REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen"

Transkript

1 REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede Forfall Rogaland fylkeskommune Janne Johnsen, leder X Rogaland fylkeskommune Terje Halleland X Rogaland fylkeskommune Elin Schanche X Rogaland fylkeskommune Tom Tvedt X Rogaland fylkeskommune Ellen Solheim X Rogaland fylkeskommune Arne Bergsvåg X Rogaland fylkeskommune Kjartan Alexander Lunde X Rogaland fylkeskommune Rune Tvedt X Stavanger kommune Christine Sagen Helgø X Stavanger kommune Cecilie Bjelland X Stavanger kommune Helge Solum-Larsen X Sandnes kommune Stanley Wirak X Sandnes kommune Olav Birkeland X Randaberg kommune Bjørn Kahrs X Sola kommune Ole Ueland X Klepp kommune Ane Mari Braut Nese X Gjesdal kommune Frode Fjeldsbø X Hå kommune Mons Skrettingland X Time kommune Reinert Kverneland X Varamedlemmer Navn Møtt for Rogaland fylkeskommune Hildegunn Bjelde Tom Tvedt Sandnes kommune Tove Franzen Olav Birkeland Dessuten møtte: Statens vegvesen Kommuner RFK Navn Helge Eidsnes, Paal Fosdal, Astrid Eide, Svein Nyback-Nilsen, Stine Åsland Hildegunn Hausken, Håkon Auglend, Carles Bas- Coloma Gottfried Heinzerling, Trond Nerdal, Kristin D. Holthe, Øyvind Langeland, Mirjana Gvozdic, Marie Koch Singelstad, Tore Jensen 1

2 AGENDA: 00/14 Referat fra møte 4/14 den Sak 10/14 Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Til møte var det sendt ut i forkant: - Brev fra Samferdselsdepartementet datert Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Sak 11/14 Grunnlaget til Bypakke Nord-Jæren Til møte var det sendt ut i forkant: - Saksframlegg - Kart over prosjekter i Bypakke Nord-Jæren - Oversikt over bomringene i Bypakke Nord-Jæren - Bomstasjoner i Bypakke Nord-Jæren, detaljert - Oversikt over forslag til stenging av veger i forbindelse med Bypakke Nord-Jæren - Trafikknotat Bypakke Nord-Jæren - Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren - Bruk av bominntekter til drift av kollektivtrafikk - Programområde Sykkel Sak 12/14 Sak 13/14 Kollektivtrasé på Forus (finansieringstilskudd) Rundkjøring Fv247/Fv249 i Klepp kommune (finansieringstilskudd) Eventuelt Møtekalender for høsten Stavanger, Gottfried Heinzerling samferdselssjef NB! Neste møte blir torsdag 11.september kl. 10:00 12:00. 2

3 Referat: Sak 00/14 Referat fra møte 4/14 den Sandnes kommune etterlyste tidligere innspill i forrige referat, konkret i forhold til veiløsninger mot Sandnes Øst. Det ble bestemt at fremtidige referat skal være mer utfyllende, og at innspill skal referatføres. Referatet ble vedtatt uten øvrige kommentarer. Sak 10/14 Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Saken ble diskutert i to separate bolker; brev fra Samferdselsdepartementet om mandat for forhandlinger om bymiljøavtaler datert og notat om forslag til styringsstruktur for Bypakke Nord-Jæren og Bypakke Jæren. Innspill er referatført uten for mye redaksjonell bearbeiding. Ad brevet fra Samferdselsdepartementet: Fylkesordføreren kommenterte at brevet fra Samferdselsdepartementet er svært positivt for Rogaland, og trakk spesielt frem at prosjektet Bussvei 2020 nevnes som aktuell for statlig investeringsstøtte. Øvrige kommentarer Rune Tvedt, Rogaland fylkeskommune: Styringsstrukturen og fylkesmannens rolle er ganske omfattende. Hvor mange roller er det rimelig at en fylkesmann har, og hvor mange statlige føringer skal et forum som dette forholde seg til? Brevet indikerer ikke at staten vil inngå avtaler som medfører økonomiske bindinger over flere år. Helge Eidsnes, Statens Vegvesen: Generell kommentar et at det gjenstår noe arbeid, men det som foreligger er en første konkretisering av innholdet i avtalene. I forhold til fylkesmannens rolle var svaret at Statens Vegvesen er statens representant, men at fylkesmannen er gitt observatørstatus. Når det gjelder økonomi skal forpliktende avtaler inngås, og dette går på statens budsjetter og bevilgninger. Gottfried Heinzerling, Rogaland fylkeskommune: Orienterte om at det har vært avholdt et felles møte mellom Oslo, Akershus, Trondheim og Stavanger for å drøfte hvordan byene skal forholde seg til oppgaven. De fire byene forventer klar forpliktelse fra staten, og vil jobbe fra hver sin kant inn 3

4 mot staten. Terje Halleland, Rogaland fylkeskommune: Tok opp at bymiljøavtalen skal påvirkes av belønningsavtalen, og utrykte bekymring for tellepunktene på motorveien med tanke på om det er mulig å oppnå nullvekst. Ønsket at det tas initiativ for å fjerne tellepunktet. Gottfried Heinzerling, Rogaland fylkeskommune: Problemstilling er tatt opp med statsråden, og har fått tilbakemelding om at det kommer en løsning. Det er forventet at tellepunkt på E39 ikke skal være avgjørende ved vurdering av resultatene knyttet ilt avtalen om belønningsordningen. Elin Schanche, Rogaland fylkeskommune: Påpekte at det kreves en sterk sammenheng mellom areal og transport. Dette betyr at regionalplanen må bli brukt i arbeidet med Transportplan Jæren. Christine Sagen Helgø, Stavanger kommune: Opplever at brevet svarer på det regionen spør om i forhold til bymiljøavtaler, men stiller spørsmål til den videre prosessen. Hvor proaktive kan vi være i den videre prosessen - bør vi svare departementet at vi ønsker en avtale? Janne Johnsen, fylkesordfører: Dette er en orientering til s-gruppen. Vi er i ferd med å klargjøre saken for en høringsrunde før den skal opp i fylkestinget og så videre til endelig behandling. Vi har startet arbeidet, og de neste månedene vil vise om vi får det til. Oslo har kommet langt, og kan signere. Det samme gjelder Trondheim, men Rogaland ligger litt etter rent tidsmessig. Helge Eidsnes, Statens Vegvesen: Sluttet seg til fylkesordførerens kommentar. SVV skal lage ramme rundt forhandlingene. Det vil komme nærmere føringer etter hvert. Ingen flere kommentarer til brevet. Ad Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Fylkesordfører foreslo å sende forslaget på høring. Ingen flere kommentarer. Vedtak: Styringsgruppen anbefaler overfor Fylkestinget at saken sendes til berørte kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå og Jernbaneverket for høring. Vedtaket var enstemmig. 4

5 Sak 11/14: Grunnlaget til Bypakke Nord-Jæren Fylkesordfører la frem forslag om at saken sendes på høring, men ba om en klargjøring av hvilket tall som gjelder. Målfried Teigen, Statens Vegvesen: mill. kr. er gjeldende tall for samlete utgifter knyttet til Bypakke Nord-Jæren, jfr. Saksfremlegg Bypakke Nord-Jæren til Statens vegvesen, tabell 1 finansieringsplan, side 3. Rune Tvedt, Rogaland fylkeskommune: Stilte spørsmål om hvordan er pris- og lønnsstigning er ivaretatt. Gottfried Heinzerling, Rogaland fylkeskommune: Sluttsummen har tatt innover seg en økning, men en kan aldri ta med alle uforutsette utgifter over 15 år. Forsøkt ivaretatt, men det vil være en usikkerhet rundt dette. Ellen Solheim, Rogaland fylkeskommune: Tok opp drift av kollektiv ved bruk av bompenger. Hva gjøres når vi kommer til 2032? Ble uttrykt bekymring for at vi gjør oss avhengig av bompenger til drift av kollektiv. Gottfried Heinzerling, Rogaland fylkeskommune: Veitrafikkloven tillater bruk av bompenger til drift av kollektiv. Vedlegget viser bruk av bompenger til kollektiv med exit-alternativer. Et alternativ er å øke dekningsbidraget fra 50 % til 70 %. Tilskuddene vil da kun bli brukt i en overgangsperiode. Et annet alternativ skissert er å redusere tilbudet ved avsluttet bomperiode. Janne Johnsen, fylkesordfører: Fylkesordføreren påpekte at brevet fra samferdselsdepartementet forutsetter at vi ikke må gjøre oss avhengig av å bruke bompenger til drift for kollektivtransport. Ole Ueland, Sola kommune: Representanten tror bruk av bompenger til drift av kollektiv blir et tema i høringen, og tilrår at en bør bruke mye penger tidlig i perioden for å øke passasjergrunnlaget, og ikke gjøre seg avhengig av å måtte bruke 3 mrd. hvert år. Terje Halleland, Rogaland fylkeskommune: Oppfordret kommunene til å ha gode prosesser før behandling, og grundige gjennomganger for å se på ulike konsekvenser. Uttrykte ønske om å prioritere mer på vei. Vi burde vært tydelige på at økte statlige bidrag går til å redusere takstene. Dette er utydelig i dokumentet. Advarte samtidig mot å bruke bompenger til driftsmidler på kollektiv. Arne Bergsvåg, Rogaland fylkeskommune: Kommenterte at dette er en stor skattebyrde på innbyggerne, men at Senterpartiet kommer til å støtte utsendelsen av forslaget til høring nå, med forbehold om hva som gjøres etter høringsrunden. 5

6 Stanley Wirak, Sandnes kommune: Forslag om at følgende tas inn i forslaget om at "veiløsning til Sandnes øst kan realiseres i løpet av bomperioden" dvs. innen Sandnes kommune klarer ikke å fortette med opptil 900 boliger langs kollektivaksene pr. år, og må derfor prioritere utbygging av Sandnes øst. Terje Halleland, Rogaland fylkeskommune: Vil gå inn for utsendelsen av forslaget til høring, men er i utgangspunkt skeptisk mot en ny bomordning. Oppfordret kommunen til å ha gode prosesser og gjennomganger. FrP binder seg dermed ikke til hva slags valg partiet vil lande på til slutt. Profilen i pakken er skjev: vi tar inn 100 % fra bilistene og gir 30 % tilbake. Videre bør en være tydelige på at økte statlige bidrag bør gå til å redusere takstene. Ole Ueland, Sola kommune: Sandnes øst-adkomst har vært tematikk. Etterlyser konstruktive diskusjoner, men trenger faktaopplysninger. Håper Sandnes kan skaffe faktagrunnlag på eksempelvis når det er behov for veiprosjektene. Både når det gjelder RV13 og Gandsfjord bro. Ueland stilte spørsmål om det er rom i pakken for disse prosjektene, og hva må i så fall ut? Og hvordan forholder vi oss til prosjekter som ikke ligger i NTP. Vi trenger svar på disse spørsmålene. Ellen Solheim, Rogaland fylkeskommune: Det er viktig at Sandnes er med på laget. Hilde Gunn Bjelde, Rogaland fylkeskommune: Viktig med en runde nå. Når veiforbindelsen til Sandnes øst (Gandsfjord) ikke ligger inne, er det noen som synes det er spesielt. Vi har kjempet lenge for denne broen. Behovet for en veiforbindelse er veldokumentert. Setningen fra Sandnes er kanskje for rund, men er det minste vi må kunne ta inn før høring. Gottfried Heinzerling, Rogaland fylkeskommune: Sandnes øst er tatt administrativ veldig alvorlig. Vi satser på Bussvei og Sandnes og Hove. Tilgjengeligheten til Sandnes øst vil forbedres de neste årene. Selv om Gandsfjord bro blir bygget vet vi ikke om det vil løse kø-problematikken. Broen ligger på minimum 3 milliarder. Det betyr at vi må diskutere i forhold til målet med pakken - hva skal inn og ut? Derfor ligger ikke RV 13 og Gandsfjord bro inne i perioden til Det som Stanley Wirak tar opp er det som er forsøkt ivaretatt. Stanley Wirak, Sandnes kommune: Det ble satt i gang arbeid med Gandsfjord bro fra Vegvesenet sin side, men dette stagnerte. Jeg sier ikke at broen er eneste løsning, men vi må ha en god veiløsning mot Sandnes Øst. Vi har vedtatt at Sandnes øst skal være hovedretningen for utbyggingen i regionen, da må vi ha veier. Politisk er det helt umulig å gå med på en bompakke uten forsikring om at det kommer veiløsninger mot Sandnes øst. Ane Mari Braut Nese, Klepp kommune: Ønsker vi mer enn det som ligger i pakken, må det fremkomme hva konsekvensene er. Uttrykte usikkerhet rundt formuleringen fra Stanley Wirak, og stilte spørsmål om 6

7 hva det er som skal ut for at RV13 eller Gandsfjord bro skal inn? Stanley Wirak, Sandnes kommune: Sandnes øst har blitt tatt ut, det har ligget inne. Vi ønsker ikke inn noe nytt, men ønsker at ting skal være slik det var før. Ane Mari Braut Nese, Klepp kommune: Det viktigste er å finne en løsning for utbygging på Sandnes, og det er ikke nødvendigvis Gandsfjord bro. Helge Eidsnes, Statens Vegvesen: Statens vegvesen har vurdert etter beste evne. Dette er porteføljestyring. Når det gjelder Sandnes øst er vegvesenet sitt forslag bygget på trafikkgrunnlag og kostnadsberegninger. Vegvesenet kan ikke hekte på en ny setning om Sandnes øst når vi ikke vet behovet, effekten eller kostnader. Da ønskes saken tilbake for videre arbeid før det senes til departementet. Hilde Gunn Bjelde, Rogaland fylkeskommune: Hva er det politikerne i Sandnes skal tenke om prosessen som har vært? Nå er utbyggingsbehovene i Sandnes ikke sikret. Arne Bergsvåg, Rogaland fylkeskommune: Bergsvåg stilte spørsmål ved prosessen som har vært så langt. Sandnes øst og Gandsfjord bro har det vært snakk om hele tiden. Må kunne formulere noe inn i forhold til Sandnes øst. Paal Fosdal, Statens Vegvesen: I den videre prosessen vil innspill bli tatt inn, eller kommentert og følger så saken. Dersom dette er veldig viktig for Sandnes er det noe som hører hjemme i høringsprosessen. Gottfried Heinzerling, Rogaland fylkeskommune: Dette er ikke noe som kommer plutselig. Denne saken har vært varselet siden 2011/2012 og vi har spilt med åpne kort. Vi tar utgangspunkt i innfasing av ulike utbygginger i regionalplan Jæren. Gandsfjord bro var aldri fullstendig utredet. Stanley Wirak, Sandnes kommune: Bekrefter at dette ikke kommer brått på, men stiller spørsmål ved s-gruppens funksjon. Trodde gruppen skulle gi signaler. Hva er vitsen for langsiktig plan for Jæren hvis Vegvesenet kan stryke det med et pennestrøk. Sandnes kan ikke være med på bompenge-pakken uten denne forsikringen. Helge Solum Larsen: Jeg ser for meg at vi må telle stemmer i denne saken, det synes jeg er beklagelig. Synes det er beklagelig at noen stiller ultimatum før det blir sendt på høring. Jeg kan ikke være med på en setning som jeg ikke vet hva er. Jeg synes dette er kjempekomplisert. Dersom vi tar inn et prosjekt vi ikke vet hva koster, må enten takstene økes eller så må noen prosjekter ut. 7

8 Bjørn Kahrs, Randaberg kommune: Enig med forrige taler. Vi vet ikke hva Gandsfjord bro koster. Og hvor stort er prosjektet Sandnes øst, og hvordan skal utbyggingen foregår. Sandnes øst må bli en del av Sandnes sine innspill i høringen. Jeg har problemer med at dette skal inn når det ikke er tallfestet. Hva blir bompengesatsen da? Hva blir konsekvensene? Frode Fjeldsbø, Gjesdal kommune: Vi må diskutere det rent faglige og det politiske. Tjener det prosessen at vi gir et kraftig nei til Sandnes. Hvem stiller hvem et ultimatum? Skal vi tvinge Sandnes med på dette? Christine Sagen Helgø: Sandnes kan melde sine perspektiv inn i høringsprosessen, så legges dette eventuelt inn etter høringen og før endelig behandling. Vi har TKV som vi vil vurdere om vi tar inn i høringen. Toget går ikke nå, det går i høringen. Dette innspillet hører hjemme under høringsfasen. Det ville vært synd å utsette denne saken som vi har brukt så mye tid og krefter på. Tove Frantzen, Sandnes kommune: Jeg har forståelse for alle innspill. Men det er sammenheng mellom denne planen og regionalplan Jæren. Jeg har sittet i plangruppen for kommuneplan Sandnes. Vi må ha spredt vekst i Sandnes for å utnytte sosial vekst. Vi vet ikke om vi klarer opprettholde de 700 boligene. Det er nødvendig med en veiløsning i dette området. Elin Schanche, Rogaland fylkeskommune: Bra at Sandnes er sitt ansvar bevisst. Men det er ikke samsvar mellom ønsket vekst, og mulig vekst. Tove Frantzen, Sandnes kommune: Trenger klare signaler på at det ikke er behov for Sandnes øst. Cecilie Bjelland, Stavanger kommune: Stanley Wirak har løftet sine ønsker fra Sandnes, og vi ønsker å kunne ha reelle diskusjoner. Spørsmålet er: hva gjør vi nå? Fra Stavanger sin side kan vi ikke stoppe dette nå. Vi håper at vi kan sende dette ut på høring, og så kan Sandnes stå fritt til å komme med innspill under høringsprosessen. Ellen Solheim, Rogaland fylkeskommune: Mye godt ligger inne i pakken som drukner i Sandnes øst-diskusjonen. Vatne ligger inne som stort utbyggingsområde. E39 vil avhjelpe trafikksituasjonen. Sykkelstamveien vil avhjelpe. Mange positive saker ligger inne for Sandnes. Hilde Gunn Bjelde, Rogaland fylkeskommune: Mange innspill har blitt tatt opp uten å ha blitt diskutert. Jeg synes diskusjonen om Sandnes øst er positiv. Vi må være pragmatiske. Jeg oppfatter ikke at det blir satt et ultimatum fra Stanley Wirak, men at han tar opp noe som har blitt tatt opp mange ganger før. Det er en trafikk-kork som er der nå, som vi må håndtere. Jeg synes det er teit at Vegvesenet sier at saken må trekkes dersom denne setningen blir lagt inn. Synes det er underlig at Vegvesenet kan dupere s-gruppen. 8

9 Helge Solum Larsen, Stavanger kommune: Jeg synes det ville vært uansvarlig av fagfolkene å ikke si det de nå sa om en prosess der en stortingsproposisjon skal utarbeides. Stanley Wirak, Sandnes kommune: Forsøker på en annen måte med følgende formulering: "Styringsgruppen ber om at behovet for veiutbygging i forbindelse med langsiktig utbygging Sandnes øst utredes." Helge Eidsnes, Statens Vegvesen: S-gruppen gir oss føringer på hva vi skal utrede. Vi kan utrede det dere ønsker. Jeg vil ikke ha på oss at vi stopper noe. Vi kan selvsagt utrede det Stanley Wirak ber om frem mot fylkestinget i desember. Janne Johnsen, fylkesordfører: Vi har forstått at det er et ønske om å få konkretisert en vei til Sandnes øst. Vi tok en omvei via konseptvalgutredningen og det kostet tid. Vi har klart å skaffe summer på alt unntatt Sandnes Øst. Det hersker fremdeles usikkerhet rundt hva som skal bygges når i Sandnes øst. Vei til Sandnes øst må utløses en eller annen gang, men vet ikke når. Alle er klar over at vi trenger mer dokumentasjon. Jeg håper at vi kan ha tett kontakt frem mot fylkestinget i desember. Vi må løse dette i fellesskap. Jeg kommer til å invitere alle gruppelederne. S-gruppen ber om at vegvesenet legger frem et notat som viser hvordan behovet for veiutbygging i forbindelse med langsiktig utbygging Sandnes øst kan løses. Så kan Sandnes sende inn sine innspill under høringsrunden. Helge Solum Larsen, Stavanger kommune: Stiller seg bak det Janne Johnsen sier. Kommer utredningen på et tidligere tidspunkt er det fint om Vegvesenet kan få sendt det ut så fort som mulig. Stanley Wirak, Sandnes kommune: Ønsker at dette er et forslag som alle kan stille seg bak. Terje Halleland: Redd for at vi skaper en del usikkerhet, blant annet på takst. Kommunene bør ha kunnskap om hva som skjer ved økt statlig støtte. Dette tillegget fra Sandnes betyr at vi utvider prosjektet, uten å ta noe ut. Kjartan Lunde, Stavanger kommune: Om samferdselsdepartementets brev angående bymiljøavtaler: bussvei/bybanetemaet. Det er tatt inn i NTP at bussveien kan gjøres om til bybane. Brevet endrer situasjonen ved finansieringen. Det kunne vært interessant å se i høringsrunden om Nord Jæren-kommunene er interessert i å legge bybane med en gang. 9

10 Janne Johnsen, Fylkesordfører: Det står klart i brevet at dette gjelder bussvei2020, spesifikt. Oppfatter ikke at staten har endret syn. Terje Halleland, Rogaland fylkeskommune: Dersom vi får de 3 milliardene vil dette gå til lavere takst eller utvidelse av pakken? Kjartan Lunde, Stavanger kommune: NTP sier at det skal legges til rette for bybane og brevet noe annet. Synes det er motstridende. Rune Tvedt, Rogaland fylkeskommune: Det er ikke gjort justeringer i forhold til tidligere møter. Har en gått gjennom og sett på innspillene som kom? Ole Ueland, Sola kommune: Vi har allerede fått beskjed om at alle innspill må tas i høringen. Bjørn Kahrs, Randaberg kommune: Tabell 1 på side 3. Bompenger, drift. Årlige innkrevingskostnader er 150 mill. Lenger nede står det at det gis 10 % rabatt. Et av tiltakene bør kanskje være å sette de faste satsene høyere og rabatten høyere slik at en sparer penger på innkrevingskostnader og at pengene heller kan gå til vei. Helge Solum Larsen: Transportkorridor Vest (TKV) - her er det noe uforløst som vi kommer til å gi innspill på i høringen. Det ligger ikke noe rushtidsavgift i det som ligger i takstene nå. Forslaget har liten verdi i restriktive tiltak. Janne Johnsen, fylkesordfører: TKV og plassering av bomstasjonen blir tema i høringen. Foreslår at styringsgruppen ber om at Statens vegvesen legger frem et notat som viser hvordan behovet for veiutbygging i forbindelse med langsiktig utbygging Sandnes øst kan løses. Notatet utarbeides så raskt som mulig, men ferdigstilles senest til fylkestingets møte i desember. Helge Eidsnes, Statens Vegvesen: Vi leverer selvsagt utredningen om behovet for veiutbygging til Sandnes Øst. Den blir offentliggjort så fort den er klar. Vedtak: Styringsgruppen anbefaler overfor Fylkestinget at saken sendes til berørte kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå for høring. Styringsgruppen ber om at Statens vegvesen legger frem et notat som viser hvordan behovet for veiutbygging i forbindelse med langsiktig utbygging Sandnes øst kan 10

11 løses. Notatet utarbeides så raskt som mulig, men ferdigstilles senest til fylkestingets møte i desember. Vedtaket var enstemmig. Sak 12/14 Kollektivtrasé på Forus (finansieringstilskudd) Prosjektets sluttregnskap viser en kostnadsoverskridelse på 18,2 mill. kroner, Som i hovedsak skyldes at avtalens kostnadsanslag er prisjustert til 2013-kroner. Det er behov for 18,2 mill. kroner av bompengene fra Jærenpakke 1 til å fullfinansiere prosjektet. Vedtak: Styringsgruppen til Transportplan Jæren godkjenner at det benyttes 18,2 mill kr I bompenger til prosjektet. Vedtaket var enstemmig. Sak 13/14 Rundkjøring Fv247/Fv249 i Klepp kommune (finansieringstilskudd) Klepp kommune har søkt om å få refundert kostnader til prosjektet rundkjøring Fv247 / Fv249. Bakgrunnen for søknaden er at det tidligere er gitt signaler fra fylkeskommunens administrasjon om at fylkeskommunen vil støtte prosjektet. Administrasjonen anbefaler at det benyttes kr i bompenger fra Jærenpakke1 for å støtte prosjektet. Vedtak: Styringsgruppen til Transportplan Jæren godkjenner at det ytes kr til Prosjektet rundkjøring Fv247 / Fv249 i Klepp kommune. Vedtaket var enstemmig. EVENTUELT Møteplan for høsten Møteplan sendes ut før sommer. Kommunene må gi tilbakemelding. Samferdsel sender ut Doodle-invitasjon. Paal Fosdal skal begynne i Sogn og Fjordane Fylkeskommune som assisterende rådmann, og slutter her. SVV sender navn på hans erstatter. Styringsgruppen takket for samarbeidet og hans innsats. 11

12 12

INNKALLING MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 16.oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 16.oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 16.oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 07:30 10:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 07:30 10:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

INNKALLING. Torsdag 13.februar 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING. Torsdag 13.februar 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 1 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 13.februar 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Onsdag 10.september 2013 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

Onsdag 10.september 2013 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen REFERAT FRA MØTE 7/13 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 10.september 2013 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:00 11:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

INNKALLING MØTE 4 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 4 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 4 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 22.05 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 12:00 14:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015 Møtetidspunkt Møtested Møterom Mandag 11. mai 2015 09:30-11:00 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall Statens

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2015

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2015 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2015 Møtetidspunkt Møtested Møterom Mandag 7. september 2015 10.00-11:30 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 30. november 2015

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 30. november 2015 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 30. november 2015 Møtetidspunkt Møtested Møterom Mandag 30. november 2015 12.00-14.30 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall

Detaljer

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 29. september 2015

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 29. september 2015 Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 29. september 2015 Møtetidspunkt: 29. september 2015, kl. 1000-1200 Møtested: Rogaland Fylkeskommune Møterom: Den gamle fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen

Detaljer

Torsdag 20.juni 2013 Rogaland fylkeskommune FU-sal

Torsdag 20.juni 2013 Rogaland fylkeskommune FU-sal REFERAT FRA MØTE 6 / 13 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 20.juni 2013 Rogaland fylkeskommune FU-sal Kl. 9:00 11:00 Medlemmer Navn Til stede Forfall Rogaland

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen er en melding om

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen gjelder forslag til etablering av Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren.

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2016

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2016 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2016 Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 7. september 2016 09.00-11.00 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall

Detaljer

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015 Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015 Møtetidspunkt: 11.mai 2015, kl. 0930-1100 Møtested: Rogaland Fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen Lars Aksnes Fungerende

Detaljer

Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015

Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015 Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015 Møtetidspunkt: 13.februar 2015, kl. 0900-1200 Møtested: Rogaland Fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 2. juni 2017

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 2. juni 2017 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 2. juni 2017 Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 2. juni 2017 09.00 11.00 Statens vegvesen Bergeland Medlemmer Navn Til stede Forfall Statens vegvesen Terje

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 14. mars 2016

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 14. mars 2016 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 14. mars 2016 Møtetidspunkt Møtested Møterom Mandag 14. mars 2016 09.15-11.30 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall Statens

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord-Jæren Referat 26. oktober 2017

Styringsgruppe for Bypakke Nord-Jæren Referat 26. oktober 2017 Styringsgruppe for Bypakke Nord-Jæren Referat 26. oktober 2017 Møtetidspunkt Torsdag 26. oktober 2017 11.00 13.30 Møtested Stavanger kommune Møterom Formannskapssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall Statens

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 12. mai 2016

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 12. mai 2016 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 12. mai 2016 Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 12. mai 2016 10.30-12.30 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall Statens

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Skal bidra til å imøtekomme regionale og nasjonale mål: Regionalplan for Jæren Belønningsordningen Framtidig bymiljøavtale Klimaforlik Nasjonal

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren KBU 28.08.14 Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren Hildegunn Hausken og Ellen F. Thoresen Grunnlag for Bypakke Nord-Jæren Dagens bompengeordning utløper 31.12.2016. fra 2017 er det ikke bompenger

Detaljer

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det Forslag til vedtak i sak FT 90/14 fra Senterpartiet 1. Bypakke Nord-Jæren omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. 2. Gjennomføringen av Bypakke Nord-Jæren skal skje med grunnlag i de

Detaljer

Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013

Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013 Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013 Samferdselssjef Gottfried Heinzerling Utgangspunkt: Arbeidet med Jærenpakke 2 er basert på konseptvalgutredningens alternativ 3A. KVU: Konsept 3A «Buss- og jernbanebasert

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Ellen Solheim, KrF Leder av samferdselsutvalget Merkedag i dag J Representanter fra

Detaljer

3. De finansielle forutsetningene for Bypakke Nord-Jæren er som følger:

3. De finansielle forutsetningene for Bypakke Nord-Jæren er som følger: 1 Sak 90/14 BYPAKKE NORD-JÆREN 2 3 4 5 Fellesforslag fremmet på vegne av: H, AP, KrF, V, SV, Terje Larsen, Fride Solbakken og Helge Solum Larsen 6 7 Forslag til vedtak: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

Onsdag 4.desemer 2013 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

Onsdag 4.desemer 2013 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING TIL MØTE 10 / 13 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 4.desemer 2013 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:00 11:00 Medlemmer Navn Til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Kåre Strand Arkivsaksnr.: 12/502-25

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Kåre Strand Arkivsaksnr.: 12/502-25 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Kåre Strand Arkivsaksnr.: 12/502-25 Arkiv: N00 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BOMPENGEPAKKE JÆREN 2 - MANDAT OG OPPLEGG Rogaland fylkeskommune har i 2 brev

Detaljer

Referat. Forhandlingsmøte 7, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 09:30-12:30, 19. april Sted: SVV Nygårdsgaten 112, Bergen.

Referat. Forhandlingsmøte 7, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 09:30-12:30, 19. april Sted: SVV Nygårdsgaten 112, Bergen. Referat Forhandlingsmøte 7, Byvekstavtalen Bergen Møtetidspunkt: Kl 09:30-12:30, 19. april 2017. Sted: SVV Nygårdsgaten 112, Bergen Møtedeltakere Navn Terje Moe Gustavsen (forhandlingsleder) Hans Silborn

Detaljer

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Vedlegg 4 82 REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 10:30 Medlemmer

Detaljer

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Organisering av Region vest Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Helge Eidsnes Regionvegsjef 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14 12 10 Fylkesveg

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Byggebørsen Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland

Bypakke Nord-Jæren. Byggebørsen Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Bypakke Nord-Jæren Byggebørsen 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39 Jæren: 4 prosjekter: 6,7 mrd.

Detaljer

Sandnes Øst - Regionutvikling

Sandnes Øst - Regionutvikling Sandnes Øst - Regionutvikling Janne Johnsen Fylkesordfører 27.11.2013 05.12.2013 05.12.2013 Den store utfordringen fremover: Å takle befolkningsveksten! Inntektsutvikling i Rogaland Reisevaneundersøkelsen

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 MØTEREFERAT Vår dato 27.11.2014 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Rita Ottervik, Lars Aksnes, Tore Sandvik, Berit

Detaljer

Referat. Forhandlingsmøte 6, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 09:30-13:00, 06. april Sted: Fylkesbygget, Utvalssalen.

Referat. Forhandlingsmøte 6, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 09:30-13:00, 06. april Sted: Fylkesbygget, Utvalssalen. Referat Forhandlingsmøte 6, Byvekstavtalen Bergen Møtetidspunkt: Kl 09:30-13:00, 06. april 2017. Sted: Fylkesbygget, Utvalssalen Møtedeltakere Navn Terje Moe Gustavsen (forhandlingsleder) Hans Silborn

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 28.01.2014 Deres ref.: 13/1508 Saksbehandler: Mirjana Gvozdic Saksnr. 12/20095-22 Direkte innvalg: 51 51 69 18

Detaljer

Stenging av Jåttåveien, Agathe Backer Grøndhals vei og Byhaugveien i forbindelse med etablering av ny bomring

Stenging av Jåttåveien, Agathe Backer Grøndhals vei og Byhaugveien i forbindelse med etablering av ny bomring Offentlig ettersyn. Plan 2600, 2610 og 2611 Stenging av Jåttåveien, Agathe Backer Grøndhals vei og Byhaugveien i forbindelse med etablering av ny bomring Informasjonsmøte 08.02.2017 Deltakere Carles Bas-Coloma

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-2 Dato: 27.05.13 PRINSIPPVEDTAK TRAFIKANTBETALING OG VIDEREFØRING AV AVTALE OM BELØNNINGSMIDLER â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

Urbanets årskonferanse 28. og 29. august 2014 Strategier for bærekraftig bytransport? Kan vi få Jærbuene ut av bilen? v/gottfried Heinzerling

Urbanets årskonferanse 28. og 29. august 2014 Strategier for bærekraftig bytransport? Kan vi få Jærbuene ut av bilen? v/gottfried Heinzerling Urbanets årskonferanse 28. og 29. august 2014 Strategier for bærekraftig bytransport? Kan vi få Jærbuene ut av bilen? v/gottfried Heinzerling 17.10.2012 1 Stavangerregionen noen viktige utviklingstrekk

Detaljer

Status vegprosjekter i Rogaland

Status vegprosjekter i Rogaland Møte med Rogalandsbenken Sola den13. januar 2015 Organisering av Region vest Status vegprosjekter i Rogaland Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 13.01.2015 1 Region vest: NTP 2014-2023 Investeringar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Representantskap for RBR IKS. Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: Tid: 12:00-14:00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Representantskap for RBR IKS. Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: Tid: 12:00-14:00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Representantskap for RBR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: 14.11.2016 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Forfall: Reinert Kverneland (Time kommune)

Detaljer

Velkommen til Risavika dagen 2011. 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge

Velkommen til Risavika dagen 2011. 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge Velkommen til Risavika dagen 2011 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge Sakskart 08.30-09.00 Registrering/Kaffe og mingling 09.00-09.20 Innledning v/david Ottesen, leder i Ressursgruppen for Risavika

Detaljer

Informasjonsmøte om stenging av Solaveien med tiltak i Syrinveien Fagleder transportplan Håkon Auglend

Informasjonsmøte om stenging av Solaveien med tiltak i Syrinveien Fagleder transportplan Håkon Auglend Informasjonsmøte om stenging av Solaveien med tiltak i Syrinveien Fagleder transportplan Håkon Auglend Deltakere Håkon Auglend (Sandnes kommune) Katja Hvidsten (Sandnes kommune) Anne Margrethe Skretting

Detaljer

Referat. Forhandlingsmøte 8, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 12:00-13:00, 02. mai Sted: Hotell Terminus, Bergen. Navn.

Referat. Forhandlingsmøte 8, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 12:00-13:00, 02. mai Sted: Hotell Terminus, Bergen. Navn. Referat Forhandlingsmøte 8, Byvekstavtalen Bergen Møtetidspunkt: Kl 12:00-13:00, 02. mai 2017. Sted: Hotell Terminus, Bergen Møtedeltakere Navn Terje Moe Gustavsen (forhandlingsleder) Anna Elisa Tryti

Detaljer

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 388 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:114 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Framdrift Bypakke Nord-Jæren

Framdrift Bypakke Nord-Jæren Framdrift Bypakke Nord-Jæren Bakgrunn Styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren ba i møte 7 september 2015 om et notat som beskriver framdrift etter nye signaler fra Samferdselsdepartementet (SD). Fredag

Detaljer

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune Nasjonal transportplan 2018-2029: Bysatsing gjennom byvekstavtaler Bjørne Grimsrud Formannskapet i Kongsberg kommune 18.10.2017 Strategiske mål 2030 Tilrettelegge for framtidens transportsystem Utvikle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Representantskap for RBR IKS. Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: Tid: 09: Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Representantskap for RBR IKS. Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: Tid: 09: Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Representantskap for RBR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: 19.04.2017 Tid: 09:30 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Reinert Kverneland (Time kommune) Faruk Brahimi (Sandnes

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

MØTE 2/15: UTBYGGINGSPAKKE JÆREN POLITISK STYRINGSGRUPPE Møtetidspunkt Møtested 20.03.2015. Rogaland fylkeskommune. møterom E 200

MØTE 2/15: UTBYGGINGSPAKKE JÆREN POLITISK STYRINGSGRUPPE Møtetidspunkt Møtested 20.03.2015. Rogaland fylkeskommune. møterom E 200 MØTE 2/15: UTBYGGINGSPAKKE JÆREN POLITISK STYRINGSGRUPPE Møtetidspunkt Møtested 20.03.2015 Rogaland fylkeskommune, møterom E 200 Kl. 10:00 12:00 Medlemmer Navn Tilstede Forfall Rogaland fylkeskommune Janne

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Møte: onsdag 7. september 2016 kl. 10.00-15.00 Klepp Rådhus, Kleppe Til stede: Vannområdeutvalget Andre: Rogaland fylkeskommune Jan Gunnar Mattingsdal Rogaland

Detaljer

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 19. oktober 2016

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 19. oktober 2016 Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 19. oktober 2016 Møtetidspunkt: 19. oktober 2016, kl. 0900-1130 Møtested: Rogaland fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen Terje Moe Gustavsen

Detaljer

Saksprotokoll. Fylkesordføreren, H fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, AP, KrF, V, SV, T.Larsen/uavh, Solbakken/uavh, Solum-Larsen/uavh:

Saksprotokoll. Fylkesordføreren, H fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, AP, KrF, V, SV, T.Larsen/uavh, Solbakken/uavh, Solum-Larsen/uavh: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09.12.2014 Sak: 90/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/11235 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BYPAKKE NORD-JÆREN Behandling: Det ble protokollert: Fylkesordføreren,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Representantskap for RBR IKS. Møtested : Møtedato : Sandnes brannstasjon 3 etg Tid: 13:00-15:00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Representantskap for RBR IKS. Møtested : Møtedato : Sandnes brannstasjon 3 etg Tid: 13:00-15:00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Representantskap for RBR IKS Møtested : Møtedato : Sandnes brannstasjon 3 etg. 23.05.2016 Tid: 13:00-15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Forfall: Reinert Kverneland - Time

Detaljer

Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan,

Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan, Illustrasjonsfoto: Anders Martinsen Fotografer Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan, 2016.11.30 Jo Viljam Drivdal Leder - Bymiljøavtalen Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen - Agenda

Detaljer

1. Bakgrunn: Dagens finansieringspakke Jærenpakke 1 avsluttes

1. Bakgrunn: Dagens finansieringspakke Jærenpakke 1 avsluttes Saksutredning: BYPAKKE NORD-JÆREN Trykte vedlegg: Beslutningsgrunnlaget for Bypakke Nord-Jæren med oversendelsesbrev og tilhørende vedlegg, høringsuttalelsene fra kommunene, høringsuttalelsene fra kommunene

Detaljer

Referat. Forhandlingsmøte 5, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 13:00-16:30, 27. mars Sted: Fylkesbygget, Utvalssalen.

Referat. Forhandlingsmøte 5, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 13:00-16:30, 27. mars Sted: Fylkesbygget, Utvalssalen. Referat Forhandlingsmøte 5, Byvekstavtalen Bergen Møtetidspunkt: Kl 13:00-16:30, 27. mars 2017. Sted: Fylkesbygget, Utvalssalen Møtedeltakere Navn Terje Moe Gustavsen (forhandlingsleder) Hans Silborn Helge

Detaljer

Trafikantbetaling av Buskerudbypakke Historikk 2. Mulighetsstudien 3. Videre prosess 4. Videreføring av belønningsordningen

Trafikantbetaling av Buskerudbypakke Historikk 2. Mulighetsstudien 3. Videre prosess 4. Videreføring av belønningsordningen Trafikantbetaling av Buskerudbypakke 2 1. Historikk 2. Mulighetsstudien 3. Videre prosess 4. Videreføring av belønningsordningen Hva sier Buskerudbyens samarbeidsavtale? ATM prosjektet skal initiere og

Detaljer

Nasjonal transportplan God byvekst og mobilitet

Nasjonal transportplan God byvekst og mobilitet Nasjonal transportplan 2018-2029 God byvekst og mobilitet Bjørne Grimsrud Statens vegvesen Vegdirektoratet Bypakkekonferanse Nedre Glomma 6. april 2017 Hovedpunkter i bysatsingen Regjeringen vil Videreføre

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

Vedlegg 5: Referat fra møter i styringsgruppa 31. mars og 14. april. Dato: 31. mars Tid: Kl Sted: Statens vegvesen, Haugesund.

Vedlegg 5: Referat fra møter i styringsgruppa 31. mars og 14. april. Dato: 31. mars Tid: Kl Sted: Statens vegvesen, Haugesund. REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPEN Dato: 31. mars 2016. Tid: Kl. 12.00 14.00. Sted: Statens vegvesen, Haugesund. TILSTEDE: Organisasjon Navn Til stede

Detaljer

BY-konferanse 11. og 12. november Transport og befolkningsvekst Stavangerregionen som case v/gottfried Heinzerling

BY-konferanse 11. og 12. november Transport og befolkningsvekst Stavangerregionen som case v/gottfried Heinzerling BY-konferanse 11. og 12. november 2014 Transport og befolkningsvekst Stavangerregionen som case v/gottfried Heinzerling 17.10.2012 1 Stavangerregionen noen viktige utviklingstrekk Stavangerregionen noen

Detaljer

Referat. Forhandlingsmøte 4, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 16:00-18:00, 20. mars Sted: Clarion Hotel Bergen Airport.

Referat. Forhandlingsmøte 4, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 16:00-18:00, 20. mars Sted: Clarion Hotel Bergen Airport. Referat Forhandlingsmøte 4, Byvekstavtalen Bergen Møtetidspunkt: Kl 16:00-18:00, 20. mars 2017. Sted: Clarion Hotel Bergen Airport Møtedeltakere Navn Terje Moe Gustavsen (forhandlingsleder) Hans Silborn

Detaljer

Arbeidsgruppe finansiering Ryfast

Arbeidsgruppe finansiering Ryfast Presentasjon av sluttrapport fra Arbeidsgruppe finansiering Ryfast April 2008 Liv Fredriksen Gruppeleder Mandat: Å utrede mulige finansieringsløsninger for byggekloss 2 i Ryfylkepakken dvs. Rv13 Ryfast,

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.06.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: 13.06.2016 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Møte 3/2016, Klokkeslett: 08:30-10:30, Dato: 09. september 2016, Navn Møtedeltakere Terje Moe Gustavsen (møteleder) Statens vegvesen

Møte 3/2016, Klokkeslett: 08:30-10:30, Dato: 09. september 2016, Navn Møtedeltakere Terje Moe Gustavsen (møteleder) Statens vegvesen Referat - utkast Styringsgruppen for Bymiljøavtalen Bergen Møte 3/2016, Klokkeslett: 08:30-10:30, Dato: 09. september 2016, Clarion Hotell Bergen Airport, Flyplassvegen 551, Flesland Saksbehandler: Adelheid

Detaljer

Jordvern i vegbygging. Grethe Vikane, Statens Vegvesen Region Vest

Jordvern i vegbygging. Grethe Vikane, Statens Vegvesen Region Vest Jordvern i vegbygging Grethe Vikane, Statens Vegvesen Region Vest 03.03.2016 Jordvern i vegbygging Agenda Hva er våre føringer? Hva skal vi bygge? NTP 2018-29 Døme på planer og jordvern E39 Ålgård- Hove

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 20.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-5 Direkte innvalg: Løpenr. 25309/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Transportkorridor Vest

Transportkorridor Vest Risavika dagen 27.10.2011 Veien til realisering av Transportkorridor Vest v/avdelingsdirektør Astrid Eide Forutsetninger for utbygging av transportsystemet på Nord Jæren Statens vegvesen må forholde seg

Detaljer

Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler

Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler Hensikten med saken er todelt: 1) Å avklare om trafikantbetaling prinsipielt anses som et aktuelt virkemiddel for kommuner i

Detaljer

Miljøløftet Tiltak og virkemidler

Miljøløftet Tiltak og virkemidler Miljøløftet Tiltak og virkemidler Adelheid Nes, sekretariatsleder. 07.11.2017 Innhold Kort om byvekstavtalen i Bergen Målsettinger og porteføljestyring Tiltak og virkemidler Måloppnåelse 07.11.2017 Kort

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : 200703820 : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

39/15 Orientering om forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet

39/15 Orientering om forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet MØTEREFERAT Vår dato 6.10.2015 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 2.10.2015, 8 10:30 Sted: Miljøpakkens prosjektrom Til stede: Rita Ottervik, TK Lars Aksnes, SVV Tore Sandvik,

Detaljer

Fra administrasjonen; Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjefene Heidi Engestøl, Gerd Signe Vigebo, Kristin E. Robstad, Ragnhild Bendiksen, Aslak Wegge

Fra administrasjonen; Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjefene Heidi Engestøl, Gerd Signe Vigebo, Kristin E. Robstad, Ragnhild Bendiksen, Aslak Wegge VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 24.05.2012 kl. 18:00 21:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Forslag til navn på hovedrutenettet I dette avsnittet vil det gis en kort oversikt over hvilke strekninger som er foreslått med nye navn.

Forslag til navn på hovedrutenettet I dette avsnittet vil det gis en kort oversikt over hvilke strekninger som er foreslått med nye navn. Bydelsutvalgene Byplan Sandnes, 18.02.2008 Deres ref.: Vår ref : 200801219-1 Saksbehandler: Anne Sviland Arkivkode : E: Q21 FORSLAG TIL NYE NAVN PÅ HOVEDRUTENETTET FOR SYKKEL I OG GJENNOM SANDNES KOMMUNE

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Navn Fylke Forfall Møtt for

PROTOKOLL. Innkalte: Navn Fylke Forfall Møtt for PROTOKOLL Utvalg: Vestlandsrådet Møtenr: 1/15 Møtedato: 05.02.2015 09:00 Møte hevet: 13.00 Møtested: Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen Innkalte: Navn Fylke Forfall Møtt for Janne Johnsen, H Rogaland

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 28.august 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

Referat. Forhandlingsmøte 3, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 09:30-14:00, 13. mars Sted: Rådhuset i Bergen. Navn.

Referat. Forhandlingsmøte 3, Byvekstavtalen Bergen. Møtetidspunkt: Kl 09:30-14:00, 13. mars Sted: Rådhuset i Bergen. Navn. Referat Forhandlingsmøte 3, Byvekstavtalen Bergen Møtetidspunkt: Kl 09:30-14:00, 13. mars 2017. Sted: Rådhuset i Bergen Møtedeltakere Navn Terje Moe Gustavsen (forhandlingsleder) Hans Silborn Helge Eidsnes

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rennesøy kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.01.2016 kl. 9:00 13:30 Sted: Åmøy Havn, Båsen 38 Vestre Åmøy Arkivsak: 16/00011 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Dagny S. Hausken (Sp), Jostein Eiane

Detaljer

PROTOKOLL. Ellen Solheim, KrF Rogaland til kl

PROTOKOLL. Ellen Solheim, KrF Rogaland til kl PROTOKOLL Utvalg: Vestlandsrådet Møtenr: 1/14 Møtedato: 17.03.2014 09.00 Møte hevet: 13.10 Møtested: Park Inn Oslo Airport Hotel, Gardermoen Innkalte: Navn Fylke Forfall Møtt for Janne Johnsen, H Terje

Detaljer

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg 1 «Fastsetting av endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler». Brev fra Samferdselsdepartementet,

Detaljer

Vedtak i styringsgruppa: Innkalling og saksliste til Styringsgruppas møte godkjennes.

Vedtak i styringsgruppa: Innkalling og saksliste til Styringsgruppas møte godkjennes. REFERAT Styringsgruppas møte 2-2017 Fredag 17. mars, klokka 9-12, rådhuset i Fredrikstad Til stede fra Styringsgruppa: Ole Haabeth, Østfold fylkeskommune (møteleder) Olav Moe, Østfold fylkeskommune Tor

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

PROTOKOLL Bydelsutvalgenes ledere Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Bydelsutvalgenes ledere 1/2013 07.01.2013 1/13-4/13 Tilstede: Ellen Karin Moen (Hana bydelsutvalg), Sigve Tengesdal (Høle bydelsutvalg),

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Bymiljø- og byvekstavtalene - organisering, forhandling og nullvekstmålet. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt

Bymiljø- og byvekstavtalene - organisering, forhandling og nullvekstmålet. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt Bymiljø- og byvekstavtalene - organisering, forhandling og nullvekstmålet Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt Overordnet om bymiljø- og byvekstavtalene Avtaleverket er tenkt å etablere gjensidig

Detaljer

Bymiljøavtaler. Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bymiljøavtaler. Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Bymiljøavtaler Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Bymiljøavtaler Et nytt verktøy for samordnet areal- og transportplanlegging i de store byene En ny måte å organisere samarbeidet mellom nasjonale,

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer