En lufthavn- og heliportstruktur tilpasset Nordområdenes behov? BSC Per Lillemark Distriktssjef Avinor AS og prosjektleder Heliport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En lufthavn- og heliportstruktur tilpasset Nordområdenes behov? BSC 20.4.2015. Per Lillemark Distriktssjef Avinor AS og prosjektleder Heliport"

Transkript

1 En lufthavn- og heliportstruktur tilpasset Nordområdenes behov? BSC Per Lillemark Distriktssjef Avinor AS og prosjektleder Heliport / 1

2 Agenda Kort om Avinors samfunnsoppdrag Dagens lufthavn- og heliportstruktur og kapasitet Muligheter som en følge av dagens struktur Litt nærmere om heliport Oppsummering

3 Bakteppe oppdraget Avinor AS er et statlig eid selskap med sektorpolitiske mål for Regjeringen Avinors Samfunnsoppdrag består i å utvikle og drifte et sikkert, effektivt og bærekraftig luftfartssystem i hele landet Avinors egen strategiplan fremhever Styrking av landets og regionenes konkurransekraft og leveranser av gode tjenester med høy sikkerhet, driftsstabilitet og effektivitet som viktige mål Være en pådriver for å bedre luftfartens klima og miljøprestasjoner samt å ta et helhetlig ansvar og skape gode reiseopplevelser for passasjerene

4 Viktige bransjer f eks olje og gass Fra «Samfunnsnytterapport 2015» Olje- og gassnæringen er den desidert største kunden 25% av alle innenlandsreiser kan relateres til denne bransjen Et godt flytilbud er også avgjørende for å kunne opprettholde de oljemaritime bedriftsslyngene Uten dette tilbudet ville denne utviklingen i større grad kommet utenlands

5 Samfunnssikkerhet og beredskap En av Avinors samfunnspålagte oppgaver Omhandler samfunnets evne til å opprettholde viktige funksjoner og ivareta liv, helse og grunnleggende behov Securityregimet på lufthavnene står også sentralt i denne sammenheng Avinor har etablert et høyt sikkerhetsnivå i den daglige driften, og hovedkontor og lufthavner gjennomfører et hundretalls øvelser årlig

6 Oppsummert «samfunnsnytte» Norge har et svært godt luftfartstilbud med konkurranse i alle markeder.. Store avstander og en relativt spredt befolkning fordrer gode flytilbud Avinor bidrar til dette gjennom sine lufthavner med i alt 50 millioner passasjerer Næringslivet vurderer luftfartstilbudet som svært viktig Lufthavnnettet bidrar til høy verdiskapning - over hele landet

7 Norske lufthavner Avinor - 46 lufthavner Oslo lufthavn Gardermoen 3 Internasjonale 4 Nasjonale 9 Regionale 29 Lokale 6 private lufthavner

8 «Arktiske» lufthavner 1 Nasjonal lufthavn Tromsø 5 Regionale lufthavner Longyear, Kirkenes, Lakselv, Alta og Bardufoss 9 Lokale lufthavner Sørkjosen, Hasvik, Hammerfest, Honningsvåg, Mehamn, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø og Vadsø

9 Fakta om den norske delen av Nordområdene Det finnes 28 lufthavner i Nordområdene 2 av 3 næringsselskaper og/eller innbyggere har mindre enn 30 minutters reise til nærmeste lufthavn (SNR 2015) Disse lufthavnene har direkte sysselsatte og lufthavnrelaterte ansatte Prognosen for lufthavnrelaterte ansatte i 2040; (lav) (høy)

10 Fakta om den norske delen av Nordområdene De aller fleste lufthavnene i regionen har tilstrekkelig kapasitet vs transportbehovet idag 25 av 28 lufthavner har tilstrekkelig kapasitet til å møte trafikkprognosene fram til 2040 Dagens prognoser indikerer at Bodø, Tromsø og Hammerfest har behov for utvidelser/tilpasninger for å kunne øke kapasiteten Alle lufthavnene har topp moderne flynavigasjonsutstyr i henhold til nasjonale og internasjonale krav

11 Viktige referansepunkter framskrivning av innbyggertall Økning: 46 kommuner, +17,5 % Reduksjon: 42 kommuner, -15,9 % Nordområdene alle kommuner, +10,1 % Kilde: SSB

12 Mill passasjerer Framskrivning av mulig passasjerutvikling N: -2,8 % 4,0 % 3,4 % 1,5 % T: -0,6 % 4,0 % 3,0 % 2,1 % F: -1,1 % 4,4 % 1,1 % 1,4 % Høy 2020 Høy 2040 Høy Nordland Troms Finnmark Svalbard Lav totalt S: 7,7 % 10,0 % 1,8 % 6,4 % Totalt -1,7 % 4,2 % 2,8 % 1,8 %

13 Lufthavnutvikling og potensiale Ett fortsatt stort potensiale i Tromsø Pga en sterk trafikkøkning i Hammerfest prosjekterer Avinor en mulig ny lufthavn på Grøtnes eller i Fuglenesdalen Regjeringen har gjennom NTPbehandling bedt Avinor om å Gjennomføre og sluttføre grunnlagsprosjektering, og å fremme en faglig anbefaling Forventet avklaring 2016

14 Andre lufthavner Alta Passasjerterminalen har kapasitet for en høyere trafikk Det er fysisk mulig å utvide dagens rullebane ut i «havet» Den fysiske utfyllingen er iverksatt med overskuddsmasser fra Statens Vegvesen i regi av Alta kommune Hverken Avinor eller de operative selskapene har et «akutt» behov for denne utvidelsen pt

15 Andre lufthavner Kirkenes, Høybuktmoen Passasjerterminalen er nylig oppgradert og har en god kapasitet Det er fysiske og flyoperativt mulig å forlenge rullebanen Avinor legger merke til at Kirkenes er et mulig aktuelt lokaliseringssted for supplybase for Bartentshavet og et mulig utgangspunkt for helikopteroperasjoner

16 Nye mulige flyprogrammer Nordland Bodø Flere daglige flyvninger til Oslo Det utredes en ny regional lufthavn på Gimsøy (Lofoten) og på Hauan (Helgeland) som vil muliggjøre direkte ruter til Oslo Flere mulige nye internasjonale ruteforbindelser Nye lufthavner og lengre rullebaner vil tiltrekke seg nye operatører Drivere; Næringslivsutvikling og turistindustrien

17 Nye mulige flyprogrammer Troms Tromsø Nye ruter til Oslo som fortsatt vil være den viktigste HUB-en for nasjonale og internasjonale ruter Nye direkte ruter til Stavanger, Bergen og Trondheim På lengre sikt direkte ruter til NY and Tokyo i høysesong sommer med nye mindre flytyper med lengre rekkevidde Drivere; Næringslivsutvikling og turistindustrien

18 Prognoser for Finnmark Alta og Kirkenes har i dag noen få direkte ruter til Oslo Det er vanlig med flere flyvninger i sommerprogrammene En stor andel business og turister vil fortsatt reise «inn i Nordområdene» via Tromsø En mulig ny lufthavn i Hammerfest vil trolig ha direkte ruter til flere byer Drivere ; olje- og gassrelatert industri

19 Økt aktivitet i Barentsområdet Økt aktivitet innenfor olje- og gassrelaterte næringer vil med stor sannsynlighet influere på den framtidige lufthavnstrukturen Avinor er bla gjennom sin egen Nordområdestrategi forberedt til å utvikle lufthavnene og lufthavnnettet sammen med regionen og viktige interessenter

20 Hva aktualiserer 23. konsesjonsrunde og når? 23 runde Barents Sea SE 3D seismic group shoot

21 Litt rundt heliportenes historie Stavanger lufthavn Forus Etablert heliport 1971 Betjener Sleipner, Ekofisk, Valhall, Ula, Jotun, West Epsion + Og en rekke flytende installasjoner aktuelle nå Maersk, Songa og Transocean Offshore Trafikk pax bevegelser Bergen lufthavn Flesland Etablert heliport 1976 Betjener Statfjord, Veslefrikk, Oseberg, Brage, Troll, Gullfaks, Stena + Og en rekke flytende aktuelle Songa, Transocean, Island Frontier og West venture Offshore Trafikk pax bevegelser

22 Litt rundt heliportenes historie Florø lufthavn Etablert heliport 1984 Betjener Visund, Snorre, Gjøa, Statfjord, Kvitebjørn, Gullfaks ++ Og en del flytende bla Transocean, Seadrill, Petrojarl Offshore Trafikk pax bevegelser Kristiansund lh, Kvernberget Etablert heliport 1980 Betjener Draugen, Heidrun, Åsgard, Kristin, Njård En del flytende aktuelle nå Transocean Barents og Scaraboe 5 Offshore Trafikk pax bevegelser

23 Litt rundt heliportenes historie Brønnøysund lufthavn Etablert heliport 1983 Betjener Trænabanken, Norne, Åsgard, Skarv, Heidrun Lav aktivitet nå men noe aktivitet vs Transocean Spitsbergen Offshore Trafikk pax bevegelser Hammerfest lufthavn Etablert heliport 1989 Betjener Snøhvit, Goliat, Gotha (Lundin) Og en del svært skiftende flytende som Scaraboe 8 som er aktuell nå Offshore Trafikk pax bevegelser

24 Begynnende erfaringer om tidsbilde Brønnøysund Saga påviste Midgard 1981 Statoil Smørbukk 1984/85 Disse representerer samlet sett Åsgard Norne funn 1986 Satt i produksjon 1997 Første utgave heliport etablert 1983 som var tidlig!! Hammerfest Snøhvit funn Påvist 1984, Godkjent Stortinget 2002 Anleggsaktivitet fra 2002 August 2007 ble den første gassen sluppet inn på Melkøya Goliat funn 2000 Norsk Agip Eni Norge overtok 2004 Goliat FPSO på plass i 2015 Første utgave Heliport åpnet for letedelen 1989 senere fornyet og oppdatert

25 Et begynnende tidsbilde Øst-Finnmark etablert sammen med bransjen Delelinjen i Barentshavet undertegnet 27. april Konsesjonsrunde januar 2015 Frist for feltsøknad/konsesjon ett år Operatørene har 2 år på å lete ved ev funn Analyser og planlegging infrastruktur ved funn ? Produksjon fra?

26 Hvordan harmoniserer dette med NTP og lhstruktur? Delelinjen i Barentshavet undertegnet 27. april Konsesjonsrunde januar 2015 Frist for feltsøknad/konsesjon ett år Operatørene har 2 år på å lete ved ev funn Analyser og planlegging infrastruktur ved funn ? Produksjon fra??

27 Hvordan harmoniserer dette med NTP og lhstruktur? Delelinjen i Barentshavet undertegnet 27. april Konsesjonsrunde januar 2015 Frist for feltsøknad/konsesjon ett år Operatørene har 2 år på å lete ved ev funn Analyser og planlegging infrastruktur ved funn ? Produksjon fra? Førsteutkast forslag

28 Hvordan harmoniserer dette med NTP og lhstruktur? Delelinjen i Barentshavet undertegnet 27. april Konsesjonsrunde januar 2015 Frist for feltsøknad/konsesjon ett år Operatørene har 2 år på å lete ved ev funn Analyser og planlegging infrastruktur ved funn ? Produksjon fra? Førsteutkast forslag Etatenes forslag til NTP

29 Hvordan harmoniserer dette med NTP og lhstruktur? Delelinjen i Barentshavet undertegnet 27. april Konsesjonsrunde januar 2015 Frist for feltsøknad/konsesjon ett år Operatørene har 2 år på å lete ved ev funn Analyser og planlegging infrastruktur ved funn ? Produksjon fra? Førsteutkast forslag Etatenes forslag til NTP Regjering/Storting St m Realisering

30 Heliport i Øst-Finnmark Prosjektet vs en ev ny Heliport i Øst-Finnmark er bransjedrevet Avinor er en av flere premissleverandører som har og fortsatt bidrar med informasjon for å underbygge en riktig lokalisering Framdrift Avinor har hatt dialog med bransjen over tid (flere år) Det interne prosjektet jfr Nordområdestrategien er etablert Fortsatt dialog med de største bransjene og «driverne» er viktig Koordinator her er Norsk Olje- og gass.

31 Hva vil påvirke plassering ì Øst-Finnmark? Ikke bare olje- og gassbransjen, men en totalvurdering av de aktuelle og framtidige utfordringer og behov i Nordområdene og Barentshavet inkl De norske forpliktelsene knyttet til SAR Gjensidig forpliktelse for alle Rådsmedlemmer Statens beredskap knyttet til akutte hendelser og behov for støttefunksjoner i regionen Akutt forurensning oa allerede stor skipsfartsaktivitet Forventet økt skipstrafikk i Nordområdene og nordlige og sørlige polarpassasje

32 Erik Hamremoen Senior Rådgiver Statoil/Formann Flyopertivt Nettverk

33 Offshore helicopters - NCS Hammerfest Total: 45+ S-92/EC225 HD Brønnøysund Kristiansund SF OS Florø Bergen Sola EK

34 Værutfordringer Tåke Polare lavtrykk CL

35 Grenser (radius) 300 NM 200 NM «Extreme» Technology Investments (helicopter/fixedwing/boats) needed «Stretch» Considered achievable with coming helicopter upgrades «Workable» Use of existing helicopter technology

36 3 BARENTSHAVET Classificati on: Internal Barents sea Bear Island 200 NM radius

37 St. Johns Canada 37 Classification: Internal

38 23 runde Barents Sea SE 3D seismic group shoot

39 Basis for valg av helikopterbase Transport og SAR Sikkerhet Egnethet (fasiliteter-utbygging-plassering etc) Lenge på boreprogram Tid på året Avstand Logistikk kostnad Enighet blant samarbeidspartnere 39

40 Oppsummering Avinor har et godt utviklet lufthavnnett i den norske delen av Nordområdene De aller fleste lufthavnene har en meget god kapasitet Dagens prognoser indikerer at Bodø, Tromsø og Hammerfest har behov for tiltak for å kunne øke kapasiteten Avinor jobber for å videreutvikle og tilpasse ALLE sine lufthavner i hht regionalt og lokalt behov Avinor samarbeidet meget godt med viktige bransjer for å legge til rette for og være en viktig fasilitator for framtidig vekst og behov i Nordområdene

41 Takk for oppmerksomheten! Per Lillemark Distriktssjef Avinor AS

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Sammendrag Utbyggingsløsninger Statoil ønsker å studere samfunnsmessige virkninger på land av utbygging og drift av framtidig petroleumsvirksomhet

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Samferdsel og regional utvikling

Samferdsel og regional utvikling TØI-rapport 1106/2010 Forfattere: Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Anne Gjerdåker, Joachim Rønnevik og Thorkel Askildsen Oslo 2010, 69 sider Sammendrag: Samferdsel og regional utvikling Denne rapporten omhandler

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Nord Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050

Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050 Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050 2 KYSTVERKET PERSPEKTIVANALYSE FORORD Transportetatene og Avinor har startet arbeidet med Nasjonal transportplan for 2018 2027 (NTP 2018 2027).

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer