusgrader, og om sommaren fekk me mest ikkje sova om natta, fordi sola skein heile tida. Eit år med kontrastar, altså. Hausten 2003 byrja eg på Høgskulen i Bergen, avdeling for lærarutdanning. Dei to fyrste åra tok eg matte, norsk, KRL og pedagogikk, fag som alle er obligatoriske i lærarutdanninga. Året etter tok eg grunnfag i kroppsøving, og i fjor tok eg grunnfag i norsk. Når eg no jobbar i fyrsteklassen, er det min fyrste lærarjobb etter at eg var ferdig utdanna. Til alt hell har eg hamna på lag med ein gjeng utruleg dyktige lærarar, som alle har bøttevis med erfaring som dei velvillig deler av. Det er veldig trygt for ein nyutdanna lærar! Når elevane i tillegg er så hyggelege og greie som våre er, så kjem dette til å verta eit supert skuleår! Kontaktlærarar Kontaktlærar er det som før heitte klassestyrar. Kvar klasse skal ha ein, og somme klassar i Ulvik har 2, ein jamvel 3. Fyrste klasse styrer Sigrid Opheim Manger, Elin Rondestveit held fram i 2. klasse og Marta Undeland i 3. Toril Lunde Børsheim har overteke 4. klasse. På mellomsteget er Anne Hjelmevoll kontaktlærar i 5. klasse, i 6. er Brita Hamre og Berit Aarekol kontaktlærarar. Janne Brurok er for 7. På ungdomsteget er det 7. kontaktlærarar på tre klassar. I 8. er det to: Solveig Hellesnes Uppheim og Kirsti Rio Vestrheim. Niande har tre, Magne Hjelmevoll, Bente Vestrheim og Àsa Gunnarsdottir. Dei eldste, altså 10. klasse, har Rigmor Hanssen og Kyrre Manger som klassestyrarar. FAU-medlemar Kvar klasse vel klassekontakt, som så er medlem av FAU (foreldrerådet). Komande skuleår er desse medlemar, og varafolka står i parentes. 1.klasse: Ingvild Winters ( Kenneth Løkås). 2. klasse : Hulda Run Svarvardottir (Sigbjørn Øydvin). 3. klasse Solfrid Holven (John Øydvin). 4. klasse Gry Andersen (Steinar Ljones). 5. klasse: Rita Nordnes. 6. klasse: Jarle Vestrheim (Astrid Børsheim). 7. klasse: Oddny Lid (Reidae Espelid). 8. klasse: Eva Børsheim (Einar Hjeltnes). 9. klasse: Trine Ludvigsen (Stig Yngve Røkenes). 10. klasse: Kristofer Hjeltnes (Torbjøørg Austrud). Hulda er leiar og Eva nestleiar. Satsingsområde Skulen sin visjon: Rom for alle med blikk for den einskilde. Skulen ynskjer å satsa på: 1.Tilpassa opplæring, 2. IKT, 3. livsstil og 4. evaluering. Meir om skulen finn de på på fylgjande link og på heradet sine sider. Redaktør: Arne Skjerven Deskredaktør: Snorre Bergo 3

4 CUBATUR Då me steig ut på Cubansk jord på turen vår i mars, var nattemørkret over oss. Berre nokre få lys kunne skimtast i det fjerne. Den varme lufta og god gamal bensinlukt slo imot oss.. Her var det ikkje mange katalysatorar. Taxien stod klar og køyrde oss til gamlebyen der me hadde bestilt rom på Havanas eldste hotell Inglaterra. Dette hadde ein gong vore Havanas fyrste luksushotell. Byen vakna og til live i 5-tida. Den offentlege kolektivtransporten var noko usikker, så folka måtte vera tidleg ute for å nå tidsnok fram til arbeid. Før kl fyrste morgonen heldt me på å verta skikkeleg godt lurte. Eit ungt par tok kontakt med oss på gata. Fyrst ville dei visa oss ein plass der det var god musikk. Me følgde velvillige etter. Dei gjekk veldig fort og etter å ha gått opp og ned gater og smau, enda med opp framfor ein dør som førte inn til eit rom med eit stort utval av sigarar. Då me gjekk derifrå hadde Ingeborg sigarar for over kr ,- i sekken. Me var ikkje heilt inne i pengeverdien. (1cuc = 7 kr.) Heldigvis hadde me avtale med Mathias, ein dansk student som me hadde hatt litt kontakt med på nettet før me reiste. Me hadde ikkje kontantar, så me fekk ikkje betalt sigarane før me hadde vore i banken. Dei som prøvde å selja sigarane stod og venta utafor hotellet medan me snakka med Mathias. Han sa me hadde vorte godt lurt og skulle ikkje betala så mykje. Han hjelpte oss ut av knipa og sigarane vart levert tilbake. Me lærde noko her. Me var tre dagar i Havana. Tida brukte me til å vandra rundt i gamlebyen. Me gjekk og langs den berømte promenaden Malecon, 5 km i 30 grader. I helgene er promenaden full av havanesarar som nyt livet. Folk fiskar og badar frå klippene, matkorga og rommen går frå hånd til hånd mellom vener. Me kom i kontakt med to unge gutar som hadde veldig lyst på joggeskoa til Ingeborg. Dei måtte nøya seg med ein pakke tyggis frå coopen i Ulvik. Ein dag leigde me oss ein Pontiac 55 modell med guide og sjåfør. Me krusa rundt i Havana i 4 timar. Var innom Plaza de la Revolucion der Fidel Castro har kontor. Her er og eit monument av Jose`Marti Så besøkte me ein liten romfabrikk. Her gjekk det meste på hjul, men etiketten vart klistra på av 8 arbeidande kvinner og menn. Me lengta ut på landet. Vår kjære ven Mathias hadde føreslått ruteselskapet Viazul, dette var det mest pålitlege, alias Tide eller HSD. Før me kom inn på bussen, måtte me fram med passet og skrivast inn i kladdeboka med blyant. Så var det ein ny kø der me ekspederte sekkene. Desse fekk me utlevert ved å visa kvittering. Så var det enno ein kø der me viste bilettane for å stiga om bord. Det var to bussjåførar. Den eine køyrde og den andre ta.lde passasjerar. Turen gjekk vestover til Vinales og tok tre timar. Før det hadde gått ein ½ time, gjekk bussjåfør nr. 2 rundt med eit brett der det låg ein drops til kvar. Deretter 4

5 sette han på ein video med amerikansk actionfilm. Vegen svinga seg oppover fjella Sierra de los Organos og enda i ein hyggjeleg liten landsby som heitte Vinales. Før me hadde nådd å henta ut bagasjen, kom dei innfødde og slost om turistane, for å tilby Casa particular. Viss du vil koma inn på cubanarane, kan me rå til denne buforma. Du får då eit rom m/bad inne i privaten og kan tinga mat som vert laga av vertskapet. Utleigarane som er off. godkjente har eit spesielt merke på ytterdøra. Det er berre å banka på. Her på landsbygda brukte dei mykje kylling (pollo). Den gjekk og sparka i hagen om dagen og låg og putra i gryta til kvelds. Til både middag og frukost vart det servert mykje frukt. Me forstod at me hadde kome på eit historisk område. Her var klippeformasjonar som var laga av kalkstein som stamma frå juratida og er opptil 160 mill. år gamle. I klippene er det mengder av holesystem og underjordiske elver. Her var det indianarane skjulte seg då dei spanske erobrarane trengde seg fram. Che Guevara hadde og skjulestad i desse holene under Cuba krisa i Vår ven Mathias hadde oppfordra oss til å haika (botella). Drivstoff mangel gjorde at mange cubanarar baserer reising ved å haika. Det står i lova at statlege køyretøy skal ta med folk som haikar. Heim att frå holevandringa prøvde me ut denne reisemåten. Me fekk sitja på lasteplanet saman med cubanarar som skulle heim frå arbeid. Om kvelden var me på kulturhuset der lokale musikarar spelte. Det kosta 1 cuc for å koma inn. Turistane dansa med stive hofter, medan cubanarane bukta seg i eggande rørsler. Det var eit flott syn. Laurdagen var det torgdag. Slaktaren stod i 30 grader og parterte purka, fruktdisken bugna. Hovudgata vart stengt. Dei sette opp volley-ball nettet tvert over gata, store og små var med og spelte. Etter to dagar i Vinales, gjekk turen til Trinidad. I villa Johan (som husværet heitte), budde me saman med to studentar frå Slovenia som og skulle til Trinidad. Sundagsmorgon tok me biltur saman. I 6 timar. Utle3gget var 40 cuc pr. pers. Drosja suste av garde på motorvegen i 190, i 30 grader utan klimaanlegg og sikringsbelte. Kvar gong ei hestekjerre kryssa motorvegen pusta me letta ut for då måtte sjåføren letta litt på gassen. Det var forresten fleire hestar enn bilar på vegen. Syklistar og fotgjengarar brukte og motorvegen, kyr og hestar stod bundne slik at dei kunne beita heilt inntil vegen. Denne drosjeturen var det mest skremande me opplevde på heile reisa. Då me kom inn i ei 60 sone, håpte me på eit rolegare tempo, men då sjåføren berre suste vidare, kjem det oppgitt frå Ingeborg: me skal sikkert gonga med 7 her og! Me var slitne, svoltne, oppgjevne og irriterte på dei lokale som ville ha oss med heim (til Casa particular.) Neste morgon var me ute på gata att og såg etter teiknet til Casa particular. Lukka var oss bi, Lorenzo kom forbi. Me fekk husværet hjå eit fantastisk par, Lorenzo og Mariela. 5

6 Wenche fekk sin store draum oppfylt, vera med i eit ekte salsa-band. Om kveldane var me på på Casa de la Musica, her var det eit yrande liv og lokale musikarar. Her fekk me eit fint rom med bad + takterasse. No var det slutt på pollo til kvelds. Trinidad med sine innbuarar er ei kulturhistorisk perle med brustein, raude teglsteinstak, vakre byggningar og spanande museer. I motsetting til andre cubanske byar er Trinidad godt bevart, noko som heng saman med at regjeringa har freda byen. Dei har og helde fast på at det ikkje skal byggjast nye byggningar i sentrum. I 1988 kom byen på UNESCO`s liste, gamle byggningar har vorte restaurerte og dei har klart å bevara byen sitt særpreg. Me var 4 dagar i Trinidad. Dagane brukte me til å vandra rundt i gatene. Når det vart for varmt, gjekk me til stranda og boltra oss i det Karibiske havet. Også her var det levande musikk. Ingeborg var innom ein frisørsalong i 50 tals stil. Verktøyet var kam og saks og damene sat med papprullar i håret. Ingeborg prøvde å halda på luggen, men språkproblem gjorde at luggen aldri har vore så nær hårfestet før. Utlegget: 14 krroner. Turen måtte gå vidare. Det var trist å ta farvel med Mariel og Lorensio, men me hadde bestemt oss for at me skulle til St. Clara og snusa på levningane til Che Guevara. Mariela tinga husrom til oss. Etter 3 timar på bussen vart me motteken av husverten i St. Clara. Byen har innbuarar og er det sentrale Cuba sin hovudstad.. Byen har eit internasjonalt preg med studentar frå heile verda. Bygningane i sentrum av byen er frå omkring 1900-talet, men dei er oppført i stilen frå kolonitida med søyler, bogar og spanske altanar. St. Clara har spelt ei sentral rolle i Cuba sin historie både i fridomskrigen på slutten av 1800-talet og under dei revolusjonære kampane på 50 talet. Ungdomshelten Che Guevara var med å avspora eit armert militær tog Tren blindado som skulle gjennom St. Clara. Då toget bråstoppa, låg Che og 18 mann på begge sider og pepra toget med kuler. Kommandanten for dei 450 soldatane trudde det var eit bakhald og overga seg til Che Guevara. Nokre av dei avspora togvognene er i dag innreia som små museum. Ved Plaza de la Revolucion, står eit kjempestort bronsemonument av Guevara i kampuniform med inskripsjon Hasta La Victoria Siempre For å koma inn på museumet, som er gratis, måtte me levera frå oss det meste, fotoapparat, lommebok, pass, så og seia alle lause deler og deretter måtte me 6

7 fylgja straumen. Me hadde tenkt å rusla litt rundt før me gjekk inn, men vart fort innhenta av ein brølande uniformert vakt med gevær. Me stillte oss fint i køen og venta på tur. Det var mange skuleklassar som skulle inn før oss så her måtte ein ha tolmod og god tid. Då det var vår tur passa me vel på at me gjekk rett veg, her måtte me følgja reglane. Det som fyrst møtte oss var den evige flamme og bronseplata med avtrykk av dei 18 menn. Vidare var det fokusert på Che Guevara sitt liv og gjeremål. Det var mykje utslitne klede, blekktallerkar, bestikk og våpen i stor stil. Om kvelden då me skulle ut og eta, var kjøkenet på restauranten stengt. Servetøren gestikulerte og babla i veg på spansk. Me hadde vorte grådig gode på kroppsspåket. Så me skjøna at han ville visa oss ein stad me kunne få mat. Me gjekk rett inn i eit privat hus, gjennom stova og ut i ein koseleg bakgård. Her stod tre bord klare. Denne vesle private restauranten, vart antakeleg driven av familien til servetøren. Då me skulle heim, var det bekmørkt ute. Det var vår første kveld i byen og den vart heilt forandra natters tid. Me sprang opp og ned gater, med vatn over anklane. Kvar i all verda var det me budde?. Brått høyrde me nokon plystra og den velkjende setningen Where do you come from? Me forklarde og gav han visitt kortet til vertskapet, som var uråd å lesa ute i mørkret. Han gjekk inn i lyset og kort tid etter stod det to ungdommar framfor oss. Dei lo og la på sprang for å syna oss vegen heim. Me tvilte ikkje eit sekund på at dei var til å stola på. Etter to dagar gjekk turen vidare til Varadero. To dagar etter reiste me til Varadero for å vera der i tre døger. Ein piratdrosjene var på plass. Me avviste han fyrst, men då tida byrja å verta knapp måtte me krypa til korset. Me forhandla fyrst om prisen, han skulle ha meitr enn dei off. drosjene. No problem, no problem sa han heile tida og då han opna døra på eit karosseri med 4 hjul og eit ratt. Kallar du dette for no problem, sa Ingeborg og stanga hovudet gjennom eit vidauga som ikkje var der. Bagasjerommet var utan golv så sekkene måtte sitja i framsete. Me kraup inn i baksete og håpte me nådde fram i tide. Sjåføren svinga raskt ut av hovudvegen og inn i dei mørke små smuga. Men då protesterte Wenche, ho slo knyttneven i stolryggen og gaulte stop, stop this is not the way to the station trur ho vart litt redd. Sjåføren lo og skravla i veg og såg meir bakover enn godt var. Han prøvde å roa ned stemningen. Etter ei stund skjøna også Wenche at han berre ville unngå kontroll, for dette var ikkje lov. I dette området finn ein dei beste strendene på Cuba. Langs ein smal odde på 18 km strekkjer ei krittkvit strand seg ut i Floridastredet. Desse strendene hadde i lang tid vore rekreasjon for dei pengesterke. I dag er Varadero ein stad der ein møter få cubanarar. Men med soga til staden finn me lite av det cubanske særpreget her. Det vert no ein Cubatur til på oss. Wenche og Ingeborg 7

8 Autorisert installatør Johannes Øydvin Tlf: / Fax: Ulvik Rekneskapslag P/L Pb. 96, 5731 Ulvik Tlf Rekneskapsføring for landbruk & andre næringsdrivande Gluggen For gåver og bladpengar A/S Skeie Tre Ulvik i Hardanger Tlf /fax Pallar og tre-emballasje -ein god stad å vera, ein god stad å læra- - Grunnkurs i naturbruk med vekt på gartnarfag - VKI anleggsgartnar driftsoperatør/idrettsanlegg - VKI gartneri og hagebruk - VKI blomsterdekoratør - VKII gartnar m/fordjuping Telf Telefaks Heimeside: ULVIK TLF: TIDE Buss Turbuss Vi kan tilby: Erfarne & serviceinnstilte turbil-sjøførar Moderne, komfortable turbussar av høg kvalitet Trygg & punktleg transport TLF: OM HANAR I TUN OG TÅRN - tvangsgifte og ekstremsport i 1950-åra Nye forteljingar av Steinar I. Bergo GRILLKIOSKEN Hildegunn & Kjell Røkenes Tlf Ulvik herad Tlf Ulvik Avløysarlag Prosjekt UNGJOBB Ulvik Tlf Ulvik Folkebibliotek Har desse opningstidene: Måndag: Tysdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Frå 1. mai til 1. sept. er biblioteket stengt på fredagar.

9 «Frisk røyk i lungene er godt for deg og ungene» Røykjarar: Det er oss. Livsnytarane. Me som ikkje berre tenkjer konsekvensar, men gjer det som fell oss i smak; som oftast ein røyk. Me er dei som ser på livet som ei gåve, difor kan me nyta det. Me er dei tøffe. Ikkje fordi det er tøft å røykja, eller jau; kanskje det og, men fordi me ikkje gjev etter for gruppepress. Når resten av vennegjengen står og «kosar» seg med ei gulrot, medan dei eigentleg berre lengtar etter nikotin, tar me fram røyken og supar inn eit par gode drag. Det er livsnytaren sin det. Det er me som tykkjer at den beste laurdagsunderhaldninga er reklamepausen. Der kuttar dei opp hjernar, sprutar tjøra oppå og spør: «Vil du bli slik?» Det er jo klart at stakkars uvitande menneske vert ovetydd om at røyking er ein «ukultur», når dei berre får sjå ei side av saka. For kven har vel sitt ein reklame der hovudbodskapen er: «Femogførti røyk om dagen er godt for magen» eller «Frisk røyk i lungene er godt for deg og ungene»? Det er få. Det er enkelt å overtyda folk om noko viss du ikkje har nokon som prøver å seia imot det. Difor vil eg seie at folk som ikkje røykjer må vere tvilande og usikre, som lar reklamen rå. Styremaktene er nådelause. Til og med før ungdommen har fått utvikla evna til å ta avgjerder i det heile, kastar dei seg over dei, og skrik at røyking er «usunt». Forkasteleg, spør du meg! Det er klart at ein usikker 14-åring som knapt har smakt anna enn baby-graut vert overbevist om at det ikkje er noko bra med røyk, når dei får sjå bilete av lungene til barske erkerøykjarar som sikkert har via heile sitt liv til å rulle tobakk. Me røykjarar har dessverre ikkje midla til å sette i gang ein motkampanje på tv, ettersom me dessverre har brukt opp alle pengane våre på røyk. Men me treng ikkje bruke mykje pengar på dette, sidan me har så mange gode ambassadørar for røyking. Kong Harald og Sven O. Høyby er strålande eksempel. Sistnemnde døydde for si sak tidlegare i vår, medan den andre er så frisk som aldri før. Men berre fordi han har røykt i mange år, ser ut som ein narkoman, hostar som om han skulle ha svelgd ein tjørefabrikk og framleis er ein stolt ambassadør for oss livsnytarar, vel dei styrande å berre visa han på tv ein gong i året. Og den korte tida han faktisk får på skjermen, er i verste sendetid, akkurat når alle i heile Noreg sit rundt bordet med familien og et kalkun. Forkasteleg, spør du meg! Dei som røykjer vert gøymd vekk og skulde for oss. Me som stod imot for gruppepresset som små, vert løna med at folk påstår at me har dårleg ande, gule tenner, hark hoste og røykerynker! Sjølv kjenner eg ikkje meg igjen i det heile! Ikkje-røykjarar: Det er dei. Sjølvplagarane. Dei som berre tenkjer konsekvensar og aldri gjer noko spontant. Dei som berre har eit mål i livet: Vera frisk og sjå bra ut. Dei som set gode verdiar og ei frisk framtid framfor kort straksnyting. Forkasteleg, spør du meg. Dei som konstant prøver å overtala oss røykjarar til å slutte. Eg trur dei gjer det fordi dei hatar seg sjølve, og heller brukar tida på å rakka ned på andre, enn å ta opp kampen med sine eigne problem. Dei joggar og et sunn mat, i staden for å slappe av med femten kalde pils og tre pakkar røyk. Dei knaskar på gulerøtter, ikkje fordi det er godt, men fordi det visstnok gjer godt. Dette tykkjer eg er ei forkasteleg innstilling til eting. Et fordi det er godt, ikkje fordi det gjer godt! Unge røykjarar: Verda is framtid! Det er dei som har skjønt kva livet dreiar seg om. Det er desse som heller vil leva kort og godt, enn langt, sunt, friskt og utan tjøre i lungene. Men det har oppstått ein ukultur blant dei unge røykjarane. Dei har vorte for anonyme! Dei er redde for å fortelje foreldra sine at dei nyt livet og har det godt; sånn var det ikkje før. Eg hugsar endå den gongen eg gjekk bort til far min, med blodsprengte auger, og fortalde han at eg hadde 9

10 røykt! Fatter`n vart så glad at han svima av, og døydde av hjarteinfarkt. Eg reknar i alle høve med at han vart glad. Men ein kan jo aldri vere sikker. Det verkar nesten som om unge røykjarar i dag er skamfulle, noko som verkar heilt absurd, ettersom dei gjer det einaste rette, og står i mot gruppepresset som dei konstant vert utsett for. No for tida startar ungdom med røyking altfor seint. I gode gamle dagar, då starta eg og venegjengen å interesseraoss for det gode liv før skulealderen. Me var som tjørefabrikkar før me kom opp i ungdomsskulen, alle saman. Det var tider det. Så eg har eit forslag til eit slagord som ungdommen kan bruke i samband med fyrste og 17. mai: «Røyk meir, røyk ofte, men ikkje røyk på loftet! Ikkje ver skamfull, sjølv om lunga di ser ut som gruvekull, røyk med sjel og kropp, sjølv om du får blodpropp!» Då tenkjer eg de haustar stor applaus hjå foreldra dykkar. Unge anti-røykjarar: Avskummet blant ungdommen. Det er dei som prøver så godt dei kan å få det til å sjå ut som dei trivst med seg sjølve. Dei let kanskje som om dei er kulare og tøffare enn deg, fordi dei ikkje treng røykja for å føla seg bra, men dei er eigentleg pyser. Pyser som let reklamen bestemme for seg. Forkasteleg, spør du meg!. Kristofer Handel & Handverk (Promendebutikken) Tlf Godt utval i film, foto og gåveartiklar Svært rimeleg overnatting i Norge & Europa Ulvik Reiselivslag N-5730 Ulvik Tlf Fax: Røyrleggjar Magne Øydvin V/Åge Øydvin Tlf / Fax ULVIK Tlf

11 Bokhausten i Ulvik Etter det Gluggen veit, kjem det ut to bøker i Ulvik no i haust. Den eine er skriven av Anne Holt, og er ein kriminalroman med namnet Den andre heiter Litt av kvart frå livsringen, og er ei samling teikningar med tekstar av Jon Hjelmevoll. Me prentar omlaget av boka på siste side Denne boka vart presentert på Finse 1222 den 19. september. Der var vel ikkje de. Men i slutten av oktober, sesongslutt ved Finse 1222, altså frå og med oktober, vil Anne Holt presentera boka for ålmenta. Ho vil og lesa frå boka. Kort sagt handlar boka om ei lite gruppe med folk, som er innestengt på eit hotell i ein snøstorm og etter ei togavsporing ved Finse. Såleis kan hotellet ikkje vera anna enn Finse Så uvøre er veret at det ikkje kjem inn hjelp utanfrå. Så folk må klara seg sjølve, og ikkje minst finna utvegar når dei kjem så nær kvarandre. Oppi det nære hopehavet vert ein mann funnen skoten og drepen. Mannen er prest, og så kjem Finsekrimmen på beste måte. Anne Wilhelmsen, som er fast inventar i krimbøkene til Anne Holt, var og med toget og på hotellet. Nokoa løysing vert det ikkje med ein gong, og endå ein Guds tenar vert drepen av ein istapp gjennom kroppen----. Så får de lesa, og studera og løysa krimgåte kvar for dykk. Krimen i er i beste Finsetradisjon. Som me har skrive i Gluggen før, stammar påskekrimmen frå Finse. Dette gjeld ikkje berre Noreg, men heile verda. Det var Nils Lid og Nordahl Grieg som gav ut fyrste påskekrimmen i 1923 under tittelen!bergenstoget plyndret i Nat. Dette vart elles til film i Han Jon Jon Hjelmevoll har elska å teikna frå han starta i skulen og fekk blyant i handa. No vert han 85 år. Så då skjønar de at han har drive på lenge. Jon har nokre treffannde strekar, som rettar streken inn mot det viktige, men og det vare og fine. Andleta han teikar, er som å sjå eit menneske i fjeset. Det er elles andlet han likar best å laga, Men det er ikkje det einaste. Jon skildrar på ein framnifrå måte natur, soge eller opplevingar med blyanten sin. Han er treffsikker. Dette er ikkje karrikatur, men som det er. Slike teikningar vert det mindre og mindre av i dag, særskilt med kol og blyant, som Jon brukar mest. Men han legg og av og til på farge, men ikkje i denne boka. Boka er på 88 sider med bilete på ei side og tekst på motsatt side. Her er som tittelen seier litt av kvart frå livsringen, frå det som skjer på heimestova, til natur, sogehendingar og tankar elles i kvardagen. Jon hadde ofte ein blyant og ein papirlatt i lomma på arbeid. Så skreiv han ned tankar og innfall etter kvart, - og så vart det noko av det på fritida. Jon har fått heradet sin kulturpris i Det var på sin plass etter alle fine teikningane har har laga til bygdefolk, lag og organisasjonar. Swonen Nils Arne står for bokbunaden, medan Arne Skjerven har skrive føreordet. No kan de gle dykk! Kjøp jolegåva alt no. Boka er prenta i berre 500 eksemplar. Kjøp 11

12 ei jolegåve. Det vil gleda deg, men og Jon, som altså fyller 85 år på jolaftan. Meir Jon kjem I ein triveleg og lun samtale med Jon, kjem det meir for dagen. Då Olav H. Hauge gav ut fyrste diktsamlinga si Glør i oska i 1946, greip Jon til blyanten. Han teika til fleire av dikta, - i boka. Der er dei enno. - Eg torde ikkje syna teikningane til Olav, seier den smålåtne Jon. Men no skal me få visa dei. I ein serie frå neste nummer fram til våren skal me ta med nokre av teikningane i kvart nummer saman med dikta det er teikna til. Dei kan gle dykk! Med fyrste og andre klasse på Elvatun 1. og 2.klasse har utedag i lag kvar torsdag. Førebels har me vore på plassen utanfor Elvatun. Me skriv her om ein dag då var klassane først delte i 3 grupper. Dei skulle kasta ballar oppi ei bøtte (matematikk), spikka pinnebrødpinne og farga blad (forming og natur/miljø). Etterpå laga me bål, snurra deigen rundt pinnane og steikte pinnebrøda. Dei som ville, kunne strø litt sukker og kanel på. Det smakte kjempegodt! 12

Gluggen. Fleirkulturell kveld

Gluggen. Fleirkulturell kveld Gluggen Fleirkulturell kveld Nr. 3/2009 Skule- og bygdeavis for Ulvik 36. årgang Dette skuleåret er det elevar med bakgrunn frå 14 ulike nasjonar på Brakanes Skule, og med bakgrunn i dette skipa tilsette

Detaljer

Gluggen. Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang. Ny førsteklasse på Brakanes skule

Gluggen. Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang. Ny førsteklasse på Brakanes skule Gluggen Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang Ny førsteklasse på Brakanes skule 100 årsminnet for Hauge Nye elever og lærarar Dette ska du fao 9 & 10 kl på Betel Eg kan Kvitebjørnen Boklansering

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar Alpha Juleminner KyrkjeNÆR: Hausttakkefest Go kveld Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 4/2012-54. årgang Frå krybba til krossen...til misjon Fra krybben til korset gikk veien for deg,

Detaljer

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Kjelda Nr. 2 - Juni 2008. Årgang 17 Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Fylkesarkivet på Internett: www.fylkesarkiv.no Grav der du står Korleis eg opplever Norge Av Rahimollah

Detaljer

alvåg kystkulturstemne

alvåg kystkulturstemne alvåg kystkulturstemne fredag 3. til søndag 5. august 2012 generalsponsor Kystpuls.no Nettstaden der alle kan delta i diskusjonar, opprette eigne soner, legge arrangement i kalendaren og mykje meir! Legg

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010 1 TORSDAG 18 MARS 2010 NR 11 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje noko å lage styr av Det seier Ingeborg Tørlen frå Fiskå. Men det spørst om det ikkje blir litt ekstra ståk søndag

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar * Brann i Gudvangatunnelen

Detaljer

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s.

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 06 ADVENT 2014 Dei har henta tre frå JULESKOGEN s.46-48 Møt Liv Haram Abbou s. 8 Jul med sjel s. 25-28 Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. 38 2 DET GODE SAMVÆRET

Detaljer

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70,

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 Påska 2012 7. årgang Laussal kr. 50,- Sjakk i monotypi Sidene 4-14 Hest er gøy Sidene 14-18 IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 USKEDALSPOSTEN Side 2 Mannskapet på

Detaljer

Kva skjer med julegrana vår?

Kva skjer med julegrana vår? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULA 2006 2. årgang Laussal kr. 40,- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innhald: Utgjevar: Sykkylven Sogenemnd Skrift: Times 11/12 (tekst). Times 30/31 (titlar). Sats, montasje og prent: Cylindertrykk A/S 1998

Innhald: Utgjevar: Sykkylven Sogenemnd Skrift: Times 11/12 (tekst). Times 30/31 (titlar). Sats, montasje og prent: Cylindertrykk A/S 1998 Innhald: Nils-Einar Rye: Barndom... side 3 Roald Solheim: Spelet om Sykkylven... side 4 Edel Pernille Ystenes: Inst inne vil eg alltid vere jordmor... side 5 Per Robert Tafjord: Seksti eller berre sju...

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Utdraga frå boka er omsette og brukte med løyve frå The Board of Regents of the University of Wisconsin Press. Teikning: Mary Lou Warrick Om boka I 1847 sto det eit

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006 Nr. 3-2006 B Sunn Møring Hjelp til sjølvhjelp Av og på med kleda. Om att og om att. Intensiv motorisk trening kan verkeleg setje tolmodet på prøve. Audiopedagogen Sverre Sundsvoll side 6-7 side 12-13 side

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. DESEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. DESEMBER 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 17. DESEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 17 DESEMBER 2009 NR 47 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Flotte konsertar I helga var det førjulskonsertar

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3

Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3 Sunn Anna-dukka i dei beste hender Under ei Best-øving trenar helsepersonell på betre og meir systematisk traumehandsaming. Nøkkelomgrep er kommunikasjon og samarbeid. På Volda sjukehus vart ei hardt skadd

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer