Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30"

Transkript

1 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30 Landbruk Nordvest ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere God jul og godt nyttår!

2 2

3 Minneord Nils Eldar Linge Det var med stor sorg vi fekk bodskapen om at Nils Eldar Linge gjekk bort 9. september, 59 år gammal. Nils Eldar var utdanna hagebrukskandidat frå Norges Landbrukshøgskule. Etter avslutta utdanning flytta han saman med kona Signe heim til Linge, der dei etter kvart tok over drifta av garden. Dei første åra etter at han flytte heim hadde Nils Eldar fleire kortare engasjement, m.a. lærar på grunnkurs i landbruk og vikariat som heradsagronom og forsøksringleiar. Vinteren 1984 tok han til i nyoppretta stilling som ringleiar i hagebruk i Indre Sunnmøre forsøksring, seinare Landbruk Nordvest. Han fekk med det ansvar for å bygge opp rådgjevingstenesta til det veksande jordbærmiljøet i Valldal. Gjennom dei 26 åra han arbeidde som hagebruksrådgjevar utførde han utallige forsøk som gav ny kunnskap. Denne kunnskapen delte han gjerne med andre, både medlemmar og kollegaer. Nils Eldar Linge arbeidde nært inn mot jordbærprodusentane. Det var nok i denne tette dialogen med medlemmane og i vandringane langsetter jordbærradane at han opplevde jobben som mest gjevande. Han var i kollegiale samanhangar tydeleg på at rådgjevaren måtte ut på garden for å gjere ein god jobb. Nils Eldar Linge var kunnskapshungrig. På Nordvestlandet hadde han få kollegaer med kompetanse innan rådgjeving i frukt og bær. Han var bevisst på at miljøet i Noreg var lite, og at det var viktig at miljøet utveksla erfaringar og gjorde nytte av kvarandre sin kunnskap. Samarbeidet med dei andre bærrådgjevarane i landet, med Bioforsk og ikkje minst Fylkesgartnaren i Sogn og Fjordane var viktig for hans virke som rådgjevar. Også det internasjonale kontaktnettet han hadde, var av stor verdi for han i arbeidet som kunnskapsformidlar. Indre Sunnmøre forsøksring vart etter kvart knytt opp mot personen Nils Eldar Linge. Gjennom Nils Eldar sitt arbeid for forsøksringen gav han ringen eit fagleg kvalitetsstempel på nasjonalt nivå. Han hadde store kunnskapar innan sitt spesialområde frukt og bær, som kollegaene innan fagfeltet, både på rådgjevarnivå og forskarnivå verdsette høgt. Nils Eldar Linge var hagebruksrådgjevar. Slik sett var hans fagfelt litt på sida av det resten av kollegiet i Landbruk Nordvest arbeidde med. Likevel var han ei stor inspirasjonskjelde. Måten han utførde sitt virke, og ansvarskjensla han viste mot faget og medlemmane, var eit førebilete for oss andre medarbeidarane. Nils Eldar var ein god kollega i Indre Sunnmøre forsøksring og seinare Landbruk Nordvest. Han var ein god diskusjonspartnar, der han med sine analytiske evner og inkluderande veremåte, skapte eit svært godt arbeidsmiljø i forsøksringen. Nils Eldar hadde ikkje noko behov for å stå fremst i flokken, men som fagperson og medmenneske var han mellom dei fremste. Ikkje minst i måten han viste respekt og omsorg for dei rundt seg. Det er tungt å akseptere at Nils Eldar no er borte. Dei gode diskusjonane -om faget vårt, - om språket, -om liv og lagnad, er over. Men minna lever vidare. Mest av alt minna om medmennesket. Jon Geirmund Lied 3

4 4

5 Innhold Torstein Mo med Tankar i tida. Side 39. Minneord Nils Eldar Linge... 3 Konferanse om flått hos folk og dyr 4 Landbruksvikarordningen... 6 Frister for timelister vedr avløsning 7 Klauvskjærer... 7 Smånytt fra tjenesteavdelinga... 7 Ein brann stoppar ikkje oss!... 8 Økonomisk rådgiving i Landbruk Nordvest 9 Hilsen fra Tustna Vinner av årets kulturlandskapspris 11 Vinner av bygdeutvikingsprisen Drenering i snøkvitt landskap Effektiv silolegging Rotorlessevogn eller eksaktsnitter? 22 Grashøsteutstyr Bruk grovfôrprøvene Korn Byggteknisk planlegging i LNV Skal du rive et hus? Bønder og ansvarsrett Bondens kulturmarksflora Doblet melekproduksjonen Selvbyggerfjøs Melkerobot, del Utprøving av NoFence på geit Tankar i tida Avlingsnivå på 4 sauegarder i M& R 40 Ubegrensa med areal Eng er akers moder Gode avlingar med ekstra gjødsel 44 Stort innmarksbeite sparer enga.. 45 Satser meir på landbruket Mat og reiseliv Studietur til Tyrol og Østerrike Fylkesmann Lodve Solholm på Landbrukskonferansen i Geiranger 52 Veksteltet MO-GROW Den nye plan- og bygningsloven setter nye grenser for hva du som bonde får lov til. Side 27. Hvilken kornsort skal jeg velge til våren? Side 25 Ny rådgiver i frukt og bær Aksel Døving har takka ja til stillinga som rådgjevar i frukt og bær i Landbruk Nordvest. Han skal ha kontorstad i Valldal. Han kjem frå stilling som forskar i Bioforsk, og skal byrje hos oss 1. februar Avløsertilskudd for 2010 Har du husket å ta ut alt tilskuddet? Avløserlønn for 2010 MÅ være utbetalt og lønnsmeldt i 2010.Se frister for innlevering av timelister på side 7. Kunnskap må være lett tilgjengelig og på et lesbart og forståelig språk, sier Ivar Bakken, daglig leder i Landbruk Nordvest og medlem i prosjektgruppagruppa i Grønn Forskning i Midt-Norge. Side 46. Eng er akers moder hos Magne Dale i Hjelvika i Rauma. Side 42. Grashøsting og diverse utstyr side 20. Line Nord Stølan mottok Bygdeutviklingsprisen for aktivitetstilbudet hun har utviklet ved Stall Stølan i Tingvoll. Side 14. Jeg drømmer ikke om melkerobot og 70 melkekyr, men heller om å greie meg med det jeg har, sier Pål Svisdal med et godt tak rundt kona Gunn Lillian. Side 11. 5

6 Landbruksvikartilbudet i LNV Tekst May Therese Rishaug og Turid L. Øverås Landbruksvikarordningen skal prioritere sykdom og kriser, men kan og brukes til annet arbeid og ordinær avløsing i når avløseren ikke er i sjukdomsavløsing. Det er ikke krav om medlemskap i avløserlaget for å bruke landbruksvikar. Fra og med 2009 har avløserlaga har fått ansvaret for å etablere en landsdekkende tjeneste der husdyrbrukere og planteprodusenter med rett til avløsertilskudd under sjukdom skal ha tilgang til en beredskap i tilfelle sjukdom eller kriser. Følgende retningslinjer må følges for å få bygge opp beredskapen og få den til å fungere: Landbruksvikarene skal kun ta på seg de oppdrag som er formidlet gjennom Landbruk Nordvest. Oppdragene skal prioriteres og administreres av Landbruk Nordvest. Landbruksvikarene arbeider 5 dagers uke. Helgearbeid må avtales særskilt gjennom Landbruk Nordvest. Alle henvendelser vedrørende landbruksvikar skal skje gjennom Landbruk Nordvest. Bonden skal ikke ringe landbruksvikarene direkte, eller til kommunen. Ved sykdom må bonden alltid ta kontakt med lagets kontor for å høre om det er ledig landbruksvikar. Er det ledig skal denne nyttes så langt som råd. Sykdom og kriser blir prioritert først. For å opprettholde en stabil beredskap må bøndene være villige til å bruke landbruksvikaren til annen avløsning/arbeid, - for eksempel ferie og fritid, - når det ikke er sykdom. TINGVOLL KOMMUNE Vi oppfordrer gardbrukere i Tingvoll til å ta kontakt med Tenesteavdelinga for å garantere for oppdrag for landbruksvikaren i Tingvoll kommune. Epost: Telefon: Landbruksvikaren koster kr pr daginneværende år. I 2011 er prisen satt til kr pr dag,. Tlf: , e-post: 6

7 Avløysarkurs/rekruttering. KLAUVSKJÆRER Landbruk Nordvest kan nå tilby sertifisert klauvskjærer til våre medlemmer fra 1. november. Ta kontakt med tenesteavdelinga for bestilling! Telefon: / E-post : Mer info om nye priser på hjemmesida: Vi hadde planlagt å ha avløysarkurs for nybyrjarar no før jul, men må diverre utsette det til utpå vinteren. Vi oppmoder alle som vil gå avløysarkurs, og alle som veit om folk som kan ta nokre fjøsstell ei helg eller nokre dagar innimellom: Ta kontakt med oss! Avdelingsleiar tenesteavdelinga Turid Øverås har no permisjon frå jobben som avdelingsleiar i tenesteavdelinga - frå 1.november og 1 år fram i tid. Ho er no tilsett som kulturkonsulent i Nesset kommune. Stillinga som avdelingsleiar er utlyst. Inntil ein har fått tilsett ein person i vikariatet, er Morten Feiring mellombels konstituert som avdelingsleiar. Frister i forbindelse med jul og årsoppgjør 2010: Er du av en de som ikke har tatt ut alt avløsertilskuddet for 2010? Vi minner om at all avløserlønn for året må være utbetalt og lønnsmeldt i Det er enda tid til å få gjort dette, men det begynner å haste. Timelister før jul og årsoppgjør: Innlevering 2. desember: Lønn på konto 10. desember Innlevering 10. desember: Lønn på konto 20. desember Innlevering 3. januar: Lønn på konto 10. januar 2011 Timelister sendes til : Landbruk Nordvest Avd. Lønn og regnskap Felleskjøpet 6440 Elnesvågen Fax.nr: E-post: 7

8 Ein brann stoppar ikkje oss! Tekst Morten Feiring ikkje klare enno. Så inntil vidare er det laga til 4 arbeidsplassar på det som inntil nyleg var eit møterom. Du kan ringe Morten Feiring på avløysarlaget Landbruk Nordvest på tlf Dei tilsette ved Landbruksavdelinga og Avløysarlaget er tilbake på rådhuset etter brannen i den eldste delen av rådhuset. Dei har fått midlertidige lokale i 3. etasje i den nyaste delen av rådhuset. Det vert arbeidd med å få i stand meir permanente kontor til landbruksavdeling og avløysarkontor i den nyaste delen av rådhuset, men desse er Ein av konsekvensane av brannen var at sjøl om alle papir på Landbruk Nordvest sitt kontor var intakte, måtte alle papir reinsast før dei var tilgjengelege att, grunna i intens brannlukt og asbestproblematikk. Denne reinsinga er kostnadskrevjande og tidkrevjande så vi måtte inn på vårt kontor iført gassmaske og heildekkande drakt og gjere ei knallhard og rask prioritering på kva vi ville ha attende. Viktigast for oss var sjukeavløysingsarkivet på medlemane i heile vårt område. Det gjekk nesten 3 veker før dei vart frigjevne, slik at arbeidet med sjukeavløysingspapira for våre medlemmer har stoppa opp ei stund. Dette ber vi om forståing for, og vi har informert sakshandsamarane i dei ymse kommunane om dette. Men no vert det full fres att framover! AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP VI UTFØRER ARBEIDSOPPGAVER INNEN ALLE BRANSJER OG FORETAKSFORMER FOR LANDBRUKSKUNDER TILBYR VI: REGNSKAP OG ÅRSOPPGJØR DRIFTSREGNSKAP EFFEKTIVITETSANALYSE EIENDOMSOVERDRAGELSER SAMDRIFTSREGNSKAP HJELP VED SELSKAPSSTIFTELSER Telefon Telefax E-post: Hjemmeside: Postadresse: Postboks 168, 6601 Sunndalsøra Besøksadresse: Hovsv.25(2. etasje Felleskjøpsbygget) 8

9 Økonomisk rådgiving i Landbruk Nordvest Vår økonomirådgiving er 100 % på gardbrukerens premisser Vi er uavhengig uten bånd til forhandlere eller mottaksledd Vi dekker alle produksjoner Økonomirådgiving integrert med rådgiving innen jord- og plantekultur, mekanisering og bygningsplanlegging Forretningsplaner/driftsplaner Strategi og veivalgsanalyse Nøkkeltall Mekaniseringsøkonomi Grovfôrøkonomi Regnskapsanalyse Finansiering Budsjetter Dekningsbidragskalkyler Lønnsomhetskalkyler innen alle typer produksjoner Din økonomirådgiver i Landbruk Nordvest: økonomiske fag E-post: Sivert Mauset Sivilagronom i Telefon: 992 For mer informasjon: og 9

10 Hilsen fra Tustna Tekst Gunn Randi Fossland foreldre går ettermiddagene med til barnas fritidsinteresser, idrett, kulturskole med mer. Utdanning/arbeidserfaring Jeg gikk ut fra Norges Landbrukshøyskole (Ås), studieretning jord- og plantekultur i Jeg jobba så i tre ulike forsøksringer i fylket fram til jeg ble byråkrat i kommunen. Jeg kjenner derfor litt til innholdet i jobben fra den gang, men mye har endra seg. Gardbrukere i Aure kommune har slitt med meg noen år allerede. Jeg begynte som rådgiver landbruk i Tustna kommune i 2001 og fulgte seinere med over i nye Aure kommune i samme stilling. Jeg har trivdes i min jobb i kommunen (mange trivelige gardbrukere), men da anledningen bød seg, tenkte jeg det kunne være interessant å friske opp gammel kunnskap! Det kan bli en bratt læringskurve! Jeg er nok ikke like stø på frøblandinger, plantevernmidler og gjødselsorter som før! Håper imidlertid at det kan læres pånytt. Som nyansatt i Landbruk Nordvest er det kanskje på sin plass å si noen ord om meg sjøl og min bakgrunn. Da Olav Inge fikk permisjon fra jobben her i sommer ble jeg satt inn i hans område nå fra 1. oktober. Kontoret ble flytta fra Smøla til Gullstein på Tustna. På sikt jobbes det med et grønt kontorfellesskap i Aure sentrum, men foreløpig var det ikke plass til meg i herberget. Jeg sitter derfor på det gamle kommunehuset på Gullstein, i andre etasje. Det er bare å stikke innom! Jeg er ansatt i 80 % stilling og kommer stort sett til å ha fri på fredager. Litt om meg sjøl Jeg er født og oppvokst på en gard på Soleim på Tustna. Familien består av to gutter på 5 og 8 år, mannen min, meg sjøl og en katt. Vi bor på Nordheim på Tustna. På fritida er jeg glad i å være ute på tur i skog og mark. Som andre Spesielt utfordrende blir det å ha ansvaret for rådgiving innen grønnsaker på Smøla! Her satt Olav Inge inne med en enorm kompetanse som jeg nok må jobbe hardt for å skaffe meg. Jeg håper derfor at dere grønnsaksprodusenter på Smøla vil ta jobben med å lære meg opp! Dere har kunnskap og erfaring det ikke er mulig å lese seg til, så dette er en klar utfordring til dere: Bruk meg og informer meg! Jeg lover å gjøre mitt beste! Jeg har i jobbsammenheng fått ansvaret for kommunene Aure, Smøla og Halsa. De to sistnevnte er nye for meg så det skal bli spennende. Jeg håper dere tar kontakt med meg hvis det er noe jeg kan hjelpe til med eller dere har ideer til ting vi bør jobbe med. Samarbeid med andre, både samvirkeorganisasjoner, faglag og det offentlige, tror jeg er viktig for å komme videre, få til samhandling for distriktene og landbruket her. Målet må være at flest mulige kan leve og bo på bygdene, også her i fylket. Jeg er spent og gleder meg til å komme skikkelig i gang som rådgiver for dere! Vi snakkes! Med ønske om et godt samarbeid. 10

11 Jeg drømmer ikke om melkerobot og 70 melkekyr, men heller om å greie meg med det jeg har! Det sier vinneren av årets kulturlandskapspris Pål Svisdal Tekst og foto: Arnar Lyche Fylkesmann Lodve Solholm delte ut Kultur - landskapsprisen på landbrukskonferansen i Geiranger i slutten av oktober. Glade prisvinnere er Gunn Lillian og Pål Svisdal fra Svisdal i Sunndal. Foto: Synnøve Valle, FMLA Møre og Romsdal Han er melkeprodusent på Svisdal i Sunndal kommune. Den store innsatsen over lang tid for å ta vare på det unike kulturlandskapet og bygningene på garden, og for sitt bidrag for å holde setertradisjonene levende, ble brukt som begrunnelse for tildelingen av prisen. Selvsagt må vi presentere prisvinneren nærmere, og jeg tok derfor turen til Svisdal øverst i Sunndalen for å slå av en prat. Gammel gard Pål forteller at gården er eldgammel, og at hans slekt har vært her i hvert fall siden 1575 fra far til sønn. Lenger bakover i tid finnes det ingen skriftlige kilder. Garden ligger sørvendt og jorda er fruktbar. Selv om beliggenheten er på 600 meter over havet er det vanligvis tidlig vår. De gamle forteller at under krigen var det fine hveteavlinger hvert år. Til å være så høyt til fjells går det også godt å dyrke potet, for det er en litrekk som holder frosten unna. Min bestefar brukte å si at viss en ikke får sådd kornet i april, blir det sein vår, forteller Pål. Det er forholdsvis lite nedbør. Målinger i Hafsåsen 6 km unna viser gjennomsnittlig årsnedbør på ca 700 millimeter. Jakt og fangst var viktig i tidligere tider, men i vår slekt har vi i hovedsak vært bønder de siste 200 årene, sier Pål. Eiendommen har ca 70 dekar fulldyrka jord, og i tillegg driver han 170 dekar leiejord. Ca 50 dekar er innmarksbeite. Mye av arealet er bratt. Melkekvota er på liter og drifta er basert på 13 årskyr. Pål har drevet som gardbruker siden Kona Gunn Lillian jobber i 75 % stilling i hjemmetjenesten i kommunen, og er ellers mye involvert i gardsdrifta. De har til sammen 7 Gardstunet med våningshus, eldhus og kornlåve. 11

12 krevende å høste. Det er tørrbakke som med jevne mellomrom blir svidd på grunn av tørke, og derfor vokser det ikke opp høyt gras som dekker for det store artsmangfoldet. Enga slås en gang i året med tohjulstraktor, og for å bevare den rike blomsterfloraen må dette gjøres etter at blomstringen er over. Det er et risikofylt prosjekt. Pål forteller at traktoren har havnet i elva som ligger langt der nede, to ganger, men uten at folk har blitt dratt med. Over ser vi det gamle fjøset som ble restaurert i Gamlestua fra barn, som alle føler tilknytning til fjellgården. Den ene sønnen Jørgen sier han vil ta over når den tid kommer. Han er 23 år og utdannet snekker. Ved sin innsats holder prisvinneren i hevd en av de aller mest bevaringsverdige slåtteengene i hele fylket. Det velstelte tunet på garden består av en samling gamle tømmerhus som utgjør et sjeldent vakkert kulturminne der det ligger solvent høgt opp i lia. På Gammelsetra i Grøvudalen holdes setertradisjonene i hevd, og den som besøker stedet i sommersesongen får en helt unik opplevelse av god gammeldags seterdrift i et nydelig setermiljø. Kulturlandskapet Ca 30 dekar av jordbruksarealet er slåtteeng som ikke skal gjødsles, og den er bratt og Bygninger Gammelhuset på garden er bygd i Fjøset er også gammelt men det ble restaurert i Bygningsplanleggerne hos fylkesmannen foreslo riving og bygging av nytt, men det var helt uaktuelt for bonden. Han fikk hjelp fra annet hold til å planlegge ombyggingen slik som den framstår i dag. Det ble et kompromiss. Funksjonaliteten er ikke optimal, men i sum er han veldig godt fornøyd med sluttresultatet. Våningshuset er et ca 150 år gammelt tømmerhus som han kjøpte på Oppdal i 1982 og flyttet hit. Det ble laftet ned og laftet opp igjen. I tillegg er det eldhus og en gammel kornlåve på gården. Den siste er antageligvis eldre enn gammelhuset. I følge skriftlige kilder ble den påbygd rundt Alle bygningene er holdt i imponerende god stand. Seter Inner Gammelsetra i Grøvudalen tilhører gården. Her har det pågått seterkurs helt siden 12

13 Inner-Gammelsetra i Grøvudalen. Foto: FMLA; Møre og Romsdal Gunn Lillian og Pål og før den tid ble det setret på tradisjonelt vis. I dag er det stiftelsen Inner Gammelsetra som driver setra og låner kyrne til Pål i 55 dager. Kurset varer ei uke. Et nytt tilbud er barn på seter, der barn og foreldre kan komme å bli værende et par dager. Sønnen Jørgen har tatt hovedansvaret for seterdrifta de to siste somrene, men det har blitt vanskeligere å rekruttere nye medhjelpere. Ellers gjør både Pål og broren Magne Olav en betydelig innsats for at seterkursene i Grøvudalen kan fortsette som før. Småbruker Pål sier han er en småbruker av natur. Han drømmer ikke om melkerobot og 70 melkekyr, men heller om å greie seg med det han har. Han er oppvokst på denne fjellgården og har fått et veldig spesielt forhold til jorda. Jeg kjenner hver en stein og er opplært til at dette skal stelles og slås, forteller han. Det er veldig tilfredsstillende når sluttresultatet blir fint. Målet er å gi fra seg gården til neste generasjon i bedre stand enn da han overtok, slik at det skal gå an å drive videre som det har vært gjort i uminnelige tider. Etter nesten 450 år med slekt som har drevet gården uavbrutt, føler han en sterk forankring og som forplikter veldig. Slik sett lever jeg litt i gammeltida, sier han. Kona Gunn Lillian berømmer Pål for hans innsats og for hans evne til å se verdien i detaljer som andre overser. Små ting i naturen som for eksempel steiner og steingjerder kommer til sin rett der Pål har vært på ferde. Ellers er de begge opptatt av at vi må ha husdyr for å holde kulturlandskapet i hevd og at det derfor må legges til rette slik at folk har lyst til å ha dyr. Det er viktig at ikke alle samles i store samdriftsfjøs, for da blir det umulig å opprettholde et fint kulturlandskap. De er enige om at det er en del av utviklingen, men tror ikke det er det eneste saliggjørende for norsk landbruk. Pål sier han blir opprørt over holdningene til de som mener at mat er dyrt. Folk kjøper seg dyre biler, reiser årlig på sydenturer og har råd til det aller meste. I tillegg kaster vi veldig mye mat. Da er det grovt urimelig å hevde at maten er for dyr i Norge. Vårt landbruk handler om så mye mer enn å tilpasse seg markedskreftene, avslutter fjellbonden på Svisdal. Jeg avtaler å komme tilbake til sommeren når blomsterenga er på sitt vakreste, og det ser jeg fram til. Da skal jeg skrive mer detaljert om selve slåtteenga og ta bilder av fine blomster. 13

14 Hestehold som levebrød! Bygdeutviklingsprisen for 2010 gikk til Line Nord Stølan Tekst og foto: Arnar Lyche Bygdeutviklingsprisen ble etablert av Landbruksdepartementet i 1997 for å være en motivasjonsfaktor for etablerere og småbedrifter. Samtidig skal den være med på å synliggjøre disse og den betydning de har for det totale næringslivet. Prisen deles ut til en vinner i hvert fylke av Innovasjon Norge, og den er på kr Vinnerne går videre til landsfinalen. Styret i Innovasjon Norge Møre og Romsdal begrunner sitt valg slik: Line Nord Stølan mottar Bygdeutviklingsprisen av Bjørn Tunheim, Innovasjon Norge avd. Møre og Romsdal. Prisen ble delt ut under landbrukskonferansen i Geiranger sist i oktober. Foto: Synnøve Valle, FMLA Møre og Romsdal Lokalsamfunnet trenger folk som skaper aktivitet i bygda og nye arbeidsplasser. Heldigvis finnes det slike ildsjeler blant oss. De kjennetegnes ved å være både stae og målbevisste, i tillegg til at de har en stor porsjon friskt mot. Stor arbeidsevne, god økonomisk sans, flinke med folk osv er også viktige personlige egenskaper for å lykkes, og i bunnen ligger ønsket om å skape noe. Derfor fortjener gründerne mye positiv oppmerksomhet og anerkjennelse fra oss andre. Vi vil her benytte anledningen til å presentere årets bygdeutviklingsprisvinner og hennes virksomhet nærmere. Jeg inviterte meg selv på gårdsbesøk for å ta det hele i nærmere øyesyn, og det var virkelig verd turen! Dette er ikke noe å leve av Line Nord Stølan og samboeren Rune Halvorsen kjøpte et lite småbruk på Tørrlenna i Tingvoll i Eiendommen har ca 40 dekar fulldyrka jord og ca 70 dekar utmark. Dette er ikke noe å leve av ville de fleste ha sagt, men Line tenkte heldigvis annerledes. Allerede på dette tidspunktet hadde hun 16 hester og drev med ridetimer og ridekurs, men gårdskjøpet var den utløsende faktoren for full satsing på hesteholdet som eneste levebrød. Line Nord Stølan har greid å etablere en fulltids arbeidsplass for seg selv og deltidsarbeid for to med basis i brukets ressurser. Hestene, som utgjør basisen i drifta, bidrar til at kulturlandskapet blir stelt og holdt åpent. Regnskapet viser godt økonomisk resultat. Det er en kvinne som eier og driver virksomheten og hun sysselsetter ungdom. Tilbudet som Stall Stølan representerer er rettet mot ungdom. Foretaket Stall Stølan ble opprettet og deretter gikk det slag i slag. Viktige medspillere Samboeren Rune driver fjordfiske med egen 30 fots fiskebåt. Det siste året har han inngått avtale med Lerøy Hydrotech om leveranser av leppefisk. De to virksomhetene drives strengt adskilt, slik at det verken blir overført penger fra fiskebåt til stall, eller omvendt. Line framhever samboeren som en meget viktig medspiller underveis. Han bidrar veldig mye i drifta og stiller alltid opp når han er hjemme. Uansett hvor vidløftige ideer jeg har støtter han meg, forteller hun. Ellers trekker hun fram jordbrukssjefen Rose Bergslid som en meget viktig støttespiller både i oppstartfasen og på veien videre. Skal en lykkes som gründer trenger en folk rundt seg som bakker opp og sier ja, og ikke for mange av dem som oser av skepsis og sier tja. 14

15 Gårdens tilbud I dag har Stall Stølan et allsidig tilbud og derfor mange bein å stå på. Basisen i virksomheten er besetningen på ca 40 islandshester og drift av ca 400 dekar med eng og beitemark rundt omkring i kommunen. Ellers skiltes det med følgende tilbud: Aktivitetshelg for ungdom: Annenhver helg er det en gruppe på 12 unger/ ungdommer på aktivitetshelg. De ankommer fredag ettermiddag og blir til søndag ettermiddag, og bor da i samme hus som Rune og Line. Alle får ansvar og tillit, samtidig som det legges opp til ulike aktivitetstilbud. Hesteholdet står i fokus og det er mye friluftsliv og uteaktiviteter. Line påpeker viktigheten av at de får oppleve mestring på ulike nivå og slik er gården og hestene et fantastisk bra utgangspunkt. Hun påpeker at hun har mye verktøy som de kan bruke, men lite leker. Ellers er reglene enkle og lette å forstå, og derfor greie å forholde seg til. Blant annet er det både mobbe- og baktalingsforbud. Gruppen har hatt liten utskiftning. Det er mye de samme ungene som går igjen og de samme voksne som er sammen med dem. Rideleir: Det arrangeres rideleir i alle skoleferier - sommer, høst og vinter. Stall Stølan har tilbud både for de som er helt ferske og de som er godt øvet. Leiren varer fra mandag til fredag og det legges opp til varierte hesteaktiviteter både på bane og fjellaktiviteter. Deltagerne kommer fra hele landet og er i alderen fra 7 til 20 år. Det er maks 15 deltagere på hver leir. Siste sommer ble det avviklet slike kurs i 9 uker på rad. Rideskole: Stall Stølan har fast rideskole 2 kvelder i uka. Alt fra små barn til godt voksne deltar, og noen har mye erfaring og andre har ikke. Det ris på tur og litt på bane, og det flettes inn teori i forbindelse med praktiseringen. Rideskolen varer fra høsten og fram til sommeren. Det er liten utskiftning - mellom 40 og 50 ryttere og mange går her år etter år. Kjønnsfordelingen er mildt sagt skjev og det er sterkt ønske om flere hestegærne gutter. Skoing av hest: Det er økende behov for folk som skor hester. Line har faste kunder og det utgjør en sikker og forutsigbar inntektskilde. Noen av hestene blir skodd hjemme på gården, men de fleste blir tatt der de bor. Arbeidet er veldig trivelig da en møter bare koselige hestefolk, sier hun. Oppdrett og salg av hest: Det fødes 4 til 5 føll i året. Line prøver å finne fram til de beste hingstene og de finnes ofte i Tresfjorden. Målet er avlsmessig framgang, men det er ikke lett for det er så mange faktorer som spiller inn. Det hender at kombinasjoner som ser bra ut på papiret blir dårlige. Hun vektlegger sunne og friske hester med godt gemytt, samt gode islandske egenskaper som tølt og pass. Det handler om hestens motorikk og bevegelser. Noen av unghestene ser veldig lovende ut. 15

16 helgene. Investeringer Stall Stølan har investert jevnt i nødvendig driftsapparat. Her kan nevnes oppgradering og tilpasning av bolig, oppgradering og nytt påbygg på driftsbygning, påsalingshus, fôringshus, ridebane, ovalbane, diverse paddocker, samt ombygging av tun. Samlet kostnad er anslagsvis ca 3 millioner. Hun har benyttet sparebøsseprinsippet når hun har gjennomført investeringene. Innovasjon Norge har bidratt med investeringstilskudd på noen av byggeprosjektene, samt med etablererstipend i oppstartfasen. Line Nord Stølan har grunn til å være fornøyd med det hun har fått til. Et knippe islandshester samlet i det nye fôringshuset. Temming og trening av hest: Line temmer unghestene selv. Når de er 4 år begynner hun å venne de til livet som ridehest. Også andre sine hester blir tatt inn til innridning, men ikke i sommersesongen. Å trene opp en trygg og grei ridehest tar den tiden det tar. Man må skynde seg langsomt, sier hun. Virksomheten gir full sysselsetting for henne selv. I tillegg arbeider to voksne jenter (18 år) på deltid. De er med i sommerhalvåret og i Arbeidsinnsatsen har vært og er fortsatt veldig stor. Hun er litt på jobb bestandig og regner ikke arbeidstimer. Jeg liker å arbeide, sier Line. Når det er ferie går turen på ridekurs og stevner. Det er fritt liv. Jeg står alltid tidlig opp og holder det gående lenge, og er veldig fornøyd med tingenes tilstand og vil ikke bytte med noen, poengterer hun. Viktige suksesskriterier Det viktigste suksesskriteriet har ifølge Line vært den driven hun har følt fordi hun har fått jobbe med det som interesserer henne mest og har fått tillit og rom til å utfolde seg. Jeg blir veldig inspirert når andre føler glede og får tenning av de samme tingene som har inspirert meg selv, og jeg brenner for det gode fellesskapet i en gruppe hvor alle føler seg velkommen, sier hun. I tillegg har hun kjørt en sparebøssefilosofi der nye investeringer ikke har blitt gjennomført før det har vært økonomi til det. Mange har bidratt positivt og hun vil spesielt trekke fram de mange gode naboene. De har bare vært positive hele veien. Tilbudet er hele tiden i utvikling. Hun prøver å forandre på det som bør forandres, og det som fungerer bra skal få være som det er. Derfor er jeg veldig glad for tilbakemeldinger fra alle kunder, påpeker hun. Det er noen nye planer på gang, men prosessen er i en så tidlig fase at de foreløpig er hemmelige. Det å få tildelt bygdeutviklingsprisen er for meg veldig stort, og det gir virkelig inspirasjon til å jobbe videre, avslutter Line Nord Stølan. 16

17 17

18 Markdag i drenering Tekst og foto: Sverre Heggset Gjengen studerer kumsystemet hos Roald Farstad på Tverrfjell i Fræna 8.november ble et spenstig valg av markdag. Været var prima, men føret ble uventa hvitt. Det var likevel 28 optimister som møtte til kurs/ markdag i kanalisering, omgraving og drenering av jord. Roald Farstad Vi starta på Tverrfjell og kikka på dreneringsopplegget til Roald Farstad. Han har prøvd ulike metoder for å styre vatnet vekk fra store flate areal, og er nå landa på et systematisk nett av terrengtilpassa nettverk. Dybda må være stor nok til å ta grunnvatnet effektivt (3-6 m) og med omgravd jord som drenerer kan det være langt mellom løpa. (30-50 m) Slik han har gjort det har hovedløpet som tar med vatnet fra greinløpa en dimensjon på 8 betongrør, mens greinrøra kan være 4 og delvis 3 plast. På greinløpa er det nedløpskummer for ca hver m. Disse er tilgjengelige for spyling og rensing. Dette tas gjerne kombinert med omsnuing til ny eng hvert 5 6 år. På denne måten er det et grovt nettverk med store avstander og på stor dybde som holder kontroll på grunnvatnet, mens terrenget er forma slik at all nedbør har kort vei til nærmeste nedløpskum, og alt areal har godt fall mot kum. Brødrene Stokke Neste stopp var hos Brødrene Stokke der vi så på en ny djup hovedavløpskanal som styrer vatnet fra vannskille mellom Hustadelva og Farstadelva og helt ned til Farstadvassdraget. Kryssing av 8 eiendommer og en Fylkesvei krever god organisering og ryddige avtaler, både for finansiering, gjennomføring og vedlikehold. Også her er dimensjonering av 18

19 djupne og vannhastighet ivaretatt slik at grunnvannssenking, fall fra drenssystemene på tilliggende jord og slamfeller i hovedløpet gir ei helhetlig løsning for framtida. Hovedavløp med god dybde. Legg merke til drensrøra fra arealet til venstre. Nå er det i alle fall høgde å gå på i forhold til å bli kvitt vatnet. Bjørn Olav Farstad Siste stopp ute var på et profilert område på Farstad, hos Bjørn Olav Farstad. Her er tidligere dyrka myr i flatt landskap med systematisk drensopplegg etter boka, der greinrøra lå med 6-8 meter avstand over hele arealet. Dette systemet fungerte ikke og området ble omgravd slik at myra ble satt ned i ranker og ausa undergrunn over og på sida. Dermed får arealet grus i toppen med ca 40 cm og drenerende grussjikt mellom hver myrranke. Det er ca 6-8 m mellom grussjikta. I tillegg er terrenget forma slik at det er godt fall til to langsider (takprofil) og åpne kanaler mellom profila. I tillegg er arealet utvida med en nydyrka profil etter samme mønster. Dette har fungert utmerket og siste sesongen ble det dyrka bygg med god avling. Etter synfaringa ute ble det pizza-eting og foredrag av Anders Hovde (Fylkesmannen) om omgraving og grunnvannskontroll. Bildet viser Tverrfjell på sommerstid. Viser flatlandet og avstander til vatn. Garden fremst i høyre hjørne er hos Roald Farstad De to vatna vi ser er fremst i bildet Frelsvatnet og deretter Hostadvatnet.. 19

20 Effektiv silolegging Tekst Sverre Heggset Frontmontert snitter gir betre stabilitet i bakkene. Slåtteerfaringer fra Roy Morewood og Alf Kåre Mittet Begge to driver ca 1000 daa med eng. Roy Magnus har satset på utesilo, mens Alf Kåre på grunn av lang avstand til leiejorda, har satset på rundballer. Oppstarten med utesilo Roy driver ca 1000 daa med eng og har tidligere brukt rundballer. Det var både praktiske ulemper med handtering av mye ball og ønske om større kapasitet som tvang fram alternativ silohandtering. Roy bestemte seg i 2009 for å legge utesilo (plast i botn men ellers rett på bakken) og brukte ei Pøttinger Faro lessevogn til innkjøring av graset. En hjullaster på 17 tonn jamna og pakka siloen. Allerede under innlegginga kom det varme i en silo som nok ble lagt med uheldig langt utvikla og uheldig godt fortørka gras. Mye spenst i graset, høg tørrstoffprosent og varmt vær er ikke enkelt å hanskes med. Dette var en grunn til at lessevogna ble vurdert bytta ut. Siloen som ble lagt med tidlig slått og moderat fortørking hadde ikke varmgangsproblem. Under 2. slåtten i 2009 kom motsatte forhold med mye nedbør over lang tid. Dermed ble utfordringa å unngå kjøreskader i bakkene. Ei lessevogn er tung i seg sjøl ( 5 tonn egenvekt) og med bortimot fullt lass, med rått gras, er vi oppe i ca tonn. Dette viste seg å bli et problem når traktoren ble forholdsvis lett sammenligna med det som hang bak. Mye riving av torv og stygge spor ble resultatet. Derfor ble det gjort et skifte og Kemper snitter ble valget. Med frontmontert snitter og tilhenger bak blir vektfordelinga god. Til hovedslått ble det nå kjørt med egne transporttraktorer som tok unna tilhengerne etter hvert som de ble fulle, og snitteren fikk dermed gå i effektivt arbeid hele tida. Det gir en formidabel kapasitet i dekar pr time (40-50 daa pr time er mulig). I roligere tider kan snitter og vogn betjenes av en mann alene med transport til og fra silo som en del av operasjonen. Roy har tilgjengelig mannskap nok til å bemanne alle ledd når det er nødvendig så derfor er dette ei grei løsning. At kjøreskadene blir mindre med dette utstyret er Roy helt klar på. Med gode dekk på traktor og avlesservogn er det nå slutt på svarte hjulspor. Sommerfuglmontasje - samarbeidet I et samarbeid med Alf Kåre har Roy dermed ei interessant linje for hele slåtten. Graset slås med en sommerfuglmontasje der tre slåmaskiner jobber samtidig på en traktor. Dette er mulig med at ei sitter frontmontert og to er sidemonterte. Alle henger på traktoren som dermed har god vektfordeling og korte avstander mellom redskap og traktor. Med felles styrt løft av maskinene er betjeninga enkel og manøvrerbarheta god. For mindre skifter og i kupert terreng gir dette smidig og trygg ekvipasje sammenligna med slept maskin og langt drag. På grunn av at frontmaskina er fra et tidligere innkjøp er det nå ei blanding av Kverneland frontmaskin der stengelbehandleren er plukket av og to Pøttinger sidemaskiner uten stengelbehandler. Siden graset breispres og rakes sammen etter fortørking er ikke stengelbehandling noe poeng, og lettere, billigere og mer lettdrevne slåmaskiner er å foretrekke. Høg stubbing med slåmaskina er ønskelig og her viser det seg at Pøttinger har en fordel med sitt høye turtall på skivene (3.000 o/min) da det tilsynelatende er mulig å få et reinere kutt på litt 20

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Toppleder i grønn kjeledress

Toppleder i grønn kjeledress Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Publikasjonsnummer 7(118) 2012 Toppleder i grønn kjeledress Dybdeintervju med 12 kvinner om landbruket i Møre og Romsdal. Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Bioforsk

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33 No livnar det i lundar, no lauvast det i li Hvilke tilbud har vi i LNV Som medlem får du Telefonrådgiving Tilbod

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember 2014 Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember 2014 Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30 dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30 Velkommen til nasjonalt økomelk seminar og avslutning for forskningsprosjektet FORUT

Detaljer

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2015 6. årgang

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2015 6. årgang SIMMENTALmagasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2015 6. årgang Innhold Leder... 3 20 år med melkesimmental.. 4 Dyrsku n i Seljord... 7 Rasens utvikling de siste 40 år... 8 Spørsmål om krysningsavl... 10

Detaljer

Nr. 13/14 1. april 2015. God påske!

Nr. 13/14 1. april 2015. God påske! Nr. 13/14 1. april 2015 God påske! NÅ DELER VI UT 21 MILL KRONER I FKRA BONUS Dyktige bønder fortjener belønning! I 2014 oppnådde vi det beste resultatet noensinne i FKRAs historie. Denne gevinsten ønsker

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 5/2010 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi Flotte dyr og små tap 8 Vellykkede geitedager i Geiranger 12 Geitenæringas plass i norsk landbruk

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:5 Prosjektnummer : 1592 : SAMDRIFT

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Bygdesager kledde rådhus med kjerneved. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Nytt fra organisasjonen. s 4-5. Flott levering fra Agdermedlemmer

Bygdesager kledde rådhus med kjerneved. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Nytt fra organisasjonen. s 4-5. Flott levering fra Agdermedlemmer Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra organisasjonen s 4-5 Medlemsbedriften Varnestre SA s 6-9 Flott levering fra Agdermedlemmer s 12-13 Telefonsalg hva gjør du? s 14-15 Nytt patent for strøflis

Detaljer

MEDLEMSSKRIV NR 6 2009. Østafjells

MEDLEMSSKRIV NR 6 2009. Østafjells MEDLEMSSKRIV Østafjells NR 6 2009 Innhold: Gode kollega s. 3 Gjødselplan - kvifor og korleis s. 4 Jordprøver - hvorfor og hvordan s. 5 Vi vet prisen frem til nyttår s. 7 Solbærsesongen 2009 s. 8 Eple-

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Vekst for trearkitektur s5 Medlemsbedriften Kolbjørnrud sag s 6-8 Nytt om PEFC for bygdesager s 10-11 Bli en bedre trebedrift

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE 12-18 Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE 22-27 Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33 2 YARA norge

Detaljer

Nr. 33/34 21. august 2015. Håvar er klar for nye oppgåver på garden. Side 10

Nr. 33/34 21. august 2015. Håvar er klar for nye oppgåver på garden. Side 10 Nr. 33/34 21. august 2015 Håvar er klar for nye oppgåver på garden Side 10 DRØSET August 2015 Velkommen til FKRA sine kornmottak Jordbruksavtalen for 2015 ga ein auke av kornprisen til produsent: bygg

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Norsk Bygdesagforening

Norsk Bygdesagforening Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Debatt: Kjerneved s5 Medlemsbedriften Riska sagbruk AS s 6-9 Ser nye verdier for løer og låver s 10-11 Bli en bedre trebedrift

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer