Årsrapport Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning. Teknisk-naturvitenskapelig forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning. Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 08 Årsrapport 2008 Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning Historien om Tekna i 2008 Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Vi skaper fremtiden! Det har vært et privilegium å få lov til å lede Tekna gjennom Det betyr ikke at det hele tiden er en enkel seilas i smult farvann, men skuta Tekna har et utmerket mannskap med gode seileferdigheter og navigasjonsevne, og med evner til å ta seg frem i litt røff sjø og der leden ikke er så klart staket ut. Mannskapet er preget av erfaring, men også av fornyelse i alder, kompetanse og organisering der det trengs for å mestre seilasen. Samspill Mannskapet er kombinasjonen av de som er ansatt i Tekna og alle de tusen som gjør en jobb i styrer, utvalg, komiteer og nettverk. Alle disse spiller sammen for å drive foreningen vår i det daglige, og å utvikle den videre ut fra visjonen og målene våre. Vi har hatt som mål å utvikle fagsiden videre og forsterke arbeidet med og samarbeidet om etikk i hele Tekna. Vi ønsket å utvikle arbeidet vårt med og i Akademikerne, og det har vært viktig å videreføre det gode grunnlaget for å ha dyktige og aktive tillitsvalgte i bedrifts-, etats- og kommunale grupper gjennom ytterligere støtte til dem. Avdelingene og deres aktiviteter har vært et prioritert område for foreningen, og vi har fortsatt med det meste av arbeidet rundt rekruttering til realfag. Dette preger også i stor grad bruken av samfunnsmidlene. Spennende start Året 2008 startet svært spennende, først med jubileumskursdager, der ambisjonene var store - og ble innfridd! Vi fikk stor deltagelse på kursene og en opphetet politisk lunsjdebatt om energi med mye medieoppmerksomhet. Kort etter dette fulgte overleveringen av Stjernøutvalgets innstilling om organisering av høyere utdanning. Som utvalgsmedlem sto jeg bl.a. for dissensen mot tvungne sammenslåinger i høyskolesektoren. En hjertelig takk til sekretariatet og til referansegruppen i Tekna som gjorde at jeg kunne stå fjellstøtt på dissens og egne forslag, både i utvalget og i kommentarer til presse og i mange foredrag om temaet i etterkant. Arbeidet vi gjorde da har også hatt stor innflytelse på hvordan departementet har behandlet utredningen. Det er senere blitt fulgt opp med flere innspill fra Tekna til Kunnskapsdepartementet og andre. Dette var politisk utrolig viktig arbeid, der mange fra Tekna var involvert. Og vi har funnet mange av våre forslag igjen i statsbudsjettet og i Innovasjonsmeldingen. Samtidig med dette kastet vi oss ut i arbeid med strategi i Akademikerne. De hadde nettopp lagt sine ti første år bak seg, og det var et behov for en gjennomgang av det opprinnelige idégrunnlaget. Dette ble en god prosess som endte opp med klarere strategi, men uten endringer i idégrunnlaget. Fra Teknas side opplever vi et klart styrket samhold i Akademikerne, og en tydeligere oppfatning av hva som er felles og hva som er enkeltforeningenes ansvar og manøvreringsrom. Dette var nødvendig for oss. Over noen år har Kunnskapsdugnaden vært en viktig samarbeidsarena med LO og NHO for å synliggjøre verdien av kunnskap for verdiskaping, og den er blitt en interessant kanal inn mot ulike politiske miljøer. Arbeidet har ikke vært like omfattende i året vi har lagt bak oss, men flere nye rapporter vil ferdigstilles i 2009, og vi ser frem til å kunne bruke disse og arenaen som er skapt, politisk fremover. Merkevaren er nå godt kjent, og Kunnskapsdugnaden ble for eksempel invitert til Kunnskapsdepartementet for å gi innspill til kompetansemeldingen de arbeider med. Da møtte Roar Flåthen fra LO, Sigrun Vågeng fra NHO og jeg fra Tekna til en interessant samtale med begge statsrådene. Etikk og klima Det har vært spennende å se et revitalisert etikkarbeid ta form, gjennom bl.a. et møte på tvers av Hovedstyrets utvalg for å finne fellesnevnere og steder å sette inn innsatsen rundt etikk. Men det er vanskelig å få fremmøte på kurs eller møter om etikk blant medlemmene. Temaet ser ikke ut til å oppleves som svært aktuelt, hvilket vi tror det er, så dette ønsker vi at det jobbes videre med. Tekna har også hatt en klimakampanje gående gjennom 2008 og som fortsetter inn i Klimaarbeidet har gitt nye kontakter, nye arenaer og nye muligheter. Vi oppnådde å bli medarrangør på Lavutslippskonferansen og sponsor på Scan-REF, Scandinavian Renewable Energy Forum. Jeg har selv deltatt i NHOs Klimapanel, og vi har fått mange aktører på banen gjennom vår Klimastafett. I tillegg er Tekna sertifisert som Miljøfyrtårn, og lurer du på hva det er, så finner du informasjon på nettsiden til Tekna! 2 Teknas årsrapport 2008

3 Medlemsrekord Gjennom høsten har vi hatt en gledelig medlemsutvikling, og vi har satt ny rekord med så vidt under 2500 nye medlemmer, som vi hadde som mål, slik at vi har passert medlemmer. Av disse er ca 8000 studenter, nesten 400 flere enn i fjor. Noen få meldte seg ut i forbindelse med varsel om streik sent i høst, men desto flere meldte seg inn! Situasjonen viste at Tekna er villig til å bruke nødvendige virkemidler når saken er viktig nok, og det er det mange medlemmer som setter pris på. Det var greit at det ikke ble streik i privat sektor, men det viktigste for oss var at resultatet av meglingen ble nær det vi hadde presentert som forslag, og dette viser at våre krav var rimelige og fornuftige. en fantastisk etterspørsel etter våre medlemmer Selv om tidene nå er forandret til det nesten ugjenkjennelige, har vi gjennom hele 2008 hatt en fantastisk etterspørsel etter våre medlemmer og også etter de nyutdannede. Fem måneder etter siste eksamen våren 2008 har 97,5 prosent av masterstudentene fått jobb, og noen få av disse, ca 4,5 prosent, er begynt på en doktorgrad. Det ser ut til at få ønsker seg til kommunene, og det er synd for alle innbyggerne, for vi trenger gode hoder der. Sektoren må markedsføre seg selv og karrieremulighetene mye bedre og gjøre seg mer attraktive for de best kvalifiserte! Kanskje trange tider endrer bildet og sender flere til universiteter og forskning og til annen offentlig sektor? Men foreløpig ser vi at våre medlemmer er etterspurt og vil bli viktige drivere for å gjennomføre krisetiltakene og for å bidra til at de sunne virksomhetene kommer styrket ut av krisen. Tekna håper bedriftene opptrer ansvarlig og fornuftig og satser på kompetansebygging, utvikling og nødvendig endring i denne perioden. Det er i slike tider det er tid og kapasitet nok til å gjennomføre en god omstilling. Ytterligere gjennomslag Som Tekna-skutas kaptein ser jeg også behov for stadige forbedringer og tilpasninger i organisasjonen vår og måten vi jobber på og hva vi arbeider med. Samtidig synes jeg vi er ganske godt på plass med det meste av det vi har hatt som organisatoriske ambisjoner gjennom ti år, og jeg tror vi skal la dette få virke litt før vi gjør store endringer. Det er moro å ha en så godt fungerende organisasjon når vi manøvrerer i farvannet rundt lønns- og arbeidsvilkår og når vi navigerer i politikkens irrganger og departementskorridorer! Jeg har stor tro på at vi vil ha ytterligere gjennomslagskraft fremover, og da er det viktig at vi bygger på den kompetansen og innsikten som organisasjonen representerer. Marianne Harg, Teknas president Teknas årsrapport

4 Høydepunkter i 2008 ÅRET SOM GIKK Januar I 50 år har Tekna og NTNU arrangert Kursdagene sammen. Arrangementet har blitt en av Norges største kurstradisjoner. I 30 år har Tekna, SINTEF, NTNU og Forskningsrådet arrangert Lerchendalkonferansen i Trondheim. Arrangementet samler politikere og beslutningstakere i Norge. Februar Tall Magasinet Tekna henter inn fra Lånekassen, viser at antallet fulltidsstudenter i utlandet raser. Mens det tidlig på 90-taller var over 100 studenter innen tekna-fagene ved Strathclyde Universitetet i Glasgow, er tallet nå bare to studenter. Mars En undersøkelse fra Tekna viser at jobber i offentlig sektor er mindre populære enn jobber i privat sektor. Blant nyutdannete Tekna-medlemmer svarer nesten 50 prosent av de som har fått jobb i offentlig sektor, at de helst ville hatt jobb i det private. I flere medieutspill hevder Tekna at offentlig sektor i større grad må få muligheten til å konkurrere med privat sektor om nøkkelkompetanse, ved blant annet å kunne tilby høyere lønn. April For mye tid går med til administrasjon, på bekostning av forskning og undervisning, mener Teknas medlemmer i forskningssektoren. Dette er en av konklusjonene i en rapport som NIFU STEP har laget for Tekna, og som ble sendt til forskningsminister Tora Aasland. Mai Lønnspolitikken til staten skremmer høyt utdannet arbeidskraft over til privat sektor og fører til privatisering. Det hevder lederen for Tekna Stat Torbjørn Mykland, som også er sjefingeniør i Statens vegvesen, i et intervju i Dagens Næringsliv. Juni Istedenfor å bevare et industrikraftregime som likevel forsvinner, bør vi bli foregangsland i utvikling og bruk av fornybar energi, skriver Kåre Rygg Johnsen, generalsekretær i Tekna i en kronikk i Dagens Næringsliv. Utspillet fikk mye oppmerksomhet, og skapte debatt. Teknas foreningspolitiske kongress representerte startskuddet for foreningens klimakampanje. Denne skal fortsette fram mot stortingsvalget 2009, og kunnskap og teknologiutvikling ligger til grunn for kampanjen. Som en del av kampanjen har Tekna initiert en klimastafett der sentrale representanter i miljøbevegelsen og næringsliv inviteres til å komme med klimainnspill. Juli I et brev til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen ber Tekna om at det blir innført en rett til sykepenger for pleie og omsorg av alvorlig syk ektefelle/ samboer. Utspillet er basert på en henvendelse fra tidligere president i Tekna Gunnar Berg, som ikke har vært i stand til å jobbe fullt samtidig som han pleier sin alvorlig syke kone. September Fred Kavli ble tildelt Teknas Gullmedalje for sin betydningsfulle innsats for fundamental naturvitenskapelig forskning. Prisen ble delt ut av Tekna-president Marianne Harg direkte i God Morgen Norge i TV2. - Det er stor ære å få denne flotte prisen fra en organisasjon som jobber innen de samme områdene som meg selv, sa Kavli etter prisutdelingen. Han er selv sivilingeniør fra NTH i Trondheim. Oktober - En kompensasjon for noen unnlatelsessynder, blant annet Djupedals berømte hvileskjær. Vi er tilbake på normalt nivå. Det sier Marianne Harg, president i Tekna i en kommentar i Klassekampen til statsbudsjettets forskningsprofil. Hun mener statsbudsjettet er et skritt i riktig retning, om enn noe beskjedent. Ledigheten er rekordlav blant sivilingeniører, men Tekna merker at de gode tidene er i ferd med å snu: Vi har registrert at det er ting på gang og det gjorde vi allerede før børsuroen startet for alvor. Det er snakk om både oppsigelser og permitteringer, bekrefter Arne Frønes, leder for juridisk kontor i Tekna, til Teknisk Ukeblad. November Det ble brudd mellom Tekna og NHO i revisjonsforhandlingene om ny hovedavtale. Tekna varslet at 1180 medlemmer skulle tas ut i streik fra første desember. I mekling hos Riksmeklingsmannen lyktes det partene å komme til enighet på overtid, etter at Tekna hadde fått innfridd mange av sine hovedkrav om blant annet arbeidstid, likelønn og pensjon. Desember Teknas lønnsstatistikk viser en sterk lønnsutvikling for foreningens medlemmer. Spesielt statlig sektor fikk sterke lønnstall, med en vekst på hele 9,7 prosent mellom første september 2007 og første september I privat sektor var veksten i samme periode på 7,3 prosent, mens den i kommunal sektor var på 7,4 prosent. 4 Teknas årsrapport 2008

5 Tekna passerte medlemmer Høsten 2008 passerte Tekna medlemmer. Foreningen har hatt en kraftig vekst, og i løpet av de siste fem årene har foreningen fått nye medlemmer. - Vi har hatt flere år med sterk medlemsvekst. Det interessante er at medlemmene har fortsatt å strømme til, selv om det har vært gode tider i arbeidsmarkedet. Tidligere har foreningen opplevd at medlemstilveksten har flatet ut i gode tider, sier generalsekretær Kåre Rygg Johnsen i Tekna. Når såpass mange ønsker seg inn i foreningen, må det bety at Tekna gjør noe riktig. Som et resultat av flere år med sterk vekst i norsk økonomi, og med et arbeidsmarked som har vært rekordgodt for sivilingeniører og naturvitere, har mange ventet at medlemsveksten skulle begynne å flate ut. Det har ikke skjedd. I stedet har antallet medlemmer fortsatt å øke. I 2003 passerte foreningen medlemmer, og høsten 2006 ble medlem feiret. Høsten 2008 var tiden kommet for medlem Rygg Johnsen tror ikke finanskrisen og de urolige arbeidsmarkedene vi nå står overfor vil ha negativ betydning for medlemstilveksten, snarere tvert imot. - Dersom medlemmene frykter for jobbene sine, er støtten de kan få i medlemsorganisasjonene viktig. Bare den siste måneden i 2008 fikk vi rundt 500 nye medlemmer, påpeker han. Økt synlighet Rygg Johnsen tror det er mange årsaker til at foreningen nå fremstår som attraktiv for mange, men tror satsing på rekruttering utenfor de rene sivilingeniørstudiene, økt samfunnspolitisk engasjement og økt synlighet har vært spesielt viktig. - Når såpass mange ønsker seg inn i foreningen, må det bety at Tekna gjør noe riktig. Ved navneskiftet i 2004 signaliserte vi i større grad at Tekna var foreningen også for realister og naturvitere, i tillegg til sivilingeniørene. Vi har også vært betraktelig mer synlige som forening de siste årene, både gjennom media og ved å påvirke politisk. Vi har økt ressursene for juridisk bistand til medlemmer, og våre medlemmer har hatt en sterk lønnsutvikling. I tillegg har vi gode medlemstilbud, blant annet innen bank og forsikring, som medlemmene nyter godt av, sier Rygg Johnsen. NY MILEPÆL: Ragnhild Børke ble Teknas medlem nr , her sammen med visepresident Åsmund Knutsen. Teknas årsrapport

6 Enighet mellom Tekna og NHO For første gang siden 1992 lå det an til streik i Tekna Privat fra 1. desember Det var meldt plassoppsigelse for 1180 medlemmer. Men på overtid klarte partene ved hjelp av Riksmeklingsmannen å komme til enighet rundt viktige prinsipper som likelønn, arbeidstid og pensjon. KLARE FOR KAMP: Dorthe Julie Kjeserud (t.h.) og Marte Øvrum. Hvert annet år revideres hovedavtalen mellom Tekna og NHO, og i 2008 slet partene med å komme til enighet. Ikke siden streiken i 1992 har partene kommet til brudd, men i år måtte Riksmeklingsmannen på banen for å få en enighet. Utgangspunktet for streiken var at Tekna i forhandlingene ikke fikk gjennomslag for det foreningen oppfattet som viktige prinsipper i arbeidslivet, som likelønn, regulering av arbeidstid og informasjon rundt pensjonsordninger. Men i løpet av meklingen med NHO november falt tilstrekkelig på plass for Tekna, slik at en ny avtale kunne underskrives. Vi har fått en klart bedre avtale med NHO. Et av de viktigste kravene som ble innfridd, var at medlemmene nå får en individuell rett til skriftlig begrunnelse dersom de blir unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid. Tekna mener det er et viktig virkemiddel for å hindre misbruk av unntaksbestemmelsen, sier lederen i Tekna Privat Svein Nordenson. Når det gjelder likelønn, får bedriftene plikt til også å lønnsvurdere arbeidstakere som er i foreldrepermisjon. For Tekna er arbeidet med likelønn viktig, og dette er et skritt i riktig retning for å redusere lønnforskjellen mellom kvinner og menn, sier Nordenson. Vi har fått en klart bedre avtale med NHO. I forbindelse med eventuell overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning, skal det gjøres beregninger av økonomiske konsekvenser for medarbeiderne. Det skal benyttes realistiske forutsetninger vedrørende lønnsutviklingen for Teknas medlemmer, noe som vil ha betydning for fremtidig pensjonsytelse. Videre ble Tekna og NHO enige om at arbeidstakere med resultatbasert lønn skal gjøres kjent med kriteriene for ordningen. I tillegg er det partenes intensjon at hovedavtalen utfylles ved bruk av særavtaler. Dette understøtter Teknas syn om at mange spørsmål i arbeidslivet best kan løses lokalt, sier Svein Nordenson. 6 Teknas årsrapport 2008

7 Unngikk streik i mål på overtid Tekna-tillitsvalgte i Aker Engineering & Technologies forteller at kampviljen var stor i bedriftsgruppa etter bruddet med NHO. Sakene var gode, og våre medlemmer var klare for å streike om nødvendig. Faktisk har gruppa fått flere nye medlemmer i løpet av prosessen, sier Dorthe Julie Kjeserud og Marte Øvrum. De to tillitsvalgte i Aker Engineering & Technologies var fornøyde etter at det var klart at det ikke ble streik. Fornøyde fordi det ikke ble streik, men mest fordi viktige punkter i hovedavtalen med NHO ble forbedret. - Kampviljen har vært god. Vi har fått masse positive tilbakemeldinger på jobben, og faktisk har vi fått flere nyinnmeldinger i bedriftsgruppa. Teknamedlemmene har vist stor forståelse for kravene, og for mange ble det nok sett på som positivt at Tekna er villige til å slåss for viktige prinsipper i arbeidslivet, i tillegg til lønn. Tekna blir oppfattet som en fagforening, og medlemmene har nok også fått en bedre idé om hva en hovedforhandling er, sier Marte Øvrum. Øvrum og Kjeserud forteller at det var saken om arbeidstid som har vært mest diskutert blant medlemmene i lunsjpausene. - Det var mange hos oss som kjente seg igjen i det kravet, og vi er fornøyde med at resultatet var et skritt i riktig retning, selv om vi ikke er helt i mål. Uansett tror jeg vi har fortalt omverdenen at dette er noe vi tar alvorlig og er villige til å kjempe for, sier Dorthe Julie Kjeserud. Som tillitsvalgte var de ansvarlige for å organisere den lokale streikegruppa, dersom det ble konflikt. TAKKER tillitsvalgte og medlemmer Svein Nordenson, leder av Tekna Privat, takker for den sterke støtten fra tillitsvalgte og medlemmer etter bruddet med NHO. Vi hadde gode saker som medlemmene var villige til å kjempe for, mener han. Hvordan var det å selge inn en eventuell streik til medlemmene, nå som mange norske bedrifter sliter under finanskrisa? - Vi opplevde at våre medlemmer mente vi hadde stilt rimelige krav til NHO. De skjønte at dette ikke dreide seg om lønn, og mange mente våre krav var rettferdige, og som det var merkelig NHO ikke ville innfri. Medlemmene viste at de stod ved sine forpliktelser som medlemmer. Var Tekna godt forberedt til å ta en streik? - Jeg tror vi var så godt forberedt som vi kunne blitt. Vi hadde gode saker som det var lett å få forståelse for og som var godt forankret blant de tillitsvalgte, blant annet gjennom årsmøtet. Medlemmene fikk god informasjon om hva bruddet dreide seg om, og vi fikk presentert våre argumenter i media. Og økonomien i foreningen er sterk nok til å bære en lang konflikt, det er viktig. Var det full seier på alle fronter, eller måtte vi gi mye for å komme i mål? Når et brudd går til mekling må man både gi og ta for å komme til enighet, men vi er godt fornøyde med at avtalen ble bedre på alle våre hovedsaker, i tillegg til at vi fikk gjennom mye annet også. Har mange medlemmer reagert negativt? Nei. Når det gjelder kravene våre er tilbakemeldingene bare positive. Vi har også fått mange gode tilbakemeldinger på avtalen vi til slutt fikk i havn. Vi fikk noen få varsler om utmeldelser da vi varslet at det kunne bli streik, men enda flere ville melde seg inn. Mange opplever det som positivt at Tekna er villige til å ta en fight for viktige saker. Det er ikke ofte Tekna går til brudd og streik i privat sektor. Blir det 16 år til neste brudd? Det er umulig å si. Er sakene verdt å kjempe for, og NHO er like steile som ved årets forhandlinger, kan det fort bli brudd på et senere tidspunkt også. Hovedavtalen har fortsatt et forbedringspotensiale. Teknas årsrapport

8 Sterk lønnsvekst i staten Etter flere magre år kan Tekna-medlemmene i statlig sektor juble for gode lønnstall. Statlig sektor hadde en lønnsvekst på hele 9,7 prosent mellom første september 2007 og første september 2008, viser Teknas lønnsstatistikk. I privat sektor var veksten på 7, 3 prosent, mens den var på 7,4 prosent i kommunal sektor. - Dette er sterke tall for statlig sektor, men vi har fortsatt en lang vei å gå for å få opp lønnsnivået i denne sektoren. Fortsatt er det slik at et Tekna-medlem i det private fort tjener et par hundretusen kroner mer enn en person i staten, sier leder for Teknas Lønns- og interesseutvalg Torbjørn Mykland (bildet). Han mener staten i lang tid har vært dårlig til å markedsføre seg, men tror mange statlige etater nå har innsett at kompetanse koster. - Vi har hatt en stor turnover av arbeidskraft i staten. Den skrikende mangelen på folk med tekna-kompetanse har gjort at statlige foretak har måttet betale mer for arbeidskraften, sier Mykland. Teknas lønsstatistikk viser at gjennomsnittslønnen i staten steg med 9, 7 prosent. Tilsvarende tall fra de to foregående årene var 5,1 prosent og 4,9 prosent. I kommunen var veksten i år på 7,4 prosent, mot 7,9 og 4,5 de to foregående årene. I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen i år på 7,3 prosent, mot 7,2 og 5,0 de to foregående årene. - Lønnsutviklingen er bra i alle sektorene. Det viser at våre medlemmer sitter på kompetanse som er viktig for arbeidsgiverne, og som de er villige til å betale for, sier Mykland. -Eventuelle effekter av finanskrisen ser vi ikke før til neste år. Uansett ser det ut til at det er mye aktivitet i sektorer som sysselsetter våre medlemmer. Fortsatt er det flere ledige stillinger enn det er arbeidsledige, sier Mykland. 8 Teknas årsrapport 2008

9 DRAMATISK: Tillitsvalgt Odd Perry Søvik får råd fra advokat Monica Christie ved Juridisk kontor i Tekna. I STREIK: Tekna-medlemmene Ida Korneliussen og Kristin Eiklid ved Ullevål sykehus ble tatt ut i streik i januar. Finanskrise skaper usikkerhet Juridisk kontor i Tekna melder om økt trykk fra medlemmer og tillitsvalgte etter at finanskrisen slo inn høsten Blant de hardest rammede bransjene var bildelsprodusenter og byggebransjen. - Den kom fort, og traff hardt. Finanskrisa har satt bedriften i en meget vanskelig situasjon, medgir tillitsvalgt for 30 Tekna-medlemmer på Hydro på Raufoss, Øyvind Boberg. Selv om det allerede på forsommeren var tegn til en nedgang i bilsalget i verden, var det i høst det virkelig ble dramatisk. - Man føler seg maktesløs når verdensøkonomien stopper opp. Uansett hvor god jobb vi gjør her oppe, virker det som om de kreftene vi møter gjennom finanskrisen er umulig å stagge, sier han. Flere Tekna-medlemmer er omfattet av nedbemanning høsten 2008 hos Hydro på Raufoss. Ledelsen har varslet at det kommer flere. - Det er alltid kjedelig nå kollegaer forsvinner på grunn av nedbemanninger. Da er det vår jobb som tillitsvalgte å se til at spillereglene følges. I hovedsak har bedriften kjørt en ryddig prosess, det er holdt allmøter og de ansatte og tillitsvalgte er godt informert, sier Tekna-tillitsvalgt Odd Perry Søvik. Leder for juridisk kontor i Tekna Arne Frønes bekrefter at det er et økende antall henvendelser til Tekna. - Vi registrerer at det kommer meldinger om et økende antall permitteringer og oppsigelser, selv om det er vanskelig å si noe eksakt om omfanget, sier Frønes. Han tror stadig flere arbeidstakere forbereder seg på vanskeligere tider. - De første bransjene som ble rammet av finanskrisen var bygg og anlegg og bildelsindustrien. Nå ser vi at urolighetene slår bredere ut og også treffer andre bransjer, sier han. Man føler seg maktesløs når verdensøkonomien stopper opp. Frønes melder om økt etterspørsel etter kursene Tekna holder innen temaet nedbemanninger. Våre medlemmer er ofte ikke de første som går ved nedbemanninger, men mange har nok skjønt at det er fornuftig å være i forkant av problemene, sier han. Teknas årsrapport

10 Tidenes arbeidsmarked i 2008 Arbeidsmarkedet for nyutdannede Tekna-medlemmer var bedre enn noen gang i Av kandidatene som avsluttet studiene i juni 2008, hadde over 97 prosent fått jobb i november. Hele 84 prosent hadde fått jobb allerede før utdanningen var avsluttet. Undersøkelsen måler arbeidssituasjonen for medlemmer som avsluttet studiene sommeren 2008, og fanger derfor ikke opp effektene av finanskrisen på slutten av året var preget av en voldsom rift etter personer med teknisknaturvitenskapelig bakgrunn. Det resulterte i høy lønnsvekst og at studenter fikk jobb lenge før de var ferdig med utdanningen. Også offentlig sektor måtte øke lønningene for våre medlemmer for å beholde og tiltrekke seg denne kompetansen. 10 Teknas årsrapport 2008

11 i begynnerlønn Nyutdannete Tekna-medlemmer i privat sektor kan i snitt glede seg over i begynnerlønn. Begynnerlønnen har økt med kroner det siste året. Til sammenligning er begynnerlønnen i statlig sektor , mens den i kommunene er på kroner. Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse 2008 Undersøkelsen måler status per første november, og tar for seg Tekna-medlemmer som avsluttet studiet sommeren Her er noen hovedfunn: 97 prosent var i jobb fem måneder etter avsluttet masterutdanning. Dette er ett prosentpoeng høyere enn i prosent hadde jobb før utdanningen var avsluttet. Dette er ett prosentpoeng høyere enn i Kandidatene har i snitt søkt 4,3 jobber, blitt kalt inn til 2,3 intervjuer og fått 1,7 jobbtilbud. 81 prosent ønsket å jobbe i privat sektor. Bare drøye én prosent ønsket å jobbe i kommunene. HELE FOLKET I ARBEID: Arbeidsmarkedet for nyutdannete Tekna-medlemmer var svært godt i ,7 prosent fikk jobb i det private, 10,7 prosent i staten, 3,2 prosent i Spekter-området og 2,4 prosent i kommunene. Arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og lønn er de viktigste faktorene ved valg av sektor. Teknas årsrapport

12 Kursdagene 50 år Tekna og NTNUs Kursdager feiret 50-årsjubileum i januar 2008, og det årvisse arrangementet er med det blitt en av landets fremste kurstradisjoner. Bistandsminister Erik Solheim, de tidligere bistandsministrene Grete Faremo, Anne Kristin Sydnes og Reidun Brusletten, og en rekke tidligere Noradledere og representanter for næringslivet møtte sammen med nærmere hundre bransjepersoner opp til Tekna Norsk Bistandsforums 30-årsmøte i Ingeniørenes Hus i november. Temaet for møtet var Hva er god bistand før/nå/fremtid, og møtet tok for seg utviklingen av norsk bistandsarbeid, viktige skillelinjer og dagens politikk. Norge har over flere tiår brukte uttallige milliarder på bistandsprosjekter, og titusenvis av nordmenn har engasjert seg verden over i ulike prosjekter. Blant annet har mange Tekna-medlemmer brukt sin kompetanse i ulike bistandsprosjekter. Begreper som mottageransvar og nulltoleranse mot korrupsjon er lansert. Men hvor vellykket har arbeidet vært? Jubileumsfeiringen gikk av stabelen i Trondheim mellom januar, og ble feiret med nærmere 20 kurs innen ulike teknologiske og naturvitenskapelige fagområder. Det ble også arrangert klimadebatt, med blant annet statssekretær Heidi Sørensen, leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken, miljødirektør Trude Sundset fra StatoilHydro, administrerende direktør i SINTEF Unni Steinsmo og president i Tekna Marianne Harg. Over 600 var til stede under debatten, som ble dekket av NRK Dagsrevyen. Lerchendalkonferansen 30 år - Få på plass en Nasjonal kunnskapsplan som setter i system alle tiltakene i forskningspolitikken, og som kan være et redskap for alle som ønsker å påvirke. Dette var utfordringen fra Tekna til Kunnskapsministeren på Lerchendalskonferansen 15. januar. Konferansen, som arrangeres av Tekna, SINTEF, NTNU og Forskningsrådet i felleskap, ble arrangert for 30. gang januar Norge skal være en kunnskapsnasjon, og vi trenger konkrete innspill om hva vi må gjøre for å være dette. Jeg vil samarbeide med dere om dette, sa kunnskapsminister Tora Aasland, som sammen med 130 ledere og sentrale aktører innenfor, næringsliv, politikk og organisasjoner var til stede på konferansen. 30 år med bistand Foto: NTNU I 30 år har Tekna engasjert seg i bistandsarbeid, gjennom Tekna Norsk bistandsforum. På 30-årsmarkeringen møtte både tidligere og nye bistandsministre opp, sammen med andre sentrale personer, for å vurdere hva godt norsk bistandsarbeid er. Bistandsminister Erik Solheim var i sitt innlegg klar på at Norge må satse der man er har naturlige fortrinn, og pekte på at Norges viktigste fortrinn i bistandsarbeid framover var innen områder som fred og forsoning, kvinnepolitikk, miljøarbeid og energi- og petroleumsforvaltning. Tekna Norsk Bistandsforum Tekna Norsk Bistandsforum er et forum for alle som har vært eller er engasjert i bistandsvirksomhet. Forumet representerer et tilbud til dem som ønsker å være aktivt med i debatten om spørsmål som gjelder utviklingen i verdenssamfunnet. Forumet ble stiftet i 1978, og har hele tiden vært administrert fra Tekna. Forumet har i dag 125 medlemmer. Representanter fra Utenriksdepartementet og Norad har hele tiden vært sentrale i forumet. 12 Teknas årsrapport 2008

13 SKARP REAKSJON: Tekna protesterte mot utvisningen av Nadejda Sokolova. Tekna-protest mot utvisning Tekna reagerte sterkt på at Nadejda Sokolova ble utvist fra Norge. I et brev i januar til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen protesterte foreningen mot at Sokolova, som er stipendiat ved NTNU, ekspert i satelittnavigasjon og medlem av Tekna, skulle utvises. Bakgrunnen for dette var påstått brudd på regelen om felles bosted ved familiegjenforening. Statsråden mente at Sokolova brøt utlendingsloven i og med at hun pendlet mens hun bodde i Kristiansand og jobbet i Oslo og senere i Trondheim. Et paradoks - I saken som gjelder Sokolova framstår det som et paradoks at en person som har utviklet sine evner gjennom studier og kvalifisert arbeid ved et av våre fremste kunnskapssentre, nå skal utvises. Hensyn til arbeidsmarkedspolitikken og næringspolitikken synes overskygget av innvandringspolitiske hensyn, het det blant annet i Teknas brev. -Prokuratorknep Ifølge Adresseavisen er «paragrafrytteri», «prokuratorknep», «absurd og rigid tolkning av regelverket», «enøyd forvaltningspraksis» og «molbopolitikk» noen av de karakteristikkene som er gitt Utlendingsnemndas håndtering av Sokolova-saken. Tekna har også tidligere i denne saken hevdet at denne tolkningen av Utlendingsloven, som innebærer at innvandrere med opphold som følge av familiegjenforening ikke kan pendle, kan være diskriminerende. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen avviste Teknas synspunkter. Fikk komme tilbake I oktober vant Nadejda Sokolova rettssaken hun anla mot staten etter at hun ble kastet ut av Norge. Utvisningsvedtaket ble opphevet og staten tilkjent alle saksomkostninger. -Vi er fornøyd med denne dommen, sier Arne Frønes, som er leder av Juridisk kontor i Tekna. I desember anket UNE saken videre til Borgarting lagmannsrett. Saken kommer opp i Borgarting lagmannsrett i løpet av første halvår Teknas årsrapport

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Hvem blir valgt til president i NITO? Geirangervegen - ingeniørkunst midt i Verdensarven

Hvem blir valgt til president i NITO? Geirangervegen - ingeniørkunst midt i Verdensarven MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 04/2006 JUNI Snakk lønn ved jobbskifte! - Lønn er ofte et ikke-tema når våre medlemmer i helseforetakene bytter jobb. Det grelleste eksemplet var en ingeniør

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6 Mye å huske på før møtestart REDAKTØREN SIER Streiken som ble vekk. NTL/2 var godt forberedt på en streik. De organisasjonsledd og tjenestemenn som var tatt ut, var

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET EnergiRike Nr 1, januar 2013 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden EnergiRikes studentkontakter har en sentral rolle i gjennomføringen av arrangementene overfor de videregående skolene.

Detaljer

ÅRGANG 40 NUMMER 2 2008. Hundedagar

ÅRGANG 40 NUMMER 2 2008. Hundedagar ÅRGANG 40 NUMMER 2 2008 F Hundedagar Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet blir flyttet til Ås mot sin vilje. Sentrale forskningsaktører hevder at det ikke var faglige argumenter som avgjorde

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk Bibliotekaren 10 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF Bibliotekutredninga og de første reaksjonene Undervisning i referanseteknikk Yrkesetikk på Island

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund

Detaljer

Når forskere blir aktivister

Når forskere blir aktivister februar 2009 NUMMER 2 ÅRGANG 41 F Med fakkelen i bakhånd Når forskere blir aktivister Politisk aktivisme særpreger ikke akademia i dag. Men Den enkelte jevne forsker saker får fører forskerne ikke partipolitisk

Detaljer

tekna Verden rundt for å hjelpe nr 2-2005 side 4 www.teknamag.no

tekna Verden rundt for å hjelpe nr 2-2005 side 4 www.teknamag.no tekna www.teknamag.no m a g a s i n e t nr 2-2005 Verden rundt for å hjelpe side 4 tekna 2-05.indd 1 25.01.2005 12:53:51 LEDER Fremtiden skapes nå Mellom matpakkesmøring og kleskabal til mine to barn om

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer