INFORMASJONSHÅNDBOK FOR STUDENTER VED FAGSKOLEN INNLANDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHÅNDBOK FOR STUDENTER VED FAGSKOLEN INNLANDET"

Transkript

1 INFORMASJONSHÅNDBOK FOR STUDENTER VED FAGSKOLEN INNLANDET

2 Forord Velkommen til Fagskolen Innlandet! I dette heftet finner du informasjon og opplysninger om alt som angår din skole- og læresituasjon ved Fagskolen Innlandet. Hvis det er noe du er usikker på, kan det være lurt å ta en titt på dette heftet før du eventuelt spør teamleder eller lærer. Når det gjelder spørsmål om eksamen og vurdering, er det utarbeidet egne reglement gitt av overordnede myndigheter. Disse reglementene vil du finne i Fronter. Slike forskrifter og reglementer er det nødvendig at skolen har, slik at man er sikret en ensartet saksbehandling. Har du spørsmål angående noen av disse områdene kan du henvende deg til teamlederen. Jeg håper at du vil trives ved fagskolen, både med studiene og skolesituasjonen. Kari Nordskogen rektor INNHOLDSFORTEGNELSE Første skoleuke H-2015 (uke 34)... 3 Skolerute 2015/ Tilbud til studenter med lese- og skrivevansker... 6 Studiekontrakt- fagskolestudenter... 7 STUDENTSAMTALE UKE Visjon for Fagskolen Innlandet Reglement for studenter ved Fagskolen Innlandet Arbeidsformer og vurderingsarbeid ved Fagskolen Innlandet Regler for vurdering av arbeidskrav Eksempler på varsler:

3 Første skoleuke H-2015 (uke 34) DAG Mandag Tirsdag Onsdag AKTIVITET Kl Andre års studenter møter. Kl Omvisning for fadderne, disse møter ved servicetorget. Kl Første års studenter møter. Velkommen til FI og Gjøvik! Samling i auditoriet, orientering fra SOPP og Studentrådet Opprop i klassene og boklister. Guidet tur ved faddere. Bokkjøp! : Orienteringer og bli kjent opplegg Parallelle løp Utdeling av skjemaer for studentsamtaler Lese-, skrive- og studieteknikk Ane Fosse og Eva Engenes Foto Anne Berit Teamvis samling, Bli kjent, gjerne sammen med komm.lærer Data, EL, TIP Bygg, An, Kem 58 stud Data, EL, TIP 57 stud AUD Data, EL, TIP Bygg, An, Kem Bygg, An, Kem stud 58 stud AUD : Samling klassevis Konkurranse - brobygging i alle klasser, for de som ikke er opptatt med studentsamtaler eller modulorientering Parallelle løp Studentsamtaler Tutor Studentsamtaler Tutor Modulorientering Faglærer FADDERUKE HiG Se fadderuka Førsteklassene HiG møter kl Åpningskonsert I teltet på fotballbanen Aktivitetsdag og Toga party QUIZ Rebusløp og After rebus party Torsdag Fredag Fra og med Uke 35, Uke 37 Kl Finale Brobygging Kantina KL GRILLING FOR ALLE UTENFOR FAGSKOLEN? v/stud.rådet Aktivitetsdag etter lunsj for førsteklassene sammen med høgskolen! Vanlig skole, forts. Studentsamtaler med tutor. Må prioriteres høyt! KL ONF orienterer om selv seg til studentene i auditoriet. KL Neste industrielle revolusjon - megatrender v/atle Jensen, SINTEF Begynneropplæring i data, 2 halve dager pr uke i 6 uker, teamet planlegger gjennomføringen der følgende må inngå: Anne Rørvik og Trond Endrestøl orienterer innledningsvis om innlogging, passord og lagring. Teamets lærere har ansvar for resten av opplæringen. Avdelingslederne orienterer avdelingsvis om: Skolen, lover, forskrifter og reglement, studieprogresjon, veiledning, mappevurdering, evaluering og eksamen. Avdelingslederne fastsetter tidspunkt Grilling & Kino Boksalg & Standup HiG Lekene Labyrintvandring & Poker & Bingo Pub-crawl SHOW-kveld Back to school kickoff

4 Skoledager pr uke Skoledager pr mnd Skolerute 2015/2016 (Det tas forbehold om endringer) Mnd Uke Ma Ti On To Fr Møter, eksamen, mm. Aug Mattekurs Første skoledag Sep Okt Høstferie Nov Lærerkonferanse Des Siste skoledag før jul Juleferie Jan Første skoledag etter jul Feb Karrieredag Mar Vinterferie Påskeferie Apr Info.team Mai Fridager Fridager Jun Siste undervisningsdag Sum dager

5 Studentservice Dette kan du få hjelp til: Studieveiledning Behov for tilrettelegging Informasjon om FIs studietilbud Få utlevert studiebevis og få semestermerke Bekreftelser på studieplass Semesteravgift Fra har FI avtale med Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP). Denne avtalen innebærer at alle studenter ved FI som har minst 50 % studieprogresjon, kan benytte seg av SOPPs tilbud på lik linje med andre tilknyttede studenter. FI har ansvar for innkreving av avgiften og utsteder et eget studiekort til studentene der det framgår at denne er betalt. For skoleåret er avgiften kr 1.100,- for heltidsstudenter. (Av dette går 840,- til SOPP. En viss andel tilbakeføres til Studentrådet ved FI i hht retningslinjer vedtatt av SOPPs styre. Dette disponeres av Studentrådet til prioriterte aktiviteter) For helsefagene er avgiften kr 300. For nett- og deltidsstudenter i tekniske fag og på fagskoleøkonomstudiet er semesteravgiften inkludert i avgiften. Denne skal betales innen 15. september. Ved ikke betalt semesteravgift vil eksamensmeldinger slettes og studierett bli inndratt. Studentbevis En av de første dagene etter at du har kommet på Fagskolen Innlandet, blir du tatt bilde av og studentbevis blir utdelt. Studentbeviset er adgangskortet ditt til skolens bygninger utenom ordinær åpningstid. Studentbeviset fungerer også som legitimasjon for å få studentrabatter, for eksempel ved togreise og for å ta utskrifter og kopier. Fagskolens bygg er tilgjengelig for studenter fra kl 0800 til kl For at studentbeviset skal være gyldig, må du ha et årsmerke. Dette får du i Servicetorget når studieavgiften er registrert. Stipend og lån Så fort du har fått tilbud om studieplass, kan du sende søknad om stipend og lån til Lånekassen. Se deres nettside: Signering foregår på nett og gjeldsbrevet blir sendt hjem til låntakeren. Kopiering Studentbeviset kan brukes for å ta utskrifter og kopiere på skolens skrivere. Skrivere for studentene står ved biblioteket, i underetasjen ved trappa og i labbygget. Prisen er 20 øre pr kopi/utskrift i svart/hvitt og 50 øre pr kopi/utskrift i farger. Studentene vil bli fakturert i slutten av skoleåret. På kopimaskinene kan dokumenter opp til A3-størrelse skannes til minnepinne. Rådgivertjenenesten ved Fagskolen Innlandet Rådgiver Frank-Jørgen Vangen gir individuell studierådgiving, bistår studenter med spesielle behov, koordinerer lese- og skriveopplegget. Rom 234, tlf: Helserådgiver Ann Sofie Rekslen bistår studentene ved helsefaglige behov og henviser videre til fagkompetanse og akutt førstehjelp. Rom 240, tlf: Kontortid tirsdag Spesialpedagogisk rådgiver Ane Fosse bistår studentene med studieteknikk og nødvendig lese- og skrivehjelp. Rom 238, tlf: Kontortid tirsdag IT-avdeling: IT-ansvarlig Trond Endrestøl og lærling Sunthon Timonram. IT-avdelingen kan hjelpe til med følgende: Bistå med datahjelp så langt det er mulig Installere programvare og printere Timeplaner Timeplaner finnes på skolens hjemmeside, se egen link til høyre

6 Studentrådet Studentrådet har kontor på rom 218. Det er åpent Studentkontorets oppgaver: Leie ut motorvarmerkontakter og skap i garderober Selge skolegensere og annet materiell Organisere studentaktiviteter som klassebilder, skiturer og lignende Bistå studenter ved behov Organisere fadderordning ved skolestart Bibliotek ved Fagskolen Innlandet Åpningstider Biblioteket er åpent mandag til fredag fra I tillegg til vanlige bibliotektjenester, som utlån og fjernlån av bøker, får du også hjelp til følgende: Skanning av dokumenter og tegninger Tilgang til digitale læremidler og Norsk Standard Innbinding av oppgaver Attestere vitnemål og rett kopi Biblioteket har to stasjonære PC-er med internett og utskriftsmuligheter, samt arbeidsplasser med mulighet til å koble til bærbar PC. Aviser Oppland Arbeiderblad, Aftenposten, Hamar Arbeiderblad og GD. Avisene er tilgjengelige på biblioteket. Tilbud til studenter med lese- og skrivevansker Det viktigste målet for Fagskolen Innlandet er å legge forholdene best mulig til rette for alle sine studenter slik at den enkelte kan nå sine mål i forhold til læring og personlig utvikling. Fagskolen Innlandet tilbyr følgende: Alle nye studenter får informasjon om skolens tilbud til studenter med lese- og skrivevansker senest 14 dager etter skolestart Alle studenter som ønsker å få kartlagt sine lese- og skriveferdigheter, skal få gjort dette senest 1 måned etter skolestart Alle studenter som har krav på tilrettelegging rundt heldagsprøver og eksamen, skal få avklart dette senest 2 uker etter samtale med helserådgiver/rådgiver og eventuell testing gjennom PP-rådgiver. Nødvendige erklæringer fra f.eks lege må være innlevert Tilrettelegging av heldagsprøver/eksamen Etter kartlegging av studentenes lese- og skriveferdigheter er det rektor ved skolen som avgjør om studenten skal få innvilget spesiell tilrettelegging rundt heldagsprøver og eksamen. De mest vanlige former for tilrettelegging er bruk av PC, lengre tid, opplesing av oppgaver/besvarelser og en kombinasjon av muntlig og skriftlig prøveform. Skolen har også en del lærebøker som er digitalisert, slik at de kan bli lest opp elektronisk. For krav om tilrettelegging av medisinske årsaker kreves legeattest. Kontakt helserådgiver innen 1. oktober

7 Studiekontrakt- fagskolestudenter Det er inngått avtale om utdanning ved Fagskolen Innlandet på fra Linje dato mellom Fagskolen Innlandet og Student Adresse: Postnr./sted: Personnr. (11 siffer): Mobilnummer: E-post adresse: Betalingsforpliktelser (se vilkår pkt 7) Semesteravgift: kr (for to semestre) Studieavgift: kr pr skoleår Studieavgiften deles i fire deler og faktureres i begynnelsen av oktober, i begynnelsen av desember, i begynnelsen av februar og i begynnelsen av mai. Eventuelle andre kostnader, : kr Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv: Firmanavn: Organisasjonsnr: Kontaktperson: Fakturaadresse: Postnr: Poststed: Epost: Firmastempel og underskrift: Merknader Dato: / Fagskolen stempel og signatur Dato: / Student Stempel Signatur

8 Vilkår for studiekontrakt mellom student og Fagskolen Innlandet 1. Forpliktende kontrakt Kontrakten er bindende fra det tidspunkt begge parter har undertegnet den. 2. Betalingsforpliktelser Studenten skal betale semesteravgift, studieavgift og andre avgifter i samsvar med de betingelser som er anført i kontrakten (jf. vilkårenes forside). 3. Skolens ansvar Skolen skal gjennomføre utdanningen i samsvar med de planer som på forhånd er forelagt studenten. Skolen kan likevel foreta endringer dersom spesielle forhold tilsier det. Skolen må dokumentere og begrunne hvorfor endringene er nødvendige. Skolen forbeholder seg retten til å avlyse studiet som følge av liten deltakelse eller av andre årsaker som er utenfor skolens kontroll. 4. Studentens ansvar Studenten skal sette seg inn i og følge skolens reglement slik dette til enhver tid er fastsatt av skolen. Studenten plikter å holde seg orientert om hva som legges ut på skolens læringsplattform, Fronter, og til å bruke sin skole-epost. Alle studenter får tildelt en egen epostadresse på formen Informasjon som er lagt ut på Fronter eller sendt studenten på skole-epost, er å anse som meddelt. Kopiering av studiemateriell, dataprogram eller annen informasjon som tilhører skolen, eventuelt noen skolen har avtale med, må ikke forekomme uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra skolen. Adresseendring må straks meldes skolen skriftlig. Dersom studenten har et spesielt behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi om at det oppgis i forbindelse med retur av kontrakten. 5. Studieavbrudd 5.1 Studentens studieavbrudd a) Ved oppsigelse av studieplass i løpet av en fakturatermin, skal terminen betales fullt ut. b) Skolen vil ved dokumentert sykdom eller ved andre tungtveiende grunner, etter skriftlig søknad fra studenten, kunne godkjenne midlertidig avbrudd i studiet. d) Ved avbrudd som følge av innkalling til militær- eller siviltjeneste, har studenten rett til å foreta midlertidig avbrudd i studiet dersom militær- eller siviltjenesten gjør det umulig eller urimelig tyngende å gjennomføre studiet i henhold til opprinnelige planer, og studenten har varslet skolen omgående etter å ha mottatt innkallingen. 5.2 Formkrav Dersom studenten avbryter studiet midlertidig eller sier fra seg studieplassen, skal skriftlig varsel om dette sendes skolens administrasjon snarest mulig. 6. Mislighold av kontrakten 6.1 Skolens mislighold Dersom skolen misligholder kontrakten ved at den ikke gir det studietilbudet, eventuelt ikke den kvalitet på dette, som studenten har krav på etter kontrakten, har skolen rett til å kompensere dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud. Så fremt ikke forholdet kan utbedres i samsvar med ovennevnte, kan studenten enten kreve prisavslag eller heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold fra skolens side. Melding om slik heving må gis skolen innen rimelig tid. Skolen vil da refundere betalte avgifter. Eventuelle erstatningskrav følger alminnelige erstatningsrettslige prinsipper som ved forbrukerkjøp. 6.2 Studentens mislighold Ved manglende betaling følges Oppland fylkeskommunes rutiner for varsling og inndrivelse. 7. Gjeldende satser De ulike satsene for betaling fastsettes årlig og er for tiden: 7.1 Semesteravgift Semesteravgiften på kr 1.100,- pr skoleår dekker avgift til Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP)med kr 840, medlemsavgift i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) med kr 100, samt nøkkelkort/studentbevis og andre administrative kostnader. På deltidsstudier som ikke gir medlemskap i SOPP, er semesteravgiften kr 300,- pr skoleår. Semesteravgiften må betales på skolens betalingsautomat i servicetorget. 7.2 Studieavgift På enkelte studier krever skolen en studieavgift på kr pr skoleår. Semesteravgiften er inkludert i studieavgiften. 7.3 Kopiering Studentene kan ta utskrifter og kopiere på skolens maskiner med studentkortet sitt. Prisene pr side er kr 0,20 for svart/hvitt og kr 0,50 for farger. Skolen fakturerer etterskuddsvis hvert skoleår. 7.4 Eksamen Det er ingen avgift for ordinær eksamen eller for utsatt eksamen hvis studenten kan dokumentere gyldig grunn til ikke å gjennomføre ordinær eksamen. Det er heller ikke avgift for ny eksamen hvis studenten ikke har bestått eksamen. Dersom en student har bestått eksamen og likevel ønsker å forbedre denne, vil dette være mulig. Studenten må da betale for eksamensgjennomføringen. Dette beløpet vil bli fastsatt i det enkelte tilfelle. 7.5 Nytt vitnemål Studenter kan få duplikat av vitnemål/karakterutskrift mot et gebyr på kr 300, Bevisbyrde I de tilfeller hvor studenten mener å ha rett til midlertidig avbrudd, jf. punkt 5.1, må studenten dokumentere årsakene til kravet

9 STUDENTSAMTALE UKE MÅL: Kvalitetssikre læringsmiljøet NAVN:. Alder: KLASSE:. HJEMSTED:. MIDLERTIDIG BOLIG UNDER UTDANNINGEN: Ja Nei (Stryk det som ikke passer) Fyll ut dette skjemaet og ta det med på skolen første dag etter skolestart. Det vil gi din lærerkontakt gjennom skoleåret et godt utgangspunkt og ramme rundt sin første samtale med deg. Beskriv deg selv som person med noen stikkord: a: Når gikk du på skole sist?.... b: Hvilken utdanning var det?..... c: Hvilken bakgrunn har du i allmenne fag?... d: Hvilken del av din utdanning / praksis peker mot den fordypningen du har valgt på FI? e: Hvilke faglige områder du føler deg sterkest på?..

10 f: Har du lese og skrivevansker? Ja Nei Vet ikke (Stryk det som ikke passer) g: Hvor godt behersker du følgende områder? Kryss av, tallet 6 betyr at du behersker området meget godt, tallet 1 betyr at du ikke har noen kjennskap. Tekstbehandling (Word etc.) Regneark (Excel etc.) Presentasjonsverktøy (Power Point etc.) Internettsøk Filbehandling Annet/kommentar:.. h: Hvordan mener du at du lærer best? Kryss av: a) problembasert læring i team b) prosjektarbeid rettet mot næringslivet c) kombinasjon a), b) og egenaktivitet d) forelesninger/tavleundervisning e) andre læringsmåter som, i: Hva er ditt mål med utdanningen? j: Hvilke fritidsinteresser er viktige for deg? k: Hvilke forventninger har du til dette skoleåret? l: Har DU noen spørsmål til oss?

11 Visjon for Fagskolen Innlandet Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles Virksomhetsidé Fagskolen Innlandet skal gi landets bredeste og beste etter- og videreutdanningstilbud på fagskolenivå innenfor områdene teknikk, helse, økonomi og ledelse til fagarbeidere og andre med arbeidserfaring. Utdanningstilbudet skal være faglig og pedagogisk oppdatert og videreutvikles i samspill med privat og offentlig sektor. Verdigrunnlag Fagskolen Innlandet skal skape en kultur preget av gjensidig respekt, engasjement, optimisme, modighet og vilje til kontinuerlig læring. Hovedmål Fagskolen Innlandet skal: tilby fagutdanninger av høy kvalitet utvikle studentens kompetanse i forhold til arbeidslivets behov bidra til å videreutvikle og markedsføre fagskoleutdanningen regionalt og nasjonalt Reglement for studenter ved Fagskolen Innlandet Et utdrag, se dokument i skolens kvalitetssikringssystem som ligger tilgjengelig på Fronter 1. Verdigrunnlag Fagskolen Innlandet skal skape en kultur preget av gjensidig respekt, engasjement, optimisme, modighet og vilje til kontinuerlig læring. 1. Fagskolens ansvar Fagskolen Innlandet skal gjennomføre opplæringen slik den er definert i studieplanen. Det kan gjøres mindre endringer dersom pensum og spesielle forhold tilsier det. Dette skal studentene informeres om og forholdene skal tilrettelegges så godt som det praktisk er mulig. Fagskolen plikter å informere studentene om reglementet og gjøre det tilgjengelig for studentene. 2. Rettigheter og plikter for studenter 2.1 Innledning Den som etter søknad er tatt opp som student ved fagskolen, må forplikte seg til å følge fagskolens retningslinjer nedfelt i dette dokument. De generelle rettigheter og plikter som en student har, kan sammenfattes som følger: 2.2 Rettigheter Studenten har rett til den opplæring, hjelp og veiledning som samsvarer med de regler som til en hver tid gjelder for skoleslaget. 2.3 Plikter Studenten skal holde seg orientert om meldinger og bestemmelser etc. som blir gitt fra fagskolen. De vanligste informasjonskanalene er Fronter, e-post og fagskolens hjemmeside. Studenten må rette seg etter de bestemmelser, reglement og instrukser som er fastsatt ved fagskolen. Studenter som er tatt opp ved utdanningstilbud som krever egenbetaling, må overholde satte betalingsfrister. Studenten må skaffe seg det undervisningsmateriell og lærebøker som opplæringen krever, og som fagskolen ikke holder. Studenten må møte presis til opplæringen. Ved fravær skal det varsles ved telefon til FI eller ved skriftlig melding via e-post til teamleder for utdanningen. Studenten må delta aktivt i all opplæring i den form den blir gitt, herunder arbeidskrav, laboratoriearbeid, praktiske øvinger, demonstrasjoner, praksisperioder og ekskursjoner. Arbeidsinnsatsen for en fulltidsstudent er forventet å tilsvare et normalt arbeidsår, det vil si ca 1650 timer pr studieår. Studenten er selv ansvarlig for å følge opp sin egen utdanningsplan. Vil en student slutte ved fagskolen før hele utdannelsen er fullført, må studenten selv melde dette skriftlig til fagskolen, samt levere inn sitt studentkort

12 En student kan beholde plassen ut over det som er normert studietid, dersom det er velferdsgrunner som ligger til grunn for behovet, disse skal dokumenteres. Det skal i slike tilfeller lages en egen gjennomføringsplan mellom studenten og Fagskolen Innlandet. Økte kostnader ut over de tilskudd skolen får for gjennomføringen, skal dekkes av studenten. Når en student ikke fullfører studiet/kurset/emnet innen normert studietid, og det i mellomtiden er gjort vesentlige endringer i studieplan, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige studieplan i ett år etter at endringen ble gjort gjeldende. Arbeidsformer og vurderingsarbeid ved Fagskolen Innlandet Et utdrag, se dokument i skolens kvalitetssikringssystem som ligger tilgjengelig på Fronter. 1 Arbeidsformer Arbeidsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå målene for utdanningen. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig utvikling også skal utvikle evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal videre utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget læringsarbeid og felles læringsmiljø, samtidig som de viser en konstruktivholdning til studieopplegget. Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder, og denne erfaringen tar de med seg inn i erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer. Gjennom pedagogisk ledelse skal studentene trekkes aktivt med og trenes opp til refleksjon i egen læringsprosess. Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Tverrfaglig prosjektarbeid er den arbeidsformen som best ivaretar dette. Prosjekt gir gode muligheter for åpne problemstillinger som utfordrer studentene til å søke gode, faglig forsvarlige løsninger, der kreativitet og samarbeid styrkes. Samtidig får veiledning en naturlig plass i gjennomføringen av prosjektene. Andre læringsformer nyttes for å bygge opp under prosjektmetodikken. 2 Vurdering Vurderingsformene skal være i samsvar med utdanningens mål og innhold. Vurderingen skal være tverrfaglig, og hele emneens innhold skal til slutt vurderes samlet. 2.1 Vurderingsgrunnlag Det skal foretas en helhetlig vurdering av kompetansen (kunnskap, ferdighet og generell kompetanse) som studenten har tilegnet seg gjennom hele studiet. Det skal benyttes bokstavkarakterer. Karakterskalaen går fra A til F, hvor A er beste karakter og F er Ikke bestått. For helse- sosialfagene nyttes det i praksisperioden vurderingen bestått- ikke bestått. Vurderingen skal fremme en kontinuerlig læringsprosess hos studentene, og refleksjon omkring egen læring er et viktig element. Studentene skal gis mulighet til å forbedre seg underveis i løpet og derved erfare at den første kunnskapen i en emne eller et emne vil kunne suppleres med ny kunnskap. Studentene skal også kunne reflektere over egen innsats og framgang i emneene og derved oppnå en mer helhetlig forståelse. Vurdering foretas på en slik måte at skolene på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere om studentene har tilegnet seg den kunnskapen og kompetansen som er skissert i beskrivelsen av læringsutbytte for utdanningen. Mappevurdering skal brukes. 2.4 Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler (NUTF) har fastsatt at følgende beskrivelser skal legges til grunn for karaktersetting:

13 Trinn/symbol A B C D E F Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Regler for vurdering av arbeidskrav Vedtatt av styret , justert og Alle emner stiller krav om kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse. Arbeidskravene skal være av en slik art at studentene får anledning til å vise sitt nivå innen disse områdene. 1. I planene for de enkelte emnet framgår det hva som defineres som arbeidskrav. Faglærer(e) har ansvar for at arbeidskrav for emnet gis. 2. Gjennomførte arbeidskrav i emnet er en forutsetning for at avsluttende vurdering kan gjennomføres. 3. Kravet om gjennomførte arbeidskrav før avsluttende vurdering kan i særskilte tilfeller fravikes. Søknad om dette stiles til avdelingsleder og sendes via faglærer, som påfører sin merknad. 4. Om søknaden innvilges, kan det ikke utstedes emnebevis før gjennomførte arbeidskrav er godkjent. 5. Tidsfrist for gjennomførte arbeidskrav skal normalt være to uker før avsluttende vurdering, og i så god tid at det under vanlige omstendigheter er mulig for en student å forbedre et gjennomført arbeidskrav. 6. Dersom frist for innlevering ikke kan overholdes på grunn av sykdom, må det søkes om utsettelse til faglærer(e). 7. Teamleder skal innkalle alle lærere i teamet til møte når en student står i fare for ikke å få emnekarakter i en eller flere emnet. 8. Dersom emnekarakteren vurderes til stryk (F) etter at eksamen er avholdt, vil eksamenskarakter i aktuell emne annulleres. 9. Ved stryk i emnekarakter, må emnet tas på nytt

14 Eksempler på varsler: Varsel om risiko for ikke å få vurdering i emnet (se dokument i KS) Dette varselet gjelder risiko for ikke å få vurdering i følgende emne: Navn på emne: Arbeidskravene er så langt ikke oppfylt. I første rekke gjelder dette: Grunnlag for varsel. Vurderingskriteriene som du er gjort kjent med av faglærer, danner grunnlag for fastsettelse av emnekarakterer. Uten emnekarakter i et emne kan du heller ikke gå opp til eksamen i emnet samme skoleår. Du kan heller ikke få vitnemål. I stedet vil du få en karakterutskrift. Skolens reglement gjelder med hensyn til frammøte og melding om fravær. Du bes avtale samtale med emnets faglærer(e) og teamleder om nødvendige tiltak for å kunne tilfredsstille arbeidskravene. Uteblir dette vil du få sluttmelding for dette emnet i løpet av 2 uker. Det vises til i Forvaltningsloven. Med hilsen Avdelingsleder Faglærer Kopi: Teamleder og kontoret for arkivering

15 Sluttmelding i emne (Se dokument i KS) Navn på emne Det vises til tidligere utsendt varsel om ikke å få vurdering i emnet, datert Du har ikke fulgt opp i henhold til kravene i brevet, og du mister dermed anledningen til å få vurdering og å gå opp til eksamen i dette emnet. Du kan fortsette på skolen i de andre emnene, og vil få utstedt et karakterutskrift etter avsluttet skolegang. For det emnet du ikke har fullført må du legge fram en ny og forbedret vurderingsmappe. Se regler vedtatt av styret ved Fagskolen Innlandet: Regler ved mangelfull vurderingsmappe Ved mangelfull vurderingsmappe, etter at gjeldende rutiner for veiledning og mulighet for forbedring er fulgt, og skolen har varslet studenten i hht skolens reglement, må studenten legge fram en ny og forbedret vurderingsmappe. Dette må skje i løpet av de neste 6 måneder. Studenten må skriftlig søke skolen om ny vurdering og eventuelt veiledningshjelp. Det vises også til Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning. Oversittes fristen på 6 måneder, må emnet tas på nytt i sin helhet. Underretning om klagerett - vedtaket kan påklages. Det følger av forvaltningsloven (fvl. 28 første ledd) at det alminnelige utgangspunktet er at et forvaltningsvedtak kan påklages til det organ som er nærmest overordnet det forvaltnings -organ som har fattet vedtaket Underretting om vedtak klagefrist Klagefristen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem tilden det gjelder jfr. fvl. 29 første ledd Klage sendes skriftlig til avdelingsleder for fagretningen enkeltvedtaket omfatter. Underretning om innhold Klagen skal inneholde hva i vedtaket det klages over, og begrunnelse for dette. Spørsmål vedrørende klager, ta gjerne kontakt med avdelingslederne eller rektor ved FI Med hilsen Kari Nordskogen Rektor avdelingsleder

16 Arbeidsfordeling i ledelsen ved Fagskolen Innlandet, fra og med Skolen ledes av et team bestående av rektor og avdelingsledere, med rektor som øverste leder. De har et felles ansvar for at skolen ledes i henhold til lover, forskrifter og nedfelte retningslinjer. Nedenfor er oppgavefordelingen beskrevet, i tillegg er organisasjonskartet satt inn: Rektor Kari Nordskogen Faglig, pedagogisk, økonomisk og personalmessig ledelse av hele skolen Nestleder Hilde Merete Støen Deltar på styremøter og har lederansvaret ved rektors fravær Avdelingsleder Hilde Merete Støen Faglig, pedagogisk, økonomisk og personalmessig ledelse av avdeling for elektro, data og TIP Ansvar for: Påse at all studieaktivitet følger gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og reglement Planlegging, gjennomføring og evaluering av utdanningene Tilrettelegge nødvendige organisatoriske strukturer for å sikre best mulig læringsutbytte for studentene Vitnemål og emnekarakterer Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid Avdelingens fagskoletilbud Samarbeid med arbeidslivet og oppfølging av fagråd Utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende studier Følge opp organisasjonens rutiner i forhold til personalansvar Følge opp avvik og sørge for at nødvendige tiltak blir iverksatt og dokumentert Avdelingsleder Trond Eftedal Faglig, økonomisk og personalmessig ledelse av avdelingen for andre tilsatte, og faglig, pedagogisk og økonomisk ledelse av avdelingen for økonomi og ledelse Ansvar for: Økonomistyring (budsjett og regnskapsarbeid) Lønns- og personalarbeid Markedsføring og ekstern informasjon Eksamensavvikling Vitnemål Skolens kvalitetssikringssystem, internkontroll og HMS-arbeid Avdelingsleder Arne Høy Faglig, pedagogisk, økonomisk og personalmessig ledelse av avdeling for bygg og anlegg Ansvar for: Påse at all studieaktivitet følger gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og reglement Planlegging, gjennomføring og evaluering av utdanningene Tilrettelegge nødvendige organisatoriske strukturer for å sikre best mulig læringsutbytte for studentene Vitnemål og emnekarakterer Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid Avdelingens fagskoletilbud Samarbeid med arbeidslivet og oppfølging av fagråd Utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende studier Følge opp organisasjonens rutiner i forhold til personalansvar Følge opp avvik og sørge for at nødvendige tiltak blir iverksatt og dokumentert

17 Avdelingsleder Monica Rustad Faglig, pedagogisk, økonomisk og personalmessig ledelse av avdeling for helsefag Ansvar for: Påse at all studieaktivitet følger gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og reglement Planlegging, gjennomføring og evaluering av utdanningene Tilrettelegge nødvendige organisatoriske strukturer for å sikre best mulig læringsutbytte for studentene Vitnemål og emnekarakterer Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid Avdelingens fagskoletilbud Samarbeid med arbeidslivet og oppfølging av fagråd Utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende studier Følge opp organisasjonens rutiner i forhold til personalansvar Følge opp avvik og sørge for at nødvendige tiltak blir iverksatt og dokumentert Nettkoordinator Anne Jørgensen Rørvik Ansvar for: Koordinering av samlinger for nettstudentene Oppfølging av studentene ved bruk av Fronter/Skoleportalen under og mellom samlingene Utvikle fagskolens felles policy for bruk av dataverktøy Utforming av strukturen i Fronter og Skoleportal for Fagskolen Innlandet Bistå teknisk support, både lokalt og fra OFK, ved implementering av nye dataverktøy Utforming av felles informasjon om bruk av Fronter og Skoleportalen til nettstudentene Planlegging og gjennomføring av opplæring i bruk av LMS ved studiestart Oppretting av rom for alle nye klasser i Fronter Bistå lærere og studenter med praktisk bruk av LMS Praktisk gjennomføring av samlinger Bistå lærere i bruk av LMS ved fagskoleutdanninger lokalisert i Akershus, Hedmark og Oppland Lede implementering av ny programvare for pedagogisk bruk Delta i utvikling av struktur, innhold og retningslinjer for nettundervisningen ved skolen Lede prosjektet Utvikling av nettstudier Rådgiver Frank-Jørgen Vangen Ansvar for: Individuell studierådgiving Hjelp til studenter med spesielle behov Deltakelse på utdanningsmesser/konferanser Besøk videregående skoler Markedsføring Koordinator av lese- og skriveopplegget Koordinator av felles markedsføring for fagskolene på Østlandet Helserådgiver Ann Sofie Rekslen Ansvar for: Hjelp til studenter ved helsefaglige behov og eventuell henvisning videre til fagkompetanse. Eventuelt akutt førstehjelp. Samarbeid med pedagogisk personale og rådgiver. Deltakelse på helsefaglige konferanser. Spesialpedagogisk rådgiver Ane Fosse Ansvar for: Bistå studentene med studieteknikk og nødvendig lese- og skrivehjelp

18 Teamleder: Ansvar for: Planlegging, iverksetting, koordinering og evaluering av arbeidet i teamet som vedkommende er leder for. Kontorpersonale: Reidun Tangen, Anne Berit R. Olsen og Bente Normann Bibliotekar: Laila Knudsen IT-avdeling: Trond Endrestøl, Sunthon Timonram Vaktmestere: Rune Amundsen, Tor Frydenlund Renholdere: Eva Bekkelund, Khamongsha Thairat, Åse Østby og Kay Thi

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2010/2011 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2. REKTOR HAR ORDET 3 3. VÅR VISJON 4 4. SKOLERUTE 2010/2011

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Astrologiskolen Herkules

Astrologiskolen Herkules strologiskolen Herkules Reglement Θ R e g l e m e n t f o r s t r o l o g i s k o l e n H e r k u l e s Side 1 1 FGSKOLEREGLEMENT 1-1 Formål og virkeområde 4 1-2 Styre, organisasjon og ledelse 4 1-3 Studentens

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer