"Lodotter kommer av seg selv, alt annet må man kjempe for."

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Lodotter kommer av seg selv, alt annet må man kjempe for.""

Transkript

1 "Lodotter kommer av seg selv, alt annet må man kjempe for." Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 1

2 MALER OG SKJEMAER I dette heftet finnes maler og skjemaer til bruk i arbeidsåret. Dere velger selv hvilke av disse hjelpearkene dere vil bruke. Malene er også lagt ut på nettsidene til Ungt Entreprenørskap på Har dere spørsmål, kommentarer, forslag til forbedringer eller tilleggsmaler, send oss gjerne en e-post på Maler og skjemaer 2 Ungt Entreprenørskap forlag

3 Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 3

4 PLANLEGGINGSKALENDER Listen nedenfor inneholder mange av de viktige oppgavene til ungdomsbedriften. Når dere har fastslått dager eller datoer for disse aktivitetene, må dere følge dem opp. Ideskaping Åpne bankkonto Markedsundersøkelse Velge produkt (vare/tjeneste) Produktutvikling Gjennomført salg Utforme forretningsplan Starte salg Regnskap Fullføre andelssalget Markedsplan Årsberetning Starte produksjon/service Messedeltakelse Holde siste styremøte Gjennomføre salgstrening Gjennomføre produksjonen Skrive delårsrapport DAG AKTIVITET ANSVARLIG GJENNOMFØRT Maler og skjemaer 4 Ungt Entreprenørskap forlag

5 SAMARBEIDSKONTRAKTEN 1. Hva er ungdomsbedriftens felles mål? 2. Hva er vårt felles ansvar? 3. Hvordan skal vi sikre at arbeidet er av best mulig kvalitet? 4. Skal vi ta ut lønn for arbeidet fortløpende eller vente til slutten av skoleåret? 5. Skal det være noen påskjønnelser for den/de som yter en ekstra innsats? 6. Hvordan skal overskudd fordeles og hvordan skal tap dekkes? 7. Hva skal skje med den/de som ikke gjør jobben sin eller ikke holder avtaler? 8. Hvordan løse tvister eller konflikter? Hvem skal megle? 9. Hvilket tidsrom skal avtalen gjelde for? 10. Samtlige medlemmers underskrift: Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 5

6 HER KAN DERE KLUDRE NED BRAINSTORMINGEN Maler og skjemaer 6 Ungt Entreprenørskap forlag

7 TENKE PÅ KRYSS OG TVERS Dere skal nå gå sammen 4 og 4 og arbeide med skjemaet Tenke på kryss og tvers. Hver og en skal helt vilkårlig, uten å avtale med de andre i gruppa, velge et ord fra skjemaet. Dere skal ikke påvirke hverandre, men dere må avtale hvilken av radene dere skal velge fra. Det vil si at person nr. 1 velger et ord fra rad 1 (gamle forretningsideer) - mens person nr. 2 velger et ord fra rad 2 (målgrupper) osv. Jo mer ordene bryter med det tradisjonelle tankemønsteret - jo bedre. Etter at alle i gruppa har valgt et ord, skal dere ut av de fire ordene formulere en forretningsidé. Arbeid i minutter og lag flere forretningsideer. Når dere har laget 4-5 forretningsideer, skal disse presenteres kort for de andre gruppene. GAMLE FORRETNINGS- IDEER MÅLGRUPPER PROBLEM Å LØSE DISTRIBUSJONS- KANALER Vaskeri Kvinner Langt til jobben Internett T-skjorte Bedriftsetablerere Dyre skolebøker Sykkelbud Matservering Studenter Rekker ikke å trene Idrettsklubber Reklametjenester Hundeeiere Kjedelig å vaske Postordre Bærbar pc Sportsinteresserte Redd for sykdommer TV Charterreiser Fjellklatrere Trøtt på morgenen Klesbutikker Musikkvideo Lærere Får ikke være sent ute Telefon Barberhøvler Unge gutter Vil få flere venner Venner Kondomer Sykepleiere Kan ikke lese Café Videofilmer Teaterelskere Lite med penger Apotek Aerobic Pensjonister Miljøproblem Ungdomsblad MIN IDÈ PRESENTASJON AV VÅRE FORRETNINGSIDEER Idé 1: Idé 2: Idé 3: Idé 4: Idé 5: Presentér ideene for de andre gruppene Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 7

8 SLUMPORDTEKNIKKEN EN MÅTE Å SKAPE NYE IDEER Identifiser et område hvor dere vil komme på nye ideer, for eksempel inngangsdør. Dukker ingen ord opp, kan dere velge et ord fra slumpordlisten gjennom å føre fingeren over arket til noen sier stopp. Det er 60 ord på listen og derfor kan dere også bruke sekundviseren på klokka for å velge ord. Ordet dere stopper på, plasseres inn i boksen der det står fokus (se modell nedenfor). Velg deretter et nytt ord fra slumpordlisten. Anta at dere velger ordet øye. Oppgaven er da å assosiere ordet øye til inngangsdør. Hvilke tanker gir ordet øye når det assosieres med inngangsdør? Kanskje en dør der man ikke bruker nøkkel, men at personen blir identifisert gjennom iris - eller kanskje en nøkkelfanger som plasseres i låsen slik at det blir enklere for blinde og svaksynte å åpne døra. Slik kan vi leke med tankene og finne nye drømmeprodukter. SLUMPORDLISTE Kirke Butikk Hamburgere Bok Vei Sag Sykehus Kamera Banan Snile Rot Kniv Røyk President Knapp Orkan Klokke Ballong Fest Sko Rakket Skatt Seng Hjul Frosk Ørn Taxi Suppe Fengsel Hai Peis Kamel Dagbok Advokat Sigarett Leker Snø Fallskjerm Dør an Bondegård PC Jazz Hatt edittkort Vaskemiddel Mus Skyer Hår Is Diamant Våpen Tog Bilde Øl Kjøkken Nese Elefant Vin Rose Slumpord Øye Slumpordmal Ideer Avtrykk av iris scannes og erstatter nøkkelen Slumpordmal Slumpord Ideer Nøkkelfanger for blinde og svaksynte Fokus Dør Fokus Maler og skjemaer 8 Ungt Entreprenørskap forlag

9 PMI-metoden PLUSS MINUS INTERESSANTE KONSEKVENSER Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 9

10 FØRSTE VURDERING AV IDÉ Å BEDØMME EN IDÉ: Å BEDØMME VÅR IDÉ: RØD Forsøk å beskrive hvilke følelser ideen framkaller: Latter, sinne, dette går bare ikke! (2 minutter) GUL Hvilke fordeler har ideen? (4 minutter) SORT Hvilke ulemper har ideen? (4 minutter) GRØNN Modifiser ideen ved å forsøke og eliminere bort ulempene. Hvordan kan vi kvitte oss med ulempene? (3 minutter) HVIT Med den nye informasjon, blir da følelsene du hadde innledningsvis modifisert? (2 minutter) SVART Bedømme sluttforslaget (2 minutter) RØD Hvilke følelser har dere nå om selve beslutningen? (1 minutt) Maler og skjemaer 10 Ungt Entreprenørskap forlag

11 DETTE ER MITT NETTVERK! Nå skal du synliggjøre de menneskene du kjenner. Skriv ned navnet ditt i ringen midt på arket. Skriv ned navnene på alle du kjenner eller er bekjent med og ring rundt navnet. Du kan benytte deg av listen dersom du trenger tips til å komme på hvilke du kjenner. Sammenlign gjerne de ulike nettverkene dere har. Se om det er noen dere har som felles kjente eller hvilke som skiller seg ut fra hverandre. Sett sammen nettverket til gruppa, og se hvilke enorme muligheter som åpner seg dersom dere skulle velge å samarbeide. Tenk gjennom hvilke mennesker du kjenner og om disse kan være døråpnere i arbeidet med å virkeliggjøre forretningsideen deres. Venner og bekjente Journalister Selgere Snekkere Mentorer Verkstedeiere Advokater Reklameansvarlige Skolekamerater Kunder Konsulenter Håndverkere Lærere Produktutviklere Foreninger Trykkeriansatte Butikkeiere Bankansatte Foredragsholdere Osv Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 11

12 BYGGING AV NETTVERK NYTTIGE RELASJONER/KONTAKTER VI HAR I DAG NYTTIGE RELASJONER/KONTAKTER VI TRENGER I FRAMTIDEN Maler og skjemaer 12 Ungt Entreprenørskap forlag

13 VÅRT NETTVERK I NÆRMILJØET FIRMANAVN BRANSJE KONTAKTPERSON TELEFON E POST HVEM AV OSS KJENNER NOEN SOM KJENNER NOEN I FIRMAET? Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 13

14 ANALYSE AV BEDRIFTEN Hva er våre sterke sider? Det vi klarer best S Strength Hva er våre svake sider? Det vi klarer dårlig (forbedringsområder) W Weakness Hvilke muligheter har vi? Det beste som kan skje O Opportunities Hvilke trusler har vi?det verste som kan skje T Threats Konklusjon: Maler og skjemaer 14 Ungt Entreprenørskap forlag

15 VURDERING AV KONKURRENTENE Sammenlign eget produkt med konkurrentenes. Kvalitet KONKURRENT 1 KONKURRENT 2 UNGDOMSBEDRIFTEN Design Pris Service Betalingsvilkår Garanti Distribusjon hvor selges varene? Leveringsvilkår Emballasje Markedsføringstiltak Mediabruk Reklame Slagord Annet Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 15

16 DISPOSISJON FORRETNINGSPLAN Forretningsidé Forretningsidé Hva gjelder for ungdomsbedriften Hvilke behov har forbrukerne? Hvilke kunder har vi? Med hvilke produkter kan vi dekke kundenes behov? Analyse av situasjonen og vurdering av de ulike mulighetene vi har i markedet Interne arbeidsbetingelser Eksterne arbeidsbetingelser SWOT-analyse Hva er våre sterke sider? Det vi klarer best Hva er våre svake sider? Det vi klarer dårligst (forbedringsområder) Hvilke muligheter har vi? Det beste som kan skje Hvilke trusler har vi? Det verste som kan skje Konklusjon: Maler og skjemaer 16 Ungt Entreprenørskap forlag

17 Markedsvurdering Størrelse og andre viktige opplysninger vi har funnet ved å undersøke markedet, f.eks. hvem konkurrentene er, konkurrentenes sterke og svake sider, hvilke produkter ungdomsbedriftens produkt(er) kommer til å konkurrere med. Kunder Hvem vil være interessert i å kjøpe varen eller tjenesten? Dette er vårt marked! Bedømmelse av markedet Vurdering av ungdomsbedriftens markedsandel. Størrelse og andre viktige opplysninger, f.eks. hvilke kunde-grupper ungdomsbedriften retter seg mot, ungdomsbedriftens profil, hva spørreundersøkelsen viste. Hvor stort er markedet? Hvor populært er produktet? Hvor mye er kunden villig til å betale? Hvordan kan vi få varen ut til kunden? Konkurrenter Hvilke konkurrenter finnes? Hvilke sterke/svake sider har konkurrentene? Hvilke fordeler/ulemper har konkur-rentenes produkter i forhold til vårt? Valg av markedsmål Valg av mål: Kvalitative mål: Kvantitative mål: 5 Markedsføring Hvordan skal vi gjøre kundene oppmerksomme på at ungdomsbedriften og ungdomsbedriftens produkt(er) finnes? Hvor møter ungdomsbedriften sine kunder? Hvordan skal varene selges? Hvilke ulike måter kan eller skal vi markedsføre vår forretningsidé på? Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 17

18 Lokaler og utstyr Hvilke ressurser trenger vi? Lokaler og utstyr? Hva stiller skolen til disposisjon? Hva må skaffes i tillegg? Hvilke tilsatte og hvilke ansvarsområder har bedriften behov for? Presentér gjerne også rådgiver. Maler og skjemaer 18 Ungt Entreprenørskap forlag

19 ØKONOMI Først må dere finne ut hvor mye penger eller kapital dere trenger. jfr. kapitalbehov. Oppgi tenkt størrelse på andelskapitalen. Oppgi påtenkt lån, hvis det ikke kan unngås. Kapitalbehov Hvordan kan vi skaffe pengene vi trenger for å starte bedriften? KAPITALBEHOV Summen bedriften trenger og hva vi skal bruke pengene til: Totale utgifter kr Finansieringskilder kr Risikokapital (andeler, aksjekapital, egenkapital) kr Gaver kr Annet (f.eks. fond, legater etc) kr Hva må å skaffes til veie i tillegg (lån) kr Total sum kr LØNNSOMHETSBEDØMMELSE Regn ut forventede inntekter og forventede kostnader fra start til avvikling. I et budsjett skal man forsøke å anslå inntekter og utgifter Resultatbudsjett INNTEKTER Salg av varer og tjenester Andre inntekter (ikke renteinntekter) KOSTNADER Innkjøp for foredling og salg Råvarer Handelsvarer BRUTTORESULTAT Personalkostnader Lønn og sosiale utgifter Reisekostnader, bilutgifter, opplæring Andre kostnader Leie av lokale Forsikringer Telefon/faks/internett Kontormateriell Trykksaker Markedsføring Forbruksmateriell Verktøy/maskiner/inventar Diverse andre kostnader RESULTAT Kommentarer til budsjettet: Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 19

20 Å sette riktig pris på produktet Pris etter markedsbasert prissetting - Hva er kundene villige til å betale? Pris etter konkurransebasert prissetting - Hvilken pris har våre konkurrenter? Pris etter kostnadsbasert prissetting - selvkostkalkyle brukes for å fordele kostnadene pr. produsert enhet. DIREKTE KOSTNADER Materialer + Lønn INDIREKTE KOSTNADER + Administrasjons- og salgskostnader = Selvkost (kalkylepris) + Fortjeneste = Salgspris ekskl. moms + Moms 24% = Salgspris inkl. moms Konklusjon Hele forretningsplanen sett under ett. Rapportering Muntlig og/eller skriftlig rapportering. Hvordan skal vi presentere forretningsplanen? Maler og skjemaer 20 Ungt Entreprenørskap forlag

21 DISPOSISJON MARKEDSPLAN FORRETNINGSIDÉ MÅLGRUPPE Hvilke kundegrupper skal vi henvende oss til? MÅLSETTING Hva ønsker vi å oppnå på dette markedet? MEDIAVALG Hvordan kan vi lettest få tak i målgruppen? BUDSKAP Hva skal vi fortelle målgruppa, og på hvilken måte? BUDSJETT Hva vil dette koste? INFORMASJON Er alle involverte informert og motivert? GJENNOMFØRING KONTROLL Gikk alt som planlagt? Hva lærte vi av dette? Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 21

22 LIKVIDITETSBUDSJETT INNBETALINGER Salg UB-andeler (UB-risikokapital) Annet (A) Sum innbetalinger UTBETALINGER TIL LEVERANDØRER Råvarer Handelsvarer Forbruksmaterialer/inventar Markedsføring Salg Reiser/frakt Elektrisitet og leie Forsikringer Annet Delsum 1 leverandører UTBETALINGER FØR SKATT, LØNN OG LÅN Lønn Sosiale utgifter Rentekostnader Delsum 2 - skatt, lønn og lån (B) Sum utbetalinger (delsum 1 + delsum 2) LIKVIDE MIDLER Inngående likvide midler Sum innbetalinger (A) + Sum utbetalinger (B) - Utgående likvide midler +/- Maler og skjemaer 22 Ungt Entreprenørskap forlag

23 LIKVIDITETSBUDSJETT - SAMMENSTILLING Sett først opp likviditetsbudsjett månedsvis og før så tallene over på Likviditetsbudsjettsammenstilling. Når ser det ut til å bli vanskelig å betale regningene? Hvordan kan likviditetskrise forebygges? Januar Februar Mars Sum INNBETALINGER Salg UB-andeler (UB-risikokapital) (A) Sum innbetalinger UTBETALINGER Leverandører Skatt, lønn (B) Sum utbetalinger LIKVIDE MIDLER Inngående beholdning + Sum innbetalinger (A) + Sum utbetalinger (B) - Utgående beholdning +/- Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 23

24 RESULTATBUDSJETT Resultatbudsjett kan gi svar på om dere vil tjene penger på virksomheten. Budsjettet kan vise hvilke måneder som vil gi underskudd og hvilke som vil gi overskudd. I begynnelsen er det normalt underskudd, fordi det tar tid å få opparbeidet omsetningen. Men dette må ikke pågå for lenge. Da kan lett gjelden til slutt bli større enn ved oppstarten og det er jo ikke meningen. INNTEKTER Salg av varer og tjenester Andre inntekter (ikke renteinntekter) KOSTNADER Innkjøp for foredling og salg Råvarer Handelsvarer BRUTTORESULTAT Personalkostnader Lønn og sosiale utgifter Reisekostnader, bilutgifter, opplæring Andre kostnader Leie av lokale Forsikringer Telefon/faks/internett Kontormateriell Trykksaker Markedsføring Forbruksmateriell Verktøy/maskiner/inventar Diverse andre kostnader RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER Avskrivninger ifølge plan RESULTAT ETTER AVSKRIVNINGER +/- Finansielle inntekter og kostnader + Renteinntekter - Rentekostnader RESULTAT ETTER FINANSIELLE POSTER Disposisjoner Skatt ÅRSRESULTAT Maler og skjemaer 24 Ungt Entreprenørskap forlag

25 ERFARINGER OG PLANER Før og etter de ulike møtene i ungdomsbedriften, må følgende tenkes gjennom: 1 Hva har jeg gjort til nå? (gode og mindre gode erfaringer) 2 Hva har jeg lært så langt? 3 Hva er ungdomsbedriftens målsettinger og resultater? 4 Hva er mine personlige målsettinger og resultater? 5 Hva trenger jeg å gjøre? Aktivitet Innen tidspunktet Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 25

26 FYLL I SØKNAD OM JOBB Dato: Navn: (fornavn) (etternavn) Adresse: Telefon: (gate/vei) (postnummer) (sted) Hvilken jobb søker du? Hva slags erfaring eller kvalifikasjoner har du for denne jobben? Hvilke interesser har du utenfor skolen? Hvilken arbeidserfaring har du? Hva skal du gjøre når du er ferdig med den videregående skolen? Referanser: Oppgi to personer som kjenner deg godt og vet hva du kan. 1. (navn) (telefon) 2. (navn) (telefon) Jeg ser fram imot positivt svar. Med vennlig hilsen Signatur Maler og skjemaer 26 Ungt Entreprenørskap forlag

27 INTERVJUMAL SPØRSMÅL KOMMENTAR Navn Alder Utdanning Arbeidspraksis Erfaringer Fritidsaktiviteter Interesser Hvorfor har du søkt stillingen? Hvilke personlige egenskaper har du som du mener passer til stillingen? Nevn tre gode egenskaper ved deg selv Er du kreativ? Hvordan er det å samarbeide med deg? Hvor ansvarsbevisst er du? Tar du ansvar selv om du blir upopulær? Hvordan vil du løse en konflikt? Er det noe annet du ønsker å trekke fram? Anbefales Anbefales ikke Kort begrunnelse: Intervjuers underskrift Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 27

28 ANSETTELSESBREV Sted Dato Navn Skole Klasse Ansettelsesbrev Vi har gleden av å meddele at du er tilsatt som i ungdomsbedriften Med vennlig hilsen underskrift Ja, jeg tar imot den ovennevnte stillingen i ungdomsbedrift Sted dato underskrift Maler og skjemaer 28 Ungt Entreprenørskap forlag

29 ARBEIDSAVTALE Navn: Personnr: Adresse: Er ansatt i: Arbeidsnr: Arbeidet tiltres dag den kl Arbeidstakeren ansettes som Ansettelsen skjer på de betingelser som er fastsatt i bedriftens tariffavtale og arbeidsreglement. Innenfor rammen av tariffavtalen og arbeidsreglementet har arbeidsgiveren, når forholdene gjør det nødvendig, rett til å sette arbeidstakeren til annet arbeid enn det som er nevnt overfor. Er det ved lønnsutbetaling foretatt feil avlønning, kan bedriften foreta den nødvendige justering ved neste lønnsavregning. Prøvetid: Sted/dato: (for bedriften) (arbeidstakerens underskrift) Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 29

30 PLANLEGGINGSSKJEMA Dette skjemaet for planlegging og fremdrift er for din egen private planlegging og bruk. Dette vil hjelpe deg til å organisere alle Ungt Entreprenørskaps-aktivitetene du vil være med på. Du skal legge inn datoer for følgende: Navn: Ukentlige møter: Dag Tid Formål Månedlige styremøter Dato Oversikt over oppnådde resultater Dato Treningsseksjoner Dato Salgsaktiviteter Dato Ferier Dato Viktige aktiviteter Dato Treningssamlinger/kurser Dato Kick off Cambridgeeksamen Fylkesmesse Nasjonal Messe Avvikling Maler og skjemaer 30 Ungt Entreprenørskap forlag

31 Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 31

32 MØTEPLAN Møte nr. Dato Klokkeslett Sted Type møte Tilstedeværende rådgiver Maler og skjemaer 32 Ungt Entreprenørskap forlag

33 MØTEINNKALLING Her skrives navn på alle som innkalles til møtet, i alfabetisk rekkefølge (inkludert rådgivere og lærerer når det er aktuelt). Dato. År. Møteinnkalling Det innkalles med dette til styremøte i Dato: Kl.: Sted: Sakliste 1. Åpning av møtet. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Godkjenning av referat fra forrige møte. 4. Saker som skal opp på møtet. 5. Eventuelt* Underskrift av den som innkaller til møtet *Eventuelle saker som blir foreslått behandlet under gjennomgangen av sak 3. Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 33

34 MØTEREFERAT Møtereferat Den ble det holdt styremøte i dato, år Ungdomsbedriftens navn på/i sted Til stede: Navn på de som var til stede i alfabetisk rekkefølge. Ikke til stede: Navn på de som ikke møtte (eventuelt årsaken til fraværet). Sak 1 Åpning av møtet. Ordstyrer erklærte møtet for åpnet kl: Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste. Eventuelle kommentarer noteres, eventuelle foreslåtte saker under eventuelt noteres, det noteres om forelåtte saker skal behandles på møtet eller f.eks. utsettes til neste møte. Når dette er gjort, skrives: Med dette ble innkalling og sakliste godkjent. Man kan ikke gå videre i møtet før dette er gjort. Sak 3 Godkjenning av referat fra forrige møte. Her er det viktig at ordstyrer har forberedt seg og ikke går videre i møtet før alle vedtak som ble fattet på forrige møte er kontrollert. Dersom vedtak er gjennomført, må møtet få vite resultatetet. Dersom vedtak ikke er gjennomført, må møtet få vite hvorfor, så det kan tas stilling til hva som skal gjøres videre med saken. Sak 4 og videre. Sekretæren refererer hovedlinjene i diskusjonen og vedtak som blir gjort. Sak 5 Eventuelt. Under eventuelt kommer saker som ble foreslått under sak 3 ovenfor og som møtet valgte å behandle. Neste styremøte: Møtet ble avsluttet kl.: Dato: Underskrift av møtereferent Maler og skjemaer 34 Ungt Entreprenørskap forlag

35 LØNNSLISTE OG TIMEKORT Lønnsliste Navn Dato Antall normale timer Antall overtidstimer Antall timer totalt Lønn Timekort Navn: Tittel: Dato Arbeid påbegynt Arbeid avsluttet Normale timer Overtidstimer Timer totalt Sum: Dato: Underskrift ansatt: Dato: Underskrift overordnet: Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 35

36 REGNSKAPSANALYSE Resultat Dato Balanse Dato Dato Driftsinntekter - driftskostnader Eiendeler: = Driftsresultat Anleggsmidler + finansinntekter Kontanter og bankinnskudd - finanskostnader Tilvirkningskostnader = Resultat før skattekostnad Varelager - skattekostnad Sum omløpsmidler = Årsoverskudd Gjeld og egenkapital: Egenkapital Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum gjeld Differanse =====> Nøkkeltall Rentabilitet av totalkapitalen Likviditetsgrad 1 Rentabilitet av egenkapitalen før skatt Likviditetsgrad 2 Arbeidskapitalen Rentabilitet av egenkapitalen etter skatt Gjennomsnittlig gjeldsrente Andelskapitalen i prosent av varelageret Egenkapitalprosenten Maler og skjemaer 36 Ungt Entreprenørskap forlag

37 PLAN FOR MARKEDSFØRINGSAKTIVITETENE Aktiviteter Tidsplan Budsjett Ansvarlig Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 37

38 FORBERED DEG PÅ SALGSSAMTALEN Målgruppe De fleste av mine kunder er (studenter, voksne, bedrifter, organisasjoner etc). Derfor nås de best gjennom Presentasjon De to viktigste karakteristiske trekk ved vår vare eller tjeneste er a) og b) Her er to spørsmål jeg kan stille for å skape interesse for vårt produkt: a) b) List opp tre argumenter du regner med å høre fra kundene og skriv ned et svar til hvert argument. ARGUMENT SVAR Mitt personlige salgsmål er på 1) stk produkter 2) 3) Maler og skjemaer 38 Ungt Entreprenørskap forlag

39 EVALUERING AV ARBEIDET MED UNGDOMSBEDRIFT Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 39

40 LOGG Navn: Logg for uke nr.: PLANLAGT ARBEID: ARBEID SOM ER FULLFØRT, EVENTUELT IKKE FULLFØRT: EGEN VURDERING AV INNSATSEN. GRUNNGI DERSOM ARBEID IKKE ER FULLFØRT: KOMMENTAR FRA LÆRER: Maler og skjemaer 40 Ungt Entreprenørskap forlag

41 Logg Vurdering av ungdomsbedriftsprosjektet Jeg likte: Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 41

42 Jeg likte ikke: Maler og skjemaer 42 Ungt Entreprenørskap forlag

43 EGENVURDERING Navn: Gjort dato: KRITERIER VEKTLEGGING AV KRITERIUM 1-10 VURDERING AV EGEN INNSATS/KUNNSKAP 1-10 POENG Innsats og deltakelse Lojalitet eativitet Seriøsitet Kunnskap Samarbeid SUM: Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 43

44 GRUPPEVURDERING Navn: Dato: 1. Den personen som gjør mest i ungdomsbedriften er: 2. Den personen som er mest rettferdig i ungdomsbedriften er: 3. Den personen som er lettest å samarbeide med i ungdomsbedriften er: 4. Den personen som har de beste ideene i ungdomsbedriften er: 5. Den personen som oppfører seg slik en sjef skal i ungdomsbedriften er: 6. Den personen som sørger for at vi holder oss til saken i ungdomsbedriften er: 7. Den personen som det er morsomst å jobbe sammen med i ungdomsbedriften er: 8. Den personen som hjelper meg mest i ungdomsbedriften er: 9. Den personen som demper mest krangling i ungdomsbedriften er: Maler og skjemaer 44 Ungt Entreprenørskap forlag

45 "Et klapp på skulderen gjør mer for holdningen enn et spark i baken. Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 45

46

Disposisjon forretningsplan

Disposisjon forretningsplan Disposisjon forretningsplan 1. Forside og innholdsfortegnelse Forsiden bør inneholde følgende informasjon: Ungdomsbedriftens navn Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 MENTORER: Tim Ryder Simrad AS & Helge Sunde Rasmussen Libris AS Ansvarlig lærere: Bjørn T. Husby og Margaret smørholm Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014

Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014 Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014 Organisasjonsnummer: Skole: Hadeland Ansvarlig : Jorid S L Hansen Styringsgruppe: Soon. Elisabeth Ørhling Torgeir Boldermo Bente Kristoffersen Per Ballangrud

Detaljer

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE FORRETNINGSPLAN Bedriftsnavn: MagnetCraft UB Skoletilhørighet: Stangnes videregående skole Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad Telefonnummer: 77 01 91 00 Organisasjonsnr.: 984768214 Nettside: www.magnetcraft.wordpress.com

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

Forretningsplan. Organisasjonsnummer: 999 185 835. Skole: Hadeland videregående skole. Medlemmer: - Økonomi- og personalansvarlig.

Forretningsplan. Organisasjonsnummer: 999 185 835. Skole: Hadeland videregående skole. Medlemmer: - Økonomi- og personalansvarlig. Forretningsplan Organisasjonsnummer: 999 185 835 Skole: Hadeland videregående skole Medlemmer: Lene Sørlie Fredriksen Tonje Buan Hanne Kanten Olsen Therese Godli Kandal - Daglig leder - Økonomi- og personalansvarlig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

2011/2012. Delårsrapport for Natura UB. Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad. Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt. Lærer Mariann Janson

2011/2012. Delårsrapport for Natura UB. Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad. Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt. Lærer Mariann Janson Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt Lærer Mariann Janson Delårsrapport for Natura UB 2011/2012 Thora Storm Vgs. Trondheim Kommune Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad OPPSUMMERING Vår Visjon Natura

Detaljer

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE ORG.NR: 984 766 378 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2004/2005 Mentor: Kristian fuglseth Ansvarlig lærer: margaret smørholm Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 Forretningsidé 2 Visjon 2 Produktet 2 Lokaler og utstyr

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer