BOLIGFAKTA EN BOLIGAVIS FRA DEN NORSKE BOLIGPORTALEN PÅ COSTA BLANCA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGFAKTA EN BOLIGAVIS FRA DEN NORSKE BOLIGPORTALEN PÅ COSTA BLANCA WWW.ANCITA.NO"

Transkript

1 Boligkjøperens ABC NR: Q-0 w w w. a n c i t a. com BOLIGFAKTA EN BOLIGAVIS FRA DEN NORSKE BOLIGPORTALEN PÅ COSTA BLANCA Les Om Hva skiller boligkjøp i Norge fra Spania Boligkjøperens 0 Spaniavettregler Kostnader ved kjøp og salg av bolig i Spania Bruk av eiendomsmegler og advokat i Spania Boligprisindeks og prisutvikling på boliger #958 #086 5 #99 #7 Albir Rekkehus Pris : Eur Altea la Nova Leilighet Pris : Eur Calpe Villa Pris : Eur Altea - stranden Leilighet Pris : Eur #896 #70 #87 #88 La Nucia Villa Pris : Eur Moraira Rekkehus Pris : Eur Alfas del Pi sentr. Leilighet Pris : Eur Alfas del Pi Rekkehus Pris : Eur Ancita S.L. - Alicante - Spania

2 BOLIG I SPANIA? Ancita.no er et boligtorg for alle som søker etter en permanent bolig eller feriebolig for salg eller utleie på Costa Blanca i Spania. På tilsvarende måte som for finn.no, annonserer en rekke eiendomsmeglere på Ancita. Her har du derfor direkte tilgang til over 500 eiendomsmeglere, mer enn boliger og over.000 av disse finner du ikke på finn.no. Detaljer om alle boliger som annonseres for salg i denne utgaven av BOLIGFAKTA finner du på www. ancita.no under annonsenummer som er angitt.

3 VI GJØR BOLIGKJØP I SPANIA ENKLERE!! Boligportalen har som målsetting å gjøre det enklere for deg som norsk boligkjøper å få en bred oversikt over boligmarkedet på Costa Blanca. Anette Hansen har lang erfaring med eiendomsmarkedet i Sverige, Norge og Spania. Hun har også lang erfaring fra forsikringsbransjen i Norge og Sverige. Ønsker du råd om hvordan du best skal håndtere kjøp av bolig i Spania kan du ringe, sende en e-post eller ta en tur innom vårt kontor som ligger i sentrum av Altea. Anette kan også aktivt hjelpe deg å søke etter bolig samt knytte kontakter mot alle eiendomsmeglere som annonserer sine boliger for salg og utleie på Boligmarkedet i Spania har, sagt på en enkel måte, vært ustabil de siste 5 årene. Til glede for kjøper og til stor frustrasjon for selger. På landsbasis har prisene i gjennomsnitt gått ned med ca 5 % siden toppåret 007. Fremdeles er det jo likevel slik at det er tilbud og etterspørsel som styrer den prisen man betaler for bolig i Spania. Mange får seg derfor en overraskelse når man diskuterer prisinivå på en spesifikk bolig som av og til ligger langt over det som er antydet i aviser og tidsskrifter i Norge. Dette kan skyldes urealistiske prisforventinger fra selger, men også at prisene i området er styrt av at mange vil kjøpe nettopp her. Når det er sagt, er det de aller fleste steder billigere å kjøpe bolig i Spania idag sammenlignet med prisene for 5 år siden. Vårt mål med denne utgaven av BOLIG- FAKTA er å gi deg en innblikk i hvordan boligmarkedet i Spania fungerer og blant annet hva det er som bestemmer om boligprisene vender opp eller vil forsette nedover. Vi forsøker også å liste opp det som vi synes er viktig å ha med seg av kunnskap i bagasjen dersom du planlegger å gjøre en bolighandel i Spania. Dette er kunnskap du bør ha med deg når du prater med eiendomsmeglere enten du skal kjøpe, selge eller leie hus og leilighet i Spania. Så er det jo slik at vi også i denne utgaven presenterer et utvalg av de mer enn boligannonsene du finner på no som du nå bare er noen få tastetrykk unna. Her kan du også få ytterligere råd om boligmarkedet og blant annet beregne en normaltakst på en bolig på Costa Blanca.

4 Boligkjøperens ABC Boligkjøperens 0 Spaniavettregler Sørg for å ha finansiering på plass - det gir deg som kjøper en forhandlingsfordel. Kjøp gjennom eiendomsmegler eller advokat. Legg aldri ut på kjøpstur uten å være villig til å ta kostnaden med å søke råd hos din egen advokat. Selger setter prisen! Gi derfor alltid et bud minimum 0% under prisforventinger. Uansett hva megler sier - sjekk alternativer og beregn og sammenlign kvadratmeterpris. Husk at i tillegg til avtalt kjøpesum tilkommer dokumentavgift, skjøtekostnader og skatter på ca %. Uansett hva megler sier, forlang alltid dokumentasjon på at boligareal som er oppgitt er skrevet inn i skjøtet. Sørg for å at det holdes tilbake lovbestemt beløp for skatt dersom selger ikke er bosatt i Spania Sørg for at det holdes tilbake et beløp som skal dekke selgers andel av strøm, vann, telefon, gass, etc. Om møbler følger med, sørg for at en inventarliste med tilhørende bilder er vedlagt kontrakten.

5 ANCITA ID: 76 VILLA I LA NUCIA EURO : EN OASE!! ANCITA ID: 7 ROMANTISK FERIEBOLIG!! VILLA I ALTEA EURO : ANCITA ID: 967 REKKEHUS I CALLOSA EURO : MYE FOR PENGENE!! ANCITA ID: 697 UTSIKT OVER HAVET!! LEILIGHET I ALTEA EURO : ANCITA ID: 8 0 METER FRA STRANDEN!! LEILIGHET I ALTEA EURO : Kontakt : C ONBALCON Calle Conde de Altea, 0590 Altea (+) (+6) (+7)

6 Ancita Boligpris-indeks for Costa Blanca! I perioden fra 000 til 007 var det en god investering å sitte med fast eiendom i Spania. Dette fremgår av utviklingen i Ancita sin boligprisindeks for Costa Blanca. Boligprisindeksen har 00 som utgangsår. Dette betyr at dersom du i 00 kjøpte en leilighet for Euro kunne du i 008 forvente å kunne selge den for ca Euro. I perioden fra 008 har imidlertid, som de fleste har fått med seg, prisnivået på boliger fallt jevnt og trutt. Sett i historisk perspektiv har utviklingen vært klassisk med en eiendomsboble som har sprukket, slik det forøvrig var tilfelle i Norge i begynnelsen av 90-årene! I Spania skyldes dette at det i for mange år ble ferdigstilt boliger som er omsatt uten at det har vært basert på et reelt behov for å ha et sted å bo. Boliger er kjøpt med tanke på at de skal omsettes med høyere fortjeneste. Dette har vær mulig fordi tilgangen på lån har vært god og ikke minst til en billig penge. Spesielt etter Spanias overgang til Euro har man dratt nytte av billige Eurolån, noe som ytterligere har økt aktiviteten uten at det underliggende kundegrunnlaget har økt tilsvarende. En generell oppfatning er at det er 007 som representerer toppåret da eiendomsmarkedet falt sammen. Realiteten er imidlertid at allerede i 005/006 begynte entreprenører å dumpe pris på ferdigstilte boliger langs deler av Middelhavskysten. Dette smittet over til andre områder og toppet seg betydelig når finanskrisen med begrenset tilgang på boligfinansiering slo til. Siden den gang har boligprisene i Spania falt med i gjennomsnitt 5%. Noen områder mindre og noen vesentlig mer avhengig av tilbud og etterspørsel lokalt. I området nord for Alicante har prisreduksjonen vært mindre enn syd for byen der områder som Torrevieja har opplevd et markant fall. I et område som Albir i Alfaz del Pi kommune har fallet vært overraskende lite. Dette skyldes nok at etterspørselen fra nordmenn og hollendere er høyt og tilgang på byggeland er lite. 6

7 Prisfallet på Costa Blanca syd har i enkelte områder vært over 50%, mens det i nord ligger på ca 0% som et gjennomsnitt. Når man sammenligner prisfallet i nord og syd på Costa Blanca er det viktig å se dette i lys av at det i perioden var en unaturlig stor prisvekst i Torreviejaområdet sammenlignet med hva som var tilfellet i nord. Prisindeksen gjenspeiler gjennomsnittelig prisutvikling i Euro og viser ikke forskjeller mellom type boliger. Generelt kan man si at eneboliger har falt mer i pris enn leiligheter. Dyre villaer (mer enn Euro) har falt vesentlig i pris. Utviklingen på Costa Blanca har under ett for de siste 5 årene langt på vei fulgt landsgjennomsnittet. Ett unntak var imidlertid før 0 da det så ut som om prisene var på vei oppover. Denne trenden snudde imidlertid i 0. Generelt har 0 og til en viss grad 0 vært preget av at en del av de store bankene har dumpet deler av sin eiendomsportefølje i markedet som et av flere tiltak for å møte den Europeiske sentralbankens krav for å få finansiering. Dette er til en viss grad stabilisert ved at bankene kan realisere en del av de verste prosjektene sine i en ny statlig bank som skal omsette eiendom med misligholdte lån. Som det fremgår av Ancita indeksen viser denne tendens til stabilisering, selv om selvfølgelig prisene i prosent fortsatt har falt. Hva som imidlertid er en realitet er at uavhengig av prisfallet, holder attraktive boliger seg bra i pris. Fremtiden er vanskelig å spå, men dersom tendensen i Ancita sin statistikk holder seg vil man for de mest populære områdene som nord på Costa Blanca gradvis se en positiv prisøkning i 0. Ancita Pris Indeks Costa Blanca 50.0 Malaga 00.0 Murcia Spain De månedlige endringene i prisene som vi i Ancita løpende beregner viser en stigende tendens i 0. Det er selvfølgelig vanskelig å si noe om fremtiden, men rent analyseteknisk vil den klassiske doble bunnen i 009 og 0 indikere en endret trend med stabilisering av nedgang og begynnelsen på en oppgang. Prisindeksen er beregnet med utgangspunkt i tilbudpriser i www. ancita.com og veiet mot andre tilgjengelige prisindekser i Spania. På kan du beregne en normal forventet markedspris på huset eller leiligheten du planlegger å kjøpe! Ancita Prisendrings Indeks Gå inn på og velg BOLIGPRISER. 0% 5% 0% 5% 0% Spain 005-5% Costa Blanca -0% -5% -0% -5% 7

8 HVORDAN KJØPE Boligkjøperens ABC OG SELGE? Kostnader og skatter ved kjøp og salg av bolig i Spania. I Spania som i de fleste land medfører salg og kjøp av eiendom, transaksjonskostnader i form av skatter og avgifter. Hovedprinsippet er at kjøper betaler skatter og avgifter (i underkant av %) og selger betaler agentprovisjon (normalt 5% + mva) og gevinstbeskatning på verdistigningen i den perioden selger har hatt boligen. Skatter man til Norge skal du betale gevinstbeskatning til Norge, men da bare for den delen som evt overstiger det spanske skattebeløpet og om man selger før kraven om eiertid i Norge. I tillegg betales selvfølgelig en årlig kommunal eiendomsskatt i Spania for boligen. AVGIFT Omsetningsskatt ved kjøp av hus og leiligheter som ikke er nyprodusert Nybygde boliger betaler en redusert moms Ved kjøp av tomter, garasjer og forretningseiendommer betales normal moms Avgift til Notarius og innføring i spansk eiendomsregister Avgift på indeksregulert verdisstigning på eiendom SPANSK BE- GREP TPO: Transmisiones Patrimoniales Onerosas IVA: Impuesto sobre el Valor Anadido I KALKYLEN BØR DU TA HØYDE FOR BETALES AV 0% Kjøper 0% Kjøper IVA % Kjøper Plus Valia 0,5-% avhengig av eiendomstype og pris ca %,men avhengig av antall år selger har vært eier. Kjøper Selger, men kjøper vil kunne bli betalingsskyldig dersom selger ikke gjør opp Meglerprovisjon 5%+IVA Selger Gevinsbeskattning på hele boligens verdistigning Advokatkostnader dersom advokat benyttes Årlig kommunal eiendomsskatt Impuesto a las ganacias Tribunal Fiscal Gevinst Skatt % % Over.000 7% ca.000 avhengig av arbeidsmengde varierer (fra erfaring ca 0,00-0,00 % av kjøpesum) Selger Kjøper Eier (kan deles mellom kjøper og selger i kjøpsåret) 8 Se på overnevnte satser som et nivå og ta kontakt med spansk advokat eller megler dersom du ønsker å være sikker på alle detaljer. Du kan også sende en mail til oss i Ancita - eller gå inn på som vi forsøker etter beste evne å holde oppdatert.

9 ANCITA ID: 057 UTSIKT OG GULVVARME!! VILLA IN CALPE EURO : ANCITA ID: 055 SJØUTSIKT OG NÆR STRANDEN!! VILLA I CALPE EURO : ANCITA ID: 05 ROMSLIG OG MED SJØUTSIKT!! VILLA I CALPE EURO : ANCITA ID: 056 VILLA I CALPE EURO : Kontakt : Marisol Villas Urb. La Canuta 8 C 070 Calpe Nicolai Jensen marisolvillas.com (+) 6 8 (+) STOR OG NÆRME STRANDEN!! ANCITA ID: 0 SOLRIKT OG SENTRALT!! REKKEHUS I CALPE EURO :

10 Boligkjøperens ABC HVORDAN KJØPE 0 OG SELGE? Prosessen ved kjøp og salg av bolig i Spania. Kjøpe hus eller leilighet representerer for de fleste en stor investering og innhogg i familieøkonomien. Går noe feil kan det gjøre vondt. Ikke sjelden leser man også i norske aviser om skrekkeksempler på familier og personer som er blitt lurt og tapt mange penger ved bolighandel i utlandet. Felles for mange av disse sakene er at kjøper eller selger ikke har fulgt hva vi i Norge kaller sunt bondevett. Litt ironisk kan man vel som en norsk advokat så bra uttrykte det si Det virker som om enkelte tar ut sin hjerne og legger den i en oppbevaringsboks på flyplassen i Norge, reiser til utlandet, kjøper bolig i full begeistring, reiser tilbake til Norge, åpner skapet, setter hjernen på plass og lurer på i all verden hva som har skjedd. Hvor mange ville f.eks. betale forskudd i Norge uten kontrakt - Nordmenn har gjort det i Spania! Hvor mange kjøper villa i Norge uten å sjekke hva som står i skjøtet - mange Nordmenn gjør det i Spania! Hvor mange kjøper et gammelt hus i Norge uten å forlange en takst - I Spania gjør de færreste nordmenn dette og utallige flere eksempler kan listes opp... Alt i alt gjelder det derfor å ta de samme forholdsregler som man gjør i Norge også i Spania. Hva som kanskje må erkjennes å komme i tillegg i Spania, er at du som kjøper bør knytte til deg din egen advokat og som ikke er knyttet til megler eller selger. Ikke fordi at det er stor fare for at megler eller selger bevisst vil lure deg, men kort og godt fordi det er et annet land med annet språk og misforståelser kan skje. Din advokat ivaretar DINE og bare DINE interesser i denne prosessen. Som beskrevet et annet sted i BOLIGFAKTA er det noen ulikheter i hvordan boligkjøp fungerer i Norge og Spania. Det som skiller mest er tilbudsprosessen og at sluttoppgjøret og overdragelse i Spania bekreftes hos en Notarius. Notariusfunksjonen er jo også tilgjengelig i Norge og benyttes bl.a. ved å registrere/stemple ektheten i avtaler som er inngått. I Spania benyttes Notariusfunksjonen mye bredere og de fleste private avtaler som man ønsker å sikre ektheten av bør/skal bekreftes av Notarius. Det kan være private låneavtaler, testamenter, registrering av selskap, osv. Derfor skal også eiendomsoverdragelser bekreftes og sikres av en Notarius. I praksis fungerer møtet ved at Notarius leser igjennom skjøtedokumentene og sikrer at alle betalinger er på plass og at ikke minst kjøper har forstått forutsetningene for kjøpet. En Notarius er en viderutdannet advokat og lisens gis av myndighetene. Antall lisenser gis normalt i forhold til et visst antall tusen innbyggere i kommunen.

11 BESKRIVELSE Pen og moderne leilighet ( soverom og bad) som ligger i Torre Monte Carlo, få minutters gange fra Levante-stranden i Benidorm. Selges meget billig euro! Leiligheten ligger i et pent kompleks med fantastisk bassengområde - ett eget Aqualandia - med gressplener og sjarmerende bambus-parasoller Ekte Benidorm - i. etasje med en fantastisk utsikt over hav og fjell. Romslig, overbygd terrasse med glass i fronten slik at utsikten blir perfekt! Stor, lys stue med marmorgulv. Separat kjøkken og vaskerom. To soverom med innbygde garderobeskap og ett av dem med eget bad. Ytterligere ett bad som kan brukes som gjestetoalett Lys og trivelig leilighet som nettopp er malt om. Med denne beliggenheten er den også perfekt for utleie for den som ønsker det. Dem ligger nær naturen med mulighet for fjellturer, Aqualandia og Mundomar ligger også i umiddelbar nærhet. Gangavstand til butikker, restauranter og stranden med den vakre strandpromenaden. Nær all offentlig kommunikasjon. Området er rolig og luftig, men vil man kjenne mer på Benidorms puls så finnes det også rett i nærheten. ANCITA ID: 96 LEILIGHET I BENIDORM - LEVANTE EURO : Kontakt : C ONBALCON Calle Conde de Altea, 0590 Altea (+) (+6) (+7)

12 Hva skiller prosessen ved kjøp og salg av bolig i Spania og Norge? Boligkjøperens ABC PROSESSEN I NORGE Søking etter hus. I storbyer i Norge er det oftest visninger med mange potensielle huskjøpere fordi tilbud er balansert med etterspørsel. I mer grisgrente strøk kontaktes megler for personlig visning. Søk primært på finn.no etter bolig og gå på visning eller avtal med megler om visning. Megler har ekslusivitet på salg av boliger i en periode på til 6 måneder. Bransjestandard er at prisantydning normalt settes etter at en takst foreligger. Takstmann gjennomgår teknisk standard på boligen, måler huset med laser og setter en Estimert verdi som kalles verditakst. Basert på taksten settes prisantydning av megler med godkjenning fra selger. Markedspris baseres på boligareal justert for standard og beliggenhet. Budgivningsprosessen Første bud skal være skriftlig utført i budskjema som ligger vedlagt salgsoppgaven. I budskjemaet skal det fremkomme hvilken eiendom det gjelder, hvem som er budgiver, budets pålydende, finansieringsplan, ønsket overtagelsesdato og akseptfrist. Et bud er bindende idet budet er kommet til selgers kunnskap. Det er ingen angrefrist ved kjøp av eiendom i Norge. Før budaksept ringer normalt megler kjøpers bank og får bekreftet finansiering (God meglerskikk). Se hva som er skrevet om takst overfor. Skriving av avtale Når budet aksepteres skrives en kjøpekontrakt mellom partene basert på en norsk meglerstandard. Det skrives ikke inventarliste. En forholder seg til normgivende tilbehørsliste utstedt av Norges Eiendomsmeglerforbund som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Dersom noe skal avtales utenom skjer dette i særksilt avtale direkte mellom partene. PROSESSEN I SPANIA På Costa Blanca i Spania er det så stort tilbud av boliger at det ikke forekommer åpne visninger. Alle visninger er personlig å skjer ved å kontakte en megler. Søk på og ta kontakt med megler for visning. (På ligger det over 000 boliger som ikke er registrert på finn.no) I Spania er det ingen eksklusivitet og en bolig kan være til salgs hos flere meglere. (Som hovedregel til samme pris, men denne kan også variere) I Spania er det som oftest selger som setter pris(selv om megler normalt gir anbefaling om nivå). I og med at det ikke er eklsusivitet vil mange meglere ta inn boliger for salg selv om disse er vesentlig over hva som bør være en normal markedspris. Takstmann involveres IKKE i prisfastsetttelsen og eksakt boligareal kan ofte ikke oppgis. Markedspris BØR baseres på boligareal og pris for tilsvarende boliger tilbudt i samme område og justert for standard samt beliggenhet. (SJEKK MARKEDSPRIS PÅ Så lenge budene ikke er skriftlig, oppfattes budene som et utgangspunkt for forhandling og er dermed ikke bindende. Vær derfor ikke redd for å legge bud!!! I Spania stiller alle banker på samme måte som i Norge krav om at en takstmann gjør en verditakst på boligen for å sikre at verdien er i henhold til hva som gis i lån. På kan du lese alt om lån i Spanske banker. Har du ikke behov for lån, bør du likevel gjøre en slik takst dersom du kjøper en eldre villa. I tillegg kan du bestille en mer detaljert teknisk takst. Prisen på slike takster ligger fra Euro avhengig av objekt som takseres. Kjøper betaler dersom ikke annet er avtalt. Megler sammenstiller en avtale basert på samtale mellom kjøper og selger. I denne beskrives hvilken bolig som skal selges, hva som er forskuddsbetaling og når skjøtet skal underskrives og sluttbetaling skje. Inventarliste med foto bør vedlegges dersom dette inngår. Ancita anbefaler spesielt kjøper om å ta ekstrakostnaden med egen advokat som kan se på den avtalen eventuelt megler skriver slik at kjøpers interesse sikres. Advokaten bør også kvalitetssikre meglers undersøkelsesplikt mht til heftelser på eiendommen og utbyggingsplaner i nærområdet.

13 Hva skiller prosessen ved kjøp og salg av bolig i Spania og Norge? PROSESSEN I NORGE Forskuddsbetaling PROSESSEN I SPANIA Finanstilsynet har sendt ut et rundskriv om at forskuddsbetaling ikke lenger skal skje i Norge. I dag skal kjøpesum + omkostninger innbetales til meglers klientkonto senest innen overtagelsesdato. Før overtagelse tilfaller renter kjøper, og fra overtagelse skifter pengene eier og rentene tilfaller da selger. Med en gang pengene står på klientkonto sendes det ut bekreftelse til partene om at kjøpesum + omkostninger er innkommet klientkonto og at overtagelse kan finne sted som avtalt. Sluttbetaling Dersom pengene ikke er kommet inn på meglers klientkonto på overtagelsesdato må overtagelse utsettes og selger kan kreve til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente. Først når pengene er bekreftet innkommet på klientkonto møtes partene i boligen som er solgt og fullfører handelen med nøkkeloverlevering og signering av overtagelsesprotokoll. Når overtagelsesprotokoll foreligger i signert stand fra begge parter, sender megler skjøte og kjøpers bank sin pant (om kjøpet er lånefinansiert) samtidig til tinglysning hos Statens Kartverk. Selger får penger når hjemmelen er overført ny eier. Kort sagt Oppgjør mot tinglyst skjøte Overføringer av kontrakter for strøm, telefon etc Dette gjøres av selger og kjøper i samarbeid. Det er ikke uvanlig at forskuddsbetaling gjøres direkte til selger da dette i Spania gir en bekreftelse på kjøpers villighet å kjøpe. Meglers honorar trekkes fra beløpet på dagen for overdragelse/dag for skjøte. Det er heller ikke uvanlig blant skandinaver at man betaler til eller via megler, fordi dette kjennes tryggere og i dagens marked aksepterer de fleste selgere dette. Flere meglere oppgir at dette skjer via en klientkonto, men dette eksisterer IKKE i Spania og kjøper tar en viss risiko ved å betale til megler da selger ikke nødvendigvis kjenner seg bundet før beløpet er på hans/hennes konto. Les mer om dette under eiendomsmegler og Bruk av advokat I Spania møter selger, kjøper og megler hos en Notarius (som megler normalt velger). Skal kjøpet finansieres med lån eller har selger lån møter også representanter for bankene for å sikre sine penger/pant. Selger må ha med sjekk fra banken på utestående beløp. Om ikke provisjon er belastet tidligere tar også megler sitt meglerhonorar på dette møtet. På møtet skriver notarius og partene under skjøtedokumentet Escritura. Dette skjøtet har Notarius ansvar for å tinglyse noe som gjøres i løpet av påfølgende måned. Indirekte vil bekreftelsen fra Notarius innebære at Oppgjør mot signert escritura/skjøte En viss sum av det som kjøper betaler skal holdes tilbake av megler eller din advokat for betaling av selgers andel av faste kostnader som strøm, etc. I tillegg gjøres oppmerksom på kjøpers indirekte skatteansvar ved kjøp fra ikke-residente. Nøkler overleveres. Hovedregler er at penger som utveksles skal gå over konto i Spansk bank i Spania. Det er imidlertid mulig å overføre mellom norske konti dersom f.eks. kjøper og selger er norske. Her gjelder det imidler spesielle formkrav og dokumentasjon om transaksjonen. Kontakt advokat om dette. Dokumentavgifter, skjøtekostnader skal som hovedregel betales inn innen 0 dager. Dette hjelper din megler eller advokat deg med. Dette skal gjøres av megler (eller din advokat dersom dette avtales). Alle slike avtaler er avtalegirobasert i Spania og det er nødvendig å ha en bankkonto i Spania der alle boligrelaterte regninger belastes automatisk når de forfaller. Nå kan du forsikre dine spanske eiendeler i det norske forsikringsselskapet IF... Gå inn på og kontakt forsikringsselskapets kontor i Spania!

14 BOLI GP ORTA LEN W W W.A N C ITA.N O PÅ C OS TA B LA N C A ANCITA ID: 96 LYS, TRIVELIG OG SJØUTSIKT!! LEILIGHET I ALTEA HILLS EURO ANCITA ID: 70 LUKSURIØST MED SJØUTSIKT!! : ANCITA ID: 06 EURO ROMSLIG MED FLOTT UTSIKT!! : PANORAMAUTSIKT!! VILLA I ALTEA HILLS EURO LEILIGHET I SIERRA ALTEA EURO : REKKEHUS I ALTEA HILLS ANCITA ID: 80 : ANCITA ID: 5 : ANCITA ID: 9 VILLA I SIERRA ALTEA EURO MINUTTER TIL GOLFBANEN!! VILLA I ALTEA HILLS EURO : ALT PÅ EN ETASJE!!

15 Har innendørs basseng med saltvann og det er heis mellom etasjene. En stor herlig stue med utgang til et terrasseområde med ANCITA ID: 0 VILLA I ALTEA HILLS panoramautsikt over Middelhavet. Boligen har også en egen gjesteleilighet med soverom. Huset omkranses av EURO : en nydelig hage med basseng og der det også er et stort herlig utekjøkken med grillplass. Ko nta k t : Altea Casas Calle Suec ia 8 Altea H ills Altea al tea- c as as. co m w w w. al tea- c as as. co m (+ ) (+ ) B OLIGP ORTA LE N W W W.A N C ITA.N O PÅ C OS TA B LA N C A En meget eksklusiv villa med kvalitet ned til minste detalj. 5 B E S KR IVELSE

16 EIENDOMSMEGLER I SPANIA Boligkjøperens ABC Hva kan du forvente? 6 Alle kan starte som eiendomsmegler i Spania slik det var i Norge inntil for noen få år siden. Man gjør dette ved å start et aksjeselskap (SL) eller som selvstendig næringsdrivende. De fleste meglere er seriøse, men som i Norge finnes det selvfølgelig også mørke flekker. På har vi så langt det er mulig kvalitetssikret de meglerne som aktivt annonserer. Da det ikke er eksklusivitet på salg av boliger i Spania er det ofte meglere involvert. En som kommer i kontakt med kunden og en som har boligen som kunden ønsker. Markedspraksis er da at provisjonen deles på to. Selger en megler en bolig i sin egen portefølje og selv får kontakt med kunden tilfaller selvfølgelig hele provisjonen megleren. Normalnivå er 5% + moms på en normalbolig. De fleste meglere er lite interessert i å søke etter boliger blant andre meglere. Oftest er det kunden som selv kommer med et alternativ. Vårt råd er derfor og selv være aktiv i søkeprosessen slik man er i Norge og ikke utelukkende overlate jobben til megler. Gjør du ikke dette vil konsekvensen ofte bli at utvalget begrenses og som vil kunne gi en høyere sluttpris enn den man kanskje burde betalt. Alternativt er å ta kontakt med meglere som har som sin forretningsmodell å selge andre megleres boliger. Vær oppmerksom på at megler setter prisen i samarbeid med selger. Takstmann involveres ikke. Prisen kan derfor avvike sterkt fra hva som bør være markedspris. Påstår en megler at prisen ikke kan diskuteres fordi den reflekterer markedspris bør det ringe en varselklokke for deg som kjøper. Megler skal påse at alle prosesser med overføring av boligen fra selger til kjøper skjer. Les om kjøps- og salgsprosessen på og hva som er skrevet om dette ellers i denne utgaven av BOLIGFAKTA. Noen meglere kan bevisst eller ubevisst slurve litt med informasjonen om boligen. Derfor anbefaler vi at både kjøper og megler får støtte av egen advokat i prosessen. Vær oppmerksom på at det IKKE er noe som heter klientkonto hos spanske meglere. Betaler man inn et forskuddsbetalt beløp til megler går dette inn i meglerens ordinære drift og kan gå tapt ved en evt konkurs. Det ligger også i grenselandet når det gjelder direktivet for hvitvaskingsregelverket i Spania og EU. Uansett har kjøperen risikoen for beløpet inntil selger har mottatt beløpet på sin konto. Dersom du til tross for dette likevel velger å betale et beløp til megler bør du sikre deg en formell kvittering av megler for innbetaling av beløpet og hva dette gjelder. En bedre måte å løse dette på er å betale beløpet via en jurist som normalt er pålagt å ha en forsikring som skal sikre skadeansvar overfor klientenes eventuelle tap. Vær også oppmerksom på at store internasjonale meglerhus fra Skandianvia benytter argumentet om at man er autorisert nordisk megler. Få om ingen som arbeider i disse meglerhusene er autorisert eller har opprettholdt autorisasjonen sin fra Skandianvia. I Spania er det idag ingen spesifikk meglerutdannelse. Det nærmeste man kommer er knyttet til fag man leser på det juridiske studiet. API ble tidligere benyttet for å markere juristenes kunnskap, men denne betegnelse er fjernet for flere år siden.

17 NEW ANCITA ID: 55 SOLRIK STOR TERRASSE!! LEILIGHET I ALTEA EURO : ANCITA ID: C97 ALT PÅ EN ETASJE!! VILLA I ALTEA EURO : ANCITA ID: A9 PANORAMAUTSIKT OG NYTT! LEILIGHET I ALTEA EURO : ANCITA ID: 0 STILFULL OG MODERNE!! REKKEHUS I ALTEA EURO : ANCITA ID: 967 MODERNE OG SPENNENDE!! VILLA I ALTEA EURO : Kontakt : AmperVillas S.L. C/ Callosa, Altea La Vella (+)

18 Boligkjøperens ABC BRUK AV ADVOKAT Hva kan du forvente? De fleste nordmenn vi kommer i kontakt med synes det er litt fremmed å benytte advokat når de skal kjøpe eller selge bolig. I Norge forbinder mange en slik kontakt med konflikter og problemer man har med andre personer eller det offentlige. Det man imidlertid bør ha i bakhodet når det gjelder Spania er; Du kjøper bolig i et land der du ikke kjenner språk og regler i detalj. Selv om du stort sett har samme rettigheter som i Norge, er det som i Norge ressurskrevende å kjøre en juridisk prosess dersom noe skulle gå galt. Selger er ofte ikke bosatt i Spania og en prosess blir i så fall ytterligere komplisert. Megler er naturlig nok styrt av sin meglerprovisjon og noen meglere kan slurve med undersøkelser om panteheftelser, skatteplikt for selger og viktig bakgrunndsinformasjon om boligen. Meglere er ikke jurister og formuleringer i avtaler (ingen spansk standard eksisterer) kan bli uklart formulert. Vårt råd er derfor å se på dette som en tilnærmet eierskifteforsikring som vil forebygge flere eventuelle problemer som kan dukke opp etter kjøp både for selger og kjøper. Del ikke advokat med motparten og tro ikke at meglers eventuelle ansatte advokat i utgangspunktet ivaretar dine interesser. Prisen varierer noe, men i en normal kjøpsprosess skal denne tjenesten koste Euro. 8

19 BESKRIVELSE En meget sjarmerende villa under oppføring med en fantastisk herlig panoramautsikt over Middelhavet og Calpeområde. Gangavstand til stranden, butikker og restauranter. Det fasinerende huset har soverom, bad, meget stor stue og ikke minst fine terrasser utenfor stue og soverom. Garasje i kjelleretasjen. ANCITA ID: 059 VILLA UNDER OPPFØRING I CALPE EURO : Kontakt : Marisol Villas Urb. La Canuta 8 C 070 Calpe Nicolai Jensen marisolvillas.com (+) 6 8 (+)

20 Geografisk område vi dekker! ANCITA er et boligtorg for dere som søker etter bolig for salg og utleie på Costa Blanca i Spania. Vi dekker med andre ord den kyststrekningen hvor det er mest populært og aktuelt for nordmenn å kjøpe bolig. Vi vil i all beskjedenhet si at ingen annen norsk boligportal har det dekningsomfang og innhold som vi representerer. Vi er derfor den markedsledende skandinaviskspråklige boligportalen der du bør lete om du ønsker feriehus langs Den hvite Kysten. De aller fleste som besøker og benytter Ancita er fra Norge, Sverige og Danmark og som søker etter ferie- eller en permanent bolig i området fra Denia via Altea/Alfaz del Pi til Torrevieja/La Manga. Foruten skandinaviske besøkere har vi selvfølgelig også en mengde spanske, hollandske og tyske boligsøkere. På ancita.no kan du også få oversikt over de fleste eiendomsmeglere som opererer på Costa Blanca. Mange av disse har valgt å benytte ANCITA som en av sine annonseringskanaler. 0

21 BESKRIVELSE En nydelig og eksklusiv villa med en panoramautsikt over Altea, Alfaz del Pi og til Benidorm. Den har gjennomgående store, lyse og trivelige rom med store vinduer fra gulv til tak. Eiendommen har en meget velholdt hage med alle de Middelhavsvekster man kan tenke seg. ANCITA ID: 5 VILLA I SIERRA ALTEA EURO : Kontakt : AmperVillas S.L. C/ Callosa, Altea La Vella (+)

22 NEW ANCITA ID: 8 SENTRALT OG KOSELIG!! REKKEHUS I ALTEA EURO : ANCITA ID: 00 SENTRALT OG AVSKJERMET!! VILLA I ALBIR EURO : ANCITA ID: METER TIL STRANDEN!! ANCITA ID: 50 SENTRALT OG NÆR STRANDEN!! REKKEHUS I ALBIR EURO : ANCITA ID: 006 FRITT FOR INNSYN!! VILLA I ALBIR EURO : Kontakt : Brigitte Wessendorf Inmobiliaria Joaquin Rodrigo Albir (+) (+) LEILIGHET I ALBIR EURO :

23 autsikt over sjø og land. Eiendommen er meget velholdt og fremstår med kvalitet i alle byggetekniske detaljer. ANCITA ID: 7 VILLA I ALTEA Huset har en meget fint opparbeidet hage og et herlig bassengområde. Tomten er på hele kvm. EURO : Ligger bare et en til to minutters kjøretur fra Altea sentrum. Ko nta k t : Br igit te Wessend or f I nm ob iliar ia Joaq uin R od r igo Alb ir al s endo r f. es w w w. wes s endo r f. es (+ ) (+ ) B OLIGP ORTA LE N W W W.A N C ITA.N O PÅ C OS TA B LA N C A En nydelig villa i genuine Middelhavsstil med panoram- BESK RIVELSE

24 ANCITA ID: 608 VILLA I FINESTRAT EURO : BOLI GP ORTA LEN W W W.A N C ITA.N O PÅ C OS TA B LA N C A 5 B E SKRIVELSE Stor genuin spansk villa med alt på en etasje og tomt på.89 kvm. Du kan nyte en fantastisk panoramautsikt over hav og land. Alle rom er store og gennomgående fargesatt med lyse og delikate farger. I boligen finner du også en badstue, flere peiser, store terrasser. Ute er det et nydelig terrasseområde med basseng og en nydelig hage. Det er en kort 0 min. biltur til Albir stranden og Benidorm. Ko nta k t : Casas y M ansiones Avenid a País Valenc ian o Alfaz d el Pí c as as y m ans io nes. co m w w w.c as as y m ans io nes.co m (+ ) (+ )

25 ANCITA ID: 99 STORT OG ROMANTISK!! VILLA I ALFAZ DEL PI EURO : ANCITA ID: 78 FLOTT UTSIKT!! REKKEHUS I LA NUCIA EURO : ANCITA ID: 808 LUKSURIØS OG SJØUTSIKT!! VILLA I ALFAZ DEL PI EURO : ANCITA ID: MYE FOR PENGENE!! VILLA I LA NUCIA EURO : 7.55 ANCITA ID: LUKSURIØS OG SJØUTSIKT!! VILLA I ALFAZ DEL PI EURO : Kontakt : Casas y Mansiones Avenida País Valenciano Alfaz del Pí (+) (+)

26 Et utvalg av utleieobjekter på La Nucia TOMANNSBOLIG LEIE: 650 EUR ANCITA ID: 96 MEGLER: CASAS Y... Albir LEILIGHET LEIE: 750 EUR REF: 9 MEGLER: SOLALBIR 6 5 La Nucia VILLA LEIE:.500 EUR REF: 558 MEGLER: SOLALBIR Albir BUNGALOW LEIE: 700 EUR REF: 57 MEGLER: SOLALBIR La Nucia REKKEHUS LEIE: 550 EUR ANCITA ID: 888 MEGLER: CASAS Y... no Altea ved stranden REKKEHUS LEIE: 00 EUR ANCITA ID: 70 MEGLER: CONBALCON Alfas del Pi VILLA LEIE:.00 EUR REF: 80 MEGLER: CASAS Y M.. 5 Alfas del Pi VILLA LEIE:.500 EUR REF: 00 MEGLER: SOLALBIR 6 Gå inn på og kontakt megler for reservasjon eller kontakt megler direkte. Vær oppmerksom på at utleieobjekter kan tas bort fra markedet og leiebetingelser kan endres på kort varsel. SOVEROM BAD La Nucia REKKEHUS LEIE: 575 EUR ANCITA ID: 96 MEGLER: SOLALBIR BASSENG TERRASSE Altea la Nova LEILIGHET LEIE: 700 EUR ANCITA ID: 670 MEGLER:AMPER VILLAS Albir LEILIGHET LEIE: 700 EUR ANCITA ID: 7 MEGLER: SOLALBIR Ytterligere over 000 leiligheter og hus for utleie finner du på Albir LEILIGHET LEIE: 50 EUR ANCITA ID: 6 MEGLER: SOLALBIR

27 Et utvalg av utleieobjekter på no Altea LEILIGHET LEIE: 700 EUR REF: 9 MEGLER: SOLALBIR Albir LEILIGHET LEIE: 50 EUR REF: 6 MEGLER: SOLALBIR Altea VILLA LEIE:.00 EUR REF: 05 MEGLER: AMPER VILLAS Altea VILLA LEIE:.00 EUR REF: 007 MEGLER: AMPER VILLAS Alfas del Pi LEILIGHET LEIE: 800 EUR REF:86 MEGLER: MILLIONAIRS Albir VILLA LEIE: 800 EUR REF:86 MEGLER: MILLIONAIRS Altea VILLA LEIE:.00 EUR REF:780 MEGLER:AMPER VILLAS Albir VILLA LEIE:.650 EUR REF:790 MEGLER: AMPER VILLAS Albir LEILIGHET LEIE: 750 EUR REF:75 MEGLER: SOLALBIR Altea cap Negret LEILIGHET LEIE: 700 EUR REF:65 MEGLER: SOLALBIR Altea VILLA LEIE:.00 EUR REF:77 MEGLER: AMPER VILLAS Benidorm TOMANNSBOLIG LEIE:.00 EUR REF:55 MEGLER: SOLALBIR Albir VILLA LEIE:50 EUR REF:59 MEGLER:SOLALBIR Altea LEILIGHET LEIE:75 EUR REF: MEGLER:CONBALCON Albir REKKEHUS LEIE: 750 EUR REF:657 MEGLER: SOLALBIR Albir LEILIGHET LEIE: 650 EUR REF:50 MEGLER: SOLALBIR 7

28 Din boligspesialist på Costa Blanca 8 er den største boligportalen som presenterer boligannonser på skandinaviske språk med fokus på Costa Blanca. Her kan du søke i et register over de fleste meglere på Costa Blanca og mange av disse annonserer aktivt. Du kan søke blant tusenvis av boliger som hverken er lagt ut på finn.no, hemnet.se eller blocket.se. Du kan på en enkel måte sikre deg automatisk tilsending av e-post når nye boliger kommer inn og om f.eks. boligpriser endres. På denne måten mener vi at vi gjør det enklere og mer oversiktelig for både deg som kjøper og selger. Vi vet alle at som kjøper av bolig, er det tilgang på alternativer som til syvende og sist gir deg best grunnlag for beslutningen som tas og ikke minst gir best utgangspunkt for å betale den prisen som er rimelig ut ifra markedssituasjonen. Har du spørsmål om boligmarkedet, ønske om råd, søker seriøse meglere eller bare har spørsmål om annonser på ANCITA, kontakt oss via e-post, telefon eller besøk oss på vårt kontor i Altea. Ancita SL Calle Conde de Altea, 0590 Altea Spania Spania : (+) Norge : (+7) Sverige : (+6) Spania mobil : (+) Ancita S.L. - Alicante - Spania

Nå er det billig i Hellas

Nå er det billig i Hellas Nå er det billig i Hellas Eiendomsprisen har falt mye i Hellas de siste årene på grunn av finanskrisen. Det er også mye til salgs. Prisene kan fortsatt falle og det er usikkert hvordan økonomien blir i

Detaljer

13 / måned IBI Fees: 682 / år

13 / måned IBI Fees: 682 / år Reference: R2335007 Sted: Calahonda Beskrivelse: Meget romslig, sør og vestvendt duplex penthouse i det populære området Calahonda med vakker panoramautsikt over hav og land og på en klar dag kan du se

Detaljer

Rechtsanwälte, Lawyers, Abogados, Advokater

Rechtsanwälte, Lawyers, Abogados, Advokater C/ Caballero de Rodas, 1A, 3ª Planta 03181 Torrevieja, Alicante, España Tel: (34) 966708301 www.bentoproperties.com e-mail: info@bentoproperties.com Rechtsanwälte, Lawyers, Abogados, Advokater Vår skatteavdeling

Detaljer

RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT

RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT BALKONG MED FANTASTISK UTSIKT OVER BYEN PARKERING I FELLES GARASJE - KORT AVSTAND TIL OFFENTLIG KOMMUNIKASJON, POST- BANK,

Detaljer

Diana Zuuring. www.zuuring.com. email: diana@zuuring.com. Om Diana Zuuring Advokater. www.dianazuuring.com

Diana Zuuring. www.zuuring.com. email: diana@zuuring.com. Om Diana Zuuring Advokater. www.dianazuuring.com Abogados Lawyers Advocaten Rechtsanwälte Ricardo Soriano, 20 3c 29600 Marbella, Malaga, Spain Telf: [+34] 952 90 61 85 - Fax: [+34] 952 81 68 13 www.zuuring.com email: diana@zuuring.com Om Diana Zuuring

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

Månedens utvalgte boliger: April 2011 Italia - Spania Frankrike Ibiza La Gomera

Månedens utvalgte boliger: April 2011 Italia - Spania Frankrike Ibiza La Gomera Månedens utvalgte boliger: April 2011 Italia - Spania Frankrike Ibiza La Gomera På de neste 6 sidene finner du disse utvalgte prospektene presentert: Italia, Milano Bergamo; Lake Iseo 9 leiligheter med

Detaljer

ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN

ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN Kirkegata 38 Prisantydning: kr. 2.790.000.- + 2,5 % omk. til staten BRA: 116 kvm. Kirkegata 38 Byggeår: 1811 Tomt: 154 m² eiertomt Totalt BRA: 116 m²,

Detaljer

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA Kollsåslia 16 5116 ULSET Advokatpartner ANS v/advokatfullmektig Linda Sørfonn Moe C. Sundtsgate 39, Pb 2026 Nordnes, 5817 Bergen Telefon 55 54 70 81 linda.moe@advokatpartner.no Eiendom

Detaljer

NYHETER KRETA KRETA, LOUTRA COUNTRY (BRUKT)

NYHETER KRETA KRETA, LOUTRA COUNTRY (BRUKT) Juli 2012 NYHETER KRETA KRETA, LOUTRA COUNTRY (BRUKT) Rimelig enebolig 175 000 Trivelig prosjekt med 14 hus i utkanten av landsbyen Loutra. Alle husene er solgt. Grønt og frodig, med olivenlunder og vinranker.

Detaljer

Renate Villas guide til boligkjøp i Italia

Renate Villas guide til boligkjøp i Italia Renate Villas guide til boligkjøp i Italia Vi hos Renate Villas gleder oss til å hjelpe deg med å oppfylle din italienske boligdrøm. Enten du drømmer om en villa, en leilighet, et oppussingsprosjekt, en

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 5 OBOS BOLIGAVIS UKE 5 014 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! Har du husket å forsikre hjemmet ditt? Medlemsforsikring til medlemspris. OBOS tilbyr en av Norges

Detaljer

Pris 115.000,- + omk.

Pris 115.000,- + omk. Stor leilighet-3 sov 2 bad. Flott anlegg meget barnevennlig 300 meter til strand. utsikt fra terrassen Adresse: Mahmutlar, Alanya Areal: Ca 160 kvm inkl balkonger Pris 115.000,- + omk. Kontaktperson: Kontor

Detaljer

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg.

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg. Øyvind Harold Ellingsen Hunstadsvingen 6 a 5053 BERGEN Vår ref.: 34863/AAS BERGEN, 04.04.2016 MEGLERTAKST Godviksvingene 113, andel nr., i i Bergen kommune. Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 29 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! LINDEBERGÅSEN - 4-ROMS LEILIGHET LINDEBERGÅSEN 17 Lys og hyggelig 4- roms leilighet med gjennomgående planløsning, stor

Detaljer

VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN

VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN www.promenade-immo.fr er en fransk, statsautorisert eiendomsmegler-forretning. Våre kontorer er i Nice men vårt fokusområde innenfor salg av eiendom ligger mellom Provence

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen

GARANTI BOLIGAVIS. Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen GARANTI BOLIGAVIS Nr. 11/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen Alta Breverud Brl ALTA/BREVERUD BRL Koselig 3-roms BL-leilighet i Breverudmyra. Dette er en innbydende

Detaljer

Månedens utvalgte boliger: Juni 2011 Italia - Spania USA Orlando

Månedens utvalgte boliger: Juni 2011 Italia - Spania USA Orlando Månedens utvalgte boliger: Juni 2011 Italia - Spania USA Orlando På de neste 6 sidene finner du disse utvalgte prospektene presentert: Italia, Lombardia; Aprica Resort i De italienske alper med spa og

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 28 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! VEITVET: 3-ROMS OPPUSSINGSOBJEKT Oslo Nord VEITVETSTUBBEN 3 B Balkong på 13 kvm Mulighet for peis Ingen forkjøpsrett! avd.

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg!

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 16/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Skal du selge bolig eller leilighet? Vi kan hjelpe deg! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! Kronstad Alta Nyhet! SPIREAVEIEN

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta!

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! SALGSOPPGAVE Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! Prisantydning: 2 325 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 900 000 kr. Bruttoareal (BTA): 110 kvm. Verditakst:

Detaljer

Fra 1 Januar 2014 har Sydenleiligheter AS i Norge og Alamo Costa del Sol i Spania inngått et samarbeid.

Fra 1 Januar 2014 har Sydenleiligheter AS i Norge og Alamo Costa del Sol i Spania inngått et samarbeid. sid1-skugga.pdf 1 2013-12-29 22:10:20 o s t a d e l S o l R e a l E s t a t e Fra 1 Januar 2014 har Sydenleiligheter AS i Norge og Alamo osta del Sol i Spania inngått et samarbeid. Daglig leder Petter

Detaljer

REKKEHUS I ÅLESUND - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m²

REKKEHUS I ÅLESUND - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m² REKKEHUS I ÅLESUND Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m² - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Informasjon om boligen: Beskrivelse: Innholdsrike rekkehus

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta GARANTI BOLIGAVIS Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta Gakorisletta Borettslag Prisant. 1 260 000 P-Rom 51 m2 Denne leiligheten er perfekt for både unge førstegangs-etablerere og eldre, som ikke trenger

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 30 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! SKULLERUD - ATTRAKTIV 2 ROMS JOHAN SCHARFFENBERGS VEI 99 Lys og pen med romslig balkong i 4. etg. med heis! Sikringsordning

Detaljer

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg!

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Adresse: Boligtype: Prisant.: Flåtansvingen 3 Boligtomt 1 740 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72 E-post:

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

NR. 05/2010. I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige.

NR. 05/2010. I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige. 3505.4 Side 1/10 NR. 05/2010 I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige. Vår siste boligundersøkelse for Oslo og omegnskommuner er fra

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Gå ikk e glip av vå. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. Gå ikk e glip av vå. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 24 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Gå ikk e glip p av vå rt juleti lbud Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Vår julegave til deg Tegn oppdraget med oss i desember

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

PRISLISTE. www.bodo360.no

PRISLISTE. www.bodo360.no PRISLISTE www.bodo360.no PRISLISTE BODØ 360 Leilighet nummer Etasje Antall rom BRA Felles utgifter pr mnd. (30 pr. kvm) Pris leilighet Omk. Tot. pris inkl. omkostning 501 5 1 44,5 1 335 1 900 000 20 000

Detaljer

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV Sentral beliggenhet med nærhet til skoler og sentrum Prisantydning kr. 1.590.000,- + 2,5 % dokumentavgift samt kr. 525,- for tinglysning av skjøte og kr. 525,- for tinglysning

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig med stor garasje og basseng. Koselig hus med garasje og dukkehus.

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig med stor garasje og basseng. Koselig hus med garasje og dukkehus. SALGSOPPGAVE Velholdt enebolig med stor garasje og basseng Koselig hus med garasje og dukkehus. Prisantydning: 2 890 000 kr. + omk. Lånetakst: 2 827 000 kr. Bruttoareal (BTA): 220 kvm. Verditakst: 3 141

Detaljer

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER Adresse: SANDERSTØLEN Bruksareal: Ca 46-70 m 2 Antall soverom: 2 Lekkert bad og kjøkken Prisvurdering: Fra kr 1 290 000,-

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

BYGGHERRE MASTER GRUPPEN. Salgsleder/Megler MNEF Reidar Vik T: 901 66 881 / 52 70 22 43 E: reidar.vik@emvest.no www.eiendomsmeglervest.

BYGGHERRE MASTER GRUPPEN. Salgsleder/Megler MNEF Reidar Vik T: 901 66 881 / 52 70 22 43 E: reidar.vik@emvest.no www.eiendomsmeglervest. Lekre kvalitetsleiligheter på idylliske Bakarøynå, en øy midt i hjertet av Haugesund, bare et steinkast fra sjøkanten. Nyt den urbane og maritime tilværelsen, kjenn på sjølukten, nyt vinden, nyt livet...

Detaljer

Litlaberget/ Skadberg.

Litlaberget/ Skadberg. Litlaberget/ Skadberg. Felt - B10-10 BOLIGER 9 SOLGTE. B10 7 har ett Bra. på 161 kvm og P-Rom på 153 kvm. Adresse Gnr./bnr. P-rom/BRA 1.etg P-rom/BRA 2. etg. Eier tomt pris Pris Inkl. omk. B10-7 32/1246

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms, Hyggelig utsyn, hage, veletablert boligområde. Oppgraderingsbehov Adresse: Eiksveien 92 C, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/51/59 m² F.kostnader: Kr. 1 470,- Fellesgjeld:

Detaljer

Bransjenorm markedsføring av boliger

Bransjenorm markedsføring av boliger Bransjenorm markedsføring av boliger Bransjenormen er utviklet av bransjen, representert ved Eiendomsadvokatenes servicekontor, Eiendomsforetakenes forening, Norske Boligbyggelags Landsforbund, Norges

Detaljer

5 eksempler på boliger i Tyrkia; priser fra 460.000 KR

5 eksempler på boliger i Tyrkia; priser fra 460.000 KR 5 eksempler på boliger i Tyrkia; priser fra 460.000 KR Mahmutlar, Art Residence; Ferdig prosjekt i Mahmutlars vestre del. Kort vei til sentrum og strand 200 m til sentrum og 400 m til stranden. Basseng

Detaljer

Ballstad. Nydelig rorbu med fantastisk utsikt. Prisantydning: 990 000,- Øyaveien 51B P-rom/Bra: 64/69. Prospekt for Øyaveien 51B, 8373 Ballstad

Ballstad. Nydelig rorbu med fantastisk utsikt. Prisantydning: 990 000,- Øyaveien 51B P-rom/Bra: 64/69. Prospekt for Øyaveien 51B, 8373 Ballstad Ballstad Øyaveien 51B P-rom/Bra: 64/69 Nydelig rorbu med fantastisk utsikt Prisantydning: 990 000,- Dato: 1. Februar 2014 Side 1 Innhold ØYAVEIEN 51B - BELIGGENHET GENERELT ADKOMST/TOMTEFORHOLD PARKERING

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

JULEBORD MARBELLA MIN. 15 PERSONER FREDAG SØNDAG

JULEBORD MARBELLA MIN. 15 PERSONER FREDAG SØNDAG JULEBORD MARBELLA MIN. 15 PERSONER FREDAG SØNDAG Marbella 5 gode grunner for å reise til Marbella: Luksus og høy standard Hotell Middelhavs atmosfære Sjarmerende omland Stort utvalg av Golfbaner Jetset

Detaljer

ELVEROMSFELTET TORPA - PROSJEKTERT ENEBOLIG I NYTT BOLIGFELT - 3 SOVEROM - FIN UTSIKT - GANGAVSTAND TIL BARNEHAGE/SKOLE

ELVEROMSFELTET TORPA - PROSJEKTERT ENEBOLIG I NYTT BOLIGFELT - 3 SOVEROM - FIN UTSIKT - GANGAVSTAND TIL BARNEHAGE/SKOLE ELVEROMSFELTET TORPA - PROSJEKTERT ENEBOLIG I NYTT BOLIGFELT - 3 SOVEROM - FIN UTSIKT - GANGAVSTAND TIL BARNEHAGE/SKOLE Status Eieform Boligtype Ledig Eier (Selveier) Enebolig Pris 2 590 000,- 2 590 000,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Conradis vei 8, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 75/75/82 m² F.kostnader: Kr. 3 143,- Fellesgjeld: Kr. 169 427,- Visning: man 16.3.2015 kl. 16:30-17:30

Detaljer

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG Adresse: 6740 Selje. EIENDOM: Gbnr. 56/106 i 1441 Selje. Bolighus med garasje. Stor eiende tomt i Selje sentrum. Kort vei til sjø / sandstrand (ca. 200 m) og til fjellet.

Detaljer

Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Casa Desenzano. Areal 120 m2

Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Casa Desenzano. Areal 120 m2 Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Casa Desenzano bolig til salg Desenzano del Garda Enebolig Boligtype Areal 120 m2 3 Soverom Bad 2 Introduksjon til eiendommen Flott nytt byggefelt

Detaljer

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. Føstre etasje består av næringslokaler, samt inngang til boligene. De andre etasjene har også noen næringslokaler.

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

3EDM210 OPPGJØR FOR EIENDOMSMEGLERE

3EDM210 OPPGJØR FOR EIENDOMSMEGLERE f) ` Høgskolen i Hedmark 3EDM210 OPPGJØR FOR EIENDOMSMEGLERE Kontinueringseksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 15. januar 2016 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. februar 2016 Tillatte

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet/rekkehus Adresse: Arnesenga 8 B Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 90/86/100 m² F.kostnader: Kr. 2 157,- Fellesgjeld: Kr. 0,- Visning: ons 1.9.2010 kl. 18:00-19:00

Detaljer

TØMMERLIA 8 A, ASMALØY.

TØMMERLIA 8 A, ASMALØY. a TØMMERLIA 8 A, ASMALØY. Prisantydning kr. 2 450 000,- SOLRIK OG LETTSTELT ENDESEKSJON GRENSENDE TIL FRIOMRÅDE MED FRITTSTÅENDE BOD OG GARASJE. KORT VEI TIL SKOLE, BARNEHAGE, KOLONIALBUTIKK, STRENDER

Detaljer

Mange kjøpsmuligheter i Spania

Mange kjøpsmuligheter i Spania Mange kjøpsmuligheter i Spania Eiendomsprisen har falt mye i Spania de siste årene. Det er også mye til salgs. Det er imidlertid mer nyansert enn hva mange artikler gir inntrykk av, det er store forskjeller

Detaljer

finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger.

finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger. finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger. http://www.finn.no/finn/realestate/object?id=4302868&sid=220554410137805&pos=9&rub=10 Page 1

Detaljer

Litlaberget/ Skadberg.

Litlaberget/ Skadberg. Litlaberget/ Skadberg. Felt B11 og B12 Adresse Gnr./Bnr. P- rom/bra 1.etg. P- rom/bra 2.etg P- rom/bra U etg. Eier Tomt Pris Pris inkl. omk. B11-16 Litlabergveien 51 B11-17 Litlabergveien 53 B11-18 32/1256

Detaljer

Nytt på Kreta våren 2013

Nytt på Kreta våren 2013 Nytt på Kreta våren 2013 Vi har fått inn mange nyheter, - både oppussingsobjekt, bruktboliger og nybygg. Plakoti, (brukt); Leilighet med hage og havutsikt 272 500 euro Stue, kjøkken lagerrom, tre soverom

Detaljer

Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under oppføring

Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under oppføring Rettigheter og forpliktelser ved kjøp av bolig og fritidsbolig under oppføring På de neste sidene skal vi se nærmere på hva som gjelder når du kjøper bolig eller fritidsbolig under oppføring. Hvilke rettigheter

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys, pen og gjennomgående 4-roms endeleil. beliggende i 1. etasje med trappefri adkomst Adresse: Fururabben 10 D, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 90/90/97 m² F.kostnader: Kr.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 3-roms leilighet med garasje. Utsikt. Solrikt. Adresse: Måneveien 36, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 65/65/73 m² F.kostnader: Kr. 4 437,- Fellesgjeld: Kr. 478 864,- Visning:

Detaljer

Haglandsvegen 81A 5514 Haugesund ,- Roar Ingebrigsten / Megler Telefon PRISANTYDNING

Haglandsvegen 81A 5514 Haugesund ,- Roar Ingebrigsten / Megler Telefon PRISANTYDNING Haglandsvegen 81A 5514 Haugesund PRISANTYDNING 4 990 000,- Roar Ingebrigsten / Megler Telefon 90 75 72 44 Prosjektert enebolig med leilighet i 1 etasje Meglerhuset Lea & Partnere / 3 NØKKELINFORMASJON

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Gjennomgående og pen 3 roms med garasje Adresse: Måneveien 30, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 77/75/85 m² F.kostnader: Kr. 4 264,- Fellesgjeld: Kr. 565 726,- Visning: ons 7.11.2012

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Kontakt oss for en boligprat! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vil alltid gjøre vårt beste for deg!

GARANTI BOLIGAVIS. Kontakt oss for en boligprat! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vil alltid gjøre vårt beste for deg! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 13/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Kontakt oss for en boligprat! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vil alltid gjøre vårt beste for deg! Nyhet Gakorimyra Alta Visning, juli 9.

Detaljer

SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE

SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE 1. EIENDOMMENE: Loppa kommune selger under ett følgende bygninger i Nuvsvåg, Loppa kommune, Finnmark fylke: 1) «Skolen», Gnr. 18/Bnr. 40, («Bygning

Detaljer

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 7 Maks gjester: 13 Bad: 7 Pool: Ja Sea avstand: 100 m Starter på: 13.700 1 / 5 {gallery}vfr/dubrovnik3{/gallery}

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3-roms leilighet med utgang til hage. Store utearealer rundt boligen. Adresse: Gjønnesveien 12, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 64/64/70 m² F.kostnader: Kr. 2 098,- Fellesgjeld:

Detaljer

Kjøpers Guide. Kjøpe hus I Spania. Costa del Sol

Kjøpers Guide. Kjøpe hus I Spania. Costa del Sol Kjøpers Guide 2016 Kjøpe hus I Spania Costa del Sol Innovative Property Sl are Officially Registered & Licensed Estate Agents Since 2007 (Registro Mercantil De Malaga) Processen 01 Å finne den rette boligen

Detaljer

HUMMELFJELL- under oppføring. Hytte med hems og 3 soverom. Kr 1 495 000,- (inkl. tomt)

HUMMELFJELL- under oppføring. Hytte med hems og 3 soverom. Kr 1 495 000,- (inkl. tomt) HUMMELFJELL- under oppføring. Hytte med hems og 3 soverom. Kr 1 495 000,- (inkl. tomt) Adresse: Hummelfjell Hyttegrend, 2550 Os i Østerdalen Type eiendom: Nybygd hytte. Gnr/Bnr: 114/429 Byggeår: 2011/12

Detaljer

Salgsoppgave. Council of Residential Specialists. Vi har utdannede eiendomsmeglere. Medlem av. (0047)

Salgsoppgave. Council of Residential Specialists. Vi har utdannede eiendomsmeglere. Medlem av. (0047) Salgsoppgave Vi har utdannede eiendomsmeglere Medlem av Council of Residential Specialists (0047) 21 37 70 01 www.norskeiendomsmegling.no Maspalomas 96.420 1-soveroms leilighet med sentral beliggenhet

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK BAKBYGGET SVELVIK Tid for en behagelig boform 8 YE LEILIGHETER I SVELVIK med nærhet til sjøen og sentrum SVELVIK den maritime småbyidyllen Svelvik er kjent som orges nordligste sørlandsidyll, med små trange

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri.

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Skumringstimen ved bassengområdet. Kretaestate salgskode for luksusvillaen er LVI016. 1.0. Kort beskrivelse av objektet. - Tilbud og behov for transportmiddel.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta SALGSOPPGAVE Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos Hytta Prisantydning: 925 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 60 kvm. 56 kvm. Adresse: Henvendelse: Johan Arvidsson Tlf: 004792813010

Detaljer

Villa Golf Tarquinia

Villa Golf Tarquinia Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Villa Golf Tarquinia Feriehus til salg i Tarquinia Enebolig Boligtype Areal 100 m2 3 Soverom Bad 2 https://www.renatevillas.com info@renatevillas.com

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/10 NR. 12/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn. Høstundersøkelsen

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. team for de. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. team for de. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 19/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meg l e re som j obbe ri team for de g Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Skal du selge bolig? - Gode priser - Erfaring og tillit

Detaljer

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 2-roms leilighet med balkong i svært sentralt område - balkong - garasje Adresse: Paal Bergs vei 34, 1 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/54/60 m² F.kostnader: Kr. 2 246,- Fellesgjeld: Kr. 86 341,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og romslig 3 roms i toppetg. Adresse: Måneveien 28, 4. etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 3 540,- Fellesgjeld: Kr. 27 997,- Visning: ons 25.11.2009

Detaljer

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Verdalsvegen 45 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Her er en god plass dersom du lengter til strand og hav, samtidig som du ønsker kort vei til skole, barnehage, handel og andre viktige tilbud!

Detaljer

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN DEM ALLÈ Ø R G LEILIGHETER VELKOMMEN TIL GRØDEM GRØDEM ALLÉ - EN PLASS Å KOMME TIL NÅR DU HAR REIST FRA DEG. Bo i et ungt urbant miljø litt utenfor storbyen men allikevel en

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt. 2 250 000 kr. 2 500 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt. 2 250 000 kr. 2 500 000 kr. SALGSOPPGAVE Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt LG 2 250 000 kr. 2 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 122 kvm. 108 kvm. SO Lånetakst: Verditakst: T Prisantydning: 2 490 000 kr. +

Detaljer

Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Villa dei Leoni. Areal 550 m2

Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Villa dei Leoni. Areal 550 m2 Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Villa dei Leoni Bolig til salg i Grosseto Enebolig Boligtype Areal 550 m2 7 Soverom Bad 6 Introduksjon til eiendommen Flott landeiendom, som

Detaljer

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Moderne og romslig 2 roms m/vestvendt terrasse Adresse: Grevlingåsen 11 B, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 52/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 467,- Fellesgjeld: Kr. 41 166,- Visning:

Detaljer

Vennligheten og gjestfriheten er det første som slår en når en besøker Thailand. Deretter fargene, luktene og smakene.

Vennligheten og gjestfriheten er det første som slår en når en besøker Thailand. Deretter fargene, luktene og smakene. Thailand Villa i Pattaya 160 m2 på ett plan pris NOK 1.020.000,- eks, omk. Vennligheten og gjestfriheten er det første som slår en når en besøker Thailand. Deretter fargene, luktene og smakene. At 90 %

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr. SALGSOPPGAVE Fjellhytte til salgs Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 670 000 kr. 750 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 78 kvm. 72 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Erik Carlsen

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Meget pen og moderne 2 roms andelsleilighet Adresse: Dønskiveien 27 B, 3 etg. Ant.rom 2 Areal: 59/55 m2 F.kostnader: Kr. 1 769,- Fellesgjeld: Kr. 27 808,- Visning: tir 20.1.2009

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 52 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! Pen 3-roms endeleilighet i høy. 1 etg. Stor vestvendt balkong! Barnevennlig område. HØYENHALL/MANGLERUD MANGLERUDVEIEN

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 2 roms med sydvendt balkong, delikat kjøkken fra 2008 Adresse: Heggesnaret 5, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 47/47/50 m² F.kostnader: Kr. 2 384,- Fellesgjeld: Kr. 6 848,-

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig SALGSOPPGAVE Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig Flott totalrenovert vertikaltdelt tomannsbolig/generasjonsbolig, vestvent med hav utsikt og masse sol. Nytt vvs, elektriskt osv. Kabel tv,

Detaljer

Fjellsbygda i Valdres Hytte på tomt 16 Ligger på 900 meter med fantastisk utsikt

Fjellsbygda i Valdres Hytte på tomt 16 Ligger på 900 meter med fantastisk utsikt Fjellsbygda i Valdres Hytte på tomt 16 Ligger på 900 meter med fantastisk utsikt STANDARD Gulv: Skiferfliser på bad/wc og entre, spon i utv bod, ellers massivt behandlet heltre gulv. Vegger: panel Tak:

Detaljer

Salgsoppgave. Council of Residential Specialists. Vi har utdannede eiendomsmeglere. Medlem av. (0047)

Salgsoppgave. Council of Residential Specialists. Vi har utdannede eiendomsmeglere. Medlem av. (0047) Salgsoppgave Vi har utdannede eiendomsmeglere Medlem av Council of Residential Specialists (0047) 21 37 70 01 www.norskeiendomsmegling.no Amadores 260.000 4-soveroms rekkehus med stor terrasse 4 soverom

Detaljer