Program. Derbyauksjon 2008 Lørdag 6. september på Bjerke Travbane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program. Derbyauksjon 2008 Lørdag 6. september på Bjerke Travbane"

Transkript

1 Program Derbyauksjon 2008 Lørdag 6. september på Bjerke Travbane Visning i boksene kl Visning i visningsringen kl V75 kjøring kl Første utrop kl Siste utrop ca

2 Forord Velkommen til Derbyauksjon 2008 Hestehandel er et begrep som gjerne brukes i dagligdagstale om mer enn bare det å kjøpe seg en hest noen oppfatter begrepet som negativt, vi oppfatter det som positivt! For åttende året på rad arrangerer vi åringsauksjon for begge raser, og interessen er større enn noensinne fra oppdretternes side hele 131 åringer tilbys ved årets auksjon! Vi tillater oss å skryte av at vi har formidlet mange gode hestehandler i løpet av disse åtte årene. Auksjonsformen er etter vårt skjønn en ærlig og redelig måte å formidle en hestehandel på alle auksjonshestene er kvalitetssikret for kjøperne og det er stilt krav til at åringene skal være innmeldt til Kriteriet og Derby. Selv med 97 åringer for salg i 2007 (35 flere enn i 2006), ble 78 av dem solgt (80%) for totalt 7 millioner kroner. Dette var nesten en dobling av totalomsetningen sammenlignet med 2006 og gjennomsnittsprisene for solgte hester økte med , til ,. I år med hele 131 åringer som skal under hammeren, ligger alt til rette for å slette alle tidligere rekorder. Unghestsatsingen i DNT s regi har blitt ytterligere forsterket i år. DNT s Unghestserie er utvidet med ca. 1 million kroner i tillegg til nyskapningen DNT s Vårserie og Høstfinale som også bidrar med ca ,. I 2008 vil ca. 20 millioner kroner bli fordelt på de norskfødte 3-åringene.Ytterligere midler vil bli tilført til neste år, og vi tror på en positiv effekt av dette både i form av et bedre oppdrett og bedre auksjonspriser. Vi takker på forhånd alle oppdretterne som også i år har gitt oss anledning til å tilby mange fine åringer på denne auksjonen. Norsk oppdrett drives stort sett i liten skala over det ganske land, og auksjonen er derfor en viktig salgskanal for mange. Det er likevel gledelig å konstantere at flere av våre største oppdrettere også velger Derbyauksjonen år etter år når de skal selge sine unghester. Til potensielle kjøpere vil vi understreke at enten du har stor eller liten lommebok, så er det mulig å realisere drømmen om å bli hesteeier.andelslag er også en ypperlig form å eie hest på. Flere stykker går da sammen og investerer i en hest. Dette gir delte utgifter, men minst like stor glede! DNT ønsker alle en god auksjon! Per-Ole Tysland Auksjonsansvarlig 5

3 Søknad om kreditt Derbyauksjon 2007 Etternavn Fornavn Adresse Postadresse Personnr. Tlf. privat Mobiltlf. Arbeidsgiver Ansatt ant. år Årslønn Undertegnende gir Det Norske Travselskap (DNT) rett til å ta en kredittsjekk hvis det er ønskelig. Denne kreditten gjelder som en betalingsutsettelse i 10 ti dager fra 6. september Beløpet må innbetales i sin helhet innen 10 ti dager til bankkonto Kreditten gjelder som en betalingsutsettelse, og hesten vil ikke bli overdratt til ny eier før kjøpesummen er innbetalt i sin helhet til DNT. Beløpet forrentes med 1 % pr. påbegynt måned. Renter løper fra utbetaling og forfaller til betaling månedlig. Lånegiver kan endre rentesatsen med 1 en måneds skriftlig varsel. Renter skal betales etterskuddsvis. Kredittaker vedtar at gjelden med tillegg av renter og omkostninger, herunder eventuelle inndrivningskostnader, ved mislighold kan inndrives uten søksmål i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens 7-2. Ved mislighold av innvilget kreditt, forbeholder DNT seg retten til å innkreve utestående beløp fra undertegnedes hesteeier-/lisens konto. Eksempelvis premie- og oppdretterpenger. Alle søkere må være over 18 år. Legg ved kopi av gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort). Undertegnede bekrefter at alle opplysninger er korrekte. Dato Underskrift kredittsøker Søknaden sendes: Det Norske Travselskap, v/regnskapsavdelingen, Postboks 194 Økern, 0510 Oslo eller faks innen

4 Finansiering av auksjonskjøpet Kontant betaling: Om ikke annet er avtalt, skal alle kjøp skje mot kontant betaling (se 12 i «Auksjonsvilkår») Hele kjøpesummen skal da innbetales. Som kontant betaling regnes sedler eller bankremisser. Avtalt kreditt: Auksjonsarrangøren (DNT) kan på forhånd gi 10 dagers kreditt til utvalgte kjøpere. Utnyttes kreditten skal et særskilt gjeldsbrev undertegnes før hesten utleveres. Selgerkreditt: Selgere som er på auksjonen kan innvilge kreditt til kjøper. Dette avgjør hver enkelt selger selv, etter at han/hun vet hvem kjøperen er. I slike tilfeller skal håndpenger innbetales kontant tilsvarende 10 % av kjøpesummen, dog minimum ,. Restoppgjøret skal finne sted i løpet av de to påfølgende virkedager. Dersom selger godkjenner kreditten kan hesten utleveres umiddelbart. Dersom selger ikke godkjenner kreditten, blir hesten oppstallet for kjøpers regning inntil hele oppgjøret er mottatt, senest to virkedager etter auksjonen. Hesten utleveres ikke før hele beløpet er betalt. Dersom ikke kjøpet er oppgjort innen forfall (i løpet av to virkedager), har DNT rett til å gjøre følgende: 1. Heve kjøpet: Kjøper skal betale 10 % av kjøpesummen, dog minimum , i erstatning til selger 2. Inndrive kjøpesummen til fulle: DNT vil rettslig inndrive kjøpesummen for selger For begge typer selgerkreditt skal et særskilt gjeldsbrev undertegnes. Spontankjøp: Dersom du gjør et spontankjøp på auksjonen og ikke har kontanter eller innvilget kreditt, og heller ikke får innvilget selgerkreditt, må du henvende deg til en annen kjøper slik at denne kan overta kjøpet i kommisjon for deg. Den kjøperen som overtar kjøpet i kommisjon er ansvarlig for innbetaling til auksjonsarrangøren (DNT). 7

5 Det Norske Travselskap Ønsker alle en riktig trivelig Derbyhelg i Oslo! Det Norske Travselskap, Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Tlf Faks Les dette før du byr på auksjonshestene Minste bud på auksjonshestene er NOK , Fra , til , er størrelsen på alle overbud 2.000, eller 3.000, Fra , til , er størrelsen på alle overbud 5.000, Over , er størrelsen på alle overbud , Det er naturligvis mulig å begynne budgivningen på et høyere bud enn minstebudet på kr , 8

6 Auksjonsvilkår Auksjonen arrangeres av Det Norske Travselskap (DNT). DNT forbeholder seg retten til å velge ut hester blant de påmeldte til auksjonen. 2 Selgeren har ansvaret for hesten fram til hammerslaget, deretter har kjøperen ansvaret for hesten. Selgeren er ansvarlig for utlevering av hesten til kjøper. Transport til auksjonsstedet skjer med egen transport og på selgers bekostning, og transport fra auksjonsstedet skjer på kjøpers bekostning. 3 Påmeldte hester står vederlagsfritt oppstallet på Bjerke Travbane fra fredag 5. september kl til søndag 7. september kl DNT påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader som skjer i den tiden hesten er oppstallet i gjesteboks på Bjerke Travbane. 4 Hestene skal vises i god form og kondisjon. Hest som etter auksjonsveterinærens mening er uskikket å selges på auksjonen, skal avvises. Helseattest, høyst 7 dager gammelt i original, skal følge med hesten auksjonsdagen. Attesten skal leveres til auksjonssekretariatet ved ankomst. Hestens identitet vil kontrolleres ved ankomst med mikrochipavleser. 5 Hesten selges i den stand den forefinnes ved hammerslaget. Resultater av røntgenundersøkelsen må medbringes på auksjonsdagen og leveres i sekretariatet ved ankomst. Innmelder er ansvarlig for at opplysningene fra undersøkelsen er korrekte. 6 Påmeldingsgebyr er kr 3000, pr. hest. Om hester uteblir p.g.a. akutt eller smittsom sykdom som kan dokumenteres på DNTs helseattest, pålegges selger ikke gebyr. Uteblir hesten av andre årsaker, eller om ikke gyldig helseattest blir sendt DNT, ilegges innmelder et gebyr på kr Ved sykdom må helseattesten være DNT i hende senest 6. september kl

7 Auksjonsvilkår Hestene blir auksjonert i nummerrekkefølge etter katalogen. Laveste utropspris er NOK Den som avgir det høyeste budet, er kjøper. Enhver budgiver må sørge for å stille seg i auksjonarius' synsfelt og gi godt synlig tegn innenfor de anviste budområder. Ved like bud eller tvist om hvem som innehar det høyeste bud, har auksjonslederen rett til å velge. Auksjonsledelsen må kontaktes umiddelbart dersom et salg/kjøp vil påklages. Auksjonarius kan i slike tilfeller velge om ny budgivning skal finne sted etter siste ordinære katalognummer. 8 Hvis selger selv får høyeste bud på egen hest, vil 5% salær tilfalle budprisen hvis denne overstiger NOK DNT er ansvarlig for innkreving av kjøpesum etter budgivningen er over. Eiendomsretten overdras til kjøper først når hele kjøpesummen er betalt til DNT og overdragelsen er nedtegnet på hestens originalsertifikat. 10 Ved salg til utenlandsk kjøper plikter oppdretter å samtykke i at hest kan registreres i annet land enn Norge. 11 Oppstår det tvist eller reklamasjon, skal dette føres direkte mellom kjøper og selger. DNT påtar seg ikke ansvar for eventuelt feilaktige opplysninger gitt om den enkelte auksjonshest. 12 Om ikke annet er avtalt, skal alle kjøp skje mot kontant betaling. Dersom kreditt er innvilget, vil hesten bli forsikret i Gjensidige NOR Forsikring av DNT til en verdi tilsvarende kjøpesum for kjøpers regning. 13 DNT krever ikke salær på kjøpesummen. Dersom selger er momspliktig, er kjøpesummen inkludert merverdiavgift.avgifter ilagt av DNT i forbindelse med omregistrering, eksport, opprettelse av pseudonym etc. vil bli belastet kjøper. 10

8 Alfabetisk liste over auksjonshestene Varmblods Antonio d'estino 113 Arc Cox 27 Be My Olivia 9 Be My Princess 50 Be My Sophie 81 Biondi 38 Boggy Crescent 108 Boggy Michell 70 Boggy Victoria 36 Borzoi 94 Brigand 62 Bring It On 53 Callisto 20 Continental Woman 61 Cool Response 42 Disneygirl 101 Diva Arvells 69 Don Julio 71 Elken Lad 30 Elken Vienne 33 Famous Tile 119 Fiery Tile 104 Fighting Superb 55 Fill The Bank 100 Fillizia 86 Fiona Filiokus 23 Free Rolls 103 Goldsister 28 H.M. Monocerus 77 Harbour L. 4 High Eleven L. 80 Hills Legend 79 How I am 131 J.T.'s Gold 111 Just Say Superb 3 Just Superb 110 K.L.M. Prego 34 K.L.M. Skyline 117 Kalland Bar 52 Kalland Turbo 63 Knekt Boti 35 Krakartau 67 Leon West 15 Linderlane G.T. 107 Maddie Layne 76 Miami Joy 118 Mimic Story 8 Most Wanted One 78 Mountain Queen 74 My Number One 45 Olle Palema 66 Paco Halbak 75 Paymaster 26 Pine Pine G.T. 16 Prestile 49 Princess Fightline 130 Pure Red 12 Rebella Donna 89 Roberto Bonanza 92 Saronni 122 Sir Valley C.B. 128 Sky Lulo G.G. 56 Smoke On The Water 46 Stony River 116 Support Her 13 Support Him 114 Sweet Chapelle 109 Sweet Mate 7 Taran 123 Tarantino 2 Teodor Barsk 18 Thai Elegance 31 Thai Jasmine 90 Thai Katie 105 Thai Lightning 97 Thai Lilac 64 Thai Madonna 6 Thai Orlando 125 Thai Photo 57 Thai Platina 47 Thymian 37 Tigerlily 59 Timetodream 82 Tourbillon 121 Tres Jolie 22 Trinitro 84 Trivento 41 Troubador G.T. 95 Tuttalaforza 99 Usnooze Ulooze 91 Value G.T. 72 Writing Hall 87 Zandras Rebell 60 Kaldblods Art Kjarvald 19 Bjelleguten 5 Bol Faxa 25 Bovis Rambo 93 Brenne Balder 32 Brenne Vinni 83 Dotterud Freddy 29 Engelen 40 Erix Balder 126 Fiffen 98 H.M. Norne Rose 96 H.M.Verdandi 11 Hellin Faxa 102 Huldre Malvin 129 Huldre Mort 51 Huldre Møy 112 Juve Sjefen 65 Kim 106 Lykkje Faksa 54 Lykkje Oleanne 120 Lykkje Reidunn 21 Rosa Mi 115 Skogbryn Viktor 14 Skogfaks 127 Storm Lydia 48 Stumne Jippi 124 Tangen Jerkeld 85 Tangen Sara 58 Tekno Leika 24 Tina Elken 10 Torsby Snerta 39 Tronjaolava 73 Tysvær Allan 43 Tysvær Sølvi 17 Valle Alfa 88 Valle Arn 1 Vilja Elken 44 Ylvruna 68 11

9 Alfabetisk liste over mødre Varmblods Agria Racing 84 Aino Lady 16 Alice Jones 36 Always My Starlite 42 Always Pay 26 Ana Thella 27 Ann Amor 45 Annie Layne 76 Artisane 13 Astrid Toft 70 Babette Tilly 47 Bentley 38 Cash Paid 71 Catzee 86 Cherry Lane 20 Classical Stile 49 Cosmo Wave 63 Cosy Match 114 Country Road 66 CR Angel Wings 104 CR Shenandoah Dawn 95 Crystal Wave 52 Diva's Photo 59 Dust Of Devotion 91 Eight Eleven L. 80 Elken Secret 33 Elken Twenty 30 Fling 35 Florida Flukt 125 Grappeuse 109 Gretels Promise 101 Hilary Hilander 99 Hill Ninette 79 Hill's Classic 110 Hot'n Sweet 7 How To Be 131 Ines de Marancourt 116 Inger Karsk 74 Inlaid Pine 121 Insomnia 82 Invisib L. 4 Jewel Sund 75 Jive Dancing 62 June Six 18 Just Say Hello 3 K.L.M. Goldie 105 K.L.M. See Bye Fly 117 Keystone Sibling 50 Keystone Sybil 61 Kissable 28 Knight's Scarlet 94 Lace San 122 Leone Selected 15 Lilac Lane 64 Linder T. 107 Liveyourlifefree 103 Lornalot Kash 67 Loulou Bonanza 92 Melba Ås 41 Minnetonka 100 Monroe 2 Ms Striking 78 Negrita Nego 34 Nettie Win 8 Nikita Stensbæk 81 Obsession 9 Olala 22 Orions Hilda 55 Perfect Gal 123 Prima Victory 31 Princess Charm 113 Princess Gill 87 Raindance Lobell 57 Real Princess 119 Ricci Hornline 69 Rootbound 12 Roxima Ås 130 Royal Salute 89 Shogun's Sunshine 111 Sky Dancer 56 Southern Extremity 128 Staro Real Thing 46 Strictly Love 23 Tagmar 118 Taxi Genova 77 Thai Madelene 6 Thai Orchid 90 Twilight Star 108 Valuta G.T. 72 Windrose F.C. 37 Yankee Bailey 53 Yankee Busibidi 97 Zandra Hill 60 Kaldblods Alm Tana 19 Brenne Stjerna 83 Ellil 88 Elydia 48 Fraun Stjerna 39 Frk. Fiffi 98 Gullterna 32 Gyllperla 5 Helisokka 11 Juve Mai 65 Komnes Glans 29 Korra 106 Lannem Sylvia 115 Lappleika 24 Nebbenes Faxa 102 Overskeid Ili 96 Pålnett 25 Pasa Pernille 112 Rigeldolly 21 Rosali 93 Ruskelisjura 51 Slogum Bra 85 Slogum Vår 58 Snerta Elken 44 Snerttina 10 Sølv Mai 17 Spang Anja 43 Spang Oleanne 120 Storsjø Trolla 126 Stumne Smil 124 Suleika 129 Svartana 40 Sviterna 1 Toddy Frøkna 127 Tronja 73 Venger Tora 14 Ylblesa 54 Ylvina 68 12

10 Alfabetisk liste over fedre Varmblods Alf Palema 66 Olle Palema Angus Hall 53 Bring It On 111 J.T. s Gold 87 Writing Hall Biesolo 75 Paco Halbak Blue Fighter 63 Kalland Turbo Buvetier d Aunou 113 Antonio d Estino 55 Fighting Superb 26 Paymaster Chipmate 3 Just Say Superb 7 Sweet Mate Cigar Bar 9 Be My Olivia 81 Be My Sophie 52 Kalland Bar 122 Saronni Coktail Jet 125 Thai Orlando Conway Hall 78 Most Wanted One Credit Winner 50 Be My Princess 119 Famous Tile 103 Free Rolls 105 Thai Katie Dahir de Prelong 34 K.L.M. Prego Dream Vacation 45 My Number One 16 Pine Pine G.T. Egon Lavec 91 Usnooze Ulooze Fast Photo 89 Rebella Donna 82 Timetodream Fill V 100 Fill The Bank 86 Fillizia Ganymede 110 Just Superb 49 Prestile 123 Taran 121 Tourbillon Gidde Palema 15 Leon West Goetmals Wood 13 Support Her Hot Chili Pepper 131 How I Am Jailhouse Jesse 67 Krakartau Jetstile 62 Brigand 33 Elken Vienne 41 Trivento Juliano Star 71 Don Julio Ken Warkentin 101 Disneygirl Likely Lad 70 Boggy Michell 30 Elken Lad 60 Zandras Rebell Lindy Lane 27 Arc Cox 117 K.L.M. Skyline 107 Linderlane G.T. 47 Thai Platina 72 Value G.T. Lulo Josselyn 23 Fiona Filiokus 118 Miami Joy 56 Sky Lulo G.G. More Chips 79 Hills Legend Muscles Yankee 104 Fiery Tile Pearsall Hanover 128 Sir Valley C.B. Pine Chip 59 Tigerlily Rite on Line 94 Borzoi 35 Knekt Boti 46 Smoke On The Water 22 Tres Jolie 84 Trinitro Rosemont Principal 95 Troubador G.T. Shogun Lobell 90 Thai Jasmine SJ s Caviar 31 Thai Elegance 64 Thai Lilac S J s Photo 28 Goldsister 4 Harbour L. 80 High Eleven L. 57 Thai Photo 99 Tuttalaforza Smasher 38 Biondi Spotlite Lobell 76 Maddie Layne Staro Showbiz 77 H.M. Monocerus 116 Stony River Super News 108 Boggy Crescent 18 Teodor Barsk Tagliabue 42 Cool Response Take Chances 8 Mimic Story 92 Roberto Bonanza Varenne 69 Diva Arvells Victory Abroad 36 Boggy Victoria 20 Callisto 61 Continental Woman 74 Mountain Queen 130 Princess Fightline 114 Support Him 109 Sweet Chapelle 2 Tarantino 37 Thymian Victory Party 97 Thai Lightning 6 Thai Madonna Whitesand Titan 12 Pure Red 13

11 Alfabetisk liste over fedre Kaldblods Alm Viktor 14 Skogbryn Viktor 124 Stumne Jippi 88 Valle Alfa Bokli Eld 102 Hellin Faxa Elding 5 Bjelleguten 68 Ylvruna H.G. Balder 126 Erix Balder 98 Fiffen 21 Lykkje Reidunn 115 Rosa Mi 73 Tronjaolava Jærvsøfaks 25 Bol Faxa 29 Dotterud Freddy 54 Lykkje Faksa Lome Elden 83 Brenne Vinni Lome Kongen 40 Engelen Moe Odin 127 Skogfaks 24 Tekno Leika Mørtvedt Jerkeld 19 Art Kjarvald 93 Bovis Rambo 32 Brenne Balder 106 Kim 85 Tangen Jerkeld 58 Tangen Sara 17 Tysvær Sølvi Norne 96 H.M. Norne Rose 11 H.M Verdandi Sjefen 65 Juve Sjefen 10 Tina Elken 44 Vilja Elken Storm Jo 48 Storm Lydia Åsajerven 129 Huldre Malvin 51 Huldre Mort 112 Huldre Møy 120 Lykkje Oleanne 39 Torsby Snerta 43 Tysvær Allan 1 Valle Arn 14

12 Omregningstabell mellom mile- og kilometertider 1: ,0 2: ,2 2: ,4 1: ,1 2: ,3 2: ,5 1: ,2 2: ,5 2: ,7 1: ,4 2: ,6 2: ,8 1: ,5 2: ,7 2: ,9 1: ,6 2: ,8 2: ,0 1: ,7 2: ,9 2: ,2 1: ,9 2: ,1 2: ,3 1: ,0 2: ,2 2: ,4 1: ,1 2: ,3 2: ,5 1: ,2 2: ,4 2: ,7 1: ,4 2: ,6 2: ,8 1: ,5 2: ,7 2: ,9 1: ,6 2: ,8 2: ,0 1: ,7 2: ,9 2: ,2 1: ,9 2: ,1 2: ,3 1: ,0 2: ,2 2: ,4 1: ,1 2: ,3 2: ,5 1: ,2 2: ,4 2: ,7 1: ,4 2: ,6 2: ,8 1: ,5 2: ,7 2: ,9 1: ,6 2: ,8 2: ,0 1: ,7 2: ,9 2: ,2 1: ,8 2: ,1 2: ,3 1: ,0 2: ,2 2: ,4 1: ,1 2: ,3 2: ,5 1: ,2 2: ,4 2: ,7 1: ,3 2: ,6 2: ,8 1: ,5 2: ,7 2: ,9 1: ,6 2: ,8 2: ,0 1: ,7 2: ,9 2: ,2 1: ,8 2: ,1 2: ,3 1: ,0 2: ,2 2: ,4 1: ,1 2: ,3 2: ,5 1: ,2 2: ,4 2: ,7 1: ,3 2: ,6 2: ,8 1: ,5 2: ,7 2: ,9 1: ,6 2: ,8 2: ,0 1: ,7 2: ,9 2: ,1 1: ,8 2: ,1 2: ,3 1: ,0 2: ,2 2: ,4 1: ,1 2: ,3 2: ,5 1: ,2 2: ,4 2: ,6 1: ,3 2: ,6 2: ,8 1: ,5 2: ,7 2: ,9 2: ,6 2: ,8 2: ,0 2: ,7 2: ,9 2: ,8 2: ,1 2: ,0 2: ,2 2: ,1 2: ,3 15

13 Slik leser du auksjonskatalogen 1. Hestens katalognummer, navn, registreringsnummer, farge, kjønn og fødselsdato 2. Hestene stamtavle i tre ledd. Fra venstre mot høyre kommer foreldre, besteforeldre og oldeforeldre 3. Morens navn, fødselsår, antall avkom, avkomsperiode. Samtlige av morens avkom er listet opp. 4. Mormors navn. Fødselsår, antall avkom, avkomsperiode. Ikke alle avkom er nødvendigvis listet opp. Produksjonen listes videre med tredje, og noen ganger fjerde og femte mor nedover på siden. 5. Avkom er oppført med fødselsår, navn, kjønn, far, grunnlag, rekord volte og auto, antall starter, antall seirer, antall andreplasser og antall tredjeplasser dersom denne informasjon er tilgjengelig. Hvis hoppene igjen er mor til gode avkom, vil dette avkommet være oppført med innrykk.amerikanske rekorder er alle satt med autostart og er alltid vinnertider. For hester importert til Norge er bestetidene fra Nord-Amerika oversatt til kilometertider. Kun innkjørt i norske kroner er angitt uten valutaforkortelse. DKK = danske kroner, EUR= Euro, USD = amerikanske dollar og SEK= svenske kroner. Kun norskfødte hester mangler nasjonalitetsbetegnelse bak navnet. (ca) = Canada, (d) = Tyskland (Deutschland), (dk) = Danmark, (sf) = Finland, (f) = Frankrike, (I) = Italia, (nl) = Nederland, (s) = Sverige, (us) = USA, 6. Ytterligere opplysninger gitt av innmelder, samt innmelders navn, adresse, postadresse og poststed. 7. Forkortelser foran amerikanske rekorder:tt = Time Trial, Q = Qualifier, p = rekord satt som passgjenger. Forkortelser etter amerikanske rekorder angir banestørrelse som rekorden ble satt på: m = 1609m bane, f = 1000m bane, h= 800m bane, s= 1408m bane, z = 1609 m bane med en sving, q = 1206m bane, M= rekord satt i monté-løp 8. Se egen tabell for omregning mellom kilometertider og miletider. All tekst med forbehold om evt. trykkfeil 16

14 Coktail Jet (f) 13,6/10,7a EUR Classical Stile (s) 17,7/20,7a SEK CLASSICAL STILE (s) f avkom 99-01: 99 Lazy Creek (s) h e. Spotlite Lobell 00 Bonestile hp e.turbo Thrust 01 Jetstile h e. Coktail Jet 1. JETSTILE N brun hingst f. 31. mai Quouky Williams (f) 16,9/14,2a EUR Armbro Galmour (us) Crown Sweep (us) 3,1:56.3m USD Geraldine Broline (us) 3,1:58.2m USD Fakir du Vivier (f) 16,2/14,8a / EUR Dolly Williams (f) 19,7 / EUR Super Bowl (us) 3,1:56.2 / USD Speedy Sug (us) 2,T2:04.1 / USD 560 Speedy Crown (us) 3,1:57.1m / USD Superior Sweep (us) 3,1:58.3m / USD Bonefish (us) 3,1:58.1m / USD Flying Princess (us) 3,TT2:03.2m / USD GERALDINE BROLINE (us) f avkom 86-01: Vinner av Merrie Annabelle Trot Triompe D'arc (us) h e. Super Bowl EUR ,3 13,8a Tour D'argent (s) hp e. Super Bowl SEK ,4 15,0a Petit Riche (s) v e. Kosar SEK ,6 16,2a Coach House (s) h e. Sandy Bowl SEK ,4 14,9a Harem King (s) h e. Smokin Yankee ,7 14,6a War Steed (s) h e. Larabello 91 King Of The Track (s) v e. Speedy Somolli EUR ,8 13,8a The Bad Boy (s) h e. Speedy Somolli SEK ,5 11,5a Vinner av Bjerke Cup Tredje i Criterium de Vitesse de la Cote d Azur og Kymi Grand Prix Here Comes A Star (s) hp e. Speedy Somolli SEK ,6 22,0a Classical Stile (s) hp e. Crown Sweep SEK ,7 20,7a Queen Of Queens (s) hp e. Kosar 96 To Fast For You (s) v e. Kosar SEK ,9 15,9a Monday Morning (s) h e. Smasher SEK ,4 17,9a More Champagne (s) hp e.turbo Thrust SEK ,3 14,8a Mind Your Manners (s) hp e. Dahir De Prelong 01 Not In The Mood (s) h e. Mr.Vic FLYING PRINCESS (us) f avkom 80-97: 80 Flying Broline (us) hp e. Bonefish 87 Flying High (us) v e. Speedy Crown USD ,1:59.3f Aerostar One (us) h e. Speedy Crown USD ,1:56.1m Geraldine Broline (us) hp e. Bonefish USD ,1:58.2m Hazel Broline (us) hp e.texas 86 Lorraine Broline (s) hp e. Netted SEK ,5 16,0a Neck Broline (s) v e. Snack Bar SEK ,7 15,4a Tsar Broline (s) v e. Nuclear Kosmos SEK ,4 14,4a Warlord Broline (s) v e. Giant Chill ,8 14,4a Invit Broline (us) h e. Nevele Pride EUR ,3 12,6a Avlshingst 85 Victorious (us) hp e. Bonefish USD Lillis Broline (s) v e. Bonefish SEK ,6 15,1a Officer Broline (s) h e. Pershing SEK ,7 14,6a President Broline (s) h e. Pershing SEK ,5 13,8a Regent Broline (s) h e. Speedy Somolli SEK ,5 13,6a Supreme Broline (s) hp e. Speedy Somolli SEK ,8 15,2a Villevalle Victory (s) h e. Sugarcane Hanover SEK ,4 16,0a Princess Spring (s) hp e. Giant Chill SEK ,0 14,8a Viscount Broline (s) v e. Giant Chill SEK , Air Broline (s) hp e. Giant Chill SEK , Innmelder opplyser: Oppdrettet på kalkrike beiter i Asker. Mye håndtert. Innmelder: Per Erik Hagen, Hogstadveien 49, 1383 Asker 6 17

15 1 Åsajerven 22,0 / 22,2a Sviterna 34,1 / 36,3a VALLE ARN N svart hingst f. 30. juni Jærvsøfaks (s) 20,5 / 17,9a SEK Sindy Vinter 31,1 / 27,7a Glup 25,1 / 24,8a Svitina 33,8 / 33,5a Trollfaks 25,5 / SEK Jærvsø Anna (s) Atom Vinter 21,5a / Norheim Sindy Pilmin 30,7 / Glunta 33,4 / Spenter 29,3 / Stenina 36,4 / SVITERNA f avkom 93-07: 93 Svifot h e. Rappfot 94 Dublan Stina hp e. Dublan SEK ,0 30,1a Annen i STC:s Guldtäcke Svivinn v e.atom Vinter ,5 24,5a Vinner av rikstotoløp og annen i Adolf Idsøes Æresløp Svit Frøkna hp e. Helmin Rigel ,3 30,2a Esvi hp e. Elding ,6 31,4a Vinner av DNTs Unhestserieløp i juni og september Annen i Norsk Oaks og tredje i Norsk Hoppekriterium Valle Terna hp e. Metsgar 03 Mijomi hp e. Kjølstad Jo ,8 29,9a Valle Odin v e. Moe Odin ,9 27,9a Valle Viktor h e. Elding ,8 31,1a Valle Sol hp e. Spikeld Godkjent mønstringsløp ,4vm 06 Valle Svita hp e. Lome Kongen 07 Valle Arn h e. Åsajerven SVITINA f avkom 83-90, inkl.: 83 Stina Jerker hp e. Jerker 88 Glupson v e. Glup SEK , Gnistmin v e.trons Trollmin ,6 30,7a Gullpjokken h e. Dublan ,8 27,1a Stina Rigel hp e.alm Rigel 93 Brevik Jenta hp e. Lappe Troll ,5 32,7a Sviterna hp e. Glup ,1 36,3a STENINA f avkom 67-81, inkl.: 72 Svitina hp e. Spenter ,8 33,5a Torstjerna hp e. Prins Jerker , Rigelstjern v e.alm Rigel ,9 32,6a Grimsokka hp e. Grim Sylfiden ,2 32,3a Troll Stina hp e.troll Jahn ,2 36,9a Torelan v e. Dublan ,9 28,5a Trolltana hp e.troll Jahn ,3 27,9a Eval v e. Elding SEK ,8 27,0a Vicline hp e. Ulsrud Egon ,2 27,3a Tormina hp e. Glup ,3 30,6a Granli Gutten v e.alm Hellin ,3 28,1a Vinner av løp i DNTs Unghestserie juni Annen i kval. til Norsk Travkriterium (fjerde i finalen) 79 Stentana hp e. Sentan ,5 30,5a Stenmin h e. Pilmin ,9 27,9a UNDRA f avkom 56-62, inkl.: 56 Vindra hp e. Molvin 64 Fundi hp e. Steggbest , Reitfun hp e. Reitlappen ,8 33,6a Stenina hp e. Stegg , Flyndra hp e.tordenfly , premie 72 Ingbjørg hp e.vikarauen ,1 35,2a Bjørklia Pålle h e. Lapp Lars ,4 25,6a Kåret 20 Innmelder: Nils Ø.Vallesether, Reinsvoll, 2840 Reinsvoll

16 Victory Abroad (us) 3,1:54.4f USD Monroe 19,6 / 20,5a TARANTINO N brun hingst f. 12.april Valley Victory (us) 3,1:55.3m USD Intercontinental (us) USD 20 Armbro Goal (us) 3,1:54.3m USD Harmony Staro (s) 21,6 SEK Baltic Speed (us) 3,1:56m / USD Valley Victoria (us) 3,2:00.3f / USD Chiola Hanover (us) 3,1:57.4q / USD Pert Flirt (us) Speedy Crown (us) 3,1:57.1m / USD Armbro Flight (us) 3,1:59f / USD Nevele Pride (us) 4,TT1:54.4m / USD Silent Era (us) 2 MONROE f avkom 05-07: 05 Redford h e. More Chips 06 Shootist h e. Rite On Line Godkjent mønstringsløp ,9 07 Tarantino h e.victory Abroad HARMONY STARO (s) f avkom 93-03, inkl.: 93 Harmony Crown (d) hp e. Lindy s Crown SEK ,6 17,7a Queen Harmony (d) hp e. Giant Chill EUR ,1 16,4a Sir Napoletano (d) v e. Napoletano EUR ,6 13,6a Monroe hp e.armbro Goal ,6 20,5a Nitomite v e.arnaqueur ,6 19,0a Poindexter h e. Sierra Kosmos Død 2004 SILENT ERA (us) f avkom 83-99, inkl.: 84 Era Of Pride (us) v e. Nevele Pride USD ,2:00.2f Fishing Hole (us) hp e. Bonefish 97 Effi Poppelgård (dk) hp e. Balanced Image ,3 15,9a Lucky Buck h e. Buckaroo K ,2 14,2a Vinner av Norsk Travkriterium og HKH Prinsesse Märtha Louises Pokalløp Jens Poppelgård (dk) v e. Mr Flirt SEK ,4 13,9a Harmony Staro (s) hp e. Nevele Pride SEK , Astor Are (s) v e. Lord Of All EUR ,0 16,4a 96 Screen Play (s) h e. J R Broline SEK ,1 13,1a Silent Jolene (s) hp e. Self Confident EUR ,8 13,8a KEYSTONE STARLET (us) f ,2:01.4m / USD avkom 72-83, inkl.: 73 Starlet s Flower (us) hp e. Florican 83 Greenness (us) h e. Doublemint USD ,2:01h Ilford Staro (s) hp e. My Nevele SEK ,7 14,1a Tredje i Breeders Crown 1991 og kval. til svensk Travderby Ball Belle (us) hp e. Florican 78 Flory Messenger (us) hp e.arnie Almahurst USD ,2:02.2f Express Ride (us) h e. Super Bowl EUR ,1:53m Avlshingst Vinner av Peter Haughton Memorial Svensk Elithingst 88 Carry The Message (us) h e. Royal Prestige USD ,1:57.1m Avlshingst 93 Express It (us) h e. Supergill EUR ,0 12,8a Avlshingst 95 Harry s Bar (us) h e.armbro Goal USD ,1:58.1m Avlshingst Vinner av Peter Haughton Memorial International Chip (us) h e. Pine Chip USD ,1:57m Avlshingst 84 Bellfish (us) hp e. Bonefish 92 Callit Class (s) v e. Callit SEK ,8 13,2a Web Fish (s) hp e. Self Confident EUR ,7 15,6a Caribbean Sea (us) h e. Baltic Speed EUR ,8 12,8a Avlshingst 91 Ringmaster Bi (I) h e. Royal Prestige EUR ,5a Avlshingst 77 Star Investment (us) hp e. Speedy Scot USD ,TT1:56.3m Verdensrekordsetter som 2-åring 86 Fish Stock (us) hp e. Bonefish 97 Goalfish (us) v e.armbro Goal USD ,1:53.4m Vinner av Yonkers Trot Silent Era (us) hp e.arnie Almahurst Innmelder opplyser: Tarantino er harmonisk, både i eksteriør og lynne. Fikk fjernet en bit i venstre has 4/7. Er startberettiget i Svensk Breeders Crown. Shootist ble solgt på auksjonen i fjor under navnet Sylvester for , står hos PD Holtung. Innmelder: Tone Wirkola, Kvakstad Gård, Boks 84, 1867 Båstad 21

17 3 Chipmate (us) 3,1:55.3m USD Just Say Hello (s) 16,5 / 15,5a JUST SAY SUPERB N mørkbrun hingst f. 28. april Pine Chip (us) 4,TT1:51m USD Reel Fish (us) 3,2:00.1m USD Spotlite Lobell (us) 3,1:55m USD Sorcery Hanover (us) 23,2 / 16,4a SEK Arndon (us) 3,TT1:54m / USD Pine Speed (us) 3,2:08.1h / USD Bonefish (us) 3,1:58.1m / USD Tarport Lady Ann (us) 3,2:03f / USD Speedy Somolli (us) 3,1:55m / USD Spotlite Hill (us) 2,2:01.1m / USD Super Bowl (us) 3,1 :56.2m / USD Sweet Laughter (us) 2,2:05.2q / USD JUST SAY HELLO (s) f avkom 04-07: 04 Kisstheboysgoodbye hp e. Rosalind s Guy ,8 16,4a Casawee h e. Power To Charm , Caramel h e. Home Alone 07 Just Say Superb h e. Chipmate SORCERY HANOVER (us) f avkom 94-03, inkl.: 95 Nobil Laughter (s) hp e. Kosar SEK ,5 20,6a Freedom Beach v e. David Raymond ,9 15,6a Just Say Hello (s) hp e. Spotlite Lobell ,5 15,5a Keep Smiling (s) hp e. Kosar ,1 18,0a Madame Rochas (s) hp e. Spotlite Lobell ,1 15,1a SWEET LAUGHTER (us) f avkom 85-01, inkl.: 85 Sweetbowl Hanover (us) hp e. Super Bowl 90 Royal Font (us) hp e. Royal Prestige USD Tremendous Hit (us) v e. Giant hit USD ,1:53.4m Sorcery Hanover (us) hp e. Super Bowl SEK ,2 16,4a Swagger Hanover (us) h e. Super Bowl USD ,1:55.4f Serious Hanover (us) h e.american Winner USD ,1:54.3m Avlshingst 96 Swanee Hanover (us) hp e.american Winner 00 Solicitor Hanover (us) v e. Sierra Kosmos USD ,Q1:55f Surpassing Hanover (us) h e. Sierra Kosmos USD ,1:57.4f Sweet Deal Hanover (us) v e.american Winner USD ,1:53s Spedita Hanover (us) hp e. Donerail USD ,1:56.4s TARPORT LADY ANN (us) f ,2:03f / USD avkom 73-91, inkl.: 73 Tarport Leah (us) hp e. Hickory Pride USD ,TT2:00.3m Tarport Bridget (us) hp e. Speedy Crown USD ,1:59f Earthquake (us) h e. Supergill USD ,1:56.2m Avlshingst 75 Frenzy (us) hp e. Speedster 80 Tarport Frenzy (us) hp e. Nevele Pride USD ,1:56.1m Vinner av Gran Premio Orsi Mangelli og Hambletonian Oaks To The Gate (us) h e. Speedy Crown EUR ,7 11,3a Avlshingst 90 King Lavec (s) h e. Speedy Crown SEK ,5a Avlshingst 77 Trout (us) hp e. Bonefish 94 Spawning (us) hp e.t V Yankee 98 SJ s Caviar (us) h e. S J s Photo USD ,1:53.4m Avlshingst Vinner av Canadian Trotting Classic og Stanley Dancer Trot Reel Fish (us) hp e. Bonefish USD ,2:00.1m Foreign Waters (us) hp e. Homesick 90 Toss Out (us) h e. Supergill EUR ,1:54.1m Avlshingst 02 Flawless Bluestone (us) hp e. Donerail USD ,Q1:53.4m Royal Bait (us) hp e. Royal Prestige USD ,Q2:00.3m Peaceful Way (ca) hp e.angus Hall USD ,1:51.4m Vinner av Goldsmith Maid Trot 2003, Delvin Miller Memorial 2004 og Breeders Crown Fishing Clinic (us) v e.armbro Goal USD ,1:53.1s Sweet Laughter (us) hp e. Speedy Scot USD ,2:05.2q Mistress Ann (us) hp e.armbro Goal USD ,2:06.4f Mr Eero (ca) v e. Conway Hall EUR ,4 10,5a Innmelder opplyser: Gått på utegang i vinter og hingstebeite i sommer. Regelmessig hovpleie og markkurer. Mye håndtert. Har fulgt DNTs kvalitetssikring av oppdrett. Innmelder: Ingar Hagen, Skredderstuen, 2335 Stange

18 S J s Photo (us) 5,1:53m USD Invisib L. 18,3 / 15,4a HARBOUR L. N brun hingst f. 26. juni Photo Maker (us) 8,1:55.2f USD Sassy Jane (us) 3,2:03.1f USD Cumin (us) 3Q1:57.1m USD Sea Queen (us) 3,2:00.3h USD Yankee Bambino (us) 3,1:59m / USD Waynette (us) 7,2:03.1f / USD Kawartha Mon Ami (us) 2,2:02.3f / USD Lady Jane (us) 4,2:03.2f / USD Super Bowl (us) 3,1:56.2m / USD Ginger Lobell (us) 3,2:01.2m / USD Bonefish (us) 3,1:58.1m / USD Duenna (us) 3,1:56.3m / USD INVISIB L. f avkom 03-08: 03 Davidia L. hp e. Felix Santana ,8 16,3a Easytorun L. v e. Felix Santana Godkjent mønstringsløp ,0vm 05 Faraway L. v e. Egon Lavec Godkjent mønstringsløp ,7vm 06 Galant L. h e. Gidde Palema 07 Harbour L. h e. S J s Photo 4 SEA QUEEN (us) f avkom 91-05, inkl.: 91 Sea Flirt (us) hp e. Baltic Speed USD ,2:01.2f Ocean Breeze (us) hp e. Super Bowl 02 Old Maid Hall (us) hp e. Conway Hall EUR ,2 12,0a Vinner av Treåringseliten 2005, Fyraåringseliten og Ina Scots Ära Tredje i Ulf Thoresens Minneløp Lighthouse (us) hp e. Cumin 02 Enlightened (us) v e. Enjoy Lavec USD ,1:58.3f Sea Salt (us) v e. Cumin USD ,1:57.1m Killer Whale (us) h e. Malabar Man USD ,1:54.3m Bell Bottoms (us) hp e. Cumin USD ,1:57.1m Landlubber (s) hp e. Malabar Circle Ås SEK ,9 14,8a Invisib L. hp e. Cumin ,3 15,4a Lavend L. hp e.victor Victor ,8 17,5a DUENNA (us) f avkom 86-01, inkl.: Vinner av Hambletonian Stakes Sea Queen (us) hp e. Bonefish USD ,2:00.3h Donna Wanna (us) hp e. Speedy Crown ,4 15,3a Tyrannosaurus Rex (us) h e. Speedy Crown USD ,1:59m Vinner av kval. til Peter Haughton Memorial Guardian Angel (us) h e. Speedy Crown USD ,1:57.1q Spicy Princess (us) hp e. Cumin p.usd The Prince of Don (us) v e. Donerail USD ,1:57.4m Showchick (us) hp e. Donerail USD ,1:59.1f Fox Valley Cayenne (us) h e. International Chip USD ,1:56.1m Amah (us) hp e. Cumin USD ,1:56m Nanny Fine (us) hp e. Donerail USD ,1:58.4m Mr Touchdown (us) v e. Super Bowl ,9 13,4a LA SOUBRETTE (us) f ,2:08f / USD avkom 76-96, inkl.: 78 Viva La Difference (us) hp e. Speedy Count USD ,2:05.2f Svensk Elitsto 82 Love Letter (s) hp e. Speedy Somolli USD ,2:00m Gift Box (us) h e. Meadow Road USD ,1:57.3q Avlshingst 83 French Connection (us) hp e. Zoot Suit 89 Paul Trot (s) h e. Rosalind s Guy SEK ,6 13,4a 84 Black and White (s) v e. Zoot Suit SEK ,0 13,0a Vinner av Svenskt Mästerskap Tredje i Harper Hanovers Lopp Duenna (us) hp e. Green Speed USD ,1:56.3m Jungle Queen (us) hp e. Speedy Somolli USD ,1:58.1f Klipspringer hp e. Banker Hall USD ,1:57m Perfect Mate (us) hp e. Speedy Crown USD ,1:58.4m Annen i Merrie Annabelle Trot The Firm (I) h e. Quito de Couronne EUR ,1a Innmelder informerer: Operert ut en bit høyre kode bak og en bit venstre kode bak i juni 08. Ellers frirøntget. Innmelder: Stall Lea Avlssenter, Sandnesvegen 32, 4050 Sola 23

19 5 Elding 26,4 / 23,6a Gyllperla 32,0 / 31,4a BJELLEGUTEN N mørkbrun hingst f. 17. mai Rappfot 28, Elnett 27,9 / 29,5a Nordli Svarten 22,3 / 21,6a Gyllstjerna 28,4 / 26,7a Granvar 34,1 / Stjernefrid 37,5 / Jerker 31,2 / Tyra 35,7 / Ilmin 22,2a / Nordli Tulla 31,6a / Toddy 24,8 / Gyllsjura GYLLPERLA f avkom: 07 Bjelleguten h e. Elding GYLLSTJERNA f avkom 99-03, inkl.: 99 Gyllperla hp e. Nordli Svarten ,0 31,4a Mardon Brando h e. Sjefen , Gyllstjern v e. Spikeld ,3 30,5a GYLLSJURA f avkom 88-96, inkl.: 88 Svart Troll h e.troll Jahn ,6 35,4a Gyllstjerna hp e.toddy ,4 26,7a Bakkmo Mona hp e. Bakkmo Rauen ,1 28,0a SJURGYLLA f ,1a / avkom 78-85, inkl.: 82 Bakkmo Raua hp e. Sandsværprinsen ,7 32,6a Bakkmo Rauen v e. Dublan ,3 27,3a Tidl. kåret 92 Bakkmo Bjørn v e. Lappe Troll ,9 30,0a Bakkmo Stjernen h e. Elding ,6 26,9a Bakkmo Jerker v e. Jerker ,5 31,4a Gyllsjura hp e. Eldon 85 Bakkmo Blessa hp e. Ullnix ,2 34,0a Vollansvarten v e.troll Jahn ,5 26,2a Bakkmo Kvikk v e. Lappe Troll ,6 25,7a Vollanfrøkna hp e. Elding SEK ,1 29,2a Annen i Svenskt Kallblodskriterium 1999 ROMERIKS TULLA f ,8 / avkom 68-72, inkl.: 68 Dale Tulla hp e. Sjur , premie 75 Norheim Piril v e. Sabo Piril , Norheim Gotti hp e. Siljan Baus ,3 31,1a premie Annen i Jarlsbergs Hoppechampionat Fjerde i Norsk Travderby Gotti hp e. Glup Mor til Høgda Glupen 24,6a / og Korell Stjerna 24,8a / Skeimo Stjerna hp e. Nordli Svarten ,4 28,2a Sæve Tulla hp e. Myllargutten ,6 34,3a Skøydonna hp e. Donn Piril ,3 28,0a premie Annen i Jarlsbergs Midtsommerløp og femte i Norsk Travderby Kleppedonna hp e.alm Rigel ,1 28,9a Ognøy Sjefen v e. Sjefen ,0 27,0a Skøymin h e. Pilmin ,6 28,2a Kåret 86 Skøy Trolla hp e.troll Jahn ,6 36,1a Kjelding v e. Elding ,3 23,3a Eldbjørn v e. Elding ,7 26,6a Sjurgylla hp e. Sjur ,5 36,1a Donn Rikke hp e. Donno , Totentulla hp e.televinn , Innmelder informerer: Har fulgt DNTs Kvalitetssikring av oppdrett Innmelder: Terje Suvatne, Bjelle Ålefjær, 4634 Kristiansand

20 Victory Party (us) 3,1:55.2f USD Thai Madelene 18,8 / 17,5a THAI MADONNA N brun hoppe f. 12. juni Valley Victory (us) 3,1:55.3m USD Raging Sam (us) 2,2:03.4m USD 550 Zoot Suit (us) 3,1:58.1m USD Lexie Lobell (us) 19,5 / 13,0a Baltic Speed (us) 3,1:56m / USD Valley Victoria (us) 3,2:00.3f / USD Lindy s Crown (us) 4,1:54.4m / USD Min Flicka (us) Nevele Pride (us) 4,TT1:54.4m / USD Glad Rags (us) p.6,1:59f / USD Joie de Vie (us) 3,1:56.3m / USD Lamb Chop Lobell (us) 6 THAI MADELENE f avkom 04-07: 04 Thai Super Leeds h e.tap In 06 Thai Pin Ball v e.the Bad Boy 07 Thai Madonna hp e.victory Party LEXIE LOBELL (us) f avkom 92-98: 92 Adelene Match hp e. Caribbean Sea ,6 12,7a Annen i Walhalla-Løpet Annen i Dronningpokalen og Jærløpet Tredje i N.M Baronchelli h e. Starchip Entrprise ,2 14,5a Designed Victory hp e.alf Palema ,1 13,9a French Design v e. Biesolo ,7 11,1a Vinner av Anders Jahres Pokalløp 2007 og Klosterskogens Eliteløp Norgesrekordsetter 95 Thai Boon hp e. Kosar ,4 14,8a Thai Avenue v e.ata Star L ,8 15,3a Thai Madelene hp e. Zoot Suit ,8 17,5a LAMB CHOP LOBELL (us) f avkom 84-05, inkl.: 84 Lodestar Lobell (us) v e. Speedy Somolli USD ,1:56m Lexie Lobell (us) hp e. Joie de Vie ,5 13,0a Leanna Lobell (us) hp e. Joie de Vie 93 Spirit Of Troy (us) h e.armbro Iliad USD ,1:59h Larigan Joe (us) h e. Joie de Vie USD ,1:59.3m Lord Zodiac (s) v e. Lord Of All SEK ,7 15,7a Eola Vick (s) hp e.texas SEK ,4 13,5a Egon Vic (s) v e. Buvetier d Aunou SEK ,9 12,7a Seth Amok (s) h e.and Arifant SEK ,3 12,9a LAMB CHOP (us) f ,2:09m / USD avkom 64-82, inkl.: 66 Dinette (us) hp e.valiant Rodney USD ,2:05f 75 Stellas Pride (us) hp e. Nevele Pride USD ,TT2:04.4m Fortune Sund (s) v e. Prakas SEK ,1 14,3a Cafeteria (us) h e. Nevele Pride USD ,TT2: Snack Bar (us) h e. Nevele Pride SEK ,9 12,2a Avlshingst Vinner av forsøk til Elitloppet og tredje i finalen Tea Room (us) hp e. Nevele Pride 88 High Noon Tea (us) hp e. Speedy Crown Mor til avlshingsten Tony Oaks (us) 3,1:55.1s / USD Gum Ball (us) h e. Speedy Crown SEK ,5 3,1:55.3m Avlshingst Vinner av Elitloppet og Criterium de Vitesse de la Côte d Azur Caffeinated (us) hp e. Baltic Speed USD ,1:59.2f Delmonico (us) h e. Circo USD ,1:59.3m O B s Sonata (us) hp e. Songcan 88 Without A Song (us) hp e. Flak Bait USD ,1:57m Shipps Davi (us) hp e. Shipps Speed USD ,1:58.2s Baltic Sonata (us) h e. Baltic Speed USD ,1:56.2m Avlshingst Vinner kval. Hambletonian Stakes Lamb Chop Lobell (us) hp e. Songcan 82 OB s Shy Cutlet (us) hp e. Songcan USD 37 3,Q2:07.1q Speedy Gambit (us) h e. Speed In Action USD ,1:57.2f El Borracho (us) v e. Giant Victory USD ,1:57.2s Loco Speed (us) v e. Program Speed USD ,1:57.1h Innmelder opplyser: Morstammen til bl.a. French Design, Snack Bar og Elitloppsvinneren Gum Ball. Røntget fri for løse biter Innmelder: Siv T. Bergsligen,Ytstebrødveien 358, 4370 Egersund 25

FORUS AUKSJON 2013. Lørdag 29. juni. Scandic Stavanger Forus

FORUS AUKSJON 2013. Lørdag 29. juni. Scandic Stavanger Forus FORUS AUKSJON 2013 Lørdag 29. juni Scandic Stavanger Forus FORUS AUKSJON 2013 Forord Velkommen til Forus-auksjonen 2013! Kan noe bli en tradisjon etter tre ganger? På Forus mener vi det og det er med glede

Detaljer

Bjerke travbane Fredag 6. september og lørdag 7. september.

Bjerke travbane Fredag 6. september og lørdag 7. september. Bjerke travbane Fredag 6. september og lørdag 7. september. Forord Välkommen till årets Klasseløpsauksjon 2013 Över 160 hästar skall auktioneras ut under två dagar. Detta visar på att våra uppfödare tycker

Detaljer

Bjerke Travbane Fredag 7. september og lørdag 8. september Kr 50

Bjerke Travbane Fredag 7. september og lørdag 8. september Kr 50 Bjerke Travbane Fredag 7. september og lørdag 8. september Kr 50 Forord Velkommen til Klasseløpsauksjon 2012 Över 170 hästar skall auktioneras ut under två dagar. Detta visar på att våra uppfödare tycker

Detaljer

Folkehestauksjonen 2013

Folkehestauksjonen 2013 Folkehestauksjonen 2013 Folkehesten Forord Velkommen til Folkehestauskjonen 2013 For andre år på rad lyktes Folkehesten med å kvalifisere inn deltagere til årets største løp for 3-årige hester, Norsk Travkriterium.

Detaljer

Folkehesten Nord-Norge 2015

Folkehesten Nord-Norge 2015 Nr. 11/2015 L2 hesteguiden.com Folkehesten Nord-Norge 2015 Folkehesten Nord-Norge starter i 2. løp! JACKPOT i V65! kr. 249 397,- ekstra i sekserpotten! Lørdag 9. mai (se tidsskjema side 2) Krysses av L2

Detaljer

LØRDAG. Kjell Håkonsens minneløp F.W. Ramslands minneløp T R A V P R O G R A M. 25. oktober 2014 kl. 13.30. NESTE LØPSDAG 4. november kl. 18.

LØRDAG. Kjell Håkonsens minneløp F.W. Ramslands minneløp T R A V P R O G R A M. 25. oktober 2014 kl. 13.30. NESTE LØPSDAG 4. november kl. 18. T R A V P R O G R A M LØRDAG 25. oktober 2014 kl. 13.30 Kjell Håkonsens minneløp.w. Ramslands minneløp jorårets vinner Broadway Legs og Geir Mikkelsen jorårets vinner riskus og Eirik Høitomt NR 34-2014

Detaljer

1955-2015. Lørdag. 22. august 2015 kl. 13.00

1955-2015. Lørdag. 22. august 2015 kl. 13.00 Lørdag 22. august 2015 kl. 13.00 1955-2015 Nr. 23/2015 kr. 25, Sponsorer: Hallingdal Tråvlag MA Bygg Buskerud AS Hadding Elektro AS - Spekeloftet Skistua Hemsedal Regionrådet Hallingdal Flå Bil og Traktor

Detaljer

Drammen Travbane. Kick Off. Lørdag 3. mars kl. 13.30. Ludvig Nilsens Minneløp Arne Sems Minneløp. kl 12.00. Folkehesten DRAMMEN. Nr. 7/2012 kr.

Drammen Travbane. Kick Off. Lørdag 3. mars kl. 13.30. Ludvig Nilsens Minneløp Arne Sems Minneløp. kl 12.00. Folkehesten DRAMMEN. Nr. 7/2012 kr. Lørdag 3. mars kl. 13.30 Drammen Travbane Nr. 7/2012 kr. 25, Kick Off Folkehesten DRAMMEN kl 12.00 Ludvig Nilsens Minneløp Arne Sems Minneløp Tipsmøte kl 13.00 NESTE LØPSDAG: Tirsdag 6. mars kl. 13.30

Detaljer

LØRDAG 23. MAI NM AMATØRER

LØRDAG 23. MAI NM AMATØRER Nr. 12/2015 LØRDAG 23. MAI NM AMATØRER JACKPOT i V65! kr. 430 489,- ekstra i sekserpotten! vizuelli.no Innlevering V65 innen kl 18.15 Innlevering V5 innen kl 19.15 Innlevering DD innen kl 19.35 L2 (se

Detaljer

Onsdag 20. august - 1. løp 18.30 Innlevering V65 kl 19.00 - V5 kl 20.06 - DD kl 20.28 VG+ løpet - Raja Mirchis hoppeserie - TGN-serien

Onsdag 20. august - 1. løp 18.30 Innlevering V65 kl 19.00 - V5 kl 20.06 - DD kl 20.28 VG+ løpet - Raja Mirchis hoppeserie - TGN-serien Nr. 68/0 Kr:.- hesten rter i e k l o F a on, st l a v A e, jerk 7. løp. Onsdag 0. august -. løp 8.0 Innlevering V6 kl 9.00 - V kl 0.06 - DD kl 0.8 VG+ løpet - Raja Mirchis hoppeserie - TGN-serien NESTE

Detaljer

PÅSKETRAVET KLOSTERSKOGEN TRAVBANE. Lørdag 4. april kl. 13.30. I dag kan du vinne 22 millioner i V75-spillet Neste løpsdag: Fredag 16. april kl. 18.

PÅSKETRAVET KLOSTERSKOGEN TRAVBANE. Lørdag 4. april kl. 13.30. I dag kan du vinne 22 millioner i V75-spillet Neste løpsdag: Fredag 16. april kl. 18. www.klosterskogen.no Nr. 09/2015 r. 25,- nå på facebook! LOSTERSOGEN TRAVBANE PÅSETRAVET Lørdag 4. april kl. 13.30 Første start kl. 13.50 - Innlev. V5 kl. 14.10 - V75 kl. 15.00 - V4 kl. 16.06 - DD kl.

Detaljer

Damenes dag! Folkehesten Nord-Norge 2014. Lørdag 23. august fra kl. 17.00. Krysses av L2 for bane

Damenes dag! Folkehesten Nord-Norge 2014. Lørdag 23. august fra kl. 17.00. Krysses av L2 for bane L Nr. /04 Folkehesten Nord-Norge 04 Damenes dag! Lørdag 3. august fra kl. 7.00 Krysses av L for bane Innlevering V65 innen kl 8.5 Innlevering V5 innen kl 9.5 Innlevering DD innen kl 9.35 Neste løpsdag

Detaljer

LØRDAG. Sørlandets. 29. august. TRAVPARK Kristen T. Gundersens æresløp. Gavepremier fra Fjordline i alle løp

LØRDAG. Sørlandets. 29. august. TRAVPARK Kristen T. Gundersens æresløp. Gavepremier fra Fjordline i alle løp T R AV P R O G R A M LØRDAG Sørlandets 29. august TRAVPARK Kristen T. Gundersens æresløp Start 1. løp kl. 13.50 V5A kl. 14.10 V75 kl. 15.00 V4 kl. 16.06 DD kl. 16.48 Gavepremier fra Fjordline i alle løp

Detaljer

LØRDAG. 29. november 2014 kl 13.00 løpsdag 47. Pris kr 20,- K.N. Stensrud Æresløp Dnt s Høstfinale 3 åringer. Seaborn Simona.

LØRDAG. 29. november 2014 kl 13.00 løpsdag 47. Pris kr 20,- K.N. Stensrud Æresløp Dnt s Høstfinale 3 åringer. Seaborn Simona. ENDELIG V75 PÅ LEANGEN! LØRDAG 29. november 2014 kl 13.00 løpsdag 47 Amanda Robertsen og Jomar Blekkan er favoritter med Seaborn Simona Jærvsørappen K.N. Stensrud Æresløp Dnt s Høstfinale 3 åringer Ponniløp

Detaljer

FACEBOOK - YOUTUBE WWW.BIRITRAV.NO foto: hesteguiden.com. Biri Trav AS - Postboks 124-2832 Biri - Tlf: 61 18 78 88 - epost: biri@rikstoto.

FACEBOOK - YOUTUBE WWW.BIRITRAV.NO foto: hesteguiden.com. Biri Trav AS - Postboks 124-2832 Biri - Tlf: 61 18 78 88 - epost: biri@rikstoto. Nr. 19/2015 - Kr. 25.- FACEBOOK - YOUTUBE WWW.RITRAV.NO foto: hesteguiden.com Hitchcock og Malin berås - vinnere av biri all round 2014 Biri Trav AS - Postboks 124-2832 Biri - Tlf: 61 18 78 88 - epost:

Detaljer

LØRDAG SCANDIC LØPET SPAREBANKEN VEST STAYERLØP GAUTE GUDMESTADS ÆRESLØP KR. 25,- T R A V P R O G R A M. 2. mai 2015 kl. 13.

LØRDAG SCANDIC LØPET SPAREBANKEN VEST STAYERLØP GAUTE GUDMESTADS ÆRESLØP KR. 25,- T R A V P R O G R A M. 2. mai 2015 kl. 13. KR. 25,- T R A V P R O G R A M LØRDAG 2. mai 2015 kl. 13.00 SCANDIC LØPET SPAREBANKEN VEST STAYERLØP GAUTE GUDMESTADS ÆRESLØP ENTRÉ: VOKSNE KR. 50,- BARN KR. 30,- NESTE LØPSDAG - 12. mai kl. 18.00 NR 15-2015

Detaljer

Gullsmed Husebys Montèløp

Gullsmed Husebys Montèløp Nr. 21/2015 Kr. 25, Gratis p til de so rogram m opp på møter banen! Varmingsinfo fra Ole Jonny Solberg www.momarken.no Tirsdag 21. juli kl. 18.20 Første start 18.20. Innlev. V65 kl. 18.50 V5 kl. 19.58

Detaljer

RESTAURANT JARLSBERG GRAND PRIX

RESTAURANT JARLSBERG GRAND PRIX 1 RESTAURANT JARLSBERG GRAND PRIX Vi reåpner vår restaurant på Jarlsberg og presenterer i samarbeid med Stange Gård en helt ny matopplevelse. Årets meny består av spennende buffè-konsepter med smaker fra

Detaljer

MANDAG. Folkehesten Cherubino starter! Leangens 3 årsserie kbl. 27. april 2015 kl. 18.15 - løpsdag 17. Pris kr 25,- 1. løp start kl. 18.

MANDAG. Folkehesten Cherubino starter! Leangens 3 årsserie kbl. 27. april 2015 kl. 18.15 - løpsdag 17. Pris kr 25,- 1. løp start kl. 18. MANDAG 27. april 2015 kl. 18.15 - løpsdag 17 Folkehesten Cherubino starter! Leangens 3 årsserie kbl. Pris kr 25,- V65 innlevering 18.45 V5 Innlevering 19.48 DD innlevering 20.16 1. løp start kl. 18.15

Detaljer

TIRSDAG. Ulsrud Tea mot Art Nattfari, Rinde Kvikken og Komnes Judo i V65-2. Netherlee s Dream møter Loral J., Benjamin As, Kathy Hooves og

TIRSDAG. Ulsrud Tea mot Art Nattfari, Rinde Kvikken og Komnes Judo i V65-2. Netherlee s Dream møter Loral J., Benjamin As, Kathy Hooves og KR. 5,- T R A V P R O G R A M TIRSDAG 14. april 015 kl. 18.15 Ulsrud Tea mot Art Nattfari, Rinde Kvikken og Komnes Judo i V65- Netherlee s Dream møter Loral J., Benjamin As, Kathy Hooves og Thai Cartier

Detaljer

Fredag 24. august kl. 18.00 Første start kl. 18.30 V65 kl. 19.00 V5 kl. 20.05 DD kl. 20.45

Fredag 24. august kl. 18.00 Første start kl. 18.30 V65 kl. 19.00 V5 kl. 20.05 DD kl. 20.45 Nr. 8/0 Kr., Brad De Veluwe/Tuomas Korvenoja vinner av Ulf Thoresens Minneløp 0. www.jarlsberg-travbane.no Fredag. august kl. 8.00 Første start kl. 8.0 V kl. 9.00 V kl. 0.0 DD kl. 0. NESTE LØPSDAG: Torsdag

Detaljer

Mandag. Drammen Travbane. Buskerud Travforbunds dag. Spennende løp med dobbel V5! Årets første løp i DNTs Unghestserie. www.drammentravbane.

Mandag. Drammen Travbane. Buskerud Travforbunds dag. Spennende løp med dobbel V5! Årets første løp i DNTs Unghestserie. www.drammentravbane. Mandag 6. 8. februar mai kl. 7.00 8.00 Drammen Travbane Nr. Nr. 8/0 5/0 kr. 5, Buskerud Travforbunds dag Spennende løp med dobbel V5! Årets første løp i DNTs Unghestserie neste NESTE LØpSDAG: LØPSDAG:

Detaljer

Lørdag 13. juni - 1. løp 13.30 Innlevering V5 kl 14.10 - V75 kl 15.00 - V4 kl 16.06 - DD kl 16.48

Lørdag 13. juni - 1. løp 13.30 Innlevering V5 kl 14.10 - V75 kl 15.00 - V4 kl 16.06 - DD kl 16.48 Inngang kr 100 Nr. 48/2015 Kr: 25.- Varmingsinfo fra Ole onny Solberg VG & Finn Tack nordisk ponnimesterskap Spenters æresløp Vinvaras æresløp DNTs Auksjonsløp randy blir vår favoritt i DNTs Auksjonsløp

Detaljer

Biri Trav AS - Postboks 124-2832 Biri - Tlf: 61 18 78 88 - epost: biri@rikstoto.no. Fredag 24.juli 2015

Biri Trav AS - Postboks 124-2832 Biri - Tlf: 61 18 78 88 - epost: biri@rikstoto.no. Fredag 24.juli 2015 Nr. 18/2015 - Kr. 25.- FACEOOK - YOUTUE WWW.RITRAV.NO Fantasy d Estino starter i ergen lørdag 25.juli. Les mer på side 35! foto: iri Trav AS/klg iri Trav AS - Postboks 124-2832 iri - Tlf: 61 18 78 88 -

Detaljer

FREDAG. Midtsommertravet Orkdal Tråvpark. 20. juni 2014 kl. 18.00. Trøndelagspokalen Bork Rigels Æresløp 1. avd DNT s Unghestserie.

FREDAG. Midtsommertravet Orkdal Tråvpark. 20. juni 2014 kl. 18.00. Trøndelagspokalen Bork Rigels Æresløp 1. avd DNT s Unghestserie. FREDAG 20. juni 2014 kl. 18.00 Trøndelagspokalen Bork Rigels Æresløp 1. avd DNT s Unghestserie Midtsommertravet Orkdal Tråvpark Pris kr 20,- Innlevering 18.30 Innlevering 19.41 Innlevering 20.03 1 Velkommen

Detaljer

DRAMMEN OG OPLAND TRAVSELSKAP / HURUM OG STRØMM TRAVKLUBB S LOKALKJØRING PÅ DRAMMEN TRAVBANE

DRAMMEN OG OPLAND TRAVSELSKAP / HURUM OG STRØMM TRAVKLUBB S LOKALKJØRING PÅ DRAMMEN TRAVBANE PROGRAM DRAMMEN OG OPLAND TRAVSELSKAP / HURUM OG STRØMM TRAVKLUBB S LOKALKJØRING PÅ DRAMMEN TRAVBANE LØRDAG 16. MARS 2013 KL. 13.00 Program kr 20,- STYRET I DRAMMEN OG OPLAND TRAVSELSKAP: LEDER: NESTLEDER:

Detaljer

Vinner Duo Trippel Plass. 2010: 5-2 -1-0 -0-30,0v - 37 000 2009: 0-0 -0-0 -0-0

Vinner Duo Trippel Plass. 2010: 5-2 -1-0 -0-30,0v - 37 000 2009: 0-0 -0-0 -0-0 Start ca. kl..0. LØP 0 Gule Rappfots Æresløp Montéløp Kaldblods 00 m. Tillegg 0 m ved vunnet 00.000 kr., 0 m ved 00.000 kr. --årige høyest 00.000 kr., åpent for alle montelisenser. Premier: 0.000-.000-.000-.000-.000-(.000)

Detaljer

Tirsdag 11. august kl. 18.20

Tirsdag 11. august kl. 18.20 Nr. 1/2015 Krysses av L4 for bane DAGENS HOVEDSPONSOR: Inngang inkl. program kr. 50, www.kalabanen.com Tirsdag 11. august kl. 18.20 Første start kl. 18.20. Innlev. V65 kl. 18.50 V5 kl. 19.58 DD kl. 20.20

Detaljer

BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk

BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk START ANDELSLAG OG BLI HESTEEIER I et andelslag investerer du pengene i drømmer, spenning, gleder, opplevelser og sosialt felleskap til en brøkdel av

Detaljer

Drammen Travbane. 6. februar kl. 18.00. Buskerud Travforbunds dag. 7. april 2015 kl. 13.30. Årets første løp i DNTs Unghestserie

Drammen Travbane. 6. februar kl. 18.00. Buskerud Travforbunds dag. 7. april 2015 kl. 13.30. Årets første løp i DNTs Unghestserie Mandag Tirsdag 6. februar kl. 18.00 7. april 2015 kl. 13.30 rammen Travbane Nr. Nr. 11/2015 5/2012 kr. 25, Buskerud Travforbunds dag Neste løpsdag: Tirsdag 14. april 2015 kl. 13.30 Årets første løp i NTs

Detaljer