Senter for rettsinformatikk: Bibliografi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010"

Transkript

1 CompLex nr. 4/2011 Anne Gunn B. Bekken Senter for rettsinformatikk: Bibliografi Senter for rettsinformatikk Avdeling for forvaltningsinformatikk Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

2 Henvendelser om denne bok kan gjøres til: Senter for rettsinformatikk Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf www. jus.uio.no/iri/ ISBN ISSN Utgitt i samarbeid med Unipub AS Trykk: e-dit AiT AS Omslagsdesign Kitty Ensby

3 Forord I fjor fylte SERI 40 år, og kunne feire at vi som nest eldste fagmiljø i sitt slag fremdeles er på hugget, mer aktive innen det rettsinformatiske og forvaltningsinformatiske feltet enn i noen av de foregående årene. Hva har vi brukt alle årene til? En hovedbeskjeftigelse har selvsagt vært forskning. Ofte har det vært arbeider som er gjennomført i tilknytning til teknologiske gjennombrudd og frambrudd av nye innsikter om rettslige og andre samfunnsmessige konsekvenser av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Den første publikasjonen i SERIs bibliografi er fra 1971 og har tittelen Referat av Institutt for privatretts EDB-seminar høsten Med dette utspringet har forskningen vår gått i mange retninger. Noe av det slående bibliografien viser, er den store faglige bredden vi holdt, selv om vi har vært et relativt lite miljø. Dels har etablerte fag som opphavsrett, pengekravsrett og forvaltningsrett vært gjenstand for rettsinformatiske analyser, og dels har det i løpet av disse årene vokst fram nye fagområder som personopplysningsrett og telekommunikasjonsrett. I tillegg har vi utviklet fagområder som rettsteknologi der rettslig informasjonssøking og automatisering av rettslige beslutninger har stått sentralt. Veldig mange har bidratt. SERI har fra første stund vært velsignet med et aktivt og entusiastisk studentmiljø, og mye verdifull studentforskning er å finne i denne jubileumsbibliografien. Andre har bidratt som ansatte forskere, men dessverre er det bare noen av oss som har hatt det privilegium å drive forskning over lenger tid. Jon Bing har imidlertid ledet og inspirert forskningen vår gjennom alle førti år, og hans imponerende del av bibliografien er spor etter en ruvende og skjellsettende innsats for rettsinformatikken. Jeg ønsker å gratulere og takke alle de flotte personene som til ulike tidspunkt og på ulike måter har bidratt til den rettsinformatiske forskningslitteraturen. Ikke minst vil jeg rette en stor takk til SERIs fantastiske bibliotekar, Anne Gunn Berge Bekken, som har gjennomført det store arbeidet å finne fram til og systematisere førti års innsats innen rettsinformatisk forskning. Oslo 19. mai 2011 Dag Wiese Schartum (senterleder)

4

5 Innhold 1 Innledning Søkekilder Bibliografi alfabetisk på forfatter Serier Skriftserien Jus og EDB CompLex Forvaltningsinformatisk notatserie Hovedfags- og masteroppgaver fra Avdeling for forvaltningsinformatikk...143

6

7 1 Innledning Arbeidet med denne bibliografien ble påbegynt i forkant av Senter for rettsinformatikks 40-års jubileum i mars Formålet med bibliografien er å synliggjøre forskningen og publiseringen ved senteret gjennom disse 40 årene. Det ble fort klart at det ikke var mulig å skaffe en fullstendig oversikt over hvem som har vært tilknyttet senteret i denne perioden, veldig mange har vært innom i kortere eller lengre perioder og i mange slags tilsettingsforhold. Jeg har derfor valgt å ikke være så opptatt av den formelle tilhørigheten, men har med utgangspunkt i Skriftserien for Jus og EDB, CompLex og årsmeldinger frisket på egen og andres hukommelse for å få en mest mulig fullstendig oversikt over personer som har vært tilknyttet senteret. I dette arbeidet har spesielt Jon Bing og Dag Wiese Schartum vært gode samarbeidspartnere. Det kan kanskje være noen som er glemt, og muligens har noen blitt tatt med uten god nok grunn. Noen har også en stor produksjon før og etter sin tid ved senteret. Slike publikasjoner er i hovedsak ikke tatt med. Også når det gjelder selve publiseringene har jeg prøvd å ha en bred tilnærming og ikke bare fokusere på de tungt vitenskaplige arbeidene. Aviskronikker, ledere og enkelte studentoppgaver er derfor tatt inn på linje med doktoravhandlinger, bøker, og artikler. Jeg har også tatt med konferanseinnlegg der disse har vært lett tilgjengelige. I noen tilfeller har det også vært naturlig å ta med upubliserte arbeider. Som vedlegg har jeg tatt med kronologiske lister over Skriftserien Jus og EDB, CompLex, Forvaltningsinformatisk notatserie, Hovedfagsserien og masteroppgaver fra Afin. Dessverre er det ikke mulig å få en samlet oversikt over studentarbeider skrevet innenfor rettsinformatikkområdet. Fra Yulex har jeg tatt med artikler som ikke er publisert andre steder. Fra jubileumsskrifter og lignende har jeg også tatt med artikler av tidligere studenter og ansatte selv om de ikke var tilknyttet SERI på publiseringstidspunktet. Der ting er publisert flere steder er det satt opp som to innførsler i stedet for også publisert i. Jeg har valgt en alfabetisk inngang på forfatter i bibliografien. I tillegg kunne en systematisk og en kronologisk inngang vært nyttig, men det ble ikke prioritert i denne omgang. Slike innganger ville lettere ha gitt oversikt over hvilke temaer man har skrevet om og om det har vært noen perioder som utpeker seg i en spesiell retning. Takk til Randi Halveg Iversby for nyttige råd og fremdriftshjelp, og til Pål Bertnes og Trond Bekken for god korrekturlesing.

8 8 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi Spesiell takk til alle nåværende og tidligere studenter og ansatte som har bidratt med sine publikasjonslister, kommentarer og rettelser, dette har gjort arbeidet betydelig lettere. Oslo, 30.mai 2011 Anne Gunn B. Bekken

9 2 Søkekilder Bibsys Norart Lovdata Bibjure Frida/Cristin ISI Web of Science Il Diritto dell informazione e dell informatica bibliografi Registre til Lov og rett Registre til Tfr Registre til Jussens venner Nordisk festskrift bibliografi Norwegian legal publication in english, french and german / Kaare Haukaas Nordisk årbok i rettsinformatikk Jon Bings bibliografi Tobias Mahlers bibliografi Yue Lius bibliografi Stein Schjølbergs bibliografi Lars Jakob Blancks bibliografi Emily Weitzenboecks bibliografi Tor Haflis bibliografi Gert Fredrik Malts bibliografi Lee A. Bygraves bibliografi Andrew I.J. Jones bibliografi

10

11 3 Bibliografi alfabetisk på forfatter [Uten forfatter] Referat av Institutt for privatretts EDB-seminar høsten Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for jus og edb, bl. (Jus og EDB, 2) Andresen, Herbjørn, (1999). Om samsvaret mellom et IT-system og et rettslig regelverk, systemdokumentasjon som viser til rettskilder. Oslo, Universitet i Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, IV, 145 s. (Hovedfagsserien, 5/2000) --- (red.), (2004). Jubileumsnotat til Avdeling for forvaltningsinformatikks ti-årsjubileum høsten Oslo, Universitetet i Oslo, 64 s. ---, (2007). «I strafferettspleiens tjeneste»: noen milepæler i historien om registrering og bruk av opplysninger om straff. I: Schartum, D. W. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk, s , (2007). Dokumentasjon av rettslig innhold i e-forvaltningens IT-systemer. I: Schartum, D. W. (red.) Elektronisk forvaltning i Norden: praksis, lovgivning og rettslige utfordringer: Nordisk årbok i rettsinformatikk [2005]. Bergen, Fagbokforlaget, s , Gunnar René Øie og Inger Anne Tøndel, (2007). Handling consent to patient data access in a hospital setting. I: MEDINFO 2007 [konferanse], Brisbane, IOSPress, s , (2008). The attitude of norwegian healthcare professionals towards ehealth. I: Journal on Information Technology in Healthcare, 6, s , (2008). Systemintegrasjon i e-forvaltningen og følgende for dokumentasjon av systemenes rettslige innhold. I: Schartum, D. W. and A. J. Jansen (red.) Elektronisk forvaltning på norsk: statlig og kommunal bruk av IKT. Bergen, Fagbokforlaget, s , (2008). Norwegian Health care professionals attitudes towards ehealth. I: Scandianavian Health Informatics and Terminology [konferanse], Kalmar, ehälsoinstitutet, s

12 12 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (2008). On pseudonymous health registers - While they work as intended, they are still controversial in Norway. I: Azevedo, L. and A. R. Londral (red.) Healthinfo 2008: Proceedings of the First International Conference on Health Informatics, Vol 1. s , (2008). The Policy Debate on Pseudonymous Health Registers in Norway. I: Fred, A., et al. (red.) Biomedical Engineering Systems and Technologies. Berlin, Springer, s , (2008). Kven skal trøyste Hypomone?: eit kammerspel i tre akter om vern av pasientopplysningar. I: Syn og segn, 1, s. [52] og Olaf Gjerløw Aasland, (2008). Helsepersonells håndtering av pasientopplysninger. I: Tidsskrift for Den norske legeforening, 24, s , Jostein Jensen, Inger Anne Tondel, Martin Gilje Jaatun og Per Håkon Meland, (2009). Reusable Security Requirements for Healthcare Applications. I: Availability, Reliability and Security, ARES 09. International Conference on [konferanse], March s , (2010). Forbindelser mellom risikovurdering og risikohåndtering under et realistisk og et konstruktivistisk perspektiv. I: Schartum, D. W. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk, s , (2010). Tilgang til og videreformidling av helseopplysninger: regulering og kontroll på tvers av IT-systemer og organisatoriske grenser. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Unipub, (Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo). Bekkedal, Tarjei, (2000). Forholdet mellom forvaltningsmyndighetene som er involvert i forvaltningen av telekommunikasjonssektoren i Norge. Oslo, [T. Bekkedal], 105 bl. [Studentavhandling]. ---, (2002). Om delt tilgang til aksesslinjen - med hovedvekt på prising. I: Myrbostad, T. (red.) Konkurrence og telekommunikation - Nordisk årbog i retsinformatik København, Jurist- og Økonomforbundets forlag, s , (2003). Anmeldelse [av Jan Rosén: Medie- och immaterialrätt, Iustus Förlag AB, Uppsala sider]. I: Lov og rett, 8, s , (2003). Økonomisk utnyttelse av opphavsretten til kringkastingssendringer - vurdert i et konkurranserettslig perspektiv. I: Schovsbo, J. (red.) Immaterialrettens afbalancering. Netværksmødet Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s

13 Bibliografi alfabetisk på forfatter , (2004). Digitalt bakkenett for kringkasting og EØS-avtalen. I: Tidsskrift for forretningsjus, 1, s Bekken, Anne Gunn B., (2002). Register I: Kritisk juss, 4, s og Georg Philip Krog (red.), (2004). Yulex Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 148 s. --- og Georg Philip Krog (red.), (2005). Yulex Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 277 s. --- og Dag Wiese Schartum (red.), (2007). Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk, 238 s. --- og Dag Wiese Schartum (red.), (2008). Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk/avdeling for forvaltningsinformatikk, 284 s. --- og Dag Wiese Schartum (red.), (2009). Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk/avdeling for forvaltningsinformatikk, 167 s. ---, (2010). SERI i et bibliografisk perspektiv. I: Schartum, D. W. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk, s og Dag Wiese Schartum (red.), (2010). Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk, 193 s. Benno, Joakim, (1991). Nordiskt studentsamarbete inom rättsinformatiken - bakgrund, utveckling, dagsläge och framtid. I: Retsinformatik i Norden, 1, s , (1992). Consumer purchases through telecommunications. I: Retsinformatik i Norden, 1, s og Rolf Riisnæs, (1992). EDI og sikkerhet. I: Retsinformatik i Norden, 2, s , (1993). Consumer purchases through telecommunications in Europe: application of private international law to cross-border contractual disputes. Oslo, TANO, IX, 146 s. (CompLex, 04/93) ---, (1994). Ytringsfrihet - en konstitusjonell utfordring? [Fredrikstad], Institutt for journalistikk, 166 s. ---, (1995). Legal aspects of telecommunications. I: Telematics profile - Sweden, 7, s

14 14 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (1997). Transaktionens anonymisering och dess påverkan på rättsliga problemställningar: en teori om varför rättsliga problem uppstår vid anvendingen av IT. Stockholm, Det IT-rättsliga observatioriet, 41 s. ---, (1997). Den rättsvetenskapliga forskningens ansvar i utvecklingen av informationssamhället. I: Komuniké, 3, s , (1998). The anonymisation of the transaction and impact on legal problems: a theory as to why the use of ICT engenders legal problems. Stockholm, Det IT-rättsliga observatoriet, 36 s. Berg, Gunnar Knoph, (2001). En rettsteoretisk analyse av underrettspraksis som rettskildefaktor. [Oslo], [G.K. Berg], III, 87 bl. [Studentavhandling]. Berg, Jens Petter, (1992). Personvernet ofres i kampen mot økokrim. I: Lov&Data, 30, s , (1992). Skattereformen en rettspolitisk og rettssosiologisk begivenhet. I: Hefte for kritisk juss, 2, s , (1992). Skattlegging for hvilken pris?: personvernutfordringer ved introduksjon av EDB-baserte beslutningsstøttesystemer i ligningsforvaltningen. I: Hefte for kritisk juss, 4, s , (1993). EFs hvitvaskingsdirektiv: Rapporteringsplikt for bankfunksjonærer til Økokrim ved mistanke om hvitvasking av penger. I: Lov&Data, 34, s , (1993). Nye lovregler om skattlegging av erstatning for tort og svie mv. ved opphør av arbeidsforhold. I: Skatterett, 4, s. [332] , (1994). Holstadkjennelsen, Rt s intet presseprivilegium å kunne gjengi politianmeldelser! I: Kritisk juss, 1, s , (1994). Internasjonalisering av lovgivningsprosessen som utfordring for demokratiet - EØS-avtalens betydning for det konstitusjonelle maktforholdet mellom Stortinget og regjeringen. I: Kritisk juss, 3, s. [194] , (1994). Personbeskatningen av kapitalinntekter - en fordelingspolitisk utfordring. I: Kritisk juss, 3, s. [158] , (1994). Stortingsrepresentanters innsynsrett i forvaltningens saksdokumenter. I: Kritisk juss, 2, s og Christine Bergland, (1994). RPFs 20-års jubileumsseminar i sjølransakingens tegn. I: Kritisk juss, 1, s. 2-4.

15 Bibliografi alfabetisk på forfatter , (1995). En framifrå kur mot lav valgdeltagelse? I: Kritisk juss, 3, s , (1995). Null-skatt for rederne! I: Kritisk juss, 4, s , (1995). Ståle Eskeland og Einar Høgetveit (red.): Økonomiske forbrytelser og straff - juridiske grunnlagsproblemer. Oslo [Bokanmeldelse]. I: Kritisk juss, 1, s og Lee A. Bygrave, (1995). Reflections on the rationale for data protection laws. I: Bing, J. and O. Torvund (red.) 25 years anniversary anthology: Norwegian Research Center for Computers and Law. Oslo, Tano, s , (1996). Finansinstitusjonenes rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om hvitvasking av penger - et gjennombrudd for «informant»-samfunnet? I: Kritisk juss, 3, S. [147] , (1996). Finansinstitusjonenes rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om hvitvasking av penger - et gjennombrudd for «informant»- samfunnet? Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 12 s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/96) ---, (1997). Overvåking av kryptert datakommunikasjon på internettet: statlige sikkerhetsinteresser versus personvern- og ytringsfrihetsinteresser. I: Punsvik, R. (red.) Elektronisk handel: rettslige aspekter: Nordisk årbok i rettsinformatikk Oslo, Tano, s , (1997). Rettspolitisk vurdering av proposisjonene til lover om S- og E-tjenestene - som forsvarskomiteen nylig returnerte til statsråd Kosmo uten realitetsbehandling. I: Kritisk juss, 3, s , (1998). Karmøy-drapet og lagmannsrettens maltraktering av uskyldsprinsippet I: Kritisk juss, 2, s , (1998). Mappeinnsyn som grunnrettighet for borgerne. I: Kritisk juss, 1, s , (1998). Offentlige skattelister - i strid med EMK. I: Lov&Data, 56, s , (1998). Offentlige skattelister - i strid med EMK? I: Kritisk juss, 3, s. [203] , (1998). Riksadvokaten som provokatør. I: Kritisk juss, 4, s , (1999). Fiskeren Kjell og skatterettskildene. I: Kritisk juss, 3, s , (1999), Kommentar til lov nr 16 om Schengen informasjonssystem (SIS), I: Gyldendal rettsdata, s

16 16 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (1999). Personopplysningsvern i et nytt årtusen: kritikk av personopplysningslovproposisjonen. I: Kritisk juss, 4, s , (2000). Høyesteretts EMK-prosessrettslige «klarhetsdoktrine» - status etter tilleggsskatt = straffesiktelse-dommen, Rt 2000 s 996. I: Kritisk juss, 3, s , (2000). Nytt lys over striden mellom JD og UD om utformingen av menneskerettsloven 3. I: Kritisk juss, 4, s. [343] , (2000). Personopplysningsvern i et nytt årtusen - kritikk av personopplysningslovsproposisjonen. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 21 s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 4/00) ---, (2000). Uskrevne, semikonstitusjonelle grunnrettigheter i rettsordningen: skisser til utfylling av den allmenne rettsteorien og den juridiske argumentasjonslæra. I: Kritisk juss, 1/2, s. [129] , (2001). NOU 2000:33 - bestilt enøydhet. I: Kritisk juss, 1/2, s , (2001). Terroristbekjempelse etter 11. september folkerettslige og menneskerettslige spørsmål. I: Kritisk juss, 3/4, s , (2001). Verneplikt: for folket, ikke mot folket. Grunnloven 99 (2) i grunnrettslig belysning. I: Kritisk juss, 1/2, s , (2002). Prisen for politiinformantenes liv. I: Bygrave, L. A. (red.) Yulex Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s , (2005). Innledning til en konstitutiv kunnskapsteori om retten: og andre fragmenter til en post-eckhoffiansk juridisk argumentasjonsteori. Oslo, [J.P.Berg], XVII, 352 s. ---, (2008). Rett og rimelighet i moralsk belysning: og andre grunnproblemer i norsk rettsliv. Oslo, Senter for rettsinformatikk, XIX, 401 s. (CompLex, 08/08) ---, (2008). Vitenskapsteoretiske og moralfilosofiske grunnproblemer i en postrettsrealistisk norsk rettsvitenskap. Oslo, UiO, Juridisk fakultet, 317 s. ---, (2009). Norge har fått et lovforbud mot helsepersonells snoking i helseopplysninger I: Lov&Data, 97, s. 6. Berge, Øyvind, (2002). Platekontrakten: eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til eksemplarfremstilling og spredning. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 145 s. (CompLex, 8/02)

17 Bibliografi alfabetisk på forfatter 17 Bing, Jon, (1970). EDB og Tinglysning. I: Lov og rett, s , (1970). Elektronisk databehandling i rettsvitenskapen. I: Lov og rett, s , (1971). JURIS: juridisk informasjonssystem. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 62 s. (Jus og EDB, 3) ---, (1971). Intervju med Ole J Aarflot, formann i Norske Patentingeniørers Forening. I: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, s , (1971). Juridiske Informasjonssystemer. I: Juristkontakt, 3, s , (1971). Juris. [Oslo], Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 62 s. (Jus og EDB, 3) ---, (1971). Jurist i utopia. I: Samtiden, 3, s , (1971). Status. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 10 s. ---, (1971). Visit by lawyers of member states of the Council of Europe to the United Kingdom to study the uses of computers for legal purposes [Oslo], [Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål], 87 bl. ---, (1972). Classification and general sensitivity-grading of Personal Information. I: Samuelsen, E. (red.) Statlige databanker og personlighetsvern. Oslo, Universitetsforlaget, s , (1972). Classification of personal information, with respect to the sensitivity aspect. I: Blanck, L. J. (red.) The first International Oslo Symposium on Data Banks and Society: the proceedings, including the papers presented by Klaus Lenk... [et al.] Oslo, Universitetsforlaget, s , (1972). Når datamaskinene vet alt om oss. I: Norges vel, 1, s , (1972). Tono, Norsk komponistforenings internasjonale musikk byråintervju med høyesterettsadvokat Knut Tvedt, direktør i Tono. I: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, s , (1973). Innledning på møte 12/ i Rasjonaliseringsdirektoratet om «Bruk av kontekstorienterte søkesystemer i forvaltningen» [Oslo], [Institutt for privatrett, Avdeling for Jus og EDB], 7 bl. ---, (1973). Jus og EDB - en oversikt. I: Data 4, s

18 18 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (1973). Norsk rikskringkasting; Intervju med Bjørg Kragem, sjef for NRKs juridiske avdeling. I: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, s , (1973). Rettslig informasjonskrise? I: Lov og rett, s , (1973). Some remarks on the relation between an information retrieval system and the use of legal sources. [Oslo], 11 s. --- og Trygve Harvold, (1973). Rettskildebruk og informasjonssystemer. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, XVI, 323 bl. (Jus og EDB, 4A) --- og Trygve Harvold, (1973). Legal sources and information systems: a summary of NORIS(3) and (4). Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 100 bl. (Jus og EDB, 4B) ---, (1974). Anmeldelse av Åke Lögdberg: «Personlighetsrett». I: Tidsskrift for rettsvitenskap, s , (1974). Bruk av EDB i tinglysningsarbeidet. I: Lov og rett, 8, s , (1974). Data-spesialisten. I: Datasystem nytt, s , (1974). Data-spesialisten. I: Datassystem nytt, 1, s , (1974). Die norwegische Forschungsstelle für EDV und Recht. [Oslo], 35 s. ---, (1974). Domstolenes skatterettslige informasjonssituasjon. Oslo, Institutt for privatrett, 11 bl. (Stensilserie / Institutt for privatrett, 3) ---, (1974). Oxford-konferansen om jus og EDB. I: Data, 8, s , (1974). Rettskildebruk og informasjonssøking som del av saksbehandlingen. I: Lov og rett, s , (1974). Spørsmål om stil eller språkform. [Oslo], 17 s., 11 bl. ---, (1974). Tekstsøking. I: Humanistisk data, 2, s og Trygve Harvold, (1974). Kontrollert forsøk i tekstsøking på avgjørelser av svenskeforvaltningsdomstoler. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 157 bl. (Jus og EDB, 9) ---, (1975). Anmeldelse av Colin Tapper: Computers and the law. London, Weidenfeld and Nicolson, s.. [Oslo], [J. Bing], 6 s.

19 Bibliografi alfabetisk på forfatter , (1975). «Automatiseringsvennlig lovgivning»: innledning på et seminar arrangert av Rikstrygdeverket 3/ Oslo, [J. Bing], 19 s. ---, (1975). Classification and general sensitivity-grading of Personal Information. I: Privacy and protection of personal information in Europe. A staff report of the Committee on Government Operations United States Senate. Washington, US Government printing office, s , (1975). Data over alle grenser. I: Blekeli, R. D. and K. S. Selmer (red.) Data og personvern. Oslo, Universitetsforlaget, s , (1975). EDB for politikere. [Oslo], 6 s. ---, (1975). Forlagsavtalen. Oslo, Universitetsforlaget, 189 s. ---, (1975). Fra problem til resultat. I: Jussens venner, 1, s , (1975). «Hva er et datamaskinprogram - juridisk sett»: foredrag holdt på NordDATA 26/ Oslo, [J. Bing], 19 s. ---, (1975). Internasjonale datanett snart for stort at kontrollere: er toget alt gått? I: Data, 10, s , (1975). Litt om åndsverkloven. I: Forfatteren, organ for den norske forfatterforening, 5, 8 s. ---, (1975). Lovgivning og EDB. I: Stavanger aftenblad, 13.desember ---, (1975). Samfunnsmessige krav til datamaskinbaserte systemer: foredrag på Norsk databehandlingsforenings seminar om EDB og revisjon, 27/ [Oslo], [J. Bing], 8 s. ---, (1976). Kontrollert forsøk i tekstsøking på trygderettens kjennelser: NORIS (8) I. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 190 s. (Jus og EDB, 18) ---, (1976). Causes of recall and precision failure in full text retrieval systems. I: Third symposium on legal processing in Europe, Oslo July Strasbourg, Council of Europe, s , (1976). Et databasert system for produksjon og vedlikehold av Lovsamlingen [manuskript]. [Oslo], [J. Bing]. ---, (1976). Information retrieval and document preparation in the Norwegian Social Security Administration. I: Automatic Data Processing Information Bulletin, s

20 20 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (1976). Litt om juridiske beslutninger: kvalitet og informasjonssystem: innlegg på symposiet Den judiciella, administrativa och privata beslutsprocessen, Hæsselby slott januar [Oslo], 5 s. ---, (1976). Merverdiavgift, investeringsavgift og datamaskinprogrammer. I: Lov og rett, 2/3, s , (1976). A model of legal information retrieval as part of the decision process. I: Informatica e diritto, 3, s , (1976). Retrieval Strategies. Practical Benefits of the computer for Lawyers, september [konferanse], Society for Computers and Law. ---, (1977). Automatiseringsvennlig lovgivning. I: Tidsskrift for rettsvitenskap, s , (1977). Dataspesialisten. I: Blekeli, R. D. and K. S. Selmer (red.) Data og personvern. Oslo, Universitetsforlaget, s , (1977). Fagetiske spørsmål knyttet til bruk av data på personnivå. I: Personvern og samfunnsforskning: seminarrapport. Bergen, NSD, s , (1977). Informationsgewinnung und Aufbereitung von Dokumenten in der norwegischen Sozialversicherungsverwaltung. I: Informationsbulletin über Datenverarbeitung, 23, S , (1977). Oppreisning for personvernkrenkelser. I: Lov og rett, s , (1977). Personvern og EDB I: Aftenposten, 27.april. ---, (1977). Personvern og EDB: en internasjonal oversikt. I: Linander, B. and S. Hjelmqwist (red.) Den personliga integriteten: föredrag vid den XX:e nordiska studentjuriststämman i Lund Lund, Juridiska föreningen, s , (1977). Stockholm: report on the 4th Council of Europe Legal Information Symposium, June I: Computers and Law, 14, s og Trygve Harvold, (1977). Legal decisions and information systems. Oslo, Universitetsforlaget, 272 s. --- og Cato Schiøtz, (1977). Oppreisning for enkelte personvernkrenkelser. I: Jussens venner, s og Jan-Fredrik Wilhelmsen, (1977). Brukerforsøk med tekstsøkesystemet Nova Status. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 149 s. (Jus og EDB, 21)

21 Bibliografi alfabetisk på forfatter , (1978). Automatiseringsvennlig lovgivning: utredning avgitt til Utvalget til å vurdere spørsmål om desentralisering og effektivisering av offentlig databehandling [Utrykt vedlegg til NOU/1978:48 «Offentlig databehandling»]. Oslo, Institutt for privatrett, 37 s. ---, (1978). A comparative outline of privacy legislation. I: Comparative Law Yearbook Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, s , (1978). Den norske personregisterloven. I: Data, 7/8, s , (1978). Legal information retrieval systems - the need for and design of extremely simple retrieval strategies. I: Pre-proceedings of the 2nd Congress organized by the Corte di Cassazione on «Legal Informatics as an aid to the Country» (Rome June 1-3, 1978). Vol. 1, Session 1/7. Roma, Studio Ega Congressi, s , (1978). Sistemi deontici: un tentavio di introduzione. I: Informatica e diritto, s , (1978). Transborder Data flows: some legal issues and possible effects on business practices. I: Proceedings of the Conference on «Trans-National Data Regulation» Brussels, Feb. 1978, s , (1979). Register over Trygderettens kjennelser. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, [150] bl. (Jus og EDB, 36) ---, (1979). Availability and access by information system. I: Data, 6, s , (1979). Avisklipp fra en forventet fremtid. I: Øy, N. E. [et al.] (red.) Satelitt-fjernsyn: ja, det må vi vel ha? Oslo, Institutt for journalistikk, s , (1979). The computer in private international law. I: Computers, contracts and law [konferanse], Uxbridge, Online Conferences Ltd., s , (1979). Datamakt - til hva? I: Dagbladet, 21.november. ---, (1979). Les sources de documentation juridique: disponsibilite et access pour des systemes d information. I: Interdoc, 3, s , (1979). Norwegian Research Center for Computers and Law. I: Information Privacy, 4, s , (1979). Register over Trygderettens kjennelser. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, [150] bl. (Jus og EDB, 36)

22 22 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (1979). Strategic responses to regulation of transnational data flows. I: Data Protection/Privacy Compliance Guide, s og Mette Johnsen, (1979). Tekstsøking og biblioteksystemer. I: Synopsis, s , (1980). Bilder av moderne teknologi i nyere, norsk litteratur. I: Profil, 3, s , (1980). Deontic systems: a sketchy introduction. I: Bing, J. and K. S. Selmer (red.) A decade of computers and law. Oslo, Universitetsforlaget, s , (1980). Deontic systems: a sketchy introduction. I: CI-IJ, , (1980). Inn i datasamfunnet. I: Dagbladet, 8.juli. ---, (1980). Jus, tele og data I. Kjeller, Televerkets forskningsinstitutt, IV, 87 s. (TELSAM-rapport, 6) ---, (1980). Legal norms, discretionary rules and computer programs. I: Niblett, B. (red.) Computer science and law. Cambrigde, Cambridge University Press, s , (1980). Legal sources: availability and access by Information System. I: Bing, J. and K. S. Selmer (red.) A Decade of computers and law. Oslo, Universitetsforlaget, s , (1980). Les sources de documentation juridique: disponsibilite et access pour des systemes d information. I: ISJ, 2, s , (1980). Lovspråk og popularisering. I: Bing, J. (red.) Lovspråk og juristspråk. Oslo, s , (1980). Personal data systems - comparative perspective on a basic concept in privacy legislation. I: Information Privacy, 1, s , (1980). Regulating international computer services - the problem and a possible solution. I: Transnational data report, 11, s , (1980). Rettsinformasjon i Canada og USA: rapport fra en studiereise. [Oslo], Rådet for rettsinformasjon, 61 s. ---, (1980). Teknologi er kultur. I: Teknologi er kultur: seks debattinnlegg. Oslo, Ingeniørforlaget, s , (1980). Transnational data flows and the Scandinavian data protection legislation. [Oslo], 96 s.

Jon Bing Faglitterære og vitenskapelige arbeider

Jon Bing Faglitterære og vitenskapelige arbeider Jon Bing Faglitterære og vitenskapelige arbeider 1970 1970:1 "Den elektroniske jurist"; Dramatisk dialog. Uroppførelse på ETA-studio, Oslo. Regi: Yngvil Kiran. XVII Nordiske studentjuriststevne. 6.-18.6.1970.

Detaljer

Full vitenskapelig bibliografi for Jon Bing

Full vitenskapelig bibliografi for Jon Bing Full vitenskapelig bibliografi for Jon Bing 1969 Domicilprincippet. Særavhandling Det juridiske fakultet, høsten 1969. 1970 EDB og Tinglysning. I: Lov og rett. Vol. Nr. s. 293 1970 Elektronisk databehandling

Detaljer

MINNETAlE OVER PROFEssOR JON BING. holdt på møte 18. september av professor Olav Torvund

MINNETAlE OVER PROFEssOR JON BING. holdt på møte 18. september av professor Olav Torvund MINNETAlE OVER PROFEssOR JON BING holdt på møte 18. september 2014 av professor Olav Torvund Jon Bing var en av dem som skapte det faget som i Norge har fått betegnelsen rettsinformatikk: Møtet og samspillet

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Populærvitenskapelig bibliografi for Jon Bing

Populærvitenskapelig bibliografi for Jon Bing Populærvitenskapelig bibliografi for Jon Bing 1971 Intervju med Ole J Aarflot, formann i Norske Patentingeniørers Forening. I: NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. Vol. Nr. s. 397-401 1971 Juridiske

Detaljer

Syklus evaluering av emner: Master i rettsvitenskap o.a gjeldende fra høst 2014: Revidert

Syklus evaluering av emner: Master i rettsvitenskap o.a gjeldende fra høst 2014: Revidert Syklus evaluering av emner: Master i rettsvitenskap o.a gjeldende fra høst 2014: Studieårsemner: Undervisning Eksamen H11 V12 H12 V13 H13 V14 H14 V15 H15 V16 JUS1111 - Privatrett I H og V H og V JUS1211

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

DRI 1002 "IKT og informasjonssøking"

DRI 1002 IKT og informasjonssøking DRI 1002 "IKT og informasjonssøking" Forelesningsplan versjon 110105 Det meste av undervisningen er organisert som 7 seminarer, hver med en varighet på 4 timer. Til hvert seminar er det lagt inn tid til

Detaljer

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen www.espen.com self@espen.com Digitalisering Fra frykt til praksis Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar 2017 Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi, Handelshøyskolen

Detaljer

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 Obligatoriske valgemner Valgfrie valgemner Valgfrie andre emner JUS5134 -

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Introduksjon til design, bruk, interaksjon. Litt om fagets historie. Gisle Hannemyr Ifi, høstsemesteret Design, bruk, interaksjon

Introduksjon til design, bruk, interaksjon. Litt om fagets historie. Gisle Hannemyr Ifi, høstsemesteret Design, bruk, interaksjon INF1500 Introduksjon til design, bruk, interaksjon Litt om fagets historie Gisle Hannemyr Ifi, høstsemesteret 2010 Design, bruk, interaksjon Dette er en kort og svært personlig fortelling om noe av den

Detaljer

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV Abelia Innovasjon Fagnettverk for Informasjonssikkerhet Oslo 17. mars 2005 Sikkerhet og tillit hva er sammenhengen? Ketil Stølen Sjefsforsker/Professor

Detaljer

Sætter de eksisterende forvaltningsretlige regler fornuftige rammer for den digitale forvaltning?

Sætter de eksisterende forvaltningsretlige regler fornuftige rammer for den digitale forvaltning? Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 177 Offentligt Sætter de eksisterende forvaltningsretlige regler fornuftige rammer for den digitale forvaltning? Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk,

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo ORIENTERING OM PROSJEKT DIGITAL EKSAMEN til Programrådet for Master i rettsvitenskap Dato: 30.09.2014 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Vår ref.: 2012/3072 Formål Formålet med dette notatet er å informere

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

I beregningen telles emner på bachelornivå som ett eget emne.2. til 4. studieårseksamener er også inkludert.

I beregningen telles emner på bachelornivå som ett eget emne.2. til 4. studieårseksamener er også inkludert. DIGITAL EKSAMEN Innfasing vår 2015 Dato: 10.11.2014 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Vår ref.: 2012/3072 Status og oppsummering Totalt vil det være 46 emner 1 med digital eksamen fordelt på 19 eksamensdager.

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

Vyrje, Magnus Stray og Marie-Louise Holmstedt: «Dommer i opphavsrett» Universitetsforlaget 1986, 214 s. ISBN 82-00-07592-3

Vyrje, Magnus Stray og Marie-Louise Holmstedt: «Dommer i opphavsrett» Universitetsforlaget 1986, 214 s. ISBN 82-00-07592-3 Bibliografi Advokat Magnus Stray Vyrje Ajourført pr 25.09.13 Bøker Vyrje, Magnus Stray og Marie-Louise Holmstedt: «Dommer i opphavsrett» Universitetsforlaget 1986, 214 s. ISBN 82-00-07592-3 Vyrje, Magnus

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Hvilken retning går Internett i?

Hvilken retning går Internett i? Hvilken retning går Internett i? Registrarseminar, Oslo 27. november 2008 Ørnulf Storm Seksjonssjef Seksjon for adressering og elektronisk signatur Avdeling for Internett og Sikkerhet Post- og teletilsynet

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Hva skal jeg snakke om? Åpenhet i forskning: Tilgang til forskningsresultater (publikasjoner

Detaljer

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen FOLKERETT - Introduksjon Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Oversikt Hva er folkerett og folkerettsfaget? Trenger norske jurister folkerett? Folkerett som «yrke» Folkerett - læringskrav mv. Hva

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Introduksjon til design, bruk, interaksjon. Litt om fagets historie. Gisle Hannemyr Ifi, høstsemesteret Design, bruk, interaksjon

Introduksjon til design, bruk, interaksjon. Litt om fagets historie. Gisle Hannemyr Ifi, høstsemesteret Design, bruk, interaksjon INF1500 Introduksjon til design, bruk, interaksjon Litt om fagets historie Gisle Hannemyr Ifi, høstsemesteret 2014 Design, bruk, interaksjon Dette er en kort og svært personlig fortelling om noe av den

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Hvordan lage og bruke policyer i tillitshåndtering

Hvordan lage og bruke policyer i tillitshåndtering Hvordan lage og bruke policyer i tillitshåndtering Bjørnar Solhaug Seminar: Håndtering av tillit i elektronisk samvirke SINTEF, 5. november 2009 ICT 1 Oversikt Policy-basert tillitshåndtering Tillit Tillit

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene?

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? Majken Korsager og Peter van Marion Trondheim 15.11.2012 The Rocard Expert Panel ) Doris Jorde Leder av Naturfagsenteret

Detaljer

High North Research Documents en av mange grener i det mangfoldige digitale bibliotek

High North Research Documents en av mange grener i det mangfoldige digitale bibliotek High North Research Documents en av mange grener i det mangfoldige digitale bibliotek Biblioteksjefmøte i Tromsø 4 oktober 2012 Leif Longva Universitetsbiblioteket i Tromsø Det digitale universitetsbibliotek

Detaljer

Hvordan predikere sikkerhet mht. endring

Hvordan predikere sikkerhet mht. endring Hvordan predikere sikkerhet mht. endring Seminar om sikkerhetsstyring 19. april 2012 Aida Omerovic SINTEF IKT Nettbaserte systemer og tjenester aida.omerovic@sintef.no 1 Agenda Hvorfor predikere PREDIQT

Detaljer

Cyberforsikring for alle penga?

Cyberforsikring for alle penga? Cyberforsikring for alle penga? Per Håkon Meland SINTEF IKT NHOs pensjons- og forsikringskonferanse November 2014 Teknologi for et bedre samfunn Informasjonssikkerhet i SINTEF Fagområder Programvaresikkerhet

Detaljer

Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen. Professor i sosialt arbeid

Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen. Professor i sosialt arbeid Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen Professor i sosialt arbeid Disposisjon Noen rammer for det tverrprofesjonelle samarbeidet Noen begreper

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Internasjonale menneskerettigheter

Internasjonale menneskerettigheter Internasjonale menneskerettigheter Emnekode: BRV230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81 Signe Laake Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Født: 01.09.81 Tlf: 90 88 49 01 Sivilstand: Ugift E-post: signe.laake@iln.uio.no Utdanning Jan. 04 sep. 07 Aug. 00 des. 03 Mastergrad i nordisk språk Masteroppgavens

Detaljer

Nye databasar og systematiske litteratursøk

Nye databasar og systematiske litteratursøk Nye databasar og systematiske litteratursøk Eksempel frå tema innan barnevern Gerd Vik Biblioteket Sogndal 25.11.2015 Nye databasar frå 2015 Frå 1.januar 2015: Wiley Online (Oria skal finne artiklane)

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

buildingsmart international

buildingsmart international buildingsmart international Hva er hovedfokus for tiden? Presented by: Bjørn K Stangeland buildingsmart international Vision: Sustainability by building SMARTER Mission: Contribute to sustainable built

Detaljer

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet 28/13 Arbeidsnotat Working Paper Dagligvareportal Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

ISO26000 Standard for samfunnsansvar: Prosess, innhold og betydning. Anne Kristoffersen Standard Norge

ISO26000 Standard for samfunnsansvar: Prosess, innhold og betydning. Anne Kristoffersen Standard Norge ISO26000 Standard for samfunnsansvar: Prosess, innhold og betydning Anne Kristoffersen Standard Norge Hva er ISO 26000? Beskriver Hva samfunnsansvar (SR) er Hvorfor SR er viktig Grunnbegreper innen SR

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Karenslyst Allé 2, Pb. 135, N-0212 Skøyen, Oslo Telefon +47 23 13 14 00 Telefaks +47 23 13 14 01 www.moltke.no

Karenslyst Allé 2, Pb. 135, N-0212 Skøyen, Oslo Telefon +47 23 13 14 00 Telefaks +47 23 13 14 01 www.moltke.no Advokat Erik Flågan (1969), partner ef@moltke.no Fagområder - Idrett/ foreningsrett, - Markedsrett - Immaterialrett, entertainment, - Arbeidsrett - Media, IT, Telekommunikasjon, - Selskapsrett/ stiftelsesrett

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Referat fra 29. mai 2001

Referat fra 29. mai 2001 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.147 Referat fra 29. mai 2001 Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, Tove Kjevik

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo Oslo, - Besøksadresse: Domus Media, Karl Johans gt. 47 Postadresse: Postboks 6706, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon (+ 47) 22

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Nordiske utdanningsprogrammer i juss og juridiske fag

Nordiske utdanningsprogrammer i juss og juridiske fag Nordiske utdanningsprogrammer i juss og juridiske fag Generelt Oversikten er bygd p en rekke ulike kilder, og det er ikke mulig garantere at den er fullstendig, eller at all informasjonen er korrekt. Det

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC 13.02.2013 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2 Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. oktober 2005 Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

NEDLASTING LES PÅ NETTET. Beskrivelse. Patentrett. Utdrag for markedsrett PDF nedlasting EPUB

NEDLASTING LES PÅ NETTET. Beskrivelse. Patentrett. Utdrag for markedsrett PDF nedlasting EPUB Patentrett. Utdrag for markedsrett PDF nedlasting EPUB NEDLASTING LES PÅ NETTET Beskrivelse Författare: Are Stenvik. Kjøp Patentrett. Utdrag for markedsrett fra Cappelendamm Dette heftet er et utdrag fra

Detaljer

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen FOLKERETT - Introduksjon Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Oversikt Hva er folkerett og folkerettsfaget? Trenger norske jurister folkerett? Folkerett som «yrke» Folkerett - læringskrav mv. Hva

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø ProTed Centre for Professional learning in Teacher education University of Oslo and University of Tromsø Mål for ProTed senteret Senteret har som sitt langsiktige mål å drive fram fremtidsrettede og bærekraftige

Detaljer