Program. Derbyauksjon 2008 Lørdag 6. september på Bjerke Travbane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program. Derbyauksjon 2008 Lørdag 6. september på Bjerke Travbane"

Transkript

1 Program Derbyauksjon 2008 Lørdag 6. september på Bjerke Travbane Visning i boksene kl Visning i visningsringen kl V75 kjøring kl Første utrop kl Siste utrop ca

2 Forord Velkommen til Derbyauksjon 2008 Hestehandel er et begrep som gjerne brukes i dagligdagstale om mer enn bare det å kjøpe seg en hest noen oppfatter begrepet som negativt, vi oppfatter det som positivt! For åttende året på rad arrangerer vi åringsauksjon for begge raser, og interessen er større enn noensinne fra oppdretternes side hele 131 åringer tilbys ved årets auksjon! Vi tillater oss å skryte av at vi har formidlet mange gode hestehandler i løpet av disse åtte årene. Auksjonsformen er etter vårt skjønn en ærlig og redelig måte å formidle en hestehandel på alle auksjonshestene er kvalitetssikret for kjøperne og det er stilt krav til at åringene skal være innmeldt til Kriteriet og Derby. Selv med 97 åringer for salg i 2007 (35 flere enn i 2006), ble 78 av dem solgt (80%) for totalt 7 millioner kroner. Dette var nesten en dobling av totalomsetningen sammenlignet med 2006 og gjennomsnittsprisene for solgte hester økte med , til ,. I år med hele 131 åringer som skal under hammeren, ligger alt til rette for å slette alle tidligere rekorder. Unghestsatsingen i DNT s regi har blitt ytterligere forsterket i år. DNT s Unghestserie er utvidet med ca. 1 million kroner i tillegg til nyskapningen DNT s Vårserie og Høstfinale som også bidrar med ca ,. I 2008 vil ca. 20 millioner kroner bli fordelt på de norskfødte 3-åringene.Ytterligere midler vil bli tilført til neste år, og vi tror på en positiv effekt av dette både i form av et bedre oppdrett og bedre auksjonspriser. Vi takker på forhånd alle oppdretterne som også i år har gitt oss anledning til å tilby mange fine åringer på denne auksjonen. Norsk oppdrett drives stort sett i liten skala over det ganske land, og auksjonen er derfor en viktig salgskanal for mange. Det er likevel gledelig å konstantere at flere av våre største oppdrettere også velger Derbyauksjonen år etter år når de skal selge sine unghester. Til potensielle kjøpere vil vi understreke at enten du har stor eller liten lommebok, så er det mulig å realisere drømmen om å bli hesteeier.andelslag er også en ypperlig form å eie hest på. Flere stykker går da sammen og investerer i en hest. Dette gir delte utgifter, men minst like stor glede! DNT ønsker alle en god auksjon! Per-Ole Tysland Auksjonsansvarlig 5

3 Søknad om kreditt Derbyauksjon 2007 Etternavn Fornavn Adresse Postadresse Personnr. Tlf. privat Mobiltlf. Arbeidsgiver Ansatt ant. år Årslønn Undertegnende gir Det Norske Travselskap (DNT) rett til å ta en kredittsjekk hvis det er ønskelig. Denne kreditten gjelder som en betalingsutsettelse i 10 ti dager fra 6. september Beløpet må innbetales i sin helhet innen 10 ti dager til bankkonto Kreditten gjelder som en betalingsutsettelse, og hesten vil ikke bli overdratt til ny eier før kjøpesummen er innbetalt i sin helhet til DNT. Beløpet forrentes med 1 % pr. påbegynt måned. Renter løper fra utbetaling og forfaller til betaling månedlig. Lånegiver kan endre rentesatsen med 1 en måneds skriftlig varsel. Renter skal betales etterskuddsvis. Kredittaker vedtar at gjelden med tillegg av renter og omkostninger, herunder eventuelle inndrivningskostnader, ved mislighold kan inndrives uten søksmål i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens 7-2. Ved mislighold av innvilget kreditt, forbeholder DNT seg retten til å innkreve utestående beløp fra undertegnedes hesteeier-/lisens konto. Eksempelvis premie- og oppdretterpenger. Alle søkere må være over 18 år. Legg ved kopi av gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort). Undertegnede bekrefter at alle opplysninger er korrekte. Dato Underskrift kredittsøker Søknaden sendes: Det Norske Travselskap, v/regnskapsavdelingen, Postboks 194 Økern, 0510 Oslo eller faks innen

4 Finansiering av auksjonskjøpet Kontant betaling: Om ikke annet er avtalt, skal alle kjøp skje mot kontant betaling (se 12 i «Auksjonsvilkår») Hele kjøpesummen skal da innbetales. Som kontant betaling regnes sedler eller bankremisser. Avtalt kreditt: Auksjonsarrangøren (DNT) kan på forhånd gi 10 dagers kreditt til utvalgte kjøpere. Utnyttes kreditten skal et særskilt gjeldsbrev undertegnes før hesten utleveres. Selgerkreditt: Selgere som er på auksjonen kan innvilge kreditt til kjøper. Dette avgjør hver enkelt selger selv, etter at han/hun vet hvem kjøperen er. I slike tilfeller skal håndpenger innbetales kontant tilsvarende 10 % av kjøpesummen, dog minimum ,. Restoppgjøret skal finne sted i løpet av de to påfølgende virkedager. Dersom selger godkjenner kreditten kan hesten utleveres umiddelbart. Dersom selger ikke godkjenner kreditten, blir hesten oppstallet for kjøpers regning inntil hele oppgjøret er mottatt, senest to virkedager etter auksjonen. Hesten utleveres ikke før hele beløpet er betalt. Dersom ikke kjøpet er oppgjort innen forfall (i løpet av to virkedager), har DNT rett til å gjøre følgende: 1. Heve kjøpet: Kjøper skal betale 10 % av kjøpesummen, dog minimum , i erstatning til selger 2. Inndrive kjøpesummen til fulle: DNT vil rettslig inndrive kjøpesummen for selger For begge typer selgerkreditt skal et særskilt gjeldsbrev undertegnes. Spontankjøp: Dersom du gjør et spontankjøp på auksjonen og ikke har kontanter eller innvilget kreditt, og heller ikke får innvilget selgerkreditt, må du henvende deg til en annen kjøper slik at denne kan overta kjøpet i kommisjon for deg. Den kjøperen som overtar kjøpet i kommisjon er ansvarlig for innbetaling til auksjonsarrangøren (DNT). 7

5 Det Norske Travselskap Ønsker alle en riktig trivelig Derbyhelg i Oslo! Det Norske Travselskap, Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Tlf Faks Les dette før du byr på auksjonshestene Minste bud på auksjonshestene er NOK , Fra , til , er størrelsen på alle overbud 2.000, eller 3.000, Fra , til , er størrelsen på alle overbud 5.000, Over , er størrelsen på alle overbud , Det er naturligvis mulig å begynne budgivningen på et høyere bud enn minstebudet på kr , 8

6 Auksjonsvilkår Auksjonen arrangeres av Det Norske Travselskap (DNT). DNT forbeholder seg retten til å velge ut hester blant de påmeldte til auksjonen. 2 Selgeren har ansvaret for hesten fram til hammerslaget, deretter har kjøperen ansvaret for hesten. Selgeren er ansvarlig for utlevering av hesten til kjøper. Transport til auksjonsstedet skjer med egen transport og på selgers bekostning, og transport fra auksjonsstedet skjer på kjøpers bekostning. 3 Påmeldte hester står vederlagsfritt oppstallet på Bjerke Travbane fra fredag 5. september kl til søndag 7. september kl DNT påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader som skjer i den tiden hesten er oppstallet i gjesteboks på Bjerke Travbane. 4 Hestene skal vises i god form og kondisjon. Hest som etter auksjonsveterinærens mening er uskikket å selges på auksjonen, skal avvises. Helseattest, høyst 7 dager gammelt i original, skal følge med hesten auksjonsdagen. Attesten skal leveres til auksjonssekretariatet ved ankomst. Hestens identitet vil kontrolleres ved ankomst med mikrochipavleser. 5 Hesten selges i den stand den forefinnes ved hammerslaget. Resultater av røntgenundersøkelsen må medbringes på auksjonsdagen og leveres i sekretariatet ved ankomst. Innmelder er ansvarlig for at opplysningene fra undersøkelsen er korrekte. 6 Påmeldingsgebyr er kr 3000, pr. hest. Om hester uteblir p.g.a. akutt eller smittsom sykdom som kan dokumenteres på DNTs helseattest, pålegges selger ikke gebyr. Uteblir hesten av andre årsaker, eller om ikke gyldig helseattest blir sendt DNT, ilegges innmelder et gebyr på kr Ved sykdom må helseattesten være DNT i hende senest 6. september kl

7 Auksjonsvilkår Hestene blir auksjonert i nummerrekkefølge etter katalogen. Laveste utropspris er NOK Den som avgir det høyeste budet, er kjøper. Enhver budgiver må sørge for å stille seg i auksjonarius' synsfelt og gi godt synlig tegn innenfor de anviste budområder. Ved like bud eller tvist om hvem som innehar det høyeste bud, har auksjonslederen rett til å velge. Auksjonsledelsen må kontaktes umiddelbart dersom et salg/kjøp vil påklages. Auksjonarius kan i slike tilfeller velge om ny budgivning skal finne sted etter siste ordinære katalognummer. 8 Hvis selger selv får høyeste bud på egen hest, vil 5% salær tilfalle budprisen hvis denne overstiger NOK DNT er ansvarlig for innkreving av kjøpesum etter budgivningen er over. Eiendomsretten overdras til kjøper først når hele kjøpesummen er betalt til DNT og overdragelsen er nedtegnet på hestens originalsertifikat. 10 Ved salg til utenlandsk kjøper plikter oppdretter å samtykke i at hest kan registreres i annet land enn Norge. 11 Oppstår det tvist eller reklamasjon, skal dette føres direkte mellom kjøper og selger. DNT påtar seg ikke ansvar for eventuelt feilaktige opplysninger gitt om den enkelte auksjonshest. 12 Om ikke annet er avtalt, skal alle kjøp skje mot kontant betaling. Dersom kreditt er innvilget, vil hesten bli forsikret i Gjensidige NOR Forsikring av DNT til en verdi tilsvarende kjøpesum for kjøpers regning. 13 DNT krever ikke salær på kjøpesummen. Dersom selger er momspliktig, er kjøpesummen inkludert merverdiavgift.avgifter ilagt av DNT i forbindelse med omregistrering, eksport, opprettelse av pseudonym etc. vil bli belastet kjøper. 10

8 Alfabetisk liste over auksjonshestene Varmblods Antonio d'estino 113 Arc Cox 27 Be My Olivia 9 Be My Princess 50 Be My Sophie 81 Biondi 38 Boggy Crescent 108 Boggy Michell 70 Boggy Victoria 36 Borzoi 94 Brigand 62 Bring It On 53 Callisto 20 Continental Woman 61 Cool Response 42 Disneygirl 101 Diva Arvells 69 Don Julio 71 Elken Lad 30 Elken Vienne 33 Famous Tile 119 Fiery Tile 104 Fighting Superb 55 Fill The Bank 100 Fillizia 86 Fiona Filiokus 23 Free Rolls 103 Goldsister 28 H.M. Monocerus 77 Harbour L. 4 High Eleven L. 80 Hills Legend 79 How I am 131 J.T.'s Gold 111 Just Say Superb 3 Just Superb 110 K.L.M. Prego 34 K.L.M. Skyline 117 Kalland Bar 52 Kalland Turbo 63 Knekt Boti 35 Krakartau 67 Leon West 15 Linderlane G.T. 107 Maddie Layne 76 Miami Joy 118 Mimic Story 8 Most Wanted One 78 Mountain Queen 74 My Number One 45 Olle Palema 66 Paco Halbak 75 Paymaster 26 Pine Pine G.T. 16 Prestile 49 Princess Fightline 130 Pure Red 12 Rebella Donna 89 Roberto Bonanza 92 Saronni 122 Sir Valley C.B. 128 Sky Lulo G.G. 56 Smoke On The Water 46 Stony River 116 Support Her 13 Support Him 114 Sweet Chapelle 109 Sweet Mate 7 Taran 123 Tarantino 2 Teodor Barsk 18 Thai Elegance 31 Thai Jasmine 90 Thai Katie 105 Thai Lightning 97 Thai Lilac 64 Thai Madonna 6 Thai Orlando 125 Thai Photo 57 Thai Platina 47 Thymian 37 Tigerlily 59 Timetodream 82 Tourbillon 121 Tres Jolie 22 Trinitro 84 Trivento 41 Troubador G.T. 95 Tuttalaforza 99 Usnooze Ulooze 91 Value G.T. 72 Writing Hall 87 Zandras Rebell 60 Kaldblods Art Kjarvald 19 Bjelleguten 5 Bol Faxa 25 Bovis Rambo 93 Brenne Balder 32 Brenne Vinni 83 Dotterud Freddy 29 Engelen 40 Erix Balder 126 Fiffen 98 H.M. Norne Rose 96 H.M.Verdandi 11 Hellin Faxa 102 Huldre Malvin 129 Huldre Mort 51 Huldre Møy 112 Juve Sjefen 65 Kim 106 Lykkje Faksa 54 Lykkje Oleanne 120 Lykkje Reidunn 21 Rosa Mi 115 Skogbryn Viktor 14 Skogfaks 127 Storm Lydia 48 Stumne Jippi 124 Tangen Jerkeld 85 Tangen Sara 58 Tekno Leika 24 Tina Elken 10 Torsby Snerta 39 Tronjaolava 73 Tysvær Allan 43 Tysvær Sølvi 17 Valle Alfa 88 Valle Arn 1 Vilja Elken 44 Ylvruna 68 11

9 Alfabetisk liste over mødre Varmblods Agria Racing 84 Aino Lady 16 Alice Jones 36 Always My Starlite 42 Always Pay 26 Ana Thella 27 Ann Amor 45 Annie Layne 76 Artisane 13 Astrid Toft 70 Babette Tilly 47 Bentley 38 Cash Paid 71 Catzee 86 Cherry Lane 20 Classical Stile 49 Cosmo Wave 63 Cosy Match 114 Country Road 66 CR Angel Wings 104 CR Shenandoah Dawn 95 Crystal Wave 52 Diva's Photo 59 Dust Of Devotion 91 Eight Eleven L. 80 Elken Secret 33 Elken Twenty 30 Fling 35 Florida Flukt 125 Grappeuse 109 Gretels Promise 101 Hilary Hilander 99 Hill Ninette 79 Hill's Classic 110 Hot'n Sweet 7 How To Be 131 Ines de Marancourt 116 Inger Karsk 74 Inlaid Pine 121 Insomnia 82 Invisib L. 4 Jewel Sund 75 Jive Dancing 62 June Six 18 Just Say Hello 3 K.L.M. Goldie 105 K.L.M. See Bye Fly 117 Keystone Sibling 50 Keystone Sybil 61 Kissable 28 Knight's Scarlet 94 Lace San 122 Leone Selected 15 Lilac Lane 64 Linder T. 107 Liveyourlifefree 103 Lornalot Kash 67 Loulou Bonanza 92 Melba Ås 41 Minnetonka 100 Monroe 2 Ms Striking 78 Negrita Nego 34 Nettie Win 8 Nikita Stensbæk 81 Obsession 9 Olala 22 Orions Hilda 55 Perfect Gal 123 Prima Victory 31 Princess Charm 113 Princess Gill 87 Raindance Lobell 57 Real Princess 119 Ricci Hornline 69 Rootbound 12 Roxima Ås 130 Royal Salute 89 Shogun's Sunshine 111 Sky Dancer 56 Southern Extremity 128 Staro Real Thing 46 Strictly Love 23 Tagmar 118 Taxi Genova 77 Thai Madelene 6 Thai Orchid 90 Twilight Star 108 Valuta G.T. 72 Windrose F.C. 37 Yankee Bailey 53 Yankee Busibidi 97 Zandra Hill 60 Kaldblods Alm Tana 19 Brenne Stjerna 83 Ellil 88 Elydia 48 Fraun Stjerna 39 Frk. Fiffi 98 Gullterna 32 Gyllperla 5 Helisokka 11 Juve Mai 65 Komnes Glans 29 Korra 106 Lannem Sylvia 115 Lappleika 24 Nebbenes Faxa 102 Overskeid Ili 96 Pålnett 25 Pasa Pernille 112 Rigeldolly 21 Rosali 93 Ruskelisjura 51 Slogum Bra 85 Slogum Vår 58 Snerta Elken 44 Snerttina 10 Sølv Mai 17 Spang Anja 43 Spang Oleanne 120 Storsjø Trolla 126 Stumne Smil 124 Suleika 129 Svartana 40 Sviterna 1 Toddy Frøkna 127 Tronja 73 Venger Tora 14 Ylblesa 54 Ylvina 68 12

10 Alfabetisk liste over fedre Varmblods Alf Palema 66 Olle Palema Angus Hall 53 Bring It On 111 J.T. s Gold 87 Writing Hall Biesolo 75 Paco Halbak Blue Fighter 63 Kalland Turbo Buvetier d Aunou 113 Antonio d Estino 55 Fighting Superb 26 Paymaster Chipmate 3 Just Say Superb 7 Sweet Mate Cigar Bar 9 Be My Olivia 81 Be My Sophie 52 Kalland Bar 122 Saronni Coktail Jet 125 Thai Orlando Conway Hall 78 Most Wanted One Credit Winner 50 Be My Princess 119 Famous Tile 103 Free Rolls 105 Thai Katie Dahir de Prelong 34 K.L.M. Prego Dream Vacation 45 My Number One 16 Pine Pine G.T. Egon Lavec 91 Usnooze Ulooze Fast Photo 89 Rebella Donna 82 Timetodream Fill V 100 Fill The Bank 86 Fillizia Ganymede 110 Just Superb 49 Prestile 123 Taran 121 Tourbillon Gidde Palema 15 Leon West Goetmals Wood 13 Support Her Hot Chili Pepper 131 How I Am Jailhouse Jesse 67 Krakartau Jetstile 62 Brigand 33 Elken Vienne 41 Trivento Juliano Star 71 Don Julio Ken Warkentin 101 Disneygirl Likely Lad 70 Boggy Michell 30 Elken Lad 60 Zandras Rebell Lindy Lane 27 Arc Cox 117 K.L.M. Skyline 107 Linderlane G.T. 47 Thai Platina 72 Value G.T. Lulo Josselyn 23 Fiona Filiokus 118 Miami Joy 56 Sky Lulo G.G. More Chips 79 Hills Legend Muscles Yankee 104 Fiery Tile Pearsall Hanover 128 Sir Valley C.B. Pine Chip 59 Tigerlily Rite on Line 94 Borzoi 35 Knekt Boti 46 Smoke On The Water 22 Tres Jolie 84 Trinitro Rosemont Principal 95 Troubador G.T. Shogun Lobell 90 Thai Jasmine SJ s Caviar 31 Thai Elegance 64 Thai Lilac S J s Photo 28 Goldsister 4 Harbour L. 80 High Eleven L. 57 Thai Photo 99 Tuttalaforza Smasher 38 Biondi Spotlite Lobell 76 Maddie Layne Staro Showbiz 77 H.M. Monocerus 116 Stony River Super News 108 Boggy Crescent 18 Teodor Barsk Tagliabue 42 Cool Response Take Chances 8 Mimic Story 92 Roberto Bonanza Varenne 69 Diva Arvells Victory Abroad 36 Boggy Victoria 20 Callisto 61 Continental Woman 74 Mountain Queen 130 Princess Fightline 114 Support Him 109 Sweet Chapelle 2 Tarantino 37 Thymian Victory Party 97 Thai Lightning 6 Thai Madonna Whitesand Titan 12 Pure Red 13

11 Alfabetisk liste over fedre Kaldblods Alm Viktor 14 Skogbryn Viktor 124 Stumne Jippi 88 Valle Alfa Bokli Eld 102 Hellin Faxa Elding 5 Bjelleguten 68 Ylvruna H.G. Balder 126 Erix Balder 98 Fiffen 21 Lykkje Reidunn 115 Rosa Mi 73 Tronjaolava Jærvsøfaks 25 Bol Faxa 29 Dotterud Freddy 54 Lykkje Faksa Lome Elden 83 Brenne Vinni Lome Kongen 40 Engelen Moe Odin 127 Skogfaks 24 Tekno Leika Mørtvedt Jerkeld 19 Art Kjarvald 93 Bovis Rambo 32 Brenne Balder 106 Kim 85 Tangen Jerkeld 58 Tangen Sara 17 Tysvær Sølvi Norne 96 H.M. Norne Rose 11 H.M Verdandi Sjefen 65 Juve Sjefen 10 Tina Elken 44 Vilja Elken Storm Jo 48 Storm Lydia Åsajerven 129 Huldre Malvin 51 Huldre Mort 112 Huldre Møy 120 Lykkje Oleanne 39 Torsby Snerta 43 Tysvær Allan 1 Valle Arn 14

12 Omregningstabell mellom mile- og kilometertider 1: ,0 2: ,2 2: ,4 1: ,1 2: ,3 2: ,5 1: ,2 2: ,5 2: ,7 1: ,4 2: ,6 2: ,8 1: ,5 2: ,7 2: ,9 1: ,6 2: ,8 2: ,0 1: ,7 2: ,9 2: ,2 1: ,9 2: ,1 2: ,3 1: ,0 2: ,2 2: ,4 1: ,1 2: ,3 2: ,5 1: ,2 2: ,4 2: ,7 1: ,4 2: ,6 2: ,8 1: ,5 2: ,7 2: ,9 1: ,6 2: ,8 2: ,0 1: ,7 2: ,9 2: ,2 1: ,9 2: ,1 2: ,3 1: ,0 2: ,2 2: ,4 1: ,1 2: ,3 2: ,5 1: ,2 2: ,4 2: ,7 1: ,4 2: ,6 2: ,8 1: ,5 2: ,7 2: ,9 1: ,6 2: ,8 2: ,0 1: ,7 2: ,9 2: ,2 1: ,8 2: ,1 2: ,3 1: ,0 2: ,2 2: ,4 1: ,1 2: ,3 2: ,5 1: ,2 2: ,4 2: ,7 1: ,3 2: ,6 2: ,8 1: ,5 2: ,7 2: ,9 1: ,6 2: ,8 2: ,0 1: ,7 2: ,9 2: ,2 1: ,8 2: ,1 2: ,3 1: ,0 2: ,2 2: ,4 1: ,1 2: ,3 2: ,5 1: ,2 2: ,4 2: ,7 1: ,3 2: ,6 2: ,8 1: ,5 2: ,7 2: ,9 1: ,6 2: ,8 2: ,0 1: ,7 2: ,9 2: ,1 1: ,8 2: ,1 2: ,3 1: ,0 2: ,2 2: ,4 1: ,1 2: ,3 2: ,5 1: ,2 2: ,4 2: ,6 1: ,3 2: ,6 2: ,8 1: ,5 2: ,7 2: ,9 2: ,6 2: ,8 2: ,0 2: ,7 2: ,9 2: ,8 2: ,1 2: ,0 2: ,2 2: ,1 2: ,3 15

13 Slik leser du auksjonskatalogen 1. Hestens katalognummer, navn, registreringsnummer, farge, kjønn og fødselsdato 2. Hestene stamtavle i tre ledd. Fra venstre mot høyre kommer foreldre, besteforeldre og oldeforeldre 3. Morens navn, fødselsår, antall avkom, avkomsperiode. Samtlige av morens avkom er listet opp. 4. Mormors navn. Fødselsår, antall avkom, avkomsperiode. Ikke alle avkom er nødvendigvis listet opp. Produksjonen listes videre med tredje, og noen ganger fjerde og femte mor nedover på siden. 5. Avkom er oppført med fødselsår, navn, kjønn, far, grunnlag, rekord volte og auto, antall starter, antall seirer, antall andreplasser og antall tredjeplasser dersom denne informasjon er tilgjengelig. Hvis hoppene igjen er mor til gode avkom, vil dette avkommet være oppført med innrykk.amerikanske rekorder er alle satt med autostart og er alltid vinnertider. For hester importert til Norge er bestetidene fra Nord-Amerika oversatt til kilometertider. Kun innkjørt i norske kroner er angitt uten valutaforkortelse. DKK = danske kroner, EUR= Euro, USD = amerikanske dollar og SEK= svenske kroner. Kun norskfødte hester mangler nasjonalitetsbetegnelse bak navnet. (ca) = Canada, (d) = Tyskland (Deutschland), (dk) = Danmark, (sf) = Finland, (f) = Frankrike, (I) = Italia, (nl) = Nederland, (s) = Sverige, (us) = USA, 6. Ytterligere opplysninger gitt av innmelder, samt innmelders navn, adresse, postadresse og poststed. 7. Forkortelser foran amerikanske rekorder:tt = Time Trial, Q = Qualifier, p = rekord satt som passgjenger. Forkortelser etter amerikanske rekorder angir banestørrelse som rekorden ble satt på: m = 1609m bane, f = 1000m bane, h= 800m bane, s= 1408m bane, z = 1609 m bane med en sving, q = 1206m bane, M= rekord satt i monté-løp 8. Se egen tabell for omregning mellom kilometertider og miletider. All tekst med forbehold om evt. trykkfeil 16

14 Coktail Jet (f) 13,6/10,7a EUR Classical Stile (s) 17,7/20,7a SEK CLASSICAL STILE (s) f avkom 99-01: 99 Lazy Creek (s) h e. Spotlite Lobell 00 Bonestile hp e.turbo Thrust 01 Jetstile h e. Coktail Jet 1. JETSTILE N brun hingst f. 31. mai Quouky Williams (f) 16,9/14,2a EUR Armbro Galmour (us) Crown Sweep (us) 3,1:56.3m USD Geraldine Broline (us) 3,1:58.2m USD Fakir du Vivier (f) 16,2/14,8a / EUR Dolly Williams (f) 19,7 / EUR Super Bowl (us) 3,1:56.2 / USD Speedy Sug (us) 2,T2:04.1 / USD 560 Speedy Crown (us) 3,1:57.1m / USD Superior Sweep (us) 3,1:58.3m / USD Bonefish (us) 3,1:58.1m / USD Flying Princess (us) 3,TT2:03.2m / USD GERALDINE BROLINE (us) f avkom 86-01: Vinner av Merrie Annabelle Trot Triompe D'arc (us) h e. Super Bowl EUR ,3 13,8a Tour D'argent (s) hp e. Super Bowl SEK ,4 15,0a Petit Riche (s) v e. Kosar SEK ,6 16,2a Coach House (s) h e. Sandy Bowl SEK ,4 14,9a Harem King (s) h e. Smokin Yankee ,7 14,6a War Steed (s) h e. Larabello 91 King Of The Track (s) v e. Speedy Somolli EUR ,8 13,8a The Bad Boy (s) h e. Speedy Somolli SEK ,5 11,5a Vinner av Bjerke Cup Tredje i Criterium de Vitesse de la Cote d Azur og Kymi Grand Prix Here Comes A Star (s) hp e. Speedy Somolli SEK ,6 22,0a Classical Stile (s) hp e. Crown Sweep SEK ,7 20,7a Queen Of Queens (s) hp e. Kosar 96 To Fast For You (s) v e. Kosar SEK ,9 15,9a Monday Morning (s) h e. Smasher SEK ,4 17,9a More Champagne (s) hp e.turbo Thrust SEK ,3 14,8a Mind Your Manners (s) hp e. Dahir De Prelong 01 Not In The Mood (s) h e. Mr.Vic FLYING PRINCESS (us) f avkom 80-97: 80 Flying Broline (us) hp e. Bonefish 87 Flying High (us) v e. Speedy Crown USD ,1:59.3f Aerostar One (us) h e. Speedy Crown USD ,1:56.1m Geraldine Broline (us) hp e. Bonefish USD ,1:58.2m Hazel Broline (us) hp e.texas 86 Lorraine Broline (s) hp e. Netted SEK ,5 16,0a Neck Broline (s) v e. Snack Bar SEK ,7 15,4a Tsar Broline (s) v e. Nuclear Kosmos SEK ,4 14,4a Warlord Broline (s) v e. Giant Chill ,8 14,4a Invit Broline (us) h e. Nevele Pride EUR ,3 12,6a Avlshingst 85 Victorious (us) hp e. Bonefish USD Lillis Broline (s) v e. Bonefish SEK ,6 15,1a Officer Broline (s) h e. Pershing SEK ,7 14,6a President Broline (s) h e. Pershing SEK ,5 13,8a Regent Broline (s) h e. Speedy Somolli SEK ,5 13,6a Supreme Broline (s) hp e. Speedy Somolli SEK ,8 15,2a Villevalle Victory (s) h e. Sugarcane Hanover SEK ,4 16,0a Princess Spring (s) hp e. Giant Chill SEK ,0 14,8a Viscount Broline (s) v e. Giant Chill SEK , Air Broline (s) hp e. Giant Chill SEK , Innmelder opplyser: Oppdrettet på kalkrike beiter i Asker. Mye håndtert. Innmelder: Per Erik Hagen, Hogstadveien 49, 1383 Asker 6 17

15 1 Åsajerven 22,0 / 22,2a Sviterna 34,1 / 36,3a VALLE ARN N svart hingst f. 30. juni Jærvsøfaks (s) 20,5 / 17,9a SEK Sindy Vinter 31,1 / 27,7a Glup 25,1 / 24,8a Svitina 33,8 / 33,5a Trollfaks 25,5 / SEK Jærvsø Anna (s) Atom Vinter 21,5a / Norheim Sindy Pilmin 30,7 / Glunta 33,4 / Spenter 29,3 / Stenina 36,4 / SVITERNA f avkom 93-07: 93 Svifot h e. Rappfot 94 Dublan Stina hp e. Dublan SEK ,0 30,1a Annen i STC:s Guldtäcke Svivinn v e.atom Vinter ,5 24,5a Vinner av rikstotoløp og annen i Adolf Idsøes Æresløp Svit Frøkna hp e. Helmin Rigel ,3 30,2a Esvi hp e. Elding ,6 31,4a Vinner av DNTs Unhestserieløp i juni og september Annen i Norsk Oaks og tredje i Norsk Hoppekriterium Valle Terna hp e. Metsgar 03 Mijomi hp e. Kjølstad Jo ,8 29,9a Valle Odin v e. Moe Odin ,9 27,9a Valle Viktor h e. Elding ,8 31,1a Valle Sol hp e. Spikeld Godkjent mønstringsløp ,4vm 06 Valle Svita hp e. Lome Kongen 07 Valle Arn h e. Åsajerven SVITINA f avkom 83-90, inkl.: 83 Stina Jerker hp e. Jerker 88 Glupson v e. Glup SEK , Gnistmin v e.trons Trollmin ,6 30,7a Gullpjokken h e. Dublan ,8 27,1a Stina Rigel hp e.alm Rigel 93 Brevik Jenta hp e. Lappe Troll ,5 32,7a Sviterna hp e. Glup ,1 36,3a STENINA f avkom 67-81, inkl.: 72 Svitina hp e. Spenter ,8 33,5a Torstjerna hp e. Prins Jerker , Rigelstjern v e.alm Rigel ,9 32,6a Grimsokka hp e. Grim Sylfiden ,2 32,3a Troll Stina hp e.troll Jahn ,2 36,9a Torelan v e. Dublan ,9 28,5a Trolltana hp e.troll Jahn ,3 27,9a Eval v e. Elding SEK ,8 27,0a Vicline hp e. Ulsrud Egon ,2 27,3a Tormina hp e. Glup ,3 30,6a Granli Gutten v e.alm Hellin ,3 28,1a Vinner av løp i DNTs Unghestserie juni Annen i kval. til Norsk Travkriterium (fjerde i finalen) 79 Stentana hp e. Sentan ,5 30,5a Stenmin h e. Pilmin ,9 27,9a UNDRA f avkom 56-62, inkl.: 56 Vindra hp e. Molvin 64 Fundi hp e. Steggbest , Reitfun hp e. Reitlappen ,8 33,6a Stenina hp e. Stegg , Flyndra hp e.tordenfly , premie 72 Ingbjørg hp e.vikarauen ,1 35,2a Bjørklia Pålle h e. Lapp Lars ,4 25,6a Kåret 20 Innmelder: Nils Ø.Vallesether, Reinsvoll, 2840 Reinsvoll

16 Victory Abroad (us) 3,1:54.4f USD Monroe 19,6 / 20,5a TARANTINO N brun hingst f. 12.april Valley Victory (us) 3,1:55.3m USD Intercontinental (us) USD 20 Armbro Goal (us) 3,1:54.3m USD Harmony Staro (s) 21,6 SEK Baltic Speed (us) 3,1:56m / USD Valley Victoria (us) 3,2:00.3f / USD Chiola Hanover (us) 3,1:57.4q / USD Pert Flirt (us) Speedy Crown (us) 3,1:57.1m / USD Armbro Flight (us) 3,1:59f / USD Nevele Pride (us) 4,TT1:54.4m / USD Silent Era (us) 2 MONROE f avkom 05-07: 05 Redford h e. More Chips 06 Shootist h e. Rite On Line Godkjent mønstringsløp ,9 07 Tarantino h e.victory Abroad HARMONY STARO (s) f avkom 93-03, inkl.: 93 Harmony Crown (d) hp e. Lindy s Crown SEK ,6 17,7a Queen Harmony (d) hp e. Giant Chill EUR ,1 16,4a Sir Napoletano (d) v e. Napoletano EUR ,6 13,6a Monroe hp e.armbro Goal ,6 20,5a Nitomite v e.arnaqueur ,6 19,0a Poindexter h e. Sierra Kosmos Død 2004 SILENT ERA (us) f avkom 83-99, inkl.: 84 Era Of Pride (us) v e. Nevele Pride USD ,2:00.2f Fishing Hole (us) hp e. Bonefish 97 Effi Poppelgård (dk) hp e. Balanced Image ,3 15,9a Lucky Buck h e. Buckaroo K ,2 14,2a Vinner av Norsk Travkriterium og HKH Prinsesse Märtha Louises Pokalløp Jens Poppelgård (dk) v e. Mr Flirt SEK ,4 13,9a Harmony Staro (s) hp e. Nevele Pride SEK , Astor Are (s) v e. Lord Of All EUR ,0 16,4a 96 Screen Play (s) h e. J R Broline SEK ,1 13,1a Silent Jolene (s) hp e. Self Confident EUR ,8 13,8a KEYSTONE STARLET (us) f ,2:01.4m / USD avkom 72-83, inkl.: 73 Starlet s Flower (us) hp e. Florican 83 Greenness (us) h e. Doublemint USD ,2:01h Ilford Staro (s) hp e. My Nevele SEK ,7 14,1a Tredje i Breeders Crown 1991 og kval. til svensk Travderby Ball Belle (us) hp e. Florican 78 Flory Messenger (us) hp e.arnie Almahurst USD ,2:02.2f Express Ride (us) h e. Super Bowl EUR ,1:53m Avlshingst Vinner av Peter Haughton Memorial Svensk Elithingst 88 Carry The Message (us) h e. Royal Prestige USD ,1:57.1m Avlshingst 93 Express It (us) h e. Supergill EUR ,0 12,8a Avlshingst 95 Harry s Bar (us) h e.armbro Goal USD ,1:58.1m Avlshingst Vinner av Peter Haughton Memorial International Chip (us) h e. Pine Chip USD ,1:57m Avlshingst 84 Bellfish (us) hp e. Bonefish 92 Callit Class (s) v e. Callit SEK ,8 13,2a Web Fish (s) hp e. Self Confident EUR ,7 15,6a Caribbean Sea (us) h e. Baltic Speed EUR ,8 12,8a Avlshingst 91 Ringmaster Bi (I) h e. Royal Prestige EUR ,5a Avlshingst 77 Star Investment (us) hp e. Speedy Scot USD ,TT1:56.3m Verdensrekordsetter som 2-åring 86 Fish Stock (us) hp e. Bonefish 97 Goalfish (us) v e.armbro Goal USD ,1:53.4m Vinner av Yonkers Trot Silent Era (us) hp e.arnie Almahurst Innmelder opplyser: Tarantino er harmonisk, både i eksteriør og lynne. Fikk fjernet en bit i venstre has 4/7. Er startberettiget i Svensk Breeders Crown. Shootist ble solgt på auksjonen i fjor under navnet Sylvester for , står hos PD Holtung. Innmelder: Tone Wirkola, Kvakstad Gård, Boks 84, 1867 Båstad 21

17 3 Chipmate (us) 3,1:55.3m USD Just Say Hello (s) 16,5 / 15,5a JUST SAY SUPERB N mørkbrun hingst f. 28. april Pine Chip (us) 4,TT1:51m USD Reel Fish (us) 3,2:00.1m USD Spotlite Lobell (us) 3,1:55m USD Sorcery Hanover (us) 23,2 / 16,4a SEK Arndon (us) 3,TT1:54m / USD Pine Speed (us) 3,2:08.1h / USD Bonefish (us) 3,1:58.1m / USD Tarport Lady Ann (us) 3,2:03f / USD Speedy Somolli (us) 3,1:55m / USD Spotlite Hill (us) 2,2:01.1m / USD Super Bowl (us) 3,1 :56.2m / USD Sweet Laughter (us) 2,2:05.2q / USD JUST SAY HELLO (s) f avkom 04-07: 04 Kisstheboysgoodbye hp e. Rosalind s Guy ,8 16,4a Casawee h e. Power To Charm , Caramel h e. Home Alone 07 Just Say Superb h e. Chipmate SORCERY HANOVER (us) f avkom 94-03, inkl.: 95 Nobil Laughter (s) hp e. Kosar SEK ,5 20,6a Freedom Beach v e. David Raymond ,9 15,6a Just Say Hello (s) hp e. Spotlite Lobell ,5 15,5a Keep Smiling (s) hp e. Kosar ,1 18,0a Madame Rochas (s) hp e. Spotlite Lobell ,1 15,1a SWEET LAUGHTER (us) f avkom 85-01, inkl.: 85 Sweetbowl Hanover (us) hp e. Super Bowl 90 Royal Font (us) hp e. Royal Prestige USD Tremendous Hit (us) v e. Giant hit USD ,1:53.4m Sorcery Hanover (us) hp e. Super Bowl SEK ,2 16,4a Swagger Hanover (us) h e. Super Bowl USD ,1:55.4f Serious Hanover (us) h e.american Winner USD ,1:54.3m Avlshingst 96 Swanee Hanover (us) hp e.american Winner 00 Solicitor Hanover (us) v e. Sierra Kosmos USD ,Q1:55f Surpassing Hanover (us) h e. Sierra Kosmos USD ,1:57.4f Sweet Deal Hanover (us) v e.american Winner USD ,1:53s Spedita Hanover (us) hp e. Donerail USD ,1:56.4s TARPORT LADY ANN (us) f ,2:03f / USD avkom 73-91, inkl.: 73 Tarport Leah (us) hp e. Hickory Pride USD ,TT2:00.3m Tarport Bridget (us) hp e. Speedy Crown USD ,1:59f Earthquake (us) h e. Supergill USD ,1:56.2m Avlshingst 75 Frenzy (us) hp e. Speedster 80 Tarport Frenzy (us) hp e. Nevele Pride USD ,1:56.1m Vinner av Gran Premio Orsi Mangelli og Hambletonian Oaks To The Gate (us) h e. Speedy Crown EUR ,7 11,3a Avlshingst 90 King Lavec (s) h e. Speedy Crown SEK ,5a Avlshingst 77 Trout (us) hp e. Bonefish 94 Spawning (us) hp e.t V Yankee 98 SJ s Caviar (us) h e. S J s Photo USD ,1:53.4m Avlshingst Vinner av Canadian Trotting Classic og Stanley Dancer Trot Reel Fish (us) hp e. Bonefish USD ,2:00.1m Foreign Waters (us) hp e. Homesick 90 Toss Out (us) h e. Supergill EUR ,1:54.1m Avlshingst 02 Flawless Bluestone (us) hp e. Donerail USD ,Q1:53.4m Royal Bait (us) hp e. Royal Prestige USD ,Q2:00.3m Peaceful Way (ca) hp e.angus Hall USD ,1:51.4m Vinner av Goldsmith Maid Trot 2003, Delvin Miller Memorial 2004 og Breeders Crown Fishing Clinic (us) v e.armbro Goal USD ,1:53.1s Sweet Laughter (us) hp e. Speedy Scot USD ,2:05.2q Mistress Ann (us) hp e.armbro Goal USD ,2:06.4f Mr Eero (ca) v e. Conway Hall EUR ,4 10,5a Innmelder opplyser: Gått på utegang i vinter og hingstebeite i sommer. Regelmessig hovpleie og markkurer. Mye håndtert. Har fulgt DNTs kvalitetssikring av oppdrett. Innmelder: Ingar Hagen, Skredderstuen, 2335 Stange

18 S J s Photo (us) 5,1:53m USD Invisib L. 18,3 / 15,4a HARBOUR L. N brun hingst f. 26. juni Photo Maker (us) 8,1:55.2f USD Sassy Jane (us) 3,2:03.1f USD Cumin (us) 3Q1:57.1m USD Sea Queen (us) 3,2:00.3h USD Yankee Bambino (us) 3,1:59m / USD Waynette (us) 7,2:03.1f / USD Kawartha Mon Ami (us) 2,2:02.3f / USD Lady Jane (us) 4,2:03.2f / USD Super Bowl (us) 3,1:56.2m / USD Ginger Lobell (us) 3,2:01.2m / USD Bonefish (us) 3,1:58.1m / USD Duenna (us) 3,1:56.3m / USD INVISIB L. f avkom 03-08: 03 Davidia L. hp e. Felix Santana ,8 16,3a Easytorun L. v e. Felix Santana Godkjent mønstringsløp ,0vm 05 Faraway L. v e. Egon Lavec Godkjent mønstringsløp ,7vm 06 Galant L. h e. Gidde Palema 07 Harbour L. h e. S J s Photo 4 SEA QUEEN (us) f avkom 91-05, inkl.: 91 Sea Flirt (us) hp e. Baltic Speed USD ,2:01.2f Ocean Breeze (us) hp e. Super Bowl 02 Old Maid Hall (us) hp e. Conway Hall EUR ,2 12,0a Vinner av Treåringseliten 2005, Fyraåringseliten og Ina Scots Ära Tredje i Ulf Thoresens Minneløp Lighthouse (us) hp e. Cumin 02 Enlightened (us) v e. Enjoy Lavec USD ,1:58.3f Sea Salt (us) v e. Cumin USD ,1:57.1m Killer Whale (us) h e. Malabar Man USD ,1:54.3m Bell Bottoms (us) hp e. Cumin USD ,1:57.1m Landlubber (s) hp e. Malabar Circle Ås SEK ,9 14,8a Invisib L. hp e. Cumin ,3 15,4a Lavend L. hp e.victor Victor ,8 17,5a DUENNA (us) f avkom 86-01, inkl.: Vinner av Hambletonian Stakes Sea Queen (us) hp e. Bonefish USD ,2:00.3h Donna Wanna (us) hp e. Speedy Crown ,4 15,3a Tyrannosaurus Rex (us) h e. Speedy Crown USD ,1:59m Vinner av kval. til Peter Haughton Memorial Guardian Angel (us) h e. Speedy Crown USD ,1:57.1q Spicy Princess (us) hp e. Cumin p.usd The Prince of Don (us) v e. Donerail USD ,1:57.4m Showchick (us) hp e. Donerail USD ,1:59.1f Fox Valley Cayenne (us) h e. International Chip USD ,1:56.1m Amah (us) hp e. Cumin USD ,1:56m Nanny Fine (us) hp e. Donerail USD ,1:58.4m Mr Touchdown (us) v e. Super Bowl ,9 13,4a LA SOUBRETTE (us) f ,2:08f / USD avkom 76-96, inkl.: 78 Viva La Difference (us) hp e. Speedy Count USD ,2:05.2f Svensk Elitsto 82 Love Letter (s) hp e. Speedy Somolli USD ,2:00m Gift Box (us) h e. Meadow Road USD ,1:57.3q Avlshingst 83 French Connection (us) hp e. Zoot Suit 89 Paul Trot (s) h e. Rosalind s Guy SEK ,6 13,4a 84 Black and White (s) v e. Zoot Suit SEK ,0 13,0a Vinner av Svenskt Mästerskap Tredje i Harper Hanovers Lopp Duenna (us) hp e. Green Speed USD ,1:56.3m Jungle Queen (us) hp e. Speedy Somolli USD ,1:58.1f Klipspringer hp e. Banker Hall USD ,1:57m Perfect Mate (us) hp e. Speedy Crown USD ,1:58.4m Annen i Merrie Annabelle Trot The Firm (I) h e. Quito de Couronne EUR ,1a Innmelder informerer: Operert ut en bit høyre kode bak og en bit venstre kode bak i juni 08. Ellers frirøntget. Innmelder: Stall Lea Avlssenter, Sandnesvegen 32, 4050 Sola 23

19 5 Elding 26,4 / 23,6a Gyllperla 32,0 / 31,4a BJELLEGUTEN N mørkbrun hingst f. 17. mai Rappfot 28, Elnett 27,9 / 29,5a Nordli Svarten 22,3 / 21,6a Gyllstjerna 28,4 / 26,7a Granvar 34,1 / Stjernefrid 37,5 / Jerker 31,2 / Tyra 35,7 / Ilmin 22,2a / Nordli Tulla 31,6a / Toddy 24,8 / Gyllsjura GYLLPERLA f avkom: 07 Bjelleguten h e. Elding GYLLSTJERNA f avkom 99-03, inkl.: 99 Gyllperla hp e. Nordli Svarten ,0 31,4a Mardon Brando h e. Sjefen , Gyllstjern v e. Spikeld ,3 30,5a GYLLSJURA f avkom 88-96, inkl.: 88 Svart Troll h e.troll Jahn ,6 35,4a Gyllstjerna hp e.toddy ,4 26,7a Bakkmo Mona hp e. Bakkmo Rauen ,1 28,0a SJURGYLLA f ,1a / avkom 78-85, inkl.: 82 Bakkmo Raua hp e. Sandsværprinsen ,7 32,6a Bakkmo Rauen v e. Dublan ,3 27,3a Tidl. kåret 92 Bakkmo Bjørn v e. Lappe Troll ,9 30,0a Bakkmo Stjernen h e. Elding ,6 26,9a Bakkmo Jerker v e. Jerker ,5 31,4a Gyllsjura hp e. Eldon 85 Bakkmo Blessa hp e. Ullnix ,2 34,0a Vollansvarten v e.troll Jahn ,5 26,2a Bakkmo Kvikk v e. Lappe Troll ,6 25,7a Vollanfrøkna hp e. Elding SEK ,1 29,2a Annen i Svenskt Kallblodskriterium 1999 ROMERIKS TULLA f ,8 / avkom 68-72, inkl.: 68 Dale Tulla hp e. Sjur , premie 75 Norheim Piril v e. Sabo Piril , Norheim Gotti hp e. Siljan Baus ,3 31,1a premie Annen i Jarlsbergs Hoppechampionat Fjerde i Norsk Travderby Gotti hp e. Glup Mor til Høgda Glupen 24,6a / og Korell Stjerna 24,8a / Skeimo Stjerna hp e. Nordli Svarten ,4 28,2a Sæve Tulla hp e. Myllargutten ,6 34,3a Skøydonna hp e. Donn Piril ,3 28,0a premie Annen i Jarlsbergs Midtsommerløp og femte i Norsk Travderby Kleppedonna hp e.alm Rigel ,1 28,9a Ognøy Sjefen v e. Sjefen ,0 27,0a Skøymin h e. Pilmin ,6 28,2a Kåret 86 Skøy Trolla hp e.troll Jahn ,6 36,1a Kjelding v e. Elding ,3 23,3a Eldbjørn v e. Elding ,7 26,6a Sjurgylla hp e. Sjur ,5 36,1a Donn Rikke hp e. Donno , Totentulla hp e.televinn , Innmelder informerer: Har fulgt DNTs Kvalitetssikring av oppdrett Innmelder: Terje Suvatne, Bjelle Ålefjær, 4634 Kristiansand

20 Victory Party (us) 3,1:55.2f USD Thai Madelene 18,8 / 17,5a THAI MADONNA N brun hoppe f. 12. juni Valley Victory (us) 3,1:55.3m USD Raging Sam (us) 2,2:03.4m USD 550 Zoot Suit (us) 3,1:58.1m USD Lexie Lobell (us) 19,5 / 13,0a Baltic Speed (us) 3,1:56m / USD Valley Victoria (us) 3,2:00.3f / USD Lindy s Crown (us) 4,1:54.4m / USD Min Flicka (us) Nevele Pride (us) 4,TT1:54.4m / USD Glad Rags (us) p.6,1:59f / USD Joie de Vie (us) 3,1:56.3m / USD Lamb Chop Lobell (us) 6 THAI MADELENE f avkom 04-07: 04 Thai Super Leeds h e.tap In 06 Thai Pin Ball v e.the Bad Boy 07 Thai Madonna hp e.victory Party LEXIE LOBELL (us) f avkom 92-98: 92 Adelene Match hp e. Caribbean Sea ,6 12,7a Annen i Walhalla-Løpet Annen i Dronningpokalen og Jærløpet Tredje i N.M Baronchelli h e. Starchip Entrprise ,2 14,5a Designed Victory hp e.alf Palema ,1 13,9a French Design v e. Biesolo ,7 11,1a Vinner av Anders Jahres Pokalløp 2007 og Klosterskogens Eliteløp Norgesrekordsetter 95 Thai Boon hp e. Kosar ,4 14,8a Thai Avenue v e.ata Star L ,8 15,3a Thai Madelene hp e. Zoot Suit ,8 17,5a LAMB CHOP LOBELL (us) f avkom 84-05, inkl.: 84 Lodestar Lobell (us) v e. Speedy Somolli USD ,1:56m Lexie Lobell (us) hp e. Joie de Vie ,5 13,0a Leanna Lobell (us) hp e. Joie de Vie 93 Spirit Of Troy (us) h e.armbro Iliad USD ,1:59h Larigan Joe (us) h e. Joie de Vie USD ,1:59.3m Lord Zodiac (s) v e. Lord Of All SEK ,7 15,7a Eola Vick (s) hp e.texas SEK ,4 13,5a Egon Vic (s) v e. Buvetier d Aunou SEK ,9 12,7a Seth Amok (s) h e.and Arifant SEK ,3 12,9a LAMB CHOP (us) f ,2:09m / USD avkom 64-82, inkl.: 66 Dinette (us) hp e.valiant Rodney USD ,2:05f 75 Stellas Pride (us) hp e. Nevele Pride USD ,TT2:04.4m Fortune Sund (s) v e. Prakas SEK ,1 14,3a Cafeteria (us) h e. Nevele Pride USD ,TT2: Snack Bar (us) h e. Nevele Pride SEK ,9 12,2a Avlshingst Vinner av forsøk til Elitloppet og tredje i finalen Tea Room (us) hp e. Nevele Pride 88 High Noon Tea (us) hp e. Speedy Crown Mor til avlshingsten Tony Oaks (us) 3,1:55.1s / USD Gum Ball (us) h e. Speedy Crown SEK ,5 3,1:55.3m Avlshingst Vinner av Elitloppet og Criterium de Vitesse de la Côte d Azur Caffeinated (us) hp e. Baltic Speed USD ,1:59.2f Delmonico (us) h e. Circo USD ,1:59.3m O B s Sonata (us) hp e. Songcan 88 Without A Song (us) hp e. Flak Bait USD ,1:57m Shipps Davi (us) hp e. Shipps Speed USD ,1:58.2s Baltic Sonata (us) h e. Baltic Speed USD ,1:56.2m Avlshingst Vinner kval. Hambletonian Stakes Lamb Chop Lobell (us) hp e. Songcan 82 OB s Shy Cutlet (us) hp e. Songcan USD 37 3,Q2:07.1q Speedy Gambit (us) h e. Speed In Action USD ,1:57.2f El Borracho (us) v e. Giant Victory USD ,1:57.2s Loco Speed (us) v e. Program Speed USD ,1:57.1h Innmelder opplyser: Morstammen til bl.a. French Design, Snack Bar og Elitloppsvinneren Gum Ball. Røntget fri for løse biter Innmelder: Siv T. Bergsligen,Ytstebrødveien 358, 4370 Egersund 25

løp! Totalt har de kjørt inn ca. kr. 1,5 mill. Support Him er sin mors første avkom. Vises i banen ca. klokka: 14.15 14.30 Nr.skilt: Rosa nr.

løp! Totalt har de kjørt inn ca. kr. 1,5 mill. Support Him er sin mors første avkom. Vises i banen ca. klokka: 14.15 14.30 Nr.skilt: Rosa nr. Navn: Support Him Født: 2007 Far: Victory Abroad Mor: Cosy Match Morfar: Prakastian Kommentarer: Cosy Match sine søsken har alle startet og vunnet løp! Totalt har de kjørt inn ca. kr. 1,5 mill. Support

Detaljer

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: 1600-1999 meter Mellomdistanse: 2000-2499 meter Langdistanse: fra og med 2500 meter

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: 1600-1999 meter Mellomdistanse: 2000-2499 meter Langdistanse: fra og med 2500 meter 5-6 i Reglement for travsport i Norge; Norsk rekord for travhest Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd som vinnertid av norskfødt travhest i godkjent travløp arrangert etter reglement vedtatt

Detaljer

List Hingster Antall bedekte/ Antall ferdigregistrerte

List Hingster Antall bedekte/ Antall ferdigregistrerte 000 Bedekningsår 000-00 000 (født 00) Alm Svarten Ara Svarten Bodbæckspålle Bork Rigel Braute Briskeby Gutten Buås Svarten Elding Engli Svarten Eng Svarten Friggbest Golan Grans Trygg Haaps Rolan Hvatt

Detaljer

List Hingster Antall bedekte/ Antall ferdigregistrerte

List Hingster Antall bedekte/ Antall ferdigregistrerte 000 Bedekningsår 000-00 000 (født 00) Active Bowler Alv Richcrop Anders Crown Armbro Kissed Armbro Plush B.Gent L. Bicycle Boss Is Back Brief Encounter Capital Idea Cherry Superb Crysta's Best Dell Ridge

Detaljer

Thai Magic Foto: Arild Hansen

Thai Magic Foto: Arild Hansen Thaihester.no Thai Magic Foto: Arild Hansen Kat # 49 Thai Magic Hingst e. Ken Warkentin u. Ann's Chinadoll e. Pine Chip KEN WARKENTIN var en absolutt topphest som satte verdensrekord og ble kåret til årets

Detaljer

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: meter Mellomdistanse: meter Langdistanse: fra og med 2500 meter

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: meter Mellomdistanse: meter Langdistanse: fra og med 2500 meter 5-6 i Reglement for travsport i Norge; Norsk rekord for travhest Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd som vinnertid av norskfødt travhest i godkjent totalisator- eller registrert premieløp

Detaljer

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: 1600-1999 meter Mellomdistanse: 2000-2499 meter Langdistanse: fra og med 2500 meter

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: 1600-1999 meter Mellomdistanse: 2000-2499 meter Langdistanse: fra og med 2500 meter 5-6 i Reglement for travsport i Norge; Norsk rekord for travhest Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd som vinnertid av norskfødt travhest i godkjent travløp arrangert etter reglement vedtatt

Detaljer

Rase/Alder Dato Bane Navn Distanse Proposisjon eldre varmblods 02.jan Kloster Prince Royals Minneløp 2100a eldre kaldblods 09.jan Leangen Troll Jahns

Rase/Alder Dato Bane Navn Distanse Proposisjon eldre varmblods 02.jan Kloster Prince Royals Minneløp 2100a eldre kaldblods 09.jan Leangen Troll Jahns Rase/Alder Dato Bane Navn Distanse Proposisjon eldre varmblods 02.jan Kloster Prince Royals Minneløp 2100a eldre kaldblods 09.jan Leangen Troll Jahns Æresløp 2140v flerklasse + godtgj. hp eldre kaldblods

Detaljer

Forus Trav AS. Postboks 70, 4064 Stavanger Tlf. 51 81 19 50 Faks: 51 81 19 49 www.forus-trav.no. Forus Trav AS. i samarbeid med Det Norske Travselskap

Forus Trav AS. Postboks 70, 4064 Stavanger Tlf. 51 81 19 50 Faks: 51 81 19 49 www.forus-trav.no. Forus Trav AS. i samarbeid med Det Norske Travselskap Forus Trav AS Postboks 70, 4064 Stavanger Tlf. 51 81 19 50 Faks: 51 81 19 49 www.forus-trav.no FORUS OPEN AUKSJON 2012 Forus Trav AS i samarbeid med Det Norske Travselskap Lørdag 30. juni Scandic Stavanger

Detaljer

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

Regler for hester meldt til Derbyauksjon på Bjerke som blir solgt på Forus 3/7 10

Regler for hester meldt til Derbyauksjon på Bjerke som blir solgt på Forus 3/7 10 Informasjon I Rogaland har vi lange tradisjoner i å oppdrette varm- og kaldblodshester. Mange nasjonale og internasjonale travstjerner har vokst opp i grønne Rogaland med mildt klima, gode beiter og snøfrie

Detaljer

Hellin Faxen 34år. rek. 1.22,6aK. 1 762 770 kr. Oppdretter: Kjell Arne Nilsen, Holmestrand Eier: Håkon Hermansen, Holmestrand

Hellin Faxen 34år. rek. 1.22,6aK. 1 762 770 kr. Oppdretter: Kjell Arne Nilsen, Holmestrand Eier: Håkon Hermansen, Holmestrand Hellin Faxen 34år. rek. 1.22,6aK. 1 762 770 kr. Oppdretter: Kjell Arne Nilsen, Holmestrand Eier: Håkon Hermansen, Holmestrand Faren, Elitehingsten Järvsöfaks (SE) (indeks 126) er en av tidenes aller beste

Detaljer

FORUS AUKSJON 2013. Lørdag 29. juni. Scandic Stavanger Forus

FORUS AUKSJON 2013. Lørdag 29. juni. Scandic Stavanger Forus FORUS AUKSJON 2013 Lørdag 29. juni Scandic Stavanger Forus FORUS AUKSJON 2013 Forord Velkommen til Forus-auksjonen 2013! Kan noe bli en tradisjon etter tre ganger? På Forus mener vi det og det er med glede

Detaljer

NÅ MED ØKTE PREMIER I V75

NÅ MED ØKTE PREMIER I V75 LØPSBULLETINEN NÅ MED ØKTE PREMIER I V75 JANUAR FEBRUAR 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no

Detaljer

Lindermann G.T. hesteguiden.com

Lindermann G.T. hesteguiden.com Kårede VARMBLODSHINGSTER 8 oppstallet i Norge Lindermann G.T. hesteguiden.com Forord Vi er godt i gang med en ny avlssesong. Som tidligere blir DNTs hingstekatalog for varmblodstravere ikke trykket, men

Detaljer

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS LØPSBULLETINEN JANUAR 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

LOKALKJØRING SØNDAG 8. FEBRUAR 2015 KL. 13.00

LOKALKJØRING SØNDAG 8. FEBRUAR 2015 KL. 13.00 PROGRAM KR. 10,00 LOKALKJØRING SØNDAG 8. FEBRUAR 2015 KL. 13.00 Åsrud Vilja Strykninger Varming må meldes før 1. senest løp, etter kl 12.00 3. på og løpsdagen 6. løp. på telefon 909 99 065 1.løp ÅSRUD

Detaljer

Bjerke Travbane Fredag 16. september og lørdag 17. september Kr 50

Bjerke Travbane Fredag 16. september og lørdag 17. september Kr 50 Bjerke Travbane Fredag 16. september og lørdag 17. september Kr 50 Forord Velkommen til Klasseløpsauksjonen 2011 Auksjon med historie Vi skal i år avholde den 11. åringsauksjonen på rad, og for andre gang

Detaljer

Muscles Wiking B.R. debuterer som norskoppstallet avlshingst i 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP. Hingstekatalog varmblodshingster

Muscles Wiking B.R. debuterer som norskoppstallet avlshingst i 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP. Hingstekatalog varmblodshingster Muscles Wiking B.R. debuterer som norskoppstallet avlshingst i 214 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hingstekatalog varmblodshingster 214 2 Det Norske Travselskaps hingstekatalog for varmblodshester 214 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STALLION ANALYSIS Muscles Wiking BR. Marloes Harkema

STALLION ANALYSIS Muscles Wiking BR. Marloes Harkema STALLION ANALYSIS Muscles Wiking BR Marloes Harkema Denne hingstanalysen av Muscles Wiking BR analyserer hans egenskaper, stamtavle og til en viss grad hans eksteriør og identifiserer avlshopper jeg forventer

Detaljer

DET NORSKE TRAVSELSKAP

DET NORSKE TRAVSELSKAP DET NORSKE TRAVSELSKAP Hingstekatalog varmblodshingster Juliano Star er far til fjorårets Derbyvinner, og står til avl i Norge. Det Norske Travselskaps hingstekatalog for varmblodshester Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap Det Norske Travselskap Hingstekatalog varmblodshingster 2012 Mr. Commissioner er den norskoppstallede hingsten som hadde mest innkjørt på treåringer i 2011. Det Norske Travselskaps hingstekatalog for varmblodshester

Detaljer

1. LØP Formrader 5 siste starter

1. LØP Formrader 5 siste starter Start ca. kl... LØ Formrader siste starter Gule remiekjøring remiekjøring Kaldblods årige med høyest poeng. m. Tillegg m. for årige. remier: 7...(.) kr. Vinner Tvilling Trippel lass : : Tot: TYSVÆR MARIT

Detaljer

Velkommen til Klasseløpsauksjonen 2010

Velkommen til Klasseløpsauksjonen 2010 Forord Velkommen til Klasseløpsauksjonen 2010 Jubileumsauksjon For tiende året på rad arrangerer vi åringsauksjon for begge raser, og interessen er større enn noensinne fra oppdretternes side hele 200

Detaljer

Hingstekatalog for varmblodshester 2011

Hingstekatalog for varmblodshester 2011 Hingstekatalog for varmblodshester 0 Gentle Star - Presentasjon av kårede varmblodshingster godkjent for bruk 0 - Liste over godkjente hingster for importsæd - Avkoms- og bedekningsstatistikk for alle

Detaljer

JEGERINNEN og travhesten i Norge

JEGERINNEN og travhesten i Norge JEGERINNEN JEGERINNEN og travhesten i Norge Jegerinnen er en 3 år gammel hoppe, av rasen varmblods. Det er to typer travraser i Norge, kaldblodshester og varmblodshester. Varmblodshesten er en lettere

Detaljer

Hingstekatalog for varmblodshester 2009

Hingstekatalog for varmblodshester 2009 Hingstekatalog for varmblodshester 009 - Presentasjon av kårede varmblodshingster godkjent for bruk 009 - Liste over kårede hingster ikke i bruk - Liste over godkjente hingster for importsæd - Avkoms-

Detaljer

1. løp. Gule nummerdekken.

1. løp. Gule nummerdekken. 1. løp. Gule nummerdekken. Kaldblodshester. 2. årsløp 1640 m. Tidskrav 1.45 til 2.05. Dekken til en av deltakerne som gjennomfører innenfor tidskravet. Avgjøres ved loddtrekning. 1. Ringstad Svarten, 2

Detaljer

Bjerke travbane Fredag 6. september og lørdag 7. september.

Bjerke travbane Fredag 6. september og lørdag 7. september. Bjerke travbane Fredag 6. september og lørdag 7. september. Forord Välkommen till årets Klasseløpsauksjon 2013 Över 160 hästar skall auktioneras ut under två dagar. Detta visar på att våra uppfödare tycker

Detaljer

STARTLISTER LOKALKJØRING

STARTLISTER LOKALKJØRING STARTLISTER LOKALKJØRING - lørdag 3. april, kl.. Fullt program kjøpes på banen Start kl... LØP Gule REIDAR BIRKELANDs ÆRESLØP / SKIBBERs LØP KALDBLODS 3-ÅRIGE m/vandrepokal 3-årige. m Tillegg m ved kr.

Detaljer

Årets Hest 2013 Galla

Årets Hest 2013 Galla Årets Hest 2013 Galla Cæsar B.R. 3-åringer Eier Ola Vindegg, Geilo. Trener Morten M. Ottersen. e. Dream Vacation u. Bauxite. 2013: 14 starter 3 seirer. Kr 133.500 innkjørt. Bestetid 1.15,0a. Cæsar B.R.

Detaljer

Bjerke Travbane Fredag 7. september og lørdag 8. september Kr 50

Bjerke Travbane Fredag 7. september og lørdag 8. september Kr 50 Bjerke Travbane Fredag 7. september og lørdag 8. september Kr 50 Forord Velkommen til Klasseløpsauksjon 2012 Över 170 hästar skall auktioneras ut under två dagar. Detta visar på att våra uppfödare tycker

Detaljer

LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER

LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER 2014 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Folkehestauksjonen 2013

Folkehestauksjonen 2013 Folkehestauksjonen 2013 Folkehesten Forord Velkommen til Folkehestauskjonen 2013 For andre år på rad lyktes Folkehesten med å kvalifisere inn deltagere til årets største løp for 3-årige hester, Norsk Travkriterium.

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015

LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015 LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 MELD DIN HEST PÅ NETT - Enklere, bedre og gratis! DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 /

Detaljer

BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk

BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk START ANDELSLAG OG BLI HESTEEIER I et andelslag investerer du pengene i drømmer, spenning, gleder, opplevelser og sosialt felleskap til en brøkdel av

Detaljer

OGP og Forus 8s folder_oppned_oppd 240112_OGP folder 02.02.12 07.12 Side 1 12. 13. MAI 2012. www.bjerke.no

OGP og Forus 8s folder_oppned_oppd 240112_OGP folder 02.02.12 07.12 Side 1 12. 13. MAI 2012. www.bjerke.no OGP og Forus 8s folder_oppned_oppd 240112_OGP folder 02.02.12 07.12 Side 1 12. 13. MAI 2012 www.bjerke.no OGP og Forus 8s folder_oppned_oppd 240112_OGP folder 02.02.12 07.12 Side 2 OSLO GRAND PRIX 2012

Detaljer

Lørdag 30. april - kl.12.00 Arr.: Re Travforening

Lørdag 30. april - kl.12.00 Arr.: Re Travforening Lokalkjøring på Jarlsberg Travbane Lørdag 30. april - kl.12.00 Arr.: Re Travforening FUNKSJONÆRER: Løpsleder: Gunnar Gjelsås Løpsreferent: Svein Bergan Dommerleder: Hanne Lene Sæbø Veterinær: Hovedstarter:

Detaljer

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak 1 INNLEDNING 1.1 Mandat I en pressemelding fra DNT styret

Detaljer

Lokalkjøring på Jarlsberg Travbane fredag 1. mai kl

Lokalkjøring på Jarlsberg Travbane fredag 1. mai kl Funksjonærer Lokalkjøring på Jarlsberg Travbane fredag 1. mai kl. 18.00 Løpsleder: Gunnar Gjelsås Vekta: May Anita Karlsen Plasssjef: Terje Sviland Hovedstarter: Tron Gravdal Hoveddommer: Hanne Sæbø Måldommer:

Detaljer

*1.09,3ak / 16.7 mill SEK

*1.09,3ak / 16.7 mill SEK Egenprestasjoner i verdensklasse Avkomsprestasjoner i verdensklasse Far til to stk 1.08-travere! Far til 59 travere med rek 1.11 eller under Far til 25 millionærer, hvorav 3 dollarmillionærer Far til Skates

Detaljer

KARRIERE JERNHESTEN MED BEIN AV STÅL REVENUE. REVENUE *1.09,3a / SEK 16.703.971

KARRIERE JERNHESTEN MED BEIN AV STÅL REVENUE. REVENUE *1.09,3a / SEK 16.703.971 *1.09,3ak / 16.7 mill SEK Egenprestasjoner i verdensklasse! Far til tidenes raskeste traver på 1000m-bane 1.08,6! Far til to Derbyvinnere 2015! Far til to stk 1.08-travere og 69 med rek 1.11 eller under

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST 2016

LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST 2016 LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Hilde Tønnessen og Torfinn Tønnessen flyttet sørover sommeren 2011.

Hilde Tønnessen og Torfinn Tønnessen flyttet sørover sommeren 2011. Tromsø Travlag Årsmelding 2011 1. Tillitsvalgte Styrets sammensetning 2011: Leder Odd Helge Vekve Nestleder Tonje Jensen Styremedl./kasserer Hilde Tønnessen Styremedlem Tor Kristian Sørmo Styremedlem Line

Detaljer

LØPSBULLETINEN SEPTEMBER OKTOBER 2015

LØPSBULLETINEN SEPTEMBER OKTOBER 2015 LØPSBULLETINEN SEPTEMBER OKTOBER KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

HINGSTEUTSTILLING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 31.OKTOBER 2012

HINGSTEUTSTILLING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 31.OKTOBER 2012 HINGSTEUTSTILLING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 31.OKTOBER 2012 Informasjon: VETERINÆRE BESTEMMELSER Alle hester som skal stilles ut, må være vaksinert etter DNT s bestemmelser for løpshester.

Detaljer

DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs UNGHESTSERIE

DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs UNGHESTSERIE LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Å rsberetning fra RÅS-komite en

Å rsberetning fra RÅS-komite en Å rsberetning fra RÅS-komite en Generelt om komitéens arbeid i 2013 Norsk Grand Danois Klubb opprettet sin komité for rasespesifikk avlsstategi (RAS) i begynnelsen av 2013. Komitéen utnevnes av styret

Detaljer

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu international Winter 2012 Issue 1 Sky menu Welcome onboard Fresh Food Bon appétit Producing great food is an art. Only the best ingredients are good enough, from our hand-baked bread to our locally produced

Detaljer

Ønas William (S) 1600 1 16,7m 16,8am 54 451. Blue Man Chu (US) 2 13,5aak 76 897. New York Flying (DK) 3 17,7m 15,0ak 84 792

Ønas William (S) 1600 1 16,7m 16,8am 54 451. Blue Man Chu (US) 2 13,5aak 76 897. New York Flying (DK) 3 17,7m 15,0ak 84 792 Start ca. kl..00. LØP 0 Gule T. Stangeland Maskin-løpet Varmblods 00 m. Autostart. --årige høyest 00.000 kr. Premier: 0.000-0.000-.000-.000-.000-(.000) kr. Minnepremie til seirende hests eier, kusk og

Detaljer

7. Løp Kaldblods 1640 m Blå nr.dekken Prem.skala 40 Kl 14.25

7. Løp Kaldblods 1640 m Blå nr.dekken Prem.skala 40 Kl 14.25 7. Løp Kaldblods 1640 m Blå nr.dekken Prem.skala 40 Kl 14.25 1640 m 1.Bjørkås Stjerna 578001020100362(116) f. 2010 svart hp Mål: - - -, Trener: Kurt-Roger Pedersen Eier: Robert S. Pedersen & Kurt R. Pedersen,

Detaljer

Generalforsamling 2015 Arna Travlag

Generalforsamling 2015 Arna Travlag Generalforsamling 2015 Arna Travlag Tirsdag 26. Januar 2016 kl. 19:00 i «Gamleskulen» på Haukeland Generalforsamlingen skal behandle: 1. Godkjenning av innkallingen. 2. Valg av dirigent og 2 personer til

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR & FEBRUAR

LØPSBULLETINEN JANUAR & FEBRUAR LØPSBULLETINEN 2016 JANUAR & FEBRUAR KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

*1.09,3ak / 16.7 mill SEK

*1.09,3ak / 16.7 mill SEK Egenprestasjoner i verdensklasse Avkomsprestasjoner i verdensklasse Far til to stk 1.08-travere! Far til 67 travere med rek 1.11 eller under Far til 38 millionærer, hvorav 3 dollarmillionærer Avkom har

Detaljer

1. LØP Formrader 5 siste starter

1. LØP Formrader 5 siste starter Start ca. kl... LØ Formrader siste starter Gule Åsen & Øvrelids løp Kaldblods m. Tillegg m. ved vunnet. kr., m. ved. kr. Maks startende pr distanse. For årige høyest. kr. remier:... ( premier) Vinner Tvilling

Detaljer

Linda s Passhester. Hun har hatt en pause og er behandlet opp, hun trener igjen som normalt og neste løp er enda ikke helt planlagt.

Linda s Passhester. Hun har hatt en pause og er behandlet opp, hun trener igjen som normalt og neste løp er enda ikke helt planlagt. Månedene går og vi er nå ferdige med årets nest siste måned. Den fine flyten på stallen fortsetter og hestene gjør jevnt fine innsatser, samt de holder seg hele og friske. Dette da i godt samarbeid med

Detaljer

Program for Bjerke 05.03.2013

Program for Bjerke 05.03.2013 Program for Bjerke 05.03.2013 www.simtoto.no - Nettstedet for travtips basert på statistikk! Simtoto Rangeringer Løp 1, V5-1 100.0 10 VIGØR 98.9 7 GANGTRØTT 98.7 5 VIKTOR K. 95.0 1 EDDA KOSA 94.2 2 MJØLNER

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2014

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2014 LØPSBULLETINEN JULI AUGUST KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Avlsstimulerende tiltak - Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten - Avlsplan

Avlsstimulerende tiltak - Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten - Avlsplan 1. INNLEDNING 1.1. Mandat DNT styret vedtok i juli 2009 å nedsette et eget kaldblodsutvalg. Dette utvalget skulle legge frem forslag til tiltak som bidrar til at kaldblodsrasen får en sunn utvikling, at

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2015

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2015 LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Årsmøte Grimstad og Omegn Travselskap. Frivoll Travbane Mandag 28.01.13 kl. 1900

Årsmøte Grimstad og Omegn Travselskap. Frivoll Travbane Mandag 28.01.13 kl. 1900 Tyri Gubben Årsmøte Grimstad og Omegn Travselskap Frivoll Travbane Mandag 28.01.13 kl. 1900 Sky Air Born G.G. Agenda 1. Godkjennelse av innkalling 2. Valg av referent, dirigent og to personer til å undertegne

Detaljer

2008: 8-0 -0-0 -7-33,9v - 14 500 2007: 14-0 -1-1 -3-36,9v - 15 000. Tysvær Hetti 2100 1 33,9m 34,5am 29 500. Lomeblesen 2 31,8m 32,6am 27 800

2008: 8-0 -0-0 -7-33,9v - 14 500 2007: 14-0 -1-1 -3-36,9v - 15 000. Tysvær Hetti 2100 1 33,9m 34,5am 29 500. Lomeblesen 2 31,8m 32,6am 27 800 Start ca. kl... LØP Gule 0 V a Kaldblods 00 m. Autostart. --årige norske og svenske kaldblods.000-0.000 kr. Premier: 0.000-.000-.00-.00-.000-(.000) kr. 00: -0-0 -0 - -,v - 00 00: -0 - - - -,v - 000 Tysvær

Detaljer

1. LØP Formrader 5 siste starter

1. LØP Formrader 5 siste starter Start ca. kl... Ø 6 7 8 Gule Kaldblods årige. 7 m. Voltestart. Vinner Duo Trippel lass : : HOGSO JERVA 7 år, mørkbr hp v. Åsajerven e. Hongslo Tausa v. Elding Thorleif Dahl /Svorkmo Arve Sjoner (T) Thorleif

Detaljer

Resultatliste fra lokalkjørng på Kala Travpark 05. mai 2013

Resultatliste fra lokalkjørng på Kala Travpark 05. mai 2013 fra lokalkjørng på Kala Travpark 05. mai 2013 2 Ponniløp, 6 ordinære løp: - 32 Startende hester - 12 Startende ponnier - 15 C, sol og litt vind Ponniløp RSA Bil Sarpsborgs løp A Skjønnsmessig handicap

Detaljer

Oppsett og trykk: ICAN Trend AS - www.ican.no - tel. 3348 0700

Oppsett og trykk: ICAN Trend AS - www.ican.no - tel. 3348 0700 Oppsett og trykk: ICAN Trend AS - www.ican.no - tel. 3348 0700 1 STOKKE TRAVFORENING STYRET: Frank Skarsholt (Leder) Kjell Arne Arthurson - Tom Andersen Elin Brekke - Elsie Hafskjold FUNKSJONÆRER: LØPSLEDER:

Detaljer

Årsmelding. 2014 for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding. 2014 for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2014 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE...3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET...3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...3

Detaljer

Super Comeback. Etter tolv år som norsk avlschampion ble Super News dyttet ned av SJ s Photo i 2012. Nå slår den avdøde championhingsten tilbake.

Super Comeback. Etter tolv år som norsk avlschampion ble Super News dyttet ned av SJ s Photo i 2012. Nå slår den avdøde championhingsten tilbake. 6 VARMBLODS TRAV OG GALOPP-NYTT Tirsdag 14. januar 2014 Championhingster 1960 2013 År Hingst Innkjørt 1960 Khedive... 345 525 1961 Khedive... 385 145 1962 Khedive... 372 299 1963 Khedive... 387 298 1964

Detaljer

Johan Halle var en av pionerne innen travsporten i stjørdalsdistriktet og har fostret mange stortravere gjennom tiden.

Johan Halle var en av pionerne innen travsporten i stjørdalsdistriktet og har fostret mange stortravere gjennom tiden. PROGRAM LOKALKJØRING 8. mars 2014 kl. 13:00 STJØRDAL TRAVBANE Med Johan Halles minneløp Johan Halle var en av pionerne innen travsporten i stjørdalsdistriktet og har fostret mange stortravere gjennom tiden.

Detaljer

Løp 1 Ponniløp kat B,C og D. Sase går eget løp i kat A. kl 12.00

Løp 1 Ponniløp kat B,C og D. Sase går eget løp i kat A. kl 12.00 Løp 1 Ponniløp kat B,C og D. Sase går eget løp i kat A. kl 12.00 Røde plast nr 1640m 1. Tokseknikten Eier: Siri Sivertsen Kusk: Elise Sotkajärvi 1680m 2. Queen G Eier: Andrine Alme Kusk: Andrine Alme 1960m

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Per Erik Hagen og Øystein Østre (sak

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR 2013

LØPSBULLETINEN JANUAR 2013 LØPSBULLETINEN JANUAR 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

PRESENTASJON AV DAGENS HESTER GJENSIDIGE CUP BODØ TRAVBANE, BESTEMORENGA TIRSDAG 26.5.09. Bodø Travlag M.Johansen 09.05.09 Side 1

PRESENTASJON AV DAGENS HESTER GJENSIDIGE CUP BODØ TRAVBANE, BESTEMORENGA TIRSDAG 26.5.09. Bodø Travlag M.Johansen 09.05.09 Side 1 PRESENTASJON AV DAGENS HESTER GJENSIDIGE CUP BODØ TRAVBANE, BESTEMORENGA TIRSDAG 26.5.09 Bodø Travlag M.Johansen 09.05.09 Side 1 Bodø Travlag M.Johansen 09.05.09 Side 2 Velkommen til Bodø Travbane Bodø

Detaljer

Travkjøring Bruvollen 2. juni 2011

Travkjøring Bruvollen 2. juni 2011 Resultatliste for løp nr. 8 Varmblodshester Grunnlag 0-25000 1700 m 1 5 Last Dance Disk.: 1720 Km.tid : 1.18,7 Anv.tid : 2.15,3 Eier: Kristina Wien Stubberud Kusk: Morten Stubberud 2 2 Hotmate Disk.: 1700

Detaljer

Vinner Duo Trippel Plass. 2008: 1-0 -0-0 -0-0 2007: 1-0 -0-0 -0-40,1v - 0. Nygård Helga 2100 1 40,1m 0

Vinner Duo Trippel Plass. 2008: 1-0 -0-0 -0-0 2007: 1-0 -0-0 -0-40,1v - 0. Nygård Helga 2100 1 40,1m 0 Start ca. kl..0. LØP 0 Gule Modum Travselskaps løp Kaldblods 00 m. Tillegg 0 m ved vunnet kr --årige norske og svenske kaldblods høyest.000 kr. Premier: 0.000-.000-.00-.00-.000-(.000) kr. Vinner Duo Trippel

Detaljer

Kl 1200 LØP 1 Kald/Varmblodshester Rutineløp 2-årige Volte 1700 m

Kl 1200 LØP 1 Kald/Varmblodshester Rutineløp 2-årige Volte 1700 m Kl 1100 1200. Kl 1200 LØP 1 Kald/Varmblodshester Rutineløp 2-årige Volte 1700 m Nummerdekken: Gule Nr Navn Dist/spor Tid v/a Grunnlag/Pokal 1. Røyns Nora (Kaldblods traver) 578001020100168 f. 2010 mørkbr

Detaljer

Ole-Christian Kjenner. Kusk tildeles. Lars Tore Hauge Eirik Høitomt

Ole-Christian Kjenner. Kusk tildeles. Lars Tore Hauge Eirik Høitomt Løp 1 Bjerke Travbane 29/08-2017 m auto Ant. 9 52 570 54 500 55 595 60 7348 65 2245 67 1865 70 1160 73 920 76 485 Brenne Banker 2 Spang Viktor 2 Stumne Fyr 3 Tekno Eld* (S) Järvsö Birger* (S) Balder Mollyn

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen Endelig protokoll Side 1 av 9 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud,

Detaljer

HINGSTEUTSTILLING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 10. MARS 2010

HINGSTEUTSTILLING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 10. MARS 2010 HINGSTEUTSTILLING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 10. MARS 2010 Informasjon: VÅRKÅRING FOR TRAVERE Etter søknad til Norsk Hestesenter kan følgende kategorier varmblods hingster møte: Hingster som

Detaljer

Kongsberg Travselskap

Kongsberg Travselskap 2BINFO NR. 3/2010 0BInformasjonsavis for medlemmer av Kongsberg Travselskap 1BSEPTEMBER 2010 TILLITSVALGTE STYRET 2010: Leder: Grethe Hjermundrud 922 53 235 (ehjermu@online.no) Nestleder: Renate Stepien

Detaljer

PROGRAM. for. Høydehopping med kaldblodstraver kl og 2. løp - Oppvarming etter 2. løp. All oppvarming i løpsbanen rett vei

PROGRAM. for. Høydehopping med kaldblodstraver kl og 2. løp - Oppvarming etter 2. løp. All oppvarming i løpsbanen rett vei PROGRAM for Hestens dag på Sandnesmoen Søndag 8. Juli 2012 kl 1300 Rekkefølge: Varming fram til kl 1250 Høydehopping med kaldblodstraver kl 1300 1. og 2. løp - Oppvarming etter 2. løp Ridderhestoppvisning

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Endelig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen (deltok under sakene behandlet under eventuelt),

Detaljer

Lokalkjøring på Drammen Travbane søndag 15. april - kl.13.00

Lokalkjøring på Drammen Travbane søndag 15. april - kl.13.00 Lokalkjøring på Drammen Travbane søndag 15. april - kl.13.00 13.00 1. Løp Montè varmblods, 2100 m 13.15 2. Løp Kaldblods 4 år og eldre gr.lag 0, 2100 m 13.30 3. Løp Varmblods gr.lag 0, 2100 m Varmingspause

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

AVLSVURDERING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 26. OKTOBER 2016

AVLSVURDERING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 26. OKTOBER 2016 AVLSVURDERING FOR VARMBLODS TRAVERE BJERKE TRAVBANE 6. OKTOBER 6 Informasjon: VETERINÆRE BESTEMMELSER Alle hester som skal stilles ut, må være vaksinert etter DNT s bestemmelser for løpshester. Ved kåring/avlsvurdering

Detaljer

Kaldblods 2040 m. Autostart. 3-15-årige norske og svenske kaldblods 1-25.000 kr. Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.

Kaldblods 2040 m. Autostart. 3-15-årige norske og svenske kaldblods 1-25.000 kr. Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. Start ca. kl... LØP Gule a Kaldblods 00 m. Autostart. --årige norske og svenske kaldblods -.000 kr. Premier:.000-.000-.00-.00-.000-(.000) kr. 00: - -0-0 - -,v - 000 00: 0-0 -0-0 -0-0 Bidden 00,m 000 år

Detaljer

Hingstekatalog for varmblodshester 2010

Hingstekatalog for varmblodshester 2010 Hingstekatalog for varmblodshester - Presentasjon av kårede varmblodshingster godkjent for bruk - Liste over kårede hingster ikke i bruk - Liste over godkjente hingster for importsæd - Avkoms- og bedekningsstatistikk

Detaljer

Forord. En fantastisk historie! Med vennlig hilsen Kim Are Sveen Prosjektleder Folkehesten

Forord. En fantastisk historie! Med vennlig hilsen Kim Are Sveen Prosjektleder Folkehesten FOLKEHESTAUKSJONEN 2016 Foto: hesteguiden.com Bjerke Travbane Lørdag 19. november Første utrop kl 19.30 En fantastisk historie! Forord Da jeg skrev tilsvarende forord som disse i fjor, åpnet jeg med å

Detaljer

Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap Det Norske Travselskap Hingstekatalog varmblodshingster 2012 Mr. Commissioner er den norskoppstallede hingsten som hadde mest innkjørt på treåringer i 2011. Det Norske Travselskaps hingstekatalog for varmblodshester

Detaljer

Juve Sjefen 2 0. Tina Elken 3 0. Lykkje Oleanne 4 0

Juve Sjefen 2 0. Tina Elken 3 0. Lykkje Oleanne 4 0 Start ca. kl..00. LØP 0 Gule DNTs Unghestserie Kaldblods 00 m. Tillegg 0 m ved vunnet kr, 0 m ved.000 kr -årige norske og svenske kaldblods høyest.000 kr. Premier: 0.000-.000-0.000-.000-.00-(.000) kr.

Detaljer

Årsmelding. 2012 for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding. 2012 for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2012 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...

Detaljer

Stallhestene. Thai Cardinal. The Special One (US) Zenit Sun. Chezando. Obello D Apua

Stallhestene. Thai Cardinal. The Special One (US) Zenit Sun. Chezando. Obello D Apua Det har vært litt stopp i nyhetsbrevene, dessverre. Tiden har ikke alltid strukket til. Noe sykdom har der vært. Men vi håper og tror at vi nå er sterkt tilbake med månedlige oppsummeringer av driften

Detaljer

Ev rytime we say goodbye. Himlen rundt hørnet. Sopraner Vers1: 2.st sopran på o-ing og «must be in the know»

Ev rytime we say goodbye. Himlen rundt hørnet. Sopraner Vers1: 2.st sopran på o-ing og «must be in the know» Her kommer litt oversikt over delte stemmer/2.stemt innenfor stemmegruppene i låtene. I tekstene dere har, så er det uthevet når koret synger og det er flerstemt og uthevet og kursiv når koret synger,

Detaljer

RESULTATLISTE SPONE OPEN. BIS: Jahrs Independent Diva NPA ResBis: Almnäs Unni NPA Beste Unghest: Gloria fra Øya NPA 8040

RESULTATLISTE SPONE OPEN. BIS: Jahrs Independent Diva NPA ResBis: Almnäs Unni NPA Beste Unghest: Gloria fra Øya NPA 8040 RESULTATLISTE SPONE OPEN BIS: Jahrs Independent Diva NPA 7066 ResBis: Almnäs Unni NPA 7112 Beste Unghest: Gloria fra Øya NPA 8040 Res.Beste Unghest: Jahrs Dragon Tatoo NPA 7624 Klasse 1 Hopper u/ føll

Detaljer

Borg Svarta 2100 1 38,8m 0. Tyri Fera 2 0. Skaffer Even 3 0. Lannem Jona 4 0. Terna Gutten 5 39,4m 0. Fjord Støva 2120 1 38,9k 2 500

Borg Svarta 2100 1 38,8m 0. Tyri Fera 2 0. Skaffer Even 3 0. Lannem Jona 4 0. Terna Gutten 5 39,4m 0. Fjord Støva 2120 1 38,9k 2 500 Start ca. kl..0. LØP 0 Gule Kaldblods 00 m. Tillegg 0 m ved vunnet kr, 0 m ved.000 kr --årige norske og svenske kaldblods høyest.000 kr. Premier:.000-.000-.000-.000-.000-(.000) kr. 00: -0-0 -0-0 - 0 00:

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Sports- og avlgruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse av DNT

Detaljer

Å rsberetning fra RÅS-komite en

Å rsberetning fra RÅS-komite en Å rsberetning fra RÅS-komite en Norsk Grand Danois Klubbs komité for rasespesifikk avlsstategi (RAS) har i 2015 bestått av Ida Nygaard (leder), André Brun, Tina Figenschau Mosvold, Hege R. Tørressen og

Detaljer

2140 m 20 m ved kr. 100.000 40 m ved kr. 400.000

2140 m 20 m ved kr. 100.000 40 m ved kr. 400.000 1. Løp Bergheim snøservice Start kl. 11:00 Montéløp kaldblod Nr. dekken orange 2140 m 20 m ved kr. 100.000 40 m ved kr. 400.000 1. Alsaker Sylvester 2160 m Rytter: Hege H. Alme 29,9v 26,5a kr. 226.711

Detaljer

1. Tillitsvalgte. Styrets sammensetning 2010: Odd Helge Vekve

1. Tillitsvalgte. Styrets sammensetning 2010: Odd Helge Vekve Tromsø Travlag Årsmelding 2010 1. Tillitsvalgte Styrets sammensetning 2010: Leder Odd Helge Vekve Nestleder Tonje Jensen Styremedl./kasserer Torfinn Tønnessen Styremedlem Tor Kristian Sørmo Styremedlem

Detaljer