Han er oppstanden. Halleluja!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Han er oppstanden. Halleluja!"

Transkript

1 Nr. 2 Våren og påsken årgang Han er oppstanden. Halleluja!

2 Gudstjenester i Borgestad 06. april 4. sønd. i fastetiden Kl Hebr Hege Andal. Konfirmantene deltar. Nattverd. Offer: Simentreffene og Alf. 13. april Palmesøndag Kl Johannes Abrahamsen. Gudstjeneste for hele familien. Dåp. Offer: Borgestad menighet. 17. april Skjærtorsdag Kl Matt Abrahamsen. Nattverd. Kveldsmat etter gudstjenesten. Offer: Kristent Interkulturelt Arbeid. 18. april Langfredag Kl Joh Harald Evjedal. 20. april Påskedag Kl Lukas Høytidsgudstjeneste v/ Abrahamsen. Kirkekoret synger. Trompet v/ Lise Holte. Dåp. Offer: Diakoniarbeidet i menigheten. 27. april 2. søndag i påsketiden Kl Avskjedsgudstjeneste for Geir Bekkevold. Joh Sletteberg. Nattverd. Offer: Norsk Gideon. Kirkekaffe. 04. mai 3. søndag i påsketiden Kl og Joh Konfirmasjonsgudstjenester. Hege Andal og Håvar Norendal. Offer: Borgestad menighet. 11. mai 4. søndag i påsketiden Kl Joh Teatergruppe fra Skien Diakonale Senter deltar med 5. akt i "Peer Gynt". Nattverd. Offer til Skien diakonale senter. Kirkekaffe. 18. mai 5. søndag i påsketiden Kl Joh Folkedansmesse og grunnlovsfeiring. Abrahamsen (se egen omtale). 25. mai 6. søndag i påsketiden Kl Luk Hege Andal. Nattverd. Offer: Menighetsbladet. 29. mai Kristi himmelfartsdag Kl Mark Friluftsgudstjeneste på Jarseng v/ Abrahamsen. 01. juni Søndag før pinse Kl Joh Hege Andal. Dåp. Offer: Blå Kors i Norge. 08. juni Pinsedag Kl Joh Abrahamsen. Nattverd. Offer: Den norske Israelsmisj. 15. juni Treenighetssøndag Kl Matt Abrahamsen. Dåp. Offer: Borgestad menighet. kirkeskyss I avisenes gudstjenestelister på fredager vil det bli oppgitt et telefonnummer for kirkeskyss. Det er til kontaktpersonen for søndagen. Denne har en liste med navn på personer som også har sagt seg villig til å kjøre til kirken. Det er derfor mange som står klare til å kjøre. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kontaktpersonen ikke er bundet hjemme totalt fra fredag til søndag. Om du derfor ikke får svar ring igjen! Skyssen koster kr. 20 frem og tilbake, kr. 10 for en vei. Og husk: Vi ønsker å se deg i kirken. Så du er ikke til bry om du ringer, men til glede! VealøsKapellet kl Vealøskapellet ligger en 45-minutters gange fra parkeringsplassen ved Lensmannssetra, som ligger ovenfor Sneltvedt. I kapellet selges vafler, sjokolade, kaffe og mineralvann både før og etter gudstjenesten Karin Fjose Olsen Trond Engnes Håkon Vold Palmesøndag Jostein Janøy Skjærtorsdag Geir Flatin. Nattverd 2. Påskedag Margrethe Holmeide Anlaug Haraldsen Torleif Brusland Liv Jorånn Høgseth Terje Talseth Gundersen. Nattverd Erik Nordgreen Ulf B. Rahm 2. Pinsedag Ukjent predikant Ole Ragnar Helgen Forsiden: «Borgestadengelen». Foto: Guri Veel Svendsen Ikke helt A4 Alt i ett hus idé, design, trykk og ferdiggjøring. Vi lager det aller meste innen reklamemateriell og trykte produkter. Telefon Helg over Borgestad nr. 2/2014

3 Påsketanker Påsken rommer så mye. Alle de gode tingene vi forbinder med påske på fjellet eller ved sjøen, eller hjemme. Mange fridager og mye hygge for noen, og mye ensomhet for andre. Men påsken er så mye mer. I påsken utspiller det seg et drama. Først møter vi jubel og begeistring på palmesøndag. Flott å være på det seirende laget! Så kommer Skjærtorsdag med alt som hendte rundt og i påskemåltidet. Jesus som vasket føttene deres! Jesus som fikk dem til å forstå at påskemåltidet fra nå av ble nytt og annerledes. I Getsemane kjempet Jesus en hard kamp med seg sjøl. Disiplene klarte ikke å holde seg våkne og be sammen med ham selv om han spurte dem om det. Så kommer Langfredag så full av smerte og svik. En fortvilet dag. Da raste hele verden i grus for de som hadde satset alt på Jesus. Palmesøndagens glede var nå bare et bakteppe for den enorme skuffelsen og fortvilelsen. De hadde tatt feil. Så kommer påskemorgen med kvinnene som vandrer til graven med sin velluktende olje som de hadde gjort i stand for Jesu døde kropp. Sorgtunge skulle de ta et siste farvel. Og så fant de graven tom! Nå var forvirringen total! Den tomme graven gjorde dem mer urolige enn glade. Engelens ord beroliget dem heller ikke så mye. De ville bare bort fra graven! Det var først da de møtte Jesus og han sa Marias navn at de forsto at han ikke var død, men levende. Da gikk de for å fortelle dette til disiplene. De satte i gang en bevegelse! De fortalte hva de hadde sett og så begynte disiplene å løpe. Peter og Johannes løp det forteste de kunne for å se den tomme graven. Johannes som var yngst var den raskeste, men det var Peter som måtte gå først inn i graven. Den var tom! Troens vandring begynner stadig ved den tomme grav, der Jesu jordiske vandring ble avsluttet. Som for disiplene, vil troens vandring også kunne være preget av undring og slik bære i seg både uro og tvil og håp. På denne vandringen slår den oppstandne følge når vi bærer budskapet om den tomme grav til stadig nye mennesker og generasjoner. Kvinnene ved graven startet historiens største trosbevegelse. Fra angst, via håp til tro. Nå er det vi som har fått stafettpinnen. Vi kan av og til tenke at troen vokste fram i kirken, men det var omvendt. En kirke vokste fram omkring troen. Det hadde aldri vært noen kirke hvis den ikke hadde blitt til nedenfra, ut av enkle menneskers møte med Jesus, den oppstandne. Troen fortsetter å skje, fordi Jesus fortsetter å møte oss. Også denne påsken i Kirken eller der vi feirer påske i år også. Kari Ripegutu, fung. sokneprest i Gjerpen Helg over Borgestad nr. 2/2014 3

4 Forbønnstjenesten Prestens hjørne GODHETSKULTUR Vi ber spesielt for mennesker som trenger forbønn. Ta kontakt med forbønnstjenesten: Henvendelse menighetskontoret telefon eller legg en konvolutt merket Forbønnstjenesten i postkassa utenfor kirkekontoret. Vi er nå 13 personer i bønnetjenesten som har vakter mandag og tirsdag. LA OSS BE Det er godt å tilhøre en menighet der mange mennesker ber. Ikke alle har mulighet til å være med i forbønnstjenesten i kirken mandag og tirsdag. Ikke alle har like lett for å komme ut eller komme til kirke. Alder eller sykdom kan sette grenser, men alle kan be. Ingen blir for gammel til å be. Bønn er en viktig bærebjelke, ja, kanskje den viktigste i en menighet. Takk for att du ber. April: Vi ber for dåpsbarna, for jentekoret «Sangsvalene», Babytrall og Desserklubben «Sprell levende.» Mai: Vi ber for de unge som skal stå til konfirmasjon 4. mai. Vi ber om at de må følge Jesus og bli vernet mot nedbrytende krefter. Juni: Vi ber for menighetens misjonsprosjekt; Jordbruksskolene Tombontsoa og Fihaonana på Madagaskar, for misjonsgrupper i menigheten og for den verdensvide misjon. For ikke mange dager siden deltok jeg på en konferanse på Hauges Minde her i Skien. «Menighetsutvikling», var tema for dagen. Borgestad menighet har de siste 3 årene vært med på et prosjekt som heter: «Menighetsutvikling i folkekirken.» Jeg lyttet derfor oppmerksomt til det som ble sagt. Noe jeg bet meg merke i var: «Godhet og tydelighet». «Det må skapes en godhetskultur i menigheten», var det en som sa, «folk må oppmuntre hverandre og være gode mot hverandre! Det må merkes i lokalmiljøet at vi vil folk vel! Samtidig må budskapet være tydelig!» Raushet og tydeliget! Vi er satt til å bære videre det bibelske budskapet om Guds bud og Guds nåde i Jesus Kristus. Det skal vi være tro mot. Samtidig skal vi ære rause. Vi skal ikke være så opptatt av å vokte yttergrensene ved å plassere folk «innenfor eller utenfor» menigheten. Gud er den som til slutt dømmer i den saken, han ser som kjent til hjertene. En sunn menighet skal orientere seg ut fra troens sentrum og hjelpe mennesker til å leve nær Gud. Vår forrige biskop, Olav Skjevesland, sa det slik; «Kirken skal være åpen for alle, men ikke for alt». Det kan jeg slutte meg til. Ikke alt er like gyldig av tanker, meninger og handlingsmønstre, men alle mennesker skal bli møtt med respekt, vennlighet og godhet. Borgestad menighet har møtt meg med dette. Jeg håper at mange andre får merke at vi gjør så godt vi kan med å skape en «godhetskultur» mellom oss. Thor Egil Abrahamsen 4 Helg over Borgestad nr. 2/2014

5 Min beste påskesalme Vi har utfordret 3 personer i menigheten til å skrive litt om en påskesalme de har blitt spesielt glad i. Vi har ny salmebok, og jeg trodde kanskje noen ville komme med en av de nye. Men nei, her står fortsatt de gamle salmene sterkt. 2 av 3 valgte salmen «Deg være ære», men av helt forskjellige grunner Unni Horgmo sier: Denne salmen har gjort dypt inntrykk på meg fordi den synges med glede og kraft, og pga omstendighetene rundt da jeg lærte den. Venninna mi og jeg gikk i Kristiansund jentekor. Vi var 10 år og hadde akkurat lært denne salmen, hun sang alt og jeg sopran. Så døde kusina hennes og vi fant ut at vi ville synge denne salmen i begravelsen. Vi skulle få synge den i minnesamværet, sa de, men vi ville synge i kirka, - og slik ble det. 2 spede jentestemmer fra galleriet. Det var stort for meg. Jeg glemmer det aldri. Deg være ære, Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Salmen står på nr.197 i salmeboka Mette Sveinsen sier om den samme salmen: Salmene for påskeveka er litt dystre og kanskje litt skumle. Dei lagar mørke bilder om den vanskelege veka frå Palmesundag til 1. påskedag, med redsel, usikkerhet, lygner og bedrag. Eg trur Jesus var redd, men eg trur dei som var rundt han var endå reddare og engstelege for dette usikre og triste. Kanskje det var derfor dei følte at dei måtte lyge? Då er «Deg være ære» ei flott og mektig salme som lagar ljose bilder av forundring og glede og solskin etter alt det mørke. Teksten lagar sterke bilder av det gode som vinn over det vonde. Det er ei flott salme å synge saman med andre, lukke augo og glede seg over at «lyset fyller haven» ikkje berre på 1. påskedag, men på alle dagar der det gode og milde er sterkare enn det mørke og tunge. Alexander Skoe Gulvik velger den flott salmen «Påskemorgen slukker sorgen» og han sier om den: Jeg tok rett og slett den første salmen som falt meg inn, og den er usedvanlig fin! Det handler om påskemorgen, og da om Jesu oppstandelse. Påskemorgen gir oss lyset og nytt liv og befrir oss fra sorg til evig tid. Jesus døde for oss for å kunne møte oss i paradiset! Hva er nå mer fantastisk enn det? Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid; Den har oss givet lyset og livet, lyset og livet i dagning blid. Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. Salmen står på nr Den er skrevet av N.F.S Grundtvig i Ludvig M. Lindeman skrev melodi til salmen året etter. Helg over Borgestad nr. 2/2014 5

6 Peer Gynt i kirken Søndag 11. mai blir det en annerledes gudstjeneste i Borgestad kirke. Da kommer det en gruppe, ResKom, fra Skien Diakonale Senter for å delta i gudstjenesten med 5.akt av Peer Gynt. 5.akt av Peer Gynt handler om hvordan Peer kommer tilbake til hjemstedet. Her blir han konfrontert med fortiden sin, han har forspilt livet sitt og møter en kald skulder. Inntil han treffer igjen Solveig som møter ham med tilgivelse og godhet. Mange har ment at Solveig er et bilde på Kristus, og 5.akt handler om: «Du skal ikke dømme så inderlig lett det hjerte du ikke har sett.::» Gruppen ResKom arbeider mye med dramatiseringer og har fremført 5.akt av Peer Gynt i andre menigheter. Nå er det Borgestads tur. Vi gleder oss til å ta imot gruppen som består av brukere og tidligere brukere av Skien Diakonale Senter. Senteret arbeider for rusavhengige og ResKom er et lavterskeltilbud i samarbeid med Teater Ibsen. Gruppen får bruke lokaler og utstyr fra teateret. Leder av Senteret, Signe Marie Aaslund, forteller at teateret også stiller to skuespillere gratis til disposisjon. For tiden er det Sylvia Salvesen og Jan Ø. Wiig. 6 Helg over Borgestad nr. 2/2014

7 Hendt siden sist Friluftsgudstjeneste på Bakkesetra Etter uker med snø, regn og gråvær, skinte solen over Gjerpensdalen, søndag 9. mars. I stedet for gudstjeneste i kirken denne søndagen, dro et førtitalls tobeinte og firbeinte på tur til Bakkesetra ved Jarseng. Vi fikk låne bålplassen og gapahuken av speiderne i Frelsesarméen i Porsgrunn. Veien inn var merket og poster lagt ut med spørsmål omkring grunnloven og Vel framme ble det flaggheising og sportsandakt før pølsene ble lagt på grillen. Gudstjenesten og turen var et samarbeid mellom Borgestadspeiderne og Borgestad menighet. Helg over Borgestad nr. 2/2014 7

8 MENIGHETSKALENDEREN Forbønnstjenesten Mandag og tirsdag kl i dåps sakristiet i kirken. Babytrall Judith Omland har to kurs i vår: «De første strofene», for babyer fra 10 uker til 7 mnd. «Opp og stå, ut og gå», er for barn fra 7 mnd. til 1,5 år. De som ønsker å bli med på kurs til høsten kan gå inn på vår hjemmeside «borgestadkirke.no» eller send sms til Dessertklubben «Sprell levende» Søndagsskole på hverdager, 2. hver tirsdag kl i kirkestua. (25. mars, 8. april, 22. april osv. oddetallsuker) For barn i søndagsskolealder (3-4 år og oppover). Mindre søsken er velkomne. Voksne kan være med spesielt for de minste. Jentekoret «Sangsvalene» For jenter fra 6 år og oppover. Øver i kirkestua hver onsdag kl Nye medlemmer velkommen. Kontakt Hildegun Haukenæs, eller møt fram på en øvelse. Kirkekoret Øver i Kirkestua hver onsdag kl Oppstart over nyttår. Åpen kafé i Kirkestua hver tirsdag kl Kaffe og nystekte vafler. Hyggelig prat. Vi over 60 Har vårens siste samling i Kirkestua, fredag 4. april kl Fredheimkameratene deltar. Det blir utlodning, kaffe og god bevertning. Skyss kunngjøres i på oppslag og i annonser. «Ut på tur aldri sur» Diakonitur til Øvre Telemark, torsdag 19. juni Bli med på tur med diakoniutvalget i Borgestad menighet. Denne gangen drar vi til Kviteseid, Vrådal og Treungen. Vi besøker Kviteseid gamle Kirke og spiser formiddagsmat like ved. Vi tar en tur med veteranbåten M/S. Fram til Småstraum sluse. Besøker Z- muset i Treungen Vi avslutter med middag før vi reiser hjem. Turen er i samarbeid med Gjerpen menighet og koster kr 680,-. Avreise fra Borgestad kirken kl og retur til kirken ca. kl Påmelding til menighetskontoret senest 15. juni tlf Diakoniutvalget i Borgestad menighet. Kirkekaffe på Menstad bydelssenter (Haugsåsen) fortsetter på torsdager ut våren; 3. april, 8. mai og 5. juni kl Andakt, kaffe og noe å bite i og «Dagens gjest.» Fra høsten av tar vi sikte på å legge samlingene til fredager kl Avskjedsgudstjeneste for Geir Bekkevoll Geir Bekkevoll fortsette på Stortinget. Han har derfor sagt opp sin stilling som sokneprest i Borgestad fra Borgestad menighet tar formelt avskjed med Geir under gudstjenesten i Borgestad kirke, søndag 27. april kl Etter gudstjenesten innbyr menighetsrådet til kirkekaffe i Kirkestua. Vi håper mange vil møte fram denne dagen og gi Geir en god avskjed. 8 Helg over Borgestad nr. 2/2014

9 Til Jarseng på Kristihimmelfartsdag Vi håper på godt vær på Kristihimmelfartsdag, 29. mai. Presis kl ringer klokken til frilufts gudstjeneste på Jarseng slik tradisjonen har vært i mange år nå. Det er lurt å ta med seg stol. Vi arbeider med å få i stand middagsservering på Jarsengstua. Nærmere kunngjøring i avisene når dagen nærmer seg. Neste nummer av menighetsbladet kommer ut i begynnelsen av juni. Stoff kan sendes: skien.kommune.no innen 13. mai. Besøk vår hjemmeside: Vårbrus i Borgestad kirke 27. april! Det er duket for ny vårkonsert i Borgestad kirke. Datoen er satt til 27. april, kl Det er rart og vemodig at ikke Anders Vangen skal være med å glede oss med sang og sin rause, humoristiske, varme måte å være på. Anders Vangen, Arild Bakke og Hildegun Haukenæs har hatt disse vårkonsertene sammen. Hildegun og Arild har bestemt seg for å føre den hyggelige tradisjonen videre. I år har de fått med seg en av de unge, lovende elevene til Anders, Erik Maxim Kronda. Han gleder seg til konserten. Det gjør også Hildegun, Arild og pianisten Gudrun Klakegg. I år som i fjor har konserten fått navnet Bekkesus og fuglesang». Som før er det plukket ut musikk som tar denne flotte årstida på pulsen. Mye av musikken er kjent og kjær, men ukjent stoff kommer aktørene fram med i år også. Som en kunne vente blir det mye norsk på programmet, men vi får også høre sanger av Schubert og Grieg, og andre kjente komponister. Og selvfølgelig blir det allsang! Velkommen til vårstemning i kirken søndag 27. april! Grunnlovsfeiring i Borgestad kirke 18. mai kl 1100 inviteres det til feiring av den flotte grunnloven vår med festgudstjeneste/ folkedansmesse i Borgestad kirke. Gudstjenesten vil bli ledet av kateket og sokneprest. Ordfører Hedda Foss Five kommer med en hilsen. Både jentekor, kirkekor, 2 fiolinister, de to leikarringene Norskdomslaget og Gjerpen frilynde deltar. Gjerpen frilynde stiller i år også med barne- og ungdomsring, og det er stor stas! I sjølve gudstjenesten drar forhåpentligvis en del kjensel på 2-3 ledd fra folkedansmessa, men hovedtyngden av tekster, bønner, salmer og sanger er knyttet til nasjonaldag, fred og frihet i landet vår og i verden for øvrig. Etterpå blir det kirkekaffe, sang, dans og leik ute i Ekelihagen. Håper riktig mange vil være med å feire velkommen! Helg over Borgestad nr. 2/2014 9

10 Kateketens side Dette har skjedd: Tårnagenthelg 1. og 2. februar Tårnagentene løser oppdrag enten de er store eller små. Det var gøy å finne løsninger synes årets gjeng med tårnagenter. Oppdraget opp i tårnet er et av høydepunktene. Det ble lyst inn i kriker og kroker for å finne kirkens skatter. Heldigvis ble alle skattene funnet og vi kunne ta en pause med ekte lørdagsgodt. Tårnagentene var med på søndagens gudstjeneste. De løste oppgavene med å finne ut hvem som kan bli båret til Jesus. Det ble en flott helg. «Blir det mer?» var responsen da gjengen var ferdig på søndag. Det finnes en egen side på nettet for tårnagenter Neste år er det kanskje din tur til å være tårnagent. Det er bare å glede seg. 4-årsboka ble utdelt 2. mars I år hadde vi forandret litt på opplegget for årets 4-åringer. De ble invitert til karnevalsgudstjeneste og en samling i forkant. Lørdag formiddag møttes vi til lek og moro i kirken. Vi snakket sammen om gudstjenesten og øvde på å få boka. Vi så en film om et lite frø som ble til et stort tre. Alle fikk de med seg sitt eget frø hjem. Kanskje det kommer noen gulerøtter fram etter hvert. Troen er som et lite frø som kan vokse seg stort i oss. Søndagen møttes vi i kirken og startet med skramleorkester som inngangsprosesjon. Det var tydelig at årets fireåringer liker sin egen kirke. For når de hadde fått boka si la de seg ned i koret og begynte å kikke. Det var en herlig gjeng som lå der framme. Det er en veldig fin bok de får av sin egen menighet. Alle fireåringer var utkledd i forskjellige drakter og kostymer. Det ble stor stas på kirkekaffen da alle som ville fikk prøve på å slå i stykker eselet «piñata». Det var godteri til alle. Siden det var fastelavnsris var det boller med krem også. En stor takk til dere i kirkekaffekomiteen. Babytrall Vårens to kurser er i gang. Det er full fart på kurset «Opp og stå, ut og gå». Her får både små og store sunget og trallet seg godt varme. De får ridd på hesten «opp på skuldrene til mamma eller pappa» og der oppe er det fint å være. De sitter å kikker ned, mens de rir rundt i Kirkestua til taktfast rytme. Også de miste deltakerne nyter musikken. Da jeg kikket innom sist fredag var det artig å se på øynene hvordan de nøt å lytte til «Den fyrste song eg høyra fekk». De kunne se at de lyttet med hele kroppen. Vi er utrolig glade for at vi kan tilby menighetens miste denne opplevelsen. 10 Helg over Borgestad nr. 2/2014

11 Dette kommer: Påskelandskap for 9-åringer lørdag 5. april kl Vi starter med å være med på påskeverkstedet. Vi av slutter med å lage påskelandskap og pynte årets påske tre. Velkommen til en hyggelig dag. Påmelding til samlingen via vår hjemmeside Påskeverksted i Kirkestua lørdag 5. april kl Vi lager påskepynt, synger påskesanger og ser kateketens selvlagede film. Det blir svelesteking. De er kjempe gode. Ta gjerne med en egen saks. Velkommen til noen hyggelig timer i kirkestua. Kr 50,- dekker materiell. Petrus cd Petrus er igjen på farten. Denne gangen blir det nye sprell fra kirkemusa Petrus som skal feire påske. Cd kommer i posten til alle 7 åringer. Petrusdag Petrus har flyttet tilbake til Kapitelberget. Det feires med en stor pinsesamling for hele familien søndag 25. mai. Dagen starter med gudstjeneste i Borgestad kirke kl. 11 og festen fortsetter på Kapitelberget kl med mye spennende på programmet. Vi får møte Petrus. Det blir besøk av Norges mest kjente buktaler, hoppeslott, leker, vi blir kjent med hvorfor vi feirer Pinse, kirkesaft og muffins. Konfirmanter i Borgestad kirke, søndag 4. mai 2014 Kl : Adrian Brodahl Vinje Andreas Bø Søli Bertine Larsen Arneberg Brede Johnsen Erik Borgestad Even Istvan Ødegård Haugen Hedvig Eugenie Kåsa Jesper Stordalen Kristine Louise Midtbøen Magnus Baugerud Marcus Borgestad Silje Lauvsnes Sivert Kittilsen Vierdal Stine Holtmo Rød Thomas Solheim Arntsen William Nicander Nyhaug Kl : Ariane Wollmann Brekke Camilla Riis Gustavsen Daniel Kabbe Øverland Emma Bang Synnes Herman Røsnæs Johnsen Jana Kristina Heiland Joachim Fossheim Aas Kristine Rønningbakken Lina Jialei Aspheim Skifjell Mathilde Kristine Kalland Malin Steinbru Stadskleiv Martin Goberg Halvorsen Sebastian Sverkmo Solve Sanni Cathrine Seland Bratsberg Helg over Borgestad nr. 2/

12 Furuheim Grendehus Utleie Tlf Trivelige lokaler, rimelig leie Bryllup, konfirmasjon, familieselskaper Øvings og møtelokale for foreninger Vil du annonsere her? Borgeveien 5, 3712 Skien Tlf Fax Nærum Grendehus Selskapslokaler til leie maks. 45 personer. Tlf Varm /kald mat kan leveres av Mariannes kjøkken Tlf SORG En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den lettere å bære. Borgestad Tlf.: Skauen kristelige skole 10-årig kristen grunnskole for hele Grenland. Noe for ditt barn? Ta kontakt for informasjon. Tlf: Kverndalsgate 6 Tlf.: Fax: Mob: Helg over Borgestad nr. 2/2014

13 Borgestad menighet i tall Borgestad menighet hadde et godt år i Vi gjengir noen av tallene fra årsstatistikken med året før (2012) i parentes. Døpte: 59 (54) Vigde: 33 (20) Gravlagte: 60 (90) Konfirmerte: 64 (49) Gudstjenester: 58 (54) Deltaker pr. gudstjeneste: 119 (114) Kirkeofringer: kr (281404) Årsregnskap for 2013 Borgestad menighet har intet firma eller «rik» onkel som overøser oss med gaver. Det vi trenger, ut over det vi får av stat og kommune, samles inn gjennom kirkeofringer og gaver fra enkeltpersoner. Vi har mange gode givere i menigheten og begynner å få en ganske robust givertjeneste. I bakhånden har vi et fond som ble bygget opp ved salg av organistboligen som menigheten eide. Vi kan bruke avkastningen fra fondet til menighetsarbeid. Siste år fikk vi et tilskudd fra fondet på kr Som dere vil se av regnskapstallene fikk vi derfor et overskudd på regnskapet. Menighetsrådet har besluttet å bruke pengene til å fornye kirkestua med nye bord og nye gardiner. Vi takker alle som støtter menigheten, og her kommer tallene: Resultatkonto Inntekter Budsjett Billettinntekter Betaling fra deltakere Inntekter arrangementer Salg varer og tjenester Inntekter lotteri/marked Refusjon fellesrådet Tilskudd bispedømmeråd Tilskudd kommunen Offer eget arbeide Offer til andre Givertjeneste Gaver fra private Gaver fra organisasjoner Ekstraordinære gaver Tilskudd fra andre Renteinntekter Overført fra fond Sum inntekter Kostnader Kontorhold Trykking blad Honorar eksterne tjenester Blomster utsmykning Bøker, trykksaker til utdeling Forbruksmateriell Bevertning menighetsarr Stearinlys Porto Gebyrer Telefon, internett Annonser Gaver, blomster Kurs, seminar Reise ved kurs Reiseutgifter, kollektiv transport Leie lokaler Renovasjon Tonoavgift Kontingenter, abonnementer Inventar, utstyr Noter Litteratur Kopimaskin Renhold og lignende Refusjon til fellesrådet Refusjon andre Offer til andre Offer misjonsprosjektet Tilskudd Skien Diakonale Senter Tilskudd andre Avsatt til bundne fond Sum kostnader Årets resultat

14 Brødrene Eie, Bøle Tlf Eriksrød Stenhuggeri Mælumsveien 18, Skien Tlf Engrav Blomster Borgestad Tlf Odd s Bok og Musikk Kr. bokhandel Tlf Salong Gregorius v/ Kjerstin Zimarseth Greg. Dagsonsgt. 220 Tlf Borgåsen Blomster Tlf Best Lokalt Toppen AS Gregorius Dagssonsgt. 50, 3746 Skien Borgestadminner...forsettelse fra side 16. kjent her i landet. Da Bjørn for noen år siden var i en kjent botanisk have i Sveits og spurte om de kjente denne rosen, fikk han se at de hadde eksemplarer der. Det var en spesiell opplevelse. Bjørns minner går også til et merkelig fenomen etter en krig. Etter 1945 var det vanlig at det oppsto guttebander i de ulike nabolag. Bandene «kriget» mot hverandre, og det kunne til tider gå hardt for seg. Det er nok noen av leserne som også husker at det var områder i nabolaget vårt hvor vi ikke følte oss trygge. På Borgestad tilhørte guttene på nedsiden av jerbanelinjen (Linna)»Holmpadden». På oppsiden regjerte «Mellomberja» og høyere oppe «Berjatroll». Til og med på motsatt side av elven (Sibirien) kunne angrep settes inn fra selvbygde kanoer. De unge hadde vel hørt om landgangen i Normandie. På Breidablikk var det tilsvarende gruppe. Heldigvis tok denne virksomheten slutt ut på 50-tallet. Borgestad var som en liten by på denne tiden. Her var egen skole, to sagbruk, fabrikk for ildfast stein, et rederi, egen snekkerbedrift, 8 kolonialbutikker, 2 bakere, kjøttbutikk og meieri, frisør, lege, bank, manufaktur og blomsterbutikk. Det var to vognmenn med hest og en drosjesjåfør. Om noen år er fortellerne borte, men i biblio tekene finnes stoff for den interesserte. Har DU minner å dele med oss? G.E. N. Silkepapiret som eplene ble pakket inn. 14 Helg over Borgestad nr. 2/2014

15 KIRKE OG HJEM DØPTE Sander Langerød-Sørensen Sander Stubberød Lunde Talleiv Skredtveit Leon Vinje Westgaard Sam Alexander Lendvay Tveita Kasper Bråthen Ellefsen Una Gallefos Henrik Larvoll Haugstoga Oline Olsen Langerød Tobias Rørvik DØDE Elizabeth Wright Risholt Knut Harry Kristoffersen Lillian Bortne Finn Kristian Kjær Helge Kittilsen Gunvor Kittilsen Kari Alfhild Antonsen William Pedersen Eva Meen Hanssen Utgiver Borgestad Menighet Redaksjonen: Thor Egil Abrahamsen, tlf Epost: Gunnar Norby, tlf Guri Veel Svendsen, tlf Bladets adresse: Borgestad Menighetskontor, Håvundvn. 378, 3711 Skien Bankgiro: BORGESTAD MENIGHET Borgestad Menighetskontor Håvundvn Tlf Sekretær: Marit Gundersen, Epost: Kontortid: Tirsdag kl Fredag kl Mandag, onsdag og torsdag blir telefonen besvart dersom det er noen tilstede, eventuelt viderekoplet til Kirkevergens kontor. PS! Mandag er presten sin fridag. Konto menighetsarbeidet: Konto misjonsprosjektet: Menighetsrådets leder: Solbjørg Meling Lindøe. Tlf Arbeidsutvalget: Solbjørg Meling Lindøe, Jan Erik Haraldsen, Bjørn Sørli, sokneprest Thor Egil Abrahamsen. Sokneprest: Thor Egil Abrahamsen Tlf , Tåler å høre ALT! Sladrer ikke! Ring eller skriv en SOS-melding via Kateketer: Karin Fjose Olsen Tlf , Håvar Norendal. Tlf , Organist: Hildegun Haukenæs Tlf , Kirketjener: Torhild Næs Dalen Tlf , Trosopplærer: Tone Arntzen. Tlf Kirkevergens kontor: Schweigaards gate 11, 3717 Skien Tlf Diakoniarbeider: Elsa Eskeland. Tlf Hjemmeside: Helg over Borgestad nr. 2/

16 Borgestadminner Fotoet viser lokale eplehøstere der det nå kan sees jordbærplukkere fra andre land. Tidspunktet er ukjent, men det antas at det dreier seg om nær I forrige nummer av bladet viste vi foto og berettet om en gammel isdam nord for kirken. Vi etterlyste ytterligere opplysninger om saken. En gammel Borgestadgutt, Bjørn Henning Aamodt, født første dag i 1939, forteller at han var med på transport av isen fram til stablingen i ishuset. Det ble også skåret is fra elven nede ved Hølen (ved Borgestadholmen) hvor det var anlagt et opptrekk for isblokker. På den tiden var det vanlig at unge gutter «rekte rundt» på arbeidsplasser der det foregikk interessante og spennende ting. De unge fikk innsikt i mange praktiske ferdigheter, og de ble tidlig modne for arbeidslivet. Sikkerhetsbestemmelser, hvis de fantes, ble det nok tatt litt lett på. Bjørns bestefar var gartner på Borgestad gård. Han kom dit fra stilling hos Aall på Ulefoss i 1916 og ble på gården til Bjørn fulgte ofte bestefaren i hans arbeid. Det er nok en grunn til at han frem til denne dag har hatt hagestell og plantedyrking som kjær hobby. Han fulgte også faren som arbeidet på Borgestad fabrikker «Verket». Minner derfra kan vi kanskje komme tilbake til senere. Gartner Aamodt hadde han ansvaret for prydhage, frukt- og grønnsakhage og 100 bikuber. Eier Erik Cappelen Knudsens var svært ivrig i arbeidet med biene. Ellers var Aamodt med på plantingen av alleen i I vintertiden var gartneren opptatt med annet forefallende arbeid så som tresking og issjau. Eplehagen talte på det meste 3000 trær med forskjellige eplesorter. Eplene ble solgt lokalt, og det ble eksportert til både England og Frankrike. Det var innhøstere fra lokalmiljøet. Hvert eple ble innpakket i silkepapir og plassert i trekasser. Det som ikke ble levert videre umiddelbart, ble oppbevart i et eget eplehus. Her sto eplekassene i høye stabler, og det var en egen duft som vi som opplevet det, aldri glemmer. Når en strevsom eplehøst nærmet seg slutten, møtte Borgestad mannsangforening opp i skogen der det nå er skogsgravplass, like ovenfor eplehagen, og her sang de for høstingsfolket. Aamodt hadde kaktusdyrking som hobby, og sammen med en gartner fra Lier dyrket han frem en ny rosetype som visstnok ikke lenger er Forsettelse på side Svanemerket trykksak fra Wera as, lisensnr , 82939

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Innhold 2: De heldiges samfunn 3: For når Han styrer båten... 4: Bibelsmuglere på Trovassli 6: Snakker vi for mye om synd? 8: En stille dag i kirken 9:

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 3-2013. Solum Skotfoss Melum Kilebygda

Menighetsbladet. Nr. 3-2013. Solum Skotfoss Melum Kilebygda Nr. 3-2013 Menighetsbladet Solum Skotfoss Melum Kilebygda Konfirmantene i Melum Konfirmantene i Kilebygda Konfirmantene på Skotfoss Fra innholdet Prestens tanker - 02 Flott resultat - 03 Et lys for min

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 "Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet inn! " 1.Kor.15,17.20

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer