Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning Regnskap Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning 13-16. Regnskap 17-26. 2 Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid..."

Transkript

1

2 Innhold Forord Forord Artikler OSS med nytt legevakt samarbeid Lærings- og mestringssenter Dugnadsåret 2002 Styrets beretning Styrets beretning Regnskap Resultatregnskap 19 Kontantstrømoppstilling Balanse Noter 26 Revisjonsberetning

3

4 F orord Omstilling og endring er ingen enkelt prosess for organisasjonen og enkeltindividet. Uansett har vi som utgangspunkt å ivareta enkeltindividets rettigheter gjennom de kjøreregler som gjelder i arbeidslivet. Imidlertid er det slik at enkelte må påregne endring av arbeidsoppgaver og også endret arbeidssted. Den store dugnaden Som den siste direktør ved OSS HF har jeg som ambisjon å videreføre sykehusets tradisjoner og struktur inn i fremtiden gjennom å synliggjøre det ufattelige slit og arbeid som ligger til grunn for OSS HF sin aktivitet gjennom flere generasjoner. Sanitetskvinnene er og blir unike i empirisk forstand. I tillegg har jeg som ambisjon å ivareta sykehusets funksjon inn i fremtiden hvor den faglige forankringen vil være basis for vårt arbeid. På dette grunnlag arbeider vi meget aktivt mot 1 1/2 linje tjenesten hvor brukerperspektivet står sentralt. 4 Vi har forpliktet oss til å levere resultater til eier. Etter min mening er lojaliteten til eier det aller viktigste i en leders hverdag. Derfor har vi i 2002 gjennomført omfattende programmer rettet mot omstilling og endring. Derfor er det enkelte individ i større eller mindre grad uavhengig av posisjon og rollespill involvert. Det at flest mulig involveres betyr at hele verdikjeden berøres. Bare på denne måten vil omstillingen bli en suksess også inn i fremtiden. Bare på denne måten vil vi kunne tilby et bedre sykehus og et bedre tilbud til våre pasienter og pårørende. Jeg merker meg at enkeltindivider føler usikkerhet og frustrasjon. Integrasjonsprosessen mot St. Olavs Hospital HF er krevende og vil helt sikkert by på både det ene og det andre. Dette må vi forsøke å utnytte positivt. Det er på mange måter en vinn vinn situasjon for begge sykehusene. Omstilling og endring er ingen enkelt prosess for organisasjonen og enkeltindividet. Uansett har vi som utgangspunkt å ivareta enkeltindividets rettigheter gjennom de kjøreregler som gjelder i arbeidslivet. Imidlertid er det slik at enkelte må påregne endring av arbeidsoppgaver og også endret arbeidssted. For OSS HF betyr ovenstående økt pasientbehandling og til dels store kostnadsreduksjoner. Dette styrer de overordnede målkravene slik som eiers krav til kortere ventetid, antall på venteliste, økonomistyring og mange andre delmål. Gjennom en ekstrem dugnad har de ansatte ved OSS HF bidratt til de helt ekstraordinære resultatene i Vi ønsker også å gi Helse Midt-Norge RHF ros for godt lederskap, organisasjonskunnskap og innovativ opptreden.vi er på alle måter på lag med deg for din helse. Olav S. Illøkken Administrerende direktør

5 5

6 I løpet av 2002 har ti kommuner inngått samarbeid om felles legevaktsentral med Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF. - Dette betyr mye både for OSS HF og for kommunene, sier administrerende direktør Olav S. Illøkken. OSS med nytt legevakt I løpet av 2002 har ti kommuner inngått samarbeid om felles legevaktsentral med Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF. Hitra, Frøya, Agdenes og Orkdal var med fra før, og siden februar i år har ti nye kommuner blitt med i samarbeidet. - Dette betyr mye både for OSS og for kommunene, sier administrerende direktør Olav S. Illøkken. 6 Rissa, Åfjord, Bjugn, Ørland, Skaun, Melhus, Midtre Gauldal, Meldal, Rindal, og Klæbu er de nye kommunene som har inngått samarbeidsavtale med Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF. I tillegg blir samarbeid Hemne, Snillfjord og Surnadal med etter ferien. Sykehuset er også i dialog med flere kommuner. I praksis betyr dette at alle som nå ønsker legevakt kommer til legevaktsentralen i Orkdal. Her sitter det personell som profesjonelt vurderer alle henvendelsene og gir den hjelp pasienten trenger. AMK-operatørene Kari Sundby og Synnøve Simenstad sier de merker den voldsomme økningen godt. - Alt har skjedd veldig raskt og stort sett har det gått greit, sier Sundby, som har jobbet som AMK-operatør i seks år. En av de største utfordringene er at det er mange leger å forholde seg til. Før var det fire leger, nå er det ti. Avdelingssykepleier Liv Ysland Sæther er imponert over sine ansatte og hvordan de har taklet den raske utviklingen. - Fra februar og til i dag har vi hatt en økning på 73 % på antallet personer vi betjener i nedslagsfeltet vårt, sier Sæther som synes det er en bragd å unngå og gjøre feil i et sånt tempo. Gamle vaner Samtidig som en slik endring gir generelt økt arbeidsmengde i legevaktsentralen, opplever de at folk trenger litt tid til å venne seg til den nye ordningen. - Vi fungerer til tider som et sentralbord, sier Simenstad. Folk ringer på dagtid med henvendelser som de i utgangspunktet skal kontakte sitt eget legekontor om i åpningstiden. Mange henvendelser som egentlig må sies å være 113 henvendelser kommer også via legevaktsentralen. I tillegg merker de at det har vært ulike terskler ute i kommunene i forhold til å få lege.

7 med 14 kommuner Noen kvier seg for å oppgi hvorfor de ringer og grunnen til at de ønsker legevakt, fordi de tidligere kunne snakke direkte med legen. - Vi forsøker å hjelpe så godt vi kan, og hvis de insisterer på å snakke med legen, så får de det, sier Simenstad. Det er klart det vil være en overgang, sier Ida Lise Salberg, avdelingssjef pleiefaglig avdeling. Hun har selv jobbet i legevaktsentralen og vet at det tar litt tid å endre folks vaner, men det går. Salberg sier hun er glad for at det nå er sikret arbeid i lang tid fremover, spesielt siden det mest sannsynlig går mot at tidligere oppgaver som 113 og ambulansekoordinering sentraliseres i Trondheim. Forslaget er nå ute på høring. - Et av målene med dette samarbeidet er å gjøre distriktlegenes arbeidsdag litt lettere, sier rådgiver Bjarne Vejle. Vejle reiste i fjor rundt i kommunene sammen med administrerende direktør Olav S. Illøkken og snakket varmt for legevaktsamarbeidet. - Vakthavende lege vil få færre ledd å forholde seg til og får redusert antallet henvendelser og utkallinger fordi pasienter og pårørende får råd og veiledning av kvalifisert personell ved LV-sentralen på sykehuset, sier Vejle. Fornøyd kommunelege Kommunelege i Ørland kommune, Atle Hestnes, er så langt svært fornøyd med den nye ordningen. Ørland kommune kom med i samarbeidet 17. mars i Det siles, sier han. Det som er legevakt tas med en gang og de som kan vente blir bedt om å ringe dagen etter. Det medfører færre utkall for ham. - Når det virkelig gjelder fungerer det også meget godt i forhold til ambulansebestilling osv., sier Hestnes som ser for seg at samarbeidet fremover bare vil bli bedre og bedre. Trygghet, kvalitet og tilgjengelighet Administrerende direktør Olav S. Illøkken sier det har vært en lang prosess som nå er i ferd med å rundes av med et særdeles vellykket resultat. - Det startet med et utvalg som skulle utrede mulighetene for et legevaktsamarbeid og felles akuttmottak for kommunene i nedslagsfeltet, sier Illøkken. Problemet var at partene så seg blinde på felles akuttmottak og kun fire kommuner endte opp med felles legevaktsentral. Orkdal, Agdenes, Hitra og Frøya. - Nå har vi bygd videre på legevaktsamarbeidet og tilført sykehuset en ny, stor oppgave i tiden som kommer, sier Illøkken fornøyd. - Vi har drevet med ren merkevarebygging. Målet er å sikre en tettere og bedre relasjon mellom 1. og 2. linjetjenesten. Det er jo tross alt pasienten som skal stå i fokus, sier han. På sin runde rundt i nedslagsfeltet opplevde de en lettelse både hos administrasjonen og 1. linjetjenesten i flere av kommunene. I tillegg kom flere kommuner på banen etter hvert. - Trygghet, kvalitet og tilgjengelighet, sier Illøkken. Når pasienten ringer vil han eller hun møte personalet ved legevaktsentralen som er faglig meget kompetente. Vi ønsker å yte best mulig service til publikum i vårt nedslagsfelt, sier han. 7

8 Lærings- og mestringssenteret ved OSS HF skal gi et læringstilbud til pasienter med kronisk sykdom og/eller stort informasjonsbehov. Sentret åpnet 17. mars Lærings- og mestrin 8 I den nye loven om spesialisthelsetjenesten slås det fast at opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusenes fire viktigste oppgaver. Med satsningen på Lærings- og Mestringssenteret (LMS) tas dette på alvor. Psykiatrien og ulike deler av somatikken knyttes sammen til fordel for brukerne. Gjennom veiledning, gruppesamtaler, praktiske øvelser og trening får deltakerne økt kunnskap om sin sykdom og bedre forutsetninger til å mestre hverdagen. Kurset fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling, egenmestring og hjelpemidler. Minst en brukerrepresentant har deltatt i planleggingen av tilbudet. - Vi ønsker å være et knutepunkt, sier Aino Indergård, fysioterapeut ved sentret. Mellom psykiatri og somatikk, mellom brukere og bruker-organisasjonene, mellom 1. og 2. linje-tjenesten osv. Vi skal være et sted hvor brukeren kan henvende seg for å få hjelp til å finne informasjon om sin situasjon, sier hun. Via tverrfaglig samarbeid knyttes fagretninger sammen for å gi et mest mulig helhetlig og godt tilbud til brukerne. Sykepleiere, fysioterapeuter, leger, repr. fra trygdekontoret, psykologer og ergoterapeuter er yrkesgruppene man i første omgang ser for seg kan være med å bidra. - Dette er et kjempetilbud til pasientene, sier Kristin Wolden og Anne-Lise Eidsvåg, begge kreftsykepleiere ved OSS. De ser umiddelbart behovet for knyttingen til psykiatrien som de har kommet litt i gang med allerede, og en ernæringsfysiolog. - Både når det gjelder brystkreft og andre typer kreft så sliter mange med spørsmål og fortvilelse i etterkant av en operasjon. I første omgang skal de gjennom operasjonen som ofte blir gjennomført så raskt at de ikke rekker å tenke. I etterkant kommer spørsmålene, men da har de ikke lenger den tette kontakten med oss. Kreftsykepleierne opplever at pasientene har et stort informasjonsbehov. - De opplever ofte kreft og kreftbehandling som ensartet, sier Wolden. De stusser over at en medpasient har fått en annen form for behandling for eksempel, og da er det svært viktig med informasjon, sier hun. Gir resultater Bakgrunnen for oppstart av LMS ved OSS HF er fysioterapeut Borghild Kr. Lomundals prosjekt i 2000 som viser at KOLS pasienter i kjølvannet av lærings- og treningstilbud opplever bedre livskvalitet og færre sykehusinnleggelser. Prosjektet førte til opprettelsen av lungemedisinsk dagpost som har videreført tilbudet. Det er også ønskelig å opprette et varig tilbud om fysisk aktivitet for de gruppene der dette er relevant. LMS er i startfasen og tilbudet skal utvikles etter hvert. Så langt gir sentret til bud om kurs til pasienter med hjerteproblemer, reumatiske lidelser, brystkreft, kreft i fordøyelsessystemet, diabetes, inkontinens, hofte-/kneproteser eller KOLS. Aker Sykehus har et Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom. På bakgrunn av resultater fra et forskningsprosjekt og noen års erfaring med drift av LMS, gir Aker Sykehus retningslinjer for lærings- og mestringssentre i hele landet. Vi jobber i tråd med disse retningslinjene, sier Indergård og oppsummerer dem i de tre hovedpunktene: brukermedvirkning, tverrfaglighet og tilgjengelighet.

9 gssenter ved OSS HF Brukerne er fornøyde Bård Olsø (53) fra Svorkmo i Orkdal kommune hadde en bypassoperasjon ved St. Elisabeth Hospital i januar, og skryter av kurset for hjerteopererte ved sentret. Den uka han lå på OSS HF etter operasjonen kom han i kontakt med fysikalsk avd. og fikk vite om hjertegruppa et tre dagers rehabiliteringskurs for pasienter med hjerteproblemer. Her går Olsø for å trene, få opp pulsen og ikke minst for å lære hvordan han skal trene. - Det er betryggende å få høre fra profesjonelle at det ikke er farlig å trene, sier Olsø. Tverrfagligheten sikrer ham gode råd om kosthold, og sentret har også knyttet til seg psykolog fra psykiatrisk poliklinikk i Orkdal. Olsø mener dette var til stor hjelp for å sette i gang praten i gruppa. - Vi fikk luftet det vi alle lurte på. Det ga flere av oss en a-ha opplevelse i forhold til egen sykdom og rehabilitering. Det var en hjertespesialist her den første dagen som kunne gi oppklarende svar på det pasientene lurte på. Olsø setter stor pris på tverrfagligheten, men tror at også pasientenes familie kan dras inn på et tidspunkt, kanskje på oppsummeringsmøtet. - Familien lurer også på mye, sier han, og det er viktig å berolige dem. Han synes dette er et viktig tilbud som må fortsette og tror at hverdagen kommer tidsnok for alle. Olsø satte pris på den uformelle rammen rundt det hele. - Litt kaffe og småprat hjalp det hele i gang, sier han og legger til at jeg må få med at Kjersti, fysioterapeuten som leder treningene, er helt fantastisk! En brukerpioner Gerd Asphjell har deltatt i Borghild Lomundals KOLSgruppe, helt siden oppstarten i Hun er en stolt pioner. Asphjell har Sorkiodose, kronisk betennelse i lungene, og har hatt det siden Hun har trimmet i alle år for seg selv, men organisert trim som går direkte på sykdommen er nytt for henne. - Her gjør vi alt riktig og lærer mye, sier Asphjell. Jan Vaage, lege på Fannrem legesenter og Asphjells primærlege, henviste henne hit til bassengtrening etter et opphold ved Granheim Lungesenter. Lungegruppa som Asphjell har deltatt i har vært med på å utvikle formelen for brukermedvirking i praksis. - Vi som er der nå har vært med hele tiden, sier Asphjell som setter stor pris på den sosiale siden ved treningen. - Litt er bedre enn ingenting, sier hun. Vi puffer, dytter hverandre fremover, til å yte enda litt mer. Hun synes det er svært hyggelig at andre kan dra nytte av det hennes gruppe har lagt grunnen for og føler seg ganske betydningsfull i så måte. Det gjør de alle. Når hun ikke er på trening så gjør hun mange av de samme øvelsene hjemme. - Trim holder infeksjonene borte, sier Asphjell. Det blir lenge mellom legebesøkene og i tillegg har hun antibiotika i beredskap og går til lungespesialist på St. Olav for oppfølging. Men treninga med gruppa og Borghild vil hun ikke være foruten. Avdelingssjef medisinskfaglig avdeling, Inger Williams, er meget fornøyd med arbeidet som gjøres ved Læringsog mestringssenteret. - Det er klart det er spennende med et prosjekt som drives fremover av så entusiastiske og engasjerte medarbeidere. Dette kommer tross alt pasientene til gode, sier Williams. - Vår viktigste jobb er jo å gi pasientene et tilbud som er godt både faglig og menneskelig. 9

10 Å bli knyttet opp mot et større fagmiljø vil gjøre sykehuset mindre sårbart og gi et bedre tilbud totalt til pasientene i Sør-Trøndelag. Dugnadsåret har vært preget av fusjonen og tanker om hvordan alt skal bli i fremtiden. De ansatte ved stabs-, støtte- og serviceavdelingene ble overført til nye St. Olavs Hospital HF , og resten følger etter Samtalene mellom de ulike avdelinger her og ved St. Olav har begynt og tonen er svært positiv. Vår dialog med St. Olav er god og vi opplever å bli tatt på alvor og blir hørt i prosessen. Sykehusledelsen ved St. Olav har signalisert at de har spennende tanker og vyer for OSS HF, og ønsker at det skal være et aktivt og pulserende sykehus i regionen et hektisk år Vi er svært stolte over å ha redusert ventelistene drastisk. Vi har hatt prosjekter gående i hele fjor innenfor bløtkirurgi, kardiologi og ortopedi, og det har gitt veldig gode resultater. Ventetiden har også gått drastisk ned, og dette er de ansattes fortjeneste. En stor vilje og evne til gjennomføring har vist seg på huset og vi er mektig imponerte over det som ble prestert i fjor. Vi investerte også i et nytt undervisningsrom i fjor, og det har betydd mye for fagutviklingen på huset. I tillegg har vi begynt en omfattende kursvirksomhet på EPJ og har også der hatt stor nytte av de nye undervisningsfasilitetene. Alle har virkelig stått på for å få alle gjennom på EPJ-kurs samtidig som driften har blitt holdt ved like. I året som har gått har vi rekruttert mange leger. Alt personell har sørget for at de nye har blitt tatt godt imot og fått en utmerket støtte og oppfølging i sin første tid her på OSS HF. Dette er viktig fordi vi vil at folk skal trives og ikke minst uhyre viktig for fremtidig rekruttering her ved OSS HF. At alt fungerer som det skal får vi stadig gode eksempler på. Nå gjenstår arbeidet med å bygge opp biblioteket så det kan bli et godt hjelpemiddel til fagutviklingen på huset. 1. desember skal OSS HF innføre PACS/-RIS, og med elektroniske røntgenbilder står vi overfor nok en spennende utfordring. Den nye legevaktsentralen krevde større og bedre fasiliteter og AMK-sentralen ble ombygd i De ansatte rapporterer om et nytt og bedre arbeidsmiljø etter ombyggingen. Kreftpoliklinikken flyttet inn i nye lokaliteter i mai 2002 og stortrives der. Her er det muligheter for en kapasitetsøkning og det vil bli tatt hensyn til når kreftpol. ved OSS HF integreres med

11 Avdeling for Kreft- og hudsykdommer ved St. Olavs Hospital HF. I tillegg til de nevnte prosjekter har også disse prosjektene fått stor oppmerksomhet i 2002: Elektronisk booking Kortere epikrisetid Samhandling med Rikstrygdeverket og bruk av utenlandsmilliarden Primærhelsetjenesten I 2002 ble samarbeidet med kommunehelsetjenesten videreført. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med kommunene og har nå et godt grunnlag å bygge videre på. Med innføringen av EPJ og utbyggingen av elektroniske samarbeidskanaler vil bli lettere å få til en god og fruktbar dialog med kommunene. Dette er et satsningsområde for OSS HF og i tråd med de styringskrav som Helse Midt-Norge RHF har satt for oss i Hva nå? Alt vil nå kvalitetssikres og samkjøres. Alle rutiner og retningslinjer for behandling skal gjennomgås og samordnes mellom St. Olav og OSS HF. Dette er en av de viktigste suksesskriteriene for en vellykket fusjon. Å bli knyttet opp mot et større fagmiljø vil gjøre sykehuset mindre sårbart og gi et bedre tilbud totalt til pasientene i Sør-Trøndelag. Når vi nå blir en integrert del i av et universitetssykehus, vil det helt klart virke positivt inn på rekrutteringen. Som universitetssykehus blir vi en mer attraktiv arbeidsplass. OSS HF er også et godt supplement til St. Olav når det gjelder praksisplasser for personer under utdanning. Et lite sykehus gir studentene bred erfaring i praksisperiodene. Hvilke oppgaver skal vi utføre? I den første tiden etter fusjonen vil vi antakelig ikke merke noen store endringer. Gradvis vil resultatene og prioriteringene bli tydeligere. Mange, både på huset og utenfor, spør seg om AMK-sentralens fremtid i det fusjonerte foretaket. I dag har den tre hovedoppgaver: 113 (nødtelefon), ambulansekoordinering og legevaktformidling. Et prehospitalt utvalg har nettopp lagt frem en rapport hvor det anbefales at antallet AMK-sentraler i regionen reduseres til én i hvert foretak, dvs. én i Sør-Trøndelag. Rapporten skal nå ut på høring og sjansen er stor for at forslaget går igjennom. Det betyr ikke at det ikke skal være aktivitet ved akuttmottaket ved OSS HF. Konsekvensene kan være at vi mister 113 og ambulansekoordinering, men takket være det grundige arbeidet som er gjort i 2002 og det store antallet kommuner (per i dag 14) som har gått med i legevaktsamarbeidet, vil det være stor aktivitet ved legevaktsentralen fremover. I tillegg vil vi som før behandle akutt syke mennesker her ved OSS HF. Som adm. dir. i nye St. Olavs Hospital HF, Roar Arntzen sier, så skal det være aktivitet både i 11

12 byen og i Orkdal. Det skal være én fødeavdeling, men det skal fødes barn både i Trondheim og i Orkdal, det skal tas røntgenbilder både i Trondheim og i Orkdal osv. Vi skal ikke glemme at også vi bringer med oss noe inn i denne fusjonen. Vi har en samarbeidsånd og en dugnadsånd som er misunnelsesverdig. En av våre største utfordringer blir å ta vare på fordelene ved å være små inn i en stor organisasjon som vi nå blir en del av. Utfordringer Det blir nå viktig at vi opprettholder en positiv dialog inn i fusjonsprosessen. En fusjon er et spørsmål om å gi og ta. Vi skal fokusere mest på det vi får. Det vil bli forandringer og veien vil bli til mens vi går. Vi tror fusjonen vil gi positive utslag for OSS og tar med oss dugnadsånden og samarbeidsviljen inn i det nye foretaket. Takk for en fremragende innsats i året som gikk! Ida Lise Salberg avdelingssjef pleiefaglig avdeling Inger Williams avdelingssjef medisinskfaglig avdeling Olav Prytz avdelingssjef administrativ avdeling 12

13

14 OSS HF skal i samvirke med helsetjenesten for øvrig bidra til å forbedre befolkningens helse og dermed livskvalitet. Styrets beretningoss HF Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF (OSS HF) ble etablert Sykehuset er en videreføring av tidligere Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus. Helse Midt-Norge RHF står som 100 % eier av foretaket som omfatter virksomheten. Eiendommen med påstående bygninger eies av Orkdal Sanitetsforening pr Helse Midt-Norge RHF har medio mars 2003 inngått avtale med Orkdal Sanitetsforening om kjøp av bygningene. Avtalen er ved avgivelse av styrets beretning ikke endelig godkjent i Helsedepartementet. Dette vil ventelig skje i løpet av Sykehusets virksomhet omfatter behandling innen kirurgi, ortopedi, føde, gynekologi og indremedisin: herunder støttefunksjoner som anestesi, intensiv/- KOVA, akuttmottak/amk-sentral, ulike poliklinikker, fysikalsk rehabilitering, laboratorium og røntgen. I tillegg kommer andre ikke medisinske funksjoner som bl.a. omfatter egen personalbarnehage. OSS HF skal i samvirke med helsetjenesten for øvrig bidra til å forbedre befolkningens helse og dermed livskvalitet. Fokusområder i 2002 har vært: ledelse effektivitet kvalitet økonomisk styring relasjonene til primærhelsetjenesten OSS HF er lokalsykehus for en rekke kommuner, herunder også legevaktsentral for 14 kommuner. Ytterligere seks kommuner vil komme med i ordningen i Legevaktsentralen dekker et befolkningsgrunnlag på ca innbyggere. Styret har i det første driftsåret bestått av: Ole Johan Lund - formann Lisa Ofstad - nestformann Per Holger Broch Solrun Sivertsen Astrid Storsve Bodil Kjelstad Ivar Hidle Odd Aune Unni Kristiansen Administrerende direktør Olav S. Illøkken har møtt fast i styremøtene. Ved etableringen av foretaket mottok styret i OSS HF et styringsdokument fra Helse Midt-Norge RHF. Dette var en videreføring av det regionale styringsdokumentet som gav hovedmålene for 2002: Ventelistene skulle reduseres med 30 %. Korridorpasientene skulle bort. Økonomisk kontroll var et krav. Styret har gjennom administrasjonen iverksatt en rekke tiltak for å nå disse målene. Ved utgangen av første driftsår kan styret rapportere om at kravene i styringsdokumentet i sin helhet ble oppfylt: Ventelistene er redusert med 46 % til 1020 ved utgangen av året. Ventetiden er redusert med 62 % til gjennomsnittlig 78 dager ved utgangen av året. Det har vært korridorpasienter i 2002 men trenden er positiv.

15 Økonomien er under kontroll, og det er etablerte gode rutiner og styringssystemer. Ved etableringen av OSS HF ble det på oppdrag av Helsedepartementet gjennomført en taksering av inventar, biler og medisinsk-teknisk utstyr. Taksering og verdifastsetting ble gjennomført av eksterne firmaer og er utført etter felles takseringsprinsipper som gjelder for hele landet. Inventar, utstyr, transportmidler og lignende ble verdsatt til virkelig verdi minus fratrekk for avskrivninger. Disse verdiene inngår i tingsinnskudd som danner åpningsbalansen. Den endelige verdien av tingsinnskudd er enda ikke fastsatt og i regnskapet presenteres foreløpige verdier. Dette medfører også at egenkapitalen som er bokført på grunnlag av tingsinnskudd er foreløpige. Det er gjennomført et pro et contra oppgjør med Sør-Trøndelag Fylkeskommune for verdier/fordringer som ble overtatt pr Redegjørelse for årsregnskap/økonomiske resultater i 2002 Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF fikk pr et overskudd på 5,961 mill kroner. Resultatet er 8,950 mill bedre enn budsjett, noe som skyldes flere forhold: Sykehuset nådde i 2002 de aktivitetsmål som var satt for antall sykehusopphold, dagkirurgiske behandlinger og DRG-poeng. Det har vært gjennomført meget streng kostnadskontroll. Kostnadsføringen av pensjonskostnader ble endret fra kontantføring til kostnadsføring etter Norsk Regnskapsstandard nr. 6. Vi har i 2002 mottatt direkte investeringstilskudd på 6,482 mill. kr. Dette er kr mindre enn det som er ført som avskrivninger. Dette beløpet dekker ikke fulle avskrivninger på inventar, medisinskteknisk utstyr, biler og annet. Det er ført avskrivninger på bygg med kr Driftsinntekter Driftsinntektene er 14,450 mill. kr større enn budsjettert. Gjør man fradrag for inntektsført investeringstilskudd på 6,482 mill. kr, er økningen på 7,968 mill. kr. Dette kan i sin helhet tilskrives økte behandlingsinntekter. Driftskostnader Disse er 6,157 mill. kr større enn budsjettert. Dette skyldes, for uten større forbruk av medisiner og engangsartikler ved behandling, også ekstra kostnader i forbindelse med etableringen av helseforetaket. Endringer i mva. regelverket, større kjøp av blodanalyser og avskrivninger av tap på fordringer mv. Avskrivningene representerer i sin helhet 6, 920 mill. kr ekstra. Det vises for øvrig til resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Investeringer Helse Midt-Norge RHF godkjente i 2002 et investeringsprogram på totalt 15 mill. kroner. Dette omfattet 20-sengsprosjektet, nytt kjøkken og undervisningsrommet. For å finansiere dette mottok OSS HF 10,7 mill. kr i investeringstilskudd og resterende pantelån finansiert hos Helse MidtNorge RHF. Av investeringstilskuddet er 6,920 mill. kr inntektsført og det resterende står i balansen oppført som gjeld til Helse Midt-Norge RHF. 15

16 16 Fortsatt drift Styrets beretning for driftsåret 2002 er gitt under forutsetning om videre drift og skal dekke kravene i regnskapsloven 3.3. Virksomhetens kapitalbase er ennå ikke avklart av Helsedepartementet. Størrelsen på tingsinnskuddet ved overføring av virksomheten fra Sør-Trøndelag fylkeskommune er ikke fastsatt. Foretakets egenkapital er således kun basert på den takst som ble gjennomført av inventar og medisinskteknisk utstyr med mer. Arbeidsmiljø Det er i 2002 satt spesielt fokus på arbeidsmiljø. Dette er bl.a. gjort ved at OSS HF har blitt en Inkluderende arbeidslivsbedrift. Dette skal spesielt hjelpe oss med å redusere sykefraværet, beholde eldre arbeidstakere lengre i arbeidslivet og får sykemeldte tidligere tilbake til arbeid. OSS HF har avtale med Orkla Bedriftshelsetjeneste. Sykefraværet var i 2002 på 6,4 %. Vi har ikke rapportert alvorlige fysiske skader eller ulykker i Det er imidlertid rapportert om flere episoder knyttet til blodsmitte- og stikkuhell. Det er ikke igangsatt særskilte tiltak for å fremme likestilling. Ytre miljø Sykehuset har etablert ordninger med forbrenning av risikoavfall ved St. Olavs hospital HF. Annet avfall behandles av det interkommunale avfallselskapet HAMOS. For øvrig driver sykehuset ikke med aktiviteter som negativt påvirker det ytre miljø. Framtidsutsikter Det er i løpet av året fattet vedtak om at selskapet pr skal fusjoneres med St. Olavs Hospital HF. Man har i 2002 igangsatt arbeidet med en sammenslåing av støtte og servicefunksjonene mellom St. Olavs Hospital HF, Psykisk Helsevern Sør-Trøndelag HF og OSS HF. Alle ansatte innen disse gruppene er pr ansatt i St. Olavs Hospital, men med arbeidssted OSS HF. Arbeidet med fusjonering av kjernevirksomheten vil ta til i Styret forutsetter at man også i framtiden vil drive sykehus i Orkdal. Sykehuset har en motivert stab, godt tilpasset bygningsmasse og er bra utstyrt. Hvilke spesifikke oppgaver sykehuset vil ha vil bli avgjort i løpet av Disponering av årsresultat Etter årsskiftet har det ikke oppstått forhold som vil være med på å påvirke det årsresultat som legges fram. OSS HF fikk et overskudd i 2002 på kr 6,952 mill. kr, og overfor foretaksmøtet foreslår styret at beløpet på kr 6,952 mill. kr overføres til annen egenkapital. Orkanger, 16. juni 2003 Ole Johan Lund Styrets Leder Lisa Ofstad Styrets nestleder Per Holger Broch Gunnar Ludvigsen Gunnar Konradsen Bodil Kjelstad Ivar Hidle Odd Aune Unni Kristiansen

17

18 18 Regnskap Resultatregnskap (i hele tusen) 2002 Noter Variable pasientinntekter ) Rammetilskudd ) Div andre salgsinntekter Sum salgsinntekter Vareforbruk ved pasientbehandling Lønnskostnader ) Avskrivninger varige driftsmidler ) Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter/-kostnader Finansinntekter Finanskostnader 7 Finansresultat Ordinært resultat før skatt Skatt Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Skattekostnad ekstraordinært SUM SKATT OG EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER/KOSTNADER ÅRSRESULTAT 6 952

19 Kontantstrømoppstilling etter den indirekte metoden 2002 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskriving anleggsmidler Endring i varelager 754 Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Effekt av valutakursendringer 0 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter 0 Endringer i andre tidsavgrensningsposter 958 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 0 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Innbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Innbetalt innvesteringstilskudd som ikker inntektsført Innbetalinger av egenkapital Tilbakebetaling av egenkapital Utbetaling av utbytte Innbetaling av aksjonærbidrag Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag 19 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekevivalentier ved periodens slutt

20 Balanse Eiendeler Noter 01/ /2002 Balanse Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter, lisenser etc Varige driftsmilder Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7) Driftsløsøsre, inventar, verktøy, kontormaskiner 7) Finansielle anleggsmidler Investeringer i annet foretak i samme konsern Lån til foretak i samme konsern Obligasjoner og andre fordringer Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Varer 5) Fordringer Kundefordringer eksternt 4) Kundefordringer internt 9) 482 Andre fordringer eksternt 319 Andre fordringer internt Investeringer Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Andre markedsbaserte fin. Instrumenter Andre finansielle instrumenter Bankinskudd kontanter og lignende Bankinnskudd konsernkontosystem Sum omløpsmidler Sum eiendeler

Helse Nord-Trøndelag HF. Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen)

Helse Nord-Trøndelag HF. Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen) Helse Nord-Trøndelag HF Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen) Note 2 Store enkelttransaksjoner Investeringstilskudd Basisbevilgning 93 538 Investering psyk (DPS Nærøy) 16 000 109 538 Investeringstilskuddet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer