AS Backe Årsrapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AS Backe Årsrapport 2012"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 AS backe og backegruppen En høy pris Store og komplekse prosjekter kontrahert i et svakt marked har kostet oss dyrt. Men en sterk posisjon i et voksende marked skal bringe oss tilbake. Nøkkeltall, (millioner kr/prosent) Omsetning og resultat Driftsinntekter Driftsresultat -89,3 34,0 47,8 85,1 96,0 Resultat før skattekostnad -81,6 33,3 93,6 101,1 95,4 Årsresultat -46,4 31,6 75,3 76,9 65,5 Lønnsomhet Resultat i % av driftsinntekter -2,8 % 1,2 % 4,0 % 5,1 % 4,4 % Egenkapitalrentabilitet -10,2 % 6,5 % 16,6 % 18,9 % 17,9 % Balanse og likviditet Totalkapital Egenkapital 413,1 500,2 478,0 430,7 383,7 Egenkapitalandel i % 28 % 33 % 34 % 37 % 37 % Likviditet pr. 31. desember Personal Antall ansatte pr Sykefravær samtlige ansatte 5,99 % 5,93 % 6,28 % 6,70 % 6,99 % H - verdi var et krevende år for, særlig for vår entreprenørvirksomhet. Hele 8 av våre 12 entreprenørselskaper har gått med underskudd, og bidratt til at s resultat er det svakeste på 18 år. Årsaken er langt på vei å finne i fire større prosjekter som ble kontrahert i et svakt marked med sterk konkurranse. Kalkylene var for optimistiske og produksjonsplanleggingen for dårlig. I dag har flere av selskapene fått ny ledelse, og våre rutiner rundt valg av prosjekter, kalkulering, produksjonsplanlegging og oppfølging er revidert. har alltid hatt høye krav til soliditet og likviditet, noe som har gjort oss i stand til å møte fjorårets tap på en forsvarlig måte. En ledende aktør. Våre øvrige forretningsområder kan vise til gode resultater for Prosjektutvikling, Eiendomsforvaltning og Maskinutleie har alle levert gode tall, på historisk høye nivåer. For tredje Konsernsjef Eirik Gjelsvik gang ble Backe Prosjekt AS kåret til den aktøren i bransjen med de mest tilfredse bolig kundene. Kundene er fornøyd med produktene vi leverer, kvaliteten disse har og oppfølgingen de får, og utmerkelsen viser at de svake økonomiske resultatene ikke har preget de faglige. Backe Prosjekt vant i fjor i tillegg to nye OPS-prosjekter og er blitt en av landets ledende aktører innen OPS. Den gode etterspørselen i boligmarkedet og et økende antall offentlige byggeprosjekter gir gode fremtidsutsikter. BAS Maskinutleie har hatt en svært god utvikling de siste årene med en årlig omsetningsvekst på 15 % og økt resultatmargin. Selskapet tar sin del av markedsveksten, og BAS sin omsetningsandel fra eksterne kunder er økende. Vi investerer relativt tungt i nytt utstyr for å gjøre sel skapet til en betydelig aktør i markedet. Med vårt nye selskap Forny AS har vi etablert oss innenfor ROT-markedet. Dette markedet utgjør ca 50% av det totale byggmarkedet, og har i våre øyne behov for en spesialisert aktør som Forny. Posisjonert for vekst og økt lønnsomhet. har de siste årene utvidet sitt markedsområde til Sandnes, Bergen og Trondheim og har i dag fått et fotfeste i det mest av Sør-Norge. Disse områdene er, ved siden av Oslo regionen, de største vekstområdene i landet, og det at vi i dag har en god posisjon her sikrer oss en del av veksten. Enda viktigere enn videre vekst er imidlertid den planen som er lagt for å forbedre lønnsomheten i entreprenørvirksomheten og sikre oss at 2012 ikke gjentas. har alltid vært en av de mest lønnsomme aktørene i byggenæringen, og det skal vi igjen bli. Forhåpentligvis allerede i Eirik Gjelsvik Konsernsjef «Kundene er fornøyd med produktene vi leverer, kvaliteten disse har og oppfølgingen de får, og utmerkelsen viser at de svake økonomiske resultatene ikke har preget de faglige.» 2

3 om backegruppen Dette er er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Dette har bidratt til å bygge s omdømme, og styrket vår konkurransekraft i våre fire virksomhetsområder: entreprenør, maskinutleie, prosjektutvikling og eiendom. s entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding, som ved utgangen av året omfattet 12 entrepre nørselskaper, et murmesterfirma og et maskin utleieselskap. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksom heten. s entreprenørvirk somhet har tradisjonelt fokusert på Østlandsområdet. I 2008 utvidet Backe- Gruppen virksomheten til Sør-Vestlandet ved etablering av Backe Bygg i Sandnes utenfor Stavanger. Konsernet har gjennom oppkjøp nå også virksomheter i Bergen og Trondheim. I 2012 ble Forny etablert i Oslo og er s nysatsing på miljøriktig renovering og ombygging. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksom heten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings- og samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Tilhørigheten til gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. Kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling tilbys gjennom BackeSkolen, og vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten. Backe Prosjekt driver aktivt som bygg herre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egen skaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å ferdig stille boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette Backe- Gruppen til en av de største bolig byggerne i Norge. Backe Eiendom er s eiendoms investeringsselskap med et langsiktig investeringsperspektiv. Selskapet driver utleie av fritidsboliger, boliger, lagerbygg og skolebygg. s historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsernsjef i. Sven christian Ulvatne er administrerende direktør i Backe Entreprenør Holding, mens Backe prosjekt og Backe Eiendom ledes av henholdsvis Bjørn Tore Hagness og Eirik Strand. Tilhørigheten til gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. 4

4 AS backe og backegruppen Backes fire virksomhetsområder Entreprenør, Prosjektutvikling, Eiendom og Maskinutleie utgjør de fire grunnpilarene i. Med entreprenørvirksomhet og prosjektutvikling under samme tak går informasjonsflyten raskere og byggeprosessen smidigere. Prosjektutviklingsmiljøet er sikret rasjonelle løsninger, god fremdrift og kvalitet, som følge av felles erfaringsbank og godt internt samarbeid. 1 2 Bjørn Tore Hagness, Daglig leder, Backe Prosjekt AS Entreprenør s 12 selvstendige entreprenørselskaper utvikler og bygger næringsbygg og boliger for offentlig og privat sektor. I tillegg til nybygg er rehabilitering og byggfornyelse en viktig del av selskapenes virksomhet. Alle selskapene har sterk tilknytning til sine lokale markeder, men sam arbeider også tett med sine søsterbedrifter i andre markedsområder. Selskapene dekker geografisk det vesentligste av østlandsregionen, Stavanger, Trondheim og Bergensregionen. Sven Christian Ulvatne, Adm. dir., Backe Entreprenør Holding Prosjektutvikling Backe Prosjekt AS er et prosjektutviklingsselskap som driver som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi. Selskapet dekker fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland og har kontorer i henholdsvis Skien, Bærum og på Hamar. Backe Prosjekt benytter anerkjente arkitekter og andre tekniske rådgivere. Produksjonskompetanse og kapasitet hentes i stor grad fra entreprenørselskapene i. For salg og markedsføring engasjerer Backe Prosjekt eiendomsmeglere med god lokalkunnskap. 3 Eiendom Backe Eiendom Invest AS er et eiendoms investeringsselskap. Selskapets forretningsidé er å investere i eiendom med et langsiktig perspektiv. Eirik Strand, Daglig leder, Backe Eiendom Invest AS 4 Maskinutleie BAS Maskinutleie tilbyr utleie av maskiner og utstyr til prosjekter innen bygg og anlegg. Selskapet kan tilby et bredt spekter av maskiner og utstyr fra kjente leverandører. Utvalget av maskiner og utstyr passer til større og mindre byggeprosjekter. Selskapet har egne håndverkere som utfører fagarbeid relatert til rigging av brakker, provisoriske strømanlegg og anlegg for byggvarme. BAS Maskinutleie er lokalisert fem steder på Østlandet (Hof, Grålum, Lindeberg, Gjøvik og Elverum). Selskapet har en organisering som gjør det mulig å tilby god service til svært konkurransedyktige priser. Jan Aasekjær, Daglig leder i BAS Maskinutleie 6

5 AS backe og backegruppen høydepunkter 2012 Hva skjedde i 2012? Det kan du lese om her, og på de neste elleve sidene! Bøhmer Entreprenør AS Berja Berja senter utvides og ombygges av Bøhmer Entreprenør AS. Prosjektet gir 1000 nye kvadratmeter med butikker og kontorplass, og på toppen av dette bygges 27 moderne leilighetene over fem etasjer. Leilighetene er på mellom 50 og 108 kvadratmeter. Under bakken bygges 25 parkeringsplasser med innkjøring via dagens parkeringsplasser. Bøhmer Entreprenør AS er i gang med siste byggetrinn. Fundamenteringen er ferdig, og støping av vegger har begynt. Selv om Bøhmer har bygget lignende bygg før, skiller dette seg litt ut fra andre prosjekter. - Vi jobber under krevende forhold, omringet av jernbane, bussholdeplass, bilvei og kjøpesenter, sier prosjektleder Hans Fosshagen i Bøhmer. Berja har en kostnadsramme på 53 mill kr og ferdigstilles februar AS Ing. Gunnar M. Backe Würth På Gjelleråsen i Nittedal har AS Ing. Gunnar M. Backe gjennomført en omfattende utvidelse av Würth Norges hovedkontor. Prosjektet besto av 2620 kvm nytt areal og 940 kvm ombygging av eksisterende. GMB har bygget en tredje etasje på toppen av eksisterende bygg, utvidet kantinen, og bygget et nytt kompetansesenter for opplæring og produktutstillinger. I tillegg omfattet prosjektet utvidelse av et kunstgalleri. Galleriet ble bygget av GMB i Utvidelsen ble gjort både i øst- og vestenden slik at utstillingsarealet nå er doblet, forteller prosjektleder Katarzyna Baszak i GMB. Eieren av Würth, Reinhold Würth, er en stor kunstsamler og eier blant annet en stor Picasso-samling. I tilknytning til mange av sine hovedkontorer rundt om i verden har han gallerier med bilder fra sin egen kunstsamling. Utstillingene rullerer mellom de forskjellige Würth-galleriene, og galleriet i Norge er veldig populært, forteller Baszak. Prosjektet ble ferdigstilt i september

6 AS backe og backegruppen høydepunkter 2012 Aasen Bygg AS Grillstad Park Grillstad Park er et nytt boligprosjekt på 3700 kvm på Ranheim i Trondhem, bestående av både eneboliger, rekkehus og leiligheter. Til sommeren fullfører Aasen Bygg de to siste av i alt seks blokker. Disse får til sammen 49 moderne leiligheter. Prosjektet har en kontraktsum på 74,5 mill kr. Aasen Bygg overtok prosjektet etter at den forrige entreprenøren, Teknobygg Entreprenør, gikk konkurs i fjor. Det er utfordrende å ta over et prosjekt på grunn av konkurs. Men i det store og hele har dette gått veldig bra, sier prosjektleder Lars Finserås. Råbygget på den ene blokka var ferdig da vi startet, og cirka 70 prosent av den andre blokka. Nå skal vi fullføre prosjektet slik at beboerne kan flytte inn i fellesferien, sier Finserås. Pål Kværneng er ansatt som tømrer i Martin M. Bakken AS og utfører gipsmontasje i Hamar kulturhus. Martin M. Bakken AS Hamar Kulturhus Hamar kulturhus er et nybygg på kvm med blant annet konsert- og teatersal med 450 sitteplasser i et skyveamfi, nye biblioteklokaler, to nye kinosaler, ungdomshus, utstillingslokaler og konferansesal. Kontraktssummen er på 240 mill kr. Kulturhuset får mye synlig betong, noe som har stilt høye krav til arbeiderne i Martin M. Bakken. Det har vært enormt utfordrende å jobbe med betongarbeidet. Med såpass mye synlig betong kan ingen feil skjules med sparkling og maling, sier prosjektleder Kjersti Wold i Martin. M. Bakken. De 55 personene som jobber på prosjektet har vært nødt til å jobbe skjerpet og svært nøyaktig hele tiden. Det er et krevende prosjekt og stort til å være på innlandet. I tillegg stilles det strenge krav, spesielt fra den danske arkitekten Vandkunsten som har tegnet bygget, sier Wold. Hamar kulturhus ferdigstilles i oktober

7 AS backe og backegruppen høydepunkter 2012 Backe Bygg AS Sola Strandhotell byggetrinn 2 Sola Strandhotell byggetrinn II omfattet en ny fløy på tre etasjer, med konferanseog grupperom, festsal, garderober og personalrom i første etasje - og 56 nye hotellrom og en spa-avdeling i andre og tredje etasje. - Spa-avdelingen lå i tredje etasje, og innredningen i denne, slik som installasjonen av steambad og basseng, var kontrahert av byggherren direkte. Backe Bygg hadde bare et koordinerende ansvar, noe som gjorde at vi måtte forholde oss til to utenlandske underleverandører med en litt annen måte å jobbe på, forteller anleggsleder Terje Husebø. I tillegg ble prosjektet utvidet like etter byggestart. - Da planleggingen av interiøret begynte og byggherren fikk se 3D-tegninger av festsalen, opplevde man at takhøyden jobbet litt mot den ønskede stemningen av storhet, og det ble besluttet å øke takhøyden med en halv meter. Dette krevde nye løsninger for røropplegg og ventilasjon og en ny søknadsrunde hos kommunen, men hindret oss ikke i å levere prosjektet to måneder tidligere enn planlagt, forteller Husebø. BAS Maskinutleie AS Bygger stein på stein Siden han i 2008 var med på å etablere BAS Maskinutleie har omsetningen økt fra 39 millioner til 127 millioner kroner. Administrerende direktør Jan Aasekjær er opptatt av vekst, men enda mer av å bygge stein på stein. Det ligger i kortene at vi vil spre oss. Vi har sagt at vi skal bruke minst ett år til før vi gjør det, slik at vi blir skikkelige gode der vi er. Det er litt annerledes å være i Stavanger, Trondheim og Bergen, enn Hof og Grålum, sier Aasekjær. Selv om er den viktigste kunden, har BAS Maskinutleie også mange eksterne kunder. I fjor kom 52 av 127 millioner kroner fra selskaper utenfor. Det er blant mellomstore entreprenører og byggmestere den eksterne kundemassen ligger. Gjennom å ha mange og ikke så store kunder opprettholder vi høyest mulig utnyttelsesgrad på utstyret vårt, sier han. Samarbeidet med gir selskapet mer enn oppdrag og omsetning. Vi lærer mye. Erfaringene tar vi med oss til kunder utenfor, forteller Aasekjær. Våle Bygg AS Narverød Park Narverød Park er et boligbygg på totalt 7100 kvm fordelt på tre bygg med i alt 51 leiligheter, samt en stor parkeringskjeller. Oppturen i markedet forut for igangsettelsen, gjorde at Våle Bygg ikke fikk én totalleverandør av prefabrikater. Hulldekke måtte kjøpes ett sted, stål et annet og trapper et tredje sted. Det bød på utfordringer for grensesnittene mellom de ulike fagene, og dermed også hvor ansvaret skulle ligge. Vi kom i land, leverte godt innenfor tiden med få feil og mangler, forteller prosjektleder Rolf Christian Glenne. Kjøperne av leilighetene har gitt Narverød Park rekordhøyt score i en kundeundersøkelse. Kjøperne ble spurt om alt fra innredningsvalg til informasjonsflyt. Gjennomsnittlig kundetilfredshet i bransjen er 67 av 100 poeng, mens Narverød Park fikk en snittscore på hele 81 poeng. Det er den høyeste totalscoren et prosjekt i noen gang har oppnådd. Det er spesielt hyggelig at kjøperne har opplevd Backe Prosjekt som en svært pålitelig aktør, og at de vil omtale oss positivt til andre. Resultatet er svært motiverende og sier mye om innsatsen og gjennomføringen til hovedentreprenøren, Våle Bygg. Vi skal bruke funnene i undersøkelsen til forhåpentligvis å heve oss enda et hakk, sier prosjektleder Dag Tore Hylland i Backe Prosjekt. Narverød Park ble ferdigstilt i februar

8 AS backe og backegruppen høydepunkter 2012 Arkivbygget i Kongsberg blir på kvadratmeter, med strenge klimakrav. Backe Prosjekt AS Seier i to OPS-konkurranser Backe Prosjekt vant to OPS-konkurranser i fjor. Det første prosjektet er et nytt arkivbygg for IKA Kongsberg IKS som skal bygges av Bøhmer Entreprenør. Det andre er en ny ungdomsskole for Oslo kommune, som bygges av Agathon Borgen. Allerede i januar startet byggingen av arkivbygget i Kongsberg. Bygget består av to deler - en arkivdel og en administrasjonsdel med kontorer og møterom. Totalt skal 3750 kvm bygges innenfor en kontraktssum på 55 mill kr. - Det mest krevende med dette bygget er de strenge klimakravene til arkivdelen, forteller prosjektleder Eirik Strand i Backe Prosjekt. På Furuset skal det bygges en helt ny 6-parallell ungdomsskole kvm med klasserom, gymsaler med garderober, administrasjonsdel, bibliotek og spesialrom for blant annet naturfag og mat og helse. Kontraktsummen er 160 mill kr. - Det blir stadig tøffere krav til energibruk og prosjektet utvikles i samarbeid Den nye ungdomsskolen på Furuset er klar til skolestart i med Futurebuilt. Vi vil ta med oss mye av det vi gjorde i arbeidet med Asak skole på Skedsmo når vi skal bygge nye Gran ungdomsskole, forteller Strand. Backe Prosjekt AS Jessheim Park Jessheim Park er en helt ny bydel på tidligere Jessheim Stadion. Prosjektet omfatter boliger på til sammen kvm, samt kvm næringseiendom. Prosjektleder Roger Marthinussen i Backe Prosjekt forteller om en lang og kronglete vei. Jessheim Park illustrerer mange av utfordringene vi møter i Backe Prosjekt. Partene blir enige om en avtale. Så endres kartet, og man må ha dialogrunder med partene for å finne en ny løsning - før kartet kanskje endres igjen. Man jobber målrettet, samtidig som man må tåle uforutsette hendelser, sier han. Arbeidsformen er økonomisk krev ende. Det bindes mye kapital tidlig i prosjektet og blant annet arkitekter og konsulenter sørger for at taksameteret går. Backe Prosjekt tilbyr ofte eksterne investorer å kjøpe seg inn på eiersiden fordi prosjektutvikling er kapitalkrevende. I Jessheim Park eier Backe Prosjekt 40 prosent av prosjektet, mens tre andre selskaper eier de øvrige 60 prosentene. Vi får kostnadsoptimale løsninger og det letter prosessen å samarbeide med aktør som er «under samme tak», noe som også er tilfellet på Jessheim Park. Her har Agathon Borgen AS totalentreprisen. Det har vært et godt samarbeid helt fra starten av. Jessheim Park har en prosjektkostnad på mill kr og ferdigstilles Jessheim Park ligger midt i smørøyet, med gangavstand til Jessheim sentrum og et steinkast unna attraktive friområder. 14

9 AS backe og backegruppen høydepunkter 2012 Backer Entreprenør AS Engesund Fiskeoppdrett På oppdrag fra Engesund Fiskeoppdrett AS bygger Backer Entreprenør AS en betongflåte på totalt 1360 kvm med fiskeoppdrettsanlegg og konferansesenter. Lokalene inneholder blant annet storkjøkken, visningshall, møtelokaler og vinterhage. - Dette skal være en visningsflåte for Engesund Fiskeoppdrett. Derfor skal den inneholde et informasjonssenter som publikum kan besøke. Det gjør jobben litt spesiell, det er noe annet enn å bygge en vanlig flåte, forteller prosjektleder Tore Sæterstøl i Backer. Backer produserer havbruksflåter i betong og flytekaier under navnet «Sjøsterk». - Sjøsterk har bred kompetanse på flytekonstruksjoner og bølgedempere. Vi har bygd mange flåter tidligere, men dette er første gang vi bygger en visningsflåte av denne typen, forteller Sæterstøl. Prosjektet har en kontraktssum på 10,2 mill kr. Agathon Borgen AS Råholdtgården Råholtgården er et bolig- og næringsbygg på 5100 kvm. prosjektet omfatter 28 leiligheter i andre og tredje etasje, samt butikker i første etasje. Hver leilighet får to innendørs parkeringsplasser. Agathon Borgen har startet utgravingen av tomten, forskalling og støpning av fundamenter. Råholtgården ligger i umiddelbar nærhet til marka, nærsenter og rekreasjonsområder. Og bare 46 minutter med tog til Oslo sentrum. Det er generelt stor interesse for boliger rundt Gardermoen, noe det allerede er blitt for disse også, sier prosjektleder Kjell Finøen. Leilighetene blir topp moderne og beboerne kan glede seg til å nyte varme sommerkvelder på en felles takterrasse - eller på sin egen balkong. I tillegg har det blitt lagt opp til et bra utvalg av tilvalg som hver av beboerne kan velge seg, sier Finøen. Råholtgården ferdigstilles januar AS Miljøbygg Kallerud Handelspark Kallerud Handelspark er et næringsbygg på rundt kvadratmeter hovedsakelig over to plan, med parkering på deler av taket. Prosjektet ble ferdigstilt i september 2012, og er AS Miljøbyggs største etter åpen bok prinsippet. Kallerud Handelspark er et rekordstort prosjekt, målt både i kvadratmeter og i kroner. Da jeg først så omfanget, ble jeg selvsagt litt nervøs, men mest nysgjerrig. Byggherren ønsket overlevering i god tid før julehandelen startet, og vi måtte starte prosjektering før det forelå en rammetillatelse, forteller Prosjektleder Tor Harald Pedersen i Miljøbygg. Kommunen mente at byggets flater var for store og monotone, og krevde endringer i fasadene. Sammen med arkitekten fant AS Miljøbygg løsningen. Ved å snu de klassiske sandwichelementene og gi dem varierende gråtoner ble det skapt et strekkodeliknende spill i fasaden som refererer til byggets funksjon og bryter opp monotonien. I tillegg ble inngangspartiet kledd i et gjennomskinnelig materiale som både slipper byggets lys ut, og dagslyset inn, forteller Pedersen. 16

10 AS backe og backegruppen høydepunkter 2012 AS backe Backe Østfold AS St. Hansfjellet Borettslag St. Hansfjellet Borettslag omfatter rehabilitering av fire boligblokker og seks rekkehus. 102 leiligheter fått nye vinduer, tykkere vegger og nytt balkongrekkverk. Dette er det største prosjektet serviceavdelingen vår har gjennomført. Det har vært spennende og moro. Mest fordi det har gått veldig bra, sier anleggsleder Kenneth Larsen i Backe Østfold. Veggene på de fire blokkene har blitt ti centimeter tykkere og alle balkongene har fått rekkverk i aluminium og glass. De seks rekkehusene i borettslaget har fått tilleggsisolerte yttervegger. Larsen mener god planlegging, godt samarbeid med vindusprodusenten NorDan, flinke og effektive håndverkere og behjelpelige beboere har vært avgjørende for at prosessen har gått smertefritt. Selve jobben var ikke avansert. Men da over hundre boenheter skulle involveres var det viktig at jobben ble gjort effektivt, og at framdriftsplanen ble fulgt hele veien, sier Larsen. Prosjektet ble fullført i slutten av september. Som takk for samarbeidet inviterte Backe Østfold naboer og arbeidere til grillfest i borettslaget. Stein Olav Askerød (f.v.), Kenneth Larsen og Geir Iversen ved Backe Østfold er godt fornøyd med jobben de har gjort for St. Hansfjellet borettslag. Foto: Backe Østfold Forny AS Skal erobre markedet Forny AS skal gjøre til markedsleder innenfor miljøriktig fornying av eksisterende bygg. Administrerende direktør Magnus Hvam tiltrådte i januar Forny AS er s nysatsing å miljøriktig renovering og ombygging. Magnus Hvam var administrerende direktør i Skanska Bolig da han fikk tilbud om å bygge opp og lede selskapet for. - Jeg trivdes veldig godt i Skanska, men dette var en mulighet jeg ikke kunne si nei til, forteller han. Den nyansatte direktøren har høye ambisjoner for selskapet. ROT-markedet i Osloregionen er stort, 16 milliarder i året for næringsbygg, og 13 milliarder kroner for boligbygg. Men markedet er samtidig svært fragmentert - de ti største aktørene dekker til sammen bare 15 prosent av markedet. Det finnes med andre ord ingen markedsleder, den plassen er ledig og den plassen skal Forny ta, sier Hvam. Men det er viktig å ikke gå for fort frem, mener han. - Vi kunne ha begynt i dag hadde vi hatt folk, men det er viktig at vi er tålmodige. Vi ønsker å bruke tid på å finne og knytte til oss de rette menneskene og etablere den rette kulturen i selskapet. Det første vi skal bygge er tross alt tillit. Buer Entreprenør AS Mesterfjellet ungdomsskole Mesterfjellet ungdomsskole er et nybygg på 6000 kvm i Larvik. Buer Entreprenør AS leverer totalentreprise med en kontraktssum på 121 millioner kroner. En helt ny ventilasjonsteknologi vil gi elever og lærere et godt inneklima, forteller prosjektleder i Buer entreprenør, Lene Nordvik. Den nye skolen får et inneklima de færreste har vært borti. Egne sensorer foretar kontinuerlige målinger i klasse rommene og justerer luftingen automatisk. Hvis målingene viser at det er dårlig luft i slutten av en time, åpnes vinduene automatisk i frikvarteret. Det er egentlig snakk om god gammeldags gjennomtrekk, men det er et innfløkt system hvor utfordringene er å styre luften riktig, sier Nordvik. Løsningen kalles hybridventilasjon, og skolen er en av de første som tar i bruk teknologien. Dette er første gang vi leverer et slikt ventilasjonsanlegg. Det er nytt, men utrolig spennende å jobbe med, forteller Nordvik. Mesterfjellet ungdomsskole blir et lavenergihus, med stort fokus på energi effektive løsninger og lave vedlikeholdskostnader. Prosjektet ferdigstilles mai

11 AS backe og backegruppen årsberetning 2012 Årsberetning Virksomheten er morselskapet i. s historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet har som forretningsidé å drive entreprenør-, maskinutleie-, prosjekt- og eiendomsforvaltning gjennom selvstendige datterselskap. Entreprenørvirksomheten i Backe- Gruppen gikk inn i 2012 med en høy ordrereserve og et høyt aktivitetsnivå. Mange av prosjektene som er gjennomført i løpet av året er kontrahert i en periode med marginpress, som følge av et fall i byggmarkedet etter finanskrisen. Dette er hovedårsaken til at entreprenørvirksomheten viser et svakt resultat for Det er betydelige resultatforskjeller mellom de enkelte entreprenørselskapene i konsernet. To av selskapene oppnår marginer som er ledende i bransjen, mens andre har levert negative resultater. Aktivitetsnivået for økte med tre prosent i 2012 sammenlignet med Prosjektutviklingsvirksomheten solgte i 2012 hele 352 boliger utviklet i selskapets regi. Dette er på et historisk høyt nivå. Spesielt prosjektene Sørenga, Torshovdalen og Jessheim Park hadde en meget god salgsutvikling gjennom fjoråret. Det høye boligsalget bidro til et historisk godt resultat i 2012 for prosjekt- og eiendomsvirksomheten i. har stort fokus på kvalitet og omdømme. Backe Prosjekt ble i 2012 kåret til det selskapet blant boligleverandørene i Norge med mest tilfredse kunder i følge Prognosesenteret. I løpet av de fire siste årene har Backe Prosjekt mottatt denne utmerkelsen tre ganger. har plassert deler av sin likviditetsportefølje i aksje- og obligasjonsmarkedet. Dette markedet har utviklet seg positiv i s virksomhet er i Sør-Norge. Konsernet har egne entreprenørselskaper i de største byene på Østlandet, samt Stavanger, Bergen og Trondheim. Konsernets hovedkontor er på Telenor Arena i Bærum. Årsresultat og balanse s samlede driftsinntekter var 2 915,6 millioner kroner i 2012, mot 2 832,2 millioner kroner i Resultat før skatt var minus 81,6 millioner kroner, ned fra 33,3 millioner kroner året før. Ordre reserven per 31. desember 2012 var 3 257,1 millioner kroner, som er en økning på 312 millioner kroner i forhold til utgangen av Ordrereserven er på et historisk høyt nivå for konsernet. s likviditet inklusive kortsiktige plasseringer i verdipapirer, var på 312,7 millioner kroner ved utgangen av 2012 sammenlignet med 411,8 millioner kroner året før. Årsresultatet i ble 25,4 millioner kroner, mot 1,7 millioner kroner i Resultatet inkluderer mottatt utbytte og konsernbidrag på 21,3 millioner kroner fra Backe Prosjekt AS. Resultatet disponeres som følger: Til utbytte: kr Til annen egenkapital: kr Sum disponert: kr Etter disponeringer av resultatet for 2012, er den frie egenkapital i på 366,7 millioner kroner. Egenkapitalen i konsernet utgjorde 413,1 millioner kroner, som utgjør 28 prosent av totalkapitalen. Balansen per 31. desember 2012 var 1 468,9 millioner kroner, mot 1 528,1 millioner kroner ved utgangen av Konsernets rentebærende gjeld utgjorde 250,7 millioner kroner, mot 245,6 millioner kroner året før. I samsvar med regnskapsloven bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for denne vurderingen ligger positive resultatprognoser for år 2013 og konsernets strategi og utsikter for årene fremover. har en god finansiell stilling, med en likviditetsbe holdning på 254,0 millioner kroner utover de kortsiktige plasseringene i verdipapirer på 58,6 millioner kroner. Netto kontantstrøm fra drift utgjorde 75,9 millioner kroner. I 2012 har det vært betydelige investeringer i eiendom, varige driftsmidler og tilknyttede selskaper. Kontantstrøm fra disse investeringene er netto negativ med 84,2 mill kr. Konsernet er gjennom Backe Prosjekt deltaker i 11 prosjektselskaper som er involvert i bygging av til sammen 980 boliger. 113 boliger var usolgt ved årsskiftet. Justert for Backe Prosjekts eierandel i de respektive prosjektene, hadde konsernet salgsrisiko per 31. desember 2012 for 8 ferdigstilte boliger og 30 usolgte boligenheter under produksjon eller besluttet produsert. s kredittrisiko er primært knyttet til utestående fordringer. Konsernet har i liten grad måttet realisere tap på fordringer på byggekontrakter. For å redusere risiko for tap på fordringer, kreves bankgaranti i henhold til Norsk Standard eller annen tilfredsstillende garanti for private kunder. Endringer i rentenivået påvirker først og fremst konsernets finansinntekter. Det foreligger markedsrisiko knyttet til verdipapirer og plasserte likvider i. Dette er aksje- og rentepapirer i inn- og utland som er eksponert for den generelle utviklingen i markedet. Plasseringene i utlandet er ikke sikret med terminkontrakter eller liknende. Disse påvirkes derfor av endringer i valutakurser. hadde reelt en verdiøkning på denne typen plasseringer i 2012 på 9 millioner kroner. Tilsvarende verdifall i 2011 var på 10 millioner kroner. Den totale risikoen er redusert gjennom året ved reduksjon i beholdningen. Organisasjon og arbeidsmiljø hadde totalt ansatte ved årsskiftet, opp fra 938 året før. Ved utgangen av 2012 var 5,9 prosent av de ansatte kvinner. Ved årsskiftet var 594 av arbeidstakerne på timelønn, mens 354 var funksjonærer. Det var 63 lærlinger i datterselskapene i har som prinsipp at kvinner og menn, ved ellers like vilkår, er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling. Det samlede sykefraværet i 2012 var 6,0 prosent, mot 5,9 prosent i Det arbeides aktivt i hele konsernet for å bistå sykmeldte medarbeidere slik at de kommer raskt tilbake på jobb. Aktiv eller gradert sykmelding er viktige virkemidler på dette området. hadde fjorten rapporterte skader som medførte fravær i 2012 i forhold til tolv skader i Dette gir en H-verdi på ni som tilsvarer fjoråret. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid. Målet er å gjennomføre alle prosjekter uten fraværsskader. Tilrettelegging av opplæring og sertifiseringskurs gjennom BackeSkolen er et viktig satsningsområde. Som ledd i konsernets profilerings- og rekrutteringsarbeid, presenterte representanter for selskapet under karrieredagene på NTNU i Trondheim og tilsvarende arrangement ved andre universiteter og høyskoler. søker å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne, ulike nasjonale opprinnelser, hudfarge, religion Trond Wennberg Styrets leder og livssyn. Dette gjelder ved rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. Det foregår kontinuerlig forbedring i det daglige arbeidet, men det har ikke vært aktiviteter knyttet direkte til forskning i Kostnader til dette dekkes løpende over drift. Alle s selskaper har sentral godkjenning for ansvarsrett. Ytre miljø og klima har utviklet rutiner på alle byggeplasser med sikte på å unngå negative konsekvenser på det ytre miljø. I samarbeid med kunder og samarbeidspartnere arbeider vi kontinuerlige med forbedringer av produksjon og logistikk for å skape en renere byggeprosess, redusere avfallsmengden og bedre miljøkvaliteten for våre oppdragsgivere og i nærmiljøet. Det er ikke rapportert om vesentlige tilfeller av forurensning av det ytre miljø i Konsernet er opptatt av å bidra til nyskaping i bygge- og eiendomsbransjen, spesielt når det gjelder kvalitet og miljø. Tilpassing til nye miljøkrav fra myndighetene i Norge og EU blir stadig viktigere, og energiøkonomisering representerer også kommersielle muligheter for s virksomhetsområder. I begynnelsen av 2012 ble selskapet Forny AS etablert som konsernets nysatsning på miljøriktig renovering og ombygging. Selskapet vil samarbeide nært med Christian Ness Fornebu, 22. april 2013 Eivind Reiten oppdragsgivere og leverandører for å bidra til mer klimavennlige og energieffektive løsninger. Konsernet har videre etablert rutiner for deling av kompetanse og erfaringer på tvers av datterselskaper og virksomheter også på dette området. Videre drift og fremtidig utvikling Befolkningsvekst, sysselsettingsvekst, lav arbeidsledighet og et lavt rentenivå, er viktige premisser for høy etterspørselen etter både bolig og yrkesbygg. I tillegg er det stor etterspørsel etter nye offentlige bygg spesielt innen utdanning, helse og omsorg. Markedsutsiktene for byggenæringen er således positiv for de neste årene. Konsernet er godt posisjonert for å ta del i de mulighetene som kommer i årene fremover ved å ha virksomhet i de største byene i Norge hvor veksten også er størst. Ordrereserven til entreprenørvirksomheten er på et historisk høyt nivå og det forventes en resultatforbedring i virksomheten i BAS Maskinutleie har hatt en positiv utvikling de siste årene med en årlig omsetningsvekst på omlag 15 % og økt resultatmargin. Det økte aktivitetsnivået for entreprenørselskapene i og i byggenæringen generelt forventer å medføre en positiv utvikling for 2013 for denne delen av virksomheten. Det gode boligsalget i 2012 for prosjektutviklingsvirksomheten, tilsier at resultatutviklingen også i 2013 vil ligge på et høyt nivå. Eirik Gjelsvik Konsernsjef 20

12 Resultatregnskap 2012 balanse per Resultatregnskap Eiendeler Note Driftsinntekter 1, 2, Materialer og underentreprenører Lønn etc. 3, 4, 16, Avskrivninger 5, Andre driftskostnader 3, 6, Sum driftskostnader Inntekt på investeringer i datterselskap Inntekt på investeringer i tilknyttede selskap Driftsresultat Renteinntekter fra konsernselskap Andre renteinntekter Andre finansinntekter Verdiendring av verdipapirer vurdert til virkelig verdi Rentekostnader fra konsernselskap Andre rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansposter Note Anleggsmidler: Utsatt skattefordel Goodwill Lisenser, programvare etc Sum immaterielle eiendeler Bygninger, tomter Maskiner, inventar, etc Sum varige driftsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i andre selskaper Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler: 0 0 Beholdning materialer Beholdning egenregiprosjekter Sum egenregiprosjekter og materialer Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Herav til minoritet Byggherrefordringer Fordringer på konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Verdipapirer og plasserte likvider Sum kortsiktige plasseringer Disponeringer og overføringer Til/fra annen egenkapital Til utbytte Sum Kasse, bank og postgiro 8, Sum bankinnskudd og lignende Sum eiendeler

13 balanse per Kontantstrømoppstilling Egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling Note Egenkapital: Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Uopptjent inntekt Avsetning for forpliktelser Pantegjeld Annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Byggelån Kassakreditt Konsernkonto Kortsiktig gjeld konsern Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger (Gev.)/tap ved salg driftsmidler (Økn.)/red. lager og egenregiprosjekter (Økn.)/red. i kundefordringer Økn./(red.) leverandørgjeld Pensjoner Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra oper. aktiviteter Investeringsaktiviteter 0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto endring tilknyttet verdipapirer Netto innbetaling/(utbetaling) ved invesering i datterselskap Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra invest. aktiviteter Finansielle aktiviteter Innbetaling på langsiktig fordring Utbetaling ved etablering av langsiktig fordring Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto endring i mellomværende med konsernselskaper Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finans. aktiviteter Netto endring i likviditet gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Fornebu, 22. april 2013 Trond Wennberg Styrets leder Christian Ness Eivind Reiten Eirik Gjelsvik Konsernsjef 24

14 AS backe og backegruppen prinsippnote AS backe og backegruppen noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med gjeldende lover og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet med tilhørende datterselskaper. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datter selskapene følger de samme regnskapsprin sipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer eller andeler i morselskapet, mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet på eiendeler i datterselskapene, tillegges de eiendeler merverdiene knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Den del av kostpris som ikke kan til legges spesifikke eiendeler representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Datterselskap Dette er selskaper hvor har eier interesser på 50% eller mer, og hvor man har faktisk kontroll. I morselskapet er aksjer i datterselskap bokført etter kostmetoden. Inntekt fra datterselskap er i 2012 klassifisert som en del av driftsresultatet i resultatregnskapet. Den viktigste aktiviteten for morselskapet er oppfølging av de ulike datterselskapene/virksomhetsområdene. Utbytte eller konsernbidrag som mottas fra datterselskapene anses å være en del av den ordinære driften. Resultatet for 2011 er om arbeidet for å få sammenlignbare tall. Tilknyttede selskaper Dette er selskaper hvor har eier interesser på 20 50%, og hvor man har betydelig innflytelse, men ikke faktisk kontroll. På selskapsnivå innarbeides disse etter kost- eller egenkapitalmetoden. På konsernnivå er tilknyttede selskaper innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Større investeringer med eierandel på under 20% hvor betydelig innflytelse foreligger kan bokføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Den betydelige innflytelsen skal da være i form av styrets leder eller lignende. Inntekt fra tilknyttede selskaper er i 2012 klassifisert som en del av driftsresultatet i resultat regnskapet. Resultatet for 2011 er omar beidet for å få sammenlignbare tall. Oppfølging av våre til knyttede selskaper anses å være en del av den ordinære virksomheten for vår prosjektutviklings virksomhet og dette er bakgrunnen for at også inn tektene tilknyttet vårt eierskap i disse selskapene er presentert som en del av driftsresultatet. Felleskontrollerte selskap/arbeidsfellesskap Felleskontrollerte selskaper er selskaper som Backe gruppen eier sammen med andre i et likeverdig fellesskap (joint venture). Felles kontroll mellom eierselskapene er regulert i avtale mellom partene. Selskapene i konsernet kan på enkelte byggeprosjekter delta i arbeidsfellesskap med andre entreprenørselskaper. Ansvarsforholdene i slike arbeids fellesskap vil være regulert i avtaler. Eierandeler i felleskontrollert virksomhet og i arbeidsfellesskap er tatt inn i regnskapet etter bruttometoden. Andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld innarbeides linje for linje i regnskapet. Prinsipper for inntektsføring har fire virksomhetsområder, entre prenør, prosjektutvikling (egenregi), eiendom og maskinutleie. Entreprenørvirksomheten består i utførelse av entre prenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til flere år. Fakturering skjer hovedsakelig månedlig, og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet. Det forekommer også avtaler om betalingsplaner. For entreprenørprosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt løpende. Fullførelsesgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Garantitiden er normalt tre fem år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Egenregiprosjekter er byggeprosjekter som oppføres for egen regning, for salg i markedet. Igangsatte egenregiprosjekter inntektsføres etter løpende avregningsmetode. Fortjeneste avregnes for den andel av prosjektene som er solgt (fullføringsgrad multiplisert med salgsgrad). Fullføringsgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon, og salgsgraden baseres på solgt volum. For prosjekter som forventes å gi tap er hele det forventede tapet kostnadsført. Kostnader ved utvikling av prosjekter utgiftsføres i sin helhet inntil igang settelse besluttes. Eiendommene som leies ut inntektsføres i henhold til leiekontrakt. Konsernbidrag Mottatt konsernbidrag inntektsføres som finansinntekt hos mottakerselskap som er morselskap. Når mor selskap gir konsernbidrag tillegges dette verdien på aksjer i datterselskapet. For mottakerselskap som er datterselskap, er konsernbidrag regnskapsmessig et innskudd fra eier, og blir ført som innskutt annen egenkapital. For giversel skapet, som er datterselskap, regnskapsføres konsernbidraget som en egenkapitaltransaksjon uten resultateffekt. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Byggherrefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Beholdning materialer Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaf felseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. Egenregiprosjekter Beholdning av usolgte egenregiprosjekter er vurdert til laveste verdi av direkte og fordelbare indirekte kostnader og virkelig verdi. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte i. Dette innebærer at det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet LO/NHOs ordning for av talefestet pensjon. Netto pensjonsforpliktelse tilknyttet den gamle ordningen er beregnet og ført opp i balansen. Den nye LO/NHO ordningen er behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning. I tillegg til disse ordningene har tre av selskapene i konsernet en usikret pensjonsavtale (gjelder tre personer). Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Betingede eiendeler og forpliktelser Dette er eiendeler og forpliktelser som er forbundet med usikkerhet når det gjelder eksistens, lav sannsynlighet for at posten vil medføre betalinger eller også er den vanskelig å tallfeste med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Slike poster er ikke regnskapsført. Det er eventuelt opplyst i note til regnskapet om vesentlige betingede eiendeler og/eller forpliktelser. Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon etter årsskiftet, som har vesentlig betydning for konsernets årsregnskap, er hensyntatt i regnskapet. Eventuelle vesentlige hendelser som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling fremover, omtales i styrets årsberetning. NOTE 1 - Virksomhetsområder Driftsinntekter pr virksomhetsområde Næringsbygg Boliger Rehabilitering Annet Totalproduksjon NOTE 2 - Driftsinntekter I driftsinntekter er følgende inkludert Sum driftsinntekter entreprenørproduksjon Sum leieinntekter Sum salgsgevinster aktiva Sum annet SUM NOTE 3 - Lønn og honorarer m.m. i Godtgjørelser Daglig leder Hele styret Leder av styret Daglig leder Hele styret Leder av styret Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Daglig leder er berettiget bonus. Ved oppsigelse fra bedriften har daglig leder rett til etterlønn tilsvarende 24 måneders fastlønn. Etterlønnen avkortes ved lønn fra ny fast arbeidsgiver i etterlønnsperioden. Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser utover dette. Styrets leder (kr ) og de øvrige styremedlemmene (kr ) har i 2012 hatt andre løpende verv i. Lån og sikkerhetstillelser Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Samlet lån Samlede sikkerhetsstillelser Vilkår for lån og sikkerhetstillelser 2,25-2,75% rente 2,75% rente Honoraret til KPMG i ble i 2012 utgiftsført med kr , hvorav kr i honorar for lovpålagt revisjon, kr for andre attestasjonstjenster og kr er andre tjenester utenfor revisjon. For konsernet er det totalt utgiftsført kr , hvorav kr i honorar for lovpålagt revisjon, kr for andre attestasjonstjenester og kr er andre tjenster utenfor revisjon. Samtlige beløp vedrørende revisjon er eks. mva. NOTE 4 - Lønnskostnader og ansatte Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total Antall årsverk Funksjonærer Fagarbeidere Totalt og konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. 26

15 AS backe og backegruppen noter AS backe og backegruppen noter NOTE 5 - Varige driftsmidler Maskiner, Lisenser, Sum Maskiner, Bygninger, Goodwill Lisenser, Sum inventar, etc. program vare etc. inventar, etc. tomter programvare etc. Kostpris Tilgang Avgang Kostpris NOTE 7 - Regnskapsmessig behandling av skatt (fortsettelse) Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Mottatt utbytte Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Akk.ord.avskr Årets ord. avskr Akk. ord. avskr. solgte Akk. ord. avskr Bokført verdi Årets tilgang på goodwill er i sin helhet tilknyttet kjøp av Aasen Bygg AS. Økonomisk levetid 3-5 år 3 år 3-5 år år 5 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Kroner Gj.leieperiode Kroner Gj.leieperiode Totale husleiekostnader Skattekostnad Årets betalbare skatt Endring utsatt skatt Skattekostnad Sammenheng skattekostnad og skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på resultat før skatt Kr % Skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på res. før skatt ,0 % Permanente forskjeller ,1 % Endring midlertidig forskjell ANS - andeler og verdipapirer 261 1,1 % Skattekostnad i henhold til resultatregnskapet ,1 % NOTE 6 - Tap på fordringer Årets realiserte tap Avsatt Avsatt Tap på fordringer NOTE 7 - Regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt Endring Endring Kortsiktige poster Langsiktige poster Gjeld Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt / (utsatt skattefordel) Utsatt skatt / (utsatt skattefordel) NOTE 8 - Bundne bankinnskudd har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. Selskapene i konsernet med ansatte har skattetrekksgarantier og ingen bundne bankinnskudd tilknyttet dette. Et av datterselskapene til har bunde midler på 6,3 mill kr. NOTE 9 - Konsernkonto har etablert et konsernkontosystem i DNB ASA. Av s bankinnskudd på kr. 254,0 mill pr var kr. 240,0 mill kr. innestående på konsernkontoen. De fleste av datter- og datterdatterselskaper er tilsluttet konsernkontosystemet. Renteinntekt og -kostnad som inngår i konsernkontoordningen er nettoført i konsernregnskapet. NOTE 10 - Byggherrefordringer Kundefordringer Netto innestående fra byggherre Netto utført ikke fakturert/forskuddsfakturert Avsatt til tap Byggherrefordringer Betalbar skatt i balansen fremkommer slik Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt

16 AS backe og backegruppen noter AS backe og backegruppen noter NOTE 11 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksje- Annen kapital innskutt EK Annen EK SUM Egenkapital Årsresultat Utbytte Egenkapital Aksje- Annen kapital innskutt EK Annen EK Minoritet SUM Egenkapital Årsresultat Utbytte Økt EK i konsern ved nedsalg i datterselskap Redusert EK i konsern ved erverv i datterselskap Egenkapital Selskapets aksjekapital består av aksjer, fordelt på A-aksjer, B-aksjer og C-aksjer, â pålydende kr 62. A-aksjene eies av Tjo AS med aksjer og Backe Holding AS med aksjer. B-aksjene eies av Tjo AS med aksjer, Backe Holding AS med 585 aksjer og Redep AS med aksjer. C-aksjene eies av Tjo AS med 715 aksjer og Backe Holding AS med aksjer. NOTE 12 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer ansatte Andre kortsiktige fordringer SUM NOTE 13 - Gjeld (fortsettelse) Nedbetalingsstruktur - langsiktig gjeld etter 2016 Pantegjeld SUM NOTE 14 - Leverandørgjeld Leverandører Kostnadsinterim Sum leverandørgjeld NOTE 15 - Garantiansvar Pantstillelser: Pantesikret del av selskapets gjeld Bokført verdi av pantsatte eiendommer og beholdninger Garantier Garantier stilt overfor tredjepart Garantiansvar (*) * Dette gjelder morselskapsgarantier fra vedrørende det garantiansvar eksterne finansinstitusjoner og byggherrer har overfor tredjepart på vegne av selskaper i. Andre langsiktige fordringer Lån til ansatte Ansvarlig lån Annet SUM NOTE 13 - Gjeld Trekkrammer Kassekreditt trekkramme Ubenyttet trekkrammer kassekreditt Sum trukket kassekreditt Annen kortsiktig gjeld Garantiavsetninger Annen gjeld SUM Bokført Nedbetalt Nye lån Bokført Langsiktig gjeld Pantegjeld SUM NOTE 16 - Langsiktige tilvirkningskontrakter Resultatført på prosjekter under utførelse Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader på igangværende prosjekter Netto resultatført igangværende NOTE 17 - Aksjer i datterselskaper og i tilknyttede selskaper Datterselskap Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eier- og stemmandel Aksje - kapital Antall aksjer Årsresultat 2012 Egenkapital Bokført i AS Backe Backe Prosjekt AS 1999 Bærum 100 % Sinsen Batterier ANS 2000 Bærum 100 % Backe Eiendom Invest AS 2008 Bærum 100 % Backe Entreprenør Holding AS 2010 Bærum 100 % Sum Forretning- Eierandel/ Selskapets Antall Verdi i Investeringer i andre selskaper kontor stemmeandel aksjekapital aksjer balanse Aksjer eid av Leiar Invest AS Bærum 10,0 % Sum

17 AS backe og backegruppen noter AS backe og backegruppen noter NOTE 17 - Aksjer i datterselskaper og i tilknyttede selskaper (fortsettelse) NOTE 17 - Aksjer i datterselskaper og i tilknyttede selskaper (fortsettelse) Forretning Eierandel/ Selskapets Antall Årsresultat Egenkapital Verdi i Datterselskap eiet av konsernselskaper kontor stemmeandel aksjekapital aksjer balanse Agathon Borgen AS Kløfta 100 % Argo AS Bærum 95 % AS Ing. Gunnar M. Backe Bærum 100 % AS Miljøbygg Hunndalen 100 % Asak Skole Drift AS Bærum 100 % Asak Skolebygg AS Bærum 100 % Backe Bygg AS Sandnes 73 % Backe Prosjekt Nord AS Bærum 100 % Backe Prosjekt Utbygging AS Bærum 100 % Backe Service AS Bærum 100 % Backe Østfold AS Gamle Fredrikstad 100 % Backer Entreprenør AS Bergen 100 % BAS Maskinutleie AS Hof 100 % Buer Entreprenør AS Skien 100 % Bøhmer Entreprenør AS Kongsberg 100 % Forny AS Bærum 100 % Gran Skolebygg AS Bærum 100 % Gran Skoldrift AS Bærum 100 % Hellerudveien Eiendom AS Bærum 95 % IKA Kongsberg Bygg AS Bærum 100 % IKA Kongsberg Drift AS Bærum 100 % Industriveien 18 Eiendom ANS Oslo 100 % Kontrollveien 1 AS Bærum 100 % Lilletjern Utbygging AS Bærum 95 % Lindebergveien Eiendom AS Bærum 100 % Manesjen Utbygging AS Kløfta 100 % Martin M. Bakken AS Elverum 100 % Mjøsen Murmesterforretning AS Moelven 100 % Roabakken Utbygging AS Bærum 100 % St. Mariesgate Invest AS Bærum 100 % Ullensaker Næringspark Nord AS Bærum 64 % Våle Bygg AS Revetal 100 % Aasen Bygg AS Trondheim 50 % Sum Forretning- Eierandel/ Verdi Tilg./avg. Resultat Utbytte/ Verdi Selsk. andel Aksjer i tilknyttede selskaper mv. kontor stemmeandel i perioden and avk av EK Asbjørnsensvei 13 AS Bærum 50 % BB Bolig AS Bærum 50 % BM Eiendomsutvikling AS Bærum 50 % Bondihagen utbygging AS Bærum 37 % Bryggekanten Utvikling AS Skien 50 % Cecilie Thoresensvei 15 Eiendom AS Oslo 50 % Eiksmarka Bolig AS Bærum 45 % Elgstien Boligpark AS Skien 50 % Elnes Utvikling AS Sandvika 33 % Floa Terrasse AS Bærum 50 % Foksrødsenteret AS Sandefjord 20 % Foksenrødsenteret Nord AS Sandefjord 20 % Gaustadveien AS Bærum 40 % Grefsenlyst AS Bærum 40 % Hasle Torg AS Oslo 22 % Hjertnespromenaden AS Sandefjord 50 % Holt Park Holding AS Bærum 37 % Holt Park Utvikling AS Bærum 37 % Hystadveien 13 AS Bærum 50 % Idrettsveien 11 Ski AS Bærum 45 % Jernverkstomta Skien 40 % Jessheim Stadion Holding AS Bærum 37 % Kjøpsmannsgata Holding AS Oslo 50 % Martodden Utbygging KS/AS Oslo 36 % Mustadhagen AS Gjøvik 50 % Nordbytunet Utbygging AS Follo 50 % NRP Boliger AS Oslo 50 % Nye Nygaard Brygge KS/AS Fredrikstad 47 % Porsgrunn Faghandel AS Skien 50 % Røa Boligutbygging AS Bærum 34 % Sinsen Torg AS Bærum 45 % Sinsen Torg Handel AS Bærum 45 % Sinsen Torg Næring AS Bærum 45 % Snippenskogen AS Bærum 38 % Solsiden 1 AS Risør 37 % Stadion Utbygging KS/AS Oslo 36 % Stillatorget AS Bærum 50 % Sørenga Utvikling KS/AS Oslo 15 % Vestsida Hageby AS Skien 50 % Brotvåan AB Halmstad 20 % Etterstad Utvikling IS Oslo 15 % Andre aksjer med mindre enn 20% eierandel Sum Etterstad Utvikling IS, Brotvåan AB og øvrige aksjer med eierandel på mindre enn 20% bokføres til laveste verdi av anskaffelsskost og virkelig verdi. Øvrige aksjer som fremkommer av oppstillingen ovenfor bokføres etter egenkapitalmetoden. 32 Resultatandelen fra de tilkyttede selskapene er i 2012 klassifisert som en del av det ordinære driftsresultatet og tallene er omarbeidet. I årsregnskapet for 2011 var resultatandelen fra tilkyttede selskaper presentert som finansinntekt. Endringen har ingen effekt på balanse, skatt eller egenkapital. Eneste endring er presentasjonen i resultatregnskapet.

18 AS backe og backegruppen noter AS backe og backegruppen revisjonsberetning NOTE 18 - Pensjonsforpliktelser () Selskapet og konsernet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4% innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om innskuddpensjon. Ved beregning av pensjonsforplitkelsene er det lag til grunn en lønnsvekst på 3,5% og en diskonteringsrente på 3,9%. Selskapet har en pensjonist som får pensjon over drift. Dette er en ordning som er inngått i 2011 og det er avsatt totalt vedrørende denne pensjonsforpliktelsen. Avsetningen er inklusiv arbeidsgiveravgift. Gammel AFP-ordning ble i februar 2010 vedtatt avviklet. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende tre årene. Selskapets andel av denne underdekningen erestimert og avsatt for i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. I tillegg til forpliktelsen tilknyttet AFP-ordningen har konsernet to pensjonister og en aktiv som får pensjon over drift. Det foreligger en avsetning på totalt tilknyttet disse tre pensjonsforpliktelsene. Avsetningen er inklusiv arbeidsgiveravgift. NOTE 19 - Nærstående parter Konsernadministrasjon Utleie av inventar Kostnader administrative tjenester Renteinntekter NOTE 20 - Betingede utfall Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette kan gjelde uenighet om oppfyllelsen av en kontrakt, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveransen, reklamasjoner m.v. For sistnevnte er det foretatt avsetninger for konstaterte og sannsynlige kostnader. Det er ikke inntrådt hendelser i 2013, som ville hatt vesentlig betydning for 2012-regnskapet. 34

19 AS backe Widerøeveien fornebu Telefon: Telefaks: E-post:

AS Backe Årsrapport 2013

AS Backe Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall,

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 as ing. gunnar m. backe Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien 1 2 3 1 3: Würth Norge AS. Forsiden: Sørenga byggetrinn 2 ble ferdigstilt

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS ØSTSIDEN SYKEHJEM Byggherre: Fredrikstad kommune Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor Byggestart: Oktober 2013Ferdigstillelse: Des. 2014 + prøvedrift

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Stabburveien. Forsiden: Bergen Seilforening (Foto: Truls Løtvedt). Marineholmen. Betongflåte klar for levering. STABBURVEIEN Arkitekt: Faaland Arkitekter

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter...

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter... 2 Innhold Konsernsjefens beretning...4 Organisasjonsplan...6 Styret...7 Nøkkeltall...8 Styrets beretning...9 Vi går opp til eksamen hver dag...12 Teknobygg Byggfornyelse...13 Teknobygg Entreprenør...14

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer