Årbok for Region Trøndelag. Namdalen. Innherred. Fosen. Hitra og Frøya. Stjørdal og omegn. Trondheim. Orkdal og omegn. Gauldal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årbok 2014. for Region Trøndelag. Namdalen. Innherred. Fosen. Hitra og Frøya. Stjørdal og omegn. Trondheim. Orkdal og omegn. Gauldal."

Transkript

1 Årbok 2014 for Region Trøndelag Namdalen Innherred Fosen Hitra og Frøya Orkdal og omegn Trondheim Stjørdal og omegn Gauldal Trollheimen Inneholder ansatte-, regionstyre- og områdeutvalgenes rapporter, samt NMS U, Mjuklia, Samarbeid for Menighet og Misjon i Nidaros (SMMN) og KIA.

2 Årsmelding for NMS Region Trøndelag Regionstyret har i 2014 hatt 5 møter og behandlet 31 saker. Leder: Leiv Elvestad, valgt for Medlemmer: Jørgen Setran, Hegra, valgt for Margot Klykken, Levanger, valgt for Jorid Landrø, Lensvik, valgt for Per Håpnes, Stjørdal, valgt for Varamedlemmer for ett år: Kirsten Pernille Øie, Melhus Vigdis Troøyen Foseide, Orkdal Gunn Bakken, Trondheim NMSU: Jogeir Tangvik Ansattrepresentant: Ingeborg Meslo Ulvin Landsstyremedlem Astri Wessel inviteres til møtene. Regionstyrets arbeid Ifølge NMS s grunnregler har regionstyret få formelle oppgaver. Vi har ansvar for forslag til budsjett for regionen og delegert ansettelsesmyndighet for misjonskonsulent. Videre har vi også ansvaret for å fastsette strukturen for arbeidet i regionen og mandat for områdeutvalg. Landsstyret og hovedadministrasjonen benytter regionstyret som høringsinstans for prosesser i organisasjonen, så som strategiarbeidet og eiendomssaken. Ut over dette har regionstyret vektlagt å arrangere tre viktige årlige arrangement, to inspirasjonssamlinger (primært for områdeutvalgene, men andre kan innbys) og ett regionstevne. Styret har derfor opprettet to komitéer, der den ene planlegger inspirasjonssamlingene og den andre planlegger regionstevnet, i 2014 sammen med NMS U. Regionstevnet i sin nye form fikk benevnelsen Vårfest. Foreninger og enkeltpersoner Regionstyret ser foreningene og personlige givere som svært viktige for bønnearbeidet og givertjenesten i NMS. Ved utgangen av 2014 var det registrert 113 foreninger i Trøndelag NMS, 124 i 2013, 129 i I tillegg til foreningene hadde regionen 248 enkeltmedlemmer, 261 i 2013, 264 i En ikke ubetydelig del av regionens inntekter kommer i form av gaver fra enkeltpersoner. Det er registrert 506 faste givere 522 i 2013 og 529 i Misjonerende menigheter Det er nå 75 menigheter i Trøndelag som har samarbeid med NMS. Menighetene er vår viktigste arena for å møte mennesker med utfordring til misjon. RS oppfordrer områdeutvalgene til å sette seg godt inn i de prosjektene som menighetene i området har. Hovedadministrasjonen i Stavanger lager brosjyrer om prosjektet til menighetene. Eier- og samarbeidsorganisasjoner SMMN (Samarbeidsrådet for menighet og misjon i Nidaros). Se egen årsmelding. KVT (Kristen Videregående skole i Trøndelag). KIA (Kristent inter kulturelt arbeide) Mjuklia leirsted og gjestegård Informasjonsarbeidet Region Trøndelag har både et regionalt magasin og hjemmeside. Bladet heter NMS Midt-Norge og utgis i samarbeid med Region Møre, med regionleder Laila Karin T. Helle som ansvarlig redaktør. I 2014 produserte stab og frivillige 4 blad. Ulønnet medarbeider, Øystein Sørensen, er ansvarlig for layout og setting av bladet. Vi setter stor pris på hans innsats og faglige dyktighet. Hjemmesiden finner man på trondelag og den er ment som et supplement til bladet. Den er et forum der både informasjon om hva som skjer og andre artikler gjøres tilgjengelig på en rask og enkel måte. Kalenderen er også viktig på hjemmesiden, og områdene har medansvar for å si ifra om alt som skjer i NMS-regi i tillegg til å sende tekst og bilder fra arrangement i områderegi. Personalet pr : Ingeborg Meslo Ulvin, misjonskonsulent. Øyvind Ulland Eriksen, regionleder. Ulønnede medarbeidere på regionkontoret pr tirsdag: Målfrid Skjøstad onsdag: Marna Pukstad torsdag: Inger Johanne Christoffersen fredag: Kersti Østnor Utsendelse av lys: Eli Rønningen Kontortiden er mellom kl tirsdag-fredag

3 Regionens utsendinger Marianne Bratland Largado jobber som lærer for norske barn i Mukathan nord i Thailand. Hun har vært i permisjon siden hun fikk en liten gutt i fjor vår. Kjersti Stevik fra Ler er i år Hald- student. Hun har vært i Brasil i ca 7 måneder. Hun har der bodd og jobbet blant barn og ungdom, lært seg portugisisk og deltatt i menighetsarbeid Magnus og Nora Nesje Vatne Støttelærere for de norske barna på Madagaskar. De deltar også i ulike diakonale oppgaver i den lokale kirke Maren Bøe fra Skatval er Hald-student. Hun har vært 7 måneder på Madagaskar. Hun har bodd i hovedstaden Antananarivo og har deltatt i kirkens arbeid. Lars-Gøran og Liv Bente Schellenberg Strømhaug er misjonærer på Madagaskar Lars Gøran er bygningsingeniør og jobber bl.a. som rådgiver for den gassiske kirke i forhold til nybygg og rehabilitering av eiendomsmassen. Liv Bente leder kultur- og kompetansesenteret Lovasoa og er ansvarlig for samarbeid med skoler og institusjoner i Norge og Madagaskar som sender eller mottar studenter og volontører.

4 Årsmelding for Øyvind Ulland Eriksen Regionleder lukkende saker som angikk NMS i Norge. Kun et par saker som handlet om utearbeidet ble løftet frem eller tatt opp til debatt/kommentar. Når det er sagt må det poengteres at vi fikk oppleve mange møter med utearbeidet i de øvrige arrangementene. Variert, hyggelig, spennende, travelt, kjedelig, gøy, utfordrende, inspirerende, oppbyggelig Jeg mener å kunne stå inne for at dette er den mest varierte jobben jeg har hatt, både i forhold til arbeidsoppgaver, samarbeidsrelasjoner og opplevelser. Kontorfellesskap NMS/NMSU/eiendom og frivillige. Vi er få ansatte i hver organisasjon, men til sammen utgjør vi et godt og trivelig arbeidsfellesskap i Sommerveita. Det er også trivelig at vi har med oss en stabil gruppe frivillige som gjør en nyttig jobb og har betydning for det gode miljøet. Sammen er vi sterke! Mali I mars fikk jeg gleden av å besøke Mali sammen med programsjef Inger Kari Søyland, kommunikasjonssjef Sigurd Egeland og regionleder i sør, Espen Schiager Topland. Det var en stor opplevelse, med mange spennende og inspirerende møter med folk og prosjekt. Det gjorde dypt inntrykk å møte mennesker som lever under helt andre forhold enn oss. Dette besøket har naturlig nok preget mye av mine fremlegg i tiden etter turen. Strategiarbeid Det pågående strategiarbeidet i NMS har krevd en forholdsvis stor del av arbeidstiden. Da tenker jeg særlig på prosessen vi kaller for «Fremtidens NMS i Norge». Det dreier seg om hva vi skal være og gjøre i Norge i tiden som ligger foran. Det er viktige spørsmål som blir reist og svarene vil ha stor betydning i tiden som kommer. Vi har hatt det oppe som sak på lederdagene og vi har drøftet det i regionledergruppa. Det ble også nevnt under sommerens generalforsamling og særlig løftet frem under høstens arbeidersamling i september og styrekurset i oktober. Generalforsamling Det var en god opplevelse å være på generalforsamling for første gang. Det var et velfungerende arrangement, variert, profesjonelt og inspirerende. Det var trivelig at vi var så pass mange trøndere til stede. Under selve generalforsamlingen var det nesten ute- Møtepunkt i Regionen. Jeg har deltatt på områdemøter i Trondheim, Namsos, Fosen og Gauldal. Videre har jeg også deltatt på Mjuklistevne, Seniorleir, inspirasjonssamlinger for områdeutvalgene, Vårfesten og Julesalg i Trondheim og noen foreningsjubileer. Menighetsbesøk Jeg har deltatt i misjonsgudstjenester/ misjonsarrangement i følgende menigheter: Hegra, Ilen, Strinda og Bakklandet. Representasjon Jeg møter fast i SMMN Samarbeid for menighet og misjon i Nidaros. Deltok på nyttårsmottakelse i bispegården og ledet møte i Metodistkirken i etterkant av fakkeltog for forfulgte kristne. Sitter i KVTs representantskap. Deltok også på nasjonal bønnehelg på Stenbekk. Øyvind Ulland Eriksen

5 Årsmelding for Ingeborg Meslo Ulvin - Misjonskonsulent Jeg trives! Denne jobben er bra! Blikk ut i verden, felleskap og samarbeid med engasjerte mennesker, bønn og bibel i lønna pause, møte med nye, flotte mennesker, og vi ser Gud er God. Det er ikke i alle lønna jobber en kan ta med barna på ferie, mens en selv er på jobb. Slik var både misjonscamp og adventsleir! Menigheter jeg har besøkt i 2014: Inderøy menighet fikk besøk av meg både på misjonsgudstjeneste og tårnagentdag. Jeg har også fått delta i misjonsgudstjenester i Namsos kirke, Strindheim kirke, Levanger kirke og på et menighetsmøte på Jøa. Arrangement Regionen spenner vidt og jeg har ikke rukket å besøke alle områder, men jeg har fått gleden av å delta med forskjellig på ulike misjonsarrangement rundt om i Trøndelag. Oppgavene har vært å presentere meg, presentere Jesus og presentere ulike misjonsprosjekt. Områdestevnet jeg har deltatt på var for Innherred område på Steinkjer. Jeg har vært på foreningsbesøk i Stjørdal, Inderøy og Singsås. Vi arrangerte middag og misjon på Mjuklia og Sakshaug i juni sammen med Ny Giv- teamet. På Levanger arrangerte vi Etiopiakveld da Representant Klaus Kristian Kuspert var på besøk. Inspirasjonssamling og Vårfest i Sommerveita var gode samlinger der det var mye positiv stemning. Julesalg deltok jeg på både i Trondheim og i Rissa Fagområde er et satsningsområde for NMS framover. Samarbeid med NMSU og andre som jobber med denne målgruppen i resten av landet er viktig. Vi jobber sammen om leirer, misjonscamp, barnas julesalgsfest, adventsleir og treffpunkt der yngre mennesker kan møte misjonsengasjementet til NMS. Jeg har fått deltatt på 2 fagsamlinger i Oslo, der andre som jobber med faggruppen i resten av landet var samlet. GF og sommerfest var til stor inspirasjon også innen dette område. Det å knytte kontakter, møte mennesker og bygge relasjoner blir viktig også framover. I mai deltok jeg på bønneweekend på Stenbekk. Utveksling Jeg har samarbeidet mye med Hald Internasjonale senter. Der har vi i år to studenter fra Trøndelag. I høst var jeg flere dager i Mandal sammen med U- Crew. Det var kjekt å få bli litt mer kjent med ungdommene og jeg møtte også en del Haldstudenter den helga. Sammen med Monica Kragholm og datteren hennes, reiste jeg til Durban i Sør Afrika i starten av desember. Hald skal starte ny utveksling med Sør Afrika, og det er aktuelt å få to ungdommer derfra til Trøndelag neste skoleår. Dessverre kom ikke studentene fra Kamerun på grunn av avslag på visum. De skulle være i vår region dette skoleåret. Jeg har også deltatt på møter med Øya vgs og KVT der vi kan samarbeide videre for å prøve å rekruttere unge inn i NMSU og NMS sammenhenger. Ingeborg Meslo Ulvin Ulønnede medarbeidere på regionkontoret pr tirsdag: Målfrid Skjøstad onsdag: Marna Pukstad torsdag: Inger Johanne Christoffersen fredag: Kersti Østnor Utsendelse av lys: Eli Rønningen

6 Fosen område Leder: Marna Pukstad, Rissa Sekretær/kasserer: Anne Turid Strøm, Roan Styremedlemmer: Verena Grønning, Leksvik Anne Margrete Moholdt, Leksvik Eilliv Åsebø, Stadsbygd Anne Hovstein Furunes, Rissa Marianne Butli, Åfjord Områdeutvalget har hatt 1 møte Antall foreninger i området er nå ca foreninger har jubileum i 2014: Stadsbygd misjonsforening, Søsterringen og By kvinneforening. Antall enkeltmedlemmer: 21 7 menigheter har misjonsprosjekter som er tilknyttet NMS. De er fordelt på landsbyutvikling i Etiopia, diakonalt arbeid i Antsirabe og landsbyutvikling i Bara. Inspirasjonstreffet ble i 2014 holdt på Skaudal misjonshus 28. januar. Sivert Løvseth holdt andakt. Han orienterte også om situasjonen på Mjuklia. Her går det nå riktig bra, mye takket være cateringvirksomheten. Anne Hovstein Furunes ledet oss i sang av 2 salmer fra den nye salmeboka: «kallet» og «Hører du den hemmelige sangen?» Det ble også solgt lys og tennbriketter fra Knausen lysstøperi. I år var det Stadsbygd sin tur til å ha årets Misjonsdag. Denne ble holdt i Stadsbygd bedehus søndag 4 mai, og ble kombinert med feiring av Stadsbygd Misjonsfore- nings 160-års jubileum. Øyvind Ulland Eriksen holdt tale og orienterte om NMS i Trøndelag. Stadsbygd Mandssangerforening underholdt med nydelig korsang. Solvor Åsebø leste en prolog som var skrevet av Magnhild Sivertsen til 150-års-jubileet for Stadsbygd Misjonsforening. Også i år har det vært avholdt basarer og julemesser rundt omkring på Fosen. Både i Leksvik og Rissa har konfirmantene vært med og hjulpet til på disse tilstelningene. Noen barneforeninger er også aktive. Nevnes kan spesielt «Den minste kvist» i Modalen i Rissa som har hatt fint oppmøte av både barn og voksne også dette året. Håper foreningsungene også vil fortsette i NMSU når de vokser til. Takk til alle foreningsmedlemmer, enkeltmedlemmer og andre som har gjort at vi også i 2014 har kunnet bidra i misjonens tjeneste her på Fosen! Marna Pukstad NMS Fosen Område Anledningsgave 11 2 DM 7 9 Fast giver Foreningsgave Lotteri 5 6 Menighetsavtale Minnegave 20 0 Misjonstidende - bladgiro 5 7 NMS enkeltmedlem 3 4 Tilfeldige gaver Menighetsofringer 0 10 Gaveinntekter i alt (hele tusen)

7 Gauldal område Områdeutvalget Formann: Hans Anker Skotvold, Melhus Nestformann: Haldor Sandrød, Singsås Medlem: Karen Ree, Soknedal og Bjarne Estenstad, Melhus Varamedlem/sekretær: Sølvi Wolden, Haltdalen Varamedlem: Georg Mahlum, Singsås Utenom styret: Kasserer: Joralf Rindli, Melhus Revisor: Jan Sigfred Olsen, Melhus Foreninger Det er 17 registrerte foreninger i området. Flere av disse fungerer ikke som tidligere, da medlemmene etter hvert er blitt eldre. Mange er døde og yngre er ikke kommet til. Styret har gått gjennom foreningslistene og har arbeidet med å finne ut hvilke foreninger, som naturlig må legges ned. Menighetsavtaler Det er fem menighetsavtaler: Støren for Madagaskar, Singsås for Mali, Melhus for Etiopia, Horg for madagaskar og Hølonda for Etiopia. Gaveinntekter Gaveinntekter i området var i 2014 kr ,- (2013 kr ,-) en nedgang på 19,2%. Områdestevnet Områdestevnet ble arrangert i Singsås den 24.august, med Gudstjeneste i kirka på formiddagen. Forrettende prest var prostiprest Hans Ole Sveia, dagens preke var delt mellom han og regionleder Øyvind Ulland Eriksen. Det var middag og påfølgende årsmøte og fest på menighetshuset, hvor også regionleder talte. Styrekandidater Vi har ikke lykkes i å få nye kandidater til styret. Georg Mahlum, som har vært aktiv i styret, og tidligere også formann gjennom mange år, sa nå fra seg gjenvalg. Han og hans frue Astrid, ble takket på festen for alt disse to har utført for NMS gjennom mange år. Samarbeide med Trollheimen Vi har de senere år hatt samarbeid med Trollheimen om inspirasjonstreff. Et samarbeid til inspirasjon og felles glede. Dette samarbeidet ønsker vi å fortsette med. Vi har hovedansvaret for arrangementet annet hvert år. I år var Ketil Vada taler. Han har også hatt flere møter i området. Regionstevnet/vårfest Medlemmer i området og misjonsvenner fra foreninger deltok på regionstevnet. Områdestyret sendte tilbakemelding til regionstyret, der vi gir uttrykk for meninger om stevnet. Vi er glad for at NMSU er med på regionstevnet, og ser fram til et godt samarbeid framover. Inspirasjonstreff i regionsammenheng Disse samværene har mye for seg. En blir inspirert, får god informasjon og glød for fortsatt å være med. Medlemmer fra området har deltatt på disse treffene når man har hatt anledning. Region og Område Det er viktig at Region og Område har godt samarbeid, og vet hva som foregår hos hverandre. Områdestyre sender referat til regionstyret etter sine møter. Områdestyret ønsker også å være oppdatert om regionens virksomhet. Vi hilser hverandre med Jesu ord fra Joh. 9, 4-5: «Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden,1q er jeg verdens lys.» Melhus/Singsås/Haltdalen, Hans Anker Skotvold, leder Haldor Sandrød, nestleder Sølvi Wolden, sekretær NMS Gauldal Område Anledningsgave 26 0 DM 9 5 Fast giver Foreningsgave Lotteri Menighetsavtale Minnegave 0 1 Misjonsmesse 0 0 Misjonstidende - bladgiro 4 6 NMS enkeltmedlem 3 3 Tilfeldige gaver Menighetsofringer 0 3 Gaveinntekter i alt (hele tusen)

8 Hitra og Frøya område Barneleir Titran: I år deltok 6 leirunger (8 11 år) 7 konfirmanter, 2 NMSUungdommer, + 4 andre voksne. En salig blanding av aldrer og visdom! Fin avslutningsgudstjeneste i Titran kapell med bla rollespill av konfirmantene. Hvert år, kommer årsmeldingstida brått og uventa! For 2014 blar vi i papir og tanker, og kommer fram til følgende: 25. mai, avholdt vi misjonsstevnet i Sletta kirka. Årsmøtet ble lagt på forhånd, en ordning vi har hatt de siste åra, og som vi er godt fornøgd med. Styresammensetningen ble seende slik ut: Jorun Børset Foss fortsetter. Styremedlemmer valgt for 2 år: Perly Helsø og Jorun Aune. Gunveig Kvervavik fortsetter. Som vara for 1 år, ble valgt Viktor Kvervavik. Trygve Hellesøy, den nye vikarpresten for Frøya en kort periode, var dagens taler. Her ble vi mint om den kjærligheten som gir oss tilgivelse, fornyelse og kraft. En sannhet vi alltid treng å pusse blankt! Et vitnespyrd fra Bulgaria fikk vi også av Mario, som fortalte om sin vei til Kristus. Frøya musikklag gav inspirasjon og glede til alle 50 frammøtte, denne fine sommerdagen i mai, der misjonsgaven lød på over 4000 kr. Styret har hatt 3 møter. Hovedsakene som hvert år forberedes, er barneleiren på Titran i september. Adventsfesten i desember. Områdestevnet og årsmøtet, mai/juni. Samt andre aktuelle saker som kommer opp. Alle disse tre tiltaka har vi fått gjennomført i Adventsfesten i desember, blåste heldigvis ikke bort i år, slik den gjorde i 2013! Nei, i år fikk vi besøk helt fra Rennebu! Aina og Jens Malum tok bilen fatt og troppa opp i Slettkirka, lørdag 29.nov. Et trivelig møte og en fin fest vart det. For oss 35 som var der, ble festen en inspirasjon og nyttig påminnelse om misjonens betydning. Vi er takknemlig for alle som tok seg råd til å ta ut denne kvelden, da salmesangen jubla over landet vårt! Takk til Frøya musikklaget for engasjert sang! NMS har nå en misjonsforening igjen i vårt område. Det er Nordskag og Kverva misjonforening, hvor Gunveig er ansvarlig. Menighetenes misjonsprosjekt: 4 av 5 menigheter i området, har fortsatt avtale med NMS om «Diakoni og bistand i Etiopia» Området er blitt utfordra på å legge det årlige stevnet til mars eller oktober, da det er en lettere tid å få misjonærbesøk. Dette er egentlig en fin mulighet, som styret må jobbe med. Synes også det er en lur ide å gi det årlige områdestevnet et nytt navn! Her kan vi være kreative! Mars 2015 Jorun Børset Foss NMS Hitra/Frøya Område Anledningsgave 1 0 DM 4 1 Fast giver Foreningsgave Lotteri 2 5 Menighetsavtale 9 11 Minnegave 1 0 Misjonstidende - bladgiro 1 3 NMS enkeltmedlem 0 0 Tilfeldige gaver 13 6 Gaveinntekter i alt (hele tusen) 54 49

9 Innherred område Årsmøtet 2014 ble holdt i Steinkjer kirkes menighetssal Leder Jesper Johnsen ønsket velkommen. Prost Gustav Danielsen holdt bibeltime over tema Fristelsen i Edens hage, og Jesu fristelser i ødemarken, før Stod Familiemusikk gledet oss med sang. Misjonsforeningene på Steinkjer og Sparbu hadde ansvar for nydelig servering. Årsmeldingen ble lest, og noen kommentarer ble drøftet. Det også ble gitt noen opplysninger m arbeidet på Gjenbruk i Levanger. Valg Områdestyret har bestått av Jesper Johnsen, leder, Dag Arild Aarthun, nestleder, Per Steinar Mikkelsen, sekretær, Ranveig Aas, og Else Lundsgaard Danielsen. Vararepresentanter: Aase Solem og Ragnhild Olsen Julesalgkomiteen: Margit Okkenhaug, Helga Jule, Bodil Næss, Rannveig Øvreness, Randi Kimo og Kari S Berg Valgkomite: Ellen Grostad, Ragnhild Sundby og Åse Neergård Styret sin oppgave er å være bindeledd mellom Regionkontoret og foreningene, og være til inspirasjon for foreningene og enkeltmedlemmer. Saker Styret har hatt 6 møter og behandlet 39 saker. Av sakene kan vi nevne: Styrets oppgaver, Julesalget, Høstmøtet, Misjonsselskap, Vårmøtet, og Menighetenes misjonsavtaler. Styremøtene har vært på Gjenbruksbutikken på Levanger. Høstmøtet var på Vuku menighetshus Det var misjonsinformasjon fra Madagaskar ved Margot og Bjørnar Klykken. Sylvia Mikkelsen delte tanker fra GF i Oslo, og det ble vist bilder derfra. Anne Elise Sjaastad og Per Steinar Mikkelsen ledet oss i en allsangavdeling. Høstmøtet ble avsluttet i Vuku kirke, med Hans Birger Neergård som prest. Julesalget 2013 ble første gang holdt over en dag. Erfaringene derfra var så gode at det var bestemt å ha det slik også i Det var bra oppmøte. Resultatet for 2014 ble omtrent som Det er alltid mye å kunne forbedre, og styret er derfor interessert i å få høre hva Årsmøtet mener om saken. Styret vil takke for tilliten som ble vist på årsmøtet 2014, og ønske det nye styret rik velsignelse med arbeidet neste år. Vi vil spesielt takke alle trofaste foreningsmedlemmer, Misjonskontakter i menighetene og dere som gjør en fantastisk innsats på NMS GJENBRUK i Levanger. Vi har en stor og innbydende gjenbruksbutikk som vi alle kan være stolte av. Og butikken er absolutt en påminnelse om hva misjon er, og informasjon om arbeidet som NMS driver. Takk til alle trofaste medarbeidere. Det gjør godt å stå i fellesskapet der Kristus er oppdragsgiver og fullender av oppdraget! Områdestyret for Innherred område av NMS Dag Arild Aarthun, Per Steinar Mikkelsen, Ranveig Aas, og Else Lundsgaard Danielsen NMS Innherred Område Anledningsgave DM Fast giver Foreningsgave Lotteri Menighetsavtale Minnegave 14 7 Misjonsmesse Misjonstidende - bladgiro 6 5 NMS enkeltmedlem 9 7 Tilfeldige gaver Webgaver 0 1 SMS-gave 0 1 Menighetsofringer 0 13 Gaveinntekter i alt (hele tusen)

10 Namdalen område Områdeutvalget har bestått av Inga Marie Bach Skomsvoll, Nella og Odd Einar Vannebo, Ellinor Fornes, Astrid Bergslid og Bjørg Skomsvoll (leder) Vara: Kristian Erik Bakkland og Liv Hestmo. Utvalget har hatt 4 møter og behandlet 18 saker. Vi har hatt tre arrangementer. Områdetuvalget i Namdalen sliter med ny rekruttering, foreløpig har vi greid å få til fulltallig styre ved at medlemmene har tatt gjenvalg. MISJONSTREFF M/ÅRSMØTE Lørdag 5. April hadde vi Årsmøte etterfulgt av Misjonsmøte med besøk av regionleder Øyvind Ulland Eriksen. Det var 14 fremmøtte på samlingen. Øyvind holdt andakt. Videre fortalte han fra en nylig tur til Mali og viste bilder. Bl.a. gripende vitnespyrd fra tre Maliske kristne. Våre to sangfugler Inger og Astrid Bergslid gledet oss også denne gang med vakker sang. Servering: Påsmurte rundstykker, kaffe og kaker. HØSTMØTE/MISJONSGUDSTJENESTE med dåp. Gudstjenesten ble ledet av sokneprest Mark Akali. Astrid Bergslid var tekstleser. Misjonskonsulent Ingeborg Meslo Ulvin orienterte om NMS og menighetens Misjonsprosjekt Integrert Landsbyutvikling på Madagaskar under gudstjenesten. Det var sang av Ernest Tsonga med frue. Det var tredje gang disse fantastiske afrikanerne sang på Misjonsgudstjenesten vår. Ofringen ga k til prosjektet. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i Menighetssalen som var pyntet i høstens farger Rognebær og karse m.m. Det ble servert påsmurte rundstykker og mange nydelige kaker. Kirkekaffen ble ledet av Inga Marie som fortalte litt om hvordan Høstmøtet foregikk på 60 og 70- tallet da Namdalen var egen krets: Lørdag - Forhandlinger, søndag - gudstjeneste og fest om ettermiddagen, Mandag: Kvinneforeingenes dag. Ekteparet Ernest Tsonga fortsatte med sang og vitnesbyrd under kirkekaffen og Ingeborg informerte om NMS. Mor og datter Astrid og Inger Bergslid sang to sanger. Ingeborg hadde med seg to tidligere Namdalsarbeidere, Kersti Østnor (barnesektretær) fra Trondheim og Marie Sandstad (områdeleder) fra Steinkjer. Vi føler at disse to misjonskvinnene har en spesiell omsorg for oss i Namdalen. HOVEDUTLODNINGEN 2014 Tidligere hadde vi ferdigtrykte loddbøker til utlodningen. Prisen var kr for 200 bøker a 10 lodd. Dette året ville vi prøve noe nytt. Vi kopierte loddark med 50 lodd på hver som vi sendte til kontakter i Namdalen som senere ble overført på vanlige basarbøker. Hver loddselger ble kontaktet på forhånd om hvor mange lodd de ville prøve å selge. Dette har fungert godt. Vi sparte 4000 kr. i utgifter og solgte 2236 flere lodd enn foregående år. JULEMESSA 2014 Vi startet kl og avsluttet med trekning ca. kl PROGRAM: Andakt ved Astrid Bergslid Misjonsnytt ved Inga Marie Sang og dans: Inger og Caroline SALGET STARTET CA. KL Økonomiansvarlig på messa: Ragnar Thorvaldsen Vi hadde fått mye flott julebakst, strikkevarer og annet håndarbeid. Dessuten var det åresalg og utlodning på egen bok. Kaffe, kaker og risgrøt kunne og kjøpes og nytes sammen med venner og bekjente. Leie av Menighetssalen er steget fra 500 kr. til 2000 kr., slik at utgiftene har steget med 1500 kr. Økonomisk resultat: Namdalslotteriet + julemesse: kr Sammenlignet med 2014 blir det en økning på 2000 kr, selv om leie av Menighetssalen er økt med 1500 kr. Vi er takknemlig til alle frivillige medhjelpere fra Misjonsforeningen Unges Misj. og alle loddselgerene rundt om i Namdalen. Det hadde vært umulig for Områdeutvalget å klart denne jobben alene. NMS-GJENBRUK Eli Kristiansen har vært daglig leder med Hans Christian Hagen som styreleder. Arne Odin Ovesen er kasserer. Butikken går fremdeles godt. I desember ble leieforholdet med Frelsesarmeen sagt opp, og fra 1. Juni 2015 flytter butikken inn i lokalene til klesbutikken Inger Lises som har flyttet til nye lokaler. Fra før hadde butikken en liten krok til møbler utstilt der. Nå blir hele butikken samlet i større lokaler og alt på ett plan. Bjørg Skomsvoll NMS Namdal Område Anledningsgave 3 0 DM 7 8 Fast giver Foreningsgave Lotteri Menighetsavtale Minnegave 0 1 Misjonsmesse 2 18 Misjonstidende - bladgiro 2 9 NMS enkeltmedlem 2 2 Tilfeldige gaver 30 3 Webgaver 0 2 Menighetsofringer 0 10 Gaveinntekter i alt (hele tusen)

11 Orkdal og omegn område Orkdal område omfatter prestegjeldene Hemne, Skaun, Orkdal, Snillfjord og Agdenes. Hitra og Frøya er også definert som en del av området, men har sitt eget arbeid der ute. I styret er følgende valgt fra 14/ Leder: Vigdis Foseide, Orkdal Sekretær: Randi Lidal, Hemne Styremedlemmer: Torbjørn Landrø Agdenes, Anne Kristine B.Hovtun Skaun Anne Kristine Selnes Snillfjord I 2014 har styret hatt et møte der vi planla både inspirasjonstreff og områdestevnet. Inspirasjonstreffet ble lagt til Fannrem misjonshus den 17/3 der vi var samlet ca 30 personer til tross for dårlig vær. Vigdis Foseide ledet kvelden og presenterte misjonskons- konsulent Kjetil Vada, som holdt både andakt og ga oss ferskt og inspirerende misjonsstoff. Han kom med glimt fra kristendommens utbredelse og hevdet at verden aldri har vært så kristen som nå. Mens kristendommen går tilbake i Europa, har den stor framgang i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Ca 90 % av alle verdens folkeslag er nådd med evangeliet, og ca 70 % av alle folkeslag er nådd de siste 100 år. Norsk og amerikansk misjon står bak dette, og vi ser nå fruktene av arbeidet. Kveldens kollekt ga kr 4450,- Takk for en trivelig kveld! Områdestevnet ble lagt til Lensvik misjonshus på Kristi Himmelfartsdag, den 29/5. Ca 50 personer møtte fram til gudstjenesten som ble forrettet av Lars Birger Aadland. Deretter var det servering av sodd, is og kaffe før vi fortsatte med misjonsfesten kl Festen ble ledet av Torbjørn Landrø, og et eget kor for dagen gledet oss med fin sang. Dagens jubilanter var Jåren misjonsforening 15 år, og Vårliv unges misjon 85 år som fikk tildelt jubileumslys av Anne Kristine B. Hovtun Hun ledet videre årsmøtedelen. Anne Kristine Selnes, Torbjørn og Randi er på valg og tar gjenvalg for ny periode (til 2016) mens Anne Kristine BH og Vigdis sitter til Randi Lidal leste opp årsmeldinga. Og i etterkant ble det nevnt litt om barneleirene på Bakksætra som har vært tradisjon siden midt på 80-tallet og som områdestyret har hatt ansvar for. Da NMS trakk seg ut fra Bakksætra i 2005, har Anne og Lars Birger privat fortsatt med å arrangere leirer i samarbeid med NMSU og frivillige medhjelpere. Siste gangen hadde de besøk av Iselin Åkre fra NMSU, og leirene er både billige og populære. Åse og Hans Birger Nergård var dagens gjester som fortalte om opplevelser fra Etiopia. Åse fortalte om kvinner hun hadde møtt i Norge og i Etiopia og som hadde fått stor betydning for henne. Det var forbedere, noen som oppmuntret, vår åpne mot henne, eller var ildsjeler i arbeidet. Hans Birger trakk fram problemet rundt matvaresikkerheten, og hvordan misjonen kan hjelpe til med å lage system som samler opp regnvann i magasin for vanning og hvordan de trenger strøm for å kunne koke mat uten å brenne opp all skogen. Kollekt under gudstjenesten og på misjonsmøte ga tilsammen ca kr brutto. Kaffeservering og salg av knausenlys til sist. Takk til Lensvik misjonsforening for en flott dag! Vigdis Foseide leder NMS Orkdal og Omegn Område Anledningsgave 1 4 DM Fast giver Foreningsgave Lotteri Menighetsavtale Minnegave 4 8 Misjonstidende - bladgiro NMS enkeltmedlem 3 3 Tilfeldige gaver Webgaver 8 0 Menighetsofringer 0 18 Gaveinntekter i alt (hele tusen)

12 Stjørdal og omegn område Området består av menighetene i Stjørdal, Skatval, Lånke, Hegra, Meråker, Selbu, Tydal, Hommelvik, Malvik, Frosta og Åsen. Følgende har sittet i områdeutvalget: leder Snorre Moen, nestleder Per Anton Leite, sekretær Knut Rotabakk, Olga Irene Fuglem, Ole Gjevik, Oddvar Øfsti, Målfrid Fuldseth og Rigmor Laanke. Det er avholdt 4 utvalgsmøter og behandlet 22 saker. I hovedsak har sakene dreid seg om planlegging og forberedelse av de tradisjonelle arrangementene, inspirasjonstreff og områdestevne. Utvalgsmøtene er blitt holdt rundt omkring i hjemmene til utvalgets medlemmer. Lørdag ble medlemmene i områdeutvalget innbudt til Misjon og inspirasjonssamling i misjonssalene i Trondheim. Tre av utvalgets medlemmer var til stede. Det var virkelig en fin og inspirerende lørdag. Inspirasjonstreffet ble holdt i Stjørdal på Stjørdal bedehus torsdag 13. mars Det var et godt frammøte og ble ledet av leder i utvalget. Vi var så heldige at vi fikk besøk av Øverbygd drekin som sang 50/60 tallssanger for oss. En fin opplevelse. Pensjonist Gert Nilsen var taler for kvelden og han informerte også om aktuelle saker i NMS. Det ble tatt opp offer som ga kr , -Områdeutvalget setter stor pris på at vi ble så godt mottatt og for god servering. Områdestevnet ble holdt i Selbu søndag 14. september Stevnet startet i Selbu kirke kl med gjestetaler Asbjørn Reknes. Prekentekst var om vingårdseieren som gav arbeiderne den samme lønnen enten de arbeidet hele dagen eller bare en time. Det var mange i kirka hvor det var barnedåp og nattverd. Mannskoret Koral med dirigent Astrid Vikaunet deltok med fin sang. Offeret for dagen gikk til misjonsprosjektet for Selbu og det kom inn kr ,-. Etter gudstjenesten forflyttet vi oss til menighetshuset hvor det ble servert kirkekaffe. Olga Irene Fuglem ønsket oss, på vegne av misjonsforeningen i Selbu, velkommen til Selbu og områdestevnet. Etter kirkekaffen hadde Knut Rotabakk en åpning. Etter at Koral hadde sunget ble ordet gitt til Asbjørn Reknes som holdt sin tale med tema Gå ut for evangeliet. Rigmor Laanke orienterte om forholdene i deler av Madagaskar og Eli Berg fra Selbu ble intervjuet av møteleder om misjonsarbeidet i Selbu. Hun fortalte at misjonsforeningen i Selbu ble for en tid siden lagt ned, men heldigvis etter å ha deltatt på et inspirasjonstreff ble det bestemt at de skulle starte opp igjen og om de ikke har den helt store aktiviteten så sa hun så fint de rusler i vingårdshagen. Det var ca 50 personer til stede på Menighetshuset. Det ble tatt opp et offer og det ble gitt kr.4.785,-. Misjonsforeningen i Selbu serverte til slutt kremet blomkålsuppe. En flott smaksopplevelse av årets grøde. Tusen takk til de gode tjenerne i Selbu. Områdeutvalget vil til slutt takke alle som trofast stiller opp for NMS i området og er villig til å være med i Jesu store rikssak. Må Guds velsignelse hvile over arbeidet. Knut Rotabakk, sekretær NMS Stjørdal og Omegn Område Anledningsgave 18 0 DM Fast giver Foreningsgave Lotteri Menighetsavtale Minnegave Misjonsmesse 0 1 Misjonstidende - bladgiro 5 9 NMS enkeltmedlem 3 3 Tilfeldige gaver Webgaver 8 0 Menighetsofringer 0 10 Gaveinntekter i alt (hele tusen)

13 Trollheimen område Trollheimen område, som består av Oppdal, Rennebu, Meldal og Rindal Styret har dette året bestått av: Turid Ree med Marit V. Syrstadeng som vara fra Meldal Åse Aspeland med Ella Marie Østgaard som vara fra Oppdal Kjellaug Foseide med Berit Halsetrønning som vara fra Rindal Anne Lise Landrø leder, med Jostein Landrø som vara fra Rennebu (På valg i år står Åse Aspeland og Anne Lise Landrø) Foreninger i vårt område: Oppdal 3, Rennebu 7, Meldal 3, Rindal 2 Alle kommunene har misjonsprosjekt. 15. januar hadde vi styremøte sammen med Gauldal område hvor vi planla felles inspirasjonstreff på Mjuklia 6. mars. Den 6.mars ble peisestua full på Mjuklia. Ketil Vada snakket inspirert. Melhus menighetskor sang. Det ble orientert om flere misjonsprosjekt og Jostein fortalte fra Mjuklia og leirarbeidet. Han påla alle å spre kunnskap om leirene og sponse barnebarn, barneklubber osv. Vi delte ut lys til de jubilerende foreningene. Det var flott å være i lag med så mange misjonsfolk. 6.mai var styret samla for å planlegge områdestevnet på Oppdal 14.september. Vi begynte også å se på planene for høstens barneleir. Alle i styret må spørre de faste og evt. nye ledere. 10. september ble programmet for områdestevnet finpusset, og vi gikk videre med leirplanene. Anne Lise og Jostein fant ledere som kunne vikariere for seg da de kom til å dra til Uganda i det aktuelle tidspunkt. Områdestevnet på Oppdal 14. september ble en veldig fin dag. Magne Mjærum fra Oslo Øst talte både i kirka og på Oppdal Misjons og Menighetshus. Ryssan sang. Det ble servert smørbrød fra kl og kaker til kaffen i pausen. Det var salg av lys og Jostein fortalte fra Mjuklia. Barneleiren vår oktober hadde vel 40 deltakere, godt med ledere og inspirerende og gode bidrag fra Linn Elise Gulliksen som var med fra NMSU. Hvert år har vi familiemøte som avslutning. Det kommer mange foreldre og vi viser video om NMS sitt arbeid. Barna deltar med dramatisering av bibeltekster. Anne Lise Landrø NMS Trollheimen Område Anledningsgave 1 0 DM Fast giver Foreningsgave Lotteri Menighetsavtale Minnegave 0 0 Misjonsmesse 0 0 Misjonstidende - bladgiro 6 6 NMS enkeltmedlem 6 5 Tilfeldige gaver Menighetsofringer 0 11 Gaveinntekter i alt (hele tusen)

14 Trondheim område Trondheim område har 20 foreninger (2013=21). Trondheim område arrangerte 7 misjonsfester og 1 lunsjmøte i Sommerveiten i 2014 (8 fester i 2013). Det kommer stort sett bra med folk, og vi tror at det enda er et behov for festene i den formen de har nå, både for enkeltpersoner og fellesskapet. Vi ser på festene som et godt møtested for de som er interesserte i NMS og for å nå ut med misjonsinformasjon. Det kom inn kr i 2014, som er betalt til NMS ( i 2013). Talere og sangkrefter: Misjonskoret sang på Helligetrekongersfesten, og det er flott at vi fortsatt kan utfordre dem til å synge på denne festen. Det er ellers noe vanskelig å få tak i sangkrefter. Talere har det gått greit å få tak i. Vi prøvde oss med lunsjmøte i oktober da representanten fra Etiopia var innom Trøndelag. Møtet var annerledes lagt opp enn festene, og tilbakemeldingene var gode. Når misjonærbesøk kommer utenom de planlagte søndagsmøtene, syns vi det var greit å gjøre hele møtet annerledes. Tusen takk til alle talere og sangere, og dere i bevertningskomiteene som stiller trofast opp. Julemessen (misjonsmessen) var godt besøkt, og det ble gjort god erfaring med å redusere til to dager (fredag og lørdag). Takk til alle dere som står på i dette arbeidet. Inntekter fra salget var kr ( i 2013). Hovedlotteriet kr ( i 2013). Her er det en årlig nedgang fra NMS Gjenbruk har fått inn kr netto i 2014 ( i 2013). Takk for mye god frivillig innsats også her. Enkeltmedlemmer i 2014 var 84 (79 i 2013). Misjonstidende går til 58 (70 i 2013). Menigheter med misjonsprosjekter er 12, det er: Døves Menighet Trondheim, Charlottenlund Menighet, Strindheim Menighet, Strinda Menighet, Tiller Menighet, Hoeggen Menighet, Kolstad Menighet, Heimdal Menighet, Ilen Menighet, Sverresborg Menighet, Bakklandet Menighet, Klæbu Menighet (de samme 12 som i 2013) Økonomien for hele Trondheim Område (2013: ). En stor TAKK til alle misjonsvenner, frivillige og an- satte for innsatsen i året som har gått! Styret for Trondheim Område har hatt fire styremøter i Styrets sammensetning: Leder: Ann Gjertrud Helleberg, kasserer: Svanhild Christofie Hafnor Sandberg, sekretær: Marit Stene Aalstad, styremedlemmer: Gunn Bakken, Morten Selven. Ann Gjertrud Helleberg Marit Stene Aalstad, sekretær NMS Trondheim Område Anledningsgave DM Fast giver Foreningsgave Lotteri Menighetsavtale Minnegave 1 12 Misjonsmesse Misjonstidende - bladgiro NMS enkeltmedlem Tilfeldige gaver Webgaver 0 1 SMS-gave 1 0 Menighetsofringer 0 55 Gaveinntekter i alt (hele tusen)

15 Knausen Lysstøperi En besøkende til Knausen Lysstøperi vil se at det syder av liv i det 300 kvm store lokalet; noen støper kuler og pyramider, rundt dyppekarusellen jobber 3-4 personer, noen sveiser poser og pakker 4- pakninger, noen pakker tennbrikker og noen sorterer lysstumper. Noen dager er personer i sving, andre dager 5-6. Lokalet er trivelig med vinduer i alle retninger. Kl. 11 og halv to er det matpause rundt langbordet. Alt i alt en god dag for oss pensjonistene: trivelig samvær, høvelig fysisk trening, og ikke minst: et meningsfullt arbeid for misjonen. Salgsverdien av produserte varer i 2014 ble 1,6 millioner (2013: 1,5 millioner). Vi kan glede oss over mange gode tilbakemeldinger på varene våre. Vi er ikke de billigste i markedet, men hvem andre tilbyr lysvarer hvor over 60 % av det kunden betaler går til ideele formål. Vareutvalget er meget stort. Bestillingsskjemaet har over 150 valgmuligheter (farge, type, innpakning). Lysene lages i 12 forskjellige farger. Med et så stort varespekter kan det være vanskelig å holde et komplett lager til enhver tid. En viktig faktor er hva vi får inn av lysstumper: farger og volum. Kundene synes å akseptere situasjonen. Tilgangen på lysstumper er ikke helt i samsvar med behovet. Innsamlinga skjer i hovedsak via gjenbruksbutikkene rundt i landet (ca. 45 stk.). Mange, enkeltpersoner og menigheter, her i Trondheimsområdet er ganske flinke med å levere sine lysstumper, men det er mye mer å hente om bare folk ble mer oppmerksom på oss. På Melhustorget har vi plassert ut en godt synlig innsamlingsboks. I 2014 laget vi en kortfilm om Knausen på 11 minutter. Den ligger på You Tube. Gjennom året har vi hatt flere avisoppslag. Utgiftene til transport har vi fått redusert en god del, i det vi i større grad enn tidligere har laget transportopplegg med egne biler og folk. Ordninga er godt mottatt av butikkene. Andreas Steinberg og Gert Nielsen har tatt seg av de fleste langturene. Ansvaret for ordremottak/kontakt med kundene og pakking utføres av Eli Rønningen og Gerd Åsen Sødahl. De jobber mest utfra Sommerveita, hvor vi også har et varelager. Produksjonsåret er 7 måneder, og hver uke er det drift i tre dager. Ca. 20 personer jobber på lysstøperiet. 2-3 personer til hadde vært bra. Stor takk til alle medarbeidere! Rolf Stranden NMS Gjenbruk Levanger Styret har i 2014 bestått av: Marion Ingul, Inderøy, styreleder og daglig leder Kari Berg, Levanger, styremedlem Mary Olden, Levanger sekretær Ivar Jule, Sparbu, kasserer og HMS-ansvarlig Helene Berg, Røra, er varamedlem Dessuten er Sivert Berg, Røra, revisor for kasserer Foruten disse er det ca. 30 frivillige som jobber mer eller litt mindre i butikken, slik at vi klarer å holde butikken åpen 6 dager i uka, og hele sommeren. De legger ned en stor innsats for NMS, og fortjener stor takk. De sier også selv at de koser seg med arbeidet i butikken, og vil gjerne fortsette så fremt helsa holder. Men det er ikke til å legge skjul på at gjennomsnittsalderen er høg, og vi er veldig mottakelig for nye medarbeidere. Det er bare å melde seg! Spesielt skulle vi hatt flere menn til å ta noen tak med bæring av møbler opp og ned kjellertrappa. Det er nesten bare kvinner som driver butikken på Levanger, med unntak av to sterke karer som henter og bringer varer. De er også behjelpelig med montering og reparasjoner av møbler. Varetilgangen var litt dårlig i begynnelsen av året, men etter en liten annonse i Trønder-Avisa har dette bedret seg, og i høst ar det vært fullt på lageret. Salget har vært litt dårligere enn forrige år, som var sjeldent bra, men vi er godt fornøyd. Kan hende at vi merker konkurransen fra alle avfallsstasjonene som har startet gjenbruksbutikk. Resultatet for 2014 ble kr ,- netto. Men det vi strever en del med på butikken er at noen av våre kunder prøver å lure oss, enten med å putte ting direkte i veska eller flytte prislapper. I sommer hadde vi besøk av den nye gjenbrukskonsulenten vår, som holder til i Førde. Hun heter Turid Øyre Øygard, og var veldig fornøyd med orden og reinhold i butikken vår. Det får vi forresten skryt av av mange som er innom oss. Det er vi stolt av og kan takke alle damene våre for! Vi tror også at kaffekroken vår, hvor det er tilbud om en gratis kopp kaffe, bidrar til trivsel i butikken. Styret takker med dette alle våre medarbeidere for god innsats i 2014! Ivar Jule

16 NMS Gjenbruk, Namsos Medarbeidere: I løpet av 2014 fikk vi ønske velkommen til 2 nye medarbeidere, Gunnhild og Margrethe. Det er altså nå 41 personer involvert i denne frivillige tjenesten: Anne Skillingstad, Arne Odin Ovesen, Asbjørg Hanslien, Astrid Stenersen, Astrid Øy, Aud Skogsholm, Aud Åse Tørstad, Bjørg Skomsvoll, Bjørg L Sivertsen, Bjørg Aaring, Borghild Ovesen, Brit Hundseth, Brita H Strand, Dagrunn Larssen, Eli Kristiansen, Ellinor Fornes, Grethe Aakervik, Gunnhild Heggli, Gunnhild Sjøvoll Rygh, Hallbjørn Kolberg, Hanna Aaring, Hans Christian Hagen, Inga Marie B. Skomsvoll, Ingeborg Ommundsen, Jorid Bakkland, Jorlaug Østby, Jorunn Opdahl, Karin Hoddø, Kristian Erik Bakkland, Lilli Reitan, Margrethe L. Brøndbo, Oddfrid Klev, Randi Aakervik, Reidun Smines, Sissel Sylstad, Synnøve Hovd, Terje Hylland, Trond Reitan, Åsa Lande, Åse Antonsen og Åse Løvstad. (Noen har 1 dag/uke, andre har 1 dag/14. dag og noen har ½ dag/14.dag.) Butikkstyre, utvalg og andre tjeneter: Styret: Eli Kristiansen (daglig l.), Hans Chr. Hagen (styreleder) Inga Marie Bach Skomsvoll (sekr.), Jorlaug Østby (styremedl.) og Jorid Bakkland (styremedl.). Som varamedlem møter Lilli Reitan på alle møter. Prisnemnd: Lilli Reitan (leder), Inga Marie B. Skomsvoll og Astrid Stenersen. Kasserer: Arne Odin Ovesen. Reservekasserer: Ingeborg Ommundsen HMS-ansvarlig: Kristian Erik Bakkland Valgkomite: Bjørg Lerfald Sivertsen og Astrid Øy. Ass. daglig leder: Trond Reitan Henting / bringing: Terje Hylland. Ulike sider ved driften: På årsmøtet den hadde Terje en gjennomgang av rutiner ved henting/bringing av varer og ordningen med avfallssortering. Daglig leder, Eli, orienterte om ulike rutiner, renhold, markedsføring og bruk av utstillingsvindu m.m. På bakgrunn av innleggene fra Eli og Terje ble det laget et brev til teamene og det ble laget en ny hentelapp som skulle brukes ved henting og bringing. Eli tok også opp tanken om at en i tiden før jul kunne prøve med lørdagsåpen butikk. Takket være innsats fra medarbeiderne ble dette et vellykket opplegg i månedene november og desember. Den 9. april ble brev vedlagt bl. a. årsmøteutskrift sendt ut til medarbeiderne. I året 2014 har vi hatt 6 styremøter: (20.3, 3.4, 6.10, 29.10, 4.11 og 13.11). Som utgående og innkommende post har det gått 65 er. ( I hovedsak er dette korrespondansen vi har med gjenbrukskonsulent og forretningsstyre.) Den19. juni var det lagt opp til sommerfest på Solneset. Det ble en vellykket kveld med grilling og et variert program. Jarle og Frøydis sørget for flott trekkspillmusikk. Arr. komiteen bestod av Jorunn, Sissel og Hans Chr. På et møte den ble det bestemt at det i f. m. ferieorganiseringen kunne bli nødvendig å stenge butikken noen dager. Takket være gode medarbeiderne ble den ikke stengt i mer enn i 3-4 dager. Den 27. juni hadde vi besøk av den nye gjenbrukskonsulenten, Turid Øygard. Det ble et trivelig besøk der hun bl.a. fikk gjort seg kjent med butikken vår. Henting og utkjøring av varer blir i hovedsak gjort på onsdager. Team-Terje, inklusive Trond og Kristian Erik, stiller også opp ellers ved uforutsette behov. Kristian Erik, har gjort oppussingen av toalett, fått ordnet med gelender ved inngangen og ellers ivaretatt de ulike sider ved HMS-arbeidet. Butikken flytter til nye lokaler: Flyttingen av INGER LISES medførte at vi mistet de lokalene som vi hadde på den andre siden av gaten. Arbeidet med å få tak i egnede lokaler startet opp straks saken var behandlet i styret den 6. oktober Etter å ha vurdert ulike muligheter ble det gjort vedtak om at vårt beste alternativ ville være å flytte hele butikken over på den andre siden av gaten, i lokalene som eies av Nils Jørgensen. Etter flere forhandlingsmøter ble avtale framforhandlet, og den ble så fremmet og godkjent av forretningsstyret i Stavanger. Vi vil nå den 1. juni 2015 kunne flytte inn i et butikklokale med 235 m2 på en flate + et lagerlokale i kjelleren.

17 Den gikk det ut en INFO til medarbeiderne ang. flyttingen til ny butikk. Siden oppstarten den 16. august i 2007 har butikken vært drevet ut fra Frelsesarmeens lokaler. Vi har hatt gode år hos Frelsesarmeen og vi er svært takknemlige for den omsorgen de har vist oss. Vi hadde også god nytte av den tiden vi fikk være hos INGER LISES og den praktiske hjelpen de alltid ga oss. Målsetting og driftsresultat for Gjenbruksbutikken gir oss sosialt fellesskap og vi har stadig mulighet til å møte nye mennesker. Men vårt hovedmål er imidlertid å framskaffe midler til mennesker som er i nød. Vi står i et meningsfullt arbeid. Derfor gleder vi oss stort over at butikken vår går så bra, - at namdalingene stiller opp på en slik måte: Varer kommer inn og varer går ut. Dette er gjenbruk. Revidert regnskap for 2014 viser driftsinntekter på kr. (Vel kr. over budsjett.) og driftsresultat på kr. (Innpå kr. over budsjett.) Gjennom styrets årsmelding vil vi nå til slutt takke dere hver enkelt for den innsats og omsorg dere legger inn i arbeidet og for det samholdet vi har i bedriften vår. Hans Christian Hagen (Styreleder) NMS Gjenbruk, Trondheim NMS gjenbruk, Trondheim har nå eksistert i tre år. Det ble etablert et interim styre høsten Gjenbruksbutikken ble åpnet 25. januar Styret i 2014 har bestått av; Leder Jon Halgunset, valgt for to år i 2013 Sekretær Marit Stene Aalstad, valgt for to år i 2013 Styremedlem og turnuskoordinator Tone Aasen, valgt for 2 år i 2013 Styremedlem Brit Gustavson Blokkum, valgt for 2 år i 2014 Styremedlem, og medlem i økonomikomiteen, Kitt Larsen valgt for 2 år i 2014 Økonomikomiteen har bestått av Asbjørn Reknes, Solveig Selnes,Anne- Liv Elvestad og Kitt Larsen. HMS-ansvarlig Arvid Løvås Priskomiteen har vært ledet av Gerd Dolmen Den har vært supplert med nye medlemmer gjennom hele året. (se liste i butikken) Ansvarlig for prising av bøker Magnhild Løkvik og Norunn Skage Gunn Bakken har bistått med rengjøringsutstyr og har sørget for renhold av mopper og kluter. Utlevering og henting av varer gjøres av Jon Halgunset og Inge Hill. De har med seg Per Arne Grande, Kjell Heggheim, Asbjørn Hanssen og Ola Løkjel som gode medhjelpere. Styret har i styremøter drøftet drift, turnus, åpningstider i høytider, økonomiske rutiner, utvidelser av priskomiteen, sikkerhet og trivsel m.m.styret har arrangert vårfest m/ årsmøte og høstfest slik våre retningslinjer tilsier. Dette har vært viktige møte- punkt og forum for å samtale om hvordan driften av butikken går. Medarbeiderne står for renhold av butikken, salg, prising, henting og bringing av varer. Det tilstrebes ryddige rutiner og god stemning. Vi i styret synes det virker som at medarbeidere finner sine roller og trives med arbeidet i butikken. Vi får gode tilbakemeldinger fra kundene, og vi tror vi klarer å møte alle kunder med en hyggelig tone i butikken. Vi gleder oss over at vi har god vareinngang og at salget går bra. Årsresultatet var kr ,- brutto i 2014 (kr ,- i 2013) Hjellen gård brukes som lager og her kommer det stadig inn varer. Det var salgsdager på Hjellen gård i vår. I august hadde vi en stor auksjonsdag med et resultat på kr ,- Takk til Einar Hjellen for at han stiller fjøset til disposisjon gjennom hele året og bidro til en flott auksjonsdag. Vi fikk ny kontaktperson i NMS- gjenbruk i sommer, gjenbrukskonsulen Turid Øyre Øygard som var innom butikken i juni.. Årets kontaktpunkt med Gjenbruk NMS utover det skjedde på NMS sin generalforsamling i Oslo i sommer. Kitt og Marit var der. Vi er nå ca 60 medarbeidere i Trondheim gjenbruk. Tusen takk til dere alle for all innsats i 2014.Dette er vi sammen om å få til. Takk for et vellykket driftsår Med hilsen Styret Jon, Tone, Brit, Kitt og Marit

18 Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Oppsummering: 2014 ble et år med ekstra store utfordringer. Vår Frue menighets aldersboliger som leier ut til KIA-senteret, meldte i desember 2013 fra om at de selv måtte ha lokalene KIA har leid siden De tilbød KIA andre lokaler i samme bygg, fortsatt på bakkenivå. Etter en del undersøkelse om alternative lokaler for KIA andre steder i sentrum, aksepterte KIA lokalene huseier tilbød, under forutsetning av at lokalene måtte ombygges og tilpasses KIA sine behov. Selv om huseier tok økonomisk ansvar for kostnadene for en del av ombyggingen, ble endringene en stor praktisk og økonomisk utfordring for KIA-Trondheim som vi ikke hadde regnet med i budsjettet for Takket være en uventet støtte på kr fra en privat KIA-venn, og ekstrastøtte fra Trondheim kommune (kr som kom inn i januar 2015) pluss stor innsats fra gode frivillige hjelpere, ser det ut til at KIA- Trondheim kommer helskinnet fra flyttingen. Senteret fungerer bra, selv om plassen er blitt mer begrenset. Medium september kunne KIA åpne dørene for kurs og aktiviteter. KIA har også i 2014 ønsket å være åpen for de behov som har meldt seg. Utfordringene i forhold til «papirløse» (personer som oppholder seg «ulovlig» i Norge, slik UDI uttrykker det.), personer som lever i skjul og i kirkeasyl endret seg i løpet av sommeren og høsten. I løpet av våren 2014 hadde vi jevnlig kontakt med personer i slik situasjon, både barnefamilier og enkeltpersoner. I løpet av sommeren og høsten ble det stadig flere av disse som forsvant - noen ble sendt tilbake til hjemlandet, andre til Italia eller Hellas. Mange ble omplassert på mottak langt fra Trondheim. Noen har gitt livstegn til oss på sms eller ringt. Andre vet vi ikke hvor de er. KIA takker for alle som har tatt imot og forsøkt å stille opp sammen med oss. Mange flyktninger er selv blitt viktige omsorgspersoner i møte med de som har det vanskeligere enn dem selv. Uten gode, trofaste frivillige medarbeidere og et rikt og mangfoldig nettverk kunne KIA-Trondheim ikke fungert slik vi har gjort i Alle henvendelsene og utfordringene KIA-Trondheim har fått i løpet av 2014, har enda en gang vist at det er be- hov for KIA-senteret i Trondheim sentrum, og at KIA er helt avhengig av et mangfoldig og velvillig nettverk hvor utfordringene kan synliggjøres og følges opp. Det er helt umulig å drive KIA-arbeid alene. KIAs visjon om å være med å skape «et varmt og inkluderende fellesskap i menighet og samfunn», forutsetter at KIA samarbeider med menigheter, forsamlinger, organisasjoner og enkeltpersoner som deler vår visjon. Regionråd: Olav Dahle Svanholm (Nbdr.) regionrådsleder, Ester Røen (Nbdr.) Esperance Mbuebue (aktiv i pinsemenigheten Betel), Bjørg Sand (NMS), Anne M. Lysheim (Baptistkirken), Jan Dimar Kahrs (Normisjon), Astrid Breivold (Normisjon), Inger Johanne Rykkvin (Normisjon), Temesgen Dhabasa Birru (leder for etiopisk, evangelisk menighet i samarbeid med Lademoen menighet). Aktiviteter:Norskkurs, et kurs for viderekomne deltagere hver uke, og et for nybegynnere deltagere hver uke. Kursdeltagerne var, blant andre, asylsøkere fra Heimdal statlige mottak og fra Persaunet Transitt mottak, frem til dette ble nedlagt Flere av deltagerne (ca. 30 %) var personer med avslag på asylsøknadene, 30 % nye asylsøkere. Ca. 20 %, arbeidssøkende fra Sør og Øst Europa, 5% deltagere i introduksjonsprogrammet som ventet på skoleplass. 15 % bosatte, arbeidsledige flyktninger som ønsket å vedlikeholde norskkunnskapen sin. Hvert kurs var på 2 timer, med 15 min. lunsjpause. Undervisningen fulgte ikke en spesiell lærebok, men lærerne var åpne og fleksible og la mye forarbeid i å tilrettelegge undervisningsmateriellet slik at det var mest mulig praktisk og aktuelt for deltagerne. Kursene var gratis og åpne, og nye deltagere kom inn kontinuerlig. Deltagerne fikk utdelt kursbevis ved semesterslutt, og KIA ga referanser ved jobbsøking og i andre sammenhenger der kursdeltaging ble etterspurt. Nyhetssamling deltagere hver uke. Kurset tok utgangspunkt i dagens aviser (Adresseavisen og Vårt Land, og i Klar Tale) med lese- /og forståelse trening fra kl. 18 til 19, så Dagsrevyen kl , kursleder noterte stikkord fra nyhetsbildet Fra kl til kl. 20

19 gjennomgikk kursleder i samarbeid med deltagerne de mest interessante nyhetene. Personer, geografiske steder, dialektord ble gjennomgått i tillegg til forståelse av de mest aktuelle nyhetene «Byvandringer» I samarbeid med Seniorkultur i Trondheim kommune, arrangerte KIA 4 byvandringer ( mai, juni, august og september), med økonomisk støtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Byhistoriker Terje Bratberg guidet internasjonalt sammensatte grupper gjennom sentrale deler av Trondheim sentrum. KIA hadde ansvar for planlegging, invitasjon og gjennomføring. I alt deltok personer fra 6-8 forskjellige land hver gang. Middag på Tvers sosial/dugnads- middag en gang hver måned i vårsemesteret. KIA fikk låne gratis lokaler i Betania og en gang leide vi Storsalen i Ila Aktivitetshus. Fastelavnsfest og Adventfest ca deltagere fra mer enn 20 nasjoner. KIA fikk låne gratis lokaler i Betania. På disse festene ble innhold og tradisjon knyttet til faste, påske og jul, presentert gjennom bibelfortellinger/krybbespill, sang/musikk, mat og formingsaktiviteter. Sommer- og høsttur til Fjellseter kapell i Bymarka samarbeid med Persaunet transittmottak mer enn 100 deltagere på sommerturen tur. KIA spanderte buss fra KIA-senteret søndag etter kirketid. Persaunet transittmottak satte opp egen buss fra mottaket. Sosialt fellesskap er sentralt. Programmet var samling inne i kapellet med velkomst og sang, ute var der grilling, natursti i sammensatte gruppe. Kulturell kompetanse og lokalkunnskap: I løpet av 2014 deltok 60 personer på disse obligatoriske kursene for deltagere i kommunens Introduksjonsprogram. Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja.» (Elias Blix, 1890) Mildrid Wik (regionleder KIA-Trondheim)

20 Mjuklia Styret har i 2014 bestått av Sivert Løvseth, leder, Arnhild Foseide Fagerholdt, nestleder, Inge Hill, sekretær, Eivind Nygaard, Anne Helene Aarflott og Øystein Maalø, styremedlemmer. Ketil Gunnes er innkalt til alle styremøtene som første varamedlem. Eivind Flaa og Stig Kristiansen er øvrige varamedlemmer. Leder for NMSU Linn Elise Gulliksen har møterett i styret og blir innkalt. Hun har avløst Sandra Flatøe Askeland som møtte første del av året. Regionleder Øyvind Ulland Eriksen blir invitert til styremøtene. Kari Hyttebakk Øye, Ola Syrstadeng og Rigmor Aas møter for administrasjonen på Mjuklia. Styret har hatt 3 møter og behandlet 34 saker. Styrets referater, søknader og lignende blir sendt til leirstedsleder, som igjen orienterer forvaltningsstyret for NMS. Styret er blitt holdt løpende orientert om driften på Mjuklia og behandler aktuelle saker. Nytt bygg med plass til nytt kjøkken og andre nødvendige servicefunksjoner har vært oppe på alle møter. Styringsgruppa for Mjuklia bestående av Kari H. Øye, Ola Syrstadeng og Rigmor Aas har også dette året hatt ansvaret for drifta. Ellers har Mjuklia en god stab av tilkallingshjelp som står på for stedet. Disse blir tilkalt etter behov og tar alle utfordringer på strak arm. Uten disse hadde det vært umulig å drive Mjuklia på en forsvarlig måte. Flere av disse har vært med i mange år og gjør en fantastisk god jobb for stedet. Mjuklia er kjent for sin gode mat både ved catering og ved servering på stedet. Dyktige kokker gjennom mange år har sørget for Mjuklias gode rennomme i matveien og heldigvis har gode erstattere kommet til når andre trapper ned på grunn av alder. En ny vakuumeringsmaskin innkjøpt siste år, gjør at den gode maten blir mere tilgjengelig for pilgrimmer og andre som ønsker porsjonspakninger. I tillegg setter vi stor pris på å få hjelp fra dugnadsfolk. Større vedlikeholdsoppgaver og mindre ombygginger for å gjøre Mjuklia mer tilpasset dagens krav er også delvis utført på dugnad sammen med driftsleder. Godt og regelmessig vedlikehold er nødvendig for det kan til tider være stor belastning på hus og inventar. I 2014 ble det delvis på dugnad pusset opp i hele hybelavdelinga, med nye møbler, gardiner og maling/beising. Flere sengeplasser på hvert rom gjør denne avdelingen mer praktisk enn tidligere. I tillegg ble det malt vegger og lagt på smartpanel på vegger mot bad i internatet. Rommene her ble nå mye mer innbydende, da slitasjen har vært til dels stor på disse rommene. Andre vedlikeholdsprosjekter har vært innkjøp av nye bord og bordplater i møtesal, og nytt gulvbelegg i gangen nede ved heisen. Her er det også kommet nye møbler på plass. En annen større investering i 2014 er brannvarslingsanlegg for fjøs, gammelstuggu og anneks etter pålegg fra brannvesenet. To sentraler er installert, en for fjøs og gammelstuggu og en egen i annekset. Mjuklistevnet andre pinsedag har vært fast tradisjon siden driften startet for over 40 år siden. Stevnet starter med gudstjenester i Rennebu og Berkåk kirker og fortsetter fest og aktiviteter på Mjuklia. Hovedtaler i 2014 var Hans Birger Neergård. Ca 100 deltok på stevnet. Misjon Vi har også i 2014 hatt et meget godt og produktivt samarbeid med NMS region og NMSU. Etter at landsstyrevedtaket kom om at Mjuklia får fortsette drifta, har vi lettere kunnet jobbe og se framover. Mjuklia ble skapt som en nødvendig og integrert del av misjonsvirksomheten i regionen og må fortsatt være det om stedet skal ha noen berettigelse i framtiden. Misjonsfolket i Trøndelag må føle et eieransvar for Mjuklia og bruke det, og ha omsorg for det som sitt andre hjem. Litt ditt, er det ikke slik det heter i en annen kjent organisasjon. På Mjuklia er alt vårt. Særlig viktig er det for oss at samarbeidet med både NMS og NMSU er stabilt og trygt, slik at Mjuklia kan bli mere brukt til leirer for barn, unge, voksne og seniorer. De to seniorleirene er viktige innslag i virksomheten på Mjuklia. Samhandlingsløypa blir også stadig utviklet og forbedret. Nytt av året er at Mjuklia har fått en ny løype for Frisbee-golf. Det er gledelig at vi klart å dekke opp behovet for instruktører med 2-3 faste medarbeidere. Misjonscamp i overgangen mellom juni og juli ble arrangert for tredje gang i Berit Lånke var hovedtaler denne gang. Nok en vellykket camp som tilsier at dette bør bli et fast arrangement i årene framover. NMS, NMSU og Mjuklia er sammen om både planlegging og gjennomføring av campen, noe som gjør denne leiren til en flott samarbeidsarena. Mjuklia har mange venner som husker stedet med forbønn, gaver og praktisk arbeid. Dette er verdifullt og nødvendig om leirstedet skal lykkes som et misjo-

Årbok 2013. for Region. Trøndelag. Namdalen. Innherred. Fosen. Hitra og Frøya. Stjørdal og omegn. Trondheim. Orkdal og omegn. Gauldal.

Årbok 2013. for Region. Trøndelag. Namdalen. Innherred. Fosen. Hitra og Frøya. Stjørdal og omegn. Trondheim. Orkdal og omegn. Gauldal. Årbok 2013 for Region Namdalen Trøndelag Innherred Fosen Hitra og Frøya Orkdal og omegn Trondheim Stjørdal og omegn Gauldal Trollheimen Inneholder ansatte-, regionstyre- og områdeutvalgenes rapporter,

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 10 03.mar 07.mar Fjellheim, Tromsø Fagerli, Kristian Fjellheim Bsk Kortkurs 9 28.feb 02.mar Sørdalen Lavik, Rolf Fosen Bibelhelg 11 11.mar 16.mar Åfjord Fagerli,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2010 Regionleders hjørne side 2- Hv ordan lages en sti side 2 Seniorleir side 3 Årsmeldinger side 4-15 Årsmelding

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 1. Oddvar Reiersølmoen ønsket velkommen 2. Reidun Hjemdal holdt en andakt med utgangspunkt i stikkordet nåde. 3. Konstituering av årsmøtet: 1. Ordstyrer:

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Tillitsvalgte i HLF Sør-Trøndelag 2015 (v01 15.03.2015)

Tillitsvalgte i HLF Sør-Trøndelag 2015 (v01 15.03.2015) HLF Sør-Trøndelag Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund Din Hørsel vår sak) Tillitsvalgte i HLF Sør-Trøndelag 2015 (v01 15.03.2015) Fylkesstyret Verv Navn Adresse Telefon E-post Leder Alf Inge Fillingsnes

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG 2014. 1 Innledning. Vi har i løpet av året arbeidet mot de arrangement utvalget har ansvar for - våre faste oppgaver, og brukt tiden til å komme i mål med dem. I tillegg

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Hovedforeninga: Det har vore 3 styremøte i 2008 og eitt i 2009. Formannen har møtt på formannsmøta. Me hadde møteveke 16. 20. januar. Det var

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2013 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2013 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 5 01.feb By i Åfjord Moen, Ivar Fosen Møte 21 20.mai By i Åfjord Fosen Pinsestevne kl 14 14 05.apr 07.apr Leksvik Lavik, Rolf Fosen Bibelhelg 5 02.feb 03.feb

Detaljer

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Guds fred! Det står riktignok i Ordspråkene 17,27 at «Klok er den som sparer på ord», men kanskje bør vi like fullt beklage at det er altfor lenge siden

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2005

Årsberetning for Brevik MC 2005 Årsberetning for Brevik MC 2005 Innhold: 1. Styrer og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 2005 6. Førerutviklingskurs 7. Street Run 8. Hydrotier n 9. Onsdags-

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 20.11.13 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 20.11.13 Møtetid: kl. 18.00-21.00 Møtested: HUSET

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Rindal Sanitetsforening

ÅRSMELDING 2015 Rindal Sanitetsforening ÅRSMELDING 2015 Rindal Sanitetsforening Styret har i 2015 bestått av: Leder: Marte Iren Langø Nestleder: Kari Moe Sekretær: Anne Skjølsvold Styremedlemmer: Mie Sandø Anne Grete Løfald Elsa Jensvold Inger

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

Områdemåte 31.05.2014

Områdemåte 31.05.2014 1 Områdemåte 31.05.2014 Møteleder: Frode Sekretær: Sven Åpner med Stille stund. Tradisjoner lest opp inspirert av en kjærlig Gud. 11 konsept. Ble lest opp Agenda for dagen: Tilstede: Monica GSR Strand,

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Årsmøte Unge Eldre/ Iveland Frivilligsentral 1/3-2016 Saksliste:

Årsmøte Unge Eldre/ Iveland Frivilligsentral 1/3-2016 Saksliste: Årsmøte Unge Eldre/ Iveland Frivilligsentral 1/3-2016 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2015 4. Regnskap 5. Valg 6. Saker Årsmelding Iveland Frivilligsentral

Detaljer