Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning Regnskap Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning 13-16. Regnskap 17-26. 2 Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid..."

Transkript

1

2 Innhold Forord Forord Artikler OSS med nytt legevakt samarbeid Lærings- og mestringssenter Dugnadsåret 2002 Styrets beretning Styrets beretning Regnskap Resultatregnskap 19 Kontantstrømoppstilling Balanse Noter 26 Revisjonsberetning

3

4 F orord Omstilling og endring er ingen enkelt prosess for organisasjonen og enkeltindividet. Uansett har vi som utgangspunkt å ivareta enkeltindividets rettigheter gjennom de kjøreregler som gjelder i arbeidslivet. Imidlertid er det slik at enkelte må påregne endring av arbeidsoppgaver og også endret arbeidssted. Den store dugnaden Som den siste direktør ved OSS HF har jeg som ambisjon å videreføre sykehusets tradisjoner og struktur inn i fremtiden gjennom å synliggjøre det ufattelige slit og arbeid som ligger til grunn for OSS HF sin aktivitet gjennom flere generasjoner. Sanitetskvinnene er og blir unike i empirisk forstand. I tillegg har jeg som ambisjon å ivareta sykehusets funksjon inn i fremtiden hvor den faglige forankringen vil være basis for vårt arbeid. På dette grunnlag arbeider vi meget aktivt mot 1 1/2 linje tjenesten hvor brukerperspektivet står sentralt. 4 Vi har forpliktet oss til å levere resultater til eier. Etter min mening er lojaliteten til eier det aller viktigste i en leders hverdag. Derfor har vi i 2002 gjennomført omfattende programmer rettet mot omstilling og endring. Derfor er det enkelte individ i større eller mindre grad uavhengig av posisjon og rollespill involvert. Det at flest mulig involveres betyr at hele verdikjeden berøres. Bare på denne måten vil omstillingen bli en suksess også inn i fremtiden. Bare på denne måten vil vi kunne tilby et bedre sykehus og et bedre tilbud til våre pasienter og pårørende. Jeg merker meg at enkeltindivider føler usikkerhet og frustrasjon. Integrasjonsprosessen mot St. Olavs Hospital HF er krevende og vil helt sikkert by på både det ene og det andre. Dette må vi forsøke å utnytte positivt. Det er på mange måter en vinn vinn situasjon for begge sykehusene. Omstilling og endring er ingen enkelt prosess for organisasjonen og enkeltindividet. Uansett har vi som utgangspunkt å ivareta enkeltindividets rettigheter gjennom de kjøreregler som gjelder i arbeidslivet. Imidlertid er det slik at enkelte må påregne endring av arbeidsoppgaver og også endret arbeidssted. For OSS HF betyr ovenstående økt pasientbehandling og til dels store kostnadsreduksjoner. Dette styrer de overordnede målkravene slik som eiers krav til kortere ventetid, antall på venteliste, økonomistyring og mange andre delmål. Gjennom en ekstrem dugnad har de ansatte ved OSS HF bidratt til de helt ekstraordinære resultatene i Vi ønsker også å gi Helse Midt-Norge RHF ros for godt lederskap, organisasjonskunnskap og innovativ opptreden.vi er på alle måter på lag med deg for din helse. Olav S. Illøkken Administrerende direktør

5 5

6 I løpet av 2002 har ti kommuner inngått samarbeid om felles legevaktsentral med Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF. - Dette betyr mye både for OSS HF og for kommunene, sier administrerende direktør Olav S. Illøkken. OSS med nytt legevakt I løpet av 2002 har ti kommuner inngått samarbeid om felles legevaktsentral med Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF. Hitra, Frøya, Agdenes og Orkdal var med fra før, og siden februar i år har ti nye kommuner blitt med i samarbeidet. - Dette betyr mye både for OSS og for kommunene, sier administrerende direktør Olav S. Illøkken. 6 Rissa, Åfjord, Bjugn, Ørland, Skaun, Melhus, Midtre Gauldal, Meldal, Rindal, og Klæbu er de nye kommunene som har inngått samarbeidsavtale med Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF. I tillegg blir samarbeid Hemne, Snillfjord og Surnadal med etter ferien. Sykehuset er også i dialog med flere kommuner. I praksis betyr dette at alle som nå ønsker legevakt kommer til legevaktsentralen i Orkdal. Her sitter det personell som profesjonelt vurderer alle henvendelsene og gir den hjelp pasienten trenger. AMK-operatørene Kari Sundby og Synnøve Simenstad sier de merker den voldsomme økningen godt. - Alt har skjedd veldig raskt og stort sett har det gått greit, sier Sundby, som har jobbet som AMK-operatør i seks år. En av de største utfordringene er at det er mange leger å forholde seg til. Før var det fire leger, nå er det ti. Avdelingssykepleier Liv Ysland Sæther er imponert over sine ansatte og hvordan de har taklet den raske utviklingen. - Fra februar og til i dag har vi hatt en økning på 73 % på antallet personer vi betjener i nedslagsfeltet vårt, sier Sæther som synes det er en bragd å unngå og gjøre feil i et sånt tempo. Gamle vaner Samtidig som en slik endring gir generelt økt arbeidsmengde i legevaktsentralen, opplever de at folk trenger litt tid til å venne seg til den nye ordningen. - Vi fungerer til tider som et sentralbord, sier Simenstad. Folk ringer på dagtid med henvendelser som de i utgangspunktet skal kontakte sitt eget legekontor om i åpningstiden. Mange henvendelser som egentlig må sies å være 113 henvendelser kommer også via legevaktsentralen. I tillegg merker de at det har vært ulike terskler ute i kommunene i forhold til å få lege.

7 med 14 kommuner Noen kvier seg for å oppgi hvorfor de ringer og grunnen til at de ønsker legevakt, fordi de tidligere kunne snakke direkte med legen. - Vi forsøker å hjelpe så godt vi kan, og hvis de insisterer på å snakke med legen, så får de det, sier Simenstad. Det er klart det vil være en overgang, sier Ida Lise Salberg, avdelingssjef pleiefaglig avdeling. Hun har selv jobbet i legevaktsentralen og vet at det tar litt tid å endre folks vaner, men det går. Salberg sier hun er glad for at det nå er sikret arbeid i lang tid fremover, spesielt siden det mest sannsynlig går mot at tidligere oppgaver som 113 og ambulansekoordinering sentraliseres i Trondheim. Forslaget er nå ute på høring. - Et av målene med dette samarbeidet er å gjøre distriktlegenes arbeidsdag litt lettere, sier rådgiver Bjarne Vejle. Vejle reiste i fjor rundt i kommunene sammen med administrerende direktør Olav S. Illøkken og snakket varmt for legevaktsamarbeidet. - Vakthavende lege vil få færre ledd å forholde seg til og får redusert antallet henvendelser og utkallinger fordi pasienter og pårørende får råd og veiledning av kvalifisert personell ved LV-sentralen på sykehuset, sier Vejle. Fornøyd kommunelege Kommunelege i Ørland kommune, Atle Hestnes, er så langt svært fornøyd med den nye ordningen. Ørland kommune kom med i samarbeidet 17. mars i Det siles, sier han. Det som er legevakt tas med en gang og de som kan vente blir bedt om å ringe dagen etter. Det medfører færre utkall for ham. - Når det virkelig gjelder fungerer det også meget godt i forhold til ambulansebestilling osv., sier Hestnes som ser for seg at samarbeidet fremover bare vil bli bedre og bedre. Trygghet, kvalitet og tilgjengelighet Administrerende direktør Olav S. Illøkken sier det har vært en lang prosess som nå er i ferd med å rundes av med et særdeles vellykket resultat. - Det startet med et utvalg som skulle utrede mulighetene for et legevaktsamarbeid og felles akuttmottak for kommunene i nedslagsfeltet, sier Illøkken. Problemet var at partene så seg blinde på felles akuttmottak og kun fire kommuner endte opp med felles legevaktsentral. Orkdal, Agdenes, Hitra og Frøya. - Nå har vi bygd videre på legevaktsamarbeidet og tilført sykehuset en ny, stor oppgave i tiden som kommer, sier Illøkken fornøyd. - Vi har drevet med ren merkevarebygging. Målet er å sikre en tettere og bedre relasjon mellom 1. og 2. linjetjenesten. Det er jo tross alt pasienten som skal stå i fokus, sier han. På sin runde rundt i nedslagsfeltet opplevde de en lettelse både hos administrasjonen og 1. linjetjenesten i flere av kommunene. I tillegg kom flere kommuner på banen etter hvert. - Trygghet, kvalitet og tilgjengelighet, sier Illøkken. Når pasienten ringer vil han eller hun møte personalet ved legevaktsentralen som er faglig meget kompetente. Vi ønsker å yte best mulig service til publikum i vårt nedslagsfelt, sier han. 7

8 Lærings- og mestringssenteret ved OSS HF skal gi et læringstilbud til pasienter med kronisk sykdom og/eller stort informasjonsbehov. Sentret åpnet 17. mars Lærings- og mestrin 8 I den nye loven om spesialisthelsetjenesten slås det fast at opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusenes fire viktigste oppgaver. Med satsningen på Lærings- og Mestringssenteret (LMS) tas dette på alvor. Psykiatrien og ulike deler av somatikken knyttes sammen til fordel for brukerne. Gjennom veiledning, gruppesamtaler, praktiske øvelser og trening får deltakerne økt kunnskap om sin sykdom og bedre forutsetninger til å mestre hverdagen. Kurset fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling, egenmestring og hjelpemidler. Minst en brukerrepresentant har deltatt i planleggingen av tilbudet. - Vi ønsker å være et knutepunkt, sier Aino Indergård, fysioterapeut ved sentret. Mellom psykiatri og somatikk, mellom brukere og bruker-organisasjonene, mellom 1. og 2. linje-tjenesten osv. Vi skal være et sted hvor brukeren kan henvende seg for å få hjelp til å finne informasjon om sin situasjon, sier hun. Via tverrfaglig samarbeid knyttes fagretninger sammen for å gi et mest mulig helhetlig og godt tilbud til brukerne. Sykepleiere, fysioterapeuter, leger, repr. fra trygdekontoret, psykologer og ergoterapeuter er yrkesgruppene man i første omgang ser for seg kan være med å bidra. - Dette er et kjempetilbud til pasientene, sier Kristin Wolden og Anne-Lise Eidsvåg, begge kreftsykepleiere ved OSS. De ser umiddelbart behovet for knyttingen til psykiatrien som de har kommet litt i gang med allerede, og en ernæringsfysiolog. - Både når det gjelder brystkreft og andre typer kreft så sliter mange med spørsmål og fortvilelse i etterkant av en operasjon. I første omgang skal de gjennom operasjonen som ofte blir gjennomført så raskt at de ikke rekker å tenke. I etterkant kommer spørsmålene, men da har de ikke lenger den tette kontakten med oss. Kreftsykepleierne opplever at pasientene har et stort informasjonsbehov. - De opplever ofte kreft og kreftbehandling som ensartet, sier Wolden. De stusser over at en medpasient har fått en annen form for behandling for eksempel, og da er det svært viktig med informasjon, sier hun. Gir resultater Bakgrunnen for oppstart av LMS ved OSS HF er fysioterapeut Borghild Kr. Lomundals prosjekt i 2000 som viser at KOLS pasienter i kjølvannet av lærings- og treningstilbud opplever bedre livskvalitet og færre sykehusinnleggelser. Prosjektet førte til opprettelsen av lungemedisinsk dagpost som har videreført tilbudet. Det er også ønskelig å opprette et varig tilbud om fysisk aktivitet for de gruppene der dette er relevant. LMS er i startfasen og tilbudet skal utvikles etter hvert. Så langt gir sentret til bud om kurs til pasienter med hjerteproblemer, reumatiske lidelser, brystkreft, kreft i fordøyelsessystemet, diabetes, inkontinens, hofte-/kneproteser eller KOLS. Aker Sykehus har et Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom. På bakgrunn av resultater fra et forskningsprosjekt og noen års erfaring med drift av LMS, gir Aker Sykehus retningslinjer for lærings- og mestringssentre i hele landet. Vi jobber i tråd med disse retningslinjene, sier Indergård og oppsummerer dem i de tre hovedpunktene: brukermedvirkning, tverrfaglighet og tilgjengelighet.

9 gssenter ved OSS HF Brukerne er fornøyde Bård Olsø (53) fra Svorkmo i Orkdal kommune hadde en bypassoperasjon ved St. Elisabeth Hospital i januar, og skryter av kurset for hjerteopererte ved sentret. Den uka han lå på OSS HF etter operasjonen kom han i kontakt med fysikalsk avd. og fikk vite om hjertegruppa et tre dagers rehabiliteringskurs for pasienter med hjerteproblemer. Her går Olsø for å trene, få opp pulsen og ikke minst for å lære hvordan han skal trene. - Det er betryggende å få høre fra profesjonelle at det ikke er farlig å trene, sier Olsø. Tverrfagligheten sikrer ham gode råd om kosthold, og sentret har også knyttet til seg psykolog fra psykiatrisk poliklinikk i Orkdal. Olsø mener dette var til stor hjelp for å sette i gang praten i gruppa. - Vi fikk luftet det vi alle lurte på. Det ga flere av oss en a-ha opplevelse i forhold til egen sykdom og rehabilitering. Det var en hjertespesialist her den første dagen som kunne gi oppklarende svar på det pasientene lurte på. Olsø setter stor pris på tverrfagligheten, men tror at også pasientenes familie kan dras inn på et tidspunkt, kanskje på oppsummeringsmøtet. - Familien lurer også på mye, sier han, og det er viktig å berolige dem. Han synes dette er et viktig tilbud som må fortsette og tror at hverdagen kommer tidsnok for alle. Olsø satte pris på den uformelle rammen rundt det hele. - Litt kaffe og småprat hjalp det hele i gang, sier han og legger til at jeg må få med at Kjersti, fysioterapeuten som leder treningene, er helt fantastisk! En brukerpioner Gerd Asphjell har deltatt i Borghild Lomundals KOLSgruppe, helt siden oppstarten i Hun er en stolt pioner. Asphjell har Sorkiodose, kronisk betennelse i lungene, og har hatt det siden Hun har trimmet i alle år for seg selv, men organisert trim som går direkte på sykdommen er nytt for henne. - Her gjør vi alt riktig og lærer mye, sier Asphjell. Jan Vaage, lege på Fannrem legesenter og Asphjells primærlege, henviste henne hit til bassengtrening etter et opphold ved Granheim Lungesenter. Lungegruppa som Asphjell har deltatt i har vært med på å utvikle formelen for brukermedvirking i praksis. - Vi som er der nå har vært med hele tiden, sier Asphjell som setter stor pris på den sosiale siden ved treningen. - Litt er bedre enn ingenting, sier hun. Vi puffer, dytter hverandre fremover, til å yte enda litt mer. Hun synes det er svært hyggelig at andre kan dra nytte av det hennes gruppe har lagt grunnen for og føler seg ganske betydningsfull i så måte. Det gjør de alle. Når hun ikke er på trening så gjør hun mange av de samme øvelsene hjemme. - Trim holder infeksjonene borte, sier Asphjell. Det blir lenge mellom legebesøkene og i tillegg har hun antibiotika i beredskap og går til lungespesialist på St. Olav for oppfølging. Men treninga med gruppa og Borghild vil hun ikke være foruten. Avdelingssjef medisinskfaglig avdeling, Inger Williams, er meget fornøyd med arbeidet som gjøres ved Læringsog mestringssenteret. - Det er klart det er spennende med et prosjekt som drives fremover av så entusiastiske og engasjerte medarbeidere. Dette kommer tross alt pasientene til gode, sier Williams. - Vår viktigste jobb er jo å gi pasientene et tilbud som er godt både faglig og menneskelig. 9

10 Å bli knyttet opp mot et større fagmiljø vil gjøre sykehuset mindre sårbart og gi et bedre tilbud totalt til pasientene i Sør-Trøndelag. Dugnadsåret har vært preget av fusjonen og tanker om hvordan alt skal bli i fremtiden. De ansatte ved stabs-, støtte- og serviceavdelingene ble overført til nye St. Olavs Hospital HF , og resten følger etter Samtalene mellom de ulike avdelinger her og ved St. Olav har begynt og tonen er svært positiv. Vår dialog med St. Olav er god og vi opplever å bli tatt på alvor og blir hørt i prosessen. Sykehusledelsen ved St. Olav har signalisert at de har spennende tanker og vyer for OSS HF, og ønsker at det skal være et aktivt og pulserende sykehus i regionen et hektisk år Vi er svært stolte over å ha redusert ventelistene drastisk. Vi har hatt prosjekter gående i hele fjor innenfor bløtkirurgi, kardiologi og ortopedi, og det har gitt veldig gode resultater. Ventetiden har også gått drastisk ned, og dette er de ansattes fortjeneste. En stor vilje og evne til gjennomføring har vist seg på huset og vi er mektig imponerte over det som ble prestert i fjor. Vi investerte også i et nytt undervisningsrom i fjor, og det har betydd mye for fagutviklingen på huset. I tillegg har vi begynt en omfattende kursvirksomhet på EPJ og har også der hatt stor nytte av de nye undervisningsfasilitetene. Alle har virkelig stått på for å få alle gjennom på EPJ-kurs samtidig som driften har blitt holdt ved like. I året som har gått har vi rekruttert mange leger. Alt personell har sørget for at de nye har blitt tatt godt imot og fått en utmerket støtte og oppfølging i sin første tid her på OSS HF. Dette er viktig fordi vi vil at folk skal trives og ikke minst uhyre viktig for fremtidig rekruttering her ved OSS HF. At alt fungerer som det skal får vi stadig gode eksempler på. Nå gjenstår arbeidet med å bygge opp biblioteket så det kan bli et godt hjelpemiddel til fagutviklingen på huset. 1. desember skal OSS HF innføre PACS/-RIS, og med elektroniske røntgenbilder står vi overfor nok en spennende utfordring. Den nye legevaktsentralen krevde større og bedre fasiliteter og AMK-sentralen ble ombygd i De ansatte rapporterer om et nytt og bedre arbeidsmiljø etter ombyggingen. Kreftpoliklinikken flyttet inn i nye lokaliteter i mai 2002 og stortrives der. Her er det muligheter for en kapasitetsøkning og det vil bli tatt hensyn til når kreftpol. ved OSS HF integreres med

11 Avdeling for Kreft- og hudsykdommer ved St. Olavs Hospital HF. I tillegg til de nevnte prosjekter har også disse prosjektene fått stor oppmerksomhet i 2002: Elektronisk booking Kortere epikrisetid Samhandling med Rikstrygdeverket og bruk av utenlandsmilliarden Primærhelsetjenesten I 2002 ble samarbeidet med kommunehelsetjenesten videreført. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med kommunene og har nå et godt grunnlag å bygge videre på. Med innføringen av EPJ og utbyggingen av elektroniske samarbeidskanaler vil bli lettere å få til en god og fruktbar dialog med kommunene. Dette er et satsningsområde for OSS HF og i tråd med de styringskrav som Helse Midt-Norge RHF har satt for oss i Hva nå? Alt vil nå kvalitetssikres og samkjøres. Alle rutiner og retningslinjer for behandling skal gjennomgås og samordnes mellom St. Olav og OSS HF. Dette er en av de viktigste suksesskriteriene for en vellykket fusjon. Å bli knyttet opp mot et større fagmiljø vil gjøre sykehuset mindre sårbart og gi et bedre tilbud totalt til pasientene i Sør-Trøndelag. Når vi nå blir en integrert del i av et universitetssykehus, vil det helt klart virke positivt inn på rekrutteringen. Som universitetssykehus blir vi en mer attraktiv arbeidsplass. OSS HF er også et godt supplement til St. Olav når det gjelder praksisplasser for personer under utdanning. Et lite sykehus gir studentene bred erfaring i praksisperiodene. Hvilke oppgaver skal vi utføre? I den første tiden etter fusjonen vil vi antakelig ikke merke noen store endringer. Gradvis vil resultatene og prioriteringene bli tydeligere. Mange, både på huset og utenfor, spør seg om AMK-sentralens fremtid i det fusjonerte foretaket. I dag har den tre hovedoppgaver: 113 (nødtelefon), ambulansekoordinering og legevaktformidling. Et prehospitalt utvalg har nettopp lagt frem en rapport hvor det anbefales at antallet AMK-sentraler i regionen reduseres til én i hvert foretak, dvs. én i Sør-Trøndelag. Rapporten skal nå ut på høring og sjansen er stor for at forslaget går igjennom. Det betyr ikke at det ikke skal være aktivitet ved akuttmottaket ved OSS HF. Konsekvensene kan være at vi mister 113 og ambulansekoordinering, men takket være det grundige arbeidet som er gjort i 2002 og det store antallet kommuner (per i dag 14) som har gått med i legevaktsamarbeidet, vil det være stor aktivitet ved legevaktsentralen fremover. I tillegg vil vi som før behandle akutt syke mennesker her ved OSS HF. Som adm. dir. i nye St. Olavs Hospital HF, Roar Arntzen sier, så skal det være aktivitet både i 11

12 byen og i Orkdal. Det skal være én fødeavdeling, men det skal fødes barn både i Trondheim og i Orkdal, det skal tas røntgenbilder både i Trondheim og i Orkdal osv. Vi skal ikke glemme at også vi bringer med oss noe inn i denne fusjonen. Vi har en samarbeidsånd og en dugnadsånd som er misunnelsesverdig. En av våre største utfordringer blir å ta vare på fordelene ved å være små inn i en stor organisasjon som vi nå blir en del av. Utfordringer Det blir nå viktig at vi opprettholder en positiv dialog inn i fusjonsprosessen. En fusjon er et spørsmål om å gi og ta. Vi skal fokusere mest på det vi får. Det vil bli forandringer og veien vil bli til mens vi går. Vi tror fusjonen vil gi positive utslag for OSS og tar med oss dugnadsånden og samarbeidsviljen inn i det nye foretaket. Takk for en fremragende innsats i året som gikk! Ida Lise Salberg avdelingssjef pleiefaglig avdeling Inger Williams avdelingssjef medisinskfaglig avdeling Olav Prytz avdelingssjef administrativ avdeling 12

13

14 OSS HF skal i samvirke med helsetjenesten for øvrig bidra til å forbedre befolkningens helse og dermed livskvalitet. Styrets beretningoss HF Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF (OSS HF) ble etablert Sykehuset er en videreføring av tidligere Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus. Helse Midt-Norge RHF står som 100 % eier av foretaket som omfatter virksomheten. Eiendommen med påstående bygninger eies av Orkdal Sanitetsforening pr Helse Midt-Norge RHF har medio mars 2003 inngått avtale med Orkdal Sanitetsforening om kjøp av bygningene. Avtalen er ved avgivelse av styrets beretning ikke endelig godkjent i Helsedepartementet. Dette vil ventelig skje i løpet av Sykehusets virksomhet omfatter behandling innen kirurgi, ortopedi, føde, gynekologi og indremedisin: herunder støttefunksjoner som anestesi, intensiv/- KOVA, akuttmottak/amk-sentral, ulike poliklinikker, fysikalsk rehabilitering, laboratorium og røntgen. I tillegg kommer andre ikke medisinske funksjoner som bl.a. omfatter egen personalbarnehage. OSS HF skal i samvirke med helsetjenesten for øvrig bidra til å forbedre befolkningens helse og dermed livskvalitet. Fokusområder i 2002 har vært: ledelse effektivitet kvalitet økonomisk styring relasjonene til primærhelsetjenesten OSS HF er lokalsykehus for en rekke kommuner, herunder også legevaktsentral for 14 kommuner. Ytterligere seks kommuner vil komme med i ordningen i Legevaktsentralen dekker et befolkningsgrunnlag på ca innbyggere. Styret har i det første driftsåret bestått av: Ole Johan Lund - formann Lisa Ofstad - nestformann Per Holger Broch Solrun Sivertsen Astrid Storsve Bodil Kjelstad Ivar Hidle Odd Aune Unni Kristiansen Administrerende direktør Olav S. Illøkken har møtt fast i styremøtene. Ved etableringen av foretaket mottok styret i OSS HF et styringsdokument fra Helse Midt-Norge RHF. Dette var en videreføring av det regionale styringsdokumentet som gav hovedmålene for 2002: Ventelistene skulle reduseres med 30 %. Korridorpasientene skulle bort. Økonomisk kontroll var et krav. Styret har gjennom administrasjonen iverksatt en rekke tiltak for å nå disse målene. Ved utgangen av første driftsår kan styret rapportere om at kravene i styringsdokumentet i sin helhet ble oppfylt: Ventelistene er redusert med 46 % til 1020 ved utgangen av året. Ventetiden er redusert med 62 % til gjennomsnittlig 78 dager ved utgangen av året. Det har vært korridorpasienter i 2002 men trenden er positiv.

15 Økonomien er under kontroll, og det er etablerte gode rutiner og styringssystemer. Ved etableringen av OSS HF ble det på oppdrag av Helsedepartementet gjennomført en taksering av inventar, biler og medisinsk-teknisk utstyr. Taksering og verdifastsetting ble gjennomført av eksterne firmaer og er utført etter felles takseringsprinsipper som gjelder for hele landet. Inventar, utstyr, transportmidler og lignende ble verdsatt til virkelig verdi minus fratrekk for avskrivninger. Disse verdiene inngår i tingsinnskudd som danner åpningsbalansen. Den endelige verdien av tingsinnskudd er enda ikke fastsatt og i regnskapet presenteres foreløpige verdier. Dette medfører også at egenkapitalen som er bokført på grunnlag av tingsinnskudd er foreløpige. Det er gjennomført et pro et contra oppgjør med Sør-Trøndelag Fylkeskommune for verdier/fordringer som ble overtatt pr Redegjørelse for årsregnskap/økonomiske resultater i 2002 Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF fikk pr et overskudd på 5,961 mill kroner. Resultatet er 8,950 mill bedre enn budsjett, noe som skyldes flere forhold: Sykehuset nådde i 2002 de aktivitetsmål som var satt for antall sykehusopphold, dagkirurgiske behandlinger og DRG-poeng. Det har vært gjennomført meget streng kostnadskontroll. Kostnadsføringen av pensjonskostnader ble endret fra kontantføring til kostnadsføring etter Norsk Regnskapsstandard nr. 6. Vi har i 2002 mottatt direkte investeringstilskudd på 6,482 mill. kr. Dette er kr mindre enn det som er ført som avskrivninger. Dette beløpet dekker ikke fulle avskrivninger på inventar, medisinskteknisk utstyr, biler og annet. Det er ført avskrivninger på bygg med kr Driftsinntekter Driftsinntektene er 14,450 mill. kr større enn budsjettert. Gjør man fradrag for inntektsført investeringstilskudd på 6,482 mill. kr, er økningen på 7,968 mill. kr. Dette kan i sin helhet tilskrives økte behandlingsinntekter. Driftskostnader Disse er 6,157 mill. kr større enn budsjettert. Dette skyldes, for uten større forbruk av medisiner og engangsartikler ved behandling, også ekstra kostnader i forbindelse med etableringen av helseforetaket. Endringer i mva. regelverket, større kjøp av blodanalyser og avskrivninger av tap på fordringer mv. Avskrivningene representerer i sin helhet 6, 920 mill. kr ekstra. Det vises for øvrig til resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Investeringer Helse Midt-Norge RHF godkjente i 2002 et investeringsprogram på totalt 15 mill. kroner. Dette omfattet 20-sengsprosjektet, nytt kjøkken og undervisningsrommet. For å finansiere dette mottok OSS HF 10,7 mill. kr i investeringstilskudd og resterende pantelån finansiert hos Helse MidtNorge RHF. Av investeringstilskuddet er 6,920 mill. kr inntektsført og det resterende står i balansen oppført som gjeld til Helse Midt-Norge RHF. 15

16 16 Fortsatt drift Styrets beretning for driftsåret 2002 er gitt under forutsetning om videre drift og skal dekke kravene i regnskapsloven 3.3. Virksomhetens kapitalbase er ennå ikke avklart av Helsedepartementet. Størrelsen på tingsinnskuddet ved overføring av virksomheten fra Sør-Trøndelag fylkeskommune er ikke fastsatt. Foretakets egenkapital er således kun basert på den takst som ble gjennomført av inventar og medisinskteknisk utstyr med mer. Arbeidsmiljø Det er i 2002 satt spesielt fokus på arbeidsmiljø. Dette er bl.a. gjort ved at OSS HF har blitt en Inkluderende arbeidslivsbedrift. Dette skal spesielt hjelpe oss med å redusere sykefraværet, beholde eldre arbeidstakere lengre i arbeidslivet og får sykemeldte tidligere tilbake til arbeid. OSS HF har avtale med Orkla Bedriftshelsetjeneste. Sykefraværet var i 2002 på 6,4 %. Vi har ikke rapportert alvorlige fysiske skader eller ulykker i Det er imidlertid rapportert om flere episoder knyttet til blodsmitte- og stikkuhell. Det er ikke igangsatt særskilte tiltak for å fremme likestilling. Ytre miljø Sykehuset har etablert ordninger med forbrenning av risikoavfall ved St. Olavs hospital HF. Annet avfall behandles av det interkommunale avfallselskapet HAMOS. For øvrig driver sykehuset ikke med aktiviteter som negativt påvirker det ytre miljø. Framtidsutsikter Det er i løpet av året fattet vedtak om at selskapet pr skal fusjoneres med St. Olavs Hospital HF. Man har i 2002 igangsatt arbeidet med en sammenslåing av støtte og servicefunksjonene mellom St. Olavs Hospital HF, Psykisk Helsevern Sør-Trøndelag HF og OSS HF. Alle ansatte innen disse gruppene er pr ansatt i St. Olavs Hospital, men med arbeidssted OSS HF. Arbeidet med fusjonering av kjernevirksomheten vil ta til i Styret forutsetter at man også i framtiden vil drive sykehus i Orkdal. Sykehuset har en motivert stab, godt tilpasset bygningsmasse og er bra utstyrt. Hvilke spesifikke oppgaver sykehuset vil ha vil bli avgjort i løpet av Disponering av årsresultat Etter årsskiftet har det ikke oppstått forhold som vil være med på å påvirke det årsresultat som legges fram. OSS HF fikk et overskudd i 2002 på kr 6,952 mill. kr, og overfor foretaksmøtet foreslår styret at beløpet på kr 6,952 mill. kr overføres til annen egenkapital. Orkanger, 16. juni 2003 Ole Johan Lund Styrets Leder Lisa Ofstad Styrets nestleder Per Holger Broch Gunnar Ludvigsen Gunnar Konradsen Bodil Kjelstad Ivar Hidle Odd Aune Unni Kristiansen

17

18 18 Regnskap Resultatregnskap (i hele tusen) 2002 Noter Variable pasientinntekter ) Rammetilskudd ) Div andre salgsinntekter Sum salgsinntekter Vareforbruk ved pasientbehandling Lønnskostnader ) Avskrivninger varige driftsmidler ) Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter/-kostnader Finansinntekter Finanskostnader 7 Finansresultat Ordinært resultat før skatt Skatt Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Skattekostnad ekstraordinært SUM SKATT OG EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER/KOSTNADER ÅRSRESULTAT 6 952

19 Kontantstrømoppstilling etter den indirekte metoden 2002 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskriving anleggsmidler Endring i varelager 754 Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Effekt av valutakursendringer 0 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter 0 Endringer i andre tidsavgrensningsposter 958 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 0 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Innbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Innbetalt innvesteringstilskudd som ikker inntektsført Innbetalinger av egenkapital Tilbakebetaling av egenkapital Utbetaling av utbytte Innbetaling av aksjonærbidrag Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag 19 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekevivalentier ved periodens slutt

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2007 07 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F 2002 årsberetning S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F side 3: en kreativitet som lindrer side 4: styrets årsberetning side 8: resultatregnskap side 22: sentrale produksjonstall side 26: side 40: side

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Årsregnskap 28 1.1.28-31.12.28 Innhold: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 28 - Helse Nord-Trøndelag HF (Beløp i hele 1.) RESULTATREGNSKAP Note nr 28

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 2 355 013 2 771 036 Aktivitetsbasert inntekt 2 1 477 387 1 180 871 Annen driftsinntekt 2, 8 164 306 144 581 Sum

Detaljer

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god r egnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49 Årsrapport 03 Innhold Adm.direktør har ordet 4 Avinors lufthavner 5 Årsberetning 7 Hovedtall for konsernet 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 19 Revisjonsberetning 31 Sikker

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer