Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle"

Transkript

1 Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle

2 LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad f: Frode Daland Temaet for dette nummeret av FiladelfiaMagazinet er hentet fra Johannes Åpenbaring, der Jesus selv har en hilsen til menigheten i Efesus. Denne menigheten som ikke var noen hvemsomhelst, de var jo senter for vekkelse og misjon i Lille Asia. De fikk godt skussmål for at de var arbeidsomme, åndelige gaver var i funksjon, ja de hadde tålt mye urett for Jesu navn skyld... Den første kjærlighet Selv om mange av de ytre ting og den åndelige standarden var på plass, så var det noe de hadde mistet på veien, de hadde forlatt den første kjærlighet. Det var alvorlig for dem, og om ikke de gjorde noe med det, så var det en konsekvens; Lysestaken ville bli tatt bort fra stedet. Alvorlige ord, men var det ikke nettopp det som skjedde? Historien viser oss at det som en gang var en blomstrende menighet i dag ligger i ruiner. Selv om det er vanskelig å lære av andres feil og mangler, så er Guds ord gitt oss til lærdom og justering. Vi tror vi lever i en tid der bibelen taler om at kjærligheten skal bli kald. Ordet kjærlighet er kanskje det mest brukte, men også det mest mistolkede ord som finnes i dages samfunn. Musikk og filmindustrien flyter over av ordet - det formidles en kjærlighet som spiller på forbruk av følelser og nytelse, der alt er greit så lenge jeg har fordeler og opplever det godt. Guds «Agape»-kjærlighet har et annet utgangspunkt; den er ikke på grunn av, men på tross av! Det er denne kjærligheten som frel- 2 ser. Joh. 3:16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Det er denne kjærligheten som helliger oss, det er den samme kjærlighet som gir oss mulighet til å leve i respekt og ydmykhet for hverandres oppfatninger, der vi kan underordne oss under hverandre. Den samme kjærlighet gir oss lyst til å gi av vår tid og økonomi, ikke fordi vi må, men av kjærlighet til Jesus. Det er denne kjærligheten som er den bærende kraft i vår evne til å ta Jesu misjonsbefaling på alvor. Vår utfordring og vårt ansvar er ikke å ta oss sammen, men at vi våger å møte Jesus i egne liv, speile oss i lys av hans ord og gi Han rom og plass til å elske oss først. Matt. 12:20 «Han skal ikke knuse et knekket siv og ikke slokke en rykende veke, inntil han har ført retten fram til seier.» Natten kommer da ingen kan arbeide, men så lenge det ennå heter dag så har vi alle en mulighet til å tenne opp og bli bevart i denne kjærligheten som han har gitt til alle som tror på Jesus Rom. 5:5 «Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss.» FAKTA u Wiggo Skagestad (48). u Gift med May Brit, tre barn. u Utgjør sammen Øyvind Valvik pastorteamet i menigheten. Wiggo er opptatt av menighetens plass i samfunnet og har hovedansvar for omsorgsarbeidet. u Foruten å være ansvarlig redaktør for FiladelfiaMagazinet er han også redaktør i Radio Filadelfia. u Foretar barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser.

3 Gjesteartikkel Din første kjærlighet Av Arne Øystein Rambekk Temaartikkel Hva er det som driver oss? Aktuelt Inntrykk fra Predikantkonferansen Reportasje Hjemme hos Rigmor og Frode Daland Informasjon En levende menighet med utstrakte hender Barnearbeidet Lær den unge den vei han skal gå... Ungdomsarbeidet Mye godt i vente Av Michel Rivas Misjonssidene Teamtur til Østerrike og info fra Peru Radio Filadelfia Det beste ligger foran! Info om radiolotteriet Solkollen Barnehage Ski og akedag på Hellemyr Filadelfia Omsorgssenter I Guds rike er det plass til alle Serviceside Oppdater din adresse, diverse info, bestilling m.m. Filadelfia Media Bestill CD er fra møter og taler i menigheten Øyvind Valvik ble valgt som formann i PFF, Pinsevennenes Forkynner Fellesskap. Dette skjedde på årsmøtet under predikant konferansen i Oslo....menigheten stadig jobber for å finne nye områder for å drive barnehage. Vi ønsker å kunne etablere Solkollen Barnehage i flere bydeler. Be for arbeidet, de ansatte, barna og deres familier. Forsidefoto: Marcel Mooij INFORMASJON / VI NEVNER AT......Wiggo Skagestad, Michel Rivas og Terje Tveit reiser til Midtøsten 10. til 16. mars. Dette for å undersøke muligheter for om mulig å starte bibelkurs/skole i Beirut, Damaskus og Amman i samarbeid med Kjell Haltorp m.fl. Wiggo og Michel skal i tillegg undervise på en pastor/ledersamling i Amman. Terje Tveit blir med for å lage en film for Reach The Nations, samt at vi lager en film til informasjon og inspirasjon til team og misjon ut i fra menigheten....filadelfia inviterer forretningsfolk i byen til lunsj på Hotell Norge torsdag 26. mars. Frank Henning Holm blir med og vi vil presentere litt av planene for Kvartal 42, og det vil også være en aksjon for kjøp av Landeskogen. Påmelding må evt. skje til Wiggo Skagestad innen 20. mars....rune Edvardsen med team besøker Filadelfia og Kristiansand lørdag 18. april. Møt opp og bli inspirert til misjon!...dennis Greenidge besøker oss onsdag april. Han deltar på Bønn- og lovsangsmøtet på onsdagen og taler på ungdomsmøtet 24. april....egil Svartdahl kommer mai, og skal tale på ungdomsmøtet og begge søndagsmøtene....menigheten holder sin neste store offerdag søndag 24. mai. Vi ønsker å ha et rett og godt forhold til vårt forvalteransvar, både som menighet og som enkeltmedlemmer....det blir teltkampanje på Landeskogen med Jørn Strand m. fl. i perioden 6. til 14. juni. Dette blir en møteserie rettet mot befolkningen i Setesdalen, hvor også årets søndagsskoleavslutning inngår....årets søndagskoleavslutning er lagt til Landeskogen 7. juni kl Det blir en storstilt menighetsfest og offisiell markering i forbindelse med kjøpet av Landeskogen....Lasse Rosten har overtatt etter Torfinn Fjellstad som menighetens representant i styret for Oasen Skole AS. det i forbindelse med høstens stortingsvalg vil bli ny politiker-debatt i Filadelfia søndag 6. september kl Nummer årgang Materialfrister: #1: 15.februar #2: 15. mai #3: 15. august #4: 15. november utgiver [Ansvarlig utgiver] Filadelfia, Kristiansand E-post: Telefon: Telefax: Kontonr.: redaktører [Ansvarlig redaktør] Wiggo Skagestad E-post: [Redaktør/Grafisk design] Frode Daland E-post: redaksjonen [I redaksjonen] Øyvind Valvik E-post: Margrethe Tveit E-post: Therese Hansen E-post: trykk adresse [Besøks- og postadresse] FiladelfiaMagazinet Dronningensgate Kristiansand [Trykk] Stav Trykk AS 3

4 GJESTEARTIKKEL t: Arne Øystein Rambekk f: Arkiv Din første kj «Men dette har jeg imot deg, At du har forlatt din første kjærlighet.» Joh. Åp. 2:4 Annen hvert år er det EU-kontroll på bilen. Det er viktig for å ha god kvalitet på bilparken. Denne teksten kan sammenlignes med det samme, men det er ikke for å «avskilte» oss, men for å bedre våre liv. Det er Jesus Kristus som taler her, og mottakeren er menighetslederen (?) i Efesus (engelen for menigheten, v.1). Han hadde arbeidet mye og Jesus gav ham mye ros. Likevel hadde noe skjedd i forholdet mellom dem, og som Jesus ville forandre på; den første kjærligheten var blitt borte. Og han hadde ikke mistet den, han hadde forlatt den, sa Jesus. Hva er «den første kjærlighet»? Eller kanskje vi kunne spørre; Hvem er vår første kjærlighet? Jeg tror den første kjærlighet er og blir Jesu kjærlighet til oss. Han elsket oss først. Han begynte. Glemmer vi det, beveger vi oss bort fra evangeliet. Men lever vi i troen på det, gjør det noe med oss; «Vi elsker fordi han elsket oss først» (1. Joh. 4:19). Han må ha plass nok i våre liv til å skape denne responsen hos oss; «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss» (1. Joh. 4:10). Ånden vil øse ut Guds kjærlighet i våre hjerter, sier apostelen Paulus (Rom. 5:5). Det forvandler oss! Våre livs fiasko eller suksess må ikke få fjerne oss fra hans kjærlighet til oss. Lev i Hans kjærlighet! Herren elsker 4

5 ærlighet FAKTA Vedtak u Arne Øystein Rambekk (58) Fra menighetsmøtet u Gift med Berit, 2 voksne barn - Menighetsmøter- u Hovedpastor i Evangeliehuset, 13. Porsgrunn juni og 20. august 2006 u Tidligere forstander i Filadelfia, Marianne Kristiansand Surland-Hansen i perioden ansatt i 20 % stilling i barnearbeidet. ikke vår vellykkethet, han elsker oss. Tror vi det, blir kjærligheten en refleks eller reaksjon på hans kjærlighet; «Hür ljuvligt att få vara en ton från Himmelen, Ifrån Guds eget vesen, Den rena kärleken Här nere ofta höras så många misljud blott, Men Gud er saligheten, säll den som det forstått.» Jesus Kristus hadde ikke forkastet ham! Han var fortsatt i Hans hånd (v.1). Men Jesus ville ha denne forandringen så livet kunne bli bedre; og han få leve fullt og helt i nåden. Der møter vi den første og største kjærlighet! Men Jesus ville ha denne forandringen så livet kunne bli bedre; og han få leve fullt og helt i nåden. Anita Tangstad i ansatt i 20 % stilling i barnearbeidet. Thor-Harald Evenstad ansatt som ungdomsleder i 40 % stilling u På disse sidene inviterer vi gjeste- Susanne INFORMASJON Aanensen ansatt i 40 % stilling for å tilrettelegge ungdomsarbeidet, organisere cellegrupper og tentro skribenter til å delta med synspunkt i og team-arbeid. forhold til bladets tema. Det hender vi trykker artikler her som ikke alltid Egil Oseberg har sagt ja til å ta ansvar for samstemmer Åpen Kafé på med frivillig menighetens basis. verdier og fokus generelt, men vi ønsker å gjenspeile noe av det Edoardo og Doris Mondaca har bygd seg samfunnet hus i Chile. vi er Det en del er av svært dyrt og vanskelig å få lån i Chile. For å få lån i Norge var de avhengig av at menigheten står som kausjonist, siden banken ikke kan ta pant i et hus i Chile. Det ble stemt over saken ved håndsopprekning. Resultat: Enstemmig godkjent. Ole-Andre Taule har jobbet på timebasis i et midlertidig engasjement på Radio Filadelfia. Han har sluttet og begynner på Ansgar Bibelskole. Ole Martin Haukedal startet i uke 35 som tekniker i ca 50% stilling. Dette er en midlertidig stilling da nytt utstyr gjør at behovet for tekniker vil endre seg i løpet av vinteren og våren. Terje Gustavsen er engasjert på Radioen i et samarbeid med aetat, hvor de dekker alle kostnader. Dette er en stilling i 50% ut året. 5

6 TEMAARTIKKEL t: Michel Rivas f: James Steidl Hva er det som drive Vi har alle kommet til ulike stadier i livet med Herren, og mange av oss står sikkert i en flott tjeneste. Bare ordet tjeneste er utrolig vidt og kan omfatte så mangt. Hva den enkelte måtte anse som en tjeneste er egentlig ikke viktig det jeg tror er viktig er hva Herren mener om det livet vi lever. Vårt liv med Herren kan være fylt av mange gode ting, og det er sikkert vel og bra men hvis det mangler det grunnleggende er vi på sviktende grunn. Og da blir neste spørsmål: hva er grunnelementet i vår tro og i vår tjeneste for Herren? Hva ligger til grunn for det du gjør? For en Herrens tjener er det mange ulike oppgaver en kan gå inn i og det er mange rundt omkring oss som gjør en flott innsats for Herren. Men tenker vi noen gang over hva det er som driver oss til å gjøre det vi gjør? Eller fyller vi bare behov som vi ser dukker opp underveis på vår vandring? Versene til høyre forteller oss noe om hva FAKTA u Michel Andreas Rivas (36) u Gift med Helene, 1 barn sammen u Ungdomsarbeider og programleder i Radio Filadelfia u Leder av tentro INFORMASJON u I temaartiklene kan du lese litt mer i dybden om det som er bladets tema. Artiklene gjenspeiler situasjoner i selve menighetslivet og skrives ofte av medlemmer eller stab i menigheten. 6 Jesus mente om menigheten i Efesus. Og bare så det er sagt menigheten det er deg og meg. Så når Jesus snakker til menigheten snakker han til deg og meg. Jesus gir menigheten i Efesus mange gode skussmål. De får skryt fordi de har mange gode gjerninger og mye godt arbeid. De er tålmodige og imot det onde. Senere i kapitelet får de også skryt fordi de er imot Nikolaittenes lære som gikk ut på at de var så fri at så og si alt var tillatt. Nikolaittene hevdet at man kunne leve et løssluppent liv og likevel bevare sin ånd ren for Gud. Menigheten får altså skryt fordi de er tålmodige og ikke har gått trett av å gjøre det gode. Her er det mange grunner til og lene seg tilbake å erkjenne at Herren har behag i det en gjør. Men så kommer vers 4 der Jesus sier at han «på tross av skrytelisten» har noe imot dem. Men hva kan man egentlig ha imot noen som gjør så mye godt og riktig i Herrens øyne? Drivkraften må være kjærligheten til Herren Heldigvis forteller Jesus hva det er han har imot denne menigheten i Efesus nemlig at de har forlatt den første kjærlighet. Og hvorfor er det så viktig Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Joh. Åpenbaring 2:2-4 for Jesus å poengtere dette? For er det ikke godt nok at vi gjør en masse gode gjerninger og holder oss borte fra det onde? Det må jo i seg selv være et godt vitnesbyrd og til behag for Herren... Er ikke dette da godt nok i Herrens øyne? Tydeligvis ikke. Jesus vet utmerket godt at skal vi tjene han må selve drivkraften være det han er

7 er r oss? nemlig kjærlighet. For Gud er kjærlighet står det i 1. Joh. 4:16: «Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.» Her er det ikke snakk om hvilken som helst kjærlighet, men den kjærlighet som kommer fra Gud. Denne kjærligheten blir på gresk kalt Agape, og er forbeholdt Herren selv. Den kjærligheten verden er vant med å praktisere blir på grunnteksten kalt Fileo, og er basert på våre følelser. Nå var ikke kjærligheten fullstendig borte hos menigheten i Efesus, det var den første gløden Herren savnet. Dette er ikke bare broderkjærlighet, men først og fremst kjærlighet til Kristus. Hvordan er det med gløden din? Er den der, eller har den blitt borte? Hva ønsker Herren at vår tjeneste skal være basert på? Når vi tjener Herren med våre liv er det fort å bevege seg inn i vante rutiner og rammer. Og i utgangspunktet er det jo ikke noe i veien med å ha gode rutiner og trygge rammer men hvis de ikke er basert på vårt personlige forhold med Herren kan de fort bli en felle for oss. Det viktigste i våre liv og i vår tjeneste er nærheten til Herren selv. Vi er nødt til å leve et liv der vi bruker tid i bønn og bibellesning slik at vi er i kontakt med kilden som gir oss den rette drivkraften. Beveger vi oss bort fra dette er grunnlaget for vårt liv og vår tjeneste med Herren borte. Men når vi lever et liv nært til ham vil det være han som begeistrer oss, gleder oss, trøster oss, oppmuntrer oss, lærer oss, leder oss, driver oss og gir oss alt det som han ønsker at våre liv, og vår tjeneste skal være fylt av. Den dagen jeg beveger meg bort fra dette avhengighetsforholdet til Herren har jeg til slutt ingenting å gi denne verden. For det som er hovedforskjellen på oss og denne verden er nettopp den kjærligheten som Herren er i besittelse av. Det er den kjærligheten som elsker ubetinget og ikke er basert på følelser. Det er den kjærligheten som utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt og hvis vi ikke er fylt av denne Agape kjærligheten har vi ingenting å gi denne verden. Skriften sier nemlig at våre gjerninger er ingenting uten at denne kjærligheten ligger i bunn. Og da forstår vi plutselig at det er mulig å gjøre mange ting som tilsynelatende ser veldig bra ut men egentlig ikke har noe verdi fordi grunnlaget gjerningene er gjort på ikke er basert på det de burde nemlig kjærligheten til Herren. Sanne gjerninger er bygd på sann kjærlighet Når min kone gjør gode ting mot meg har de verdi for meg fordi jeg vet hun gjør det av kjærlighet. Hun gjør det fordi hun elsker meg, og ikke fordi hun føler at det en plikt eller tvang. Hadde hun vært god mot meg fordi hun følte det som en plikt eller tvang ville jeg rett og slett ikke at hun skulle gjort det. Men når jeg vet at hun gjør det av kjærlighet vet jeg samtidig at hun gjør det frivillig og fordi hun ønsker å gjøre det. Det er dette som gjør at hennes gjerninger mot meg betyr noe. Når man er forelsket gjør man de mest utrolige ting for å behage den en er forelsket i. Men etter hvert som forholdet utvikler seg går ofte forelskelsen over til en mer dyp og varig kjærlighet, som forhåpentligvis varer livet ut. Men dette avhenger av at man jobber med forholdet. Gjør man ikke det er sjansen for at man blir lunken i forhold til partneren stor, og resultatet blir ofte at man mister interessen og vandrer sin egen vei. Slik er det med vårt forhold til Herren også. Den lykkefølelsen mange kjenner på over å bli frelst går ofte over til og bli et mer dyptgående forhold som ikke er basert på våre følelser, men på opplevelsene har vi med Herren. Men hvis vi aldri tilbringer tid sammen med Herren blir vi fort lunkne og inntatt av denne verden. Da mister vi interessen for det som engang begeistret oss, og vi går kanskje lei og vandrer vår egen vei. Verset vi leste i 1. Joh. 4:16 tror jeg forteller oss en stor hemmelighet når det står at den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Pass på så du ikke vender deg bort fra dette nære livet med Herren som vi er så avhengige av for å bli bevart i kjærligheten, for gjør du det blir du fort en lunken, og da er ikke noe av det du gjør til behag for Herren lenger. 7

8 AKTUELT Inntrykk fra Predi Omkring 500 ledere i pinsebevegelsen var i første uken i februar samlet til den årlige Predikantkonferansen i Filadelfia Oslo. Det var denne gang knyttet ekstra stor spenning til forhandlingsdelen av konferansen. Bakgrunnen for dette var at det såkalte STIP-utvalget (struktur og tilsyn i Pinsebevegelsen) skulle legge frem sitt endelige forslag til avstemming. På forhånd var det gjennom flere møter, diverse høringer og direkte innspill til lederrådet kommet frem mange gode synspunkter som hadde vært med å utforme dokumentet. De mest omstridte forslagene til strukturendringer gikk nok ut på opplæring av forkynnere, opptrapping av økonomisk støtte til lederrådet, samt forslaget om en nasjonal godkjenning av forkynnere. Det var allerede på forhånd presisert fra STIP-utvalget at lokalmenighetenes sterke selvstendige stilling i bevegelsen skulle opprettholdes som før. Spørsmålet vi likevel bør stille oss er hvordan vi som en samlet bevegelse kan hjelpe hverandre til å finne gode løsninger for fellestiltak som strekker seg utover lokalmenighetenes område? I vårt eget fylke har 8

9 t: Øyvind Valvik f: Frode Daland ikantkonferansen vi for eksempel over mange år hatt samarbeid om Fredheim Leirsted, barne- og juniorleirer, Sørlandskonferanser og kollegatreff for forkynnere. På landsplan er det viktig og nødvendig å finne gode retningslinjer for hvordan våre råd og utvalg skal fungere, hvem som har ansvar for Sommerstevnet på Hedmarktoppen, drift og utvikling av Folkehøyskoler, TV-Inter, Evangeliesentrene osv. Vi trenger derfor å samtale om strukturer selv om vi er frie selvstendige menigheter. Når det gjaldt opplæring av forkynnere ble det vedtatt et frivillig opplegg på 3 nivåer: 1. Grunnopplæring for forkynnere 2. Grunnopplæring for menighetsledere (forstandere/pastorer/eldste) 3. Grunnopplæring for barneog ungdomsledere Det vil derfor som før være en sterk vektlegging av kall, utrustning, åndelig modenhet og personlig egnethet for de som skal inn i en forkynnertjeneste i menigheten. Ønsker så vedkommende en grunnopplæring i sin tjeneste skal det legges til rette for det. Vi vil derfor fremdeles kunne kalle oss en lekmannsbevegelse. I forhold til opptrapping av økonomisk støtte så ble dette punktet vesentlig nedjustert. Det var flere som uttalte seg kritisk til oppbygging av et sentralt byråkrati ut over det som var høyst nødvendig. Det ble derfor vedtatt en årlig støtte på kr 30 per medlem. For vår menighet vil det utgjøre ca. kr hvert år, mot tidligere omkring kr Spørsmålet om en nasjonal godkjenning av forkynnere utover menighetens egen godkjenning, har flere hatt sterke meninger om, blant annet i KS. Det var kanskje derfor knyttet mest spenning til dette punktet. Det var tydelig at STIP-utvalget hadde merket seg disse signalene, og de tok en klok avgjørelse ved å ta hele dette punktet ut av forslaget for å jobbe videre med det. En annen klok avgjørelse var å gjøre hele utvalgets reviderte arbeid om til en prøveordning på 3 år. Til slutt ble det et overveldende flertall blant de over 400 stemmeberettigede. 19 stemte imot. Vår menighet stemte også til slutt for forslaget. Konferansen bar ellers preg av at det denne gang var et svært begrenset innslag av utenlandske forkynnere. Jeg synes personlig at det var en god opplevelse både å møte og høre flere av våre egne forkynnere og ledere. Ekstra moro var det at vår egen ungdomspastor Thor-Harald Evenstad (bildet til venstre), hadde et 30 minutters innlegg torsdag morgen, med betraktninger om hvordan vårt eget ungdomsarbeid hadde utviklet seg. Han presiserte på en veldig god måte at Guds-nærværet i møtene hadde vært den viktigste årsak til mange ungdommer den siste tiden hadde fått et personlig møte med Gud. Vi fikk veldig mange gode tilbakemeldinger på hans innlegg. Ellers er jo det å treffe gode kollegaer alltid en stor inspirasjon, og kanskje en av hovedårsakene til at så mange velger å prioritere disse dagene i februar. Alt i alt sitter jeg tilbake med en stor takknemlighet over å få være med i et så godt fellesskap av mange gode, dyktige og åndsfylte brødre og søstre i pinsebevegelsen. FAKTA u Øyvind Valvik (53) u Gift med Bodil, 2 voksne barn u Utgjør sammen med Wiggo Skagestad pastorteamet i menigheten. Øyvind har et stort hjerte for byen og er også en aktiv medspiller i det felleskristne arbeidet i Kristiansand. u Foretar barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser. INFORMASJON u Aktuelt er en artikkelserie skrevet av pastor Øyvind Valvik. Artiklene tar opp temaer som er aktuelle for menighetens virksomhet. Fokus er ofte satt på mennesker som er drivkraften og hensikten med Filadelfias arbeid i Kristiansand. 9

10 REPORTASJE t/f: Margrethe Tveit FiladelfiaMagazinet er på besøk hos Rigmor (32) og Frode Daland (31). De har barna Emilie (5), Sofie (3½) og venter nummer 3 til sommeren... Rigmor er fra Farsund og er vokst opp i pinsemenigheten Zion, Vanse. Hun har alltid vært kristen, men forteller at hun fikk en dypere relasjon med Jesus etter at hun kom til Kristiansand i 1997 etter et år på folkehøgskole. Rigmors barndom var preget av sang. Hele familien sang, og fra så langt tilbake som hun kan huske har hun sunget i familiekor og ungdomskor. De sang i ulike møtesammenhenger og reiste rundt og sang på mange ulike steder. På Viken Folkehøgskole tok hun korlederlinjen etter fullført videregående. Hun er utdannet allmennlærer med fordypning i musikk og idrett, men jobber nå som pedagog i Solkollen barnehage, Hellemyr. Frode har tilbrakt det meste av oppveksten i Filadelfia, og også han har alltid trodd og bekjent seg som kristen, men som så mange andre har Fredheim leirsted betydd mye. Der ble han åndsdøpt på en av leirene og han ble mer bevisst på sin tro. Rigmor og Frode forteller at de hadde vært på leir sammen flere ganger under barne- og ungdomsårene, men det var ikke der de «oppdaget» hverandre. Vi kan faktisk ikke huske hverandre fra den tiden, sier de Frode døpte seg i 1994 da han var 16 år gammel, og ble raskt med i Ungdomsrådet. I ungdomsarbeidet fikk Frode etterhvert mange oppgaver. Han ledet møter og hadde ansvaret for møteverttjenesten. I 1999 var han sivilarbeider i Filadelfia hvor han bl.a. hadde ansvaret for cellegruppearbeidet. 230 ungdommer var den gang registrert og fordelt i omkring 30 grupper. Det var veldig bra, og vi så helt klart at det var nyttig med små fellesskap. Både Frode og Rigmor husker denne tiden som en god periode. Rigmor opplevde denne tiden som banebrytende for henne. Det var et sterkt Gudsnærvær i møtene, og hun opplevde Gud på nytt og kjente en hunger etter mer av Ham. Frode hadde elektrikerjobb før siviltjenesten. Han trivdes i grunnen godt i den jobben, og erkjenner at han av og til kan savne det å ha et stort kontaktnett av håndtverkere og treffe andre folk. Det blir mange av de samme ansiktene man ser i menigheten, sier han og smiler. Men da han skulle i siviltjeneste i Filadelfia visste han på en måte at han ikke kom til å komme tilbake til den jobben. Han søkte ikke permisjon, men sa til arbeidsgiver at han sannsynligvis ikke kom tilbake. Da siviltjenesten var over ble han så også 10

11 HJEMME HOS... 8 Rigmor og Frode Daland ansatt i Filadelfia, om enn ikke i så stor stilling. Han hadde en 40% stilling i ungdomsarbeidet da han og Rigmor ble sammen. Før han og Rigmor giftet seg i 2001 ble det heldigvis litt mer å gjøre, og han ble ansatt 100% som ungdomsarbeider med en god del ansvar for ting som hadde med selve menighetsdriften å gjøre. Nå i februar hadde han «10-årsjubileum» som ansatt i Filadelfia, og er foruten Øyvind Valvik den i staben som har vært ansatt lengst. Frode opplever fortsatt at han er på rett plass, og at veien har blitt til mens han har gått. I begynnelsen var Øyvind Valvik daglig leder og ble etter hvert pastor. Frode så at forventningen til pastorer er at de nærmest må være noen supermennesker i mange tilfeller; De både forkynner, har sjelesorgssamtaler og alt som en forventer av en pastor. I tillegg må de kunne alt av lover og regler, føre lister og holde system og orden på etter hvert mange krav fra myndighetene og det offentlige. Frode ønsket å avlaste der han kunne, så pastoren kunne ta seg av sin hyrde- og forkynnertjeneste og bruke tiden på sitt kall. Dette har vært mye av motivasjonen med å jobbe med det han gjør i menigheten. Frode liker praktiske ting, og han er et ordensmenneske. Rigmor forteller at hun også liker å ha det ryddig, men sammenlignet med mannen blir hun som rotekopp å regne. Han er jevn i humøret og hun forteller at han alltid har «hatt en god dag» når han kommer hjem fra jobb. Frode er litt enkelt møblert, ble betegnelsen hun gav Frode en gang hun skulle beskrive ham. Meningen var vel heller å si at han ikke er en person som bekymrer seg nevneverdig, ler hun, mens hun tenker på den ene gangen hun kan huske at han kom hjem fra jobb og syntes det hadde vært en litt trasig dag. Det er mange år siden nå, forteller hun med et smil. Rigmor er lovsangsleder, selv om det av praktiske årsaker ikke er så ofte nå som tidligere. I tillegg til å synge på mange ungdomsmøter, ledet hun også lovsangen på hvert eneste onsdagsmøte i en årrekke når de var nygift. Nå synger hun hver tredje onsdag, og har blant annet ledet lovsangen på Kvinnekonferansen i Vennesla flere år på rad. Før hun ble ansatt i barnehagen var hun hjemme med barna i 3 år, og opplevde det som veldig positivt. Jeg ville være den som var mest sammen med barna mine de første årene, og jeg valgte å prioritere dette framfor å sende dem i barnehage tidlig, sier hun. Hun forteller også at dersom det skal fungere for henne med en tjeneste i menigheten, kombinert med å ha barn, så kan hun ikke jobbe fullt. Det er et valg de har tatt, og som også har kostet når det gjelder økonomi. En elektriker er også bedre betalt enn en menighetsarbeider, og de vet at de har ofret noe for å stå i tjeneste. Samtidig er de begge enige i at det er mye som ikke kan måles i penger, og at det å tjene i Guds rike og være i hans vilje, er verd det. Begge tjener de i menigheten, men på hver sine områder. De er bevisste på at de ikke har en felles tjeneste, men at de står sammen likevel. Frode har faktisk litt godt gehør, men synger ikke annet enn når han leker med barna, noe han for øvrig gjør ofte og trives med. Men Frode er ikke flink til å synge det er noe vi begge er enige i, sier Rigmor og begge ler Frode forteller om glede og trivsel i jobben. Og at han opplever at han får være til nytte i hverdagen. Etter hvert Samtidig er de begge enige i at det er mye som ikke kan måles i penger, og at det å tjene i Guds rike og være i hans vilje, er verdt det. begynte han å jobbe en del med grafisk design, og er den som designer det meste som skal trykkes i menigheten, inkludert dette bladet. Jeg er heldig som får lov til å jobbe med det som kunne vært hobbyen min, sier han. Det å ha tre sjefer i lederteamet synes han går greit, selv om det av og til blir tre ganger så mye jobb å gjøre. Spesielt i januar og august når det er oppstart og mye som skal planlegges og gjøres klart. Det blir mye som skal gjøres klart på samme tid til mange avdelinger. Men alt i alt så fungerer vi godt sammen på dagtid, sier han. Begge to er i hver sin cellegruppe. Frode kan fortelle om vennskapsbånd som har blitt knyttet og om viktigheten av å ha nære relasjoner med andre i menigheten. Han brenner for at mennesker skal trives og ha det bra. Jeg ser tydelig at vi trenger flere cellegrupper og små fellesskap, men det tilbudet har vi dessverre ikke til alle enda. Men vi trenger å kunne møte både Gud og hverandre på en ekte og god måte. Jeg ønsker at menigheten skal være, og bli det Gud vil at den skal være. Menigheten er mer enn arbeidsplasser og møter, sier han. FAKTA u Frode Daland (31) u Gift med Rigmor, 2 barn u Drifts- og systemansvarlig i Filadelfia INFORMASJON u Dette er en del av en artikkelserie hvor Margrethe Tveit besøker sentrale personer i menigheten. I første omgang har det vært eldsterådet og pastorparene som har fått besøk, men nå står også andre for tur... 11

12 INFORMASJON t: Lasse Rosten f: Ingolf Stokkeland En levende menighet, Vi har enorm tillit til Herren og det oppdraget Han har gitt til Filadelfia Kristiansand. Gud ønsker å skape det beste fellesskapet, med ønske om å ta vare på alle, og nå alle. Det er Guds mål! Derfor har han skapt oss med ulik utrustning, og ulike gaver. Sammen kan vi utfylle hverandre og reflektere Han bedre. Vi har to konkrete behov som vi vil løfte frem i dette nummeret. Se nedenfor og på motsatt side. Teknisk stab! Vi har noen trofaste medarbeidere på lyd, lys og storskjerm. Ungdommene er i ferd med å rekruttere flere til tjeneste, som på sikt vil kunne dekke en del behov. Men vi trenger flere som kan være med! Er du interessert i slikt teknisk arbeid, har interesse for data, storskjerm, bilde, lys, og lyd vil vi gjerne ha kontakt med deg. Vi ønsker å kjøre noen kurs innen denne tjenesten, men vil gjerne ha med noen flere først. Vi trenger også en som vil være en teamleder og koordinator for det som går på lyd og lys. Øystein Kristoffersen gjør i dag en kjempejobb som teamleder for storskjermoperatørene. Ta kontakt! Fortsettelse neste side... Føg med på arbeidet 12

13 med utstrakte hender Vertskap! Vi har noen svært trofaste møteverter. Men vi har behov for å rekruttere flere, og utvikle tjenesten. Vi trenger en teamleder som vil være med å utvikle denne tjenesten videre. Frode Daland og Lasse Rosten vil være med og legge til rette i arbeidet, men vi må ha en person til å være teamleder. Ta kontakt om du vil være med som vertskap, eller som teamleder! Vi ønsker å gjøre mer ut av denne delen av menighetsarbeidet. Vi ønsker å bli enda flinkere til å se mennesker, være tilgjengelige, legge til rette for de gode samtalene, servere litt kaffe kanskje, og andre ting. Vi ønsker å gjøre det lett og godt å komme «hjem» til Filadelfia Kristiansand. FAKTA u Lars Agnar Rosten (43) u Gift med Inger Ann, 2 barn u Administrativ leder i Filadelfia u Utgjør sammen med Wiggo Skagestad og Øyvind Valvik Lederteamet i menigheten. - les våre nettsider INFORMASJON u Som en menighet med fokus på mange virkeområder er vi hele tiden avhengige av mye god frivillig og praktisk hjelp. Har du lyst til å bidra med andre ting enn det som nevnes her må du gjerne ta kontakt. 13

14 BARNEARBEIDET t/f: Anita Tangstad Lær den unge den vei han skal gå... Så er et nytt år akkurat begynt, og det skal bli spennende å se hva Gud har tenkt for dette året. For alle barna våres, og oss som barneog juniorarbeidere. Håper dere har oss med i bønnene deres. Vi trenger forbønn til å ta riktige valg for framtiden, og for hvordan vi møter ungene og gir de Guds Ord. Junior er fra 5. klasse t.o.m. 8. klasse. Vi holder til i hjørnebygget, og alle FAKTA u Anita Tangstad (36) u Gift med Stig, 3 barn u Barnearbeider i Filadelfia siden august INFORMASJON u Målgruppen for barnearbeidet strekker seg fra 0 til 13 år. u Den 3. søndagen hver måned er det familiemøte kl De andre søndagene er det Promiseland søndagsskole og Junior. u Driver i tillegg korene Splash og Tweens. møter der kl på søndager. Der kjører vi en liten samling og så koser vi oss med forskjellige aktiviteter. På junior har vi fått 6 ungdommer som ledere. Det er et bønnesvar for oss, fordi vi i høst har vært minimalt med voksne til å kunne gi et godt tilbud. Denne våren skal vi gjøre litt forskjellig. Vi skal bruke gymsalen til Solkollen på Hellemyr 4 ganger, vi har vært på skøyter, skal bowle, og ellers ha samlinger og mye moro i hjørnebygget. Vi skal også en tur til Danmark mars. Det gleder vi oss veldig til. Dersom du ønsker at ditt barn skal få melding fra oss om hva som skjer på junior, kan du sende meg en mail med navn og telefon nr. no Dere vil i løpet av våren få en giro fra oss som gjelder barnearbeidet. Vi har lenge ønsket å gjøre noe med giroene vi sender til dere. Ikke så hyggelig å få så mange giroer i postkassa på en gang. Derfor har vi samlet alt barne- og juniorarbeidet på en giro. Kontingenten pr. barn er nå kr Vi har lagt inn en familie pris på maks pr familie. Pengene vi får inn, hvis du betaler giroen, vil hjelpe oss å gi et bedre tilbud til ditt barn. Pengene går til formingsmateriale, leker, materiell, frukt og annet vi koser oss med på samlingene. Vi ønsker å gi et best mulig tilbud! Støtten vi får fra dere er derfor veldig viktig, og med på å bygge barnas framtid. For hver betalende medlem får vi også støtte fra PBU (Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg) og kommunen. Din innbetaling blir faktisk mer enn doblet i støtte til barnearbeidet. Tusen takk for at du tar med ditt barn til Filadelfia, og er med å hjelper oss og gi et best mulig tilbud til barna. «Lær den unge den vei han skal gå». Det å gi til Guds sak er også noe vi må lære barna våre at det står om i Guds Ord. Så vi har på søndagskolen og junior snakket om at vi ønsker å ta opp kollekt på samlingene våres. Så send gjerne med noen penger som de kan gi. De pengene vi får inn ønsker vi å gi til et bestemt prosjekt. Ellers vil vi nevne at Henriette Skraastad er blitt med i barnerådet. 14

15 UNGDOMSARBEIDET t: Michel Rivas f: Frode Daland Mye godt i vente! Gud har gjort utrolige ting i vårt ungdomsarbeid de siste 2-3 årene, men betyr det at vi må forberede oss på at veksten kanskje snart er over? Nei, det tror jeg ikke. Ungdomsarbeidet i Filadelfia har fått mange profetier over seg, og alle går ut på at Gud har store ting i vente for ungdommen i menigheten vår. Jeg tror Gud har et ønske om å gjøre mye mer enn det han allerede har gjort i vårt ungdomsarbeid, så vær frimodig. Har du forventning til hva Herren vil gjøre? Da jeg forberedte meg til jeg skulle lede møtet på nyttårsaften 2008/2009 kjente jeg Herren sa at vi skulle ha forventning til hva han har tenkt til å gjøre i tiden som ligger foran oss. Jeg tror Herren har planer for andre enn bare oss, men det som er viktig er at vi konsentrerer oss om det som Herren har for akkurat vår menighet og vårt ungdomsarbeid. Jeg har store forventninger til hva Herren kommer til å gjøre og med god grunn. 1. Peter 3:9 «Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.» Herrens vilje er at alle skal bli frelst, og jeg tror han blant annet ønsker å bruke oss til denne oppgaven. Jeg tror Herren ønsker å gjøre mye i tiden som ligger foran oss og til det ønsker han å bruke den kommende generasjonen. Vær beredt Vær derfor beredt slik at akkurat du kan bli brukt slik Herren har planlagt det for tiden som ligger foran deg. Vær trofast mot ditt åndelige hjem (menigheten du vanligvis går i) og ha forventning til hva Herren kommer til å gjøre i ditt liv og i menigheten din. For Herren har store planer for oss, og vi har mye godt i vente fra ham! FAKTA u Michel Andreas Rivas (36) u Gift med Helene, 1 barn sammen u Ungdomsarbeider i Filadelfia u Jobber deltid i Radio Filadelfia og Oasen skole. Leder av tentro. INFORMASJON u Ungdomsarbeidet i menigheten har en målgruppe på år. u Det er ungdomsmøter hver fredag kl u I tillegg til selve møtene er det også cellegrupper, kafédrift, turer, teamarbeid, tentro m.m. i regi av ungdomsarbeidet. 15

16 MISJONSSIDENE Teamtur til t: Terje Gustavsen f: Privat Østerrike Onsdag 19. november reiste et team fra Kristiansand til Braunau i Østerrike. Vi skulle besøke Kent Ruben Andersen med familie, og hjelpe til med dugnadsarbeid på kirkebygget. Etter en grytidlig start fra Kjevik via Oslo var vi allerede på formiddagen ankommet München, der Kent Ruben tok i mot oss. FAKTA u Terje Gustavsen (43) u Gift med Torhild, 3 barn u Jobber som kunderådgiver hos Telenor u Medlem i misjonsrådet i Filadelfia INFORMASJON u Filadelfia, Kristiansand har i mange år vært sterkt engasjert i misjon i utlandet. Hovedfokus har i en årrekke vært Sør-Amerika, men vi har i tillegg de senere år engasjert oss mer i Europa. Vi har nå misjonærer i Peru, Chile, Østerrike, Argentina, Tyskland, Russland, Belgia og Sveits. 16 Braunau ligger i Østerrike like ved grenseelva Inn. På veien til Braunau besøkte vi et katolsk kapell innviet til jomfru Maria der vi fikk ett inntrykk av religiøsiteten i området. Folk tar tro og tradisjoner på alvor, men mangler den friheten som bare frelsen i Jesus kan gi. Vi var skikkelig imponert over kirkebygget som denne lille menigheten hadde reist opp. Selve råbygget var ferdig, men det gjenstår masse arbeid inne. En gruppe i menigheten hadde i lang tid hatt dugnad flere ganger i uka. Det vi skulle få være med på var støping av selve kirkegulvet. Det ble mange timer med bæring og sjauing av materialer, stillaser og isolasjon. Fredagen kom dugnadsgjengen fra menigheten i Braunau sammen med oss og vi brukte en lang arbeidsdag til å blande, bære og fordele betong i den store kirkesalen. Britt Norheim sammen med Anna-Lena og noen damer i menigheten lagde en flott lunsj til oss, og et velkomment avbrekk i det fysiske arbeidet. Selv om vi ikke alle var mestere i tysk fikk vi god kontakt ved å jobbe sammen med folk i menigheten, og det var flott å møte de samme arbeidskarene på møte søndag formiddag i søndagsklær og med opprakte hender for å prise Gud. PAUSE I NYBYGGET. F.v. rundt bordet: Hilbert Norheim, Filip fikk også vært med ungdommene på ungdomsmøte fredag kveld, og de kjente felleskap i lovprisning og begeistring for Jesus. Det var veldig gripende for oss å bo så tett på familien Andersen og se arbeidet de gjorde, dugnaden de ledet på kirkebygget og menigheten som de brenner for. Vi skjønner at det er krevende og slitsomt, men de forteller med tro og begeistring om å spre Guds rike videre, plante nye menigheter i området og starte bibelskole. Vi er imponert over både Gud og hans tjenere.

17 t: Wiggo Skagestad Peru Liv Haug hadde i november besøk av Astri og Martin Mosvold. De ble som alle andre mektig imponert over det rike arbeidet, og ikke minst tilliten hun har bygd opp ute i Peru. I forbindelse med kjøp og renovering av eiendommen i La Merced (bildet nederst), står Liv framfor mange nye utfordringer og ikke minst muligheter i arbeidet. I forbindelse med dette har Mosvold signalisert at han ønsker å stå med i arbeidet om å utvikle eiendommen. Dette er noe av grunnen til at han også har tatt ansvar for å dekke utgifter vedrørende reise til Peru for meg og min sønn Mattias i perioden april. Espen Isak Egeland, Kent Ruben Andersen og Filip Gustavsen Vi opplevde også stor takknemlighet fra dem for at vi kunne ta noen dager å bidra med praktisk misjonsarbeid. En slik teamtur gav mersmak, det er mer arbeid som skal gjøres og absolutt muligheter for flere slike team i framtiden. Misjon handler ikke bare om predikanter og sangevangelister, men om ledige hender og brennende hjerter. Hensikten med turen er å få et inntrykk av arbeidet og registrere behov og muligheter for oss som menighet. I tillegg blir Terje Tveit med for å lage en film om Liv, hennes historie og arbeid. Vi tror framtiden vil gi oss mulighet til et større engasjement, og at det også i denne verdensdel er mulig å sende ut misjonsteam fra vår menighet De som var med var Hilbert og Britt Norheim, Espen Egeland, Per Otto Stenberg og Terje og Filip Gustavsen. 17

18 RADIO FILADELFIA t: Margrethe Tveit f: Ingolf Stokkeland Mange sier nærradioens tid er forbi. At det er et utdøende medium. Det er vi ikke enige i! Vi har nettopp feiret 20 år i eget studio, og vil med frimodighet si at den beste tiden har vi enda foran oss! Det beste ligger foran! Vi merker at det er en åndelig hunger i mennesker, og responsen på programmer som viser veg i åndelige spørsmål er stor. Vi håper og ber om visdom til å forvalte vårt ansvar og vårt mandat som en kristen radiostasjon på en god måte, etter Guds hjerte og til hans behag. Mye vil ha fokus, og for oss er det viktig å være tydelige og klare på hva vi tror på. Det er også noe vi får mange positive tilbakemeldinger på, og det er kjekt å kunne bringe de videre! FAKTA u Margrethe Sunnarvik Tveit (37) u Gift med Terje, 2 barn u Avdelingsleder i Radio Filadelfia u Utdannet som journalist ved Gimlekollen Mediesenter og Høgskolen i Agder. INFORMASJON u Radio Filadelfia sender daglig over lokalradionettet på FM 101,20 mhz. u Sender i tillegg over webradio u Sender direkte fra studio flere timer i uken. I tillegg lages det magasinprogrammer og møteoverføringer. u Jobber med større satsing på interaktive medier som internett og podcasts. Det er snart vårtid, og vi hadde ønsket og håpet at vi skulle begynt å sende etter nye sendetider med ny konsesjon. Slik har det ikke blitt. Fra Medietilsynet har vi fått utsettelse på oppstart to ganger, først til og for kort tid siden ble oppstart utsatt enda et halvår. Den 1. januar 2010 vil vi være i gang i med nye sendetider og ny konsesjon. Inntil den tid vil alt gå som før og alt av sendetider vil være som nå. Det gode med utsettelsen er at vi får bedre tid på oss til å planlegge og finpusse nytt sendeoppsett, og forhåpentligvis gjøre radioen enda bedre for deg som lytter. Når den tid kommer blir det større tyngde på ettermiddagen enn det vi har i dag, og vi håper og tror vi skal nå nye mennesker med det vi har på hjertet. Vær gjerne med å be for de nye sendetidene. Vi står foran forandringer, og vi trenger visdom til å gjøre alt etter Guds vilje! Vi holder på med planleggingen av et stort radiolotteri. Radio Filadelfia har i år gått i ballanse økonomisk, men vi vet at vi har økonomiske utfordringer foran oss. Vi regner med at vi har både menigheten og lytterne våre med oss i vårt ønske om å lage en god radio, og det koster! Vi har derfor valgt å ha et lotteri, og at det denne gangen blir en bil som loddes ut! Vi selger bare 1000 lodd, så her er vinnersjansene store! Vil du være med i trekningen av en flunkende ny Mini Cooper D så bør du følge med i ukene som ligger foran oss. Vil du være med å delta i trekningen av en flunkende ny Mini Cooper D så bør du følge med i ukene som ligger foran oss. Så snart lotteriet er godkjent av Lotteritilsynet vil vi være i gang med loddsalget. Kjøper du lodd har du gode vinnersjanser, og du er med å støtte Radio Filadelfia og det arbeidet vi gjør med å fortelle vår by og områdene rundt om Jesus Kristus Guds enbårne sønn som frelser alle som tror på ham. Radioringen har vi også et ønske om å løfte fram i tiden som ligger foran oss. Alle som blir med som nye faste givere får velge seg en gave. Enten CD en «Ved din Ånd» med Filadelfias egne lovsangere, eller «Skatter fra Klangoarkivet» med 5 CD er i en samleeske. Har du ikke meldt deg inn i Radioringen enda, så har du en gylden mulighet nå! Menigheten er også godkjent for skattefradrag. For tiden har vi litt fokus på å lage egne nettsider til Radio Filadelfia. Vi vil legge ut «alt» av programmer for nedlasting både for privatpersoner og for andre radiostasjoner, og vi har en bønn og et ønske om at disse nettsidene skal bli en oase i vårt land, der mennesker kommer for å bli kjent med Jesus og lære mer om han. Vær gjerne med å be for utviklingen av nettsidene. Be om kreativitet og gode tekniske løsninger. 18

19 SOLKOLLEN BHG. t: Evelyn Heldal Christiansen f: Solkollen Barnehage Ski og akedag Fredag 13. februar arrangerte vi ski og akedag i barnehagen på Hellemyr. Noen barn valgte å renne på akebrett, mens andre foretrakk å renne på store voksduker. Der kunne de sitte mange sammen, noe som var kjempegøy. Andre syntes det var mer spennende å gå på ski. Mange fikk skikkelig tak på det i løpet dagen. Dagen ble lagt opp med forskjellige stasjoner, hvor hver avdeling hadde ansvar for hver sin stasjon. Skiløype uten bakker. Lett for de som ikke er så vant med å gå på ski. Skiløype med bakker og humper for de som trenger litt mer utfordring. Vennskapsløype- Her blir to barn bundet sammen i beina før de skal gå ved siden av hverandre. Dette var gøy, selv om det var ganske vanskelig. Moro med noen skikkelige utfordringer. Lassokasting- Her kastet vi en rokkering med tau i over en bøtte. Det var en populær aktivitet. Aking i bakke fra klatrestativet. Dette var vel den aktiviteten som varte lengst. Alle barna endte opp i akebakken til slutt. Da alle var slitne var det tid for å spise pølser med ketchup. Nam nam dette var kjempegodt. Etter en liten pølse var det tilbake til skigåing og aking igjen. Dette var en fantastisk dag for både store og små. FAKTA u Evelyn Heldal Christiansen (39) u Gift med Sigbjørn, 2 barn u Jobber som fagarbeider på avdelingen Øyeblikket på Solkollen, Hellemyr INFORMASJON u Barnehager på Hellemyr og Søm u Har tilsammen plass til 230 barn fordelt på 11 avdelinger u 50 ansatte medarbeidere u Barnehagene er heleid av Filadelfia, Kristiansand 19

20 FOS t: Therese Hansen f: Frode Daland Beathe begynte på ruse seg når hun var ti år gammel. Tolv år gammel begynte hun med kriminalitet. Når hun var femten begynte hun med amfetamin, før hun som attenåring begynte på heroin. 37 år gammel ble hun kjent med Jesus. I dag er hun rusfri, ferdig med treårig bibelskole i Sarons Dal og jobber som frivillig på FOS Landeskogen. I Guds rike er det plass til alle Gleden Før jul 2006 fikk hun møte sønnen sin igjen. Hun hadde ikke sett han siden han ble tatt fra henne av barnevernet bare 9 dager gammel. Nå er sønnen 14 år, og de har truffet hverandre mange ganger. - Etter jeg fikk kontakt med sønnen min igjen har det falt mange brikker på plass, sier hun ettertenksom. Det er en glede for meg at han blir kjent med den biologiske familien sin. Han sendte brev til faren som bor i Thailand, og jeg ringte til farmoren hans. Hun trodde aldri hun skulle få snakke med han eller se ham igjen, så for henne var det også en stor glede. Sønnen har fantastiske fosterforeldre, og for Beathe var det bra at sønnen gledet seg for å treffe henne den første 20 gangen. Etter hennes egen oppvekst med en far som var rusmisbruker var det ingen selvfølge for Beathe. Oppveksten - Jeg vokste opp med en alkoholisert og voldelig far. Han leide ut flere leiligheter i huset vi bodde til andre alkoholikere. Jeg var 10 år når jeg begynte og ruse meg. Etter det gikk det fort, før jeg som 18 år gammel begynte på heroin. Livet mitt som heroinmisbruker førte til et liv inn og ut av fengsler. Redningen Mirakelet skjedde i 2003 da hun skulle sone en dom på 11 mnd. på Grubelid rehabiliteringssenter, som drives av baptistkirken i Ålgård utenfor Stavanger. - Jeg gikk på metadon som jeg fikk av staten. Planen var å gjøre meg ferdig med dommen, for å fortsette akkurat slik som før, men Gud ville det annerledes. Beathe gikk på samlingene på senteret og leste litt i Bibelen. Hun fikk alltid en trang til å gråte når hun leste Lukas 2: Hun forteller at det var en god gråt, og at hun ble fylt med varme når hun leste disse versene. - Gud kalte på meg gjennom disse versene, himmelen var åpen for meg. Hun fikk veldig god kontakt med en av dem som jobbet på Grubelid, og 6. april 2004 klokken ledet han Beathe gjennom en frelsesbønn. - Jeg fikk noe i hjertet som ikke kan for-

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2007 Årgang 103 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 Portrettet Filadelfia inn i DFEF

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 DFEF ønsker å ta dette med seksuelle krenkelser på alvor. Egne forskrifter for bevegelsen er på gang. LES MER SIDE 4-5 Misjonsarbeidet

Detaljer

Fornøyde deltakere koste seg på Sommerstevnet i Drammen. Denne gruppen deltok i en bønnevandring i sentrum av elvebyen.

Fornøyde deltakere koste seg på Sommerstevnet i Drammen. Denne gruppen deltok i en bønnevandring i sentrum av elvebyen. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 7 august 2010 Årgang 106 DFEF har grunn til å være stolte over ungdommene i bevegelsen. Her er glimt av lovsangere fra gruppen Evig Arv. LES MER SIDE 22-23

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

jxp Ordin Høiland, eldste fra Betania Vigeland, har sammen med familien et stort misjonshjerte for Ukraina. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

jxp Ordin Høiland, eldste fra Betania Vigeland, har sammen med familien et stort misjonshjerte for Ukraina. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2011 Årgang 107 DFEFs Sommerstevne blir arrangert på Karmøy 5. 10. juli 2011. LES MER SIDE 10-11 Sangevangelist Arne Gundersen fyller 70 år. Les om

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer

Betel, Ørsta en av fire nye menigheter

Betel, Ørsta en av fire nye menigheter årgang 109 6 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge JXP ledertreningskurs for ungdom Betel, Ørsta en av fire nye menigheter tilsluttet DFEF Dette er budet vi har fra Ham: Den som elsker Gud, må

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods! årgang 108 NR 3 mars 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!» ordspråkene

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Innsyn. 29 oktober 2010. Vennesla. nr. Hvordan få bønnesvar s 20-21. En takk til Tone Cecilie s 25

Innsyn. 29 oktober 2010. Vennesla. nr. Hvordan få bønnesvar s 20-21. En takk til Tone Cecilie s 25 Kvinnekonferanse s 3-4 Innsyn Hvordan få bønnesvar s 20-21 En takk til Tone Cecilie s 25 nr. 29 oktober 2010 Vennesla F i l a d e l f i a V e n n e s l a Postboks 102-4702 Vennesla www.filavennesla.no

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

Flott konferanse svak oppslutning

Flott konferanse svak oppslutning årgang 109 3 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Bønneseminar: Kneologi gir riktig teologi side 10 FLK: Flott konferanse svak oppslutning Argentina: Restaurantdrift kan åpne dører side 28 Herren

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

Planene klare for: Sommerstevne i Drammen 9. til 14. juli

Planene klare for: Sommerstevne i Drammen 9. til 14. juli årgang 109 4 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge DGB besøker Betania, Grimstad: Menighetskrise ble til muligheter Planene klare for: Sommerstevne i Drammen 9. til 14. juli Salig er den som ikke

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 8 september 2010 Årgang 106. På Vestlandsleiren i Liarvåg tar juniorer hver sommer standpunkt

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 8 september 2010 Årgang 106. På Vestlandsleiren i Liarvåg tar juniorer hver sommer standpunkt De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 8 september 2010 Årgang 106 Karl Stokland er en veldig stor støtte for sin kone, misjonær Turid Dahl Stokland. Han arbeider som skipper, men også sosialarbeider

Detaljer