ÅRSBERETNING Camphill landsbystiftelse i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2012. Camphill landsbystiftelse i Norge"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 Camphill landsbystiftelse i Norge

2 Tema for 2012: Levefellesskap Menneskets grunnleggende behov i det mellommenneskelige Tema for 2012 var hvilke grunnleggende faktorer som må være tilstede for at alle som bor i landsbyene skal bli tilfredse, finne sin menneskelighet, sine potensialer og slik oppleve at de er til nytte «at noen trenger hva nettopp jeg er, eller kan gjøre». Dette er noe som angår oss alle det være seg om vi er medarbeidere eller beboere. Vi møter til tider spørsmålet om i hvilken grad våre landsbyer er tidsriktige, eller om vi bare er en anakronisme. Trenden i dag er at mennesker skal være selvstendige og uavhengige individer, med egen bolig «klare seg selv». Er ikke dette var tids store illusjon? Vi mennesker er nettopp avhengig av hverandre og det er dette som gjør det å være menneske så spennende: Å være et individ i samspill med andre individer. «Nettopp det at vi, hver og en av oss, er et individ er det som gjør oss like som mennesker.» 1

3 Innhold Tema for 2012: Levefellesskap... 1 Menneskets grunnleggende behov i det mellommenneskelige... 1 Virksomhetens art... 4 Miljø... 5 Generelt... 5 Bolig... 5 Nytt i Kulturliv... 8 Høytider... 8 Teater og eurytmi... 9 Maling og tegning... 9 Musikk Fritid Kunnskap og nettverk Nettverk Foredrag Kurs Seminar Skole Dokumentasjon Internasjonal dugnad EVS CNRA - Camphill Northern Region Association Arbeidsmiljø Medarbeiderne

4 Verkstedene Sekretariatet HMS Økonomi redegjørelse for totalregnskapet Styre

5 Virksomhetens art Camphill Landsbystiftelse i Norge (Landsbystiftelsen) er en privat mild stiftelse med adresse i Hommelvik i Sør-Trøndelag. Hele virksomhetens formål er å sikre menneskeverd og inkludering av utviklingshemmede mennesker, med tilrettelegging på alle måter. Stiftelsens oppgave er å etablere og drive landsbysamfunn for mennesker som har behov for en beskyttet bo- og arbeidssituasjon. Til sammen er det blitt gitt et tilbud som inkluderer arbeid og kultur, til gjennomsnittlig 129 landsbyboere i de forskjellige landsbyene. I tillegg er det 23 personer som benytter vårt dagtilbud. Landsbyene har antroposofien som utgangspunkt for sin virksomhet. Landsbyene er lokalisert slik: Vidaråsen Landsby i Andebu, Vestfold Hogganvik Landsby i Vindafjord, Rogaland Solborg, i Ringerike, Buskerud, Jøssåsen Landsby i Malvik, Sør-Trøndelag Camphill Rotvoll i Trondheim, Sør-Trøndelag Vallersund Gård i Bjugn, Sør-Trøndelag I tillegg har vi et lite service- og administrasjonssenter vi kaller sekretariatet og det er lokalisert i Hommelvik, Sør-Trøndelag. Det finnes Camphill-landsbyer over hele verden. Camphill Landsbystiftelse i Norge er medlem av Camphill Northern Region Assosiation. Camphill Landsbystiftelsen er et helhetlig tilbud jfr. rundskriv I 21/2005. Landsbystiftelsen har bo- omsorgs- arbeids- og kulturtilbud. Landsbystiftelsens tilbud går langt ut over det lovpålagte. 4

6 Miljø Generelt Virksomheten forurenser ikke i vesentlig grad det ytre miljø. Landsbyene har biodynamisk (økologisk) jordbruk som basis for sin sosiale virksomhet. Det tilstrebes i det hele tatt en økologisk bevissthet og handlemåte på så mange områder av livet som mulig, og man søker å forurense de omliggende miljø så lite som mulig. Vidaråsen, Solborg, Jøssåsen, Hogganvik og Vallersund har godkjente, velfungerende biologiske anlegg for å rense kloakk og avløpsvann. Vallersund har Norges første vindmølle (satt opp 1986 og erstattet med ny modell 2011). Den tilfører grønn strøm til strømkunder i lokalsamfunnet. Stiftelsen har siden oppstarten hatt felles biler. Medarbeidere/ansatte disponerer et antall biler. Dette er både miljøvennlig og økonomisk. Det er flere elbiler og hybridbiler i stiftelsen. Bolig Hvert sted har oppstått ut fra like idealer, men har sin egenart. Det har blitt bygget nytt, side ved side av restaurering av gamle og kanskje verneverdige hus. Husene har forskjellige løsninger og forskjellig tetthet av mennesker. Noen er rene kollektiver, noen består av leiligheter og hybler, andre hus tilbyr kanskje egen inngang osv. For å finne ut hva som passer for en beboer trengs flere alternativer. Behov endres også over tid. Landsbyene er meget bevisste i valg av arkitektur og innredning av både sin bo- og arbeidssituasjon. Utførelsen av bo- og leverom skjer med fokus på både estetiske og kvalitative kriterier innenfor materialvalg, farge og form. Stiftelsen anser dette som viktige komponenter for trivsel og kvalitet i hverdagen. I samarbeid med Vindafjord og Malvik kommune setter stiftelsen opp 9 omsorgsboliger på henholdsvis Hogganvik og Jøssåsen. Stiftelsen har flere fredede hus som en bevarer. Deriblant den gamle realskolen i Hommelvik og selve Vallersund gård. Disse tjener formål både for stiftelsen og lokalsamfunnet.nytt i

7 Vidaråsen planlegger en sansepark. Dette er et sanse/urtehageprosjekt med nytt urteverksted. Vi ønsker å opprette et vakkert sted i hjertet av Vidaråsen som vil vise kjerneverdiene i praksis. Det vil si omsorg for mennesker i tett relasjon til naturen, høy kvalitet av produkter, læring, kreativitet og utvikling. I løpet av året ble det etablert en arbeidsgruppe som, sammen med arkitekten, har jobbet frem gjennom flere trinn et konsept som hele landsbyen står bak. Det prosjekteres en omfattende sansehage med urtedyrking, tilrettelagt også for rullestolbrukere. I tillegg blir det et bygg på ca. 200 m2 laget av miljøvennlig materialer som vil huse urteforedlingsverksted, tørking, lagring, prikling og forkultur samt fasiliteter som toaletter, kjøkken og garderobe. Et rom vil også bli tilrettelagt for toving av ull, delvis fra sauene på gården, en meget populær aktivitet spesielt om vinteren når urteproduksjon er redusert. Totalt vil bygget gi arbeidsplass til ca. 30 personer og koste ca. fem millioner kroner. En ukjent side av Landsbystiftelsens engasjement er å ta være på historiske bygg i nærmiljø. I de siste årene har Jøssåsen Landsby overtatt 3 historisk verdifulle bygninger i Hommelvik sentrum. Den Gamle realskolen fra 1904 som fungerer i dag som verkstedslokale, ferieleilighet for medarbeidere og beboere og kontor for Landsbystiftelsens sekretariat. Eiendom "Rogneborg" (1906) Nygårdsvoldsgt. 2, som i dag brukes som bolig med mulighet for medarbeidere og beboere som trenger annen tilknytting. Det nyeste bygning er da Torggården (ca 1880): Landsbystiftelsen ved Jøssåsen overtok Torggården av Malvik kommune og ønsket å etablere et sosialt møtested for kultur og omsorg i Hommelvik for å utvide vårt nettverk. Det arbeides med å rehabilitere huset utvendig til historisk tilstand. Innvendig ombygges huset til kunstgalleri i første etasje og bolig/ kontor i andre. Deler av huset skal være tilgjengelig for organisasjoner i nærmiljøet. Offisiell åpning av galleriet er lagt til januar Her håper vi å formidler en side av vår virksomhet som er ukjent for de fleste. Kunst og kunsthåndverk står sentralt i landsbystiftelsen, med galleriet vil vi gi samfunnet innblikk i denne delen av landsbyen. Her litt om historisk bakgrunn: Torggården (gnr 53/ 3) er en toetasjes laftet tømmerbygning oppført omkring Byggherre skal ha vært Hanna Hammer, som drev overnattingssted her i perioden En gammel lokal betegnelse på huset er derfor "Jomfru Hammers Hotell". Fra 1905 ble det drevet postkontor i bygningen, og skredderi. I senere tid er det drevet bok- og papirhandel i første etasje. Som bygning er Torggården av tradisjonell trøndersk type, med en stue på hver side og gang og kjøkken i midten. Huset har et mindre tilbygg i to etasjer mot sør som kan være nyere, trolig fra begynnelsen av 1900-tallet. Tilbygget er bygget rundt en opprinnelig utvendig kjellernedgang, og inneholder også en baktrapp. En enetasjes glassveranda i sveitserstil utgjør hovedinngangen. Verandaen er rikt detaljert med fargede ruter, avfasete stolper og knekter, samt buemotiv i utvendig brystning. Detaljeringen tyder på at vinduene er satt inn etter at verandaen ble bygd, men de er trolig fra ca Både veranda og hovedvolum har store deler av opprinnelig detaljering i behold. Den opprinnelige skifertekkingen er i dag skiftet ut med betongtakstein. En spesiell detalj er en kraftige horisontal oppdelingen av fasaden ved 6

8 etasjeskillet. Dette er kjent fra bygårder og storgårder i Trondheim fra tidlig på 1800-tallet, men er ikke så ofte å se på mindre bygninger som dette. Nytt gårdsvarmeanlegg på Solborg. Gården på Rotvoll. Mastergradstudenter på arkitekt- og ingeniørutdannelsen på NTNU gjorde i løpet av vinteren og våren et prosjekt på den gamle låvebygningen vår. 4 studentgrupper laget forslag til framtidige bofellesskap med utgangspunkt i bærekraftig arkitektur og energieffektiv byggemetode. Etter at prosjektet var ferdig kom studentene og viste fram sine tegninger og forslag for oss alle på Rotvolltinget. Veksthus på Solborg, «Butikken» på Vallersund og Torggården i Hommelvik. 7

9 Kulturliv Internt har stedene hatt et rikt kulturliv, med framførelse av spill, konserter, karneval og høytidsfeiringer. Nye medarbeidere som kommer gir nye impulser som beriker livet i landsbyen. Flere av stedene har fine forsamlingslokaler med scene for arrangementer. Høytider I løpet av året har mange bidratt til fine høytidsfeiringer til karneval, påske, St. Hans, Mikkelsmess og Jul. På Vidaråsen og flere andre steder ble det feiret med kunstneriske aktiviteter, foredrag, studier, musikk og dugnader. I forbindelse med Mikkelsmess og jul har flere steder markeder eller åpen dag hvor man kan se kulturbidrag og kjøpe ting som er laget i verkstedene. De tre landsbyer i Trøndelag har som tradisjon å møtes til høytidsfeiringer. Her er et par referater: Vallersund Påsketiden ble spesielt fin i år. Mange av praktikantene var involvert i planleggingen og gjennomføringen av feiringen. I den stille uke hørte vi bibelens hendelser fortalt av Winfried Walther, som er Steinerskolelærer på Nesodden. Han besøkte oss hele uken. Vi feiret et stille måltid med 25 gjester samlet på Ilja, der vi fikk servert sorbisk mat og hørte på sorbisk sang og musikk. Det er to praktikanter som kom fra denne landsdelen i Tyskland, som har et eget språk og kultur. Så dette måltidet ble et skikkelig høydepunkt i påsken. Rotvoll Vi har feiret fødselsdager og årets høytider sammen. Til dette hører det ofte med både sang, fortelling, maling eller tegning. Noe av dette skjer også på dagtid sammen med de som kommer på dagplass. I forbindelse med årstidsfeiringer har vi også besøkt våre venner på Vallersund Gård og Jøssåsen Landsby og hatt besøk av dem hos oss. Av kulturaktivitetene våre i 2012 kan vi nevne: Hellige-tre-kongerspill (oppført på Jøssåsen). Påskefeiring med maling og fortelling hver dag. Sommerfest hos oss sammen med Vallersund og Jøssåsen med blomsterkransbinding og dans rundt maistangen. Høstmarked på Rotvoll sammen med Steinerskolen, med salg av grønnsaker og produkter, kafé i Solstua og pizzasalg rett fra vår utendørsbakerovn. 8

10 St. Nikolasfeiring med gaver og utmerkelser. Julebord for alle beboere, medarbeidere og styremedlemmer. I desember øvet vi Hellige Tre kongespillet fra Oberufer, for oppførelse for Steinerskoleelevene på Rotvoll i januar Teater og eurytmi Hogganvik har hatt besøk av Hamlet Chobanyan Pantomime Teater. Det hadde også Jøssåsen i forbindelse med et pårørendemøte. Jøssåsen har satt opp forestillingen "Kardemomme by" og fremførte Kristi fødselog hyrdespill i Hommelvik kirke. Camphill Rotvoll har vært på flere forestillinger i forbindelse med Olavsfestdagene og Stiklestad. Maling og tegning I 2012 har arbeidet ved malerverkstedet på Vidaråsen blitt vist for en større offentlighet, blant annet i Galleri KS i Tønsberg og i Goetheanum i Dornach, Sveits. Bildene vakte interesse og oppmerksomhet, og malerverkstedet ble omtalt i flere artikler. Dessuten har Hannes Weigert i samarbeid med Philipp Tok laget en flott brosjyre om malerverkstedet og om bildene til Arnkjell Ruud, Reidun Larsen, David Blair Johansen, Tore Janicki og Hannes Weigert. Camphill Rotvoll har hatt 2 ukers formtegning for enkeltpersoner med Moni Aichele-Mey. Påskekunstprosjekt, Jøssåsen og Utstilling fra malerverkstedet, Vidaråsen. 9

11 Musikk Vidaråsen har hatt mange fine konserter med bl.a. Minsk Kammerorkester. På Hogganvik har både Martin Skampa med sønn (Cello og piano) og Robin Colvell holdt konserter. Jøssåsen har hatt konsert med Malvik Kulturskole og piano- og sangkonsert med Ingeborg Henning m. fl. Også i 2012 har vi vært så heldige å få besøk av Petra Ziebig fra Tyskland. Hun har nå besøkt Jøssåsen og Vallersund 17 ganger på rad for å gjennomføre tre vidunderlige dager med sang og opplevelser av klanger, bevegelser og forskjellige materialer. Dette er hvert år til stor glede for landsbybeboere. De arbeider i grupper med henne for å forberede et konsert på avslutningsdagen. Her er man både sanger og musikker eller man bare lytter og sanser. Det er plass for alle. Konserten er en blanding av sang, bevegelse og rytmeøvelser og sansing. Medarbeidere benytte seg av Petra kunnskaper i "Verbeck-sang" ved å øve inn flerstemte sanger til konserten. Neste kurs i 2013 er allerede planlagt! Petra Ziebig holder kurs på Jøssåsen. 10

12 Fritid Vidaråsen har deltatt på fellesturer til Fjellheimen, Danmark, Finland, Tyrkia, Lanzarote og Sverige. Hogganvik har også vært på Fjellheimen i tillegg til en Hestevogntur til Låkafossen. På Fjellheimen har også Rotvoll deltatt. 7 beboere og 5 medarbeidere fra Jøssåsen var på sydentur til Gran Canaria i februar I juni kom kongeparet til Andebu. Vidaråsen ble invitert til å delta med bod og utstilling og det ble en meget festlig dag med mange gode tilbakemeldinger om vår innsats. Biskopen var på besøk i bokverkstedet, Hommelvik den 23/5. I januar fikk Vidaråsen besøk av statssekretær Robin Kaas som etter besøket kunne konstatere at levemåten på Vidaråsen på ingen måte tilsvarer institusjon og han lurte på om vi har tenkt å bygge flere slike landsbyer. Olympiske leker med tevling i bl.a. gummistøvelkasting og melkespannbæring på Hogganvik. Deltakelse på PMF-lekene for beboerne på Jøssåsen. Malvik Lionsklubb arrangerte natursti(12.06) og skidag(10.03) på Jøssåsen. Hogganvik hadde sirkusuke med Sirkus Sibylla. Ellers: Sykkelgruppe Swingkurs Åpen dag Trimgruppe Musikk og bevegelser Kvinnegruppe Gentlemansgruppe Skrivegruppe Samtale om livet Eurytmi Kiosk/kino Smykkekurs Strikkeklubb Fotball 11

13 Kunnskap og nettverk Nettverk Landsbystiftelsen deltar aktivt i diverse nasjonale og internasjonale fora for å oppdatere seg på pedagogiske nyvinninger, samt for å innhente og dele erfaringer i arbeidet. Foredrag Alle landsbyer har jevnlige foredrag. Disse er for alle og tema velges i stor grad etter kompetanse på stedene og interesse. Det kan handle om mytologi, biografier, samfunnsaktuelle tema m.m. Eksempler fra Solborg er: Biodynamisk gårdsfellesskap Urter Tanker omkring tregrening Trær Tekstilarbeid Høytidsfeiringer Videre har Per Frost holdt foredrag om Vietnam i Jøssåsen Landsby, Astrid Sandvik har holdt foredrag om et barnehjem/skole i India, og Markus Hammer har holdt foredrag om nordisk folkemusikk og folkedans. 12

14 Kurs Det er foretatt kurs og opplæring av medarbeiderne i konflikthåndtering. Metodikken som er valgt er Zen-Coaching. 3 medarbeidere er i gang med nivå 2 av denne kursrekken. Målet er at medarbeiderne skal bli i bedre i stand til å kommunisere med hverandre og øke selvinnsikt. En gruppe ansatte er opplært i P.O.M. Dette er et verktøy for å innhente informasjon om brukernes livskvalitet. Målet er en systematisk kartlegging av beboernes trivsel og livskvalitet, med påfølgende tiltak der det er behov for utbedringer. Camphill holder årlige Introduksjonskurs. Dette kurset går over 3 økter og er for alle nyankomne praktikanter. Hovedfokus er Introduksjon til landsbylivet. Vidaråsen Landsby har i tillegg etablert introduksjonskurs for andreårs medarbeidere. 2 medarbeider/ansatte går på organisasjonsutviklingskurs hos SEA QUINTA. 1 medarbeider fullførte dette kurset. Sea Quinta har vært på Hogganvik og holdt kurs i ledelseskvaliteter og tregrening. 6 medarbeidere tar fortiden Bachelorutdanning i sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. 1 medarbeider har tatt kurs i dyreassisterte intervensjoner. Habiliteringstjenesten i Haugesund har holdt kurs i målrettet miljøarbeid og etikk. I 2012 ble det gjennomført livs- og mestringskurs for beboerne i regi av habiliteringstjenesten i Sør-Trøndelag for beboerne på Rotvoll. Hogganvik har hatt HMS-kurs. Kurs i pølselaging Husansvarlige på Rotvoll har tatt legemiddelhåndteringskurs. Det samme gjelder Vidaråsen hvor temaet har vært førstehjelp, medisinhåndtering og smittevern. Verkstedlederen i veveriet på Rotvoll har gått en periodebasert fagutdanning i veving som fører fram til svennebrev. En annen verkstedsleder har tatt et enkelt regnskapskurs. Beboerne på Rotvoll har hatt et 2 ukers tyskkurs. Hele landsbyrådet på Solborg har deltatt på kurs om kommunikasjon, samarbeid og utvikling. 2 medarbeidere på Vallersund har tatt kurs i Facilitated Communication. Pilflettingskurs på Vallersund. Hege Horn har hold internkurs om tvang og makt på Vallersund og Jøssåsen. Tvang og makt har også vært tema på et dagsseminar på Vidaråsen for alle medarbeidere der. Førstehjelpskurs på Jøssåsen. Kurs i treskjæring på Jøssåsen. Musikkurs for beboere og medarbeidere på Jøssåsen. Snekkerverkstedet på Vidaråsen har vært på studietur til Astholzwerkstatt i Tennental, Tyskland. Gårdbrukeren på Rotvoll har tatt kurs i KSL (Kvalitetssikring i landbruket) 13

15 Seminar Camphill i Norge deltar på et Baltiske seminar. Dette seminaret er for hele Norden, samt Russland og de baltiske land. Seminaret er et supplement til ordinær utdannelse med mål å fordype seg i de områder som skiller Camphill Landsbystiftelses tilbud fra andre tilbud. Tilbudet består av en treårig seminarrekke med fordypning innen antroposofi. Fra Norge er det 6-8 deltakere. Årets tema: De tolv sanser, den indre vei, meditasjon, biodynamisk jordbruk og håndverk i Camphill. Skole Skole for beboerne: Flere av stedene har tilbud for trening av lese- og skrivekunnskaper. Framskolen: Toårig kurs for livsmestring og yrkesopplæring av unge beboere.skriveverksteder for beboerne. Dokumentasjon Landsbyene er også i gang med å dokumentere historikken for Camphill. I 2012 er det blitt etablert et arkiv som ligger i sekretariatets lokaler. Noe materiale er også relevant for det internasjonale arkivarbeidet i Skottland og Berlin. Tidsskriftet Landsbyliv ble overdratt til Sosialterapeutisk forbund med virkning fra 1/ Internasjonal dugnad Landsbystiftelsen har en lang tradisjon med å invitere til internasjonal dugnad.her samles det unge og eldre mennesker fra hele verden om et arbeidsprosjekt i en av landsbyene. Meningen med prosjektet er at man samler seg om en meningsfull oppgave, blir kjent med hverandre, danner vennskap og får oppleve landsbyen og dens beboere. Ved siden av arbeidet får deltakerne innblikk i landets kultur.i 2012 inviterte Jøssåsen og Vallersund til internasjonal dugnad med 10 til 15 deltakere. Første internasjonal dugnad 1967 på Vidaråsen. 14

16 EVS Solborg har i 10 år samarbeidet med en organisasjon i England som heter «Everything's possible». Vi har gjennomført et gruppeprosjekt for vanskeligstilt ungdom nesten hvert år. Prosjektene er vanligvis finansiert gjennom EVS eller «Leonardoprogramet» og varer i 3 uker. Ungdommene jobber på gården, i skogen og med matlaging. Samtidig opplever de å være uten TV, uten alkohol og i mye aktivitet ute i naturen. Prosjektet har vært berikende, både for ungdommene og for landsbyen. 15

17 CNRA - Camphill Northern Region Association Camphill er en verdensomfattende organisasjon. Organisasjonen deles opp i forskjellige regioner. Camphill Landsbystiftelsen i Norge er del av den nordiske regionen som omfatter Norge, Sverige, Finland, Russland, Estland og Latvia. I tillegg til de seks norske landsbyene finnes det fire landsbyer i Finland, to i Sverige, to (tre) i Russland og en i både Latvia og Estland. Alle steder er medlemmer av CNRA - Camphill Northern Region Association. Alle steder som er "full members" betaler medlemsbidrag til CNRA. CNRA har et styre som møtes 2-3 ganger i året. Styret forvalter medlemsbidragene til medlemmene. CNRAs oppgave er å utvikle og støtte samarbeidet mellom stedene i Norden. Beboerne har mulighet til å besøke forskjellige steder i Norden for kortere eller lengre opphold. Hvert annet år inviterer CNRA til et sommerstevne. I år samlet det seg 110 landsbybeboere og 40 medarbeidere i Lahti for å bli kjent med Finland. Temaet for årets festival var "Vann". Det ble holdt foredrag, organisert forstillinger og arbeidsgrupper med mange forskjellige aktiviteter. Deltakerne opplevde den finske kulturen med sauna, bading og finsk folkedans. Det ble arrangert utflukter til Lahti og omegn. Tross språkbarrieren ble det knyttet mange vennskapsbånd mellom deltakere fra hele Norden. CNRA inviterer ansatte i Camphill tre ganger årlig til felles ideutvikling. I tillegg støttes videreutdanning av medarbeidere i et "Baltisk seminar". Videreutdanningen går over tre år og formidler sosialterapien og landsbyens egenart til elevene. For tiden deltar rundt 12 medarbeidere fra Camphill Landsbystiftelse på seminaret. Styret CNRA, sommerfest i Finland 16

18 Arbeidsmiljø Medarbeiderne Medarbeidersituasjonen har vært stabil alle steder. Medarbeidere i virksomheten har ikke vært utsatt for større ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av arbeidet. Vi har laget en liten oversikt med noen nøkkeltall: Sted Årsverk Sykefravær i prosent Andel kvinner Andel menn Totalt antall heldøgnsplasser Belegg (antall) Beleggsprosent Hogganvik 15,19 1,31 % 53,57 % 46,43 % ,78 % Jøssåsen 28,05 8,00 % 48,00 % 52,00 % ,36 % Vidaråsen 71,68 3,30 % 66,66 % 33,33 % ,00 % Solborg 16,73 7,00 % 60,86 % 39,14 % ,47 % Rotvoll 13,33 8,17 % 58,00 % 42,00 % ,00 % Vallersund 21,19 5,20 % 66,66 % 33,33 % ,00 % Sekretariatet 3,45 10,00 % 71,00 % 29,00 % 0 0 0,00 % SUM/SNITT 169,62 5,50 % 61,24 % 38,76 % ,54 % Landsbystiftelsen har ansatte og praktikanter fra 20 ulike nasjoner, og et omfattende internasjonalt samarbeid. Alle landsbyer forbedrer kontinuerlig sine prosesser knyttet til arbeidskonflikter, rollefordelinger og videre muligheter for de ansatte. Dette inkluderer utarbeidelse av medarbeidersamtaler, valg av tillitsvalgt/verneombud, dokumentasjon av forventninger fra både arbeidsgiver og den enkelte medarbeider. Vi har i 2012 arbeidet med ny personalhåndbok og 17

19 arbeidskontrakter som bedre skal reflektere det vi gjør og samstemme forventningene mellom arbeidstaker og landsbystiftelsen.de forskjellige avdelingene er i en prosess med å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste. Vi håper dette også bidrar til å styrke arbeidsmiljøet i landsbyene. I tillegg har hovedstyret oprettet en prosjektgruppe som skal jobbe med å kartlegge trivsel blant medarbeidere/ansatte. Verkstedene I forbindelse med landbruk og produksjon av sunn mat har Empo TV laget en ny fargerik reportasje i oktober, som fulgte prosessene fra innhøstning av grønnsaker til foredling og lagring på Vidaråsen. Arbeidet til beboerne er mangfoldig på hvert sted. Landsbyboerne på Jøssåsen har følgende varierte meny for å bygge sin egen kompetanse og bruke sine evner: Vevstua: Her jobber 5-9 beboere formiddag og ettermiddag sammen med 2-3 medarbeidere. Det er 3 dagplasser på Vevstua. Her strikkes og veves det. Bokverkstedet: Her er det 7-9 beboere formiddag og ettermiddag, 7 beboere er på dagtilbud med 2-3 medarbeidere. Her lages det silkebøker til skoler og barnehager. Snekkerverkstedet: Her jobber 3-4 beboere med 2 medarbeidere. Her lages det leketøy, nøkkelringer og knapper. Keramikkverkstedet: Her jobber 2-4 beboere formiddag og ettermiddag sammen med 2 medarbeidere. Her lages det forskjellige produkter som vaser, tallerkener og lignende. Gården: Her jobbes det i fjøset og med gårdsarbeid. Antallet varierer etter behov. Gartneri/ Urteverksted: Her dyrkes det både grønnsaker og urter som videreforedles på urteverkstedet. Her arbeider 2-3 beboere og 1 medarbeider, om sommeren gjerne flere etter behov. Vedgruppa: Her jobber 2-5 beboere sammen med 1-3 medarbeidere. 2 av beboerne er på dagtilbud. Her blir det saget og kløvet ved, veden blir så pakket i sekker til fyringsanlegget og til hyttene. Husarbeid: Dette foregår mest på formiddagen. Det lages mat samt forefallende husarbeid. Det er fellesmiddag i vårt kulturhus hver onsdag. Skoletilbud: Det er for 3 beboere en gang i uken. I tillegg til dette er det norskundervisning to ganger i uken for medarbeiderne som kommer på praksis fra utlandet. 5 medarbeidere tok Bergenstesten (Norsktest for utlendinger) i fjor. Musikkterapi: Arrangeres for beboere i forskjellige aldre to ganger i uken. De andre landsbyene har lignende tilbud, men med variasjoner etter ressurser og interesse. 18

20 Kvalitetssikring Sekretariatet Sekretariat er et serviceorgan for landsbystiftelsen som formidler informasjon, sikrer god økonomistyring og er rådgiver innen områdene pensjon, økonomi, landsbybeboere, medarbeidere og relevant lovverk slik at:samfunnet opplever Camphill Landsbystiftelsen som et svært nyttig og berikende alternativ som tilbyr tjenester til personer med spesielt omsorgsbehov.landsbystiftelsen bruker sine ressurser på en god måte og kan dermed i enda større grad bidra til at landsbybeboere opplever en meningsfull hverdag og individuell utvikling i samspill med andre.representantskapet, hovedstyret, lokalstyret og ledelsen på de forskjellige stedene opplever at de har tilgang til kompetanse og relevant informasjon som sikrer at de kan gjøre et god arbeidet.i 2012 har Sekretariatet forberedt, fasilitert, referert og fulgt opp vedtak i forbindelser med møter i hovedstyre, koordinatoraktiviteter, lederforum og forvaltningsfondet. Laget kommunikasjonsmateriale på nett og papir. Fulgt opp hms og dokumentasjonsverktøy. Laget personalhåndbok i samarbeid med koordinatorene. Gitt juridisk bistand. Håndtert felles økonomi, henvendelser, rapporter, presentasjoner. HMS HMS er utarbeidet for hvert sted og vi arbeider med rutiner for stadig forbedring av rutiner og prosesser. Dette er et møysomt arbeid som først krever at en kontinuerlig innhenter dokumentasjon på eksisterende rutiner, avstemmer disse mot gjeldende lovverk, avklarer ansvarsforhold og roller som inngår og deretter dokumenterer og kommuniserer disse. Alle er aktører i dette arbeidet. Dette må bygges stein for stein. Hver landsby har en Hovedperm som inneholder vedtekter, rollebeskrivelser, avtaler og referanser til relevante lover og regler. Dette krever mye oppmerksomhet fra de enkelte medarbeiderne hvis tid og oppmerksomhet allerede er godt i bruk. Derfor må vi respektere den enkeltes hverdag og prioriteringer og gjøre internkontrollen så lettfattelig som mulig og tilsvarende enkel å gjennomføre. 19

21 Arbeidsgiveransvar Camphill landsbystiftelse har i løpet av 2012 blitt medlem av hovedorganisasjonen Virke. Vi ser at vi trenger bistand til en del oppgaver som kontrakter, avtaler, profilering, internkontroll, styreseminarer etc. Dokumentasjon og samarbeid Stiftelsen har begynt å bruke Confluence som er et samhandlings- og dokumentasjonsverktøy. Det gir de ansatte tilgang til felles dokumentasjon og informasjon og fungerer også som kalender og arkiv. 20

22 Økonomi redegjørelse for totalregnskapet Landsbystiftelsen har nådd et økonomiske veiskille med tanke på å opprettholde de tilbud som gjør oss så særegne. Det er disse tilbud staten finansierer gjennom Statsbudsjettet. I de siste årene har det blitt betydelig vanskeligere å rekruttere kompetente ansatte innenfor de økonomiske rammer Landsbystiftelsen har til rådighet. For å bevare våre helhetlige tilbud må Landsbystiftelsen være en interessant arbeidsgiver, og staten må gi tilstrekkelig tilskudd for at stiftelsen kan inngå i et mangfoldig leve og omsorgstilbud. Virksomheten er så godt som uendret fra tidligere års drift og stiftelsen har ingen løpende rettstvister. Virksomheten er stabil, langsiktig og med høy grad av forutsigbarhet. Regnskapene blir ført på det enkelte sted og revideres lokalt. Vi mener regnskapet med noter sammen med sentralt og lokale styrers årsberetninger gir et rettvisende bilde av stiftelsens drift og dens stilling. Årets overskudd, kr , foreslås overført til annen egenkapital. Samlede inntekter for 2012, inkludert rammetilskudd på kr , var kr Samlede utgifter for 2012 var kr Egenkapitalen pr utgjorde etter dette kr Den langsiktige gjelden har økt med kr til samlet sum på kr Dette skyldes etablering av det nye huset på Hogganvik og kjøpet av boligen på Solborg. Hovedstyret har bedt om taksering av Camphill Landsbystiftelsens lettomsettelige eiendommer for å sikre fremtidig lån og garantibehov. Stiftelsen kontantbeholdning på kr ,- er tilstrekkelig til å dekke den kortsiktige gjelden. Virksomhetens opprettholdelse avhenger i dag av rammetilskuddet fra staten. Det er midlertidig ingen forhold som tilsier at denne støtten vil opphøre i løpet av overskuelig fremtid. Tilskuddet blir fordelt til stedene etter antall beboere og landsbyenes overordnede oppgaver. Regnskapet er i samsvar med dette godkjent under forutsetningen om fortsatt drift. 21

23 Til tross for et totalregnskap som har overskudd, har CLS store utfordringer med å holde tilbudet på samme gode nivå. Dette vises i regnskapet for eksempel ved at vedlikeholdsutgiftene er redusert med ca. 1,6 millioner, samtidig som en eldre boligmasse og nye krav til standard trenger mere midler. Nyetableringer av bolighus/ verksteder/ kulturhus, som før ble finansiert gjennom egne midler, har blitt betydelig vanskeligere. Mye av medarbeidernes oppsparte lønnsmidler som før ble gitt som gaver /bidrag til stiftelsen er brukt opp for å kompensere økte kostnader og det beskjedne tilskudd fra staten. Nye krav til kompetanse og administrasjon gir oss utfordringer på arbeidsmarkedet. Våre lønnskostnader samt supplerende pensjonsordningen har økt med 9 millioner (inkludert supplerende pensjonsutgifter), sammenlignet med I statsbudsjettet for 2013 tilgodeses Camphill landsbystiftelse med beskjedne 3,3 % økning, mens økningen i 2012 var på 0,05%. Det er en tydelig trend at vårt tilbud sakker akter ut i sammenligning med f.eks. KS. Økonomien i landsbyene er også i 2012 blitt nøye fulgt av hovedstyret. Landsbystiftelsens enkelte avdelinger er selv ansvarlige for å dekke sine eventuelle underskudd. Styret mener at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. 22

Årsrapport for Vidaråsen Landsby 2012

Årsrapport for Vidaråsen Landsby 2012 Årsrapport for Vidaråsen Landsby 2012 Overordnet Status Året 2012 kan på mange måter betraktes som et positivt år på Vidaråsen. Vi har opplevd en god utvikling på flere fronter og en del prosesser og prosjekter

Detaljer

Tanker om nye boformer i landsbyene

Tanker om nye boformer i landsbyene Camphill Landsbystiftelse Tanker om nye boformer i landsbyene Medleverskap Menneskets grunnleggende behov i det mellommenneskelige Tekst: Will Browne, koordinator og daglig leder ved Vidaråsen landsby

Detaljer

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming Et lærested for unge voksne med utviklingshemming FRAMskolen er et folkehøyskolelignende tilbud for deg mellom 18 og 25 år som lever med utviklingshemminger. Skolen vil bidra til å gi deg en god overgang

Detaljer

Årsberetning 2013. Camphill Landsbystiftelse i Norge

Årsberetning 2013. Camphill Landsbystiftelse i Norge Årsberetning 2013 Camphill Landsbystiftelse i Norge Innhold Boformer i landsbyene... 3 Virksomhetens art... 5 Miljø... 6 Nyheter i 2013... 7 Kulturliv... 10 Fritid... 14 Nettverk... 15 Samarbeid med Lions

Detaljer

Camphill Landsbystiftelse

Camphill Landsbystiftelse Camphill Landsbystiftelse Kontoradresse: v/ Bokverkstedet Reidar Jensens gt. 10 N- 7550 Hommelvik Telefon: +47 73 978460 Telefaks: +47 73 978460 Bank: 1254 05 01899 Foretaksnummer: 954 475 492 e- post:

Detaljer

ITA WEGMAN HUS FOR ELDRE MED SPESIELLE OMSORGSBEHOV VIDARÅSEN LANDSBY, ANDEBU

ITA WEGMAN HUS FOR ELDRE MED SPESIELLE OMSORGSBEHOV VIDARÅSEN LANDSBY, ANDEBU ITA WEGMAN HUS FOR ELDRE MED SPESIELLE OMSORGSBEHOV VIDARÅSEN LANDSBY, ANDEBU Himmelstigen står i solnedgangen ALF LARSEN Et fellesskap I ta Wegman Hus er et omsorgshus og et bofellesskap for eldre mennesker

Detaljer

AVTALE for inntak og opphold ved FRAMskolen på VALLERSUND GÅRD

AVTALE for inntak og opphold ved FRAMskolen på VALLERSUND GÅRD AVTALE for inntak og opphold ved FRAMskolen på VALLERSUND GÅRD FRAMskolen er en del av Camphill Landsbystiftelse i Norge. FRAMskolens målsetning er å veilede unge voksne utviklingshemmede gjennom de første

Detaljer

Et eksempel på godt samarbeid

Et eksempel på godt samarbeid Camphill Landsbystiftelse Malvik kommune og Jøssåsen landsby Et eksempel på godt samarbeid Tekst: Rigmor Skålholt rigmor.skalholt@gmail.com For 37 år siden fikk Vidaråsen landsby et brev fra NFPU i Sør

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

Vesen og indre kvalitet av verkstedene i en Camphill-Landsby med et spesielt blikk på veveri og snekkerverksted

Vesen og indre kvalitet av verkstedene i en Camphill-Landsby med et spesielt blikk på veveri og snekkerverksted Vesen og indre kvalitet av verkstedene i en Camphill-Landsby med et spesielt blikk på veveri og snekkerverksted Elisabeth og Walter Lobsiger, verkstedledere på Vidaråsen Arbeidslivet står helt sentralt

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

50 år. Camphill Norge 2016 Et verdig liv for alle. Landsbystiftelsen Norge. Foto: Scandic Holmenkollen Park. Foto: Frank Schmiemann

50 år. Camphill Norge 2016 Et verdig liv for alle. Landsbystiftelsen Norge. Foto: Scandic Holmenkollen Park. Foto: Frank Schmiemann Foto: Frank Schmiemann Foto: Scandic Holmenkollen Park 50 år Camphill Norge 2016 Et verdig liv for alle Landsbystiftelsen Norge Foto: Ruben Kachatryan Vidaråsen Landsby 13.-15. mai pinsen 2016 Jubileumsfeiringen

Detaljer

Informasjon for nye medarbeidere (Leses før du fyller ut søknadsskjemaet.)

Informasjon for nye medarbeidere (Leses før du fyller ut søknadsskjemaet.) Vidaråsen Landsby, 3158 ANDEBU ET CAMPHILLFELLESSKAP TELEFON +47 33 44 41 00 TELEFAKS: +47 33 44 41 01 BANKGIRO: 2500 07 01990 FORETAKSNUMMER: 970 211 470 Informasjon for nye medarbeidere (Leses før du

Detaljer

HÅNDVERK OG IDENTITET SÅNN VIL JEG VÆRE! FAGDAGER FOR SOSIALTERAPEUTISK FORBUND 8. OG 9. MAI 2014 - SUNDVOLDEN HOTEL

HÅNDVERK OG IDENTITET SÅNN VIL JEG VÆRE! FAGDAGER FOR SOSIALTERAPEUTISK FORBUND 8. OG 9. MAI 2014 - SUNDVOLDEN HOTEL HÅNDVERK OG IDENTITET SÅNN VIL JEG VÆRE! FAGDAGER FOR SOSIALTERAPEUTISK FORBUND 8. OG 9. MAI 2014 - SUNDVOLDEN HOTEL INVITASJON TIL FAGDAGER 2014 Fagdagene er ment som inspirasjon for og med medarbeidere

Detaljer

Camphill Rotvoll. Informasjon for nye medarbeidere

Camphill Rotvoll. Informasjon for nye medarbeidere St. Hansfeiring rundt majstangen Camphill Rotvoll Informasjon for nye medarbeidere Innledning Livet i landsbyen er på mange måter forskjellig fra livet i storsamfunnet. Vi søker å skape en alternativ livsform

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

SEA Quinta. Selvforvaltning og tregrening i kulturinstitusjoner EN ETTÅRIG LEDELSESUTDANNELSE

SEA Quinta. Selvforvaltning og tregrening i kulturinstitusjoner EN ETTÅRIG LEDELSESUTDANNELSE SEA Quinta Selvforvaltning og tregrening i kulturinstitusjoner EN ETTÅRIG LEDELSESUTDANNELSE SEA QUINTA INVITERER TIL EN ETTÅRIG LEDELSESUTDANNELSE! Kurset finner sted på Berle Professor Dahlsgate 30,

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Nordstrand ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR Tilbakeblikk fra desember: Det var mange ulike kjekke aktiviteter i desember. Vi hadde adventer hver dag, juleverksteder med baking laging av gaver, felleser nissefest.

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Rapport. Vallersund Gård og Framskolen

Rapport. Vallersund Gård og Framskolen Rapport Vallersund Gård og Framskolen 2006 Situasjonsberetning Vallersund Gård Det ser ikke lenger ut som en byggeplass, taket og panelet på Brendan huset er skiftet, butikkens kjøkken er i bruk nå og

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Steinerskolen Videregående skole

Steinerskolen Videregående skole Steinerskolen Videregående skole Studiekompetanse og allsidig utvikling. Vi tilbyr Studiekompetanse tilsvarende studiespesialiserende program, allmenne fag i offentlig skole. Du får en variert skoledag

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Årsmelding Ledelse og økonomi s Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2

Årsmelding Ledelse og økonomi s Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2 Årsmelding 2007 2 Årsmelding 2007 1. Ledelse og økonomi s. 2 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2 2. Spesielle satsningsområder i 2007 sett opp mot handlingsplan s. 3 2.1 Å være et

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

SANTISUK CHILD SUPPORT IN BANGKOK

SANTISUK CHILD SUPPORT IN BANGKOK ÅRSBERETNING FOR 2015, SANTISUK CHILD SUPPORT IN BANGKOK Virksomhetens art Foreningen Santisuk Child Support in Bangkok (SCSiB) er en frivillig drevet støttegruppe for stiftelsen Santisuk Foundation (Santisuk)

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen Kirkens Sosialtjeneste Om Bokn Bufellesskap Målgruppe Individuell oppfølging, mestring og vekst Målsetting Metode-systematisk arbeidsmodell Vårt særpreg Faste

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

LOKAL PLAN AKTIVITETSSKOLEN ABILDSØ 2017/2018

LOKAL PLAN AKTIVITETSSKOLEN ABILDSØ 2017/2018 Abildsø Skole Aktivitetsskolen LOKAL PLAN AKTIVITETSSKOLEN ABILDSØ 2017/2018 INNLEDNING Det er Rammeplanen som skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen. Rammeplanen forutsettes at

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 SEPTEMBER FORELDREMØTE TIR 20/9 OKTOBER PLANLEGGINGSDAG PLANLEGGINGSDAG BAMSEFEST TOR 13/10 ONS 19/10 TIR 25/10 NOVEMBER FORELDREKAFFI MAN 14/11 JULEVERKSTED DESEMBER JANUAR

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Det er til sammen 15 skolestartere ved Gartneriet barnehage i barnehageåret 2014/2015, fordelt på Sverdlilje og Dragehode. Det er lagt en felles plan for

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

LOKAL PLAN AKTIVITETSSKOLEN ABILDSØ 2016/2017

LOKAL PLAN AKTIVITETSSKOLEN ABILDSØ 2016/2017 Abildsø Skole Aktivitetsskolen LOKAL PLAN AKTIVITETSSKOLEN ABILDSØ 2016/2017 INNLEDNING Det er Rammeplanen som skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen. Rammeplanen forutsettes at

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Elvland barnehage. Høsten Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Holtålen kommune. Holtålen Kommune

Elvland barnehage. Høsten Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Holtålen kommune. Holtålen Kommune Holtålen Kommune Høsten 2010 Elvland barnehage Holtålen kommune Halvårsplan Elvland naturbarnehage Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET FEBRUAR 2015 Hei alle sammen! Da var nok en måned over og små og store gleder seg til våren kommer. I februar har vi vært mer inne enn normalt, men det kommer av at det

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur Lillevollen barnehage HAKKEBAKKESKOGEN KORT OM PROSJEKTET Småbarnsavdelingen i Lillevollen barnehage har tatt tak i barnas interesse for Torbjørn Egners bok om Hakkebakkeskogen. De har jobbet med sang,

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

Nytt barnehage år og ny Rammeplan

Nytt barnehage år og ny Rammeplan NØTTA-NYTT Nytt barnehage år og ny Rammeplan Hei velkommen til nytt barnehageår. I skrivende stund har alle barnehagene i landet fått ny rammeplan. Den er ikke en grunnlov (vi har egen lov om barnehager).

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER Trestubben

MÅNEDSBREV DESEMBER Trestubben MÅNEDSBREV DESEMBER Trestubben Desember i en barnehage er en magisk tid. Forventningene ligger som tykke lag i rommene. Vi ser frem til en måned med masse juleglede, julebudskap og gleden over å glede

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Gode grunner til å velge Steinerskolen Gode grunner til å velge Steinerskolen xxx Skolens mål er å skape livslang motivasjon for læring. Livslang x motivasjon for læring xxx Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål xxx for hver elev. Det pedagogiske

Detaljer

16 Lørdag 27. februar 2016

16 Lørdag 27. februar 2016 16 Lørdag 27. februar 2016 KLASSEKAMPEN EN LANG FORLOVELSE: Marius Siger og Trine Graff Jenssen møtte hverandre på Vidaråsen. Nå har de vært forlovet i elleve år, men er ikke helt klare for å sette en

Detaljer

PRAKSIS KUNST TEORI 3 - ÅRIG GRUNNUTDANNING I HELSEPEDAGOGIKK OG SOSIALTERAPI 2007-2010 ET UTDANNINGSTILBUD PÅ ANTROPOSOFISK GRUNNLAG

PRAKSIS KUNST TEORI 3 - ÅRIG GRUNNUTDANNING I HELSEPEDAGOGIKK OG SOSIALTERAPI 2007-2010 ET UTDANNINGSTILBUD PÅ ANTROPOSOFISK GRUNNLAG PRAKSIS KUNST TEORI 3 - ÅRIG GRUNNUTDANNING I HELSEPEDAGOGIKK OG SOSIALTERAPI 2007-2010 ET UTDANNINGSTILBUD PÅ ANTROPOSOFISK GRUNNLAG som gir pedagogisk og sosialfaglig kompetanse for arbeid med mennesker

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Hakkebakkeskogen. Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTTITTEL MÅLSETTING MED PROSJEKTET

Hakkebakkeskogen. Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTTITTEL MÅLSETTING MED PROSJEKTET Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø PROSJEKTTITTEL «Hakkebakkeskogen» FORANKRING I RAMMEPLANEN 3.1 Kommunikasjon språk og tekst Få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Camphill Landsbystiftelse i Norge SEKRETARIATET 1

ÅRSBERETNING 2014. Camphill Landsbystiftelse i Norge SEKRETARIATET 1 ÅRSBERETNING 2014 Camphill Landsbystiftelse i Norge SEKRETARIATET 1 Innhold Tema for 2014: Tiden... 3 Kort om skuespillet... 3 Tid i landsbylivet... 4 Virksomhetens art... 5 Andre satsningsområder i CLS...

Detaljer

ST. HANSBERGET BARNEHAGE

ST. HANSBERGET BARNEHAGE ST. HANSBERGET BARNEHAGE Årsplan for 2012-2013 Økonomiplanen for Drammen kommune, har følgende visjon og faglige målsetting for programområde barnehage: Drammensbarnehagen skal være en barnehage for alle

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Revidert november 2015. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen

Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen Tilrettelegging Muligheter Kvalitet Omsorg Rammer Ressurser Verktøy Kulturskolens prosjektarbeid Hvordan planlegger vi dette?

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

HALVÅRSPLAN- Vår 2017 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1-2

HALVÅRSPLAN- Vår 2017 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1-2 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Januar Uke 1-2 Vinter Natur, teknikk og miljø Disse ukene skal barna lære om vinterens spesielle kjennetegn. De skal blant annet lære om vinterdyr, prosessen fra

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård Dato: 25.03.2016 Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Sabi Sushi ønsker herved og presentere sitt innspill til og forslag til å etablere seg på Nye Gjesdal

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Søknadsskjema for medarbeider på Vidaråsen Landsby.

Søknadsskjema for medarbeider på Vidaråsen Landsby. Side 1 av 11 ET CAMPHILL FELLESKAP NO 3158, ANDEBU Telefon: (+47) 33 44 41 00 Fax: (+47) 33 44 41 01 e mail: office@vidaraasen.no Søknadsskjema for medarbeider på Vidaråsen Landsby. Informasjon om deg.

Detaljer