BOLIGFAKTA EN BOLIGAVIS FRA DEN NORSKE BOLIGPORTALEN PÅ COSTA BLANCA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGFAKTA EN BOLIGAVIS FRA DEN NORSKE BOLIGPORTALEN PÅ COSTA BLANCA WWW.ANCITA.NO"

Transkript

1 Boligkjøperens ABC NR: Q-0 w w w. a n c i t a. com BOLIGFAKTA EN BOLIGAVIS FRA DEN NORSKE BOLIGPORTALEN PÅ COSTA BLANCA Les Om Hva skiller boligkjøp i Norge fra Spania Boligkjøperens 0 Spaniavettregler Kostnader ved kjøp og salg av bolig i Spania Bruk av eiendomsmegler og advokat i Spania Boligprisindeks og prisutvikling på boliger #958 #086 5 #99 #7 Albir Rekkehus Pris : Eur Altea la Nova Leilighet Pris : Eur Calpe Villa Pris : Eur Altea - stranden Leilighet Pris : Eur #896 #70 #87 #88 La Nucia Villa Pris : Eur Moraira Rekkehus Pris : Eur Alfas del Pi sentr. Leilighet Pris : Eur Alfas del Pi Rekkehus Pris : Eur Ancita S.L. - Alicante - Spania

2 BOLIG I SPANIA? Ancita.no er et boligtorg for alle som søker etter en permanent bolig eller feriebolig for salg eller utleie på Costa Blanca i Spania. På tilsvarende måte som for finn.no, annonserer en rekke eiendomsmeglere på Ancita. Her har du derfor direkte tilgang til over 500 eiendomsmeglere, mer enn boliger og over.000 av disse finner du ikke på finn.no. Detaljer om alle boliger som annonseres for salg i denne utgaven av BOLIGFAKTA finner du på www. ancita.no under annonsenummer som er angitt.

3 VI GJØR BOLIGKJØP I SPANIA ENKLERE!! Boligportalen har som målsetting å gjøre det enklere for deg som norsk boligkjøper å få en bred oversikt over boligmarkedet på Costa Blanca. Anette Hansen har lang erfaring med eiendomsmarkedet i Sverige, Norge og Spania. Hun har også lang erfaring fra forsikringsbransjen i Norge og Sverige. Ønsker du råd om hvordan du best skal håndtere kjøp av bolig i Spania kan du ringe, sende en e-post eller ta en tur innom vårt kontor som ligger i sentrum av Altea. Anette kan også aktivt hjelpe deg å søke etter bolig samt knytte kontakter mot alle eiendomsmeglere som annonserer sine boliger for salg og utleie på Boligmarkedet i Spania har, sagt på en enkel måte, vært ustabil de siste 5 årene. Til glede for kjøper og til stor frustrasjon for selger. På landsbasis har prisene i gjennomsnitt gått ned med ca 5 % siden toppåret 007. Fremdeles er det jo likevel slik at det er tilbud og etterspørsel som styrer den prisen man betaler for bolig i Spania. Mange får seg derfor en overraskelse når man diskuterer prisinivå på en spesifikk bolig som av og til ligger langt over det som er antydet i aviser og tidsskrifter i Norge. Dette kan skyldes urealistiske prisforventinger fra selger, men også at prisene i området er styrt av at mange vil kjøpe nettopp her. Når det er sagt, er det de aller fleste steder billigere å kjøpe bolig i Spania idag sammenlignet med prisene for 5 år siden. Vårt mål med denne utgaven av BOLIG- FAKTA er å gi deg en innblikk i hvordan boligmarkedet i Spania fungerer og blant annet hva det er som bestemmer om boligprisene vender opp eller vil forsette nedover. Vi forsøker også å liste opp det som vi synes er viktig å ha med seg av kunnskap i bagasjen dersom du planlegger å gjøre en bolighandel i Spania. Dette er kunnskap du bør ha med deg når du prater med eiendomsmeglere enten du skal kjøpe, selge eller leie hus og leilighet i Spania. Så er det jo slik at vi også i denne utgaven presenterer et utvalg av de mer enn boligannonsene du finner på no som du nå bare er noen få tastetrykk unna. Her kan du også få ytterligere råd om boligmarkedet og blant annet beregne en normaltakst på en bolig på Costa Blanca.

4 Boligkjøperens ABC Boligkjøperens 0 Spaniavettregler Sørg for å ha finansiering på plass - det gir deg som kjøper en forhandlingsfordel. Kjøp gjennom eiendomsmegler eller advokat. Legg aldri ut på kjøpstur uten å være villig til å ta kostnaden med å søke råd hos din egen advokat. Selger setter prisen! Gi derfor alltid et bud minimum 0% under prisforventinger. Uansett hva megler sier - sjekk alternativer og beregn og sammenlign kvadratmeterpris. Husk at i tillegg til avtalt kjøpesum tilkommer dokumentavgift, skjøtekostnader og skatter på ca %. Uansett hva megler sier, forlang alltid dokumentasjon på at boligareal som er oppgitt er skrevet inn i skjøtet. Sørg for å at det holdes tilbake lovbestemt beløp for skatt dersom selger ikke er bosatt i Spania Sørg for at det holdes tilbake et beløp som skal dekke selgers andel av strøm, vann, telefon, gass, etc. Om møbler følger med, sørg for at en inventarliste med tilhørende bilder er vedlagt kontrakten.

5 ANCITA ID: 76 VILLA I LA NUCIA EURO : EN OASE!! ANCITA ID: 7 ROMANTISK FERIEBOLIG!! VILLA I ALTEA EURO : ANCITA ID: 967 REKKEHUS I CALLOSA EURO : MYE FOR PENGENE!! ANCITA ID: 697 UTSIKT OVER HAVET!! LEILIGHET I ALTEA EURO : ANCITA ID: 8 0 METER FRA STRANDEN!! LEILIGHET I ALTEA EURO : Kontakt : C ONBALCON Calle Conde de Altea, 0590 Altea (+) (+6) (+7)

6 Ancita Boligpris-indeks for Costa Blanca! I perioden fra 000 til 007 var det en god investering å sitte med fast eiendom i Spania. Dette fremgår av utviklingen i Ancita sin boligprisindeks for Costa Blanca. Boligprisindeksen har 00 som utgangsår. Dette betyr at dersom du i 00 kjøpte en leilighet for Euro kunne du i 008 forvente å kunne selge den for ca Euro. I perioden fra 008 har imidlertid, som de fleste har fått med seg, prisnivået på boliger fallt jevnt og trutt. Sett i historisk perspektiv har utviklingen vært klassisk med en eiendomsboble som har sprukket, slik det forøvrig var tilfelle i Norge i begynnelsen av 90-årene! I Spania skyldes dette at det i for mange år ble ferdigstilt boliger som er omsatt uten at det har vært basert på et reelt behov for å ha et sted å bo. Boliger er kjøpt med tanke på at de skal omsettes med høyere fortjeneste. Dette har vær mulig fordi tilgangen på lån har vært god og ikke minst til en billig penge. Spesielt etter Spanias overgang til Euro har man dratt nytte av billige Eurolån, noe som ytterligere har økt aktiviteten uten at det underliggende kundegrunnlaget har økt tilsvarende. En generell oppfatning er at det er 007 som representerer toppåret da eiendomsmarkedet falt sammen. Realiteten er imidlertid at allerede i 005/006 begynte entreprenører å dumpe pris på ferdigstilte boliger langs deler av Middelhavskysten. Dette smittet over til andre områder og toppet seg betydelig når finanskrisen med begrenset tilgang på boligfinansiering slo til. Siden den gang har boligprisene i Spania falt med i gjennomsnitt 5%. Noen områder mindre og noen vesentlig mer avhengig av tilbud og etterspørsel lokalt. I området nord for Alicante har prisreduksjonen vært mindre enn syd for byen der områder som Torrevieja har opplevd et markant fall. I et område som Albir i Alfaz del Pi kommune har fallet vært overraskende lite. Dette skyldes nok at etterspørselen fra nordmenn og hollendere er høyt og tilgang på byggeland er lite. 6

7 Prisfallet på Costa Blanca syd har i enkelte områder vært over 50%, mens det i nord ligger på ca 0% som et gjennomsnitt. Når man sammenligner prisfallet i nord og syd på Costa Blanca er det viktig å se dette i lys av at det i perioden var en unaturlig stor prisvekst i Torreviejaområdet sammenlignet med hva som var tilfellet i nord. Prisindeksen gjenspeiler gjennomsnittelig prisutvikling i Euro og viser ikke forskjeller mellom type boliger. Generelt kan man si at eneboliger har falt mer i pris enn leiligheter. Dyre villaer (mer enn Euro) har falt vesentlig i pris. Utviklingen på Costa Blanca har under ett for de siste 5 årene langt på vei fulgt landsgjennomsnittet. Ett unntak var imidlertid før 0 da det så ut som om prisene var på vei oppover. Denne trenden snudde imidlertid i 0. Generelt har 0 og til en viss grad 0 vært preget av at en del av de store bankene har dumpet deler av sin eiendomsportefølje i markedet som et av flere tiltak for å møte den Europeiske sentralbankens krav for å få finansiering. Dette er til en viss grad stabilisert ved at bankene kan realisere en del av de verste prosjektene sine i en ny statlig bank som skal omsette eiendom med misligholdte lån. Som det fremgår av Ancita indeksen viser denne tendens til stabilisering, selv om selvfølgelig prisene i prosent fortsatt har falt. Hva som imidlertid er en realitet er at uavhengig av prisfallet, holder attraktive boliger seg bra i pris. Fremtiden er vanskelig å spå, men dersom tendensen i Ancita sin statistikk holder seg vil man for de mest populære områdene som nord på Costa Blanca gradvis se en positiv prisøkning i 0. Ancita Pris Indeks Costa Blanca 50.0 Malaga 00.0 Murcia Spain De månedlige endringene i prisene som vi i Ancita løpende beregner viser en stigende tendens i 0. Det er selvfølgelig vanskelig å si noe om fremtiden, men rent analyseteknisk vil den klassiske doble bunnen i 009 og 0 indikere en endret trend med stabilisering av nedgang og begynnelsen på en oppgang. Prisindeksen er beregnet med utgangspunkt i tilbudpriser i www. ancita.com og veiet mot andre tilgjengelige prisindekser i Spania. På kan du beregne en normal forventet markedspris på huset eller leiligheten du planlegger å kjøpe! Ancita Prisendrings Indeks Gå inn på og velg BOLIGPRISER. 0% 5% 0% 5% 0% Spain 005-5% Costa Blanca -0% -5% -0% -5% 7

8 HVORDAN KJØPE Boligkjøperens ABC OG SELGE? Kostnader og skatter ved kjøp og salg av bolig i Spania. I Spania som i de fleste land medfører salg og kjøp av eiendom, transaksjonskostnader i form av skatter og avgifter. Hovedprinsippet er at kjøper betaler skatter og avgifter (i underkant av %) og selger betaler agentprovisjon (normalt 5% + mva) og gevinstbeskatning på verdistigningen i den perioden selger har hatt boligen. Skatter man til Norge skal du betale gevinstbeskatning til Norge, men da bare for den delen som evt overstiger det spanske skattebeløpet og om man selger før kraven om eiertid i Norge. I tillegg betales selvfølgelig en årlig kommunal eiendomsskatt i Spania for boligen. AVGIFT Omsetningsskatt ved kjøp av hus og leiligheter som ikke er nyprodusert Nybygde boliger betaler en redusert moms Ved kjøp av tomter, garasjer og forretningseiendommer betales normal moms Avgift til Notarius og innføring i spansk eiendomsregister Avgift på indeksregulert verdisstigning på eiendom SPANSK BE- GREP TPO: Transmisiones Patrimoniales Onerosas IVA: Impuesto sobre el Valor Anadido I KALKYLEN BØR DU TA HØYDE FOR BETALES AV 0% Kjøper 0% Kjøper IVA % Kjøper Plus Valia 0,5-% avhengig av eiendomstype og pris ca %,men avhengig av antall år selger har vært eier. Kjøper Selger, men kjøper vil kunne bli betalingsskyldig dersom selger ikke gjør opp Meglerprovisjon 5%+IVA Selger Gevinsbeskattning på hele boligens verdistigning Advokatkostnader dersom advokat benyttes Årlig kommunal eiendomsskatt Impuesto a las ganacias Tribunal Fiscal Gevinst Skatt % % Over.000 7% ca.000 avhengig av arbeidsmengde varierer (fra erfaring ca 0,00-0,00 % av kjøpesum) Selger Kjøper Eier (kan deles mellom kjøper og selger i kjøpsåret) 8 Se på overnevnte satser som et nivå og ta kontakt med spansk advokat eller megler dersom du ønsker å være sikker på alle detaljer. Du kan også sende en mail til oss i Ancita - eller gå inn på som vi forsøker etter beste evne å holde oppdatert.

9 ANCITA ID: 057 UTSIKT OG GULVVARME!! VILLA IN CALPE EURO : ANCITA ID: 055 SJØUTSIKT OG NÆR STRANDEN!! VILLA I CALPE EURO : ANCITA ID: 05 ROMSLIG OG MED SJØUTSIKT!! VILLA I CALPE EURO : ANCITA ID: 056 VILLA I CALPE EURO : Kontakt : Marisol Villas Urb. La Canuta 8 C 070 Calpe Nicolai Jensen marisolvillas.com (+) 6 8 (+) STOR OG NÆRME STRANDEN!! ANCITA ID: 0 SOLRIKT OG SENTRALT!! REKKEHUS I CALPE EURO :

10 Boligkjøperens ABC HVORDAN KJØPE 0 OG SELGE? Prosessen ved kjøp og salg av bolig i Spania. Kjøpe hus eller leilighet representerer for de fleste en stor investering og innhogg i familieøkonomien. Går noe feil kan det gjøre vondt. Ikke sjelden leser man også i norske aviser om skrekkeksempler på familier og personer som er blitt lurt og tapt mange penger ved bolighandel i utlandet. Felles for mange av disse sakene er at kjøper eller selger ikke har fulgt hva vi i Norge kaller sunt bondevett. Litt ironisk kan man vel som en norsk advokat så bra uttrykte det si Det virker som om enkelte tar ut sin hjerne og legger den i en oppbevaringsboks på flyplassen i Norge, reiser til utlandet, kjøper bolig i full begeistring, reiser tilbake til Norge, åpner skapet, setter hjernen på plass og lurer på i all verden hva som har skjedd. Hvor mange ville f.eks. betale forskudd i Norge uten kontrakt - Nordmenn har gjort det i Spania! Hvor mange kjøper villa i Norge uten å sjekke hva som står i skjøtet - mange Nordmenn gjør det i Spania! Hvor mange kjøper et gammelt hus i Norge uten å forlange en takst - I Spania gjør de færreste nordmenn dette og utallige flere eksempler kan listes opp... Alt i alt gjelder det derfor å ta de samme forholdsregler som man gjør i Norge også i Spania. Hva som kanskje må erkjennes å komme i tillegg i Spania, er at du som kjøper bør knytte til deg din egen advokat og som ikke er knyttet til megler eller selger. Ikke fordi at det er stor fare for at megler eller selger bevisst vil lure deg, men kort og godt fordi det er et annet land med annet språk og misforståelser kan skje. Din advokat ivaretar DINE og bare DINE interesser i denne prosessen. Som beskrevet et annet sted i BOLIGFAKTA er det noen ulikheter i hvordan boligkjøp fungerer i Norge og Spania. Det som skiller mest er tilbudsprosessen og at sluttoppgjøret og overdragelse i Spania bekreftes hos en Notarius. Notariusfunksjonen er jo også tilgjengelig i Norge og benyttes bl.a. ved å registrere/stemple ektheten i avtaler som er inngått. I Spania benyttes Notariusfunksjonen mye bredere og de fleste private avtaler som man ønsker å sikre ektheten av bør/skal bekreftes av Notarius. Det kan være private låneavtaler, testamenter, registrering av selskap, osv. Derfor skal også eiendomsoverdragelser bekreftes og sikres av en Notarius. I praksis fungerer møtet ved at Notarius leser igjennom skjøtedokumentene og sikrer at alle betalinger er på plass og at ikke minst kjøper har forstått forutsetningene for kjøpet. En Notarius er en viderutdannet advokat og lisens gis av myndighetene. Antall lisenser gis normalt i forhold til et visst antall tusen innbyggere i kommunen.

11 BESKRIVELSE Pen og moderne leilighet ( soverom og bad) som ligger i Torre Monte Carlo, få minutters gange fra Levante-stranden i Benidorm. Selges meget billig euro! Leiligheten ligger i et pent kompleks med fantastisk bassengområde - ett eget Aqualandia - med gressplener og sjarmerende bambus-parasoller Ekte Benidorm - i. etasje med en fantastisk utsikt over hav og fjell. Romslig, overbygd terrasse med glass i fronten slik at utsikten blir perfekt! Stor, lys stue med marmorgulv. Separat kjøkken og vaskerom. To soverom med innbygde garderobeskap og ett av dem med eget bad. Ytterligere ett bad som kan brukes som gjestetoalett Lys og trivelig leilighet som nettopp er malt om. Med denne beliggenheten er den også perfekt for utleie for den som ønsker det. Dem ligger nær naturen med mulighet for fjellturer, Aqualandia og Mundomar ligger også i umiddelbar nærhet. Gangavstand til butikker, restauranter og stranden med den vakre strandpromenaden. Nær all offentlig kommunikasjon. Området er rolig og luftig, men vil man kjenne mer på Benidorms puls så finnes det også rett i nærheten. ANCITA ID: 96 LEILIGHET I BENIDORM - LEVANTE EURO : Kontakt : C ONBALCON Calle Conde de Altea, 0590 Altea (+) (+6) (+7)

12 Hva skiller prosessen ved kjøp og salg av bolig i Spania og Norge? Boligkjøperens ABC PROSESSEN I NORGE Søking etter hus. I storbyer i Norge er det oftest visninger med mange potensielle huskjøpere fordi tilbud er balansert med etterspørsel. I mer grisgrente strøk kontaktes megler for personlig visning. Søk primært på finn.no etter bolig og gå på visning eller avtal med megler om visning. Megler har ekslusivitet på salg av boliger i en periode på til 6 måneder. Bransjestandard er at prisantydning normalt settes etter at en takst foreligger. Takstmann gjennomgår teknisk standard på boligen, måler huset med laser og setter en Estimert verdi som kalles verditakst. Basert på taksten settes prisantydning av megler med godkjenning fra selger. Markedspris baseres på boligareal justert for standard og beliggenhet. Budgivningsprosessen Første bud skal være skriftlig utført i budskjema som ligger vedlagt salgsoppgaven. I budskjemaet skal det fremkomme hvilken eiendom det gjelder, hvem som er budgiver, budets pålydende, finansieringsplan, ønsket overtagelsesdato og akseptfrist. Et bud er bindende idet budet er kommet til selgers kunnskap. Det er ingen angrefrist ved kjøp av eiendom i Norge. Før budaksept ringer normalt megler kjøpers bank og får bekreftet finansiering (God meglerskikk). Se hva som er skrevet om takst overfor. Skriving av avtale Når budet aksepteres skrives en kjøpekontrakt mellom partene basert på en norsk meglerstandard. Det skrives ikke inventarliste. En forholder seg til normgivende tilbehørsliste utstedt av Norges Eiendomsmeglerforbund som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Dersom noe skal avtales utenom skjer dette i særksilt avtale direkte mellom partene. PROSESSEN I SPANIA På Costa Blanca i Spania er det så stort tilbud av boliger at det ikke forekommer åpne visninger. Alle visninger er personlig å skjer ved å kontakte en megler. Søk på og ta kontakt med megler for visning. (På ligger det over 000 boliger som ikke er registrert på finn.no) I Spania er det ingen eksklusivitet og en bolig kan være til salgs hos flere meglere. (Som hovedregel til samme pris, men denne kan også variere) I Spania er det som oftest selger som setter pris(selv om megler normalt gir anbefaling om nivå). I og med at det ikke er eklsusivitet vil mange meglere ta inn boliger for salg selv om disse er vesentlig over hva som bør være en normal markedspris. Takstmann involveres IKKE i prisfastsetttelsen og eksakt boligareal kan ofte ikke oppgis. Markedspris BØR baseres på boligareal og pris for tilsvarende boliger tilbudt i samme område og justert for standard samt beliggenhet. (SJEKK MARKEDSPRIS PÅ Så lenge budene ikke er skriftlig, oppfattes budene som et utgangspunkt for forhandling og er dermed ikke bindende. Vær derfor ikke redd for å legge bud!!! I Spania stiller alle banker på samme måte som i Norge krav om at en takstmann gjør en verditakst på boligen for å sikre at verdien er i henhold til hva som gis i lån. På kan du lese alt om lån i Spanske banker. Har du ikke behov for lån, bør du likevel gjøre en slik takst dersom du kjøper en eldre villa. I tillegg kan du bestille en mer detaljert teknisk takst. Prisen på slike takster ligger fra Euro avhengig av objekt som takseres. Kjøper betaler dersom ikke annet er avtalt. Megler sammenstiller en avtale basert på samtale mellom kjøper og selger. I denne beskrives hvilken bolig som skal selges, hva som er forskuddsbetaling og når skjøtet skal underskrives og sluttbetaling skje. Inventarliste med foto bør vedlegges dersom dette inngår. Ancita anbefaler spesielt kjøper om å ta ekstrakostnaden med egen advokat som kan se på den avtalen eventuelt megler skriver slik at kjøpers interesse sikres. Advokaten bør også kvalitetssikre meglers undersøkelsesplikt mht til heftelser på eiendommen og utbyggingsplaner i nærområdet.

13 Hva skiller prosessen ved kjøp og salg av bolig i Spania og Norge? PROSESSEN I NORGE Forskuddsbetaling PROSESSEN I SPANIA Finanstilsynet har sendt ut et rundskriv om at forskuddsbetaling ikke lenger skal skje i Norge. I dag skal kjøpesum + omkostninger innbetales til meglers klientkonto senest innen overtagelsesdato. Før overtagelse tilfaller renter kjøper, og fra overtagelse skifter pengene eier og rentene tilfaller da selger. Med en gang pengene står på klientkonto sendes det ut bekreftelse til partene om at kjøpesum + omkostninger er innkommet klientkonto og at overtagelse kan finne sted som avtalt. Sluttbetaling Dersom pengene ikke er kommet inn på meglers klientkonto på overtagelsesdato må overtagelse utsettes og selger kan kreve til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente. Først når pengene er bekreftet innkommet på klientkonto møtes partene i boligen som er solgt og fullfører handelen med nøkkeloverlevering og signering av overtagelsesprotokoll. Når overtagelsesprotokoll foreligger i signert stand fra begge parter, sender megler skjøte og kjøpers bank sin pant (om kjøpet er lånefinansiert) samtidig til tinglysning hos Statens Kartverk. Selger får penger når hjemmelen er overført ny eier. Kort sagt Oppgjør mot tinglyst skjøte Overføringer av kontrakter for strøm, telefon etc Dette gjøres av selger og kjøper i samarbeid. Det er ikke uvanlig at forskuddsbetaling gjøres direkte til selger da dette i Spania gir en bekreftelse på kjøpers villighet å kjøpe. Meglers honorar trekkes fra beløpet på dagen for overdragelse/dag for skjøte. Det er heller ikke uvanlig blant skandinaver at man betaler til eller via megler, fordi dette kjennes tryggere og i dagens marked aksepterer de fleste selgere dette. Flere meglere oppgir at dette skjer via en klientkonto, men dette eksisterer IKKE i Spania og kjøper tar en viss risiko ved å betale til megler da selger ikke nødvendigvis kjenner seg bundet før beløpet er på hans/hennes konto. Les mer om dette under eiendomsmegler og Bruk av advokat I Spania møter selger, kjøper og megler hos en Notarius (som megler normalt velger). Skal kjøpet finansieres med lån eller har selger lån møter også representanter for bankene for å sikre sine penger/pant. Selger må ha med sjekk fra banken på utestående beløp. Om ikke provisjon er belastet tidligere tar også megler sitt meglerhonorar på dette møtet. På møtet skriver notarius og partene under skjøtedokumentet Escritura. Dette skjøtet har Notarius ansvar for å tinglyse noe som gjøres i løpet av påfølgende måned. Indirekte vil bekreftelsen fra Notarius innebære at Oppgjør mot signert escritura/skjøte En viss sum av det som kjøper betaler skal holdes tilbake av megler eller din advokat for betaling av selgers andel av faste kostnader som strøm, etc. I tillegg gjøres oppmerksom på kjøpers indirekte skatteansvar ved kjøp fra ikke-residente. Nøkler overleveres. Hovedregler er at penger som utveksles skal gå over konto i Spansk bank i Spania. Det er imidlertid mulig å overføre mellom norske konti dersom f.eks. kjøper og selger er norske. Her gjelder det imidler spesielle formkrav og dokumentasjon om transaksjonen. Kontakt advokat om dette. Dokumentavgifter, skjøtekostnader skal som hovedregel betales inn innen 0 dager. Dette hjelper din megler eller advokat deg med. Dette skal gjøres av megler (eller din advokat dersom dette avtales). Alle slike avtaler er avtalegirobasert i Spania og det er nødvendig å ha en bankkonto i Spania der alle boligrelaterte regninger belastes automatisk når de forfaller. Nå kan du forsikre dine spanske eiendeler i det norske forsikringsselskapet IF... Gå inn på og kontakt forsikringsselskapets kontor i Spania!

14 BOLI GP ORTA LEN W W W.A N C ITA.N O PÅ C OS TA B LA N C A ANCITA ID: 96 LYS, TRIVELIG OG SJØUTSIKT!! LEILIGHET I ALTEA HILLS EURO ANCITA ID: 70 LUKSURIØST MED SJØUTSIKT!! : ANCITA ID: 06 EURO ROMSLIG MED FLOTT UTSIKT!! : PANORAMAUTSIKT!! VILLA I ALTEA HILLS EURO LEILIGHET I SIERRA ALTEA EURO : REKKEHUS I ALTEA HILLS ANCITA ID: 80 : ANCITA ID: 5 : ANCITA ID: 9 VILLA I SIERRA ALTEA EURO MINUTTER TIL GOLFBANEN!! VILLA I ALTEA HILLS EURO : ALT PÅ EN ETASJE!!

15 Har innendørs basseng med saltvann og det er heis mellom etasjene. En stor herlig stue med utgang til et terrasseområde med ANCITA ID: 0 VILLA I ALTEA HILLS panoramautsikt over Middelhavet. Boligen har også en egen gjesteleilighet med soverom. Huset omkranses av EURO : en nydelig hage med basseng og der det også er et stort herlig utekjøkken med grillplass. Ko nta k t : Altea Casas Calle Suec ia 8 Altea H ills Altea al tea- c as as. co m w w w. al tea- c as as. co m (+ ) (+ ) B OLIGP ORTA LE N W W W.A N C ITA.N O PÅ C OS TA B LA N C A En meget eksklusiv villa med kvalitet ned til minste detalj. 5 B E S KR IVELSE

16 EIENDOMSMEGLER I SPANIA Boligkjøperens ABC Hva kan du forvente? 6 Alle kan starte som eiendomsmegler i Spania slik det var i Norge inntil for noen få år siden. Man gjør dette ved å start et aksjeselskap (SL) eller som selvstendig næringsdrivende. De fleste meglere er seriøse, men som i Norge finnes det selvfølgelig også mørke flekker. På har vi så langt det er mulig kvalitetssikret de meglerne som aktivt annonserer. Da det ikke er eksklusivitet på salg av boliger i Spania er det ofte meglere involvert. En som kommer i kontakt med kunden og en som har boligen som kunden ønsker. Markedspraksis er da at provisjonen deles på to. Selger en megler en bolig i sin egen portefølje og selv får kontakt med kunden tilfaller selvfølgelig hele provisjonen megleren. Normalnivå er 5% + moms på en normalbolig. De fleste meglere er lite interessert i å søke etter boliger blant andre meglere. Oftest er det kunden som selv kommer med et alternativ. Vårt råd er derfor og selv være aktiv i søkeprosessen slik man er i Norge og ikke utelukkende overlate jobben til megler. Gjør du ikke dette vil konsekvensen ofte bli at utvalget begrenses og som vil kunne gi en høyere sluttpris enn den man kanskje burde betalt. Alternativt er å ta kontakt med meglere som har som sin forretningsmodell å selge andre megleres boliger. Vær oppmerksom på at megler setter prisen i samarbeid med selger. Takstmann involveres ikke. Prisen kan derfor avvike sterkt fra hva som bør være markedspris. Påstår en megler at prisen ikke kan diskuteres fordi den reflekterer markedspris bør det ringe en varselklokke for deg som kjøper. Megler skal påse at alle prosesser med overføring av boligen fra selger til kjøper skjer. Les om kjøps- og salgsprosessen på og hva som er skrevet om dette ellers i denne utgaven av BOLIGFAKTA. Noen meglere kan bevisst eller ubevisst slurve litt med informasjonen om boligen. Derfor anbefaler vi at både kjøper og megler får støtte av egen advokat i prosessen. Vær oppmerksom på at det IKKE er noe som heter klientkonto hos spanske meglere. Betaler man inn et forskuddsbetalt beløp til megler går dette inn i meglerens ordinære drift og kan gå tapt ved en evt konkurs. Det ligger også i grenselandet når det gjelder direktivet for hvitvaskingsregelverket i Spania og EU. Uansett har kjøperen risikoen for beløpet inntil selger har mottatt beløpet på sin konto. Dersom du til tross for dette likevel velger å betale et beløp til megler bør du sikre deg en formell kvittering av megler for innbetaling av beløpet og hva dette gjelder. En bedre måte å løse dette på er å betale beløpet via en jurist som normalt er pålagt å ha en forsikring som skal sikre skadeansvar overfor klientenes eventuelle tap. Vær også oppmerksom på at store internasjonale meglerhus fra Skandianvia benytter argumentet om at man er autorisert nordisk megler. Få om ingen som arbeider i disse meglerhusene er autorisert eller har opprettholdt autorisasjonen sin fra Skandianvia. I Spania er det idag ingen spesifikk meglerutdannelse. Det nærmeste man kommer er knyttet til fag man leser på det juridiske studiet. API ble tidligere benyttet for å markere juristenes kunnskap, men denne betegnelse er fjernet for flere år siden.

17 NEW ANCITA ID: 55 SOLRIK STOR TERRASSE!! LEILIGHET I ALTEA EURO : ANCITA ID: C97 ALT PÅ EN ETASJE!! VILLA I ALTEA EURO : ANCITA ID: A9 PANORAMAUTSIKT OG NYTT! LEILIGHET I ALTEA EURO : ANCITA ID: 0 STILFULL OG MODERNE!! REKKEHUS I ALTEA EURO : ANCITA ID: 967 MODERNE OG SPENNENDE!! VILLA I ALTEA EURO : Kontakt : AmperVillas S.L. C/ Callosa, Altea La Vella (+)

18 Boligkjøperens ABC BRUK AV ADVOKAT Hva kan du forvente? De fleste nordmenn vi kommer i kontakt med synes det er litt fremmed å benytte advokat når de skal kjøpe eller selge bolig. I Norge forbinder mange en slik kontakt med konflikter og problemer man har med andre personer eller det offentlige. Det man imidlertid bør ha i bakhodet når det gjelder Spania er; Du kjøper bolig i et land der du ikke kjenner språk og regler i detalj. Selv om du stort sett har samme rettigheter som i Norge, er det som i Norge ressurskrevende å kjøre en juridisk prosess dersom noe skulle gå galt. Selger er ofte ikke bosatt i Spania og en prosess blir i så fall ytterligere komplisert. Megler er naturlig nok styrt av sin meglerprovisjon og noen meglere kan slurve med undersøkelser om panteheftelser, skatteplikt for selger og viktig bakgrunndsinformasjon om boligen. Meglere er ikke jurister og formuleringer i avtaler (ingen spansk standard eksisterer) kan bli uklart formulert. Vårt råd er derfor å se på dette som en tilnærmet eierskifteforsikring som vil forebygge flere eventuelle problemer som kan dukke opp etter kjøp både for selger og kjøper. Del ikke advokat med motparten og tro ikke at meglers eventuelle ansatte advokat i utgangspunktet ivaretar dine interesser. Prisen varierer noe, men i en normal kjøpsprosess skal denne tjenesten koste Euro. 8

19 BESKRIVELSE En meget sjarmerende villa under oppføring med en fantastisk herlig panoramautsikt over Middelhavet og Calpeområde. Gangavstand til stranden, butikker og restauranter. Det fasinerende huset har soverom, bad, meget stor stue og ikke minst fine terrasser utenfor stue og soverom. Garasje i kjelleretasjen. ANCITA ID: 059 VILLA UNDER OPPFØRING I CALPE EURO : Kontakt : Marisol Villas Urb. La Canuta 8 C 070 Calpe Nicolai Jensen marisolvillas.com (+) 6 8 (+)

20 Geografisk område vi dekker! ANCITA er et boligtorg for dere som søker etter bolig for salg og utleie på Costa Blanca i Spania. Vi dekker med andre ord den kyststrekningen hvor det er mest populært og aktuelt for nordmenn å kjøpe bolig. Vi vil i all beskjedenhet si at ingen annen norsk boligportal har det dekningsomfang og innhold som vi representerer. Vi er derfor den markedsledende skandinaviskspråklige boligportalen der du bør lete om du ønsker feriehus langs Den hvite Kysten. De aller fleste som besøker og benytter Ancita er fra Norge, Sverige og Danmark og som søker etter ferie- eller en permanent bolig i området fra Denia via Altea/Alfaz del Pi til Torrevieja/La Manga. Foruten skandinaviske besøkere har vi selvfølgelig også en mengde spanske, hollandske og tyske boligsøkere. På ancita.no kan du også få oversikt over de fleste eiendomsmeglere som opererer på Costa Blanca. Mange av disse har valgt å benytte ANCITA som en av sine annonseringskanaler. 0

21 BESKRIVELSE En nydelig og eksklusiv villa med en panoramautsikt over Altea, Alfaz del Pi og til Benidorm. Den har gjennomgående store, lyse og trivelige rom med store vinduer fra gulv til tak. Eiendommen har en meget velholdt hage med alle de Middelhavsvekster man kan tenke seg. ANCITA ID: 5 VILLA I SIERRA ALTEA EURO : Kontakt : AmperVillas S.L. C/ Callosa, Altea La Vella (+)

22 NEW ANCITA ID: 8 SENTRALT OG KOSELIG!! REKKEHUS I ALTEA EURO : ANCITA ID: 00 SENTRALT OG AVSKJERMET!! VILLA I ALBIR EURO : ANCITA ID: METER TIL STRANDEN!! ANCITA ID: 50 SENTRALT OG NÆR STRANDEN!! REKKEHUS I ALBIR EURO : ANCITA ID: 006 FRITT FOR INNSYN!! VILLA I ALBIR EURO : Kontakt : Brigitte Wessendorf Inmobiliaria Joaquin Rodrigo Albir (+) (+) LEILIGHET I ALBIR EURO :

23 autsikt over sjø og land. Eiendommen er meget velholdt og fremstår med kvalitet i alle byggetekniske detaljer. ANCITA ID: 7 VILLA I ALTEA Huset har en meget fint opparbeidet hage og et herlig bassengområde. Tomten er på hele kvm. EURO : Ligger bare et en til to minutters kjøretur fra Altea sentrum. Ko nta k t : Br igit te Wessend or f I nm ob iliar ia Joaq uin R od r igo Alb ir al s endo r f. es w w w. wes s endo r f. es (+ ) (+ ) B OLIGP ORTA LE N W W W.A N C ITA.N O PÅ C OS TA B LA N C A En nydelig villa i genuine Middelhavsstil med panoram- BESK RIVELSE

24 ANCITA ID: 608 VILLA I FINESTRAT EURO : BOLI GP ORTA LEN W W W.A N C ITA.N O PÅ C OS TA B LA N C A 5 B E SKRIVELSE Stor genuin spansk villa med alt på en etasje og tomt på.89 kvm. Du kan nyte en fantastisk panoramautsikt over hav og land. Alle rom er store og gennomgående fargesatt med lyse og delikate farger. I boligen finner du også en badstue, flere peiser, store terrasser. Ute er det et nydelig terrasseområde med basseng og en nydelig hage. Det er en kort 0 min. biltur til Albir stranden og Benidorm. Ko nta k t : Casas y M ansiones Avenid a País Valenc ian o Alfaz d el Pí c as as y m ans io nes. co m w w w.c as as y m ans io nes.co m (+ ) (+ )

25 ANCITA ID: 99 STORT OG ROMANTISK!! VILLA I ALFAZ DEL PI EURO : ANCITA ID: 78 FLOTT UTSIKT!! REKKEHUS I LA NUCIA EURO : ANCITA ID: 808 LUKSURIØS OG SJØUTSIKT!! VILLA I ALFAZ DEL PI EURO : ANCITA ID: MYE FOR PENGENE!! VILLA I LA NUCIA EURO : 7.55 ANCITA ID: LUKSURIØS OG SJØUTSIKT!! VILLA I ALFAZ DEL PI EURO : Kontakt : Casas y Mansiones Avenida País Valenciano Alfaz del Pí (+) (+)

26 Et utvalg av utleieobjekter på La Nucia TOMANNSBOLIG LEIE: 650 EUR ANCITA ID: 96 MEGLER: CASAS Y... Albir LEILIGHET LEIE: 750 EUR REF: 9 MEGLER: SOLALBIR 6 5 La Nucia VILLA LEIE:.500 EUR REF: 558 MEGLER: SOLALBIR Albir BUNGALOW LEIE: 700 EUR REF: 57 MEGLER: SOLALBIR La Nucia REKKEHUS LEIE: 550 EUR ANCITA ID: 888 MEGLER: CASAS Y... no Altea ved stranden REKKEHUS LEIE: 00 EUR ANCITA ID: 70 MEGLER: CONBALCON Alfas del Pi VILLA LEIE:.00 EUR REF: 80 MEGLER: CASAS Y M.. 5 Alfas del Pi VILLA LEIE:.500 EUR REF: 00 MEGLER: SOLALBIR 6 Gå inn på og kontakt megler for reservasjon eller kontakt megler direkte. Vær oppmerksom på at utleieobjekter kan tas bort fra markedet og leiebetingelser kan endres på kort varsel. SOVEROM BAD La Nucia REKKEHUS LEIE: 575 EUR ANCITA ID: 96 MEGLER: SOLALBIR BASSENG TERRASSE Altea la Nova LEILIGHET LEIE: 700 EUR ANCITA ID: 670 MEGLER:AMPER VILLAS Albir LEILIGHET LEIE: 700 EUR ANCITA ID: 7 MEGLER: SOLALBIR Ytterligere over 000 leiligheter og hus for utleie finner du på Albir LEILIGHET LEIE: 50 EUR ANCITA ID: 6 MEGLER: SOLALBIR

27 Et utvalg av utleieobjekter på no Altea LEILIGHET LEIE: 700 EUR REF: 9 MEGLER: SOLALBIR Albir LEILIGHET LEIE: 50 EUR REF: 6 MEGLER: SOLALBIR Altea VILLA LEIE:.00 EUR REF: 05 MEGLER: AMPER VILLAS Altea VILLA LEIE:.00 EUR REF: 007 MEGLER: AMPER VILLAS Alfas del Pi LEILIGHET LEIE: 800 EUR REF:86 MEGLER: MILLIONAIRS Albir VILLA LEIE: 800 EUR REF:86 MEGLER: MILLIONAIRS Altea VILLA LEIE:.00 EUR REF:780 MEGLER:AMPER VILLAS Albir VILLA LEIE:.650 EUR REF:790 MEGLER: AMPER VILLAS Albir LEILIGHET LEIE: 750 EUR REF:75 MEGLER: SOLALBIR Altea cap Negret LEILIGHET LEIE: 700 EUR REF:65 MEGLER: SOLALBIR Altea VILLA LEIE:.00 EUR REF:77 MEGLER: AMPER VILLAS Benidorm TOMANNSBOLIG LEIE:.00 EUR REF:55 MEGLER: SOLALBIR Albir VILLA LEIE:50 EUR REF:59 MEGLER:SOLALBIR Altea LEILIGHET LEIE:75 EUR REF: MEGLER:CONBALCON Albir REKKEHUS LEIE: 750 EUR REF:657 MEGLER: SOLALBIR Albir LEILIGHET LEIE: 650 EUR REF:50 MEGLER: SOLALBIR 7

28 Din boligspesialist på Costa Blanca 8 er den største boligportalen som presenterer boligannonser på skandinaviske språk med fokus på Costa Blanca. Her kan du søke i et register over de fleste meglere på Costa Blanca og mange av disse annonserer aktivt. Du kan søke blant tusenvis av boliger som hverken er lagt ut på finn.no, hemnet.se eller blocket.se. Du kan på en enkel måte sikre deg automatisk tilsending av e-post når nye boliger kommer inn og om f.eks. boligpriser endres. På denne måten mener vi at vi gjør det enklere og mer oversiktelig for både deg som kjøper og selger. Vi vet alle at som kjøper av bolig, er det tilgang på alternativer som til syvende og sist gir deg best grunnlag for beslutningen som tas og ikke minst gir best utgangspunkt for å betale den prisen som er rimelig ut ifra markedssituasjonen. Har du spørsmål om boligmarkedet, ønske om råd, søker seriøse meglere eller bare har spørsmål om annonser på ANCITA, kontakt oss via e-post, telefon eller besøk oss på vårt kontor i Altea. Ancita SL Calle Conde de Altea, 0590 Altea Spania Spania : (+) Norge : (+7) Sverige : (+6) Spania mobil : (+) Ancita S.L. - Alicante - Spania

FANT DRØMMEBOLIGEN I SPANIA

FANT DRØMMEBOLIGEN I SPANIA Dreamlife Property - Din Norske Boligekspert i Spania! Vi er eksperter på feriebolig i Costa del Sol og Costa Blanca og arrangert. Vi syntes også det var spesielt trivelig at alle på kontoret kom for å

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Bor på bøljan blå. Til lands eller vanns. Flytende bolig gir mange muligheter. Båtliv i middelhavet FAKTA. Solveig Langmoen Kalbakk

Bor på bøljan blå. Til lands eller vanns. Flytende bolig gir mange muligheter. Båtliv i middelhavet FAKTA. Solveig Langmoen Kalbakk 10 år etter at det tyskeide franchiseselskapet Engel & Völkers etablerte seg i Spania har selskapet 50 kontorer over hele Spania med en portefølje på 6.000 boliger. Boligmarkedet på Mallorca akkurat nå

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig BOLIGSKOLEN Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig Første fase Kjøpe bolig Selge bolig Valg av megler Visning Pris Oppgjør Ny hverdag Gjennom boka Boligskolen loser vi deg steg

Detaljer

Prisantydning: kr. 250 000,- Yama Meskinyar 415 49 765. Holtålen Tomter - fritid fjellet. Ålen hyttegrend

Prisantydning: kr. 250 000,- Yama Meskinyar 415 49 765. Holtålen Tomter - fritid fjellet. Ålen hyttegrend Prisantydning: kr. 250 000,- Yama Meskinyar 415 49 765 Holtålen Tomter - fritid fjellet Ålen hyttegrend Ålen hyttegrend OBJEKTTYPE: Tomter - fritid fjellet EIEFORM: Fast Eiendom PRISANTYDNING: 250 000,-

Detaljer

828.000,- Boligprisreduksjon: Ekstra gunstig for nordmenn. Gunstig eurokurs og fallende priser gjør at det er penger å spare FAKTA

828.000,- Boligprisreduksjon: Ekstra gunstig for nordmenn. Gunstig eurokurs og fallende priser gjør at det er penger å spare FAKTA Mens skandinaver i flere år har startet sitt boligkjøp på nettet, har spanske meglere holdt seg til velkjente kanaler som telefon og utstilling av prospekter. Nå tenker de nytt, og utviklingen av spanske

Detaljer

Kan bade i +27 hele vinteren

Kan bade i +27 hele vinteren EU-kommisjonen sier i sin kvartalsrapport at Spania fortsatt har overvurdert verdien på sine boliger med 17 prosent tre år etter finanskrisen brøt ut. Kommisjonen er bekymret for den manglende realismen

Detaljer

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig BOLIGSKOLEN Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig Første fase Kjøpe bolig Selge bolig Valg av megler Visning Pris Oppgjør Ny hverdag Gjennom boka Boligskolen loser vi deg steg

Detaljer

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen Høyt og lavt En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. 26 Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen INNHOLD Innledning 3 Sammendrag 4. Bakgrunn og antakelser om

Detaljer

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 MYREHAGEN 27 / DRAMMEN Eiendomsmegler Salma Rana Telefon: 66 78 60 20 Mobil: 47 76 05 43 E-post: salma.rana@aktiv.no Faks: 66 78 60 21 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

BDO innsikt. Mai 2010

BDO innsikt. Mai 2010 BDO innsikt Mai 2010 LEDER Kjære leser, BDO INNSIKT ble lansert som vår nye publikasjon med fokus på kompetanse tidligere i år. Responsen fra både kunder, samarbeidspartnere og ikke minst ansatte har vært

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

herland-eiendom.no Slik selger vi din eiendom

herland-eiendom.no Slik selger vi din eiendom herland-eiendom.no Slik selger vi din eiendom 2 3 Kundeoppfølging og bred eksponering En eiendom som er spesiell attraktiv og har unike kvaliteter fortjener en grundig og eksklusiv presentasjon. Gjennom

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Bli oppdatert på trafikkregler. Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør. Treff trivelige folk og en del dine erfaringer som bilist

Bli oppdatert på trafikkregler. Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør. Treff trivelige folk og en del dine erfaringer som bilist BILFØRER 65 + Bilfører 65+, et samarbeid mellom Autoriserte Trafikkskoler Landsforbund og Statens vegvesen Bli oppdatert på trafikkregler Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør Treff

Detaljer

B R A Z I L / N A T A L / B U Z I O S / T A B A T I N G A

B R A Z I L / N A T A L / B U Z I O S / T A B A T I N G A B R A Z I L / N A T A L / B U Z I O S / T A B A T I N G A Velkommen til BRAZIL - de flotteste strender - et paradis for en Nordboer - en god investering E t a v N a t a l s m e s t k o m p l e t t e f

Detaljer

Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe

Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe For en moderne, stilren og funksjonell hverdag Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe SENTRUMSGÅRDEN TRIO H 402 / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Bjørn

Detaljer

En veiledning i kjøp av bolig eller eiendom i Spania

En veiledning i kjøp av bolig eller eiendom i Spania En veiledning i kjøp av bolig eller eiendom i Spania Stadig flere kjøper eiendom i Spania, enten for å 9lbringe pensjonis;lværelsen der, for å ha det som feriested eller som en investering. En bolig i

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

HOVDEN HOVDEN VY BYKLE. Hovden Vy - Stor innholdsrik leilighet med flott utsikt og garasje. Setesdalsvegen 4266 - Hovden Vy Nr. 10

HOVDEN HOVDEN VY BYKLE. Hovden Vy - Stor innholdsrik leilighet med flott utsikt og garasje. Setesdalsvegen 4266 - Hovden Vy Nr. 10 HOVDEN HOVDEN VY BYKLE Prisantydning: Kr. 3 790 000,- + omk. Hovden Vy - Stor innholdsrik leilighet med flott utsikt og garasje. Setesdalsvegen 4266 - Hovden Vy Nr. 10 MEGLERS KOMMENTAR Skan QR-koden med

Detaljer

Veien til vellykket fritidsboligutleie. Denne veiledningen hjelper deg trinn for trinn

Veien til vellykket fritidsboligutleie. Denne veiledningen hjelper deg trinn for trinn istockphoto, naumoid Veien til vellykket fritidsboligutleie Denne veiledningen hjelper deg trinn for trinn Hvorfor bør du leie ut? Takk for din interesse for HomeAway, verdens største online-portal innenfor

Detaljer

råd i etableringsfasen

råd i etableringsfasen råd i etableringsfasen BOLIGKJØP LØNNER SEG IKONER: Vurderer du å kjøpe bolig i stedet for å leie? Selv om det er dyrt å kjøpe, er boligpolitikken i Norge sånn at det lønner seg i det lange løp. Men før

Detaljer

Valg av salgskanal ved salg av bolig

Valg av salgskanal ved salg av bolig NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2014 Valg av salgskanal ved salg av bolig Lønner det seg å selge selv eller med hjelp av eiendomsmegler? Kristian Nordby Mørkøre Veileder: Ola Honningdal Grytten Selvstendig

Detaljer

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet ARENA BOLIG Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Velkommen inn 10 Informasjon om prosjektet

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer