CAMPUS TROMSØ. Eksamenssted: Administrasjonsbygget, 1. et., B.154, Aud.max. og MH-bygget (se fronter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CAMPUS TROMSØ. Eksamenssted: Administrasjonsbygget, 1. et., B.154, Aud.max. og MH-bygget (se fronter)"

Transkript

1 Eksamenssted: Administrasjonsbygget, 1. et., B.154, Aud.max. MH-bygget (se fronter) DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET (side 1) Bioin-104 Molekylærbioli Ti 17. februar MH-bygget Erg-1010 Mennesket i aktivitet Ma 2. mars MH-bygget Far-2402 Legemiddelformulering biofarmasi Ti 3. februar MH-bygget Far-3032 Farmakokinetikk On 25. februar MH-bygget Far-3202 Farmakokinetikk On 25. februar MH-bygget Fysio-100 Fysioli Ma 2. mars MH-bygget Hel-3006 Intro. to Epidemioly and Biostat. Ti 24. Februar MH-bygget Hel-3007 Health Economics and Policy Ti 17. februar MH-bygget Hel-3070 Biostatistikk On 25. februar MH-bygget Med-2520 Medisin: Internasjonalt semester Ma 2. februar MH-bygget Mbi-1001 Celle- molekylærbioli To 19. mars Aud.max. Mbi-1101 Generell analytisk kjemi Ma 2. mars MH-bygget Mbi-2001 Biokjemi Ma 16. februar B154 Mbi-2003 Molekyl.cellebio. genomikk Ti 17. februar B154 Mbi-2005 General pharmacoly and toxicoly On 18. februar B154 Odo-2005 Biomedisin 1 Viten Ti 3. februar MH-bygget Odo-2006 Biomedisin 2 To 5. mars B154 Odo-2503 Oral økoli To 19. februar Aud.max. Odo-2514 Dentale biomaterialer Ti 17. februar B154 Odo-3323 Kjeveortopedi On 18. februar B154 Rad-1010 Anatomi fysioli To 12. mars MH-bygget Rad-2011 Sykdomslære mikroblioli To 19. februar MH-bygget

2 Eksamenssted: Administrasjonsbygget, 1. et., B.154, Aud.max. MH-bygget (se fronter) DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET (side 2) Syp-2015 Sykdomslære, gen.patoli farmak. To 19. februar MH-bygget Syp-2045 Refleksjon over praksis Ma 9. mars MH-bygget Syp-2510 Medisinske samf.vit. emner To 19. februar MH-bygget Tann-101 Naturvitenskapelige fag Fr 27. februar MH-bygget Tann-107 Helhetlig pasienttilnærming Fr 27. februar MH-bygget Tann-114 Voksen- eldretannpleie Fr 27. februar MH-bygget Psy-1000, Fenomenbeskrevet psykoli Ma 16. februar B154 Psy-1001, Innføring i generell psykoli On 18. februar B154 Fr 20. februar B154 Psy-1002, Psykolisk metodoli I On 18. februar Aud.max. Psy-1004, Biolisk psykoli Fr 20. februar B154 Psy-1005, Sosialpsykoli On 18. februar B154 Psy-1503, Språk språkvansker On 18. februar Aud.max. Psy-2001, Psykolisk metode statistikk II On 18. februar B154 Psy-2020, Holdninger Ma 16. februar B154 Psy-2541, Utvikling hos barn ungdom (0-18 år) On 18. februar Aud.max. Psy-2542, Utvikling hos voksne eldre On 18. februar B154 Psy-2544, Humanbioli On 18. februar B154 Psy-2547, Knitiv Nevrovitenskap Ti 17. februar B154 Psy-2549, Affektiv nevrovitenskap Ma 2. mars B154 Psy-2581, Kulturell psykoli Ti 3. februar B154 Psy-2584, Helsepsykoli Ma 2. mars Aud.max. Psy-3001, Affektiv nevrovitenskap Ma 2. mars B154 Psy-6002, Fenomenbeskrevet psykoli Ma 16. februar B154

3 Eksamenssted: Administrasjonsbygget, 1. et., B.154 Aud.max Naturfagbygget. FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI (side 1) Aut-1004 El-lære Elektronikk for Y-vei Ma 2. mars B154 Aut-2004 Applikasjonsutvikling To 26. februar B154 Aut-2006 Elektronikk Ma 2. mars B154 Fys-0001 Brukerkurs i fysikk On 25. februar B154 Fys-0100 Generell fysikk On 25. februar B154 Fys-1001 Mekanikk Ti 24. februar Aud.max. Fys-2001 Statistisk fysikk termodynamikk Ma 23. februar Aud.max. Fys-2006 Signal processing On 25. februar Aud.max. Fys-2009 Introduction to plasma physics To 26. februar Aud.max. Fys-2017 Sustainable energy Fr 27. februar B154 Geo-1001 Innføring i geoli Ma 23. februar B154 Geo-2003 Kvartærgeoli Ti 24. februar Aud.max. Geo-2007 Historisk regional geoli On 25. februar B154 Geo-3104 Videregående strukturgeoli Fr 27. februar B154 Geo-3108 Malmgeoli Fr 20. februar Naturfagbygget Geo-3111 Marin kvartær strat. paleoklima Ma 23. februar B154 Geo-3115 Petroleumsgeoli Ma 9. mars B154 Geo-3118 Miljøgeoli Ti 24. februar Aud.max. Geo-3119 Petroleumsprospektering Fr 27. februar B154 Geo-3121 Marin geoli To 26. februar Aud.max. Geo-3123 Marin geofysikk On 25. februar Aud.max. Inf-1100 Innf. i prr. datamask.virkemåte Ma 23. februar B154 Inf-2301 Computer. comm. security Ti 24. februar Aud.max. Inf-2700 Database Systems On 25. februar Aud.max.

4 Eksamenssted: Administrasjonsbygget, 1. et., B.154 Aud.max Teknolibygget, rom FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI (side 2) Kje-1001 Introd.til kjemi kjem. bioli Fr 27. februar Aud.max. Kje-1004 Innføring i uorganisk kjemi On 25. februar Aud.max. Kje-1050 Kjemi On 25. februar Aud.max. Kje-2004 Bioinformatics An introduction To 26. februar B154 Mat-0001 Brukerkurs i matematikk Ti 24. februar B154 Mat-1001 Kalkulus 1 Ti 24. februar B154 Mat-1003 Kalkulus 3 To 26. februar B154 Mat-1005 Diskret matematikk On 25. februar Aud.max. Mat-1050 Matematikk 1 for ingeniører Fr 27. februar B154 Mat-2050 Matematikk 3 for ingeniører Ma 23. februar Aud.max. Mat-2051 Matematikk 4 for ingeniører To 26. februar B154 Mat-2201 Numerical Methods Ti 24. februar B154 Mfa-2003 Navigasjon 2 Fr 27. februar B154 Mfa-2013 Skipsadm., øk. befraktning To 26. februar Aud.max. Mfa-2014 Lastehåndtering Fr 27. februar B154 Mfa-2015 Operativ skipsledelse To 5. mars Teknob,1.017 Pro-1002 Varme- strømningslære 1 Fr 27. februar B154 Pro-2001 Materiallære Maskindeler Fr 27. februar B154

5 Eksamenssted: Administrasjonsbygget, 1. et., B.154 Aud.max. FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI (side 3) Sik-1003 HMS (helse, miljø sikkerhet) On 25. februar Aud.max. Sta-2001 Stochastic Processes On 25. februar B154 Sta-3300 Applied Statistics 2 To 26. februar B154 Svf-1201 Miljø sårbarhet i Arktis Ma 23. februar Aud.max. Svf-2102 Miljø ressursforvaltning Fr 27. februar B154 Svf-2105 Kvalitetssikring kvalitetsledelse Ma 23. februar B154 Tek-1010 Innf. i ing.faglig yrkesutøvelse arb. Ti 24. februar Aud.max. Tek-1013 Fysikk kjemi for ingeniører Ti 24. februar B154

6 Eksamenssted: Teorifagbygget, hus 3, rom DET JURIDISKE FAKULTET Jur-3050 General Law of the Sea Ma 9. februar TEO-H3 Jur-3054 General Law of the Sea II Fr 13. februar TEO-H3 Jur-3614 Arbeidsrett Fr 13. februar TEO-H3 Jur-3617 Barnerett Fr 13. februar TEO-H3

7 Eksamenssted: Administrasjonsbygget, 1. et., B.154 Aud.max. NFH-bygget, rom D-206. FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI (side 1) Bed-1002 Grunnleggende regnskap analyse To 26. februar Aud.max. Bed-1002F Grunnleggende regnskap analyse To 26. februar Aud.max. Bed-1007 Matematikk for økonomer Ti 24. februar Aud.max. Bed-1008 Medier kommunikasjon Ti 24. februar B154 Bed-1009 Kreativitet innovasjon Ma 23. februar Aud.max. Bed-1010 Listikk forsyningsledelse Ma 23. februar B154 Bed-1011 Bedriftsøkonomisk analyse On 25. februar B154 Bed-1013 Bedriftsøkonomisk analyse etikk On 25. februar Aud.max. Bed-1013F Bedriftsøkonomisk analyse etikk On 25. februar Aud.max. Bed-1095 Innføring i listikkledelse Ma 23. februar B154 Bed-2002 Økonomiske beslutningsmetoder Ma 23. februar NFH,D-206 Bed-2010 Forretningsjus arbeidsrett Ti 24. februar Aud.max. Bed-2012 Prosjektledelse To 26. februar B154 Bed-2022 Årsregnskap god regnskapsskikk Ti 24. februar B154 Bed-2025 Avgiftsrett To 26. februar B154 Bed-2029 Organisasjonsteori ledelse Ma 23. februar Aud.max. Bed-2029F Organisasjonsteori ledelse Ma 23. februar Aud.max. Bed-2030 Team Management Ti 24. februar Aud.max. Bed-2040F Ledelsesteori personalledelse To 26. februar B154 Bed-2042F Prosjektstyring Ti 24. februar B154 Bed-3007 Verdsetting av foretak On 25. februar Aud.max. Bed-3043 Advanced Finance On 25. februar B154 Bed-3044 Økonomi- virksomhetsstyring On 25. februar B154 Bed-3052 Internationalisation and negotiations Ma 23. februar Aud.max.

8 Eksamenssted: Administrasjonsbygget, 1. et., B.154 Aud.max NFH-bygget, rom D-109/D-111 pg Teorifagbygget, hus 3, rom 3416/18. FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI (side 2) Bio-1005 Økoli evolusjon To 26. februar Aud.max Bio-1101 Bioli: Fortid, nåtid framtid Ma 9. februar TEO-H3,3.416 Bio-1103 Biolisk mangfold 1 Ma 23. februar B154 Bio-2504 Fish Physioly To 26. februar Aud.max. Bio-2506 Introduction to fish bioly Ti 24. februar B154 Bio-2508 Aquaculture I Ma 23. februar Aud.max. Bio-2604 Fiskesykdommer On 25. februar B154 Bio-3008 Animal Physioly Fr 27. februar Aud.max. Fsk-2003 Biokjemi On 25. februar B154 Fsk-2008 Fangstteknoli i marint fiske Ma 23. februar B154 Sok-0001 Økonomi politikk On 25. februar B154 Sok-1102 Økonomi 1 Ti 24. februar B154 Sok-2001 Strategisk atferd On 25. februar Aud.max. Sok-2002 Offentlig økonomi Ma 23. februar B154 Sok-2003 Makroøkonomi To 26. februar B154 Sok-2004 Risk and incentives To 26. februar Aud.max. Sok-2005 Økonomi II To 26. februar Aud.max. Sok-2032 Intern. handel økonomisk gerafi Fr 27. februar Aud.max. Sok-3002 Advanced Natural Resource Econ. Fr 20. februar NFH,D-109/111 Sok-3006 Microeconomics Fr 27. februar Aud.max. Sok-3007 Linear algebra and multivariable calc. Fr 27. februar Aud.max. Sok-3020 Econometrics To 26. februar Aud.max. Sok-8005 Advanced Natural Resource Econ. Fr 20. februar NFH,D-109/111 Svf-1512 Marin næringsutvikling To 26. februar Aud.max

9 Eksamenssted: Administrasjonsbygget, 1. et., B154 Aud.max Teorifagbygget, hus 3, rom 3416/18. FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVIT. OG LÆRERUTDANNING (side 1) Ark-1000, Fortolkning av fortiden Ma 16. februar B154 Blu-1203, Språk, tekst matematikk To 5. februar B154 Eng-1001, Engelsk for næringsliv markedsføring To 19. februar B154 Eng-1016, Innf. i engelske språklyder lydmønstre To 19. februar B154 Eng-1080, Forretningsengelsk To 19. februar B154 Eng-1120, Innf. i amerikanske studier Fr 20. februar B154 Eng-1122, Innføring i narrativ litteratur Ti 17. februar B154 Eng-2013, Engelske ord Ma 9. februar TEO-H3,3.416 Eng-2050, Andrespråkstilegnelse Ma 9. februar TEO-H3,3.416 Exf-0710, Examen facultatum ved HSL-fakultetet To 19. februar Aud.max. Fra-0100, Innføringskurs i fransk On 18. februar Aud.max. His-1060, Kjønnspersp. på historie religion Ti 17. februar B154 His-2001, Oblig prøve i Historie sett i lys av kildene Ma 23. mars B154 Lru-2350, Matematikk trinn: Funksjonslære To 19. februar B154 Nor-1012, Nordisk språkvit.: Språk samfunn. Fr 20. februar B154 Ped-1012, Lærevansker i individ - systempersp. Fr 13. februar TEO-H3,3.416 Rel-1000, Innføring i religionsvitenskap Ma 16. februar B154 Rel-1006, Nyreligiøsitet Fr 20. februar Aud.max. Rel-1018, Islam On 18. februar Aud.max.

10 Eksamenssted: Administrasjonsbygget, 1. et., B154 Aud.max. Teorifagbygget, hus 3, rom 3416/18. FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVIT. OG LÆRERUTDANNING (side 2) Rus-0100, Russisk grunnkurs 1 To 19. februar B154 Rus-1025, Russisk grammatikk tekstarbeid To 19. februar B154 Sam-1031, Samisk som fremmedspråk: Innf.kurs 1 Fr 20. februar Aud.max. Sos-1002, Sosioliens klassikere Fr 20. februar Aud.max. Sos-1009, Ulikhet rettf.: Kjønn, etnisitet klasse Ma 9. februar TEO-H3,3.416 Sos-3010, Risiko sårbarhet i det moderne samf. Ma 9. februar TEO-H3,3.416 Spa-1111, Innføring i spanskspråklig litteratur To 19. februar B154 Stv-1000, Politisk analyse Fr 20. februar Aud.max. Stv-1004, Org.teori: Analyse av moderne org. Fr 20. februar B154 Stv-1005, Internasjonal politikk On 18. februar Aud.max. Stv-2003, Den europeiske union (EU) Ti 17. februar B154 Stv-2008, International Security On 18. februar Aud.max. Stv-2010, Russisk politikk - en innføring To 19. februar B154 Stv-3073, Moderne teorier om org. ledelse Ti 24. februar B154 Svf-1050, Samfunnsvitenskapelig metode Ti 17. februar B154 Svf-3004, Kvantitative forskningsmetoder I Fr 20. februar Aud.max. Svf-3005, Kvantitative forskningsmetoder II Fr 20. februar Aud.max. Vid-6050, Naturfag 2 for trinn, del 1 Ma 16. februar B154

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom?

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom? Camilla Schreiner has her master degree (cand.scient) in geophysics and is currently working towards a doctoral degree in science education. She bases her work on the project ROSE (The Relevance of Science

Detaljer

Grønn økonomi og Rio+20.

Grønn økonomi og Rio+20. Trond Vedeld Grønn økonomi og Rio+20. Business-as-usual eller nytt paradigme? NOTAT 2011:118 Tittel: Forfatter: Grønn økonomi og Rio+20. Business-as-usual eller nytt paradigme? Trond Vedeld NIBR-notat:

Detaljer

Forskningsetikk. Internett som forskningsarena. Et annet privatliv? Big data Forskere og. NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG

Forskningsetikk. Internett som forskningsarena. Et annet privatliv? Big data Forskere og. NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG Forskningsetikk NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG TEMA Internett som forskningsarena Et annet privatliv? Big data Forskere og Internett leder Nytt på Nytt Neida, dette er ingen reklame for ukens populære fredagsprogram

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

UNGDOMS VALG. Noen realist som passer for meg? Ungdoms valg av utdanning og yrke. Nr 1 2008

UNGDOMS VALG. Noen realist som passer for meg? Ungdoms valg av utdanning og yrke. Nr 1 2008 En skriftserie fra Naturfagsenteret UNGDOMS VALG Nr 1 2008 Noen realist som passer for meg? Ungdoms valg av utdanning og yrke Nr 1/2008 Innhold 1/08 4 1. Innledning 4 1.1 Problemstillinger og avgrensninger

Detaljer

Hvordan blir flinke elever ivaretatt?

Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Er det forskjell på offentlige og private skoler? Nils Georg Hansen og Torfinn Hansen Veileder Professor Gjert Langfeldt Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning

Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning Juni 2009 Innholdsliste Innledning til Dannelsesutvalgets sluttdokument: 3 Dannelsesperspektiver i høyere

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013 Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer Rapport 1/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) April 2013 Ansvarlig

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Har realisten gått ut på dato?

Har realisten gått ut på dato? Har realisten gått ut på dato? Camilla Schreiner Reporter: Hvilket yrke ønsker du deg som voksen? Elev: Eg vil jobbe med noko gøy og spennende Elev: Jeg ønsker meg et yrke jeg koser meg i, hvor jeg får

Detaljer

Hensikter med lærerutdanning og ulike kunnskapsformer

Hensikter med lærerutdanning og ulike kunnskapsformer Hensikter med lærerutdanning og ulike kunnskapsformer Er integrasjon av pedagogikk og fagdidaktikk formålstjenlig? av cecilie r. haugen og tine a. hestbek Et pågående forskningsprosjekt om kunnskapsformer

Detaljer

Sosionomer og sosialt arbeid

Sosionomer og sosialt arbeid Sosionomer og sosialt arbeid Sosionomer og sosialt arbeid Innledning Sosionomer i Norge arbeider innenfor et vidt spekter av arbeidsfelt. En stor andel arbeider i kommunal helse-, sosial- og barneverntjeneste

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Working Paper Series 1/05

Working Paper Series 1/05 Working Paper Series 1/05 FINN KYDLAND - NORGES TREDJE NOBELPRISVINNER I ØKONOMI Erling Steigum CME/BI Februar 2005 Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Finn Kydland Norges

Detaljer

Nanoteknologier og nye materialer: Helse, miljø, etikk og samfunn

Nanoteknologier og nye materialer: Helse, miljø, etikk og samfunn Nanoteknologier og nye materialer: Helse, miljø, etikk og samfunn Nasjonale forsknings- og kompetansebehov Store programmer En utredning utført av en uavhengig arbeidsgruppe oppnevnt i samarbeid mellom

Detaljer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Taran Thune, Magnus Gulbrandsen, Antje Klitkou, Inge Ramberg, Siri Aanstad & Dorothy S. Olsen Rapport 24/2012 Produktivt

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Avdelningen för omvårdnad ! "!"# $ % & $ ' ("!"# ) *+ * & ,+ %-. /0.,123 1 1

Avdelningen för omvårdnad ! !# $ % & $ ' (!# ) *+ * & ,+ %-. /0.,123 1 1 Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 Avdelningen för omvårdnad! "!"# $ % & $ ' ("!"# ) *+ * &,+ %-. /0.,123 1 1 "/2 4 567%-..8! 4 2%9:! 2 4, 3 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

Kildebruk og referanseteknikk

Kildebruk og referanseteknikk Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Etter Chicago B, 16. utg. (Forfatter-år-stilen) Handelshøyskolen BI Biblioteket Sist oppdatert 2. juli 2014 Utarbeidet

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse Ann Oline Vuttudal Kartleggingsprøver og skoleledelse En fenomenologisk studie av hvordan rektor erfarer kartleggingsprøver som utgangspunkt for skolebasert kompetanseutvikling Masteroppgave i skoleledelse

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål

Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål av Vegard Johansen Tina Mathisen ØF-rapport 14/ /2012 Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelsee av læringsmål av Vegard Johansen Tina Mathisen

Detaljer

Hvor går statsvitenskapen?

Hvor går statsvitenskapen? Hvor går statsvitenskapen? Foredraget vil i sin helhet bli publisert i NST NR. 3-2012 Johan P. Olsen ARENA, Universitetet i Oslo Mange faktorer peker i retning av at statsvitenskapen fortsatt vil gå ulike

Detaljer

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? -

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - ID-nummer: 1119374 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI - Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - Eksamenskode og navn: MAN 3060 Strategisk ledelse i byggenæringen Utleveringsdato:

Detaljer