Allmennmedisinsk våruke mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allmennmedisinsk våruke 5.-9. mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu"

Transkript

1 Allmennmedisinsk våruke mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu Illustrasjoner: Colourbox Grunnkurs D Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs HMS-kurs Emnekurs: Overdiagnostisering Emnekurs: Det moderne legekontor NFAs årsmøte 7. mai AFs landsrådsmøte 8. mai

2 Velkommen til Oslo Oslo har alt! Storby. Mangfoldig befolkning som har passert innbyggere i 2013, med forventet økning til i Operaen og Barcode. Holmenkollen og marka. Vigelandsparken, Munch-museet. Oslofjorden og øyene. Maktsentrum. Huser Kongen, Stortinget og Regjeringen. Universitet og kunnskapssentre. Oslo universitetssykehus. Nærmere 500 fastleger. Oslo tilhører hele Norge. I 2014 feirer nasjonen 200-årsjubileum for Grunnloven. Oslo markerer 700 år som Norges hovedstad etter at kongen fastsatte at prosten ved Mariakirken skulle være kongens kansler i For 100 år siden startet Munch arbeidet med Auladekorasjonene, Historien, Solen og Alma Mater. Oslo, verdens fjerde dyreste by å bo, ifølge The Economist Tigerstaden, tidligere Christiania: denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den... Her ligger regjeringskvartalet og høyblokka fortsatt avsperret. Oslo, byen der alle barn har mobiltelefon, men ikke lenger lommekniv. Men kan bli ranet på åpen gate. Allmennmedisinsk våruke har valgt å holde arrangementene nær vannet som er selve grunnlaget for Oslo. Vi håper å kunne innby til nye bekjentskaper og nye møter mellom unge og "gamle" kolleger. Hotel Expo på Fornebu ligger fredelig blant øyene i Oslofjorden. Her huses Våruka med et spennende og aktuelt program. Grunnkurs for yngre kolleger er signal om rekruttering og videreutdanning i allmennmedisinen. Ledelseskurset anbefales på det sterkeste. Ledelse og utvikling av det moderne legekontor må vi selv ta ansvar for, på samme måte som HMS-arbeid i våre små bedrifter. Overdiagnostikk er en trussel for helsevesenets rammer og befolkningens helse. Kan allmennmedisinen ta utfordringen? Vi skal få pizza og salatbuffet på Sjøflyhavna kro - med quiz. Akerselva er grensen mellom øst og vest og renner fra Maridalsvannet gjennom blant andre Sagene og Grünerløkka bydeler, og munner ut i Bjørvika. Fra marka til Operaen. Her finner vi gamle Oslo der industrialiseringen startet. Vi inviterer på omvisning i Mathallen, matmarkedet i det tidligere Vulkan Jernstøperi, bygd i 1908 ved nedre Akerselva. Her ligger også Dansens hus hvor inviterer vi til tapasbuffet med konsert med Gunhild Nyborg (legekollega) med band. Vi ønsker alle allmennleger velkommen til spennende og hyggelige dager! Hilsen hovedkomiteen, Nina Wiggen, Egil Johannesen og Bjørn Sletvold 2

3 Allmennmedisinsk våruke 2014, Oslo Mandag 5. mai Tirsdag 6. mai Onsdag 7. mai Torsdag 8. mai Fredag 9. mai Grunnkurs D Grunn- Grunnkurs Ledelses- Grunn Ledelses- Grunn 9-17 kurs D D kurs kurs D kurs kurs D HMS-kurs Idèrommet max 42 personer Rom O4 Rom O pers Kurs i helsepolitikk Lunsj Rom O4 Emnekurs Overdiagnostikk Café 42 Expo Lunsj Det moderne lege- kontor Expo Expo Rom O4 Café 42 Emnekurs Det Over- moderen diagnostikk lege- kontor Rom O4 Emnekurs Ledelseskurs Overdiagnostikk Det moderen lege- Expo Expo 2 Expo 1 Café 42 Expo 3 Expo 2 Expo Lunsj Lunsj Caféoppsett Caféoppsett HMS-kurs 42 Helsepolitikk Årsmøte NFA Landsrådsmøte AF Grunn- Over- Det plasser kurs D diagnostikk moderen max 90 Grunnkurs D Grunnkurs 120 pers legekt. personer D Ledelseskurs Sjøflyhavna pizza og quiz Mathallen konsert med Gunhild Nyborg m/band og tapas Middag Odonata Festmiddag 3

4 K u r s p r o g r a m Grunnkurs D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer Obligatorisk grunnkurs i allmennmedisin, søkt godkjent med 30 timer. Kurskomite: Jørund Straand, Morten Lindbæk, Mette Brekke, Alle ved avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Antall deltakere: Inntil 42 Kursdeltakerne oppfordres til å ta med egen PC mtp. litteratursøk m.v. En viktig del av Grunnkurs D utgjøres av et langsgående gruppearbeid i 8 «prosjektmøter». Gruppene vil motta veiledning underveis. I løpet av prosjektmøtene skal hver gruppe utvikle (så langt råd er) en plan for et egendefinert forskningsprosjekt. Før kurset bør derfor alle tenke etter for å komme på et ubesvart spørsmål fra allmennmedisinsk praksis og som man ønsker at gruppa skal ta fatt i: omforme spørsmålet til forskbar problemstilling og utvikle dette videre til en prosjektplan for et mindre forskningsprosjekt. Nærmere opplysninger om gruppearbeidet og om kurset vil bli lagt ut på forskningsenheten.no. Timeplan for kurset (forbehold om mindre endringer) Mandag 5. mai: kl Fra idé til forskbart spørsmål: Planlegging er halve jobben! Orientering om kurset (Jørund Straand) Fra idé til prosjekt 1: Allmennmedisin som forskningsbasert fag (Straand) Fra idé til prosjekt 2: Planlegging er halve jobben. Arbeidsplan ( protokoll ) for prosjektet. Hva hører hjemme i en forskningsprotokoll? (Straand) Prosjektmøte 1: Bli kjent med hverandre i gruppen. Idéutveksling om aktuelt prosjekt for videre gruppearbeid Lunsj 4

5 13:00 Prosjektklinikk: Allmennmedisinske forskere presenterer egne prosjekter (15 min. hver) AFU-prosjekt 1: Kommunikasjon om medikamentlister (Karin Frydenberg) AFU-prosjekt 2: Diabetes i en fastlegepraksis(gunnar Mouland) AFU-prosjekt 3: Legevaktbesøk til sykehjem (Ingrid Rolfsjord) AFU->AMFF: Ukomplisert cystitt: Selexid versus Ibux (Ingvild Vik) 14:15 Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon? (Svein Gjelstad) 15:15 Forskning basert på spørreskjema (Mette Brekke) 16:00 Prosjektmøte 2: Hvilket prosjekt skal det satses på i vår gruppe? Slutt Tirsdag 6. mai: kl Hva har andre gjort? Litteratursøk og kvalitetsvurdering. Jus og etikk Trenger allmennmedisinen å være kunnskapsbasert (1)? Om litteratursøk og vurdering av kvalitet (Atle Klovning) Trenger allmennmedisinen å være kunnskapsbasert (2)? Om vurdering av studiers validitet (Klovning) Prosjektmøte Lunsj Prosjektklinikk: Allmennmedisinske forskere presenterer egne prosjekter (15 min. hver) o Vitamin D-mangel og muskelkraft (Kirsten Valebjørg Knutsen) o Behandling av Erytma migrans (Knut Eirik Eliassen) o Akupunktur mot lumbago (Trygve Skonnord) o Overdose/rus på Oslo legevakt (Odd Martin Vallernes) Prosjektmøte Forskningsjus og forskningsetikk i et nøtteskall (Dag Bruusgaard) Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) (Elin Olaug Rosvold) 17:00 Slutt 5

6 Onsdag 7. mai: kl Klinisk forskning med kvantitative metoder Er diagnosen riktig? Forskning om diagnostiske tester/kriterier. Introduksjon til klinisk-epidemiologiske grunnbegreper (Morten Lindbæk) Virker behandlingen slik vi ønsker? Randomiserte kontrollerte studier i allmennpraksis (Lindbæk) Prosjektmøte Hvor mange pasienter må inkluderes? Litt statistikk, styrkeberegning (Morten Lindbæk) Lunsj Torsdag 8. mai: kl Kvalitative forskningsmetoder Kvalitativ forskning i allmennpraksis 1, ved Sigurd Høye Hva er kvalitative forskningsmetoder, og når er de aktuelle? Hva skal til for å sikre vitenskapelig kvalitet? Kvalitativ forskning i allmennpraksis 2, ved Sigurd Høye Måter å samle inn kvalitative data (intervju, fokusgrupper, deltakende observasjon) Prosjektmøte Lunsj 6

7 Fredag 9. mai: kl Penger inn og formidling ut. Minikongress Kursleder: Jørund Straand Penger til forskning: Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU), Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) (Mette Brekke) Prosjektmøte Når vi ikke lenger kan stole på forskningen: Publication bias (Jørund Straand) Formidling av forskning til kolleger og publikum (foredragsholder ikke fastsatt) Lunsj Prosjektmøte 8: Minikongress. Hver gruppe presenterer sitt prosjektarbeid i plenum Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Avslutning/kursbevis/evaluering Slutt 7

8 Kurs i helsepolitikk Kurset er godkjent med seks valgfrie timer. Kurset er obligatorisk for Allmennlegeforeningens landsrådsrepresentanter. Kursarrangør: Allmennlegeforeningen Kurskomité: Ivar Halvorsen og Ole Henrik Krat Bjørkholt Tirsdag 6. mai: kl Helsepolitisk debatt Fastlegen og kommunen i samhandling? Samhandlingsreformens hovedgrep har allmenn tilslutning mer kan og bør bli håndtert utenfor sykehus. Dette krever mer, både av kommunene og av legene. Hvilket ansvar skal kommunene ta for kapasitet, kvalitet og kompetanse? Hva trengs av lokale strukturer for å få det til? Innledere: Ketil Kjenseth, helse- og omsorgskomiteen, ved Tone Marie Nybø Solheim, avdelingsdirektør i KS, Helse og velferd. Kari Sollien, leder Allmennlegeforeningen (Øvrige innledere annonseres senere) Lunsj Ny særavtale nye utfordringer Særavtalen er i vesentlig endring, med innfasing av nye vernebestemmelser i legevakt. Hvordan skal avtalen omsettes i praksis? Lokale løsninger? Forelesere: Annonseres senere Legevakt i endring. Hvordan vil vi ha det? Innledere: Marit Hermansen, leder av Dnlfs legevaktutvalg Ivar Halvorsen, medlem Dnlfs legevaktutvalg Oppsummering og veien videre Oppsummering av dagen ved Allmennlegeforeningens leder Kari Sollien Avslutning 8

9 Ledelseskurs Allmennlegeforeningen har innledet et samarbeid med Universitetet i Oslo om ledelseskurs for leger i primærhelsetjenesten. Sammen har vi utarbeidet dette kurset til Våruka i år. Kurset er søkt godkjent med 15 timer i spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin. Arrangør: Allmennlegeforeningen Kurskomité: Tone Dorthe Sletten (fastlege i Trondheim), Kirsten Rokstad (fastlege i Bergen) og Jeanette H Magnus, dr.med., Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo Onsdag 7. mai: kl Et veldrevet legekontor, hva skal til, og hvordan lede seg frem dit. Følg lederen", er du leder i dag? Hva er det som er mest suksessfullt ved mitt kontor? Hvilke grep gjorde jeg, og hvorfor tror jeg det fungerer så bra? Torsdag 8. mai: kl Ledelse, strategi og kultur, relevant i praksis? Et legekontor, som alle bedrifter trenger en bevissthet på - og en forankring i hva som er viktigst for oss. Hva er det vi skal være gode på, og hvordan skal vi komme dit? Fredag 9. mai: kl Samarbeid, utvikling og endring, skal dette ledes? Den vanskelige medarbeideren/kollegaen, hva gjør vi? 9

10 Kurset legges opp som en kombinasjon mellom forelesninger, gruppearbeid og case. Det blir mulighet for de som melder seg på, til å sende inn case fra egen praksis. Noen av disse vil kunne bli benyttet I gruppearbeid. Vi ønsker oss utkast til case (1-2 sider), f.eks. innen ett av områdene under: o Et veldrevet legekontor? o Den krevende medarbeideren o Konflikten med helsesjefen o Krevende samhandling o Folkehelseutfordringen Kursdeltakerne vil få tilsendt mer informasjon om casene etter at påmeldingsfristen er utløpt. 10

11 HMS-kurs for arbeidsgivere i henhold til arbeidsmiljøloven 3-5 Arbeidsmiljøloven 3-5 pålegger arbeidsgiver en plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette kurset tilfredsstiller kravene til HMS-opplæringen i arbeidsmiljøloven, og er særlig tilpasset små virksomheter som fastlegekontorer. For allmennmedisin er kurset godkjent med seks valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning. For samfunnsmedisin er kurset godkjent med seks timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering i spesialistenes etterutdanning. Arrangør: Legeforeningen ved avdeling for jus og arbeidsliv. Mandag 5. mai: Oversikt over aktuelt regelverk, herunder blant annet: o Hvorfor eget HMS-kurs for ledere o Hva er HMS? o Hvorfor bør man jobbe med arbeidsmiljøet og HMS o Formålet med systematisk HMS-arbeid o Nærmere om arbeidsmiljølovens bestemmelser om HMS o Annet aktuelt HMS-regelverk av betydning for mindre legevirksomheter o Hvordan få til et godt HMS-arbeid, herunder internkontroll o Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykmeldte arbeidstakere o De ulike aktørene i HMS-arbeidet o Reglene om bedriftshelsetjeneste (BHT) Lunsj Ved sjefadvokat Frode Solberg og seksjonssjef/advokat Hanne Gillebo-Blom fra avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen. 11

12 Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet. Sammenhengen mellom generelle krav til HMS og særskilte plikter etter helserettslig regelverk. Tilsynsmyndighetenes rolle. Herunder blant annet: o Helsepersonellovens krav. Arbeidsgivers ansvar som ansvarlig for virksomheten, jf. helsepersonelloven 16 og 17 o Forsvarlighetsbegrepet o Håndtering av pasientopplysninger o Vold og trusler på legekontoret ledelsens ansvar og aktuelle tiltak o Forhold til taushetsplikten o Håndtering av smittefarlig avfall Ved assisterende direktør og advokat Lars Duvaland i avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold, ved generalsekretær Geir Riise i Legeforeningen 12

13 Emnekurs: Overdiagnostikk o For mye medisin og unødvendig behandling? o Hva kan og bør allmennlegen gjøre? Kurset er søkt godkjent med 18 timer for emnekurs, tellende for videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin. Arrangør: Norsk forening for allmennmedisin Kurskomité: Bente Mjølstad og Gisle Roksund Mål med kurset: Deltagerne skal etter endt kurs kjenne til fenomenene overdiagnostikk og unødvendig behandling i medisinen. De skal ha fått økt bevissthet rundt problemstillingen og innsikt i problemets størrelse og kompleksitet. Kurset skal stimulere til refleksjon over hvordan man kan endre egen praksis for å redusere overdiagnostikk og unødvendig behandling. Metode: Forelesninger, summegrupper og gruppearbeid med pasientkasuistikker. Diskusjon og refleksjon i plenum. Onsdag 7. mai: kl Sesjon Velkommen og innledning ved Gisle Roksund Eksempler fra klinisk allmennpraksis, gruppearbeid, ved Bente Mjølstad Sikkerhet og usikkerhet i kliniske beslutninger. Hvorfor gjør vi for mye? Foredragsholder Odd Kvamme Diskusjoner og innlagt kaffepause Lunsj Helsepolitisk debatt NFAs årsmøte Driver massemedia helseopplysning eller helseformørkning? Innledere annonseres senere. 13

14 Torsdag 8. mai: kl Sesjon Ny dag, kliniske appetittvekkere, ved Bente Mjølstad og Gisle Roksund Prostatakreft. Hva er status? Er PSA en velsignelse eller forbannelse? Hvorfor er det så stor variasjon i forekomst av prostatakreft? Hvorfor er dødeligheten av prostatakreft fortsatt høy i Norge? Foredragsholdere Hans Johan Breidablikk og Christian Beisland Diskusjoner og innlagt kaffepause Fredag 9. mai: kl Sesjon Ny dag, kliniske appetittvekkere, ved Bente Mjølstad og Gisle Roksund Bildediagnostikk. Finner vi for mye når vi rekvirerer MR, CT, skjelettrøntgen, mammografi osv.? Om bl.a. mammografiscreening Foredragsholdere Mette Kalager, Erik Werner, Aage Indahl Diskusjoner og innlagt kaffepause Lunsj/utsjekking Sesjon Too much medicine? Myndighetenes ansvar og rolle Innledere: Anette Fosse, Petter Øgar, Pål Iden og Reidun Førde Diskusjoner og innlagt kaffepause kl Slutt 14

15 Om innledere og foredragsholdere: Bente Mjølstad, allmennlege, ph.d.-stipendiat, medlem i styre NFA Gisle Roksund, fastlege Skien, leder NFGP Odd Jarle Kvamme, fastlege Stord Hans Johan Breidablikk, fagdirektør Helse Førde, dr. med., tidligere allmennlege Christian Beisland, spesialist i urologi, overlege Haukeland universitetssykehus Mette Kalager, MD, ph.d., Universitetet i Oslo, Harvard School of Public Health Erik Werner, fastlege Arendal, ph.d. Aage Indahl, spesialist i fysikalsk medisin, overlege Kysthospitalet i Stavern Anette Fosse, fastlege Mo i Rana Petter Øgar, ekspedisjonssjef Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Pål Iden, fylkeslege Rogaland Reidun Førde, professor dr. med., Senter for medisinsk etikk 15

16 Kurs: Det moderne legekontor Kurset er godkjent som 15 timers emnekurs. Arrangør: Norsk forening for allmennmedisin Kurskomité: Jørn Kippersund (fastlege, Volda) og Line Cecilie Christiansen (fastlege, Stavanger) Onsdag 7. mai: Pasientjournalen : Velkommen og introduksjon, ved Line Cecilie Christiansen og Jørn Kippersund : Nasjonal kjernejournal, ved Bent A. Larsen : Pause : E-kommunikasjon med pasientene: timebestilling, reseptfornying, e-brev og e-konsultasjon, ved Ivar Halvorsen : EPJ på fjernserver, ved Bjarte Storaas : Lunsj Torsdag 8. mai: Pasienten og legen på kontoret : Moderne, teknologiske hjelpemidler i praksis hva og hvorfor? Ved Robert Burman : Ny i allmennpraksis. Oppstart og drift, presentasjon av dreiebok, allmennlege i spesialisering, ved Robert Burman : Pause : Arbeidstilsynet besøker legekontoret. Kvalitet og overordnede styringskrav, ved Anne Marte Rørvik : Fastlegeforskriften - disse kravene må vi møte, ved Line Cecilie Christiansen Lunsj 16

17 Fredag 9. mai - egen arbeidsdag : Hvordan mestre timelisten? Innledning og diskusjon. Innledere uavklart : Legekontor uten sekretærer - legene tar telefonen selv. Foredragsholder uavklart : Utsjekk og lunsj (lunsj starter kl ) : Innbokskontroll. Mestring av oppgave- og informasjonsstrøm, ved Jørn Kippersund : Rettferdig og enkel vaktplanlegging. Dokumentdeling med Google docs som verktøy, ved Jørn Kippersund : Oppsummering og evaluering, ved Jørn Kippersund og Line Cecilie Christiansen Foredragsholdere - det moderne legekontor Jørn Kippersund, fastlege, nattlegevaktsjef, Volda legesenter Line Cecilie Christiansen, fastlege/styremedlem NFA AU/ helsesjefens stedfortreder i fastlegesaker, Stavanger medisinske senter Anne-Marte Rørvik, kommunelege 1/fastlege, Stranda legesenter Ivar Halvorsen, fastlege/overlege, nestleder AF, Køhler legesenter, Stavanger Bjarte Storaas, fastlege, Nøste legekontor, Lier Bent Asgeir Larsen Robert Burman, allmennlege i spesialisering, ALIS- representant og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Vennesla legesenter 17

18 Årsmøte og landsrådsmøte Årsmøte Norsk forening for allmennmedisin (NFA) Onsdag 7. mai 2014: kl Alle medlemmer er velkomne og har tale-, forslags- og stemmerett. Innkalling med sakspapirer legges ut på NFAs hjemmeside Landsrådsmøte Allmennlegeforeningen (AF) Torsdag 8. mai 2014 kl Alle medlemmer er velkomne og har tale- og forslagsrett, men bare valgte landsrådsrepresentanter har stemmerett. Innkalling med sakspapirer legges ut på AFs hjemmeside 18

19 Kveldsprogram Mandag 19.00: Enkel middag på Ondonata i det gamle flytårnet på Fornebu. Tirsdag 18.00: Pizza og salatbuffet på Sjøflyhavna kro med quiz Onsdag 17:30: Felles avreise til Mathallen 18.00: Mathallen og omgivelser 19.00: Foajeen til Dansens hus, rett ved siden av Mathallen: Tapasbuffet og konsert med NuBorg. NuBorg består av: Gunhild Nyborg vokal, Peter Baden på trommer/programmering/effekter, Marius Reksjø på bass, og Bjørn Charles Dreyer på gitar. Hør smakebiter fra NuBurg på Youtube! Away With the Fairies Sparks Torsdag 19.30: Aperitiff 20.00: Festmiddag på hotellet 19

20 Påmelding Du finner oppdatert informasjon og lenke til påmelding på foreningenes hjemmesider: Allmennlegeforeningen: Norsk forening for allmennmedisin: Grunnkursdeltakerne må vente på endelig bekreftelse til påmeldingsfristen er utløpt, slik at det kan prioriteres riktig i henhold til opptaksreglene. For øvrige deltakere registreres påmeldingene fortløpende, og du vil da umiddelbart få bekreftelse på din plass. Påmeldingsfristen er 1. mars Congress-Conference AS bistår oss med registrering av deltakere og kan kontaktes via telefon: eller e-post: ved tekniske spørsmål. Andre henvendelser kan rettes til Karin Wallin: eller Anne Ormshammer: Påmelding Velkommen! 20

Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort

Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort Grunnkurs A Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs Emnekurs Akuttmedisin for allmennleger Emnekurs Allmennlegen

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 ÅRSMELDING 2014 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON... 18 7 HØRINGSUTTALELSER...

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 ÅRSMELDING 2013 Innhold Side 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON...

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer 1 Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer Rapport om erfaringene fra ni læringsnettverk gjennomført i prosjektet SAK-Innhold 2010/2012 Februar 2013 2 Tittel Praksisnær kvalitetsforbedring ved

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 11/52 Fullført og godkjent den 20.10. 2011 Referat fra Sentralstyrets møte 19.10 2011 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:. President Hege

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13. AlfA-p r o fi le n. Kjell Dalby. Nr 2 2009 AlfA 1

Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13. AlfA-p r o fi le n. Kjell Dalby. Nr 2 2009 AlfA 1 Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13 AlfA-p r o fi le n Kjell Dalby Nr 2 2009 AlfA 1 2 Alfa Nr 2 2009 Kjære kolleger redaktøren redakt ren leder Alfa er på plass med faste spalter

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo 1990 2010

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo 1990 2010 Øivind Larsen (red.) Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo 1990 2010 Erindringsseminar i Det norske Videnskapsakademi 12. mai 2011 Program Sted: Drammensveien 78, 0217 Oslo

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Fokus på faste stillinger

Fokus på faste stillinger Nr. 1 mars 2010 Magasin for Yngre legers forening Fokus på faste stillinger Vi er nesten 7 000 yngre leger som er midlertidig ansatt. Mange av oss tilbys svært kortvarige vikariater. Side 8 intervju med

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015

TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015 aput et orpus TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Innhold Historisk begivenhet... 4 Obduksjonsteknikerne: Kompetanseløft... 6 Skjema

Detaljer

Jan Emil Kristoffersen

Jan Emil Kristoffersen Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 1-2009. Årgang 13 Alfa-profilen Jan Emil Kristoffersen Nr 1 2009 Alfa 1 2 Alfa Nr 1 2009 Kjære kolleger redaktøren leder Vinteren er her med full tyngde og skisporene

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 Temanummer: Vibrasjonsskader 2 - Ramazzini nr. 1.2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Treningsutstyr for rehabilitering

Treningsutstyr for rehabilitering Treningsutstyr for rehabilitering Norsk Fitness Handel Tlf: 22 96 10 50 post@norskfitness.no www.norskfitness.no Fysioterapeuten på nett! Føler du behov for å oppdatere deg på nyheter innen fysioterapi

Detaljer

Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Nr.3 Årg.20 2010. Turnuslege - exit? Turnus? Ja takk!

Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Nr.3 Årg.20 2010. Turnuslege - exit? Turnus? Ja takk! Paraplyen Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Nr.3 Årg.20 2010 Turnuslege - exit? Turnus? Ja takk! Velkommen til Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) degrafo.no Skulder - albue - hånd

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer