Gluggen. Nr Skule- og bygdeavis for Ulvik 34. årgang. Dei nye fyrsteklassingane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gluggen. Nr. 3-2007 Skule- og bygdeavis for Ulvik 34. årgang. Dei nye fyrsteklassingane"

Transkript

1 Gluggen Nr Skule- og bygdeavis for Ulvik 34. årgang Dei nye fyrsteklassingane Bak frå venstre: Olav Rondestveit, Jardar Vikør, Sondre Løkås, Nikolai Lillegraven, Even Hakestad, og Anders Opedal. Framme frå ventre: Kontaktlærar Sigrid Opheim Manger med Hanna-Karen Øydvin på fanget, så Albana Demiri, Sabina Osman, Ine Børsheim Rostrup, Håvard Innset, Kristian L. Fleten og lærar Eivind Bergo. Elevtalet held seg bra Noko nedgang er det i elvtalet, fordi fyrste klasse er mindre enn den som slutta i 10. i vår. Så har det i tillegg vore noko flytting. Men me får trøysta oss med at me i Ulvik er flinkare med talet på born i skulealder enn dei er i granneherada Eidfjord og Granvin. I alle fall så langt! Men det ser meir spøkje ut heretter.samla elevtal komande skuleår er 151. Småsteget har 51 elevar, altså for dei fire yngste klassane. Mellomsteget har 42 elevar, og er minst som gruppe. Ungdomsteget er største gruppa med 58 elevar. Største klassen er 8. med 23 elevar føre 2. klasse med 21 og 6. klasse med 20. Minst er 3 klasse med 8, og deretter kjem 4. klasse med 9 og 5. klasse med 10.

2 Ny jobb i Ulvik herad Ei oppteljing ved månadskiftet august september om nye folk i arbeid og skifte av jobb i Ulvik, syner at ni er i denne situasjonen. Til dette nummeret har skule og helse svara, altså lærar Eivind Bergo, Solbjørg Østereng på legekontoret og Berit Feøy som psykiatrisk sjukepleiar. Det andre nye er tre på økonomiavdelinga, Jesper Axelson, økonomisjef, Ingvild Aurdal Helland, lønsmedarbeidar og Asgeir Rongebakke, fagleg ansvarleg for rekneskap. I heradet er elles Elin Dale tilsett som arealplanleggar, Terje Systad er næringsutviklar og Mari Midttun er sekretær. Her presenterer tre av dei tilsette seg: Eg heiter Solbjørg og er sjukepleiar. I fleire år har eg arbeidd ved sjukeheimen, men har tidlegare òg vore i arbeid ved sjukehus i Oslo og Bergen. No skal eg byrja i stilling ved lækjarkontoret, men nokre av dykk har nok sett meg der før. Då har eg vore vikar. På lækjarkontoret er me to som arbeidar som lækjarsekretær. Det er oss du møter fyrst når du ringar eller kjem innom kontoret. Me tek imot alle som treng råd, hjelp og omsut. Vårt motto er: Kjem du til meg, så stikk eg deg! I det daglege er det mange arbeidsoppgåver. Me syt mellom anna for at lækjarane aldri vert arbeidslause, me tek diverse prøvar, tingar medisinar, held orden i papir og journal, osb. Alt i alt ynskjer me å syta for at innbyggjarane i Ulvik skal verta godt tekne vare på. Noko personleg om meg. Eg er gift med presten og bur difor i prestegarden. Ja, det vel difor eg og våre fire born bur i Ulvik i det heile. Me har budd her i snart 10 år, med eit avbrot på eitt år i 2003/2004. Då sakna me alle Ulvik så mykje at me lengta heim att heile året. Når eg no går frå sjukeheimen til lækjarkontoret gler eg meg over å få arbeida i høve til alle aldersgrupper, men eg kjem til å sakna dei eldre som eg fekk lov å arbeida blant på sjukeheimen. Å verta kjend me dei eldre i bygda har vore ei rik oppleving. No gler eg meg til å ta fatt på oppgåvene i mitt nye arbeid. Me sjåast! Berit Feøy (tv) og Solbjørg Østereng Jeg heter Berit Feøy, er 47 år og har jobbet i Ulvik herad i mange år. Først som hjelpepleier, senere tok jeg sykepleierutdannelsen, var ferdig med den i Jeg har jobbet både på sjukeheimen og i heimesjukepleien. Da stillingen som psykiatrisk sykepleier ble lyst ledig søkte jeg på den. Jeg fikk jobben og begynte i den 03. september. Psykiatrisk sykepleier skal hjelpe mennesker med psykiske lidelser. Hun skal hjelpe de til å kjenne seg trygge og verdsatte, og styrke de i evnen til å mestre eget liv. Jeg har kontor i Sentrumsbygget ved siden av legekontoret. Så mye fritid har jeg ikke fordi jeg jobber mye, både i Ulvik og på Voss. Men har jeg anledning liker jeg å gå tur med hunden min, Raya. Vi er nok kjent i gatebildet i Ulvik! Ellers så liker jeg å lese bøker. Nå vil jeg bruke det jeg har av fritid på å lese om psykiatri. Jeg gleder meg over å ha fått ny jobb. Eg heiter Eivind Bergo, og eg er tilsett som faglærar i fyrsteklassen denne hausten. Eg skal undervisa i matematikk, kroppsøving og musikk. I matte kjem me til å leggja vekt på det å jobba med konkrete ting. Det vil seia at me i stor grad kjem til å bruka klasserommet og naturen til 2

3 matteopplæringa, ikkje berre mattebøkene. I kroppsøving vil me jobba mykje med koordinasjon og balanse, då det er viktig med desse dugleikane for å verta gode lesarar og skrivarar. I musikkfaget vil eitt av hovudemna vera det å kunna lytta til og snakka om musikk. Elevane vert til dømes utfordra på det å forklara kva assosiasjonar dei får når dei høyrer eit musikkstykke. Dette kan uttrykkjast både gjennom samtale og teikning. I tillegg skal me dansa ein del, noko som fell inn under både kroppsøving og musikk. Me kjem med andre ord til å jobba mykje tverrfagleg, altså på tvers av faggrensene. Eg kjem eigentleg frå Ulvik, men då eg byrja på Voss Gymnas for ni år sidan, flytta eg frå bygda. Etter tre år på Voss flytta eg til Gvarv i Telemark, der eg gjekk eitt år på folkehøgskule i klassen for friluftsliv, jakt og fiske. Året etter var eg i militæret i Kirkenes. Det var utruleg spanande å bu der eit heilt år! Om vinteren var me på militærøvingar i 35 minusgrader, og om sommaren fekk me mest ikkje sova om natta, fordi sola skein heile tida. Eit år med kontrastar, altså. Hausten 2003 byrja eg på Høgskulen i Bergen, avdeling for lærarutdanning. Dei to fyrste åra tok eg matte, norsk, KRL og pedagogikk, fag som alle er obligatoriske i lærarutdanninga. Året etter tok eg grunnfag i kroppsøving, og i fjor tok eg grunnfag i norsk. Når eg no jobbar i fyrsteklassen, er det min fyrste lærarjobb etter at eg var ferdig utdanna. Til alt hell har eg hamna på lag med ein gjeng utruleg dyktige lærarar, som alle har bøttevis med erfaring som dei velvillig deler av. Det er veldig trygt for ein nyutdanna lærar! Når elevane i tillegg er så hyggelege og greie som våre er, så kjem dette til å verta eit supert skuleår! Kontaktlærarar Kontaktlærar er det som før heitte klassestyrar. Kvar klasse skal ha ein, og somme klassar i Ulvik har 2, ein jamvel 3. Fyrste klasse styrer Sigrid Opheim Manger, Elin Rondestveit held fram i 2. klasse og Marta Undeland i 3. Toril Lunde Børsheim har overteke 4. klasse. På mellomsteget er Anne Hjelmevoll kontaktlærar i 5. klasse, i 6. er Brita Hamre og Berit Aarekol kontaktlærarar. Janne Brurok er for 7. På ungdomsteget er det 7. kontaktlærarar på tre klassar. I 8. er det to: Solveig Hellesnes Uppheim og Kirsti Rio Vestrheim. Niande har tre, Magne Hjelmevoll, Bente Vestrheim og Àsa Gunnarsdottir. Dei eldste, altså 10. klasse, har Rigmor Hanssen og Kyrre Manger som klassestyrarar. FAU-medlemar Kvar klasse vel klassekontakt, som så er medlem av FAU (foreldrerådet). Komande skuleår er desse medlemar, og varafolka står i parentes. 1.klasse: Ingvild Winters ( Kenneth Løkås). 2. klasse : Hulda Run Svarvardottir (Sigbjørn Øydvin). 3. klasse Solfrid Holven (John Øydvin). 4. klasse Gry Andersen (Steinar Ljones). 5. klasse: Rita Nordnes. 6. klasse: Jarle Vestrheim (Astrid Børsheim). 7. klasse: Oddny Lid (Reidae Espelid). 8. klasse: Eva Børsheim (Einar Hjeltnes). 9. klasse: Trine Ludvigsen (Stig Yngve Røkenes). 10. klasse: Kristofer Hjeltnes (Torbjøørg Austrud). Hulda er leiar og Eva nestleiar. Satsingsområde Skulen sin visjon: Rom for alle med blikk for den einskilde. Skulen ynskjer å satsa på: 1.Tilpassa opplæring, 2. IKT, 3. livsstil og 4. evaluering. Meir om skulen finn de på på fylgjande link og på heradet sine sider. Redaktør: Arne Skjerven Deskredaktør: Snorre Bergo 3

4 CUBATUR Då me steig ut på Cubansk jord på turen vår i mars, var nattemørkret over oss. Berre nokre få lys kunne skimtast i det fjerne. Den varme lufta og god gamal bensinlukt slo imot oss.. Her var det ikkje mange katalysatorar. Taxien stod klar og køyrde oss til gamlebyen der me hadde bestilt rom på Havanas eldste hotell Inglaterra. Dette hadde ein gong vore Havanas fyrste luksushotell. Byen vakna og til live i 5-tida. Den offentlege kolektivtransporten var noko usikker, så folka måtte vera tidleg ute for å nå tidsnok fram til arbeid. Før kl fyrste morgonen heldt me på å verta skikkeleg godt lurte. Eit ungt par tok kontakt med oss på gata. Fyrst ville dei visa oss ein plass der det var god musikk. Me følgde velvillige etter. Dei gjekk veldig fort og etter å ha gått opp og ned gater og smau, enda med opp framfor ein dør som førte inn til eit rom med eit stort utval av sigarar. Då me gjekk derifrå hadde Ingeborg sigarar for over kr ,- i sekken. Me var ikkje heilt inne i pengeverdien. (1cuc = 7 kr.) Heldigvis hadde me avtale med Mathias, ein dansk student som me hadde hatt litt kontakt med på nettet før me reiste. Me hadde ikkje kontantar, så me fekk ikkje betalt sigarane før me hadde vore i banken. Dei som prøvde å selja sigarane stod og venta utafor hotellet medan me snakka med Mathias. Han sa me hadde vorte godt lurt og skulle ikkje betala så mykje. Han hjelpte oss ut av knipa og sigarane vart levert tilbake. Me lærde noko her. Me var tre dagar i Havana. Tida brukte me til å vandra rundt i gamlebyen. Me gjekk og langs den berømte promenaden Malecon, 5 km i 30 grader. I helgene er promenaden full av havanesarar som nyt livet. Folk fiskar og badar frå klippene, matkorga og rommen går frå hånd til hånd mellom vener. Me kom i kontakt med to unge gutar som hadde veldig lyst på joggeskoa til Ingeborg. Dei måtte nøya seg med ein pakke tyggis frå coopen i Ulvik. Ein dag leigde me oss ein Pontiac 55 modell med guide og sjåfør. Me krusa rundt i Havana i 4 timar. Var innom Plaza de la Revolucion der Fidel Castro har kontor. Her er og eit monument av Jose`Marti Så besøkte me ein liten romfabrikk. Her gjekk det meste på hjul, men etiketten vart klistra på av 8 arbeidande kvinner og menn. Me lengta ut på landet. Vår kjære ven Mathias hadde føreslått ruteselskapet Viazul, dette var det mest pålitlege, alias Tide eller HSD. Før me kom inn på bussen, måtte me fram med passet og skrivast inn i kladdeboka med blyant. Så var det ein ny kø der me ekspederte sekkene. Desse fekk me utlevert ved å visa kvittering. Så var det enno ein kø der me viste bilettane for å stiga om bord. Det var to bussjåførar. Den eine køyrde og den andre ta.lde passasjerar. Turen gjekk vestover til Vinales og tok tre timar. Før det hadde gått ein ½ time, gjekk bussjåfør nr. 2 rundt med eit brett der det låg ein drops til kvar. Deretter 4

5 sette han på ein video med amerikansk actionfilm. Vegen svinga seg oppover fjella Sierra de los Organos og enda i ein hyggjeleg liten landsby som heitte Vinales. Før me hadde nådd å henta ut bagasjen, kom dei innfødde og slost om turistane, for å tilby Casa particular. Viss du vil koma inn på cubanarane, kan me rå til denne buforma. Du får då eit rom m/bad inne i privaten og kan tinga mat som vert laga av vertskapet. Utleigarane som er off. godkjente har eit spesielt merke på ytterdøra. Det er berre å banka på. Her på landsbygda brukte dei mykje kylling (pollo). Den gjekk og sparka i hagen om dagen og låg og putra i gryta til kvelds. Til både middag og frukost vart det servert mykje frukt. Me forstod at me hadde kome på eit historisk område. Her var klippeformasjonar som var laga av kalkstein som stamma frå juratida og er opptil 160 mill. år gamle. I klippene er det mengder av holesystem og underjordiske elver. Her var det indianarane skjulte seg då dei spanske erobrarane trengde seg fram. Che Guevara hadde og skjulestad i desse holene under Cuba krisa i Vår ven Mathias hadde oppfordra oss til å haika (botella). Drivstoff mangel gjorde at mange cubanarar baserer reising ved å haika. Det står i lova at statlege køyretøy skal ta med folk som haikar. Heim att frå holevandringa prøvde me ut denne reisemåten. Me fekk sitja på lasteplanet saman med cubanarar som skulle heim frå arbeid. Om kvelden var me på kulturhuset der lokale musikarar spelte. Det kosta 1 cuc for å koma inn. Turistane dansa med stive hofter, medan cubanarane bukta seg i eggande rørsler. Det var eit flott syn. Laurdagen var det torgdag. Slaktaren stod i 30 grader og parterte purka, fruktdisken bugna. Hovudgata vart stengt. Dei sette opp volley-ball nettet tvert over gata, store og små var med og spelte. Etter to dagar i Vinales, gjekk turen til Trinidad. I villa Johan (som husværet heitte), budde me saman med to studentar frå Slovenia som og skulle til Trinidad. Sundagsmorgon tok me biltur saman. I 6 timar. Utle3gget var 40 cuc pr. pers. Drosja suste av garde på motorvegen i 190, i 30 grader utan klimaanlegg og sikringsbelte. Kvar gong ei hestekjerre kryssa motorvegen pusta me letta ut for då måtte sjåføren letta litt på gassen. Det var forresten fleire hestar enn bilar på vegen. Syklistar og fotgjengarar brukte og motorvegen, kyr og hestar stod bundne slik at dei kunne beita heilt inntil vegen. Denne drosjeturen var det mest skremande me opplevde på heile reisa. Då me kom inn i ei 60 sone, håpte me på eit rolegare tempo, men då sjåføren berre suste vidare, kjem det oppgitt frå Ingeborg: me skal sikkert gonga med 7 her og! Me var slitne, svoltne, oppgjevne og irriterte på dei lokale som ville ha oss med heim (til Casa particular.) Neste morgon var me ute på gata att og såg etter teiknet til Casa particular. Lukka var oss bi, Lorenzo kom forbi. Me fekk husværet hjå eit fantastisk par, Lorenzo og Mariela. 5

6 Wenche fekk sin store draum oppfylt, vera med i eit ekte salsa-band. Om kveldane var me på på Casa de la Musica, her var det eit yrande liv og lokale musikarar. Her fekk me eit fint rom med bad + takterasse. No var det slutt på pollo til kvelds. Trinidad med sine innbuarar er ei kulturhistorisk perle med brustein, raude teglsteinstak, vakre byggningar og spanande museer. I motsetting til andre cubanske byar er Trinidad godt bevart, noko som heng saman med at regjeringa har freda byen. Dei har og helde fast på at det ikkje skal byggjast nye byggningar i sentrum. I 1988 kom byen på UNESCO`s liste, gamle byggningar har vorte restaurerte og dei har klart å bevara byen sitt særpreg. Me var 4 dagar i Trinidad. Dagane brukte me til å vandra rundt i gatene. Når det vart for varmt, gjekk me til stranda og boltra oss i det Karibiske havet. Også her var det levande musikk. Ingeborg var innom ein frisørsalong i 50 tals stil. Verktøyet var kam og saks og damene sat med papprullar i håret. Ingeborg prøvde å halda på luggen, men språkproblem gjorde at luggen aldri har vore så nær hårfestet før. Utlegget: 14 krroner. Turen måtte gå vidare. Det var trist å ta farvel med Mariel og Lorensio, men me hadde bestemt oss for at me skulle til St. Clara og snusa på levningane til Che Guevara. Mariela tinga husrom til oss. Etter 3 timar på bussen vart me motteken av husverten i St. Clara. Byen har innbuarar og er det sentrale Cuba sin hovudstad.. Byen har eit internasjonalt preg med studentar frå heile verda. Bygningane i sentrum av byen er frå omkring 1900-talet, men dei er oppført i stilen frå kolonitida med søyler, bogar og spanske altanar. St. Clara har spelt ei sentral rolle i Cuba sin historie både i fridomskrigen på slutten av 1800-talet og under dei revolusjonære kampane på 50 talet. Ungdomshelten Che Guevara var med å avspora eit armert militær tog Tren blindado som skulle gjennom St. Clara. Då toget bråstoppa, låg Che og 18 mann på begge sider og pepra toget med kuler. Kommandanten for dei 450 soldatane trudde det var eit bakhald og overga seg til Che Guevara. Nokre av dei avspora togvognene er i dag innreia som små museum. Ved Plaza de la Revolucion, står eit kjempestort bronsemonument av Guevara i kampuniform med inskripsjon Hasta La Victoria Siempre For å koma inn på museumet, som er gratis, måtte me levera frå oss det meste, fotoapparat, lommebok, pass, så og seia alle lause deler og deretter måtte me 6

7 fylgja straumen. Me hadde tenkt å rusla litt rundt før me gjekk inn, men vart fort innhenta av ein brølande uniformert vakt med gevær. Me stillte oss fint i køen og venta på tur. Det var mange skuleklassar som skulle inn før oss så her måtte ein ha tolmod og god tid. Då det var vår tur passa me vel på at me gjekk rett veg, her måtte me følgja reglane. Det som fyrst møtte oss var den evige flamme og bronseplata med avtrykk av dei 18 menn. Vidare var det fokusert på Che Guevara sitt liv og gjeremål. Det var mykje utslitne klede, blekktallerkar, bestikk og våpen i stor stil. Om kvelden då me skulle ut og eta, var kjøkenet på restauranten stengt. Servetøren gestikulerte og babla i veg på spansk. Me hadde vorte grådig gode på kroppsspåket. Så me skjøna at han ville visa oss ein stad me kunne få mat. Me gjekk rett inn i eit privat hus, gjennom stova og ut i ein koseleg bakgård. Her stod tre bord klare. Denne vesle private restauranten, vart antakeleg driven av familien til servetøren. Då me skulle heim, var det bekmørkt ute. Det var vår første kveld i byen og den vart heilt forandra natters tid. Me sprang opp og ned gater, med vatn over anklane. Kvar i all verda var det me budde?. Brått høyrde me nokon plystra og den velkjende setningen Where do you come from? Me forklarde og gav han visitt kortet til vertskapet, som var uråd å lesa ute i mørkret. Han gjekk inn i lyset og kort tid etter stod det to ungdommar framfor oss. Dei lo og la på sprang for å syna oss vegen heim. Me tvilte ikkje eit sekund på at dei var til å stola på. Etter to dagar gjekk turen vidare til Varadero. To dagar etter reiste me til Varadero for å vera der i tre døger. Ein piratdrosjene var på plass. Me avviste han fyrst, men då tida byrja å verta knapp måtte me krypa til korset. Me forhandla fyrst om prisen, han skulle ha meitr enn dei off. drosjene. No problem, no problem sa han heile tida og då han opna døra på eit karosseri med 4 hjul og eit ratt. Kallar du dette for no problem, sa Ingeborg og stanga hovudet gjennom eit vidauga som ikkje var der. Bagasjerommet var utan golv så sekkene måtte sitja i framsete. Me kraup inn i baksete og håpte me nådde fram i tide. Sjåføren svinga raskt ut av hovudvegen og inn i dei mørke små smuga. Men då protesterte Wenche, ho slo knyttneven i stolryggen og gaulte stop, stop this is not the way to the station trur ho vart litt redd. Sjåføren lo og skravla i veg og såg meir bakover enn godt var. Han prøvde å roa ned stemningen. Etter ei stund skjøna også Wenche at han berre ville unngå kontroll, for dette var ikkje lov. I dette området finn ein dei beste strendene på Cuba. Langs ein smal odde på 18 km strekkjer ei krittkvit strand seg ut i Floridastredet. Desse strendene hadde i lang tid vore rekreasjon for dei pengesterke. I dag er Varadero ein stad der ein møter få cubanarar. Men med soga til staden finn me lite av det cubanske særpreget her. Det vert no ein Cubatur til på oss. Wenche og Ingeborg 7

8 Autorisert installatør Johannes Øydvin Tlf: / Fax: Ulvik Rekneskapslag P/L Pb. 96, 5731 Ulvik Tlf Rekneskapsføring for landbruk & andre næringsdrivande Gluggen For gåver og bladpengar A/S Skeie Tre Ulvik i Hardanger Tlf /fax Pallar og tre-emballasje -ein god stad å vera, ein god stad å læra- - Grunnkurs i naturbruk med vekt på gartnarfag - VKI anleggsgartnar driftsoperatør/idrettsanlegg - VKI gartneri og hagebruk - VKI blomsterdekoratør - VKII gartnar m/fordjuping Telf Telefaks Heimeside: ULVIK TLF: TIDE Buss Turbuss Vi kan tilby: Erfarne & serviceinnstilte turbil-sjøførar Moderne, komfortable turbussar av høg kvalitet Trygg & punktleg transport TLF: OM HANAR I TUN OG TÅRN - tvangsgifte og ekstremsport i 1950-åra Nye forteljingar av Steinar I. Bergo GRILLKIOSKEN Hildegunn & Kjell Røkenes Tlf Ulvik herad Tlf Ulvik Avløysarlag Prosjekt UNGJOBB Ulvik Tlf Ulvik Folkebibliotek Har desse opningstidene: Måndag: Tysdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Frå 1. mai til 1. sept. er biblioteket stengt på fredagar.

9 «Frisk røyk i lungene er godt for deg og ungene» Røykjarar: Det er oss. Livsnytarane. Me som ikkje berre tenkjer konsekvensar, men gjer det som fell oss i smak; som oftast ein røyk. Me er dei som ser på livet som ei gåve, difor kan me nyta det. Me er dei tøffe. Ikkje fordi det er tøft å røykja, eller jau; kanskje det og, men fordi me ikkje gjev etter for gruppepress. Når resten av vennegjengen står og «kosar» seg med ei gulrot, medan dei eigentleg berre lengtar etter nikotin, tar me fram røyken og supar inn eit par gode drag. Det er livsnytaren sin det. Det er me som tykkjer at den beste laurdagsunderhaldninga er reklamepausen. Der kuttar dei opp hjernar, sprutar tjøra oppå og spør: «Vil du bli slik?» Det er jo klart at stakkars uvitande menneske vert ovetydd om at røyking er ein «ukultur», når dei berre får sjå ei side av saka. For kven har vel sitt ein reklame der hovudbodskapen er: «Femogførti røyk om dagen er godt for magen» eller «Frisk røyk i lungene er godt for deg og ungene»? Det er få. Det er enkelt å overtyda folk om noko viss du ikkje har nokon som prøver å seia imot det. Difor vil eg seie at folk som ikkje røykjer må vere tvilande og usikre, som lar reklamen rå. Styremaktene er nådelause. Til og med før ungdommen har fått utvikla evna til å ta avgjerder i det heile, kastar dei seg over dei, og skrik at røyking er «usunt». Forkasteleg, spør du meg! Det er klart at ein usikker 14-åring som knapt har smakt anna enn baby-graut vert overbevist om at det ikkje er noko bra med røyk, når dei får sjå bilete av lungene til barske erkerøykjarar som sikkert har via heile sitt liv til å rulle tobakk. Me røykjarar har dessverre ikkje midla til å sette i gang ein motkampanje på tv, ettersom me dessverre har brukt opp alle pengane våre på røyk. Men me treng ikkje bruke mykje pengar på dette, sidan me har så mange gode ambassadørar for røyking. Kong Harald og Sven O. Høyby er strålande eksempel. Sistnemnde døydde for si sak tidlegare i vår, medan den andre er så frisk som aldri før. Men berre fordi han har røykt i mange år, ser ut som ein narkoman, hostar som om han skulle ha svelgd ein tjørefabrikk og framleis er ein stolt ambassadør for oss livsnytarar, vel dei styrande å berre visa han på tv ein gong i året. Og den korte tida han faktisk får på skjermen, er i verste sendetid, akkurat når alle i heile Noreg sit rundt bordet med familien og et kalkun. Forkasteleg, spør du meg! Dei som røykjer vert gøymd vekk og skulde for oss. Me som stod imot for gruppepresset som små, vert løna med at folk påstår at me har dårleg ande, gule tenner, hark hoste og røykerynker! Sjølv kjenner eg ikkje meg igjen i det heile! Ikkje-røykjarar: Det er dei. Sjølvplagarane. Dei som berre tenkjer konsekvensar og aldri gjer noko spontant. Dei som berre har eit mål i livet: Vera frisk og sjå bra ut. Dei som set gode verdiar og ei frisk framtid framfor kort straksnyting. Forkasteleg, spør du meg. Dei som konstant prøver å overtala oss røykjarar til å slutte. Eg trur dei gjer det fordi dei hatar seg sjølve, og heller brukar tida på å rakka ned på andre, enn å ta opp kampen med sine eigne problem. Dei joggar og et sunn mat, i staden for å slappe av med femten kalde pils og tre pakkar røyk. Dei knaskar på gulerøtter, ikkje fordi det er godt, men fordi det visstnok gjer godt. Dette tykkjer eg er ei forkasteleg innstilling til eting. Et fordi det er godt, ikkje fordi det gjer godt! Unge røykjarar: Verda is framtid! Det er dei som har skjønt kva livet dreiar seg om. Det er desse som heller vil leva kort og godt, enn langt, sunt, friskt og utan tjøre i lungene. Men det har oppstått ein ukultur blant dei unge røykjarane. Dei har vorte for anonyme! Dei er redde for å fortelje foreldra sine at dei nyt livet og har det godt; sånn var det ikkje før. Eg hugsar endå den gongen eg gjekk bort til far min, med blodsprengte auger, og fortalde han at eg hadde 9

10 røykt! Fatter`n vart så glad at han svima av, og døydde av hjarteinfarkt. Eg reknar i alle høve med at han vart glad. Men ein kan jo aldri vere sikker. Det verkar nesten som om unge røykjarar i dag er skamfulle, noko som verkar heilt absurd, ettersom dei gjer det einaste rette, og står i mot gruppepresset som dei konstant vert utsett for. No for tida startar ungdom med røyking altfor seint. I gode gamle dagar, då starta eg og venegjengen å interesseraoss for det gode liv før skulealderen. Me var som tjørefabrikkar før me kom opp i ungdomsskulen, alle saman. Det var tider det. Så eg har eit forslag til eit slagord som ungdommen kan bruke i samband med fyrste og 17. mai: «Røyk meir, røyk ofte, men ikkje røyk på loftet! Ikkje ver skamfull, sjølv om lunga di ser ut som gruvekull, røyk med sjel og kropp, sjølv om du får blodpropp!» Då tenkjer eg de haustar stor applaus hjå foreldra dykkar. Unge anti-røykjarar: Avskummet blant ungdommen. Det er dei som prøver så godt dei kan å få det til å sjå ut som dei trivst med seg sjølve. Dei let kanskje som om dei er kulare og tøffare enn deg, fordi dei ikkje treng røykja for å føla seg bra, men dei er eigentleg pyser. Pyser som let reklamen bestemme for seg. Forkasteleg, spør du meg!. Kristofer Handel & Handverk (Promendebutikken) Tlf Godt utval i film, foto og gåveartiklar Svært rimeleg overnatting i Norge & Europa Ulvik Reiselivslag N-5730 Ulvik Tlf Fax: Røyrleggjar Magne Øydvin V/Åge Øydvin Tlf / Fax ULVIK Tlf

11 Bokhausten i Ulvik Etter det Gluggen veit, kjem det ut to bøker i Ulvik no i haust. Den eine er skriven av Anne Holt, og er ein kriminalroman med namnet Den andre heiter Litt av kvart frå livsringen, og er ei samling teikningar med tekstar av Jon Hjelmevoll. Me prentar omlaget av boka på siste side Denne boka vart presentert på Finse 1222 den 19. september. Der var vel ikkje de. Men i slutten av oktober, sesongslutt ved Finse 1222, altså frå og med oktober, vil Anne Holt presentera boka for ålmenta. Ho vil og lesa frå boka. Kort sagt handlar boka om ei lite gruppe med folk, som er innestengt på eit hotell i ein snøstorm og etter ei togavsporing ved Finse. Såleis kan hotellet ikkje vera anna enn Finse Så uvøre er veret at det ikkje kjem inn hjelp utanfrå. Så folk må klara seg sjølve, og ikkje minst finna utvegar når dei kjem så nær kvarandre. Oppi det nære hopehavet vert ein mann funnen skoten og drepen. Mannen er prest, og så kjem Finsekrimmen på beste måte. Anne Wilhelmsen, som er fast inventar i krimbøkene til Anne Holt, var og med toget og på hotellet. Nokoa løysing vert det ikkje med ein gong, og endå ein Guds tenar vert drepen av ein istapp gjennom kroppen----. Så får de lesa, og studera og løysa krimgåte kvar for dykk. Krimen i er i beste Finsetradisjon. Som me har skrive i Gluggen før, stammar påskekrimmen frå Finse. Dette gjeld ikkje berre Noreg, men heile verda. Det var Nils Lid og Nordahl Grieg som gav ut fyrste påskekrimmen i 1923 under tittelen!bergenstoget plyndret i Nat. Dette vart elles til film i Han Jon Jon Hjelmevoll har elska å teikna frå han starta i skulen og fekk blyant i handa. No vert han 85 år. Så då skjønar de at han har drive på lenge. Jon har nokre treffannde strekar, som rettar streken inn mot det viktige, men og det vare og fine. Andleta han teikar, er som å sjå eit menneske i fjeset. Det er elles andlet han likar best å laga, Men det er ikkje det einaste. Jon skildrar på ein framnifrå måte natur, soge eller opplevingar med blyanten sin. Han er treffsikker. Dette er ikkje karrikatur, men som det er. Slike teikningar vert det mindre og mindre av i dag, særskilt med kol og blyant, som Jon brukar mest. Men han legg og av og til på farge, men ikkje i denne boka. Boka er på 88 sider med bilete på ei side og tekst på motsatt side. Her er som tittelen seier litt av kvart frå livsringen, frå det som skjer på heimestova, til natur, sogehendingar og tankar elles i kvardagen. Jon hadde ofte ein blyant og ein papirlatt i lomma på arbeid. Så skreiv han ned tankar og innfall etter kvart, - og så vart det noko av det på fritida. Jon har fått heradet sin kulturpris i Det var på sin plass etter alle fine teikningane har har laga til bygdefolk, lag og organisasjonar. Swonen Nils Arne står for bokbunaden, medan Arne Skjerven har skrive føreordet. No kan de gle dykk! Kjøp jolegåva alt no. Boka er prenta i berre 500 eksemplar. Kjøp 11

12 ei jolegåve. Det vil gleda deg, men og Jon, som altså fyller 85 år på jolaftan. Meir Jon kjem I ein triveleg og lun samtale med Jon, kjem det meir for dagen. Då Olav H. Hauge gav ut fyrste diktsamlinga si Glør i oska i 1946, greip Jon til blyanten. Han teika til fleire av dikta, - i boka. Der er dei enno. - Eg torde ikkje syna teikningane til Olav, seier den smålåtne Jon. Men no skal me få visa dei. I ein serie frå neste nummer fram til våren skal me ta med nokre av teikningane i kvart nummer saman med dikta det er teikna til. Dei kan gle dykk! Med fyrste og andre klasse på Elvatun 1. og 2.klasse har utedag i lag kvar torsdag. Førebels har me vore på plassen utanfor Elvatun. Me skriv her om ein dag då var klassane først delte i 3 grupper. Dei skulle kasta ballar oppi ei bøtte (matematikk), spikka pinnebrødpinne og farga blad (forming og natur/miljø). Etterpå laga me bål, snurra deigen rundt pinnane og steikte pinnebrøda. Dei som ville, kunne strø litt sukker og kanel på. Det smakte kjempegodt! 12

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok.

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok. Å BINDE SAMAN SETNINGAR 1 Kva ordklasse høyrer dei utheva orda til? Då eg var i London, besøkte eg tanta mi. Ein hund beit Leo. Derfor er han redd hundar. Arne går på spanskkurs, for han vil lære spansk.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen!

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Eit lite julekorthefte! Eg gleder meg til jul. Kanskje er eg ikkje aleine om det. Famile, julefilmar, julebrus, kakemenn og ikkje minst julehefte. Eg har i ei årrekkje

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Rom ved havet, rom i byen

Rom ved havet, rom i byen Frode Grytten Rom ved havet, rom i byen Noveller Oslo 2012 Det Norske Samlaget 2007 www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8441-9 4. utgåva Om denne boka

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna.

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna. Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) Kilde: Boka om Lars O. Skrefsrud (Kerap - Jungelfolkets høvding) av Olav Hodne. Innleiing: For 160 år sidan (i 2010, er det 170 år sidan) vart det født ein

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv...

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv... Innhald 1. Fritid og bibliotek... 1 2. Hos legen... 7 3. Høgtider... 12 4. Mattradisjonar... 18 5. Sunnheit og kosthald... 25 6. Arbeidsliv... 30 7. Jobb i sikte... 35 8. Skule og utdanning... 40 9. Familie

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Nynorsk Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av motstandarane til Cæsar under gallarkrigen var gallarhovdingen

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK for born 1 NYNORSK Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. DENNE BOKA TILHØYRER Her

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK Minnebok for born 1 NYNORSK Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. Når vi

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Egil Christophersen til minne.

Egil Christophersen til minne. Egil Christophersen til minne. Adjø Egil. Eg visste ikkje at du skulle dra så snart. Hadde eg det, skulle du fått desse bileta mens det endå var tid. Bilete eg tok på den fantastiske turen eg hadde til

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

det skulle vere sol, vi skulle reise til Łódź

det skulle vere sol, vi skulle reise til Łódź marit kaldhol det skulle vere sol, vi skulle reise til Łódź roman Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2014 ISBN 978-82-521-8437-2 Om boka

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya?

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya? Velkomen til blåtur. Under køyreturen nå og litt utover kvelden skal de få ein Quiz å kose dykk med. De som er i denne bilen er ei gruppe. Gi gruppa eit namn og set igong. QUIZ GRUPPENAMN:. 1. Kva verdsdel

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Å læra mange ulike måtar å måla bilete på

Å læra mange ulike måtar å måla bilete på Å læra mange ulike måtar å måla bilete på Å måle eit bilete med tre fjør Eg ville læra å lage trykk med den gamle klesrulla i Lars og Peter sin garasje, Det heile gjekk veldig bra, avtrykket viste tre

Detaljer

NATUR, MAT OG HELSE KAPITTEL 13 1 KVA VEIT DU? Skriv namn på fem bærtypar og fem fruktslag.

NATUR, MAT OG HELSE KAPITTEL 13 1 KVA VEIT DU? Skriv namn på fem bærtypar og fem fruktslag. KAPITTEL 13 NATUR, MAT OG HELSE 1 KVA VEIT DU? Skriv namn på fem bærtypar og fem fruktslag. Skriv namn på fem ting du kan ete, som du kan finne i skogen. Skriv namn på fem ting du kan ete, som du kan finne

Detaljer

NOREG KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NOREG KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NOREG 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 KVA BETYR ORDA? Langstrekt Arktis Antarktis Midnattssol Vêrmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing Jon Fosse Olavs draumar Forteljing Det Norske Samlaget 2012 www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8123-4 Om denne boka Alida og Asle kom i Andvake til

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer