Senter for rettsinformatikk: Bibliografi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010"

Transkript

1 CompLex nr. 4/2011 Anne Gunn B. Bekken Senter for rettsinformatikk: Bibliografi Senter for rettsinformatikk Avdeling for forvaltningsinformatikk Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

2 Henvendelser om denne bok kan gjøres til: Senter for rettsinformatikk Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf www. jus.uio.no/iri/ ISBN ISSN Utgitt i samarbeid med Unipub AS Trykk: e-dit AiT AS Omslagsdesign Kitty Ensby

3 Forord I fjor fylte SERI 40 år, og kunne feire at vi som nest eldste fagmiljø i sitt slag fremdeles er på hugget, mer aktive innen det rettsinformatiske og forvaltningsinformatiske feltet enn i noen av de foregående årene. Hva har vi brukt alle årene til? En hovedbeskjeftigelse har selvsagt vært forskning. Ofte har det vært arbeider som er gjennomført i tilknytning til teknologiske gjennombrudd og frambrudd av nye innsikter om rettslige og andre samfunnsmessige konsekvenser av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Den første publikasjonen i SERIs bibliografi er fra 1971 og har tittelen Referat av Institutt for privatretts EDB-seminar høsten Med dette utspringet har forskningen vår gått i mange retninger. Noe av det slående bibliografien viser, er den store faglige bredden vi holdt, selv om vi har vært et relativt lite miljø. Dels har etablerte fag som opphavsrett, pengekravsrett og forvaltningsrett vært gjenstand for rettsinformatiske analyser, og dels har det i løpet av disse årene vokst fram nye fagområder som personopplysningsrett og telekommunikasjonsrett. I tillegg har vi utviklet fagområder som rettsteknologi der rettslig informasjonssøking og automatisering av rettslige beslutninger har stått sentralt. Veldig mange har bidratt. SERI har fra første stund vært velsignet med et aktivt og entusiastisk studentmiljø, og mye verdifull studentforskning er å finne i denne jubileumsbibliografien. Andre har bidratt som ansatte forskere, men dessverre er det bare noen av oss som har hatt det privilegium å drive forskning over lenger tid. Jon Bing har imidlertid ledet og inspirert forskningen vår gjennom alle førti år, og hans imponerende del av bibliografien er spor etter en ruvende og skjellsettende innsats for rettsinformatikken. Jeg ønsker å gratulere og takke alle de flotte personene som til ulike tidspunkt og på ulike måter har bidratt til den rettsinformatiske forskningslitteraturen. Ikke minst vil jeg rette en stor takk til SERIs fantastiske bibliotekar, Anne Gunn Berge Bekken, som har gjennomført det store arbeidet å finne fram til og systematisere førti års innsats innen rettsinformatisk forskning. Oslo 19. mai 2011 Dag Wiese Schartum (senterleder)

4

5 Innhold 1 Innledning Søkekilder Bibliografi alfabetisk på forfatter Serier Skriftserien Jus og EDB CompLex Forvaltningsinformatisk notatserie Hovedfags- og masteroppgaver fra Avdeling for forvaltningsinformatikk...143

6

7 1 Innledning Arbeidet med denne bibliografien ble påbegynt i forkant av Senter for rettsinformatikks 40-års jubileum i mars Formålet med bibliografien er å synliggjøre forskningen og publiseringen ved senteret gjennom disse 40 årene. Det ble fort klart at det ikke var mulig å skaffe en fullstendig oversikt over hvem som har vært tilknyttet senteret i denne perioden, veldig mange har vært innom i kortere eller lengre perioder og i mange slags tilsettingsforhold. Jeg har derfor valgt å ikke være så opptatt av den formelle tilhørigheten, men har med utgangspunkt i Skriftserien for Jus og EDB, CompLex og årsmeldinger frisket på egen og andres hukommelse for å få en mest mulig fullstendig oversikt over personer som har vært tilknyttet senteret. I dette arbeidet har spesielt Jon Bing og Dag Wiese Schartum vært gode samarbeidspartnere. Det kan kanskje være noen som er glemt, og muligens har noen blitt tatt med uten god nok grunn. Noen har også en stor produksjon før og etter sin tid ved senteret. Slike publikasjoner er i hovedsak ikke tatt med. Også når det gjelder selve publiseringene har jeg prøvd å ha en bred tilnærming og ikke bare fokusere på de tungt vitenskaplige arbeidene. Aviskronikker, ledere og enkelte studentoppgaver er derfor tatt inn på linje med doktoravhandlinger, bøker, og artikler. Jeg har også tatt med konferanseinnlegg der disse har vært lett tilgjengelige. I noen tilfeller har det også vært naturlig å ta med upubliserte arbeider. Som vedlegg har jeg tatt med kronologiske lister over Skriftserien Jus og EDB, CompLex, Forvaltningsinformatisk notatserie, Hovedfagsserien og masteroppgaver fra Afin. Dessverre er det ikke mulig å få en samlet oversikt over studentarbeider skrevet innenfor rettsinformatikkområdet. Fra Yulex har jeg tatt med artikler som ikke er publisert andre steder. Fra jubileumsskrifter og lignende har jeg også tatt med artikler av tidligere studenter og ansatte selv om de ikke var tilknyttet SERI på publiseringstidspunktet. Der ting er publisert flere steder er det satt opp som to innførsler i stedet for også publisert i. Jeg har valgt en alfabetisk inngang på forfatter i bibliografien. I tillegg kunne en systematisk og en kronologisk inngang vært nyttig, men det ble ikke prioritert i denne omgang. Slike innganger ville lettere ha gitt oversikt over hvilke temaer man har skrevet om og om det har vært noen perioder som utpeker seg i en spesiell retning. Takk til Randi Halveg Iversby for nyttige råd og fremdriftshjelp, og til Pål Bertnes og Trond Bekken for god korrekturlesing.

8 8 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi Spesiell takk til alle nåværende og tidligere studenter og ansatte som har bidratt med sine publikasjonslister, kommentarer og rettelser, dette har gjort arbeidet betydelig lettere. Oslo, 30.mai 2011 Anne Gunn B. Bekken

9 2 Søkekilder Bibsys Norart Lovdata Bibjure Frida/Cristin ISI Web of Science Il Diritto dell informazione e dell informatica bibliografi Registre til Lov og rett Registre til Tfr Registre til Jussens venner Nordisk festskrift bibliografi Norwegian legal publication in english, french and german / Kaare Haukaas Nordisk årbok i rettsinformatikk Jon Bings bibliografi Tobias Mahlers bibliografi Yue Lius bibliografi Stein Schjølbergs bibliografi Lars Jakob Blancks bibliografi Emily Weitzenboecks bibliografi Tor Haflis bibliografi Gert Fredrik Malts bibliografi Lee A. Bygraves bibliografi Andrew I.J. Jones bibliografi

10

11 3 Bibliografi alfabetisk på forfatter [Uten forfatter] Referat av Institutt for privatretts EDB-seminar høsten Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for jus og edb, bl. (Jus og EDB, 2) Andresen, Herbjørn, (1999). Om samsvaret mellom et IT-system og et rettslig regelverk, systemdokumentasjon som viser til rettskilder. Oslo, Universitet i Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, IV, 145 s. (Hovedfagsserien, 5/2000) --- (red.), (2004). Jubileumsnotat til Avdeling for forvaltningsinformatikks ti-årsjubileum høsten Oslo, Universitetet i Oslo, 64 s. ---, (2007). «I strafferettspleiens tjeneste»: noen milepæler i historien om registrering og bruk av opplysninger om straff. I: Schartum, D. W. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk, s , (2007). Dokumentasjon av rettslig innhold i e-forvaltningens IT-systemer. I: Schartum, D. W. (red.) Elektronisk forvaltning i Norden: praksis, lovgivning og rettslige utfordringer: Nordisk årbok i rettsinformatikk [2005]. Bergen, Fagbokforlaget, s , Gunnar René Øie og Inger Anne Tøndel, (2007). Handling consent to patient data access in a hospital setting. I: MEDINFO 2007 [konferanse], Brisbane, IOSPress, s , (2008). The attitude of norwegian healthcare professionals towards ehealth. I: Journal on Information Technology in Healthcare, 6, s , (2008). Systemintegrasjon i e-forvaltningen og følgende for dokumentasjon av systemenes rettslige innhold. I: Schartum, D. W. and A. J. Jansen (red.) Elektronisk forvaltning på norsk: statlig og kommunal bruk av IKT. Bergen, Fagbokforlaget, s , (2008). Norwegian Health care professionals attitudes towards ehealth. I: Scandianavian Health Informatics and Terminology [konferanse], Kalmar, ehälsoinstitutet, s

12 12 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (2008). On pseudonymous health registers - While they work as intended, they are still controversial in Norway. I: Azevedo, L. and A. R. Londral (red.) Healthinfo 2008: Proceedings of the First International Conference on Health Informatics, Vol 1. s , (2008). The Policy Debate on Pseudonymous Health Registers in Norway. I: Fred, A., et al. (red.) Biomedical Engineering Systems and Technologies. Berlin, Springer, s , (2008). Kven skal trøyste Hypomone?: eit kammerspel i tre akter om vern av pasientopplysningar. I: Syn og segn, 1, s. [52] og Olaf Gjerløw Aasland, (2008). Helsepersonells håndtering av pasientopplysninger. I: Tidsskrift for Den norske legeforening, 24, s , Jostein Jensen, Inger Anne Tondel, Martin Gilje Jaatun og Per Håkon Meland, (2009). Reusable Security Requirements for Healthcare Applications. I: Availability, Reliability and Security, ARES 09. International Conference on [konferanse], March s , (2010). Forbindelser mellom risikovurdering og risikohåndtering under et realistisk og et konstruktivistisk perspektiv. I: Schartum, D. W. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk, s , (2010). Tilgang til og videreformidling av helseopplysninger: regulering og kontroll på tvers av IT-systemer og organisatoriske grenser. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Unipub, (Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo). Bekkedal, Tarjei, (2000). Forholdet mellom forvaltningsmyndighetene som er involvert i forvaltningen av telekommunikasjonssektoren i Norge. Oslo, [T. Bekkedal], 105 bl. [Studentavhandling]. ---, (2002). Om delt tilgang til aksesslinjen - med hovedvekt på prising. I: Myrbostad, T. (red.) Konkurrence og telekommunikation - Nordisk årbog i retsinformatik København, Jurist- og Økonomforbundets forlag, s , (2003). Anmeldelse [av Jan Rosén: Medie- och immaterialrätt, Iustus Förlag AB, Uppsala sider]. I: Lov og rett, 8, s , (2003). Økonomisk utnyttelse av opphavsretten til kringkastingssendringer - vurdert i et konkurranserettslig perspektiv. I: Schovsbo, J. (red.) Immaterialrettens afbalancering. Netværksmødet Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s

13 Bibliografi alfabetisk på forfatter , (2004). Digitalt bakkenett for kringkasting og EØS-avtalen. I: Tidsskrift for forretningsjus, 1, s Bekken, Anne Gunn B., (2002). Register I: Kritisk juss, 4, s og Georg Philip Krog (red.), (2004). Yulex Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 148 s. --- og Georg Philip Krog (red.), (2005). Yulex Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 277 s. --- og Dag Wiese Schartum (red.), (2007). Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk, 238 s. --- og Dag Wiese Schartum (red.), (2008). Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk/avdeling for forvaltningsinformatikk, 284 s. --- og Dag Wiese Schartum (red.), (2009). Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk/avdeling for forvaltningsinformatikk, 167 s. ---, (2010). SERI i et bibliografisk perspektiv. I: Schartum, D. W. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk, s og Dag Wiese Schartum (red.), (2010). Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk, 193 s. Benno, Joakim, (1991). Nordiskt studentsamarbete inom rättsinformatiken - bakgrund, utveckling, dagsläge och framtid. I: Retsinformatik i Norden, 1, s , (1992). Consumer purchases through telecommunications. I: Retsinformatik i Norden, 1, s og Rolf Riisnæs, (1992). EDI og sikkerhet. I: Retsinformatik i Norden, 2, s , (1993). Consumer purchases through telecommunications in Europe: application of private international law to cross-border contractual disputes. Oslo, TANO, IX, 146 s. (CompLex, 04/93) ---, (1994). Ytringsfrihet - en konstitusjonell utfordring? [Fredrikstad], Institutt for journalistikk, 166 s. ---, (1995). Legal aspects of telecommunications. I: Telematics profile - Sweden, 7, s

14 14 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (1997). Transaktionens anonymisering och dess påverkan på rättsliga problemställningar: en teori om varför rättsliga problem uppstår vid anvendingen av IT. Stockholm, Det IT-rättsliga observatioriet, 41 s. ---, (1997). Den rättsvetenskapliga forskningens ansvar i utvecklingen av informationssamhället. I: Komuniké, 3, s , (1998). The anonymisation of the transaction and impact on legal problems: a theory as to why the use of ICT engenders legal problems. Stockholm, Det IT-rättsliga observatoriet, 36 s. Berg, Gunnar Knoph, (2001). En rettsteoretisk analyse av underrettspraksis som rettskildefaktor. [Oslo], [G.K. Berg], III, 87 bl. [Studentavhandling]. Berg, Jens Petter, (1992). Personvernet ofres i kampen mot økokrim. I: Lov&Data, 30, s , (1992). Skattereformen en rettspolitisk og rettssosiologisk begivenhet. I: Hefte for kritisk juss, 2, s , (1992). Skattlegging for hvilken pris?: personvernutfordringer ved introduksjon av EDB-baserte beslutningsstøttesystemer i ligningsforvaltningen. I: Hefte for kritisk juss, 4, s , (1993). EFs hvitvaskingsdirektiv: Rapporteringsplikt for bankfunksjonærer til Økokrim ved mistanke om hvitvasking av penger. I: Lov&Data, 34, s , (1993). Nye lovregler om skattlegging av erstatning for tort og svie mv. ved opphør av arbeidsforhold. I: Skatterett, 4, s. [332] , (1994). Holstadkjennelsen, Rt s intet presseprivilegium å kunne gjengi politianmeldelser! I: Kritisk juss, 1, s , (1994). Internasjonalisering av lovgivningsprosessen som utfordring for demokratiet - EØS-avtalens betydning for det konstitusjonelle maktforholdet mellom Stortinget og regjeringen. I: Kritisk juss, 3, s. [194] , (1994). Personbeskatningen av kapitalinntekter - en fordelingspolitisk utfordring. I: Kritisk juss, 3, s. [158] , (1994). Stortingsrepresentanters innsynsrett i forvaltningens saksdokumenter. I: Kritisk juss, 2, s og Christine Bergland, (1994). RPFs 20-års jubileumsseminar i sjølransakingens tegn. I: Kritisk juss, 1, s. 2-4.

15 Bibliografi alfabetisk på forfatter , (1995). En framifrå kur mot lav valgdeltagelse? I: Kritisk juss, 3, s , (1995). Null-skatt for rederne! I: Kritisk juss, 4, s , (1995). Ståle Eskeland og Einar Høgetveit (red.): Økonomiske forbrytelser og straff - juridiske grunnlagsproblemer. Oslo [Bokanmeldelse]. I: Kritisk juss, 1, s og Lee A. Bygrave, (1995). Reflections on the rationale for data protection laws. I: Bing, J. and O. Torvund (red.) 25 years anniversary anthology: Norwegian Research Center for Computers and Law. Oslo, Tano, s , (1996). Finansinstitusjonenes rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om hvitvasking av penger - et gjennombrudd for «informant»-samfunnet? I: Kritisk juss, 3, S. [147] , (1996). Finansinstitusjonenes rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om hvitvasking av penger - et gjennombrudd for «informant»- samfunnet? Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 12 s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/96) ---, (1997). Overvåking av kryptert datakommunikasjon på internettet: statlige sikkerhetsinteresser versus personvern- og ytringsfrihetsinteresser. I: Punsvik, R. (red.) Elektronisk handel: rettslige aspekter: Nordisk årbok i rettsinformatikk Oslo, Tano, s , (1997). Rettspolitisk vurdering av proposisjonene til lover om S- og E-tjenestene - som forsvarskomiteen nylig returnerte til statsråd Kosmo uten realitetsbehandling. I: Kritisk juss, 3, s , (1998). Karmøy-drapet og lagmannsrettens maltraktering av uskyldsprinsippet I: Kritisk juss, 2, s , (1998). Mappeinnsyn som grunnrettighet for borgerne. I: Kritisk juss, 1, s , (1998). Offentlige skattelister - i strid med EMK. I: Lov&Data, 56, s , (1998). Offentlige skattelister - i strid med EMK? I: Kritisk juss, 3, s. [203] , (1998). Riksadvokaten som provokatør. I: Kritisk juss, 4, s , (1999). Fiskeren Kjell og skatterettskildene. I: Kritisk juss, 3, s , (1999), Kommentar til lov nr 16 om Schengen informasjonssystem (SIS), I: Gyldendal rettsdata, s

16 16 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (1999). Personopplysningsvern i et nytt årtusen: kritikk av personopplysningslovproposisjonen. I: Kritisk juss, 4, s , (2000). Høyesteretts EMK-prosessrettslige «klarhetsdoktrine» - status etter tilleggsskatt = straffesiktelse-dommen, Rt 2000 s 996. I: Kritisk juss, 3, s , (2000). Nytt lys over striden mellom JD og UD om utformingen av menneskerettsloven 3. I: Kritisk juss, 4, s. [343] , (2000). Personopplysningsvern i et nytt årtusen - kritikk av personopplysningslovsproposisjonen. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 21 s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 4/00) ---, (2000). Uskrevne, semikonstitusjonelle grunnrettigheter i rettsordningen: skisser til utfylling av den allmenne rettsteorien og den juridiske argumentasjonslæra. I: Kritisk juss, 1/2, s. [129] , (2001). NOU 2000:33 - bestilt enøydhet. I: Kritisk juss, 1/2, s , (2001). Terroristbekjempelse etter 11. september folkerettslige og menneskerettslige spørsmål. I: Kritisk juss, 3/4, s , (2001). Verneplikt: for folket, ikke mot folket. Grunnloven 99 (2) i grunnrettslig belysning. I: Kritisk juss, 1/2, s , (2002). Prisen for politiinformantenes liv. I: Bygrave, L. A. (red.) Yulex Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s , (2005). Innledning til en konstitutiv kunnskapsteori om retten: og andre fragmenter til en post-eckhoffiansk juridisk argumentasjonsteori. Oslo, [J.P.Berg], XVII, 352 s. ---, (2008). Rett og rimelighet i moralsk belysning: og andre grunnproblemer i norsk rettsliv. Oslo, Senter for rettsinformatikk, XIX, 401 s. (CompLex, 08/08) ---, (2008). Vitenskapsteoretiske og moralfilosofiske grunnproblemer i en postrettsrealistisk norsk rettsvitenskap. Oslo, UiO, Juridisk fakultet, 317 s. ---, (2009). Norge har fått et lovforbud mot helsepersonells snoking i helseopplysninger I: Lov&Data, 97, s. 6. Berge, Øyvind, (2002). Platekontrakten: eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til eksemplarfremstilling og spredning. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 145 s. (CompLex, 8/02)

17 Bibliografi alfabetisk på forfatter 17 Bing, Jon, (1970). EDB og Tinglysning. I: Lov og rett, s , (1970). Elektronisk databehandling i rettsvitenskapen. I: Lov og rett, s , (1971). JURIS: juridisk informasjonssystem. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 62 s. (Jus og EDB, 3) ---, (1971). Intervju med Ole J Aarflot, formann i Norske Patentingeniørers Forening. I: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, s , (1971). Juridiske Informasjonssystemer. I: Juristkontakt, 3, s , (1971). Juris. [Oslo], Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 62 s. (Jus og EDB, 3) ---, (1971). Jurist i utopia. I: Samtiden, 3, s , (1971). Status. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 10 s. ---, (1971). Visit by lawyers of member states of the Council of Europe to the United Kingdom to study the uses of computers for legal purposes [Oslo], [Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål], 87 bl. ---, (1972). Classification and general sensitivity-grading of Personal Information. I: Samuelsen, E. (red.) Statlige databanker og personlighetsvern. Oslo, Universitetsforlaget, s , (1972). Classification of personal information, with respect to the sensitivity aspect. I: Blanck, L. J. (red.) The first International Oslo Symposium on Data Banks and Society: the proceedings, including the papers presented by Klaus Lenk... [et al.] Oslo, Universitetsforlaget, s , (1972). Når datamaskinene vet alt om oss. I: Norges vel, 1, s , (1972). Tono, Norsk komponistforenings internasjonale musikk byråintervju med høyesterettsadvokat Knut Tvedt, direktør i Tono. I: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, s , (1973). Innledning på møte 12/ i Rasjonaliseringsdirektoratet om «Bruk av kontekstorienterte søkesystemer i forvaltningen» [Oslo], [Institutt for privatrett, Avdeling for Jus og EDB], 7 bl. ---, (1973). Jus og EDB - en oversikt. I: Data 4, s

18 18 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (1973). Norsk rikskringkasting; Intervju med Bjørg Kragem, sjef for NRKs juridiske avdeling. I: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, s , (1973). Rettslig informasjonskrise? I: Lov og rett, s , (1973). Some remarks on the relation between an information retrieval system and the use of legal sources. [Oslo], 11 s. --- og Trygve Harvold, (1973). Rettskildebruk og informasjonssystemer. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, XVI, 323 bl. (Jus og EDB, 4A) --- og Trygve Harvold, (1973). Legal sources and information systems: a summary of NORIS(3) and (4). Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 100 bl. (Jus og EDB, 4B) ---, (1974). Anmeldelse av Åke Lögdberg: «Personlighetsrett». I: Tidsskrift for rettsvitenskap, s , (1974). Bruk av EDB i tinglysningsarbeidet. I: Lov og rett, 8, s , (1974). Data-spesialisten. I: Datasystem nytt, s , (1974). Data-spesialisten. I: Datassystem nytt, 1, s , (1974). Die norwegische Forschungsstelle für EDV und Recht. [Oslo], 35 s. ---, (1974). Domstolenes skatterettslige informasjonssituasjon. Oslo, Institutt for privatrett, 11 bl. (Stensilserie / Institutt for privatrett, 3) ---, (1974). Oxford-konferansen om jus og EDB. I: Data, 8, s , (1974). Rettskildebruk og informasjonssøking som del av saksbehandlingen. I: Lov og rett, s , (1974). Spørsmål om stil eller språkform. [Oslo], 17 s., 11 bl. ---, (1974). Tekstsøking. I: Humanistisk data, 2, s og Trygve Harvold, (1974). Kontrollert forsøk i tekstsøking på avgjørelser av svenskeforvaltningsdomstoler. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 157 bl. (Jus og EDB, 9) ---, (1975). Anmeldelse av Colin Tapper: Computers and the law. London, Weidenfeld and Nicolson, s.. [Oslo], [J. Bing], 6 s.

19 Bibliografi alfabetisk på forfatter , (1975). «Automatiseringsvennlig lovgivning»: innledning på et seminar arrangert av Rikstrygdeverket 3/ Oslo, [J. Bing], 19 s. ---, (1975). Classification and general sensitivity-grading of Personal Information. I: Privacy and protection of personal information in Europe. A staff report of the Committee on Government Operations United States Senate. Washington, US Government printing office, s , (1975). Data over alle grenser. I: Blekeli, R. D. and K. S. Selmer (red.) Data og personvern. Oslo, Universitetsforlaget, s , (1975). EDB for politikere. [Oslo], 6 s. ---, (1975). Forlagsavtalen. Oslo, Universitetsforlaget, 189 s. ---, (1975). Fra problem til resultat. I: Jussens venner, 1, s , (1975). «Hva er et datamaskinprogram - juridisk sett»: foredrag holdt på NordDATA 26/ Oslo, [J. Bing], 19 s. ---, (1975). Internasjonale datanett snart for stort at kontrollere: er toget alt gått? I: Data, 10, s , (1975). Litt om åndsverkloven. I: Forfatteren, organ for den norske forfatterforening, 5, 8 s. ---, (1975). Lovgivning og EDB. I: Stavanger aftenblad, 13.desember ---, (1975). Samfunnsmessige krav til datamaskinbaserte systemer: foredrag på Norsk databehandlingsforenings seminar om EDB og revisjon, 27/ [Oslo], [J. Bing], 8 s. ---, (1976). Kontrollert forsøk i tekstsøking på trygderettens kjennelser: NORIS (8) I. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 190 s. (Jus og EDB, 18) ---, (1976). Causes of recall and precision failure in full text retrieval systems. I: Third symposium on legal processing in Europe, Oslo July Strasbourg, Council of Europe, s , (1976). Et databasert system for produksjon og vedlikehold av Lovsamlingen [manuskript]. [Oslo], [J. Bing]. ---, (1976). Information retrieval and document preparation in the Norwegian Social Security Administration. I: Automatic Data Processing Information Bulletin, s

20 20 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (1976). Litt om juridiske beslutninger: kvalitet og informasjonssystem: innlegg på symposiet Den judiciella, administrativa och privata beslutsprocessen, Hæsselby slott januar [Oslo], 5 s. ---, (1976). Merverdiavgift, investeringsavgift og datamaskinprogrammer. I: Lov og rett, 2/3, s , (1976). A model of legal information retrieval as part of the decision process. I: Informatica e diritto, 3, s , (1976). Retrieval Strategies. Practical Benefits of the computer for Lawyers, september [konferanse], Society for Computers and Law. ---, (1977). Automatiseringsvennlig lovgivning. I: Tidsskrift for rettsvitenskap, s , (1977). Dataspesialisten. I: Blekeli, R. D. and K. S. Selmer (red.) Data og personvern. Oslo, Universitetsforlaget, s , (1977). Fagetiske spørsmål knyttet til bruk av data på personnivå. I: Personvern og samfunnsforskning: seminarrapport. Bergen, NSD, s , (1977). Informationsgewinnung und Aufbereitung von Dokumenten in der norwegischen Sozialversicherungsverwaltung. I: Informationsbulletin über Datenverarbeitung, 23, S , (1977). Oppreisning for personvernkrenkelser. I: Lov og rett, s , (1977). Personvern og EDB I: Aftenposten, 27.april. ---, (1977). Personvern og EDB: en internasjonal oversikt. I: Linander, B. and S. Hjelmqwist (red.) Den personliga integriteten: föredrag vid den XX:e nordiska studentjuriststämman i Lund Lund, Juridiska föreningen, s , (1977). Stockholm: report on the 4th Council of Europe Legal Information Symposium, June I: Computers and Law, 14, s og Trygve Harvold, (1977). Legal decisions and information systems. Oslo, Universitetsforlaget, 272 s. --- og Cato Schiøtz, (1977). Oppreisning for enkelte personvernkrenkelser. I: Jussens venner, s og Jan-Fredrik Wilhelmsen, (1977). Brukerforsøk med tekstsøkesystemet Nova Status. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 149 s. (Jus og EDB, 21)

21 Bibliografi alfabetisk på forfatter , (1978). Automatiseringsvennlig lovgivning: utredning avgitt til Utvalget til å vurdere spørsmål om desentralisering og effektivisering av offentlig databehandling [Utrykt vedlegg til NOU/1978:48 «Offentlig databehandling»]. Oslo, Institutt for privatrett, 37 s. ---, (1978). A comparative outline of privacy legislation. I: Comparative Law Yearbook Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, s , (1978). Den norske personregisterloven. I: Data, 7/8, s , (1978). Legal information retrieval systems - the need for and design of extremely simple retrieval strategies. I: Pre-proceedings of the 2nd Congress organized by the Corte di Cassazione on «Legal Informatics as an aid to the Country» (Rome June 1-3, 1978). Vol. 1, Session 1/7. Roma, Studio Ega Congressi, s , (1978). Sistemi deontici: un tentavio di introduzione. I: Informatica e diritto, s , (1978). Transborder Data flows: some legal issues and possible effects on business practices. I: Proceedings of the Conference on «Trans-National Data Regulation» Brussels, Feb. 1978, s , (1979). Register over Trygderettens kjennelser. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, [150] bl. (Jus og EDB, 36) ---, (1979). Availability and access by information system. I: Data, 6, s , (1979). Avisklipp fra en forventet fremtid. I: Øy, N. E. [et al.] (red.) Satelitt-fjernsyn: ja, det må vi vel ha? Oslo, Institutt for journalistikk, s , (1979). The computer in private international law. I: Computers, contracts and law [konferanse], Uxbridge, Online Conferences Ltd., s , (1979). Datamakt - til hva? I: Dagbladet, 21.november. ---, (1979). Les sources de documentation juridique: disponsibilite et access pour des systemes d information. I: Interdoc, 3, s , (1979). Norwegian Research Center for Computers and Law. I: Information Privacy, 4, s , (1979). Register over Trygderettens kjennelser. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, [150] bl. (Jus og EDB, 36)

22 22 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (1979). Strategic responses to regulation of transnational data flows. I: Data Protection/Privacy Compliance Guide, s og Mette Johnsen, (1979). Tekstsøking og biblioteksystemer. I: Synopsis, s , (1980). Bilder av moderne teknologi i nyere, norsk litteratur. I: Profil, 3, s , (1980). Deontic systems: a sketchy introduction. I: Bing, J. and K. S. Selmer (red.) A decade of computers and law. Oslo, Universitetsforlaget, s , (1980). Deontic systems: a sketchy introduction. I: CI-IJ, , (1980). Inn i datasamfunnet. I: Dagbladet, 8.juli. ---, (1980). Jus, tele og data I. Kjeller, Televerkets forskningsinstitutt, IV, 87 s. (TELSAM-rapport, 6) ---, (1980). Legal norms, discretionary rules and computer programs. I: Niblett, B. (red.) Computer science and law. Cambrigde, Cambridge University Press, s , (1980). Legal sources: availability and access by Information System. I: Bing, J. and K. S. Selmer (red.) A Decade of computers and law. Oslo, Universitetsforlaget, s , (1980). Les sources de documentation juridique: disponsibilite et access pour des systemes d information. I: ISJ, 2, s , (1980). Lovspråk og popularisering. I: Bing, J. (red.) Lovspråk og juristspråk. Oslo, s , (1980). Personal data systems - comparative perspective on a basic concept in privacy legislation. I: Information Privacy, 1, s , (1980). Regulating international computer services - the problem and a possible solution. I: Transnational data report, 11, s , (1980). Rettsinformasjon i Canada og USA: rapport fra en studiereise. [Oslo], Rådet for rettsinformasjon, 61 s. ---, (1980). Teknologi er kultur. I: Teknologi er kultur: seks debattinnlegg. Oslo, Ingeniørforlaget, s , (1980). Transnational data flows and the Scandinavian data protection legislation. [Oslo], 96 s.

Jon Bing Faglitterære og vitenskapelige arbeider

Jon Bing Faglitterære og vitenskapelige arbeider Jon Bing Faglitterære og vitenskapelige arbeider 1970 1970:1 "Den elektroniske jurist"; Dramatisk dialog. Uroppførelse på ETA-studio, Oslo. Regi: Yngvil Kiran. XVII Nordiske studentjuriststevne. 6.-18.6.1970.

Detaljer

Full vitenskapelig bibliografi for Jon Bing

Full vitenskapelig bibliografi for Jon Bing Full vitenskapelig bibliografi for Jon Bing 1969 Domicilprincippet. Særavhandling Det juridiske fakultet, høsten 1969. 1970 EDB og Tinglysning. I: Lov og rett. Vol. Nr. s. 293 1970 Elektronisk databehandling

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Populærvitenskapelig bibliografi for Jon Bing

Populærvitenskapelig bibliografi for Jon Bing Populærvitenskapelig bibliografi for Jon Bing 1971 Intervju med Ole J Aarflot, formann i Norske Patentingeniørers Forening. I: NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. Vol. Nr. s. 397-401 1971 Juridiske

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV Abelia Innovasjon Fagnettverk for Informasjonssikkerhet Oslo 17. mars 2005 Sikkerhet og tillit hva er sammenhengen? Ketil Stølen Sjefsforsker/Professor

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Sætter de eksisterende forvaltningsretlige regler fornuftige rammer for den digitale forvaltning?

Sætter de eksisterende forvaltningsretlige regler fornuftige rammer for den digitale forvaltning? Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 177 Offentligt Sætter de eksisterende forvaltningsretlige regler fornuftige rammer for den digitale forvaltning? Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk,

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Vyrje, Magnus Stray og Marie-Louise Holmstedt: «Dommer i opphavsrett» Universitetsforlaget 1986, 214 s. ISBN 82-00-07592-3

Vyrje, Magnus Stray og Marie-Louise Holmstedt: «Dommer i opphavsrett» Universitetsforlaget 1986, 214 s. ISBN 82-00-07592-3 Bibliografi Advokat Magnus Stray Vyrje Ajourført pr 25.09.13 Bøker Vyrje, Magnus Stray og Marie-Louise Holmstedt: «Dommer i opphavsrett» Universitetsforlaget 1986, 214 s. ISBN 82-00-07592-3 Vyrje, Magnus

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Hvilken retning går Internett i?

Hvilken retning går Internett i? Hvilken retning går Internett i? Registrarseminar, Oslo 27. november 2008 Ørnulf Storm Seksjonssjef Seksjon for adressering og elektronisk signatur Avdeling for Internett og Sikkerhet Post- og teletilsynet

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen

Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Åpenhet i forskning Hva, hvorfor og hvordan? IT-forum UiB 07.04.2011 Randi E. Taxt Universitetsbiblioteket i Bergen Hva skal jeg snakke om? Åpenhet i forskning: Tilgang til forskningsresultater (publikasjoner

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Internasjonale menneskerettigheter

Internasjonale menneskerettigheter Internasjonale menneskerettigheter Emnekode: BRV230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

High North Research Documents en av mange grener i det mangfoldige digitale bibliotek

High North Research Documents en av mange grener i det mangfoldige digitale bibliotek High North Research Documents en av mange grener i det mangfoldige digitale bibliotek Biblioteksjefmøte i Tromsø 4 oktober 2012 Leif Longva Universitetsbiblioteket i Tromsø Det digitale universitetsbibliotek

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81 Signe Laake Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Født: 01.09.81 Tlf: 90 88 49 01 Sivilstand: Ugift E-post: signe.laake@iln.uio.no Utdanning Jan. 04 sep. 07 Aug. 00 des. 03 Mastergrad i nordisk språk Masteroppgavens

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet 28/13 Arbeidsnotat Working Paper Dagligvareportal Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Nye databasar og systematiske litteratursøk

Nye databasar og systematiske litteratursøk Nye databasar og systematiske litteratursøk Eksempel frå tema innan barnevern Gerd Vik Biblioteket Sogndal 25.11.2015 Nye databasar frå 2015 Frå 1.januar 2015: Wiley Online (Oria skal finne artiklane)

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013 ETISK REFLEKSJON Etikk i Tekna Temahefte 5 Etisk refleksjon Artikler fra Magasinet Tekna 2013 1 Forord Dette heftet inneholder artikler presentert i Magasinet Tekna i 2013. Tekna fikk i februar 2013 nye

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

NTNU Forskningsprogram for informasjonssikkerhet. Stig F. Mjølsnes

NTNU Forskningsprogram for informasjonssikkerhet. Stig F. Mjølsnes Kort presentasjon til NFR WS.mars 005 NTNU Forskningsprogram for informasjonssikkerhet Stig F. Mjølsnes Utfordring and response Vårt samfunn krever i økende grad at IKT-systemer for seriøs virksomhet er

Detaljer

ISO26000 Standard for samfunnsansvar: Prosess, innhold og betydning. Anne Kristoffersen Standard Norge

ISO26000 Standard for samfunnsansvar: Prosess, innhold og betydning. Anne Kristoffersen Standard Norge ISO26000 Standard for samfunnsansvar: Prosess, innhold og betydning Anne Kristoffersen Standard Norge Hva er ISO 26000? Beskriver Hva samfunnsansvar (SR) er Hvorfor SR er viktig Grunnbegreper innen SR

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø ProTed Centre for Professional learning in Teacher education University of Oslo and University of Tromsø Mål for ProTed senteret Senteret har som sitt langsiktige mål å drive fram fremtidsrettede og bærekraftige

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter Hur finansiera och driva open accesstidskrifter vid ett universitet? Kungliga biblioteket, Stockholm 25. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

buildingsmart international

buildingsmart international buildingsmart international Hva er hovedfokus for tiden? Presented by: Bjørn K Stangeland buildingsmart international Vision: Sustainability by building SMARTER Mission: Contribute to sustainable built

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Nordiske utdanningsprogrammer i juss og juridiske fag

Nordiske utdanningsprogrammer i juss og juridiske fag Nordiske utdanningsprogrammer i juss og juridiske fag Generelt Oversikten er bygd p en rekke ulike kilder, og det er ikke mulig garantere at den er fullstendig, eller at all informasjonen er korrekt. Det

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Karenslyst Allé 2, Pb. 135, N-0212 Skøyen, Oslo Telefon +47 23 13 14 00 Telefaks +47 23 13 14 01 www.moltke.no

Karenslyst Allé 2, Pb. 135, N-0212 Skøyen, Oslo Telefon +47 23 13 14 00 Telefaks +47 23 13 14 01 www.moltke.no Advokat Erik Flågan (1969), partner ef@moltke.no Fagområder - Idrett/ foreningsrett, - Markedsrett - Immaterialrett, entertainment, - Arbeidsrett - Media, IT, Telekommunikasjon, - Selskapsrett/ stiftelsesrett

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet Demens Internasjonalt arbeid -demografi Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet 2 Demografi i Europa Usikre tall Lave fødselstall (halvering av befolkningen på 50 år??) Økt innvandring Økt

Detaljer

Hvilken standard angår oss i arkivdanningen?

Hvilken standard angår oss i arkivdanningen? Hvilken standard angår oss i arkivdanningen? Frokostmøte DOGA Geir Magnus Walderhaug regionsleder Norsk Arkivråd Region øst 29. februar 2012 ISO Standard Norge - andre ISO ikke eneste aktør Mange IT-standarder

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

FORENKLING OG FOKUSERING

FORENKLING OG FOKUSERING FORENKLING OG FOKUSERING Lederutvikling i en mellomstor bedrift Eva Skille & Morten Müller-Nilssen 2 REVISED STRATEGY Flexible European generation and market operations International hydropower FOKUSERT

Detaljer

Innføring i. Informasjonssøking. for IVT og IME - studenter

Innføring i. Informasjonssøking. for IVT og IME - studenter Innføring i Informasjonssøking for IVT og IME - studenter 1 Universitetsbiblioteket Roar Storleer roar.storleer@ub.ntnu.no tel.: 73 59 51 23 mob: 918 97 049 adr.: NTNU UB Staff Høgskoleringen 1 7491 Trondheim

Detaljer

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no Kort om IPnett - Hvem er vi? - Trapeze vs. Juniper - Uninett avtalen Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no IPnett AS Vollsveien 2b Pb 118 1325 LYSAKER

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Seniorrådgiver Knut Lindelien, Standard Norge Bakgrunn Stort informasjonsbehov mye informasjon

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo Oslo, - Besøksadresse: Domus Media, Karl Johans gt. 47 Postadresse: Postboks 6706, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon (+ 47) 22

Detaljer

Patenter innenfor den marine sektoren i Norge og EPO/EU

Patenter innenfor den marine sektoren i Norge og EPO/EU Patenter innenfor den marine sektoren i Norge og EPO/EU Morten Walløe Tvedt, Seniorforsker, jurist, Fridtjof Nansens Institute 18. august 2009, Polhøgda My Background: Marine and Fish Genetic Resource:

Detaljer

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Møte med referansegruppa Gardermoen, 2. februar 2009 Ranveig Kviseth Tinmannsvik 1 Agenda 10:00: Velkommen og runde rundt

Detaljer

Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Kanskje en slide som presenterer grunderen? Visjon: Den eksklusive partner for informasjonsutveksling i logistikkjeden til norsk sokkel. I løpet av 5 år skal vi være med våre kunder internasjonalt 26.04.2010 1 Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Detaljer

Digital økonomi som katalysator for vekst og arbeidsplasser i Europa

Digital økonomi som katalysator for vekst og arbeidsplasser i Europa Digital økonomi som katalysator for vekst og arbeidsplasser i Europa RegioNor 12. oktober 2015 Fred-Arne Ødegaard IKT- og forvaltningsråd, EU-delegasjonen, Brussel Fra den digitale dagsorden akkurat nå

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Bachelor Skipsteknisk Drift Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund jobber med påbygging på maskinistutdanningen i fagskolen. Påbyggingen

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

INVOLVERENDE PLANLEGGING I PROSJEKTERING ( IPP) - LEAN I PROSJEKTERING

INVOLVERENDE PLANLEGGING I PROSJEKTERING ( IPP) - LEAN I PROSJEKTERING s. Vil du ha et bilde, bruk definert INVOLVERENDE PLANLEGGING I PROSJEKTERING ( IPP) - LEAN I PROSJEKTERING Vegard Knotten Stipendiat / Prosjekteringsleder Veidekke Entreprenør AS bsn 25. November 2015

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Dagens. Faglærers bakgrunn IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 11.Jan. 2010. IMT1321 IT-Ledelse 1

Dagens. Faglærers bakgrunn IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 11.Jan. 2010. IMT1321 IT-Ledelse 1 Dagens Presentasjon av lærer Presentasjon av emnet Fremdriftsplan for emnet IT-systemenes rolle i virksomheter - modell over sentrale sammenhenger - 6 strategiske forretningsmål som bakgrunn for innføring

Detaljer

Offentlig journal. Værstasjon - Tanabru 2010/432-6 1434/2010 16.08.2010 11.08.2010

Offentlig journal. Værstasjon - Tanabru 2010/432-6 1434/2010 16.08.2010 11.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.08-20.08 2010, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse vedrørende søknad om oppføring av automatisk værstasjon ved Tanabru under gnr.13/1, Tana kommune. Kopi

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Hvordan ivareta Norske interesser i et globalt perspektiv?

Hvordan ivareta Norske interesser i et globalt perspektiv? Hvordan ivareta Norske interesser i et globalt perspektiv? Innlegg i forkant av workshop vedrørende Nasjonal strategi for standardisering Are Larsen Otterdal 9. mai 2007 Jobbet med produktsamsvar i hele

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Kan cyber-risiko forsikres?

Kan cyber-risiko forsikres? Kan cyber-risiko forsikres? Hva er kost-nytte av å overføre sikkerhetsrisiko til en tredjepart? Aida Omerovic SINTEF IKT Sikkerhet og Sårbarhet Mai 2015 Teknologi for et bedre samfunn Informasjonssikkerhet

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer