tema: Krise & < Supermentoren Drømmen om Drammen Drammensregionen er Norges mest vellykkede. Hva har egentlig skjedd med «harrybyen»?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tema: Krise & < Supermentoren Drømmen om Drammen Drammensregionen er Norges mest vellykkede. Hva har egentlig skjedd med «harrybyen»?"

Transkript

1 NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer tema: Krise & konkurranse Er det mulig å komme styrket ut av finanskrisen? < Supermentoren Farid Nolen trodde han var dårlig i matte. Nå inspirerer han elever over hele Norge. 5tiltak mot krisen NHOs viktigste tiltak for å skape ny vekst Drømmen om Drammen Drammensregionen er Norges mest vellykkede. Hva har egentlig skjedd med «harrybyen»? I annonsebilag fra nho I Dronningen av Snap Drive Nyskapingsprisen bilindustrien på felgen Helse, ny vekstnæring? Medlemssider

2 I intro I «Det er storm i kastene i den internasjonale økonomien. Det krever politisk handlekraft og navigasjonsevne hvis vi skal komme styrket ut av dagens krise.» NHO-president Paul-Chr. Rieber Foto: Scanpix 2 I NHO magasinet I I annonsebilag fra nho I

3 I innhold I Innhold 04 Krise og konkurranse Noe av den beste innovasjonen har kommet som følge av en krise, sier NHO-president Paul-Chr. Rieber. 06 Nyskapingspris Janusfabrikken trosser alle spådommer om tekstilindustriens død i Norge. 10 Drammen mest populær Drammensregionen er kåret til Norges mest vellykkede region. Hva i all verden har skjedd? 12 TEMA: Krise & konkurranse Kan Norge komme styrket ut av finanskrisen? 18 Duellen Aftenpostens Kristin Skogen Lund møter Fagforbundets Jan Davidsen til duell om hvordan vi bør takle krisen. 22 Super-mentoren Farid Nolen mener at alle kan lære seg matematikk på et ganske høyt nivå. Hvor svikter den norske skolen? 28 Tiltak for ny vekst NHOs fem viktigste forslag til ny vekst ut av krisen. 31 Medlemssider Fordeler for NHO-medlemmer. Råd ved omstilling. Derfor er vi medlem. Medlemskurs. Ansvarlig utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Design og produksjon: Dinamo Red. Forsidefoto: Billybonkers Stylist: Hege Ramstad Opplag: Trykk: Norprint Annonsesalg: HS Media AS, tlf.: Tekst: Ingunn Solli, Birger Baug, Sonja Evang, Cato Gjertsen, Angela Hagen, Jan Solberg. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, Billybonkers, Erik Sundt, Eivind Senneset, Rune Guneriussen, Nikolas B. Farstad, Jo Michael NHOs redaksjon: Elsbeth Tronstad, Anniken Tømte, Kåre Verpe, Unni Skjelnes, Baard Meidell Johannesen, Lars Jacob Hiim, Sverre Molandsveen, Bjarne Sørhus og Anne Louise Aartun Bye Redaksjonen avsluttet Kontaktperson: Unni Skjelnes, tlf.: For abonnement/bestilling: Irmild Gjertsen, tlf.: Se også nho.no/nhomagasinet Kort om NHO: Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter I Norge. NHO har i dag cirka medlemsbedrifter innen håndverk, industri, service og IKT/kunnskap. Tre av fire bedrifter har færre enn 20 årsverk. NHO arbeider for at medlemsbedriftene får arbeidsvilkår som styrker deres konkurransedyktighet og lønnsomhet. I annonsebilag fra nho I I NHO magasinet I 3

4 I kommentar I Krise & konkurranse NHOs president Paul-Chr. Rieber 7. januar samlet NHO over 1300 næringslivsledere, politikere, journalister og andre samfunnsengasjerte mennesker i Den norske opera. Sam men brukte vi en hel dag for å diskutere finanskrisen, hvordan Norge og norsk næringsliv skal komme styrket ut av krisen og hvordan konkurranse er et viktig virkemiddel for å lykkes. NHOs årskonferanser setter søkelys på viktige samfunnsspørsmål. I fjor satte NHO dagsorden i skoledebatten, ved å rette fokus på innholdet i skolen og behovet for å satse på kunnskap. I år beskrev vi den krisen som rammer oss, og pekte ut retningen for å komme ut av den. NHOs tiltak mot krisen Norsk næringsliv har bevist sin styrke i opp- og nedgangstider. Vi klarer også denne nedturen hvis vi får politiske rammevilkår som er lik våre konkurrenters i andre land. NHO har laget en tiltakspakke for næringslivet med en rekke forslag for at bedriftene lettere skal få nødvendige lån, redusert skatt som bringer oss på nivå med våre konkurrenter, tiltak for bedre miljø og tiltak overfor arbeidsmarkedet. Vi har lagt vekt på å utforme tiltakene slik at de spesielt treffer de små og mellomstore og de familieeide bedriftene. «Vi har hatt kraftige nedturer før, med konsekvenser for enkelt mennesker, bedrifter og nasjoner. Men gjennom om stilling har noe av den beste innovasjonen kommet i disse krisetidene.» Konkurranse som virkemiddel Som organisasjonen for norsk næringsliv er NHO naturlig nok opptatt av det som sikrer vekstkraft på lang sikt. Det burde alle være. Vi tror konkurranse er et viktig virkemiddel for å få frem innovasjon og produktivitet. Derfor var navnet på årets NHOkonferanse Krise og konkurranse. NHO mener konkurransen ikke bør begrenses til næringslivet. Økt konkurranse i offentlig sektor vil også der fremme kreativitet, innovasjon og vekst. Markedsøkonomiens død? Mange vil i dagens krisesituasjon spørre seg om det er på tide å kaste markedsløsningene og den globale kapitalismen på historiens skraphaug. Utviklingen de siste 50 år har gitt oss et klart «Vi i NHO håper at krisen ikke fører til mer proteksjonisme, men et sterkere og mer forpliktende internasjonalt samarbeid.» svar på dette spørsmålet. Markedsløsninger og globaliseringen har bekjempet fattigdom og økt livskvaliteten for milliarder av mennesker. Ved en stadig spredning av markedsløsninger og en bedre og mer åpen verdenshandel har verdens fattigdom blitt mer effektivt bekjempet de siste 50 år enn de 500 foregående. Nedgangskonjunkturer er en del av markedsøkonomien. Vi har hatt kraftige nedturer før, med konsekvenser for enkeltmennesker, bedrifter og nasjoner. Men gjennom omstilling har noe av den beste innovasjonen kommet i disse krisetidene, og både verden og Norge har kommet styrket ut av krisene. Sterkest er den? Få ganger i historien har vi sett så tydelig som i dag hvor tett verden nå er vevd sammen. Ingen land kan lenger være uberørt av internasjonale kriser og nedgangstider, og krisen viser oss verdien av å stå sammen. Europeiske land med langt svakere økonomi enn Norge priser seg nå lykkelig over at de har euro som felles valuta og kan bekjempe krisen sammen. Våre venner på Island er kanskje de som sterkere enn noen andre nå erfarer konsekvensene av å stå alene. Dette understreker igjen at Norges plass bør være i Europa. Vi i NHO håper at krisen ikke fører til mer proteksjonisme, men et sterkere og mer forpliktende internasjonalt samarbeid. Nødvendige samfunnsreformer Skal vi opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet, forutsetter det et arbeidsliv med kompetanse, økende produktivitet og høy yrkesdeltagelse. Aldrende befolkning, mange som trekker seg ut av arbeidslivet, internasjonal kamp om arbeids kraften og nær uendelig etterspørsel etter helse-, pleie- og omsorgs tjenester gir oss store utfordringer. Riktig bruk av konkurranse og marked gjør den norske velferdsmodellen bærekraftig. Det er storm i kastene i den internasjonale økonomien. Det krever politisk handlekraft og navigasjonsevne hvis vi skal komme styrket ut av dagens krise. Konkurranse er sunt og skaper bedre produkter og tjenester. Vi i næringslivet er utålmodige, men vi er også klare for samarbeid for å løfte næringslivet og Norge ut av krisen og over i ny vekst. 4 I NHO magasinet I I annonsebilag fra nho I

5 På Oslo Plaza kan du også holde små møter! Radisson SAS Plaza Hotel tilbyr dagpakker som inkluderer: Leie av plenumsal inkludert projektor Dagens 2-retters konferanselunsj med kaffe eller te 2 kaffe/te pauser, 1 av pausene inkluderer dagens kake eller finger frukt Fra kr. 595 per person* * Prisen gjelder ved ledig kapasitet og for møter med minimum 10 personer. Radisson SAS Plaza Hotel Sonja Henies Plass 3, N-0134 Oslo, Norway Tel: , Fax: plaza.oslo.radissonsas.com

6 I nhoaktuelt I Ull ga gull NHOs prestisjetunge Nyskapingspris gikk i 2008 til Janusfabrikken, en bedrift som for få år siden slet tungt i motbakke. Janusfabrikken AS er en av Europas ledende produsenter av undertøy, og selskapet er særlig kjent for kløfrie ullklær til barn og voksne. For noen vil det kanskje være overraskende at en norsk tekstilbedrift vant Nyskapingsprisen, ettersom store deler av tekstilindustrien forsvant ut av landet på 70- og 80-tallet. Men gjennom målbevisst satsing på forskning, design og nyskaping, har Janus snudd en negativ trend. «Det er i motbakke det går oppover», står det å lese på Janus hjemmesider. Juryen mener dette beskriver ledelsens og de ansattes fandenivoldske innstilling og utviklingen i omsetning og resultater. For oss betyr prisen utrolig mye. Vi har jobbet vanvittig hardt i mange år for å snu en nederlagsdømt fabrikk til en innovativ, internasjonal aktør, sier viseadministrerende direktør Janne Vangen Solheim. I dag er selskapet i betydelig vekst og øker sine markedsandeler både i Norge og på eksportmarkedet. 92 prosent av arbeidstakerne i Norge trives meget eller ganske godt i jobben. Kun to prosent sier de mistrives. Ung satsing NHO har siden 1994 hatt en egen satsing mot unge. Målet er blant annet at unge mennesker skal få økt forståelse og engasjement i næringslivs- og samfunnsspørsmål. NHO Ung inkluderer nettsiden nhoung.no, et besøkssenter for skoleklasser som åpner i mars 2009 og Næringsliv i skolen (NIS). NIS er NHOs satsing for partnerskap mellom skoler og bedrifter. Det er over 3000 slike samarbeidsavtaler. Gjennom NHO Ung kan elever og studenter: forstå mer om nytten av det de lærer på skolen ta tryggere valg i forhold til studier og jobb lære hvordan de og bedrifter skaper verdier i samfunnet engasjere seg i næringslivs- og samfunnsspørsmål Se selv på nhoung.no Foto: Scanpix Kilde: Synovate Grenseløs god Har du tenkt over hvor kulepennen du bruker på jobben kommer fra? Arbeidslivet og flyten av varer og tjenester er mer grenseløs enn noen gang. Mange norske virksomheter importerer varer fra utlandet, samarbeider med utenlandske selskaper eller har underleverandører i land der arbeidsmiljø og helse, miljø og sikkerhet er på et helt annet nivå enn i Norge. Den 4. mars arrangerer Storebrand og NHO helse-, miljø- og sikkerhetskonferansen Grenseløs God. Den vil ta for seg hvilke utfordringer og risikoforhold norske bedrifter står overfor ved kjøp av varer fra andre land, ved samarbeid med under leverandører eller etableringer i andre deler av verden. Målgruppen er bedriftens ledelse og styre. Se nho.no/hms for påmelding og mer informasjon Ny runde om IA Åtte år etter at den første av talen om inkluderende arbeidsliv (IA) ble undertegnet, skal den igjen reforhandles. NHO vil arbeide målbevisst for at avtalen skal forlenges. Erfaringene fra bedriftene er at IA-avtalen fører til et romsligere arbeidsliv med lavere fravær, økt inkludering og en generell nedgang i konfliktnivået, sier Ann Torill Benonisen, som representerer NHO i den nasjonale koordineringsgruppen for IA-avtalen. Om lag halvparten av alle bedriftene i NHOområdet er nå IA-bedrifter. Det viktigste med IA-avtalen er dialogen mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og legene. 6 I NHO magasinet I I annonsebilag fra nho I

7 I vignett I Nye veier til fleksible ekspressleveranser Spesialistene innen post og logistikk har samlet all sin kompetanse i ett nytt merke for det nordiske bedriftsmarkedet: Bring. Dermed får en erfaren aktør som Box, ny nordisk slagkraft som Bring Express. Vi er en partner for ekspressleveringer i hele Norden, men fordi nærhet til kunden er viktig for oss, er vi lokalt basert. Du kan gjerne kalle våre produkter for logistikkens ferskvarer: De dekker et umiddelbart behov, og kan leveres med det samme. I Bring Express er vi spesialister på å levere akkurat det du ønsker til akkurat riktig tidspunkt. bring.no/express I annonsebilag fra nho I I NHO magasinet I 7

8 I vignett I Nye veier til presis vareflyt Spesialistene innen post og logistikk har samlet all sin kompetanse i ett nytt merke for det nordiske bedriftsmarkedet: Bring. Dermed får erfarne aktører som Nor-Cargo, Box Solutions og deler av Posten ny nordisk slagkraft som Bring Logistics. Bring Logistics er spesialisten på pakker, stykk- og partigods og lagerservice. Enten det gjelder godshåndtering eller netthandel, møter du erfarne medarbeidere som gjør våre tjenester like punktlige og forutsigbare som et sveitserur. I Bring Logistics er vi spesialister på å skape effektiv vareflyt både nasjonalt og internasjonalt. bring.no/logistics 8 I NHO magasinet I I annonsebilag fra nho I

9 I nhoaktuelt I Selvtillit i styret Hun er administrerende direktør i verkstedkjeden Snap Drive og har fått to styreverv etter å ha gjennomgått NHOs kompetanseprogram Female Future. Programmet har gitt meg tro på at jeg kan bidra i styresammenheng, sier Torhild Luise Barlaup. Barlaup mener bestemt at Female Future kan bidra til at flere kvinner kommer inn i styrer. Selv fikk jeg selvtillit og tro på at styreverv var noe jeg var kvalifisert for. Men den type verv kommer ikke av seg selv, man må markedsføre seg for å komme i posisjon. Etter å ha gjennomgått Female Future, oppsøkte jeg konserndirektøren og sa ifra om at jeg ønsket styrearbeid. Bakgrunn og deltakelse i Female Future-programmet gjorde at jeg sto sterkt. Jeg fikk to styreverv i selskaper i Bertel O. Steen-konsernet, forteller Barlaup. Tyngde. Noe av det viktigste Barlaup fikk med seg via Female Future-programmet, var formalkompetansen. Female Future holdt blant annet et kurs på BI som handlet om styre kompetanse. Det gjør meg i stand til å bidra til kvaliteten på styrets arbeid. Jeg kan både utfordre og stille krav, og det er god ballast å ha med seg inn i styrerommet. Formell styrekompetanse er god ballast, sier Snap Drive-direktør Torhild Luise Barlaup talenter har deltatt i female Future-programmet siden starten i Får mye igjen. Styrearbeidet har gitt barlaup mersmak. Det er selvfølgelig krevende og mye arbeid, men samtidig veldig givende. Ikke minst får jeg mye igjen for diskusjonene. I styremøtene blir det gjerne tatt opp problemstillinger som jeg kan dra direkte nytte av i egen virksomhet. En annen fordel, er kvinnenettverket Barlaup har fått via programmet. Vi var delt inn i basisgrupper, og jeg har fremdeles jevnlige møter med kvinnene i min gruppe. Vi utveksler nyttige erfaringer. Feminin suksess Programmet Female Future mobiliserer og videreutvikler kvinnelige talenter for lederoppgaver og styreverv. Hver tredje deltaker i NHOs Female Futureprogram de siste to årene har fått tilbud om styreverv. Like mange har avansert til lederstilling. Programmet er finansiert av NHO, Innovasjon Norge og fylkeskommunene i de fleste regioner. Årets kvinnelige gründer Sarita Sehjpal er kåret til Årets kvinnelige gründer i Agder i Stort, sier Sehjpal om prisen. Når man har jobbet så hardt for å lykkes med en bedrift, er det fantastisk at andre har lagt merke til og verdsetter hva du har fått til, sier hun. Sehjpal er gründeren bak restaurantbedriften Taste of India og merkevaren SaritaS. Hun ble hedret for arbeidet med utvikling og distribusjon av indisk ferdigmat. Jeg var rett og slett misfornøyd med det som ble markedsført som indisk mat på ferdigmatmarkedet, sier Sehjpal. SaritaS distribueres nå i dagligvarebutikkene over hele landet og eksporteres til Danmark. flyselskap er også klare til å servere SaritaS på ruten Gardermoen New Dehli. Sehjpal er en av deltakerne i Global Future, et prosjekt som skal kvalifisere mennesker med ikke-norsk bakgrunn og høyere utdannelse til lederstillinger og styreverv. Global Future er et samarbeid mellom NHO Agder og 13 andre aktører fra offentlig og privat sektor på Sørlandet. I annonsebilag fra nho I I NHO magasinet I 9

10 I nhoaktuelt I I vignett I Drømmen om Drammen Drammen og omegn ble nylig kåret til Norges mest vellykkede region. Næringslivet blomstrer og befolkningen vokser. Hvem ville trodd det? For femten-tjue år siden var Drammen et skittent veikryss. Kort om Drammen innbyggere. Kommune budsjett for 2009 er cirka tre mrd kr. Netto lån: 2,4 mrd kr., men Drammen eier til svarende verdier i kraftselskapet EB. Byen ligger en halvtimes kjøring fra Oslo og er sentrum for Drammensregionen, som teller innbyggere. Regionen består av kommunene Røyken, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Hurum, Svelvik, Sande og Drammen. «Interessante byer tiltrekker seg interessante mennesker, som igjen tiltrekker seg interessant næringsvirksomhet.» Ordfører Tore Opdal Hansen Ordfører Tore Opdal Hansen husker hvordan det var å måtte forsvare at han bodde i Drammen. I dag er situasjonen snudd på hodet. Ordfører Tore Opdal Hansen (H) er stolt, og med god grunn. På tampen av 2008 kåret NHO Drammensregionen til den mest vellykkede regionen i Norge. Næringsutvikling og attraktivitet som bosted var lagt til grunn for kåringen. Interessante byer tiltrekker seg interessante mennesker, som igjen tiltrekker seg interessant næringsvirksomhet, sier ordføreren. De siste årene har Drammen høstet lovord og priser i øst og vest. By- og samfunnsutviklere fra hele Europa kåret i fjor Drammen til Europas beste innen by- og regionutvikling. I fjor var befolkningsveksten på 2,4 prosent, som er svært høyt. Næringslivet er også i jevn vekst. Fem nye hoteller planlegges. Og neste år forlenges Flytoget til Drammen. Hvorfor vil du være i Drammen? Fredrik Falch (42), arrangementsansvarlig i Norli Bokhandel: I min ungdom var det flaut å komme fra Drammen. Jeg tror ikke det fantes noe verre sted å komme fra. Etter 20 år i Oslo flyttet jeg tilbake hit med kone og barn i Vi kjøpte hus med hage midt i sentrum, og det ville vi aldri hatt råd til i Oslo. På ene siden av huset har vi barnehagen, og på andre siden stopper bussen til Oslo. Byen har utviklet seg voldsomt, likevel er det en del ting jeg savner, for eksempel mer kultur og et bredere utvalg restauranter. Første skritt er å gjøre byen pen. Det neste er å fylle den med innhold. Karoline Skaug (16), elev ved Åssiden videregående skole: Drammen har utviklet seg fra å være en stygg industriby til å bli veldig fin. Jeg trives og ser ingen grunn til å flytte herfra. Det jeg savner, er et sted hvor ungdom kan være, et sted som ikke er styrt av voksne og hvor politikerne ikke legger alle premissene. Drømmen min er å bli filmregissør, og jeg har tenkt å ta film utdanning ved Danvik Folkehøgskole, som ligger i Drammen. Jeg er glad byen er blitt kvitt Harry-stemplet. I dag tror jeg mange unge, inkludert meg selv, er stolt av å være fra Drammen. 10 I NHO magasinet I I annonsebilag fra nho I

11 Kåring av den mest vellykkede regionen Telemarksforskning har på vegne av NHO kåret landets mest vellykkede kommuner og regioner i Drammensregionen gikk til topps blant landets 83 regioner. Kåringen ble gjort ved å legge sammen regionenes rangering i Nærings-NM og plassering på Attraktivitetsbarometeret. Attraktivitetsbarometeret måler hvor folk foretrekker å flytte til, mens Nærings-NM sammenlikner næringsutviklingen i regioner og kommuner. I kommune-klassen kom Drammen by på tredjeplass. Uansett om resultatene er nedslående eller oppmuntrende for et område så tror vi dette vil stimulere til en debatt om hvorfor det er slik og hvordan man kan øke verdiskapingen i tiden framover, sier avdelingsdirektør Inger Aarvig i NHO. Hvor godt gjør din region det i næringsutvikling? Sammenlign regioner i vårt interaktive kart. Gå til nho.no/naringsnm beste regioner i 2008: 1. Drammensregionen 2. Øvre Romerike 3. Trondheimsregionen 4. Nedre Romerike 5. Bjørnefjorden HAR DU TYNGDEN DU TRENGER FOR Å LYKKES I NÆRINGSLIVET? Et synkende skip. Men ordfører Tore Opdal Hansen husker godt hvordan det var. Han jobbet i Oslo i 19 år, og måtte daglig forsvare at han bodde i Drammen. Drammen var et synkende skip. På 80-tallet, mens Norge gikk i høygir, var det ikke en eneste byggekran å se i Drammen. Ingen turte å investere her. Krisen var svært dyp, men det kan ha vært redningen, ifølge ordføreren. Byens politikere var alle enige om at noe drastisk måtte gjøres. Suksessfaktorene er gode planer og målbevisst jobbing over tid. Fordi kriseforståelsen var stor, var det mulig. Snuoperasjonen startet med opprenskingen av Drammenselva på 80-tallet. Deretter ble E18 og E134 ledet utenfor byen. Industriområder Jan O. Endresen (55), rådgiver i Nordea: Jeg er født og oppvokst i Drammen og har alltid trivdes her. Men jeg vet også at Drammen tidligere hadde et dårlig rykte. Jeg husker da elva var så skitten at dopapiret la seg på kjøl og ror når man seilte jolle på fjorden og kom nær elvemunningen. Det var utrivelig, elva går jo rett gjennom byen. At en by er pen og attraktiv, tror jeg har stor smitteeffekt, også på næringslivet. Det som har skjedd de siste årene med byutvikling, er utrolig bra. Jeg er stolt av å være fra Drammen. Jeg er far til to tenåringsjenter, og jeg ser ikke bort fra at de blir boende i byen. som lå brakk ble gjort om til boligområder og parker. I dag har Drammen 13 kilometer med elvepark og fire kunstige sandstrender. Etter hvert som vi har oppgradert sentrum, har de næringsdrivende pusset opp sine eiendommer. Det var vært en utrolig dominoeffekt, sier Opdal Hansen. Han anslår at oppgraderingene har kostet ti milliarder kroner. Halvparten har gått til veiprosjekter og er finansiert med bompenger og statsmidler. Drammen har selv lagt fem milliarder i oppussingspotten. Ennå er det mye arbeid som gjenstår, sier Opdal Hansen. Vi vil forsette å bygge og pusse opp. Dessuten må vi fortelle verden at Drammen ikke er som før. Om dømmebygging tar tid, men snuoperasjonen er blitt lagt merke til. Du kan skaffe deg spisskompetanse innen et fagområde eller ta en lederutdanning på bachelor- eller masternivå. Uansett hva du velger, får du kompetanse som gjør at du stiller sterkere i arbeidslivet. Som landets tyngste institusjon innen etter- og videreutdanning har vi god erfaring med å tilrettelegge studier slik at de kan gjennomføres ved siden av jobb. Handelshøyskolen BI tilbyr også tilrettelagte og skreddersydde programmer for bedrifter. Som student ved Handelshøyskolen BI får du verdifull kunnskap, tilgang til et av Europas ledende fagmiljøer, og en faglig tyngde du vil få bruk for gjennom hele din karriere. TYNGDEN DU TRENGER I annonsebilag fra nho I I NHO magasinet I 11

12 tema: krise & konkurranse Foto Getty images 12 I NHO magasinet I I annonsebilag fra nho I

13 Er det mulig å komme styrket ut av finanskrisen? Finanskrisen byr på mange dystre fremtidsbilder. Samtidig viser erfaringen at kriser kan gi opphav til innovasjon og positiv omstilling. Hvordan kan krisen gi oss et løft?» I annonsebilag fra nho I I NHO magasinet I 13

14 I krise & konkurranse I Dr. Doom: Krise i hele 2009 Da professor Nouriel Roubini første gang spådde en verdens omspennende økonomisk krise, i 2006, ble han avfeid med skulder trekk og undertrykt fnising fra økonomer verden over. Mens fremtiden fortonte seg lys og mange fortsatt trodde økonomien ville trosse naturlovene og vokse inn i himmelen, var Nouriel Roubini en av ytterst få stemmer som advarte mot en kommende krise. Første gang var på et møte i Det Internasjonale Pengefondet den 7. september 2006, der han med skremmende presisjon spådde tidenes verste boligkrakk i USA, sviktende forbrukertillit og kredittskvis. Da han steg ned fra talerstolen, repliserte møtelederen tørt: Vel, jeg tror vi trenger en stiv drink etter dette. Til salens forlystelse. Fortsatt pessimist I løpet av det siste året har mannen med tilnavnet Dr. Doom gjentatte ganger tilbakevist mer optimistiske kollegers påstander om dette dreier seg om en liten og forbigående bølgedal i økonomien. Og han er fortsatt ikke optimist. Politiske tiltak mot krisen har ført til en viss optimisme, men jeg vil advare mot en overdreven tro på at det verste nå er bak oss. Vi må regne med at hele 2009 vil bli et humpete år. Først i 2010 vil vi se tegn til bedring i den globale økonomien, sier Roubini. Økonomisk lungebetennelse Nouriel Roubini regnes i dag som en av de fremste økonomiske analytikerne på sitt felt. Presse oppbudet var derfor stort da han kom til Oslo som en av hovedtalerne på NHOs Årskonferanse i begynnelsen av januar. Når USA nyser, er det dessverre slik at forkjølelsen smitter de fleste andre. Nå har forkjølelsen «Det er lys i tunellen, og det er ikke lyset fra et møtende tog vi ser.» i amerikansk økonomi utviklet seg til et alvorlig tilfelle av lungebetennelse, og vi er i ferd med å få en ekte global krise, sa Roubini til en fullsatt sal. Norge bedre enn de fleste Han tror likevel Norge vil få en mykere landing enn de fleste andre land. Her har man en sterk og sunn økonomi med store reserver i oljefondet. Dere sparte penger i gode tider, og disse kan nå brukes til å jevne veien, for eksempel gjennom økt offentlig forbruk og investering i infrastruktur, sier han, og fortsetter: Samtidig er Norges økonomi integrert i verdensøkonomien. Nedgangstidene internasjonalt fører til krympende eksportmuligheter, fall i oljeprisen rammer Norge hardt og manglende tilgang på lån merkes også av norske bedrifter. Men jeg tror det vil være en klar oppgang i norsk økonomi mot slutten av 2009 så sant vi ikke ser en markert forverring i økonomien internasjonalt, sier han. Lys i tunellen Nouriel Roubini er av mange er blitt kalt en stormkråke og en evig pessimist. Selv er han ikke enig i karakteristikken. Det er lys i tunellen, og det er ikke lyset fra et møtende tog vi ser. Denne krisen er også en mulighet til økonomiske reformer og regulering av finanssystemet. I et kort perspektiv er jeg pessimist, men i det lange løp kan krisen føre til en sunnere global økonomi med mer motstandsdyktige og fleksible systemer. Og til dem som karakteriserer meg som pessimist, er mitt svar: Jeg vil være den første til å rope ut når jeg ser tegn til at økonomien er på bedringens vei. 14 I NHO magasinet I I annonsebilag fra nho I

15 «Jeg er veldig overrasket over sendrektigheten i regjeringens tiltak.» Historien har mange eksempler på at krise virker som en spore til innovasjon, sier professor Ola H. Grytten. Nouriel Roubini har med skremmende presisjon forutsagt den økonomiske krisen. I januar var han en av hovedtalerne på NHOs Årskonferanse. Et historisk krakk Nå trenger vi blant annet skattelette, og gjerne momsreduksjon. Privatpersoner må kunne betjene gjeld og bedriftene må gå rundt. Det holder ikke å pøse penger inn i offentlig sektor, sier professor Ola H. Grytten ved NHH. Dr. Nouriel Roubini Nouriel Roubini er professor i økonomi ved Stern School of business. Ved New York university. Roubini har tidligere vært seniorrådgiver for Clinton-administrasjonen, og regnes som en av verdens fremste eksperter på makro økonomi. Han er også grunnlegger av RGE Monitor, som er utropt til en av de beste økonominettsidene av businessweek, The Economist, Forbes og The Wall Street Journal. Se rgemonitor.com Professor i økonomisk historie, Ola H. Grytten, tror nedgangen kunne ha kommet tidligere og mildere om myndighetene hadde latt markedet få korrigere seg. Han er så langt ikke imponert over regjeringens krisetiltak. Jeg er veldig overrasket over sendrektigheten i tiltakene og over at regjeringen ser ut til å mene at dette er en krise i offentlig sektor. Men det er bedriftene og privat sektor som virkelig sliter, sier han. Nå må vi benytte tiden til å lære oss å tenke mer på soliditet, og vi må få fart på innovasjonen. Kanskje krisen vil virke som en spore til det, sier Grytten, og legger til: Det har historien mange eksempler på. Upopulær Med sine spådommer om fall i boligprisene, gjorde Grytten seg i sommer mektig upopulær i eiendomsmeglerkretser. I den grad upopulær at han ble bortvist fra boligvisninger i Bergen. Boligmarkedet vil fortsette å falle. Her vil det svi. Også andre konjunkturutsatte bransjer, som byggebransjen, vil merke det. Dessverre har bedriftene, ikke minst meglerbransjen, i liten grad benyttet de gode årene til å bygge soliditet. Når krakket kommer, raser alt sammen, sier han. Grytten har flere ganger hevdet at ærlighet og åpenhet er den beste medisin mot dårlig psykologi i nedgangstider. I en slik situasjon kan man ikke sette i gang og prate opp markedet. Bedre enn USA Professoren mener Norge vil komme bedre ut av krisen enn mange andre land. Årsaken er todelt. For det første har vi oljepengene. For det andre er det ikke så lenge siden norske banker var gjennom en krise, og de har lært. Norges Bank og Kredittilsynet har også gjort en bedre jobb enn tilsvarende institusjoner i mange andre land i høykonjunkturårene. Derfor er vi ikke så ille ute som for eksempel USA. Først hvis vi får en situasjon der mange mennesker får problemer med å betjene gjelden sin, vil bankene komme i en knipe. Vil 2008 gå inn i historiebøkene som et av de store krakkårene? Ja, det vil det. Samtidig skal man huske at det er lett å tro at et krakk man er midt oppe i, er det verste. I 1998 hadde vi Asia-krisen, og man sa at Asia lå med brukket rygg. Kinas økonomi ble spådd å gå nedenom. Vi vet at så ikke skjedde. I annonsebilag fra nho I I NHO magasinet I 15

16 I krise & konkurranse I «Vi må slutte å tilsløre virkeligheten gjennom en ideologi som sier at vi er slitne, syke og utbrente.» Rett ryggen Magne Nylenna, professor i samfunnsmedisin, advarer mot å overdramatisere situasjonen. Jeg tror ikke krisen vil gi store utslag på folkehelsa sier han. Professor Ivar Frønes mener den norske kulturen kjennetegnes av lite vekt på kompetanse og innovasjonskraft. Rikdommens konsekvenser Den økonomiske krisen bør i alle fall lære oss én ting: Vi må planlegge for det uforutsette, for usikkerhet, sier Ivar Frønes, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Frønes minner om at man for et år siden sa at den norske økonomien var sunn og robust. Vi er for strukturorienterte i vår tenkning, vi legger for lite vekt på prosesser og mekanismer. Vi bør tenke i snøskredmodeller. Selv om snøfonna ser trygg ut der den ligger, kan noe utløse et ras. Og når raset først er i gang, driver det seg selv videre, sier han. Under usikre betingelser trenger man flere ben å stå på. For sterk råvareavhengighet er risikofylt. Oljeressurser kan bidra til utvikling av innovasjonskraft og kompetanse, men en oljedrevet kultur kan også bidra til det omvendte, mener Frønes. Annerledeslandet Norge For nettopp dette mener professoren kjennetegner den norske kulturen: Vi er lite flinke til å utvikle kompetanse og innovasjonskraft. Dette skapte også debatt da han ga ut boka Annerledeslandet. Om Framtid og utviklingstrekk i Norge. I Norge jobber vi mye deltid, har høyt sykefravær, mange på uføretrygd, og ikke minst; vi er mindre karriereorienterte og mindre utdanningsorienterte enn folk i land vi bør sammenligne oss med. Denne tendensen har forsterket seg siden 1990-tallet, sier Frønes. Å leve med fritida i sentrum av livet er et privilegium, men det innebærer også risiko når rasene kommer. Heller kreativ enn innovativ Han viser blant annet til Finland, der det å ta høyere utdannelse innen teknologi har høy status. Oljetårnene er Norges Nokia, men kulturelt sett forstås olje som å vinne i Lotto. Lottomillionærer og oljesjeiker forbruker, offentlig som privat, de produserer ikke. Ungdom velger «kule» fag, som finans eller mediestudier. Dermed oppstår paradokset at det er gjevere å være kreativ på Grünerløkka enn innovativ på Sunnmøre. Frønes mener løsningen i stor grad ligger i økt vekt på utdanning samt et kritisk blikk på vår egen kultur og ideologi. Vi må slutte å tilsløre virkeligheten gjennom en ideologi som sier at vi er slitne, syke og utbrente. Vi snakker for eksempel om en brutalisering av arbeidslivet. Jeg utlover gjerne belønning til den som kan vise til et arbeidsliv som er mindre brutalt enn det norske. Nå må vi benytte krisa til å utvikle langsiktige strategier. Nylenna mener sykelighet i befolkningen henger sammen med en generell bekymring for at det skal gå galt. Jeg vil ikke snakke ned helsa og trivselen til det norske folk, slår han fast, med et særlig spark til mediene, som han mener bidrar til å svartmale situasjonen. Været og finanspolitikken kan folk flest gjøre lite med. Nå bør vi heller rette ryggen og forsøke å leve som før. Jeg tror nordmenn flest i grunnen har det godt, og de færreste av oss har investert store summer som nå kan gå tapt, sier Nylenna. Hans råd er å overlate bekymringene til dem som har ansvar og makt til å gjøre noe med dem. Samtidig er professoren fullt klar over at økt arbeidsledighet fører til økt sykelighet, ikke bare hos den arbeidsledige, men også i kretsen rundt ham eller henne. Men det er også et faktum at økt arbeidsledighet ofte fører til lavere sykefravær ellers i befolkningen. I et lite lokalsamfunn kan det få store konsekvenser for sykeligheten dersom hjørnesteinsbedriften legges ned, fordi så mange blir berørt. Det er selvsagt alvorlig. Ut over dette, vet vi egentlig lite om hva som skjer i krisesituasjoner, bortsett fra at folk har en tendens til å vise samhold og solidaritet på en måte som var utenkelig fredagen før. Andre kvaliteter ved livet blir viktige når krisen rammer, sier Nylenna. 16 I NHO magasinet I I annonsebilag fra nho I

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde NHO10 NHO-Magasinet nummer 02.2010 for samfunnsengasjerte mennesker Lydhør president Kristin Skogen Lund vil lytte til bedriftene nho krever 25 prosent redusert skjemavelde MATTEHJELP Røde Kors leksehjelp

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

Operatørene kommer Med verdens raskeste nettleser for pc og mobil er opera software rigget for fremtiden.

Operatørene kommer Med verdens raskeste nettleser for pc og mobil er opera software rigget for fremtiden. NHO11 NHO-magasiNet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 01.2011 tema Velferdsfellen stadig flere står utenfor arbeidslivet. hvem skal finansiere velferden i fremtiden? PLUss! norges nest beste rørlegger

Detaljer

Tema. Norges. Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å jobbe smartere. nærings-nm: beste kommuner

Tema. Norges. Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å jobbe smartere. nærings-nm: beste kommuner NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 01.2010 Tuva Thorson på Langedrag er sjef for en hel flokk nærings-nm: Norges beste kommuner Tema Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å

Detaljer

gjorde ull til gull norges siste store ullvareprodusent var en hårsbredd fra stupet.

gjorde ull til gull norges siste store ullvareprodusent var en hårsbredd fra stupet. nho12 nho-magasinet for samfunnsengasjertemennesker nummer 01.2012 tema alle gode krefter norge gjennomgår store endringer. er vi rigget for fremtidens utfordringer? suksess med søppel asker-bedriften

Detaljer

I annonsebilag fra nho I

I annonsebilag fra nho I I annonsebilag fra nho I I vignett I å I I 2 NHO-magasiNet 02.2012 I annonsebilag fra Nho I I vignett I å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å I annonsebilag fra Nho I 02.2012

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

annonsebilag fra nho

annonsebilag fra nho annonsebilag fra nho I intro I Hva velger du? Av NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund For samfunnet handler et stortingsvalg om felles prioriteringer og felles oppgaver. For enkeltmennesket handler valget

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 11 SEP Tillitsvalgtes muligheter til å bli hørt i HR Ikke gå i Facebook-fellene Lønnsforhandlinger i offentlig sektor Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet Om

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Bonanza og slitne arbeidstakere

Bonanza og slitne arbeidstakere T R Ø N D E L A G Bonanza og slitne arbeidstakere Trøndersk næringsliv går så det griner de ansatte blir slitne og syke Gjør døren høy og porten vid Næringslivet skriker etter arbeidskraft Slipp til de

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

nyklekte gründere tema gutta bak ungdomsbedriften gjennestad group Ub har funnet opp eggstokken på nytt.

nyklekte gründere tema gutta bak ungdomsbedriften gjennestad group Ub har funnet opp eggstokken på nytt. NHO11 NHO-MagasiNet for samfunnsengasjerte MeNNesker nummer 02.2011 nyklekte gründere gutta bak ungdomsbedriften gjennestad group Ub har funnet opp eggstokken på nytt. I annonsebilag fra nho I tema på

Detaljer

Tema energi Alt du ikke visste om norsk energisektor.

Tema energi Alt du ikke visste om norsk energisektor. NHO13 NHO-MagasiNet for samfunnsengasjerte MeNNesker nummer 01.2013 stø kurs om bord i skoleskipet Ms gann finner du fremtidens norske sjøfolk. fast fisk en havbruksuksess i Vesterålen. Tema energi Alt

Detaljer

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 TEMA: Finanskrisen Regjeringens tiltakspakke DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær U37 / 2 MRD. TIL AKTIVE EIERFOND / OLA H. GRYTTEN OM EKSPORTNÆRINGEN www.bergen-chamber.no

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Stiftelsen Young Ambassadors Fremtidsrapport 2015

Stiftelsen Young Ambassadors Fremtidsrapport 2015 Stiftelsen Young Ambassadors Fremtidsrapport 2015 Utfordringer og løsninger. Rapport til regjeringen fra norsk ungdom. Stiftelsen Young Ambassadors www.youngambassadors.no 23.03.2015 Innhold Forord...

Detaljer

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet KarrIere & utvikling 9. UTGAVE - AUGUST 2008 DEN NYE LEDERROLLEN: MERKEVAREBYGGING: KOSTBAR TURNOVER: Sjefen som coach Mye av opplæringsvirksomheten i norske

Detaljer

Hvem blir valgt til president i NITO? Geirangervegen - ingeniørkunst midt i Verdensarven

Hvem blir valgt til president i NITO? Geirangervegen - ingeniørkunst midt i Verdensarven MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 04/2006 JUNI Snakk lønn ved jobbskifte! - Lønn er ofte et ikke-tema når våre medlemmer i helseforetakene bytter jobb. Det grelleste eksemplet var en ingeniør

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer