Studentteateret 25 ÅRS JUBILEUM VÅREN 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentteateret 25 ÅRS JUBILEUM VÅREN 2015"

Transkript

1 Studentteateret M ATU U I M R S 25 ÅRS JUBILEUM VÅREN 2015

2 STYRET KUNSTNERISK RÅD E-post: Teatersjef Rania Broud Organisatorisk nestleder Michaela Gettwert Økonomiansvarlig Carine H. Kreutzer Anders Løkeland Slåke Mikael Andreas Sandøy Gruppeansvarlig Geirr Berthinsen Arrangementansvarlig Iselin Östman Medlemsansvarlig Cecilie Stokkeland Varg Lukas Folkman Stephanie Serrano Sundby Produksjonsansvarlig Liv Rognsvåg PR- og informasjonsansvarlig Hedda Paulsen KONTAKT OSS E-post: Telefon: Kontortider hverdager: Besøksadresse: Fosswinckelsgate 7 Postadresse: Postboks 1822 Håkonsgaten, 5828 Bergen Foto & Layout/design Henriette Abbedissen Kopirett 2015 Immaturus. Alle rettigheter reservert.

3 INNHOLD TEATERSJEFSHILSEN... 5 VI DEKKER TIL JUBILEUMSFEST... 6 VÅRE GRUPPER... 8 BLI MED I IMMATURUS JUBILEUMSPRODUKSJON PROGAM FOR VÅREN MIKROPROSJEKT VELKOMMEN TIL IMMATURUSJUBILEUM! Det er en stor ære og privilegium å være teatersjef for Immaturus denne jubileumsvåren. Immaturus er en arena der du får muligheten til å gjøre det du brenner for - skape teatermagi! Vi er i dag et velsmurt organisatorisk apparat som står for flere titalls arrangementer hvert semester. Immaturusgruppene er våre grunnpilarer med ukentlig aktivitet. Våre hovedproduksjoner velges utfra innsendte søknader fra personer som viser et engasjement og lidenskap for teater. Sammen står vi bak et studentteater med høy kunstnerisk kvalitet gjennom våre produksjoner. Med det sagt er det meg en glede å presentere storsatsningen Alice i Eventyrland med Mira Nadina Mertens som regissør for vårens jubileumsforestilling. Jeg håper vi med dette stykket viser hvor langt vi har kommet i vår kunstneriske utvikling. Det blir en spennende og original tolkning av Lewis Carrolls opprinnelige historie. Et slikt vågalt steg er jeg stolt av at vi tørr å ta. Velkommen til feiringen skal du være, enten som medlem i en gruppe, komité, produksjon - eller som besøkende publikummer. WELCOME TO OUR ANNIVERSERY! It s a great honor and privilege to be the director of Immaturus during our anniversary this spring. As a student theatre we make it possible for you to practice your passion for the theatre. We are a well organized organisation that puts up a couple of dozen shows and events each semester. Our foundation is the Immaturus groups that are active every week. We pick out our main productions based on applications sent by people who show a great commitment and passion for the theatre. Together we stand behind a student theatre that produces shows with high artistic quality. With that said it is my pleasure to introduce our main event: Alice in Wonderland. Our director for the spring anniversary show is Mira Nadina Mertens. I hope we with this piece show our audience just how far we ve come in our artistic development. It s going to be an exciting and original interpretation of the original story by Lewis Carroll. I m proud of us for taking such a daring step. Welcome to our celebration, either as a member in a group, committee or in a production - or as a visiting audience member. Rania Broud, Teatersjef Studentteateret Immaturus 5

4 VI DEKKER TIL JUBILEUMSFEST I år vender vi blikket bakover, ser på veien som har ført oss hit, og gir oss selv stående applaus. Studentteateret Immaturus startet opp som en liten gruppe teaterentusiaster med første forestilling i Vi har utviklet oss med stor suksess. I dag er vi stolte av å erklære oss selv som Norges største studentteater, med en tilnærmet profesjonell struktur. Navnet Immaturus betyr umoden og lat. Det ble tidligere brukt som en karakter ved universitetet, som betydde: ikke bestått. Studentteateret tok navnet i 1992 som en internvits, da mange av medlemmene brukte så mye tid på teateret at de strøk på eksamen. Dette vitner om det vi er aller mest stolt av: 25 år med fantastiske medlemmer som har vært dyktige, sterke og kreative ildsjeler. Vi gir de karakteren A! Vi har tatt på oss festhatten og skal poppe champagnen. Vi inviterer deg og dine til å bli med på festen! This year we look at the paths that have brought us here and give ourselves a standing ovation. Immaturus started as a small group of theater enthusiasts with the first performance in We ve evolved from that point, with big success. Today we re proud to declare ourselves as Norways largest student theater, with a comparatively professional organizational structure. The name Immaturs means immature and lazy. The word was formerly used to denote a grade at the university that meant: failed. The student theater took the name as an inside joke in 1992, seeing as many of the students spent so much time at the theater that they failed their exams. This has lead us to 25 years of dedicated members who have proven to be skillful, strong and creative souls. We give them an A+! With our party hats on we pop the champagne. We invite you to join us on this festive occasion! 6 7

5 VÅRE GRUPPER Vi har syv aktive grupper i Immaturus som ledes av våre syv engasjerte gruppeledere. Vi har to grupper for de som liker skrivekunsten - Skrivegruppa og Skrivesperre. Det finnes tre improgrupper for de som vil prøve seg som improvisasjonsskuespiller - Bergen Micetro, Tirsdagsimpro og Longform impro. Og to grupper for den mer teknisk interesserte - Radioteateret og Lol-kom. Alle gruppene har rom for kunstnerisk utfoldelse, og det er ingen krav om forkunnskaper! OUR GROUPS We have seven active groups in Immaturus which are being led by our seven dedicated group leaders. We have two groups for those who love writing - Skrivegruppa and Skrivesperre. There are three improvisation groups for those of you who wish to try out as an improvisation actor - Bergen Micetro, Tirsdagsimpro and Longform-impro, as well as two groups for those who are more technically oriented - Radioteateret and Lol-kom. All of our groups have room for artistic creativity and there are no requirements to join! LONGFORM IMPRO Gruppeleder: Håvard Nyhagen Henriksen E-post: Tidspunkt: Torsdager kl i NGBN TIRSDAGSIMPRO Gruppeleder: Eirin Kolberg E-post: Tidspunkt: Tirsdager kl i Speilsalen BERGEN MICETRO Gruppeleder: Hans Magne Skard E-post: Tidspunkt: Annenhver onsdag kl i Storelogen SKRIVESPERRE Gruppeleder: Simon S. Olsen E-post: Tidspunkt: Tirsdager kl på Det Akademiske Kvarter RADIOTEATERET Gruppeleder: Thale Damm-Johnsen E-post: Tidspunkt: Torsdager kl hos SRIB SKRIVEGRUPPA Gruppeleder: Joanna Tocher E-post: Tidspunkt: Tirsdager kl i Stillhet LYS- og LYDKOMITEEN Gruppeleder: Fredrik Smith Sandstrøm Epost: Tidspunkt: Disse tilpasses produksjonene. 8 9

6 LONGFORM IMPRO Longform impro er teater uten manus. Vi skaper forestillinger med en lengde på minutter. Vi jobber med scener, scenearbeid og leker. En typisk øving begynner med oppvarmingsøvelser for å øve opp fokus, spontanitet og kreativitet. Gruppen passer best for folk som har litt erfaring med impro eller skuespill fra før. BERGEN MICETRO Bergen Micetro er et tilbud for både innvidde travere og impro-jomfruer til å leke seg med improvisert teater foran et publikum! Før forestilling arrangeres det workshops for deg som ønsker å være med å lage show. Du er også hjertelig velkommen som publikummer! Mer info finner du på facebook.com/bergenmicetro. Longform impro is theater without a script. We practice creating performances that are minutes long. We work with scene development and improvisation exercises. A typical rehearsal starts with warm-up exercises to improve focus, spontaneity and creativity. This group is best suited for those with some previous experience from improvisation and acting. Bergen Micetro is an offer for both experienced actors and improvisation-virgins who enjoy playing with improvisational theater in front of an audience! Before the performances, we organize workshops for those of you who want to make a show. You re also more than welcome to attend as audience! For more information, visit: facebook.com/bergenmicetro. TIRSDAGSIMPRO Tirsdagsimpro fokuserer på spontanitet og lek. Vi øver på grunnleggende teknikker i impro som strukturer, historie, samspill og karakterer. Vi driver med både teatersport, improviserte scener, humor og historie. Alle nyttige ting å trene på for både viderekomne og nybegynnere som liker å stå på scenen. SKRIVESPERRE Skrivesperre er for aspirerende forfattere av alle typer prosatekster. Gruppens mål er at medlemmene skal trene seg opp og forbedre egne evner til å skrive lengre tekster. Vi gir gode og saklige tilbakemeldinger til hverandre og lærer slik flere av de uendelig mange måtene man kan tenke som forfatter. Egenskrevet tekst er ikke et krav. Tirsdagsimpro is a group which focuses mostly on spontaneity and playfullness. We practice basic techniques of improvisation, such as structures, plot, interaction and characters. We do theater sports, improvised scenes, humour and storytelling. Useful for those who are new to improvisation and who enjoys being on stage, as well as for those who are intermediate. Skrivesperre is a group for aspiring writers of all genres of prose. The goal for this group is that all members shall practice and improve their skills to write longer texts. We provide good and constructive feedback on each others texts and by doing this we learn several of the endless ways one can think as a writer. A self written text is not a requirement

7 SKRIVEGRUPPA Skrivegruppa møtes hver tirsdag for å dele egenskrevne, korte tekster og gir hverandre tilbakemelding, kritikk og ros! Felles for alle er at vi liker å skrive og har lyst til å bli flinkere. Skrivegruppa arrangerer Poesiaften i løpet av semesteret der vi leser våre tekster på scenen og inviterer andre til å lese sine. Du finner disse i programoversikten. LOLKOM Lolkom, som står for Lyd- og lyskomiteen, er Immaturus sin teknikkergruppe. I samarbeid med Kraftetaten på Kvarteret dekker vi Immaturus sine tekniske behov på produksjoner og arrangementer. Du vil lære å rigge opp og bruke profesjonelt lyd- og/ eller lysutstyr. Du får anledning til å utfolde deg gjennom selvstendig arbeid. Skrivegruppa meets every Tuesday to share our own written texts and give each other feedback, constructive criticism and praise! What we all have in common is that we enjoy writing and we all want to get better. Skrivegruppa also arranges Poesiaften during the semester where we read our texts on stage and invite others to read theirs. You will find these in the semester program. Lolkom stands for sound and light committee, which is Immaturus s own technicial group. In collaboration with Kraftetaten on Kvarteret, we cover Immaturus s technical needs for productions and other events. You ll learn how to rig and use professional audio and/or lightning equipment. You ll get an opportunity to express yourself through independent work. RADIOTEATERET Hos oss vil du få den unike sjansen til å skrive, spille inn og redigere ditt eget radioteater. Vi har en halvtimes sendetid hver onsdag kl der vi gjerne vil høre din stemme! Du behøver ingen forkunnskaper, all opplæring får du av oss. Radioteateret - Here you ll have the unique chance to write, record and edit your own radio production. We have half an hour of airtime every Wednesday at 12:30 where we would like to hear your voice! You need no prior experience, you ll get all the training needed from us

8 BLI MED I IMMATURUS Det finnes flere veier til teateret. Vi gjør vårt beste for å tilby et bredt og variert kulturtilbud. Studentteateret Immaturus er åpent for studenter fra alle utdanningsinstitusjoner. Vårt hovedformål er at du som medlem får muligheten til å skape og oppleve. Kunstnerisk frihet er i fokus. Som Immaturusmedlem får du en rekke interngoder: Rabatter på DNS og BIT Teatergarasjen Internbevis på Det Akademiske Kvarter. Det vil si at du får gratis kaffe og te, samt internpris på mat og drikke Interessert? Kontakt medlemsansvarlig, Cecilie Stokkeland, på Medlemsskap for vårsemesteret 2015 koster 100 kroner for aktive medlemmer og 200 kroner for støttemedlemmer. JOIN IMMATURUS! In Immaturus, we do our best to offer you a varied and broad range of cultural activities. The Immaturus Student Theater is open for students from all educational institutions in Bergen. Our main goal is to provide our members the opportunity to create and experience art. The freedom of expression is our main focus. As an Immaturus member you ll also receive a number of exclusive benefits: Discounts at DNS and BIT Teatergarasjen Intern ID at Det Akademiske Kvarter, allowing you to enjoy free coffee and tea, as well as discounts on food and drinks Interested? Contact our membership coordinator, Cecilie Stokkeland, at The membership fee for the 2015 spring semester is 100 kr for active members, and 200 kr for support members

9 ALICE I EVENTYRLAND Hvem er Alice? Hvordan havnet hun i Eventyrland? Hvorfor flykter hun fra virkeligheten? Under denne forestillingen vil det ulogiske være i fokus. Drømmenes verden, form og logikk vil utforskes. Grensen mellom det virkelige og det fiktive blir utvisket. Alices absurde verden vil bli etablert i et tverrkunstnerisk landskap. Hvordan vil scenene utfolde seg? Vil publikum være delaktig i den gales verden? Og hvordan vil scenerommet brukes? Jeg vil ikke ha noe med gale folk å gjøre Det kan du nok ikke unngå, vi er gale alle sammen her omkring. Jeg er gal. Du er gal. Hvordan vet du at jeg er gal? Who is Alice? How did she arrive in Wonderland? Why does she attempt to escape reality? Det er du nok, ellers ville du ikke ha kommet hit. The illogical will be the focus in this performance. The world of dreams, form and logic will be explored, the boundaries between reality and fiction erased. Alice s world of absurdity will be created in an interdisciplinary view. How will the scenes unfold? Will the audience be involved in this world of madness? And how will the stage be used? 16 17

10 MIKROPROSJEKT Har du en ídé du vil gjennomføre, men vet ikke helt hvem, hvor eller hvordan? Fortvil ikke Immaturus inviterer deg og din idé til å bli et Mikroprosjekt! Mikroprosjekt er alle prosjekter som ikke går under Immaturus sine grupper eller hovedproduksjoner. Det er en mulighet for alle som ønsker å skape noe kreativt - enten alene eller med andre. Prosjektet må ikke lede frem til visninger, og det trenger heller ikke ha en konkret målsetning. Det er du som bestemmer scenen er din! Interessert? Send e-post til Immaturus sitt Kunstnerisk Råd og fortell om idéen din. KR mottar e-posten din og vurderer om idéen passer inn i konseptet mikroprosjekt. Du vil få en tilbakemelding så fort som mulig. Vi bistår med kunstnerisk råd og veiledning, samt et lite budsjett. Do you have an idea or a vision you want to realize? Do you have trouble finding out who you should do it with, where you ll host it and how to finish it? Do not despair - Immaturus can give you and your ideas the chance to become reality. Mikroprosjekt (microprojects) are all the ideas and projects that do not belong in the groups or main productions of Immaturus. It s an opportunity for those who want to work creatively - alone or with others. The project doesn t have to lead to a performance. It doesn t need to have any specific goals or objectives. You re in charge - the stage is yours! Are you interested? Send KR an to and pitch your idea. KR will receive your and evaluate whether your idea is fitting for the Microproject consept. Feedback will come as soon as possible. We re here to help and give advice, as well as a small budget

11

12 JUBILEUMSPROGRAM VÅREN 2015 JANUAR Mandag 19. Audition for Alice i Eventyrland kl i Speilsalen Tirsdag 20. Audition Alice i Eventyrland kl i Speilsalen Onsdag 21. Micetro kl i Teglverket Onsdag 21. Audition Alice i Eventyrland kl i Storelogen FEBRUAR Onsdag 4. Micetro kl i Storelogen Mandag 16. Poesiaften kl i Speilsalen Onsdag 18. Micetro kl i Teglverket Fredag 20. Jubileumscabaret kl i Storelogen Torsdag 26. Åpen Scene kl i Storelogen Lørdag 28. Tirsdagsimpro forestilling kl i Speilsalen 22 23

13 MARS Onsdag 4. Micetro kl i Teglverket Fredag 13. Poesiaften kl i Speilsalen Onsdag 18. Micetro kl i Storelogen Torsdag 26. Open Mic kl i Storelogen Lørdag 28. Lonform-impro forestilling kl i Speilsalen APRIL Onsdag 1. Torsdag 9. Fredag 10. Lørdag 11. Mandag 13. Tirsdag 14. Onsdag 15. Torsdag 16. Fredag 17. Lørdag 18. Mandag 20. Tirsdag 21. Onsdag 22. Torsdag 23. Fredag 24. Onsdag 29. Micetro kl i Teglverket Åpen Scene kl i Storelogen Poesiaften kl i Speilsalen JUBILEUMSPEMIERE JUBILEUMS-Micetro kl :00 i Teglverket JUBILEUMS-Åpen Scene kl i Storelogen JUBILEUMSTEPPEFALL Micetro kl i Teglverket MAI Søndag 3. Talerør kl i Stillhet Lørdag 9. HELHUS kl på Kvarteret Mandag 11. Generalforsamling kl i Storelogen Onsdag 13. Micetro kl i Teglverket Lørdag 23. Immaturusprisene kl i Tivoli Onsdag 27. Micetro kl i Teglverket Samtlige arrangementer finner sted på Det Akademiske Kvarter

14 studentradioen i bergen FM 96,4/106,1/107,8 Takk til BALLONGDEKOR 26 27

15 FØLG OSS FOR MER INFORMASJON OG OPPDATERINGER!

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner Culture Segments Det nye segmenteringssystemet for kunst-, kultur- og kulturarvorganisasjoner The new segmentation system for arts, culture and heritage organisations Norsk / Norweigan is the new international

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav

inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav Tone Bratteteig hva er egentlig behov og krav? og hvordan kan vi finne dem? å iden,fisere behov først av 4 grunnleggende ak1viteter iterasjon: iden1fisere

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger:

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR

FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR Symfoni, op. 5 On 26 April 1954 Finn Mortensen made his public début as a composer

Detaljer

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling 1 Nr. 1-2012 Tema: Kvinner, klima og bærekrafig utvikling Disse er med og står vakt! HKH Kronprinsesse Mette-Marit Michelle Bachelet Under Secretary General and Excecutive Director, UN Women Erik Solheim

Detaljer

Mary Ann Caws A Meta-Manifesto. Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk

Mary Ann Caws A Meta-Manifesto. Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk Leder og presentasjon av bidragsytere Mary Ann Caws A Meta-Manifesto Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk Elling Borgersrud En høylytt oppfordring til handling Dmitry

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson Å SE OG BLI SETT Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv Sluttrapport av Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson NF-rapport nr. 6/2013 ISBN-nr.: 978-82-7321-644-1 ISSN-nr.:

Detaljer

S O LV E I G A A L B E R G

S O LV E I G A A L B E R G S O LV E I G A A L B E R G p å v e i g j e n n o m / p a s s i n g t h r o u g h FORORD I utarbeidelsen av På vei gjennom har jeg tatt utgangspunkt i Kunsthallen som størrelse og rom. Jeg ville ta et grep

Detaljer

Sannhet gjennom løgn; filosofiske posisjoner gjennom film

Sannhet gjennom løgn; filosofiske posisjoner gjennom film Thomas Hermansen Masteroppgave Sannhet gjennom løgn; filosofiske posisjoner gjennom film En filmfilosofisk studie av Hero (2002) og V for Vendetta (2005) Masteroppgave i filmvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer