MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Årgang 74. Nr. 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2"

Transkript

1 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke

2 DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET KIRKE FOR LISTA, HERAD OG FARSUND FARSUND & LISTA PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND & LISTA PRESTEGJELD Lista kirkekontor Farsund menighetskontor Tlf Tlf Post og besøksadr: Postadr: Prestegården, 4560 Vanse Postboks 182, 4553 Farsund e-post: Besøksadr: Kirkekontoret, 4550 Farsund Lista menighets nettside: e-post: Kontortid: man - fre. kl Kirketorgets nettside: Kontortid: tirs - tors kl LISTA MENIGHET telefon Kontoransatt: Ellen Jørgensen Sokneprest: runar Foss Sjåstad Kirketjener: Villy Andersen Trosopplærer Elen Kristin Meberg Seim Diakon: Astrid M. Nøtland Organist i Farsund og Spind kirke: Wim Treurniet Kapellan: Trosopplæringsmedarb.: rolf Petter Eriksen HErAD MENIGHET Kjell-Håkon Aalvik telefon Menighetsrådsleder: Ellen Jørgensen Diakon: Menighetsrådsleder: Svanhild Frøkedal Sissel Marthinsen Kirketjener: Terje Larsen Organist i Vanse og Herad Kirketjener: kirke: Benjamin Pornemat Greetje van der Wal FArSuND MENIGHET.com telefon Kontoransatt: Organist i Vestbygda kapell: Kirkeverge: Bryan Merete Breidenthal Even Eftestøl Thorkildsen Salen kirketorget.no Menighetsrådsleder: Sokneprest: Kirkegårdsarbeidere tlf: Anita Danielsen Kjell-Arve Vidringstad Fra venstre: Ingvar Orthe og Anita Bryne farsund.kirken.no 2

3 Menighetsbladet er utgitt av menighetsrådene i Lista, Herad og Farsund menigheter. redaksjonen består av: Hanne Kristin Lervik (redaktør) E-post: Hans Arne Rogn E-post: Ellen Jørgensen E-post: Synnøve Rydningen E-post: John Refsaas E-post: Oddvar Larsen E-post: Even Eftestøl (regnskap/økonomi) E-post: Andre medhjelper: Elisabeth Rogn, Rune Nilsen, Ove Sletta og Asbjørn Skøien. Forsidefoto: Ann Kristin Stave Layout og trykk: Snartrykk AS, Farsund. Gaver til bladet tas imot med takk på Bankkonto: Årlig abonnementsavgift for de som får bladet tilsendt er 300 kroner og betales til samme kontonr. Lista menighet har påtatt seg et ansvar med å støtte og be for NMSlandsbyutvikling i Laos Misjonsprosjekt Farsund menighet har påtatt seg et ansvar for også i bønn: - NMS - bibelskolen for blinde i Kamerun - Normisjon - ledertrening i Equador - Stefanusalliansen. «Stefanusbarna» i Egypt - Ungdomsarbeidet støtter ulike prosjekt fra år til år. Til ettertanke... Veivalg Beslutning Jeg vil følge Jesus Kristus. I en tid hvor så mye kaller på min oppmerksomhet, vil jeg søke Jesus Kristus. I en tid hvor sterke krefter splitter, vil jeg bygge fellesskap. I en tid hvor overfloden tynger, vil jeg leve enklere. I en tid hvor uretten råder, vil jeg fremme rettferdighet. Bønn Jesus Kristus! Du som døde og sto opp til nytt liv, du som ga deg selv for at jeg skulle leve: Vend mine øyne mot deg, så din kjærlighet kan forme livet mitt. Du som kan blåse liv i støv og stein: Kom til meg, bli hos meg. Gi meg hva du krever, og krev så hva du vil. I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd. Neste Menighetsblad kommer i juni NB! Deadline for innlegg er 22. mai Hentet fra Veivisere, utgitt av Korsveibevegelsen. En økumenisk stiftelse startet i

4 R E D A K T Ø R S P A L T E N et lykkelig liv! Det vises på all verdens målinger av velstand og levekår at Norge er et av verdens aller, aller beste land å leve i. Vi i Norge burde være blant de lykke - ligste på jorden. Men hva om jeg har alt jeg trenger og fortsatt ikke føler meg lykkelig? Hva om jeg tilbys alt jeg ønsker meg, men fortsatt ikke føler disse gode, varme, altoppslukende følelsene av tilfredshet, og disse glimtene av eufori, som lykken visstnok skal gi. Hva om jeg isteden føler meg nedfor, trist og sliten av alt det livet har å tilby? Hva om jeg fortsatt føler meg misfornøyd? I livet med Gud er ikke lykken betinget av de ytre omstendighetene, men av vårt møte med Ham og bibelens veiledning. De ytre omstendighetene kan være så bra eller så dårlig som bare det, men kvaliteten på livet vårt handler om vårt forhold til oss selv, til andre mennesker og om vårt forhold til vår Gud. Vi mennesker finner alltid noe utenfor oss selv å skylde på. Ting burde vært annerledes, folk skulle ikke ha sagt sånn om meg, jeg skulle hatt mer penger så jeg kunne gjort sånn og sånn og så videre. Men hva om vi egentlig plages med vanskelige dager, fordi vi ikke husker å være takknemlige for det vi faktisk alt har? Hva om vi går rundt og føler oss tråkket på og har et dårlig selvbilde, fordi vi har glemt å ta innover oss hva Gud faktisk sier om hvem vi er? Mangler vi av og til glede fordi vi venter på å bli gledet av andre istedenfor selv å spre glede rundt oss? Er vi sure og irriterte, fordi vi ikke husker på at Gud ber oss om å være tålmodige? Er vi stressa fordi vi ikke har tatt imot Guds fred og holdt fast ved den? Er vi bekymret fordi vi glemmer å regne med Guds omsorg og ledelse? Er vi skuffet over planer som slo feil fordi vi ikke la våre liv i Guds hånd og lot hans vilje skje? Har vi det grått og trist fordi vi glemmer å åpne øynene for skjønnheten i skaperverket? Famler vi fortvilet rundt i tåka uten å finne veien fordi vi ikke bruker tid på å se etter rettledning gjennom bibel og bønn? Plager vi oss selv med savnet av ting vi ikke kunne få fordi vi ikke erkjenner at vi har alt vi trenger bare vi lar Gud sørge for våre behov? Lista med vanskelige spørsmål kunne antagelig vært enda mye lenger. Poenget er at det finnes en løsning på alt dette som vi mennesker har en tendens til å plage oss selv med. Sannheten setter oss fri fra selvbedraget. Sannheten får «blinde» til å «se». Det er ikke lykken som er sannheten, men i møte med sannheten at lykken finnes! Lykken ligger til syvende og sist i hva Gud har gjort for meg. At jeg vet, dypest inne, at syndene mine er tilgitt og at Gud elsker meg. Det er sannheten. Det er lykken. En velsignet lykkelig vår til dere alle! Hanne Kristin Lervik 4

5 Påskeavslutning på Menighetssenteret. Babysang og foreldre/barngruppa. Tekst og foto: John Refsaas Mandag 23. mars var det påskeavslutning for «Babysang og foreldre/barngruppa». Da var det ekstra god mat til lunsj. Varm sjokolade og kokte egg. Til vanlig er det matpakke og kaffe. Gruppa samles hver mandag. Bilde 1-3. Som man ser av bildene, så koste både voksne og barn seg! Her er noen av deltagerne sammen med medhjelperne Anne Marie Reinertsen, Svanhild Frøkedal og Kirsti Tollisen Bilde 4. Babysanggruppa med leder Nina Christine Foss Sjåstad

6 Andakt ved Helge Unneland KOrSTEGNET Korstegnet er kirkens kjennetegn. Som et «varemerke» finnes det på bygninger og gjenstander som et signal på budskap og tilhørighet. «Varemerke» kalles på engelsk «branding». Det kommer av cowboyenes praksis med å brennemerke storfe med et merke som viste eierskap. Så kan en spørre hvorfor korset er blitt det sentrale symbol for kirkens budskap? Det handler om de dypeste eksistensielle spørsmål i våre liv å komme til rette med vår skyld og med døden. Det fleste forbinder noe med bibelordet i Johannes evangeliet 3,16 som også kalles «Den lille Bibel», mange kan det utenat fra konfirmanttiden: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Men versene før dette kjerneordet gir oss en tolkningsnøkkel til korsets hemmelighet. «Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.» Bakgrunnen er Israelittenes vandring fra fangenskapet i Egypt til friheten i «det lovede land». De var berget/reddet/frelst gjennom vannet til frihet og var nå et pilegrimsfolk på vei til løftets land. Men de var ulydige og «knurret mot Herren» og «lengtet tilbake til kjøttgrytene i Egypt.» Da kom det giftslager inn i leiren med sin dødbringende gift. Men Moses ba for folket og fikk beskjed om å sette opp en kobberslange på en stang, og et blikk på denne var nok til redning. «Slik må Menneskesønnen bli løftet opp». Jesus er vårt soningsoffer. Han har ved sin død og oppstandelse seiret over synden, døden og den onde! Korset er frelsens tegn. Det sammenfatter troens innhold: syndenes forlatelse og evig liv. «Tre dager dødens fange han var før han sto opp og seiren var klar. Tvers gjennom gravens stengsel han gikk. Frelse og fred ved Jesus vi fikk!» synger vi i den afrikanske påskesalmen. I vår kirkes dåpsliturgi sier presten: «Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn, til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.» Gjennom dåpens vann settes vi fri. Vi er blitt en del av pilegrimsfolket på vandring mot «det salige livets land», slik vi synger: «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang». I gudstjenestens fellesskap møtes himmel og jord. Og når gudstjenesten starter med prosesjon med prosesjonskorset først - er det nettopp et uttrykk for dette blikkfestet som Johannesevangeliet minner oss om i Joh 3, «In hoc singo vinces» «Ved dette tegn skal du seire». Den som døpes, tegnes med det hellige korsets tegn. Presten tegner korstegnet over menigheten når velsignelsen lyses. Men reformatoren Martin Luther skriver i den lille katekisme at det er en god skikk å tegne korstegnet over seg når en står opp om morgenen og når en går til ro for natten. Og det er mer utbredt enn før at deltakere i våre gudstjenester tegner korstegnet over seg ved mottagelsen av nattverden og ved velsignelsen. En fører høyre hånd fra pannen og ned, og deretter fra venstre side, hjertesiden og til høyre. Som et troens skjold, som et troens gjensvar på Guds godhet. Denne ytre handlingen gir oss en påminnelse om hvem vi hører til og hvor vi har vårt håp. Helge Unneland Nå prostiprest i Vesthordland 6

7 september 2015 Menighetsweekend FARSUND MENIGHET Solstrand leirsted Lindesnes - Aktiviteter for hele familien - Fellesskap - Møter - Sosialt samvær Hold av helga! Mer info kommer senere. 7

8 Kr.HIMMELFArTSSTEVNE PÅ ÅPTA Torsdag 14.mai innbyr Farsund misjonsforening (NMS) og Farsund menighet til Kr. himmelfartsstevne på Åpta. Taler i år er Sverre Jakobsen. Han bor i Flekkefjord og er ansatt i NMS, region Stavanger. Kl Gudstjeneste. Ove Sletta og Sverre Jakobsen. Farsund kirkekor. Nattverd. Takkoffer til NMS. Etter gudstjenesten er det anledning til å kjøpe en enkel lunsj. Er været godt, kan en bruke anledningen til en tur i det fine terrenget, eller ta en titt innom gjenbruksloftet. Kl Misjonsmøte v/sverre Jakobsen. Sang. Informasjon om Åpta. VELKOMMEN TIL ÅPTA Flekkerøyguttene kommer til Betlehem Brekne den 31. mai. Bildet er fra fjorårets besøk, men vi tør love frisk og sang og musikk også denne søndagen. Velkommen fra distriktet! Foreldre og barn Foreldre og barn, et tilbud til foreldre med barn under skolealder på Menighetssenteret Vanse. Hver mandag formiddag samles vi, en frivillig medarbeider, diakon og foreldre med sine barn, til lek, lunsj og sang. Dette tilbudet har menigheten hatt i mange år. Noen av foreldrene som kommer med sine barn nå, har vært der selv som barn, og noen besteforeldre kommer med barnebarn. Vi har også gitt tilbudet til flyktningmottaket. I løpet av våren har det blitt færre som kommer! Dette har mange år saker, men vi synes det er litt trist. Kanskje vi må tenke nytt og legge til rette for andre treffmuligheter!? Babysang (0-1 år), som startet opp i høst, er der samtidig, og vi spiser lunsj sammen. Vi har tenkt å ta en pause fra Foreldre og barn nå frem til sommeren! Så satser vi friskt til høsten og ønsker nye og tidligere brukere hjertelig velkommen! Diakon Svanhild 8

9 D I A K O N E N S S I D E DIAKONIENS År Av Svanhild Frøkedal Å være et medmenneske! Diakon Astrid skrev i sist menighetsblad at bispe - dømmet vårt vil markere 2015 som et diakoniens år. Noe av tanken bak dette, er å løfte frem og sette fokus på alt det flotte diakonale arbeidet som blir utført i menighetene våre. Samtidig gir det frimodighet til igjen å understreke at diakoni er en del av menighetens omsorgsarbeid og ansvar som vi alle er en del av. Jesus har kalt oss til å være hans hender og føtter, formidle hans kjærlig het i ord og gjerning. Denne utfordringen gjelder for alle oss som vil være hans etterfølgere. Når jeg tenker på dette, går mine tanker til min tante Anna. Hun var født i 1916 og tok sin sykepleieutdannelse på Menighetssøsterhjemmet i Oslo og ble menighetssøster. Dette var før hjemmesykepleien kom, oppgavene var mange og dagene krevende og lange. Mange syke og ensomme fikk medisinsk behandling og hjelp. Men det var en oppgave som var enda viktigere enn sårstell og medisinutdeling! Menighetssøstrene hadde ett tydelig kall; Å møte menneskers åndelige behov i tillegg til det medisinske. Å være et medmenneske som kunne lytte, bruke tid sammen med og formidle Guds kjærlighet i handling og ord. Nå har kommunen overtatt denne delen av helseomsorgen, og menighetssøstrene er borte. Men oppdraget, kallet til å være et medmenneske, å bringe Guds kjærlighet til alle, er fortsatt like aktuelt og viktig. I begravelsen til tante Anna husker jeg vi sang salmen: «Gjør det lille du kan der hvor Gud har deg satt», skrevet av Lina Sandell. Mens vi sang, satt jeg og tenkte på at dette var en beskrivelse av livet til tante! «Gjør det lille du kan» Oppfordringen til deg og meg er fortsatt den samme! «Gjør det lille du kan, og tenk slett ikke på at så lite og ringe det er!» 9 Vi måler fort våre oppgaver og muligheter ut fra det som er synlig, og vi ser så smått på det vi får utført. Det er fort å overse eller glemme at Gud måler annerledes enn oss. Han ser til hjertet, og for Ham har alle mennesker uendelig verdi. «og vær glad du får gå med det ringeste bud, for han selv vil bestandig gå med» «Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt, stå ei ledig mens dagene flyr! Etter vår kommer høst og på dag følger natt, og kan hende ny morgen ei gryr. Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted, og din gjerning skal modnes i fred.» 3)...«Hva du gjorde, du gjorde mot meg!» (siste linje) Du og jeg møter mennesker hver dag. Hvordan kan vi være med å formidle det viktige oppdraget Jesus har gitt til sine etterfølgere gjennom diakoni? Ved å være tilstede tydelig og nærværende, hos dem vi møter, bry oss om hverandre og vise kjærlighet. Heb Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger! Være et medmenneske som ser! Hvordan kan jeg bære sammen med deg? Kan jeg lette dine byrder? Du kan ved å lette andres byrder. Bær dem i bønn og i arbeid. «Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov» Noen ganger bærer jeg, Jesus. Men ofte er jeg mer opptatt av at andre skal Bære mine byrder Herre, tilgi meg! («Med tomme hender», av Ulla Kall) Gal Svanhild Frøkedal

10 F a s t e a k s j o n e n Konfirmantene samler inn penger til Kirkens Nødhjelp Tekst og bilder: John Refsaas. Torsdag den 19. mars var det besøk av Kirkens Nødhjelp i Vestbygda kapell. Roald Guttormsen fortalte til konfirmantene og foreldrene om alt arbeidet Kirkens Nødhjelp gjør i verden. Tirsdag 24. mars kl samlet alle konfirmantene seg på menighetssenteret. Da gikk den store innsamlingsaksjonen av stabelen konfirmanter skulle besøke hver husstand på Lista. De gikk to og to sammen. En av foreldrene var med som sjåfør. De hadde med seg kart over ruta, legitimasjon og bøsse til pengene. I fjor kom det inn kr. I år ble det mindre penger. Det var flere bøsser som var tomme. To blide konfirmanter i Vatnelia. Iselin Berg og Margrete Røynås. Katrine Østhassel med medhjelper. Kapellan Rolf Petter Eriksen med to trofaste medhjelpere, Rita Ellingsgård og Sissel Østensen. 10

11 Pilegrimsvandringer til Røldal i sommer I månedsskiftet juni-juli 2015 vandrer pilegrimer fra både Seljord og Hovden til den gamle stavkirka i Røldal. Det er nå mulig å melde seg på til vandringene. Stavkirken i Røldal var i middelalderen et stort pilegrimsmål på grunn av sitt undergjørende krusifiks med helbredende virkning. Pilegrimer kom til kirken fra både vest, øst og sør helt fram til midten av 1800-tallet. De siste årene har moderne pilegrimer gjort det samme. Mange erfarer at disse vandringene gjør godt for både kropp og sinn, selv om undergjørende helbredelser i dag ikke er i fokus. Pilegrimer fra både Stavanger, Hordaland, Sørlandet og Telemark møtes til pilegrimsstevne første helga i juli etter endt vandring. Fra Agder og Telemark bispedømme er det to vandringer i sommer. Begge ender opp i Røldal fredag 3. juli. Fra Hovden er vandringen på fire dager, mens vandringen fra Seljord tar ni dager. Påmelding/spørsmål om Hovden-Røldal: Send epost til: Påmelding/spørsmål om Seljord-Røldal: Send epost til: Fra pilegrimsvandringen mellom Hovden og Røldal i 2013 idet pilegrimene ankommer Røldal kirke. Foto: Dag Kvarstein.

12 F remtidsbygget Tekst og foto: Ann Kristin Stave Mye skjer i Framtidsbygget i løpet av en måned. Her glimt fra noen av aktivitetene: Gjennom vinterhalvåret har Lista marked «lagekvelder» annenhver uke i Framtidsbygget. Her treffes gamle og unge til laging og for å utveksle ideer. Kvelden avsluttes der vi spiser kveldsmat sammen. Guttekoret øver hver mandag ettermiddag i Framtidsbygget. Her fra en øvelse med noen av guttene Mange komitemøter avholdes i Framtidsbygget. Her representert med Listamarked-komiteen som planlegger årets marked Framtidsbygget har en viktig funksjon for sosialt fellesskap etter gudstjenesten. Her samles vi til kirkekaffe, et sted hvor det er muligheter for gode samtaler med hverandre Trosopplæringa har bibelutdeling for alle 11 åringer. Her fra bibelkurs hvor vi blir bedre kjent i Bibelen «Lørdagskveld for ungdom» arrangeres en lørdagskveld i måneden. Mange ungdommer samles til sang, andakt, mat, spill og andre aktiviteter. Her et glimt fra loftet hvor det vises film på storskjerm 12

13 Det var liv og røre i fly-hangaren gjennom hele dagen. 700 mennesker sørget for det. Ca. 100 personer gjorde dette flotte arrangementet mulig. Foto Kristin Danielsen, tekst Oddvar Larsen. Barn, ungdom og voksne handlet bakervarer, påske pynt, håndlagede produkter, massevis av lodder, middag, dessert og mye annet. Målet for dagen er å vise fram menigheten og arbeidet vårt. Og å skape et trivelig treffsted for alle gene ra - sjoner. Samt å skaffe viktige inntekter til Framtidsbygget. (netto resultat ble kr ,-) Programmet var bl.a. andakt ved Torrey Skeibrok, flotte musikalske innslag ved Borhaug Musikkorps, Lista Trekkspillklubb, barnekoret Fyrlyset, Gubba dansegruppa, Vanse Guttekor Deo Gloria, ungdomskoret Voices og Sound of Happiness. Markedet ble preget av kunst. De lokale kunstnerne Audgunn Wilhelmsen, Alfred Vaagsvold og Olaf Karlsen laget kunst direkte foran publikum. Spennende for dem og publikum. Vaagsvold ga mange frammøtte anledning til å hjelpe ham underveis med maling. Mange benyttet sjansen. Spennende opplevelse for gammel og ung! Alle maleriene ble loddet ut ved slutten av arrange - mentet. De yngste hadde mange aktiviteter som ansiktsmaling, snekring av strandstol, maling på lerret og lykkehjul. Takk for en flott opplevelse! 13

14 Humor i kristne miljøer Av Jakob Øyvind Reinertsen Det er en ganske utbredt oppfatning at i kristne miljøer fins det lite humor. I noen tilfeller kan nok det stemme. Samtidig fins det svært mange eksempler på det motsatte. Dette har bl.a. gitt seg utslag i at en lang rekke av morsomme historier fra disse miljøene oppigjennom årene er blitt spredt rundt og fortsatt er på vandring. I denne artikkelen skal jeg trekke fram et lite knippe av disse. Først et par fra barnas verden: Denne er selvopplevd. Det var på en julaftengudstjeneste i slutten av 50-årene, en tid da grammo - fonen hadde en svært sentral plass i mange hjem. Jeg satt i kirkebenken rett bak en familie som hadde en gutt på 7-8 år, for øvrig broren til en kamerat av meg. Da presten hadde kommet et stykke ut i prekenen, snudde han seg mot faren sin og sa: - Pappa, skal han ikke snu den plata snart? Forståelig spørsmål: En liten gutt hadde noen ganger vært med beste - foreldrene på bedehusmøte og hadde lagt merke til at det alltid var kollekt på møtene og at møte - lederen ofte brukte formuleringen «å gi vår gave til Jesus». En kveld spurte han: - Du bestefar, han derre Jesus, er han alltid blakk? Ikke så lett dette med språket, alltid: Ei lita jente kom skuffet hjem fra søndagsskolen og gav uttrykk for sin skuffelse med disse ordene: - Mamma, i dag lurte de oss på søndagsskolen, for de sa at vi skulle få en Solo, og så var det bare ei dame som kom og sang for oss. Apropos sang: På et møte på et bedehus fremførte en kvinnelig gjest en sang. En av tilhørerne bøyde seg mot ham som satt ved siden av seg og gav uttrykk for hvor fryktelig han syntes hun sang og spurte om han visste hvem hun var. Han svarte: - Det er min kone! Da ble han veldig flau og prøvde å rette det litt opp ved å si Jeg mente ikke så mye måten hun sang på som innholdet i sangene. Hvem er det som kan ha laget en så dårlig sang? Den andre svarte: - Det har jeg gjort! Så var det dette med de ikke alltid så enkle bibelske begrepene: For noen tiår siden oppsøkte en dame presten og klaget over av mannen var så vanskelig på alle måter. Presten sa: - Det er viktig at du oppfører deg slik at du samler glødende kull på hans hode. Hun svarte: -Nei, så langt har jeg ikke gått, men ved et par anledninger har jeg brent ham i baken med strykejernet. Som kjent har ikke alltid relasjonen mellom ansatte i kirka vært så harmonisk som en kunne ønske, som her: Soknepresten var svært dominerende og organisten ble ofte utsatt for en behandling litt ovenfra og ned. Det ble reagert på dette blant folk i menigheten, og en dag var det en som spurte ham: - Får du ikke av og til lyst til å ta litt igjen når du blir så dårlig behandlet? - Joda, svarte han med et lite smil, - og jeg gir ham igjen på min måte. Jaså, hvordan da? Jo, jeg gir ham for høye messetoner. En annen prestehistorie lyder slik: En prest som hadde gått tom for bensin, gikk bort til en gård som lå i nærheten og spurte om de hadde noe bensin til overs. Bonden svarte at det hadde de, men at de dessverre ikke hadde noen kanne. De hadde imidlertid en ganske stor potte stående og den fikk presten låne. Da presten hadde kommet seg tilbake til bilen og sto og tømte bensinen over på tanken, stanset en forbipasserende og så på dette, og så kom det: - Oi, den som hadde hatt en sånn tro! Ikke så lett alltid: På et vekkelsesmøte av det litt voldsomme slaget 14

15 Superkids Tekst og foto: Maria Lervik Superkids er et tilbud til barn under skole - alder i følge med en voksen. Vi møtes hver tirsdag fra 9-13 i kjellerstua på Betlehem Brekne (bedehuset på Borhaug). Dagen starter med frilek og moro, så har vi en samlingsstund hvor barna er med på å velge innhold og sanger. Deretter spiser vi medbrakt niste før vi går i gang med litt mer organiserte aktiviteter. satt mange og ba høyt og i munnen på hverandre. Plutselig sa en av deltakerne, med en ganske klar stemme: - Det er vel ganske vanskelig for Deg å skille mellom oss i dette lurvelevenet, men nå er det altså Teodor som ber! Av og til opp i gjennom historien har det vel hendt at iveren har tatt litt overhånd: Det fortelles om en ungdom som var usedvanlig ivrig etter å bidra til å få andre omvendt, at han en dag spurte en han møtte: - Er du frelst? Da den andre svarte: - Ja, det er jeg, kom det: - Oi, det var synd! Vi er en trivelig gjeng på barn, hvor den miste bare er noen uker gammel og den eldste fyller 6 år om litt. Vi har hatt vennskap som tema dette året og de er virkelig en flott gjeng som koser seg sammen. På torsdager samles også noen for å gå på tur, og det er bare å bli med! SuperKids er en flott arena for å danne gode og nære vennskap, både for barn og voksen. Prester kan få mange slags spørsmål: En relativt velstående mann skal ha oppsøkt sin sokneprest og spurt ham: - Jeg er ikke aldeles sikker på at jeg kommer til himmelen. Nå lurer jeg på om det kunne hjelpe noe om jeg skjenket kroner til menigheten? Presten tenkte seg litt om og så kom det: - Jeg vet jo ikke helt sikkert, men jeg syns absolutt at du skulle forsøke! Til slutt et par små som illustrasjon på viktigheten av å være nøye med språkbruken: I bladet til en mannsforening sto det slik: Husk årsfesten fredag Alle som har vært aktive med damer velkommen. Og: I en notis i et forsamlingsblad sto det slik: Husk kvinneforeningens loppemarked lørdag f.k. kl ! Her har du en fin mulighet for å bli kvitt ting du ikke har bruk for. Ta med din ektefelle og kom! Vi har alltid plass til flere, så velkommen til SuperKids! 15

16 Døpte barn siden sist VESTByGDA KAPELL Victoria Brekne Casper Bauge Midthassel Nathalie Nesheim Holvik Anstein Rogn VANSE KIrKE Birk Landøy Larsen Tara Hoholm Lode Lilly Quale Daniella Gaupeland Larsen FrELSErENS KIrKE Jacob Aanesen Slettebø Vigde U t e n b i l d e r FrelsereNs kirke Lise Bjørnevåg VestbygDa kapell Brage Helvik HeraD kirke Tomas Golden Fra våre menigheter siden sist Menighetsblad Vanse kirke Hege Hoholm og Jørn Lode Spind kirke: Irene Albrektsen og Tor Egil Holmegård Døde Fra våre menigheter siden sist Menighetsblad Inger-Lise Nesheim f Ellen Larsen f Marit Andrea Klokkhammer f Frank Julius Juliussen f Bjørg Williamsen f Arne Iversen f Knut Karlsen-Vestergren f Einar Magne Rauø f Erling Rudjord f Siw-Heidi Luther Espeland f Sigurd Alfred Carlsen f Gerner Emanuel Hansen f Gunvor Johanne Torød f Signe Lilly Johansen f Roald Egeland f

17 Gudstjenester Alle er hjertelig velkommen! Gudstjenesteliste for Spind, Farsund, Herad, Vanse og Vestbygda. NB: Hvis det ikke er gudstjeneste i din menighet, vil du bli tatt varmt imot i en av de andre. Det er fint å komme på besøk og å få besøk! P r e k e n t e k s t l i s t e Søndag 03. mai 5. søndag i påsketiden Luk 13, Søndag 10. mai 6. søndag i påsketiden Matt 7, 7-12 Torsdag 14. mai Kristi Himmelfartsdag Luk 24, Søndag 17. mai Søndag før pinse Joh 3, Søndag 24. mai Pinsedag Joh 14, Søndag 31. mai Treenighetssøndag Luk 10, Søndag 07. juni 2. søndag i treenighetstiden Sal 67, 2-6 Søndag 14. juni 3. søndag i treenighetstiden Joh 1, Søndag 21. juni 4 søndag i treenighetstiden Matt 16, Søndag 28. juni 5. søndag i treenighetstiden Matt 7, Søndag 05. juli 6. søndag i treenighetstiden Matt 16, Kirkeskyss i Farsund Du kan ringe hvem du vil på lista. Det beste er om du kan avtale senest dagen før. Ønsker du å se dagen an, kan du heller avtale å gi beskjed igjen søndag morgen. Sjåfører: Anne-Sofie Fossland, Gabriel Lundsgate 13, Tlf / ragnhild og Kåre Kalleberg, Danefjellveien 18 Tlf / Ellen Nesse, Kårsbakk 11 Tlf Sofie og Kåre rudjord, Danefjell 10, Tlf / Synnøve rydningen, Engøy. Barbrosgt.61, Tlf / Kirsti og Olav August Skøien, Kaneheia 25, Tlf / Turid og Jakob Øglend, Bekkeveien 4, Tlf /

18 VANSE KIrKE Lørdag 02. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 12:00 v/rolf Eriksen Takkoffer: Konfirmantarbeidet Søndag 03. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11:00 v/rolf Eriksen Takkoffer: Konfirmantarbeidet Søndag 17. mai Gudstjeneste kl. 10:45 v/runar Foss Sjåstad Takkoffer: Blå Kors Norge Søndag 31. mai Gudstjeneste kl. 11:00 v/runar Foss Sjåstad Sela medvirker Takkoffer: Stefanusalliansen Søndag 07. juni Gudstjeneste kl. 11:00 v/rolf Eriksen Takkoffer: Menighetsarbeidet Søndag 21. juni Gudstjeneste kl. 17:00 v/rolf Eriksen Takkoffer: Misjonsprosjektet i Laos Søndag 28. juni Gudstjeneste kl. 11:00 v/runar Foss Sjåstad og Evangeliesenteret Takkoffer: Evangeliesenteret VESTByGDA KAPELL Lørdag 09. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11:00 v/runar Foss Sjåstad Takkoffer: Konfirmantarbeidet Lørdag 09. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 13:00 v/ Runar Foss Sjåstad Takkoffer: Konfirmantarbeidet Søndag 17. mai Gudstjeneste kl. 09:45 v/rolf Eriksen Takkoffer: Blå Kors Norge Søndag 24. mai Gubbagudstjeneste kl. 11:00 v/runar Foss Sjåstad Storsøndag Takkoffer: Diakonien Søndag 14. juni Gudstjeneste kl. 11:00 v/rolf Eriksen Vanse Guttekor Deo Gloria deltar Takkoffer: Vanse Guttekor Deo Gloria Søndag 5. juli Gudstjeneste kl. 11:00 v/runar Foss Sjåstad Takkoffer: Menighetsbladet HErAD KIrKE Søndag 10. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11:00 v/kjell-arve Vidringstad Takkoffer: Menighetsarbeidet Søndag 17. mai Gudstjeneste kl. 11:00 v/rolf Eriksen Takkoffer: Sjømannskirken Søndag 21. juni Gudstjeneste kl. 11:00 v/runar Foss Sjåstad Takkoffer: Åpne Dører FrELSErENS KIrKE Lørdag 9. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl og v/kjell Arve Vidringstad Takkoffer: Ungd.arbeidet Søndag 10. mai Gudstjeneste kl v/runar Foss Sjåstad Takkoffer: V-A Søndagsskolekr 18

19 Søndag 17. mai Gudstjeneste kl v/kjell Arve Vidringstad Takkoffer:Trosopplæringen 1. pinsedag 24. mai Høytidsgudstjeneste kl v/hilde Sirnes Takkoffer: Menighetensarbeid Søndag 31. mai Kveldsgudstjeneste kl v/runar Foss Sjåstad Takkoffer: Stefanusalliansen Søndag 7. juni Familiegudstjeneste kl v/kjell-arve Vidringstad Takkoffer:Trosopplæringen Søndag 14. juni Gudstjeneste kl v/kjell-arve Vidringstad Takkoffer:Sjømannskirken Søndag 21. juni Gudstjeneste kl v/rolf Eriksen Takkoffer: Diakonien LOSHAVN Søndag 12. juli Friluftsgudstjeneste kl Farsund menighet og Lista menighet v/kjell-arve Vidringstad Takkoffer: Loshavn Bedehus Trunken AS Tlf: Lister Taxi Tlf: Tjørves Elektriske AS Tlf: SPIND KIrKE Søndag 3. mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl v/ Kjell-Arve Vidringstad Takkoffer: Trosopplæringen Søndag 17. mai Gudstjeneste kl v/ Kjell-Arve Vidringstad Takkoffer: Diakonien 2. pinsedag 25. mai Høytidsgudstjeneste kl v/ove Sletta Takkoffer: Menighetsfakultetet Søndag 14. juni Kveldsgudstjeneste kl v/kjell-arve Vidringstad Takkoffer:Diakonien VIGEHOLMEN Søndag 5. juli Friluftsgudstjeneste kl v/ Kjell-Arve Vidringstad Takkoffer: NMS revisorsentreret Farsund Tlf: Tor Hugo Tlf: Farsund Libris Tlf: ÅPTA MISJONSSENTEr Kristi Himmelfartsdag 14. mai Gudstjeneste kl v/ove Sletta Takkoffer: NMS FØLG MED I LISTEr FOr EVENTuELLE FOrANDrINGEr I GuDSTJENESTELISTA Hansen renovasjon AS Tlf: Stålense Mek. Verksted AS Tlf: rema 1000 Vanse/Farsund Tlf /

20 Konfirmantene 2015 Spind 3. mai kl. 11:00 Alexander William Brandal Mads Vik Brevik Amalie Lunde Johannessen Silje Johannessen Thomas Bekkevik Mathisen Amalie Nilsen Henriette Nilsen Farsund 9. mai kl. 12:00 Silje Antonsen Christine Byremo Jacob Nikolai Staalesen Castberg Kristian Fredbo Miki Tecle Hagos Saba Tecle Hagos Camilla Haugland Elias Breiland Hetland Håkon Holteberg Eric Høsteng Bjørn Markus Johnsen Martinius Rafoss Markus Salen Erling Sletta Henrik Stålesen August Knustad Tønnessen Alvilde Knustad Tønnessen Farsund 9. mai kl. 14:00 Adrian Fossland Kristoffer Vårdal Hagen Elias Holmen Henrik Holmen Jens Jensen Ådne Hergot Langås Paul Mario Lemme Andrea Eriksen Litland Frederick Zachen Ludviksen Marius Alek Lund Johanna Berstad Mosby Lea Justine Nesheim Erlend Nordvik Vårin Mikalsen Olsen Mathilde Vatland Herad 10. mai kl.11:00 Nichlas Eppeland Trym Hansen Ofte Benjamin Thomas Turner Ole Tobias Nilsen Vanse 2. mai kl.11:00 Alise Johanna Ludvigsen Anna Justine M. Johnsrud Belinda Quale Benedikte Sofie S. Hansen Benjamin Sudland Cassandra Omland Christer Larsen Elisabeth Furesund Emilie Tønnessen Emma Frigstad Endre Kolnes Eirik Kolnes Fredrik Stillufsen Waskaas Gina Camilla Hauge Hanne Sikveland Henriette I. Tønnessen Herman Jakobsen Hilde Sikveland Håkon Torkildsen Ine Katrine Kvinnsland Ine Tonstad Ingvild Jørgensen Ingvild Årsland Isak Stavnem Sirnes Iselin Bjørkhaugen Berg Joakim Hammer Jonas Deisz Karoline Aurora B. Schmidt Katrine Tønnessen Katrine Østhassel Kevin Tangen Leander Frøytland Linn Veronica Hommeland Malin Sømme Jacobsen Maren Refve Margrete Røynås Marina Jensen Merete Abrahamsen Preben Andre Kleppe Sara Emilie M. Konradsen Sigvard E. Severinsen Sivert Johannes Nesheim Steffen Gaupeland Sverre Sandnes Thomas K. Nilsen Vegard B. Johansen Vilde Torkildsen Vanse 3. mai kl. 11:00 Arne Nikolai Sikveland Cassandra Nilsen Gaute Elle Glenn Arild Kristiansen Hanne Zahl Djøseland Johan Kristiansen Ortiz Jon Harald Ø. Årsland Kevin S. Bøckman Levi Benjamin Wiig Malin Stålesen Marius Tjørn Nadia Hoveland Stian Hoholm Johansen Sverre Meyer Lode Vestbygda 9. mai kl. 11:00 Andreas Kristensen Ann Kristin Olsen Bulæg Henry Stuart B. Berven Sverre Brekne Thomas Berntsen Vestbygda 9. mai kl. 13:00 Hanne Lovise Johansen Ida Martinsen Jakob Stave Lorentzen Johanne Tønnessen Martine Bulæg Tønnessen Rolf Charles Kjølleberg Tina Fidje Nilsen 20

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd. Du er høyt elsket! DU er unik. Du er høyt elsket. Du er skapt i Guds bilde og Gud gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men hå evig liv! Jesus kom ikke til verden

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN.

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN. JESU LIV OG VANDRING. OG SE DU SKAL BLI FRUKTSOMMELIG OG FØDE EN SØNN OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. Luk.1/31 FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER. Matt.1/21. Denne beskjeden fikk Maria fra engelen

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer