Stiftelsen Arkivet. Engasjert kirketjener. Konfirmantene. Å, så vakkert. Farvel til musikkoret. Menighetskalenderen. side 3. side 4. side 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen Arkivet. Engasjert kirketjener. Konfirmantene. Å, så vakkert. Farvel til musikkoret. Menighetskalenderen. side 3. side 4. side 5."

Transkript

1 Menighetsblad for Nr.3, 01. juni, 45. årgang Grim og Hellemyr menigheter Stiftelsen Arkivet side 3 Engasjert kirketjener side 4 Konfirmantene side 5 Å, så vakkert side 7 Farvel til musikkoret side 9 Menighetskalenderen side 10 Digitalversjon finner du på og

2 2 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 3 Grim menighet Kontorene i Grim kirke Andakt Korsets tegn Kari Hagen, diakon På grensen: STIFTELSEN ARKIVET Åsmund Olaf Unhjem Menighetskontoret (tirsd.,onsd.,fred ). Tlf e-post: (velg Grim) Daflig Leder: Cecilie P. Ueland tlf e-post: Sokneprest Thor Kåre Kalvik tlf e-post: Soknediakon Kari Hagen tlf e-post: Kantor Gillian Wilder tlf e-post: Kirketjener Terje Skaar tlf e-post: Menighetspedagog Ing-Marie Røed tlf Åpen barnehage/michelle Wehus tlf Boligtelefoner Thor Kåre Kalvik, sokneprest, tlf Cecilie P. Ueland adm.leder, tlf Terje Skaar, kirketjener tlf Gillian Wilder, organist, tlf Kari Hagen, soknediakon, tlf Ing-Marie Røed, Men.ped. tlf Trygve Helleren, men.rådsform. tlf Gaver til menighetens drift: Bankgiro Postadr.: Grim menighet Postboks 4537, Grim 4673 Kristiansand. Hellemyr menighet Hellemyr menighetskontor Bydalsveien Kristiansand Post: Postboks Kristiansand Gavekonto: Bank Telefon direkte: Fax E post: Daglig leder har faste trefftider tirsdag, onsdag og torsdag kl , Viser ellers til kirkens servicetorg, som setter tlf over til ansatte på jobb mand.-fred. Kl Daglig leder og menighetspedagog : Gunnveig S. Rykkelid tlf Epost tlf Sokneprest Sigmund B Kruse tlf E-post tlf Kantor/organist ben Tore Beisland tlf E-post: tlf Diakon Kari Hagen tlf E-post: Ungdomsarbeider: Frode Kristensen tlf E-post tlf Styrer i Åpen barnehage. Kirsti Wolden Dvergsnes tlf Kirketjener /vaktmester: Torstein Try tlf E-post: Leder av Menighetsråd: Bjørn Reinhardtsen tlf E-post: For Dåp, Vielse og Gravferd, kontakt Kirketorget tlf: Menighetsnytt utgis av Grim menighetsråd og Hellemyr menighetsråd og distribueres til alle husstander i Grim og Hellemyr menigheter. I redaksjonen: Dag Wennesland (tlf privat / , E-post Wenche Bariås, Arvid Fosseli og Osmund Olaf Unhjem Stoff til Menighetsnytt sendes Dag Wennesland Trykk: Bjorvand & Skarpodde, Kristiansand Foto forside: Dag Wennesland Neste utgivelse tirsdag 14.september Innleveringsfrist for stoff onsdag 1.september Korsets tegn som formes over barn som bli døpt i våre kirke, korsets merke kan vi tegne over oss selv, presten gjør korsets tegn på hver eneste gudstjeneste og kirkelig handling. Mer enn tre av fire i et årskull i vårt land er døpt i vår kirke, nærmere 80 % av befolkningen. I tillegg er det mange som døpes og tegnes med korsets tegn i andre kirker. Flagg som vaier i vinden på 17. mai og følges av hurrarop har korsets tegn, flagg legges på kister når noen faller i krig, fires på halvstang når noen er død, har strenge regler for bruk og misbruk. Korsets tegn markerer glede og sorg, de stor begivenheter. Korsets tegn egentlig ganske utbredt symbol i vårt land. Så er vi jo et kristen land, om enn flerkulturelt. Hvilket betyr at flertallet i vårt land bekjenner seg til den kristne tro og lar seg tegne med korsets tegn, for at du skal tro på den Herre Jesus og tilhøre han. Korsets tegn kan også misbrukes, når vi ser ned på folkegrupper med andre symboler og ikke inkluderer annerledes troende. Kristendom: Tradisjon eller liv og glede for den enkelte? Korset tegn er en stor gav gave, kommer med håp, det er nåde, vekst og nytt liv. Det er gitt oss for at vi skal få Bersøkstjenesten Styret i Besøkstjenesten Grim menighet, Brit Moe, Tone Strai, Judit Unhjem, Kirsten Strømsøyen, Kari Hagen,arrangerer temakvelder og har veiledning for besøkerne. De har også en utadrettet tjeneste som er å gå med bursdagshilsninger de De over 80 år I tillegg har vi besøkere som styrke til å praktisere kjærlighet, noe som ikke alltid er lett å praktisere. Det går an å ha en død tro. En død tro vil si at jeg er en nominell kristen, men Kristus betyr ikke så mye for meg i hverdagen, og de verdiene som Kristus står for blir utydelige. En sky tok han bort fra deres øyne. Det var Jesus sine nære venner det som mistet Jesus av syne en periode, hvor ble han av? Han hadde sagt til dem, jeg skal la dere være igjen på jorden som foreldreløse barn, jeg vil komme til dere. Og dette løftet holdt Jesus, han kom til disiplene med sin hellige ånd, og det ga dem kraft, styrke og mot til å leve med han i en mye vanskeligere hverdag enn hva vi har i dag. Det styrker troen på at korsets gave holder. De ga ikke opp gjennom motgang og forfølgelse. Korsets tegn det har betydning i et menneskelivets to sider: For meg selv personlig og for mitt liv på denne jorda. Jeg trenger nåde, kjærlighet og tilgivelse og kraft fra den levende Herre Jesus for min egen del. Jeg trenger å bli hel, omsluttet av korsets gave. Trenger å bli vekket opp, til å ta ansvar også for de andre, slik at den verden vi lever blir et best mulig sted for flest mulig. Mesteren er her og spør etter deg Joh 11, 28 Vi er etterspurt alle sammen av han som fylte korsets tegn med det dypeste innhold, nåde og fred. Respondere på etterspørselen gjør vi hver for oss. besøker enkelt personer jevnlig og etter avtale, til felles glede. Vi ønsker at besøkstjenesten skal være tilgjengelig, at alle som ønsker seg en besøksvenn skal få det. Skal det bli mulig må flere melde seg til tjeneste som besøkere. Bare ta kontakt, og du vil bli del av en rik og viktig tjeneste Nå er vi med vår serie fra På grensen kommet til den svært så interessante bygningen som ved sin oppførelse i 1935 var tiltenkt som statsarkiv og derfor fikk både en arkitektonisk og en plasserings-messig verdighet. I dag vet vi at huset med kjeller og kontorlokaler har gjennom-levd en dramatisk og makaber utnyttelse i krigsårene. Dette har imidlertid vært foranledningen til en restaurering og en utvikling som bare må få betegnelsen oppsiktsvekkende og verdifull, ettersom man i 1999 besluttet å gi huset status som et freds- og menneskerettssenter og ga det et navn, nemlig Stiftelsen Arkivet. Åpningen av senteret fant sted i Det er Aslak Brekke som i dag er direktør og daglig leder for Arkivets virksomhet i Vester-veien 4 i Kristiansand. Han gir oss en times informasjon om det som Stiftelsen i det vesentlige står for. Og vi blir tidlig klar over at dette bare må bli et gløtt inn i en langt mer omfattende virksomhet enn det en trykt A4-side kan informere om. Ikke bare er godt og vel 40 kvinner og menn mer eller mindre tilknyttet Stiftelsen Arkivet på ulike måter, men årlig blir også nærmere 7000 skoleelever guidet omkring i bygningen og får en innføring om gestapos og nazistenes regime i de tre årene hele huset ble benyttet som politistasjon, arrestlokale og forhørs- og torturkammer. Selv om man fremdeles ikke har den hele og fulle oversikt over hvem som i kortere eller lengre tid måtte gjennomgå de grusomheter som gestapo og deres norske håndtlangere utsatte dem for, så mener man at ca mennesker fra Agder-fylkene opplevde dette i det tyskokkuperte arkivet. Den mest kjente av disse er trolig Pål Eiken, som tilhørte kompani Linge, og som døde kort tid etter å ha blitt torturert i tolv dager og sendt tilbake til sitt hjemsted Eiken i Vest-Agder. Senere har vi også, gjennom dikteren Gaute Heivoll og hans dokumentar-roman om Louis Hogganvik fra Mandal-området, Himmelarkivet, blitt informert om hvordan denne tok sitt eget liv etter tortur og senket i havet i all hemmelighet utenfor Oksøy fyr. Dette er en bok som dessuten også vant Sørlandets litteraturpris i 2009 og har fått mange lesere. I år er det altså 70 år siden 2. verdenskrig brøt ut, og Norge ble okkupert av den tyske hærmakten. Riktignok gikk det en tid før arkivet ble omgjort til en tysk politistasjon, trolig som en følge av dens strategiske plassering, og fordi fylkesfengslet var for lite. Men den tyske og kyniske etteretningsvirksomheten hadde allerede startet med infiltrering og avsløring av de norske motstandsgrupperingene i en god stund før okkupasjonen. Naturligvis er det ikke bare de 30 kommunene i Agder-regionen som i dag deler den mørke historien som Arkivet representerte i krigsårene. Gjennom internett og flere forskere har Stiftelsen Arkivet fått vesentlig oppmerksomhet også langt utenfor landets grenser og har gitt sterke impulser i kampen mot dagens rasisme og antisemittisme. Dette er glimrende formulert av bl.a. Kjetil Grødum i hans doktoravhandling. Vi kan tilgi. Men vi må aldri glemme, skriver han. Derfor mener også Brekke at hovedmålgruppen for virksomheten må rettes mot den yngre årgang. Men alle årganger er naturligvis velkommen. Fra åpningen har Stiftelsen Arkivet vært besøkt av ca mennesker. I denne forbindelse kan direktøren også slå til lyd for nødvendigheten av en utvidelse. Han viser til en arkitektkonkurranse som er på gang med det følgende motto: Større rom for menneskeverd. La oss avslutte dette raske streiflyset med ord fra Stiftelsens undervisningsleder, Bjørn Tore Rosendal: 9. april er en dato som kan tjene som en påminnelse om at Norge var og er nødt til å forholde seg til det som skjer også utenfor landets grenser. Dette gjelder også i dag, bare i enda større grad. Kriger, konflikter, flyktningestrømmer og klimaendringer angår oss, uansett hvor i verden det skjer. Dette gjelder selvsagt ut fra et moralsk aspekt, men også ut fra vår egen interesse og hensynet til de som kommer etter oss.

3 4 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 5 Terje Skaar - engasjert kirketjener for Grim menighet Som en ektefødt Grim-gutt kom han til verden 2. april Kirken på Grim har nå gjennom en årrekke hatt glede av ham som en uvurderlig hjelper og betydelig ressurs. Det er flere enn menighetens faste kirkegjengere som kan underskrive på det. Til oppdrag og tjenester av mange slag er han stadig på farten, som sanger, hagearbeider og organisator, og ikke minst som sjåfør og problemløser. Men først og fremst kjenner vi ham for hans eminente tenor-stemme, som han ofte velsigner oss med, som solist ved gudstjenester, begravelser og torv-konserter. Vi vet at både Terje Skaar og hans kone Jorunn er i manges bønner. Det var derfor kanskje på høy tid at også vi i Menighetsnytt ga et lite portrett av kirketjeneren i Grim kirke. Når tid ble du ansatt som kirketjener? Det ble vel ikke fast ansettelse før våren Men allerede 1. juledag i 1991 praktiserte jeg som kirketjener. Det skjedde p.g.a. Ebbe Boel Pedersen, som da permiterte seg. Først i 1992 fikk jeg et vikariat, og så i 1993 fast ansettelse. Hvilke utdan-nelsesplaner gikk du med før det? Allerede i 1980 fungerte jeg som sommerhjelp ved Kristiansand Parkvesen. Noe senere tok jeg 3 års skolering som andelsgartner og jobbet på sesongbasis ved Parkvesenet. Da jeg etter noen år fikk mulighet til å søke om å bli fast ansatt i Parkvesenet, så hadde jeg på et vis funnet meg til rette i Grim kirke og foretrakk derfor å bli der. Hvordan var bakgrunnen din i det musikalske og i korarbeidet? Familien jeg vokste opp i ble en avgjørende magnet i så måte. Det var en svært musikalsk familie, med mye sang og musikk. Det var forøvrig en sangpedagog, Bjørg Aarestad, som trengte en elev å øve seg på, og som derfor valgte meg. Slik fikk jeg en slags start som tenorstemme. Etter å ha deltatt i et barnekor, hvor jeg til slutt var eneste gutten, så begynte jeg i Domkirkens gutte- og pikekor. Der ble jeg i 12 år. Den musikalske leder her var Bjarne Sløgedal. Siden fulgte flere korengasjement. Under militærtjenesten ved Bardufos sang jeg bl.a. i Sørreisa Mannskor. Deretter i Kor-X, Domkirkens Motettkor, Grim Mannskor, Prosjekt-koret og i dag i mannskoret Gåsehud. Det siste har øvelser annenhver søndag i Torridal kirke. Hvor viktig oppfatter du korarbeidet, og hva må til forat kirkene kan få sine faste blandetkor? Det er vesentlig både for det sosiale samhold generelt og et levende kristenliv spesielt. Forutsetningen er et entusiastisk lederskap, noe som slett ikke til enhver tid lar seg finne. Men er det ikke et naturlig bønneemne? Tenk bare hvor rekrutterende et godt korfellesskap vil kunne være for meninghetene våre? Av egen erfaring vet jeg hvor inspirerende og åndelig rikt sam-holdet og de sosiale utfluktene kan bli for kormedlemmer. Ikke minst gir det gudstjenesteglød. Hvilken salme eller sang ligger deg mest på hjertet? Helst vil jeg svare en sang fra et hefte skrevet av Asbjørn Arntsen, Sangen om livet. Men det er naturligvis mange gode salmer jeg setter pris på. Mest nærliggende er likevel en sang fra bedehusmiljøet, nemlig Navnet Jesus blekner aldri! Nå driver sol Åamund Olaf Unhjem Nå driver sol og blomsterblod i timotei og kløver og humleblom og kattefot en lek som mest bedøver. Nå kler vi oss i sommerlin som blomst og blad og bier, nå spiller ingen med sordin og ingen glede tier. Nå legger Herren sommer i hver simple krok han finner, i deg og meg og alle vi som ellers lite skinner. Nå tenner han i margens dyp den trøst vi ikke kjente, nå syner han for hvert et kryp hva alle har i vente. åou Grimkonfirmantene 1.rekke fra venstre: Marcos Alxander Sørensen, Andrea Lilledrange, Haakon Kvalheim Olsen, Ing-Marie Røed (konfirmantlærer), Thor Kåre Kalvik (prest), Amanda Marit Ackerman Myhre, Erica Lauritsen, Georg Nickolas Brunton 2.rekke fra venstre: Sondre Michael Birkeland, Tor Haakon Vestøl Thorbjørnsen, Eline Velken, Veronica Svensson, Katarina Hansen, Julie Sir Øverland, Kari Strømsøyen, Kjartan Johan Waage, Markus Åsland 3.rekke fra venstre: Linn Kristine Håkonsen, Monika Løyning, Marike Bosch Andersen, Harald Andreas Osan, Ida Løland, Sara Fredriksen Jakobsen, Kristine Abildgaard, Leejie Espebu, Tom Otto Skrøvje 4.rekke fra venstre: Anette Escobar Baardsen, Andreas Thorsen Schoute, Henriette Dalgård Andersen, Maiken Olsen, Pernille Rosander, Iselin Stolpnes, Markus Abildsnes Kile, Jonas Christensen, Jørgen Anker Olsen, Joachim Wesenlund Elson, Torodd Vik. Øverste rekke fra venstre: Marie Skjeggedal, Silje Bjørkli. Even Klungland Furholt, Mikael Andre Kile, Morgan Sollid, Lars Emil Thorsen, Anette Harmens Olsen, Elise Hermansen, Katrine Louise Egerdahl, Lasse Pedersen Ludvigsen Hellemyrkonfirmantene Foran fv: Anders Standal Hagen, Emma Eline Rosenberg, Ingvild Neset, Gunnveig S Rykkelid (kateket), Sigmund B Kruse (prest), Tina Mari Egeland, Nina Fidje, Sara Stensland, Kathrine Ødegaard. 2.rekke fv: Ina Sofie Sæterlid, Siri Sait Eppeland, Benedicte Wikøren, Rikke Kleveland Topstad, Amalie Nystad Baade, Sten Sondre Johnson, Thomas Mygland Olsen, Eline Helleland Bjerke, Tina Mossmann, Julie Poulsen, Sebastian Storholm, Mariell Marcussen Lindland,Bak fv: Eivind Østerhus Abrahamsen, Lars Erik Stien, Vetle Kjærstad, Håkon Kielland Aalen, Erlend Drøsdal Fladstad, Ole Kristian Eidem Pedersen, Kristian Lisbjerg Løvdal, Thomas Halvorsen, Kim Andrè Felle Bentsen, Kim Arne Haaland

4 6 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 7 Fest for frivillige medarbeidere på Hellemyr. Alle som på en eller annen måte bidrar med frivillig arbeidskraft eller som fast giver, ble invitert til en hyggelig sammenkomst i Hellemyr kirke 22. april. I alt 50 personer møtte fram til en kveld som ble preget av mye latter, god stemning og deilig mat! Sigmund Kruse hadde fått overtalt sin kamerat fra studiedagene, Per Anders Nordengen, til å holde et kåseri for forsamlingen. Det ble et muntert innslag under mottoet: Fri villig het. Per Anders Nordengen er av dem som prater på både innpust og utpust, så han rakk å gi oss mange humørfylte situasjonsrapporter fra dagliglivet på en times tid, kun med verbale bilder. Latteren satt løst, og stadig kjente vi oss igjen. Harseleringen med det typiske Kristiansandsuttrykket Javel skapte høylytte hikst, noe som ble fulgt opp i innslag senere på festen. At vi av og til også kan oppleve å høre: Det er det verste jeg har hørt, ble grundig illustrert med eksempler. Jeg tror neppe noen av oss bruker det uttrykket igjen! Og at Nordengen stadig fristet med å røpe hemmeligheter fra studiedagene sammen med Sigmund, gjorde sitt til at ingen ville gå før festen var slutt ganske sent med andre ord! I anledningen denne festen hadde også Husbandet øvd kveld etter kveld hele vinteren. Og for en konsert! Bandet bestod av Stig J. Navjord, Tor Inge Forsdal, Jon Arild Ribe og Audun Narvestad, samt gjestesanger for anledningen, Ben Tore Beisland, organisten vår. De lokket fram både ungdommelig nostalgi og rytmefoten. Et høydepunkt var Stigs egenkomponerte sang fra han var 16 år: This is a lovesong (Handlet ikke om da han traff sin kjære). Av andre innslag i løpet av kvelden må i aller høyeste grad nevnes planene som er satt i sving for oppussing i kjellerlokalene. Initiativtakerne Stig Navjord og Olav Dalane presenterte en illustrativ og informativ power-point med idéer og fremdriftsplan for prosjektet. Entusiasmen var stor, og nå er det menighetsrådets oppgave å støtte opp om at planene kan bli virkelige. Innimellom alt dette var det tid til en god biffgryte som middag, og kaffe med dessert og kaker i etterkant. Menighetsrådet og staben stod som arrangør av festen, og takket alle for innsatsen med en vakker rose. Alle dere som ikke hadde anledning til å komme: Takk for den flotte jobben dere gjør for menigheten. Det blir nok fest til neste år også! Wenche Bariås Frivillighetsfesten i Grim kirke Tradisjonen tro så ble festinvitasjonen skrevet og mangfoldiggjort til kirkens ulønnede og trofaste medarbeidere også dette året, en fest som fant sted i underetasjen onsdag 21. april, hvor kirkens egen stab var arrangør og kjøkkenhjelp. De ca. 70 fremmøtte samlet seg i starten rundt bugnende langbord med reker og loff. Sogneprest Kallevik åpnet med apostel-ordene om kirkens åndelige legeme, hvor Kristus selv er både hode og hjerte. Samtidig poengterte han nødvendigheten av dette legemets øvrige lemmer. Dere er hver især livs-nødvendige for en slik fungerende kirke, sa han, og derfor er denne festen bare et ørlite håndslag som takk for den trofaste innsatsen dere gjør. Etter det dugelige rekemåltidet trakk man seg inn i peisstuen. Her ga den fungerende domprost Bjarte Våge en original og utfordrende gjennomgang av hva nådegaven gjestfrihet innebar for kristenlivet generelt og for den kristne menighet spesielt. Ved kaffe- og kakebordene fikk forsamlingen også et godt innblikk i menighetens planlagte reise til Vårt eget husorkester med Jon Arild, Stig, Tor Inge, Audun og Ben Tore gav alt!......og det ble godt mottatt! Foredragsholderen denne kvelden var Per Anders Nordengen, god kompis av Soknepresten vår Sigmund B Kruse. Åamund Olaf Unhjem pasjonsspillet i Obergammau i september. Det var Solås og hans datter Hildegun som fortalte og viste lysbildeglimt fra forberedelsene til dette sterke og særegne spillet omkring påskeevangeliet, et spill som bare finner sted hvert tiende år og som er et løfte til Gud fra landsbybeboerne i en tid da krig og pest herjet i den lille landsbyen. Forøvrig sang Terje Skaar med sin vakre stemme, og enda en gang opplevde man en svært så humørfylt og fungerende møteleder i menighetsrådets formann, Trygve Helleren. Å, så vakkert! Hellemyr barnekor, tøffe miljøagenter Å, så vakkert er tittelen på en ny musikal som Hellemyr barnekor fremførte 9. mai. Musikalen markerte sesongavslutning for koret denne våren, og ble også en flott avslutning for Ragnhild Hovde Konradsen, som nå slutter etter 6 år som dirigent. Ragnhild har satt sitt preg på Hellemyr barnekor som en sprudlende og energisk dirigent. Sammen med de andre voksne i orkesteret og teamet har hun vært en viktig samarbeidspartner innen menigheten, noe hun selv også gir uttrykk for har betydd mye. Barnekoret deltar på mange gudstjenester og andre arrangementer gjennom året. Høydepunkter gjennom disse årene har vært CD-innspilling, Kragerøturer og mange fine sosiale samlinger med både barn og foreldre. Innøving av en musikal er en flott utfordring og gir korarbeidet et ekstra løft. Da Ragnhild oppdaget at Hans Inge Fagervik hadde laget en ny barnemusikal, var det midt i blinken for både kor, orkester og dirigent! Å, så vakkert er en musikal med et tydelig miljøbudskap. Den handler om skaperverket og det ansvaret vi mennesker har for å ta vare på jorda vår. Mens barna viftet med bånd i alle regnbuens farger, sang de tittelsangen om skapelsen. Alt var godt! Underveis i musikalen ble de voksne tydelig formanet om å ta sin del av ansvaret for miljøet: Barna må se til at de voksne gjør som de skal! Miljøagentene understreket dette med effekten av tøffe agentbriller! Det er stor variasjon i musikksjangere i denne musikalen; en oppgave både kor og orkester mestret godt! Viser, blues, hip-hop, salsarytmer, ja til og med en rap stod på programmet. Og Hanne Øyen hadde koreografert en virkningsfull dans mens drømmesangen ble fremført. Avslutningsvis sang koret en hymne som en bønn om at Gud må passe på vår jord. Hellemyrfolk viste virkelig å Wenche Bariås sette pris på barnekoret denne ettermiddagen med omtrent full kirke. Og koret på sin side inviterte på kaffe, saft og kaker. En stor takk tilbake for alt dere i koret betyr for menigheten. Og en stor TAKK til Ragnhild for utrettelig og solid jobb med koret i alle disse år. Koret har vært og er i trygge hender! Jeg ser Jeg ser en sommer som går rundt og syner en diger insektverden her i hagen. Jeg ser at humlene er som i svime når de besøker kaprifol og hyazinter. Åja, jeg ser at de milde dager i lyse solgevanter og himmelfarger vil øse glede fra sitt ødsle liv. Jeg ser og takker for disse skimrende blå sekunder som speiler Riket bakom alle riker! åou

5 8 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 9 Vi over 60 turen til Lista og Farsund. Nordberg fort. 9.juni 2010 Nordberg Fort ligger høyt og vakkert med utsikt over Lista landet og havet. Populært utfart og Friluftsområde, her fra kan du spasere for å se helleristningene på Pennefeltet. Fortet ble bygget under 2.verdens krig av tyskerne som en del av invasjons forsvaret av Norge. Bygningsmassen har stort sett stått urørt siden 1945, er nå fredet og blir i vår tid vedlikehold og oppgradert og eies og drives av Fylkeskommunen. Fjor åpnet det museum på Nordberg Fort med gjenstander som er utgravd i området, blant annet en stor ustilling av gjenstander fra bronsealderen Frelserens kirke Farsund med Kirketorget av stål, glass og betong som forbinder den gamle hvite gjenoppbygde kirka. Vel verdt et besøk. Kl Kl Ca. kl.12 Kl Kl Kl Ca.Kl.18 Avgang fra drosjeplassen Grim skole, Bussen går Ankomst Nordberg fort. Kaffe med tilbehør i kafeen Orientering/Omvisning / tur på egenhånd Middag i Befalsmessa på Lista flyplass, middag fra Flykjøkkenet. Ankomst Kirketorget i Farsund Andakt i Frelserens kirke ved Ove Sletta, Odd Werner Pedersen, Toralf Dalene Samling på Kirketorget. Kaffe og kake. Underholdning Hjemveien starter Pris: kr. 350 Påmelding innen onsdag 26. mai 2010, på Vi over 60 eller Kirkens kontor, eller Bli med på tur da vel! SAT-7 Grim menighets misjonsprosjekt I 2009 gjorde Grim menighet avtale med Det norske misjonsselskap (NMS) om å støtte SAT-7, et kristent TV nettverk som sender programmer via satellitt. Menigheten skal støtte SAT-7 via NMS med kr årlig. SAT-7 startet med sendinger i Hovedadministrasjonen ligger på Kypros, mens programmene er produsert i studio i Libanon, Tyrkia eller Egypt. Målsettingen til SAT-7 er en voksende kirke i Midtøsten og Nord- Afrika ved å synliggjøre Guds kjærlighet gjennom sin programvirksomhet. Selv om kristendommen startet i Midtøsten, blir den ofte sett på som en vestlig religion. SAT-7 ønsker å bryte denne fordommen ved å produsere lokale programmer laget av lokale kristne. TV selskapet har fire kanaler: Arabisk, persisk, tyrkisk og en barnekanal. Satellitt-TV er det mest populære mediet i Nord-Afrika og Midtøsten. I dette området lever mange kristne under et intenst press, og mange er tvunget til å tie om sin personlige tro. I motsetning til internett er satellitt-tv vanskelig å blokkere. Ved å sende via satellitt har programmene mulighet til å nå nesten en halv milliard mennesker som bor i dette området. Kanalene sender 24 timer i døgnet og har daglig10-12 millioner seere. Seere fra Iran, Tyrkia, Afghanistan, Egypt melder tilbake at programmene gir inspirasjon og oppmuntring i troen, andre melder at gjennom SAT-7 fant de veien til Guds kjærlighet. Vi håper menigheten vil være med å be for dem som jobber i SAT-7, og ikke minst for seerne. På blir det lagt ut daglige bønneemner. Hilsen misjonsutvalget i Grim kirke Lony Flor, Anne Lise Tesaker, Anne Torunn Stormo og Tone Strai FARVEL TIL GRIM MUSIKKOR! tekst og foto: Dag Wennesland Grim musikkor har vært et viktig tilbud til glade sangdamer i Grim menighet i 33 år. De har hatt et flott miljø, tatt vare på hverandre og gledet folk i menigheten, andre foreninger, gamlehjem og institusjoner over hele Sørlandet gjennom mer enn en generasjon. Selv om det ytre sett er lite som tyder på at gjengen trekker på årene, følte damene i koret et nå var det på tide å pensjonere seg. Derfor bestemte de seg for å avslutte all sangvirksomhet nå i mai, noe som ble tydelig markert på gudstjenesten i Grim kirke søndag 16. mai. Damene sang med klar røst de gode, gamle sangene som vi har blitt så glad i og det var nok en og annen tåre å se. De er fremdeles en stor og flott gjeng, men det har nok blitt litt tynnere i rekkene etter hvert. Aslaug Flaa er den eneste i dagens kor som har vært med sammenhengende siden oppstarten, og Randi Erland har ledet dem og vært hovedpianist i mange, mange år. Menighetsrådets leder, Trygve Helleren, rettet en varm takk og overrakte blomster til alle damene. Kari Hagen overrakte også gaver til de nå pensjonerte sangdamene og avslutningsvis ble hele sanggjengen invitert til frokost på hotell Norge av Reidun Guttormsen på vegne av eldrerådet i Grim. Det er synd at de nå har lagt inn årene, men flere av de tilstedeværende uttrykte håp om at sangdamene kanskje får sangabstinens og gjenoppstår fra I 2009 lå innbetalingene stort sett under budsjettet, men med store innbetalinger i desember nådde vi nesten målet på kr ,-. Tusen takk til alle givere for god innsats. I januar 2010 kom det inn bra med penger, men mindre i månedene deretter. Ved utgangen av april 2010 er vi noe etter budsjettet. Det er lenge igjen av året så det er likevel fullt mulig å nå budsjettmålet. Pengene som kommer inn i givertjenesten, går til barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Dette arbeidet er blitt spesielt de døde til høsten. Ja, det er i alle fall lov å håpe. Takk for innsatsen gjennom 33 år, kjære damer i Grim musikkor! GIVERTJENESTEN TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET I GRIM budsjett pr.30.april. viktig nå etter at Stortinget vedtok å flytte ansvaret for kristendomsopplæringen fra skolene til menighetene. Her må hele menigheten ta ansvar. Ønsker du å bli giver, ta kontakt med menighetskontoret, tlf Det er selvsagt mulig å gi engangsbeløp, merk da beløpet med Givertjeneste. Varm takk til alle som deltar i givertjenesten. Med hilsen Givertjenesteutvalget i Grim menighet.

6 10 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 11 Menighetskalenderen Gudstjenester Slektens gang Grim kirke Grim menighet Arrangementer i Grim kirke kl Vi over kl Go klang øver kl Syvstjernen kl Bønnesamling kl Vi over 60 - turen til Lista, Farsund og Norberg Fort kl Bønnesamling kl Bønnesamling kl Bønnesamling kl Bønnesamling kl Bønnesamling kl Vi over kl Bønnesamling kl Go klang øver kl Vi over kl Syvstjernen kl Vi over kl Syvstjernen Arrangementer i Hellemyr kirke Det meste av kor og aktiviteter har pause i sommermånedene, men begynner igjen rundt skolestart. Følg med på annonseringer. Ellers vil det bli gitt beskjeder rundt omkring når de enkelte aktivitetene begynner igjen! Hellemyr barnekor har første øvelse mandag 23.august Åpen barnehage følger skolens ferier og starter onsdag 18.august kl 9.30 KRIK starter opp fredag 20.august kl KRIK og Fredags-cafè fredag 27.august Siste samling før sommeren er 4.juni Ungdomskoret har konsert søndag 6.juni kl Første øvelse : mandag 23.august kl kl Ungdomskoret HOPPENDE GLEDE PÅ KIRKEBAKKEN - en sommerfest for hele familien - SØNDAG 6.JUNI KL Familiegudstjeneste på kirkebakken v/grim kirke. Barnekoret Go klang synger. Trompetspill v/henriette Tvedt Etterpå blir det salg av grillmat, vafler, kaffe og brus. Aktiviteter for små og store: Stor hoppepute, byggeklosser, fallskjerm, stylter, karamellblink m.m Eldrestyret i Grim menighet, Reidun Guttormsen, Johan Johansen, Randi Erland, Ingbjørg Sørensen. V E L K O M M E N! Gudstjeneste kl. 29. aug kl Sang av barnekorene Etter gudstj salg av kaffe og kaker Aktiviteter for barna BØNNESAMLING I PEISESTUA I GRIM KIRKE HVER TORSDAG KL Søndag kl Familiegudstjeneste med sommerfest v/ Thor Kåre Kalvik, Go klang synger Søndag kl Høymesse vthor Kåre Kalvik ved Eigevannet Søndag kl Høymesse vthor Kåre Kalvik Søndag kl Høymesse v/sigmund B. Kruse i Hellemyr kirke Søndag kl Høymesse v/sigmund B. Kruse Søndag kl Høymesse i Domkirken Søndag kl Høymesse v/thor Kåre Kalvik Søndag kl Høymesse v/thor Kåre Kalvik Søndag kl Høymesse v/thor Kåre Kalvik i Hellemyr kirke Søndag kl Prekengudstjeneste v/kari Hagen Søndag kl Familiegudstjeneste v/thor Kåre Kalvik i Ravnedalen Hellemyr kirke Søndag, 13.juni kl Friluftsgudstjeneste v/ EIGEVANNET v/ Sigmund B Kruse. Dåp og Nattverd. Offer til diakoniarbeidet Markering av at Hellemyr blir Grønn menighet Ta med mat og drikke, noe og sitte på og evt badetøy.. Søndag 27.juni kl Felles gudstjeneste i Grim kirke v/ Sigmund B Kruse. Dåp Søndag 4.juli kl Gudstjeneste i Hellemyr v/ Sigmund B Kruse. Dåp og nattverd Offer til menighetsarbeidet Resten av juli blir det felles gudstjenester i Grim kirke Søndag 15.august kl Gudstjeneste v/ Thor Kåre Kalvik Dåp og nattverd Søndag 29.august kl? Felles gudstjeneste med Grim og Domkirka I Ravnedalen v/ menighetens prester Sang av Barnekor fra menighetene. Dåp Søndag 5.september kl Gudstjeneste med fokus på Diakoni V / Kari Hagen og Toralf Frøyså Lie Sangkrefter, Offer til Diakonien Nytilflyttede er spesielt velkomne! Kirkekaffe Søndag 19.september kl Gudstjeneste med presentasjon av årets konfirmanter v/ S.B Kruse Dåp Sang av ungdomskoret Offer til ungdomsarbeidet, KIRKEBIL Det er mulig å bestille kirkebil til søndagens gudstjenester. Ring tlf mellom kl på søndags formiddag DØPTE Alvin André Dahle Magnus Aabel Bergland Ida Martine Hasund (Kr.sand domkirke) Sophia Natali Kvammen (Torridal kirke) Oliver August Jøranson (Hellemyr kirke) Sarah Klev Carrington (Vågsbygd kirke) Marcel Ferreira Lande Leana Fossdal Handegaard Sarah Amalie Skripeland (Kr.sand domkirke) Nicolai Axelsen Olsen (Søm kirke) DØDE: Kirsten Nilsen Mary Olina Bergersen Karl Ingemann Olsen Kåre Myklebost Agnes Hansen Georg Harry Hansen Evelyn Borghild Sjusdal John Wilhelm Juel Larssen Fredrik Martin Engebrethsen Gunnar Jonny Nomeland Henny Anita Westgaard Ruth Hansine Setane Anna Frøysaa Edith Jensine Samuelsen Aldis Signy Banks Magne Peder Jørgensen Årny Kamilla Gunsvedt Hellemyr Menighet DØPTE Mia Strøm Martin Chalutong Jensen Beatrice Holmen Jensen (Søm) Aleksander Høye Pedersen DØDE: Kjell Hansen Sigurd Terje Jansen Sommervise I dag er lyset som et kobbersmykke, en favn av kjærtegn og det lille trykket fra minnet om den gang da vi var små. I dag går ilinger - de samme rare - igjennom hjertene og vi må bare la livet råde slik som livet må. I dag er dagen da vår Jesus kommer og spør oss stille: Vil du, være min? Og det er solskinn, og det er sommer, og livet yrer, og lyset flommer, og himlen bøyer seg for bruden sin. åou Nå kan du lese Menighetsnytt i digitalversjon på internett. Gå til: og søk på Grim eller Hellemyr. Klikk på bildet av kirken, og du er på nettsiden der bl.a. Menighetsnytt er å finne. Du finner også Menighetsnytt på: Sykkeltur 15. august 2010 Årets sykkeltur går over Groheia med badestopp på Langenes og langs Vågsbygdveien tilbake til Kristiansand. Ta med mat og drikke, badetøy, lappesaker, sykkelpumpe og godt humør. Vi møtes etter Gudstjenesten kl på Grim torv. Værforbehold! Kontaktperson Oddbjørg Eikeland Kjellergjengen trengere flere ledere! En flokk positive gutter og jenter i klasse samles annenhver torsdag kl i Hellemyr kirke til trosopplæring og masse spennende aktiviteter. men de mangler ledere fra høsten av.. Kanskje 2-3 ungdommer / voksne kan gå sammen og drive dette arbeidet videre. Ta kontakt : / Tor Inge vil også svært gjerne ha en eller flere personer med seg i KNØTTEKORET til å lede sangen med mange livlige og sangglade barn fra 3-6år. Kreves kun at man har sangstemme til husbruk og ellers evnen til å kommunisere med barn. Kontakt / HVORDAN HAR DU DET egentlig? ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST Du kan også skrive via Vi er her. Alltid! Gumpens Auto Vest as Tlf Markens gate 40, 4612 Kristiansand S Telefon: GRIM TORG 2 TELEFON SKIPSFART EIENDOM INVESTERINGSVIRKSOMHET Hovedkontor: Kirkegt.1, 4610 Kristiansand S. Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933 Døgntelefon: Jørgen Moesgt. 1, 4616 Kr.sand Tlf Familiefrisøren i Skomagergada tlf:

7 12 MENIGHETSNYTT Sommeravslutning på søndagskolen. Hilsen Marianne og Anne-Siri. Søndagskolen på Hellemyr hadde sommeravslutning i kirken søndag 9. mai. Været var strålende, og 17 barn og noen voksne kom og koste seg ute i finværet. Barna fikk utdelt aktivitetskort. De skulle gjennomføre 5 ulike aktiviteter. Etter endt løype, ble det premie, pølser og muffins til alle. Søndagskolen ønsker alle en GOD SOMMER! Vi starter opp igjen omtrentlig i begynnelsen av september. TINNHEIA GUTTIS En dag for ca. 40 år siden, fikk klokkeren i Grim kirke, Johan Skoge, besøk av en ung mann fra Tinnheia ved navn Trygve Haugeland. Trygve gikk på ungdomsskolen, og var blitt minnet om å hjelpe til med ungdomsarbeidet i Grim menighet. Tinnheia var da i etableringsfasen, og ble snart en betydelig drabantby. Skolen var klar til bruk høsten 1969, og overtok navnet Karl Johans Minne. Den ble raskt fylt opp, og var snart byens nest største skole med ca 600 elever. Bare Vågsbygd skole var større. Dette var før Fritidssenteret og Vigørhallens tid. Bank og postkontor var på plass, men tilbud til barn var mangelvare. Hjelp til positiv bruk av fritida trengtes sårt. Oddvar Johnsen hos Sønnik, og undertegnede, som var lærer på KJM, bodde begge på Tinnheia. Vi ble enige om å starte Guttis, eller Tinnheia kristelige gutteforening, høsten Lokaler fikk vi låne gratis på skolen, etableringstilskudd fikk vi av kommunen, og takk og velsignelse fikk vi av Grim menighet. På Guttis kunne gutter fra 4. til 6.klasse, få utløp for sin energi i Thor Aanensen gymsal og bombekjeller. Lek og ballspill var populært for de fleste, og luftgeværskyting kanskje aller mest. Alle møtene ble avsluttet med andakt. Men vi trengte flere ledere. Da kom Torleif, bokstavelig talt som sendt fra klokkeren, og gjorde en fin jobb i lederteamet. Og da Konrad Drangsholdt ble med, og etter hvert tok ledelsen, fikk vi den hjelp som trengtes. Flere navn kunne vært nevnt på ledere som har hjulpet til i Guttis. Musikkløytnant Tallak Gundersen satte i gang et orkester som underholdt ved flere anledninger. På våren la vi møtene til Kjærrane med fotball som populært innslag. Bak solveggen på den gamle gården som brant ned, sang vi etter kampen -Våg å stå som Daniel, hjelp fra himlen vent. Fatt som han et hellig forsett-gjør det fritt bekjent. Vilhelm Krag har skrevet at på Kjærrane spøker det, men vi så aldri noen spøkelser. Kanskje skremte vi dem bort. Guttis har ligget nede i mange år. Fins det noen i menigheten som kan tenke seg å få Guttis på beina igjen? S Ø R L A N D E T S BLÅSEENSEMBLE En sjelden konsertopplevelse 20. juni i Ravnedalen Til inntekt for ny scene i Ravnedalen blir det også i år arrangert en konsert med musikere fra hele det sørlige Norge. Det er dirigent og primus motor for dette prosjektet, Jan Johansen, som også denne gang har trukket i trådene. Han sier også at prosjektet med dette ensemblet er et vedvarende prosjekt for musikklivet generelt og støtte til afrikanske korps spesielt. For oss som trenger å belæres i musikkfagspråket bruker han betegnelsen symfonisk orkester om dette korpset. Et slikt hjelpekorps for trengende skulle i seg selv kunne få bra oppslutning skulle vi tro, og i tillegg har man denne gang på programmet en sangerinne i verdensklasse. Hun heter Alaine, er 55 år og fremfører sanger av legenden Vera Lynn, til arrangement av organisten i Lund kirke, Johan Varen Ugland. En svært begeistret dirigent anbefaler denne konserten på sitt varmeste, så vi følger gjerne opp og sier: Ta turen til Ravnedalen 20. juni kl , folkens!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

PIONÉRMAIL. juli :: 2014

PIONÉRMAIL. juli :: 2014 PIONÉRMAIL juli :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JEFF FOUNTAIN-HELG OG FORLØSNING AV PK STAVANGER 6.-8. juni fikk vi i PK Stavanger storfint besøk av Jeff Fountain og konen Romkje og andre gode venner

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene KONF. 2017 Foreldremøte 01.11.2016 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 86 konfirmanter Inndeling etter skolene Den norske kirke i Rælingen 1 I gamle dager var det slik at

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Månedsbrev for juni-bjørka

Månedsbrev for juni-bjørka Månedsbrev for juni-bjørka Tiden går framover i stor fart, mai er over og sommeren er i ferd med å melde sin ankomst. Mai begynte med noen kjølige dager med mye regn og dårlig vær. Men barna jublet hver

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass

Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Onsdag 21. mai kl. 17.00 Diplomfest for Småbarnssang gruppene kl. 17.30 Kidz, 5-12 år kl. 19.00 Gospelkoret øver Torsdag 22. mai

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer