INFORMASJONSHÅNDBOK FOR STUDENTER VED FAGSKOLEN INNLANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHÅNDBOK FOR STUDENTER VED FAGSKOLEN INNLANDET"

Transkript

1 INFORMASJONSHÅNDBOK FOR STUDENTER VED FAGSKOLEN INNLANDET

2 Forord Velkommen til Fagskolen Innlandet! I dette heftet finner du informasjon og opplysninger om alt som angår din skole- og læresituasjon ved Fagskolen Innlandet. Hvis det er noe du er usikker på, kan det være lurt å ta en titt på dette heftet før du eventuelt spør teamleder eller lærer. Når det gjelder spørsmål om eksamen og vurdering, er det utarbeidet egne reglement gitt av overordnede myndigheter. Disse reglementene vil du finne i Fronter. Slike forskrifter og reglementer er det nødvendig at skolen har, slik at man er sikret en ensartet saksbehandling. Har du spørsmål angående noen av disse områdene kan du henvende deg til teamlederen. Jeg håper at du vil trives ved fagskolen, både med studiene og skolesituasjonen. Kari Nordskogen rektor INNHOLDSFORTEGNELSE Første skoleuke H-2015 (uke 34)... 3 Skolerute 2015/ Tilbud til studenter med lese- og skrivevansker... 6 Studiekontrakt- fagskolestudenter... 7 STUDENTSAMTALE UKE Visjon for Fagskolen Innlandet Reglement for studenter ved Fagskolen Innlandet Arbeidsformer og vurderingsarbeid ved Fagskolen Innlandet Regler for vurdering av arbeidskrav Eksempler på varsler:

3 Første skoleuke H-2015 (uke 34) DAG Mandag Tirsdag Onsdag AKTIVITET Kl Andre års studenter møter. Kl Omvisning for fadderne, disse møter ved servicetorget. Kl Første års studenter møter. Velkommen til FI og Gjøvik! Samling i auditoriet, orientering fra SOPP og Studentrådet Opprop i klassene og boklister. Guidet tur ved faddere. Bokkjøp! : Orienteringer og bli kjent opplegg Parallelle løp Utdeling av skjemaer for studentsamtaler Lese-, skrive- og studieteknikk Ane Fosse og Eva Engenes Foto Anne Berit Teamvis samling, Bli kjent, gjerne sammen med komm.lærer Data, EL, TIP Bygg, An, Kem 58 stud Data, EL, TIP 57 stud AUD Data, EL, TIP Bygg, An, Kem Bygg, An, Kem stud 58 stud AUD : Samling klassevis Konkurranse - brobygging i alle klasser, for de som ikke er opptatt med studentsamtaler eller modulorientering Parallelle løp Studentsamtaler Tutor Studentsamtaler Tutor Modulorientering Faglærer FADDERUKE HiG Se fadderuka Førsteklassene HiG møter kl Åpningskonsert I teltet på fotballbanen Aktivitetsdag og Toga party QUIZ Rebusløp og After rebus party Torsdag Fredag Fra og med Uke 35, Uke 37 Kl Finale Brobygging Kantina KL GRILLING FOR ALLE UTENFOR FAGSKOLEN? v/stud.rådet Aktivitetsdag etter lunsj for førsteklassene sammen med høgskolen! Vanlig skole, forts. Studentsamtaler med tutor. Må prioriteres høyt! KL ONF orienterer om selv seg til studentene i auditoriet. KL Neste industrielle revolusjon - megatrender v/atle Jensen, SINTEF Begynneropplæring i data, 2 halve dager pr uke i 6 uker, teamet planlegger gjennomføringen der følgende må inngå: Anne Rørvik og Trond Endrestøl orienterer innledningsvis om innlogging, passord og lagring. Teamets lærere har ansvar for resten av opplæringen. Avdelingslederne orienterer avdelingsvis om: Skolen, lover, forskrifter og reglement, studieprogresjon, veiledning, mappevurdering, evaluering og eksamen. Avdelingslederne fastsetter tidspunkt Grilling & Kino Boksalg & Standup HiG Lekene Labyrintvandring & Poker & Bingo Pub-crawl SHOW-kveld Back to school kickoff

4 Skoledager pr uke Skoledager pr mnd Skolerute 2015/2016 (Det tas forbehold om endringer) Mnd Uke Ma Ti On To Fr Møter, eksamen, mm. Aug Mattekurs Første skoledag Sep Okt Høstferie Nov Lærerkonferanse Des Siste skoledag før jul Juleferie Jan Første skoledag etter jul Feb Karrieredag Mar Vinterferie Påskeferie Apr Info.team Mai Fridager Fridager Jun Siste undervisningsdag Sum dager

5 Studentservice Dette kan du få hjelp til: Studieveiledning Behov for tilrettelegging Informasjon om FIs studietilbud Få utlevert studiebevis og få semestermerke Bekreftelser på studieplass Semesteravgift Fra har FI avtale med Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP). Denne avtalen innebærer at alle studenter ved FI som har minst 50 % studieprogresjon, kan benytte seg av SOPPs tilbud på lik linje med andre tilknyttede studenter. FI har ansvar for innkreving av avgiften og utsteder et eget studiekort til studentene der det framgår at denne er betalt. For skoleåret er avgiften kr 1.100,- for heltidsstudenter. (Av dette går 840,- til SOPP. En viss andel tilbakeføres til Studentrådet ved FI i hht retningslinjer vedtatt av SOPPs styre. Dette disponeres av Studentrådet til prioriterte aktiviteter) For helsefagene er avgiften kr 300. For nett- og deltidsstudenter i tekniske fag og på fagskoleøkonomstudiet er semesteravgiften inkludert i avgiften. Denne skal betales innen 15. september. Ved ikke betalt semesteravgift vil eksamensmeldinger slettes og studierett bli inndratt. Studentbevis En av de første dagene etter at du har kommet på Fagskolen Innlandet, blir du tatt bilde av og studentbevis blir utdelt. Studentbeviset er adgangskortet ditt til skolens bygninger utenom ordinær åpningstid. Studentbeviset fungerer også som legitimasjon for å få studentrabatter, for eksempel ved togreise og for å ta utskrifter og kopier. Fagskolens bygg er tilgjengelig for studenter fra kl 0800 til kl For at studentbeviset skal være gyldig, må du ha et årsmerke. Dette får du i Servicetorget når studieavgiften er registrert. Stipend og lån Så fort du har fått tilbud om studieplass, kan du sende søknad om stipend og lån til Lånekassen. Se deres nettside: Signering foregår på nett og gjeldsbrevet blir sendt hjem til låntakeren. Kopiering Studentbeviset kan brukes for å ta utskrifter og kopiere på skolens skrivere. Skrivere for studentene står ved biblioteket, i underetasjen ved trappa og i labbygget. Prisen er 20 øre pr kopi/utskrift i svart/hvitt og 50 øre pr kopi/utskrift i farger. Studentene vil bli fakturert i slutten av skoleåret. På kopimaskinene kan dokumenter opp til A3-størrelse skannes til minnepinne. Rådgivertjenenesten ved Fagskolen Innlandet Rådgiver Frank-Jørgen Vangen gir individuell studierådgiving, bistår studenter med spesielle behov, koordinerer lese- og skriveopplegget. Rom 234, tlf: Helserådgiver Ann Sofie Rekslen bistår studentene ved helsefaglige behov og henviser videre til fagkompetanse og akutt førstehjelp. Rom 240, tlf: Kontortid tirsdag Spesialpedagogisk rådgiver Ane Fosse bistår studentene med studieteknikk og nødvendig lese- og skrivehjelp. Rom 238, tlf: Kontortid tirsdag IT-avdeling: IT-ansvarlig Trond Endrestøl og lærling Sunthon Timonram. IT-avdelingen kan hjelpe til med følgende: Bistå med datahjelp så langt det er mulig Installere programvare og printere Timeplaner Timeplaner finnes på skolens hjemmeside, se egen link til høyre

6 Studentrådet Studentrådet har kontor på rom 218. Det er åpent Studentkontorets oppgaver: Leie ut motorvarmerkontakter og skap i garderober Selge skolegensere og annet materiell Organisere studentaktiviteter som klassebilder, skiturer og lignende Bistå studenter ved behov Organisere fadderordning ved skolestart Bibliotek ved Fagskolen Innlandet Åpningstider Biblioteket er åpent mandag til fredag fra I tillegg til vanlige bibliotektjenester, som utlån og fjernlån av bøker, får du også hjelp til følgende: Skanning av dokumenter og tegninger Tilgang til digitale læremidler og Norsk Standard Innbinding av oppgaver Attestere vitnemål og rett kopi Biblioteket har to stasjonære PC-er med internett og utskriftsmuligheter, samt arbeidsplasser med mulighet til å koble til bærbar PC. Aviser Oppland Arbeiderblad, Aftenposten, Hamar Arbeiderblad og GD. Avisene er tilgjengelige på biblioteket. Tilbud til studenter med lese- og skrivevansker Det viktigste målet for Fagskolen Innlandet er å legge forholdene best mulig til rette for alle sine studenter slik at den enkelte kan nå sine mål i forhold til læring og personlig utvikling. Fagskolen Innlandet tilbyr følgende: Alle nye studenter får informasjon om skolens tilbud til studenter med lese- og skrivevansker senest 14 dager etter skolestart Alle studenter som ønsker å få kartlagt sine lese- og skriveferdigheter, skal få gjort dette senest 1 måned etter skolestart Alle studenter som har krav på tilrettelegging rundt heldagsprøver og eksamen, skal få avklart dette senest 2 uker etter samtale med helserådgiver/rådgiver og eventuell testing gjennom PP-rådgiver. Nødvendige erklæringer fra f.eks lege må være innlevert Tilrettelegging av heldagsprøver/eksamen Etter kartlegging av studentenes lese- og skriveferdigheter er det rektor ved skolen som avgjør om studenten skal få innvilget spesiell tilrettelegging rundt heldagsprøver og eksamen. De mest vanlige former for tilrettelegging er bruk av PC, lengre tid, opplesing av oppgaver/besvarelser og en kombinasjon av muntlig og skriftlig prøveform. Skolen har også en del lærebøker som er digitalisert, slik at de kan bli lest opp elektronisk. For krav om tilrettelegging av medisinske årsaker kreves legeattest. Kontakt helserådgiver innen 1. oktober

7 Studiekontrakt- fagskolestudenter Det er inngått avtale om utdanning ved Fagskolen Innlandet på fra Linje dato mellom Fagskolen Innlandet og Student Adresse: Postnr./sted: Personnr. (11 siffer): Mobilnummer: E-post adresse: Betalingsforpliktelser (se vilkår pkt 7) Semesteravgift: kr (for to semestre) Studieavgift: kr pr skoleår Studieavgiften deles i fire deler og faktureres i begynnelsen av oktober, i begynnelsen av desember, i begynnelsen av februar og i begynnelsen av mai. Eventuelle andre kostnader, : kr Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv: Firmanavn: Organisasjonsnr: Kontaktperson: Fakturaadresse: Postnr: Poststed: Epost: Firmastempel og underskrift: Merknader Dato: / Fagskolen stempel og signatur Dato: / Student Stempel Signatur

8 Vilkår for studiekontrakt mellom student og Fagskolen Innlandet 1. Forpliktende kontrakt Kontrakten er bindende fra det tidspunkt begge parter har undertegnet den. 2. Betalingsforpliktelser Studenten skal betale semesteravgift, studieavgift og andre avgifter i samsvar med de betingelser som er anført i kontrakten (jf. vilkårenes forside). 3. Skolens ansvar Skolen skal gjennomføre utdanningen i samsvar med de planer som på forhånd er forelagt studenten. Skolen kan likevel foreta endringer dersom spesielle forhold tilsier det. Skolen må dokumentere og begrunne hvorfor endringene er nødvendige. Skolen forbeholder seg retten til å avlyse studiet som følge av liten deltakelse eller av andre årsaker som er utenfor skolens kontroll. 4. Studentens ansvar Studenten skal sette seg inn i og følge skolens reglement slik dette til enhver tid er fastsatt av skolen. Studenten plikter å holde seg orientert om hva som legges ut på skolens læringsplattform, Fronter, og til å bruke sin skole-epost. Alle studenter får tildelt en egen epostadresse på formen Informasjon som er lagt ut på Fronter eller sendt studenten på skole-epost, er å anse som meddelt. Kopiering av studiemateriell, dataprogram eller annen informasjon som tilhører skolen, eventuelt noen skolen har avtale med, må ikke forekomme uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra skolen. Adresseendring må straks meldes skolen skriftlig. Dersom studenten har et spesielt behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi om at det oppgis i forbindelse med retur av kontrakten. 5. Studieavbrudd 5.1 Studentens studieavbrudd a) Ved oppsigelse av studieplass i løpet av en fakturatermin, skal terminen betales fullt ut. b) Skolen vil ved dokumentert sykdom eller ved andre tungtveiende grunner, etter skriftlig søknad fra studenten, kunne godkjenne midlertidig avbrudd i studiet. d) Ved avbrudd som følge av innkalling til militær- eller siviltjeneste, har studenten rett til å foreta midlertidig avbrudd i studiet dersom militær- eller siviltjenesten gjør det umulig eller urimelig tyngende å gjennomføre studiet i henhold til opprinnelige planer, og studenten har varslet skolen omgående etter å ha mottatt innkallingen. 5.2 Formkrav Dersom studenten avbryter studiet midlertidig eller sier fra seg studieplassen, skal skriftlig varsel om dette sendes skolens administrasjon snarest mulig. 6. Mislighold av kontrakten 6.1 Skolens mislighold Dersom skolen misligholder kontrakten ved at den ikke gir det studietilbudet, eventuelt ikke den kvalitet på dette, som studenten har krav på etter kontrakten, har skolen rett til å kompensere dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud. Så fremt ikke forholdet kan utbedres i samsvar med ovennevnte, kan studenten enten kreve prisavslag eller heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold fra skolens side. Melding om slik heving må gis skolen innen rimelig tid. Skolen vil da refundere betalte avgifter. Eventuelle erstatningskrav følger alminnelige erstatningsrettslige prinsipper som ved forbrukerkjøp. 6.2 Studentens mislighold Ved manglende betaling følges Oppland fylkeskommunes rutiner for varsling og inndrivelse. 7. Gjeldende satser De ulike satsene for betaling fastsettes årlig og er for tiden: 7.1 Semesteravgift Semesteravgiften på kr 1.100,- pr skoleår dekker avgift til Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP)med kr 840, medlemsavgift i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) med kr 100, samt nøkkelkort/studentbevis og andre administrative kostnader. På deltidsstudier som ikke gir medlemskap i SOPP, er semesteravgiften kr 300,- pr skoleår. Semesteravgiften må betales på skolens betalingsautomat i servicetorget. 7.2 Studieavgift På enkelte studier krever skolen en studieavgift på kr pr skoleår. Semesteravgiften er inkludert i studieavgiften. 7.3 Kopiering Studentene kan ta utskrifter og kopiere på skolens maskiner med studentkortet sitt. Prisene pr side er kr 0,20 for svart/hvitt og kr 0,50 for farger. Skolen fakturerer etterskuddsvis hvert skoleår. 7.4 Eksamen Det er ingen avgift for ordinær eksamen eller for utsatt eksamen hvis studenten kan dokumentere gyldig grunn til ikke å gjennomføre ordinær eksamen. Det er heller ikke avgift for ny eksamen hvis studenten ikke har bestått eksamen. Dersom en student har bestått eksamen og likevel ønsker å forbedre denne, vil dette være mulig. Studenten må da betale for eksamensgjennomføringen. Dette beløpet vil bli fastsatt i det enkelte tilfelle. 7.5 Nytt vitnemål Studenter kan få duplikat av vitnemål/karakterutskrift mot et gebyr på kr 300, Bevisbyrde I de tilfeller hvor studenten mener å ha rett til midlertidig avbrudd, jf. punkt 5.1, må studenten dokumentere årsakene til kravet

9 STUDENTSAMTALE UKE MÅL: Kvalitetssikre læringsmiljøet NAVN:. Alder: KLASSE:. HJEMSTED:. MIDLERTIDIG BOLIG UNDER UTDANNINGEN: Ja Nei (Stryk det som ikke passer) Fyll ut dette skjemaet og ta det med på skolen første dag etter skolestart. Det vil gi din lærerkontakt gjennom skoleåret et godt utgangspunkt og ramme rundt sin første samtale med deg. Beskriv deg selv som person med noen stikkord: a: Når gikk du på skole sist?.... b: Hvilken utdanning var det?..... c: Hvilken bakgrunn har du i allmenne fag?... d: Hvilken del av din utdanning / praksis peker mot den fordypningen du har valgt på FI? e: Hvilke faglige områder du føler deg sterkest på?..

10 f: Har du lese og skrivevansker? Ja Nei Vet ikke (Stryk det som ikke passer) g: Hvor godt behersker du følgende områder? Kryss av, tallet 6 betyr at du behersker området meget godt, tallet 1 betyr at du ikke har noen kjennskap. Tekstbehandling (Word etc.) Regneark (Excel etc.) Presentasjonsverktøy (Power Point etc.) Internettsøk Filbehandling Annet/kommentar:.. h: Hvordan mener du at du lærer best? Kryss av: a) problembasert læring i team b) prosjektarbeid rettet mot næringslivet c) kombinasjon a), b) og egenaktivitet d) forelesninger/tavleundervisning e) andre læringsmåter som, i: Hva er ditt mål med utdanningen? j: Hvilke fritidsinteresser er viktige for deg? k: Hvilke forventninger har du til dette skoleåret? l: Har DU noen spørsmål til oss?

11 Visjon for Fagskolen Innlandet Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles Virksomhetsidé Fagskolen Innlandet skal gi landets bredeste og beste etter- og videreutdanningstilbud på fagskolenivå innenfor områdene teknikk, helse, økonomi og ledelse til fagarbeidere og andre med arbeidserfaring. Utdanningstilbudet skal være faglig og pedagogisk oppdatert og videreutvikles i samspill med privat og offentlig sektor. Verdigrunnlag Fagskolen Innlandet skal skape en kultur preget av gjensidig respekt, engasjement, optimisme, modighet og vilje til kontinuerlig læring. Hovedmål Fagskolen Innlandet skal: tilby fagutdanninger av høy kvalitet utvikle studentens kompetanse i forhold til arbeidslivets behov bidra til å videreutvikle og markedsføre fagskoleutdanningen regionalt og nasjonalt Reglement for studenter ved Fagskolen Innlandet Et utdrag, se dokument i skolens kvalitetssikringssystem som ligger tilgjengelig på Fronter 1. Verdigrunnlag Fagskolen Innlandet skal skape en kultur preget av gjensidig respekt, engasjement, optimisme, modighet og vilje til kontinuerlig læring. 1. Fagskolens ansvar Fagskolen Innlandet skal gjennomføre opplæringen slik den er definert i studieplanen. Det kan gjøres mindre endringer dersom pensum og spesielle forhold tilsier det. Dette skal studentene informeres om og forholdene skal tilrettelegges så godt som det praktisk er mulig. Fagskolen plikter å informere studentene om reglementet og gjøre det tilgjengelig for studentene. 2. Rettigheter og plikter for studenter 2.1 Innledning Den som etter søknad er tatt opp som student ved fagskolen, må forplikte seg til å følge fagskolens retningslinjer nedfelt i dette dokument. De generelle rettigheter og plikter som en student har, kan sammenfattes som følger: 2.2 Rettigheter Studenten har rett til den opplæring, hjelp og veiledning som samsvarer med de regler som til en hver tid gjelder for skoleslaget. 2.3 Plikter Studenten skal holde seg orientert om meldinger og bestemmelser etc. som blir gitt fra fagskolen. De vanligste informasjonskanalene er Fronter, e-post og fagskolens hjemmeside. Studenten må rette seg etter de bestemmelser, reglement og instrukser som er fastsatt ved fagskolen. Studenter som er tatt opp ved utdanningstilbud som krever egenbetaling, må overholde satte betalingsfrister. Studenten må skaffe seg det undervisningsmateriell og lærebøker som opplæringen krever, og som fagskolen ikke holder. Studenten må møte presis til opplæringen. Ved fravær skal det varsles ved telefon til FI eller ved skriftlig melding via e-post til teamleder for utdanningen. Studenten må delta aktivt i all opplæring i den form den blir gitt, herunder arbeidskrav, laboratoriearbeid, praktiske øvinger, demonstrasjoner, praksisperioder og ekskursjoner. Arbeidsinnsatsen for en fulltidsstudent er forventet å tilsvare et normalt arbeidsår, det vil si ca 1650 timer pr studieår. Studenten er selv ansvarlig for å følge opp sin egen utdanningsplan. Vil en student slutte ved fagskolen før hele utdannelsen er fullført, må studenten selv melde dette skriftlig til fagskolen, samt levere inn sitt studentkort

12 En student kan beholde plassen ut over det som er normert studietid, dersom det er velferdsgrunner som ligger til grunn for behovet, disse skal dokumenteres. Det skal i slike tilfeller lages en egen gjennomføringsplan mellom studenten og Fagskolen Innlandet. Økte kostnader ut over de tilskudd skolen får for gjennomføringen, skal dekkes av studenten. Når en student ikke fullfører studiet/kurset/emnet innen normert studietid, og det i mellomtiden er gjort vesentlige endringer i studieplan, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige studieplan i ett år etter at endringen ble gjort gjeldende. Arbeidsformer og vurderingsarbeid ved Fagskolen Innlandet Et utdrag, se dokument i skolens kvalitetssikringssystem som ligger tilgjengelig på Fronter. 1 Arbeidsformer Arbeidsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå målene for utdanningen. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig utvikling også skal utvikle evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal videre utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget læringsarbeid og felles læringsmiljø, samtidig som de viser en konstruktivholdning til studieopplegget. Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder, og denne erfaringen tar de med seg inn i erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer. Gjennom pedagogisk ledelse skal studentene trekkes aktivt med og trenes opp til refleksjon i egen læringsprosess. Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Tverrfaglig prosjektarbeid er den arbeidsformen som best ivaretar dette. Prosjekt gir gode muligheter for åpne problemstillinger som utfordrer studentene til å søke gode, faglig forsvarlige løsninger, der kreativitet og samarbeid styrkes. Samtidig får veiledning en naturlig plass i gjennomføringen av prosjektene. Andre læringsformer nyttes for å bygge opp under prosjektmetodikken. 2 Vurdering Vurderingsformene skal være i samsvar med utdanningens mål og innhold. Vurderingen skal være tverrfaglig, og hele emneens innhold skal til slutt vurderes samlet. 2.1 Vurderingsgrunnlag Det skal foretas en helhetlig vurdering av kompetansen (kunnskap, ferdighet og generell kompetanse) som studenten har tilegnet seg gjennom hele studiet. Det skal benyttes bokstavkarakterer. Karakterskalaen går fra A til F, hvor A er beste karakter og F er Ikke bestått. For helse- sosialfagene nyttes det i praksisperioden vurderingen bestått- ikke bestått. Vurderingen skal fremme en kontinuerlig læringsprosess hos studentene, og refleksjon omkring egen læring er et viktig element. Studentene skal gis mulighet til å forbedre seg underveis i løpet og derved erfare at den første kunnskapen i en emne eller et emne vil kunne suppleres med ny kunnskap. Studentene skal også kunne reflektere over egen innsats og framgang i emneene og derved oppnå en mer helhetlig forståelse. Vurdering foretas på en slik måte at skolene på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere om studentene har tilegnet seg den kunnskapen og kompetansen som er skissert i beskrivelsen av læringsutbytte for utdanningen. Mappevurdering skal brukes. 2.4 Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler (NUTF) har fastsatt at følgende beskrivelser skal legges til grunn for karaktersetting:

13 Trinn/symbol A B C D E F Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Regler for vurdering av arbeidskrav Vedtatt av styret , justert og Alle emner stiller krav om kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse. Arbeidskravene skal være av en slik art at studentene får anledning til å vise sitt nivå innen disse områdene. 1. I planene for de enkelte emnet framgår det hva som defineres som arbeidskrav. Faglærer(e) har ansvar for at arbeidskrav for emnet gis. 2. Gjennomførte arbeidskrav i emnet er en forutsetning for at avsluttende vurdering kan gjennomføres. 3. Kravet om gjennomførte arbeidskrav før avsluttende vurdering kan i særskilte tilfeller fravikes. Søknad om dette stiles til avdelingsleder og sendes via faglærer, som påfører sin merknad. 4. Om søknaden innvilges, kan det ikke utstedes emnebevis før gjennomførte arbeidskrav er godkjent. 5. Tidsfrist for gjennomførte arbeidskrav skal normalt være to uker før avsluttende vurdering, og i så god tid at det under vanlige omstendigheter er mulig for en student å forbedre et gjennomført arbeidskrav. 6. Dersom frist for innlevering ikke kan overholdes på grunn av sykdom, må det søkes om utsettelse til faglærer(e). 7. Teamleder skal innkalle alle lærere i teamet til møte når en student står i fare for ikke å få emnekarakter i en eller flere emnet. 8. Dersom emnekarakteren vurderes til stryk (F) etter at eksamen er avholdt, vil eksamenskarakter i aktuell emne annulleres. 9. Ved stryk i emnekarakter, må emnet tas på nytt

14 Eksempler på varsler: Varsel om risiko for ikke å få vurdering i emnet (se dokument i KS) Dette varselet gjelder risiko for ikke å få vurdering i følgende emne: Navn på emne: Arbeidskravene er så langt ikke oppfylt. I første rekke gjelder dette: Grunnlag for varsel. Vurderingskriteriene som du er gjort kjent med av faglærer, danner grunnlag for fastsettelse av emnekarakterer. Uten emnekarakter i et emne kan du heller ikke gå opp til eksamen i emnet samme skoleår. Du kan heller ikke få vitnemål. I stedet vil du få en karakterutskrift. Skolens reglement gjelder med hensyn til frammøte og melding om fravær. Du bes avtale samtale med emnets faglærer(e) og teamleder om nødvendige tiltak for å kunne tilfredsstille arbeidskravene. Uteblir dette vil du få sluttmelding for dette emnet i løpet av 2 uker. Det vises til i Forvaltningsloven. Med hilsen Avdelingsleder Faglærer Kopi: Teamleder og kontoret for arkivering

15 Sluttmelding i emne (Se dokument i KS) Navn på emne Det vises til tidligere utsendt varsel om ikke å få vurdering i emnet, datert Du har ikke fulgt opp i henhold til kravene i brevet, og du mister dermed anledningen til å få vurdering og å gå opp til eksamen i dette emnet. Du kan fortsette på skolen i de andre emnene, og vil få utstedt et karakterutskrift etter avsluttet skolegang. For det emnet du ikke har fullført må du legge fram en ny og forbedret vurderingsmappe. Se regler vedtatt av styret ved Fagskolen Innlandet: Regler ved mangelfull vurderingsmappe Ved mangelfull vurderingsmappe, etter at gjeldende rutiner for veiledning og mulighet for forbedring er fulgt, og skolen har varslet studenten i hht skolens reglement, må studenten legge fram en ny og forbedret vurderingsmappe. Dette må skje i løpet av de neste 6 måneder. Studenten må skriftlig søke skolen om ny vurdering og eventuelt veiledningshjelp. Det vises også til Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning. Oversittes fristen på 6 måneder, må emnet tas på nytt i sin helhet. Underretning om klagerett - vedtaket kan påklages. Det følger av forvaltningsloven (fvl. 28 første ledd) at det alminnelige utgangspunktet er at et forvaltningsvedtak kan påklages til det organ som er nærmest overordnet det forvaltnings -organ som har fattet vedtaket Underretting om vedtak klagefrist Klagefristen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem tilden det gjelder jfr. fvl. 29 første ledd Klage sendes skriftlig til avdelingsleder for fagretningen enkeltvedtaket omfatter. Underretning om innhold Klagen skal inneholde hva i vedtaket det klages over, og begrunnelse for dette. Spørsmål vedrørende klager, ta gjerne kontakt med avdelingslederne eller rektor ved FI Med hilsen Kari Nordskogen Rektor avdelingsleder

16 Arbeidsfordeling i ledelsen ved Fagskolen Innlandet, fra og med Skolen ledes av et team bestående av rektor og avdelingsledere, med rektor som øverste leder. De har et felles ansvar for at skolen ledes i henhold til lover, forskrifter og nedfelte retningslinjer. Nedenfor er oppgavefordelingen beskrevet, i tillegg er organisasjonskartet satt inn: Rektor Kari Nordskogen Faglig, pedagogisk, økonomisk og personalmessig ledelse av hele skolen Nestleder Hilde Merete Støen Deltar på styremøter og har lederansvaret ved rektors fravær Avdelingsleder Hilde Merete Støen Faglig, pedagogisk, økonomisk og personalmessig ledelse av avdeling for elektro, data og TIP Ansvar for: Påse at all studieaktivitet følger gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og reglement Planlegging, gjennomføring og evaluering av utdanningene Tilrettelegge nødvendige organisatoriske strukturer for å sikre best mulig læringsutbytte for studentene Vitnemål og emnekarakterer Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid Avdelingens fagskoletilbud Samarbeid med arbeidslivet og oppfølging av fagråd Utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende studier Følge opp organisasjonens rutiner i forhold til personalansvar Følge opp avvik og sørge for at nødvendige tiltak blir iverksatt og dokumentert Avdelingsleder Trond Eftedal Faglig, økonomisk og personalmessig ledelse av avdelingen for andre tilsatte, og faglig, pedagogisk og økonomisk ledelse av avdelingen for økonomi og ledelse Ansvar for: Økonomistyring (budsjett og regnskapsarbeid) Lønns- og personalarbeid Markedsføring og ekstern informasjon Eksamensavvikling Vitnemål Skolens kvalitetssikringssystem, internkontroll og HMS-arbeid Avdelingsleder Arne Høy Faglig, pedagogisk, økonomisk og personalmessig ledelse av avdeling for bygg og anlegg Ansvar for: Påse at all studieaktivitet følger gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og reglement Planlegging, gjennomføring og evaluering av utdanningene Tilrettelegge nødvendige organisatoriske strukturer for å sikre best mulig læringsutbytte for studentene Vitnemål og emnekarakterer Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid Avdelingens fagskoletilbud Samarbeid med arbeidslivet og oppfølging av fagråd Utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende studier Følge opp organisasjonens rutiner i forhold til personalansvar Følge opp avvik og sørge for at nødvendige tiltak blir iverksatt og dokumentert

17 Avdelingsleder Monica Rustad Faglig, pedagogisk, økonomisk og personalmessig ledelse av avdeling for helsefag Ansvar for: Påse at all studieaktivitet følger gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og reglement Planlegging, gjennomføring og evaluering av utdanningene Tilrettelegge nødvendige organisatoriske strukturer for å sikre best mulig læringsutbytte for studentene Vitnemål og emnekarakterer Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid Avdelingens fagskoletilbud Samarbeid med arbeidslivet og oppfølging av fagråd Utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende studier Følge opp organisasjonens rutiner i forhold til personalansvar Følge opp avvik og sørge for at nødvendige tiltak blir iverksatt og dokumentert Nettkoordinator Anne Jørgensen Rørvik Ansvar for: Koordinering av samlinger for nettstudentene Oppfølging av studentene ved bruk av Fronter/Skoleportalen under og mellom samlingene Utvikle fagskolens felles policy for bruk av dataverktøy Utforming av strukturen i Fronter og Skoleportal for Fagskolen Innlandet Bistå teknisk support, både lokalt og fra OFK, ved implementering av nye dataverktøy Utforming av felles informasjon om bruk av Fronter og Skoleportalen til nettstudentene Planlegging og gjennomføring av opplæring i bruk av LMS ved studiestart Oppretting av rom for alle nye klasser i Fronter Bistå lærere og studenter med praktisk bruk av LMS Praktisk gjennomføring av samlinger Bistå lærere i bruk av LMS ved fagskoleutdanninger lokalisert i Akershus, Hedmark og Oppland Lede implementering av ny programvare for pedagogisk bruk Delta i utvikling av struktur, innhold og retningslinjer for nettundervisningen ved skolen Lede prosjektet Utvikling av nettstudier Rådgiver Frank-Jørgen Vangen Ansvar for: Individuell studierådgiving Hjelp til studenter med spesielle behov Deltakelse på utdanningsmesser/konferanser Besøk videregående skoler Markedsføring Koordinator av lese- og skriveopplegget Koordinator av felles markedsføring for fagskolene på Østlandet Helserådgiver Ann Sofie Rekslen Ansvar for: Hjelp til studenter ved helsefaglige behov og eventuell henvisning videre til fagkompetanse. Eventuelt akutt førstehjelp. Samarbeid med pedagogisk personale og rådgiver. Deltakelse på helsefaglige konferanser. Spesialpedagogisk rådgiver Ane Fosse Ansvar for: Bistå studentene med studieteknikk og nødvendig lese- og skrivehjelp

18 Teamleder: Ansvar for: Planlegging, iverksetting, koordinering og evaluering av arbeidet i teamet som vedkommende er leder for. Kontorpersonale: Reidun Tangen, Anne Berit R. Olsen og Bente Normann Bibliotekar: Laila Knudsen IT-avdeling: Trond Endrestøl, Sunthon Timonram Vaktmestere: Rune Amundsen, Tor Frydenlund Renholdere: Eva Bekkelund, Khamongsha Thairat, Åse Østby og Kay Thi

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2 Kontrakten fylles ut og returneres fagskolen på adresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV Merk: Studiekontrakt Returneringsfrist: 10 dager Studieprogram/klasse: (Fylles ut av fagskolen) Unntatt offentlighet

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok våren 2012 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart Steg-for-steg guide Sjekkliste til gjennomgang før studiestart 1. Aktivering av datakonto 2. Semesterregistrering 3. Betal avgift 4. Få studentbevis Steg 1 Aktivering av datakonto Du må opprette datakonto

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1 TIL VÅRE STUDENTER Etter initiativ fra regjeringen skal alle statlige etater bli mer serviceinnstilt overfor sine brukere. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har derfor henvendt seg til institusjoner

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rullerende opptak: Opptak bekreftes etter at skriftlig søknad er innlevert og vurdert.

Rullerende opptak: Opptak bekreftes etter at skriftlig søknad er innlevert og vurdert. Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3

KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3 KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3 AVTALE OM DISPONERING AV BARNEHAGEPLASS MELLOM 1. Foresattes navn 2. Foresattes navn Adresse _ Postnr./Sted Personnummer 11 siffer Telefonnummer Adresse Postnr./

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16 Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Ca 1200 elever 111 går på VO(!) To avdelinger

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA)

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) Retningslinjer for: Tildeling av praksisplass, oppfølging og vurdering av praksisstudiene Godkjent Juli-15 Retningslinjer for

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE SA. Avtale om disponering av barnehageplass i Ånnerudtoppen barnehage

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE SA. Avtale om disponering av barnehageplass i Ånnerudtoppen barnehage ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE SA Avtale om disponering av barnehageplass i Ånnerudtoppen barnehage AVTALE OM DISPONERING AV BARNEHAGEPLASS MELLOM: 1. Foresattes navn 2. Foresattes navn Adresse Postnr./Sted Adresse

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Bli foretrukket. - ta teknisk fagskole

Bli foretrukket. - ta teknisk fagskole Bli foretrukket - ta teknisk fagskole Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Finn Simensen, rektor. Ole Fredrik Stevning, assisterende rektor. Stine Lind, teamleder. Per Anton Hansen, teamleder. Roar Mathisen, teamleder

Finn Simensen, rektor. Ole Fredrik Stevning, assisterende rektor. Stine Lind, teamleder. Per Anton Hansen, teamleder. Roar Mathisen, teamleder Side 1 Skoleadministrasjon Finn Simensen, rektor ble ansatt som rektor 01.08.07 skolens øverste leder har det overordnede ansvar for skolens virksomhet Ole Fredrik Stevning, assisterende rektor er rektors

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

sandnessjoen.vgs.no INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR. 36 UKE 21/2012-2013

sandnessjoen.vgs.no INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR. 36 UKE 21/2012-2013 sandnessjoen.vgs.no INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR. 36 UKE 21/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS)

S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS) Side 1 av 6 2.2 S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS) HR sak 20/08 mai 2008 HS sak 28/08 juni 2008 FORORD Serviceerklæringen for MHS er utarbeidet som et ledd i studiekvalitetsarbeidet

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium over fire år med oppstart 19. august 2009 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2010/2011 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om:

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om: Service-erklæring Service-erklæringen er utviklet som et ledd i Høgskolen sitt arbeid med studiekvaliteten. Den konkretiserer de mål Høgskolen har sett seg for hva den skal strebe etter overfor studentene

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Generell del

Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Generell del Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Generell del Godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) 01.12.10 Forord Nasjonal plan for ettårig

Detaljer

Velkommen til. fagskolen tinius olsen

Velkommen til. fagskolen tinius olsen Velkommen til fagskolen tinius olsen skoleåret 2012 2013 verdt å vite Finn Simensen ble ansatt som rektor 01.08.07. Som rektor er han skolens øverste leder og har det overordnede ansvar for skolens virksomhet.

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok 2013/2014 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

- uke ikke bestemt (tirsdag/onsdag) - uke ikke bestemt (4/5 dager)

- uke ikke bestemt (tirsdag/onsdag) - uke ikke bestemt (4/5 dager) Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole som nettbasert modulkurs. Nettbasert modulkurs innebærer at kursdeltakerne har tilgang til internett plattform, kalt It s learning. Internett

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Hva skjer på Valler? Oversikt over de siste dagene i skoleåret 2012/2013

Hva skjer på Valler? Oversikt over de siste dagene i skoleåret 2012/2013 Hva skjer på Valler? Oversikt over de siste dagene i skoleåret 2012/2013 Tirsdag 11/6 torsdag 13/6 Øktundervisning etter egen plan. Sjekk kalenderen i ITL for eventuelle meldinger om justeringer fra faglærer.

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Oversikt over viktige datoer for elever i Vg3. Informasjon om eksamen og vitnemål Skoleåret 2013/2014 Det meste står i Skolearena. Følg med på eventuelle endringer

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING?

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Ivar Lien, FiG 13.10.06 LOV-2003-06-20-56 1. Formål og virkeområde Lovens formål er å etablere et system for offentlig godkjenning av fagskoleutdanninger. Loven skal bidra

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND For å ivareta og videreutvikle samarbeidet mellom skolen og PPT er det satt

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert 300114 R Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2014/2015. Opplæringslova, Privatskolelova

Detaljer

Fagskolen Telemark ønsker deg velkommen som nettstudent til skolestart høsten 2015!

Fagskolen Telemark ønsker deg velkommen som nettstudent til skolestart høsten 2015! Fagskolen Telemark ønsker deg velkommen som nettstudent til skolestart høsten 2015! Skolestart og første samling for 1. nettklasser blir en 3 dagers samling på fagskolen i tidsrommet: Torsdag 27. august

Detaljer

FRA FELLESMØTET I AULAEN

FRA FELLESMØTET I AULAEN Referat fra foreldremøte på 10.trinn 110913 FRA FELLESMØTET I AULAEN kl. 1830-1930: 1. Rektor ønsket velkommen, og lærerne på trinnet ble presentert. 2. Nytt ved oppstart av skoleåret 2013-2014: Innføring

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Generell del (tidligere kalt Rammeplanen) Revisjon pr. 13. juni 2006 Supplert med kapittel 8 og 9 pr. 14. mai 2007 Oppdatert kapittel 9 samt presisering

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn

Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 10. trinn 15. april 2014 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: onsdag 13. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 13. mai:

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år Du kan velge mellom tre ulike lånekort: biblioteket stavanger

Detaljer

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie i samarbeid med Mål for utdanningen Videreutdanningen i kreftomsorg og lindrende

Detaljer

Nettbasert Teknisk fagskole. Linje for teknikk og industriell produksjon. Fordypningsområde sveiseteknikk

Nettbasert Teknisk fagskole. Linje for teknikk og industriell produksjon. Fordypningsområde sveiseteknikk Informasjon til studentene på studiet Nettbasert Teknisk fagskole Linje for teknikk og industriell produksjon Fordypningsområde sveiseteknikk Harstad tekniske fagskole Postboks 3120 9498 Harstad ANSVAR

Detaljer

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Utdanningssted Utdanningstilbud: Fjernundervisning ved Christian Thams

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer