Skogbrann og klimautfordringen. Jon Olav Brunvatne, Landbruks- og matdepartementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogbrann og klimautfordringen. Jon Olav Brunvatne, Landbruks- og matdepartementet"

Transkript

1 Skogbrann og klimautfordringen Jon Olav Brunvatne, Landbruks- og matdepartementet

2 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) om skogbrann: Store skogbranner bidrar mer enn ventet til global oppvarming Megabranner er primært forårsaket av mennesker og vil mest sannsynlig bli hyppigere som følge av klimaendringer. Branner er i seg selv er en del av en ond sirkel som fremskynder oppvarmingen FAO ønsker bedre strategier for skogbrannsbekjempelse og overvåkning av CO 2 - utslipp som følge av skogbrann hos alle nasjoner. 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement

3 Global gjennomsnittlig lufttemperatur vurdert i forhold til gjennomsnitt Det kongelige landbruks- og matdepartement

4 4 faktorer regulerer sol innstrålingen:

5 Global middeltemp som følge av drivhuseffekt: + 15 C Uten drivhuseffekt: -19 C 5 Det kongelige landbruks- og matdepartement

6 6 Det kongelige landbruks- og matdepartement

7 Karbon som deltar i det atmosfæriske kretsløp Atmosfæren 2% (750 GtC) 387 ppm CO2, (øker 2 ppm i året) Biomasse 1% (466 GtC) (avskoging 1,6 GtC) Jord 4% (2000 GtC) Hav 93% ( GtC) Fossile lagre ( GtC) årlig forbrenning 7,5 GtC

8 Hvor blir de menneskeskapte CO 2 utslippene av? Skog og land 25 % Atmosfære 50 % Hav 25 % 8 Det kongelige landbruks- og matdepartement

9 Hva er farlige klimaendringer? Over 2-3 C er det uakseptabel høy risiko for: Redusert matproduksjon og tilgang på vann Storskala endringer i artsmangfold og økologiske systemer Betydelig økning i ekstreme værsituasjoner Nedsmelting av de store iskappene som fører til skadelig stigning i havnivået Utløsning av raske irreversible klimaendringer 9 Det kongelige landbruks- og matdepartement

10 10 Det kongelige landbruks- og matdepartement

11

12 12 Det kongelige landbruks- og matdepartement

13 Sammenhengen mellom skogbrann og temperatur i Canada Gillett et al The black line shows total area burned anomalies over Canada for each five year period from 1920 to 1999 in units of 105 km2. The red line shows five year mean observed May August temperature anomalies weighted by area burned, in K. The green line shows ensemblemean five-year-mean May August area-burned-weighted temperature anomalies from integrations of the CGCM2 model forced with anthropogenic greenhouse gases and sulfateaerosol. Gray dashed lines indicate the 5 95% range of internal variability in area burned, estimated from interannual variability. All anomalies are calculated relative to the mean 13 Det kongelige landbruks- og matdepartement

14 14 Det kongelige landbruks- og matdepartement

15 15 Det kongelige landbruks- og matdepartement

16 16 Det kongelige landbruks- og matdepartement

17 Grunnleggende om karbon og skog 17 Det kongelige landbruks- og matdepartement

18 1 liter bjørk Ferskt tre består av ca 50% vann i forhold til totalvekten

19 Tørrvekt =500 gram (basisdensitet tørrvekt/rå volum ) Karbon utgjør ca 50% av tørrvekten i alle våre treslag C 250 gram karbon (C) 1 liter bjørk

20 O 650 g O 900 g O C O Forbrenning 1 liter bjørk Aske C 250 g

21 O C O FOTOSYNTESE (plantenes CO 2 fangst) H 2 O Aske

22 H 2 O O C O

23 O 650 g O 900 g O C O Fotosyntese C 250 g

24 1,8 tonn CO 2 1,5 tonn CO 2 2,2 tonn CO2 0,7 tonn CO 2 /m3 0,8 tonn CO 2 /m3 0,9 tonn CO 2 /m3

25 CO 2

26

27 27 Det kongelige landbruks- og matdepartement Norske klimagassutslipp

28 28 Det kongelige landbruks- og matdepartement

29 Mengde karbon lagret i jord og vegetasjon per kvadratmeter i ulike terrestriske system 29 Det kongelige landbruks- og matdepartement

30 30 Det kongelige landbruks- og matdepartement

31 31 Det kongelige landbruks- og matdepartement

32 Karbonopptak i norsk skog Klimakur Det kongelige landbruks- og matdepartement

33 33 Det kongelige landbruks- og matdepartement

34 2008 Klimagassutslipp ved Skogbrann tonn CO 2 -ekvivalenter Det kongelige landbruks- og matdepartement Skogbrann

35 Klimagassutslipp fra skogbrann vs mobile utslipp i Tønsberg tonn CO Klimagassutslipp fra mobile kilder i Tønsberg Klimagassutslipp skogbrann 2006 Klimagassutslipp skogbrann Det kongelige landbruks- og matdepartement

36 Utslipp ved Helikopterslukking Utslipp ved helikoptergjødsling; Fuel (JET A1) 10,6 liter/tonn gjødsel l bøtte vann=30 liter fuel*2,33 kg CO 2 pr liter=70 kg CO 2 Tilsvarer den mengde CO 2 som er bundet i et lite tre. 36 Det kongelige landbruks- og matdepartement

37 37 Det kongelige landbruks- og matdepartement

38 Hva koster skogbrann i Kvotekjøp? Kvotepris 150 kr pr tonn: tonn*150 kr/tonn=12 millioner kr Kvotepris 40 Euro pr tonn (2020 pris Klimakur) tonn*400kr/tonn=32 millioner kr Kostnader Frolandsbrannen (23 mill slukking+25 mill i forsikring?) 38 Det kongelige landbruks- og matdepartement

39 Skogbrann diskuteres i internasjonale klimaavtaler. Hvordan regne inn naturkatastrofer? Hva er naturlig? Hva er menneskeskapt? Time out? Force majure, X% av et lands utslippstall? 39 Det kongelige landbruks- og matdepartement

40 Area of managed forest in Russia % of total area in regions 40 Det kongelige landbruks- og matdepartement

41 Current inventory data CO 2 emissions from fires in managed forests CO 2, mil. tons peat-bog fire crown fire ground fire Russland Years 41 Det kongelige landbruks- og matdepartement

42 Klimaeffekt vs. klimagasseffekt? Bright R.M. et. Al Radiative Forcing Impacts of Boreal Forest Biofuels: A Scenario Study for Norway in Light of Albedo 42 Det kongelige landbruks- og matdepartement

43 Randerson et.al 2006, Science The Impact of Boreal Forest Fire on Climate Warming Albedo er viktig i høyere breddegrader pga. refleksjon fra snø 43 Det kongelige landbruks- og matdepartement

44 Skogbrann og global oppvarming Summen av endringer i reflektert varmestråling (albedo), black carbon, aerosoler og drivhusgass påvirker global oppvarming 4/5 av karbonlageret i våre skogøkosystem finnes i skogsjord 50% i organisk jord (torvmark og myr) 50% i fastmark (20% i humus, 80% i mineraljord) Klimagassutslipp ved helikopterslukking er ignorerbare i forhold til det flammene frigjør fra karbonlager i skogøkosystemet 44 Det kongelige landbruks- og matdepartement

45 Konsekvenser for slukkingsstrategi? Skogbrann påvirker landenes utslipsstall når skog og arealbruks sektoren inkluderes (LULUCF) i klimagassregnskapet. I klimasammenheng kan brann i verdiløse skogområder frigjøre store karbonmengder fra jordsmonnet Regneregler for skog i fremtidige klimaavtaler blir avgjørende for kvotekjøp/kostnader ved skogbrann Positiv klimagasseffekt ved å forhindre/begrense skogbrann Klimaeffekt avhenger tidshorisont, breddegrad og summen av strålingspådriv 45 Det kongelige landbruks- og matdepartement

St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD

St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD ...alle snakker om været... 2 Global middeltemp som følge av drivhuseffekt: + 15 C Uten drivhuseffekt: -19 C

Detaljer

St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Landbruks- og matdepartementet St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Innhold 1 Hovedinnholdet

Detaljer

16 Avskoging. 16.1 Skog og skogareal

16 Avskoging. 16.1 Skog og skogareal 338 16 Avskoging Mye av stoffet er hentet fra Global Forest Resources Assessment 2005, forkortet FRA 2005. Denne boka er utgitt av Food and Agriculture Organization (FAO). Dette er FNs organisasjon for

Detaljer

Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang

Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren

Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren FFI-rapport 2012/00605 Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren Oddvar Myhre, Trine Reistad, Kristin Fjellheim, Hege Ringnes og Kjetil Sager Longva Forsvarets forskningsinstitutt

Detaljer

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk Klimakur 2020 Sektorrapport skogbruk Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk TA 2596 2010 Utført av Klima- og forurensningsdirektoratet Forord Klimakur 2020 utreder tiltak og

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring 1 Hva er FNs klimapanel? FNs klimapanel (også kjent som IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran Rapport 2011/03 fra Vista Analyse AS Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran John Magne Skjelvik og Haakon Vennemo Vista Analyse 16. februar 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport

Detaljer

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk (Fo) Miljøverndepartementet Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Norsk klimapolitikk Tilråding fra Miljøverndepartementet 25. april 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter Mer variabelt vær om år Mer viten om usikkerheter IPCC om globale klimaendringer Om klimaendringene hittil fastslår IPCC TAR blant annet: Konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren øker på grunn av

Detaljer

Klima og skogpolitikk. Skogforum Honne 4. nov 2009

Klima og skogpolitikk. Skogforum Honne 4. nov 2009 Klima og skogpolitikk Skogforum Honne 4. nov 2009 Avd.dir. Ivar Ekanger, LMD Regjeringens ambisjoner Sentrale tiltak for å utvikle skogens rolle 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement Bakteppe før

Detaljer

Sammenheng mellom CO 2 og temperatur.

Sammenheng mellom CO 2 og temperatur. Sammenheng mellom CO 2 og temperatur. Odd Vaage, forsker Jan-Erik Solheim, professor (emeritus) I kommentarer til innlegg om klimaet i forskning.no er det reist spørsmål om sammenhengen mellom CO 2 og

Detaljer

Fakta om RegClim. Klimaet i Norge om 50 år. www.nilu.no/regclim www.nilu.no/regclim

Fakta om RegClim. Klimaet i Norge om 50 år. www.nilu.no/regclim www.nilu.no/regclim Foto: Husmofoto Design: Jan Neste Design Et klimascenario for om 50 år Fakta om RegClim RegClim er kortnavnet på et koordinert forskningsprosjekt for utvikling av scenarier for klimautviklingen i Norden,

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Statusgjennomgang Mat og miljø

Statusgjennomgang Mat og miljø Forfattere: Hanne Møller og Erik Svanes OR.23.09 Navn ISBN: 978-82-7520-615-0 ISBN: 82-7520-615-4 82-7520-615-4 Navn Statusgjennomgang Statusgjennomgang Rapportnr.: OR.23.09 ISBN nr.: 978-82-7520-615-0

Detaljer

Representative Concentration Pathways - utviklingsbaner

Representative Concentration Pathways - utviklingsbaner Publisert 27. september 2013 De nye utviklingsbanene, Representative Concentration Pathways (RCP), er den siste generasjonen av scenarioer som forsyner klimamodeller med data. Disse nye scenariene består

Detaljer

Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv. Rapport 11/2007

Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv. Rapport 11/2007 Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv Rapport 11/2007 . Forsidefoto: Norges Naturvernforbund/Torhildur Fjola Kristjansdottir ISBN: 978-82-7478-260-0 Oslo, 05.09.2007 Torhildur Fjola Kristjansdottir tfk@naturvern.no

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves

Detaljer

James E. Hansen. Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009

James E. Hansen. Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009 James E. Hansen Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009 Sannheten om den kommende klimakatastrofen og vår siste sjanse til å redde menneskeheten Utvalgte kapitler oversatt av Sigbjørn Grønås

Detaljer

Til Finansdepartementet 19. mai 2014. Tilrådning om utelukkelse av IJM Corporation Berhad fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland

Til Finansdepartementet 19. mai 2014. Tilrådning om utelukkelse av IJM Corporation Berhad fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland Til Finansdepartementet 19. mai 2014 Tilrådning om utelukkelse av IJM Corporation Berhad fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland Innhold 1 Sammendrag 1 2 Innledning 1 2.1 Hva Etikkrådet

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

2007 Glo bal oppvarming ko nsekvenser av vår grådighet Nicole Gob beil & Ai Phi Thuy Ho Oslo Handelsgymnasium 30.11.2007 1

2007 Glo bal oppvarming ko nsekvenser av vår grådighet Nicole Gob beil & Ai Phi Thuy Ho Oslo Handelsgymnasium 30.11.2007 1 2007 Global oppvarming ko nsekvenser av vår grådighet Nicole Gobeil & Ai Phi Thuy Ho Oslo Handelsgymnasium 30.11.2007 1 Forord Polarårsprosjektet SciencePub, i samarbeid med Naturfagsenteret, har hatt

Detaljer

Spesifikasjon av scenarioer for skogsektormodell-analyser i Klimatre

Spesifikasjon av scenarioer for skogsektormodell-analyser i Klimatre Hanne K. Sjølie Per Kristian Rørstad Birger Solberg 07.03 2010 Spesifikasjon av scenarioer for skogsektormodell-analyser i Klimatre 1. Innledning DP2 i Klimatre er delt inn i tre arbeidspakker, innbefattet

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 setter valget av norsk skogstrategi på spissen

Statsbudsjettet for 2015 setter valget av norsk skogstrategi på spissen Statsbudsjettet for 2015 setter valget av norsk skogstrategi på spissen Vedlegg 1. Bakgrunnsnotat av Johan C. Løken, styreleder i Det norske Skogselskap (20.10.2014) Innledning Det norske Skogselskap gjorde

Detaljer

SAMMENDRAG. Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden

SAMMENDRAG. Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden SAMMENDRAG Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden Printed by United Nations Development Programme (UNDP) Nordic Office Phone: (45) 35 46 70 00 Fax: (45) 35 46 70

Detaljer

Besteforeldrenes klimaaksjon

Besteforeldrenes klimaaksjon 11. juni 2012 Besteforeldrenes klimaaksjon Kommentarer til Klimameldingen Meld. St. 21 (2011-2012). Norsk Klimapolitikk. Foreløpig utgave. Det er mye positivt i Klimameldingen som satsing på energisparing,

Detaljer

INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG

INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG Rapport fra Skog og landskap 12/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT

Detaljer