Allmennmedisinsk våruke mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allmennmedisinsk våruke 5.-9. mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu"

Transkript

1 Allmennmedisinsk våruke mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu Illustrasjoner: Colourbox Grunnkurs D Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs HMS-kurs Emnekurs: Overdiagnostisering Emnekurs: Det moderne legekontor NFAs årsmøte 7. mai AFs landsrådsmøte 8. mai

2 Velkommen til Oslo Oslo har alt! Storby. Mangfoldig befolkning som har passert innbyggere i 2013, med forventet økning til i Operaen og Barcode. Holmenkollen og marka. Vigelandsparken, Munch-museet. Oslofjorden og øyene. Maktsentrum. Huser Kongen, Stortinget og Regjeringen. Universitet og kunnskapssentre. Oslo universitetssykehus. Nærmere 500 fastleger. Oslo tilhører hele Norge. I 2014 feirer nasjonen 200-årsjubileum for Grunnloven. Oslo markerer 700 år som Norges hovedstad etter at kongen fastsatte at prosten ved Mariakirken skulle være kongens kansler i For 100 år siden startet Munch arbeidet med Auladekorasjonene, Historien, Solen og Alma Mater. Oslo, verdens fjerde dyreste by å bo, ifølge The Economist Tigerstaden, tidligere Christiania: denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den... Her ligger regjeringskvartalet og høyblokka fortsatt avsperret. Oslo, byen der alle barn har mobiltelefon, men ikke lenger lommekniv. Men kan bli ranet på åpen gate. Allmennmedisinsk våruke har valgt å holde arrangementene nær vannet som er selve grunnlaget for Oslo. Vi håper å kunne innby til nye bekjentskaper og nye møter mellom unge og "gamle" kolleger. Hotel Expo på Fornebu ligger fredelig blant øyene i Oslofjorden. Her huses Våruka med et spennende og aktuelt program. Grunnkurs for yngre kolleger er signal om rekruttering og videreutdanning i allmennmedisinen. Ledelseskurset anbefales på det sterkeste. Ledelse og utvikling av det moderne legekontor må vi selv ta ansvar for, på samme måte som HMS-arbeid i våre små bedrifter. Overdiagnostikk er en trussel for helsevesenets rammer og befolkningens helse. Kan allmennmedisinen ta utfordringen? Vi skal få pizza og salatbuffet på Sjøflyhavna kro - med quiz. Akerselva er grensen mellom øst og vest og renner fra Maridalsvannet gjennom blant andre Sagene og Grünerløkka bydeler, og munner ut i Bjørvika. Fra marka til Operaen. Her finner vi gamle Oslo der industrialiseringen startet. Vi inviterer på omvisning i Mathallen, matmarkedet i det tidligere Vulkan Jernstøperi, bygd i 1908 ved nedre Akerselva. Her ligger også Dansens hus hvor inviterer vi til tapasbuffet med konsert med Gunhild Nyborg (legekollega) med band. Vi ønsker alle allmennleger velkommen til spennende og hyggelige dager! Hilsen hovedkomiteen, Nina Wiggen, Egil Johannesen og Bjørn Sletvold 2

3 Allmennmedisinsk våruke 2014, Oslo Mandag 5. mai Tirsdag 6. mai Onsdag 7. mai Torsdag 8. mai Fredag 9. mai Grunnkurs D Grunn- Grunnkurs Ledelses- Grunn Ledelses- Grunn 9-17 kurs D D kurs kurs D kurs kurs D HMS-kurs Idèrommet max 42 personer Rom O4 Rom O pers Kurs i helsepolitikk Lunsj Rom O4 Emnekurs Overdiagnostikk Café 42 Expo Lunsj Det moderne lege- kontor Expo Expo Rom O4 Café 42 Emnekurs Det Over- moderen diagnostikk lege- kontor Rom O4 Emnekurs Ledelseskurs Overdiagnostikk Det moderen lege- Expo Expo 2 Expo 1 Café 42 Expo 3 Expo 2 Expo Lunsj Lunsj Caféoppsett Caféoppsett HMS-kurs 42 Helsepolitikk Årsmøte NFA Landsrådsmøte AF Grunn- Over- Det plasser kurs D diagnostikk moderen max 90 Grunnkurs D Grunnkurs 120 pers legekt. personer D Ledelseskurs Sjøflyhavna pizza og quiz Mathallen konsert med Gunhild Nyborg m/band og tapas Middag Odonata Festmiddag 3

4 K u r s p r o g r a m Grunnkurs D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer Obligatorisk grunnkurs i allmennmedisin, søkt godkjent med 30 timer. Kurskomite: Jørund Straand, Morten Lindbæk, Mette Brekke, Alle ved avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Antall deltakere: Inntil 42 Kursdeltakerne oppfordres til å ta med egen PC mtp. litteratursøk m.v. En viktig del av Grunnkurs D utgjøres av et langsgående gruppearbeid i 8 «prosjektmøter». Gruppene vil motta veiledning underveis. I løpet av prosjektmøtene skal hver gruppe utvikle (så langt råd er) en plan for et egendefinert forskningsprosjekt. Før kurset bør derfor alle tenke etter for å komme på et ubesvart spørsmål fra allmennmedisinsk praksis og som man ønsker at gruppa skal ta fatt i: omforme spørsmålet til forskbar problemstilling og utvikle dette videre til en prosjektplan for et mindre forskningsprosjekt. Nærmere opplysninger om gruppearbeidet og om kurset vil bli lagt ut på forskningsenheten.no. Timeplan for kurset (forbehold om mindre endringer) Mandag 5. mai: kl Fra idé til forskbart spørsmål: Planlegging er halve jobben! Orientering om kurset (Jørund Straand) Fra idé til prosjekt 1: Allmennmedisin som forskningsbasert fag (Straand) Fra idé til prosjekt 2: Planlegging er halve jobben. Arbeidsplan ( protokoll ) for prosjektet. Hva hører hjemme i en forskningsprotokoll? (Straand) Prosjektmøte 1: Bli kjent med hverandre i gruppen. Idéutveksling om aktuelt prosjekt for videre gruppearbeid Lunsj 4

5 13:00 Prosjektklinikk: Allmennmedisinske forskere presenterer egne prosjekter (15 min. hver) AFU-prosjekt 1: Kommunikasjon om medikamentlister (Karin Frydenberg) AFU-prosjekt 2: Diabetes i en fastlegepraksis(gunnar Mouland) AFU-prosjekt 3: Legevaktbesøk til sykehjem (Ingrid Rolfsjord) AFU->AMFF: Ukomplisert cystitt: Selexid versus Ibux (Ingvild Vik) 14:15 Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon? (Svein Gjelstad) 15:15 Forskning basert på spørreskjema (Mette Brekke) 16:00 Prosjektmøte 2: Hvilket prosjekt skal det satses på i vår gruppe? Slutt Tirsdag 6. mai: kl Hva har andre gjort? Litteratursøk og kvalitetsvurdering. Jus og etikk Trenger allmennmedisinen å være kunnskapsbasert (1)? Om litteratursøk og vurdering av kvalitet (Atle Klovning) Trenger allmennmedisinen å være kunnskapsbasert (2)? Om vurdering av studiers validitet (Klovning) Prosjektmøte Lunsj Prosjektklinikk: Allmennmedisinske forskere presenterer egne prosjekter (15 min. hver) o Vitamin D-mangel og muskelkraft (Kirsten Valebjørg Knutsen) o Behandling av Erytma migrans (Knut Eirik Eliassen) o Akupunktur mot lumbago (Trygve Skonnord) o Overdose/rus på Oslo legevakt (Odd Martin Vallernes) Prosjektmøte Forskningsjus og forskningsetikk i et nøtteskall (Dag Bruusgaard) Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) (Elin Olaug Rosvold) 17:00 Slutt 5

6 Onsdag 7. mai: kl Klinisk forskning med kvantitative metoder Er diagnosen riktig? Forskning om diagnostiske tester/kriterier. Introduksjon til klinisk-epidemiologiske grunnbegreper (Morten Lindbæk) Virker behandlingen slik vi ønsker? Randomiserte kontrollerte studier i allmennpraksis (Lindbæk) Prosjektmøte Hvor mange pasienter må inkluderes? Litt statistikk, styrkeberegning (Morten Lindbæk) Lunsj Torsdag 8. mai: kl Kvalitative forskningsmetoder Kvalitativ forskning i allmennpraksis 1, ved Sigurd Høye Hva er kvalitative forskningsmetoder, og når er de aktuelle? Hva skal til for å sikre vitenskapelig kvalitet? Kvalitativ forskning i allmennpraksis 2, ved Sigurd Høye Måter å samle inn kvalitative data (intervju, fokusgrupper, deltakende observasjon) Prosjektmøte Lunsj 6

7 Fredag 9. mai: kl Penger inn og formidling ut. Minikongress Kursleder: Jørund Straand Penger til forskning: Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU), Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) (Mette Brekke) Prosjektmøte Når vi ikke lenger kan stole på forskningen: Publication bias (Jørund Straand) Formidling av forskning til kolleger og publikum (foredragsholder ikke fastsatt) Lunsj Prosjektmøte 8: Minikongress. Hver gruppe presenterer sitt prosjektarbeid i plenum Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Avslutning/kursbevis/evaluering Slutt 7

8 Kurs i helsepolitikk Kurset er godkjent med seks valgfrie timer. Kurset er obligatorisk for Allmennlegeforeningens landsrådsrepresentanter. Kursarrangør: Allmennlegeforeningen Kurskomité: Ivar Halvorsen og Ole Henrik Krat Bjørkholt Tirsdag 6. mai: kl Helsepolitisk debatt Fastlegen og kommunen i samhandling? Samhandlingsreformens hovedgrep har allmenn tilslutning mer kan og bør bli håndtert utenfor sykehus. Dette krever mer, både av kommunene og av legene. Hvilket ansvar skal kommunene ta for kapasitet, kvalitet og kompetanse? Hva trengs av lokale strukturer for å få det til? Innledere: Ketil Kjenseth, helse- og omsorgskomiteen, ved Tone Marie Nybø Solheim, avdelingsdirektør i KS, Helse og velferd. Kari Sollien, leder Allmennlegeforeningen (Øvrige innledere annonseres senere) Lunsj Ny særavtale nye utfordringer Særavtalen er i vesentlig endring, med innfasing av nye vernebestemmelser i legevakt. Hvordan skal avtalen omsettes i praksis? Lokale løsninger? Forelesere: Annonseres senere Legevakt i endring. Hvordan vil vi ha det? Innledere: Marit Hermansen, leder av Dnlfs legevaktutvalg Ivar Halvorsen, medlem Dnlfs legevaktutvalg Oppsummering og veien videre Oppsummering av dagen ved Allmennlegeforeningens leder Kari Sollien Avslutning 8

9 Ledelseskurs Allmennlegeforeningen har innledet et samarbeid med Universitetet i Oslo om ledelseskurs for leger i primærhelsetjenesten. Sammen har vi utarbeidet dette kurset til Våruka i år. Kurset er søkt godkjent med 15 timer i spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin. Arrangør: Allmennlegeforeningen Kurskomité: Tone Dorthe Sletten (fastlege i Trondheim), Kirsten Rokstad (fastlege i Bergen) og Jeanette H Magnus, dr.med., Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo Onsdag 7. mai: kl Et veldrevet legekontor, hva skal til, og hvordan lede seg frem dit. Følg lederen", er du leder i dag? Hva er det som er mest suksessfullt ved mitt kontor? Hvilke grep gjorde jeg, og hvorfor tror jeg det fungerer så bra? Torsdag 8. mai: kl Ledelse, strategi og kultur, relevant i praksis? Et legekontor, som alle bedrifter trenger en bevissthet på - og en forankring i hva som er viktigst for oss. Hva er det vi skal være gode på, og hvordan skal vi komme dit? Fredag 9. mai: kl Samarbeid, utvikling og endring, skal dette ledes? Den vanskelige medarbeideren/kollegaen, hva gjør vi? 9

10 Kurset legges opp som en kombinasjon mellom forelesninger, gruppearbeid og case. Det blir mulighet for de som melder seg på, til å sende inn case fra egen praksis. Noen av disse vil kunne bli benyttet I gruppearbeid. Vi ønsker oss utkast til case (1-2 sider), f.eks. innen ett av områdene under: o Et veldrevet legekontor? o Den krevende medarbeideren o Konflikten med helsesjefen o Krevende samhandling o Folkehelseutfordringen Kursdeltakerne vil få tilsendt mer informasjon om casene etter at påmeldingsfristen er utløpt. 10

11 HMS-kurs for arbeidsgivere i henhold til arbeidsmiljøloven 3-5 Arbeidsmiljøloven 3-5 pålegger arbeidsgiver en plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette kurset tilfredsstiller kravene til HMS-opplæringen i arbeidsmiljøloven, og er særlig tilpasset små virksomheter som fastlegekontorer. For allmennmedisin er kurset godkjent med seks valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning. For samfunnsmedisin er kurset godkjent med seks timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering i spesialistenes etterutdanning. Arrangør: Legeforeningen ved avdeling for jus og arbeidsliv. Mandag 5. mai: Oversikt over aktuelt regelverk, herunder blant annet: o Hvorfor eget HMS-kurs for ledere o Hva er HMS? o Hvorfor bør man jobbe med arbeidsmiljøet og HMS o Formålet med systematisk HMS-arbeid o Nærmere om arbeidsmiljølovens bestemmelser om HMS o Annet aktuelt HMS-regelverk av betydning for mindre legevirksomheter o Hvordan få til et godt HMS-arbeid, herunder internkontroll o Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykmeldte arbeidstakere o De ulike aktørene i HMS-arbeidet o Reglene om bedriftshelsetjeneste (BHT) Lunsj Ved sjefadvokat Frode Solberg og seksjonssjef/advokat Hanne Gillebo-Blom fra avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen. 11

12 Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet. Sammenhengen mellom generelle krav til HMS og særskilte plikter etter helserettslig regelverk. Tilsynsmyndighetenes rolle. Herunder blant annet: o Helsepersonellovens krav. Arbeidsgivers ansvar som ansvarlig for virksomheten, jf. helsepersonelloven 16 og 17 o Forsvarlighetsbegrepet o Håndtering av pasientopplysninger o Vold og trusler på legekontoret ledelsens ansvar og aktuelle tiltak o Forhold til taushetsplikten o Håndtering av smittefarlig avfall Ved assisterende direktør og advokat Lars Duvaland i avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold, ved generalsekretær Geir Riise i Legeforeningen 12

13 Emnekurs: Overdiagnostikk o For mye medisin og unødvendig behandling? o Hva kan og bør allmennlegen gjøre? Kurset er søkt godkjent med 18 timer for emnekurs, tellende for videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin. Arrangør: Norsk forening for allmennmedisin Kurskomité: Bente Mjølstad og Gisle Roksund Mål med kurset: Deltagerne skal etter endt kurs kjenne til fenomenene overdiagnostikk og unødvendig behandling i medisinen. De skal ha fått økt bevissthet rundt problemstillingen og innsikt i problemets størrelse og kompleksitet. Kurset skal stimulere til refleksjon over hvordan man kan endre egen praksis for å redusere overdiagnostikk og unødvendig behandling. Metode: Forelesninger, summegrupper og gruppearbeid med pasientkasuistikker. Diskusjon og refleksjon i plenum. Onsdag 7. mai: kl Sesjon Velkommen og innledning ved Gisle Roksund Eksempler fra klinisk allmennpraksis, gruppearbeid, ved Bente Mjølstad Sikkerhet og usikkerhet i kliniske beslutninger. Hvorfor gjør vi for mye? Foredragsholder Odd Kvamme Diskusjoner og innlagt kaffepause Lunsj Helsepolitisk debatt NFAs årsmøte Driver massemedia helseopplysning eller helseformørkning? Innledere annonseres senere. 13

14 Torsdag 8. mai: kl Sesjon Ny dag, kliniske appetittvekkere, ved Bente Mjølstad og Gisle Roksund Prostatakreft. Hva er status? Er PSA en velsignelse eller forbannelse? Hvorfor er det så stor variasjon i forekomst av prostatakreft? Hvorfor er dødeligheten av prostatakreft fortsatt høy i Norge? Foredragsholdere Hans Johan Breidablikk og Christian Beisland Diskusjoner og innlagt kaffepause Fredag 9. mai: kl Sesjon Ny dag, kliniske appetittvekkere, ved Bente Mjølstad og Gisle Roksund Bildediagnostikk. Finner vi for mye når vi rekvirerer MR, CT, skjelettrøntgen, mammografi osv.? Om bl.a. mammografiscreening Foredragsholdere Mette Kalager, Erik Werner, Aage Indahl Diskusjoner og innlagt kaffepause Lunsj/utsjekking Sesjon Too much medicine? Myndighetenes ansvar og rolle Innledere: Anette Fosse, Petter Øgar, Pål Iden og Reidun Førde Diskusjoner og innlagt kaffepause kl Slutt 14

15 Om innledere og foredragsholdere: Bente Mjølstad, allmennlege, ph.d.-stipendiat, medlem i styre NFA Gisle Roksund, fastlege Skien, leder NFGP Odd Jarle Kvamme, fastlege Stord Hans Johan Breidablikk, fagdirektør Helse Førde, dr. med., tidligere allmennlege Christian Beisland, spesialist i urologi, overlege Haukeland universitetssykehus Mette Kalager, MD, ph.d., Universitetet i Oslo, Harvard School of Public Health Erik Werner, fastlege Arendal, ph.d. Aage Indahl, spesialist i fysikalsk medisin, overlege Kysthospitalet i Stavern Anette Fosse, fastlege Mo i Rana Petter Øgar, ekspedisjonssjef Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Pål Iden, fylkeslege Rogaland Reidun Førde, professor dr. med., Senter for medisinsk etikk 15

16 Kurs: Det moderne legekontor Kurset er godkjent som 15 timers emnekurs. Arrangør: Norsk forening for allmennmedisin Kurskomité: Jørn Kippersund (fastlege, Volda) og Line Cecilie Christiansen (fastlege, Stavanger) Onsdag 7. mai: Pasientjournalen : Velkommen og introduksjon, ved Line Cecilie Christiansen og Jørn Kippersund : Nasjonal kjernejournal, ved Bent A. Larsen : Pause : E-kommunikasjon med pasientene: timebestilling, reseptfornying, e-brev og e-konsultasjon, ved Ivar Halvorsen : EPJ på fjernserver, ved Bjarte Storaas : Lunsj Torsdag 8. mai: Pasienten og legen på kontoret : Moderne, teknologiske hjelpemidler i praksis hva og hvorfor? Ved Robert Burman : Ny i allmennpraksis. Oppstart og drift, presentasjon av dreiebok, allmennlege i spesialisering, ved Robert Burman : Pause : Arbeidstilsynet besøker legekontoret. Kvalitet og overordnede styringskrav, ved Anne Marte Rørvik : Fastlegeforskriften - disse kravene må vi møte, ved Line Cecilie Christiansen Lunsj 16

17 Fredag 9. mai - egen arbeidsdag : Hvordan mestre timelisten? Innledning og diskusjon. Innledere uavklart : Legekontor uten sekretærer - legene tar telefonen selv. Foredragsholder uavklart : Utsjekk og lunsj (lunsj starter kl ) : Innbokskontroll. Mestring av oppgave- og informasjonsstrøm, ved Jørn Kippersund : Rettferdig og enkel vaktplanlegging. Dokumentdeling med Google docs som verktøy, ved Jørn Kippersund : Oppsummering og evaluering, ved Jørn Kippersund og Line Cecilie Christiansen Foredragsholdere - det moderne legekontor Jørn Kippersund, fastlege, nattlegevaktsjef, Volda legesenter Line Cecilie Christiansen, fastlege/styremedlem NFA AU/ helsesjefens stedfortreder i fastlegesaker, Stavanger medisinske senter Anne-Marte Rørvik, kommunelege 1/fastlege, Stranda legesenter Ivar Halvorsen, fastlege/overlege, nestleder AF, Køhler legesenter, Stavanger Bjarte Storaas, fastlege, Nøste legekontor, Lier Bent Asgeir Larsen Robert Burman, allmennlege i spesialisering, ALIS- representant og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Vennesla legesenter 17

18 Årsmøte og landsrådsmøte Årsmøte Norsk forening for allmennmedisin (NFA) Onsdag 7. mai 2014: kl Alle medlemmer er velkomne og har tale-, forslags- og stemmerett. Innkalling med sakspapirer legges ut på NFAs hjemmeside Landsrådsmøte Allmennlegeforeningen (AF) Torsdag 8. mai 2014 kl Alle medlemmer er velkomne og har tale- og forslagsrett, men bare valgte landsrådsrepresentanter har stemmerett. Innkalling med sakspapirer legges ut på AFs hjemmeside 18

19 Kveldsprogram Mandag 19.00: Enkel middag på Ondonata i det gamle flytårnet på Fornebu. Tirsdag 18.00: Pizza og salatbuffet på Sjøflyhavna kro med quiz Onsdag 17:30: Felles avreise til Mathallen 18.00: Mathallen og omgivelser 19.00: Foajeen til Dansens hus, rett ved siden av Mathallen: Tapasbuffet og konsert med NuBorg. NuBorg består av: Gunhild Nyborg vokal, Peter Baden på trommer/programmering/effekter, Marius Reksjø på bass, og Bjørn Charles Dreyer på gitar. Hør smakebiter fra NuBurg på Youtube! Away With the Fairies Sparks Torsdag 19.30: Aperitiff 20.00: Festmiddag på hotellet 19

20 Påmelding Du finner oppdatert informasjon og lenke til påmelding på foreningenes hjemmesider: Allmennlegeforeningen: Norsk forening for allmennmedisin: Grunnkursdeltakerne må vente på endelig bekreftelse til påmeldingsfristen er utløpt, slik at det kan prioriteres riktig i henhold til opptaksreglene. For øvrige deltakere registreres påmeldingene fortløpende, og du vil da umiddelbart få bekreftelse på din plass. Påmeldingsfristen er 1. mars Congress-Conference AS bistår oss med registrering av deltakere og kan kontaktes via telefon: eller e-post: ved tekniske spørsmål. Andre henvendelser kan rettes til Karin Wallin: eller Anne Ormshammer: Påmelding Velkommen! 20

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 15. oktober2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 15. oktober2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 15. oktober2013 Dato: 15. oktober 2013 kl 10.00 18.00 Møtested: Deltakere: Referent: Scandic hotell Fornebu Kari Sollien, leder Ivar Halvorsen, nestleder Ole

Detaljer

Allmennmedisinsk våruke 4.-8. mai 2015 Fredrikstad Quality hotel Fredrikstad

Allmennmedisinsk våruke 4.-8. mai 2015 Fredrikstad Quality hotel Fredrikstad Allmennmedisinsk våruke 4.-8. mai 2015 Fredrikstad Quality hotel Fredrikstad Illustrasjoner: Colourbox Grunnkurs A Grunnkurs D Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs Kurs: Ultralyd Kurs: Det moderne legekontor

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Mandag 13.06.2016 11.00-17.30 Faget Allmennmedisin MANDAG 13 JUNI 2016 11.00-11.15 Velkommen. 11.15-12.00 Hjelp jeg har blitt fastlege Rapport fra 35 år

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Mandag 15.06.15 kl. 11.00-17.45 Kursleder Jakob Bjertnæs, Spesialist i Allmennmedisin og fastlege på Gløshaugen legesenter Faget Allmennmedisin; 11.00-12.00

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 18. juni 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Tirsdag 26. mai 2015 kl. 17.00 20.00 Møtested: Deltakere: Referent: Scandic Nidelven hotell Trondheim Kari Sollien Ivar Halvorsen

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel Mandag 15.06.15 kl. 11.00-17.45 Kursleder Jakob Bjertnæs, Spesialist i Allmennmedisin og fastlege på Gløshaugen legesenter Faget Allmennmedisin;

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Referat fra årsmøte 2016 i Norsk forening for allmennmedisin

Referat fra årsmøte 2016 i Norsk forening for allmennmedisin Referat fra årsmøte 2016 i Norsk forening for allmennmedisin Sted: Quality Grand Hotel Kongsberg, torsdag 12. mai kl. 13 17 Det var totalt 184 personer til stede, herunder medlemmer, assosierte medlemmer,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. 20. september 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. 20. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 19. 20. september 2013 Dato: 19. 20. september 2013 Møtested: Deltakere: Referent: Palma de Mallorca Kari Sollien, leder Ivar Halvorsen, nestleder Egil Johannesen

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Mandag 4. mai 2015 kl. 12.00 18.00 Møtested: Deltakere: Referent: Quality Hotel Fredrikstad Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen Bjørn Nordang

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 27. august 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 18. juni 2015 kl. 10.00 16.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes Hus Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen

Detaljer

Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort

Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort Grunnkurs A Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs Emnekurs Akuttmedisin for allmennleger Emnekurs Allmennlegen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. februar 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. februar 2013 Godkjent 7. mars 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. februar 2013 Dato: 13. februar 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Forfall: Referent: Legenes hus Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

ALLMENNMEDISINSK VÅRUKE 22. 26. april 2013

ALLMENNMEDISINSK VÅRUKE 22. 26. april 2013 ALLMENNMEDISINSK VÅRUKE 22. 26. april 2013 Bodø Radisson Blu Grunnkurs D Kurs i helsepolitikk Kurs i mindfulness Valgfritt kurs: «Det moderne legekontor» Emnekurs: «Psykisk lidelse - fra plager til katastrofer»

Detaljer

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling OBLIGATORISK KURS G Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling Sted: Radisson Blu, Bodø Tid: 29. september til 3. oktober 2014 Kurskomite: Jarand Gjestland, Hege Aune Jørgensen og Raymond

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013 Godkjent 19. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Forfall: Trondheim Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. juni 2014

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. juni 2014 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 19. juni 2014 Dato: Mandag 19. juni 2014 kl. 10.00 16.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes hus Kari Sollien, leder Ivar Halvorsen, nestleder Egil Johannesen

Detaljer

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling OBLIGATORISK KURS G Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling Sted: Radisson Blu, Bodø Tid: 29. september til 3. oktober 2014 Kurskomite: Jarand Gjestland, Hege Aune Jørgensen og Raymond

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter, referenter og tellekorps.

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter, referenter og tellekorps. Referat Norsk forening for allmennmedisins årsmøte 2015 Sted: Quality Hotell Fredrikstad, 7. mai 2015 kl. 13-18 Det var totalt 125 personer til stede, herunder medlemmer, assosierte medlemmer, gjester

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. januar 2014

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. januar 2014 Godkjent 11. februar 2014 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. januar 2014 Dato: Mandag 13. januar 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes hus Kari Sollien, leder Ivar

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Allmennmedisinsk våruke 7. - 11. mai 2012 Larvik Farris Bad

Allmennmedisinsk våruke 7. - 11. mai 2012 Larvik Farris Bad Allmennmedisinsk våruke 7. - 11. mai 2012 Larvik Farris Bad Grunnkurs C Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs Emnekurs: Akuttmedisin Emnekurs: "Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet Velkommen til

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Utdanningsforbundet Buskerud, Telemark og Vestfold Clarion Collection hotell Tollboden i Drammen 16.-17.

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 1 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

INVITASJON. Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisins kurs Solstrand Hotel & Bad, Os 19. mai 23. mai 2014:

INVITASJON. Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisins kurs Solstrand Hotel & Bad, Os 19. mai 23. mai 2014: INVITASJON Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisins kurs Solstrand Hotel & Bad, Os 19. mai 23. mai 2014: Kurskomité: Bernt-Olaf Flem, Straume Legesenter Axel Heienberg, Nygårdsgaten

Detaljer

ALIS VEST TILTAK FOR KVALIFISERING OG REKRUTTERING AV LEGER TIL KOMMUNENE

ALIS VEST TILTAK FOR KVALIFISERING OG REKRUTTERING AV LEGER TIL KOMMUNENE ALIS VEST TILTAK FOR KVALIFISERING OG REKRUTTERING AV LEGER TIL KOMMUNENE PROSJEKT FOR REKRUTTERING AV LEGER TIL KOMMUNENE I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE nye data Fastlegehjemler uten ansatt

Detaljer

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Grunnkurs D, Våruka 2016 Elin O. Rosvold, leder Hva er en forskerskole? Forskningsrådet finansierer 15 forskerskoler Formål: Heve kvaliteten på forskerutdanningen

Detaljer

Kurs 7 i forhold til nye spesialistregler og nytt kurskrav for spesialiteten samfunnsmedisin:

Kurs 7 i forhold til nye spesialistregler og nytt kurskrav for spesialiteten samfunnsmedisin: Nytt kurs sept 2012 (Program pr. 270312) Kurs 7 i forhold til nye spesialistregler og nytt kurskrav for spesialiteten samfunnsmedisin: Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 27. november 2014

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 27. november 2014 Godkjent 28. januar 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 27. november 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Forfall: Referent: Raumergården, Ask i Gjerdrum

Detaljer

Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon?

Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon? Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon? Presentasjon av kollegabasert terapiveiledning (KTV-projektet) Svein Gjelstad, forsker Morten Lindbæk, Jørund Straand Allmennmedisinsk

Detaljer

Det var 109 stemmeberettigede til stede, i tillegg til gjester og sekretariat.

Det var 109 stemmeberettigede til stede, i tillegg til gjester og sekretariat. Referat Norsk forening for allmennmedisins årsmøte 2012 Sted: Farris Bad, Larvik, 12. mai 2012 kl 13.00-17.00 Det var 109 stemmeberettigede til stede, i tillegg til gjester og sekretariat. Til behandling

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2018 Tromsø: LINKEN - Forskningsparken Møtesenter 13.-14. mars GODT ARBEID ER GOD HELSE Arbeidshelse - kunnskap i teori og

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM ARBEIDSPROGRAM 2017-2019 Fastlegene opplever økende press på egen arbeidshverdag, og vi frykter at dette kan gå ut over pasientbehandlingen. Det er blitt tydelig at fastlegeordningen sliter med betydelige

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag 30.3.17 Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl 10.00 15.00 Tilstede på Flesland: Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Ole Johan Bakke, Kristin Cotta

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. oktober 2014

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. oktober 2014 Godkjent 4. november 2914 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. oktober 2014 Dato: Mandag 13. oktober 2014 kl. 13.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes hus Kari Sollien, leder Ivar

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

Utredning av demens og behandling i praksis

Utredning av demens og behandling i praksis Utredning av demens og behandling i praksis Fordypningskurs 10 studiepoeng Geilo, 14. 18, september 2009 Søknadsfrist 19. juni 2009 Utredning av demens og behandling i praksis Dette fordypningskurset er

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer Kort presentasjon av seminarets forelesere Jon Morten Melhus er blant

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17.

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17. Kursguide til kurs i Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17.januar 2014 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 4 Utvalgte temaer Plan for

Detaljer

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Høstmøtet 2016 21-22.Oktober 2016 Kviknes Hotel Balestrand Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 21.oktober 9:30 Frammøte Kaffi og rundstykker Sal 1 10:00-10:10 Åpningstale Kurs

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Program Geilokurset formiddagskurset har tema: Kardiologi - kveldskurset har tema: Mestring

Program Geilokurset formiddagskurset har tema: Kardiologi - kveldskurset har tema: Mestring Program Geilokurset 2018 - formiddagskurset har tema: Kardiologi - kveldskurset har tema: Mestring Påmelding Du kan logge deg inn med HPR-nummer og etternavn som gir deg en side med ferdig utfylte personalia.

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i nord Samling 3 2.-3. juni 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Fra kaos til kontroll? Tirsdag 2. juni 10.30 Oppstart og velkommen ved prosjektledelsen 10.45 Fremtidens

Detaljer

Kurs nr.: O-28620 ved Universitetet i Oslo/Glittreklinikken. Grunnkurs i lungesykdommer for hovedspesialiteten indremedisin 16. - 20.

Kurs nr.: O-28620 ved Universitetet i Oslo/Glittreklinikken. Grunnkurs i lungesykdommer for hovedspesialiteten indremedisin 16. - 20. Kurs nr.: O-28620 ved Universitetet i Oslo/Glittreklinikken. Grunnkurs i lungesykdommer for hovedspesialiteten indremedisin 16. - 20. november 2015 Spesialitetskomitèens godkjenninger: Allmennmedisin Videreutdanning:

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 5. mai 2014

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 5. mai 2014 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 5. mai 2014 Dato: Mandag 5. mai 2014 kl. 10.30 17.00 Møtested: Quality Hotel Expo Fornebu Deltakere: Kari Sollien, leder frem til kl 15.30 Ivar Halvorsen,

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen Felles opplæring Vår dato: 02.01.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. Mandag 22. april 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. Mandag 22. april 2013 Godkjent 3. mai 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Mandag 22. april 2013 Dato: 22. april 2013 kl. 13.00 17.30 Møtested: Deltakere: Referent: Radisson Blu Hotell i Bodø Trond Egil Hansen,

Detaljer

Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012

Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012 Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012 Noen nøkler til god ReHabilitering; kvalitet, samhandling og kompetanse Mandag 22. oktober 09.30 Velkommen til årets ReHabiliteringskonferanse 09.40

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 25.-27. januar 2017 På Thon hotels Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Karin Fevaag Larsen arbeider med person- og organisasjonsutvikling i sitt firma NY

Detaljer

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Årgang 16 EKSTRANUMMER 2008 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING EKSTRA EKSTRA EKSTRA EKSTRA Innhold: Æresmedlem Honorar Europeisk konferanse i flymedisin NFF kurs! Ved en inkurie

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger

Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger p Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger på Diakonhjemmet Sykehus Diakonhjemmet Sykehus inviterer til EMNEKURS I REVMATOLOGI 2017 TIDLIG DIAGNOSE OG BEHANDLINGSSTRATEGI VED INFLAMMATORISK

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 2. november 2016 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 24. og fredag 25. september 2015 Møtested: Barcelona Deltakere: Kari Sollien, leder Tom Ole Øren, nesteleder Egil Johannesen

Detaljer

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006-9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006 - For fjerde år på rad inviterer Dataforeningen Trøndelag sammen med Næringsforeningen til

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Invitasjon til «EMNEKURS I HJERTE-KARSYKDOM 2017» ved Diakonhjemmet Sykehus

Invitasjon til «EMNEKURS I HJERTE-KARSYKDOM 2017» ved Diakonhjemmet Sykehus p Invitasjon til «EMNEKURS I HJERTE-KARSYKDOM 2017» ved Diakonhjemmet Sykehus Velkommen til «Emnekurs i hjerte-karsykdom for fastleger, allmennleger og sykehjemsleger». Kurset holdes over tre kvelder i

Detaljer

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at:

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at: Sak 5 Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter Gjeldende vedtekter er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 8. mai 2014. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 26.-27. OKTOBER 2015 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Program Helse i utvikling -12

Program Helse i utvikling -12 Program Helse i utvikling -12 1. november 2012 UBC på Ullevål stadion Plenum 10.00 13.15 10.00 Kunstnerisk innslag Trioen Waits for nobody med Fredrik Otterstad (kontrabass/vokal), Karl-Erik Bø (piano/vokal)

Detaljer

PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012

PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012 PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012 Thon Hotell Ullevaal Stadion, Oslo Velkommen til Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. og 23. mars 2012 Thon Hotel Ullevaal Stadion, Oslo Symposiet retter

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Onsdag 11. mars 2015 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes Hus Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen Bjørn Nordang Tone Dorthe

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 23. mai 2016 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Mandag 9. mai 2016 Møtested: Kongsberg Deltakere: Kari Sollien, leder Tom Ole Øren, nestleder Kirsten Rokstad Christina Fredheim

Detaljer

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 PROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til det tradisjonsrike Lundbecksymposiet som denne gangen går av stabelen i Oslo 13. september.

Detaljer

PROGRAM. Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin

PROGRAM. Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin PROGRAM Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin En tverrfaglig konferanse for helsepersonell i norske sykehjem, r og sykehus Tirsdag 8. og onsdag 9. mars 2016 på Thon Hotell Vika Atrium i Oslo

Detaljer

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på:

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på: Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Svolvær, Thon hotell Lofoten 13-14 juni Pasientforløp Så viktig, så vanskelig Trykk her for påmelding Påmelding innen 25 mai 2017 på: wwwnlsh/samhandling2017

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer