EXTRA BLADET. Extra-tildelingen 2008 side 6. Får barn bestemme over egen skjebne? side 14. Full rulle på to og fire side 16. Helse og Rehabilitering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXTRA BLADET. Extra-tildelingen 2008 side 6. Får barn bestemme over egen skjebne? side 14. Full rulle på to og fire side 16. Helse og Rehabilitering"

Transkript

1 EXTRA Helse og Rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av 26 helse- og rehabiliteringsorganisasjoner, som står bak TV-spillet Extra. Overskuddet fra spillet går til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. Det er ikke nødvendig å være medlem av stiftelsen for å kunne søke om midler. BLADET DESEMBER 2008 Årgang 12 Extra-tildelingen 2008 side 6 Får barn bestemme over egen skjebne? side 14 Full rulle på to og fire side 16

2 INNHOLD Side 6 Extra-prisen s. 4 Extra-tildelingen s. 6 Noen nøkkeltall for s. 10 Husk påmelding til Eldrekonferansen s. 11 Viktige datoer i s. 11 Oversikt over mottakere s. 12 Får barn bestemme over egen skjebne? s. 14 Full rulle på to og fire s. 16 Ane og Bronky s. 18 Speider etter mangfold s. 20 Livet med Parkinson s. 22 Medlemsorganisasjonene i Helse og Rehabilitering: Nasjonalforeningen for folkehelsen Kreftforeningen Norges Blindeforbund Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Norsk Revmatikerforbund Norske Kvinners Sanitetsforening Redd Barna Rådet for psykisk helse ADHD Norge Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Landsforeningen uventet barnedød Norges Diabetesforbund Norsk Folkehjelp Norges Handikapforbund Foreningen for hjertesyke barn Hørselshemmedes Landsforbund Norges Astma- og Allergiforbund Norges Døveforbund Norges bedriftsidrettsforbund Multippel Sklerose Forbundet i Norge Forbundet Mot Rusgift Norsk Forbund for Utviklingshemmede Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Den Norske Turistforening Norsk Epilepsiforbund Side 16 Side 18 Extra-bladet kommer ut fire ganger i året i et opplag på 3300 eksemplarer. Bladet sendes til organisasjoner og prosjektledere som mottar Extra-midler fra Helse og Rehabilitering og til myndigheter, politikere, media og andre samarbeidspartnere. Forsidefoto: Anders Tangen på Extra-tildelingen stående med generalsekretær Anne-Kari Holm i bakgrunnen. Foto: Morten Brakestad Design og produksjon: BaseCamp reklamebyrå as Karl Johans gate 23 B, 0159 Oslo Telefon Faks Internettside: Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Anne-Kari Holm, Redaktør: Informasjonsleder Kristin Bockelie Øvrige medarbeidere i sekretariatet: Kontorleder Eva Næss Sekretær Ellen Nygænen Fagsjef forebygging Jan Melby Fagsjef rehabilitering Jan H. Gulbrandsen Fagsjef forskning Eli Drivdal Konsulent dokumentasjon og evaluering Kari Lillehaug Økonomileder Stig R. Lidsheim 2

3 LEDER Jeg elsker Helse og Rehabilitering sa Per Isdal fra Alternativ til vold under Extra-tildelingen i Folkets Hus 25. november. Det er fantastisk når vi får penger. Får vi ikke penger, gir det oss motivasjon til å lage enda bedre prosjekter og skrive enda bedre søknader! Per Isdal takket Helse og Rehabilitering på vegne av de 111 organisasjonene som hadde fått midler dette året. I alt 152 organisasjoner hadde søkt om midler søknader var mottatt for i alt 670 millioner kroner. 230 millioner kroner var til fordeling. 611 prosjekter ble innvilget midler hvorav 406 nye. Tildelingsprosenten for nye søknader endte på 28,5% Til tross for at Helse og Rehabilitering aldri har hatt så mye penger å fordele, endte et førtitalls organisasjoner uten tildeling. Vi håper at disse kan ta Per Isdahls utfordring, og la seg inspirere til å fremme enda bedre søknader til neste år! Det var mange blide fjes å se under årets tildeling. Representantene for Rådet for psykisk helse smilte bredest, da det ble klart at de hadde fått 18 millioner kroner, og hadde fått høyest tildeling av alle! Av disse midlene skal 11,7 millioner kroner gå til forskning innenfor området psykisk helse. At Rådet for psykisk helse fikk en så stor andel av den totale tildelingen, gjenspeiler også behovet for mer kunnskap for å kunne bekjempe psykiske lidelser. Totalt sett ble det bevilget 43,3 millioner kroner til forebygging, rehabilitering og forskning innenfor feltet psykisk helse. Mer om årets tildeling kan dere lese på side 10, 12 og 13. Det gleder oss også å gratulere Kirkens Bymisjon med årets Extra-pris for prosjektet «Lønn som fortjent», et arbeidstilbud for rusmisbrukere i Oslo. Kirkens Bymisjon imponerer med de mange gode prosjektene til beste for de svakeste og mest utsatte gruppene i samfunnet vårt. Bymisjonen kan også vise til andre vellykkede prosjekter f eks «Gatejuristen», «Rett i koppen» og «Bysykkelen». Alle disse prosjektene har gitt gode langsiktige effekter med spredning til andre byer i landet, de er holdningsskapende og har gitt ny verdighet til utsatte grupper. Stor takk for imponerende innsats! Med vel overstått søknadsbehandling og tildeling må vi igjen løfte blikket og se fremover. Omsetningen for Extra ligger godt an i forhold til budsjettet, og ser i år ut til å ende på 960 mill kroner, d v s 18,5 millioner kroner per uke i snitt. Dette omsetningsmålet er beholdt også for 2009, og er en forutsetning for at vi skal kunne opprettholde tildelingen på samme høye nivå også i Stor takk til de som spiller Extra hver uke! Vi er helt avhengig av dere for å nå våre mål. Vi retter også en takk til de mange, både ansatte og frivillige i organisasjonene som bidrar med fantastisk flotte prosjekter, og som står på året rundt for å bedre livskvalitet og levekår for medmennesker og utsatte grupper i samfunnet. Riktig god jul og et fredfylt nytt år til alle! Oslo, 9. desember 2008 Anne-Kari Holm Generalsekretær 3

4 Pris som fortjent! Juryleder Klara Jakobsen (til venstre) deler ut prisen til avdelingsdirektør Johannes Heggland og prosjektleder Kristin Lervåg. Extra-prisen 2008 gikk til Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo for prosjektet «Lønn som fortjent». Prisen ble delt ut under årets Extra-tildeling 25. november. Tekst: Kristin Bockelie, foto: Morten Brakestad Prosjektet mottok skulpturen «Egget», som har et sterkt symbolsk uttrykk. Foruten skulpturen, fikk vinneren kroner, mens de to andre nominerte kandidatene fikk kroner hver. Nytenkende og holdningsskapende. Juryen uttalte følgende om vinnerprosjektet: «Vinneren av årets Extra-pris er et nytenkende forebyggingsprosjekt som har rettet seg mot en svak og utsatt målgruppe. Prosjektet har hjulpet deltakerne fra passiv til aktiv tilværelse og gitt mening i hverdagen. Prosjektet har nådd mange, har vært en modell for andre og har allerede spredt seg flere steder rundt i landet. Prosjektet har vist en langsiktig og god effekt, har virket holdningsskapende, har gitt ny verdighet til deltakerne og har redusert tigging og ydmykelse. Prosjektet er gjennomført med stor entusiasme og respekt for målgruppen, har gjort mye for relativt beskjedne midler, har vært godt synlig i mediebildet, og har - ikke minst - blitt videreført etter prosjektperioden. Vinneren er et prosjekt Helse og Rehabilitering er stolt over å ha vært med på å få i gang.» Organisasjonene foreslår kandidater Extra-prisen er Helse og Rehabiliterings hedersbevisning som årlig skal deles ut til et avsluttet prosjekt innen virksomhetsområdene forebygging, rehabilitering eller forskning. Extra-prisen rullerer innen virksomhetsområdene og i år var det forebyggingsprosjekter som var aktuelle. Organisasjonene var blitt invitert til selv å foreslå kandidater. Blant de foreslåtte kandidater nominerte juryen de tre følgende: Redd Barna: «Krafttak for mottak» Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo: «Lønn som fortjent» Nasjonalforeningen for folkehelsen: «Hjertevennlig matmerking» 4

5 To tidligere ledere av Lønn som fortjent, Nina Brekke Rese (med hestehale) og Kristin Lervåg gratulerte hverandre Av disse var det altså «Lønn som fortjent» som fikk selve prisen. Juryen Juryen for Extra-prisen 2008 har bestått av: 1. lektor Klara Jakobsen, leder av Fagutvalget for forebygging Professor dr.med. John Gunnar Mæland, Institutt for samfunnsmedisin, UiB Medlem av FFOs Hovedstyre Knut Stubben Generalsekretær Anne-Kari Holm, Helse og Rehabilitering Informasjonsleder Kristin Bockelie, Helse og Rehabilitering Fagutvalgets leder, Klara Jakobsen, var leder for juryen, mens fagsjef Jan Melby var utvalgets sekretær. Det var Klara jakobsen som delte ut prisen på Extra-tildelingsarrangementet i Folkets Hus 25. november. Nina Brekke Rese (til venstre) og Kristin Lervåg smiler til fotografen 5

6 Feiret 230 millioner Det å dele ut 230 millioner kroner er ingen hverdagslig sak. Derfor var det også feststemning da 200 gjester møtte opp i Folkets Hus i Oslo for offentliggjøring av årets tildeling. Tekst: Kristin Bockelie, Foto: Morten Brakestad Pengene kommer fra Extra-spillet og deles ut av Helse og Rehabilitering til frivillige organisasjoners prosjekter innen helse. De mange representantene for de frivillige organisasjonene var derfor extra spente, men nøt likevel serveringen, talene og underholdningen. Sammen med Extra-programleder Maren Eline Jørstad delte hun ut blomster til en del organisasjoner som hadde utmerket seg på ulike måter i år. Og tegnspråktolkene tolket hvert ord som ble sagt og sunget fra scenen. Røpet litt i begynnelsen Styreleder Gunnar Haugsveen ønsker alle gjestene velkommen. Han kunne fortelle at 11 var årets magiske tall. Det er gitt midler til 611 prosjekter i regi av 111 organisasjoner. Og 11 organisasjoner får midler for aller første gang. Førerhunden hans, Betty, lot seg ikke imponere, hun forholdt seg som vanlig helt rolig. Offentliggjøringen av hvem som får midler kommer alltid helt i slutten av arrangementet. Men allerede i løpet de første minuttene røpet generalsekretær Anne-Kari Holm en del prosjekter som har fått tildeling, til jubel og applaus fra salen. 6

7 Klem for godt samarbeid Statssekretær Ellen Birgitte Pedersen holdt en varm hilsen, hvor hun understreket hvor avhengig samfunnet er av den frivillige innsatsen og de frivillige organisasjonene. Administrerende direktør i Norsk Tipping, Axel Krogvig, hadde fokus på tall. Extra har vinnere hver uke! kunne han fortelle. Gjennomsnittlig spillebeløp er på 44 kroner i uken, noe som viser at Extra-spillerne har et sunt og ufarlig forhold til spill. Generalsekretær Anne-Kari Holm ga Krogvig en god klem for Norsk Tippings innsats og for det gode samarbeidet. 7

8 -Jeg elsker Helse og Rehabilitering -Jeg elsker Helse og Rehabilitering! Sa Per Isdal, fra Alternativ til vold. Det er fantastisk når vi får penger, men det er også bra når vi ikke får penger. Det gir oss motivasjon til å lage enda bedre prosjekter og skrive enda bedre søknader, så vi kan komme gjennom neste år, la han til. Og da Anne-Kari Holm kunne røpe at Alternativ til vold i år får 1,65 millioner kroner til prosjektene sine strakte han begge hendene i været og jublet. Smakebit av Schmack Schmack er et kulturprosjekt som handler om skjønnheten i det ufullkomne og om å anerkjenne sammensatte følelser. Brit Hundstad er psykiater og mor til Even, en 13 år gammel gutt med Downs syndrom. Hun har skrevet dikt og tekster. Fotograf Trine Mikkelsen har tatt bilder. Sammen viste de frem en del av bildene og tekstene fra boka som er utgitt og spilte en del av musikken fra CDen som følger boken. Tilslutt leste Brit diktet «Trøstetanke» Gud har en kiste på loftet en liten kiste innerst i den mørke kroken rosemalt med lås og nøkkel der gjemmer han alle de helt spesielle små sårbare sjelene de deler han ikke ut til hvem som helst Jeg har fått en 8

9 Trivelig omgangsform -Skal si dere har lagt dere til en trivelig en trivelig omgangsform her, med varme hilsener og sekssifrede beløp, sa Ole Paus, da han entret scenen for andre gang. -Jeg har vært en stor fan av deg i 40 år! sa generalsekretær Anne-Kari Holm og la til at hun håpet Paus ville glede oss i førti år til. Det blir i så fall kanskje fra gamlehjemmet Rockens hvile, som Extra-programleder og standup-komiker Anders Tangen omtalte. Hit vil Anders når han blir gammel, for her håper han på å treffe både Ole Paus, Jahn Teigen, Finn Kalvik og Bjarne Brønbo. Og så lot han oss møte dem alle sammen, i gamlehjemsversjon. Og så endelig gikk teppet opp og smått om senn kunne alle se hvordan de 230 millioner kronene var fordelt. 9

10 Noen nøkkeltall for 2008 Forebygging Fem på topp Forebygging: Beløp Antall prosjekter Norges Røde Kors Norges Diabetesforbund Norges Blindeforbund Redd Barna Organisasjonen Voksne for Barn I fjor etterlyste vi flere søknader innenfor psykisk helse, og det fikk vi i år! Antall søknader med psykisk helse som tema mer enn doblet seg, og tildelt beløp til nye søknader økte fra 3,1 millioner kroner til 12,1 millioner! Ellers er det fortsatt prosjekter og tiltak som fremmer bedrede levekår for ulike grupper som stikker av med den største potten, dvs. hele 37% av midlene som gikk til nye søknader, forteller fagsjef for forebygging Jan Melby. Blant aldersgruppene går det mest til barn og unge. Det er fremdeles alt for få søknader innen eldrefeltet, men det håper vi skal endre seg til neste år. Jeg har stor tro på at eldrekonferansen vår «Aldri for gammel», som arrangeres 22. januar, blir til stor inspirasjon for organisasjonene og institusjonene som jobber innen feltet. Tildelingsramme 68 millioner kroner 619 nye søknader. Av disse fikk 178 støtte 74 fikk støtte til 2. eller 3. år Rehabilitering Fem på topp Rehabilitering: Beløp Antall prosjekter Hørselshemmedes Landsforbund Norges Blindeforbund Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Norges Idrettsforbund Norges Diabetesforbund Det var mye midler til nye søknader i år. Med litt færre søknader enn de siste årene ble det dermed flere glade mottakere enn på lenge! Omtrent halvparten av midlene går til tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende. Opplæringstiltak for brukergrupper, samlinger og trenings- og aktivitetstiltak er det mye av, men vi ser en økning av søknader der tilbud skal bygges opp og videreutvikles, sier fagsjef for rehabilitering, Jan Gulbrandsen. Dessuten var det en del søknader om kartlegginger og utredninger. Det er ellers artig å observere at hele 47% av søknadene her eldre som en av sine målgrupper, understreker han. 71 organisasjoner har fått midler som er godt spredt utover landet. Et artig poeng er det at Troms slår Oslo med større bevilgning til nye prosjekter. Tildelingsramme 68 millioner 448 nye søknader. Av disse fikk 170 støtte 62 fikk støtte til 2. eller 3. år Forskning Fem på topp Forskning: Beløp Antall prosjekter Rådet for psykisk helse Kreftforeningen Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Norske Kvinners Sanitetsforening Nasjonalforeningen for folkehelsen Antall nye søknader lå i år høyt og 16,5% av disse ble innvilget. Takket være økt overskudd fra Extra-spillet og hele 10 millioner mer til utdeling innen forskning enn i fjor, kunne mange prosjekter innvilges, sier fagsjef for forskning, Eli Drivdal. Ut fra søknadsmengde innen ulike aldersgrupper og geografiske områder er midlene rimelig jevnt fordelt. Kronikere blir ofte glemt og derfor er det i år gledelig å se mange søknader innen området KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) og det ble bevilget midler til 4 nye doktorgradsstipendiater på feltet. Tildelingsramme 73 millioner Totalt 357 nye søknader. Av disse var det 59 som ble innvilget. 69 prosjekter fikk støtte for 2. eller 3. år. 10

11 Husk påmeldingsfrist 9. januar 2009 til Helse og Rehabiliterings eldrekonferanse «Aldri for gammel» Vi har fått 14 av landets fremste eksperter til å holde innlegg på konferansen, så her blir det tett mellom høydepunktene! Det blir også tid til plenumsdebatt og utveksling av erfaringer. Håpet er at det skal være inspirasjon og tips å hente til nye, spennende prosjektsøknader! Aldri for gammel til å være en ressurs, til å bli tatt på alvor, til å bo godt, til å skulle ha et godt helse- og pleietilbud Helse og Rehabilitering ønsker flere gode søknader innen eldreområdet og å stimulere til økt samarbeid mellom førstelinje, organisasjoner og fagmiljøer. På konferansen setter vi søkelys på aktuelle tema, blant annet: Eldre som ressurs Kunnskap ut til førstelinjen Bosituasjon for eldre Å være pårørende Psykisk helse Aldrende innvandrere Konferansen finner sted i Folkets Hus - Oslo Kongressenter, 22. januar 2009 kl Adresse: Youngs gate 11, Oslo (På Youngstorget) Deltageravgift er kr. 400,- og inkluderer lunsj og kaffe og frukt i pausene. Påmelding skjer digitalt, på våre nettsider NB: Begrenset antall deltagere Viktige datoer i 2009! Årsskiftet: Midlene utbetales til organisasjonene. 22. januar 2009: Eldrekonferanse 15. februar 2009: Frist for innlevering av sluttrapporter. 15. mars 2009: Frist for innlevering av regnskapsskjema. 1. april 2009: Extra-midler for 2007 lyses ut. 15. juni 2009: Søknadsfrist for Extra-midler. Vær oppmerksom på de enkelte organisasjoners interne søknadsfrister. 11

12 Oversikt over organisasjon, beløp og Søkerorganisasjon Bevilget Antall beløp prosjekter 4H Norge ADHD Norge Afasiforbundet i Norge African Cultural Awareness Alternativ til Vold Ammehjelpen Aniridi Norge Autismeforeningen i Norge Blå Kors Norge Cerebral Parese-foreningen Den Norske Turistforening Dysleksiforbundet i Norge Eldreaksjonen Eldrebølgen i Råde Folkeakademienes Landsforbund Fontenehuset i Stavanger Foreningen for hjertesyke barn Foreningen for kroniske smertepasienter Foreningen for Muskelsyke Foreningen for Søvnsykdommer Foreningen Vi som har et barn for lite Friluftsrådenes Landsforbund Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Funksjonshemmedes Studieforbund Hest og Helse Hørselshemmedes Landsforbund Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser ISAAC Norge Kirkens SOS i Norge Knappen Foreningen Kreftforeningen Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Kristent Interkulturelt Arbeid Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde Landsforeningen for etterlatte ved selvmord Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Landsforeningen for overvektige Landsforeningen for Prader Willi syndrom Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer Landsforeningen uventet barnedød Lions Club International Norge Marfanforeningen MARGEN - Forening for stamcelletransplanterte og leukemipasienter Søkerorganisasjon Mental Helse Norge MOMENTUM Morbus Addison Forening Motorførernes Avholdsforbund Multippel Sklerose forbundet i Norge Nasjonalforeningen for folkehelsen Norges Astma- og Allergiforbund Norges Blindeforbund Norges Diabetesforbund Norges Døveforbund Norges Fibromyalgi Forbund Norges Handikapforbund Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Norges KFUK-KFUM Norges Krigsbarnforbund Norges Kvinne- og Familieforbund Norges Parkinsonforbund Norges Røde Kors Norges Speiderforbund Norsk Cøliakiforening Norsk Dysmeliforening Norsk Dystoniforening Norsk Epilepsiforbund Norsk Folkehjelp Norsk Forbund for Utviklingshemmede Norsk Forening for Cystisk Fibrose Norsk Forening for Ehler-Danlos Syndrom Norsk Forening for Nevrofibromatose Norsk Forening for stomi- og reservoaro Norsk Fosterhjemsforening Norsk OCD forening, ANANKE Norsk Pensjonistforbund Norsk Psoriasisforbund Norsk Revmatikerforbund Norsk Spielmeyer-Vogt Forening Norsk Thyreoideaforbund Norsk Tourette Forening Norske Kvinners Sanitetsforening Norsk-tamilsk helseorganisasjon Organisasjonen Voksne for Barn Panafrican Woman Association Prematurforeningen Prostatakreftforeningen Redd Barna Reform - Ressurssenter for menn Retinitis Pigmentosa-Foreningen i Norge Ridderrennets Venner 12

13 antall prosjekter Bevilget beløp Antall prosjekter Søkerorganisasjon Bevilget Antall beløp prosjekter pererte Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Ryggforeningen i Norge Rådet for psykisk helse Rådgivning Om Spiseforstyrrelser Spenningskurset Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Fredrikstad Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Stiftelsen Signo Termik Rana Trygg Trafikk Trønderbrazz Unge Funksjonshemmede Sum Totalt antall organisasjoner: 114 I det bevilgede beløpet er det inkludert et administrasjonstilskudd på 10%. De 10 største mottakerne Beløp Ant. prosj 1. Rådet for psykisk helse kr Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke kr Kreftforeningen kr Norges Blindeforbund kr Norges Diabetesforbund kr Norske Kvinners Sanitetsforening kr Nasjonalforeningen for folkehelsen kr Norges Røde Kors kr Hørselshemmedes Landsforbund kr Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité kr

14 14

15 Får barn bestemme over egen skjebne? Familieråd er en beslutningsmodell som brukes i alvorlige barnevernssaker. Med bakgrunn i FNs barnekonvensjon har barn fra syv år fått delta i familieråd. Astrid Strandbu har forsket på hvor vellykket dette har vært. Tekst: Kristin Bockelie, Illustrasjonsfoto Gjennom FNs Barnekonvensjon er barn anerkjent som selvstendige individer med egne rettigheter. Barn har blant annet fått rett til å delta når det skal tas beslutninger som er viktige for dem på privat og offentlig arena. Fra 2003 har aldersgrensen for barns rett til deltakelse når det skal tas beslutninger i barnevernssaker i Norge vært syv år, mot tidligere tolv år. Barnevernet kan bruke familieråd for å ta beslutninger i alvorlige barnevernsaker. I et familieråd får familien og familiens nettverk mulighet til å diskutere og finne løsninger uten offentlige personer tilstede. Gjennom barns deltakelse i familierådets beslutningsmodell forsøker man å forene myndiggjøring av familier, med en ny forståelse av barn og barndom hvor barnet er aktør og deltaker. Rett til deltagelse og rett til beskyttelse Astrid Strandbu ønsket å undersøke hvordan barns deltakelse i familierådsmodellen ble praktisert. Hun ville også se på spenningsfeltet mellom barnets rett til deltakelse og barnets rett til beskyttelse i familieråd. stede der hvor familierådet skulle avvikles. Noen av de eldste barna satt igjen med en opplevelse av avmakt i saker hvor det var interessemotsetninger mellom voksne og barn. Andre opplevde å delta i prosessen hvor det ble tatt beslutninger som bedret deres livssituasjon. Når det gjaldt de yngste barna, fikk de lite informasjon, de hadde vanskelig for å gjøre seg opp en mening. Barna fikk i liten grad anledning til å uttale seg. De fikk ikke være inne i rommet og delta i diskusjonen. De voksne ønsket å beskytte dem fra ytterligere belastninger. De voksne ville snakke sammen uten barnet tilstede og barna ble ikke regnet som sentrale bidragsytere i diskusjonen. Modellen må utvikles På statlig nivå er både barns rett til å bli hørt og bruk av familieråd viktige satsingsområder. Familierådsmodellen ble utviklet på New Zealand på midten av 1980-tallet og brukes i mange land over hele verden. Men modellen er ikke utviklet med sikte på medvirkning for barn. Når barn skal delta i vanskelige beslutningsprosesser, trenger de spesiell tilrettelegging. Hovedkonklusjonen min er at familierådsmodellen trenger å videreutvikles for å imøtekomme barns rett til deltakelse i norsk lov. Den juridiske retten barn har fått til å delta, må materialiseres og konkretiseres til praktiske handlingsanvisninger. I tillegg trengs det økt bevissthet og kompetanse hos de voksne som barnet skal samarbeide med i beslutningsprosessen, sier Astrid Strandbu. Ved å være til stede i familierådene som observatør og intervjue deltagerne i etterkant fikk hun viktig informasjon fra både barn, foreldre og barnas andre støttepersoner fra totalt syv familieråd. Barna var mellom åtte og 16 år da familierådene ble avviklet. Ble ikke hørt Studiet viste at det er vanskelig å få til reell medvirkning for barn i et familieråd. De ni barna i utvalget var alle til FaktaFakta Barn og unge i familieråd er et forskningsprosjekt, som har fått Extra-kroner fra Helse og Rehabilitering. Organisasjonen «Voksne for Barn» står bak. Astrid Strandbu tok doktorgrad på prosjektet i

16 FaktaFakt «Full rulle på to og fire» er et rehabiliteringsprosjekt som har fått Extra-kroner fra Helse og Rehabilitering. Organisasjon er Norges Blindeforbund og prosjektleder er Runar A. Kvam Full rulle på to og fire -Vi kjørte så det luktet svidd, jublet deltagerne på Blindeforbundet Buskeruds aktivitetshelg for synshemmede barn og unge i alderen 8 til 16 år. Tekst: Kristin Bockelie, foto: Jan Arne Dammen De 13 deltagerne fikk en fartsfull helg de neppe kommer til å glemme. De fikk oppleve hestekrefter både på hjul og i sadelen. Det startet heftig med ATV kjøring på bane i skogen og fortsatte med halsbrekkende bilcrosskjøring. Så fikk samtlige deltagere kjøre gokart, helt alene. Og ikke før de så vidt hadde fått summet seg, så bar det av gårde på hesteryggen. Denne helgen har de bevist for seg selv at de kan mestre utfordrene aktiviteter. Det er veldig viktig for selvfølelsen for barn og unge som kan ha en vanskelig hverdag at de får prøve ting som ikke alle og enhver har forsøkt, sier en fornøyd prosjektleder Runar A. Kvam, som er leder av Norges Blindeforbund i Buskerud. Samtlige deltagere ble fotografert i ulike settinger og bildene får de som et minne fra helgen. Mange gledet seg til å vise frem disse bildene til familie og venner. 16

17 17

18 Ane har astma, men er med på det meste Ane og kosedyret hennes, Bronky, har barn tidligere kunnet møte i bøker og på CD. Nå har Ane og Bronky gått til filmen! I en fascinerende animasjonsfilm, med mye humor, får barna lære hva som skjer når man har astma og hvordan man takler sykdommen. Vi blir med ned i lungene og ser hvorfor det blir problemer og hvordan disse kan løses og forebygges. Tekst: Kristin Bockelie, foto fra filmen Ideen til fortellingen om Ane og Bronky er opprinnelig hentet fra barneboka om Karius og Baktus. Det skal være litt skummelt og spennende slik at historien fenger, samtidig skal barna lære seg å forstå sammenhenger. Hvert femte barn i Norge har astma Astma er en utbredt sykdom, hvert femte barn i Norge har hatt eller har pågående astma ved ti års alder. Akutt astma er også den hyppigste årsak til sykehusinnleggelse for små barn. Men heldigvis kan de fleste leve tilnærmet normalt selv om de har astma. Da kreves det god kontroll over sykdommen, med blant annet riktig medisinering Fotballtriks Filmens heltinne, Ane, er ei aktiv jente som opplever mye sammen med kosedyret Bronky. Ane har astma, men er flink til å ta medisinene sine, slik at hun kan være med på det aller meste. Bronky er et kosedyr i særklasse. Han kan fly, snakke og gjøre seg liten for å for eksempel fly inn i lungene til Ane. Han har også et innebygget «Irrometer». «Irr» er alt det som kan gjøre at Ane blir tett og får pustebesvær. «Irr» finnes blant annet i røyk, parfyme og dyrehår. 18

19 På en fotballkamp møter Ane Ali, som hun fra før av vet at er lagets store stjerne. Han er blant annet en super trikser. Men i dag er Ali andpusten og spiller dårlig. Heldigvis kan Ane og Bronky et par triks de og. Film, bok, CD og veiledningshefter Filmen er ti minutter lang og egner seg til bruk i skole, barnehage, for helsepersonell og andre interesserte. Den er laget i samarbeid mellom Ullevål universitetssykehus HF og Norges Astma- og Allergiforbund. I tillegg til filmen finnes dette materiellet: Boken Ane og Bronky i farta! Barnebok beregnet for barn i alderen 5-10 år. I fire frittstående fortellinger - en for hver årstid - møter vi Ane og opplever hvordan hun lever med astma. CD - Ane og Bronky i farta! Lydbok med opplesning fra boka, samt fengende sanger om Ane og Bronky. Bronky maskot. Bronky er et kosedyr og en hemmelig venn som kan mye om hvordan man kan mestre problemer med astma. Foreldrehefte beregnet på foreldre til barn med astma i alderen 0-12 år, men kan også leses av alle som ønsker å få mer kunnskap om astma. Heftet er laget med utgangspunkt i spørsmål foreldre vanligvis stiller. Veileder for helsepersonell FaktaFaktFak Ane og Bronky går til filmen er et rehabiliteringsprosjekt som har fått 1,3 millioner Extra-kroner fra Helse og Rehabilitering. Norges Astma- og Allergiforbund står bak. Filmen kan sees på NAAFs hjemmesider og kan kjøpes som DVD for kr. 150,- på samme sted. 19

20 Speider etter mangfold Ti år gamle Somaia Hashi (til venstre) og Israa Froukh (12) koste seg med halalpølser på speidertur. Norges første muslimske speidergruppe liker å dra på tur. Det er morsomt å bli kjent med andre. Og så grillet vi pølsene våre selv. Det var veldig gøy, konkluderer Israa Froukh (12). I høst var hun på sin første tur med Rabita muslimske speidergruppe til Ekeberg. De fleste lærte seg noe nytt. Jeg har lært å spise mat fra bakken. Jeg mistet pinnebrødet mitt i bakken, men spiste det likevel, ler Ahmed Noor Hashi (13). Tekst: Wasim Riaz, Aftenposten, Foto: Anne-Stine Johnsbråten Det er tredje gang 17. Oslo speidergruppe og gruppen fra den muslimske menigheten er på tur sammen. Someia Hashi (10) har vært med på alle turene. Jeg synes det er morsomt å være speider. Man lærer alltid noe nytt. Jeg har sett mange av barna i moskéen. Nå er jeg blitt bedre kjent med dem, sier Someia. Flere turer Norsk-marokkanske Houda Thaythay har med begge sønnene sine på tur, og er glad for at hun ble med i gruppen. Før jeg begynte i gruppen var jeg ikke veldig glad i å gå på tur. Nå gleder jeg meg til disse turene. Jeg har også tatt med familien min på tur i skogen. Jeg setter stor pris på den sosiale delen av speiderturene, sier Thaythay. Hun gleder seg til neste tur i november. Da skal de ha kurs for å lære om forsvarlig knivbruk. Unger fra ni nasjonaliteter var representert i de to speidergruppene i går. Dagen begynte med en omvisning i moskéen til Rabita i Oslo sentrum før turen gikk til Ekeberg. Lite kjent Vi har funnet ut at det er åtte millioner speidere i den muslimske verden, men ikke så mange i Norge. Rabitas speidergruppe er trolig Norges første muslimske gruppe. Mange foreldre kjenner ikke til speiderbevegelsen. Vi føler at det er stort behov for å drive denne typen arbeid blant barn og unge, sier Anette Guldahl, leder for mangfoldsprosjektet i Norges speiderforbund. Jeg har tospråklige unger. Derfor er det viktig for dem å være med på slike aktiviteter, sier Siri Derouiche, speiderleder i Rabita. 20

Tildeling til brukerorganisasjoner 2011

Tildeling til brukerorganisasjoner 2011 Tildeling til brukerorganisasjoner 2011 Fylke Organisasjonens fulle navn Tildeling 2011 Landsdekkende Barne- og Unges revmatikergruppe (BURG) 150 000 Foreningen for Fragilt X-syndrom 20 000 Harry Benjamin

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Helse Sør-Øst RHF Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Fylke Organisasjon Tildeling 2013 Landsdekkende Hiv Norge 15 000 Norsk Lymfødemforening 10 000 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 840 000 Harry

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Fylke Landsdekkende, til aktivitet i Helse Sør-Øst Region, inkl. fellessøknader til fordeling innen søkers underliggende enheter. Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Organisasjonens fulle navn Tildeling

Detaljer

Horingsbrev om tildelingsordning og medlemsfordeler. Horingsfristen er sau til 20. juni 2014. Oslo 6. mai 2014

Horingsbrev om tildelingsordning og medlemsfordeler. Horingsfristen er sau til 20. juni 2014. Oslo 6. mai 2014 rextrastifteisen Helse og Rehabilitering Til medlemsorganisasjonene i ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Karl Johans gate 23 B, 0159 Oslo Te122405370. Faks22405371 adm@extrastiftelsen.no Org. nr.

Detaljer

TILDELING 2012 Merknader

TILDELING 2012 Merknader HELSE NORD RHF - BRUKERTILSKUDD Søkerorganisasjonens Merknader ADHD Norge Finnmark ADHD Norge Finnmark 30 000 357 300 33 000 ADHD Norge Nordland ADHD Nordland 30 000 42 000 33 000 ADHD Norge Troms ADHD

Detaljer

Tre millioner kroner til frivillige organisasjoner i Nordland

Tre millioner kroner til frivillige organisasjoner i Nordland Pressemelding Nordland Sperrefrist tirsdag 23. november Tre millioner kroner til frivillige organisasjoner i Nordland TV-spillet Extra er fortsatt like populært. I år skal det fordeles et overskudd på

Detaljer

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Organisasjonens navn Søknaden gjelder Tilskudd 2008 Norges fylkeslag av Norges Fibromyalgiforbund Norsk Thyreoideforbund, nyrepasienter og transplanterte

Detaljer

2.innkalling til Unge funksjonshemmedes generalforsamling

2.innkalling til Unge funksjonshemmedes generalforsamling Til s medlemsorganisasjoner 17.09.2013, Oslo Ref: KR/GF-2013 2.innkalling til s generalforsamling Andre Innkalling til Generalforsamling 2013 sender med dette ut andre innkalling til generalforsamlingen

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Pressemelding Aust-Agder Sperrefrist tirsdag 23. november

Pressemelding Aust-Agder Sperrefrist tirsdag 23. november Pressemelding Aust-Agder perrefrist tirsdag 23. november 1, 4 millioner kroner til frivillige organisasjoner i Aust-Agder TV-spillet Extra er fortsatt like populært. I år skal det fordeles et overskudd

Detaljer

1,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i Sogn og Fjordane

1,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i Sogn og Fjordane Pressemelding Sogn og Fjordane Sperrefrist tirsdag 23. november 1,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i Sogn og Fjordane TV-spillet Extra er fortsatt like populært. I år skal det fordeles

Detaljer

En million kroner til frivillige organisasjoner i Nord-Trøndelag

En million kroner til frivillige organisasjoner i Nord-Trøndelag Pressemelding Nord-Trøndelag Sperrefrist tirsdag 23. november En million kroner til frivillige organisasjoner i Nord-Trøndelag TV-spillet Extra er fortsatt like populært. I år skal det fordeles et overskudd

Detaljer

1,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i Vest-Agder

1,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i Vest-Agder Pressemelding Vest-Agder perrefrist tirsdag 23. november 1,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i Vest-Agder TV-spillet Extra er fortsatt like populært. I år skal det fordeles et overskudd

Detaljer

Forslag om kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad i nytt kapittel 5A i sosialtjenesteloven - Høring

Forslag om kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad i nytt kapittel 5A i sosialtjenesteloven - Høring Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ADHD -foreningen Afasiforbundet i Norge Autismeforeningen i Norge Cerebral Parese -foreningen Forbundet Tenner og Helse Foreningen for Blødere i Norge Foreningen for

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 09012013. Offentlig journal. Periode: 03012013-03012013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 09012013. Offentlig journal. Periode: 03012013-03012013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 03012013-03012013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 09012013 08/01760-42 Helsedirektoratet Sak: Medisinsk

Detaljer

Til Kulturdepartementet Oslo, 1. september 2016 HØRINGSVAR FORDELING AV NORSK TIPPINGS OVERSKUDD TIL SAMFUNNSNYTTIGE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER

Til Kulturdepartementet Oslo, 1. september 2016 HØRINGSVAR FORDELING AV NORSK TIPPINGS OVERSKUDD TIL SAMFUNNSNYTTIGE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER Til Kulturdepartementet Oslo, 1. september 2016 HØRINGSVAR FORDELING AV NORSK TIPPINGS OVERSKUDD TIL SAMFUNNSNYTTIGE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER Dette høringssvaret er et felles svar fra Hørselshemmedes

Detaljer

Bratta 2B 9325 Bardufoss 33000. Fjellveien 10 9511 Alta 10000. postboks 34 9476 Borkenes 50000. Nordland Forstrand 8140 Inndyr 15000

Bratta 2B 9325 Bardufoss 33000. Fjellveien 10 9511 Alta 10000. postboks 34 9476 Borkenes 50000. Nordland Forstrand 8140 Inndyr 15000 Organsiasjonens navn ADHD Norge ADHD Norge Troms Afasiforeningen i Alta Autismeforeningen i Norge, Fylkeslag Autismeforeningen i Norge, Fylkeslag Barne og ungdomsrevmatikergruppen avd, BURG Bikuben regionalt

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

3,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i Troms

3,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i Troms Pressemelding Troms Sperrefrist tirsdag 23. november 3,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i Troms TV-spillet Extra er fortsatt like populært. I år skal det fordeles et overskudd på hele 205

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

OUS Idéfase - Høringsinstanser

OUS Idéfase - Høringsinstanser OUS Idéfase - Høringsinstanser HSØ Helseforetak i regionen Akershus universitetssykehus (AHUS) Innlandet sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuspartner Sykehuset Telemark HF Sykehuset

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141. Sæterstuggu

SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141. Sæterstuggu SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141 Sæterstuggu Søkerorganisasjon: LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Bjørg Hildonen, Folldal Bo og Sevicesenter Forord: Sæterstuggu er ment som erindringssted

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER

Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER Forslag til vedtak: 1. Følgende personer oppnevnes

Detaljer

Protokoll møte EKU 4/2014

Protokoll møte EKU 4/2014 Ekspertutvalget for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Deres ref: Vår ref: 2013/71752-12 Arkivkode: 772 Dato: 18.7.14 Protokoll møte EKU 4/2014 Møtetid/sted: Tirsdag 24.6.14 onsdag 25.6.14 Scandic

Detaljer

Pressemelding Møre og Romsdal Sperrefrist tirsdag 23. november. Se liste over alle Møre og Romsdal prosjektene i vedlegg

Pressemelding Møre og Romsdal Sperrefrist tirsdag 23. november. Se liste over alle Møre og Romsdal prosjektene i vedlegg Pressemelding Møre og Romsdal Sperrefrist tirsdag 23. november 2, 5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i Møre og Romsdal TV-spillet Extra er fortsatt like populært. I år skal det fordeles et

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2014 - private ideelle. Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 16.02.2015 05.02.

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2014 - private ideelle. Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 16.02.2015 05.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 16.02.2015 Pensjonskostnad 2014 - private ideelle Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 05.02.2015 ØKO 235 Mottaker Haraldsplass

Detaljer

Pressemelding Telemark Sperrefrist tirsdag 23. november. Fire millioner til frivillige organisasjoner i Telemark

Pressemelding Telemark Sperrefrist tirsdag 23. november. Fire millioner til frivillige organisasjoner i Telemark Pressemelding Telemark Sperrefrist tirsdag 23. november Fire millioner til frivillige organisasjoner i Telemark TV-spillet Extra er fortsatt like populært. I år skal det fordeles et overskuddet på hele

Detaljer

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD Innhold 5 Hva er et familieråd 7 Når kan familieråd brukes 9 Spørsmål til familierådet 11

Detaljer

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer.

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. April i SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ MARS I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. Vi jobbet mye inne med at barna skulle få tid og rom til å videreutvikle

Detaljer

Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m.

Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m. Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m. Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barneombudet Datatilsynet

Detaljer

Robuste kommuner for hvem?

Robuste kommuner for hvem? Kommune- og fylkestingsvalget 2015: Robuste kommuner for hvem? FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON ISSN 0801-8065 Trykk: Oslo Digitaltrykk Kommune- og fylkestingsvalget 2015: Robuste kommuner for hvem?

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Ung i Vestfold Ekspertkommentar

Ung i Vestfold Ekspertkommentar Ung i Vestfold Ekspertkommentar Arne Holte Professor, Dr. Philos. Assistrende Direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Ung i Vestfold Vestfold Fylkeskommune Park Hotell, Sandefjord, 25. nov, 2013 Når den

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Periodeplan Januar- Mars 2009

Periodeplan Januar- Mars 2009 Periodeplan Januar- Mars 2009 Innledning Ett nytt år har begynt og vi ser frem til å oppleve mye spennende de neste 3 måneder inne på Konglius. I denne planen vil vi gå igjennom hvordan vi arbeider på

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2014. Hei alle sammen og tusen takk for en lærerik og spennende måned sammen med barna deres. Det er en utrolig fin barnegruppe som har gjort mye kjekt sammen,

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage

Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage Innledning Denne første delen av planen vil gi dere et tilbakeblikk gjennom tekst og bilder på noen av hendelsene den siste perioden. Den siste delen gir vi

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ DESEMBER 2016

TILBAKEBLIKK PÅ DESEMBER 2016 TILBAKEBLIKK PÅ DESEMBER 2016 Desember måned har vært en måned med mye kos, og vi har sunget julesanger i samlingene. Vi har vært mye ute på formiddagene. Syklene er fremdeles populære blant barna, og

Detaljer

GIVERGLEDE. Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 3/2002

GIVERGLEDE. Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 3/2002 GIVERGLEDE Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 3/2002 En fest i farger! For de fleste. Men for 90 000 nordmenn ser festen slik ut: Alle trenger hjelp når synet svikter 2 Alle trenger

Detaljer

Omsorgstretthet egenomsorg

Omsorgstretthet egenomsorg Omsorgstretthet egenomsorg (3 frivillig selvtester for den enkelte eller løses med kollegaer i forkant av workshop trinn 4) Omsorgstretthet Selvtest for helsepersonell Navn: Institusjon: Dato: Vennligst

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Notat om saksbehandling

Notat om saksbehandling Notat om saksbehandling Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Saksnr./Arkivkode Sted Dato 05/04502-006 DRAMMEN 27.09.2005 HØRING, NOU 2005: 8, LIKEVERD OG TILGJENGLIGHET Bakgrunn: NOU 2005:8

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02012014-02012014. Helse Sør-Øst RHF 06012014

Offentlig journal. Periode: 02012014-02012014. Helse Sør-Øst RHF 06012014 Helse Sør-Øst RHF 06012014 Offentlig journal Periode: 02012014-02012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RTIF 06012014 09/01381-4 Dok.dato:

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2015 PROTOKOLL Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til delegater, gjester og observatører, og spesielt til Venstres partileder Trine Skei Grande som hadde takket

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Psykisk helse og rusteam/recovery

Psykisk helse og rusteam/recovery Psykisk helse og rusteam/recovery En forskningsbasert evaluering om recovery Nils Sørnes Fagkonsulent PSYKISK HELSE OG RUSTEAM -Startet i 2001 Ca 34 brukere 5,6 årsverk, todelt turnus inkl. helg, alle

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Helse Sor-Øst RHF 10042012

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Helse Sor-Øst RHF 10042012 Helse Sor-Øst RHF 10042012 Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 10042012 08/00192-54 Avsender:

Detaljer

Høring - utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Høring - utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ADHD -foreningen Afasiforbundet i Norge Autismeforeningen i Norge Cerebral Parese-foreningen Forbundet Tenner og Helse Foreningen for Blødere i Norge Foreningen for

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Ungdommers opplevelser

Ungdommers opplevelser Ungdommers opplevelser av å leve med CFS/ME Anette Winger Høgskolelektor/PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Disposisjon o Bakgrunn og forskningsprosjekt o Samfunnsmessige holdninger som ungdommen

Detaljer

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende 46 000 medlemmer ca 270 lag ca 600 ansatte Omsetning ca 750 mill i 2011 Målgruppe: 450 000 hjertesyke 400 000 lungesyke og et stort antall

Detaljer

Månedsrapport for Noor, mai 2015

Månedsrapport for Noor, mai 2015 Månedsrapport for Noor, mai 2015 Vi på Noor håper at både store og små har hatt en strålende mai måned og en fin 17. mai feiring Det har vært deilig med mange fridager i mai, og forhåpentligvis så har

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Når barn lever med foreldre som har rusmiddelproblemer

Når barn lever med foreldre som har rusmiddelproblemer Studie av Chat logger med barn og ungdom som er pårørende Når barn lever med foreldre som har rusmiddelproblemer Ida Billehaug og Anne Faugli 1 Rammene Nettbasert samtaletilbud (BAR snakk) til pårørende

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Et langt liv med en sjelden diagnose

Et langt liv med en sjelden diagnose Pionérgenerasjon i lange livsløp og ny aldring Et langt liv med en sjelden diagnose Lisbet Grut SINTEF København 21. mai 2014 SINTEF Technology and Society 1 Sjeldne funksjonshemninger i Norge I alt 92

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 94/15 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg 2016-2017 Saksbehandler Ansvarlig direktør Kjell Åge Nilsen Ingerid Gunnerød Saksmappe 2014/501 Dato for styremøte

Detaljer

... Spark er mer enn bare kos...

... Spark er mer enn bare kos... Teller du spark kan du bidra til forskningen Husk at barnet skal sparke hver dag! Bli kjent med barnet ditt! Kjenn etter hver dag!... Spark er mer enn bare kos... www.telltrivselen.no BLI KJENT MED BARNET

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Morgendagens omsorg «Omsorgskrisen skapes ikke av eldre bølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.» (Kåre Hagen) http://www.youtube.com/watch?v=2lxh2n0apyw

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer