Årsrapport Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning. Teknisk-naturvitenskapelig forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning. Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 08 Årsrapport 2008 Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning Historien om Tekna i 2008 Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Vi skaper fremtiden! Det har vært et privilegium å få lov til å lede Tekna gjennom Det betyr ikke at det hele tiden er en enkel seilas i smult farvann, men skuta Tekna har et utmerket mannskap med gode seileferdigheter og navigasjonsevne, og med evner til å ta seg frem i litt røff sjø og der leden ikke er så klart staket ut. Mannskapet er preget av erfaring, men også av fornyelse i alder, kompetanse og organisering der det trengs for å mestre seilasen. Samspill Mannskapet er kombinasjonen av de som er ansatt i Tekna og alle de tusen som gjør en jobb i styrer, utvalg, komiteer og nettverk. Alle disse spiller sammen for å drive foreningen vår i det daglige, og å utvikle den videre ut fra visjonen og målene våre. Vi har hatt som mål å utvikle fagsiden videre og forsterke arbeidet med og samarbeidet om etikk i hele Tekna. Vi ønsket å utvikle arbeidet vårt med og i Akademikerne, og det har vært viktig å videreføre det gode grunnlaget for å ha dyktige og aktive tillitsvalgte i bedrifts-, etats- og kommunale grupper gjennom ytterligere støtte til dem. Avdelingene og deres aktiviteter har vært et prioritert område for foreningen, og vi har fortsatt med det meste av arbeidet rundt rekruttering til realfag. Dette preger også i stor grad bruken av samfunnsmidlene. Spennende start Året 2008 startet svært spennende, først med jubileumskursdager, der ambisjonene var store - og ble innfridd! Vi fikk stor deltagelse på kursene og en opphetet politisk lunsjdebatt om energi med mye medieoppmerksomhet. Kort etter dette fulgte overleveringen av Stjernøutvalgets innstilling om organisering av høyere utdanning. Som utvalgsmedlem sto jeg bl.a. for dissensen mot tvungne sammenslåinger i høyskolesektoren. En hjertelig takk til sekretariatet og til referansegruppen i Tekna som gjorde at jeg kunne stå fjellstøtt på dissens og egne forslag, både i utvalget og i kommentarer til presse og i mange foredrag om temaet i etterkant. Arbeidet vi gjorde da har også hatt stor innflytelse på hvordan departementet har behandlet utredningen. Det er senere blitt fulgt opp med flere innspill fra Tekna til Kunnskapsdepartementet og andre. Dette var politisk utrolig viktig arbeid, der mange fra Tekna var involvert. Og vi har funnet mange av våre forslag igjen i statsbudsjettet og i Innovasjonsmeldingen. Samtidig med dette kastet vi oss ut i arbeid med strategi i Akademikerne. De hadde nettopp lagt sine ti første år bak seg, og det var et behov for en gjennomgang av det opprinnelige idégrunnlaget. Dette ble en god prosess som endte opp med klarere strategi, men uten endringer i idégrunnlaget. Fra Teknas side opplever vi et klart styrket samhold i Akademikerne, og en tydeligere oppfatning av hva som er felles og hva som er enkeltforeningenes ansvar og manøvreringsrom. Dette var nødvendig for oss. Over noen år har Kunnskapsdugnaden vært en viktig samarbeidsarena med LO og NHO for å synliggjøre verdien av kunnskap for verdiskaping, og den er blitt en interessant kanal inn mot ulike politiske miljøer. Arbeidet har ikke vært like omfattende i året vi har lagt bak oss, men flere nye rapporter vil ferdigstilles i 2009, og vi ser frem til å kunne bruke disse og arenaen som er skapt, politisk fremover. Merkevaren er nå godt kjent, og Kunnskapsdugnaden ble for eksempel invitert til Kunnskapsdepartementet for å gi innspill til kompetansemeldingen de arbeider med. Da møtte Roar Flåthen fra LO, Sigrun Vågeng fra NHO og jeg fra Tekna til en interessant samtale med begge statsrådene. Etikk og klima Det har vært spennende å se et revitalisert etikkarbeid ta form, gjennom bl.a. et møte på tvers av Hovedstyrets utvalg for å finne fellesnevnere og steder å sette inn innsatsen rundt etikk. Men det er vanskelig å få fremmøte på kurs eller møter om etikk blant medlemmene. Temaet ser ikke ut til å oppleves som svært aktuelt, hvilket vi tror det er, så dette ønsker vi at det jobbes videre med. Tekna har også hatt en klimakampanje gående gjennom 2008 og som fortsetter inn i Klimaarbeidet har gitt nye kontakter, nye arenaer og nye muligheter. Vi oppnådde å bli medarrangør på Lavutslippskonferansen og sponsor på Scan-REF, Scandinavian Renewable Energy Forum. Jeg har selv deltatt i NHOs Klimapanel, og vi har fått mange aktører på banen gjennom vår Klimastafett. I tillegg er Tekna sertifisert som Miljøfyrtårn, og lurer du på hva det er, så finner du informasjon på nettsiden til Tekna! 2 Teknas årsrapport 2008

3 Medlemsrekord Gjennom høsten har vi hatt en gledelig medlemsutvikling, og vi har satt ny rekord med så vidt under 2500 nye medlemmer, som vi hadde som mål, slik at vi har passert medlemmer. Av disse er ca 8000 studenter, nesten 400 flere enn i fjor. Noen få meldte seg ut i forbindelse med varsel om streik sent i høst, men desto flere meldte seg inn! Situasjonen viste at Tekna er villig til å bruke nødvendige virkemidler når saken er viktig nok, og det er det mange medlemmer som setter pris på. Det var greit at det ikke ble streik i privat sektor, men det viktigste for oss var at resultatet av meglingen ble nær det vi hadde presentert som forslag, og dette viser at våre krav var rimelige og fornuftige. en fantastisk etterspørsel etter våre medlemmer Selv om tidene nå er forandret til det nesten ugjenkjennelige, har vi gjennom hele 2008 hatt en fantastisk etterspørsel etter våre medlemmer og også etter de nyutdannede. Fem måneder etter siste eksamen våren 2008 har 97,5 prosent av masterstudentene fått jobb, og noen få av disse, ca 4,5 prosent, er begynt på en doktorgrad. Det ser ut til at få ønsker seg til kommunene, og det er synd for alle innbyggerne, for vi trenger gode hoder der. Sektoren må markedsføre seg selv og karrieremulighetene mye bedre og gjøre seg mer attraktive for de best kvalifiserte! Kanskje trange tider endrer bildet og sender flere til universiteter og forskning og til annen offentlig sektor? Men foreløpig ser vi at våre medlemmer er etterspurt og vil bli viktige drivere for å gjennomføre krisetiltakene og for å bidra til at de sunne virksomhetene kommer styrket ut av krisen. Tekna håper bedriftene opptrer ansvarlig og fornuftig og satser på kompetansebygging, utvikling og nødvendig endring i denne perioden. Det er i slike tider det er tid og kapasitet nok til å gjennomføre en god omstilling. Ytterligere gjennomslag Som Tekna-skutas kaptein ser jeg også behov for stadige forbedringer og tilpasninger i organisasjonen vår og måten vi jobber på og hva vi arbeider med. Samtidig synes jeg vi er ganske godt på plass med det meste av det vi har hatt som organisatoriske ambisjoner gjennom ti år, og jeg tror vi skal la dette få virke litt før vi gjør store endringer. Det er moro å ha en så godt fungerende organisasjon når vi manøvrerer i farvannet rundt lønns- og arbeidsvilkår og når vi navigerer i politikkens irrganger og departementskorridorer! Jeg har stor tro på at vi vil ha ytterligere gjennomslagskraft fremover, og da er det viktig at vi bygger på den kompetansen og innsikten som organisasjonen representerer. Marianne Harg, Teknas president Teknas årsrapport

4 Høydepunkter i 2008 ÅRET SOM GIKK Januar I 50 år har Tekna og NTNU arrangert Kursdagene sammen. Arrangementet har blitt en av Norges største kurstradisjoner. I 30 år har Tekna, SINTEF, NTNU og Forskningsrådet arrangert Lerchendalkonferansen i Trondheim. Arrangementet samler politikere og beslutningstakere i Norge. Februar Tall Magasinet Tekna henter inn fra Lånekassen, viser at antallet fulltidsstudenter i utlandet raser. Mens det tidlig på 90-taller var over 100 studenter innen tekna-fagene ved Strathclyde Universitetet i Glasgow, er tallet nå bare to studenter. Mars En undersøkelse fra Tekna viser at jobber i offentlig sektor er mindre populære enn jobber i privat sektor. Blant nyutdannete Tekna-medlemmer svarer nesten 50 prosent av de som har fått jobb i offentlig sektor, at de helst ville hatt jobb i det private. I flere medieutspill hevder Tekna at offentlig sektor i større grad må få muligheten til å konkurrere med privat sektor om nøkkelkompetanse, ved blant annet å kunne tilby høyere lønn. April For mye tid går med til administrasjon, på bekostning av forskning og undervisning, mener Teknas medlemmer i forskningssektoren. Dette er en av konklusjonene i en rapport som NIFU STEP har laget for Tekna, og som ble sendt til forskningsminister Tora Aasland. Mai Lønnspolitikken til staten skremmer høyt utdannet arbeidskraft over til privat sektor og fører til privatisering. Det hevder lederen for Tekna Stat Torbjørn Mykland, som også er sjefingeniør i Statens vegvesen, i et intervju i Dagens Næringsliv. Juni Istedenfor å bevare et industrikraftregime som likevel forsvinner, bør vi bli foregangsland i utvikling og bruk av fornybar energi, skriver Kåre Rygg Johnsen, generalsekretær i Tekna i en kronikk i Dagens Næringsliv. Utspillet fikk mye oppmerksomhet, og skapte debatt. Teknas foreningspolitiske kongress representerte startskuddet for foreningens klimakampanje. Denne skal fortsette fram mot stortingsvalget 2009, og kunnskap og teknologiutvikling ligger til grunn for kampanjen. Som en del av kampanjen har Tekna initiert en klimastafett der sentrale representanter i miljøbevegelsen og næringsliv inviteres til å komme med klimainnspill. Juli I et brev til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen ber Tekna om at det blir innført en rett til sykepenger for pleie og omsorg av alvorlig syk ektefelle/ samboer. Utspillet er basert på en henvendelse fra tidligere president i Tekna Gunnar Berg, som ikke har vært i stand til å jobbe fullt samtidig som han pleier sin alvorlig syke kone. September Fred Kavli ble tildelt Teknas Gullmedalje for sin betydningsfulle innsats for fundamental naturvitenskapelig forskning. Prisen ble delt ut av Tekna-president Marianne Harg direkte i God Morgen Norge i TV2. - Det er stor ære å få denne flotte prisen fra en organisasjon som jobber innen de samme områdene som meg selv, sa Kavli etter prisutdelingen. Han er selv sivilingeniør fra NTH i Trondheim. Oktober - En kompensasjon for noen unnlatelsessynder, blant annet Djupedals berømte hvileskjær. Vi er tilbake på normalt nivå. Det sier Marianne Harg, president i Tekna i en kommentar i Klassekampen til statsbudsjettets forskningsprofil. Hun mener statsbudsjettet er et skritt i riktig retning, om enn noe beskjedent. Ledigheten er rekordlav blant sivilingeniører, men Tekna merker at de gode tidene er i ferd med å snu: Vi har registrert at det er ting på gang og det gjorde vi allerede før børsuroen startet for alvor. Det er snakk om både oppsigelser og permitteringer, bekrefter Arne Frønes, leder for juridisk kontor i Tekna, til Teknisk Ukeblad. November Det ble brudd mellom Tekna og NHO i revisjonsforhandlingene om ny hovedavtale. Tekna varslet at 1180 medlemmer skulle tas ut i streik fra første desember. I mekling hos Riksmeklingsmannen lyktes det partene å komme til enighet på overtid, etter at Tekna hadde fått innfridd mange av sine hovedkrav om blant annet arbeidstid, likelønn og pensjon. Desember Teknas lønnsstatistikk viser en sterk lønnsutvikling for foreningens medlemmer. Spesielt statlig sektor fikk sterke lønnstall, med en vekst på hele 9,7 prosent mellom første september 2007 og første september I privat sektor var veksten i samme periode på 7,3 prosent, mens den i kommunal sektor var på 7,4 prosent. 4 Teknas årsrapport 2008

5 Tekna passerte medlemmer Høsten 2008 passerte Tekna medlemmer. Foreningen har hatt en kraftig vekst, og i løpet av de siste fem årene har foreningen fått nye medlemmer. - Vi har hatt flere år med sterk medlemsvekst. Det interessante er at medlemmene har fortsatt å strømme til, selv om det har vært gode tider i arbeidsmarkedet. Tidligere har foreningen opplevd at medlemstilveksten har flatet ut i gode tider, sier generalsekretær Kåre Rygg Johnsen i Tekna. Når såpass mange ønsker seg inn i foreningen, må det bety at Tekna gjør noe riktig. Som et resultat av flere år med sterk vekst i norsk økonomi, og med et arbeidsmarked som har vært rekordgodt for sivilingeniører og naturvitere, har mange ventet at medlemsveksten skulle begynne å flate ut. Det har ikke skjedd. I stedet har antallet medlemmer fortsatt å øke. I 2003 passerte foreningen medlemmer, og høsten 2006 ble medlem feiret. Høsten 2008 var tiden kommet for medlem Rygg Johnsen tror ikke finanskrisen og de urolige arbeidsmarkedene vi nå står overfor vil ha negativ betydning for medlemstilveksten, snarere tvert imot. - Dersom medlemmene frykter for jobbene sine, er støtten de kan få i medlemsorganisasjonene viktig. Bare den siste måneden i 2008 fikk vi rundt 500 nye medlemmer, påpeker han. Økt synlighet Rygg Johnsen tror det er mange årsaker til at foreningen nå fremstår som attraktiv for mange, men tror satsing på rekruttering utenfor de rene sivilingeniørstudiene, økt samfunnspolitisk engasjement og økt synlighet har vært spesielt viktig. - Når såpass mange ønsker seg inn i foreningen, må det bety at Tekna gjør noe riktig. Ved navneskiftet i 2004 signaliserte vi i større grad at Tekna var foreningen også for realister og naturvitere, i tillegg til sivilingeniørene. Vi har også vært betraktelig mer synlige som forening de siste årene, både gjennom media og ved å påvirke politisk. Vi har økt ressursene for juridisk bistand til medlemmer, og våre medlemmer har hatt en sterk lønnsutvikling. I tillegg har vi gode medlemstilbud, blant annet innen bank og forsikring, som medlemmene nyter godt av, sier Rygg Johnsen. NY MILEPÆL: Ragnhild Børke ble Teknas medlem nr , her sammen med visepresident Åsmund Knutsen. Teknas årsrapport

6 Enighet mellom Tekna og NHO For første gang siden 1992 lå det an til streik i Tekna Privat fra 1. desember Det var meldt plassoppsigelse for 1180 medlemmer. Men på overtid klarte partene ved hjelp av Riksmeklingsmannen å komme til enighet rundt viktige prinsipper som likelønn, arbeidstid og pensjon. KLARE FOR KAMP: Dorthe Julie Kjeserud (t.h.) og Marte Øvrum. Hvert annet år revideres hovedavtalen mellom Tekna og NHO, og i 2008 slet partene med å komme til enighet. Ikke siden streiken i 1992 har partene kommet til brudd, men i år måtte Riksmeklingsmannen på banen for å få en enighet. Utgangspunktet for streiken var at Tekna i forhandlingene ikke fikk gjennomslag for det foreningen oppfattet som viktige prinsipper i arbeidslivet, som likelønn, regulering av arbeidstid og informasjon rundt pensjonsordninger. Men i løpet av meklingen med NHO november falt tilstrekkelig på plass for Tekna, slik at en ny avtale kunne underskrives. Vi har fått en klart bedre avtale med NHO. Et av de viktigste kravene som ble innfridd, var at medlemmene nå får en individuell rett til skriftlig begrunnelse dersom de blir unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid. Tekna mener det er et viktig virkemiddel for å hindre misbruk av unntaksbestemmelsen, sier lederen i Tekna Privat Svein Nordenson. Når det gjelder likelønn, får bedriftene plikt til også å lønnsvurdere arbeidstakere som er i foreldrepermisjon. For Tekna er arbeidet med likelønn viktig, og dette er et skritt i riktig retning for å redusere lønnforskjellen mellom kvinner og menn, sier Nordenson. Vi har fått en klart bedre avtale med NHO. I forbindelse med eventuell overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning, skal det gjøres beregninger av økonomiske konsekvenser for medarbeiderne. Det skal benyttes realistiske forutsetninger vedrørende lønnsutviklingen for Teknas medlemmer, noe som vil ha betydning for fremtidig pensjonsytelse. Videre ble Tekna og NHO enige om at arbeidstakere med resultatbasert lønn skal gjøres kjent med kriteriene for ordningen. I tillegg er det partenes intensjon at hovedavtalen utfylles ved bruk av særavtaler. Dette understøtter Teknas syn om at mange spørsmål i arbeidslivet best kan løses lokalt, sier Svein Nordenson. 6 Teknas årsrapport 2008

7 Unngikk streik i mål på overtid Tekna-tillitsvalgte i Aker Engineering & Technologies forteller at kampviljen var stor i bedriftsgruppa etter bruddet med NHO. Sakene var gode, og våre medlemmer var klare for å streike om nødvendig. Faktisk har gruppa fått flere nye medlemmer i løpet av prosessen, sier Dorthe Julie Kjeserud og Marte Øvrum. De to tillitsvalgte i Aker Engineering & Technologies var fornøyde etter at det var klart at det ikke ble streik. Fornøyde fordi det ikke ble streik, men mest fordi viktige punkter i hovedavtalen med NHO ble forbedret. - Kampviljen har vært god. Vi har fått masse positive tilbakemeldinger på jobben, og faktisk har vi fått flere nyinnmeldinger i bedriftsgruppa. Teknamedlemmene har vist stor forståelse for kravene, og for mange ble det nok sett på som positivt at Tekna er villige til å slåss for viktige prinsipper i arbeidslivet, i tillegg til lønn. Tekna blir oppfattet som en fagforening, og medlemmene har nok også fått en bedre idé om hva en hovedforhandling er, sier Marte Øvrum. Øvrum og Kjeserud forteller at det var saken om arbeidstid som har vært mest diskutert blant medlemmene i lunsjpausene. - Det var mange hos oss som kjente seg igjen i det kravet, og vi er fornøyde med at resultatet var et skritt i riktig retning, selv om vi ikke er helt i mål. Uansett tror jeg vi har fortalt omverdenen at dette er noe vi tar alvorlig og er villige til å kjempe for, sier Dorthe Julie Kjeserud. Som tillitsvalgte var de ansvarlige for å organisere den lokale streikegruppa, dersom det ble konflikt. TAKKER tillitsvalgte og medlemmer Svein Nordenson, leder av Tekna Privat, takker for den sterke støtten fra tillitsvalgte og medlemmer etter bruddet med NHO. Vi hadde gode saker som medlemmene var villige til å kjempe for, mener han. Hvordan var det å selge inn en eventuell streik til medlemmene, nå som mange norske bedrifter sliter under finanskrisa? - Vi opplevde at våre medlemmer mente vi hadde stilt rimelige krav til NHO. De skjønte at dette ikke dreide seg om lønn, og mange mente våre krav var rettferdige, og som det var merkelig NHO ikke ville innfri. Medlemmene viste at de stod ved sine forpliktelser som medlemmer. Var Tekna godt forberedt til å ta en streik? - Jeg tror vi var så godt forberedt som vi kunne blitt. Vi hadde gode saker som det var lett å få forståelse for og som var godt forankret blant de tillitsvalgte, blant annet gjennom årsmøtet. Medlemmene fikk god informasjon om hva bruddet dreide seg om, og vi fikk presentert våre argumenter i media. Og økonomien i foreningen er sterk nok til å bære en lang konflikt, det er viktig. Var det full seier på alle fronter, eller måtte vi gi mye for å komme i mål? Når et brudd går til mekling må man både gi og ta for å komme til enighet, men vi er godt fornøyde med at avtalen ble bedre på alle våre hovedsaker, i tillegg til at vi fikk gjennom mye annet også. Har mange medlemmer reagert negativt? Nei. Når det gjelder kravene våre er tilbakemeldingene bare positive. Vi har også fått mange gode tilbakemeldinger på avtalen vi til slutt fikk i havn. Vi fikk noen få varsler om utmeldelser da vi varslet at det kunne bli streik, men enda flere ville melde seg inn. Mange opplever det som positivt at Tekna er villige til å ta en fight for viktige saker. Det er ikke ofte Tekna går til brudd og streik i privat sektor. Blir det 16 år til neste brudd? Det er umulig å si. Er sakene verdt å kjempe for, og NHO er like steile som ved årets forhandlinger, kan det fort bli brudd på et senere tidspunkt også. Hovedavtalen har fortsatt et forbedringspotensiale. Teknas årsrapport

8 Sterk lønnsvekst i staten Etter flere magre år kan Tekna-medlemmene i statlig sektor juble for gode lønnstall. Statlig sektor hadde en lønnsvekst på hele 9,7 prosent mellom første september 2007 og første september 2008, viser Teknas lønnsstatistikk. I privat sektor var veksten på 7, 3 prosent, mens den var på 7,4 prosent i kommunal sektor. - Dette er sterke tall for statlig sektor, men vi har fortsatt en lang vei å gå for å få opp lønnsnivået i denne sektoren. Fortsatt er det slik at et Tekna-medlem i det private fort tjener et par hundretusen kroner mer enn en person i staten, sier leder for Teknas Lønns- og interesseutvalg Torbjørn Mykland (bildet). Han mener staten i lang tid har vært dårlig til å markedsføre seg, men tror mange statlige etater nå har innsett at kompetanse koster. - Vi har hatt en stor turnover av arbeidskraft i staten. Den skrikende mangelen på folk med tekna-kompetanse har gjort at statlige foretak har måttet betale mer for arbeidskraften, sier Mykland. Teknas lønsstatistikk viser at gjennomsnittslønnen i staten steg med 9, 7 prosent. Tilsvarende tall fra de to foregående årene var 5,1 prosent og 4,9 prosent. I kommunen var veksten i år på 7,4 prosent, mot 7,9 og 4,5 de to foregående årene. I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen i år på 7,3 prosent, mot 7,2 og 5,0 de to foregående årene. - Lønnsutviklingen er bra i alle sektorene. Det viser at våre medlemmer sitter på kompetanse som er viktig for arbeidsgiverne, og som de er villige til å betale for, sier Mykland. -Eventuelle effekter av finanskrisen ser vi ikke før til neste år. Uansett ser det ut til at det er mye aktivitet i sektorer som sysselsetter våre medlemmer. Fortsatt er det flere ledige stillinger enn det er arbeidsledige, sier Mykland. 8 Teknas årsrapport 2008

9 DRAMATISK: Tillitsvalgt Odd Perry Søvik får råd fra advokat Monica Christie ved Juridisk kontor i Tekna. I STREIK: Tekna-medlemmene Ida Korneliussen og Kristin Eiklid ved Ullevål sykehus ble tatt ut i streik i januar. Finanskrise skaper usikkerhet Juridisk kontor i Tekna melder om økt trykk fra medlemmer og tillitsvalgte etter at finanskrisen slo inn høsten Blant de hardest rammede bransjene var bildelsprodusenter og byggebransjen. - Den kom fort, og traff hardt. Finanskrisa har satt bedriften i en meget vanskelig situasjon, medgir tillitsvalgt for 30 Tekna-medlemmer på Hydro på Raufoss, Øyvind Boberg. Selv om det allerede på forsommeren var tegn til en nedgang i bilsalget i verden, var det i høst det virkelig ble dramatisk. - Man føler seg maktesløs når verdensøkonomien stopper opp. Uansett hvor god jobb vi gjør her oppe, virker det som om de kreftene vi møter gjennom finanskrisen er umulig å stagge, sier han. Flere Tekna-medlemmer er omfattet av nedbemanning høsten 2008 hos Hydro på Raufoss. Ledelsen har varslet at det kommer flere. - Det er alltid kjedelig nå kollegaer forsvinner på grunn av nedbemanninger. Da er det vår jobb som tillitsvalgte å se til at spillereglene følges. I hovedsak har bedriften kjørt en ryddig prosess, det er holdt allmøter og de ansatte og tillitsvalgte er godt informert, sier Tekna-tillitsvalgt Odd Perry Søvik. Leder for juridisk kontor i Tekna Arne Frønes bekrefter at det er et økende antall henvendelser til Tekna. - Vi registrerer at det kommer meldinger om et økende antall permitteringer og oppsigelser, selv om det er vanskelig å si noe eksakt om omfanget, sier Frønes. Han tror stadig flere arbeidstakere forbereder seg på vanskeligere tider. - De første bransjene som ble rammet av finanskrisen var bygg og anlegg og bildelsindustrien. Nå ser vi at urolighetene slår bredere ut og også treffer andre bransjer, sier han. Man føler seg maktesløs når verdensøkonomien stopper opp. Frønes melder om økt etterspørsel etter kursene Tekna holder innen temaet nedbemanninger. Våre medlemmer er ofte ikke de første som går ved nedbemanninger, men mange har nok skjønt at det er fornuftig å være i forkant av problemene, sier han. Teknas årsrapport

10 Tidenes arbeidsmarked i 2008 Arbeidsmarkedet for nyutdannede Tekna-medlemmer var bedre enn noen gang i Av kandidatene som avsluttet studiene i juni 2008, hadde over 97 prosent fått jobb i november. Hele 84 prosent hadde fått jobb allerede før utdanningen var avsluttet. Undersøkelsen måler arbeidssituasjonen for medlemmer som avsluttet studiene sommeren 2008, og fanger derfor ikke opp effektene av finanskrisen på slutten av året var preget av en voldsom rift etter personer med teknisknaturvitenskapelig bakgrunn. Det resulterte i høy lønnsvekst og at studenter fikk jobb lenge før de var ferdig med utdanningen. Også offentlig sektor måtte øke lønningene for våre medlemmer for å beholde og tiltrekke seg denne kompetansen. 10 Teknas årsrapport 2008

11 i begynnerlønn Nyutdannete Tekna-medlemmer i privat sektor kan i snitt glede seg over i begynnerlønn. Begynnerlønnen har økt med kroner det siste året. Til sammenligning er begynnerlønnen i statlig sektor , mens den i kommunene er på kroner. Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse 2008 Undersøkelsen måler status per første november, og tar for seg Tekna-medlemmer som avsluttet studiet sommeren Her er noen hovedfunn: 97 prosent var i jobb fem måneder etter avsluttet masterutdanning. Dette er ett prosentpoeng høyere enn i prosent hadde jobb før utdanningen var avsluttet. Dette er ett prosentpoeng høyere enn i Kandidatene har i snitt søkt 4,3 jobber, blitt kalt inn til 2,3 intervjuer og fått 1,7 jobbtilbud. 81 prosent ønsket å jobbe i privat sektor. Bare drøye én prosent ønsket å jobbe i kommunene. HELE FOLKET I ARBEID: Arbeidsmarkedet for nyutdannete Tekna-medlemmer var svært godt i ,7 prosent fikk jobb i det private, 10,7 prosent i staten, 3,2 prosent i Spekter-området og 2,4 prosent i kommunene. Arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og lønn er de viktigste faktorene ved valg av sektor. Teknas årsrapport

12 Kursdagene 50 år Tekna og NTNUs Kursdager feiret 50-årsjubileum i januar 2008, og det årvisse arrangementet er med det blitt en av landets fremste kurstradisjoner. Bistandsminister Erik Solheim, de tidligere bistandsministrene Grete Faremo, Anne Kristin Sydnes og Reidun Brusletten, og en rekke tidligere Noradledere og representanter for næringslivet møtte sammen med nærmere hundre bransjepersoner opp til Tekna Norsk Bistandsforums 30-årsmøte i Ingeniørenes Hus i november. Temaet for møtet var Hva er god bistand før/nå/fremtid, og møtet tok for seg utviklingen av norsk bistandsarbeid, viktige skillelinjer og dagens politikk. Norge har over flere tiår brukte uttallige milliarder på bistandsprosjekter, og titusenvis av nordmenn har engasjert seg verden over i ulike prosjekter. Blant annet har mange Tekna-medlemmer brukt sin kompetanse i ulike bistandsprosjekter. Begreper som mottageransvar og nulltoleranse mot korrupsjon er lansert. Men hvor vellykket har arbeidet vært? Jubileumsfeiringen gikk av stabelen i Trondheim mellom januar, og ble feiret med nærmere 20 kurs innen ulike teknologiske og naturvitenskapelige fagområder. Det ble også arrangert klimadebatt, med blant annet statssekretær Heidi Sørensen, leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken, miljødirektør Trude Sundset fra StatoilHydro, administrerende direktør i SINTEF Unni Steinsmo og president i Tekna Marianne Harg. Over 600 var til stede under debatten, som ble dekket av NRK Dagsrevyen. Lerchendalkonferansen 30 år - Få på plass en Nasjonal kunnskapsplan som setter i system alle tiltakene i forskningspolitikken, og som kan være et redskap for alle som ønsker å påvirke. Dette var utfordringen fra Tekna til Kunnskapsministeren på Lerchendalskonferansen 15. januar. Konferansen, som arrangeres av Tekna, SINTEF, NTNU og Forskningsrådet i felleskap, ble arrangert for 30. gang januar Norge skal være en kunnskapsnasjon, og vi trenger konkrete innspill om hva vi må gjøre for å være dette. Jeg vil samarbeide med dere om dette, sa kunnskapsminister Tora Aasland, som sammen med 130 ledere og sentrale aktører innenfor, næringsliv, politikk og organisasjoner var til stede på konferansen. 30 år med bistand Foto: NTNU I 30 år har Tekna engasjert seg i bistandsarbeid, gjennom Tekna Norsk bistandsforum. På 30-årsmarkeringen møtte både tidligere og nye bistandsministre opp, sammen med andre sentrale personer, for å vurdere hva godt norsk bistandsarbeid er. Bistandsminister Erik Solheim var i sitt innlegg klar på at Norge må satse der man er har naturlige fortrinn, og pekte på at Norges viktigste fortrinn i bistandsarbeid framover var innen områder som fred og forsoning, kvinnepolitikk, miljøarbeid og energi- og petroleumsforvaltning. Tekna Norsk Bistandsforum Tekna Norsk Bistandsforum er et forum for alle som har vært eller er engasjert i bistandsvirksomhet. Forumet representerer et tilbud til dem som ønsker å være aktivt med i debatten om spørsmål som gjelder utviklingen i verdenssamfunnet. Forumet ble stiftet i 1978, og har hele tiden vært administrert fra Tekna. Forumet har i dag 125 medlemmer. Representanter fra Utenriksdepartementet og Norad har hele tiden vært sentrale i forumet. 12 Teknas årsrapport 2008

13 SKARP REAKSJON: Tekna protesterte mot utvisningen av Nadejda Sokolova. Tekna-protest mot utvisning Tekna reagerte sterkt på at Nadejda Sokolova ble utvist fra Norge. I et brev i januar til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen protesterte foreningen mot at Sokolova, som er stipendiat ved NTNU, ekspert i satelittnavigasjon og medlem av Tekna, skulle utvises. Bakgrunnen for dette var påstått brudd på regelen om felles bosted ved familiegjenforening. Statsråden mente at Sokolova brøt utlendingsloven i og med at hun pendlet mens hun bodde i Kristiansand og jobbet i Oslo og senere i Trondheim. Et paradoks - I saken som gjelder Sokolova framstår det som et paradoks at en person som har utviklet sine evner gjennom studier og kvalifisert arbeid ved et av våre fremste kunnskapssentre, nå skal utvises. Hensyn til arbeidsmarkedspolitikken og næringspolitikken synes overskygget av innvandringspolitiske hensyn, het det blant annet i Teknas brev. -Prokuratorknep Ifølge Adresseavisen er «paragrafrytteri», «prokuratorknep», «absurd og rigid tolkning av regelverket», «enøyd forvaltningspraksis» og «molbopolitikk» noen av de karakteristikkene som er gitt Utlendingsnemndas håndtering av Sokolova-saken. Tekna har også tidligere i denne saken hevdet at denne tolkningen av Utlendingsloven, som innebærer at innvandrere med opphold som følge av familiegjenforening ikke kan pendle, kan være diskriminerende. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen avviste Teknas synspunkter. Fikk komme tilbake I oktober vant Nadejda Sokolova rettssaken hun anla mot staten etter at hun ble kastet ut av Norge. Utvisningsvedtaket ble opphevet og staten tilkjent alle saksomkostninger. -Vi er fornøyd med denne dommen, sier Arne Frønes, som er leder av Juridisk kontor i Tekna. I desember anket UNE saken videre til Borgarting lagmannsrett. Saken kommer opp i Borgarting lagmannsrett i løpet av første halvår Teknas årsrapport

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg Økt fokus på faglige aktiviteter President Marianne Harg Faglig årsmøte 18-19/1-2008 Større faglig fokus Hovedstyret har vedtatt å styrke den faglige virksomheten og øke ressursene Var sterkt ønsket av

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Medlemsrekord, synlighet og stadig høyere lønn

Medlemsrekord, synlighet og stadig høyere lønn Årsrapport Medlemsrekord, synlighet og stadig høyere lønn Historien om Tekna i 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 12 spørsmål til en stolt og utålmodig president En president skal være stolt

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Dilemmaer og utfordringer rundt høyere utdanning i Norge. NTVA, Bergen, 23 oktober 07 v/ Marianne Harg, president i Tekna

Dilemmaer og utfordringer rundt høyere utdanning i Norge. NTVA, Bergen, 23 oktober 07 v/ Marianne Harg, president i Tekna Dilemmaer og utfordringer rundt høyere utdanning i Norge NTVA, Bergen, 23 oktober 07 v/ Marianne Harg, president i Tekna Stjernøutvalget skal vurdere den videre utviklingen av norsk høyere utdanning i

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hvor jobber de med matematiske realfag? De fleste av Naturviternes medlemmer med

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014 Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 1 Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2012 Oslo kommune KRAV NR. 1 13. april 2012 kl. 12.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave. Dette forutsetter en ansvarlig

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

HS 02/08 SAK 018/08. Hovedstyret. Politisk leder. Sak 018/08: Politisk leder informerer FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering.

HS 02/08 SAK 018/08. Hovedstyret. Politisk leder. Sak 018/08: Politisk leder informerer FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. HS 02/08 SAK 018/08 Til: Hovedstyret Fra: Politisk leder Sak 018/08: Politisk leder informerer Vedlagt følger notat fra politisk leder. FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. Synliggjøring /profilering

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets møte 24. april 2008 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai zot6. Tariffområdet IGS. fn8. KRAVNR. r. 12. april zot6 - kl. 13.oo

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai zot6. Tariffområdet IGS. fn8. KRAVNR. r. 12. april zot6 - kl. 13.oo HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai zot6 Tariffområdet IGS ak fn8 KRAVNR. r 12. april zot6 - kl. 13.oo Akademikernes inntektspolitikh Akademikernes overordnede målsetninger med inntektspolitikken er bl.a. følgende:

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Styrets årsberetning fra 04-2004 03-2005

Styrets årsberetning fra 04-2004 03-2005 Styrets årsberetning fra 04-2004 03-2005 Styret: Forskernes årsmøte 2004 ble holdt 1. april, Britannia Hotell, Trondheim. Følgende styre ble valgt: Leder: Styremedl.: Dag Coucheron, førsteamanuensis, Universitetet

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Virkemidler for å rekruttere de beste! Forskerforbundets seminar 6. november 2007 Marianne Harg, president i Tekna

Virkemidler for å rekruttere de beste! Forskerforbundets seminar 6. november 2007 Marianne Harg, president i Tekna Virkemidler for å rekruttere de beste! Forskerforbundets seminar 6. november 2007 Marianne Harg, president i Tekna Rekruttering er avhengig av god forskningsfinansiering! Viktigste betingelse for å velge

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon. Geofag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon. Geofag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Arbeidsmarkedsinformasjon www.naturviterne.no Geofag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hva er geofag? Geofag handler om hele jordens historie og utvikling. Det omfatter læren om jordens

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008

Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008 Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008 Styret: Styrets sammensetning har vært: Leder: Styremedl.: Dag H. Coucheron, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø Kjell Bratbergsengen, professor, NTNU John

Detaljer

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Saksfremlegg Saksnr.: 09/312-1 Arkiv: 410 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: REKRUTTERING AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

OMRÅDE 1: FORSKNING OG UTDANNING Mål Strategi Tiltak Status Norske breddeuniversiteter skal kvalitativt rangeres blant Europas beste

OMRÅDE 1: FORSKNING OG UTDANNING Mål Strategi Tiltak Status Norske breddeuniversiteter skal kvalitativt rangeres blant Europas beste Akademikernes handlingsplan Overordnet mål: Et verdiskapende og inkluderende kunnskapssamfunn Vedtatt 6.12.2013 OMRÅDE 1: FORSKNING OG UTDANNING Norske breddeuniversiteter skal kvalitativt rangeres blant

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

REKRUTTERING OG ASFALTBRANSJEN. Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland

REKRUTTERING OG ASFALTBRANSJEN. Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland REKRUTTERING OG OPPLÆRING I ASFALTBRANSJEN Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland 2 YRKESFAG UNDER PRESS GJELDER OGSÅ ASFALTFAGET DAGENS NÆRINGSLIV 25. NOVEMBER 2014 Yrkesfag under press Kunnskapsministeren

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Statssekretær Bjørn Haugstad Akademikernes frokostseminar, 7. mai 2015 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Syv punkter

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Vår ref: es Oslo 4. mai 2009

Vår ref: es Oslo 4. mai 2009 KUF-komiteen, Stortinget Vår ref: es Oslo 4. mai 2009 Høring Stortingsmelding 30 (2008-2009), Klima for forskning Tekna viser til Stortingets høring av St meld 30 (2008-2009), Klima for forskning. Vi organiserer

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010 ~ 4 ~ Kurs i Effektive grupper Siden kurset Psykologi i arbeidslivet ble flyttet til høsten, ble det to kurs tett på hverandre denne høsten, da Effektive grupper med Peder Gjertsen også var oppsatt på

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret EnergiCampus NORD Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret 1 EnergiCampus NORD: et kompetanseløft i Nord Norge Energisektoren er

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

GNIST partnerskap for en helhetlig lærersatsing

GNIST partnerskap for en helhetlig lærersatsing GNIST partnerskap for en helhetlig lærersatsing Bård Vegar Solhjell Kunnskapsminister Tora Aasland Forsknings- og høyere utdanningsminister Halvdan Skard KS Helga Hjetland Utdanningsforbundet Sigrun Vågeng

Detaljer

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009 Bedriftsundersøkelsen 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009...1 Avdelingslederen har ordet: 2009 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT MEDLEMSFORDELER NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Matvitenskap og ernæring. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Matvitenskap og ernæring. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Matvitenskap og ernæring Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hva er matvitenskap og ernæringsfag? Matvitenskap og ernæringsfag handler om

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Næringslivets behov for forskning. President i Tekna, Marianne Harg

Næringslivets behov for forskning. President i Tekna, Marianne Harg Næringslivets behov for forskning President i Tekna, Marianne Harg Hovedpoeng Forskning er risikosport - bedriftene ønsker så høy og sikker avkastning og så lav risiko som mulig For samfunnet er det viktig

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer