MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Årgang 74. Nr. 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2"

Transkript

1 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke

2 DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET KIRKE FOR LISTA, HERAD OG FARSUND FARSUND & LISTA PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND & LISTA PRESTEGJELD Lista kirkekontor Farsund menighetskontor Tlf Tlf Post og besøksadr: Postadr: Prestegården, 4560 Vanse Postboks 182, 4553 Farsund e-post: Besøksadr: Kirkekontoret, 4550 Farsund Lista menighets nettside: e-post: Kontortid: man - fre. kl Kirketorgets nettside: Kontortid: tirs - tors kl LISTA MENIGHET telefon Kontoransatt: Ellen Jørgensen Sokneprest: runar Foss Sjåstad Kirketjener: Villy Andersen Trosopplærer Elen Kristin Meberg Seim Diakon: Astrid M. Nøtland Organist i Farsund og Spind kirke: Wim Treurniet Kapellan: Trosopplæringsmedarb.: rolf Petter Eriksen HErAD MENIGHET Kjell-Håkon Aalvik telefon Menighetsrådsleder: Ellen Jørgensen Diakon: Menighetsrådsleder: Svanhild Frøkedal Sissel Marthinsen Kirketjener: Terje Larsen Organist i Vanse og Herad Kirketjener: kirke: Benjamin Pornemat Greetje van der Wal FArSuND MENIGHET.com telefon Kontoransatt: Organist i Vestbygda kapell: Kirkeverge: Bryan Merete Breidenthal Even Eftestøl Thorkildsen Salen kirketorget.no Menighetsrådsleder: Sokneprest: Kirkegårdsarbeidere tlf: Anita Danielsen Kjell-Arve Vidringstad Fra venstre: Ingvar Orthe og Anita Bryne farsund.kirken.no 2

3 Menighetsbladet er utgitt av menighetsrådene i Lista, Herad og Farsund menigheter. redaksjonen består av: Hanne Kristin Lervik (redaktør) E-post: Hans Arne Rogn E-post: Ellen Jørgensen E-post: Synnøve Rydningen E-post: John Refsaas E-post: Oddvar Larsen E-post: Even Eftestøl (regnskap/økonomi) E-post: Andre medhjelper: Elisabeth Rogn, Rune Nilsen, Ove Sletta og Asbjørn Skøien. Forsidefoto: Ann Kristin Stave Layout og trykk: Snartrykk AS, Farsund. Gaver til bladet tas imot med takk på Bankkonto: Årlig abonnementsavgift for de som får bladet tilsendt er 300 kroner og betales til samme kontonr. Lista menighet har påtatt seg et ansvar med å støtte og be for NMSlandsbyutvikling i Laos Misjonsprosjekt Farsund menighet har påtatt seg et ansvar for også i bønn: - NMS - bibelskolen for blinde i Kamerun - Normisjon - ledertrening i Equador - Stefanusalliansen. «Stefanusbarna» i Egypt - Ungdomsarbeidet støtter ulike prosjekt fra år til år. Til ettertanke... Veivalg Beslutning Jeg vil følge Jesus Kristus. I en tid hvor så mye kaller på min oppmerksomhet, vil jeg søke Jesus Kristus. I en tid hvor sterke krefter splitter, vil jeg bygge fellesskap. I en tid hvor overfloden tynger, vil jeg leve enklere. I en tid hvor uretten råder, vil jeg fremme rettferdighet. Bønn Jesus Kristus! Du som døde og sto opp til nytt liv, du som ga deg selv for at jeg skulle leve: Vend mine øyne mot deg, så din kjærlighet kan forme livet mitt. Du som kan blåse liv i støv og stein: Kom til meg, bli hos meg. Gi meg hva du krever, og krev så hva du vil. I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd. Neste Menighetsblad kommer i juni NB! Deadline for innlegg er 22. mai Hentet fra Veivisere, utgitt av Korsveibevegelsen. En økumenisk stiftelse startet i

4 R E D A K T Ø R S P A L T E N et lykkelig liv! Det vises på all verdens målinger av velstand og levekår at Norge er et av verdens aller, aller beste land å leve i. Vi i Norge burde være blant de lykke - ligste på jorden. Men hva om jeg har alt jeg trenger og fortsatt ikke føler meg lykkelig? Hva om jeg tilbys alt jeg ønsker meg, men fortsatt ikke føler disse gode, varme, altoppslukende følelsene av tilfredshet, og disse glimtene av eufori, som lykken visstnok skal gi. Hva om jeg isteden føler meg nedfor, trist og sliten av alt det livet har å tilby? Hva om jeg fortsatt føler meg misfornøyd? I livet med Gud er ikke lykken betinget av de ytre omstendighetene, men av vårt møte med Ham og bibelens veiledning. De ytre omstendighetene kan være så bra eller så dårlig som bare det, men kvaliteten på livet vårt handler om vårt forhold til oss selv, til andre mennesker og om vårt forhold til vår Gud. Vi mennesker finner alltid noe utenfor oss selv å skylde på. Ting burde vært annerledes, folk skulle ikke ha sagt sånn om meg, jeg skulle hatt mer penger så jeg kunne gjort sånn og sånn og så videre. Men hva om vi egentlig plages med vanskelige dager, fordi vi ikke husker å være takknemlige for det vi faktisk alt har? Hva om vi går rundt og føler oss tråkket på og har et dårlig selvbilde, fordi vi har glemt å ta innover oss hva Gud faktisk sier om hvem vi er? Mangler vi av og til glede fordi vi venter på å bli gledet av andre istedenfor selv å spre glede rundt oss? Er vi sure og irriterte, fordi vi ikke husker på at Gud ber oss om å være tålmodige? Er vi stressa fordi vi ikke har tatt imot Guds fred og holdt fast ved den? Er vi bekymret fordi vi glemmer å regne med Guds omsorg og ledelse? Er vi skuffet over planer som slo feil fordi vi ikke la våre liv i Guds hånd og lot hans vilje skje? Har vi det grått og trist fordi vi glemmer å åpne øynene for skjønnheten i skaperverket? Famler vi fortvilet rundt i tåka uten å finne veien fordi vi ikke bruker tid på å se etter rettledning gjennom bibel og bønn? Plager vi oss selv med savnet av ting vi ikke kunne få fordi vi ikke erkjenner at vi har alt vi trenger bare vi lar Gud sørge for våre behov? Lista med vanskelige spørsmål kunne antagelig vært enda mye lenger. Poenget er at det finnes en løsning på alt dette som vi mennesker har en tendens til å plage oss selv med. Sannheten setter oss fri fra selvbedraget. Sannheten får «blinde» til å «se». Det er ikke lykken som er sannheten, men i møte med sannheten at lykken finnes! Lykken ligger til syvende og sist i hva Gud har gjort for meg. At jeg vet, dypest inne, at syndene mine er tilgitt og at Gud elsker meg. Det er sannheten. Det er lykken. En velsignet lykkelig vår til dere alle! Hanne Kristin Lervik 4

5 Påskeavslutning på Menighetssenteret. Babysang og foreldre/barngruppa. Tekst og foto: John Refsaas Mandag 23. mars var det påskeavslutning for «Babysang og foreldre/barngruppa». Da var det ekstra god mat til lunsj. Varm sjokolade og kokte egg. Til vanlig er det matpakke og kaffe. Gruppa samles hver mandag. Bilde 1-3. Som man ser av bildene, så koste både voksne og barn seg! Her er noen av deltagerne sammen med medhjelperne Anne Marie Reinertsen, Svanhild Frøkedal og Kirsti Tollisen Bilde 4. Babysanggruppa med leder Nina Christine Foss Sjåstad

6 Andakt ved Helge Unneland KOrSTEGNET Korstegnet er kirkens kjennetegn. Som et «varemerke» finnes det på bygninger og gjenstander som et signal på budskap og tilhørighet. «Varemerke» kalles på engelsk «branding». Det kommer av cowboyenes praksis med å brennemerke storfe med et merke som viste eierskap. Så kan en spørre hvorfor korset er blitt det sentrale symbol for kirkens budskap? Det handler om de dypeste eksistensielle spørsmål i våre liv å komme til rette med vår skyld og med døden. Det fleste forbinder noe med bibelordet i Johannes evangeliet 3,16 som også kalles «Den lille Bibel», mange kan det utenat fra konfirmanttiden: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Men versene før dette kjerneordet gir oss en tolkningsnøkkel til korsets hemmelighet. «Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.» Bakgrunnen er Israelittenes vandring fra fangenskapet i Egypt til friheten i «det lovede land». De var berget/reddet/frelst gjennom vannet til frihet og var nå et pilegrimsfolk på vei til løftets land. Men de var ulydige og «knurret mot Herren» og «lengtet tilbake til kjøttgrytene i Egypt.» Da kom det giftslager inn i leiren med sin dødbringende gift. Men Moses ba for folket og fikk beskjed om å sette opp en kobberslange på en stang, og et blikk på denne var nok til redning. «Slik må Menneskesønnen bli løftet opp». Jesus er vårt soningsoffer. Han har ved sin død og oppstandelse seiret over synden, døden og den onde! Korset er frelsens tegn. Det sammenfatter troens innhold: syndenes forlatelse og evig liv. «Tre dager dødens fange han var før han sto opp og seiren var klar. Tvers gjennom gravens stengsel han gikk. Frelse og fred ved Jesus vi fikk!» synger vi i den afrikanske påskesalmen. I vår kirkes dåpsliturgi sier presten: «Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn, til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.» Gjennom dåpens vann settes vi fri. Vi er blitt en del av pilegrimsfolket på vandring mot «det salige livets land», slik vi synger: «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang». I gudstjenestens fellesskap møtes himmel og jord. Og når gudstjenesten starter med prosesjon med prosesjonskorset først - er det nettopp et uttrykk for dette blikkfestet som Johannesevangeliet minner oss om i Joh 3, «In hoc singo vinces» «Ved dette tegn skal du seire». Den som døpes, tegnes med det hellige korsets tegn. Presten tegner korstegnet over menigheten når velsignelsen lyses. Men reformatoren Martin Luther skriver i den lille katekisme at det er en god skikk å tegne korstegnet over seg når en står opp om morgenen og når en går til ro for natten. Og det er mer utbredt enn før at deltakere i våre gudstjenester tegner korstegnet over seg ved mottagelsen av nattverden og ved velsignelsen. En fører høyre hånd fra pannen og ned, og deretter fra venstre side, hjertesiden og til høyre. Som et troens skjold, som et troens gjensvar på Guds godhet. Denne ytre handlingen gir oss en påminnelse om hvem vi hører til og hvor vi har vårt håp. Helge Unneland Nå prostiprest i Vesthordland 6

7 september 2015 Menighetsweekend FARSUND MENIGHET Solstrand leirsted Lindesnes - Aktiviteter for hele familien - Fellesskap - Møter - Sosialt samvær Hold av helga! Mer info kommer senere. 7

8 Kr.HIMMELFArTSSTEVNE PÅ ÅPTA Torsdag 14.mai innbyr Farsund misjonsforening (NMS) og Farsund menighet til Kr. himmelfartsstevne på Åpta. Taler i år er Sverre Jakobsen. Han bor i Flekkefjord og er ansatt i NMS, region Stavanger. Kl Gudstjeneste. Ove Sletta og Sverre Jakobsen. Farsund kirkekor. Nattverd. Takkoffer til NMS. Etter gudstjenesten er det anledning til å kjøpe en enkel lunsj. Er været godt, kan en bruke anledningen til en tur i det fine terrenget, eller ta en titt innom gjenbruksloftet. Kl Misjonsmøte v/sverre Jakobsen. Sang. Informasjon om Åpta. VELKOMMEN TIL ÅPTA Flekkerøyguttene kommer til Betlehem Brekne den 31. mai. Bildet er fra fjorårets besøk, men vi tør love frisk og sang og musikk også denne søndagen. Velkommen fra distriktet! Foreldre og barn Foreldre og barn, et tilbud til foreldre med barn under skolealder på Menighetssenteret Vanse. Hver mandag formiddag samles vi, en frivillig medarbeider, diakon og foreldre med sine barn, til lek, lunsj og sang. Dette tilbudet har menigheten hatt i mange år. Noen av foreldrene som kommer med sine barn nå, har vært der selv som barn, og noen besteforeldre kommer med barnebarn. Vi har også gitt tilbudet til flyktningmottaket. I løpet av våren har det blitt færre som kommer! Dette har mange år saker, men vi synes det er litt trist. Kanskje vi må tenke nytt og legge til rette for andre treffmuligheter!? Babysang (0-1 år), som startet opp i høst, er der samtidig, og vi spiser lunsj sammen. Vi har tenkt å ta en pause fra Foreldre og barn nå frem til sommeren! Så satser vi friskt til høsten og ønsker nye og tidligere brukere hjertelig velkommen! Diakon Svanhild 8

9 D I A K O N E N S S I D E DIAKONIENS År Av Svanhild Frøkedal Å være et medmenneske! Diakon Astrid skrev i sist menighetsblad at bispe - dømmet vårt vil markere 2015 som et diakoniens år. Noe av tanken bak dette, er å løfte frem og sette fokus på alt det flotte diakonale arbeidet som blir utført i menighetene våre. Samtidig gir det frimodighet til igjen å understreke at diakoni er en del av menighetens omsorgsarbeid og ansvar som vi alle er en del av. Jesus har kalt oss til å være hans hender og føtter, formidle hans kjærlig het i ord og gjerning. Denne utfordringen gjelder for alle oss som vil være hans etterfølgere. Når jeg tenker på dette, går mine tanker til min tante Anna. Hun var født i 1916 og tok sin sykepleieutdannelse på Menighetssøsterhjemmet i Oslo og ble menighetssøster. Dette var før hjemmesykepleien kom, oppgavene var mange og dagene krevende og lange. Mange syke og ensomme fikk medisinsk behandling og hjelp. Men det var en oppgave som var enda viktigere enn sårstell og medisinutdeling! Menighetssøstrene hadde ett tydelig kall; Å møte menneskers åndelige behov i tillegg til det medisinske. Å være et medmenneske som kunne lytte, bruke tid sammen med og formidle Guds kjærlighet i handling og ord. Nå har kommunen overtatt denne delen av helseomsorgen, og menighetssøstrene er borte. Men oppdraget, kallet til å være et medmenneske, å bringe Guds kjærlighet til alle, er fortsatt like aktuelt og viktig. I begravelsen til tante Anna husker jeg vi sang salmen: «Gjør det lille du kan der hvor Gud har deg satt», skrevet av Lina Sandell. Mens vi sang, satt jeg og tenkte på at dette var en beskrivelse av livet til tante! «Gjør det lille du kan» Oppfordringen til deg og meg er fortsatt den samme! «Gjør det lille du kan, og tenk slett ikke på at så lite og ringe det er!» 9 Vi måler fort våre oppgaver og muligheter ut fra det som er synlig, og vi ser så smått på det vi får utført. Det er fort å overse eller glemme at Gud måler annerledes enn oss. Han ser til hjertet, og for Ham har alle mennesker uendelig verdi. «og vær glad du får gå med det ringeste bud, for han selv vil bestandig gå med» «Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt, stå ei ledig mens dagene flyr! Etter vår kommer høst og på dag følger natt, og kan hende ny morgen ei gryr. Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted, og din gjerning skal modnes i fred.» 3)...«Hva du gjorde, du gjorde mot meg!» (siste linje) Du og jeg møter mennesker hver dag. Hvordan kan vi være med å formidle det viktige oppdraget Jesus har gitt til sine etterfølgere gjennom diakoni? Ved å være tilstede tydelig og nærværende, hos dem vi møter, bry oss om hverandre og vise kjærlighet. Heb Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger! Være et medmenneske som ser! Hvordan kan jeg bære sammen med deg? Kan jeg lette dine byrder? Du kan ved å lette andres byrder. Bær dem i bønn og i arbeid. «Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov» Noen ganger bærer jeg, Jesus. Men ofte er jeg mer opptatt av at andre skal Bære mine byrder Herre, tilgi meg! («Med tomme hender», av Ulla Kall) Gal Svanhild Frøkedal

10 F a s t e a k s j o n e n Konfirmantene samler inn penger til Kirkens Nødhjelp Tekst og bilder: John Refsaas. Torsdag den 19. mars var det besøk av Kirkens Nødhjelp i Vestbygda kapell. Roald Guttormsen fortalte til konfirmantene og foreldrene om alt arbeidet Kirkens Nødhjelp gjør i verden. Tirsdag 24. mars kl samlet alle konfirmantene seg på menighetssenteret. Da gikk den store innsamlingsaksjonen av stabelen konfirmanter skulle besøke hver husstand på Lista. De gikk to og to sammen. En av foreldrene var med som sjåfør. De hadde med seg kart over ruta, legitimasjon og bøsse til pengene. I fjor kom det inn kr. I år ble det mindre penger. Det var flere bøsser som var tomme. To blide konfirmanter i Vatnelia. Iselin Berg og Margrete Røynås. Katrine Østhassel med medhjelper. Kapellan Rolf Petter Eriksen med to trofaste medhjelpere, Rita Ellingsgård og Sissel Østensen. 10

11 Pilegrimsvandringer til Røldal i sommer I månedsskiftet juni-juli 2015 vandrer pilegrimer fra både Seljord og Hovden til den gamle stavkirka i Røldal. Det er nå mulig å melde seg på til vandringene. Stavkirken i Røldal var i middelalderen et stort pilegrimsmål på grunn av sitt undergjørende krusifiks med helbredende virkning. Pilegrimer kom til kirken fra både vest, øst og sør helt fram til midten av 1800-tallet. De siste årene har moderne pilegrimer gjort det samme. Mange erfarer at disse vandringene gjør godt for både kropp og sinn, selv om undergjørende helbredelser i dag ikke er i fokus. Pilegrimer fra både Stavanger, Hordaland, Sørlandet og Telemark møtes til pilegrimsstevne første helga i juli etter endt vandring. Fra Agder og Telemark bispedømme er det to vandringer i sommer. Begge ender opp i Røldal fredag 3. juli. Fra Hovden er vandringen på fire dager, mens vandringen fra Seljord tar ni dager. Påmelding/spørsmål om Hovden-Røldal: Send epost til: Påmelding/spørsmål om Seljord-Røldal: Send epost til: Fra pilegrimsvandringen mellom Hovden og Røldal i 2013 idet pilegrimene ankommer Røldal kirke. Foto: Dag Kvarstein.

12 F remtidsbygget Tekst og foto: Ann Kristin Stave Mye skjer i Framtidsbygget i løpet av en måned. Her glimt fra noen av aktivitetene: Gjennom vinterhalvåret har Lista marked «lagekvelder» annenhver uke i Framtidsbygget. Her treffes gamle og unge til laging og for å utveksle ideer. Kvelden avsluttes der vi spiser kveldsmat sammen. Guttekoret øver hver mandag ettermiddag i Framtidsbygget. Her fra en øvelse med noen av guttene Mange komitemøter avholdes i Framtidsbygget. Her representert med Listamarked-komiteen som planlegger årets marked Framtidsbygget har en viktig funksjon for sosialt fellesskap etter gudstjenesten. Her samles vi til kirkekaffe, et sted hvor det er muligheter for gode samtaler med hverandre Trosopplæringa har bibelutdeling for alle 11 åringer. Her fra bibelkurs hvor vi blir bedre kjent i Bibelen «Lørdagskveld for ungdom» arrangeres en lørdagskveld i måneden. Mange ungdommer samles til sang, andakt, mat, spill og andre aktiviteter. Her et glimt fra loftet hvor det vises film på storskjerm 12

13 Det var liv og røre i fly-hangaren gjennom hele dagen. 700 mennesker sørget for det. Ca. 100 personer gjorde dette flotte arrangementet mulig. Foto Kristin Danielsen, tekst Oddvar Larsen. Barn, ungdom og voksne handlet bakervarer, påske pynt, håndlagede produkter, massevis av lodder, middag, dessert og mye annet. Målet for dagen er å vise fram menigheten og arbeidet vårt. Og å skape et trivelig treffsted for alle gene ra - sjoner. Samt å skaffe viktige inntekter til Framtidsbygget. (netto resultat ble kr ,-) Programmet var bl.a. andakt ved Torrey Skeibrok, flotte musikalske innslag ved Borhaug Musikkorps, Lista Trekkspillklubb, barnekoret Fyrlyset, Gubba dansegruppa, Vanse Guttekor Deo Gloria, ungdomskoret Voices og Sound of Happiness. Markedet ble preget av kunst. De lokale kunstnerne Audgunn Wilhelmsen, Alfred Vaagsvold og Olaf Karlsen laget kunst direkte foran publikum. Spennende for dem og publikum. Vaagsvold ga mange frammøtte anledning til å hjelpe ham underveis med maling. Mange benyttet sjansen. Spennende opplevelse for gammel og ung! Alle maleriene ble loddet ut ved slutten av arrange - mentet. De yngste hadde mange aktiviteter som ansiktsmaling, snekring av strandstol, maling på lerret og lykkehjul. Takk for en flott opplevelse! 13

14 Humor i kristne miljøer Av Jakob Øyvind Reinertsen Det er en ganske utbredt oppfatning at i kristne miljøer fins det lite humor. I noen tilfeller kan nok det stemme. Samtidig fins det svært mange eksempler på det motsatte. Dette har bl.a. gitt seg utslag i at en lang rekke av morsomme historier fra disse miljøene oppigjennom årene er blitt spredt rundt og fortsatt er på vandring. I denne artikkelen skal jeg trekke fram et lite knippe av disse. Først et par fra barnas verden: Denne er selvopplevd. Det var på en julaftengudstjeneste i slutten av 50-årene, en tid da grammo - fonen hadde en svært sentral plass i mange hjem. Jeg satt i kirkebenken rett bak en familie som hadde en gutt på 7-8 år, for øvrig broren til en kamerat av meg. Da presten hadde kommet et stykke ut i prekenen, snudde han seg mot faren sin og sa: - Pappa, skal han ikke snu den plata snart? Forståelig spørsmål: En liten gutt hadde noen ganger vært med beste - foreldrene på bedehusmøte og hadde lagt merke til at det alltid var kollekt på møtene og at møte - lederen ofte brukte formuleringen «å gi vår gave til Jesus». En kveld spurte han: - Du bestefar, han derre Jesus, er han alltid blakk? Ikke så lett dette med språket, alltid: Ei lita jente kom skuffet hjem fra søndagsskolen og gav uttrykk for sin skuffelse med disse ordene: - Mamma, i dag lurte de oss på søndagsskolen, for de sa at vi skulle få en Solo, og så var det bare ei dame som kom og sang for oss. Apropos sang: På et møte på et bedehus fremførte en kvinnelig gjest en sang. En av tilhørerne bøyde seg mot ham som satt ved siden av seg og gav uttrykk for hvor fryktelig han syntes hun sang og spurte om han visste hvem hun var. Han svarte: - Det er min kone! Da ble han veldig flau og prøvde å rette det litt opp ved å si Jeg mente ikke så mye måten hun sang på som innholdet i sangene. Hvem er det som kan ha laget en så dårlig sang? Den andre svarte: - Det har jeg gjort! Så var det dette med de ikke alltid så enkle bibelske begrepene: For noen tiår siden oppsøkte en dame presten og klaget over av mannen var så vanskelig på alle måter. Presten sa: - Det er viktig at du oppfører deg slik at du samler glødende kull på hans hode. Hun svarte: -Nei, så langt har jeg ikke gått, men ved et par anledninger har jeg brent ham i baken med strykejernet. Som kjent har ikke alltid relasjonen mellom ansatte i kirka vært så harmonisk som en kunne ønske, som her: Soknepresten var svært dominerende og organisten ble ofte utsatt for en behandling litt ovenfra og ned. Det ble reagert på dette blant folk i menigheten, og en dag var det en som spurte ham: - Får du ikke av og til lyst til å ta litt igjen når du blir så dårlig behandlet? - Joda, svarte han med et lite smil, - og jeg gir ham igjen på min måte. Jaså, hvordan da? Jo, jeg gir ham for høye messetoner. En annen prestehistorie lyder slik: En prest som hadde gått tom for bensin, gikk bort til en gård som lå i nærheten og spurte om de hadde noe bensin til overs. Bonden svarte at det hadde de, men at de dessverre ikke hadde noen kanne. De hadde imidlertid en ganske stor potte stående og den fikk presten låne. Da presten hadde kommet seg tilbake til bilen og sto og tømte bensinen over på tanken, stanset en forbipasserende og så på dette, og så kom det: - Oi, den som hadde hatt en sånn tro! Ikke så lett alltid: På et vekkelsesmøte av det litt voldsomme slaget 14

15 Superkids Tekst og foto: Maria Lervik Superkids er et tilbud til barn under skole - alder i følge med en voksen. Vi møtes hver tirsdag fra 9-13 i kjellerstua på Betlehem Brekne (bedehuset på Borhaug). Dagen starter med frilek og moro, så har vi en samlingsstund hvor barna er med på å velge innhold og sanger. Deretter spiser vi medbrakt niste før vi går i gang med litt mer organiserte aktiviteter. satt mange og ba høyt og i munnen på hverandre. Plutselig sa en av deltakerne, med en ganske klar stemme: - Det er vel ganske vanskelig for Deg å skille mellom oss i dette lurvelevenet, men nå er det altså Teodor som ber! Av og til opp i gjennom historien har det vel hendt at iveren har tatt litt overhånd: Det fortelles om en ungdom som var usedvanlig ivrig etter å bidra til å få andre omvendt, at han en dag spurte en han møtte: - Er du frelst? Da den andre svarte: - Ja, det er jeg, kom det: - Oi, det var synd! Vi er en trivelig gjeng på barn, hvor den miste bare er noen uker gammel og den eldste fyller 6 år om litt. Vi har hatt vennskap som tema dette året og de er virkelig en flott gjeng som koser seg sammen. På torsdager samles også noen for å gå på tur, og det er bare å bli med! SuperKids er en flott arena for å danne gode og nære vennskap, både for barn og voksen. Prester kan få mange slags spørsmål: En relativt velstående mann skal ha oppsøkt sin sokneprest og spurt ham: - Jeg er ikke aldeles sikker på at jeg kommer til himmelen. Nå lurer jeg på om det kunne hjelpe noe om jeg skjenket kroner til menigheten? Presten tenkte seg litt om og så kom det: - Jeg vet jo ikke helt sikkert, men jeg syns absolutt at du skulle forsøke! Til slutt et par små som illustrasjon på viktigheten av å være nøye med språkbruken: I bladet til en mannsforening sto det slik: Husk årsfesten fredag Alle som har vært aktive med damer velkommen. Og: I en notis i et forsamlingsblad sto det slik: Husk kvinneforeningens loppemarked lørdag f.k. kl ! Her har du en fin mulighet for å bli kvitt ting du ikke har bruk for. Ta med din ektefelle og kom! Vi har alltid plass til flere, så velkommen til SuperKids! 15

16 Døpte barn siden sist VESTByGDA KAPELL Victoria Brekne Casper Bauge Midthassel Nathalie Nesheim Holvik Anstein Rogn VANSE KIrKE Birk Landøy Larsen Tara Hoholm Lode Lilly Quale Daniella Gaupeland Larsen FrELSErENS KIrKE Jacob Aanesen Slettebø Vigde U t e n b i l d e r FrelsereNs kirke Lise Bjørnevåg VestbygDa kapell Brage Helvik HeraD kirke Tomas Golden Fra våre menigheter siden sist Menighetsblad Vanse kirke Hege Hoholm og Jørn Lode Spind kirke: Irene Albrektsen og Tor Egil Holmegård Døde Fra våre menigheter siden sist Menighetsblad Inger-Lise Nesheim f Ellen Larsen f Marit Andrea Klokkhammer f Frank Julius Juliussen f Bjørg Williamsen f Arne Iversen f Knut Karlsen-Vestergren f Einar Magne Rauø f Erling Rudjord f Siw-Heidi Luther Espeland f Sigurd Alfred Carlsen f Gerner Emanuel Hansen f Gunvor Johanne Torød f Signe Lilly Johansen f Roald Egeland f

17 Gudstjenester Alle er hjertelig velkommen! Gudstjenesteliste for Spind, Farsund, Herad, Vanse og Vestbygda. NB: Hvis det ikke er gudstjeneste i din menighet, vil du bli tatt varmt imot i en av de andre. Det er fint å komme på besøk og å få besøk! P r e k e n t e k s t l i s t e Søndag 03. mai 5. søndag i påsketiden Luk 13, Søndag 10. mai 6. søndag i påsketiden Matt 7, 7-12 Torsdag 14. mai Kristi Himmelfartsdag Luk 24, Søndag 17. mai Søndag før pinse Joh 3, Søndag 24. mai Pinsedag Joh 14, Søndag 31. mai Treenighetssøndag Luk 10, Søndag 07. juni 2. søndag i treenighetstiden Sal 67, 2-6 Søndag 14. juni 3. søndag i treenighetstiden Joh 1, Søndag 21. juni 4 søndag i treenighetstiden Matt 16, Søndag 28. juni 5. søndag i treenighetstiden Matt 7, Søndag 05. juli 6. søndag i treenighetstiden Matt 16, Kirkeskyss i Farsund Du kan ringe hvem du vil på lista. Det beste er om du kan avtale senest dagen før. Ønsker du å se dagen an, kan du heller avtale å gi beskjed igjen søndag morgen. Sjåfører: Anne-Sofie Fossland, Gabriel Lundsgate 13, Tlf / ragnhild og Kåre Kalleberg, Danefjellveien 18 Tlf / Ellen Nesse, Kårsbakk 11 Tlf Sofie og Kåre rudjord, Danefjell 10, Tlf / Synnøve rydningen, Engøy. Barbrosgt.61, Tlf / Kirsti og Olav August Skøien, Kaneheia 25, Tlf / Turid og Jakob Øglend, Bekkeveien 4, Tlf /

18 VANSE KIrKE Lørdag 02. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 12:00 v/rolf Eriksen Takkoffer: Konfirmantarbeidet Søndag 03. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11:00 v/rolf Eriksen Takkoffer: Konfirmantarbeidet Søndag 17. mai Gudstjeneste kl. 10:45 v/runar Foss Sjåstad Takkoffer: Blå Kors Norge Søndag 31. mai Gudstjeneste kl. 11:00 v/runar Foss Sjåstad Sela medvirker Takkoffer: Stefanusalliansen Søndag 07. juni Gudstjeneste kl. 11:00 v/rolf Eriksen Takkoffer: Menighetsarbeidet Søndag 21. juni Gudstjeneste kl. 17:00 v/rolf Eriksen Takkoffer: Misjonsprosjektet i Laos Søndag 28. juni Gudstjeneste kl. 11:00 v/runar Foss Sjåstad og Evangeliesenteret Takkoffer: Evangeliesenteret VESTByGDA KAPELL Lørdag 09. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11:00 v/runar Foss Sjåstad Takkoffer: Konfirmantarbeidet Lørdag 09. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 13:00 v/ Runar Foss Sjåstad Takkoffer: Konfirmantarbeidet Søndag 17. mai Gudstjeneste kl. 09:45 v/rolf Eriksen Takkoffer: Blå Kors Norge Søndag 24. mai Gubbagudstjeneste kl. 11:00 v/runar Foss Sjåstad Storsøndag Takkoffer: Diakonien Søndag 14. juni Gudstjeneste kl. 11:00 v/rolf Eriksen Vanse Guttekor Deo Gloria deltar Takkoffer: Vanse Guttekor Deo Gloria Søndag 5. juli Gudstjeneste kl. 11:00 v/runar Foss Sjåstad Takkoffer: Menighetsbladet HErAD KIrKE Søndag 10. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11:00 v/kjell-arve Vidringstad Takkoffer: Menighetsarbeidet Søndag 17. mai Gudstjeneste kl. 11:00 v/rolf Eriksen Takkoffer: Sjømannskirken Søndag 21. juni Gudstjeneste kl. 11:00 v/runar Foss Sjåstad Takkoffer: Åpne Dører FrELSErENS KIrKE Lørdag 9. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl og v/kjell Arve Vidringstad Takkoffer: Ungd.arbeidet Søndag 10. mai Gudstjeneste kl v/runar Foss Sjåstad Takkoffer: V-A Søndagsskolekr 18

19 Søndag 17. mai Gudstjeneste kl v/kjell Arve Vidringstad Takkoffer:Trosopplæringen 1. pinsedag 24. mai Høytidsgudstjeneste kl v/hilde Sirnes Takkoffer: Menighetensarbeid Søndag 31. mai Kveldsgudstjeneste kl v/runar Foss Sjåstad Takkoffer: Stefanusalliansen Søndag 7. juni Familiegudstjeneste kl v/kjell-arve Vidringstad Takkoffer:Trosopplæringen Søndag 14. juni Gudstjeneste kl v/kjell-arve Vidringstad Takkoffer:Sjømannskirken Søndag 21. juni Gudstjeneste kl v/rolf Eriksen Takkoffer: Diakonien LOSHAVN Søndag 12. juli Friluftsgudstjeneste kl Farsund menighet og Lista menighet v/kjell-arve Vidringstad Takkoffer: Loshavn Bedehus Trunken AS Tlf: Lister Taxi Tlf: Tjørves Elektriske AS Tlf: SPIND KIrKE Søndag 3. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl v/ Kjell-Arve Vidringstad Takkoffer: Trosopplæringen Søndag 17. mai Gudstjeneste kl v/ Kjell-Arve Vidringstad Takkoffer: Diakonien 2. pinsedag 25. mai Høytidsgudstjeneste kl v/ove Sletta Takkoffer: Menighetsfakultetet Søndag 14. juni Kveldsgudstjeneste kl v/kjell-arve Vidringstad Takkoffer:Diakonien VIGEHOLMEN Søndag 5. juli Friluftsgudstjeneste kl v/ Kjell-Arve Vidringstad Takkoffer: NMS revisorsentreret Farsund Tlf: Tor Hugo Tlf: Farsund Libris Tlf: ÅPTA MISJONSSENTEr Kristi Himmelfartsdag 14. mai Gudstjeneste kl v/ove Sletta Takkoffer: NMS FØLG MED I LISTEr FOr EVENTuELLE FOrANDrINGEr I GuDSTJENESTELISTA Hansen renovasjon AS Tlf: Stålense Mek. Verksted AS Tlf: rema 1000 Vanse/Farsund Tlf /

20 Konfirmantene 2015 Spind 3. mai kl. 11:00 Alexander William Brandal Mads Vik Brevik Amalie Lunde Johannessen Silje Johannessen Thomas Bekkevik Mathisen Amalie Nilsen Henriette Nilsen Farsund 9. mai kl. 12:00 Silje Antonsen Christine Byremo Jacob Nikolai Staalesen Castberg Kristian Fredbo Miki Tecle Hagos Saba Tecle Hagos Camilla Haugland Elias Breiland Hetland Håkon Holteberg Eric Høsteng Bjørn Markus Johnsen Martinius Rafoss Markus Salen Erling Sletta Henrik Stålesen August Knustad Tønnessen Alvilde Knustad Tønnessen Farsund 9. mai kl. 14:00 Adrian Fossland Kristoffer Vårdal Hagen Elias Holmen Henrik Holmen Jens Jensen Ådne Hergot Langås Paul Mario Lemme Andrea Eriksen Litland Frederick Zachen Ludviksen Marius Alek Lund Johanna Berstad Mosby Lea Justine Nesheim Erlend Nordvik Vårin Mikalsen Olsen Mathilde Vatland Herad 10. mai kl.11:00 Nichlas Eppeland Trym Hansen Ofte Benjamin Thomas Turner Ole Tobias Nilsen Vanse 2. mai kl.11:00 Alise Johanna Ludvigsen Anna Justine M. Johnsrud Belinda Quale Benedikte Sofie S. Hansen Benjamin Sudland Cassandra Omland Christer Larsen Elisabeth Furesund Emilie Tønnessen Emma Frigstad Endre Kolnes Eirik Kolnes Fredrik Stillufsen Waskaas Gina Camilla Hauge Hanne Sikveland Henriette I. Tønnessen Herman Jakobsen Hilde Sikveland Håkon Torkildsen Ine Katrine Kvinnsland Ine Tonstad Ingvild Jørgensen Ingvild Årsland Isak Stavnem Sirnes Iselin Bjørkhaugen Berg Joakim Hammer Jonas Deisz Karoline Aurora B. Schmidt Katrine Tønnessen Katrine Østhassel Kevin Tangen Leander Frøytland Linn Veronica Hommeland Malin Sømme Jacobsen Maren Refve Margrete Røynås Marina Jensen Merete Abrahamsen Preben Andre Kleppe Sara Emilie M. Konradsen Sigvard E. Severinsen Sivert Johannes Nesheim Steffen Gaupeland Sverre Sandnes Thomas K. Nilsen Vegard B. Johansen Vilde Torkildsen Vanse 3. mai kl. 11:00 Arne Nikolai Sikveland Cassandra Nilsen Gaute Elle Glenn Arild Kristiansen Hanne Zahl Djøseland Johan Kristiansen Ortiz Jon Harald Ø. Årsland Kevin S. Bøckman Levi Benjamin Wiig Malin Stålesen Marius Tjørn Nadia Hoveland Stian Hoholm Johansen Sverre Meyer Lode Vestbygda 9. mai kl. 11:00 Andreas Kristensen Ann Kristin Olsen Bulæg Henry Stuart B. Berven Sverre Brekne Thomas Berntsen Vestbygda 9. mai kl. 13:00 Hanne Lovise Johansen Ida Martinsen Jakob Stave Lorentzen Johanne Tønnessen Martine Bulæg Tønnessen Rolf Charles Kjølleberg Tina Fidje Nilsen 20

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Glade konfirmanter på leir! God påske! Ord til deg: Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Innhold 2: De heldiges samfunn 3: For når Han styrer båten... 4: Bibelsmuglere på Trovassli 6: Snakker vi for mye om synd? 8: En stille dag i kirken 9:

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland Askim Nr 1. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle G O D P Å S K E Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai Side 12 og 13 Askim menighets

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer