tema: Krise & < Supermentoren Drømmen om Drammen Drammensregionen er Norges mest vellykkede. Hva har egentlig skjedd med «harrybyen»?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tema: Krise & < Supermentoren Drømmen om Drammen Drammensregionen er Norges mest vellykkede. Hva har egentlig skjedd med «harrybyen»?"

Transkript

1 NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer tema: Krise & konkurranse Er det mulig å komme styrket ut av finanskrisen? < Supermentoren Farid Nolen trodde han var dårlig i matte. Nå inspirerer han elever over hele Norge. 5tiltak mot krisen NHOs viktigste tiltak for å skape ny vekst Drømmen om Drammen Drammensregionen er Norges mest vellykkede. Hva har egentlig skjedd med «harrybyen»? I annonsebilag fra nho I Dronningen av Snap Drive Nyskapingsprisen bilindustrien på felgen Helse, ny vekstnæring? Medlemssider

2 I intro I «Det er storm i kastene i den internasjonale økonomien. Det krever politisk handlekraft og navigasjonsevne hvis vi skal komme styrket ut av dagens krise.» NHO-president Paul-Chr. Rieber Foto: Scanpix 2 I NHO magasinet I I annonsebilag fra nho I

3 I innhold I Innhold 04 Krise og konkurranse Noe av den beste innovasjonen har kommet som følge av en krise, sier NHO-president Paul-Chr. Rieber. 06 Nyskapingspris Janusfabrikken trosser alle spådommer om tekstilindustriens død i Norge. 10 Drammen mest populær Drammensregionen er kåret til Norges mest vellykkede region. Hva i all verden har skjedd? 12 TEMA: Krise & konkurranse Kan Norge komme styrket ut av finanskrisen? 18 Duellen Aftenpostens Kristin Skogen Lund møter Fagforbundets Jan Davidsen til duell om hvordan vi bør takle krisen. 22 Super-mentoren Farid Nolen mener at alle kan lære seg matematikk på et ganske høyt nivå. Hvor svikter den norske skolen? 28 Tiltak for ny vekst NHOs fem viktigste forslag til ny vekst ut av krisen. 31 Medlemssider Fordeler for NHO-medlemmer. Råd ved omstilling. Derfor er vi medlem. Medlemskurs. Ansvarlig utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Design og produksjon: Dinamo Red. Forsidefoto: Billybonkers Stylist: Hege Ramstad Opplag: Trykk: Norprint Annonsesalg: HS Media AS, tlf.: Tekst: Ingunn Solli, Birger Baug, Sonja Evang, Cato Gjertsen, Angela Hagen, Jan Solberg. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, Billybonkers, Erik Sundt, Eivind Senneset, Rune Guneriussen, Nikolas B. Farstad, Jo Michael NHOs redaksjon: Elsbeth Tronstad, Anniken Tømte, Kåre Verpe, Unni Skjelnes, Baard Meidell Johannesen, Lars Jacob Hiim, Sverre Molandsveen, Bjarne Sørhus og Anne Louise Aartun Bye Redaksjonen avsluttet Kontaktperson: Unni Skjelnes, tlf.: For abonnement/bestilling: Irmild Gjertsen, tlf.: Se også nho.no/nhomagasinet Kort om NHO: Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter I Norge. NHO har i dag cirka medlemsbedrifter innen håndverk, industri, service og IKT/kunnskap. Tre av fire bedrifter har færre enn 20 årsverk. NHO arbeider for at medlemsbedriftene får arbeidsvilkår som styrker deres konkurransedyktighet og lønnsomhet. I annonsebilag fra nho I I NHO magasinet I 3

4 I kommentar I Krise & konkurranse NHOs president Paul-Chr. Rieber 7. januar samlet NHO over 1300 næringslivsledere, politikere, journalister og andre samfunnsengasjerte mennesker i Den norske opera. Sam men brukte vi en hel dag for å diskutere finanskrisen, hvordan Norge og norsk næringsliv skal komme styrket ut av krisen og hvordan konkurranse er et viktig virkemiddel for å lykkes. NHOs årskonferanser setter søkelys på viktige samfunnsspørsmål. I fjor satte NHO dagsorden i skoledebatten, ved å rette fokus på innholdet i skolen og behovet for å satse på kunnskap. I år beskrev vi den krisen som rammer oss, og pekte ut retningen for å komme ut av den. NHOs tiltak mot krisen Norsk næringsliv har bevist sin styrke i opp- og nedgangstider. Vi klarer også denne nedturen hvis vi får politiske rammevilkår som er lik våre konkurrenters i andre land. NHO har laget en tiltakspakke for næringslivet med en rekke forslag for at bedriftene lettere skal få nødvendige lån, redusert skatt som bringer oss på nivå med våre konkurrenter, tiltak for bedre miljø og tiltak overfor arbeidsmarkedet. Vi har lagt vekt på å utforme tiltakene slik at de spesielt treffer de små og mellomstore og de familieeide bedriftene. «Vi har hatt kraftige nedturer før, med konsekvenser for enkelt mennesker, bedrifter og nasjoner. Men gjennom om stilling har noe av den beste innovasjonen kommet i disse krisetidene.» Konkurranse som virkemiddel Som organisasjonen for norsk næringsliv er NHO naturlig nok opptatt av det som sikrer vekstkraft på lang sikt. Det burde alle være. Vi tror konkurranse er et viktig virkemiddel for å få frem innovasjon og produktivitet. Derfor var navnet på årets NHOkonferanse Krise og konkurranse. NHO mener konkurransen ikke bør begrenses til næringslivet. Økt konkurranse i offentlig sektor vil også der fremme kreativitet, innovasjon og vekst. Markedsøkonomiens død? Mange vil i dagens krisesituasjon spørre seg om det er på tide å kaste markedsløsningene og den globale kapitalismen på historiens skraphaug. Utviklingen de siste 50 år har gitt oss et klart «Vi i NHO håper at krisen ikke fører til mer proteksjonisme, men et sterkere og mer forpliktende internasjonalt samarbeid.» svar på dette spørsmålet. Markedsløsninger og globaliseringen har bekjempet fattigdom og økt livskvaliteten for milliarder av mennesker. Ved en stadig spredning av markedsløsninger og en bedre og mer åpen verdenshandel har verdens fattigdom blitt mer effektivt bekjempet de siste 50 år enn de 500 foregående. Nedgangskonjunkturer er en del av markedsøkonomien. Vi har hatt kraftige nedturer før, med konsekvenser for enkeltmennesker, bedrifter og nasjoner. Men gjennom omstilling har noe av den beste innovasjonen kommet i disse krisetidene, og både verden og Norge har kommet styrket ut av krisene. Sterkest er den? Få ganger i historien har vi sett så tydelig som i dag hvor tett verden nå er vevd sammen. Ingen land kan lenger være uberørt av internasjonale kriser og nedgangstider, og krisen viser oss verdien av å stå sammen. Europeiske land med langt svakere økonomi enn Norge priser seg nå lykkelig over at de har euro som felles valuta og kan bekjempe krisen sammen. Våre venner på Island er kanskje de som sterkere enn noen andre nå erfarer konsekvensene av å stå alene. Dette understreker igjen at Norges plass bør være i Europa. Vi i NHO håper at krisen ikke fører til mer proteksjonisme, men et sterkere og mer forpliktende internasjonalt samarbeid. Nødvendige samfunnsreformer Skal vi opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet, forutsetter det et arbeidsliv med kompetanse, økende produktivitet og høy yrkesdeltagelse. Aldrende befolkning, mange som trekker seg ut av arbeidslivet, internasjonal kamp om arbeids kraften og nær uendelig etterspørsel etter helse-, pleie- og omsorgs tjenester gir oss store utfordringer. Riktig bruk av konkurranse og marked gjør den norske velferdsmodellen bærekraftig. Det er storm i kastene i den internasjonale økonomien. Det krever politisk handlekraft og navigasjonsevne hvis vi skal komme styrket ut av dagens krise. Konkurranse er sunt og skaper bedre produkter og tjenester. Vi i næringslivet er utålmodige, men vi er også klare for samarbeid for å løfte næringslivet og Norge ut av krisen og over i ny vekst. 4 I NHO magasinet I I annonsebilag fra nho I

5 På Oslo Plaza kan du også holde små møter! Radisson SAS Plaza Hotel tilbyr dagpakker som inkluderer: Leie av plenumsal inkludert projektor Dagens 2-retters konferanselunsj med kaffe eller te 2 kaffe/te pauser, 1 av pausene inkluderer dagens kake eller finger frukt Fra kr. 595 per person* * Prisen gjelder ved ledig kapasitet og for møter med minimum 10 personer. Radisson SAS Plaza Hotel Sonja Henies Plass 3, N-0134 Oslo, Norway Tel: , Fax: plaza.oslo.radissonsas.com

6 I nhoaktuelt I Ull ga gull NHOs prestisjetunge Nyskapingspris gikk i 2008 til Janusfabrikken, en bedrift som for få år siden slet tungt i motbakke. Janusfabrikken AS er en av Europas ledende produsenter av undertøy, og selskapet er særlig kjent for kløfrie ullklær til barn og voksne. For noen vil det kanskje være overraskende at en norsk tekstilbedrift vant Nyskapingsprisen, ettersom store deler av tekstilindustrien forsvant ut av landet på 70- og 80-tallet. Men gjennom målbevisst satsing på forskning, design og nyskaping, har Janus snudd en negativ trend. «Det er i motbakke det går oppover», står det å lese på Janus hjemmesider. Juryen mener dette beskriver ledelsens og de ansattes fandenivoldske innstilling og utviklingen i omsetning og resultater. For oss betyr prisen utrolig mye. Vi har jobbet vanvittig hardt i mange år for å snu en nederlagsdømt fabrikk til en innovativ, internasjonal aktør, sier viseadministrerende direktør Janne Vangen Solheim. I dag er selskapet i betydelig vekst og øker sine markedsandeler både i Norge og på eksportmarkedet. 92 prosent av arbeidstakerne i Norge trives meget eller ganske godt i jobben. Kun to prosent sier de mistrives. Ung satsing NHO har siden 1994 hatt en egen satsing mot unge. Målet er blant annet at unge mennesker skal få økt forståelse og engasjement i næringslivs- og samfunnsspørsmål. NHO Ung inkluderer nettsiden nhoung.no, et besøkssenter for skoleklasser som åpner i mars 2009 og Næringsliv i skolen (NIS). NIS er NHOs satsing for partnerskap mellom skoler og bedrifter. Det er over 3000 slike samarbeidsavtaler. Gjennom NHO Ung kan elever og studenter: forstå mer om nytten av det de lærer på skolen ta tryggere valg i forhold til studier og jobb lære hvordan de og bedrifter skaper verdier i samfunnet engasjere seg i næringslivs- og samfunnsspørsmål Se selv på nhoung.no Foto: Scanpix Kilde: Synovate Grenseløs god Har du tenkt over hvor kulepennen du bruker på jobben kommer fra? Arbeidslivet og flyten av varer og tjenester er mer grenseløs enn noen gang. Mange norske virksomheter importerer varer fra utlandet, samarbeider med utenlandske selskaper eller har underleverandører i land der arbeidsmiljø og helse, miljø og sikkerhet er på et helt annet nivå enn i Norge. Den 4. mars arrangerer Storebrand og NHO helse-, miljø- og sikkerhetskonferansen Grenseløs God. Den vil ta for seg hvilke utfordringer og risikoforhold norske bedrifter står overfor ved kjøp av varer fra andre land, ved samarbeid med under leverandører eller etableringer i andre deler av verden. Målgruppen er bedriftens ledelse og styre. Se nho.no/hms for påmelding og mer informasjon Ny runde om IA Åtte år etter at den første av talen om inkluderende arbeidsliv (IA) ble undertegnet, skal den igjen reforhandles. NHO vil arbeide målbevisst for at avtalen skal forlenges. Erfaringene fra bedriftene er at IA-avtalen fører til et romsligere arbeidsliv med lavere fravær, økt inkludering og en generell nedgang i konfliktnivået, sier Ann Torill Benonisen, som representerer NHO i den nasjonale koordineringsgruppen for IA-avtalen. Om lag halvparten av alle bedriftene i NHOområdet er nå IA-bedrifter. Det viktigste med IA-avtalen er dialogen mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og legene. 6 I NHO magasinet I I annonsebilag fra nho I

7 I vignett I Nye veier til fleksible ekspressleveranser Spesialistene innen post og logistikk har samlet all sin kompetanse i ett nytt merke for det nordiske bedriftsmarkedet: Bring. Dermed får en erfaren aktør som Box, ny nordisk slagkraft som Bring Express. Vi er en partner for ekspressleveringer i hele Norden, men fordi nærhet til kunden er viktig for oss, er vi lokalt basert. Du kan gjerne kalle våre produkter for logistikkens ferskvarer: De dekker et umiddelbart behov, og kan leveres med det samme. I Bring Express er vi spesialister på å levere akkurat det du ønsker til akkurat riktig tidspunkt. bring.no/express I annonsebilag fra nho I I NHO magasinet I 7

8 I vignett I Nye veier til presis vareflyt Spesialistene innen post og logistikk har samlet all sin kompetanse i ett nytt merke for det nordiske bedriftsmarkedet: Bring. Dermed får erfarne aktører som Nor-Cargo, Box Solutions og deler av Posten ny nordisk slagkraft som Bring Logistics. Bring Logistics er spesialisten på pakker, stykk- og partigods og lagerservice. Enten det gjelder godshåndtering eller netthandel, møter du erfarne medarbeidere som gjør våre tjenester like punktlige og forutsigbare som et sveitserur. I Bring Logistics er vi spesialister på å skape effektiv vareflyt både nasjonalt og internasjonalt. bring.no/logistics 8 I NHO magasinet I I annonsebilag fra nho I

9 I nhoaktuelt I Selvtillit i styret Hun er administrerende direktør i verkstedkjeden Snap Drive og har fått to styreverv etter å ha gjennomgått NHOs kompetanseprogram Female Future. Programmet har gitt meg tro på at jeg kan bidra i styresammenheng, sier Torhild Luise Barlaup. Barlaup mener bestemt at Female Future kan bidra til at flere kvinner kommer inn i styrer. Selv fikk jeg selvtillit og tro på at styreverv var noe jeg var kvalifisert for. Men den type verv kommer ikke av seg selv, man må markedsføre seg for å komme i posisjon. Etter å ha gjennomgått Female Future, oppsøkte jeg konserndirektøren og sa ifra om at jeg ønsket styrearbeid. Bakgrunn og deltakelse i Female Future-programmet gjorde at jeg sto sterkt. Jeg fikk to styreverv i selskaper i Bertel O. Steen-konsernet, forteller Barlaup. Tyngde. Noe av det viktigste Barlaup fikk med seg via Female Future-programmet, var formalkompetansen. Female Future holdt blant annet et kurs på BI som handlet om styre kompetanse. Det gjør meg i stand til å bidra til kvaliteten på styrets arbeid. Jeg kan både utfordre og stille krav, og det er god ballast å ha med seg inn i styrerommet. Formell styrekompetanse er god ballast, sier Snap Drive-direktør Torhild Luise Barlaup talenter har deltatt i female Future-programmet siden starten i Får mye igjen. Styrearbeidet har gitt barlaup mersmak. Det er selvfølgelig krevende og mye arbeid, men samtidig veldig givende. Ikke minst får jeg mye igjen for diskusjonene. I styremøtene blir det gjerne tatt opp problemstillinger som jeg kan dra direkte nytte av i egen virksomhet. En annen fordel, er kvinnenettverket Barlaup har fått via programmet. Vi var delt inn i basisgrupper, og jeg har fremdeles jevnlige møter med kvinnene i min gruppe. Vi utveksler nyttige erfaringer. Feminin suksess Programmet Female Future mobiliserer og videreutvikler kvinnelige talenter for lederoppgaver og styreverv. Hver tredje deltaker i NHOs Female Futureprogram de siste to årene har fått tilbud om styreverv. Like mange har avansert til lederstilling. Programmet er finansiert av NHO, Innovasjon Norge og fylkeskommunene i de fleste regioner. Årets kvinnelige gründer Sarita Sehjpal er kåret til Årets kvinnelige gründer i Agder i Stort, sier Sehjpal om prisen. Når man har jobbet så hardt for å lykkes med en bedrift, er det fantastisk at andre har lagt merke til og verdsetter hva du har fått til, sier hun. Sehjpal er gründeren bak restaurantbedriften Taste of India og merkevaren SaritaS. Hun ble hedret for arbeidet med utvikling og distribusjon av indisk ferdigmat. Jeg var rett og slett misfornøyd med det som ble markedsført som indisk mat på ferdigmatmarkedet, sier Sehjpal. SaritaS distribueres nå i dagligvarebutikkene over hele landet og eksporteres til Danmark. flyselskap er også klare til å servere SaritaS på ruten Gardermoen New Dehli. Sehjpal er en av deltakerne i Global Future, et prosjekt som skal kvalifisere mennesker med ikke-norsk bakgrunn og høyere utdannelse til lederstillinger og styreverv. Global Future er et samarbeid mellom NHO Agder og 13 andre aktører fra offentlig og privat sektor på Sørlandet. I annonsebilag fra nho I I NHO magasinet I 9

10 I nhoaktuelt I I vignett I Drømmen om Drammen Drammen og omegn ble nylig kåret til Norges mest vellykkede region. Næringslivet blomstrer og befolkningen vokser. Hvem ville trodd det? For femten-tjue år siden var Drammen et skittent veikryss. Kort om Drammen innbyggere. Kommune budsjett for 2009 er cirka tre mrd kr. Netto lån: 2,4 mrd kr., men Drammen eier til svarende verdier i kraftselskapet EB. Byen ligger en halvtimes kjøring fra Oslo og er sentrum for Drammensregionen, som teller innbyggere. Regionen består av kommunene Røyken, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Hurum, Svelvik, Sande og Drammen. «Interessante byer tiltrekker seg interessante mennesker, som igjen tiltrekker seg interessant næringsvirksomhet.» Ordfører Tore Opdal Hansen Ordfører Tore Opdal Hansen husker hvordan det var å måtte forsvare at han bodde i Drammen. I dag er situasjonen snudd på hodet. Ordfører Tore Opdal Hansen (H) er stolt, og med god grunn. På tampen av 2008 kåret NHO Drammensregionen til den mest vellykkede regionen i Norge. Næringsutvikling og attraktivitet som bosted var lagt til grunn for kåringen. Interessante byer tiltrekker seg interessante mennesker, som igjen tiltrekker seg interessant næringsvirksomhet, sier ordføreren. De siste årene har Drammen høstet lovord og priser i øst og vest. By- og samfunnsutviklere fra hele Europa kåret i fjor Drammen til Europas beste innen by- og regionutvikling. I fjor var befolkningsveksten på 2,4 prosent, som er svært høyt. Næringslivet er også i jevn vekst. Fem nye hoteller planlegges. Og neste år forlenges Flytoget til Drammen. Hvorfor vil du være i Drammen? Fredrik Falch (42), arrangementsansvarlig i Norli Bokhandel: I min ungdom var det flaut å komme fra Drammen. Jeg tror ikke det fantes noe verre sted å komme fra. Etter 20 år i Oslo flyttet jeg tilbake hit med kone og barn i Vi kjøpte hus med hage midt i sentrum, og det ville vi aldri hatt råd til i Oslo. På ene siden av huset har vi barnehagen, og på andre siden stopper bussen til Oslo. Byen har utviklet seg voldsomt, likevel er det en del ting jeg savner, for eksempel mer kultur og et bredere utvalg restauranter. Første skritt er å gjøre byen pen. Det neste er å fylle den med innhold. Karoline Skaug (16), elev ved Åssiden videregående skole: Drammen har utviklet seg fra å være en stygg industriby til å bli veldig fin. Jeg trives og ser ingen grunn til å flytte herfra. Det jeg savner, er et sted hvor ungdom kan være, et sted som ikke er styrt av voksne og hvor politikerne ikke legger alle premissene. Drømmen min er å bli filmregissør, og jeg har tenkt å ta film utdanning ved Danvik Folkehøgskole, som ligger i Drammen. Jeg er glad byen er blitt kvitt Harry-stemplet. I dag tror jeg mange unge, inkludert meg selv, er stolt av å være fra Drammen. 10 I NHO magasinet I I annonsebilag fra nho I

11 Kåring av den mest vellykkede regionen Telemarksforskning har på vegne av NHO kåret landets mest vellykkede kommuner og regioner i Drammensregionen gikk til topps blant landets 83 regioner. Kåringen ble gjort ved å legge sammen regionenes rangering i Nærings-NM og plassering på Attraktivitetsbarometeret. Attraktivitetsbarometeret måler hvor folk foretrekker å flytte til, mens Nærings-NM sammenlikner næringsutviklingen i regioner og kommuner. I kommune-klassen kom Drammen by på tredjeplass. Uansett om resultatene er nedslående eller oppmuntrende for et område så tror vi dette vil stimulere til en debatt om hvorfor det er slik og hvordan man kan øke verdiskapingen i tiden framover, sier avdelingsdirektør Inger Aarvig i NHO. Hvor godt gjør din region det i næringsutvikling? Sammenlign regioner i vårt interaktive kart. Gå til nho.no/naringsnm beste regioner i 2008: 1. Drammensregionen 2. Øvre Romerike 3. Trondheimsregionen 4. Nedre Romerike 5. Bjørnefjorden HAR DU TYNGDEN DU TRENGER FOR Å LYKKES I NÆRINGSLIVET? Et synkende skip. Men ordfører Tore Opdal Hansen husker godt hvordan det var. Han jobbet i Oslo i 19 år, og måtte daglig forsvare at han bodde i Drammen. Drammen var et synkende skip. På 80-tallet, mens Norge gikk i høygir, var det ikke en eneste byggekran å se i Drammen. Ingen turte å investere her. Krisen var svært dyp, men det kan ha vært redningen, ifølge ordføreren. Byens politikere var alle enige om at noe drastisk måtte gjøres. Suksessfaktorene er gode planer og målbevisst jobbing over tid. Fordi kriseforståelsen var stor, var det mulig. Snuoperasjonen startet med opprenskingen av Drammenselva på 80-tallet. Deretter ble E18 og E134 ledet utenfor byen. Industriområder Jan O. Endresen (55), rådgiver i Nordea: Jeg er født og oppvokst i Drammen og har alltid trivdes her. Men jeg vet også at Drammen tidligere hadde et dårlig rykte. Jeg husker da elva var så skitten at dopapiret la seg på kjøl og ror når man seilte jolle på fjorden og kom nær elvemunningen. Det var utrivelig, elva går jo rett gjennom byen. At en by er pen og attraktiv, tror jeg har stor smitteeffekt, også på næringslivet. Det som har skjedd de siste årene med byutvikling, er utrolig bra. Jeg er stolt av å være fra Drammen. Jeg er far til to tenåringsjenter, og jeg ser ikke bort fra at de blir boende i byen. som lå brakk ble gjort om til boligområder og parker. I dag har Drammen 13 kilometer med elvepark og fire kunstige sandstrender. Etter hvert som vi har oppgradert sentrum, har de næringsdrivende pusset opp sine eiendommer. Det var vært en utrolig dominoeffekt, sier Opdal Hansen. Han anslår at oppgraderingene har kostet ti milliarder kroner. Halvparten har gått til veiprosjekter og er finansiert med bompenger og statsmidler. Drammen har selv lagt fem milliarder i oppussingspotten. Ennå er det mye arbeid som gjenstår, sier Opdal Hansen. Vi vil forsette å bygge og pusse opp. Dessuten må vi fortelle verden at Drammen ikke er som før. Om dømmebygging tar tid, men snuoperasjonen er blitt lagt merke til. Du kan skaffe deg spisskompetanse innen et fagområde eller ta en lederutdanning på bachelor- eller masternivå. Uansett hva du velger, får du kompetanse som gjør at du stiller sterkere i arbeidslivet. Som landets tyngste institusjon innen etter- og videreutdanning har vi god erfaring med å tilrettelegge studier slik at de kan gjennomføres ved siden av jobb. Handelshøyskolen BI tilbyr også tilrettelagte og skreddersydde programmer for bedrifter. Som student ved Handelshøyskolen BI får du verdifull kunnskap, tilgang til et av Europas ledende fagmiljøer, og en faglig tyngde du vil få bruk for gjennom hele din karriere. TYNGDEN DU TRENGER I annonsebilag fra nho I I NHO magasinet I 11

12 tema: krise & konkurranse Foto Getty images 12 I NHO magasinet I I annonsebilag fra nho I

13 Er det mulig å komme styrket ut av finanskrisen? Finanskrisen byr på mange dystre fremtidsbilder. Samtidig viser erfaringen at kriser kan gi opphav til innovasjon og positiv omstilling. Hvordan kan krisen gi oss et løft?» I annonsebilag fra nho I I NHO magasinet I 13

14 I krise & konkurranse I Dr. Doom: Krise i hele 2009 Da professor Nouriel Roubini første gang spådde en verdens omspennende økonomisk krise, i 2006, ble han avfeid med skulder trekk og undertrykt fnising fra økonomer verden over. Mens fremtiden fortonte seg lys og mange fortsatt trodde økonomien ville trosse naturlovene og vokse inn i himmelen, var Nouriel Roubini en av ytterst få stemmer som advarte mot en kommende krise. Første gang var på et møte i Det Internasjonale Pengefondet den 7. september 2006, der han med skremmende presisjon spådde tidenes verste boligkrakk i USA, sviktende forbrukertillit og kredittskvis. Da han steg ned fra talerstolen, repliserte møtelederen tørt: Vel, jeg tror vi trenger en stiv drink etter dette. Til salens forlystelse. Fortsatt pessimist I løpet av det siste året har mannen med tilnavnet Dr. Doom gjentatte ganger tilbakevist mer optimistiske kollegers påstander om dette dreier seg om en liten og forbigående bølgedal i økonomien. Og han er fortsatt ikke optimist. Politiske tiltak mot krisen har ført til en viss optimisme, men jeg vil advare mot en overdreven tro på at det verste nå er bak oss. Vi må regne med at hele 2009 vil bli et humpete år. Først i 2010 vil vi se tegn til bedring i den globale økonomien, sier Roubini. Økonomisk lungebetennelse Nouriel Roubini regnes i dag som en av de fremste økonomiske analytikerne på sitt felt. Presse oppbudet var derfor stort da han kom til Oslo som en av hovedtalerne på NHOs Årskonferanse i begynnelsen av januar. Når USA nyser, er det dessverre slik at forkjølelsen smitter de fleste andre. Nå har forkjølelsen «Det er lys i tunellen, og det er ikke lyset fra et møtende tog vi ser.» i amerikansk økonomi utviklet seg til et alvorlig tilfelle av lungebetennelse, og vi er i ferd med å få en ekte global krise, sa Roubini til en fullsatt sal. Norge bedre enn de fleste Han tror likevel Norge vil få en mykere landing enn de fleste andre land. Her har man en sterk og sunn økonomi med store reserver i oljefondet. Dere sparte penger i gode tider, og disse kan nå brukes til å jevne veien, for eksempel gjennom økt offentlig forbruk og investering i infrastruktur, sier han, og fortsetter: Samtidig er Norges økonomi integrert i verdensøkonomien. Nedgangstidene internasjonalt fører til krympende eksportmuligheter, fall i oljeprisen rammer Norge hardt og manglende tilgang på lån merkes også av norske bedrifter. Men jeg tror det vil være en klar oppgang i norsk økonomi mot slutten av 2009 så sant vi ikke ser en markert forverring i økonomien internasjonalt, sier han. Lys i tunellen Nouriel Roubini er av mange er blitt kalt en stormkråke og en evig pessimist. Selv er han ikke enig i karakteristikken. Det er lys i tunellen, og det er ikke lyset fra et møtende tog vi ser. Denne krisen er også en mulighet til økonomiske reformer og regulering av finanssystemet. I et kort perspektiv er jeg pessimist, men i det lange løp kan krisen føre til en sunnere global økonomi med mer motstandsdyktige og fleksible systemer. Og til dem som karakteriserer meg som pessimist, er mitt svar: Jeg vil være den første til å rope ut når jeg ser tegn til at økonomien er på bedringens vei. 14 I NHO magasinet I I annonsebilag fra nho I

15 «Jeg er veldig overrasket over sendrektigheten i regjeringens tiltak.» Historien har mange eksempler på at krise virker som en spore til innovasjon, sier professor Ola H. Grytten. Nouriel Roubini har med skremmende presisjon forutsagt den økonomiske krisen. I januar var han en av hovedtalerne på NHOs Årskonferanse. Et historisk krakk Nå trenger vi blant annet skattelette, og gjerne momsreduksjon. Privatpersoner må kunne betjene gjeld og bedriftene må gå rundt. Det holder ikke å pøse penger inn i offentlig sektor, sier professor Ola H. Grytten ved NHH. Dr. Nouriel Roubini Nouriel Roubini er professor i økonomi ved Stern School of business. Ved New York university. Roubini har tidligere vært seniorrådgiver for Clinton-administrasjonen, og regnes som en av verdens fremste eksperter på makro økonomi. Han er også grunnlegger av RGE Monitor, som er utropt til en av de beste økonominettsidene av businessweek, The Economist, Forbes og The Wall Street Journal. Se rgemonitor.com Professor i økonomisk historie, Ola H. Grytten, tror nedgangen kunne ha kommet tidligere og mildere om myndighetene hadde latt markedet få korrigere seg. Han er så langt ikke imponert over regjeringens krisetiltak. Jeg er veldig overrasket over sendrektigheten i tiltakene og over at regjeringen ser ut til å mene at dette er en krise i offentlig sektor. Men det er bedriftene og privat sektor som virkelig sliter, sier han. Nå må vi benytte tiden til å lære oss å tenke mer på soliditet, og vi må få fart på innovasjonen. Kanskje krisen vil virke som en spore til det, sier Grytten, og legger til: Det har historien mange eksempler på. Upopulær Med sine spådommer om fall i boligprisene, gjorde Grytten seg i sommer mektig upopulær i eiendomsmeglerkretser. I den grad upopulær at han ble bortvist fra boligvisninger i Bergen. Boligmarkedet vil fortsette å falle. Her vil det svi. Også andre konjunkturutsatte bransjer, som byggebransjen, vil merke det. Dessverre har bedriftene, ikke minst meglerbransjen, i liten grad benyttet de gode årene til å bygge soliditet. Når krakket kommer, raser alt sammen, sier han. Grytten har flere ganger hevdet at ærlighet og åpenhet er den beste medisin mot dårlig psykologi i nedgangstider. I en slik situasjon kan man ikke sette i gang og prate opp markedet. Bedre enn USA Professoren mener Norge vil komme bedre ut av krisen enn mange andre land. Årsaken er todelt. For det første har vi oljepengene. For det andre er det ikke så lenge siden norske banker var gjennom en krise, og de har lært. Norges Bank og Kredittilsynet har også gjort en bedre jobb enn tilsvarende institusjoner i mange andre land i høykonjunkturårene. Derfor er vi ikke så ille ute som for eksempel USA. Først hvis vi får en situasjon der mange mennesker får problemer med å betjene gjelden sin, vil bankene komme i en knipe. Vil 2008 gå inn i historiebøkene som et av de store krakkårene? Ja, det vil det. Samtidig skal man huske at det er lett å tro at et krakk man er midt oppe i, er det verste. I 1998 hadde vi Asia-krisen, og man sa at Asia lå med brukket rygg. Kinas økonomi ble spådd å gå nedenom. Vi vet at så ikke skjedde. I annonsebilag fra nho I I NHO magasinet I 15

16 I krise & konkurranse I «Vi må slutte å tilsløre virkeligheten gjennom en ideologi som sier at vi er slitne, syke og utbrente.» Rett ryggen Magne Nylenna, professor i samfunnsmedisin, advarer mot å overdramatisere situasjonen. Jeg tror ikke krisen vil gi store utslag på folkehelsa sier han. Professor Ivar Frønes mener den norske kulturen kjennetegnes av lite vekt på kompetanse og innovasjonskraft. Rikdommens konsekvenser Den økonomiske krisen bør i alle fall lære oss én ting: Vi må planlegge for det uforutsette, for usikkerhet, sier Ivar Frønes, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Frønes minner om at man for et år siden sa at den norske økonomien var sunn og robust. Vi er for strukturorienterte i vår tenkning, vi legger for lite vekt på prosesser og mekanismer. Vi bør tenke i snøskredmodeller. Selv om snøfonna ser trygg ut der den ligger, kan noe utløse et ras. Og når raset først er i gang, driver det seg selv videre, sier han. Under usikre betingelser trenger man flere ben å stå på. For sterk råvareavhengighet er risikofylt. Oljeressurser kan bidra til utvikling av innovasjonskraft og kompetanse, men en oljedrevet kultur kan også bidra til det omvendte, mener Frønes. Annerledeslandet Norge For nettopp dette mener professoren kjennetegner den norske kulturen: Vi er lite flinke til å utvikle kompetanse og innovasjonskraft. Dette skapte også debatt da han ga ut boka Annerledeslandet. Om Framtid og utviklingstrekk i Norge. I Norge jobber vi mye deltid, har høyt sykefravær, mange på uføretrygd, og ikke minst; vi er mindre karriereorienterte og mindre utdanningsorienterte enn folk i land vi bør sammenligne oss med. Denne tendensen har forsterket seg siden 1990-tallet, sier Frønes. Å leve med fritida i sentrum av livet er et privilegium, men det innebærer også risiko når rasene kommer. Heller kreativ enn innovativ Han viser blant annet til Finland, der det å ta høyere utdannelse innen teknologi har høy status. Oljetårnene er Norges Nokia, men kulturelt sett forstås olje som å vinne i Lotto. Lottomillionærer og oljesjeiker forbruker, offentlig som privat, de produserer ikke. Ungdom velger «kule» fag, som finans eller mediestudier. Dermed oppstår paradokset at det er gjevere å være kreativ på Grünerløkka enn innovativ på Sunnmøre. Frønes mener løsningen i stor grad ligger i økt vekt på utdanning samt et kritisk blikk på vår egen kultur og ideologi. Vi må slutte å tilsløre virkeligheten gjennom en ideologi som sier at vi er slitne, syke og utbrente. Vi snakker for eksempel om en brutalisering av arbeidslivet. Jeg utlover gjerne belønning til den som kan vise til et arbeidsliv som er mindre brutalt enn det norske. Nå må vi benytte krisa til å utvikle langsiktige strategier. Nylenna mener sykelighet i befolkningen henger sammen med en generell bekymring for at det skal gå galt. Jeg vil ikke snakke ned helsa og trivselen til det norske folk, slår han fast, med et særlig spark til mediene, som han mener bidrar til å svartmale situasjonen. Været og finanspolitikken kan folk flest gjøre lite med. Nå bør vi heller rette ryggen og forsøke å leve som før. Jeg tror nordmenn flest i grunnen har det godt, og de færreste av oss har investert store summer som nå kan gå tapt, sier Nylenna. Hans råd er å overlate bekymringene til dem som har ansvar og makt til å gjøre noe med dem. Samtidig er professoren fullt klar over at økt arbeidsledighet fører til økt sykelighet, ikke bare hos den arbeidsledige, men også i kretsen rundt ham eller henne. Men det er også et faktum at økt arbeidsledighet ofte fører til lavere sykefravær ellers i befolkningen. I et lite lokalsamfunn kan det få store konsekvenser for sykeligheten dersom hjørnesteinsbedriften legges ned, fordi så mange blir berørt. Det er selvsagt alvorlig. Ut over dette, vet vi egentlig lite om hva som skjer i krisesituasjoner, bortsett fra at folk har en tendens til å vise samhold og solidaritet på en måte som var utenkelig fredagen før. Andre kvaliteter ved livet blir viktige når krisen rammer, sier Nylenna. 16 I NHO magasinet I I annonsebilag fra nho I

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Næringslivets velferdspolitiske rolle

Næringslivets velferdspolitiske rolle Trygve Gulbrandsen, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Næringslivets velferdspolitiske rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat. 3. juni 2008, Institutt for samfunnsforskning.

Detaljer

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 GLOBAL FUTURE BUSKERUD Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 AGENDA NHO Buskerud hvem er vi? Hvorfor satser vi på Global Future? Hva er Global Future? Dette er NHO Norges største

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hva er Female Future?

Hva er Female Future? Female Future Hva er Female Future? Female Future er et leder- og styreutviklingsprogram for bedriftenes egne talenter Female Future er NHOs satsing for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer.

Detaljer

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde NHO10 NHO-Magasinet nummer 02.2010 for samfunnsengasjerte mennesker Lydhør president Kristin Skogen Lund vil lytte til bedriftene nho krever 25 prosent redusert skjemavelde MATTEHJELP Røde Kors leksehjelp

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Attraktivitetbarometeret

Attraktivitetbarometeret Attraktivitetbarometeret Resultat for Steinkjer og Innherred Hva skjer når Steinkjer, Innherred settes inn i et attraktivitetsbarometer? Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet:

Detaljer

USA: Donald Trump nye presidenten

USA: Donald Trump nye presidenten Number 1 USA: Donald Trump nye presidenten Nok en overraskelse for markedet og en beskjed fra «folket» til «makta» Brexit var akkurat samme sak: Forventningene var at «folket tok til fornuften» og stemte

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

TIMSS og PISA en konsekvensanalyse

TIMSS og PISA en konsekvensanalyse TIMSS og PISA en konsekvensanalyse Internasjonale sammenligninger TIMSS: Trends in Mathematics and Science Study - (hvert fjerde år med elever på 4. og 8. trinn) PISA: Programme for Student Assessment

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Næringskonsulentsamling Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Innovasjon Norge - ett fokus Utløse bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Foto: Siv Nærø

Detaljer

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet?

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Møte Greater Stavanger Economic Development Gjesdal, 31. August 2011 Knut Vareide NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden 0 Stavangerregionen

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

finansnæringens dag 24. mars 2015

finansnæringens dag 24. mars 2015 finansnæringens dag 24. mars 2015 Kloke penger framtidens verdiskaping Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00, kaffe serveres fra kl. 08.15 #klokepenger velkommen!

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering.

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering. Hvem er vi? Vi er Norges ledende investeringsrådgiver for institusjonelle kunder. Løpende aktiva- og passivarapportering for nærmere 50 institusjonelle kunder. Vi sikrer optimal styring gjennom den beste

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R HVA ER GLOBAL FUTURE? TALENTMOBILISERING AV INNVANDRERE MED HØYERE UTDANNELSE Global Future er et prosjekt som skal kvalifisere mennesker

Detaljer

Om å finne tonen. Per Egil Hegge

Om å finne tonen. Per Egil Hegge Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Ole Roger Berg, leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Trondheim Bakgrunn: BSF, Team Trafikk, Nettbuss, NSB 1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Starter i 1989 da det blir klart

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det.

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det. Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til Leif Johan Sevland: Nyttårstalen Ledaal - 1.01.2011 God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle samlingen på Ledaal på årets første dag. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Optimisme i et vanskelig marked Utviklingen i arbeidslivet er fortsatt utfordrende, men det er noen

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge Paul Chaffey, Abelia Antall bedrifter i Abelia 2001-05: 420 370 Nå: 448 medlemsbedrifter 320 270 220 170 Start: 187 medlemsbedrifter

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Finansnæringens dag 19. mars 2013

Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens betydning i samfunnet Radisson Blu Plaza Hotel Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00 Kaffe serveres fra kl. 08.15 Finansnæringens betydning

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kjære lesere! Norges Bank inngår kreditt-avtale med Federal Reserve

Kjære lesere! Norges Bank inngår kreditt-avtale med Federal Reserve Kjære lesere! Vi ber dere innstendig om å ta del i de videodokumentarene vi her har lagt ut, og som belyser hva vi er vitne til i dag, nemlig et økonomisk «krakk» som ligger an til å bli verre enn «krakket»

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA

PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA Situasjonen rundt Hellas har vært den som har høstet de største overskriftene i starten av juli. De fleste innlegg i debatten i hjemlige medier

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Prognose på arbeidsmarkedet

Prognose på arbeidsmarkedet Prognose på arbeidsmarkedet Agenda Hva er arbeidsledighet? Velferdsstatens framtid Framtidsutsikter i de ulike næringene. Hvilke yrker vil bli etterspurt? Hvilke type kunnskap og personlige egenskaper

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 Leonid Hurwicz: Jeg vokste opp under Depresjonen. Når noen snakker om økonomiens herlig mekanisme så ser jeg for min del mange feil med den. I statistisk

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 2015 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente virksomheter.

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013 Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling Førde, 14. mai 2013 1 Oversikt Hvorfor visjoner? Formål og visjon Stiftelsenes rolle i norsk samfunn (et av landene med flest stiftelser pr. 100.000

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

Hvordan gi drahjelp til næringslivet?

Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Frokostmøte Asker og Bærum næringsråd 25. november 2003 Et godt utgangspunkt, men.. Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Optimister skaper håp. Vi trenger mennesker som håper. Optimister skaper tro. Vi trenger folk som tror at det går.

Optimister skaper håp. Vi trenger mennesker som håper. Optimister skaper tro. Vi trenger folk som tror at det går. Optimister skaper håp. Vi trenger mennesker som håper. Optimister skaper tro. Vi trenger folk som tror at det går. Optimister skaper bevegelse mot det positive og det umulige. Da kommer vi lenger enn vi

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 Norsk Industri opplever at det store flertall av norske politikere, nær sagt uansett partitilhørighet, forstår industriens betydning

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Nordlandskonferansen 14. januar 2015

Nordlandskonferansen 14. januar 2015 Nordlandskonferansen 14. januar 2015 242 289 Nordlendinger! 7 293 flere siden 2009 1 422nye i 2014. 633 nye i Bodø Mye bedre utvikling i alderen 20 til 40 år Utflytting demper vekst Svakere enn Norge:

Detaljer