Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30"

Transkript

1 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30 Landbruk Nordvest ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere God jul og godt nyttår!

2 2

3 Minneord Nils Eldar Linge Det var med stor sorg vi fekk bodskapen om at Nils Eldar Linge gjekk bort 9. september, 59 år gammal. Nils Eldar var utdanna hagebrukskandidat frå Norges Landbrukshøgskule. Etter avslutta utdanning flytta han saman med kona Signe heim til Linge, der dei etter kvart tok over drifta av garden. Dei første åra etter at han flytte heim hadde Nils Eldar fleire kortare engasjement, m.a. lærar på grunnkurs i landbruk og vikariat som heradsagronom og forsøksringleiar. Vinteren 1984 tok han til i nyoppretta stilling som ringleiar i hagebruk i Indre Sunnmøre forsøksring, seinare Landbruk Nordvest. Han fekk med det ansvar for å bygge opp rådgjevingstenesta til det veksande jordbærmiljøet i Valldal. Gjennom dei 26 åra han arbeidde som hagebruksrådgjevar utførde han utallige forsøk som gav ny kunnskap. Denne kunnskapen delte han gjerne med andre, både medlemmar og kollegaer. Nils Eldar Linge arbeidde nært inn mot jordbærprodusentane. Det var nok i denne tette dialogen med medlemmane og i vandringane langsetter jordbærradane at han opplevde jobben som mest gjevande. Han var i kollegiale samanhangar tydeleg på at rådgjevaren måtte ut på garden for å gjere ein god jobb. Nils Eldar Linge var kunnskapshungrig. På Nordvestlandet hadde han få kollegaer med kompetanse innan rådgjeving i frukt og bær. Han var bevisst på at miljøet i Noreg var lite, og at det var viktig at miljøet utveksla erfaringar og gjorde nytte av kvarandre sin kunnskap. Samarbeidet med dei andre bærrådgjevarane i landet, med Bioforsk og ikkje minst Fylkesgartnaren i Sogn og Fjordane var viktig for hans virke som rådgjevar. Også det internasjonale kontaktnettet han hadde, var av stor verdi for han i arbeidet som kunnskapsformidlar. Indre Sunnmøre forsøksring vart etter kvart knytt opp mot personen Nils Eldar Linge. Gjennom Nils Eldar sitt arbeid for forsøksringen gav han ringen eit fagleg kvalitetsstempel på nasjonalt nivå. Han hadde store kunnskapar innan sitt spesialområde frukt og bær, som kollegaene innan fagfeltet, både på rådgjevarnivå og forskarnivå verdsette høgt. Nils Eldar Linge var hagebruksrådgjevar. Slik sett var hans fagfelt litt på sida av det resten av kollegiet i Landbruk Nordvest arbeidde med. Likevel var han ei stor inspirasjonskjelde. Måten han utførde sitt virke, og ansvarskjensla han viste mot faget og medlemmane, var eit førebilete for oss andre medarbeidarane. Nils Eldar var ein god kollega i Indre Sunnmøre forsøksring og seinare Landbruk Nordvest. Han var ein god diskusjonspartnar, der han med sine analytiske evner og inkluderande veremåte, skapte eit svært godt arbeidsmiljø i forsøksringen. Nils Eldar hadde ikkje noko behov for å stå fremst i flokken, men som fagperson og medmenneske var han mellom dei fremste. Ikkje minst i måten han viste respekt og omsorg for dei rundt seg. Det er tungt å akseptere at Nils Eldar no er borte. Dei gode diskusjonane -om faget vårt, - om språket, -om liv og lagnad, er over. Men minna lever vidare. Mest av alt minna om medmennesket. Jon Geirmund Lied 3

4 4

5 Innhold Torstein Mo med Tankar i tida. Side 39. Minneord Nils Eldar Linge... 3 Konferanse om flått hos folk og dyr 4 Landbruksvikarordningen... 6 Frister for timelister vedr avløsning 7 Klauvskjærer... 7 Smånytt fra tjenesteavdelinga... 7 Ein brann stoppar ikkje oss!... 8 Økonomisk rådgiving i Landbruk Nordvest 9 Hilsen fra Tustna Vinner av årets kulturlandskapspris 11 Vinner av bygdeutvikingsprisen Drenering i snøkvitt landskap Effektiv silolegging Rotorlessevogn eller eksaktsnitter? 22 Grashøsteutstyr Bruk grovfôrprøvene Korn Byggteknisk planlegging i LNV Skal du rive et hus? Bønder og ansvarsrett Bondens kulturmarksflora Doblet melekproduksjonen Selvbyggerfjøs Melkerobot, del Utprøving av NoFence på geit Tankar i tida Avlingsnivå på 4 sauegarder i M& R 40 Ubegrensa med areal Eng er akers moder Gode avlingar med ekstra gjødsel 44 Stort innmarksbeite sparer enga.. 45 Satser meir på landbruket Mat og reiseliv Studietur til Tyrol og Østerrike Fylkesmann Lodve Solholm på Landbrukskonferansen i Geiranger 52 Veksteltet MO-GROW Den nye plan- og bygningsloven setter nye grenser for hva du som bonde får lov til. Side 27. Hvilken kornsort skal jeg velge til våren? Side 25 Ny rådgiver i frukt og bær Aksel Døving har takka ja til stillinga som rådgjevar i frukt og bær i Landbruk Nordvest. Han skal ha kontorstad i Valldal. Han kjem frå stilling som forskar i Bioforsk, og skal byrje hos oss 1. februar Avløsertilskudd for 2010 Har du husket å ta ut alt tilskuddet? Avløserlønn for 2010 MÅ være utbetalt og lønnsmeldt i 2010.Se frister for innlevering av timelister på side 7. Kunnskap må være lett tilgjengelig og på et lesbart og forståelig språk, sier Ivar Bakken, daglig leder i Landbruk Nordvest og medlem i prosjektgruppagruppa i Grønn Forskning i Midt-Norge. Side 46. Eng er akers moder hos Magne Dale i Hjelvika i Rauma. Side 42. Grashøsting og diverse utstyr side 20. Line Nord Stølan mottok Bygdeutviklingsprisen for aktivitetstilbudet hun har utviklet ved Stall Stølan i Tingvoll. Side 14. Jeg drømmer ikke om melkerobot og 70 melkekyr, men heller om å greie meg med det jeg har, sier Pål Svisdal med et godt tak rundt kona Gunn Lillian. Side 11. 5

6 Landbruksvikartilbudet i LNV Tekst May Therese Rishaug og Turid L. Øverås Landbruksvikarordningen skal prioritere sykdom og kriser, men kan og brukes til annet arbeid og ordinær avløsing i når avløseren ikke er i sjukdomsavløsing. Det er ikke krav om medlemskap i avløserlaget for å bruke landbruksvikar. Fra og med 2009 har avløserlaga har fått ansvaret for å etablere en landsdekkende tjeneste der husdyrbrukere og planteprodusenter med rett til avløsertilskudd under sjukdom skal ha tilgang til en beredskap i tilfelle sjukdom eller kriser. Følgende retningslinjer må følges for å få bygge opp beredskapen og få den til å fungere: Landbruksvikarene skal kun ta på seg de oppdrag som er formidlet gjennom Landbruk Nordvest. Oppdragene skal prioriteres og administreres av Landbruk Nordvest. Landbruksvikarene arbeider 5 dagers uke. Helgearbeid må avtales særskilt gjennom Landbruk Nordvest. Alle henvendelser vedrørende landbruksvikar skal skje gjennom Landbruk Nordvest. Bonden skal ikke ringe landbruksvikarene direkte, eller til kommunen. Ved sykdom må bonden alltid ta kontakt med lagets kontor for å høre om det er ledig landbruksvikar. Er det ledig skal denne nyttes så langt som råd. Sykdom og kriser blir prioritert først. For å opprettholde en stabil beredskap må bøndene være villige til å bruke landbruksvikaren til annen avløsning/arbeid, - for eksempel ferie og fritid, - når det ikke er sykdom. TINGVOLL KOMMUNE Vi oppfordrer gardbrukere i Tingvoll til å ta kontakt med Tenesteavdelinga for å garantere for oppdrag for landbruksvikaren i Tingvoll kommune. Epost: Telefon: Landbruksvikaren koster kr pr daginneværende år. I 2011 er prisen satt til kr pr dag,. Tlf: , e-post: 6

7 Avløysarkurs/rekruttering. KLAUVSKJÆRER Landbruk Nordvest kan nå tilby sertifisert klauvskjærer til våre medlemmer fra 1. november. Ta kontakt med tenesteavdelinga for bestilling! Telefon: / E-post : Mer info om nye priser på hjemmesida: Vi hadde planlagt å ha avløysarkurs for nybyrjarar no før jul, men må diverre utsette det til utpå vinteren. Vi oppmoder alle som vil gå avløysarkurs, og alle som veit om folk som kan ta nokre fjøsstell ei helg eller nokre dagar innimellom: Ta kontakt med oss! Avdelingsleiar tenesteavdelinga Turid Øverås har no permisjon frå jobben som avdelingsleiar i tenesteavdelinga - frå 1.november og 1 år fram i tid. Ho er no tilsett som kulturkonsulent i Nesset kommune. Stillinga som avdelingsleiar er utlyst. Inntil ein har fått tilsett ein person i vikariatet, er Morten Feiring mellombels konstituert som avdelingsleiar. Frister i forbindelse med jul og årsoppgjør 2010: Er du av en de som ikke har tatt ut alt avløsertilskuddet for 2010? Vi minner om at all avløserlønn for året må være utbetalt og lønnsmeldt i Det er enda tid til å få gjort dette, men det begynner å haste. Timelister før jul og årsoppgjør: Innlevering 2. desember: Lønn på konto 10. desember Innlevering 10. desember: Lønn på konto 20. desember Innlevering 3. januar: Lønn på konto 10. januar 2011 Timelister sendes til : Landbruk Nordvest Avd. Lønn og regnskap Felleskjøpet 6440 Elnesvågen Fax.nr: E-post: 7

8 Ein brann stoppar ikkje oss! Tekst Morten Feiring ikkje klare enno. Så inntil vidare er det laga til 4 arbeidsplassar på det som inntil nyleg var eit møterom. Du kan ringe Morten Feiring på avløysarlaget Landbruk Nordvest på tlf Dei tilsette ved Landbruksavdelinga og Avløysarlaget er tilbake på rådhuset etter brannen i den eldste delen av rådhuset. Dei har fått midlertidige lokale i 3. etasje i den nyaste delen av rådhuset. Det vert arbeidd med å få i stand meir permanente kontor til landbruksavdeling og avløysarkontor i den nyaste delen av rådhuset, men desse er Ein av konsekvensane av brannen var at sjøl om alle papir på Landbruk Nordvest sitt kontor var intakte, måtte alle papir reinsast før dei var tilgjengelege att, grunna i intens brannlukt og asbestproblematikk. Denne reinsinga er kostnadskrevjande og tidkrevjande så vi måtte inn på vårt kontor iført gassmaske og heildekkande drakt og gjere ei knallhard og rask prioritering på kva vi ville ha attende. Viktigast for oss var sjukeavløysingsarkivet på medlemane i heile vårt område. Det gjekk nesten 3 veker før dei vart frigjevne, slik at arbeidet med sjukeavløysingspapira for våre medlemmer har stoppa opp ei stund. Dette ber vi om forståing for, og vi har informert sakshandsamarane i dei ymse kommunane om dette. Men no vert det full fres att framover! AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP VI UTFØRER ARBEIDSOPPGAVER INNEN ALLE BRANSJER OG FORETAKSFORMER FOR LANDBRUKSKUNDER TILBYR VI: REGNSKAP OG ÅRSOPPGJØR DRIFTSREGNSKAP EFFEKTIVITETSANALYSE EIENDOMSOVERDRAGELSER SAMDRIFTSREGNSKAP HJELP VED SELSKAPSSTIFTELSER Telefon Telefax E-post: Hjemmeside: Postadresse: Postboks 168, 6601 Sunndalsøra Besøksadresse: Hovsv.25(2. etasje Felleskjøpsbygget) 8

9 Økonomisk rådgiving i Landbruk Nordvest Vår økonomirådgiving er 100 % på gardbrukerens premisser Vi er uavhengig uten bånd til forhandlere eller mottaksledd Vi dekker alle produksjoner Økonomirådgiving integrert med rådgiving innen jord- og plantekultur, mekanisering og bygningsplanlegging Forretningsplaner/driftsplaner Strategi og veivalgsanalyse Nøkkeltall Mekaniseringsøkonomi Grovfôrøkonomi Regnskapsanalyse Finansiering Budsjetter Dekningsbidragskalkyler Lønnsomhetskalkyler innen alle typer produksjoner Din økonomirådgiver i Landbruk Nordvest: økonomiske fag E-post: Sivert Mauset Sivilagronom i Telefon: 992 For mer informasjon: og 9

10 Hilsen fra Tustna Tekst Gunn Randi Fossland foreldre går ettermiddagene med til barnas fritidsinteresser, idrett, kulturskole med mer. Utdanning/arbeidserfaring Jeg gikk ut fra Norges Landbrukshøyskole (Ås), studieretning jord- og plantekultur i Jeg jobba så i tre ulike forsøksringer i fylket fram til jeg ble byråkrat i kommunen. Jeg kjenner derfor litt til innholdet i jobben fra den gang, men mye har endra seg. Gardbrukere i Aure kommune har slitt med meg noen år allerede. Jeg begynte som rådgiver landbruk i Tustna kommune i 2001 og fulgte seinere med over i nye Aure kommune i samme stilling. Jeg har trivdes i min jobb i kommunen (mange trivelige gardbrukere), men da anledningen bød seg, tenkte jeg det kunne være interessant å friske opp gammel kunnskap! Det kan bli en bratt læringskurve! Jeg er nok ikke like stø på frøblandinger, plantevernmidler og gjødselsorter som før! Håper imidlertid at det kan læres pånytt. Som nyansatt i Landbruk Nordvest er det kanskje på sin plass å si noen ord om meg sjøl og min bakgrunn. Da Olav Inge fikk permisjon fra jobben her i sommer ble jeg satt inn i hans område nå fra 1. oktober. Kontoret ble flytta fra Smøla til Gullstein på Tustna. På sikt jobbes det med et grønt kontorfellesskap i Aure sentrum, men foreløpig var det ikke plass til meg i herberget. Jeg sitter derfor på det gamle kommunehuset på Gullstein, i andre etasje. Det er bare å stikke innom! Jeg er ansatt i 80 % stilling og kommer stort sett til å ha fri på fredager. Litt om meg sjøl Jeg er født og oppvokst på en gard på Soleim på Tustna. Familien består av to gutter på 5 og 8 år, mannen min, meg sjøl og en katt. Vi bor på Nordheim på Tustna. På fritida er jeg glad i å være ute på tur i skog og mark. Som andre Spesielt utfordrende blir det å ha ansvaret for rådgiving innen grønnsaker på Smøla! Her satt Olav Inge inne med en enorm kompetanse som jeg nok må jobbe hardt for å skaffe meg. Jeg håper derfor at dere grønnsaksprodusenter på Smøla vil ta jobben med å lære meg opp! Dere har kunnskap og erfaring det ikke er mulig å lese seg til, så dette er en klar utfordring til dere: Bruk meg og informer meg! Jeg lover å gjøre mitt beste! Jeg har i jobbsammenheng fått ansvaret for kommunene Aure, Smøla og Halsa. De to sistnevnte er nye for meg så det skal bli spennende. Jeg håper dere tar kontakt med meg hvis det er noe jeg kan hjelpe til med eller dere har ideer til ting vi bør jobbe med. Samarbeid med andre, både samvirkeorganisasjoner, faglag og det offentlige, tror jeg er viktig for å komme videre, få til samhandling for distriktene og landbruket her. Målet må være at flest mulige kan leve og bo på bygdene, også her i fylket. Jeg er spent og gleder meg til å komme skikkelig i gang som rådgiver for dere! Vi snakkes! Med ønske om et godt samarbeid. 10

11 Jeg drømmer ikke om melkerobot og 70 melkekyr, men heller om å greie meg med det jeg har! Det sier vinneren av årets kulturlandskapspris Pål Svisdal Tekst og foto: Arnar Lyche Fylkesmann Lodve Solholm delte ut Kultur - landskapsprisen på landbrukskonferansen i Geiranger i slutten av oktober. Glade prisvinnere er Gunn Lillian og Pål Svisdal fra Svisdal i Sunndal. Foto: Synnøve Valle, FMLA Møre og Romsdal Han er melkeprodusent på Svisdal i Sunndal kommune. Den store innsatsen over lang tid for å ta vare på det unike kulturlandskapet og bygningene på garden, og for sitt bidrag for å holde setertradisjonene levende, ble brukt som begrunnelse for tildelingen av prisen. Selvsagt må vi presentere prisvinneren nærmere, og jeg tok derfor turen til Svisdal øverst i Sunndalen for å slå av en prat. Gammel gard Pål forteller at gården er eldgammel, og at hans slekt har vært her i hvert fall siden 1575 fra far til sønn. Lenger bakover i tid finnes det ingen skriftlige kilder. Garden ligger sørvendt og jorda er fruktbar. Selv om beliggenheten er på 600 meter over havet er det vanligvis tidlig vår. De gamle forteller at under krigen var det fine hveteavlinger hvert år. Til å være så høyt til fjells går det også godt å dyrke potet, for det er en litrekk som holder frosten unna. Min bestefar brukte å si at viss en ikke får sådd kornet i april, blir det sein vår, forteller Pål. Det er forholdsvis lite nedbør. Målinger i Hafsåsen 6 km unna viser gjennomsnittlig årsnedbør på ca 700 millimeter. Jakt og fangst var viktig i tidligere tider, men i vår slekt har vi i hovedsak vært bønder de siste 200 årene, sier Pål. Eiendommen har ca 70 dekar fulldyrka jord, og i tillegg driver han 170 dekar leiejord. Ca 50 dekar er innmarksbeite. Mye av arealet er bratt. Melkekvota er på liter og drifta er basert på 13 årskyr. Pål har drevet som gardbruker siden Kona Gunn Lillian jobber i 75 % stilling i hjemmetjenesten i kommunen, og er ellers mye involvert i gardsdrifta. De har til sammen 7 Gardstunet med våningshus, eldhus og kornlåve. 11

12 krevende å høste. Det er tørrbakke som med jevne mellomrom blir svidd på grunn av tørke, og derfor vokser det ikke opp høyt gras som dekker for det store artsmangfoldet. Enga slås en gang i året med tohjulstraktor, og for å bevare den rike blomsterfloraen må dette gjøres etter at blomstringen er over. Det er et risikofylt prosjekt. Pål forteller at traktoren har havnet i elva som ligger langt der nede, to ganger, men uten at folk har blitt dratt med. Over ser vi det gamle fjøset som ble restaurert i Gamlestua fra barn, som alle føler tilknytning til fjellgården. Den ene sønnen Jørgen sier han vil ta over når den tid kommer. Han er 23 år og utdannet snekker. Ved sin innsats holder prisvinneren i hevd en av de aller mest bevaringsverdige slåtteengene i hele fylket. Det velstelte tunet på garden består av en samling gamle tømmerhus som utgjør et sjeldent vakkert kulturminne der det ligger solvent høgt opp i lia. På Gammelsetra i Grøvudalen holdes setertradisjonene i hevd, og den som besøker stedet i sommersesongen får en helt unik opplevelse av god gammeldags seterdrift i et nydelig setermiljø. Kulturlandskapet Ca 30 dekar av jordbruksarealet er slåtteeng som ikke skal gjødsles, og den er bratt og Bygninger Gammelhuset på garden er bygd i Fjøset er også gammelt men det ble restaurert i Bygningsplanleggerne hos fylkesmannen foreslo riving og bygging av nytt, men det var helt uaktuelt for bonden. Han fikk hjelp fra annet hold til å planlegge ombyggingen slik som den framstår i dag. Det ble et kompromiss. Funksjonaliteten er ikke optimal, men i sum er han veldig godt fornøyd med sluttresultatet. Våningshuset er et ca 150 år gammelt tømmerhus som han kjøpte på Oppdal i 1982 og flyttet hit. Det ble laftet ned og laftet opp igjen. I tillegg er det eldhus og en gammel kornlåve på gården. Den siste er antageligvis eldre enn gammelhuset. I følge skriftlige kilder ble den påbygd rundt Alle bygningene er holdt i imponerende god stand. Seter Inner Gammelsetra i Grøvudalen tilhører gården. Her har det pågått seterkurs helt siden 12

13 Inner-Gammelsetra i Grøvudalen. Foto: FMLA; Møre og Romsdal Gunn Lillian og Pål og før den tid ble det setret på tradisjonelt vis. I dag er det stiftelsen Inner Gammelsetra som driver setra og låner kyrne til Pål i 55 dager. Kurset varer ei uke. Et nytt tilbud er barn på seter, der barn og foreldre kan komme å bli værende et par dager. Sønnen Jørgen har tatt hovedansvaret for seterdrifta de to siste somrene, men det har blitt vanskeligere å rekruttere nye medhjelpere. Ellers gjør både Pål og broren Magne Olav en betydelig innsats for at seterkursene i Grøvudalen kan fortsette som før. Småbruker Pål sier han er en småbruker av natur. Han drømmer ikke om melkerobot og 70 melkekyr, men heller om å greie seg med det han har. Han er oppvokst på denne fjellgården og har fått et veldig spesielt forhold til jorda. Jeg kjenner hver en stein og er opplært til at dette skal stelles og slås, forteller han. Det er veldig tilfredsstillende når sluttresultatet blir fint. Målet er å gi fra seg gården til neste generasjon i bedre stand enn da han overtok, slik at det skal gå an å drive videre som det har vært gjort i uminnelige tider. Etter nesten 450 år med slekt som har drevet gården uavbrutt, føler han en sterk forankring og som forplikter veldig. Slik sett lever jeg litt i gammeltida, sier han. Kona Gunn Lillian berømmer Pål for hans innsats og for hans evne til å se verdien i detaljer som andre overser. Små ting i naturen som for eksempel steiner og steingjerder kommer til sin rett der Pål har vært på ferde. Ellers er de begge opptatt av at vi må ha husdyr for å holde kulturlandskapet i hevd og at det derfor må legges til rette slik at folk har lyst til å ha dyr. Det er viktig at ikke alle samles i store samdriftsfjøs, for da blir det umulig å opprettholde et fint kulturlandskap. De er enige om at det er en del av utviklingen, men tror ikke det er det eneste saliggjørende for norsk landbruk. Pål sier han blir opprørt over holdningene til de som mener at mat er dyrt. Folk kjøper seg dyre biler, reiser årlig på sydenturer og har råd til det aller meste. I tillegg kaster vi veldig mye mat. Da er det grovt urimelig å hevde at maten er for dyr i Norge. Vårt landbruk handler om så mye mer enn å tilpasse seg markedskreftene, avslutter fjellbonden på Svisdal. Jeg avtaler å komme tilbake til sommeren når blomsterenga er på sitt vakreste, og det ser jeg fram til. Da skal jeg skrive mer detaljert om selve slåtteenga og ta bilder av fine blomster. 13

14 Hestehold som levebrød! Bygdeutviklingsprisen for 2010 gikk til Line Nord Stølan Tekst og foto: Arnar Lyche Bygdeutviklingsprisen ble etablert av Landbruksdepartementet i 1997 for å være en motivasjonsfaktor for etablerere og småbedrifter. Samtidig skal den være med på å synliggjøre disse og den betydning de har for det totale næringslivet. Prisen deles ut til en vinner i hvert fylke av Innovasjon Norge, og den er på kr Vinnerne går videre til landsfinalen. Styret i Innovasjon Norge Møre og Romsdal begrunner sitt valg slik: Line Nord Stølan mottar Bygdeutviklingsprisen av Bjørn Tunheim, Innovasjon Norge avd. Møre og Romsdal. Prisen ble delt ut under landbrukskonferansen i Geiranger sist i oktober. Foto: Synnøve Valle, FMLA Møre og Romsdal Lokalsamfunnet trenger folk som skaper aktivitet i bygda og nye arbeidsplasser. Heldigvis finnes det slike ildsjeler blant oss. De kjennetegnes ved å være både stae og målbevisste, i tillegg til at de har en stor porsjon friskt mot. Stor arbeidsevne, god økonomisk sans, flinke med folk osv er også viktige personlige egenskaper for å lykkes, og i bunnen ligger ønsket om å skape noe. Derfor fortjener gründerne mye positiv oppmerksomhet og anerkjennelse fra oss andre. Vi vil her benytte anledningen til å presentere årets bygdeutviklingsprisvinner og hennes virksomhet nærmere. Jeg inviterte meg selv på gårdsbesøk for å ta det hele i nærmere øyesyn, og det var virkelig verd turen! Dette er ikke noe å leve av Line Nord Stølan og samboeren Rune Halvorsen kjøpte et lite småbruk på Tørrlenna i Tingvoll i Eiendommen har ca 40 dekar fulldyrka jord og ca 70 dekar utmark. Dette er ikke noe å leve av ville de fleste ha sagt, men Line tenkte heldigvis annerledes. Allerede på dette tidspunktet hadde hun 16 hester og drev med ridetimer og ridekurs, men gårdskjøpet var den utløsende faktoren for full satsing på hesteholdet som eneste levebrød. Line Nord Stølan har greid å etablere en fulltids arbeidsplass for seg selv og deltidsarbeid for to med basis i brukets ressurser. Hestene, som utgjør basisen i drifta, bidrar til at kulturlandskapet blir stelt og holdt åpent. Regnskapet viser godt økonomisk resultat. Det er en kvinne som eier og driver virksomheten og hun sysselsetter ungdom. Tilbudet som Stall Stølan representerer er rettet mot ungdom. Foretaket Stall Stølan ble opprettet og deretter gikk det slag i slag. Viktige medspillere Samboeren Rune driver fjordfiske med egen 30 fots fiskebåt. Det siste året har han inngått avtale med Lerøy Hydrotech om leveranser av leppefisk. De to virksomhetene drives strengt adskilt, slik at det verken blir overført penger fra fiskebåt til stall, eller omvendt. Line framhever samboeren som en meget viktig medspiller underveis. Han bidrar veldig mye i drifta og stiller alltid opp når han er hjemme. Uansett hvor vidløftige ideer jeg har støtter han meg, forteller hun. Ellers trekker hun fram jordbrukssjefen Rose Bergslid som en meget viktig støttespiller både i oppstartfasen og på veien videre. Skal en lykkes som gründer trenger en folk rundt seg som bakker opp og sier ja, og ikke for mange av dem som oser av skepsis og sier tja. 14

15 Gårdens tilbud I dag har Stall Stølan et allsidig tilbud og derfor mange bein å stå på. Basisen i virksomheten er besetningen på ca 40 islandshester og drift av ca 400 dekar med eng og beitemark rundt omkring i kommunen. Ellers skiltes det med følgende tilbud: Aktivitetshelg for ungdom: Annenhver helg er det en gruppe på 12 unger/ ungdommer på aktivitetshelg. De ankommer fredag ettermiddag og blir til søndag ettermiddag, og bor da i samme hus som Rune og Line. Alle får ansvar og tillit, samtidig som det legges opp til ulike aktivitetstilbud. Hesteholdet står i fokus og det er mye friluftsliv og uteaktiviteter. Line påpeker viktigheten av at de får oppleve mestring på ulike nivå og slik er gården og hestene et fantastisk bra utgangspunkt. Hun påpeker at hun har mye verktøy som de kan bruke, men lite leker. Ellers er reglene enkle og lette å forstå, og derfor greie å forholde seg til. Blant annet er det både mobbe- og baktalingsforbud. Gruppen har hatt liten utskiftning. Det er mye de samme ungene som går igjen og de samme voksne som er sammen med dem. Rideleir: Det arrangeres rideleir i alle skoleferier - sommer, høst og vinter. Stall Stølan har tilbud både for de som er helt ferske og de som er godt øvet. Leiren varer fra mandag til fredag og det legges opp til varierte hesteaktiviteter både på bane og fjellaktiviteter. Deltagerne kommer fra hele landet og er i alderen fra 7 til 20 år. Det er maks 15 deltagere på hver leir. Siste sommer ble det avviklet slike kurs i 9 uker på rad. Rideskole: Stall Stølan har fast rideskole 2 kvelder i uka. Alt fra små barn til godt voksne deltar, og noen har mye erfaring og andre har ikke. Det ris på tur og litt på bane, og det flettes inn teori i forbindelse med praktiseringen. Rideskolen varer fra høsten og fram til sommeren. Det er liten utskiftning - mellom 40 og 50 ryttere og mange går her år etter år. Kjønnsfordelingen er mildt sagt skjev og det er sterkt ønske om flere hestegærne gutter. Skoing av hest: Det er økende behov for folk som skor hester. Line har faste kunder og det utgjør en sikker og forutsigbar inntektskilde. Noen av hestene blir skodd hjemme på gården, men de fleste blir tatt der de bor. Arbeidet er veldig trivelig da en møter bare koselige hestefolk, sier hun. Oppdrett og salg av hest: Det fødes 4 til 5 føll i året. Line prøver å finne fram til de beste hingstene og de finnes ofte i Tresfjorden. Målet er avlsmessig framgang, men det er ikke lett for det er så mange faktorer som spiller inn. Det hender at kombinasjoner som ser bra ut på papiret blir dårlige. Hun vektlegger sunne og friske hester med godt gemytt, samt gode islandske egenskaper som tølt og pass. Det handler om hestens motorikk og bevegelser. Noen av unghestene ser veldig lovende ut. 15

16 helgene. Investeringer Stall Stølan har investert jevnt i nødvendig driftsapparat. Her kan nevnes oppgradering og tilpasning av bolig, oppgradering og nytt påbygg på driftsbygning, påsalingshus, fôringshus, ridebane, ovalbane, diverse paddocker, samt ombygging av tun. Samlet kostnad er anslagsvis ca 3 millioner. Hun har benyttet sparebøsseprinsippet når hun har gjennomført investeringene. Innovasjon Norge har bidratt med investeringstilskudd på noen av byggeprosjektene, samt med etablererstipend i oppstartfasen. Line Nord Stølan har grunn til å være fornøyd med det hun har fått til. Et knippe islandshester samlet i det nye fôringshuset. Temming og trening av hest: Line temmer unghestene selv. Når de er 4 år begynner hun å venne de til livet som ridehest. Også andre sine hester blir tatt inn til innridning, men ikke i sommersesongen. Å trene opp en trygg og grei ridehest tar den tiden det tar. Man må skynde seg langsomt, sier hun. Virksomheten gir full sysselsetting for henne selv. I tillegg arbeider to voksne jenter (18 år) på deltid. De er med i sommerhalvåret og i Arbeidsinnsatsen har vært og er fortsatt veldig stor. Hun er litt på jobb bestandig og regner ikke arbeidstimer. Jeg liker å arbeide, sier Line. Når det er ferie går turen på ridekurs og stevner. Det er fritt liv. Jeg står alltid tidlig opp og holder det gående lenge, og er veldig fornøyd med tingenes tilstand og vil ikke bytte med noen, poengterer hun. Viktige suksesskriterier Det viktigste suksesskriteriet har ifølge Line vært den driven hun har følt fordi hun har fått jobbe med det som interesserer henne mest og har fått tillit og rom til å utfolde seg. Jeg blir veldig inspirert når andre føler glede og får tenning av de samme tingene som har inspirert meg selv, og jeg brenner for det gode fellesskapet i en gruppe hvor alle føler seg velkommen, sier hun. I tillegg har hun kjørt en sparebøssefilosofi der nye investeringer ikke har blitt gjennomført før det har vært økonomi til det. Mange har bidratt positivt og hun vil spesielt trekke fram de mange gode naboene. De har bare vært positive hele veien. Tilbudet er hele tiden i utvikling. Hun prøver å forandre på det som bør forandres, og det som fungerer bra skal få være som det er. Derfor er jeg veldig glad for tilbakemeldinger fra alle kunder, påpeker hun. Det er noen nye planer på gang, men prosessen er i en så tidlig fase at de foreløpig er hemmelige. Det å få tildelt bygdeutviklingsprisen er for meg veldig stort, og det gir virkelig inspirasjon til å jobbe videre, avslutter Line Nord Stølan. 16

17 17

18 Markdag i drenering Tekst og foto: Sverre Heggset Gjengen studerer kumsystemet hos Roald Farstad på Tverrfjell i Fræna 8.november ble et spenstig valg av markdag. Været var prima, men føret ble uventa hvitt. Det var likevel 28 optimister som møtte til kurs/ markdag i kanalisering, omgraving og drenering av jord. Roald Farstad Vi starta på Tverrfjell og kikka på dreneringsopplegget til Roald Farstad. Han har prøvd ulike metoder for å styre vatnet vekk fra store flate areal, og er nå landa på et systematisk nett av terrengtilpassa nettverk. Dybda må være stor nok til å ta grunnvatnet effektivt (3-6 m) og med omgravd jord som drenerer kan det være langt mellom løpa. (30-50 m) Slik han har gjort det har hovedløpet som tar med vatnet fra greinløpa en dimensjon på 8 betongrør, mens greinrøra kan være 4 og delvis 3 plast. På greinløpa er det nedløpskummer for ca hver m. Disse er tilgjengelige for spyling og rensing. Dette tas gjerne kombinert med omsnuing til ny eng hvert 5 6 år. På denne måten er det et grovt nettverk med store avstander og på stor dybde som holder kontroll på grunnvatnet, mens terrenget er forma slik at all nedbør har kort vei til nærmeste nedløpskum, og alt areal har godt fall mot kum. Brødrene Stokke Neste stopp var hos Brødrene Stokke der vi så på en ny djup hovedavløpskanal som styrer vatnet fra vannskille mellom Hustadelva og Farstadelva og helt ned til Farstadvassdraget. Kryssing av 8 eiendommer og en Fylkesvei krever god organisering og ryddige avtaler, både for finansiering, gjennomføring og vedlikehold. Også her er dimensjonering av 18

19 djupne og vannhastighet ivaretatt slik at grunnvannssenking, fall fra drenssystemene på tilliggende jord og slamfeller i hovedløpet gir ei helhetlig løsning for framtida. Hovedavløp med god dybde. Legg merke til drensrøra fra arealet til venstre. Nå er det i alle fall høgde å gå på i forhold til å bli kvitt vatnet. Bjørn Olav Farstad Siste stopp ute var på et profilert område på Farstad, hos Bjørn Olav Farstad. Her er tidligere dyrka myr i flatt landskap med systematisk drensopplegg etter boka, der greinrøra lå med 6-8 meter avstand over hele arealet. Dette systemet fungerte ikke og området ble omgravd slik at myra ble satt ned i ranker og ausa undergrunn over og på sida. Dermed får arealet grus i toppen med ca 40 cm og drenerende grussjikt mellom hver myrranke. Det er ca 6-8 m mellom grussjikta. I tillegg er terrenget forma slik at det er godt fall til to langsider (takprofil) og åpne kanaler mellom profila. I tillegg er arealet utvida med en nydyrka profil etter samme mønster. Dette har fungert utmerket og siste sesongen ble det dyrka bygg med god avling. Etter synfaringa ute ble det pizza-eting og foredrag av Anders Hovde (Fylkesmannen) om omgraving og grunnvannskontroll. Bildet viser Tverrfjell på sommerstid. Viser flatlandet og avstander til vatn. Garden fremst i høyre hjørne er hos Roald Farstad De to vatna vi ser er fremst i bildet Frelsvatnet og deretter Hostadvatnet.. 19

20 Effektiv silolegging Tekst Sverre Heggset Frontmontert snitter gir betre stabilitet i bakkene. Slåtteerfaringer fra Roy Morewood og Alf Kåre Mittet Begge to driver ca 1000 daa med eng. Roy Magnus har satset på utesilo, mens Alf Kåre på grunn av lang avstand til leiejorda, har satset på rundballer. Oppstarten med utesilo Roy driver ca 1000 daa med eng og har tidligere brukt rundballer. Det var både praktiske ulemper med handtering av mye ball og ønske om større kapasitet som tvang fram alternativ silohandtering. Roy bestemte seg i 2009 for å legge utesilo (plast i botn men ellers rett på bakken) og brukte ei Pøttinger Faro lessevogn til innkjøring av graset. En hjullaster på 17 tonn jamna og pakka siloen. Allerede under innlegginga kom det varme i en silo som nok ble lagt med uheldig langt utvikla og uheldig godt fortørka gras. Mye spenst i graset, høg tørrstoffprosent og varmt vær er ikke enkelt å hanskes med. Dette var en grunn til at lessevogna ble vurdert bytta ut. Siloen som ble lagt med tidlig slått og moderat fortørking hadde ikke varmgangsproblem. Under 2. slåtten i 2009 kom motsatte forhold med mye nedbør over lang tid. Dermed ble utfordringa å unngå kjøreskader i bakkene. Ei lessevogn er tung i seg sjøl ( 5 tonn egenvekt) og med bortimot fullt lass, med rått gras, er vi oppe i ca tonn. Dette viste seg å bli et problem når traktoren ble forholdsvis lett sammenligna med det som hang bak. Mye riving av torv og stygge spor ble resultatet. Derfor ble det gjort et skifte og Kemper snitter ble valget. Med frontmontert snitter og tilhenger bak blir vektfordelinga god. Til hovedslått ble det nå kjørt med egne transporttraktorer som tok unna tilhengerne etter hvert som de ble fulle, og snitteren fikk dermed gå i effektivt arbeid hele tida. Det gir en formidabel kapasitet i dekar pr time (40-50 daa pr time er mulig). I roligere tider kan snitter og vogn betjenes av en mann alene med transport til og fra silo som en del av operasjonen. Roy har tilgjengelig mannskap nok til å bemanne alle ledd når det er nødvendig så derfor er dette ei grei løsning. At kjøreskadene blir mindre med dette utstyret er Roy helt klar på. Med gode dekk på traktor og avlesservogn er det nå slutt på svarte hjulspor. Sommerfuglmontasje - samarbeidet I et samarbeid med Alf Kåre har Roy dermed ei interessant linje for hele slåtten. Graset slås med en sommerfuglmontasje der tre slåmaskiner jobber samtidig på en traktor. Dette er mulig med at ei sitter frontmontert og to er sidemonterte. Alle henger på traktoren som dermed har god vektfordeling og korte avstander mellom redskap og traktor. Med felles styrt løft av maskinene er betjeninga enkel og manøvrerbarheta god. For mindre skifter og i kupert terreng gir dette smidig og trygg ekvipasje sammenligna med slept maskin og langt drag. På grunn av at frontmaskina er fra et tidligere innkjøp er det nå ei blanding av Kverneland frontmaskin der stengelbehandleren er plukket av og to Pøttinger sidemaskiner uten stengelbehandler. Siden graset breispres og rakes sammen etter fortørking er ikke stengelbehandling noe poeng, og lettere, billigere og mer lettdrevne slåmaskiner er å foretrekke. Høg stubbing med slåmaskina er ønskelig og her viser det seg at Pøttinger har en fordel med sitt høye turtall på skivene (3.000 o/min) da det tilsynelatende er mulig å få et reinere kutt på litt 20

Mekaniseringsøkonomi. Sverre Heggset- landbruksrådgiver

Mekaniseringsøkonomi. Sverre Heggset- landbruksrådgiver Mekaniseringsøkonomi Sverre Heggset- landbruksrådgiver Graslinjer Plansilo Stakk Tårnsilo Ball Slå Rake Plukke Transport Innlegg Rotor Skive Trep Slept Front Butterfly Spre Vende Samle Front Bak Rotor

Detaljer

Rundballer plansilo? Bakgrunn:

Rundballer plansilo? Bakgrunn: Rundballer plansilo? Bakgrunn: Normalsituasjonen for de fleste: => «overskuddsfôr» lagres som rundballer 2014-sesongen: => avlingsmessig bra, for mange til dels svært bra => behovet for ekstra lagerplass

Detaljer

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Nytt produkt fra: NLR Bedre Bunnlinje Ideer fra Dansk Landbruksrådgiving Gjennomført et pilotprosjekt Fortsatt under utvikling

Detaljer

Forsøk og registreringer med rundballer i Agder

Forsøk og registreringer med rundballer i Agder Forsøk og registreringer med rundballer i Agder Registrerte fôrinnhold i rundballer på flere bruk i 2009-2011 (FEm/ball) Forsøk i 2010-2011 med: Stubbehøyder Tørketider Strenglagt/breislått Slåmaskintyper

Detaljer

Høstelinjer Gras. Sverre Heggset. Landbruk Nordvest. Hva betyr grovfôrhøstinga for det økonomiske resultatet? Landbruk Nordvest

Høstelinjer Gras. Sverre Heggset. Landbruk Nordvest. Hva betyr grovfôrhøstinga for det økonomiske resultatet? Landbruk Nordvest Høstelinjer Gras Hva betyr grovfôrhøstinga for det økonomiske resultatet? Sverre Heggset Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Kostnad eller inntjening? Utstyret koster peng. Stor kapasitet= mye peng Tid

Detaljer

Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder

Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder «Maskinkostnader er en STOR utfordring i landbruket» Mange arbeidsoperasjoner +

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Grovfôranalyser som verktøy i produksjonen Hva kan vi lese ut av en grovfôrprøve og hvilke tilpasninger trengs? Surfôrtolken

Grovfôranalyser som verktøy i produksjonen Hva kan vi lese ut av en grovfôrprøve og hvilke tilpasninger trengs? Surfôrtolken Grovfôranalyser som verktøy i produksjonen Hva kan vi lese ut av en grovfôrprøve og hvilke tilpasninger trengs? Surfôrtolken Mari Hage Landsverk grovfôrrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Fôrets

Detaljer

Tiltak for å redusere tap av næringsstoff

Tiltak for å redusere tap av næringsstoff Tiltak for å redusere tap av næringsstoff Vik 22. mars 2017 Marit Henjum Halsnes, rådgivar jordbruk NLR Vest Sunnmøre Sogn og Fjordane Hordaland 4000 medlemar 35 rådgivarar 2 Norsk Landbruksrådgiving Vest

Detaljer

Kontroll av driftsfellesskap - erfaringer fra kommunene i Hedmark

Kontroll av driftsfellesskap - erfaringer fra kommunene i Hedmark Kontroll av driftsfellesskap - erfaringer fra kommunene i Hedmark PT-samling Rogaland 28. august 2013 Tordis Fremgården, Fylkesmannen i Hedmark Kontroll av driftsfellesskap i Hedmark Få klagesaker der

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

mekaniseringsøkonomi Fast årlig kostnad; Nypris innbytte brukstid Nypris + innbytte x rente 2

mekaniseringsøkonomi Fast årlig kostnad; Nypris innbytte brukstid Nypris + innbytte x rente 2 mekaniseringsøkonomi Fast årlig kostnad; Nypris innbytte brukstid Nypris + innbytte x rente 2 Vurderingsfaktorer Brukskostnad: vedlikehold, drivstoff, slitasje, tilbehør Effektivitet: (mann + maskin) *

Detaljer

God fortørking er lønsamt spesielt i rundballer

God fortørking er lønsamt spesielt i rundballer Økonomi i grashaustinga v/åse Spar pengar fortørk graset Bruke / ikkje bruke ensileringsmiddel. Evt. kva slag. Unngå listeriose på sau! Kor mange lag plast Leige pressing og pakking eller ha eige utstyr.

Detaljer

Ervika Besøksgård & 4H-Gård

Ervika Besøksgård & 4H-Gård Ervika Besøksgård & 4H-Gård Min motivasjon for å starte egen bedrift: Et ønske om å kombinere fag og livsstil Ville bo landlig og omgitt av dyr Friluftsentusiast Skaffe seg en levevei på en gård uten

Detaljer

Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon. Konklusjon / oppsummering

Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon. Konklusjon / oppsummering Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon Konklusjon / oppsummering Åshild T. Randby Hva har prosjektet tilført av ny kunnskap og hva mangler vi fortsatt av kunnskap for å sikre

Detaljer

Totaløkonomiske tilpasninger for grovfôr/kraftfôr - storfèkjøttprod Fagdag 5. mars 2015. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder

Totaløkonomiske tilpasninger for grovfôr/kraftfôr - storfèkjøttprod Fagdag 5. mars 2015. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Totaløkonomiske tilpasninger for grovfôr/kraftfôr - storfèkjøttprod Fagdag 5. mars 2015 Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Tema Tidlig slått som gir bra grovfôr og mindre kraftfôr? eller

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SURNADAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSELVARER M.V. AV ORGANISK OPPHAV I SURNADAL Saksbehandler: Mona Rosvold Arkivsaksnr.: 05/02177 Arkiv: V33 &00 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Fôr fra leiejord hva er transportkostnaden?

Fôr fra leiejord hva er transportkostnaden? Fôr fra leiejord hva er transportkostnaden? Hurtigruteseminaret 2016, 24.11.2016 Per Helge Haugdal Tema: Jordleie utvikling og konsekvenser Grovfôrkostnader og transportkostnader. Utfordringer og muligheter

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? Stjørdal, 07.06.2017 Per Helge Haugdal Tema: Jordleie utvikling og konsekvenser Grovfôrkostnader og transportkostnader. Utfordringer og muligheter Utvikling i leiejordandel

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Fôrprøver tatt i 2015 gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold 150 prøver og i søndre del av Hedmark 40 prøver.

Fôrprøver tatt i 2015 gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold 150 prøver og i søndre del av Hedmark 40 prøver. Fôrkvaliteten i NLR Øst sitt område i Sammenlign med dine egen fôrprøver! Fôrprøver tatt i gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold prøver og i søndre del av Hedmark 4 prøver.

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR SVAR % GJENNOMFØRTE % 2194

DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR SVAR % GJENNOMFØRTE % 2194 Grovfôrproduksjon DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR SVAR % GJENNOMFØRTE 0 41 2425 31% 2194 Hvor mye areal drives totalt på gården? Både eid og leid 10 8 6 4 2 Under 100 daa 100-199 daa 200-299 daa 300-399 daa

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 4/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 4/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Medlemsblad for BA RINGREVEN Nr. 4/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Vi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Maskinførerkurs Skarstua 14. - 17. mars 2013 Et 32 timers

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Engdyrking og grovfôrkvalitet

Engdyrking og grovfôrkvalitet Engdyrking og grovfôrkvalitet En spørreundersøkelse blant melkeprodusenter - 2017 Resultater fra spørreundersøkelse Astrid Een Thuen AgriAnalyse Hvor mye grovfôrareal driver du? Både eid og leid (n totalt

Detaljer

Økt produksjon. For de fleste vil ønsket om økt kjøtt- eller mjølkeproduksjon bety et økt behov for mer fôr, både av kraftfôr og grovfôr

Økt produksjon. For de fleste vil ønsket om økt kjøtt- eller mjølkeproduksjon bety et økt behov for mer fôr, både av kraftfôr og grovfôr Situasjonen i dag. - 3 «dårlige» år (2011-2013) har vært avløst av 3 forholdsvis gode år (2014-2016) - Underskuddssituasjonen på grovfôr er snudd til nesten det motsatte. - Import av grovfôr til regionen

Detaljer

Jakten på kvinnebonden - betydningen av partners involvering på gårdsbruk. Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling

Jakten på kvinnebonden - betydningen av partners involvering på gårdsbruk. Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling Jakten på kvinnebonden - betydningen av partners involvering på gårdsbruk Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling 2 3 4 www.kun.nl.no Elli gård 6 7 Menneskene i landbruket: Brukere

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Foring av ku

Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Foring av ku Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Lett med tanke på at forer en et dyr med mer mat enn hva det trenger i vedlikeholdsfor øker det vekta si, forer en mindre

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Jo mere vi er sammen. - Partner si involvering i gardsdrift. Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling

Jo mere vi er sammen. - Partner si involvering i gardsdrift. Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling Jo mere vi er sammen - Partner si involvering i gardsdrift Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling 2 3 4 Elli gård 5 Pilotprosjekt 2010-13 Prosjektet skal: Utvikle rutiner og metoder

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

«SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!»

«SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!» Brøset barnehage «SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!» KORT OM PROSJEKTET Et prosjekt om høyballer, hvor vi har fulgt en åker gjennom et helt barnehageår. Det som egentlig skulle bli en helt annen tur, endte

Detaljer

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune Skjervheim 279 1/6 Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet Myrkdalen Voss kommune Kulturlandskapsprisen for Hordaland 2012 Garden Historie Gardsnamnet Skjervheim med endinga heim vitnar om gamal busetnad.

Detaljer

Kva har FORUT gitt oss for ettertida?

Kva har FORUT gitt oss for ettertida? Kva har FORUT gitt oss for ettertida? Håvard Steinshamn Nasjonalt økomelk-seminar/avslutning FORUT-prosjektet, Rica Hell, 14-15, Januar 2015 Når skal atterveksten helst haustast? Kombinasjonen 500/500?

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Aksjon Vatsvassdrag

Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Aksjon Vatsvassdrag Rapport 2015 Sluttrapport Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Aksjon Vatsvassdrag Torbjørn Ruud Håkon Pedersen Samarbeidspartar Prosjektet er eit samarbeid mellom Aksjon Vatsvassdrag og Haugaland

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

ELVASTIEN I ØRSKOG. Jon Per Rødseth

ELVASTIEN I ØRSKOG. Jon Per Rødseth ELVASTIEN I ØRSKOG Jon Per Rødseth Kveldstur langs Elvastien i vår Lange skuggar Kveldsro Tanken måtte modnast! Ørskog Frivilligsentral oppretta mars 2008. Ein ide dukka opp!! Enkel tursti? Tja, kanskje

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket?

Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket? Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket? 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000

Detaljer

TEMA Nr. 2 - Januar 2015

TEMA Nr. 2 - Januar 2015 TEMA Nr. 2 - Januar 2015 Foto: Maud Grøtta Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken,

Detaljer

HØST AKTIVITETER I SKOLEGÅRDEN PÅ FRITIDEN

HØST AKTIVITETER I SKOLEGÅRDEN PÅ FRITIDEN HØST AKTIVITETER I SKOLEGÅRDEN PÅ FRITIDEN foto villglede.no BALANSE NATURBINGO TUR I MØRKET KLATRING 1 Skogen gir et fantastisk grunnlag for skattejakt, særlig om høsten. Engasjer barna til å finne fargerike

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus?

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Synnøve Valle 27.01.2014 Ja? Vanskeleg å svare bastant ja eller bastant nei Honnør til Bondelaget og Landbrukets HMS-teneste som tek tak i denne problemstillinga

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Finalister: Årets unge bonde 2014

Finalister: Årets unge bonde 2014 Finalister: Årets unge bonde 2014 Marita Helskog Alder: 34 Hjemsted: Dyping Gård, Steigen Kommune, Nordland Fylke Yrke: Melkebonde Marita er gift med Andreas og har to barn på 9 og 12 år. Hun driver et

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Grøfting i Vestfold Innledning

Grøfting i Vestfold Innledning Grøfting i Vestfold 1920-2009 ¾ av dyrka jorda i Vestfold har stort grøftebehov og er grøfta. Mange av grøftene begynner nå å bli gamle. Grøfteaktiviteten har variert opp gjennom tida. Det aller meste

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv Nysgjerrigpermetoden for elever Arbeidshefte for deg som vil forske selv facebook.com/nysgjerrigper.no nys@forskningsradet.no nysgjerrigper.no Om Nysgjerrigpermetoden og dette heftet Nysgjerrigpermetoden

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Agenda Grovfôrgrunnlaget på Vestlandet Grovfôr ueinsarta vare Prisen på grovfôr kjøp på marknaden

Detaljer

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen.

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Godt kvigeoppdrett Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Kostnadene knyttet til oppdrett av rekrutteringskviger er

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

NLR Kursuka Rare analyseresultat for surfôr. Åshild T. Randby

NLR Kursuka Rare analyseresultat for surfôr. Åshild T. Randby NLR Kursuka for surfôr Åshild T. Randby for surfôr Generelt: Analyser av surfôr er svært nyttig i mjølkeproduksjonen: 1. For å fôre riktig 2. For å disponere grovfôret riktig gjennom sesongen 3. For å

Detaljer

Grovfôrproduksjon hvordan best utnytte graset. Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Grovfôrproduksjon hvordan best utnytte graset. Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Grovfôrproduksjon hvordan best utnytte graset Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Kr per Fem Fokus på grovfôr hvorfor? 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

Gras og halm til biobrensel Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge Kvithamar og Senter for bioenergi Ås

Gras og halm til biobrensel Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge Kvithamar og Senter for bioenergi Ås Gras og halm til biobrensel Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge Kvithamar og Senter for bioenergi Ås Halm til biobrensel Omfang og potensial (nasjonalt/regionalt) Utfordringar Kornavrens, korn med redusert

Detaljer

Moderne ensileringsteknikk og svinn

Moderne ensileringsteknikk og svinn Moderne ensileringsteknikk og svinn Åshild T. Randby 11. November 2016 Storfe 2016 Moderne ensileringsteknikk og svinn Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Moderne ensileringsteknikk Rundballer

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

God grovfôrdyrking Billigere og bedre grovfôr

God grovfôrdyrking Billigere og bedre grovfôr God grovfôrdyrking Billigere og bedre grovfôr Basert på registreringer og utprøver på Agder Jon Marvik, Norsk Landbruksrådgiving Agder 14.01.2012 Hva koster grovfôret på Agder? Registreringer på 8 melkebruk

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Geit i Vekst. Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no. Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010

Geit i Vekst. Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no. Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010 Geit i Vekst Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010 Kva er Geit i Vekst? Treårig prosjekt retta inn mot geitehaldet i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal,

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer