BOR- & SKJÆRESENTER KF Generelt... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6"

Transkript

1

2 Innhold 1. Generelt Oversikt over montering og fundamentplan tegninger for anlegget Tekniske data Dokumentasjon Opphavsrett Viktig informasjon Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsinstruksjoner om spesielle faremomenter Advarsel og anvisnings skilt montert på anlegget Korrekt bruk av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatører NØDSTOPP-bryter Sikkerhetsanvisning vedrørende oppstart av maskin etter reparasjon Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende vedlikeholds- og reparasjonsarbeid Sikkerhetsinstruksjoner ved transport og plassering av maskinen Uautoriserte endringer og modifiseringer av maskinen - Forbud Anvisning vedrørende dokumentert opplæring av driftspersonale Miljøvern forskrifter Øvrige forskrifter Sikkerhets datablad i henhold til DIN Plassering, montering og igangkjøring av maskin Mottakskontroll Transport av maskinen Oversikt over serviceverktøy levert med maskinen Plassering og montering av maskinen Igangkjøring av maskinen Forbredelser (Fjerning av korrosjons beskyttendemiddel) Forbredelser (Smørestoff tabell) Oppstart av maskinen

3 3. Maskinbeskrivelse og justering av maskinen Beskrivelse av maskinen Justering av maskinen Boreenhet Generelle justeringer Boreenhet verktøy Spindelhastighet og mating Verktøy kjøling Borspindel posisjonering Autogen - skjærebrenne enhet Generelt Justering av Autogen - skjærebrenne enhet Plasma - skjærebrenne enhet Generelt Veiledende skjærehastighetsverdier Feilsøking Bytting av brenner type Bytte av brenner type - Plasma Autogen Bytte av brenner type Autogen Plasma Material fastspenning og utrettingsenhet Sponavstryker Oppsamlingsbord for ferdig prosesserte materialstykker Innmatingsrullebane med matevogn-stikke og lengdemåle enhet Tåkesmørekjølingsenhet (Opsjon ved gjengeskjæring) Merkeenhet (opsjon) Betjening av maskinen Betjeningsutstyr Betjeningspanel I Betjeningspanel II Oppstart av maskinen Slå av maskinen Drift av maskinen Standard prosessering Enkel prosessering Bytte av verktøy Automatisk sponbryting Kollisjonssikring - matestikke (griper) / maskineringsenhet CNC-Program CNC-styring Leukhardt Avbrudd ved automatisk driftsmodus Programavbrudd ved skjærebrenner prosessering Feilsøking

4 5. Service og vedlikehold Periodisk vedlikehold Anvisning vedrørende periodisk vedlikehold Periodisk vedlikehold hver 8. driftstimer Periodisk vedlikehold hver 50. driftstimer Periodisk vedlikehold hver 200. driftstimer Periodisk vedlikehold hver 500. driftstimer Periodisk vedlikehold hver driftstimer Periodisk vedlikehold hver driftstimer Periodisk vedlikehold hver driftstimer Reparasjon og service beskrivelser Anvisning vedrørende reparasjon og service Sponavstryker Sponbeholder / Slaggbeholder Hydraulikk system Oljetank Trykk akkumulator Retur filter Trykkluft behandlingsenhet Dråpeteller / tåkesmøre system Matevogn (griper) Tannstang Forflytningsruller Drivreim stramming Utrettingsenhet Autogen-/Plasmabrenner Merkeenhet (opsjon) Smørestoff og kjølesmøremiddel Anvisning Smørestoff tabell Kjølesmøremiddel tabell Smøreskjema Bestilling av reservedeler Identifisering av reservedeler Eksempel på bestilling av slitasje- og reservedeler Konstruksjonstegninger og reservedelslister Mekaniske konstruksjonstegninger og reservedelslister Elektriske skjema og reservedelslister Hydrauliske skjema og reservedelslister

5 8. Oversikt over bruksanvisninger fra tredjeparts leverandør Oversikt over brennerdyser

6 Kjære kunde, Vi er overbevist om at denne maskinen vil oppfylle alle foventninger som Dere hadde når dere gikk til anskaffelse av denne maskinen. Ved fagmessig betjening og regelmessig vedlikehold av maskinen, vil en oppnå en driftssikker og problemfri drift av maskinen i mange år. Denne bruksanvisningen skal hjelpe deg med det. Den inneholder informasjon vedrørende montering, igangkjøring, betjening, vedlikehold og service av maskinen. Før maskinen settes i drift, skal maskinoperatøren ha lest denne bruksanvisningen grundig slik at en har gjort seg godt kjent med de ulike enhetene ved maskinen. Innholdet i bruksanvisningen er nøye utvalgt, slik at ditt arbeid med maskinen forenkles. For ytterligere spørsmål, står alltid fagfolkene ved KLATENBACH Kundeservice til Deres disposisjon. Avbilding og tekst utarbeides ved jevne mellomrom og er i forhold til standard utgave av maskinen. Det kan derfor forekomme avvik i forhold til din konkrete maskinen som kan skyldes tekniske forbedringer eller tilleggsutstyr som er montert på din maskinen i henhold til bestilling. Med vennlig hilsen Hans Kaltenbach Maschinenfabrik GmbH & Co KG Lörrach 5

7 1. Generelt 1.1 Oversikt over montering og fundamentplan tegninger for anlegget Vedlegg Nr. Benevnelse Tegnings-Nummer 1 Monteringsskjema Fundamentplan

8 1.2 Tekniske data KALTENBACH-Plate bor- & skjæresenter, Modell KF1505 CNC-styrt ved 2 akser for boring og skjærebrenning av blikkplate, blikkplatebånd og stålplater for topp-plate, bunnplate og knuteplate. Arbeidsområde Plate - bearbeidingsmateriale: Bredde mm Lengde mm Tykkelse 8-50 mm Stykk vekt maks kg Plate - ferdig bearbeidet: Bredde x Lengde min. 220 x 50 mm maks x 2000 mm 7

9 Bore enhet Bore ytelse, diameter mm 7 Spindelhastigheter, frekvensregulert min-1 Ilgang / returgang 5000 / 8000 mm/min Bor mating mm/min Matings kraft maks N Dreimoment maks. 300 Nm Automat. verktøystasjon Magasinplass 5 Stykk Verktøyholder: Oppdragsavhengig Borspindel posisjonering: Posisjonerings område 1500 mm Ilgang hastighet mm/min Vertikale plateholdere Sylinder bevegelseområde 210 mm Spennkraft 14 kn Sponavstryker Sylinder bevegelseområde 200 mm Avstryker bredde 1500 mm 8

10 Plate utrettingsenhet Sylinder bevegelseområde 1350 mm Utrettingskraft ca. 800 N Skjærebrenne enhet Skjærebrenner høyde justering / elektrisk 200 mm Lengdemåle enhet med mate-gripevogn Spennkraft (griper) 14 kn Måleområde 6000 mm Posisjoneringshastighet mm/min Innmatingsrullebane Lengde ca mm Arbeidshøyde 640 mm Ruller 13 Stykk Rulle diameter 110 mm Rulle bredde 1550 mm Vertikale føringsruller 7 Stykk Utmatingsrullebane Lengde 2000 mm Ruller 11 Stykk Rulle diameter 98 mm Driftsmotorer effekt Bormotor 7,5 kw Posisjoneringsdrivverk/Spindel 2,8 kw Posisjoneringsdrivverk/Lengde målevogn 2,8 kw Hydraulikk motor 4,0 kw Maskinvekt Maskinvekt uten tilleggsutstyr ca kg 9

11 Elektrisk utførelse Elektrisk utførelse i henhold til VDE og våre standardnormer Strømforsyning 400 Volt, 50 Hz Styrespenning 230 Volt, 50 Hz Magnetventilspenning 24 Volt Signalspenning 24 Volt Installert effekt 20 KVA 10

12 CNC-Styring Fabrikat LEUKHARDT For helautomatisk posisjonering ved 2 interpolerende akser og inkrementell distanseenhet. Y - for bor- og skjærebrenne enhet, og i tillegg merkeenhet opsjonen når den er montert X - for lengde måleenhet Bestående av: IBM-kompatibel industri-pc med 14" skjerm VGA oppløsning. 2 serielle grensesnitt porter 1 parallell grensesnitt port Harddisk for lagring av program 1,44 MB Diskettstasjon - 3,5" DNC-grensesnitt RS 232 / V24 for data overføring ved On-Line drift Omgivelse driftstemperatur: +5 til 35 C ved maks. 95 % relativ luftfuktighet integrert system for konturkontroll med Dual-Port-RAM for datautveklsing MF-Tastatur 11

13 Programmeringsstasjon på maskinen BOR- & SKJÆRESENTER Programmeringsdatamaskin som innbygnings - PC på maskinen for direkte dataoverføring av NC-Bor-/Skjærebrenne-Program. Programmeringsstasjon og CNC-styring er plassert under hverandre i betjeningskonsollen. Maskinvare IBM-Kompatel industri PC med 486 prosessor VGA skjerm Harddisk Tastatur 1,44 MB Diskettstasjon - 3,5" 8 MB hovedminne 2 serielle grensesnitt porter 1 parallell grensesnitt port 12

14 1.3 Dokumentasjon Opphavsrett Den foreliggende dokumentasjonen samt driftsunderlag forblir opphavsrettslig åndsverk tilhørende firmaet Fa. Kaltenbach GmbH & Co.KG. Disse skal bare benyttes av våre kunder eller driftspersonell ved våre maskiner henholdsvis anlegg. Alle rettigheter forbeholdes firmaet Kaltenbach. Uten vår ettertrykkelig samtykke er det ikke tillatt å kopiere eller distribuere denne dokumentasjonen, samt deler av den, til en tredje part. Dette gjelder spesielt med hensyn til våre konkurrenter. Ansvarlig for utarbeidelse av den tekniske dokumentasjonen er: Hans Kaltenbach Maschinenfabrik GmbH & Co KG Avdeling:Dokumentasjon 13

15 1.3.2 Viktig informasjon Uavhengig av anvisninger angitt her, gjelder også i tillegg anvisninger og instruksjoner angitt ved kapittel "Sikkerhetsforskrifter". Alt personell som arbeider med montering, betjening, vedlikehold og reparasjon av maskinen/anlegget, må ha lest og forstått bruksanvisningen, og spesielt kapittelet "Sikkerhetsforskrifter" før en starter arbeidet med maskinen. Prinsipielt er reparatører av KALTENBACH anlegg selv ansvarlig for arbeidssikkerheten. Overholdelse av alle gjeldene sikkerhetsforskrifter og tilhørende vedlegg er en forutsetning for å redusere faren for at det skal kunne oppstå skade på personell og produkt når det utføres reparasjon og vedlikeholdsarbeid. Reparatører må ha lest og forstått disse forskriftene før en begynner med arbeide. Fagmessig reparasjon av KALTENBACH produkter krever at arbeidet utføres av fagpersonell som innehar nødvendig opplæring. Maskinoperatør henholdsvis reparasjons personell er ansvarlig for å ha gjennomført nødvendig opplæring. Med hensyn til anlegget henholdsvis maskinen gir vi garanti i samsvar med våre innkjøps- og leveringsbetingelser. Garantikrav bortfaller, dersom skaden oppstår ved ufagmessig betjening, reparasjon eller inngrep utført av personell uten nødvendige tillatelser / autorisasjoner, samt bruk av tilbehørog reservedeler som ikke innehar nødvendig samsvarserklæring i forhold til vår maskin. Med hensyn til videreutvikling, forbeholder firmaet KALTENBACH seg alle eventuelle endringer med hensyn til tekniske fremskritt henholdsvis konstruksjon, utførelse og tilleggsutstyr. Dessuten er det ikke anledning til å anlegge erstatningskrav med hensyn til anvisninger, avbildninger og beskrivelser angitt i denne dokumentasjonen. Vennligst ta hensyn til eventuelle avvik ved ditt anlegg / maskin på grunn av de mulige individuelle bestillingsomfang. Denne tekniske dokumentasjonen er i samsvar med angitt utgavedato. Naturligvis, endringer eller ombygginger på anlegget / maskinen utført av driftspersonell, er ikke omfattet i denne dokumentasjonen. 14

16 I den tekniske dokumentasjonen benyttes følgende sikkerhetshenvisninger som en ubetinget må overholde, samt være oppmerksom i forhold til: Anvisning! Benyttes ved spesielle arbeidsoperasjoner, metoder, informasjon og dersom en trenger å benytte hjelpemidler, osv.. Forsiktig! benyttes dersom avvikende og ikke fagmessig arbeidsutførelse kan føre til skade på anlegget / maskinen. Advarsel! Benyttes dersom manglende overholdelse kan føre til skade eller livsfare for personell. Oppmerksom - Livsfare Benyttes for å advare om farlig elektrisk høy spenning. 15

17 1.4 Sikkerhetsforskrifter Anvisning! Alt personell som arbeider med montering, betjening, vedlikehold og reparasjon av maskinen/anlegget, må ha lest og forstått bruksanvisningen, og spesielt kapittelet "Sikkerhetsforskrifter" før en starter arbeidet med maskinen. Prinsipielt er reparatører av KALTENBACH anlegg selv ansvarlig for arbeidssikkerheten. Fagmessig reparasjon av KALTENBACH produkter krever at arbeidet utføres av fagpersonell som innehar nødvendig opplæring. Maskinoperatør henholdsvis reparasjons personell er ansvarlig for å ha gjennomført nødvendig opplæring. Maskinen/anlegget fra firmaet KALTENBACH GmbH & Co.KG er konstruert i samsvar med gjeldende tyske sikkerhetsforskrifter og standarder. Sikkerhet ved maskinen/anlegget er dermed sikret når maskinen/anlegget monteres fagmessig og i samsvar med gjeldene lover og regler. Maskinen/anlegget skal bare betjenes, vedlikeholdes og repareres av personell som innehar nødvendige autorisasjoner og opplæring. Som hovedregel skal arbeid med maskinen/anlegget som kan føre til risiko for skade av personell eller maskin alltid unngåes. Advarsel! Dersom maskinen ikke benyttes i samsvar med gjeldende forskrifter, kan følgende farer oppstå: - Fare for liv og helse - Fare for skader på maskinen/anlegget - Fare for redusert effektivitet ved drift av maskinen/anlegget 16

18 1.4.1 Sikkerhetsinstruksjoner om spesielle faremomenter Klemfare Ved plassering av materiale på innmatingsrullebanen må ikke hendene plasseres under materialkanten, fare for klemskader. Vær oppmerksom når matevognen er i bevegelse / prosesserer! Når det utføres bevegelse ved utrettings enheten og fastspennings enhetene skal en aldri plassere hender eller andre kroppsedeler i bevegelseområdet. Når det utføres bevegelse ved sponavstryker enheten, borenheten, verktøyholderen eller skjærebrenne enheten må en alltid opprettholde nødvendig sikkerhetsavstand ved maskinen/anlegget. Maskinoperatøren er ansvarlig for at ingen uvedkommende oppholder seg innenfor maskinens arbeidsområde ved oppstart og drift av maskinen. Fare for brannskader I området ved skjærebrenne enheten og ved området til restmaterial beholderene for skjærebrenne enheten er det fare for brannskader (overhold nødvendig avkjølingstid). Fare ved materialstykke fjerning Ved fjerning av materialstykke som er ferdig utskjert ved hjelp av skjærebrenne enheten, er det fare for brannskader. Bruk derfor alltid nødvendige vernehansker og magnetisk sveisevinkel Sklifare Trå aldri på innmatingsrullebanen eller andre rullebaner ettersom dette er forbundet med svært høy skil- og fallfare. 17

19 Inndragings- / skjærefare Grip aldri på eller rundt verktøyet ved bor-, senke- og gjengeskjære- bearbeidingsprosesser. Innstilling og annet arbeid med bearbeidingsenheten ved prosessering av roterende verktøy er forbudt. Fjerning av spon fra verktøyet skal utføres ved hjelp av egnet hjelpemiddel (eksempelvis sponhake og vernehansker) når maskinen er satt i stillstands og sikret mot uønsket oppstart. Brannfare Varme, glødende metallfliser og gnistrer kan føre til brann og forbrennings skader. Hold arbeidsområde for maskinen fri for brennbare materialer. Ikke utfør skjæring av materialer eller benytt beholdere som innholder brennbare materialer. Ikke ta med deg brannfarlige gjennstander som eksempelvis lighter og fyrstikker når du oppholder deg ved maskinen. Ikke utfør oppsuging av lett brennbart materiale ved hjelp av avsugingsanlegget. Fare for stråling Den ultra-violette strålingen ved lysbuen til plasma skjærebrennere er skadelig for øynene og huden. Direkte øyekontakt med flammekjeglen ved autogen-skjærebrennere kan også fremkalle øyeskader. Bruk alltid egnet øyebeskyttelse og respektivt verneutstyr. Fare ved røyk innånding Innånding av røyk fra skjærebrenne anlegget kan føre til helseskader. Derfor skal en sørge for at det er montert et tilstrekkelig ventilasjon og/eller avsugings anlegg slik at gasser og røyk fjernes fra arbeidsområdet / innåndingsområde. Sørg også for at ikke eventuelle tredjeparter utsettes for røyk.. Fare ved støy Støy kan føre til hørselsskader, bruk derfor alltid nødvendig hørselsvern. 18

20 Elektrisk spenning/strøm Alt arbeid med maskin skal som hovedregel bare utføres når maskinen er satt i stillstands. Før en starter utførelse av arbeidet må en derfor sørge for at maskinen og tilkoblet utstyr er satt i stillstands og sikret mot at uønsket oppstart kan foretaes av uvedkommende. Kontroller før oppstart om alt sikkerhetsutstyr er korrekt montert og innehar korrekt funksjon. Prosedyre for å slå av maskinen ved stillstands, vedlikehold og reparasjons arbeid må alltid overholdes. Dette i henhold til gjeldende sikkerhetsforskrifter. VBG 4 "Elektriske anlegg og driftsutstyr" DIN/VDE 0105 T 1 "Drift av sterkstrømsanlegg" Oppmerksom - Livsfare Sterkstrøm kan føre til livsfare. Før reparasjon utføres må hele anlegget gjøres strømløst. Dette gjøres ved å plasser hovedstrøm bryter i posisjon "AV" (AUS). Sikre alltid hovedstrøm bryteren slik at anlegget ikke kan slås på igjen ved et uhell av uvedkommende. 19

21 Gass Ved dette anlegget benyttes gass. Mer informasjon er angitt senere i dette kapittelet ved eget sikkerhets datablad i DIN utførelse. Anvisning! Gassflasker for surstoff, trykkluft og brenngasser er underlagt trykkgassforskrifter og skal i henhold til forskriften tydlig farge merkes med hensyn innholdet på flasken. Forsiktig! Trykkreduksjonsventiler må tydelig farge merkes eller merkes med gass type benevnelsen.. Overtrykksutstyr for surstoff må tydlig merkes med benevnelsen "Surstoff" og holdes ren for olje og smørefett. Det er også tillatt å benytte lett gjenkjennelige symboler dersom ønskelig. Ved utbytting av gass må en kontrollere og sørge for at både beholder og koblingsutstyr er i forskriftsmessig stand uten noen form for lekkasjer. For å redusere brann og eksplosjonsfare må en ubetinget unngå at det oppstår ukontrollert utslipp av gass eller gassblanding. Dette gjelder spesielt når det benuttes vann- eller oppsugingsbord. Ved håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer skal alltid respektive gjeldende forskrifter overholdes. 20

22 Hydraulikk Ved utførelse av vedlikeholds, service og reparasjonsarbeid ved det hydrauliskesystemet, må hydraulikk systemet alltid først gjøres trykkløst. Gjeldende sikkerhetsforskrifter for hydraulikksystemet, slanger og koblinger, se kapittel "Kontroll av hydraulikk slangekoblinger" og "Kontroll av hydraulikk rørkoblinger". Ved arbeid på høytrykksmagasin må alltid forskrifter fra produsenten overholdes, se "Tredjeparts hydraulikk komponenter". Dette gjelder også trykkbeholder anordninger. Anvisning! Ved vedlikehold og service på hydrauliske anlegg gjelder også de spesielle forskriftene i henhold til retningslinjer av VDI Advarsel og anvisnings skilt montert på anlegget På anlegget er følgende advarsel og anvisnings skilt montert, som også er benyttet i denne bruksanvisningen. Disse advarsel og anvisnings skiltene er montert godt synlig ved fareområder til anlegget. Advarsel - Livsfare Benyttes som advarsel områder som inneholder livsfarlig elektrisk spenning. 21

23 1.4.3 Korrekt bruk av maskinen Maskinen er konstruert til bruk for bearbeiding av industrielle materialer. Bruksområde for maskinen er angitt i denne bruksanvisningen. Grunnleggende bruks og kapasitetsområde for maskinen er beskrevet i kapittel vedrørende de tekniske data for maskinen. Bruk av maskin som ikke er i samsvar med angitt bruksområde for maskinen, fraskriver produsenten seg et hvert form for ansvar for eventuelle skader som kan oppstå. Maskinoperatør er i slike tilfeller fullstendig ansvarlig for eventuelle skader og ulykker som kan oppstå! Egenhendig modifisering / endring på maskinen (mekanisk eller elektriske modifiseringer av funksjonsforløp) utelukker produsenten fra et hver ansvar med hensyn til eventuelle skader og ulykker som dette kan resultere i. Forsiktig! Maskinen skal bare betjenes, vedlikeholdes og repareres av personell som innehar nødvendige autorisasjoner og opplæring vedrørende maskinen. Kontroller regelmessig sikkerhetsutstyr med hensyn til at de er korrekt montert og innehar korrekt funksjonalitet. Advarsel! Dersom maskinen ikke benyttes i henhold til angitte instruksjoner og forskrifter, kan følgende farer oppstå: - Fare for liv og helse - Fare for skader på maskinen - Fare for redusert effektivitet ved drift av maskinen Maskinoperatøren må derfor sørge for korrekt betjening av maskinen, samt nødvendige kontroller og vedlikehold. Kompetanse og ansvarsforhold vedrørende disse områdene må fastsettes. Operatør og vedlikeholds personell må regelmessig gjennomgå nødvendig opplæring i maskinens sikkerhetsutstyr slik at sikrer korrekt bruk og håndtering av sikkerhetsutstyret. Ved bruk av tredjeparts middel (eksempelvis rengjøringsmiddel eller smørefett osv) må bruksanvisning for det aktuelle produktet leses før det benyttes. Ved uforsiktighet kan det oppstå tilleggs farer. 22

24 Med hensyn til sikkerhet for personale som betjener maskinen, er arbeidsgiver ansvarlig for at gjeldende forskrifter og retningslinjer overholdes. Ved hjelp av nødvendige anvisninger og kontroller sikres et nødvendig ryddig og oversiktlig arbeidsområde ved maskinen. Sikkerhetsutstyret som er montert på anlegget er konstruert slik at det utelukker at personell som betjener anlegget utsettes for fare dersom anlegget benyttes i henhold til instruksjoner angitt i denne bruksanvisningen.. Anvisning! Som hovedregel skal vedlikeholds- og service personale kontrolleres av overordnet autorisert personell med hensyn til at en benytter nødvendig verneutstyr før en begynner å arbeide med maskinen. 23

25 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatører Nødvendig sikkerhetsutstyr må benyttes ved drift av maskinen. Advarsel! Det er strengt forbudt å oppholde seg innefor område ved sikkerhetsutstyr som er montert ved bevegelige maskindeler ved drift av maskinen. Alt arbeid ved maskinen skal utføres slik at ikke personale utsettes for noe form for fare. Det er ikke tillatt å berøre noen av de bevegelige maskindelene / verktøyet. Maskinoperatører må benytte tettsittende klær, slik at det ikke oppstår fare for at klær eller andre løse gjenstander kan bli dratt inn ved bevegelige maskindeler. Det er ikke tillatt å benytte smykker å andre løse gjenstander ved betjening av maskinen. Surstoff må ikke komme i berøring med olje eller smørefett forurensede deler (gjelder også klær). Det er ikke tillatt å demontere eller modifisere sikkerhetsutstyret montert på maskinen, ettersom dette fører økt fare for at det kan oppstå skader og ulykker. Maskinoperatøren er ansvarlig for at bare autorisert personale oppholder seg ved maskinen. Maskinoperatøren er ansvarlig for å umiddelbart melde fra til overordnet personell om eventuelle endringer ved maskinen som kan ha innvirkning på sikkerheten ved maskinen. Maskinoperatøren er ansvarlig for at maskinen bare benyttes når den er i perfekt tilstand. Betjeningspersonale ved maskinen må alltid benytte nødvending verneutstyr (vernebriller, hørselvern, etc.) som angitt i bruksanvisningen. Utøv den største forsiktighet ved transport av materiale til og fra maskinen, oppretthold nødvendig sikkerhetsavstand. Det er ikke tillatt å fjerne sikkerhetsutstyr, gjerder, sikkerhetsliner etc; Det er ikke tillatt å oppholde seg innenfor angitte maskin fareområder når maskinen er i drift. 24

26 NØDSTOPP-bryter NØDSTOPP-bryter er formet som en rød soppformet trykkbryter montert ved betjeningspanelet. Dersom det oppstår en fare, settes maskinen i øyeblikkelig stillstands dersom denne bryteren trykkes. Dersom NØDSTOPP-bryteren trykkes, blir den låst i nedtrykket tilstand. Forsiktig! NØDSTOPP-bryteren skal bare benyttes dersom det oppstår et nødstilfelle. Bryteren skal ikke benyttes til å slå av maskinen ved normal drift. For å sikre at det ikke oppstår uønskede maskinbevegelser når det skal utføres vedlikeholds og reparasjonsarbeid ved maskinen, må maskinen slåes av og sikres mot at det er mulig å foreta uønsket oppstart. Dette kan også oppnås ved betjening av NØDSTOPP-bryteren. Advarsel! Dersom en skal oppholde seg innefor maskinens sikkerhetsområde, skal alltid NØDSTOPP-bryter aktiviseres før en beveger seg innefor maskinens sikkerhetsområde. Det er ikke tillatt at annet personell oppholder seg ved maskinen, slik at det kan oppstå uønskede maskinbevegelser som kan føre til fare for personell som arbeider ved maskinen. Maskinoperatører skal sette seg grundig inn funksjon og status for maskinens betjeningsutstyr, og være spesielt grundig informert om maskinens NØDSTOPP-bryter. Dersom det oppstår en farlig situasjon, skal en øyeblikkelig trykke nærmeste NØDSTOPPbryter. 25

27 1.4.4 Sikkerhetsanvisning vedrørende oppstart av maskin etter reparasjon Anvisning! Ved demontering av sikkerhetsutstyr på grunn av reparasjon eller vedlikehold av maskinen, skal maskinen slås av og sikres slik at ikke maskinen kan startes opp ved et uhell. Når den aktuelle reparasjonen eller vedlikeholdsarbeidet ved maskinen er utført, skal sikkerhetsutstyret umiddelbart monteres tilbake på maskinen. Før det foretaes oppstart av maskinen, skal sikkerhetsutstyret kontrolleres med hensyn til at det er korrekt montert og innehar korrekt funksjonalitet av autorisert personell. Dersom det ved reparasjon eller vedlikeholdsarbeid på maskinen er utført endring av innstillingsverdier, trykk, bryterposisjoner osv., skal disse endringene kontrolleres av autorisert personell før det foretaes oppstart av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende vedlikeholds- og reparasjonsarbeid Advarsel! Vedlikeholds- og kontrollpersonale skal før det utføres vedlikeholshenholdsvis reparasjonsarbeid på maskinen, gjøre seg kjent med informasjon angitt i dette kapittelet, samt gjeldende sikkerhetsforskrifter. Vedlikehold- og reparasjonsarbeid ved det hydrauliske og pneumatiske systemer skal bare utføres når systemet er trykkløst. For å redusere fare for brann- og ekplosjon, må en hindre at oppstår ukontrollert utslipp av gass eller gassblandinger. Dette gjelder spesielt ved anvendelse av vann- og oppsugingsbord. Vedlikehold og reparasjonsrbeid ved det elektriske anlegget skal bare utføres når anlegget først er gjort spenningsløst, ellers kan det oppstå livsfare på grunn av høyspenning. Anvisning! Når maskinen er satt i ønsket vedlikeholds- eller reparasjons tilstand, skal en alltid i tillegg trykke NØDSTOPP-bryteren før en starter utførelsen av vedlikeholds- eller reparasjonsarbeidet. Dette som en ekstra sikkerhet. Overhold alltid gjeldende sikkerhetsforskrifter ved utførelse av vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. 26

28 Ved vedlikehold og reparasjonsarbeid ved det hydrauliske anlegget gjelder også de spesielle forskriftene angitt i bruksanvisningen i henhold til retningslinjer av VDI Advarsel! For å sikre at det ikke oppstår uønskede maskinbevegelser når det skal utføres vedlikeholds og reparasjonsarbeid ved maskinen, må maskinen slåes av og sikres mot at det er mulig å foreta uønsket oppstart. Dette kan også oppnås ved betjening av NØDSTOPP-bryteren Anvisning! Dersom sikkerhetutstyr / deksler ikke er lukket og det er valgt manuell drift, er det mulig å utføre enkelte maskinbevegelser fra betjeningspanelet. Når en skal utføre de enkelte maskinbevegelsene, er det strengt forbudt at personale oppholder seg innenfor maskinområdet. Dersom noen beveger seg innefor maskinområdet, må en øyeblikkelig trykke NØDSTOPPbryteren. Det er ikke tillatt at personell oppholder seg innefor maskinområdet når en skal utføre manuell kjøring av maskinbevegelser ved utførelse av reparasjon eller vedlikeholdsarbeid. Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende arbeid med det elektriske anlegget (skal bare utføres av autorisert elektropersonell!) - Overhold alltid gjeldende sikkerhetsforskrifter vedrørende arbeid med elektriske anlegg. - Frakoble den elektriske høyspenningen fra anlegget. - Kontroller at de elektriske høyspenningsdelene ikke inneholder rest spenninger ved hjelp av et måleinstrument - Jord de elektriske høyspenningsdelene 27

29 Kontroll av hydraulisk slangeledning Sikkerhetsforskrifter vedrørende hydrauliske slangeledninger, angir at slangeledningen skal kontrolleres minimum en gang i året med hensyn til at de innehar sikker tilstand. Kontrollen skal utføres av autorisert personell. Blant annet skal slangeledninger kontrolleres for eventuelle skader på yttermanter som risser, knekk, kutt, oppløsninger, skrubbeskader eller sprekker. Dessuten skal også slanger kontrolleres med hensyn til deformering både når anlegget er trykkløst og med trykk. Kontroller spesielt koblinger mellom slanger og armatur/rørledning. Kontroller om koblingen er tett, og om slangen har løsnet (sklidd utover) fra armaturet/rørledningen.. Dersom det oppdages eventuelle skader på slangeledningen, må den øyeblikkelig byttes ut. Som hovedprinsipp skal slangeledninger monteres i henhold til gjeldende sikkerhetsforskrifter. Kontroll av hydraulisk rørledning Forbindelser, koblinger og tilkoblinger ved den hydrauliske rørledningen må kontrolleres ukentlig med hensyn til eventuelle lekkasjer. Dersom det oppdages en synlig lekkasje, må en først sørge for at det hydrauliske systemet gjøres trykk løst. Deretter kan den aktuelle lekkasjen/skaden utbedres ved at en eksempelvis bytter pakning, strammer til eller bytter ut den aktuelle delen. Anvisning! Overhold alltid gjeldende miljø og sikkerhetsforskrifter ved utførelse av arbeid på anlegget. 28

30 Kontroll av gassledning Forbindelser, koblinger og tilkoblinger ved gassledningen må ukentlig kontrolleres med hensyn til eventuelle lekkasjer som bobling eller røyk. Dersom en lekkasje oppdages, må en først sørge for å gjøre systemet trykk løst. Utfør deretter øyeblikkelig utbytting av de defekte delene. Overhold gjeldende forskrifter i henhold til VBG 50. Kontroll av pneumatikk-ledning Forbindelser, koblinger og tilkoblinger må ukentlig kontrolleres med hensyn til lekkasjer som bobling eller røyk. Dersom en lekkasje oppdages, må en førsrt sørge for å gjøre systemet trykk løst. Utfør deretter øyeblikkelig bytting av de defekte delene. Anvisning! Overhold alltid gjeldende miljø og sikkerhetsforskrifter ved utførelse av arbeid på anlegget. 29

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3 Innhold Samsvarserklæring... 3 Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Standard og tilleggsutstyr... 6 1.2.1 Standardutstyr... 6 1.2.2 Tilleggsutstyr... 6 2. Sikkerhet... 7 2.1 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Oppgi alltid maskinmodell og serienummer når du tar kontakt med vår serviceavdeling. Dette vil bidra til at vi kan gi deg hurtig service og rask levering av reservedeler. Ved tekniske

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP 1. Oppbygging Pos. 1. Hydraulikk enhet 2. Bryter 3. Nettkabel 4. Utvendig lomme 5. Trykkslange 6. Returslange 7. Slangebeskyttelse 8.

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat Bruksanvisning Norsk Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat OBS! Les nøye før maskinen tas i bruk. Innhold Tekniske data Side 2 Sikkerhetsanvisninger Side 2 Vedlikehold og service.. Side

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE MODELL IM T400

AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE MODELL IM T400 1. Innledning 1.1 Om bruksanvisningen Denne bruksanvisningen omfatter informasjon om maskinens egenskaper, ytelser, forskrifter og veiledninger vedrørende transport og installasjon, veiledning i bruk og

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17 Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelle instruksjoner... 3 3. Beskrivelse og bruksområde for maskinen... 4 3.1 Beskrivelse av maskinen... 4 3.2 Tekniske data... 5 3.3 Bruksområde... 7 3.4 Standardutstyr...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer