Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning"

Transkript

1 Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning

2 Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene 11 Frukt og mat 11 Produksjon 13 Tjenester Sammendrag av virksomheten 15 Statistikk Generelt om selskapet 19 Samarbeidsforum for NAV og Prima AS 19 Helse, miljø og sikkerhet 19 Sykefravær 20 Arbeidsmiljøutvalg 20 Likestilling 21 Fordeling mellom kjønn 21 Diskriminering 21 Generalforsamling Styret Adm.dir. Ledergruppe Prosjekt og Utvikling 7. Økonomi 22 Driftsregnskap Regnskapsåret 22 Risiko 22 Kurs Praktisk opplæring Formidling Grafisk fremstilling av driftsinntektene 23 Samfunnsregnskap 23 Resultatdisponering 24 Fortsatt drift/rettvisende oversikt 24 Fremtidsutsikter 24 Balanse Resultatregnskap Kontantstrøm Noter til regnskapet Revisjonsberetning

3 Presentasjon av Prima Prima er en av landets største attføringsbedrifter som forvalter 9 arbeidsmarkedstiltak og ca. 400 personer er ansatt eller tilknyttet selskapet spredt på flere avdelinger i Trondheim. Vi har mange ulike tilbud til våre deltakere. Gjennom ulike typer tiltak, arbeidspraksis og kurs har deltakerne store muligheter for å kvalifisere seg for ordinært arbeid. De ulike tilbudene vil bli nærmere presentert i beretningen. Visjon og mål Visjon Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Hovedmål Styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk opplæring Selskapets verdier skal være retningsgivende for vår adferd mellom ansatte, deltakere og andre samarbeidspartnere. Det kåres interne verdihelter annen hver måned, og i 2011 er det blitt kåret seks verdihelter. Disse kåres av en egen jury som består av ansatte og deltakere fra bedriftens ulike enheter. Forslag på verdihelt meldes inn av ansatte i selskapet. Verdier Kompetanse I Prima skal vi være faglig dyktige og oppdaterte for å oppnå høy kvalitet på det vi utfører Utviklende Prima skal være utviklende for deltakere og ansatte Vi skal være omstillingsdyktige i forhold til stadig nye krav fra omgivelsene og våre kunder Respekt I Prima er vi opptatt av toleranse og likeverd, vi er ydmyke og tar folk på alvor Arbeidsglede I Prima er vi opptatt av at den enkelte skal oppleve arbeidsglede gjennom mestring av arbeid, et godt og trygt arbeidsmiljø og gode menneskelige relasjoner 4 5

4 2. Selskapets styre og administrasjon Selskapets styre har i 2011 bestått av: Anne-Sophie Hunstad, styreleder og representant fra Trondheim kommune Jan Håbrekke, nestleder, representant fra Trondheim Røde Kors Søren Nielsen, representant fra Trondheim kommune Anne-Alice Tårnesvik, representant fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede Berit Stenersløkken, representant fra de ansatte Bodil Krokan, representant fra de ansatte Kjell Grønning, representant fra de ansatte Varamedlemmer: Michael Setsaas, representant fra Trondheim kommune Sjur Olsborg, representant fra Trondheim Røde Kors Karin Erland, representant fra Trondheim kommune Einar Arvid Lehn, representant fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede Christian Tønnesen, representant fra de ansatte Robert Kjeldsand, representant fra de ansatte Egil Sneeggen, representant fra de ansatte Trond Arve Grytdal, representant fra de ansatte Cecilie Skarsvåg, representant fra de ansatte Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992 på kr ,-. Selskapets hovedkontor og forretningsadresse er: Idrettsveien 2, 7072 Heimdal i Trondheim kommune. Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt 17. juni Styret har i perioden avholdt syv styremøter og behandlet 31 saker. Utover dette har arbeidsutvalget med styreleder, nestleder og administrerende direktør drøftet saker som: Strategiplan Drifts og likviditetsstyring Årsregnskap og budsjett Organisasjonsstruktur Oppstart av nye praksisområder og nye tiltak Nedleggelse av snekkeravdelingen Vurdert nødvendige kostnadsreduksjoner Anbudsarbeide innen selskapets kjernevirksomhet Utfordringer i forbindelse med nye rammebetingelser fra NAV Selskapets stabsfunksjoner Anne-Sophie Hunstad, styreleder Selskapets administrasjon består av fem stabsenheter. Disse er Personalavdeling, Kvalitetsavdeling, Markedsavdeling, Administrasjon og avdeling for Prosjekt og Utvikling. Alle enhetene holder til i selskapets hovedkontor i Idrettsveien 2, 7072 Heimdal. Tlf Administrasjon Enheten har ansvaret for at selskapets administrative rutiner fungerer tilfredsstillende og i henhold til de lover og regler som selskapet må følge. Inn under dette ligger regnskapsføring for selskapets avdelinger, lønnsarbeid, betjening av sentralbord, postbehandling, arkivering og lignende. Prima samarbeider i dag med Visma Services Norge AS avd. Trondheim på områdene regnskapsføring og lønnsarbeid. Leder for enheten er Ann-Elisabeth Arnesen som kan kontaktes på e-post: Personal Enheten har ansvaret for personalarbeidet som i hovedsak består i vurdering av bemanningsbehov og gjennomføring av nødvendige tiltak. Dette innebærer oppgaver som rekruttering, oppfølging av ansatte og avslutning av arbeidsforhold, oppfølging av IA-arbeid og personalsaker, samt medvirkning i utarbeidelse av bedriftens lønnspolitikk. I personal arbeidet ligger også ansvar for å tilrettelegge gjennomføring av en klar, rettferdig og forutsigbar personalpolitikk, utvikling og kompetanseheving av medarbeidere. Leder for enheten er Gunnvor Alexandersen som kan kontaktes på e-post: Markedsavdeling Avdelingen har ansvaret for selskapets markedsføringsarbeid. Dette innebærer utarbeidelse av markedsstrategi, årlige handlingsplaner for de ulike områdene, samt gjennomføring av de vedtatte planene. Leder for enheten er Lars Ole Stølhaug som kan kontaktes på e-post: Kvalitet Enheten har ansvaret for at kvalitetssikringsarbeidet på de ulike områdene i selskapet fungerer. Dette innebærer å bistå selskapets avdelinger ved utarbeidelse og forbedring av rutiner for å sikre at selskapet leverer varer og tjenester i henhold til kundens forventninger. Enheten har også ansvar for at bedriftens HMS, IK, sikkerhetsrutiner og vernearbeid fungerer optimalt, samt at videre forbedringstiltak blir gjennomført og dokumentert. Leder for enheten er Fredrik Langfeldt som kan kontaktes på e-post: Prosjekt og utvikling Enheten har ansvaret for å følge opp aktuelle nye anbud, nye satsninger innen bransjen, endringer i regelverk samt oppstart og oppfølging av prosjekter. Avdelingen har i 2011 i hovedsak arbeidet med vårt nye prosjekt RBK ung i jobb som er et samarbeidsprosjekt mellom Prima, Stavne KF, Rosenborg ballklub og NAV. Leder for enheten er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: 3. Arbeidsmarkedstiltakene Prima forvalter følgende arbeidsmarkedstiltak for NAV: Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Kvalifisering Vilje viser vei APS og AB Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Avklaring Oppfølging Tilrettelagt arbeid I tillegg har vi en samarbeidsavtale med Trondheim kommune om fem kommunale VTA-plasser. Våre tiltak er organisert i tre ulike enheter: Kurs, Formidling og Praktisk opplæring. 6 7

5 Kurs Består av tiltakene Avklaring i skjermet virksomhet, Avklaring og våre individtilpassede NKI-kurs. Vi er også medlem av Lærings nettverket til Attføringsbedriftene hvor vi kan tilby individuelle opplegg. Leder for enheten og kontaktperson er Hege Gregersen Nilsen som kan kontaktes på e-post: Avklaring Tiltaket er et samarbeid med KI Kompetanse for to områder i Trondheim. Vi har lokaler på Heimdal som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Heimdal og NAV Lerkendal, og lokaler i Ranheimsveien som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Østbyen og NAV Midtbyen. Avklaring er et individuelt tiltak for de som trenger å kartlegge sine ressurser og videre muligheter i arbeidslivet. Tiltaket varer inntil fire uker, men kan forlenges ved behov inntil 12 uker. Kontaktperson for tiltaket er Annette Munkvik og hun kan kontaktes på e-post: Avklaring i skjermet virksomhet Prima har 16 plasser og har i 2011 hatt fem ekstra plasser i første halvår. Dette er et tilbud for de som er usikre på behov for videre bistand eller valg av arbeidsmarkedstiltak. Tilbudet består av tolv uker med teori og veiledning, systematisk kartlegging og utprøving av arbeidsevne gjennom arbeidstrening ved forskjellige avdelinger. Kurs i samarbeid med NKI Prima har inngått samarbeidsavtale med NKI hvor vi kan tilby et individuelt opplegg på ulike kurs. I 2011 har vi hatt deltakere som har gjennomført kurs/studier innen regnskap, kontormedarbeider og barnehageassistent. Formidling og kvalifisering Innen vår enhet med formidling driver vi flere tiltak hvor vi jobber direkte med å få folk ut i det ordinære arbeidslivet. Disse består av tiltakene: Arbeid med bistand (AB), Oppfølging og Kvalifisering. Leder og kontaktperson for denne enheten er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: Arbeid med bistand (AB) Ved utgangen av året 2011 har Prima to veiledere i AB, samt en veileder som arbeider med deltakere i Vilje viser vei. Målsettingen er å hjelpe arbeidssøkere til å få eller beholde et arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi skal kartlegge deltakernes kompetanse, finne egnet arbeidsplass, foreta tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, legge til rette for bruk av tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen og forhandle med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsvilkår. Varighet på tiltaket er så lenge bistand er nødvendig og hensiktsmessig, inntil tre år. Kvalifisering Prima har pr ti plasser i Kvalifisering. Dette er et tilbud som gir arbeidssøkere høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Dette kan skje ved en av Prima sine avdelinger og/eller i det ordinære arbeidsmarkedet. Her kombineres ofte teori og praksis som fører frem til fagbrev/delkompetansebevis. Deltakere i dette tiltaket er midlertidig ansatt med lønn. Oppfølging Oppfølging er et tiltak som gir den enkelte arbeidssøker bistand til å finne og beholde egnet arbeid. Oppfølgingstiltaket gir individuelt tilrettelagt bistand som er nødvendig for å komme i lønnet arbeid. I tillegg gir tiltaket individuell støtte i startfasen av et arbeidsforhold, i den hensikt at arbeidsforholdet blir av lengre varighet. Målgruppen er arbeidssøkere som er avklart og kvalifisert for jobb, men som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og derfor vil ha nytte av individuell formidlings- og oppfølgingsbistand. Oppfølging kan vare i inntil seks måneder med tett oppfølging. Ved behov kan dette i samråd med NAV forlenges i inntil tre år. Tilrettelagt Arbeid og Arbeidstrening Våre interne arbeidstiltak består av tiltakene Arbeidspraksis (APS), Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Tilrettelagt arbeid. Leder og kontaktperson for denne enheten er Linda Green Baadsvik som kan kontaktes på e-post: Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Tiltaket er for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidstrening og opplæring med tett oppfølging. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Prima har 105 godkjente tiltaksplasser i VTA. Målsettingen er å tilby varige skjermede arbeidsplasser for personer med uførepensjon. Arbeidet skal bidra til å utvikle og opprettholde ressurser hos den enkelte deltaker gjennom individuell tilrettelegging og individuelle aktivitetsplaner (IAP) som evalueres to ganger pr. år. Det skal dessuten kontinuerlig vurderes om den enkelte har mulighet for reaktivering til ordinært arbeid, gjerne gjennom overgang til andre tiltak i Prima. Egne veiledere følger opp alle ansatte i VTA med samtaler, planer samt kontakt med og opprettelse av støtteapparatet rundt den enkelte der det er nødvendig for å kunne fungere i jobb. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. Tilrettelagt arbeid Dette er et tilbud for de som har få muligheter for jobb i det ordinære arbeidslivet. Arbeidet skal bidra til utvikling av ressurser og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. Vilje Viser Vei VVV VVV er et tiltak for arbeidssøkere med psykiske lidelser. For å kunne søkes inn i dette tiltaket er at det et krav at det foreligger en psykisk diagnose fra moderat til alvorlig grad. Prima startet opp VVV i april 2005 og har 14 plasser knyttet til APS-tiltaket og ti plasser knyttet til AB-tiltaket. Tett samhandling med behandlingsapparatet, tilbud om gruppesamlinger og mål om ekstern hospitering for alle har vært virkemidler for å oppnå progresjon. Kontaktperson for tiltaket er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: Prosjekt Ny jobb! 1. mars 2009 startet Prima sammen med Trondheim kommune prosjektet Ny jobb. Prosjektets varighet er tre år og finansieres med kr ,- fra Trondheim kommune og kr ,- fra Prima. Målet for prosjektet er å kunne gi VTA-deltakere i Prima, Stavne KF og deltakere ved dagsenter i kommunen mulighet til å kunne velge jobb i ordinære virksomheter. En annen målgruppe for prosjektet er elever fra videregående skole som trenger bistand til å få ordinært arbeid, hvor de vanligvis ville fått tilbud om VTA eller dagsenterplass. Det har i 2011 vært en økning i antall direkte henvendelser fra NAV, samt at vi fortsatt har formidlet fra Prima, Stavne og dagsentrene i Trondheim kommune. Dette har ført til at det har vært fullt i prosjektet, og mye av tiden har da gått med til oppfølging av de som allerede er tatt inn i prosjektet. Det har også blitt arbeidet en del med utfordringer knyttet til avslutning av deltakere i tiltaket, hvor NAV skal overta ansvaret for oppfølging. Dette har ført til at vi har fått opprettet VTAO-stillinger hos fire lokale NAV-kontor i Trondheim, samt hos Fylkesmannen. Dette har vært en nødvendighet og en bevisst strategi for å gjøre tiltaket kjent. Status Aktive i prosjektet er 35 personer pr Antall nye stillinger i året 2011 er 19 stk Antall som har sluttet jobben i VTAO i året 2011 er tre personer Antall som fikk fast stilling i året 2011 er 16 personer 8 9

6 Kontakt med antall bedrifter i året 2011 er 30 bedrifter Antall rekruttert inn fra Prima siden prosjektets oppstart er 22 personer Antall rekruttert inn fra dagtilbud siden prosjektets oppstart er 13 personer Antall kommet inn via NAV er 11 Totalt har 53 personer fått tilbud om en VTAO-stilling siden prosjektets oppstart 1. mars 2009 I tillegg har vi fått inn 5 personer fra videregående skoler. Tre fra Malvik VGS og 2 fra Tiller VGS. 4 av disse har hatt praksis og gått videre med skolegang og 1 jobber i dag ved Primas mekaniske verksted. RBK ung i Jobb Det er i 2011 startet ett nytt prosjekt i samarbeid med Stavne KF, Rosenborg ballklubb og NAV. Dette er et tilbud til ungdom i alderen år som står utenfor skole/arbeidsmarkedet. Prosjektet gir muligheter for opplæring og arbeidspraksis i Rosenborg Ballklubb og hos deres samarbeidspartnere i næringslivet, med mål om å komme i jobb. Målgruppen er ungdom som har behov for og som vil nyttiggjøre seg innholdet i prosjektet. Man skal selv være motivert og interessert i å delta i prosjektets aktiviteter og i arbeidstrening, og ha et ønske om og ha mulighet til å komme ut i jobb. Prosjektet består av opplæring, arbeidspraksis og individuell veiledning. Det er et gruppeinntak på 12 ungdommer, med varighet på seks måneder med mulighet for forlengelse. Opplæringstema: arbeidsmarkedet, hva kreves for å komme i jobb og fungere i jobb? hvilken jobb passer for meg? kommunikasjons/samarbeid opplæring fra Rosenborg, klubbens historie, gode verdier, holdninger, samspill, tilhørighet, motivasjon Vi har tilhørighet i egne lokaler på Brakka til Rosenborg. I tillegg til opplæring / gruppeaktiviteter har vi turer og fysisk trening. Kursdel er gjennomført med 12 deltakere. Ti gutter og to jenter. En del av aktivitetene har vært: morgensamlinger ulike faglige tema trening på Impuls og fotballtrening ute turer og ulike sosiale aktiviteter møte med Nils Arne Eggen og presentasjon av Godfoten RBK-kamper rigge opp, drifte og rigge ned familieparken før en av kampene Deltakere er nå over i en fase med individuell tilrettelegging. Noen jobber internt hos RBK, noen hos eksterne samarbeidspartnere, mens noen er avsluttet eller overført andre tiltak. 4. Praksisområdene Selskapets praksisområder er delt i tre hovedområder etter type praksis som tilbys deltakeren. Disse er: Frukt og Mat, Produksjon og Tjenester. Frukt og mat Primas enhet for Frukt og Mat er delt i tre hovedområder: kafè/kantiner, frukt og catering. Ved avdelingen er det mulig å ta fagbrev som institusjonskokk. Kafè og kantiner Prima driver kafèer og kantiner geografisk spredd i Trondheim. Arbeidsoppgavene er allsidige og består i hovedsak av tilberedning av varm og kald mat, betjene kasse, kundebehandling, innkjøp, renhold, kasseoppgjør og fakturering. Totalt betjener våre kafèer og kantiner ca personer daglig. En av våre kafèer er ved Zion sykehjem og de har i 2011 levert ca måltider månedlig til asylmottaket på Persaunet. Leder for enheten er Terje Indset som kan kontaktes på e-post: Prima frukt Fruktavdelingen driver innkjøp, pakking, salg og distribusjon av fruktkurver til bedrifter i Trondheim. Vi leverer frisk frukt delikat pakket etter abonnementsavtaler med bedriftene. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av sjåførarbeide, hjelpemann på bil, logistikk, kundebehandling, pakking av fruktkurver, kvalitetskontroll, veiing, rydding, lasting og lossing. Ved utgangen av 2011 har avdelingen levert ca kurver. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Skistua Skistua er bymarkas storstue og Prima driver denne som kafè for markabrukere og et attraktivt tilbud til kurs, møter og selskapsaktiviteter. Her er arbeidsoppgavene å betjene kafègjester, kasseoppgjør, renhold, legge til rette for kurs, pådekking, og noe produksjon av mat, samt ulike vaktmesteroppgaver på Skistua og på uteområdene. Åpningstiden for kafèen er hverdager fra kl med utvidet åpningstid og middagsservering på onsdager til kl I helger er det åpent , med middagsservering på søndager. Skistua kan kontaktes på e-post: Hjemmeside: Catering Primas cateringavdeling er lokalisert på Havstein. Cateringkjøkkenet fungerer også som sentralkjøkken for våre kafèer og kantiner. Arbeidsoppgavene er kundekontakt, ordreregistrering, kasseoppgjør, fakturering, renhold, innkjøp, tilberedning av kald og varm mat. Våre kunder er mange og vi leverer mat til enhver anledning. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Av større arrangement som er utført i 2011 kan nevnes: - Lerkendal: Vi leverer mat til Adidas og Adressa VIP tribune på Rosenborg ballklubbs sine hjemmekamper som har mellom gjester til bespisning til hver kamp. - MEFA-messa i Grånåsen: Logistikk, innkjøp, produksjon, servering og salg av mat og drikke til gjester i servingstelt i løpet av en helg

7 Prima produksjon Enheten består av seks ulike områder som produserer varer for privatpersoner, samt private og offentlige virksomheter. Møbelomtrekking Møbelavdelingen driver med alle former for omtrekking/reparasjoner av nye og gamle møbler. Avdelingen tilbyr også tilskjæring av stoff/skumplast og alle former for søm. Avdelingen tilbyr varierte arbeidsoppgaver som spretting av møblelstoff, tilskjæring av stoff og skumplast, søm, montering, stopping og enklere sømarbeide på møbler og klær. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Pakking og montering Avdelingen utfører montering av elektriske komponenter, brannvarslere, kabelproduksjon med påsetting av endehylser, plastfoliering av bl.a. kalendere og pakking av CD og DVD, lagerhold og pakking for kunder med distribusjon over hele landet. Pakking og montering for større butikkjeder, trykkerier, reklamebyråer og andre bedrifter. Avdelingen tilbyr varierte arbeidsoppgaver innen lagerhold, pakking og sending av varer, ulike monteringsarbeider, etikettering, plasting av kalendere og produksjon av ledninger både manuelt og maskinelt. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Mekanisk avdeling Avdelingen driver i hovedsak med produksjon av fiskeutstyr og parabolantenner (Norsat). I tillegg påtar avdelingen seg ulike mekaniske arbeidsoppgaver innen stansing, pressing, dreiing, sveising, sliping, pussing, sandblåsing og mekanisk monteringsarbeid. Arbeidsoppgavene er blant annet ulike typer monteringsarbeide, pakking, sliping, pussing, lodding, boring, dreiing, sandblåsing, sveising og vaktmesteroppgaver for Primas bygninger. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Dekk og service Avdelingen påtar seg skifte og lagring av dekk, samt diverse service og kontrollfunksjoner for bil. Avdelingen er godkjent av Statens vegvesen for arbeid på lysutstyr, hjul og påløpsbremseanlegg. Arbeidsoppgaver som tilbys er dekkskifte, småservice og vedlikehold av biler, sjåføroppgaver, hjelpemann på bil og kundebehandling. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Prima kjøkken og møbler Avdelingens hovedområde er salg av kjøkken, møbler, bad og garderobe i heltre beregnet både for hytte og hjem. I tillegg selger vi også kjøkken, bad og garderobe fra den danske kjøkkenleverandøren Aubo. Arbeidsoppgaver er bla opplæring i tegneprogrammet Winner, samt salg og kundebehandling. Avdelingen kan kontaktes på e-post: 12 13

8 Tjenester Enheten består av fem områder som utfører tjenester for privatpersoner samt for private og offentlige virksomheter. Kongsvegen Barnehage Med fokus på idrett og ulike uteaktiviteter. Kongsvegen Barnehage holder til i Kongsvegen 80 på Heimdal og har 64 plasser for barn mellom 10 mnd. og 6 år. Barna er fordelt på tre avdelinger i tre ulike aldersgrupper. Her legger vi opp til et miljø der fysisk utfoldelse og idrettslek er sentralt, både ute og inne. Barna skal få bli kjent med ulike typer aktiviteter. Avdelingen tilbyr arbeidsoppgaver som pass og stell av barn, forming, drama, dans og ulike aktiviteter sammen med barna, kjøkkenoppgaver og annet forefallende arbeide som er i en barnehage. Leder for barnehagen er Jannicke Hegge og kan kontaktes på e-post: Mer informasjon om barnehagen finnes på: Transport Vår avdeling for dekkhotell har også ansvaret for Primas ulike transportoppdrag, både internt og for eksterne kunder. Prima har 10 biler som daglig er ute i trafikken, og har også en el-bil som ansatte kan benytte. Arbeidsoppgavene her er sjåfør abeide som postkjøring og varelevering, hjelpemann på bil, renhold og vedlikehold av bilene. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Kontor og resepsjon Deltakerne tilbys opplæring og praksis innen regnskaps- og lønnsarbeide, kundebehandling, betjening av sentralbord og annet forefallende kontorarbeide. Praksis og opplæring kan skje i kombinasjon med at deltakerne er studenter ved vår kursavdeling. Leder for denne enheten er Ann-Elisabeth Arnesen som kan kontaktes på Renhold I tilknytning til intern renholdsgruppe med ansvar for renhold av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis i renholdsfaget. Leder for enheten er Lars Buran som kan kontaktes på e-post: Vaktmester I tilknytning til intern servicegruppe, med ansvar for enkle vaktmester- og vedlikeholdsoppgaver av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis. Avdelingen kan kontaktes på e-post: 5. Sammendrag av virksomheten Selskapets kjernevirksomhet er kvalifisering, avklaring og for midling til arbeid. Vi tilbyr kompetansekartlegging, avklaring, fagopplæring, kurs, arbeidstrening og jobbformidling. Ved å øke bevisstheten om deltakers sterke sider og kvalifikasjoner ønsker vi å skape en endringsprosess hos den enkelte. Vi har et mangfoldig tilbud, og felles for dem er individuell tilpasning. Formidlig til arbeid går som en rød tråd i alle våre tilbud. Personalsituasjonen Når det gjelder personalstaben har det totale antallet ansatte i 2011 økt med 5 personer. 12 personer har tiltrådt stilling, og like mange har fratrådt. Det vurderes å være en normal turnover i en så stor og sammensatt bedrift. Årsaken til økningen skyldes hovedsakelig tilføring av midlertidige tiltaksplasser fra NAV. Tilsettinger for øvrig skyldes behov for vikarer ved sykdom og permisjoner, i tillegg til å erstatte personer som av ulike årsaker har sluttet. Det er også tilsatt 4 ordinære lærlinger. En annen årsak til fratredelser er nedleggelse av snekkeravdelingen og enkelte kantiner. En person er dessuten tilsatt som prosjektleder i prosjektet Ung i jobb, et samarbeidsprosjekt med Stavne Arbeid og kompetanse, RBK og NAV. På grunn av stadig endringer i rammebetingelsene fra NAV er det en utfordring å planlegge bemanningen, noe som fører til at omstillingskompetanse blir mer og mer viktig i denne bransjen. Det er i 2011 gjennomført medarbeidersamtaler for samtlige personalet, og disse uttrykker stor trivsel og engasjement for jobben og arbeidsplassen. Kompetanse Kompetanse er en av våre verdier og vi har fokus på at selskapet skal ha høy kompetanse for å kunne gjennomføre de oppdrag vi påtar oss, både for vår hovedoppdragsgiver NAV og våre produksjonskunder. Vi har i dag bl.a. kompetanse innen fagene sosiologi, veiledning, pedagogikk, rådgivning, spesialpedagogikk, psykiatri og økonomi. Flere personer har også gjennomført bransjerelaterte kurs innen bl.a. skrive- og leseopplæring, rådgiving, karriereveiledning og funksjonsvurdering. Våre ansatte innen våre praksisområder har høy kompetanse og bred erfaring innen sine fagområder, og de aller fleste har fagbrev, mesterbrev eller høgskoleutdanning. I tillegg til at enkeltpersoner i 2011 har tatt utdanning i veiledningspedagogikk, psykologi og lederutdanning, har vi gjennomført et løft i hele bedriften når det gjelder basiskunnskap i attføring. Lærebedrift Etter omlegging av produksjon i Prima har vi ikke lenger muligheten til å ha lærlinger innen møbelsnekkerfaget og CNC-faget. Vi er godkjent lærlingebedrift i syv fagområder og ytteligere tre gjennom vårt medlemskap i forskjellige opplæringskontor. Vi har tatt inn to nye kokkelærlinger i ordinært løp, én møbeltapetserer i ordinært løp, og to som starter med mål om delkompetanse innen hjulutrustningsfaget (som er nytt for oss). I 2011 har to lærlinger bestått fag/svenneprøve i institusjonskokkefaget og tømrerfaget. Equass 2011 Prima ble resertifisert for nye to år i oktober

9 Revisors sluttkommentar: Statistikk 2011 Closing remarks Prima is a company, who since they was audited for the first time in 2009, has used the time to further implement principles in EQUASS to their organization. Today they have made several improvements and appear to me as a highly qualified and focused organization, with motivated staff and good leadership. They show simple and effective structures, which will take them further in their quality work and help them to continue to focus on their service delivery. They also have a quality department with two full-time employees, focusing on support of the organization regarding quality. Interviews with person served confirm that they have strong focus on user participation and human values. They also demonstrate an environment focused on well being and on results for as well organization as person served. From the main stakeholder NAV they are described as a competent, flexible with focus on service delivery. In projects with others they have among others a project with one of Norway s top soccer clubs Rosenborg. This project focuses on getting young people into job. On the audit they present very well-organized documentation and good conditions for me as auditor. I want to thank them for hospitality during the audit. On audit 11-13/ I find that they fulfill all equass criteria Trond Vidar Holte Selv om revisjonen gikk bra, og revisors kommentar er svært oppmuntrende, betyr ikke dette at bedriften er fri for utfordringer når det gjelder kvalitetsarbeidet. Vi fortsetter arbeidet med å forbedre oss. I 2011 har det vi hatt fokus på reduksjon av omløpshastighet i APS, Kvalifisering og AB. Samt forbedring av system og rutiner for behandling av personopplysninger og konfidensialitet i Prima. I tillegg gir rapporter fra avvikssystemet verdifull informasjon om hvor vi fortsatt har forbedringspotensiale. Tiltakene Vi har i 2011 ikke fått nye tiltak, men har i siste halvdel av 2011 hatt en del midlertidige plasser innen tiltakene Aps og Avklaring i skjermet virksomhet. Det har i løpet av året vært få aktuelle anbudsutlysninger og dermed også færre anbud enn de to foregående år. Praksisområdene Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle våre praksisområder, slik at de er tilpasset de ønsker og behov våre deltakere har. Vi har i løpet av 2011 innen Frukt og mat avsluttet noen av våre mindre kantiner og bydelskaféene da de er lite hensiktsmessige i opplærings og arbeidspraksis sammenheng. Innen våre øvrige praksisområder har vi i 2011 avsluttet vår billedrammeproduksjon med utsalg. Vi har også avsluttet vår snekkeravdeling som i hovedsak produserte hyttekjøkken og tremøbler i furu. Begge disse områdene har vært i Prima siden oppstart i Bakgrunnen for valg av avslutning er bl.a. mindre innsøking til disse områdene, økonomisk resultat, samt at det er en tilpassning mot behovet i arbeidsmarkedet, som etterspør mindre produksjonsrettet arbeide, og mer innen serviceyrker. I mars 2011 startet vi opp en butikk i Heimdal sentrum med salg av hyttekjøkken og hyttemøbler, samt salg av kjøkken for AUBO, som er en dansk kjøkkenprodusent. Dette vil gi oss et praksisområde som tilbyr reell kundebehandling. Tiltak Antall plasser pr Gj. snittlig antall plasser pr. mnd AB Avklaring i skjermet virksomhet Kvalifisering 10 9 Tilrettelagt arbeid 7 7 APS Vilje Viser Vei APS Vilje Viser Vei AB Psykiatriplasser Trondheim kommune 5 5 VTA Totalt antall tiltaksplasser som er rammefinansiert Både på Avklaring og APS har antall plasser variert i løpet av året på grunn av ekstra tilsagn fra NAV. I tillegg har vi deltakere i Oppfølging og Avklaring hvor det ikke er satt noen ramme. Tilrettelagt arbeid Vi har 10 personer, 5 kvinner og 5 menn, som til sammen utgjør 7 månedsverk. Gjennomsnittlig alder er 51 år VTA Vi har 105 godkjente plasser fra NAV, men hadde 106 personer inne pr , fordelt på 55 kvinner og 51 menn. Gjennomsnittlig alder var 40 år. Inntak 2011: 11 personer. Sluttet 2011: 13 personer. For de som har sluttet er gjennomsnittlig oppholdstid 59 måneder i bedriften. Kommunale psykiatriplasser Vi har 5 månedsverk for Trondheim kommune. Disse er fast ansatt i bedriften og følger samme regelverk som for tiltaket VTA. Antall personer i virksomheten Utvikling av antall ansatte, samt oversikt over de med tilknytning til bedriften: Pr Personal VTA deltakere VTA kommunal Ny Jobb! prosjekt APS-deltakere Vilje Viser Vei AB-deltakere Vilje Viser Vei AB AMB kvalifisering og tilrettelagt Avklaring i skjermet virksomhet Kurs Oppfølging* Arbeidsrettet rehabilitering 55 Avklaring kortere varighet** Arbeidstrening utenom tiltak*** Totalt antall personer tilknyttet Prima AS *I tiltaket Oppfølging er det fortløpende inntak og er C-leverandør **I tiltaket Avklaring kortere varighet samarbeider vi med KI Kompetanse ***Arbeidstrening utenfor tiltak er deltakere i bla Arbeidspraksis ordinær og fadderordninger 95 personer i personalstaben er inkl 1 ordinær lærling og 1 deltaker på tidsubestemt lønnstilskudd

10 Tiltak med formidlingskrav Tiltak Antall sluttet i 2011 Antall formidlet ut i jobb i 2011 % vis AB % VVV, AB % Kvalifisering % Oppfølging % Totalt % I henhold til statistikk utarbeidet av Attføringsbedriftene i NHO Service for perioden januar til november 2011 er formidlingsprosenten i bransjen totalt på 42,2 % for tiltaket Arbeid med bistand og 35,5 % for tiltaket Kvalifisering. Nærmere om formidlingsresultat i tiltakene Kvalifisering, Individuell oppfølging og AB Kval. AB AB, VVV Oppf. Sum Ordinær jobb* Utdanning Uførepensjon Andre aktive løsninger Tilbakeført NAV Sluttet Medisinsk rehabilitering SUM *Deltakere som har fått ordinær jobb uten bruk av lønnstilskudd Uten bruk av lønnstilskudd Prosentvis av totalen 75 % 55 % 67 % 80 % Statistikk om alder, kjønn og snitt i tiltakene for de som har sluttet i 2011 Tiltak Gj. snitt alder Fordeling kvinner Fordeling menn Snitt i tiltaket APS mnd APS, VVV mnd AB mnd AB, VVV mnd Avklaring i skjermet mnd Kvalifisering mnd SUM Tilfredshetsundersøkelser Spørreundersøkelse deltakere Det gjennomføres tilfredshetsundersøkelser blant deltakere i alle tiltak. For tiltakene VTA og Tilrettelagt arbeid gjennomføres dette annethvert år og dette ble gjennomført i Blant VTA-deltakerne ble det en svarprosent på 86 % og hvor 91 % sier at de er fornøyde med sitt arbeidsforhold i Prima. For tiltaket Tilrettelagt arbeide var svarprosenten på 90%, hvorav 100 % er fornøyd med sitt arbeidsforhold i Prima For øvrige tiltak gjennomføres tilfredshetsundersøkelsen når deltaker avslutter sitt løp i Prima, og det er i deltakere som har besvart denne. Her sier 72 % at de er fornøyde med perioden i Prima og 63 % mener at tiden i Prima har styrket deres muligheter for ordinært arbeide. 94 % opplever at de har blitt møtt med respekt fra de ansatte i Prima, noe som er viktig for oss da dette er en av våre verdier. Spørreundersøkelse NAV 2011 Vi har gjort undersøkelse hos de kontorer som bruker oss mest. Grunnen til at vi ikke har gjort dette ved alle kontorer er en datateknisk utfordring hos Nav og en litt vanskelig løsning har nok påvirket svarprosenten. 46 NAV-ansatte svarte på vår undersøkelse og det er stor variasjon i svarprosent mellom de ulike kontorene. Av de saksbehandlerne som svarte har 83 % hatt deltakere hos oss. 77 % opplever at deres deltakere er fornøyd med tilbudet hos Prima. 63 % av saksbehandlerne er fornøyd med måten Prima utfører sine tjenester på, og 93 % opplever at vi lykkes med å ha et tilbud som passer de brukerne som kommer fra NAV. 6. Generelt om selskapet Samarbeidsforum for NAV og Prima Berit Engum, representant fra NAV Heimdal Ingunn Asla, representant fra NAV Heimdal Trine Langsæther, representant fra NAV Heimdal Cecilie Skarsvåg, tiltaksleder fra Prima Linda G. Baadsvik, tiltaksleder fra Prima Hege G. Nilsen, tiltaksleder fra Prima Andre fra NAV deltok etter behov. I året som gikk ble det gjennomført 4 møter og oppgavene i utvalget har vært informasjons utveksling, evaluering og faglig utveksling. Miljøfyrtårn Selskapet er godkjent Miljøfyrtårn-bedrift innen følgende områder/bransjer: Kantine på fylkeshuset Kongsvegen barnehage Det er ulike krav knyttet til de ulike bransjene, og disse fremgår av hjemmesidene til stiftelsen Miljøfyrtårn

11 CO2 utslipp 2011 Beregnet med Klimaløftets utslippskalkulator Antall Utslipp CO2 Bensinkjøretøy liter 6,31 Dieselkjøretøy liter 55,01 Flyreiser 130 timer 10,40 Elektrisitetsforbruk KWh 166,04 Sum tonn CO2 utslipp 227,35 Estimert kostnad for klimakvoter Kr Basert på antatt markedspris per klimakvote Kr 160,- Vernetjenesten Består av 22 verneområder med 1 hovedverneombud og 5 verneombud. Alle verneområder har levert respektive verne- og EL-rapporter. Vi arbeider i nært samarbeid med våre tilsynsmyndigheter. Alle vernerområder har levert 2 vernerapporter og 2 EL-kontroll rapporter. Skadefrekvens i 2011 = 8 (Norm < 30). I dette ligger 5 stk mindre kuttskader. Sykefravær Selskapet er IA-bedrift og personalet benytter egenmeldingsdager i henhold til avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Kortidsfravær (egenmeldinger) 0,9 % 1,04 % Personalet 1,4 % 1,23 % Deltakere 0,6 % 0,86 % Langtidsfravær 5,3 % 7,86 % Personalet 8,1 % 9,86 % Deltakere 3,4 % 5,99 % Totalt sykefravær 6,2 % Personalet 9,5 % 11,09 % Deltakere 4,0 % 6,89 % Internkontroll Internkontrollsystemet er nå under revisjon. Arbeidet vil være utført og implementert i løpet av Bedriften er tilsluttet Din Bedriftshelsetjeneste AS (DBH) og Forum for HMS. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Utvalget har bestått av 4 representanter likt antall fra henholdsvis ledelse og ansatte. I tillegg har hovedverneombud og representant fra Din Bedriftshelsetjeneste vært representert. Det er avholdt 7 møter og behandlet 14 saker, med hovedvekt på arbeidsmiljøkartlegging, inkl. deltakere i VTA, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid, årsplan, opplæringsplan og arbeids- og permisjonsreglement. AMU har også sett på områder for å drive arbeidsmiljøutvikling i bedriften og skal i 2012 jobbe med å videreutvikle skjema for arbeidsmiljøkartlegging. I november var AMU på kurs i Oslo med tema Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø. Videre er det nedsatt eget ansettelsesutvalg med 2 representanter og AKAN-utvalg med 2 representanter. Klagesaker Antall registrerte eksterne klager: 4. Hvorav 2 på behandling av deltakere og 2 på matleveranser. Antall registrerte interne klager: 2. Hvorav 1 er på arbeidsleder/veileder og 1 er på vedlikehold av kjøretøy Ytre Miljø Det er selskapets målsetning å være miljøvennlig og vi har pr. i dag ingen produksjonsanlegg eller annen virksomhet som påvirker det ytre miljø vesentlig. Viser til pkt. om CO2 utslipp på foregående side. Likestilling Selskapet har nedfelt i sin personal og rekrutteringspolitikk at vi skal vurdere aktuelle kandidater uavhengig av kjønn, og bestrebe å ha en balansert fordeling mellom kjønnene både innen de ulike fagområdene som ansatte representerer og i selskapets ledelse. I 2011 er kvinneandelen økt med 7,7 %. Om man går inn i enkeltområder i virksomheten, ser man at fagområder som mekanisk verksted og transport/dekkservice ikke har noen kvinner, mens møbeltapetsering ikke har noen menn. I veilederenheten er det dobbelt så mange kvinner som menn, og i barnehagen har kvinneandelen økt betydelig fra sist år. Innen alle de andre områdene er det en langt bedre fordeling mellom kjønnene. Det er betenkelig at kvinner og menn fortsatt i stor grad søker tradisjonelle yrker/arbeidsområder, noe man ser tydelig ved utlysing av stillinger. Når det gjelder kompetanseheving gjennom utdanning/kurs, er det overvekt av kvinner. Antallet langtidssykmeldte har en klar dominans av kvinner. Fordeling mellom kjønn i Prima Den totale kvinneandelen for 2011 er på 56 % mot 48 % i Hele personalet 2011 Totalt Kvinner Menn Mannsandel Adm. direktør % Ass. direktør % Stabsjefer og stabsansatte % Veilederenhet % Barnehagen % Frukt og Mat % Produksjon % Hele Personalet % Ledergruppen % Styret % Styreleder % Av 21 personer som har avsluttet i 2011 er det 3 kvinner og 9 menn. Av 12 personer som har startet i 2011 er det 6 kvinner og 6 menn. Diskriminering Som attføringsbedrift er selve grunntanken i alt vårt arbeid å gi mennesker med ulike yrkeshemninger og bistandsbehov muligheten til å fungere i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Selskapet har nedfelt i sin personal og rekrutteringspolitikk at de skal vurdere aktuelle kandidater uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn. Grunntanken er synliggjort gjennom Primas verdier og etiske retningslinjer hvor respekt og likeverd står sentralt

12 7. Økonomi Driftsregnskap DRIFT (Tall i hele tusen) Produktsalg inkl barnehage Tjenestesalg VTA NAV VTA kommune APS tiltaket AB tiltaket Avklaring i skjermet Kvalifiserings tiltaket Tilrettelagt tiltaket AMB tiltaket Ind. oppfølging Avklaring Arbeidsrettet rehab Salg av plasser Andre driftsinntekter Totale driftsinntekter Lønnskostnader Vareforbruk Variable kostnader Faste kostnader Totale kostnader Driftsresultat Finans Ekstraordinære 2 096* Årsresultat *Det som tidligere var AMB-tiltaket består nå av Avklaring i skjermet virksomhet, Kvalifisering og Tilrettelagt. Tabellen viser utviklingen i nøkkeltall for selskapet i perioden Regnskapsåret De totale driftsinntekter ble kr ,- som er rekordomsetning i selskapet, dog en økning på bare nær kr ,- i forhold til 2010 jfr. tabell. Årsoverskuddet ble på nær 1 mill. kroner etter finanskostnader, og med en selvfinansiering på nær ,-, hvorav vi har nedbetalt langsiktig gjeld med kr ,-. Selskapet har i 2011 foretatt investeringer med, og har en egenkapitaltotal på, noe over 30,6 mill kroner. Finansiell Risiko Virksomheten har på nåværende tidspunkt ingen finansiell risiko. Selskapet har kontinuerlig dekket likviditetsbehovet gjenn om positiv selvfinansiering og opprettet en kassekreditt som kan disponeres ved behov. Likviditetsbehovet vil komme på bakgrunn av endret omsetning og investeringer. Endret omsetning innebærer at man i 2012 vil ha en enda større andel av produktsalg enn tjenestesalg. Andre risikofaktorer Selskapets største og mest sentrale risikofaktor er endringer i de sentrale myndigheters rammebetingelser for attføringsbedriftene. Arbeidsdirektoratet og andre sentrale myndigheter signaliserer at de i langt større grad ønsker å kjøpe attføringstjenester i ordinære bedrifter. Det har vært en økning i konkurranseutsetting i salg av tjenester (plasser) de siste årene, og det er nå kun skjermede tiltak som ikke er konkurranseutsatt. Om NAV velger å konkurranseutsette også disse tiltakene vil det få store økonomiske konsekvenser for attføringsbedrifter generelt og da også Prima spesielt. Endring i totalomsetningen til større andel produktsalg innebærer økt risiko for redusert inntjeningsevne i 2012, og dette er mer kapitalkrevende enn salg av attføringstjenester til NAV. Imidlertid vil vi til enhver tid ta sikte på å tilpasse våre kostnader i forhold til tjenester og produktsalg også i tiden fremover. Grafisk fremstilling av driftsinntektene Salgsinntekter av produkter og tjenester utgjorde i % av de totale driftsinntektene. Tjenestesalg for 6 skjermede arbeidsmarkedstiltak utgjorde 34 %, og de 6 øvrige arbeidsmarkedstiltak utgjorde 2 % og 4 % av selskapets inntekter. I tillegg kommer 1 % fra salg av andre tiltaksplasser, salg av kurs og 5 arbeidstreningsplasser til Trondheim kommune. Samfunnsregnskap (Tall i hele tusen) Salg av produkter Salg av tjenester Totalt salg Tilbake til samfunnet gikk følgende i form av skatter og avgifter: Innbetalt skatt fra ansatte Innbetalt arbeidsgiveravgift Innbetalt merverdiavgift Totalt tilbakebetalt Eksempel på samfunnsregnskap En person har som grunnlag for arbeidsavklaringspenger: kr ,-. Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 % av dette pr år. Arbeidsavklaringspengene utbetales for 12 mnd og det er ingen feriepengeopptjening. Årlig arbeidsavklaringsstønad , % skatt til staten ,- Årlig kostnad til staten ,- Kostnader ved arbeidsmarkedstiltak ,- Skolegang maks ,- pr. år men maks ,- i hele attføringsløpet ,- Totale kostnader for staten ,

13 Fast ansettelse i ordinær bedrift 100 % stilling med lønn kr ,- -25 % skatt til staten kr ,-. Ved fast ansettelse vil vedkommende i dette eksempel bidra med kr ,- i innbetalt skatt til staten pr. år i stedet for en årlig kostnad på kr ,-. Statens kostnader vil i de aller fleste tilfeller løpe over flere enn et år, og i de fleste tilfeller må vedkommende i tillegg inn på andre typer tiltak som eksempelvis AMB og AB før vedkommende i beste fall er i 100 % stilling. Av personer som har vært i APS-tiltak avklares ca. 70 % mot uførepensjon. Besparelsen for staten er i dette beregnede tilfellet (gjeldende 1 person) nær kr ,- samt nær kr ,- i skatteinnbetaling. Dette vil totalt bespare staten med drøyt kr ,- pr deltaker hvert år. Resultatdisponering Årsoverskuddet på kr ,- overføres til annen egenkapital. Fortsatt drift/rettvisende oversikt Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet gir etter vår oppfatning en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av virksomheten og dens stilling. Fremtidsutsikter Grunnlaget for velferden i landet vårt legges gjennom vår felles arbeidsinnsats. Derfor er det viktig at flest mulig får arbeide. Det gir økonomisk selvstendighet, fellesskap, livskvalitet og en mer rettferdig fordeling. Alle mennesker har en ressurs og vi har bruk for alle i arbeidslivet enten det er i ordinært arbeid eller i ulike arbeidstiltak. Derfor er vi stolte over at Prima også i 2011 har skapt vinnere som enten har kommet ut i arbeid eller som er i ferd med å sprenge egne grenser. Prima har mange gode historier å vise til og mange dverger har blitt til kjemper. Det aller viktigste for oss er ikke historien, men alle de gode historiene vi sammen skal skape i årene som kommer. Utfordringene er mange og krevende og kravene til tilpasninger og raske omstillinger er økende. Styret er stolte over Primas ansatte som har høye ambisjoner på vegne av sine brukere og som er raske til å ta nye signaler, etterkomme nye krav og ikke minst er kreative for å finne de beste løsningene. I Prima er vi stolte, men ikke fornøyde. Vi kan alltid gjøre en bedre jobb og vi må være sultne på vegne av våre brukere. Brofoss-utvalgets innstilling peker på at mer av tiltaksarbeidet skal skje i det ordinære arbeidslivet. Det er veldig bra for de fleste, men kanskje ikke for alle. Noen vil alltid trenge mer tid til utprøving og arbeidstrening før de anser seg klare for arbeidslivet og noen vil ha behov for en skjermet arbeidsplass i kortere eller lengre tid. Det viktigste er at alle får et arbeid de mestrer og trives med og som gjør at de får brukt sin kunnskap og kompetanse til samfunnets beste. I Prima er vi klar til å gjøre den jobben våre oppdragsgivere pålegger oss og vi skal gjøre den godt. Det er også spennende at Prima nå er klar til et tettere samarbeid med de videregående skolene. Skolene kan la elever med spesielle behov være i Prima en eller flere dager i uka på VG2 og VG3 for å prøve ulike typer arbeid. Målet er at elevene skal ha en jobb å gå til når de er ferdig på videregående. Prima feiret i 2011 sitt 20 års jubileum. Det er viktig å markere milepeler og det er viktig å la seg begeistre for å bli motivert til å bli enda bedre og utvikle prestasjonskulturen enda mere. Det er med store hjerter som med store hav. De fryser aldri til. Trondheim, 18. juni 2012 Balanse 2011 (Tall i hele tusen) Noter Eiendeler: Bygninger 1, Tomter 1, Transportmidler 1, Maskiner, inventar o.l. 1, Sum anleggsmidler Lager av råvarer 1, Lager av varer i arbeid og ferdigvarer 1, Kundefordringer (Delkrederavs. 250 ) 1, Andre kortsiktige fordringer Kasse og bank 1, Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og Egenkapital: Innskutt egenkapital: Aksjekapital (10 aksjer a kr. 50 ) 7, Opparbeidet egenkapital: Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig lån Sum langsiktig gjeld Avsatt depositum foreldre innbetaling for Kongsvegen barnehage Pensjonsforpliktelse 1, Investeringstilskudd Kongsvegen barnehage Sum langsiktig forpliktelse Leverandører Forskuddstrekk Arbeidsgiveravgift Skyldig mva Ferielønn Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Trondheim, 18. juni

14 Resultatregnskap 2011 Kontantstrøm 2011 (Tall i hele tusen) Noter Driftsinntekter Gevinst avgang driftsmidler 38 - Sum driftsinntekter Beholdningsendring Forbruk av råvarer Lønninger, folketrygdavgift, styrehonorar 12, Avskrivninger Andre innkjøp, tilvirkningskostnader, salgs- og adm kostnader Tap på fordringer Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansinntekter og finanskostnader Andre ekstraordinære inntekter - - Andre ekstraordinære kostnader - - Resultat av ekstraordinære inntekter og kostnader - - Årsoverskudd Disponering av årsoverskudd. Avsatt til fri egenkapital Kontanstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger fra salg av varer og tjenester Innbetalinger knyttet til royalty, kommisjoner og lignende - - Utbetalinger for varer og tjenster for videresalg og eget forbruk Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Innbetalinger av renter Utbetalinger av renter Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter Innbetalinger ekstraordinære inntekter Netto kontantstrøm for operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak - - Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak - - Innbetalinger ved salg av andre investeringer - - Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer - - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld - - Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld - - Utbetaling, andre tidsavgrensingsposter Netto endring i kassakreditt - - Innbetaling av egenkapital Utbetalinger av utbytte - - Innbetalinger av konsernbidrag - - Utbetalinger av konsernbidrag - - Netto kontantstrøm for finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter

15 Noter 2011 Note 1 a. Regnskapsprinsipper (Regnskapsloven 7-35) Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter Norsk regnskapsstandard. b. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. c. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Innredninger i leide lokaler avskrives over leiekontraktens varighet. d. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning i Vital ASA. For den innskuddsbaserte ordningen betaler selskapet 5 % av den ansattes lønn og selskapet har ikke noe økonomisk ansvar utover dette. Selskapet har tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) gjennom LO/NHOs AFP-ordning. For usikrede pensjoner vil pensjonsforpliktelse frem til 67 år vedr. AFP (AvtaleFestet Pensjon) bli balanseført når en ansatt benytter seg av ordningen. Førtids pensjoneringsavtale for administrerende direktør innebærer at han kan gå av ved 62 år med 66 % lønn. Denne avtalen er innarbeidet i selskapets regnskap og forpliktelse og pensjonskostnad beregnes av aktuar. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med beregninger foretatt av aktuar. I balansen er usikrede pensjonsforpliktelser samlet under langsiktig forpliktelse. e. Inntekter Selskapets inntekter fra tjenestesalg til NAV og Trondheim kommune inntektsføres månedlig. Selskapets øvrige inntekter fra produkt og tjenestesalg inntektsføres ved levering. f. Varer Varer er vurdert til det laveste av kostpris (etter FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid er gjen anskaffelses kost brukt som tilnærming for virkelig verdi. Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost. g. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av fordringene, samt at det er foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer, både omløpsmidler og anleggsfordringer, er ført opp til pålydende. h. Skattepliktig Prima as er en arbeidsmarkedsbedrift og selskapets virksomhet er derfor ikke skattepliktig. Note 2 Varige driftsmidler Transportmidler Maskiner/Inventar Bygninger * SUM Anskaffet Avganger Tilganger Samlet investeringer Akk. Avskrivninger pr Akk.avskrivninger Pr Tilbakeført avskrivninger/solgte driftsmidler Årsavskrivninger Ekstra ordinære avskrivninger Avskrivningsplan Lineær 5 år Lineær 5 år Lineær 50 år - Bokført verdi pr *Fastsettelsen av tomteverdi kr ,- kommer i tillegg til verdien av bygninger til kr ,- bokført verdi tilsammen pr kr ,- Tomter Selskapets tomt i Idrettsveien har en bokført verdi på kr ,-. I 2007 har selskapet anskaffet tomter i Lundamo bakken med en bokført verdi på til sammen kr ,-. Den ene av disse har et eldre bolighus som pr. i dag er utleid til to leietakere. Totalt gir dette en samlet bokført verdi på tomter på kr ,-. Investeringstilskudd Selskapet har mottatt kr ,- i investeringstilskudd fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune i forbindelse med oppstart av Kongsvegen Barnehage. Investeringstilskuddet forplikter selskapet til å drive barnehage tilsvarende dagens størrelse i 10 år frem til Investeringstilskuddet vil redusere avskrivingskostnaden årlig med kr ,- i perioden Note 3 Vesentlige leieavtaler a. Selskapet leier produksjonslokaler i Industriveien 1. Avtalen gjelder fra og leietaker har 6 md. oppsigelse. Leien i 2011 utgjorde kr ,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen. b. Selskapet leier lagerlokaler i Industriveien 1. Avtalen gjelder fra og løper fortløpende med automatisk forlengelse. Leietaker har 6 md. oppsigelse i leieperioden. Leien i 2011 utgjorde kr ,- og skal reguleres ihenhold til konsumprisindeksen. c. Selskapet leier lagerlokaler I industriveien 3. Avtalen gjelder fra og kan av begge parter sies opp med 3 md. skriftlig varsel. Leien utgjorde i 2011 kr ,- d. Selskapet leier lagerlokaler i Fossegrenda 1. Avtalen gjelder fra til Leietaker har 6 md. oppsigelsestid i leieperioden. Leien i 2011 utgjorde kr ,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen. e. Selskapet leier kafe, møte og selskapslokaler på Skistua. Avtalen gjelder fra til Leien utgjorde i 2011 kr ,-. f. Selskapet leier produksjonslokaler i Industriveien 39e fra til og kan sies opp med 6 md. skriftlig varsel etter Leien utgjorde i 2011 kr ,- og skal reguleres i henhold til SSB konsumprisindeks

16 g. Selskapet leier lokaler ved Havstein helse- og velferdssenter for Primas sentralkjøkken. Avtalen gjelder fra til Deretter løper den videre med en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 md. h. Selskapet har festekontrakt med Trondheim kommune for feste av eiendom, gnr 197 og bnr 905, Kongsvegen 80 i forbindelse med Kongsvegen barnehage. Kontrakten løper fra til og opphører uten oppsigelse. Festeavgiften er satt til kr 4,- pr kvm pr. år og arealet utgjør 2798 kvm. Dvs. kr ,-. Note 4 Varebeholdninger Varelageret er forsiktig vurdert. Råvarelageret, varer i arbeid og ferdigvarelageret er redusert med 25 % av henholdsvis anskaffelseskostnad for råvarer og variabel tilvirkningskost for varer i arbeid og ferdig varer Lager av råvarer og innkjøpte halvfabrikater Lager av varer under tilvirkning Lager av egentilvirkede ferdigvarer Sum varer Note 5 Fordringer/delkrederavsetning Delkrederavsetning er på kr ,- og vurdert i forhold til den risiko det innebærer med en kundemasse pålydende til sammen kr ,-. Note 6 Bankinnskudd, kassekreditt Bundne bankinnskudd Skyldig forskuddstrekk pr er på kr ,-. Note 7 Egenkapital Annen egenkapital Aksjekapital Årets resultat Egenkapital Note 8 Antall aksjer, aksjeeiere Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Det er utstedt 10 aksjer á kr ,- og aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992, kr ,-. Alle aksjene har lik stemmerett. Note 9 Lønnskostnader (Tall i hele tusen) Lønninger Styrehonorar Lønnsrefusjoner Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader (note 10) Andre ytelser Sum Ferielønnen Ferielønnen, 12 % er belastet resultatregnskapet og ved årsregnskapet som egen post i balansen. Note 10 Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapets pensjonsordning oppfyller kravet etter denne loven. Selskapet har siden hatt en innskuddsbasert pensjonsordning. Den tidligere ytelsesbaserte ordningen har pr blitt omgjort og det er utstedt fripoliser til ansatte og tidligere ansatte med en rettighet i ordningen. Usikret ordninger Selskapet har 2 usikrede pensjonsordninger ved utgangen av året. Disse er avtalefestet pensjonsordning for alle ansatte og en førtidspensjoneringsavtale for administrerende direktør. Årets pensjonskostnad 2011 Årets pensjonsopptjening, Service Cost Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Resultatført pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse 2011 Påløpt pensjonsforpliktelse ved periodens begynnelse Årets pensjonsopptjening, Service cost Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Andre endringer Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt Følgende forutsetninger er lagt til grunn Diskonteringsrente 3,80 % Forventet avkastning av pensjonsmidlene 4,60 % Lønnsvekst 4,00 % G-Regulering 3,75 % Regulering av løpende pensjon 0,50 % Amorteringsfaktor (Forventet gjenstående tjenestetid) 1,90 % Ønsket størrelse på Korridor 10,00 % Gjennomsnittlig arbeidsgiverfaktor 0,00 % Det er i 2011 avsatt for forpliktelse vedrørende gammel AFP ordning frem til 2015 pålydende kr ,-inkl arbeidsgiveravgift. Selskapet har pr én AFP-pensjonist og det er avsatt kr ,. inkl. arbeidsgiveravgift. Totalt avsatt til usikrede pensjonsordninger er kr ,

17 Note 11 Annen kortsiktig gjeld I annen kortsiktig gjeld er det satt av midler til revisjon, styrehonorar, eksterne tjenester, og diverse kostnader påløpt i 2011, til sammen kr ,- Note 12 Antall ansatte Selskapet har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 93 faste ansatte. Note 13 Ytelse til ledende personer Det er totalt utbetalt styrehonorar i 2011 (for 2010) med kr ,-, jfr. generalforsamlingsvedtak Lønn og andre ytelser til administrerende direktør utgjør kr ,-. Andelen til kollektiv pensjonspremie utgjorde kr ,-. En førtidspensjonsavtale gir administrerende direktør mulighet til å gå av ved 62 år med 66 % lønn. Selskapets forpliktelse beregnes av aktuar, og er innarbeidet som pensjonsforpliktelse i selskapets regnskap. Selskapet har ikke inngått avtaler med administrerende direktør eller styrets leder om bonuser, overskuddsdeling, opsjoner eller lignende. Honorar til revisor utgjør kr ,- for revisjon, samt honorar til revisjon for Kongsvegen Barnehage kr 3.100,-. Note 14 Gjeld, pantestillelser Pantesikret gjeld pr er kr ,-. Eiendommene som er stilt som pant er Idrettsveien 2 og Kongsvegen 80 og har en bokført verdi inkl. tomt på kr ,-. Note 15 Inntekter Geografisk område for salget er hovedsaklig Norge, samt noe salg av parabolutstyr til Sverige. Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområder, jfr. kapittel 8 i årsberetningen

18 34 35

19 Respekt Arbeidsglede Kompetanse Utvikling Prima AS Idrettsveien Heimdal

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

kvalifisering Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsberetning. Respekt Arbeidsglede Kompetanse Utvikling

Årsberetning. Respekt Arbeidsglede Kompetanse Utvikling 2014 Årsberetning Respekt Arbeidsglede Kompetanse Utvikling Innholdsfortegnelse 1. FREMTIDSUTSIKTER 5 2. VISJON, HOVEDMÅL OG VERDIER 6 Virksomhetskart 7 3. STYRE OG ADMINISTRASJON 9 4. om prima 10 5. ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer