"Lodotter kommer av seg selv, alt annet må man kjempe for."

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Lodotter kommer av seg selv, alt annet må man kjempe for.""

Transkript

1 "Lodotter kommer av seg selv, alt annet må man kjempe for." Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 1

2 MALER OG SKJEMAER I dette heftet finnes maler og skjemaer til bruk i arbeidsåret. Dere velger selv hvilke av disse hjelpearkene dere vil bruke. Malene er også lagt ut på nettsidene til Ungt Entreprenørskap på Har dere spørsmål, kommentarer, forslag til forbedringer eller tilleggsmaler, send oss gjerne en e-post på Maler og skjemaer 2 Ungt Entreprenørskap forlag

3 Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 3

4 PLANLEGGINGSKALENDER Listen nedenfor inneholder mange av de viktige oppgavene til ungdomsbedriften. Når dere har fastslått dager eller datoer for disse aktivitetene, må dere følge dem opp. Ideskaping Åpne bankkonto Markedsundersøkelse Velge produkt (vare/tjeneste) Produktutvikling Gjennomført salg Utforme forretningsplan Starte salg Regnskap Fullføre andelssalget Markedsplan Årsberetning Starte produksjon/service Messedeltakelse Holde siste styremøte Gjennomføre salgstrening Gjennomføre produksjonen Skrive delårsrapport DAG AKTIVITET ANSVARLIG GJENNOMFØRT Maler og skjemaer 4 Ungt Entreprenørskap forlag

5 SAMARBEIDSKONTRAKTEN 1. Hva er ungdomsbedriftens felles mål? 2. Hva er vårt felles ansvar? 3. Hvordan skal vi sikre at arbeidet er av best mulig kvalitet? 4. Skal vi ta ut lønn for arbeidet fortløpende eller vente til slutten av skoleåret? 5. Skal det være noen påskjønnelser for den/de som yter en ekstra innsats? 6. Hvordan skal overskudd fordeles og hvordan skal tap dekkes? 7. Hva skal skje med den/de som ikke gjør jobben sin eller ikke holder avtaler? 8. Hvordan løse tvister eller konflikter? Hvem skal megle? 9. Hvilket tidsrom skal avtalen gjelde for? 10. Samtlige medlemmers underskrift: Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 5

6 HER KAN DERE KLUDRE NED BRAINSTORMINGEN Maler og skjemaer 6 Ungt Entreprenørskap forlag

7 TENKE PÅ KRYSS OG TVERS Dere skal nå gå sammen 4 og 4 og arbeide med skjemaet Tenke på kryss og tvers. Hver og en skal helt vilkårlig, uten å avtale med de andre i gruppa, velge et ord fra skjemaet. Dere skal ikke påvirke hverandre, men dere må avtale hvilken av radene dere skal velge fra. Det vil si at person nr. 1 velger et ord fra rad 1 (gamle forretningsideer) - mens person nr. 2 velger et ord fra rad 2 (målgrupper) osv. Jo mer ordene bryter med det tradisjonelle tankemønsteret - jo bedre. Etter at alle i gruppa har valgt et ord, skal dere ut av de fire ordene formulere en forretningsidé. Arbeid i minutter og lag flere forretningsideer. Når dere har laget 4-5 forretningsideer, skal disse presenteres kort for de andre gruppene. GAMLE FORRETNINGS- IDEER MÅLGRUPPER PROBLEM Å LØSE DISTRIBUSJONS- KANALER Vaskeri Kvinner Langt til jobben Internett T-skjorte Bedriftsetablerere Dyre skolebøker Sykkelbud Matservering Studenter Rekker ikke å trene Idrettsklubber Reklametjenester Hundeeiere Kjedelig å vaske Postordre Bærbar pc Sportsinteresserte Redd for sykdommer TV Charterreiser Fjellklatrere Trøtt på morgenen Klesbutikker Musikkvideo Lærere Får ikke være sent ute Telefon Barberhøvler Unge gutter Vil få flere venner Venner Kondomer Sykepleiere Kan ikke lese Café Videofilmer Teaterelskere Lite med penger Apotek Aerobic Pensjonister Miljøproblem Ungdomsblad MIN IDÈ PRESENTASJON AV VÅRE FORRETNINGSIDEER Idé 1: Idé 2: Idé 3: Idé 4: Idé 5: Presentér ideene for de andre gruppene Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 7

8 SLUMPORDTEKNIKKEN EN MÅTE Å SKAPE NYE IDEER Identifiser et område hvor dere vil komme på nye ideer, for eksempel inngangsdør. Dukker ingen ord opp, kan dere velge et ord fra slumpordlisten gjennom å føre fingeren over arket til noen sier stopp. Det er 60 ord på listen og derfor kan dere også bruke sekundviseren på klokka for å velge ord. Ordet dere stopper på, plasseres inn i boksen der det står fokus (se modell nedenfor). Velg deretter et nytt ord fra slumpordlisten. Anta at dere velger ordet øye. Oppgaven er da å assosiere ordet øye til inngangsdør. Hvilke tanker gir ordet øye når det assosieres med inngangsdør? Kanskje en dør der man ikke bruker nøkkel, men at personen blir identifisert gjennom iris - eller kanskje en nøkkelfanger som plasseres i låsen slik at det blir enklere for blinde og svaksynte å åpne døra. Slik kan vi leke med tankene og finne nye drømmeprodukter. SLUMPORDLISTE Kirke Butikk Hamburgere Bok Vei Sag Sykehus Kamera Banan Snile Rot Kniv Røyk President Knapp Orkan Klokke Ballong Fest Sko Rakket Skatt Seng Hjul Frosk Ørn Taxi Suppe Fengsel Hai Peis Kamel Dagbok Advokat Sigarett Leker Snø Fallskjerm Dør an Bondegård PC Jazz Hatt edittkort Vaskemiddel Mus Skyer Hår Is Diamant Våpen Tog Bilde Øl Kjøkken Nese Elefant Vin Rose Slumpord Øye Slumpordmal Ideer Avtrykk av iris scannes og erstatter nøkkelen Slumpordmal Slumpord Ideer Nøkkelfanger for blinde og svaksynte Fokus Dør Fokus Maler og skjemaer 8 Ungt Entreprenørskap forlag

9 PMI-metoden PLUSS MINUS INTERESSANTE KONSEKVENSER Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 9

10 FØRSTE VURDERING AV IDÉ Å BEDØMME EN IDÉ: Å BEDØMME VÅR IDÉ: RØD Forsøk å beskrive hvilke følelser ideen framkaller: Latter, sinne, dette går bare ikke! (2 minutter) GUL Hvilke fordeler har ideen? (4 minutter) SORT Hvilke ulemper har ideen? (4 minutter) GRØNN Modifiser ideen ved å forsøke og eliminere bort ulempene. Hvordan kan vi kvitte oss med ulempene? (3 minutter) HVIT Med den nye informasjon, blir da følelsene du hadde innledningsvis modifisert? (2 minutter) SVART Bedømme sluttforslaget (2 minutter) RØD Hvilke følelser har dere nå om selve beslutningen? (1 minutt) Maler og skjemaer 10 Ungt Entreprenørskap forlag

11 DETTE ER MITT NETTVERK! Nå skal du synliggjøre de menneskene du kjenner. Skriv ned navnet ditt i ringen midt på arket. Skriv ned navnene på alle du kjenner eller er bekjent med og ring rundt navnet. Du kan benytte deg av listen dersom du trenger tips til å komme på hvilke du kjenner. Sammenlign gjerne de ulike nettverkene dere har. Se om det er noen dere har som felles kjente eller hvilke som skiller seg ut fra hverandre. Sett sammen nettverket til gruppa, og se hvilke enorme muligheter som åpner seg dersom dere skulle velge å samarbeide. Tenk gjennom hvilke mennesker du kjenner og om disse kan være døråpnere i arbeidet med å virkeliggjøre forretningsideen deres. Venner og bekjente Journalister Selgere Snekkere Mentorer Verkstedeiere Advokater Reklameansvarlige Skolekamerater Kunder Konsulenter Håndverkere Lærere Produktutviklere Foreninger Trykkeriansatte Butikkeiere Bankansatte Foredragsholdere Osv Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 11

12 BYGGING AV NETTVERK NYTTIGE RELASJONER/KONTAKTER VI HAR I DAG NYTTIGE RELASJONER/KONTAKTER VI TRENGER I FRAMTIDEN Maler og skjemaer 12 Ungt Entreprenørskap forlag

13 VÅRT NETTVERK I NÆRMILJØET FIRMANAVN BRANSJE KONTAKTPERSON TELEFON E POST HVEM AV OSS KJENNER NOEN SOM KJENNER NOEN I FIRMAET? Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 13

14 ANALYSE AV BEDRIFTEN Hva er våre sterke sider? Det vi klarer best S Strength Hva er våre svake sider? Det vi klarer dårlig (forbedringsområder) W Weakness Hvilke muligheter har vi? Det beste som kan skje O Opportunities Hvilke trusler har vi?det verste som kan skje T Threats Konklusjon: Maler og skjemaer 14 Ungt Entreprenørskap forlag

15 VURDERING AV KONKURRENTENE Sammenlign eget produkt med konkurrentenes. Kvalitet KONKURRENT 1 KONKURRENT 2 UNGDOMSBEDRIFTEN Design Pris Service Betalingsvilkår Garanti Distribusjon hvor selges varene? Leveringsvilkår Emballasje Markedsføringstiltak Mediabruk Reklame Slagord Annet Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 15

16 DISPOSISJON FORRETNINGSPLAN Forretningsidé Forretningsidé Hva gjelder for ungdomsbedriften Hvilke behov har forbrukerne? Hvilke kunder har vi? Med hvilke produkter kan vi dekke kundenes behov? Analyse av situasjonen og vurdering av de ulike mulighetene vi har i markedet Interne arbeidsbetingelser Eksterne arbeidsbetingelser SWOT-analyse Hva er våre sterke sider? Det vi klarer best Hva er våre svake sider? Det vi klarer dårligst (forbedringsområder) Hvilke muligheter har vi? Det beste som kan skje Hvilke trusler har vi? Det verste som kan skje Konklusjon: Maler og skjemaer 16 Ungt Entreprenørskap forlag

17 Markedsvurdering Størrelse og andre viktige opplysninger vi har funnet ved å undersøke markedet, f.eks. hvem konkurrentene er, konkurrentenes sterke og svake sider, hvilke produkter ungdomsbedriftens produkt(er) kommer til å konkurrere med. Kunder Hvem vil være interessert i å kjøpe varen eller tjenesten? Dette er vårt marked! Bedømmelse av markedet Vurdering av ungdomsbedriftens markedsandel. Størrelse og andre viktige opplysninger, f.eks. hvilke kunde-grupper ungdomsbedriften retter seg mot, ungdomsbedriftens profil, hva spørreundersøkelsen viste. Hvor stort er markedet? Hvor populært er produktet? Hvor mye er kunden villig til å betale? Hvordan kan vi få varen ut til kunden? Konkurrenter Hvilke konkurrenter finnes? Hvilke sterke/svake sider har konkurrentene? Hvilke fordeler/ulemper har konkur-rentenes produkter i forhold til vårt? Valg av markedsmål Valg av mål: Kvalitative mål: Kvantitative mål: 5 Markedsføring Hvordan skal vi gjøre kundene oppmerksomme på at ungdomsbedriften og ungdomsbedriftens produkt(er) finnes? Hvor møter ungdomsbedriften sine kunder? Hvordan skal varene selges? Hvilke ulike måter kan eller skal vi markedsføre vår forretningsidé på? Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 17

18 Lokaler og utstyr Hvilke ressurser trenger vi? Lokaler og utstyr? Hva stiller skolen til disposisjon? Hva må skaffes i tillegg? Hvilke tilsatte og hvilke ansvarsområder har bedriften behov for? Presentér gjerne også rådgiver. Maler og skjemaer 18 Ungt Entreprenørskap forlag

19 ØKONOMI Først må dere finne ut hvor mye penger eller kapital dere trenger. jfr. kapitalbehov. Oppgi tenkt størrelse på andelskapitalen. Oppgi påtenkt lån, hvis det ikke kan unngås. Kapitalbehov Hvordan kan vi skaffe pengene vi trenger for å starte bedriften? KAPITALBEHOV Summen bedriften trenger og hva vi skal bruke pengene til: Totale utgifter kr Finansieringskilder kr Risikokapital (andeler, aksjekapital, egenkapital) kr Gaver kr Annet (f.eks. fond, legater etc) kr Hva må å skaffes til veie i tillegg (lån) kr Total sum kr LØNNSOMHETSBEDØMMELSE Regn ut forventede inntekter og forventede kostnader fra start til avvikling. I et budsjett skal man forsøke å anslå inntekter og utgifter Resultatbudsjett INNTEKTER Salg av varer og tjenester Andre inntekter (ikke renteinntekter) KOSTNADER Innkjøp for foredling og salg Råvarer Handelsvarer BRUTTORESULTAT Personalkostnader Lønn og sosiale utgifter Reisekostnader, bilutgifter, opplæring Andre kostnader Leie av lokale Forsikringer Telefon/faks/internett Kontormateriell Trykksaker Markedsføring Forbruksmateriell Verktøy/maskiner/inventar Diverse andre kostnader RESULTAT Kommentarer til budsjettet: Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 19

20 Å sette riktig pris på produktet Pris etter markedsbasert prissetting - Hva er kundene villige til å betale? Pris etter konkurransebasert prissetting - Hvilken pris har våre konkurrenter? Pris etter kostnadsbasert prissetting - selvkostkalkyle brukes for å fordele kostnadene pr. produsert enhet. DIREKTE KOSTNADER Materialer + Lønn INDIREKTE KOSTNADER + Administrasjons- og salgskostnader = Selvkost (kalkylepris) + Fortjeneste = Salgspris ekskl. moms + Moms 24% = Salgspris inkl. moms Konklusjon Hele forretningsplanen sett under ett. Rapportering Muntlig og/eller skriftlig rapportering. Hvordan skal vi presentere forretningsplanen? Maler og skjemaer 20 Ungt Entreprenørskap forlag

21 DISPOSISJON MARKEDSPLAN FORRETNINGSIDÉ MÅLGRUPPE Hvilke kundegrupper skal vi henvende oss til? MÅLSETTING Hva ønsker vi å oppnå på dette markedet? MEDIAVALG Hvordan kan vi lettest få tak i målgruppen? BUDSKAP Hva skal vi fortelle målgruppa, og på hvilken måte? BUDSJETT Hva vil dette koste? INFORMASJON Er alle involverte informert og motivert? GJENNOMFØRING KONTROLL Gikk alt som planlagt? Hva lærte vi av dette? Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 21

22 LIKVIDITETSBUDSJETT INNBETALINGER Salg UB-andeler (UB-risikokapital) Annet (A) Sum innbetalinger UTBETALINGER TIL LEVERANDØRER Råvarer Handelsvarer Forbruksmaterialer/inventar Markedsføring Salg Reiser/frakt Elektrisitet og leie Forsikringer Annet Delsum 1 leverandører UTBETALINGER FØR SKATT, LØNN OG LÅN Lønn Sosiale utgifter Rentekostnader Delsum 2 - skatt, lønn og lån (B) Sum utbetalinger (delsum 1 + delsum 2) LIKVIDE MIDLER Inngående likvide midler Sum innbetalinger (A) + Sum utbetalinger (B) - Utgående likvide midler +/- Maler og skjemaer 22 Ungt Entreprenørskap forlag

23 LIKVIDITETSBUDSJETT - SAMMENSTILLING Sett først opp likviditetsbudsjett månedsvis og før så tallene over på Likviditetsbudsjettsammenstilling. Når ser det ut til å bli vanskelig å betale regningene? Hvordan kan likviditetskrise forebygges? Januar Februar Mars Sum INNBETALINGER Salg UB-andeler (UB-risikokapital) (A) Sum innbetalinger UTBETALINGER Leverandører Skatt, lønn (B) Sum utbetalinger LIKVIDE MIDLER Inngående beholdning + Sum innbetalinger (A) + Sum utbetalinger (B) - Utgående beholdning +/- Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 23

24 RESULTATBUDSJETT Resultatbudsjett kan gi svar på om dere vil tjene penger på virksomheten. Budsjettet kan vise hvilke måneder som vil gi underskudd og hvilke som vil gi overskudd. I begynnelsen er det normalt underskudd, fordi det tar tid å få opparbeidet omsetningen. Men dette må ikke pågå for lenge. Da kan lett gjelden til slutt bli større enn ved oppstarten og det er jo ikke meningen. INNTEKTER Salg av varer og tjenester Andre inntekter (ikke renteinntekter) KOSTNADER Innkjøp for foredling og salg Råvarer Handelsvarer BRUTTORESULTAT Personalkostnader Lønn og sosiale utgifter Reisekostnader, bilutgifter, opplæring Andre kostnader Leie av lokale Forsikringer Telefon/faks/internett Kontormateriell Trykksaker Markedsføring Forbruksmateriell Verktøy/maskiner/inventar Diverse andre kostnader RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER Avskrivninger ifølge plan RESULTAT ETTER AVSKRIVNINGER +/- Finansielle inntekter og kostnader + Renteinntekter - Rentekostnader RESULTAT ETTER FINANSIELLE POSTER Disposisjoner Skatt ÅRSRESULTAT Maler og skjemaer 24 Ungt Entreprenørskap forlag

25 ERFARINGER OG PLANER Før og etter de ulike møtene i ungdomsbedriften, må følgende tenkes gjennom: 1 Hva har jeg gjort til nå? (gode og mindre gode erfaringer) 2 Hva har jeg lært så langt? 3 Hva er ungdomsbedriftens målsettinger og resultater? 4 Hva er mine personlige målsettinger og resultater? 5 Hva trenger jeg å gjøre? Aktivitet Innen tidspunktet Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 25

26 FYLL I SØKNAD OM JOBB Dato: Navn: (fornavn) (etternavn) Adresse: Telefon: (gate/vei) (postnummer) (sted) Hvilken jobb søker du? Hva slags erfaring eller kvalifikasjoner har du for denne jobben? Hvilke interesser har du utenfor skolen? Hvilken arbeidserfaring har du? Hva skal du gjøre når du er ferdig med den videregående skolen? Referanser: Oppgi to personer som kjenner deg godt og vet hva du kan. 1. (navn) (telefon) 2. (navn) (telefon) Jeg ser fram imot positivt svar. Med vennlig hilsen Signatur Maler og skjemaer 26 Ungt Entreprenørskap forlag

27 INTERVJUMAL SPØRSMÅL KOMMENTAR Navn Alder Utdanning Arbeidspraksis Erfaringer Fritidsaktiviteter Interesser Hvorfor har du søkt stillingen? Hvilke personlige egenskaper har du som du mener passer til stillingen? Nevn tre gode egenskaper ved deg selv Er du kreativ? Hvordan er det å samarbeide med deg? Hvor ansvarsbevisst er du? Tar du ansvar selv om du blir upopulær? Hvordan vil du løse en konflikt? Er det noe annet du ønsker å trekke fram? Anbefales Anbefales ikke Kort begrunnelse: Intervjuers underskrift Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 27

28 ANSETTELSESBREV Sted Dato Navn Skole Klasse Ansettelsesbrev Vi har gleden av å meddele at du er tilsatt som i ungdomsbedriften Med vennlig hilsen underskrift Ja, jeg tar imot den ovennevnte stillingen i ungdomsbedrift Sted dato underskrift Maler og skjemaer 28 Ungt Entreprenørskap forlag

29 ARBEIDSAVTALE Navn: Personnr: Adresse: Er ansatt i: Arbeidsnr: Arbeidet tiltres dag den kl Arbeidstakeren ansettes som Ansettelsen skjer på de betingelser som er fastsatt i bedriftens tariffavtale og arbeidsreglement. Innenfor rammen av tariffavtalen og arbeidsreglementet har arbeidsgiveren, når forholdene gjør det nødvendig, rett til å sette arbeidstakeren til annet arbeid enn det som er nevnt overfor. Er det ved lønnsutbetaling foretatt feil avlønning, kan bedriften foreta den nødvendige justering ved neste lønnsavregning. Prøvetid: Sted/dato: (for bedriften) (arbeidstakerens underskrift) Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 29

30 PLANLEGGINGSSKJEMA Dette skjemaet for planlegging og fremdrift er for din egen private planlegging og bruk. Dette vil hjelpe deg til å organisere alle Ungt Entreprenørskaps-aktivitetene du vil være med på. Du skal legge inn datoer for følgende: Navn: Ukentlige møter: Dag Tid Formål Månedlige styremøter Dato Oversikt over oppnådde resultater Dato Treningsseksjoner Dato Salgsaktiviteter Dato Ferier Dato Viktige aktiviteter Dato Treningssamlinger/kurser Dato Kick off Cambridgeeksamen Fylkesmesse Nasjonal Messe Avvikling Maler og skjemaer 30 Ungt Entreprenørskap forlag

31 Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 31

32 MØTEPLAN Møte nr. Dato Klokkeslett Sted Type møte Tilstedeværende rådgiver Maler og skjemaer 32 Ungt Entreprenørskap forlag

33 MØTEINNKALLING Her skrives navn på alle som innkalles til møtet, i alfabetisk rekkefølge (inkludert rådgivere og lærerer når det er aktuelt). Dato. År. Møteinnkalling Det innkalles med dette til styremøte i Dato: Kl.: Sted: Sakliste 1. Åpning av møtet. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Godkjenning av referat fra forrige møte. 4. Saker som skal opp på møtet. 5. Eventuelt* Underskrift av den som innkaller til møtet *Eventuelle saker som blir foreslått behandlet under gjennomgangen av sak 3. Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 33

34 MØTEREFERAT Møtereferat Den ble det holdt styremøte i dato, år Ungdomsbedriftens navn på/i sted Til stede: Navn på de som var til stede i alfabetisk rekkefølge. Ikke til stede: Navn på de som ikke møtte (eventuelt årsaken til fraværet). Sak 1 Åpning av møtet. Ordstyrer erklærte møtet for åpnet kl: Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste. Eventuelle kommentarer noteres, eventuelle foreslåtte saker under eventuelt noteres, det noteres om forelåtte saker skal behandles på møtet eller f.eks. utsettes til neste møte. Når dette er gjort, skrives: Med dette ble innkalling og sakliste godkjent. Man kan ikke gå videre i møtet før dette er gjort. Sak 3 Godkjenning av referat fra forrige møte. Her er det viktig at ordstyrer har forberedt seg og ikke går videre i møtet før alle vedtak som ble fattet på forrige møte er kontrollert. Dersom vedtak er gjennomført, må møtet få vite resultatetet. Dersom vedtak ikke er gjennomført, må møtet få vite hvorfor, så det kan tas stilling til hva som skal gjøres videre med saken. Sak 4 og videre. Sekretæren refererer hovedlinjene i diskusjonen og vedtak som blir gjort. Sak 5 Eventuelt. Under eventuelt kommer saker som ble foreslått under sak 3 ovenfor og som møtet valgte å behandle. Neste styremøte: Møtet ble avsluttet kl.: Dato: Underskrift av møtereferent Maler og skjemaer 34 Ungt Entreprenørskap forlag

35 LØNNSLISTE OG TIMEKORT Lønnsliste Navn Dato Antall normale timer Antall overtidstimer Antall timer totalt Lønn Timekort Navn: Tittel: Dato Arbeid påbegynt Arbeid avsluttet Normale timer Overtidstimer Timer totalt Sum: Dato: Underskrift ansatt: Dato: Underskrift overordnet: Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 35

36 REGNSKAPSANALYSE Resultat Dato Balanse Dato Dato Driftsinntekter - driftskostnader Eiendeler: = Driftsresultat Anleggsmidler + finansinntekter Kontanter og bankinnskudd - finanskostnader Tilvirkningskostnader = Resultat før skattekostnad Varelager - skattekostnad Sum omløpsmidler = Årsoverskudd Gjeld og egenkapital: Egenkapital Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum gjeld Differanse =====> Nøkkeltall Rentabilitet av totalkapitalen Likviditetsgrad 1 Rentabilitet av egenkapitalen før skatt Likviditetsgrad 2 Arbeidskapitalen Rentabilitet av egenkapitalen etter skatt Gjennomsnittlig gjeldsrente Andelskapitalen i prosent av varelageret Egenkapitalprosenten Maler og skjemaer 36 Ungt Entreprenørskap forlag

37 PLAN FOR MARKEDSFØRINGSAKTIVITETENE Aktiviteter Tidsplan Budsjett Ansvarlig Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 37

38 FORBERED DEG PÅ SALGSSAMTALEN Målgruppe De fleste av mine kunder er (studenter, voksne, bedrifter, organisasjoner etc). Derfor nås de best gjennom Presentasjon De to viktigste karakteristiske trekk ved vår vare eller tjeneste er a) og b) Her er to spørsmål jeg kan stille for å skape interesse for vårt produkt: a) b) List opp tre argumenter du regner med å høre fra kundene og skriv ned et svar til hvert argument. ARGUMENT SVAR Mitt personlige salgsmål er på 1) stk produkter 2) 3) Maler og skjemaer 38 Ungt Entreprenørskap forlag

39 EVALUERING AV ARBEIDET MED UNGDOMSBEDRIFT Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 39

40 LOGG Navn: Logg for uke nr.: PLANLAGT ARBEID: ARBEID SOM ER FULLFØRT, EVENTUELT IKKE FULLFØRT: EGEN VURDERING AV INNSATSEN. GRUNNGI DERSOM ARBEID IKKE ER FULLFØRT: KOMMENTAR FRA LÆRER: Maler og skjemaer 40 Ungt Entreprenørskap forlag

41 Logg Vurdering av ungdomsbedriftsprosjektet Jeg likte: Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 41

42 Jeg likte ikke: Maler og skjemaer 42 Ungt Entreprenørskap forlag

43 EGENVURDERING Navn: Gjort dato: KRITERIER VEKTLEGGING AV KRITERIUM 1-10 VURDERING AV EGEN INNSATS/KUNNSKAP 1-10 POENG Innsats og deltakelse Lojalitet eativitet Seriøsitet Kunnskap Samarbeid SUM: Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 43

44 GRUPPEVURDERING Navn: Dato: 1. Den personen som gjør mest i ungdomsbedriften er: 2. Den personen som er mest rettferdig i ungdomsbedriften er: 3. Den personen som er lettest å samarbeide med i ungdomsbedriften er: 4. Den personen som har de beste ideene i ungdomsbedriften er: 5. Den personen som oppfører seg slik en sjef skal i ungdomsbedriften er: 6. Den personen som sørger for at vi holder oss til saken i ungdomsbedriften er: 7. Den personen som det er morsomst å jobbe sammen med i ungdomsbedriften er: 8. Den personen som hjelper meg mest i ungdomsbedriften er: 9. Den personen som demper mest krangling i ungdomsbedriften er: Maler og skjemaer 44 Ungt Entreprenørskap forlag

45 "Et klapp på skulderen gjør mer for holdningen enn et spark i baken. Ungt Entreprenørskap forlag Maler og skjemaer 45

46

Maler og skjemaer - u n g d o m s b e d r i f t

Maler og skjemaer - u n g d o m s b e d r i f t Maler og skjemaer - u n g d o m s b e d r i f t I dette dokumentet finnes maler og skjemaer til bruk i programmet Ungdomsbedrift. Dere velger selv hvilke av disse hjelpearkene dere vil bruke. Har dere

Detaljer

Disposisjon forretningsplan

Disposisjon forretningsplan Disposisjon forretningsplan 1. Forside og innholdsfortegnelse Forsiden bør inneholde følgende informasjon: Ungdomsbedriftens navn Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften

Detaljer

Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL

Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL MÅL At elevene blir bevisst problemstillinger og hva det innebærer. TIDSBRUK En skoletime GJENNOMFØRING 1. Del klassen

Detaljer

En innføring i kreativitet

En innføring i kreativitet En innføring i kreativitet Ungt Entreprenørskap Den entreprenørielle reisen Hva er kreativitet? Kreativitet er å ha to motstridende tanker i hodet på én gang. John Kao, professor ved Harvard Business School

Detaljer

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside FORRETNINGSPLAN I forretningsplanen skal dere bla. gi en beskrivelse av forretningsideen, mål for bedriften, hvilke markeder dere ønsker å få innpass på og hvem som er kundene/målgruppen deres. For å få

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag UB-året Etablering Markedsføring 1 Norsk/Matematikk Introduksjon Idémyldring

Detaljer

Blyantspisserne UB. Macbruker

Blyantspisserne UB. Macbruker 20 13 Blyantspisserne UB Macbruker Daglig leder: Silje Marie Tyrihjell Produksjonsansvarlig: Kine Elena Østli Økonomiansvarlig: Lily Gundersen Markedsføringssjef: Ellen- Andrea Grønneberg Mentor: Ann-

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

www.ue.no Copyright UE Forlag

www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Næringslivsøkonomi, markedsføring, ledelse og organisasjon og fellesfag, Vg2 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

Kapittel 11: Etablering av bedrifter

Kapittel 11: Etablering av bedrifter Kapittel 11: Etablering av bedrifter 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 215 220 i Ny agenda) Sett strek mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) arbeidsgiveravgift a) offentlig

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for musikk, dans og drama, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for musikk, dans og drama, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for musikk, dans og drama, Vg1 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre ideer) Forretningsidé

Detaljer

UB Tøv og fanteri. Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen

UB Tøv og fanteri. Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen UB Tøv og fanteri Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen 1 UB Tøv og fanteri UB Tøv og fanteri Mære Landbruksskole 7710 Sparbu Mari Helene Gjetvik Mari_gjetvik92@hotmail.com OM BEDRIFTEN

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Varighet: 4 timer Dato: 13. september. 2013 Hjelpemidler: Bestemt, enkel kalkulator. Oppgavesettet består av til sammen 9 sider A. Flervalgsoppgaver

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Elektrofag, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Elektrofag, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Elektrofag, Vg1 UB-året Elektrofag PTF Opplæring i bedrift, eks Elektriske bygningsinstallasjoner Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen Kapittel 1 Entreprenørskap... 9 1.1 Hva er en bedrift?... 10 1.2 Nyetableringer er viktig... 11 1.3 Grunnlaget for næringsvirksomhet... 14 Naturressurser... 14 Menneskelige ressurser... 15 Kapital... 17

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Teknikk og industriell produksjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Teknikk og industriell produksjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Teknikk og industriell produksjon, Vg1 UB-året Design og håndverk Norsk Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder velge utstyr og arbeidsmetoder

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4.

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4. Trond Kristoffersen Finansregnskap og anleggskontrakter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Forretningsplan 2005/2006

Forretningsplan 2005/2006 Forretningsplan 2005/2006 Side 2 av 10 SAMMENDRAG s forretningsidé går ut på at vi skal produsere og selge lydbøker tilpasset barn og unge samt blinde. Faste kunder i næringslivet innebærer skoler og barnehager

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Naturbruk, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Naturbruk, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Naturbruk, Vg1 UB-året Naturbruk Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere beskrive eksempler på produkt-

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal. pc- opplæring UB

Nord-Gudbrandsdal. pc- opplæring UB Nord-Gudbrandsdal pc- opplæring UB forretningsplan INNHOLD 1 4 Beskrivelse av bedriften 3 Visjon 3 Forretningsidé 3 Mål Analyse av nåsituasjon 5 Målgruppe 5 Strategi 6 Markedsføringstiltak 7 Tjenesten

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1 Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes Design og håndverk, Vg1 UB-året Design og håndverk Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Service og samferdsel, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Service og samferdsel, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Service og samferdsel, Vg1 UB-året Service og samferdsel Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1 UB-året Medier og kommunikasjon Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

... Feil! Bokmerke er ikke definert.

... Feil! Bokmerke er ikke definert. ADMINISTRAJON OG ØKONOMI Innhold KAPITTEL 1 ETABLERING AV EN VIRKSOMHET Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1 Bedriften Norge behov for å tenke nytt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2 Er du en gründer?...

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Økonomi Forskningsparken 26.05. 2011 ved Jon Barstad AS jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Innhold: Innledning Regnskapet; Balanse og Resultat Bedriftseksempler Likviditet og kontantstrøm

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Formgivningsfag Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Formgivningsfag Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Formgivningsfag Vg Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre ideer)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014 \/ Høgskolen i Hedmark HREV120 Videregående finansregnskap Kontinuasjonseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 7. januar 2015 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 28. januar 2015

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Utfordringer for bonden som bedriftsleder - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

Utfordringer for bonden som bedriftsleder - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND Utfordringer for bonden som bedriftsleder Ledelse relatert til lovverket og som definisjon er styring Flere forskjellige lederstiler/ledertyper ut fra behov ledelse betegnes derfor som situasjonsbestemt

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43 Innhold Kapittel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...13 1.1 Utarbeidelse av forretningsideen i en forretningsplan... 14 1.2 Valg av selskapsform... 14 1.2.1 Enkeltpersonforetak... 14 1.2.2

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Restaurant og matfag, Vg1

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Restaurant og matfag, Vg1 Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Restaurant og matfag, Vg1 UB-året Restaurant og matfag Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1 998877393 NORDIC TOOLS AS Strømsveien 314 1081 Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Delårsrapport for SimpEl UB

Delårsrapport for SimpEl UB Delårsrapport for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 1.1.6 E-postadresse 1.1.7 Behandler foretaket klientmidler? Gjelder for rapporteringsperioden.

Detaljer