BOR- & SKJÆRESENTER KF Generelt... 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6"

Transkript

1

2 Innhold 1. Generelt Oversikt over montering og fundamentplan tegninger for anlegget Tekniske data Dokumentasjon Opphavsrett Viktig informasjon Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsinstruksjoner om spesielle faremomenter Advarsel og anvisnings skilt montert på anlegget Korrekt bruk av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatører NØDSTOPP-bryter Sikkerhetsanvisning vedrørende oppstart av maskin etter reparasjon Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende vedlikeholds- og reparasjonsarbeid Sikkerhetsinstruksjoner ved transport og plassering av maskinen Uautoriserte endringer og modifiseringer av maskinen - Forbud Anvisning vedrørende dokumentert opplæring av driftspersonale Miljøvern forskrifter Øvrige forskrifter Sikkerhets datablad i henhold til DIN Plassering, montering og igangkjøring av maskin Mottakskontroll Transport av maskinen Oversikt over serviceverktøy levert med maskinen Plassering og montering av maskinen Igangkjøring av maskinen Forbredelser (Fjerning av korrosjons beskyttendemiddel) Forbredelser (Smørestoff tabell) Oppstart av maskinen

3 3. Maskinbeskrivelse og justering av maskinen Beskrivelse av maskinen Justering av maskinen Boreenhet Generelle justeringer Boreenhet verktøy Spindelhastighet og mating Verktøy kjøling Borspindel posisjonering Autogen - skjærebrenne enhet Generelt Justering av Autogen - skjærebrenne enhet Plasma - skjærebrenne enhet Generelt Veiledende skjærehastighetsverdier Feilsøking Bytting av brenner type Bytte av brenner type - Plasma Autogen Bytte av brenner type Autogen Plasma Material fastspenning og utrettingsenhet Sponavstryker Oppsamlingsbord for ferdig prosesserte materialstykker Innmatingsrullebane med matevogn-stikke og lengdemåle enhet Tåkesmørekjølingsenhet (Opsjon ved gjengeskjæring) Merkeenhet (opsjon) Betjening av maskinen Betjeningsutstyr Betjeningspanel I Betjeningspanel II Oppstart av maskinen Slå av maskinen Drift av maskinen Standard prosessering Enkel prosessering Bytte av verktøy Automatisk sponbryting Kollisjonssikring - matestikke (griper) / maskineringsenhet CNC-Program CNC-styring Leukhardt Avbrudd ved automatisk driftsmodus Programavbrudd ved skjærebrenner prosessering Feilsøking

4 5. Service og vedlikehold Periodisk vedlikehold Anvisning vedrørende periodisk vedlikehold Periodisk vedlikehold hver 8. driftstimer Periodisk vedlikehold hver 50. driftstimer Periodisk vedlikehold hver 200. driftstimer Periodisk vedlikehold hver 500. driftstimer Periodisk vedlikehold hver driftstimer Periodisk vedlikehold hver driftstimer Periodisk vedlikehold hver driftstimer Reparasjon og service beskrivelser Anvisning vedrørende reparasjon og service Sponavstryker Sponbeholder / Slaggbeholder Hydraulikk system Oljetank Trykk akkumulator Retur filter Trykkluft behandlingsenhet Dråpeteller / tåkesmøre system Matevogn (griper) Tannstang Forflytningsruller Drivreim stramming Utrettingsenhet Autogen-/Plasmabrenner Merkeenhet (opsjon) Smørestoff og kjølesmøremiddel Anvisning Smørestoff tabell Kjølesmøremiddel tabell Smøreskjema Bestilling av reservedeler Identifisering av reservedeler Eksempel på bestilling av slitasje- og reservedeler Konstruksjonstegninger og reservedelslister Mekaniske konstruksjonstegninger og reservedelslister Elektriske skjema og reservedelslister Hydrauliske skjema og reservedelslister

5 8. Oversikt over bruksanvisninger fra tredjeparts leverandør Oversikt over brennerdyser

6 Kjære kunde, Vi er overbevist om at denne maskinen vil oppfylle alle foventninger som Dere hadde når dere gikk til anskaffelse av denne maskinen. Ved fagmessig betjening og regelmessig vedlikehold av maskinen, vil en oppnå en driftssikker og problemfri drift av maskinen i mange år. Denne bruksanvisningen skal hjelpe deg med det. Den inneholder informasjon vedrørende montering, igangkjøring, betjening, vedlikehold og service av maskinen. Før maskinen settes i drift, skal maskinoperatøren ha lest denne bruksanvisningen grundig slik at en har gjort seg godt kjent med de ulike enhetene ved maskinen. Innholdet i bruksanvisningen er nøye utvalgt, slik at ditt arbeid med maskinen forenkles. For ytterligere spørsmål, står alltid fagfolkene ved KLATENBACH Kundeservice til Deres disposisjon. Avbilding og tekst utarbeides ved jevne mellomrom og er i forhold til standard utgave av maskinen. Det kan derfor forekomme avvik i forhold til din konkrete maskinen som kan skyldes tekniske forbedringer eller tilleggsutstyr som er montert på din maskinen i henhold til bestilling. Med vennlig hilsen Hans Kaltenbach Maschinenfabrik GmbH & Co KG Lörrach 5

7 1. Generelt 1.1 Oversikt over montering og fundamentplan tegninger for anlegget Vedlegg Nr. Benevnelse Tegnings-Nummer 1 Monteringsskjema Fundamentplan

8 1.2 Tekniske data KALTENBACH-Plate bor- & skjæresenter, Modell KF1505 CNC-styrt ved 2 akser for boring og skjærebrenning av blikkplate, blikkplatebånd og stålplater for topp-plate, bunnplate og knuteplate. Arbeidsområde Plate - bearbeidingsmateriale: Bredde mm Lengde mm Tykkelse 8-50 mm Stykk vekt maks kg Plate - ferdig bearbeidet: Bredde x Lengde min. 220 x 50 mm maks x 2000 mm 7

9 Bore enhet Bore ytelse, diameter mm 7 Spindelhastigheter, frekvensregulert min-1 Ilgang / returgang 5000 / 8000 mm/min Bor mating mm/min Matings kraft maks N Dreimoment maks. 300 Nm Automat. verktøystasjon Magasinplass 5 Stykk Verktøyholder: Oppdragsavhengig Borspindel posisjonering: Posisjonerings område 1500 mm Ilgang hastighet mm/min Vertikale plateholdere Sylinder bevegelseområde 210 mm Spennkraft 14 kn Sponavstryker Sylinder bevegelseområde 200 mm Avstryker bredde 1500 mm 8

10 Plate utrettingsenhet Sylinder bevegelseområde 1350 mm Utrettingskraft ca. 800 N Skjærebrenne enhet Skjærebrenner høyde justering / elektrisk 200 mm Lengdemåle enhet med mate-gripevogn Spennkraft (griper) 14 kn Måleområde 6000 mm Posisjoneringshastighet mm/min Innmatingsrullebane Lengde ca mm Arbeidshøyde 640 mm Ruller 13 Stykk Rulle diameter 110 mm Rulle bredde 1550 mm Vertikale føringsruller 7 Stykk Utmatingsrullebane Lengde 2000 mm Ruller 11 Stykk Rulle diameter 98 mm Driftsmotorer effekt Bormotor 7,5 kw Posisjoneringsdrivverk/Spindel 2,8 kw Posisjoneringsdrivverk/Lengde målevogn 2,8 kw Hydraulikk motor 4,0 kw Maskinvekt Maskinvekt uten tilleggsutstyr ca kg 9

11 Elektrisk utførelse Elektrisk utførelse i henhold til VDE og våre standardnormer Strømforsyning 400 Volt, 50 Hz Styrespenning 230 Volt, 50 Hz Magnetventilspenning 24 Volt Signalspenning 24 Volt Installert effekt 20 KVA 10

12 CNC-Styring Fabrikat LEUKHARDT For helautomatisk posisjonering ved 2 interpolerende akser og inkrementell distanseenhet. Y - for bor- og skjærebrenne enhet, og i tillegg merkeenhet opsjonen når den er montert X - for lengde måleenhet Bestående av: IBM-kompatibel industri-pc med 14" skjerm VGA oppløsning. 2 serielle grensesnitt porter 1 parallell grensesnitt port Harddisk for lagring av program 1,44 MB Diskettstasjon - 3,5" DNC-grensesnitt RS 232 / V24 for data overføring ved On-Line drift Omgivelse driftstemperatur: +5 til 35 C ved maks. 95 % relativ luftfuktighet integrert system for konturkontroll med Dual-Port-RAM for datautveklsing MF-Tastatur 11

13 Programmeringsstasjon på maskinen BOR- & SKJÆRESENTER Programmeringsdatamaskin som innbygnings - PC på maskinen for direkte dataoverføring av NC-Bor-/Skjærebrenne-Program. Programmeringsstasjon og CNC-styring er plassert under hverandre i betjeningskonsollen. Maskinvare IBM-Kompatel industri PC med 486 prosessor VGA skjerm Harddisk Tastatur 1,44 MB Diskettstasjon - 3,5" 8 MB hovedminne 2 serielle grensesnitt porter 1 parallell grensesnitt port 12

14 1.3 Dokumentasjon Opphavsrett Den foreliggende dokumentasjonen samt driftsunderlag forblir opphavsrettslig åndsverk tilhørende firmaet Fa. Kaltenbach GmbH & Co.KG. Disse skal bare benyttes av våre kunder eller driftspersonell ved våre maskiner henholdsvis anlegg. Alle rettigheter forbeholdes firmaet Kaltenbach. Uten vår ettertrykkelig samtykke er det ikke tillatt å kopiere eller distribuere denne dokumentasjonen, samt deler av den, til en tredje part. Dette gjelder spesielt med hensyn til våre konkurrenter. Ansvarlig for utarbeidelse av den tekniske dokumentasjonen er: Hans Kaltenbach Maschinenfabrik GmbH & Co KG Avdeling:Dokumentasjon 13

15 1.3.2 Viktig informasjon Uavhengig av anvisninger angitt her, gjelder også i tillegg anvisninger og instruksjoner angitt ved kapittel "Sikkerhetsforskrifter". Alt personell som arbeider med montering, betjening, vedlikehold og reparasjon av maskinen/anlegget, må ha lest og forstått bruksanvisningen, og spesielt kapittelet "Sikkerhetsforskrifter" før en starter arbeidet med maskinen. Prinsipielt er reparatører av KALTENBACH anlegg selv ansvarlig for arbeidssikkerheten. Overholdelse av alle gjeldene sikkerhetsforskrifter og tilhørende vedlegg er en forutsetning for å redusere faren for at det skal kunne oppstå skade på personell og produkt når det utføres reparasjon og vedlikeholdsarbeid. Reparatører må ha lest og forstått disse forskriftene før en begynner med arbeide. Fagmessig reparasjon av KALTENBACH produkter krever at arbeidet utføres av fagpersonell som innehar nødvendig opplæring. Maskinoperatør henholdsvis reparasjons personell er ansvarlig for å ha gjennomført nødvendig opplæring. Med hensyn til anlegget henholdsvis maskinen gir vi garanti i samsvar med våre innkjøps- og leveringsbetingelser. Garantikrav bortfaller, dersom skaden oppstår ved ufagmessig betjening, reparasjon eller inngrep utført av personell uten nødvendige tillatelser / autorisasjoner, samt bruk av tilbehørog reservedeler som ikke innehar nødvendig samsvarserklæring i forhold til vår maskin. Med hensyn til videreutvikling, forbeholder firmaet KALTENBACH seg alle eventuelle endringer med hensyn til tekniske fremskritt henholdsvis konstruksjon, utførelse og tilleggsutstyr. Dessuten er det ikke anledning til å anlegge erstatningskrav med hensyn til anvisninger, avbildninger og beskrivelser angitt i denne dokumentasjonen. Vennligst ta hensyn til eventuelle avvik ved ditt anlegg / maskin på grunn av de mulige individuelle bestillingsomfang. Denne tekniske dokumentasjonen er i samsvar med angitt utgavedato. Naturligvis, endringer eller ombygginger på anlegget / maskinen utført av driftspersonell, er ikke omfattet i denne dokumentasjonen. 14

16 I den tekniske dokumentasjonen benyttes følgende sikkerhetshenvisninger som en ubetinget må overholde, samt være oppmerksom i forhold til: Anvisning! Benyttes ved spesielle arbeidsoperasjoner, metoder, informasjon og dersom en trenger å benytte hjelpemidler, osv.. Forsiktig! benyttes dersom avvikende og ikke fagmessig arbeidsutførelse kan føre til skade på anlegget / maskinen. Advarsel! Benyttes dersom manglende overholdelse kan føre til skade eller livsfare for personell. Oppmerksom - Livsfare Benyttes for å advare om farlig elektrisk høy spenning. 15

17 1.4 Sikkerhetsforskrifter Anvisning! Alt personell som arbeider med montering, betjening, vedlikehold og reparasjon av maskinen/anlegget, må ha lest og forstått bruksanvisningen, og spesielt kapittelet "Sikkerhetsforskrifter" før en starter arbeidet med maskinen. Prinsipielt er reparatører av KALTENBACH anlegg selv ansvarlig for arbeidssikkerheten. Fagmessig reparasjon av KALTENBACH produkter krever at arbeidet utføres av fagpersonell som innehar nødvendig opplæring. Maskinoperatør henholdsvis reparasjons personell er ansvarlig for å ha gjennomført nødvendig opplæring. Maskinen/anlegget fra firmaet KALTENBACH GmbH & Co.KG er konstruert i samsvar med gjeldende tyske sikkerhetsforskrifter og standarder. Sikkerhet ved maskinen/anlegget er dermed sikret når maskinen/anlegget monteres fagmessig og i samsvar med gjeldene lover og regler. Maskinen/anlegget skal bare betjenes, vedlikeholdes og repareres av personell som innehar nødvendige autorisasjoner og opplæring. Som hovedregel skal arbeid med maskinen/anlegget som kan føre til risiko for skade av personell eller maskin alltid unngåes. Advarsel! Dersom maskinen ikke benyttes i samsvar med gjeldende forskrifter, kan følgende farer oppstå: - Fare for liv og helse - Fare for skader på maskinen/anlegget - Fare for redusert effektivitet ved drift av maskinen/anlegget 16

18 1.4.1 Sikkerhetsinstruksjoner om spesielle faremomenter Klemfare Ved plassering av materiale på innmatingsrullebanen må ikke hendene plasseres under materialkanten, fare for klemskader. Vær oppmerksom når matevognen er i bevegelse / prosesserer! Når det utføres bevegelse ved utrettings enheten og fastspennings enhetene skal en aldri plassere hender eller andre kroppsedeler i bevegelseområdet. Når det utføres bevegelse ved sponavstryker enheten, borenheten, verktøyholderen eller skjærebrenne enheten må en alltid opprettholde nødvendig sikkerhetsavstand ved maskinen/anlegget. Maskinoperatøren er ansvarlig for at ingen uvedkommende oppholder seg innenfor maskinens arbeidsområde ved oppstart og drift av maskinen. Fare for brannskader I området ved skjærebrenne enheten og ved området til restmaterial beholderene for skjærebrenne enheten er det fare for brannskader (overhold nødvendig avkjølingstid). Fare ved materialstykke fjerning Ved fjerning av materialstykke som er ferdig utskjert ved hjelp av skjærebrenne enheten, er det fare for brannskader. Bruk derfor alltid nødvendige vernehansker og magnetisk sveisevinkel Sklifare Trå aldri på innmatingsrullebanen eller andre rullebaner ettersom dette er forbundet med svært høy skil- og fallfare. 17

19 Inndragings- / skjærefare Grip aldri på eller rundt verktøyet ved bor-, senke- og gjengeskjære- bearbeidingsprosesser. Innstilling og annet arbeid med bearbeidingsenheten ved prosessering av roterende verktøy er forbudt. Fjerning av spon fra verktøyet skal utføres ved hjelp av egnet hjelpemiddel (eksempelvis sponhake og vernehansker) når maskinen er satt i stillstands og sikret mot uønsket oppstart. Brannfare Varme, glødende metallfliser og gnistrer kan føre til brann og forbrennings skader. Hold arbeidsområde for maskinen fri for brennbare materialer. Ikke utfør skjæring av materialer eller benytt beholdere som innholder brennbare materialer. Ikke ta med deg brannfarlige gjennstander som eksempelvis lighter og fyrstikker når du oppholder deg ved maskinen. Ikke utfør oppsuging av lett brennbart materiale ved hjelp av avsugingsanlegget. Fare for stråling Den ultra-violette strålingen ved lysbuen til plasma skjærebrennere er skadelig for øynene og huden. Direkte øyekontakt med flammekjeglen ved autogen-skjærebrennere kan også fremkalle øyeskader. Bruk alltid egnet øyebeskyttelse og respektivt verneutstyr. Fare ved røyk innånding Innånding av røyk fra skjærebrenne anlegget kan føre til helseskader. Derfor skal en sørge for at det er montert et tilstrekkelig ventilasjon og/eller avsugings anlegg slik at gasser og røyk fjernes fra arbeidsområdet / innåndingsområde. Sørg også for at ikke eventuelle tredjeparter utsettes for røyk.. Fare ved støy Støy kan føre til hørselsskader, bruk derfor alltid nødvendig hørselsvern. 18

20 Elektrisk spenning/strøm Alt arbeid med maskin skal som hovedregel bare utføres når maskinen er satt i stillstands. Før en starter utførelse av arbeidet må en derfor sørge for at maskinen og tilkoblet utstyr er satt i stillstands og sikret mot at uønsket oppstart kan foretaes av uvedkommende. Kontroller før oppstart om alt sikkerhetsutstyr er korrekt montert og innehar korrekt funksjon. Prosedyre for å slå av maskinen ved stillstands, vedlikehold og reparasjons arbeid må alltid overholdes. Dette i henhold til gjeldende sikkerhetsforskrifter. VBG 4 "Elektriske anlegg og driftsutstyr" DIN/VDE 0105 T 1 "Drift av sterkstrømsanlegg" Oppmerksom - Livsfare Sterkstrøm kan føre til livsfare. Før reparasjon utføres må hele anlegget gjøres strømløst. Dette gjøres ved å plasser hovedstrøm bryter i posisjon "AV" (AUS). Sikre alltid hovedstrøm bryteren slik at anlegget ikke kan slås på igjen ved et uhell av uvedkommende. 19

21 Gass Ved dette anlegget benyttes gass. Mer informasjon er angitt senere i dette kapittelet ved eget sikkerhets datablad i DIN utførelse. Anvisning! Gassflasker for surstoff, trykkluft og brenngasser er underlagt trykkgassforskrifter og skal i henhold til forskriften tydlig farge merkes med hensyn innholdet på flasken. Forsiktig! Trykkreduksjonsventiler må tydelig farge merkes eller merkes med gass type benevnelsen.. Overtrykksutstyr for surstoff må tydlig merkes med benevnelsen "Surstoff" og holdes ren for olje og smørefett. Det er også tillatt å benytte lett gjenkjennelige symboler dersom ønskelig. Ved utbytting av gass må en kontrollere og sørge for at både beholder og koblingsutstyr er i forskriftsmessig stand uten noen form for lekkasjer. For å redusere brann og eksplosjonsfare må en ubetinget unngå at det oppstår ukontrollert utslipp av gass eller gassblanding. Dette gjelder spesielt når det benuttes vann- eller oppsugingsbord. Ved håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer skal alltid respektive gjeldende forskrifter overholdes. 20

22 Hydraulikk Ved utførelse av vedlikeholds, service og reparasjonsarbeid ved det hydrauliskesystemet, må hydraulikk systemet alltid først gjøres trykkløst. Gjeldende sikkerhetsforskrifter for hydraulikksystemet, slanger og koblinger, se kapittel "Kontroll av hydraulikk slangekoblinger" og "Kontroll av hydraulikk rørkoblinger". Ved arbeid på høytrykksmagasin må alltid forskrifter fra produsenten overholdes, se "Tredjeparts hydraulikk komponenter". Dette gjelder også trykkbeholder anordninger. Anvisning! Ved vedlikehold og service på hydrauliske anlegg gjelder også de spesielle forskriftene i henhold til retningslinjer av VDI Advarsel og anvisnings skilt montert på anlegget På anlegget er følgende advarsel og anvisnings skilt montert, som også er benyttet i denne bruksanvisningen. Disse advarsel og anvisnings skiltene er montert godt synlig ved fareområder til anlegget. Advarsel - Livsfare Benyttes som advarsel områder som inneholder livsfarlig elektrisk spenning. 21

23 1.4.3 Korrekt bruk av maskinen Maskinen er konstruert til bruk for bearbeiding av industrielle materialer. Bruksområde for maskinen er angitt i denne bruksanvisningen. Grunnleggende bruks og kapasitetsområde for maskinen er beskrevet i kapittel vedrørende de tekniske data for maskinen. Bruk av maskin som ikke er i samsvar med angitt bruksområde for maskinen, fraskriver produsenten seg et hvert form for ansvar for eventuelle skader som kan oppstå. Maskinoperatør er i slike tilfeller fullstendig ansvarlig for eventuelle skader og ulykker som kan oppstå! Egenhendig modifisering / endring på maskinen (mekanisk eller elektriske modifiseringer av funksjonsforløp) utelukker produsenten fra et hver ansvar med hensyn til eventuelle skader og ulykker som dette kan resultere i. Forsiktig! Maskinen skal bare betjenes, vedlikeholdes og repareres av personell som innehar nødvendige autorisasjoner og opplæring vedrørende maskinen. Kontroller regelmessig sikkerhetsutstyr med hensyn til at de er korrekt montert og innehar korrekt funksjonalitet. Advarsel! Dersom maskinen ikke benyttes i henhold til angitte instruksjoner og forskrifter, kan følgende farer oppstå: - Fare for liv og helse - Fare for skader på maskinen - Fare for redusert effektivitet ved drift av maskinen Maskinoperatøren må derfor sørge for korrekt betjening av maskinen, samt nødvendige kontroller og vedlikehold. Kompetanse og ansvarsforhold vedrørende disse områdene må fastsettes. Operatør og vedlikeholds personell må regelmessig gjennomgå nødvendig opplæring i maskinens sikkerhetsutstyr slik at sikrer korrekt bruk og håndtering av sikkerhetsutstyret. Ved bruk av tredjeparts middel (eksempelvis rengjøringsmiddel eller smørefett osv) må bruksanvisning for det aktuelle produktet leses før det benyttes. Ved uforsiktighet kan det oppstå tilleggs farer. 22

24 Med hensyn til sikkerhet for personale som betjener maskinen, er arbeidsgiver ansvarlig for at gjeldende forskrifter og retningslinjer overholdes. Ved hjelp av nødvendige anvisninger og kontroller sikres et nødvendig ryddig og oversiktlig arbeidsområde ved maskinen. Sikkerhetsutstyret som er montert på anlegget er konstruert slik at det utelukker at personell som betjener anlegget utsettes for fare dersom anlegget benyttes i henhold til instruksjoner angitt i denne bruksanvisningen.. Anvisning! Som hovedregel skal vedlikeholds- og service personale kontrolleres av overordnet autorisert personell med hensyn til at en benytter nødvendig verneutstyr før en begynner å arbeide med maskinen. 23

25 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatører Nødvendig sikkerhetsutstyr må benyttes ved drift av maskinen. Advarsel! Det er strengt forbudt å oppholde seg innefor område ved sikkerhetsutstyr som er montert ved bevegelige maskindeler ved drift av maskinen. Alt arbeid ved maskinen skal utføres slik at ikke personale utsettes for noe form for fare. Det er ikke tillatt å berøre noen av de bevegelige maskindelene / verktøyet. Maskinoperatører må benytte tettsittende klær, slik at det ikke oppstår fare for at klær eller andre løse gjenstander kan bli dratt inn ved bevegelige maskindeler. Det er ikke tillatt å benytte smykker å andre løse gjenstander ved betjening av maskinen. Surstoff må ikke komme i berøring med olje eller smørefett forurensede deler (gjelder også klær). Det er ikke tillatt å demontere eller modifisere sikkerhetsutstyret montert på maskinen, ettersom dette fører økt fare for at det kan oppstå skader og ulykker. Maskinoperatøren er ansvarlig for at bare autorisert personale oppholder seg ved maskinen. Maskinoperatøren er ansvarlig for å umiddelbart melde fra til overordnet personell om eventuelle endringer ved maskinen som kan ha innvirkning på sikkerheten ved maskinen. Maskinoperatøren er ansvarlig for at maskinen bare benyttes når den er i perfekt tilstand. Betjeningspersonale ved maskinen må alltid benytte nødvending verneutstyr (vernebriller, hørselvern, etc.) som angitt i bruksanvisningen. Utøv den største forsiktighet ved transport av materiale til og fra maskinen, oppretthold nødvendig sikkerhetsavstand. Det er ikke tillatt å fjerne sikkerhetsutstyr, gjerder, sikkerhetsliner etc; Det er ikke tillatt å oppholde seg innenfor angitte maskin fareområder når maskinen er i drift. 24

26 NØDSTOPP-bryter NØDSTOPP-bryter er formet som en rød soppformet trykkbryter montert ved betjeningspanelet. Dersom det oppstår en fare, settes maskinen i øyeblikkelig stillstands dersom denne bryteren trykkes. Dersom NØDSTOPP-bryteren trykkes, blir den låst i nedtrykket tilstand. Forsiktig! NØDSTOPP-bryteren skal bare benyttes dersom det oppstår et nødstilfelle. Bryteren skal ikke benyttes til å slå av maskinen ved normal drift. For å sikre at det ikke oppstår uønskede maskinbevegelser når det skal utføres vedlikeholds og reparasjonsarbeid ved maskinen, må maskinen slåes av og sikres mot at det er mulig å foreta uønsket oppstart. Dette kan også oppnås ved betjening av NØDSTOPP-bryteren. Advarsel! Dersom en skal oppholde seg innefor maskinens sikkerhetsområde, skal alltid NØDSTOPP-bryter aktiviseres før en beveger seg innefor maskinens sikkerhetsområde. Det er ikke tillatt at annet personell oppholder seg ved maskinen, slik at det kan oppstå uønskede maskinbevegelser som kan føre til fare for personell som arbeider ved maskinen. Maskinoperatører skal sette seg grundig inn funksjon og status for maskinens betjeningsutstyr, og være spesielt grundig informert om maskinens NØDSTOPP-bryter. Dersom det oppstår en farlig situasjon, skal en øyeblikkelig trykke nærmeste NØDSTOPPbryter. 25

27 1.4.4 Sikkerhetsanvisning vedrørende oppstart av maskin etter reparasjon Anvisning! Ved demontering av sikkerhetsutstyr på grunn av reparasjon eller vedlikehold av maskinen, skal maskinen slås av og sikres slik at ikke maskinen kan startes opp ved et uhell. Når den aktuelle reparasjonen eller vedlikeholdsarbeidet ved maskinen er utført, skal sikkerhetsutstyret umiddelbart monteres tilbake på maskinen. Før det foretaes oppstart av maskinen, skal sikkerhetsutstyret kontrolleres med hensyn til at det er korrekt montert og innehar korrekt funksjonalitet av autorisert personell. Dersom det ved reparasjon eller vedlikeholdsarbeid på maskinen er utført endring av innstillingsverdier, trykk, bryterposisjoner osv., skal disse endringene kontrolleres av autorisert personell før det foretaes oppstart av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende vedlikeholds- og reparasjonsarbeid Advarsel! Vedlikeholds- og kontrollpersonale skal før det utføres vedlikeholshenholdsvis reparasjonsarbeid på maskinen, gjøre seg kjent med informasjon angitt i dette kapittelet, samt gjeldende sikkerhetsforskrifter. Vedlikehold- og reparasjonsarbeid ved det hydrauliske og pneumatiske systemer skal bare utføres når systemet er trykkløst. For å redusere fare for brann- og ekplosjon, må en hindre at oppstår ukontrollert utslipp av gass eller gassblandinger. Dette gjelder spesielt ved anvendelse av vann- og oppsugingsbord. Vedlikehold og reparasjonsrbeid ved det elektriske anlegget skal bare utføres når anlegget først er gjort spenningsløst, ellers kan det oppstå livsfare på grunn av høyspenning. Anvisning! Når maskinen er satt i ønsket vedlikeholds- eller reparasjons tilstand, skal en alltid i tillegg trykke NØDSTOPP-bryteren før en starter utførelsen av vedlikeholds- eller reparasjonsarbeidet. Dette som en ekstra sikkerhet. Overhold alltid gjeldende sikkerhetsforskrifter ved utførelse av vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. 26

28 Ved vedlikehold og reparasjonsarbeid ved det hydrauliske anlegget gjelder også de spesielle forskriftene angitt i bruksanvisningen i henhold til retningslinjer av VDI Advarsel! For å sikre at det ikke oppstår uønskede maskinbevegelser når det skal utføres vedlikeholds og reparasjonsarbeid ved maskinen, må maskinen slåes av og sikres mot at det er mulig å foreta uønsket oppstart. Dette kan også oppnås ved betjening av NØDSTOPP-bryteren Anvisning! Dersom sikkerhetutstyr / deksler ikke er lukket og det er valgt manuell drift, er det mulig å utføre enkelte maskinbevegelser fra betjeningspanelet. Når en skal utføre de enkelte maskinbevegelsene, er det strengt forbudt at personale oppholder seg innenfor maskinområdet. Dersom noen beveger seg innefor maskinområdet, må en øyeblikkelig trykke NØDSTOPPbryteren. Det er ikke tillatt at personell oppholder seg innefor maskinområdet når en skal utføre manuell kjøring av maskinbevegelser ved utførelse av reparasjon eller vedlikeholdsarbeid. Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende arbeid med det elektriske anlegget (skal bare utføres av autorisert elektropersonell!) - Overhold alltid gjeldende sikkerhetsforskrifter vedrørende arbeid med elektriske anlegg. - Frakoble den elektriske høyspenningen fra anlegget. - Kontroller at de elektriske høyspenningsdelene ikke inneholder rest spenninger ved hjelp av et måleinstrument - Jord de elektriske høyspenningsdelene 27

29 Kontroll av hydraulisk slangeledning Sikkerhetsforskrifter vedrørende hydrauliske slangeledninger, angir at slangeledningen skal kontrolleres minimum en gang i året med hensyn til at de innehar sikker tilstand. Kontrollen skal utføres av autorisert personell. Blant annet skal slangeledninger kontrolleres for eventuelle skader på yttermanter som risser, knekk, kutt, oppløsninger, skrubbeskader eller sprekker. Dessuten skal også slanger kontrolleres med hensyn til deformering både når anlegget er trykkløst og med trykk. Kontroller spesielt koblinger mellom slanger og armatur/rørledning. Kontroller om koblingen er tett, og om slangen har løsnet (sklidd utover) fra armaturet/rørledningen.. Dersom det oppdages eventuelle skader på slangeledningen, må den øyeblikkelig byttes ut. Som hovedprinsipp skal slangeledninger monteres i henhold til gjeldende sikkerhetsforskrifter. Kontroll av hydraulisk rørledning Forbindelser, koblinger og tilkoblinger ved den hydrauliske rørledningen må kontrolleres ukentlig med hensyn til eventuelle lekkasjer. Dersom det oppdages en synlig lekkasje, må en først sørge for at det hydrauliske systemet gjøres trykk løst. Deretter kan den aktuelle lekkasjen/skaden utbedres ved at en eksempelvis bytter pakning, strammer til eller bytter ut den aktuelle delen. Anvisning! Overhold alltid gjeldende miljø og sikkerhetsforskrifter ved utførelse av arbeid på anlegget. 28

30 Kontroll av gassledning Forbindelser, koblinger og tilkoblinger ved gassledningen må ukentlig kontrolleres med hensyn til eventuelle lekkasjer som bobling eller røyk. Dersom en lekkasje oppdages, må en først sørge for å gjøre systemet trykk løst. Utfør deretter øyeblikkelig utbytting av de defekte delene. Overhold gjeldende forskrifter i henhold til VBG 50. Kontroll av pneumatikk-ledning Forbindelser, koblinger og tilkoblinger må ukentlig kontrolleres med hensyn til lekkasjer som bobling eller røyk. Dersom en lekkasje oppdages, må en førsrt sørge for å gjøre systemet trykk løst. Utfør deretter øyeblikkelig bytting av de defekte delene. Anvisning! Overhold alltid gjeldende miljø og sikkerhetsforskrifter ved utførelse av arbeid på anlegget. 29

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER

DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER Vennligst fyll in deres talje nummer for senere bruk. Denne driftsveiledning, utgave 3/2004, gjelder for følgende JDN- trykklufttaljer 3 6 10 15 20

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer