Studentteateret 25 ÅRS JUBILEUM VÅREN 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentteateret 25 ÅRS JUBILEUM VÅREN 2015"

Transkript

1 Studentteateret M ATU U I M R S 25 ÅRS JUBILEUM VÅREN 2015

2 STYRET KUNSTNERISK RÅD E-post: Teatersjef Rania Broud Organisatorisk nestleder Michaela Gettwert Økonomiansvarlig Carine H. Kreutzer Anders Løkeland Slåke Mikael Andreas Sandøy Gruppeansvarlig Geirr Berthinsen Arrangementansvarlig Iselin Östman Medlemsansvarlig Cecilie Stokkeland Varg Lukas Folkman Stephanie Serrano Sundby Produksjonsansvarlig Liv Rognsvåg PR- og informasjonsansvarlig Hedda Paulsen KONTAKT OSS E-post: Telefon: Kontortider hverdager: Besøksadresse: Fosswinckelsgate 7 Postadresse: Postboks 1822 Håkonsgaten, 5828 Bergen Foto & Layout/design Henriette Abbedissen Kopirett 2015 Immaturus. Alle rettigheter reservert.

3 INNHOLD TEATERSJEFSHILSEN... 5 VI DEKKER TIL JUBILEUMSFEST... 6 VÅRE GRUPPER... 8 BLI MED I IMMATURUS JUBILEUMSPRODUKSJON PROGAM FOR VÅREN MIKROPROSJEKT VELKOMMEN TIL IMMATURUSJUBILEUM! Det er en stor ære og privilegium å være teatersjef for Immaturus denne jubileumsvåren. Immaturus er en arena der du får muligheten til å gjøre det du brenner for - skape teatermagi! Vi er i dag et velsmurt organisatorisk apparat som står for flere titalls arrangementer hvert semester. Immaturusgruppene er våre grunnpilarer med ukentlig aktivitet. Våre hovedproduksjoner velges utfra innsendte søknader fra personer som viser et engasjement og lidenskap for teater. Sammen står vi bak et studentteater med høy kunstnerisk kvalitet gjennom våre produksjoner. Med det sagt er det meg en glede å presentere storsatsningen Alice i Eventyrland med Mira Nadina Mertens som regissør for vårens jubileumsforestilling. Jeg håper vi med dette stykket viser hvor langt vi har kommet i vår kunstneriske utvikling. Det blir en spennende og original tolkning av Lewis Carrolls opprinnelige historie. Et slikt vågalt steg er jeg stolt av at vi tørr å ta. Velkommen til feiringen skal du være, enten som medlem i en gruppe, komité, produksjon - eller som besøkende publikummer. WELCOME TO OUR ANNIVERSERY! It s a great honor and privilege to be the director of Immaturus during our anniversary this spring. As a student theatre we make it possible for you to practice your passion for the theatre. We are a well organized organisation that puts up a couple of dozen shows and events each semester. Our foundation is the Immaturus groups that are active every week. We pick out our main productions based on applications sent by people who show a great commitment and passion for the theatre. Together we stand behind a student theatre that produces shows with high artistic quality. With that said it is my pleasure to introduce our main event: Alice in Wonderland. Our director for the spring anniversary show is Mira Nadina Mertens. I hope we with this piece show our audience just how far we ve come in our artistic development. It s going to be an exciting and original interpretation of the original story by Lewis Carroll. I m proud of us for taking such a daring step. Welcome to our celebration, either as a member in a group, committee or in a production - or as a visiting audience member. Rania Broud, Teatersjef Studentteateret Immaturus 5

4 VI DEKKER TIL JUBILEUMSFEST I år vender vi blikket bakover, ser på veien som har ført oss hit, og gir oss selv stående applaus. Studentteateret Immaturus startet opp som en liten gruppe teaterentusiaster med første forestilling i Vi har utviklet oss med stor suksess. I dag er vi stolte av å erklære oss selv som Norges største studentteater, med en tilnærmet profesjonell struktur. Navnet Immaturus betyr umoden og lat. Det ble tidligere brukt som en karakter ved universitetet, som betydde: ikke bestått. Studentteateret tok navnet i 1992 som en internvits, da mange av medlemmene brukte så mye tid på teateret at de strøk på eksamen. Dette vitner om det vi er aller mest stolt av: 25 år med fantastiske medlemmer som har vært dyktige, sterke og kreative ildsjeler. Vi gir de karakteren A! Vi har tatt på oss festhatten og skal poppe champagnen. Vi inviterer deg og dine til å bli med på festen! This year we look at the paths that have brought us here and give ourselves a standing ovation. Immaturus started as a small group of theater enthusiasts with the first performance in We ve evolved from that point, with big success. Today we re proud to declare ourselves as Norways largest student theater, with a comparatively professional organizational structure. The name Immaturs means immature and lazy. The word was formerly used to denote a grade at the university that meant: failed. The student theater took the name as an inside joke in 1992, seeing as many of the students spent so much time at the theater that they failed their exams. This has lead us to 25 years of dedicated members who have proven to be skillful, strong and creative souls. We give them an A+! With our party hats on we pop the champagne. We invite you to join us on this festive occasion! 6 7

5 VÅRE GRUPPER Vi har syv aktive grupper i Immaturus som ledes av våre syv engasjerte gruppeledere. Vi har to grupper for de som liker skrivekunsten - Skrivegruppa og Skrivesperre. Det finnes tre improgrupper for de som vil prøve seg som improvisasjonsskuespiller - Bergen Micetro, Tirsdagsimpro og Longform impro. Og to grupper for den mer teknisk interesserte - Radioteateret og Lol-kom. Alle gruppene har rom for kunstnerisk utfoldelse, og det er ingen krav om forkunnskaper! OUR GROUPS We have seven active groups in Immaturus which are being led by our seven dedicated group leaders. We have two groups for those who love writing - Skrivegruppa and Skrivesperre. There are three improvisation groups for those of you who wish to try out as an improvisation actor - Bergen Micetro, Tirsdagsimpro and Longform-impro, as well as two groups for those who are more technically oriented - Radioteateret and Lol-kom. All of our groups have room for artistic creativity and there are no requirements to join! LONGFORM IMPRO Gruppeleder: Håvard Nyhagen Henriksen E-post: Tidspunkt: Torsdager kl i NGBN TIRSDAGSIMPRO Gruppeleder: Eirin Kolberg E-post: Tidspunkt: Tirsdager kl i Speilsalen BERGEN MICETRO Gruppeleder: Hans Magne Skard E-post: Tidspunkt: Annenhver onsdag kl i Storelogen SKRIVESPERRE Gruppeleder: Simon S. Olsen E-post: Tidspunkt: Tirsdager kl på Det Akademiske Kvarter RADIOTEATERET Gruppeleder: Thale Damm-Johnsen E-post: Tidspunkt: Torsdager kl hos SRIB SKRIVEGRUPPA Gruppeleder: Joanna Tocher E-post: Tidspunkt: Tirsdager kl i Stillhet LYS- og LYDKOMITEEN Gruppeleder: Fredrik Smith Sandstrøm Epost: Tidspunkt: Disse tilpasses produksjonene. 8 9

6 LONGFORM IMPRO Longform impro er teater uten manus. Vi skaper forestillinger med en lengde på minutter. Vi jobber med scener, scenearbeid og leker. En typisk øving begynner med oppvarmingsøvelser for å øve opp fokus, spontanitet og kreativitet. Gruppen passer best for folk som har litt erfaring med impro eller skuespill fra før. BERGEN MICETRO Bergen Micetro er et tilbud for både innvidde travere og impro-jomfruer til å leke seg med improvisert teater foran et publikum! Før forestilling arrangeres det workshops for deg som ønsker å være med å lage show. Du er også hjertelig velkommen som publikummer! Mer info finner du på facebook.com/bergenmicetro. Longform impro is theater without a script. We practice creating performances that are minutes long. We work with scene development and improvisation exercises. A typical rehearsal starts with warm-up exercises to improve focus, spontaneity and creativity. This group is best suited for those with some previous experience from improvisation and acting. Bergen Micetro is an offer for both experienced actors and improvisation-virgins who enjoy playing with improvisational theater in front of an audience! Before the performances, we organize workshops for those of you who want to make a show. You re also more than welcome to attend as audience! For more information, visit: facebook.com/bergenmicetro. TIRSDAGSIMPRO Tirsdagsimpro fokuserer på spontanitet og lek. Vi øver på grunnleggende teknikker i impro som strukturer, historie, samspill og karakterer. Vi driver med både teatersport, improviserte scener, humor og historie. Alle nyttige ting å trene på for både viderekomne og nybegynnere som liker å stå på scenen. SKRIVESPERRE Skrivesperre er for aspirerende forfattere av alle typer prosatekster. Gruppens mål er at medlemmene skal trene seg opp og forbedre egne evner til å skrive lengre tekster. Vi gir gode og saklige tilbakemeldinger til hverandre og lærer slik flere av de uendelig mange måtene man kan tenke som forfatter. Egenskrevet tekst er ikke et krav. Tirsdagsimpro is a group which focuses mostly on spontaneity and playfullness. We practice basic techniques of improvisation, such as structures, plot, interaction and characters. We do theater sports, improvised scenes, humour and storytelling. Useful for those who are new to improvisation and who enjoys being on stage, as well as for those who are intermediate. Skrivesperre is a group for aspiring writers of all genres of prose. The goal for this group is that all members shall practice and improve their skills to write longer texts. We provide good and constructive feedback on each others texts and by doing this we learn several of the endless ways one can think as a writer. A self written text is not a requirement

7 SKRIVEGRUPPA Skrivegruppa møtes hver tirsdag for å dele egenskrevne, korte tekster og gir hverandre tilbakemelding, kritikk og ros! Felles for alle er at vi liker å skrive og har lyst til å bli flinkere. Skrivegruppa arrangerer Poesiaften i løpet av semesteret der vi leser våre tekster på scenen og inviterer andre til å lese sine. Du finner disse i programoversikten. LOLKOM Lolkom, som står for Lyd- og lyskomiteen, er Immaturus sin teknikkergruppe. I samarbeid med Kraftetaten på Kvarteret dekker vi Immaturus sine tekniske behov på produksjoner og arrangementer. Du vil lære å rigge opp og bruke profesjonelt lyd- og/ eller lysutstyr. Du får anledning til å utfolde deg gjennom selvstendig arbeid. Skrivegruppa meets every Tuesday to share our own written texts and give each other feedback, constructive criticism and praise! What we all have in common is that we enjoy writing and we all want to get better. Skrivegruppa also arranges Poesiaften during the semester where we read our texts on stage and invite others to read theirs. You will find these in the semester program. Lolkom stands for sound and light committee, which is Immaturus s own technicial group. In collaboration with Kraftetaten on Kvarteret, we cover Immaturus s technical needs for productions and other events. You ll learn how to rig and use professional audio and/or lightning equipment. You ll get an opportunity to express yourself through independent work. RADIOTEATERET Hos oss vil du få den unike sjansen til å skrive, spille inn og redigere ditt eget radioteater. Vi har en halvtimes sendetid hver onsdag kl der vi gjerne vil høre din stemme! Du behøver ingen forkunnskaper, all opplæring får du av oss. Radioteateret - Here you ll have the unique chance to write, record and edit your own radio production. We have half an hour of airtime every Wednesday at 12:30 where we would like to hear your voice! You need no prior experience, you ll get all the training needed from us

8 BLI MED I IMMATURUS Det finnes flere veier til teateret. Vi gjør vårt beste for å tilby et bredt og variert kulturtilbud. Studentteateret Immaturus er åpent for studenter fra alle utdanningsinstitusjoner. Vårt hovedformål er at du som medlem får muligheten til å skape og oppleve. Kunstnerisk frihet er i fokus. Som Immaturusmedlem får du en rekke interngoder: Rabatter på DNS og BIT Teatergarasjen Internbevis på Det Akademiske Kvarter. Det vil si at du får gratis kaffe og te, samt internpris på mat og drikke Interessert? Kontakt medlemsansvarlig, Cecilie Stokkeland, på Medlemsskap for vårsemesteret 2015 koster 100 kroner for aktive medlemmer og 200 kroner for støttemedlemmer. JOIN IMMATURUS! In Immaturus, we do our best to offer you a varied and broad range of cultural activities. The Immaturus Student Theater is open for students from all educational institutions in Bergen. Our main goal is to provide our members the opportunity to create and experience art. The freedom of expression is our main focus. As an Immaturus member you ll also receive a number of exclusive benefits: Discounts at DNS and BIT Teatergarasjen Intern ID at Det Akademiske Kvarter, allowing you to enjoy free coffee and tea, as well as discounts on food and drinks Interested? Contact our membership coordinator, Cecilie Stokkeland, at The membership fee for the 2015 spring semester is 100 kr for active members, and 200 kr for support members

9 ALICE I EVENTYRLAND Hvem er Alice? Hvordan havnet hun i Eventyrland? Hvorfor flykter hun fra virkeligheten? Under denne forestillingen vil det ulogiske være i fokus. Drømmenes verden, form og logikk vil utforskes. Grensen mellom det virkelige og det fiktive blir utvisket. Alices absurde verden vil bli etablert i et tverrkunstnerisk landskap. Hvordan vil scenene utfolde seg? Vil publikum være delaktig i den gales verden? Og hvordan vil scenerommet brukes? Jeg vil ikke ha noe med gale folk å gjøre Det kan du nok ikke unngå, vi er gale alle sammen her omkring. Jeg er gal. Du er gal. Hvordan vet du at jeg er gal? Who is Alice? How did she arrive in Wonderland? Why does she attempt to escape reality? Det er du nok, ellers ville du ikke ha kommet hit. The illogical will be the focus in this performance. The world of dreams, form and logic will be explored, the boundaries between reality and fiction erased. Alice s world of absurdity will be created in an interdisciplinary view. How will the scenes unfold? Will the audience be involved in this world of madness? And how will the stage be used? 16 17

10 MIKROPROSJEKT Har du en ídé du vil gjennomføre, men vet ikke helt hvem, hvor eller hvordan? Fortvil ikke Immaturus inviterer deg og din idé til å bli et Mikroprosjekt! Mikroprosjekt er alle prosjekter som ikke går under Immaturus sine grupper eller hovedproduksjoner. Det er en mulighet for alle som ønsker å skape noe kreativt - enten alene eller med andre. Prosjektet må ikke lede frem til visninger, og det trenger heller ikke ha en konkret målsetning. Det er du som bestemmer scenen er din! Interessert? Send e-post til Immaturus sitt Kunstnerisk Råd og fortell om idéen din. KR mottar e-posten din og vurderer om idéen passer inn i konseptet mikroprosjekt. Du vil få en tilbakemelding så fort som mulig. Vi bistår med kunstnerisk råd og veiledning, samt et lite budsjett. Do you have an idea or a vision you want to realize? Do you have trouble finding out who you should do it with, where you ll host it and how to finish it? Do not despair - Immaturus can give you and your ideas the chance to become reality. Mikroprosjekt (microprojects) are all the ideas and projects that do not belong in the groups or main productions of Immaturus. It s an opportunity for those who want to work creatively - alone or with others. The project doesn t have to lead to a performance. It doesn t need to have any specific goals or objectives. You re in charge - the stage is yours! Are you interested? Send KR an to and pitch your idea. KR will receive your and evaluate whether your idea is fitting for the Microproject consept. Feedback will come as soon as possible. We re here to help and give advice, as well as a small budget

11

12 JUBILEUMSPROGRAM VÅREN 2015 JANUAR Mandag 19. Audition for Alice i Eventyrland kl i Speilsalen Tirsdag 20. Audition Alice i Eventyrland kl i Speilsalen Onsdag 21. Micetro kl i Teglverket Onsdag 21. Audition Alice i Eventyrland kl i Storelogen FEBRUAR Onsdag 4. Micetro kl i Storelogen Mandag 16. Poesiaften kl i Speilsalen Onsdag 18. Micetro kl i Teglverket Fredag 20. Jubileumscabaret kl i Storelogen Torsdag 26. Åpen Scene kl i Storelogen Lørdag 28. Tirsdagsimpro forestilling kl i Speilsalen 22 23

13 MARS Onsdag 4. Micetro kl i Teglverket Fredag 13. Poesiaften kl i Speilsalen Onsdag 18. Micetro kl i Storelogen Torsdag 26. Open Mic kl i Storelogen Lørdag 28. Lonform-impro forestilling kl i Speilsalen APRIL Onsdag 1. Torsdag 9. Fredag 10. Lørdag 11. Mandag 13. Tirsdag 14. Onsdag 15. Torsdag 16. Fredag 17. Lørdag 18. Mandag 20. Tirsdag 21. Onsdag 22. Torsdag 23. Fredag 24. Onsdag 29. Micetro kl i Teglverket Åpen Scene kl i Storelogen Poesiaften kl i Speilsalen JUBILEUMSPEMIERE JUBILEUMS-Micetro kl :00 i Teglverket JUBILEUMS-Åpen Scene kl i Storelogen JUBILEUMSTEPPEFALL Micetro kl i Teglverket MAI Søndag 3. Talerør kl i Stillhet Lørdag 9. HELHUS kl på Kvarteret Mandag 11. Generalforsamling kl i Storelogen Onsdag 13. Micetro kl i Teglverket Lørdag 23. Immaturusprisene kl i Tivoli Onsdag 27. Micetro kl i Teglverket Samtlige arrangementer finner sted på Det Akademiske Kvarter

14 studentradioen i bergen FM 96,4/106,1/107,8 Takk til BALLONGDEKOR 26 27

15 FØLG OSS FOR MER INFORMASJON OG OPPDATERINGER!

STUDENTTEATERET IMMATURUS

STUDENTTEATERET IMMATURUS STUDENTTEATERET IMMATURUS HØSTSEMESTERET 2015 Foto: Henriette Abbedissen STYRET TEATERSJEF Ane Marie Bjerknes Friberg teatersjef@immaturus.no ØKONOMIANSVARLIG Carine Haugen Kreutzer okonomi@immaturus.no

Detaljer

En høst med urfremføringer. Kontakt oss. Styret. Kunstnerisk råd kr@immaturus.no

En høst med urfremføringer. Kontakt oss. Styret. Kunstnerisk råd kr@immaturus.no // høsten 2014 // Kontakt oss E-post: kontakt@immaturus.no Telefon: 55 58 99 33 Kontortider hverdager: 12-14 Besøksadresse: Fosswinkelsgate 7 Postadresse: Postboks 1822 Håkonsgaten, 5828 Bergen Styret

Detaljer

Find information about our student theatre Immaturus in english at immaturus.no.

Find information about our student theatre Immaturus in english at immaturus.no. Våren 2014 Find information about our student theatre Immaturus in english at immaturus.no. EN MODIG ARENA Det er en stor glede å ønske velkommen til Immaturus våren 2014, til et program som bærer preg

Detaljer

STYRET & KUNSTNERISK RÅD

STYRET & KUNSTNERISK RÅD VÅRSEMESTERET 2016 STYRET & KUNSTNERISK RÅD Ane Marie Bjerknes Friberg Teatersjef Iselin Östman Nestleder Johann Tunold Rugelsjøen PR-Ansvarlig Maja B. Sundt Produksjons- Ansvarlig Camilla Mjøen Lien Presseansvarlig

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun.

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun. Pets and vets The key to communication The key to communication 34-35 36 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Uttrykke og begrunne

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Arbeidsplan for 8.klasse

Arbeidsplan for 8.klasse veke 2 Arbeidsplan for 8.klasse Måndag 11. Tysdag 12. Onsdag 13. Torsdag 14. Fredag 15. 8.20-9.45 10.00-11.00 11.30-12.15 12.25-13.10 13.15-14.00 Krle/ lesing Symjing Norsk /lesing Norsk/ lesing Matte/

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES Ukebrevet Uke 23 (6/6 12/6) Hei alle: FELLES Da har vi fått godkjenningen fra Lotteri og stiftelsestilsynet på vår søknad om navneendring til Stiftelsen Tønsberg Montessori. Det gjelder både for barnehagen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER FAIR PLAY et samarbeidsprogram mellom Norsk Tipping og Norges Fotballforbund 1. Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Rick Salmon Subscribe to my blog at: www. www.ricksalmon. ricksalmon.com rs@ricksalmon.com Tlf.

Detaljer

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer!

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer! If we are organized in the way we hang clothes on the racks and put clothes in the bins, we ll have a wonderfully organized sale! And you will sell more! With the front of the clothing item facing you,

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 39-11 Oppfølging fra forrige møte - Orienteringer 1. LEDER Julekvarteret Har laget googledoc og satt opp skift for julekvarteret. Så langt få som har meldt seg til

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

A uke 38 8.trinn 2015-2016

A uke 38 8.trinn 2015-2016 A uke 38 8.trinn 2015-2016 Timer Mandag 14 Tirsdag 15 Onsdag 16 Torsdag 17 Fredag 18 0 0800-0845 TEAM 1 0855-0940 0940-0955 2 0955-1040 3 10 4 0-112 5 112 5-1155 4 1155-12 4 0 5 12 4 0-13 2 5 13 2 5-13

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer