BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes"

Transkript

1 BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE KOMPETANSE SERVICE beredt Vi bidrar til at andre lykkes

2 BEREDT AS 1969 Beredt Gruppen ble grunnlagt i

3 VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES beredt GRUPPEN Glede er nøkkelen mulighetene mange! Det er med engasjement og glød vi ønsker å presentere Beredt AS for deg. En unik virksomhet der glede er essensen i alt vi gjør og vår væremåte. Beredt er en attføringsbedrift, men samtidig en virksomhet som tilbyr kompetanse- og servicetjenester i konkurranse med, og på minst samme nivå, som private virksomheter. Den store forskjellen er at vi arbeider med utgangspunkt i å skape glede og med enkeltmennesket i fokus. Gjennom hele vår verdikjede skal respekt og omtenksomhet prege vårt arbeid. Ved å være individfokusert bygger vi verdighet og stolthet for enkeltmennesket og virksomhet. Vår kompetanse deler vi med alle på et kvalitetsnivå som skaper vekst, utvikling og glede. Ved å være fleksible har vi fokus på muligheter og ikke begrensninger. Det gjør oss anvendelige og gir muligheter for folk flest. Det er med engasjement og glød vi ønsker å presentere Beredt AS for deg. Vår hovedoppgave er å tilføre kompetanse som hjelper folk til å komme ut i arbeid eller styrke sine arbeidsprestasjoner. Det gjør vi gjennom å tilføre kompetanse og skape arbeidsglede. Gjennom læring og praksis i egne virksomheter og hos virksomheter vi har et nært og godt samarbeid med. Ved å skape arbeidsplasser og sørge for arbeidsmuligheter for våre kandidater hjelper vi andre med å lykkes. Vår bedriftsfilosofi er at alle mennesker - uansett bakgrunn og alder - kan svært mange ting som vi ikke kan. Det er derfor en glede for oss å kunne utveksle kunnskaper med alle mennesker og hjelpe hverandre videre. Dette gjør vi ved å skape glede, arbeidsglede, serviceglede, matglede, bilglede, boglede, selskapsglede, kursglede, læreglede, være til nytte glede. Det er derfor med stor glede vi nå kan fortelle deg om mulighetene du finner i Beredt. Enten du er arbeidssøkende, arbeidsgiver eller privatperson som kan ha behov for mange av de tjenester og produkter vi kan tilby. Spesielt ønsker jeg å gjøre næringslivet oppmerksom på alle de muligheter de finner hos Beredt. Her kan bedriftene få en trygg rekruttering av kompetent arbeidskraft som er prekvalifisert gjennom trening hos oss og oppfølging av våre dyktige konsulenter. Mange av våre tjenester er i dag tilgjengelig over hele landet. Vi har styrket vår organisasjon, systemer og merkevare for å skape enda mer glede i tiden fremover. Velkommen til å bli kjent med Beredt. Torolv Onarheim ADM. DIR 03

4 BEREDT DRIFTSBERETNING ÅRSBERETNING AS Vi skaper arbeidsglede Beredt Organisasjonen pr Beredt gruppen DIVISJONER Beredt Kompetanse Beredt Service Beredt Stab Rekruttering Vox Beredt Bedrift Rådgivning Amo Beredt Samfunn Attføring Beredt Privat Fagkurs SEKSJONER Catering Konferanse Selskap Beredt Bevertning Kantine Transport Beredt Drift Vaktmester tjenester AVDELINGER Beredt Auto Bilverksted Møbel Beredt Hjem Interiør Salg Anbud Prosjekt Markedsføring Forr. utvikling Økonomi HR - HMS Innkjøp Arkiv IT / Tlf Kundesenter IK-Mat 04

5 VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES beredt GRUPPEN Arbeidsglede siden 1969 Beredt er i dag en unik attføringsbedrift som er representert i mange av landets fylker og med ambisjon om å bli den mest attraktive attføringsbedriften nasjonalt. Virksomheten er i dag todelt med en divisjon for kompetanseutvikling og en divisjon for servicetjenester. Divisjonene utfyller hverandre og gir deltakere mulighet for både teoretisk kunnskap og praktisk arbeidserfaring. Beredt Kompetanse arbeider med attføring og kompetansebygging på en rekke områder. Beredt har også mange bedriftskunder som benytter seg av det brede tilbudet selskapets mer enn 70 coacher og rådgivere kan tilby innen medarbeider- og bedriftsutvikling, omstillingsprosesser og rekruttering. Beredt er i dag en unik attføringsvirksomhet med fokus på arbeidsglede. Beredt Service gir deltakerne muligheter for arbeidspraksis i egne virksomheter og i samarbeid med eksterne virksomheter. Beredt Service driver også kommersiell virksomhet mot næringslivet og privatpersoner ved å tilby et bredt spekter av tjenester og produkter gjennom seksjonene Bevertning, Drift, Verksted og Hjem. Selskapet driver en rekke kantiner for virksomheter i næringslivet og det offentlige. Beredt AS ble etablert i 1969 som en avdeling av Statens Attføringsinstitutt. Virksomhetens navn var den gang Storetvedt Servicesenter og var et bilverksted med bensinstasjon. Selskapet ble registrert som eget aksjeselskap i 1989 med staten som eier. Etter hvert overtok Hordaland Fylkeskommune 90 % av aksjene, mens 10 % ble overtatt av Norske Fina. I dag eier fylket alle aksjene. Selskapet tok navnet i I 2005 flyttet virksomheten inn i egne, 2500 m 2 store lokaler på Apeltun. Det er i dag er selskapets hovedkontor med lokaler for undervisning, selskaper, kurs og konferanser, samt storkjøkken, cateringvirksomhet, transport og vaktmestertjenester, avdelinger for møbel og interiør. Coop Prix er leietaker i Beredts bygg, og hos de har vi fast praksisplass for våre deltakere. I 2009 kjøpte Beredt AS KI Kompetanse AS med avdelinger i Oslo og Trondheim. Dermed fikk virksomheten et enda bredere tilbud både innen attføring og mot næringslivet. Beredts tilbud spenner over hele årsaksgrunnen til fravær fra arbeidslivet, fra korttidsykemeldte til uføretrygde, samt coaching og kursing for å styrke arbeidsprestasjonene. Bilverkstedet på Storetvedt driver vi fremdeles. Totalt er ca 2500 personer hvert år på landsbasis gjennom ulike kurser eller praksis i Beredt-systemet. Beredt har rundt 100 fast ansatte, en rekke innleide kursholdere og rundt 100 personer på tiltak engasjert til enhver tid. Beredt AS eies av Hordaland fylkeskommune og blir drevet som et vanlig aksjeselskap, men alt overskudd går tilbake til bedriften for å styrke den. Totale driftsinntekter for hele konsernet var i 2012 ca NOK 80 millioner. VISJON Beredt skal være den mest attraktive attføringsbedriften nasjonalt. MISJON Tilføre kompetanse som hjelper folk til å komme ut i arbeid eller styrke sine arbeidsprestasjoner VERDIER Verdighet Kompetanse Fleksibilitet Glød MERKELØFTE Vi bidrar til at andre lykkes ved å skape glede. 05

6 BEREDT AS 100% Beredt er 100% eid av Hordaland Fylkeskommune Med Norge som Beredt er medlem av Attføringsbedriftenes landsforbund i NHO. Tilknyttet BEREDT SKAL VÆRE DEN MEST ATTRAKTIVE ATTFØRINGSBEDRIFTEN NASJONALT Det finnes i dag over 100 attføringsbedrifter i Norge. Virksomheter som gjør et betydelig samfunnsmessig arbeid ved å hjelpe mennesker inn i arbeidslivet. Mennesker som har stått utenfor arbeidslivet en periode av ulike årsaker og nye landsmenn som skal lære seg norsk arbeidsliv og kultur. Attføringsbedriftene tar utgangspunkt i individenes bistandsbehov, arbeidsevne og løfter enkeltindividet nærmere arbeidslivet gjennom kvalifisering, arbeidstrening og ikke minst motivasjon til å tro på egne muligheter. Slik skaffer attføringsbedriftene næringslivet kompetent arbeidskraft. Slik gir attføringsbedriftene avgjørende bidrag for å hindre unødvendig uføretrygding og økning i antallet personer som lever på passive ytelser. Hvis bare 1000 personer får jobb og beholder tilknytningen til arbeidslivet i 5 år, er den samfunnsøkonomiske gevinsten på 1 milliard kroner. Beredt gir individtilpassede tilbud for eksempel med lese- og skriveopplæring, kunnskap om ernæring og kosthold, karriereveiledning m.m. i tilknytning til målrettet arbeidstrening og kvalifisering. Vi har tverrfaglige miljøer, gode kvalifiseringsarenaer, samt omfattende nettverk mot næringslivet og det offentlige som vi utnytter til beste for arbeidssøkerne og NAV. Attføringsbedriftene er en bro mot arbeidslivet og ledesnoren er flere i arbeid og aktivitet til beste for individ og samfunn. Dan Femoen STYRELEDER Roald Kvamme NESTLEDER Ellinor Therese Kreybu STYREMEDLEM 06

7 VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES beredt GRUPPEN arbeidsfelt BEREDT ER EN STOLT ATTFØRINGSBEDRIFT MED DYKTIGE MEDARBEIDERE Mange har oppdaget at en attføringsbedrift har mye å tilby av kompetanse, tjenester og produkter også til det profesjonelle bedriftsmarkedet og privatmarkedet. Våre krav til kvalitet gjør at Beredt er en etterspurt leverandør. Gjennom vårt oppkjøp av KI Kompetanse AS har vi styrket vår tilgjengelighet med kontorer både i Bergen, Oslo og Trondheim. Våre medarbeidere er mobile og vi gjennomfører kurs og oppdrag over hele landet. Moderne kommunikasjonsteknologi gjør oss til en integrert arbeidsplass med stor grad av erfaringsutveksling. Vår tro på fleksibilitet gir oss konkurransekraft og mulighet til skreddersøm av tilbud og tjenester hvor det måtte være i Norge. Vi skal være en etterspurt aktør over hele landet for mennesker som ønsker utvikling og for virksomheter som ønsker arbeidskraft og tar samfunnsansvar. Beredt eies av Hordaland Fylkeskommune og ledes av et aktivt og kvalifisert styre som er en viktig medspiller i arbeidet med å nå vår visjon. Verdiskapning som gir glede og nytte for enkeltindivid, virksomhet og samfunn er resultater i vårt arbeid mot å nå vår visjon: Beredt skal være den mest attraktive attføringsbedriften nasjonalt. Catherine Holsen STYREMEDLEM May-Lill Torsvik STYREMEDLEM Torolv Onarheim ADM. DIR 07

8 BEREDT AS Vi hjelper over 2500 personer til å kvalifisere seg for arbeid hvert år 8

9 VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES beredt GRUPPEN Derfor er Beredt unik Med enkeltmennesket i fokus og en trygg arbeidsplass som mål Steget inn i arbeidslivet kan være uendelig langt for dem som ikke har vært inne i det eller ute av det en stund. BEREDTS UNIKE ARBEIDSMODELL: 1. FOKUS ENKELTMENNESKET Beredts grunnfilosofi er at alle mennesker, uansett bakgrunn, kjønn og alder, kan mye om svært mange ting som vi ikke kan. Derfor er det en glede for oss å kunne utveksle kunnskap med alle mennesker vi treffer og på den måten hjelpe hverandre videre. Med denne filosofien som bakteppe har vi bygget opp en organisasjon vi er stolt av og som hvert år hjelper over 2500 personer til å kvalifisere seg for arbeid. Ved å skape arbeidsglede gjennom å bidra til at andre lykkes fremstår Beredt i dag som en unik og etterspurt virksomhet. Ikke bare fra dem vi hjelper inn i arbeidslivet, men også fra privatpersoner og næringslivet som har stor nytte og glede av tjenestene Beredt tilbyr. Gjennom den anvendelighet, kvalitet og engasjement Beredt fremstår med har vi vunnet en respekt som både gleder oss og gjør oss stolte. Hemmeligheten bak Beredts unike tilbud er at vi har bygget en organisasjon som ser hele mennesket og som tilrettelegger for at mennesket skal lykkes. Ved å ta utgangspunkt i det enkelte menneskets ressurser og motivasjon bygger vi kunnskap og skaper bevissthet om hva som skal til for å lykkes. Gjennom individuelle samtaler avdekker vi behovene og ønskene, og tilrettelegger for kurs som vil gi nødvendig kunnskap og erfaring. Ved å følge opp kandidaten tilrettelegger vi for nødvendig kompetansebygging gjennom arbeidserfaring i egne eller samarbeidene virksomheter. Gjennom å gi håp og skape tillit bygger vi arbeidskarrierer sammen. Ved å kombinere kunnskap og arbeidserfaring har vi utviklet en verdikjede som er unik. Dermed er vi med kandidaten hele veien fra de første samtalene til steget ut i arbeidslivet er tatt. Selv etter at det første steget er tatt følger vi opp arbeidstaker og arbeidsgiver for å sikre at vi alle lykkes. GOD KOMBINASJON Sertifiserte medarbeidere, som er menneskeorienterte, kombinert med at Beredt er en godkjent lærebedrift med et stort nettverk, som sørger for at våre kandidater har store muligheter for å lykkes i arbeidslivet. 2. VERKTØY SAMTALE 3. KARTLEGGING Kunnskapsnivå AVKLARING Egenskaper 4. VIDERE KARTLEGGING Interessetesting ARBEIDSERFARING Motivasjon 5. PROSESS Arbeidskvalifisering BEVISSTGJØRING Arbeidstrening 6. VIDERE PROSESS Jobbsøking ARBEIDSFORMIDLING Oppfølging 7. MÅL Motivert medarbeider TRYGT ARBEID Arbeidsglede 9

10 BEREDT AS 100+ Beredt Kompetanse har over 100 ansatte og dyktige medarbeidere fordelt i Oslo, Trondheim og Bergen. DIVISJONER Beredt Kompetanse Beredt Bedrift Beredt Samfunn Beredt Privat SEKSJONER Rekruttering Vox Rådgivning Amo Attføring Fagkurs AVDELINGER 10 12

11 VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES beredt KOMPETANSE Målet er faste og trygge arbeidsplasser Kompetanseutvikling i bred forstand, både hos enkeltpersoner og for virksomheter, er Beredt Kompetanses arbeidsområder. Disse spenner over attføringsarbeid, yrkesveiledning, omstillinger, bedriftsrådgivning kursing, coaching og arbeidsformidling er preget av personlig oppfølgning med fokus på å få det beste ut av kandidaters og virksomheters kompetanse og muligheter. Veiledning, arbeidstrening og motivasjonsbygging er viktige faktorer i arbeidet med å få deltakere ut i arbeid eller å beholde sitt arbeid. Med over 40 års erfaring og mange dyktige medarbeidere har Beredt Kompetanse opparbeidet en solid kompetansebase innen attføringsarbeid og bedriftsrådgivning vi kan tilby en rekke ulike kurs og praksisplasser som hjelper kandidater til å unytte sitt potensial og muligheter. Solide, entusiastiske lærekrefter og veiledere sikrer en personlig oppfølgning og kunnskapsoverføring bygget på sertifiserte metoder. Gode undervisningslokaler, engasjerende metodikk og praksismuligheter skaper trygge og motiverende læringsmiljøer som er individfokuserte. Glede preger kompetanseoverføringen, resultatet er økt arbeidsglede og motivasjon Det startet med attføringsarbeid, men etter hvert som ryktet arbeidet for oss ble vår kompetanse og tjenester etterspurt av næringslivet generelt og av privatpersoner. Derfor er Beredt Kompetanse i dag organisert med tre ulike seksjoner for å kunne gi våre oppdragsgivere et best mulig målrettet tilbud: Beredt Samfunn - Beredt Bedrift Beredt Privat Hver av disse seksjonene er igjen bygget opp med ulike avdelinger tilpasset tjenestetilbudet for at vi til enhver tid skal være mest mulig brukerorientert. Beredt Kompetanse er i dag en landsomfattende organisasjon med over 100 fast ansatte og dyktige medarbeidere både i Oslo, Trondheim og Bergen. Disse gjennomfører prosjekter over hele landet og samarbeider om å utnytte hverandres kompetanse og kapasitet. I tillegg har vi utviklet et nettverk av ressurspersoner som vi benytter ved behov. Beredt Samfunn ledes av Attføringsleder Astrid Heggernes Vi bidrar med kompetanseoverføring og motivasjon både til arbeidssøkende og virksomheter. KOMPETANSE ER EN KJERNEVERDI I BEREDT Medarbeiderutvikling og erfaringsutveksling inernt er derfor viktig for Beredt Kompetanse. Vi driver med kontinuerlig medarbeiderutvikling og kompetanseheving gjennom kursing, konferanser og egenutvikling. Vi sertifiserer våre medarbeidere i ulike lærings-, kartlegging- og testverktøy. Alle nyansatte får en grundig innføring i hva som er spesielt krevende med attføringsarbeid. Gjennom vårt medlemskap i NHO og Attføringsbedriftene er vi tilknyttet Læringsnettverket. Beredt er en sertifisert EQUASS virksomhet. Dette er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. 11

12 BEREDT AS lærlinger er for tiden i arbeid hos Beredt. Beredt Samfunn Vi tar ansvar for å få folk i arbeid Beredt Samfunn samarbeider først og fremst med det offentlige. Her finner vi det meste av attføringsarbeidet og arbeid med oppfølgning organisert i avdelingene Attføring og Amo. NAV er en god og nær samarbeidspartner for Beredt Samfunn. Sammen arbeider vi for å få flest mulig inn i eller tilbake i arbeidslivet gjennom å skape håp, tillit og glede. REFERANSECASE LANDÅS MENIGHETS BARNEHAGE Landås Menighets Barnehage er ett eksempel på en type virksomhet Beredt har et godt og nært samarbeid med. Her kan vi tilby våre kandidater praksisplass. VI SKAPER ARBEIDSGLEDE ANDRE VIRKEMIDLER BEREDT SAMFUNN REPRESENTERER: Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Kvalifisering i AMB (KIA) Arbeidsrettet Rehabiliterimg (AR) ATTFØRINGSARBEID FÅR EN STØRRE OG STØRRE BETYDNING I NORGE Det er god samfunnsøkonomi og de fleste mennesker har potensial og kapasitet til å bidra med sin arbeidskraft til glede for hele samfunnet og, ikke minst, seg selv. Norge trenger arbeidskraft og folk trenger å være i arbeid. Mennesker som har behov for bistand på vei mot utdanning eller endret jobbsituasjon står hele tiden i fokus. I vår moderne tid er budskapet at alle skal være med. Alle representerer en ressurs. Det er derfor viktig at dem som av ulike årsaker ikke lenger mestrer jobben de hittil har hatt får nye muligheter. Løsningen kan være et helt nytt arbeidsfelt, eller redusert arbeidstid tilpasset den enkeltes helsesituasjon, evner og motivasjon. Det er her Beredt Samfunn tilbyr hjelp til omskolering og attføring i nært samarbeid med NAV og det enkelte menneske. Kompetanseutvikling, via avklaring, motivasjon, bevisstgjøring og arbeidstrening, sørger for ny arbeidsglede og nye muligheter. Vellykket integrering i arbeidslivet skaper trivsel og glede, helsegevinster, bedre livskvalitet og bedre økonomi for enkeltindivid og samfunn. Attføringsarbeid i Beredt er individuelt rettet også mot personer som har problemer rundt seg. AVKLARING GJENNOM KURSING OG ARBEIDSUTPRØVING ER ET VIKTIG VIRKEMIDDEL I ATTFØRINGSARBEIDET Våre AMO-kurs er kurs for arbeidssøkende. Et av dem er et 16 ukers jobbsøk og praksiskurs. Kurset er en blanding av teoretisk og praktisk opplæring innen felt som jobbsøking, regler og normer i arbeidslivet. Mange av dem som deltar på kursene våre har begrenset erfaring med arbeidslivet, derfor er det viktig at de også teoretisk får en innføring og blir forberedt på arbeidslivets krav og forventninger. Det er blitt tøffere på alle arbeidsplasser - med stadige nedbemanninger må færre personer gjøre mer, slik er det bare og det må arbeidstakere være klar over! Hoveddelen av kurset er praksis på en arbeidsplass, og innen nettverket vårt kan vi tilby en rekke forskjellige arbeidsplasser. Såfremt motivasjonen er tilstede og man er frisk nok til å jobbe, er sannsynligheten for jobb i dette nettverket svært stor. Motivasjonen er det første vi tar tak i! AMO-kurs kan være første skritt mot en fagutdannelse. Gjennom en samtale med din veileder hos NAV kan du ha muligheter for et kurs hos Beredt. 12

13 VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES beredt KOMPETANSE Beredt Privat For folk med vilje til å utnytte sine muligheter Beredt Privat arbeider først og fremst mot privatmarkedet. Her finner du i dag vår kursavdeling. Beredt Kompetanse opplever en økende pågang fra privatpersoner og næringslivsledere som ønsker personlig oppfølgning og kursing. Dette er målbevisste mennesker som ønsker å gjøre det beste ut av sin arbeidssituasjon og i noen sammenhenger kvalifisere seg til nye arbeidsoppgaver. Derfor har vi nå etablert en egen seksjon som tilbyr både personlige kurs og standardkurs rettet inn mot privatmarkedet. Kursene og oppfølgningen gjøres over hele landet. Våre medarbeidere har bred kompetanse, og vi kan tilby kurs og opplæring innenfor en rekke fagområder. I tillegg til vår faglige kompetanse, vil vi framheve våre medarbeideres entusiastiske holdning den preger både form og innhold. Vi skreddersyr kurs etter ditt behov, og kan tilby korte intensive kurs eller lage pakkeløsninger som går over en lengre periode. EKSEMPLER PÅ KURS VI GJENNOMFØRER FOR PRIVATMARKEDET: -> Personlig veiledning (coaching) -> Presentasjonsteknikk -> Kommunikasjon -> Leder/Medarbeiderutvikling -> Barnehagekurs -> Kantinekurs REFERANSECASE EZY DATA AS EZY DATA AS er ett eksempel på virksomheter vi samarbeider med og Robin Osa er ansatt hos EZY DATA etter en praksisperiode gjennom Beredt. COACHING ER POPULÆRT Mange savner en støttespiller som er der for de. En som en kan snakke med for å få utvikle sitt potensiale og hjelper til med å få sortert tankene. Beredt Kompetanse har sertifiserte coacher som coacher mennesker gjennom arbeidshverdagen din slik at du lettere når målene dine. Vi coacher også innen karriere, stressmestring og livsstil i tillegg til at vi kan tilby kurs for å kunne utøve en coachende lederstil. Coaching er i dag blitt mer vanlig og vi merker økende etterspørsel for disse tjenestene. VI SKAPER ARBEIDSGLEDE HVA ER COACHING? Coaching er en samtale mellom to mennesker hvor en coach, ved å stille åpne spørsmål, skal hjelpe fokusperson til selv å finne de svar og arbeidsoppgaver som hjelper fokusperson med å oppnå sine mål. Visuelt kan det sammenlignes med at coachens oppgave er å stå med lommelykta, men det er fokuspersonen selv som finner veien. Målene settes opp ut fra deltakerens ståsted. Det er ikke coachens ambisjoner og tanker som teller, men deltakerens. 13

14 BEREDT AS NISO NISO er toppidrettsutøvernes egen organisasjon. Vi hjelper NISOmedlemmer med en karriere etter at den aktive tiden er over. Beredt Bedrift Fra krevende omstillingsprosesser til lederutvikling og rekruttering Beredt Bedrift arbeider først og fremst med næringslivet. Her finner vi avdelingene Rådgivning, Rekruttering og Vox. Seksjonen har en rekke bedrifter som faste kunder. Alt fra små virksomheter til landsomfattende kjeder og store virksomheter som Aker ASA. Beredt Bedrift har mange ulike prosjekter innenfor omstilling, lederutvikling, rekruttering, opplæring, servicetjenester, motivasjon og coaching, samt oppfølging av sykemeldte. Beredt Bedrift har en økende oppdragsmengde innen Vox-kurs. I nært samarbeid med bedrifter og det offentlige har vi utviklet en rekke kompetanseprogrammer som hjelper våre nye landsmenn inn i arbeidslivet og til kompetanseheving ellers i næringslivet. Vi er behjelpelig til bedrifter både med søknadsprosesser for midler, utvikling av fagprogram og gjennomføring av disse blant virksomhetens medarbeidere. Ta kontakt om din virksomhet ønsker en samtale om mulighetene VOX gir, og hva NAV ellers kan hjelpe din virksomhet med. REFERANSECASE NORGESTAXI Norgestaxi er et eksempel på en virksomhet vi har utviklet egne kompetanseprogram for og fått finansiering til gjennom VOX-midler. OMSTILLING OG NEDBEMANNING Kravene til tempo og fortjeneste er høyere enn noen gang. Stadig er organisasjoner nødt til å forholde seg til ulike omstillingsprosesser. Det er derfor viktig å få til en prosess som gir en så positiv opplevelse som mulig for alle involverte. Vi er gjerne din samarbeidspartner i denne situasjonen. Både de medarbeiderne som blir overtallige i en slik situasjon og de som skal fortsette i organisasjonen blir preget av en slik prosess, og de har behov for ulike former for støtte og bistand. Vi kan hjelpe de av medarbeiderne som blir overtallige til å finne nytt arbeid gjennom å: VI SKAPER ARBEIDSGLEDE -> lede fellesmøter og ha gruppesamlinger med fokus på jobbsøk og nye muligheter -> kompetanse- og ressurskartlegging -> gjennomføre individuelle veilednings- og coachingsamtaler for å finne veien videre -> utføre en kompetansekartlegging, med fokus på å selge sin personlige, reelle og formelle kompetanse -> oppdatere jobbsøkteknikker, for eksempel gjennom intervjutrening og lage en salgbar cv For dem som blir igjen i organisasjonen vil hverdagen også bli en annen. Disse kan vi også bistå i en overgangsfase, der vår veiledning og coaching fungerer som en rød tråd gjennom hele prosessen og bidrar til å snu prosessen til noe positivt. REKRUTTERINGSARBEIDET VÅRT ER I GOD VEKST. Våre medarbeidere er høyt kvalifiserte rådgivere med spesialkompetanse innen forskjellige kartleggings-, test og kompetanseverktøy. Det er et økende behov for arbeidskraft i tiden som kommer. Vi jobber aktivt med å formidle kompetente kandidater inn i riktige stillinger. Gjennom Beredts nettverk og egen utvikling av kandidater finner vi ofte godt kvalifiserte medarbeidere til våre oppdragsgivere. Snakk gjerne med oss om din virksomhet har et stort eller lite bemanningsbehov. 14

15 VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES beredt KOMPETANSE Karriereveiledning når ett av livets viktigste valg skal tas Det kan være godt å snakke med en erfaren karriereveileder når ett av livets viktigste valg skal tas: Hvilken utdanning eller jobb skal jeg velge? Om du står på terskelen til en yrkesaktiv karriere eller om du er i en omstillingssituasjon vil det alltid være rom for tvil om hvilket valg du skal ta. Vi har opp gjennom årene veiledet flere tusen unge og voksne mennesker som har stått i en valgsituasjon. Denne erfaringen sammen med våre anerkjente «verktøy» - har gitt oss en solid kompetanse du kan få øse av når du skal ta dine viktige karrierevalg. VIP-24 Våre karriereveiledere er sertifiserte brukere av samtale- og kartleggingsverktøyet VIP-24. Dette er et verktøy som baserer seg på anerkjente teorier fra bl.a. John Holland, Donald Super og Carl Jung. Det spesielle med dette verktøyet er at det - som det eneste i verden kombinerer disse tre teoriene. På den måten er du sikret en veiledning som tar utgangspunkt i dine Verdier, dine Interesser og dine Preferanser (VIP). Og veiledningen tar i tillegg hensyn til at du lever et liv i 24 timer i døgnet. Navnet vip24 beskriver altså våre viktigste profiler som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat med det mål å: se nye muligheter i jobb, studier og fritid fremme motivasjon, mestring og engasjement skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer KOMPETANSE- OG RESSURSKARTLEGGING Mange av oss kanskje de fleste har mer kompetanse og flere ressurser enn det vi er oss bevisst. Vi har lært mer og tilegnet oss flere ferdigheter enn det vi til daglig tenker over. For at du skal få brukt dine ressurser og for at din arbeidsgiver skal få nytte av din kompetanse er det nødvendig at du har et helhetsbilde av hvem du er, hva du kan og hvilke ferdigheter du sitter inne med. Vi kan hjelpe deg med å tegne et slikt helhetsbilde der vi gjennomfører en kartlegging av dine personlige egenskaper, din formelle kompetanse og ikke minst din realkompetanse. Dette er svært viktig, kanskje spesielt nå du er i en situasjon der du skal, eller ha lyst til, å finne en annen jobb. Hva har du da å tilby en ny arbeidsgiver? LEDERUTVIKLING Den potensielle gevinsten ved å se og behandle mennesker i et 24-timersperspektiv er betydelig både for deg som leder, personene det gjelder og organisasjonen. For å få til dette trenger du spesifikke kunnskaper og ferdigheter innen mellommenneskelige relasjoner. Vi baserer våre lederutviklingsprogram på Jan Spurkelands arbeid, der han har satt disse kunnskapene og ferdighetene i system. Vi tilbyr så vel teoretisk opplæring som praktisk trening og oppfølging i Relasjonsledelse. Flere av våre konsulenter er sertifiserte veiledere i Relasjonsledelse. JOBBSØKING OG KOMMUNIKASJON Å være jobbsøker er som å være selger du skal «selge» din kompetanse til en potensiell arbeidsgiver. Har du tenkt over hvordan du «selger» din kompetanse? Er det slik at CV en og søknaden din gir et riktig bilde av hvem du er og hva du kan? Og klarer du å underbygge dette på en positiv måte i jobbintervjuet? Det er mange om beinet til de mest attraktive jobbene, og det ville vært synd om du går glipp av drømmejobben din på grunn av at du ikke klarer å presentere deg og din kompetanse på best mulig måte. Vi hjelper deg med Skreddersøm av CV og søknad Veiledning og coaching i jobbsøkerprosessen Realistisk trening før du skal i et intervju 15

16 BEREDT AS 2500 Omtrent 2500 personer er hvert år på kurs hos Beredt Fagkurs YRKESRETTEDE UNGDOMSKURS Vi gjennomfører slike kurs med sikte på å få deltakerne ut i jobb. Dette er langvarige kurs; 4 uker teori i starten og 26 uker praksis etterpå med tett oppfølging av den enkelte. Her er det mye fokus på holdninger både i forhold til å få en jobb og ikke minst i forhold til å greie å beholde en jobb. PRIVATØKONOMI MED DATA Mange jobbsøkere sliter med økonomien og dette er for mange et stort hinder for å være aktiv jobbsøker. Kurset er todelt der det de første 4 ukene er to dager pr uke med teori, og deretter en åtteukersperiode med individuell oppfølging av den enkelte deltaker, der den enkeltes privatøkonomi og varige handlingsendringer er i fokus. Vi gjennomfører både kurs for enkeltpersoner (åpne kurs) og bedriftsinterne kurs innenfor flere ulike fagområder. Disse kursene er utviklet gjennom flere år og har en praktisk tilnærming som tar utgangspunkt i det kursdeltakerne allerede kan og det de har behov for av påfyll for å holde seg ajour innen sitt fagfelt. KURS FOR BARNEHAGEASSISTENTER Vi arrangerer kurs for alle som har behov for faglig påfyll i den jobben de allerede har i barnehagen, og for dem som ønsker seg en jobb som assistent i barnehage eller SFO men som mangler den teoretiske plattformen for en slik jobb. Våre instruktører har barnehagefaglig utdanning og de har mange års erfaring både fra arbeid i barnehage og som kursholdere. Velger du et kurs hos Beredt er du derfor sikret et velprøvd og kvalitetssikret faglig og pedagogisk opplegg. Aktuelle temaer: Barnehagens og skolefritidsordningens rolle i samfunnet og organisering i barnehage og SFO Barndom før og nå Barns utvikling og utviklende aktiviteter Lek, læring og aktiviteter Kommunikasjon og samhandling Barn med spesielle behov Kunnskap om helsefremmede arbeid IKT i barnehagen Arbeidslivskunnskap Arbeidslivsorientert norskopplæring (gjelder spesielt kurs rettet mot innvandrere) I våre bedriftsinterne kurs vil vi sette sammen et kursopplegg som tar utgangspunkt i deltakernes jobbsituasjon og barnehagens kompetansebehov. 16

17 VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES beredt KOMPETANSE ARBEID I BUTIKK - SALG OG SERVICE Vi har gjennomført en rekke kurs for fremtidige medarbeidere i dagligvarebransjen. Dette er kurs som tar utgangspunkt i de daglige arbeidsoppgaver og rutiner i en butikk. Deltakerne får derfor en virkelighetsnær og praktisk vinkling på alt fagstoffet som blir behandlet. Metodene vi bruker er tilpasset voksne deltakere som gjerne ønsker umiddelbar nytte av det de lærer. Aktuelle temaer er: Hva kreves av en servicemedarbeider Varebehandling Svinn og kundetyveri Arbeid i kasse Vareplassering Praktisk butikkøkonomi EDB i varehandelen og betalingsmåter/terminaler Lover og regler (bl.a. kjøpsloven og markedsføringsloven) Salgsfremmende tiltak Skilting og plakatering Verbal og ikkeverbal kommunikasjon Salgssamtalen Reklamasjonsbehandling I våre bedriftsinterne kurs vil vi sette sammen et kursopplegg som tar utgangspunkt i deltakernes jobbsituasjon og den enkelte bedrifts kompetansebehov. COACHING TILBAKE TIL JOBB Dette er 4-ukers program hvor deltakerne skal være ferdig avklarte og ha behov for bistand i forhold til CV, søknad, intervjutrening, nettverksarbeid, oppsøkende virksomhet m.m. ANDRE FAGKURS I samarbeid med våre mange gode samarbeidspartnere kan vi også tilby kurs innenfor mange andre fagområder som f.eks. lager og logistikk, truckførerbevis, Datakortet og Grunnleggende data. KOMPETANSEGIVENDE KURS I BARNE- OG UNGDOMSARBEID Kurset skal gjøre deltakerne kvalifiserte til å gå opp til den teoretiske prøven, BUA 3102, i barne- og ungdomsarbeiderfaget. I kombinasjon med relevant og tilstrekkelig praksis kan de gå opp til fagprøven for å få fagbrevet som barne- og ungdomsarbeider. Deltakerne skal bli kjent med yrkesrollen til barne- og ungdomsarbeideren innenfor ulike pedagogiske institusjoner som barnehage, skole, skolefritidsordningen og ungdomsklubb. Temaområdene er helsefremmede arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Deltakeren skal for eksempel vite hva som kjennetegner pedagogisk arbeid. De skal vite hvordan de kan skape gode samspill med enkeltbarn og barn i grupper, og hvorfor dette er viktig i forhold til utvikling av språk og sosial kompetanse. De skal kunne planlegge aktiviteter for barn og ungdom ut i fra alder. De skal vite hva som kjennetegner god fysisk og psykisk helse hos barn og ungdom, og hvordan de som barne- og ungdomsarbeidere kan bidra til å fremme det. Arbeidslivskunnskap og jobbsøking er sentralt i kurset og foregår kontinuerlig. Kurstilbudet tilpasses den enkelte deltakers behov. Det utarbeides en handlingsplan for oppnåelse av fagbrevet på bakgrunn av en individuell kompetansekartlegging. Kursets varighet er 24 uker og praksis inngår i kurset. Praksisen fordeles med en dag i uken i de første 10 ukene og deretter tre uker sammenhengende praksis fra uke 15. Deltakerne blir fulgt opp av en veileder fra Beredt Kompetanse. Vi jobber mot å motivere hver enkelt deltaker til å være en drivkraft i egen prosess mot å realisere sine mål. TA KONTAKT: Ønsker du å vite mer om disse kursene og dine muligheter for å komme med på relevante kurs er det bare å ta kontakt med Beredt. RING OSS GJERNE!

18 BEREDT AS VI ER EN GODKJENT LÆREBEDRIFT innen fagene kokk, institusjonskokk og bilmekaniker lette kjøretøy Målet er topp kvalitet gjennom god opplæring Vi bidrar med alt fra oljeskift til de lekreste retter Mange av våre ansatte har Mesterbrev Beredt Service er vår divisjon for servicetjenester. Her kan du få hjelp til det meste og her finner du mange muligheter for relevant arbeidstrening innenfor det yrket som passer deg best. Vi har organisert våre tilbud i fire seksjoner: Beredt Bevertning, Beredt Drift, Beredt Auto og Beredt Hjem. Disse er igjen delt inn i avdelinger som er målrettet funksjonene de utøver. Foruten å gi våre kandidater god arbeidstrening og yrkesopplæring med fagbrev som en mulighet, selger Beredt Service tjenester og produkter både til næringslivet, det offentlige og privatmarkedet. Alt salg skjer i konkurranse med kommersielle aktører. Dette skjerper våre krav til kvalitet. Alle avdelinger ledes av svært godt kvalifisert fagpersonell som kvalitetssikrer arbeidet våre kandidater gjør. Den store endringen i Beredt, og for Beredt Service spesielt, kom da Beredt flyttet til nye, store og moderne, lokaler på Apeltun i Her ble det plass til mange nye aktiviteter innen serviceyrker. Det nye hovedkjøkkenet ble på mange måter navet for servicevirksomhetene. En større satsing på catering og kantinedrift skapte behov for gode transportløsninger. Undervisningslokalene Beredt fikk på Apeltun ga mulighet for en utvidet kurs, konferanse- og selskapsvirksomhet. Den nære integrasjonen mellom de ulike seksjonene og avdelingene i Beredt Service gir oss mange stordriftsfordeler som kommer våre kunder til gode. Beredt Bevertning ledes av Mesterkokk May-Lill Torsvik DIVISJONER Beredt Service Beredt Bevertning Beredt Drift Beredt Auto Beredt Hjem SEKSJONER Catering Konferanse Selskap Kantine Transport Vaktmester tjenester Bilverksted Møbel Interiør AVDELINGER 18

19 VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES beredt SERVICE Beredt Service har høye kvalitetskrav Beredt Service arbeider kontinuerlig for å kvalitetssikre aktuelle prosjekter og sin produksjon. Dette gjelder både vareproduksjon og attføringsvirksomhet. Vesentlige virksomhetsområder i Beredt skal alltid kvalitetssikres med nødvendige sertifiseringer og kvalitetssikringsrutiner. Rutinene sørger for at eventuelle kvalitetsavvik registreres og gjennomgås for å rette opp eventuelle svakheter eller feil. Kvalitetsbevissthet skal gjennomsyre firmaets arbeidsrutiner fra ledelsen til alle ledd i organisasjonen. Kvalitetsarbeidet skal styres av lovpålagte krav og bestemmelser, men også ved at rutiner og krav, både internt og til underleverandør, sikrer at både varekjøp, produksjon og leveranser til kunden blir tilstrekkelig sikret i forhold til hva som er teknisk og økonomisk mulig. Ved investeringer skal kvaliteten på både produksjonsutstyr, varer og leverandører vurderes før endelig valg gjøres. MATPRODUKSJONEN ER REGULERT VIA SELSKAPETS INTERN KONTROLL Beredt er kun tilknyttet leverandører som har full sporbarhet på sine produktleveranser. Vårt IK-Mat system blir kontinuerlig gjennomgått og forbedret, både i samsvar med lovpålagte krav og til interne kvalitetskrav for øvrig. Det gjennomføres jevnlige kontroll av både mottak av varer, temperatur i kjøl og frys, samt av ferdige produserte varer. Beredt Service har et eget HACCP system som tar utgangspunkt i nasjonale retningslinjer for mat og forpleining. Disse følger kravene til NHO Reiseliv og NHO Service. RUTINER OG SYSTEMER TILKNYTTET KVALITETSPOLITIKKEN TRANSPORTEN AV FERDIG MAT UTFØRES AV EGEN TRANSPORTAVDELING Avdelingen, i samarbeid med sentralkjøkkenet på Apeltun, pakker alle varelinjer for utkjøring. Alt kvalitetssikres ved at rutiner ved mottak av bestillinger går inn i Visma Business ordreregistreringssystem. Dette blir overlevert elektronisk og i papirformat til både produksjonskjøkkenet og transportavdelingen. Der blir det utarbeidet produksjonslister for kjøkkenet, sammen med utkjøringstidspunkt for transportavdelingen. Dette skjer dagen før produksjon og utkjøring slik at det bare er hasteordrer og sene bestillinger som blir satt opp samme dag. Matproduksjon og utkjøring kvalitetssikres ved at ansvarlig kokk signerer og setter opp klokkeslett for ferdigstillelse, transportavdelingen signerer med klokkeslett for mottak til transport, og ved levering hos kunde noteres også klokkeslett, samt at det kvitteres for mottak. Som vertinne eller vert skal du være trygg på at mat leverte av Beredt kommer til rett tid og som bestilt. Beredt Service følger kvalitetssikringssystemet PUKK Planlegge Utføre Kontrollere Korrigere Dette er utgangspunkt i alt vi gjør for å få best mulig kvalitet. Alle ledere har ansvar for Beredt AS sin kvalitet, og alle vesentlige avvik skal rapporteres til ledergruppen. 19

20 BEREDT AS 2000 Vi produserer ca måltider hver dag. Vi produserer de gode matopplevelsene. Vi leverer mat til kantiner og kaféer Vi bringer maten hjem til deg Vi har mat til selskap og fest Vi har både tradisjonsmat og de mest trendy retter VI SKAPER MATGLEDE Beredt Bevertning Stordriftsfordeler med personlig service Beredt Bevertning er divisjonens største seksjon og består av avdelingene Catering, Kantine, Konferanse og Selskap. Vårt topp moderne kjøkken har mulighet for både sou-vide og ordinær kjøkkenproduksjon. Kjøkkenet sikrer både en effektiv drift, gode kvalitetsprodukter og god matsikkerhet. Kjøkkenet ledes av en mesterkokk med lang erfaring fra bransjen. Ved at vi har storkjøkken og store, gode lokaler, samt transportavdeling kan vi skreddersy tilbud, tjenester og produkter til våre oppdragsgivere som sikrer både høy kvalitet, gode priser og leveransekapasitet. Mesterkokker skaper den beste maten og hyggelige servitører fremskaffer den beste atmosfæren enten det det dreier seg om en arbeidslunsj, viktige møter eller selskap og fest, i egne eller leide lokaler. Beredt Bevertning har et bredt tilbud til så vel næringslivet, det offentlige og direkte til privatpersoner. Kjøkkenet på Apeltun forsyner kantiner Beredt har ansvaret for et godt grunnsortiment av kald og varm mat. Kjøkkenet produserer også en rikholdig cateringmeny og tilbyr selskapsmat av ypperste klasse tilpasset moderne og trendy utvikling innen gourmet og spisevaner. Mange virksomheter benytter kjøkkenet som fast leverandør til sine kantiner og som leverandør av overtidsmat. Kjøkkenet produserer mat til vår kurs- og konferanseavdeling tilpasset de ulike arrangement som avholdes.

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

BEREDT KOMPETANSE ATTFØRINGSRAPPORT HORDALAND2011. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes

BEREDT KOMPETANSE ATTFØRINGSRAPPORT HORDALAND2011. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT ATTFØRINGSRAPPORT HORDALAND2011 Vi bidrar til at andre lykkes Vi bidrar til at andre lykkes Vi skaper arbeidsglede BEREDT - HORDALAND Dette er er i dag en unik attføringsbedrift med representasjon

Detaljer

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013 beredt -vi bidrar til at andre lykkes Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND beredt Dette er Beredt Beredt er en av Hordalands ledende attføringsbedrifter

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Beredt AS Årsberetning Attføring 2014 Hordaland

Beredt AS Årsberetning Attføring 2014 Hordaland Beredt AS Årsberetning Attføring 2014 Hordaland Beredt AS ble grunnlagt i 1969 og eies 100% av Hordaland fylkeskommune. Hovedkontoret ligger på Apeltun med lokaler på totalt 2500 m2 Totale driftsinntekter

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere.

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. Vekst Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. 22.05.2009 Vekst LePro AS Hva tilbyr Vekstbedriftene?... 2 Vi er 9500 mennesker i mer enn 220 bedrifter.... 3 Rekruttering....

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

D I N J O B B E R V Å R J O B B!

D I N J O B B E R V Å R J O B B! VEKST og UTVIKLING for enkeltpersoner og bedrifter Individuell veiledning/oppfølging Kurs /gruppeveiledning Trening m/veiledning individuelt eller i gruppe Inspirasjonsforedrag /prosessveiledning for grupper

Detaljer

Nye muligheter. mekaniker. sveiser? teknisk tegner. industrimekaniker kokk regnskapskonsulent. helsearbeider. barne&ungdomsarbeider.

Nye muligheter. mekaniker. sveiser? teknisk tegner. industrimekaniker kokk regnskapskonsulent. helsearbeider. barne&ungdomsarbeider. Flekkefjord Produkter AS Gir Deg Gode Opplevelser Nye muligheter illustrasjonsfoto Galleri Blå tømrer mekaniker barne&ungdomsarbeider sveiser? teknisk tegner helsearbeider industrimekaniker kokk regnskapskonsulent

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Trening på tørt land og dypt vann!

Trening på tørt land og dypt vann! Trening på tørt land og dypt vann Amfibiambisjoner i kvalifisering og arbeidsformidling Jarle Stave Botnen Seksjonsleder ESIS Bydel Grorud Bydel Grorud Målgrupper for satsinger Bydel Grorud er en liten

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter!

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter! VISJON Vi skaper muligheter! Vi ønsker at vår virksomhet skal springe ut fra en tydelig visjon om å skape muligheter. Dette skal være selve nerven i vår tenking og vår selvforståelse. SANDNES PRO-SERVICE

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging

Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging Et arbeidsrettet tilbud til personer med psykiske helseplager Vilje viser vei Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging ser nye muligheter Sliter du med psykiske helseplager og ønsker å komme ut i jobb? Vi

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

D alog alo v g erktø erktø 2009

D alog alo v g erktø erktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak.

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak. INTRO-PROGRAMMET Intro-programmet er et APS-tiltak som tilbyr av klaring og kartlegging med utgangspunkt i den enkeltes ressur ser og utviklingsmuligheter. HVA TILBYR VI: Programmet tilbyr et arbeidslivskurs

Detaljer

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Litt om Providor Attføringsbedrift i Brumunddal i Ringsaker kommune 33 ordinært ansatte Ca. 175 tiltaksdeltakere (inkludert ART) 12 plasser i Avklaring skjermet

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

Vi hjelper folk inn i arbeidslivet og bidrar til utvikling og økt livskvalitet. jeg+jobb =Sant

Vi hjelper folk inn i arbeidslivet og bidrar til utvikling og økt livskvalitet. jeg+jobb =Sant Vi hjelper folk inn i arbeidslivet og bidrar til utvikling og økt livskvalitet. jeg+jobb =Sant 2 UTVIKLER MENNESKER UTVIKLER MENNESKER 3 utvikler mennesker Jobbhuset er et kompetansesenter som hjelper

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Follo Futuras tilbud. Revisjon 05

Follo Futuras tilbud. Revisjon 05 Follo Futuras tilbud Revisjon 05 Innholdsfortegnelse Follo Futura... 2 Kortfattet oversikt over tiltakstilbud... 2 Avklaring... 2 Arbeidspraksis... 2 Arbeid med bistand... 2 Kvalifisering... 2 Språkopplæring...

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

D alog o v g er ktøy ktø 2009

D alog o v g er ktøy ktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Det er ingen selvfølge at man havner på rett hylle i arbeidslivet

Det er ingen selvfølge at man havner på rett hylle i arbeidslivet Det er ingen selvfølge at man havner på rett hylle i arbeidslivet Mye kan forandres om man fanger opp faresignalene tidlig vip24 er et profil- og samtaleverktøy for arbeidslivsveiledning som fremmer bevisstg

Detaljer

Hva er "Ringer i vannet?" - og hva innebærer det for attføringsbedriftene?

Hva er Ringer i vannet? - og hva innebærer det for attføringsbedriftene? Hva er "Ringer i vannet?" - og hva innebærer det for attføringsbedriftene? Ringer I Vannet er en strategi for at NHO-bedrifter skal få dekket behov for arbeidskraft ved å tilby praksis og ansettelse til

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Arbeidsgiver politikk

Arbeidsgiver politikk Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg Telefon: 33 34 40 00 - Telefaks: 33 31 59 05 E-post: firmapost@.no Arbeidsgiver politikk i Vestfold fylkeskommune Besøk vår hjemmeside www..no ledelse:verdier:holdninger:utfordringer

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester. Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev. ser nye muligheter

Arbeidsrettede tjenester. Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev. ser nye muligheter Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Arbeidsretting hva virker?

Arbeidsretting hva virker? Arbeidsretting hva virker? Trondheim 24.november 2015 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Bærekraftig kvalifisering Kunnskap om arbeidskraftbehovet Kvalifiseringen tilpasset arbeidskraftbehovet og deltakeren

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Kvalitet i Supported Employment. SE i Norge. Hva kan vi lære av andre nordiske land?

Kvalitet i Supported Employment. SE i Norge. Hva kan vi lære av andre nordiske land? Kvalitet i Supported Employment SE i Norge. Hva kan vi lære av andre nordiske land? Disposisjon Velkommen og introduksjon Hva er Supported Employment i Norge? Innledning til gruppediskusjon Gruppediskusjon:

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet Holmen 21.11.2012 Grünerløkka Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet et eksempel på hvordan NAV kan samarbeide med næringslivet Introduksjonsordningen Bydel Grünerløkka var en av dem som

Detaljer