ÅRSBERETNING Camphill landsbystiftelse i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2012. Camphill landsbystiftelse i Norge"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 Camphill landsbystiftelse i Norge

2 Tema for 2012: Levefellesskap Menneskets grunnleggende behov i det mellommenneskelige Tema for 2012 var hvilke grunnleggende faktorer som må være tilstede for at alle som bor i landsbyene skal bli tilfredse, finne sin menneskelighet, sine potensialer og slik oppleve at de er til nytte «at noen trenger hva nettopp jeg er, eller kan gjøre». Dette er noe som angår oss alle det være seg om vi er medarbeidere eller beboere. Vi møter til tider spørsmålet om i hvilken grad våre landsbyer er tidsriktige, eller om vi bare er en anakronisme. Trenden i dag er at mennesker skal være selvstendige og uavhengige individer, med egen bolig «klare seg selv». Er ikke dette var tids store illusjon? Vi mennesker er nettopp avhengig av hverandre og det er dette som gjør det å være menneske så spennende: Å være et individ i samspill med andre individer. «Nettopp det at vi, hver og en av oss, er et individ er det som gjør oss like som mennesker.» 1

3 Innhold Tema for 2012: Levefellesskap... 1 Menneskets grunnleggende behov i det mellommenneskelige... 1 Virksomhetens art... 4 Miljø... 5 Generelt... 5 Bolig... 5 Nytt i Kulturliv... 8 Høytider... 8 Teater og eurytmi... 9 Maling og tegning... 9 Musikk Fritid Kunnskap og nettverk Nettverk Foredrag Kurs Seminar Skole Dokumentasjon Internasjonal dugnad EVS CNRA - Camphill Northern Region Association Arbeidsmiljø Medarbeiderne

4 Verkstedene Sekretariatet HMS Økonomi redegjørelse for totalregnskapet Styre

5 Virksomhetens art Camphill Landsbystiftelse i Norge (Landsbystiftelsen) er en privat mild stiftelse med adresse i Hommelvik i Sør-Trøndelag. Hele virksomhetens formål er å sikre menneskeverd og inkludering av utviklingshemmede mennesker, med tilrettelegging på alle måter. Stiftelsens oppgave er å etablere og drive landsbysamfunn for mennesker som har behov for en beskyttet bo- og arbeidssituasjon. Til sammen er det blitt gitt et tilbud som inkluderer arbeid og kultur, til gjennomsnittlig 129 landsbyboere i de forskjellige landsbyene. I tillegg er det 23 personer som benytter vårt dagtilbud. Landsbyene har antroposofien som utgangspunkt for sin virksomhet. Landsbyene er lokalisert slik: Vidaråsen Landsby i Andebu, Vestfold Hogganvik Landsby i Vindafjord, Rogaland Solborg, i Ringerike, Buskerud, Jøssåsen Landsby i Malvik, Sør-Trøndelag Camphill Rotvoll i Trondheim, Sør-Trøndelag Vallersund Gård i Bjugn, Sør-Trøndelag I tillegg har vi et lite service- og administrasjonssenter vi kaller sekretariatet og det er lokalisert i Hommelvik, Sør-Trøndelag. Det finnes Camphill-landsbyer over hele verden. Camphill Landsbystiftelse i Norge er medlem av Camphill Northern Region Assosiation. Camphill Landsbystiftelsen er et helhetlig tilbud jfr. rundskriv I 21/2005. Landsbystiftelsen har bo- omsorgs- arbeids- og kulturtilbud. Landsbystiftelsens tilbud går langt ut over det lovpålagte. 4

6 Miljø Generelt Virksomheten forurenser ikke i vesentlig grad det ytre miljø. Landsbyene har biodynamisk (økologisk) jordbruk som basis for sin sosiale virksomhet. Det tilstrebes i det hele tatt en økologisk bevissthet og handlemåte på så mange områder av livet som mulig, og man søker å forurense de omliggende miljø så lite som mulig. Vidaråsen, Solborg, Jøssåsen, Hogganvik og Vallersund har godkjente, velfungerende biologiske anlegg for å rense kloakk og avløpsvann. Vallersund har Norges første vindmølle (satt opp 1986 og erstattet med ny modell 2011). Den tilfører grønn strøm til strømkunder i lokalsamfunnet. Stiftelsen har siden oppstarten hatt felles biler. Medarbeidere/ansatte disponerer et antall biler. Dette er både miljøvennlig og økonomisk. Det er flere elbiler og hybridbiler i stiftelsen. Bolig Hvert sted har oppstått ut fra like idealer, men har sin egenart. Det har blitt bygget nytt, side ved side av restaurering av gamle og kanskje verneverdige hus. Husene har forskjellige løsninger og forskjellig tetthet av mennesker. Noen er rene kollektiver, noen består av leiligheter og hybler, andre hus tilbyr kanskje egen inngang osv. For å finne ut hva som passer for en beboer trengs flere alternativer. Behov endres også over tid. Landsbyene er meget bevisste i valg av arkitektur og innredning av både sin bo- og arbeidssituasjon. Utførelsen av bo- og leverom skjer med fokus på både estetiske og kvalitative kriterier innenfor materialvalg, farge og form. Stiftelsen anser dette som viktige komponenter for trivsel og kvalitet i hverdagen. I samarbeid med Vindafjord og Malvik kommune setter stiftelsen opp 9 omsorgsboliger på henholdsvis Hogganvik og Jøssåsen. Stiftelsen har flere fredede hus som en bevarer. Deriblant den gamle realskolen i Hommelvik og selve Vallersund gård. Disse tjener formål både for stiftelsen og lokalsamfunnet.nytt i

7 Vidaråsen planlegger en sansepark. Dette er et sanse/urtehageprosjekt med nytt urteverksted. Vi ønsker å opprette et vakkert sted i hjertet av Vidaråsen som vil vise kjerneverdiene i praksis. Det vil si omsorg for mennesker i tett relasjon til naturen, høy kvalitet av produkter, læring, kreativitet og utvikling. I løpet av året ble det etablert en arbeidsgruppe som, sammen med arkitekten, har jobbet frem gjennom flere trinn et konsept som hele landsbyen står bak. Det prosjekteres en omfattende sansehage med urtedyrking, tilrettelagt også for rullestolbrukere. I tillegg blir det et bygg på ca. 200 m2 laget av miljøvennlig materialer som vil huse urteforedlingsverksted, tørking, lagring, prikling og forkultur samt fasiliteter som toaletter, kjøkken og garderobe. Et rom vil også bli tilrettelagt for toving av ull, delvis fra sauene på gården, en meget populær aktivitet spesielt om vinteren når urteproduksjon er redusert. Totalt vil bygget gi arbeidsplass til ca. 30 personer og koste ca. fem millioner kroner. En ukjent side av Landsbystiftelsens engasjement er å ta være på historiske bygg i nærmiljø. I de siste årene har Jøssåsen Landsby overtatt 3 historisk verdifulle bygninger i Hommelvik sentrum. Den Gamle realskolen fra 1904 som fungerer i dag som verkstedslokale, ferieleilighet for medarbeidere og beboere og kontor for Landsbystiftelsens sekretariat. Eiendom "Rogneborg" (1906) Nygårdsvoldsgt. 2, som i dag brukes som bolig med mulighet for medarbeidere og beboere som trenger annen tilknytting. Det nyeste bygning er da Torggården (ca 1880): Landsbystiftelsen ved Jøssåsen overtok Torggården av Malvik kommune og ønsket å etablere et sosialt møtested for kultur og omsorg i Hommelvik for å utvide vårt nettverk. Det arbeides med å rehabilitere huset utvendig til historisk tilstand. Innvendig ombygges huset til kunstgalleri i første etasje og bolig/ kontor i andre. Deler av huset skal være tilgjengelig for organisasjoner i nærmiljøet. Offisiell åpning av galleriet er lagt til januar Her håper vi å formidler en side av vår virksomhet som er ukjent for de fleste. Kunst og kunsthåndverk står sentralt i landsbystiftelsen, med galleriet vil vi gi samfunnet innblikk i denne delen av landsbyen. Her litt om historisk bakgrunn: Torggården (gnr 53/ 3) er en toetasjes laftet tømmerbygning oppført omkring Byggherre skal ha vært Hanna Hammer, som drev overnattingssted her i perioden En gammel lokal betegnelse på huset er derfor "Jomfru Hammers Hotell". Fra 1905 ble det drevet postkontor i bygningen, og skredderi. I senere tid er det drevet bok- og papirhandel i første etasje. Som bygning er Torggården av tradisjonell trøndersk type, med en stue på hver side og gang og kjøkken i midten. Huset har et mindre tilbygg i to etasjer mot sør som kan være nyere, trolig fra begynnelsen av 1900-tallet. Tilbygget er bygget rundt en opprinnelig utvendig kjellernedgang, og inneholder også en baktrapp. En enetasjes glassveranda i sveitserstil utgjør hovedinngangen. Verandaen er rikt detaljert med fargede ruter, avfasete stolper og knekter, samt buemotiv i utvendig brystning. Detaljeringen tyder på at vinduene er satt inn etter at verandaen ble bygd, men de er trolig fra ca Både veranda og hovedvolum har store deler av opprinnelig detaljering i behold. Den opprinnelige skifertekkingen er i dag skiftet ut med betongtakstein. En spesiell detalj er en kraftige horisontal oppdelingen av fasaden ved 6

8 etasjeskillet. Dette er kjent fra bygårder og storgårder i Trondheim fra tidlig på 1800-tallet, men er ikke så ofte å se på mindre bygninger som dette. Nytt gårdsvarmeanlegg på Solborg. Gården på Rotvoll. Mastergradstudenter på arkitekt- og ingeniørutdannelsen på NTNU gjorde i løpet av vinteren og våren et prosjekt på den gamle låvebygningen vår. 4 studentgrupper laget forslag til framtidige bofellesskap med utgangspunkt i bærekraftig arkitektur og energieffektiv byggemetode. Etter at prosjektet var ferdig kom studentene og viste fram sine tegninger og forslag for oss alle på Rotvolltinget. Veksthus på Solborg, «Butikken» på Vallersund og Torggården i Hommelvik. 7

9 Kulturliv Internt har stedene hatt et rikt kulturliv, med framførelse av spill, konserter, karneval og høytidsfeiringer. Nye medarbeidere som kommer gir nye impulser som beriker livet i landsbyen. Flere av stedene har fine forsamlingslokaler med scene for arrangementer. Høytider I løpet av året har mange bidratt til fine høytidsfeiringer til karneval, påske, St. Hans, Mikkelsmess og Jul. På Vidaråsen og flere andre steder ble det feiret med kunstneriske aktiviteter, foredrag, studier, musikk og dugnader. I forbindelse med Mikkelsmess og jul har flere steder markeder eller åpen dag hvor man kan se kulturbidrag og kjøpe ting som er laget i verkstedene. De tre landsbyer i Trøndelag har som tradisjon å møtes til høytidsfeiringer. Her er et par referater: Vallersund Påsketiden ble spesielt fin i år. Mange av praktikantene var involvert i planleggingen og gjennomføringen av feiringen. I den stille uke hørte vi bibelens hendelser fortalt av Winfried Walther, som er Steinerskolelærer på Nesodden. Han besøkte oss hele uken. Vi feiret et stille måltid med 25 gjester samlet på Ilja, der vi fikk servert sorbisk mat og hørte på sorbisk sang og musikk. Det er to praktikanter som kom fra denne landsdelen i Tyskland, som har et eget språk og kultur. Så dette måltidet ble et skikkelig høydepunkt i påsken. Rotvoll Vi har feiret fødselsdager og årets høytider sammen. Til dette hører det ofte med både sang, fortelling, maling eller tegning. Noe av dette skjer også på dagtid sammen med de som kommer på dagplass. I forbindelse med årstidsfeiringer har vi også besøkt våre venner på Vallersund Gård og Jøssåsen Landsby og hatt besøk av dem hos oss. Av kulturaktivitetene våre i 2012 kan vi nevne: Hellige-tre-kongerspill (oppført på Jøssåsen). Påskefeiring med maling og fortelling hver dag. Sommerfest hos oss sammen med Vallersund og Jøssåsen med blomsterkransbinding og dans rundt maistangen. Høstmarked på Rotvoll sammen med Steinerskolen, med salg av grønnsaker og produkter, kafé i Solstua og pizzasalg rett fra vår utendørsbakerovn. 8

10 St. Nikolasfeiring med gaver og utmerkelser. Julebord for alle beboere, medarbeidere og styremedlemmer. I desember øvet vi Hellige Tre kongespillet fra Oberufer, for oppførelse for Steinerskoleelevene på Rotvoll i januar Teater og eurytmi Hogganvik har hatt besøk av Hamlet Chobanyan Pantomime Teater. Det hadde også Jøssåsen i forbindelse med et pårørendemøte. Jøssåsen har satt opp forestillingen "Kardemomme by" og fremførte Kristi fødselog hyrdespill i Hommelvik kirke. Camphill Rotvoll har vært på flere forestillinger i forbindelse med Olavsfestdagene og Stiklestad. Maling og tegning I 2012 har arbeidet ved malerverkstedet på Vidaråsen blitt vist for en større offentlighet, blant annet i Galleri KS i Tønsberg og i Goetheanum i Dornach, Sveits. Bildene vakte interesse og oppmerksomhet, og malerverkstedet ble omtalt i flere artikler. Dessuten har Hannes Weigert i samarbeid med Philipp Tok laget en flott brosjyre om malerverkstedet og om bildene til Arnkjell Ruud, Reidun Larsen, David Blair Johansen, Tore Janicki og Hannes Weigert. Camphill Rotvoll har hatt 2 ukers formtegning for enkeltpersoner med Moni Aichele-Mey. Påskekunstprosjekt, Jøssåsen og Utstilling fra malerverkstedet, Vidaråsen. 9

11 Musikk Vidaråsen har hatt mange fine konserter med bl.a. Minsk Kammerorkester. På Hogganvik har både Martin Skampa med sønn (Cello og piano) og Robin Colvell holdt konserter. Jøssåsen har hatt konsert med Malvik Kulturskole og piano- og sangkonsert med Ingeborg Henning m. fl. Også i 2012 har vi vært så heldige å få besøk av Petra Ziebig fra Tyskland. Hun har nå besøkt Jøssåsen og Vallersund 17 ganger på rad for å gjennomføre tre vidunderlige dager med sang og opplevelser av klanger, bevegelser og forskjellige materialer. Dette er hvert år til stor glede for landsbybeboere. De arbeider i grupper med henne for å forberede et konsert på avslutningsdagen. Her er man både sanger og musikker eller man bare lytter og sanser. Det er plass for alle. Konserten er en blanding av sang, bevegelse og rytmeøvelser og sansing. Medarbeidere benytte seg av Petra kunnskaper i "Verbeck-sang" ved å øve inn flerstemte sanger til konserten. Neste kurs i 2013 er allerede planlagt! Petra Ziebig holder kurs på Jøssåsen. 10

12 Fritid Vidaråsen har deltatt på fellesturer til Fjellheimen, Danmark, Finland, Tyrkia, Lanzarote og Sverige. Hogganvik har også vært på Fjellheimen i tillegg til en Hestevogntur til Låkafossen. På Fjellheimen har også Rotvoll deltatt. 7 beboere og 5 medarbeidere fra Jøssåsen var på sydentur til Gran Canaria i februar I juni kom kongeparet til Andebu. Vidaråsen ble invitert til å delta med bod og utstilling og det ble en meget festlig dag med mange gode tilbakemeldinger om vår innsats. Biskopen var på besøk i bokverkstedet, Hommelvik den 23/5. I januar fikk Vidaråsen besøk av statssekretær Robin Kaas som etter besøket kunne konstatere at levemåten på Vidaråsen på ingen måte tilsvarer institusjon og han lurte på om vi har tenkt å bygge flere slike landsbyer. Olympiske leker med tevling i bl.a. gummistøvelkasting og melkespannbæring på Hogganvik. Deltakelse på PMF-lekene for beboerne på Jøssåsen. Malvik Lionsklubb arrangerte natursti(12.06) og skidag(10.03) på Jøssåsen. Hogganvik hadde sirkusuke med Sirkus Sibylla. Ellers: Sykkelgruppe Swingkurs Åpen dag Trimgruppe Musikk og bevegelser Kvinnegruppe Gentlemansgruppe Skrivegruppe Samtale om livet Eurytmi Kiosk/kino Smykkekurs Strikkeklubb Fotball 11

13 Kunnskap og nettverk Nettverk Landsbystiftelsen deltar aktivt i diverse nasjonale og internasjonale fora for å oppdatere seg på pedagogiske nyvinninger, samt for å innhente og dele erfaringer i arbeidet. Foredrag Alle landsbyer har jevnlige foredrag. Disse er for alle og tema velges i stor grad etter kompetanse på stedene og interesse. Det kan handle om mytologi, biografier, samfunnsaktuelle tema m.m. Eksempler fra Solborg er: Biodynamisk gårdsfellesskap Urter Tanker omkring tregrening Trær Tekstilarbeid Høytidsfeiringer Videre har Per Frost holdt foredrag om Vietnam i Jøssåsen Landsby, Astrid Sandvik har holdt foredrag om et barnehjem/skole i India, og Markus Hammer har holdt foredrag om nordisk folkemusikk og folkedans. 12

14 Kurs Det er foretatt kurs og opplæring av medarbeiderne i konflikthåndtering. Metodikken som er valgt er Zen-Coaching. 3 medarbeidere er i gang med nivå 2 av denne kursrekken. Målet er at medarbeiderne skal bli i bedre i stand til å kommunisere med hverandre og øke selvinnsikt. En gruppe ansatte er opplært i P.O.M. Dette er et verktøy for å innhente informasjon om brukernes livskvalitet. Målet er en systematisk kartlegging av beboernes trivsel og livskvalitet, med påfølgende tiltak der det er behov for utbedringer. Camphill holder årlige Introduksjonskurs. Dette kurset går over 3 økter og er for alle nyankomne praktikanter. Hovedfokus er Introduksjon til landsbylivet. Vidaråsen Landsby har i tillegg etablert introduksjonskurs for andreårs medarbeidere. 2 medarbeider/ansatte går på organisasjonsutviklingskurs hos SEA QUINTA. 1 medarbeider fullførte dette kurset. Sea Quinta har vært på Hogganvik og holdt kurs i ledelseskvaliteter og tregrening. 6 medarbeidere tar fortiden Bachelorutdanning i sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. 1 medarbeider har tatt kurs i dyreassisterte intervensjoner. Habiliteringstjenesten i Haugesund har holdt kurs i målrettet miljøarbeid og etikk. I 2012 ble det gjennomført livs- og mestringskurs for beboerne i regi av habiliteringstjenesten i Sør-Trøndelag for beboerne på Rotvoll. Hogganvik har hatt HMS-kurs. Kurs i pølselaging Husansvarlige på Rotvoll har tatt legemiddelhåndteringskurs. Det samme gjelder Vidaråsen hvor temaet har vært førstehjelp, medisinhåndtering og smittevern. Verkstedlederen i veveriet på Rotvoll har gått en periodebasert fagutdanning i veving som fører fram til svennebrev. En annen verkstedsleder har tatt et enkelt regnskapskurs. Beboerne på Rotvoll har hatt et 2 ukers tyskkurs. Hele landsbyrådet på Solborg har deltatt på kurs om kommunikasjon, samarbeid og utvikling. 2 medarbeidere på Vallersund har tatt kurs i Facilitated Communication. Pilflettingskurs på Vallersund. Hege Horn har hold internkurs om tvang og makt på Vallersund og Jøssåsen. Tvang og makt har også vært tema på et dagsseminar på Vidaråsen for alle medarbeidere der. Førstehjelpskurs på Jøssåsen. Kurs i treskjæring på Jøssåsen. Musikkurs for beboere og medarbeidere på Jøssåsen. Snekkerverkstedet på Vidaråsen har vært på studietur til Astholzwerkstatt i Tennental, Tyskland. Gårdbrukeren på Rotvoll har tatt kurs i KSL (Kvalitetssikring i landbruket) 13

15 Seminar Camphill i Norge deltar på et Baltiske seminar. Dette seminaret er for hele Norden, samt Russland og de baltiske land. Seminaret er et supplement til ordinær utdannelse med mål å fordype seg i de områder som skiller Camphill Landsbystiftelses tilbud fra andre tilbud. Tilbudet består av en treårig seminarrekke med fordypning innen antroposofi. Fra Norge er det 6-8 deltakere. Årets tema: De tolv sanser, den indre vei, meditasjon, biodynamisk jordbruk og håndverk i Camphill. Skole Skole for beboerne: Flere av stedene har tilbud for trening av lese- og skrivekunnskaper. Framskolen: Toårig kurs for livsmestring og yrkesopplæring av unge beboere.skriveverksteder for beboerne. Dokumentasjon Landsbyene er også i gang med å dokumentere historikken for Camphill. I 2012 er det blitt etablert et arkiv som ligger i sekretariatets lokaler. Noe materiale er også relevant for det internasjonale arkivarbeidet i Skottland og Berlin. Tidsskriftet Landsbyliv ble overdratt til Sosialterapeutisk forbund med virkning fra 1/ Internasjonal dugnad Landsbystiftelsen har en lang tradisjon med å invitere til internasjonal dugnad.her samles det unge og eldre mennesker fra hele verden om et arbeidsprosjekt i en av landsbyene. Meningen med prosjektet er at man samler seg om en meningsfull oppgave, blir kjent med hverandre, danner vennskap og får oppleve landsbyen og dens beboere. Ved siden av arbeidet får deltakerne innblikk i landets kultur.i 2012 inviterte Jøssåsen og Vallersund til internasjonal dugnad med 10 til 15 deltakere. Første internasjonal dugnad 1967 på Vidaråsen. 14

16 EVS Solborg har i 10 år samarbeidet med en organisasjon i England som heter «Everything's possible». Vi har gjennomført et gruppeprosjekt for vanskeligstilt ungdom nesten hvert år. Prosjektene er vanligvis finansiert gjennom EVS eller «Leonardoprogramet» og varer i 3 uker. Ungdommene jobber på gården, i skogen og med matlaging. Samtidig opplever de å være uten TV, uten alkohol og i mye aktivitet ute i naturen. Prosjektet har vært berikende, både for ungdommene og for landsbyen. 15

17 CNRA - Camphill Northern Region Association Camphill er en verdensomfattende organisasjon. Organisasjonen deles opp i forskjellige regioner. Camphill Landsbystiftelsen i Norge er del av den nordiske regionen som omfatter Norge, Sverige, Finland, Russland, Estland og Latvia. I tillegg til de seks norske landsbyene finnes det fire landsbyer i Finland, to i Sverige, to (tre) i Russland og en i både Latvia og Estland. Alle steder er medlemmer av CNRA - Camphill Northern Region Association. Alle steder som er "full members" betaler medlemsbidrag til CNRA. CNRA har et styre som møtes 2-3 ganger i året. Styret forvalter medlemsbidragene til medlemmene. CNRAs oppgave er å utvikle og støtte samarbeidet mellom stedene i Norden. Beboerne har mulighet til å besøke forskjellige steder i Norden for kortere eller lengre opphold. Hvert annet år inviterer CNRA til et sommerstevne. I år samlet det seg 110 landsbybeboere og 40 medarbeidere i Lahti for å bli kjent med Finland. Temaet for årets festival var "Vann". Det ble holdt foredrag, organisert forstillinger og arbeidsgrupper med mange forskjellige aktiviteter. Deltakerne opplevde den finske kulturen med sauna, bading og finsk folkedans. Det ble arrangert utflukter til Lahti og omegn. Tross språkbarrieren ble det knyttet mange vennskapsbånd mellom deltakere fra hele Norden. CNRA inviterer ansatte i Camphill tre ganger årlig til felles ideutvikling. I tillegg støttes videreutdanning av medarbeidere i et "Baltisk seminar". Videreutdanningen går over tre år og formidler sosialterapien og landsbyens egenart til elevene. For tiden deltar rundt 12 medarbeidere fra Camphill Landsbystiftelse på seminaret. Styret CNRA, sommerfest i Finland 16

18 Arbeidsmiljø Medarbeiderne Medarbeidersituasjonen har vært stabil alle steder. Medarbeidere i virksomheten har ikke vært utsatt for større ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av arbeidet. Vi har laget en liten oversikt med noen nøkkeltall: Sted Årsverk Sykefravær i prosent Andel kvinner Andel menn Totalt antall heldøgnsplasser Belegg (antall) Beleggsprosent Hogganvik 15,19 1,31 % 53,57 % 46,43 % ,78 % Jøssåsen 28,05 8,00 % 48,00 % 52,00 % ,36 % Vidaråsen 71,68 3,30 % 66,66 % 33,33 % ,00 % Solborg 16,73 7,00 % 60,86 % 39,14 % ,47 % Rotvoll 13,33 8,17 % 58,00 % 42,00 % ,00 % Vallersund 21,19 5,20 % 66,66 % 33,33 % ,00 % Sekretariatet 3,45 10,00 % 71,00 % 29,00 % 0 0 0,00 % SUM/SNITT 169,62 5,50 % 61,24 % 38,76 % ,54 % Landsbystiftelsen har ansatte og praktikanter fra 20 ulike nasjoner, og et omfattende internasjonalt samarbeid. Alle landsbyer forbedrer kontinuerlig sine prosesser knyttet til arbeidskonflikter, rollefordelinger og videre muligheter for de ansatte. Dette inkluderer utarbeidelse av medarbeidersamtaler, valg av tillitsvalgt/verneombud, dokumentasjon av forventninger fra både arbeidsgiver og den enkelte medarbeider. Vi har i 2012 arbeidet med ny personalhåndbok og 17

19 arbeidskontrakter som bedre skal reflektere det vi gjør og samstemme forventningene mellom arbeidstaker og landsbystiftelsen.de forskjellige avdelingene er i en prosess med å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste. Vi håper dette også bidrar til å styrke arbeidsmiljøet i landsbyene. I tillegg har hovedstyret oprettet en prosjektgruppe som skal jobbe med å kartlegge trivsel blant medarbeidere/ansatte. Verkstedene I forbindelse med landbruk og produksjon av sunn mat har Empo TV laget en ny fargerik reportasje i oktober, som fulgte prosessene fra innhøstning av grønnsaker til foredling og lagring på Vidaråsen. Arbeidet til beboerne er mangfoldig på hvert sted. Landsbyboerne på Jøssåsen har følgende varierte meny for å bygge sin egen kompetanse og bruke sine evner: Vevstua: Her jobber 5-9 beboere formiddag og ettermiddag sammen med 2-3 medarbeidere. Det er 3 dagplasser på Vevstua. Her strikkes og veves det. Bokverkstedet: Her er det 7-9 beboere formiddag og ettermiddag, 7 beboere er på dagtilbud med 2-3 medarbeidere. Her lages det silkebøker til skoler og barnehager. Snekkerverkstedet: Her jobber 3-4 beboere med 2 medarbeidere. Her lages det leketøy, nøkkelringer og knapper. Keramikkverkstedet: Her jobber 2-4 beboere formiddag og ettermiddag sammen med 2 medarbeidere. Her lages det forskjellige produkter som vaser, tallerkener og lignende. Gården: Her jobbes det i fjøset og med gårdsarbeid. Antallet varierer etter behov. Gartneri/ Urteverksted: Her dyrkes det både grønnsaker og urter som videreforedles på urteverkstedet. Her arbeider 2-3 beboere og 1 medarbeider, om sommeren gjerne flere etter behov. Vedgruppa: Her jobber 2-5 beboere sammen med 1-3 medarbeidere. 2 av beboerne er på dagtilbud. Her blir det saget og kløvet ved, veden blir så pakket i sekker til fyringsanlegget og til hyttene. Husarbeid: Dette foregår mest på formiddagen. Det lages mat samt forefallende husarbeid. Det er fellesmiddag i vårt kulturhus hver onsdag. Skoletilbud: Det er for 3 beboere en gang i uken. I tillegg til dette er det norskundervisning to ganger i uken for medarbeiderne som kommer på praksis fra utlandet. 5 medarbeidere tok Bergenstesten (Norsktest for utlendinger) i fjor. Musikkterapi: Arrangeres for beboere i forskjellige aldre to ganger i uken. De andre landsbyene har lignende tilbud, men med variasjoner etter ressurser og interesse. 18

20 Kvalitetssikring Sekretariatet Sekretariat er et serviceorgan for landsbystiftelsen som formidler informasjon, sikrer god økonomistyring og er rådgiver innen områdene pensjon, økonomi, landsbybeboere, medarbeidere og relevant lovverk slik at:samfunnet opplever Camphill Landsbystiftelsen som et svært nyttig og berikende alternativ som tilbyr tjenester til personer med spesielt omsorgsbehov.landsbystiftelsen bruker sine ressurser på en god måte og kan dermed i enda større grad bidra til at landsbybeboere opplever en meningsfull hverdag og individuell utvikling i samspill med andre.representantskapet, hovedstyret, lokalstyret og ledelsen på de forskjellige stedene opplever at de har tilgang til kompetanse og relevant informasjon som sikrer at de kan gjøre et god arbeidet.i 2012 har Sekretariatet forberedt, fasilitert, referert og fulgt opp vedtak i forbindelser med møter i hovedstyre, koordinatoraktiviteter, lederforum og forvaltningsfondet. Laget kommunikasjonsmateriale på nett og papir. Fulgt opp hms og dokumentasjonsverktøy. Laget personalhåndbok i samarbeid med koordinatorene. Gitt juridisk bistand. Håndtert felles økonomi, henvendelser, rapporter, presentasjoner. HMS HMS er utarbeidet for hvert sted og vi arbeider med rutiner for stadig forbedring av rutiner og prosesser. Dette er et møysomt arbeid som først krever at en kontinuerlig innhenter dokumentasjon på eksisterende rutiner, avstemmer disse mot gjeldende lovverk, avklarer ansvarsforhold og roller som inngår og deretter dokumenterer og kommuniserer disse. Alle er aktører i dette arbeidet. Dette må bygges stein for stein. Hver landsby har en Hovedperm som inneholder vedtekter, rollebeskrivelser, avtaler og referanser til relevante lover og regler. Dette krever mye oppmerksomhet fra de enkelte medarbeiderne hvis tid og oppmerksomhet allerede er godt i bruk. Derfor må vi respektere den enkeltes hverdag og prioriteringer og gjøre internkontrollen så lettfattelig som mulig og tilsvarende enkel å gjennomføre. 19

21 Arbeidsgiveransvar Camphill landsbystiftelse har i løpet av 2012 blitt medlem av hovedorganisasjonen Virke. Vi ser at vi trenger bistand til en del oppgaver som kontrakter, avtaler, profilering, internkontroll, styreseminarer etc. Dokumentasjon og samarbeid Stiftelsen har begynt å bruke Confluence som er et samhandlings- og dokumentasjonsverktøy. Det gir de ansatte tilgang til felles dokumentasjon og informasjon og fungerer også som kalender og arkiv. 20

22 Økonomi redegjørelse for totalregnskapet Landsbystiftelsen har nådd et økonomiske veiskille med tanke på å opprettholde de tilbud som gjør oss så særegne. Det er disse tilbud staten finansierer gjennom Statsbudsjettet. I de siste årene har det blitt betydelig vanskeligere å rekruttere kompetente ansatte innenfor de økonomiske rammer Landsbystiftelsen har til rådighet. For å bevare våre helhetlige tilbud må Landsbystiftelsen være en interessant arbeidsgiver, og staten må gi tilstrekkelig tilskudd for at stiftelsen kan inngå i et mangfoldig leve og omsorgstilbud. Virksomheten er så godt som uendret fra tidligere års drift og stiftelsen har ingen løpende rettstvister. Virksomheten er stabil, langsiktig og med høy grad av forutsigbarhet. Regnskapene blir ført på det enkelte sted og revideres lokalt. Vi mener regnskapet med noter sammen med sentralt og lokale styrers årsberetninger gir et rettvisende bilde av stiftelsens drift og dens stilling. Årets overskudd, kr , foreslås overført til annen egenkapital. Samlede inntekter for 2012, inkludert rammetilskudd på kr , var kr Samlede utgifter for 2012 var kr Egenkapitalen pr utgjorde etter dette kr Den langsiktige gjelden har økt med kr til samlet sum på kr Dette skyldes etablering av det nye huset på Hogganvik og kjøpet av boligen på Solborg. Hovedstyret har bedt om taksering av Camphill Landsbystiftelsens lettomsettelige eiendommer for å sikre fremtidig lån og garantibehov. Stiftelsen kontantbeholdning på kr ,- er tilstrekkelig til å dekke den kortsiktige gjelden. Virksomhetens opprettholdelse avhenger i dag av rammetilskuddet fra staten. Det er midlertidig ingen forhold som tilsier at denne støtten vil opphøre i løpet av overskuelig fremtid. Tilskuddet blir fordelt til stedene etter antall beboere og landsbyenes overordnede oppgaver. Regnskapet er i samsvar med dette godkjent under forutsetningen om fortsatt drift. 21

23 Til tross for et totalregnskap som har overskudd, har CLS store utfordringer med å holde tilbudet på samme gode nivå. Dette vises i regnskapet for eksempel ved at vedlikeholdsutgiftene er redusert med ca. 1,6 millioner, samtidig som en eldre boligmasse og nye krav til standard trenger mere midler. Nyetableringer av bolighus/ verksteder/ kulturhus, som før ble finansiert gjennom egne midler, har blitt betydelig vanskeligere. Mye av medarbeidernes oppsparte lønnsmidler som før ble gitt som gaver /bidrag til stiftelsen er brukt opp for å kompensere økte kostnader og det beskjedne tilskudd fra staten. Nye krav til kompetanse og administrasjon gir oss utfordringer på arbeidsmarkedet. Våre lønnskostnader samt supplerende pensjonsordningen har økt med 9 millioner (inkludert supplerende pensjonsutgifter), sammenlignet med I statsbudsjettet for 2013 tilgodeses Camphill landsbystiftelse med beskjedne 3,3 % økning, mens økningen i 2012 var på 0,05%. Det er en tydelig trend at vårt tilbud sakker akter ut i sammenligning med f.eks. KS. Økonomien i landsbyene er også i 2012 blitt nøye fulgt av hovedstyret. Landsbystiftelsens enkelte avdelinger er selv ansvarlige for å dekke sine eventuelle underskudd. Styret mener at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. 22

Tidsskrift for Camphilllandsbyene. i Norge

Tidsskrift for Camphilllandsbyene. i Norge Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 12 SOMMEREN 2007 Leder Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu

Detaljer

Sosialterapeutisk Forbund

Sosialterapeutisk Forbund Tidsskrift for sosialterapeutisk arbeid i Norge - Nr 33 JULEN 2012 Sosialterapeutisk Forbund Sosialterapeutisk Forbund (SF) består av selvstendige virksomheter som arbeider med mennesker med spesielle

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010 THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider

Detaljer

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Nr. 3 vinteren 2004 Leder Landsbyliv Er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphill landsbylivet i Norge. Tidskiftet vil være, et vindu

Detaljer

Leder. Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge

Leder. Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Nr 24 høsten 2010 Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i antroposofisk omsorgsarbeid

Detaljer

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Nr. 9 høsten 2006 Leder Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphill landsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu

Detaljer

Sosialterapeutisk Forbund

Sosialterapeutisk Forbund Tidsskrift for sosialterapeutisk arbeid i Norge - Nr 31 SOMMER 2012 Sosialterapeutisk Forbund Sosialterapeutisk Forbund (SF) består av selvstendige virksomheter som arbeider med mennesker med spesielle

Detaljer

arbeid i Norge Nr 29 JULEN 2011

arbeid i Norge Nr 29 JULEN 2011 Tidsskrift for sosialterapeutisk arbeid i Norge Nr 29 JULEN 2011 Leder Landsbyliv nr 29 julen 2011, nr 4 2011 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i sosialterapeutisk

Detaljer

PENGEVIRKE. Tema: Verdi, visjon og handling. Pengevirke 15 år. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank

PENGEVIRKE. Tema: Verdi, visjon og handling. Pengevirke 15 år. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 4 2014 Pengevirke 15 år Tema: Verdi, visjon og handling Pengevirke 15 år med visjonene i behold Av Arne Øgaard I 15 år har vi nå arbeidet

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 21 julen 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i antroposofisk omsorgsarbeid i Norge. Tidsskriftet vil være

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅRSMELDING Foreningen Dialogos og Dialogos medie- og ressurssenter 2010

ÅRSMELDING Foreningen Dialogos og Dialogos medie- og ressurssenter 2010 Fra markedet på Rådhusplassen 2010 Et levende mangfold Antroposofi i praksis. ÅRSMELDING Foreningen Dialogos og Dialogos medie- og ressurssenter 2010 Dialogos vil styrke forståelsen av at mennesket er

Detaljer

Leder. Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge

Leder. Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Nr 26 våren 2011 Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i antroposofisk omsorgsarbeid

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

ÅRSMELDING Foreningen Dialogos og Dialogos medie- og ressurssenter 2011

ÅRSMELDING Foreningen Dialogos og Dialogos medie- og ressurssenter 2011 Et hus flettes på Rådhusplassen 2011 under arrangementet: Et levende mangfold antroposofi i praksis. ÅRSMELDING Foreningen Dialogos og Dialogos medie- og ressurssenter 2011 Dialogos vil styrke forståelsen

Detaljer

Camphill Rotvoll. Informasjon for nye medarbeidere

Camphill Rotvoll. Informasjon for nye medarbeidere St. Hansfeiring rundt majstangen Camphill Rotvoll Informasjon for nye medarbeidere Innledning Livet i landsbyen er på mange måter forskjellig fra livet i storsamfunnet. Vi søker å skape en alternativ livsform

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge. Nr 23 SOMMEREN 2010

Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge. Nr 23 SOMMEREN 2010 Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Nr 23 SOMMEREN 2010 Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i antroposofisk omsorgsarbeid

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

nr. 1-2008 Av innholdet i dette nummeret: MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE

nr. 1-2008 Av innholdet i dette nummeret: MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE nr. 1-2008 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE Av innholdet i dette nummeret: Likemannsarbeid er viktig. Lederartikkel side 3 Nidaros - Trondhjem - Trondheim side 4 Overgrep

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Årsrapport for Svartlamoen boligstiftelse 2002

Årsrapport for Svartlamoen boligstiftelse 2002 Årsrapport for Svartlamoen boligstiftelse 2002 Innholdsfortegnelse Forord 1 Innledning 1.1 Kort om målet for området 2 Brukermedvirkning? 3 Organisasjonsstruktur 3.1 Svartlamon beboerforening 3.2 Svartlamoen

Detaljer

- alle skal bo godt og trygt

- alle skal bo godt og trygt årsmelding 2011 - alle skal bo godt og trygt 2 strategisk plakat visjon: Alle skal bo godt og trygt. Kjerneoppgave: Sette kommunene i stand til å gjennomføre en helhetlig velferdspolitikk for vanskeligstilte.

Detaljer