ÅRSBERETNING. Tekna Trondheim avdeling Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. Tekna Trondheim avdeling 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Tekna Trondheim avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Årsberetning... 1 Årsmøtedagsorden Styrets beretning... 4 Saker i media... 4 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Status handlingsplan Regnskap Forslag til handlingsplan Budsjettforslag Avdelingens ledelse Styret Andre grupper Valg Valgkomiteens forslag vil bli lagt ut på årsmøtet

3 ÅRSMØTEDAGSORDEN 2009 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 19. mars 2009 kl Rica Nidelven Hotel 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Registrering av fremmøtte medlemmer 5. Valg av referent 6. Valg av 2 medlemmer til undertegning av årsmøteprotokoll 7. Minne over avdøde medlemmer 8. Orientering fra gruppene 9. Styrets beretning Regnskap Desisorenes beretning Forslag til handlingsplan Forslag til budsjett Valg 2009 Etter årsmøtet vil det bli servert tapas og vin! 3

4 Saker i media STYRETS BERETNING Teknas kommunikasjon med omverdenen har lenge vært høyt prioritert av avdelingene i tekna, og stadig bedre støttet opp under av Tekna sentralt. Avdelingene kan delta i den samfunnspolitiske debatten på to forkjellige måter: o o De kan formidle debattstoff, produsert av Tekna sentralt, til de lokale mediene ved å lage en lokal vri. De kan engasjere seg i lokale politiske saker, gjerne med støtte fra Tekna sentralt. I dette tilfellet må initiativet komme fra avdelingen som kjenner det lokale miljøet og den lokale debatten. Trondheim avdeling har benyttet seg av pkt. 1, spesielt om saker vedr. realfags-interessen blant ungdom. Medlemsutviklingen Ordinære medlemmer: Studentmedlemmer Arrangementer Jan. Ant. 06. Andungen barnehage: Barnejuletrefest Teknobrønnen: Fjernvarme - et miljøvennlig alternativ 35 (møtet var fulltegnet med venteliste) Styremøte Seniorforum: Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Presentasjon av Venture Cup Modul 6 Avtalerett Forretningside og interrnanalyse Utdanning- og yrkesmesse i Nidarøhallen Feb Utdannings- og yrkesmesse i Nidarøhallen Eksternanalyse Mål/strategi og handlingsplan Styremøte Markedsføring og markedsundersøkelser Økonomi og finans Selvstendig næringsdrivende: Kurs i produksjon av hjemmesider Patent og andre beskyttelsesformer, markedsadgang 4

5 Styrekurs Mars "En ubehagelig sannhet" Al Gore's film Teknobrønnen: "Design lønner seg" Seniororum: Vi besøker gater og hus i gamle dagers Trondhjem Kurs i presentasjonsteknikk Styremøte NTVA: Stjernøutvalgets innstilling Finansiering av nyskapningsprosjekter Årsmøte April Åpent møte om trafikk og miljø i Trondheimsregionen Psykologi i arbeidslivet Bioteknologiseminar HMS-kurs CO2-rensing på Mongstad Økonomikurs i samarbeid med BI Tariffkonferanse Konsert i Nidarosdomen Jernbanen som system Mai Seniorforum: "Året var 1958" Teknologisk Fremsyn: Workshop Juni Familiedag på Festningen 34 Styremøte Aug. 28. Yngres Forum: Champagnekurs (begrenset deltakelse/venteliste) 40 Sep. 04. Utematematikk (bruk av mattesekken), Blussuvoll skole Foreldre og matte (presentasjon av pilotprosjektet), Flatåsen skole Memokurs med Oddbjørn By Kurs: "Suksessfaktorer" med Susanne Kirchberger Yngres Forum: Kurs i retorikk: "Forandring fryder" med Susanne Kirchberger (begr delt) Trøndelag Teater: "Ligge i grønne enger" Selvstendig næringsdrivende: Møte med kommunalråd Kristian Dalberg Hauge Seniorforum: Fra Iladalen til nåtid Yngres Forum: Fjordrafting (fulltegnet/venteliste) 35 Okt. 13. Næringspolitisk forum Teknobrønnen: Møte med Jens P. Heyerdahl Foreldre og matte 16. Filmfremvisning: "The 11th hour" Teknobrønnen: Bedriftsbesøk hos Teeness 25 5

6 Styrekurs i samarb m/bi - del I 21 Nov Styrekurs i samarb m/bi - del II Hovedstyrets møterunde First Lego League (FLL) Selvstendig næringsdrivende: Styret i mindre aksjeselskaper - vokterråd eller ressurs? Økonomikurs i samarb med BI Yngres Forum: Networking Julemøe på Håndtverkern 30 Des Seniorforum: Julemøte (Foredrag v/marvin Wiseth) Julekonsert, Ilen kirke Status handlingsplan 2008 Handlingsplan 2008 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer Ytelser til medlemmer Lønns- og interessearbeid Utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/S-gruppene Faglig utvikling Næringspolitisk forum (tidl.gassforum Trøndelag) Samarbeid NITO- Fellesforbundet-Tekna fortsetter Flere møter er holdt. Ole Ivar Folstad er Teknas representant MNT forum Ingen aktivitet Teknobrønnen Gjennomføre møter arrangement Bygningsingeniørgruppen Nedleggelse? Ingen aktivitet 0 0 Yngres Forum Arrangere kurs/møter for gruppen også i samarbeid med Teknastudentene 4 rene YFaktiviteter og flere arr etter YFs initiativ som har vært åpne for alle Senior Forum Gjennomføre 2-4 møter, samt teaterkveld. Samarbeide med NTNUs medlemmer. 4 møter. Tilskudd kr til NTNUs pensjonistgrp iforb

7 Selvstendig Næringsdrivende Andre medlemstilbud Andungen Barnehage Pensjonistgr. Bidra til at gruppen kan gi tilbud til sine medlemmer Samarbeide om barnejuletrefest. Bidra til gjennomføring av personalseminar og lignende Tilskudd til kunnskapsrom Samfunnspott Samfunnsmidler kr m jub. 4 møter Invitasjon sendt. Barnehagen arr. Tilskudd kr Teater Julemøte arrangeres i Trøndelag teater Julemøtet ble ikke arr da Teaterkafeen var i bruk til forestillinger Familiedag Sosiale ad hoc arrangement Vår: Festningen Primo juni Høst: Vitensenteret priomo desember. For 2009 også 24. Januar Gjennomføre arrangement om tema i tiden Teaterforestilling: Ligge i grønne enger Festningen: Ble hodlt 4. Juni sammen med mattesekkutdeling. Vitensenteret: Arr. ble flyttet til 24. Januar 09. Julekonsert i Ilen kirke Julemøte i Håndtverkern UKA 1.2. Medlemsverving Studenter Ytterligere samarbeid Møbler til SKkontoret og støtte til julemøte Ferdig utdannede Arbeidssøkende Ikke aktuelt i 2008 pga godt arbeidsmarked Samfunn Teknas meninger Teknas policy Ledelse-etikk-miljø Påvirkning av aktuelle 7

8 hendelser Ad hoc-arrangement Følge opp Teknas politiske kalender på lokalt plan Samfunnsprosjekter: Lekehjelp for foreldre ( fra samf.pott og i tilskudd fra avd) Pilot-prosjektet vellykket gjennomført. (Flatåsen skole) Videreføres i 2009 v/flere skoler og med mål om endelig forankring i kommunen. Kjemiløype ( fra samf.pott og tilskudd på fra avd). Prosjektet ferdigstilles våren Newton Camp Gjennomføring av sommer og høst camps i samarbeid med Trondheim Turistforening (Samf.midler: ) Prosjekt gjennomført, men endelig rapport fra TT foreligger ikke ennå. Tilskudd fra avd Ekstern eksponering Kurs og konferanser Kurs og konferanser Tema innen Teknologisk fremdrift Styre- og økonomikurs arrangert i samarbeid med BI Innovasjon Støtte Start/Mixer grupper, samt tilby Venture Cup arrangement. Tilskudd til Start/Mixer Venture Cup: Samfunnsmidler: Andre prosjekter Yrke- og utdanningsmesse/rekrutterin g U&Ymesse i samarbeid med NITO;Renate? Nidarøhallen februar Vitensenteret Fysikkløype. Kr i tilskudd

9 FLL (First Lego League) Matematikksekk og meis TroNett Nettsider Lokal IT-drift Samfunnsmidler : Kr Gjennomføre regionale finale med et mål om økning fra lag. Samfunnsmidler: Kr Mattesekk til alle Tr.heims skoler Samfunnsmidler 2009: NOK TroNetts program sendes ut til avdelingens kvinnelige mdlemmer, for å gi et tverrfaglig tilbud fra avdelingen til samfunnsprosjektet (kjemiløype) Ble arr Prosjektleder var Jill Kristina Nordhus (SK). Tilskudd inntil for reisestøtte til skandinavisk finale 13 sekker utdelt i tilskudd. Kontingent 2008 Avdelingens eget påmeldingssystem er uvurderlig Organisasjon og allianser Tillitsvalgte Skolering Opplæring av tillitsvalgte Samarbeid øvrige avdelinger i Midt-Norge Styreseminar 3.2. Teknas interne organisasjon Samarbeid mellom avdelingen og lokale Teknagrupper Arthur-prisen Carl Schulz-fond Styrearbeid Koordinere samarbeid i Midt-Norge gjennom lokale og sentrale møter Felles julemøte i Håndtverkern (ref. sosiale ad hoc arr.) En evt. pris vil bli delt ut på jul-/teaterkvelden Annonsere møte som tradisjonelt arrangeres i november gjennom Trondhjems Polytekniske Forening: Ajourføring av statutter v/ole Ivar Folstad Fullføre oppsatt handlingsplan innenfor budsjett-rammer. Hovedstyrets møterunde ble koblet med lokal/regional samling. Studentenes årsmøte Ikke utdelt i 2008 Ole Ivar Folstad er Teknas representant Bruke Hplan som møteagenda

10 Årsmøte Gjennomføres FØR 27. Mars 08 Regnskap Midt-Norge Regnskap leverer tilfredsstillende tjenester Generalsekretariatet DK Pågående arbeid R-møte 2009 i Trondheim Planleggingskomite for R-møte 2009 i arbeid 3.4. Relasjoner til andre NITO Fortsette samarbeid gjennom Teknobrønnen, Y&Umesser, Næringspolitsk forum Andre Fortsette samarbeide med NHO, Renate, Gjensidige, TroNett, BI Gjennmført iflg vedtektene Ref. desisorrapport møter holdt. Arbeid på gang Pågående arbeid 0 0 Pågående arbeid 0 0 Regnskap 2008 Balanse Kundefordringer Andre korts. fordringer NIF-Driftsfond NIF-Brukskonto EIENDELER Egenkapital Jfr. årsmøtevedtak Udisp. resultat EGENKAPITAL Leverandører Andre avsetninger KORTSIKTIG GJELD EGENKAPITAL OG GJELD

11 Resultat Kontingenter Samfunnsmidler Annen ekstern støtte Fotskatt SUM DRIFTSINNTEKTER Tiltak/samarbeid m/tekna P/K/S Gassforum Teknobrønn Selvstendig Næringsdrivende Yngres forum Senior forum Andungen Barnehage/Juletrefest Teater Familiedag Jul/sommer-arrangement UKA 0, Studenter SUM MEDLEMMER Ledelse etikk miljø Ad hoc arrangement Kurs og konferanser Innovasjon Yrke- og utdanningsmesse Vitensenteret FLL-Intern Matteryggsekk utdeling TroNETT Nettsider/Tekna-Info Lokal IT-drift SUM SAMFUNN Opplæring/tillitsvalgte 0, Samarbeid øvrr avd. i M-Norge 0, Samarbeid avdeling og grupper Styresamarbeid Årsmøte Regnskapsbyrå SUM ORGANISASJON OG ALLIANSER Bank- og kortgebyr Avslutning av DnB-konto 0,00 SUM ANDRE KOSTNADER SUM TOTALT

12 DRIFTSRESULTAT Renteinntekter bank SUM FINANSINNTEKTER Resultat e. finans Styrets kommentarer til regnskapet legges frem på årsmøtet. Forslag til handlingsplan 2009 Innledning: På R-møtet i 2007 ble det vedtatt av vår visjon skal være: Tekna skaper fremtiden og vårt arbeid skal være preget av foreningens verdier: Troverdighet Nyskapende Modig Det arbeidet som handlingsplanen legger opp til, og som defineres i form av prioriterte oppgaver for de ulike enhetene, skal reflektere foreningens visjon og verdier. Hovedstyrets prioriterte handlinger fra handlingsplanen ( ) er: Utvikling av fagsiden i Tekna Etikk Akademikerne Dyktiggjøre tillitsvalgte på lønns- og interessesiden Oppgaver for lokale avdelinger i Tekna Mål Teknas lokale engasjement skal styrkes ved at det utvikles nye roller og oppgaver for avdelingene. Rekruttering til Tekna-fag Tekna vil øke medlemmenes delaktighet i foreningen ved å bruke grunnorganisasjonen aktivt som en ressurs ved å inspirere dem til å påta seg tillitsverv ved å motivere dem til å ta aktiv del i samfunnsdebatten Tekna vil ha tillitsvalgte som er engasjerte og skolerte for å utføre sine oppgaver på en best mulig måte overfor medlemmene oppfatter sitt verv som attraktivt, verdifullt og utviklende bidrar til å synliggjøre foreningens politikk Trondheim, mars

13 Handlingsplan 2009 Tiltak Status Budsjett Regnsk ap 1. Medlemmer Ytelser til medlemmer Lønns- og interessearbeid Faglig utvikling Gassforum Trøndelag Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene Samarbeid NITO- Fellesforbundet-Tekna fortsetter MNT forum Reetablering 0 Teknobrønnen Gjennomføre arrangement Bygningsingeniørgruppen Nedleggelse? 0 Yngres Forum Arrangere kurs/møter for gruppen også i samarbeid med Teknastudentene Senior Forum Gjennomføre 2-4 møter Selvstendig Næringsdrivende Andre medlemstilbud Andungen Barnehage Bidra til at gruppen kan gi tilbud til sine medlemmer Teater Julemøte arrangeres i Trøndelag teater Familiedag Vår: Festningen primo juni Høst: Vitensenteret primo desember Sosiale ad hoc arrangement Jul/sommer-arr UKA Medlemsverving Studenter Ytterligere samarbeid Arr. 5. årsstud Ferdig utdannede Arbeidssøkende 13

14 2. Samfunn Teknas meninger Teknas policy Ledelse-etikk-miljø Påvirkning av aktuelle hendelser Ad hoc-arrangement 2.2. Ekstern eksponering Kurs og konferanser Kurs og konferanser Innovasjon Følge opp Teknas politiske kalender på lokalt plan. Tema innen Teknologisk fremdrift Støtte Start/Mixer grupper Miljøkampanje Samf.midler: Foreldre og matte. Samf.midler: Kurs i samarbeid med BI Tilskudd mixer: Venture Cup arrangement. Samfunnsmidler 2009: Kr Andre prosjekter Yrke- og utdanningsmesse/rekrutterin g U&Y-messe 0 Vitensenteret FLL (First Lego League) Gjennomføre regionale finale Samfunnsmidler 2009 Tilskudd NOK evt støtte til skand. finale Matematikksekk og meis Mattesekk til alle Tr.heims skoler Samfunnsmidler 2008: NOK Tilskudd kr TroNett TroNetts program 1000 sendes ut til avdelingens kvinnelige mdlemmer, for å gi et tverrfaglig tilbud Nettsider

15 Lokal IT-drift Organisasjon og allianser Tillitsvalgte Skolering Opplæring av tillitsvalgte 5000 Samarbeid øvrige avdelinger i Midt-Norge Styreseminar 3.2. Teknas interne organisasjon Samarbeid mellom avdelingen og lokale grupper Arthur-prisen Carl Schulz-fond Styrearbeid Årsmøte Regnskap 3.3. Generalsekretariatet DK R-møte 2009 i Trondheim Koordinere samarbeid i Midt-Norge gjennom lokale og sentrale møter Newton camp: Samfunnsmidler ,-. En evt. pris vil bli delt ut på jul-/teaterkvelden Annonsere møte som tradisjonelt arrangeres i november gjennom Trondhjems Polytekniske Forening: Ajourføring av statutter v/ole Ivar Folstad Fullføre oppsatt handlingsplan innenfor budsjett-rammer. Gjennomføres innen utgangen av mars 2007 Midt-Norge Regnskap leverer tilfredsstillende tjenester. Pågående arbeid Planlegging under arbeid Ledsagerprogram, kunstnerisk med mer Relasjoner til andre NITO Pågående arbeid Andre Fortsette samarbeide med NHO, Renate, Gjensidige, TroNett, BI Tilskudd

16 Budsjettforslag BUDSJETT Tekna Trondheim avdeling Kommentar: Det er budjsettert med avdelingens utgifter. Summene vil bli høyere - ref konto for fotskatt. Regnskap 2008 Budsjettforslag 2009 Avds bidrag Samf.prosjekt forvenntet renteninntekt R-møtebudsjett 1. Medlemmer Tiltak/samarbeid m/tekna P/K/S 1 000, Næringspolitisk forum (tidl. Gassforum) 908, MNT-forum 0, Teknobrønn , Selvstendig Næringsdrivende , Bygningsingeniørgruppen 0, Yngres forum , Senior forum , Andungen Barnehage/Juletrefest 9 123, Teater , Familiedag , Jul/sommer-arrangement , UKA 0, Studenter , SUM MEDLEMMER Samfunn Ledelse/etikk/miljø 0, Ad hoc arrangement , Miljøkamp Foreldre og matte Kurs/konferanser , Innovasjon , Mixer 6224 Rekruttering (Yrke- og utdanningsmesse) 6 754, Vitensenteret , FLL-Intern , Matteryggsekk utdeling , Sekk til all 6232 TroNETT 900, Nettsider Tekna-info , Lokal IT-drift SUM SAMFUNN , Org. Og allianser Opplæring/tillitsvalgte Samarbeid øvrr avd. i M-Norge 0, Styreseminar 0, Samarbeid avdeling og grupper Newton camp 6322 Arthur prisen Styrearbeid , Årsmøte , Regnskapsbyrå NY R-møte SUM ORGANISASJON OG ALLIANSER Trondheim, Avdelingens ledelse Styret Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Rolf André Bohne Magnus Hakvåg Roger Færestrand Beite Jomar Jentoft Hege M. Kolstad Angela M. Skarvøy Geir Ivar Soleng 16

17 Turi Østerlie og Åse Vellene Tveit v/dk Midt-Norge har fungert som styrets sekretær. Andre grupper Grupperinger m/egne arrangementer Bygningsing.gruppen Selvstendig Næringsdrivende Senior Forum Studentene Teknobrønnen Yngres Forum Samarbeidspartnere FLL FIRST Lego League Gjensidige Forsikring NITO NVTF Renate TroNett Venture Cup Vitensenteret BG SN SF SK TB YF Eget program Eget program Eget program Med møterett i styremøter: Hovedstyret: (Fagutvalget: Fagutvalget) Bygningsingeniørgruppen: Seniorforum: Yngres Forum: Selvstendig Næringsdrivende: Studentkontaktene NTNU: Mads Nygård Styremedlem Roger Færestrand Beite er leder av Agnar Gram Arthur Nordmark Marvin Hammervold Anita Mendelsohn Ytrehus Kristine Røsting VALG Valgkomiteens forslag vil bli lagt ut på årsmøtet 17

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2008...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 240 000 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene 1.1.2

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2012 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 22. mars 2012 kl 1900 2100 Rica Nidelven Hotel

Detaljer

* Styrets beretning 2004 side 2. 3. Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11

* Styrets beretning 2004 side 2. 3. Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11 I N N H O L D * Styret 2004 side 1 * Styrets beretning 2004 side 2 1. Medlemmer side 2 2. Samfunn side 5 3. Organisasjon og allianser side 8 * Regnskap 2004 side 10 * Aktivitetskalender 2004 side 11 *

Detaljer

Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell

Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell 1. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet Årsmøtet 2010 i Tekna Trondheim avdeling

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd Virksomhetsomr. Prosjekter Note Regnskap pr. 31.12.11 Driftsinntekter 3100 Kontingenter 2 851 928 3200 Samfunnsmidler 114 600 300 - inntekter 3300 Annen ekstern støtte

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingen... 3 Styret og tillitsvalgte... 3 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling, nettverk

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD.

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD. MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Kl. 18.30 Faglig innlegg ved Anders Tuko Bakken, spesialfysioterapeut ved tverrfaglig poliklinikk,

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer