Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig."

Transkript

1 Til: Studenter Fra: Trond Petersen, Professor Department of Sociology og Haas School of Business University of California, Berkeley Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students Sak: Nye studietilbud ved University of California, Berkeley Emne: Opplegg for vår og høstsemesteret Dato: 06. mars, 2007 Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig. Dette memoet må leses svært nøye, som om det var høyaktuelt eksamensstoff. Det vil ta tid å sette seg inn i dette, idet det er mange nyanser. Men det burde ikke være noen tvil, når memoet er blitt lest grundig og materialet absorbert, hva tilbudet består i og hvordan man skal forholde seg til norske institusjoner og til University of California, Berkeley. Høst- og Vårsemesteret University of California, Berkeley kan ta et begrenset antall studenter med samfunnsvitenskapelig og i noen grad humanvitenskapelig bakgrunn på høst- og vårsemesteret. Studentene blir tatt opp på Department of Sociology og må ta en obligatorisk kursportefølje der. I tillegg kan andre kurs tas innen og utenfor instituttet. Vi kan ta studenter på både BA og MA nivå. Studentene fra Norge vil komme til Berkeley som en del av det Lånekassen kaller Delstudier i utlandet, ikke for å ta en grad ved UC Berkeley. Det forventes at norske institusjoner også kan ta et begrenset antall studenter fra University of California, Berkeley. Varighet av Studieopphold Studenter kan komme til Berkeley for et eller to semestre. For BA studenter burde et semester være normen for opphold, eventuelt en kombinasjon av vår- og sommersemester eller sommer- og høstsemester, men unntaksvis kan de være her både høst- og vårsemseteret eller både vår- og høstsemesteret. For MA studenter vil det kunne være aktuelt med opphold på både et og to semestre, særlig der et av de to skal brukes til arbeid med MA oppgaven. Formål med Opplegget Formålet med opplegget er primært å få til strøm av studenter fra Norge til Berkeley og fra Berkeley til Norge. På Berkeley inngår dette som en del av det studieområdet som her utvikles for komparative studier med vekt på samfunnsforhold i USA og Europa. I tillegg til studentstrømmene er det ønskelig at det på sikt utvikles forskningssamarbeide mellom forskere i Norge og UC Berkeley. UC Berkeley vil f eks være interessert i å invitere noen norske forskere hvert år til å holde foredrag, til å diskutere og utvikle forskningssamarbeid, og til å drøfte hva som kunne være gunstige kurstilbud for norske studenter. Initiativet til 1

2 forskningssamarbeid må ligge hos de enkelte forskere ved UC Berkeley og ved norske institusjoner. Det kan ikke tas på et administrativt nivå. Kurs Studentene tas opp ved Department of Sociology. Både BA og MA studenter må ta og betale skolepenger (tuition) for 15 kurs credits ved Department of Sociology. Det er ingen unntak fra dette. Dette gjentas og understrekes: Det er ingen unntak fra dette. Hvis dette ikke kan passes inn i dine studier i Norge, da bør du ikke komme på dette programmet. Hvis du ved ankomst her oppdager at det ikke vil passe inn i ditt studieprogram i Norge, da bør du enten returnere til Norge eller følge et opplegg som ikke passer inn i det norske programmet. Studentene er garantert tilgang på kurs som gir 15 studie credits ved Sociology. De kan ta kurs utover dette ved andre institutt. Men vi kan ikke garantere eller hjelpe til med opptak på slike kurs. Det må betales ytterligere skolepenger (tuition) for disse kursene, med mindre kursene tas som auditor (se forklaring nedenfor). Det er ikke mulig å forhåndsregistere seg på kursene. Regsitrering skjer i løpet av uke 1-3 i semesteret. Det er heller ikke milig, for de fleste kurs vedkommende, å få tilgang på pensum, eksamensform, før sleve kurset starter. BA studenter må ta en obligatorisk kursportefølje ved sosiologi svarende til 15 credits innen UC Berkeleys system. For dette får de uttelling på 30 studiepoeng i Norge, som kan utgjøre en del av de frie vekttall eller spesialiseringskurs i det norske systemet, og unntaksvis, avhengig av fag og institusjon, kan tas i stedet for obligatoriske kurs i Norge. Godkjennelse må skje på lærestedene i Norge. Det er mulig å ta kurs utover den obligatoriske delen på 15 credits, men ikke i stedet for denne. Studentene kan da ende up med å ta f eks 18 eller 19 credits. For BA studenter beskrives den obligatoriske kursporteføljen nedenfor. MA studenter har noe mer valg i hvordan kursporteføljen settes sammen, og det er her i alle fall fire muligheter. Mulighet 1 er at de er her for å arbeide med MA oppgaven, bruke bibliotek, mv. Da melder de seg på et kurs som heter Independent Study, for 15 credits. Det eneste de trenger å gjøre innen dette er å arbeide med sin oppgave. Dette er den enkleste måten å komme hit på. Mulighet 2 er at de delvis tar kurs, delvis jobber med MA oppgaven. Da melder de seg på det forelesningskurset beskrevet nedenfor under Obligatorisk kursdel for BA studenter, får 4 credits for det, og så tar de i tillegg 11 credits som Independent Study for å jobbe med oppgaven. Mulighet 3 er at de tar 3-4 forelesningskurs som beskrevet nedenfor. Mulighet 2 og 3 kan inngå som en del av de frie vekttall i Norge. MA studentene vil være garantert tilgang på forelesningskursene. Mulighet 4 er at de tar kurs på PhD nivå ved Berkeley. Vi kan ikke garantere studentene opptak på disse kursene. Vi kan kun ta et begrenset antall MA studenter som kommer hit for å ta PhD kurs. Oppholdet for MA studenter kan f eks skje i semester 3 i MA studiet. MA studentene vil kunne ha stor nytte av å bruke biblioteket her, det tredje største universitetsbibliotek i USA. En del BA og MA studenter ønsker å ta innføringskurs (på hhv BA og MA nivå) i teori og/eller metode, kvantitative såvel som kvalitative (intervju, deltakende observasjon, mv.). Disse kursene er det vanskelig å komme inn på. 2

3 Våre egne studenter ønsker å ta disse, og antallet plasser er begrenset. Man bør ikke komme til Berkeley hvis det fortrinnsvis er denne type kurs man ønsker å ta. Noen få studenter fra Norge ender hvert semester opp med å ta slike kurs. Krav om å være fulltidsstudent: Regler i USA og i Norge For å få studentvisum og for å kunne oppholde seg lovlig i USA må studentene bli registrert som fulltidsstudenter og dermed ta et minste antall med studie credits innen UC Berkeleys system. Fulltidsstudium ved universiteter i USA er 15 credits. Immigrasjonsmyndighetene i USA krever at man er registrert som fulltidsstudent og passer på at studentene faktisk gjør dette. Fra norsk side kreves det fra Lånekassen og norske læresteder at en student tar 15 studie credits ved amerikanske læresteder for å være fulltidsstudent. Det er svært viktig at opplegget sikrer at det ikke oppstår problemer overfor immigrasjonsmyndighetene i USA. Men det er også viktig at studentene tilfredsstiller de krav som Lånekassen og norske læresteder stiller, som krever at de tar 15 studie credits. Vi har derfor satt opp et program som vil gi 15 studie credits til både BA og MA studentene. Studentene er garantert opptak på dette programmet. Men de må også faktisk ta 15 credits på dette programmet. Obligatorisk kursdel for BA Studenter For høsten 2006 er det tre måter studentene kan tilfredsstille den obligatoriske delen av studieprogrammet. Studentene kan her velge hvilken retning de ønsker å følge, gitt tilgang på studieplasser. Vi garanterer at hver student som kommer hit kan få følge en av de tre retningene. Men vi garanterer ikke på dette tidspunkt at hver student får følge den av de tre retningene de er mest interessert i. Studieprogrammet har et obligatorisk kurs, Soc 122, Comparative Perspectives on U.S. and European Societies. Kurset er såpass avansert at det kan tas også av MA studenter. Det består av 45 timer med forelesninger, pluss 2 eller 3 eksamener hver av 3 timer, og et pensum på minimum sider men opp til om lag sider. Eksamensformen vil være mer krevende for MA enn BA studentene. Alle studentene må ta dette kurset, uavhengig om de følger retning 1, 2 eller 3 nedenfor. Pensum, eksamensform, og forelesningsform for det obligatoriske kurset vil variere fra semester til semester. Det samme gjelder alle universitetets kurs. Man kan vanligvis ikke få tilgang på den fullstendige informasjon om kursene før første undervisningsdag. Forelesere har full kontroll over hvordan de legger opp kursene. Dette er forskjellig fra praksis ved norske universiteter og høyskoler. Det er ingenting man kan gjøre med det. Våren 2006 ga vi de norske studentene garantert opptak på ytterligere to kurs, Soc 113, Sociology of Education, og Soc 155, Sociology of Health and Illness. De norske studentene tok også andre kurs, kurs de ikke hadde garantert opptak på, som Soc 110, Sociology of Organizations, Soc 140, Political Sociology, og Soc 141, Social Movements. Retning 1: Her følger studenten ytterligere et forelesningskurs på sosiologi. I tillegg skrives et essay på om lag 20 sider. Tema for essay velges av 3

4 student, men må være knyttet til noen av de tema som er dekket i forelesningskursene. Innen UC Berkeleys system gir det første forelesningskurset 4 credits (=8 studiepoeng), det andre forelesningskurset 4 credits (=8 studiepoeng), og essayet 7 credits (14 studiepoeng) på kurset Independent Studies, ialt 15 credits (=30 studiepoeng). Retning 2: Her følger studenten ytterligere to forelesningskurs på sosiologi. I tillegg skrives et kortere essay, ca 10 sider. Tema for essay velges av student, men må være knyttet til noen av de tema som er dekket i forelesningskursene. Innen UC Berkeleys system gir de tre forelesningskursene 12 credits (=24 studiepoeng). I tillegg gir essayet, tatt som Independent Studies, uttelling på 3 credits (=6 studiepoeng). Ialt gir dette 15 credits (=30 studiepoeng). Retning 3: Her følger studenten ytterligere tre forelesningskurs på sosiologi. Det skrives ikke et kortere essay. Innen UC Berkeleys system gir de fire forelesningskursene 15 eller 16 credits (=30 eller 32 studiepoeng). Det vil normalt settes opp tre kurs hvor norske studenter har garantert opptak. Studentene kan ta andre enn disse tre kurs innen Sociology. Studentene får tilgang på andre kurs ved å be om tillatelse fra foreleser. Ved en slik ordning er vi sikret at visumbetingelsene blir oppfylt, at ingen blir sendt tilbake, og i det hele tatt at det ikke oppstår problemer i løpet av semesteret vis-a-vis UC Berkeley eller immigrasjonsmyndighetene. I tillegg vil kravene om å ta 30 studiepoeng bli oppfylt. Valgfri kursdel I den valgfrie delen kan studentene fra Norge ta kurs ved andre institutt enn Department of Sociology. De må innhente tillatelse fra foreleser, underskrift fra foreleser og instituttbestyrer, foruten tillatelse fra Department of Sociology. Idet studentene er tatt opp ved Department of Sociology, så må dette instituttet også godkjenne kurs tatt ved andre institutt. Som allerede nevnt, hver student må ta og betale for 15 credits ved Sociology. Om de tar ytterligere credits ved andre institutt, må det betales for disse i tillegg til de 15 credits det betales for på Sociology. Man kan ikke bytte ut credits på Sociology med credits på andre institutt. Studentene får tilgang på andre kurs ved å be om tillatelse fra foreleser. Studenter fra Norge vil trolig få tilgang på de kurs de ønsker. Unntaket er en del obligatoriske kurs og kurs med mange påmeldte studenter. Jeg avviste 8-10 av universitetets egne studenter på et kurs jeg underviste høsten Et av problemene studenter av og til har med å komme inn på andre kurs oppstår hvis kurset i tillegg til forelesningene har Discussion Sections. Dette er diskusjonskurs hvor en PhD student leder diskusjon omkring emner dekket under kurset. Slike Discussion Section er vanlige innen mange kurs i matematikk, statistikk og andre naturvitenskapelige fag, men brukes også på en del av de store og viktige kurs innen samfunnsvitenskap og humaniora. 4

5 Det er viktig å merke seg at man ikke automatisk har tilgang på andre kurs. Det gjelder ikke bare studentene fra Norge, det gjelder også Berkeleys egne gradsstudenter. Kurs tatt som auditor Studentene kan også ta valgfrie kurs som såkalte auditors. Det betyr at de ber kursleder om tillatelse til å følge forelesningene. Men de melder seg ikke offisielt på kurset, betaler ingen kursavgifter, og får ikke noen brev om at de har tatt kurset fra Concurrent Enrollment ved UC Berkeley Extension. Under denne ordningen åpner det seg to muligheter. Den ene er at studenten ikke tar eksamen eller skriver papers på kurset. Det utstedes da ikke noe bevis for at kurset har vært fulgt. Da vil kurset normalt heller ikke gi uttelling i studiepoeng i Norge. Den andre muligheten er at foreleser gir studenten lov til å ta eksamen og skrive papers og at studenten får en karakter. I det tilfellet vil foreleser skrive et brev hvor det fremgår at studenten har gått på kurset, tatt eksamen og fått en bestemt karakter, men studenten vil ikke få et eksamenspapir fra Concurrent Enrollment ved UC Berkeley. Kurset vil da ofte kunne gi uttelling i studiepoeng i Norge. Det avgjøres av det lokale lærested i Norge. Denne andre muligheten er lett å gjennomføre på MA og PhD kurs, kan være vanskeligere å få til på BA kurs, men kan i noen tilfeller arrangeres også på disse; det er helt opp til foreleser. Under begge alternativene som auditor vil studenten ikke betale noen kursavgifter. Kursbevis Ved avsluttet eksamen vil studenten få utskrevet kursbevis for de kurs de har fullført og betalt kursavgifter for. Det gis karakter på kurset og det angis antall credits innen UC Berkeleys system. Studentene kan også få bevis for å ha tatt kurs som auditor, men det er helt opp til den enkelte foreleser om de vil utstede slike bevis. Besøkende versus Gradsstudent Der fleste av studentene på UC Berkeley er tatt opp som gradsstudenter. Det betyr at de følger et flerårig undervisnings- og veiledningsopplegg, og får et avsluttende eksamenspapirer fra Berkeley, altså en grad, BA, MA, PhD, JD, MBA, osv. Opptaksprosedyren for å komme inn er omfattende, med tester (f eks SAT, GRE, GMAT), anbefalelsesbrev, essays, mv. Studentene fra Norge kommer hit som besøkende studenter. De tas da opp på et bestemt institutt og følger et undervisningsopplegg på dette. De vil ikke motta noen grad fra universitetet. Men de mottar eksamenspapirer, og resultatene kan brukes som en del av en grad ved en norsk undervisningsinstitusjon. Uttelling i Studiepoeng i Norge Det er opp til norske institusjoner å avgjøre hvor mange studiepoeng hver course credit ved UC Berkeley skal gi. 15 credits ved UC Berkely vil normalt gi uttelling som 30 studiepoeng i Norge. Man må få forhåndsgodkjenning av studieopplegget på Berkeley fra norsk hjemmeinstitusjon for å søke Statens lånekasse om støtte. 5

6 Skolepenger Kostnadene til skolepenger for den obligatoriske del for høst- og vårsemesteret for hhv 12, 13 og 15 credits (kostnad per credit er USD 300) ved UC Berkeley vil per semester bli med følgende absolutte minimumssatser: Gebyrer: USD 25 Application fee USD 100 Registration fee (betales etter ankomst) USD 25 Library fee USD 650 Helseforsikring (de med student helseforsikring fra Norge unntas) Sum USD 800 For Gebyrer Tuition: USD for 15 studie credits på BA/MA nivå SUM Gebyrer og Tuition: USD for 15 studie credits Merk at for gradsstudenter ved Berkeley, dvs studenter som er her for å ta en hel grad (BA, MA, etc.), så er studieavgiftene for International Students i USD ,71 per semester (hvorav USD 729 i helseforsikring). Kostnadene for norske studenter på programmet skissert ovenfor er altså langt lavere. Om studentene skal ta ytterligere kurs, kommer tilleggsavgifter for ytterligere 3 eller 4 course credits på USD eller USD For det obligatoriske kurs og veiledningsseminar i forbindelse med dette blir kostnadene ved 15 studie credits USD 5.300, hvorav USD 575 går til helseforsikring. Disse satsene revideres hvert år, noen ganger hvert semester. Disse satsene er som nevnt langt lavere enn det gradsstudenter betaler. Iom at langt lavere satser betales, er det noen andre utgifter som settes høyere og enkelte tjenester som begrenses noe. Man må betale ca USD 110 per semester for idrettskort i stedet for $10, man får ikke bussbilletter til redusert pris, mv. Det er mulig å få til en ordning hvor man får full tilgang til de ekstra tjenester som ikke dekkes innen dette opplegget. Men da må det også betales fulle skolepenger, et tillegg på ca USD per semester. Norske studenter har så langt ikke vist noen interessert for dette. Studenter fra Norge som har bevis for at de har helseforsikring som gjelder i USA vil slippe å betale helseforsikringen på ca USD 650. Det norske generalkonsulat i New York City og den norske amabassaden i Washington DC har bistått med å få til denne besparelsen for studentene. Lån og Stipend Lånekassen støtter alt, med stipend og lån. På Lånekassens WEBside klikk slik: (1) Stipend og lån, (2) Utdanning i utlandet, (3) Hvilke typer utdanning, og (4) Delstudier. Der beskrives støtten som kan gis. 6

7 Studentene får støtte hvis utdanningen på Berkeley godkjennes som en del av graden i Norge. Det er opp til det enkelte institutt i Norge å avgjøre det. Lånekassen gir stipend/lån til skolepenger for opp til det som hvert semester vil svare til 30 studiepoeng i Norge. Reise: ca NOK 9.200, med NOK (stipend) og NOK (lån), dvs 70 prosent stipend, 30 prosent lån. For opphold under 6 måneder får man støtte til 1 reise, for opphold 6-12 måneder får man støtte til 2 reiser. Bolig og mat: Til dette gis det lån og stipend til normale satser, som ved studier i Norge, NOK 8000 per måned, NOK 3200 (stipend) og NOK 4800 (lån), altså 40 prosent stipend, 60 prosent lån. Midlene gis som lån, men 40 prosent gjøres om til stipend når kursene er avsluttet. Kostnadene til opphold kan variere mye. Et 6-ukers opphold på student bolig med 2 måltider om dagen koster ca USD Det er billigere å bo utenom studentboligene. Skolepenger (full dekning, 70% stipend, 30% lån): Lånekassen vil dekke 70% av skolepengene med stipend, 30% med lån, sålangt vi kan forstå utfra Lånekassens regler. Det gjelder for studieutgifter intil NOK per semester. For kostnader utover NOK kan man få lån for inntil NOK per semester. Hvor mye stipend og lån som gis til skolepenger fra Lånekassen avhenger av hvordan credits ved UC Berkeley avregnes mot studiepoeng i Norge. Lånekassen gir stipend og lån for credits som svarer til inntil 30 studiepoeng, men ikke for noe utover det. Det er opp til norske institusjoner å beslutte hvor mange credits ved UC Berkeley svarer til 30 studiepoeng i Norge. Kostnadene vil da se slik ut for BA studenter: Alternativ 1: 13 credits (tilfredsstiller UC Berkeleys krav) Stipend til skolepenger: NOK Stipend til reise: NOK Totalt stipend: NOK Lån til skolepenger: NOK Lån til reise: NOK Lån til opphold: NOK (av dette lånet omgjøres NOK til stipend etter at kurs er bestått) Totalt lån: NOK (igjen, av dette omgjøres NOK til stipend etter at kurs er bestått) Alternativ 2: For 15 credits (tilfredsstiller norske institusjoners krav) Til dette er oppsettet det samme som ovenfor, men man gis et tilleggslån på USD 550 til skolepenger, altså Lån til skolepenger: NOK (kommer i tillegg til lånet på NOK 7.848) Totalt lån blir da NOK (igjen, av dette omgjøres NOK til stipend etter at kurs er bestått) 7

8 Man kan også søke bank om ekstra lån for kostnader ved å studere på UC Berkeley. Se avsnittet om boliger nedenfor. Språktest For studenter med norsk artium, eller artium fra Nord-Europa, eller med engelskspråklig bakgrunn (f eks fra Storbritannia, USA) vil vi gi dispensasjon fra å ta språkprøven. Slik dispensasjon gis i det brev som er stilet til International Concurrent Enrollment. Legg ved kopi av dette brevet når det søkes om opptak. Studentene må ta TOEFL (språk) testen, som gjøres i Norge. Det påløper en kostnad til denne, i 2004 på USD 130. Testen kunne i tas på følgende datoer, med tilsvarende datoer i senere år, på utvalgte steder i Norge (se TOEFL Norway hjemmeside): August 21, 2004 October 16, 2004 November 20, 2004 January 15, 2005 March 11, 2005 May 14, 2005 Visum UC Berkeley utsteder alle de nødvendige papirer for å få studentvisum fra den amerikanske ambassaden i Oslo. UC Berkeley er meget effektiv her. De nødvendige papirene utstedes innen fire uker etter at en fullstendig søknad er mottatt, og ofte raskere. På basis av de tilsendte papirer fra UC Berkeley, det såkalte IAP-66 skjemaet, vil studentene få utstedt visum ved den amerikanske ambassaden i Oslo. Kostnaden til dette er USD 100 til det såkalte SEVIS kontoret og ytterligere USD 100 til USA ambassaden. Studenten må gå på intervju på ambassaden. Man må regne med ca to uker for å få utstedt visum papirer fra den amerikanske ambassaden i Oslo. Bolig Det finnes et eget kontor ved UC Berkeley som hjelper studentene fra Norge med å finne bolig. Det har lister over, PC er til å søke etter og telefoner til å ringe på boliger. I den grad det er ledig kapasitet kan studentene få tilgang på studentboliger ved UC Berkeley eller på International House, hvor Kronprinsen bodde det første året han var på Berkeley. Men kontoret formidler også boliger utover de vanlige studentboligene. Kontoret hevder at de vanligvis finner boliger for internasjonale studenter i løpet av to dager. Man får et inntrykk av priser mv ved å sjekke WEBsiden til craigslist.com. Craigslist.com er også en god måte å finne bolig på, foruten mye annet. På sommersemesteret kan vi garantere at studentene får tilbud om studentboliger, trolig til alle studentene som kommer fra Norge. For høst- og vårsemesteret kan vi ikke gi noen slik garanti. 8

9 Kostnadene til bolig er høyere enn i Norge. Det kan svare seg å få et tilleggslån fra en bank. Studenter fra Universitetet i Tromsø har en egen avtale med NORDEA bank som gir et begrenset tilleggslån for studier ved UC Berkeley. Det kan svare seg å beregne en ekstrakostnad til bolig på ca kr for et semester. Et rom i bofellesskap med andre studenter koster ofte USD per måned. Man kan bo rimeligere enn dette. Men man må da lete etter gode ordninger. En god måte å bli integrert med andre amerikanere er å finne bolig i et bofellesskap. Man får da et eget rom, og deler så kjøkken, bad, og felles oppholdsrom med to-tre andre personer. Rundt Campus finnes en rekker fraternities og sonorities, hvor man kan få rom i student bofellesskap. Disse har diverse initieringsrutiner og har ofte navn med greske bokstaver, og kalles da eks The Greeks. Tilgang på andre faciliteter Studentene som kommer til UC Berkeley får tilgang på en rekke andre faciliteter ved universitetet, mot betaling av avgifter. Blant disse er idrettsanlegg og bibliotek. Kostnad til idrettsanlegge er ca USD 100 per semester, til bibliotek USD 25 per semester. Universitetet har ikke lesesalsplasser for BA eller MA studenter, kun for PhD studenter. Det er imidlertid god plass og gode forhold på bibliotekene ved universitetet. Mange studenter sitter på et av bibliotekene. Det anbefales å ta med en egen bærbar PC. Uten det er man henvist til bioblioteket her med et begrenset antall skrivestuer eller til internett kafeer. Det kan lett føre til problemer i studiene. Arbeid i USA Studentvisumet gir ingen generell tillatelse til å arbeide i USA. Man har imidlertid tillatelse til å ta betalt arbeid ved University of California, Berkeley, som Junior Specialist, inntil 20 timer per uke i perioden man er her. Det krever først at man finner arbeid og får et skriftlig tilbud om arbeid. Deretter må man gå til International Concurrent Enrollment kontoret for å få en On-Campus work permit, en arbeidstillatelse. På basis av disse to dokumentene får man tilslutt utstedt et Social Security Number (SSN). Når disse papirene er i orden kan man lovlig arbeide ved universitetet. 9

10 Søknadsprosedyren Studentene må gå fram som følger for opptak i vår og høstsemesteret: 1. De må søke om å få komme til UCB gjennom en medarbeider på SV-fakultetet eller annen kontaktperson ved institusjon i Norge. Hvis det er flere søkere enn ledige plasser, da velges de med best karakterer. 2. De studentene som blir godtatt må ta TOEFL-testen senest i oktober for studier på våren og senest i mai for studier på høsten, med mindre det gis dispensasjon. Se ovenfor. 3. Navnene på de som er blitt godkjent, og som har bestått TOEFL-testen, der det er nødvending (se ovenfor), må samlet sendes til en navngitt professor ved UC Berkeley, som så står for det initielle papirarbeidet her, nemlig (1) brev til Lånekassen og (2) brev til International Concurrent Enrollment (Appendix 1 i søknad). Hver student vil få et (1) brev til Lånekassen (To Whom It May Concern) og (2) brev til International Concurrent Enrollment, stilet til Olga Paly (Appendix 1 i søknad). På sikt tas det sikte på å gjøre dette per internett som følger. Tekst herifra og ned til punkt 4 kan ses bort ifra. Disse brevene foreligger i generisk form som Word dokumenter og vil bli et til studentene i forkant. Studentene må selv fylle inn den informasjon som er relevant for dem og sende brevene til den oppgitte adresse på Berkeley. Send dette til Det generiske brev for UC Berkeley, som foreligger som egen Word fil, heter: UCB_International_Concurrent_Enrollment_Generic_Letter_etc.doc Her må du fylle inn navn (1 sted). I filenavnet så må du erstatte Student Name med ditt navn, slik at hvis ditt navn er Kari Nordmann da blir filen UCB_International_Concurrent_Enrollment_Generic_Letter_etc.doc omdøpt til UCB_International_Concurrent_Enrollment_Kari_Nordmann.doc Det generisk brev til Lånekassen, som foreligger som egen Word fil, heter: UCB_Lånekassen_Generic_Letter_etc.doc Her må du fylle inn navn, fødselsnummer, semester/semstre du skal komme hit, og institusjon i Norge. Du erstatter Student Name (pnr ) med navn og personnummer og University of City med navnet på din institusjon, f eks University of Tromsø. I filenavnet må du erstatte Generic Letter med ditt navn, slik at hvis ditt navn er Kari Nordmann da blir filen UCB_Lånekassen_Generic_Letter_etc.doc omdøpt til UCB_Lånekassen_Kari_Nordmann.doc. Begge brev må lagres som Word filer, med extension.doc. Disse to brevene/filene sendes så til De blir her trykket ut på brevark, undertegnet, scannet, og sendt tilbake per til Norge som PDF filer. 4. Studenten søker om tilsagn på lån og stipend fra Lånekassen. Da legges ved de to brevene fra Professor ved UC Berkeley: (1) To Whom It May Concern, som oppgit tuition, og (2) til International Concurrent Enrollment (Appendix 1 i søknad UC Berkeley). Du sender ikke søknadspapirene til Berkeley til Lånekassen, kun de her to nevnte brev. Lånekassen utsteder så "A Statement of Financial Support G". Eget skjema for dette ligger på nettsidene til Lånekassen. Det tilfredsstiller Appendix 2 i søknaden til International Concurrent Enrollment. 10

11 5. Studentene fyller ut søknadspapirene til International Concurrent Enrollment Program ved UC Berkeley. Man må være svært nøye med å fylle ut papirene. Feil her fører til at søknaden blir avvist, kanskje uten muligheter for å rette opp feil. Merknad 1: Du må fylle ut punkt 7 i søknad med kredittkort nummer, eller du må sende en money order eller sjekk [money order or bank draft (check)], slik at du får betalt Helseforsikring. Kostnadene er her: $ 575 for Fall or Spring Semester $ 1,050 for Fall and Spring Semester $ 815 for Spring and Summer Semester $ 1,290 for Spring, Summer, and Fall Semester Studenter som kom inn under Helseforsikring fra Norge, og har bevis for dette, slipper å betale denne forsikringen. Vi kan per idag gi opptak for sommer høst semesteret 2006 og for vår semesteret Hvis du skal være her også på sommeren, så må du ta full kursbyrde i den perioden også. Det er et krav fra immigrasjonsmyndighetene. Full kursbyrde svarer til 5 credits i hver kursperiode. Du kan være her for inntil to kursperioder i sommersemesteret. Merknad 2: Appendix 2 krever dokumentasjon av at man har midler til å komme hit. Man må ha et garantibrev fra en bank eller fra Lånekassen om at man har minst USD per semester. Lånekassen utsteder slike brev. Det heter: "A Statement of Financial Support G". Nå du har dette brevet, da trenger du ikke å fylle ut Appendix 2 i søknaden. Merknad 3: Punkt 6 og punkt 8 i søknaden til International Concurrent Enrollment krever Proof of English Fluency. Det gis dispensasjon for dette i eget brev. Se ovenfor om språktest. Når du har brevet fra Professor ved UC Berkeley (Appendix 1 i søknaden), bevet stilet til International Concurrent Enrollment, som gir fritak fra TOEFL testen, da trenger du ikke å ta TOEFL testen. Merknad 4: Du må legge ved kopi av ditt pass. Merknad 5: Appendix 1 i søknad til International Concurrent Enrollment fylles ut av professor ved Berkeley og sendes direkte til International Concurrent Enrollment, brevet UCB_International_Concurrent_Enrollment_Ola_Nordmann.doc. I dette brevet kan man også be om dispensasjon fra kravet om å ta TOEFL testen. Dispensasjon vil bli gitt. Legg ved kopi av dette brevet. Merknad 6: I punkt 8 i søknadsskjemaet står det at du må dokumentere payment of International Student Application fees. Med dette mener de at du må betale helseforsikring. Det gjør du ved kredittkort eller money order eller sjekk, jmf punkt 7 i søknaden; se også punkt 5, merknad 1 ovenfor. Søknadsskjemaet er noe misvisende eller forvirrende på dette punkt. Ved påmelding på kurs etter ankomst her, betaler du International Student Application fees. Det er noe annet en helseforsikring. 11

12 6. Søknaden sendes per post til UC Berkeley slik at den kommer frem senest 30. juni for opptakk til høstsemesteret og 19. november for opptak til vårsemesteret, men helst senest 1. april og 1. oktober. Søknad sendes til: University of California, Berkeley Extension, International Student Services office International Concurrent Enrollment Program 1995 University Avenue Berkeley, CA USA 7. Studentene får opptakspapirer fra UCB Extension, innen 2-4 uker, foruten et såkalt IAP-66 skjema for I-20 (eller F-1) visum (student visum). 8. Studentene søker så om å få studentvisum (F-1) fra U.S. Embassy. Et stykke dokumentasjon her er brevet fra Lånekassen "A Statement of Financial Support G". 9. Studentene må ankomme hit før 15. januar, helst senest 10. januar for våren og før 20. august, helst senest 15. august for høsten. Du får tre brev fra Trond Petersen: Brev 1: Til Ms. Paly. Dette legges ved søknaden til UC Berkeley, eventuelt også ved søknaden til Statens Lånekasse, men det er ikke nødvendig. Brev 2: To Whom It May Concern, som starter med I confirm that... Dette sendes til Statens Lånekasse, men ikke til UC Berkeley. Brev 3: To Whom It May Concern at University of California, Berkeley, som starter med Navn is a Visiting Student Dette brukes overfor forelesere ved UC Berkeley. Du trenger det etter at du er kommet hit. Dette brevet får du ved ankomst. 12

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig.

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig. Til: Studenter Fra: Trond Petersen, Professor Department of Sociology og Haas School of Business University of California, Berkeley Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students

Detaljer

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 03 Oppbygging av engelsk bachelor.. s. 05 2. TIDLIGERE STUDENTERS ERFARINGER

Detaljer

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier Studere i USA Del 3 Master- og doktorgradsstudier Don t hide your light under a bushel! Få erfaring og kunnskap som behøves i Norge Innhold Petter Næss Daglig leder i US Norway Fulbright Foundation Når

Detaljer

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier Studere i USA Del 3 Master- og doktorgradsstudier Don t hide your light under a bushel! Petter Næss Daglig leder i US Norway Fulbright Foundation Når industriledere her til lands skal oppildne sine medarbeidere,

Detaljer

Studere i USA. Del 1 Bachelorgrad

Studere i USA. Del 1 Bachelorgrad Studere i USA Del 1 Bachelorgrad Join them! Ambassadør Barry B. White One of my most important duties as Ambassador to Norway is to encourage more Norwegian students to pursue higher education in the United

Detaljer

Forskningsopphold i USA

Forskningsopphold i USA Forskningsopphold i USA Guide i praktiske spørsmål EURAXESS Norge 2013 INNLEDNING... 2 REISE OG ANKOMST TIL USA... 6 Social Security Nummer... 7 TRYGD OG FORSIKRINGER... 8 Medlemskap i Folketrygden...

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Introduksjon Forberedelser Forsikring (Helse) Studiene

Introduksjon Forberedelser Forsikring (Helse) Studiene Introduksjon Vi er et ektepar som begge studerer geologi ved UiB, og som reiste ett semester til Montana State University. Dette var det siste (6.) semesteret i vår bachelorgrad ved UiB, vårsemesteret

Detaljer

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL University of Melbourne (Bachelor) Du som skal søke til University of

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD. Silje M Johansen. Adresse: Oscar Wistingsvei 18

Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD. Silje M Johansen. Adresse: Oscar Wistingsvei 18 Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD Navn: Silje M Johansen Adresse: Oscar Wistingsvei 18 Postnr: 7020 E-post: silmaj@online.no Utdanning (sett kryss):

Detaljer

CEIBs 08. ceibs shanghai

CEIBs 08. ceibs shanghai China Europe International Business School Jeg har vanskelig for å se hvordan man kan få mer ut av et utvekslingsopphold enn det man kan ved CEIBS. MBA-programmet er ranket nummer én i Asia og nummer åtte

Detaljer

HEB2110 3+4 sommeren eller høsten 2015 INFORMASJON OM STUDIEOPPHOLD I ISRAEL

HEB2110 3+4 sommeren eller høsten 2015 INFORMASJON OM STUDIEOPPHOLD I ISRAEL Universitetet i Oslo Institutt for kulturstudier og orientalske språk P.b.1010 Blindern 0315 Oslo HEB2110 3+4 sommeren eller høsten 2015 INFORMASJON OM STUDIEOPPHOLD I ISRAEL Som en del av emnet HEB2110

Detaljer

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger Læretid i utlandet: Manual for lærlinger av Gard Tekrø Internasjonalt Servicekontor, Oppland Innhold Innledning Grunner til å reise utenlands Fordeler Fordeler for deg som lærling Kommentarer Fordeler

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

ANSAs søknadsguide til studier i USA

ANSAs søknadsguide til studier i USA ANSAs søknadsguide til studier i USA Søknadsprosessen til amerikanske læresteder er omfattende, og det er mye å tenke på. I denne søknadsguiden får du en oversikt over vanlige søknadskrav. Denne guiden

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer