Stiftelsen Arkivet. Engasjert kirketjener. Konfirmantene. Å, så vakkert. Farvel til musikkoret. Menighetskalenderen. side 3. side 4. side 5.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen Arkivet. Engasjert kirketjener. Konfirmantene. Å, så vakkert. Farvel til musikkoret. Menighetskalenderen. side 3. side 4. side 5."

Transkript

1 Menighetsblad for Nr.3, 01. juni, 45. årgang Grim og Hellemyr menigheter Stiftelsen Arkivet side 3 Engasjert kirketjener side 4 Konfirmantene side 5 Å, så vakkert side 7 Farvel til musikkoret side 9 Menighetskalenderen side 10 Digitalversjon finner du på og

2 2 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 3 Grim menighet Kontorene i Grim kirke Andakt Korsets tegn Kari Hagen, diakon På grensen: STIFTELSEN ARKIVET Åsmund Olaf Unhjem Menighetskontoret (tirsd.,onsd.,fred ). Tlf e-post: (velg Grim) Daflig Leder: Cecilie P. Ueland tlf e-post: Sokneprest Thor Kåre Kalvik tlf e-post: Soknediakon Kari Hagen tlf e-post: Kantor Gillian Wilder tlf e-post: Kirketjener Terje Skaar tlf e-post: Menighetspedagog Ing-Marie Røed tlf Åpen barnehage/michelle Wehus tlf Boligtelefoner Thor Kåre Kalvik, sokneprest, tlf Cecilie P. Ueland adm.leder, tlf Terje Skaar, kirketjener tlf Gillian Wilder, organist, tlf Kari Hagen, soknediakon, tlf Ing-Marie Røed, Men.ped. tlf Trygve Helleren, men.rådsform. tlf Gaver til menighetens drift: Bankgiro Postadr.: Grim menighet Postboks 4537, Grim 4673 Kristiansand. Hellemyr menighet Hellemyr menighetskontor Bydalsveien Kristiansand Post: Postboks Kristiansand Gavekonto: Bank Telefon direkte: Fax E post: Daglig leder har faste trefftider tirsdag, onsdag og torsdag kl , Viser ellers til kirkens servicetorg, som setter tlf over til ansatte på jobb mand.-fred. Kl Daglig leder og menighetspedagog : Gunnveig S. Rykkelid tlf Epost tlf Sokneprest Sigmund B Kruse tlf E-post tlf Kantor/organist ben Tore Beisland tlf E-post: tlf Diakon Kari Hagen tlf E-post: Ungdomsarbeider: Frode Kristensen tlf E-post tlf Styrer i Åpen barnehage. Kirsti Wolden Dvergsnes tlf Kirketjener /vaktmester: Torstein Try tlf E-post: Leder av Menighetsråd: Bjørn Reinhardtsen tlf E-post: For Dåp, Vielse og Gravferd, kontakt Kirketorget tlf: Menighetsnytt utgis av Grim menighetsråd og Hellemyr menighetsråd og distribueres til alle husstander i Grim og Hellemyr menigheter. I redaksjonen: Dag Wennesland (tlf privat / , E-post Wenche Bariås, Arvid Fosseli og Osmund Olaf Unhjem Stoff til Menighetsnytt sendes Dag Wennesland Trykk: Bjorvand & Skarpodde, Kristiansand Foto forside: Dag Wennesland Neste utgivelse tirsdag 14.september Innleveringsfrist for stoff onsdag 1.september Korsets tegn som formes over barn som bli døpt i våre kirke, korsets merke kan vi tegne over oss selv, presten gjør korsets tegn på hver eneste gudstjeneste og kirkelig handling. Mer enn tre av fire i et årskull i vårt land er døpt i vår kirke, nærmere 80 % av befolkningen. I tillegg er det mange som døpes og tegnes med korsets tegn i andre kirker. Flagg som vaier i vinden på 17. mai og følges av hurrarop har korsets tegn, flagg legges på kister når noen faller i krig, fires på halvstang når noen er død, har strenge regler for bruk og misbruk. Korsets tegn markerer glede og sorg, de stor begivenheter. Korsets tegn egentlig ganske utbredt symbol i vårt land. Så er vi jo et kristen land, om enn flerkulturelt. Hvilket betyr at flertallet i vårt land bekjenner seg til den kristne tro og lar seg tegne med korsets tegn, for at du skal tro på den Herre Jesus og tilhøre han. Korsets tegn kan også misbrukes, når vi ser ned på folkegrupper med andre symboler og ikke inkluderer annerledes troende. Kristendom: Tradisjon eller liv og glede for den enkelte? Korset tegn er en stor gav gave, kommer med håp, det er nåde, vekst og nytt liv. Det er gitt oss for at vi skal få Bersøkstjenesten Styret i Besøkstjenesten Grim menighet, Brit Moe, Tone Strai, Judit Unhjem, Kirsten Strømsøyen, Kari Hagen,arrangerer temakvelder og har veiledning for besøkerne. De har også en utadrettet tjeneste som er å gå med bursdagshilsninger de De over 80 år I tillegg har vi besøkere som styrke til å praktisere kjærlighet, noe som ikke alltid er lett å praktisere. Det går an å ha en død tro. En død tro vil si at jeg er en nominell kristen, men Kristus betyr ikke så mye for meg i hverdagen, og de verdiene som Kristus står for blir utydelige. En sky tok han bort fra deres øyne. Det var Jesus sine nære venner det som mistet Jesus av syne en periode, hvor ble han av? Han hadde sagt til dem, jeg skal la dere være igjen på jorden som foreldreløse barn, jeg vil komme til dere. Og dette løftet holdt Jesus, han kom til disiplene med sin hellige ånd, og det ga dem kraft, styrke og mot til å leve med han i en mye vanskeligere hverdag enn hva vi har i dag. Det styrker troen på at korsets gave holder. De ga ikke opp gjennom motgang og forfølgelse. Korsets tegn det har betydning i et menneskelivets to sider: For meg selv personlig og for mitt liv på denne jorda. Jeg trenger nåde, kjærlighet og tilgivelse og kraft fra den levende Herre Jesus for min egen del. Jeg trenger å bli hel, omsluttet av korsets gave. Trenger å bli vekket opp, til å ta ansvar også for de andre, slik at den verden vi lever blir et best mulig sted for flest mulig. Mesteren er her og spør etter deg Joh 11, 28 Vi er etterspurt alle sammen av han som fylte korsets tegn med det dypeste innhold, nåde og fred. Respondere på etterspørselen gjør vi hver for oss. besøker enkelt personer jevnlig og etter avtale, til felles glede. Vi ønsker at besøkstjenesten skal være tilgjengelig, at alle som ønsker seg en besøksvenn skal få det. Skal det bli mulig må flere melde seg til tjeneste som besøkere. Bare ta kontakt, og du vil bli del av en rik og viktig tjeneste Nå er vi med vår serie fra På grensen kommet til den svært så interessante bygningen som ved sin oppførelse i 1935 var tiltenkt som statsarkiv og derfor fikk både en arkitektonisk og en plasserings-messig verdighet. I dag vet vi at huset med kjeller og kontorlokaler har gjennom-levd en dramatisk og makaber utnyttelse i krigsårene. Dette har imidlertid vært foranledningen til en restaurering og en utvikling som bare må få betegnelsen oppsiktsvekkende og verdifull, ettersom man i 1999 besluttet å gi huset status som et freds- og menneskerettssenter og ga det et navn, nemlig Stiftelsen Arkivet. Åpningen av senteret fant sted i Det er Aslak Brekke som i dag er direktør og daglig leder for Arkivets virksomhet i Vester-veien 4 i Kristiansand. Han gir oss en times informasjon om det som Stiftelsen i det vesentlige står for. Og vi blir tidlig klar over at dette bare må bli et gløtt inn i en langt mer omfattende virksomhet enn det en trykt A4-side kan informere om. Ikke bare er godt og vel 40 kvinner og menn mer eller mindre tilknyttet Stiftelsen Arkivet på ulike måter, men årlig blir også nærmere 7000 skoleelever guidet omkring i bygningen og får en innføring om gestapos og nazistenes regime i de tre årene hele huset ble benyttet som politistasjon, arrestlokale og forhørs- og torturkammer. Selv om man fremdeles ikke har den hele og fulle oversikt over hvem som i kortere eller lengre tid måtte gjennomgå de grusomheter som gestapo og deres norske håndtlangere utsatte dem for, så mener man at ca mennesker fra Agder-fylkene opplevde dette i det tyskokkuperte arkivet. Den mest kjente av disse er trolig Pål Eiken, som tilhørte kompani Linge, og som døde kort tid etter å ha blitt torturert i tolv dager og sendt tilbake til sitt hjemsted Eiken i Vest-Agder. Senere har vi også, gjennom dikteren Gaute Heivoll og hans dokumentar-roman om Louis Hogganvik fra Mandal-området, Himmelarkivet, blitt informert om hvordan denne tok sitt eget liv etter tortur og senket i havet i all hemmelighet utenfor Oksøy fyr. Dette er en bok som dessuten også vant Sørlandets litteraturpris i 2009 og har fått mange lesere. I år er det altså 70 år siden 2. verdenskrig brøt ut, og Norge ble okkupert av den tyske hærmakten. Riktignok gikk det en tid før arkivet ble omgjort til en tysk politistasjon, trolig som en følge av dens strategiske plassering, og fordi fylkesfengslet var for lite. Men den tyske og kyniske etteretningsvirksomheten hadde allerede startet med infiltrering og avsløring av de norske motstandsgrupperingene i en god stund før okkupasjonen. Naturligvis er det ikke bare de 30 kommunene i Agder-regionen som i dag deler den mørke historien som Arkivet representerte i krigsårene. Gjennom internett og flere forskere har Stiftelsen Arkivet fått vesentlig oppmerksomhet også langt utenfor landets grenser og har gitt sterke impulser i kampen mot dagens rasisme og antisemittisme. Dette er glimrende formulert av bl.a. Kjetil Grødum i hans doktoravhandling. Vi kan tilgi. Men vi må aldri glemme, skriver han. Derfor mener også Brekke at hovedmålgruppen for virksomheten må rettes mot den yngre årgang. Men alle årganger er naturligvis velkommen. Fra åpningen har Stiftelsen Arkivet vært besøkt av ca mennesker. I denne forbindelse kan direktøren også slå til lyd for nødvendigheten av en utvidelse. Han viser til en arkitektkonkurranse som er på gang med det følgende motto: Større rom for menneskeverd. La oss avslutte dette raske streiflyset med ord fra Stiftelsens undervisningsleder, Bjørn Tore Rosendal: 9. april er en dato som kan tjene som en påminnelse om at Norge var og er nødt til å forholde seg til det som skjer også utenfor landets grenser. Dette gjelder også i dag, bare i enda større grad. Kriger, konflikter, flyktningestrømmer og klimaendringer angår oss, uansett hvor i verden det skjer. Dette gjelder selvsagt ut fra et moralsk aspekt, men også ut fra vår egen interesse og hensynet til de som kommer etter oss.

3 4 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 5 Terje Skaar - engasjert kirketjener for Grim menighet Som en ektefødt Grim-gutt kom han til verden 2. april Kirken på Grim har nå gjennom en årrekke hatt glede av ham som en uvurderlig hjelper og betydelig ressurs. Det er flere enn menighetens faste kirkegjengere som kan underskrive på det. Til oppdrag og tjenester av mange slag er han stadig på farten, som sanger, hagearbeider og organisator, og ikke minst som sjåfør og problemløser. Men først og fremst kjenner vi ham for hans eminente tenor-stemme, som han ofte velsigner oss med, som solist ved gudstjenester, begravelser og torv-konserter. Vi vet at både Terje Skaar og hans kone Jorunn er i manges bønner. Det var derfor kanskje på høy tid at også vi i Menighetsnytt ga et lite portrett av kirketjeneren i Grim kirke. Når tid ble du ansatt som kirketjener? Det ble vel ikke fast ansettelse før våren Men allerede 1. juledag i 1991 praktiserte jeg som kirketjener. Det skjedde p.g.a. Ebbe Boel Pedersen, som da permiterte seg. Først i 1992 fikk jeg et vikariat, og så i 1993 fast ansettelse. Hvilke utdan-nelsesplaner gikk du med før det? Allerede i 1980 fungerte jeg som sommerhjelp ved Kristiansand Parkvesen. Noe senere tok jeg 3 års skolering som andelsgartner og jobbet på sesongbasis ved Parkvesenet. Da jeg etter noen år fikk mulighet til å søke om å bli fast ansatt i Parkvesenet, så hadde jeg på et vis funnet meg til rette i Grim kirke og foretrakk derfor å bli der. Hvordan var bakgrunnen din i det musikalske og i korarbeidet? Familien jeg vokste opp i ble en avgjørende magnet i så måte. Det var en svært musikalsk familie, med mye sang og musikk. Det var forøvrig en sangpedagog, Bjørg Aarestad, som trengte en elev å øve seg på, og som derfor valgte meg. Slik fikk jeg en slags start som tenorstemme. Etter å ha deltatt i et barnekor, hvor jeg til slutt var eneste gutten, så begynte jeg i Domkirkens gutte- og pikekor. Der ble jeg i 12 år. Den musikalske leder her var Bjarne Sløgedal. Siden fulgte flere korengasjement. Under militærtjenesten ved Bardufos sang jeg bl.a. i Sørreisa Mannskor. Deretter i Kor-X, Domkirkens Motettkor, Grim Mannskor, Prosjekt-koret og i dag i mannskoret Gåsehud. Det siste har øvelser annenhver søndag i Torridal kirke. Hvor viktig oppfatter du korarbeidet, og hva må til forat kirkene kan få sine faste blandetkor? Det er vesentlig både for det sosiale samhold generelt og et levende kristenliv spesielt. Forutsetningen er et entusiastisk lederskap, noe som slett ikke til enhver tid lar seg finne. Men er det ikke et naturlig bønneemne? Tenk bare hvor rekrutterende et godt korfellesskap vil kunne være for meninghetene våre? Av egen erfaring vet jeg hvor inspirerende og åndelig rikt sam-holdet og de sosiale utfluktene kan bli for kormedlemmer. Ikke minst gir det gudstjenesteglød. Hvilken salme eller sang ligger deg mest på hjertet? Helst vil jeg svare en sang fra et hefte skrevet av Asbjørn Arntsen, Sangen om livet. Men det er naturligvis mange gode salmer jeg setter pris på. Mest nærliggende er likevel en sang fra bedehusmiljøet, nemlig Navnet Jesus blekner aldri! Nå driver sol Åamund Olaf Unhjem Nå driver sol og blomsterblod i timotei og kløver og humleblom og kattefot en lek som mest bedøver. Nå kler vi oss i sommerlin som blomst og blad og bier, nå spiller ingen med sordin og ingen glede tier. Nå legger Herren sommer i hver simple krok han finner, i deg og meg og alle vi som ellers lite skinner. Nå tenner han i margens dyp den trøst vi ikke kjente, nå syner han for hvert et kryp hva alle har i vente. åou Grimkonfirmantene 1.rekke fra venstre: Marcos Alxander Sørensen, Andrea Lilledrange, Haakon Kvalheim Olsen, Ing-Marie Røed (konfirmantlærer), Thor Kåre Kalvik (prest), Amanda Marit Ackerman Myhre, Erica Lauritsen, Georg Nickolas Brunton 2.rekke fra venstre: Sondre Michael Birkeland, Tor Haakon Vestøl Thorbjørnsen, Eline Velken, Veronica Svensson, Katarina Hansen, Julie Sir Øverland, Kari Strømsøyen, Kjartan Johan Waage, Markus Åsland 3.rekke fra venstre: Linn Kristine Håkonsen, Monika Løyning, Marike Bosch Andersen, Harald Andreas Osan, Ida Løland, Sara Fredriksen Jakobsen, Kristine Abildgaard, Leejie Espebu, Tom Otto Skrøvje 4.rekke fra venstre: Anette Escobar Baardsen, Andreas Thorsen Schoute, Henriette Dalgård Andersen, Maiken Olsen, Pernille Rosander, Iselin Stolpnes, Markus Abildsnes Kile, Jonas Christensen, Jørgen Anker Olsen, Joachim Wesenlund Elson, Torodd Vik. Øverste rekke fra venstre: Marie Skjeggedal, Silje Bjørkli. Even Klungland Furholt, Mikael Andre Kile, Morgan Sollid, Lars Emil Thorsen, Anette Harmens Olsen, Elise Hermansen, Katrine Louise Egerdahl, Lasse Pedersen Ludvigsen Hellemyrkonfirmantene Foran fv: Anders Standal Hagen, Emma Eline Rosenberg, Ingvild Neset, Gunnveig S Rykkelid (kateket), Sigmund B Kruse (prest), Tina Mari Egeland, Nina Fidje, Sara Stensland, Kathrine Ødegaard. 2.rekke fv: Ina Sofie Sæterlid, Siri Sait Eppeland, Benedicte Wikøren, Rikke Kleveland Topstad, Amalie Nystad Baade, Sten Sondre Johnson, Thomas Mygland Olsen, Eline Helleland Bjerke, Tina Mossmann, Julie Poulsen, Sebastian Storholm, Mariell Marcussen Lindland,Bak fv: Eivind Østerhus Abrahamsen, Lars Erik Stien, Vetle Kjærstad, Håkon Kielland Aalen, Erlend Drøsdal Fladstad, Ole Kristian Eidem Pedersen, Kristian Lisbjerg Løvdal, Thomas Halvorsen, Kim Andrè Felle Bentsen, Kim Arne Haaland

4 6 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 7 Fest for frivillige medarbeidere på Hellemyr. Alle som på en eller annen måte bidrar med frivillig arbeidskraft eller som fast giver, ble invitert til en hyggelig sammenkomst i Hellemyr kirke 22. april. I alt 50 personer møtte fram til en kveld som ble preget av mye latter, god stemning og deilig mat! Sigmund Kruse hadde fått overtalt sin kamerat fra studiedagene, Per Anders Nordengen, til å holde et kåseri for forsamlingen. Det ble et muntert innslag under mottoet: Fri villig het. Per Anders Nordengen er av dem som prater på både innpust og utpust, så han rakk å gi oss mange humørfylte situasjonsrapporter fra dagliglivet på en times tid, kun med verbale bilder. Latteren satt løst, og stadig kjente vi oss igjen. Harseleringen med det typiske Kristiansandsuttrykket Javel skapte høylytte hikst, noe som ble fulgt opp i innslag senere på festen. At vi av og til også kan oppleve å høre: Det er det verste jeg har hørt, ble grundig illustrert med eksempler. Jeg tror neppe noen av oss bruker det uttrykket igjen! Og at Nordengen stadig fristet med å røpe hemmeligheter fra studiedagene sammen med Sigmund, gjorde sitt til at ingen ville gå før festen var slutt ganske sent med andre ord! I anledningen denne festen hadde også Husbandet øvd kveld etter kveld hele vinteren. Og for en konsert! Bandet bestod av Stig J. Navjord, Tor Inge Forsdal, Jon Arild Ribe og Audun Narvestad, samt gjestesanger for anledningen, Ben Tore Beisland, organisten vår. De lokket fram både ungdommelig nostalgi og rytmefoten. Et høydepunkt var Stigs egenkomponerte sang fra han var 16 år: This is a lovesong (Handlet ikke om da han traff sin kjære). Av andre innslag i løpet av kvelden må i aller høyeste grad nevnes planene som er satt i sving for oppussing i kjellerlokalene. Initiativtakerne Stig Navjord og Olav Dalane presenterte en illustrativ og informativ power-point med idéer og fremdriftsplan for prosjektet. Entusiasmen var stor, og nå er det menighetsrådets oppgave å støtte opp om at planene kan bli virkelige. Innimellom alt dette var det tid til en god biffgryte som middag, og kaffe med dessert og kaker i etterkant. Menighetsrådet og staben stod som arrangør av festen, og takket alle for innsatsen med en vakker rose. Alle dere som ikke hadde anledning til å komme: Takk for den flotte jobben dere gjør for menigheten. Det blir nok fest til neste år også! Wenche Bariås Frivillighetsfesten i Grim kirke Tradisjonen tro så ble festinvitasjonen skrevet og mangfoldiggjort til kirkens ulønnede og trofaste medarbeidere også dette året, en fest som fant sted i underetasjen onsdag 21. april, hvor kirkens egen stab var arrangør og kjøkkenhjelp. De ca. 70 fremmøtte samlet seg i starten rundt bugnende langbord med reker og loff. Sogneprest Kallevik åpnet med apostel-ordene om kirkens åndelige legeme, hvor Kristus selv er både hode og hjerte. Samtidig poengterte han nødvendigheten av dette legemets øvrige lemmer. Dere er hver især livs-nødvendige for en slik fungerende kirke, sa han, og derfor er denne festen bare et ørlite håndslag som takk for den trofaste innsatsen dere gjør. Etter det dugelige rekemåltidet trakk man seg inn i peisstuen. Her ga den fungerende domprost Bjarte Våge en original og utfordrende gjennomgang av hva nådegaven gjestfrihet innebar for kristenlivet generelt og for den kristne menighet spesielt. Ved kaffe- og kakebordene fikk forsamlingen også et godt innblikk i menighetens planlagte reise til Vårt eget husorkester med Jon Arild, Stig, Tor Inge, Audun og Ben Tore gav alt!......og det ble godt mottatt! Foredragsholderen denne kvelden var Per Anders Nordengen, god kompis av Soknepresten vår Sigmund B Kruse. Åamund Olaf Unhjem pasjonsspillet i Obergammau i september. Det var Solås og hans datter Hildegun som fortalte og viste lysbildeglimt fra forberedelsene til dette sterke og særegne spillet omkring påskeevangeliet, et spill som bare finner sted hvert tiende år og som er et løfte til Gud fra landsbybeboerne i en tid da krig og pest herjet i den lille landsbyen. Forøvrig sang Terje Skaar med sin vakre stemme, og enda en gang opplevde man en svært så humørfylt og fungerende møteleder i menighetsrådets formann, Trygve Helleren. Å, så vakkert! Hellemyr barnekor, tøffe miljøagenter Å, så vakkert er tittelen på en ny musikal som Hellemyr barnekor fremførte 9. mai. Musikalen markerte sesongavslutning for koret denne våren, og ble også en flott avslutning for Ragnhild Hovde Konradsen, som nå slutter etter 6 år som dirigent. Ragnhild har satt sitt preg på Hellemyr barnekor som en sprudlende og energisk dirigent. Sammen med de andre voksne i orkesteret og teamet har hun vært en viktig samarbeidspartner innen menigheten, noe hun selv også gir uttrykk for har betydd mye. Barnekoret deltar på mange gudstjenester og andre arrangementer gjennom året. Høydepunkter gjennom disse årene har vært CD-innspilling, Kragerøturer og mange fine sosiale samlinger med både barn og foreldre. Innøving av en musikal er en flott utfordring og gir korarbeidet et ekstra løft. Da Ragnhild oppdaget at Hans Inge Fagervik hadde laget en ny barnemusikal, var det midt i blinken for både kor, orkester og dirigent! Å, så vakkert er en musikal med et tydelig miljøbudskap. Den handler om skaperverket og det ansvaret vi mennesker har for å ta vare på jorda vår. Mens barna viftet med bånd i alle regnbuens farger, sang de tittelsangen om skapelsen. Alt var godt! Underveis i musikalen ble de voksne tydelig formanet om å ta sin del av ansvaret for miljøet: Barna må se til at de voksne gjør som de skal! Miljøagentene understreket dette med effekten av tøffe agentbriller! Det er stor variasjon i musikksjangere i denne musikalen; en oppgave både kor og orkester mestret godt! Viser, blues, hip-hop, salsarytmer, ja til og med en rap stod på programmet. Og Hanne Øyen hadde koreografert en virkningsfull dans mens drømmesangen ble fremført. Avslutningsvis sang koret en hymne som en bønn om at Gud må passe på vår jord. Hellemyrfolk viste virkelig å Wenche Bariås sette pris på barnekoret denne ettermiddagen med omtrent full kirke. Og koret på sin side inviterte på kaffe, saft og kaker. En stor takk tilbake for alt dere i koret betyr for menigheten. Og en stor TAKK til Ragnhild for utrettelig og solid jobb med koret i alle disse år. Koret har vært og er i trygge hender! Jeg ser Jeg ser en sommer som går rundt og syner en diger insektverden her i hagen. Jeg ser at humlene er som i svime når de besøker kaprifol og hyazinter. Åja, jeg ser at de milde dager i lyse solgevanter og himmelfarger vil øse glede fra sitt ødsle liv. Jeg ser og takker for disse skimrende blå sekunder som speiler Riket bakom alle riker! åou

5 8 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 9 Vi over 60 turen til Lista og Farsund. Nordberg fort. 9.juni 2010 Nordberg Fort ligger høyt og vakkert med utsikt over Lista landet og havet. Populært utfart og Friluftsområde, her fra kan du spasere for å se helleristningene på Pennefeltet. Fortet ble bygget under 2.verdens krig av tyskerne som en del av invasjons forsvaret av Norge. Bygningsmassen har stort sett stått urørt siden 1945, er nå fredet og blir i vår tid vedlikehold og oppgradert og eies og drives av Fylkeskommunen. Fjor åpnet det museum på Nordberg Fort med gjenstander som er utgravd i området, blant annet en stor ustilling av gjenstander fra bronsealderen Frelserens kirke Farsund med Kirketorget av stål, glass og betong som forbinder den gamle hvite gjenoppbygde kirka. Vel verdt et besøk. Kl Kl Ca. kl.12 Kl Kl Kl Ca.Kl.18 Avgang fra drosjeplassen Grim skole, Bussen går Ankomst Nordberg fort. Kaffe med tilbehør i kafeen Orientering/Omvisning / tur på egenhånd Middag i Befalsmessa på Lista flyplass, middag fra Flykjøkkenet. Ankomst Kirketorget i Farsund Andakt i Frelserens kirke ved Ove Sletta, Odd Werner Pedersen, Toralf Dalene Samling på Kirketorget. Kaffe og kake. Underholdning Hjemveien starter Pris: kr. 350 Påmelding innen onsdag 26. mai 2010, på Vi over 60 eller Kirkens kontor, eller Bli med på tur da vel! SAT-7 Grim menighets misjonsprosjekt I 2009 gjorde Grim menighet avtale med Det norske misjonsselskap (NMS) om å støtte SAT-7, et kristent TV nettverk som sender programmer via satellitt. Menigheten skal støtte SAT-7 via NMS med kr årlig. SAT-7 startet med sendinger i Hovedadministrasjonen ligger på Kypros, mens programmene er produsert i studio i Libanon, Tyrkia eller Egypt. Målsettingen til SAT-7 er en voksende kirke i Midtøsten og Nord- Afrika ved å synliggjøre Guds kjærlighet gjennom sin programvirksomhet. Selv om kristendommen startet i Midtøsten, blir den ofte sett på som en vestlig religion. SAT-7 ønsker å bryte denne fordommen ved å produsere lokale programmer laget av lokale kristne. TV selskapet har fire kanaler: Arabisk, persisk, tyrkisk og en barnekanal. Satellitt-TV er det mest populære mediet i Nord-Afrika og Midtøsten. I dette området lever mange kristne under et intenst press, og mange er tvunget til å tie om sin personlige tro. I motsetning til internett er satellitt-tv vanskelig å blokkere. Ved å sende via satellitt har programmene mulighet til å nå nesten en halv milliard mennesker som bor i dette området. Kanalene sender 24 timer i døgnet og har daglig10-12 millioner seere. Seere fra Iran, Tyrkia, Afghanistan, Egypt melder tilbake at programmene gir inspirasjon og oppmuntring i troen, andre melder at gjennom SAT-7 fant de veien til Guds kjærlighet. Vi håper menigheten vil være med å be for dem som jobber i SAT-7, og ikke minst for seerne. På blir det lagt ut daglige bønneemner. Hilsen misjonsutvalget i Grim kirke Lony Flor, Anne Lise Tesaker, Anne Torunn Stormo og Tone Strai FARVEL TIL GRIM MUSIKKOR! tekst og foto: Dag Wennesland Grim musikkor har vært et viktig tilbud til glade sangdamer i Grim menighet i 33 år. De har hatt et flott miljø, tatt vare på hverandre og gledet folk i menigheten, andre foreninger, gamlehjem og institusjoner over hele Sørlandet gjennom mer enn en generasjon. Selv om det ytre sett er lite som tyder på at gjengen trekker på årene, følte damene i koret et nå var det på tide å pensjonere seg. Derfor bestemte de seg for å avslutte all sangvirksomhet nå i mai, noe som ble tydelig markert på gudstjenesten i Grim kirke søndag 16. mai. Damene sang med klar røst de gode, gamle sangene som vi har blitt så glad i og det var nok en og annen tåre å se. De er fremdeles en stor og flott gjeng, men det har nok blitt litt tynnere i rekkene etter hvert. Aslaug Flaa er den eneste i dagens kor som har vært med sammenhengende siden oppstarten, og Randi Erland har ledet dem og vært hovedpianist i mange, mange år. Menighetsrådets leder, Trygve Helleren, rettet en varm takk og overrakte blomster til alle damene. Kari Hagen overrakte også gaver til de nå pensjonerte sangdamene og avslutningsvis ble hele sanggjengen invitert til frokost på hotell Norge av Reidun Guttormsen på vegne av eldrerådet i Grim. Det er synd at de nå har lagt inn årene, men flere av de tilstedeværende uttrykte håp om at sangdamene kanskje får sangabstinens og gjenoppstår fra I 2009 lå innbetalingene stort sett under budsjettet, men med store innbetalinger i desember nådde vi nesten målet på kr ,-. Tusen takk til alle givere for god innsats. I januar 2010 kom det inn bra med penger, men mindre i månedene deretter. Ved utgangen av april 2010 er vi noe etter budsjettet. Det er lenge igjen av året så det er likevel fullt mulig å nå budsjettmålet. Pengene som kommer inn i givertjenesten, går til barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Dette arbeidet er blitt spesielt de døde til høsten. Ja, det er i alle fall lov å håpe. Takk for innsatsen gjennom 33 år, kjære damer i Grim musikkor! GIVERTJENESTEN TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET I GRIM budsjett pr.30.april. viktig nå etter at Stortinget vedtok å flytte ansvaret for kristendomsopplæringen fra skolene til menighetene. Her må hele menigheten ta ansvar. Ønsker du å bli giver, ta kontakt med menighetskontoret, tlf Det er selvsagt mulig å gi engangsbeløp, merk da beløpet med Givertjeneste. Varm takk til alle som deltar i givertjenesten. Med hilsen Givertjenesteutvalget i Grim menighet.

6 10 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 11 Menighetskalenderen Gudstjenester Slektens gang Grim kirke Grim menighet Arrangementer i Grim kirke kl Vi over kl Go klang øver kl Syvstjernen kl Bønnesamling kl Vi over 60 - turen til Lista, Farsund og Norberg Fort kl Bønnesamling kl Bønnesamling kl Bønnesamling kl Bønnesamling kl Bønnesamling kl Vi over kl Bønnesamling kl Go klang øver kl Vi over kl Syvstjernen kl Vi over kl Syvstjernen Arrangementer i Hellemyr kirke Det meste av kor og aktiviteter har pause i sommermånedene, men begynner igjen rundt skolestart. Følg med på annonseringer. Ellers vil det bli gitt beskjeder rundt omkring når de enkelte aktivitetene begynner igjen! Hellemyr barnekor har første øvelse mandag 23.august Åpen barnehage følger skolens ferier og starter onsdag 18.august kl 9.30 KRIK starter opp fredag 20.august kl KRIK og Fredags-cafè fredag 27.august Siste samling før sommeren er 4.juni Ungdomskoret har konsert søndag 6.juni kl Første øvelse : mandag 23.august kl kl Ungdomskoret HOPPENDE GLEDE PÅ KIRKEBAKKEN - en sommerfest for hele familien - SØNDAG 6.JUNI KL Familiegudstjeneste på kirkebakken v/grim kirke. Barnekoret Go klang synger. Trompetspill v/henriette Tvedt Etterpå blir det salg av grillmat, vafler, kaffe og brus. Aktiviteter for små og store: Stor hoppepute, byggeklosser, fallskjerm, stylter, karamellblink m.m Eldrestyret i Grim menighet, Reidun Guttormsen, Johan Johansen, Randi Erland, Ingbjørg Sørensen. V E L K O M M E N! Gudstjeneste kl. 29. aug kl Sang av barnekorene Etter gudstj salg av kaffe og kaker Aktiviteter for barna BØNNESAMLING I PEISESTUA I GRIM KIRKE HVER TORSDAG KL Søndag kl Familiegudstjeneste med sommerfest v/ Thor Kåre Kalvik, Go klang synger Søndag kl Høymesse vthor Kåre Kalvik ved Eigevannet Søndag kl Høymesse vthor Kåre Kalvik Søndag kl Høymesse v/sigmund B. Kruse i Hellemyr kirke Søndag kl Høymesse v/sigmund B. Kruse Søndag kl Høymesse i Domkirken Søndag kl Høymesse v/thor Kåre Kalvik Søndag kl Høymesse v/thor Kåre Kalvik Søndag kl Høymesse v/thor Kåre Kalvik i Hellemyr kirke Søndag kl Prekengudstjeneste v/kari Hagen Søndag kl Familiegudstjeneste v/thor Kåre Kalvik i Ravnedalen Hellemyr kirke Søndag, 13.juni kl Friluftsgudstjeneste v/ EIGEVANNET v/ Sigmund B Kruse. Dåp og Nattverd. Offer til diakoniarbeidet Markering av at Hellemyr blir Grønn menighet Ta med mat og drikke, noe og sitte på og evt badetøy.. Søndag 27.juni kl Felles gudstjeneste i Grim kirke v/ Sigmund B Kruse. Dåp Søndag 4.juli kl Gudstjeneste i Hellemyr v/ Sigmund B Kruse. Dåp og nattverd Offer til menighetsarbeidet Resten av juli blir det felles gudstjenester i Grim kirke Søndag 15.august kl Gudstjeneste v/ Thor Kåre Kalvik Dåp og nattverd Søndag 29.august kl? Felles gudstjeneste med Grim og Domkirka I Ravnedalen v/ menighetens prester Sang av Barnekor fra menighetene. Dåp Søndag 5.september kl Gudstjeneste med fokus på Diakoni V / Kari Hagen og Toralf Frøyså Lie Sangkrefter, Offer til Diakonien Nytilflyttede er spesielt velkomne! Kirkekaffe Søndag 19.september kl Gudstjeneste med presentasjon av årets konfirmanter v/ S.B Kruse Dåp Sang av ungdomskoret Offer til ungdomsarbeidet, KIRKEBIL Det er mulig å bestille kirkebil til søndagens gudstjenester. Ring tlf mellom kl på søndags formiddag DØPTE Alvin André Dahle Magnus Aabel Bergland Ida Martine Hasund (Kr.sand domkirke) Sophia Natali Kvammen (Torridal kirke) Oliver August Jøranson (Hellemyr kirke) Sarah Klev Carrington (Vågsbygd kirke) Marcel Ferreira Lande Leana Fossdal Handegaard Sarah Amalie Skripeland (Kr.sand domkirke) Nicolai Axelsen Olsen (Søm kirke) DØDE: Kirsten Nilsen Mary Olina Bergersen Karl Ingemann Olsen Kåre Myklebost Agnes Hansen Georg Harry Hansen Evelyn Borghild Sjusdal John Wilhelm Juel Larssen Fredrik Martin Engebrethsen Gunnar Jonny Nomeland Henny Anita Westgaard Ruth Hansine Setane Anna Frøysaa Edith Jensine Samuelsen Aldis Signy Banks Magne Peder Jørgensen Årny Kamilla Gunsvedt Hellemyr Menighet DØPTE Mia Strøm Martin Chalutong Jensen Beatrice Holmen Jensen (Søm) Aleksander Høye Pedersen DØDE: Kjell Hansen Sigurd Terje Jansen Sommervise I dag er lyset som et kobbersmykke, en favn av kjærtegn og det lille trykket fra minnet om den gang da vi var små. I dag går ilinger - de samme rare - igjennom hjertene og vi må bare la livet råde slik som livet må. I dag er dagen da vår Jesus kommer og spør oss stille: Vil du, være min? Og det er solskinn, og det er sommer, og livet yrer, og lyset flommer, og himlen bøyer seg for bruden sin. åou Nå kan du lese Menighetsnytt i digitalversjon på internett. Gå til: og søk på Grim eller Hellemyr. Klikk på bildet av kirken, og du er på nettsiden der bl.a. Menighetsnytt er å finne. Du finner også Menighetsnytt på: Sykkeltur 15. august 2010 Årets sykkeltur går over Groheia med badestopp på Langenes og langs Vågsbygdveien tilbake til Kristiansand. Ta med mat og drikke, badetøy, lappesaker, sykkelpumpe og godt humør. Vi møtes etter Gudstjenesten kl på Grim torv. Værforbehold! Kontaktperson Oddbjørg Eikeland Kjellergjengen trengere flere ledere! En flokk positive gutter og jenter i klasse samles annenhver torsdag kl i Hellemyr kirke til trosopplæring og masse spennende aktiviteter. men de mangler ledere fra høsten av.. Kanskje 2-3 ungdommer / voksne kan gå sammen og drive dette arbeidet videre. Ta kontakt : / Tor Inge vil også svært gjerne ha en eller flere personer med seg i KNØTTEKORET til å lede sangen med mange livlige og sangglade barn fra 3-6år. Kreves kun at man har sangstemme til husbruk og ellers evnen til å kommunisere med barn. Kontakt / HVORDAN HAR DU DET egentlig? ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST Du kan også skrive via Vi er her. Alltid! Gumpens Auto Vest as Tlf Markens gate 40, 4612 Kristiansand S Telefon: GRIM TORG 2 TELEFON SKIPSFART EIENDOM INVESTERINGSVIRKSOMHET Hovedkontor: Kirkegt.1, 4610 Kristiansand S. Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933 Døgntelefon: Jørgen Moesgt. 1, 4616 Kr.sand Tlf Familiefrisøren i Skomagergada tlf:

7 12 MENIGHETSNYTT Sommeravslutning på søndagskolen. Hilsen Marianne og Anne-Siri. Søndagskolen på Hellemyr hadde sommeravslutning i kirken søndag 9. mai. Været var strålende, og 17 barn og noen voksne kom og koste seg ute i finværet. Barna fikk utdelt aktivitetskort. De skulle gjennomføre 5 ulike aktiviteter. Etter endt løype, ble det premie, pølser og muffins til alle. Søndagskolen ønsker alle en GOD SOMMER! Vi starter opp igjen omtrentlig i begynnelsen av september. TINNHEIA GUTTIS En dag for ca. 40 år siden, fikk klokkeren i Grim kirke, Johan Skoge, besøk av en ung mann fra Tinnheia ved navn Trygve Haugeland. Trygve gikk på ungdomsskolen, og var blitt minnet om å hjelpe til med ungdomsarbeidet i Grim menighet. Tinnheia var da i etableringsfasen, og ble snart en betydelig drabantby. Skolen var klar til bruk høsten 1969, og overtok navnet Karl Johans Minne. Den ble raskt fylt opp, og var snart byens nest største skole med ca 600 elever. Bare Vågsbygd skole var større. Dette var før Fritidssenteret og Vigørhallens tid. Bank og postkontor var på plass, men tilbud til barn var mangelvare. Hjelp til positiv bruk av fritida trengtes sårt. Oddvar Johnsen hos Sønnik, og undertegnede, som var lærer på KJM, bodde begge på Tinnheia. Vi ble enige om å starte Guttis, eller Tinnheia kristelige gutteforening, høsten Lokaler fikk vi låne gratis på skolen, etableringstilskudd fikk vi av kommunen, og takk og velsignelse fikk vi av Grim menighet. På Guttis kunne gutter fra 4. til 6.klasse, få utløp for sin energi i Thor Aanensen gymsal og bombekjeller. Lek og ballspill var populært for de fleste, og luftgeværskyting kanskje aller mest. Alle møtene ble avsluttet med andakt. Men vi trengte flere ledere. Da kom Torleif, bokstavelig talt som sendt fra klokkeren, og gjorde en fin jobb i lederteamet. Og da Konrad Drangsholdt ble med, og etter hvert tok ledelsen, fikk vi den hjelp som trengtes. Flere navn kunne vært nevnt på ledere som har hjulpet til i Guttis. Musikkløytnant Tallak Gundersen satte i gang et orkester som underholdt ved flere anledninger. På våren la vi møtene til Kjærrane med fotball som populært innslag. Bak solveggen på den gamle gården som brant ned, sang vi etter kampen -Våg å stå som Daniel, hjelp fra himlen vent. Fatt som han et hellig forsett-gjør det fritt bekjent. Vilhelm Krag har skrevet at på Kjærrane spøker det, men vi så aldri noen spøkelser. Kanskje skremte vi dem bort. Guttis har ligget nede i mange år. Fins det noen i menigheten som kan tenke seg å få Guttis på beina igjen? S Ø R L A N D E T S BLÅSEENSEMBLE En sjelden konsertopplevelse 20. juni i Ravnedalen Til inntekt for ny scene i Ravnedalen blir det også i år arrangert en konsert med musikere fra hele det sørlige Norge. Det er dirigent og primus motor for dette prosjektet, Jan Johansen, som også denne gang har trukket i trådene. Han sier også at prosjektet med dette ensemblet er et vedvarende prosjekt for musikklivet generelt og støtte til afrikanske korps spesielt. For oss som trenger å belæres i musikkfagspråket bruker han betegnelsen symfonisk orkester om dette korpset. Et slikt hjelpekorps for trengende skulle i seg selv kunne få bra oppslutning skulle vi tro, og i tillegg har man denne gang på programmet en sangerinne i verdensklasse. Hun heter Alaine, er 55 år og fremfører sanger av legenden Vera Lynn, til arrangement av organisten i Lund kirke, Johan Varen Ugland. En svært begeistret dirigent anbefaler denne konserten på sitt varmeste, så vi følger gjerne opp og sier: Ta turen til Ravnedalen 20. juni kl , folkens!

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Nr.4, 14.september 2010, 45. årgang Familiegudstjeneste i Ravnedalen side 3 Oppussing i Hellemyr Kirke side 4 Grimfolk på sykkeltur side 5 Menighetskalenderen

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer

Jeg lærer deg visdommens vei og fører deg på de rette stier. Salomos ordspråk 4:11. September 2007 e. Kr. Nr. 4 - Årgang 76. Lises store dag side 3

Jeg lærer deg visdommens vei og fører deg på de rette stier. Salomos ordspråk 4:11. September 2007 e. Kr. Nr. 4 - Årgang 76. Lises store dag side 3 September 2007 e. Kr. Nr. 4 - Årgang 76 Lises store dag side 3 Modum Soulchildren på festival side 10 Menighetsprofilen side 12 Jeg lærer deg visdommens vei og fører deg på de rette stier. Salomos ordspråk

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2014

Menighetsbladet Desember 06/2014 Menighetsbladet Desember 06/2014 Møte med Sissel og Svein Wessman side 4 VÅGSBYGD HAR FÅTT KIRKEGÅRD SIDE 13 FRA MENIGHETSLÆRER TIL SKOLELÆRER side 16 Kunstner Jeannie Mae Ozon Høydal side 20 Menighetsbladet

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen NR. 3 JULENUMMER 2011 64. ÅRGANG LES OM: Den nye bibeloversettelsen Ny Trosopplærer På sykkeltur til Kirkenes Julemusikal TRO OG LIV...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 3 2011 ANDAKTEN Han

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer