Han er oppstanden. Halleluja!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Han er oppstanden. Halleluja!"

Transkript

1 Nr. 2 Våren og påsken årgang Han er oppstanden. Halleluja!

2 Gudstjenester i Borgestad 06. april 4. sønd. i fastetiden Kl Hebr Hege Andal. Konfirmantene deltar. Nattverd. Offer: Simentreffene og Alf. 13. april Palmesøndag Kl Johannes Abrahamsen. Gudstjeneste for hele familien. Dåp. Offer: Borgestad menighet. 17. april Skjærtorsdag Kl Matt Abrahamsen. Nattverd. Kveldsmat etter gudstjenesten. Offer: Kristent Interkulturelt Arbeid. 18. april Langfredag Kl Joh Harald Evjedal. 20. april Påskedag Kl Lukas Høytidsgudstjeneste v/ Abrahamsen. Kirkekoret synger. Trompet v/ Lise Holte. Dåp. Offer: Diakoniarbeidet i menigheten. 27. april 2. søndag i påsketiden Kl Avskjedsgudstjeneste for Geir Bekkevold. Joh Sletteberg. Nattverd. Offer: Norsk Gideon. Kirkekaffe. 04. mai 3. søndag i påsketiden Kl og Joh Konfirmasjonsgudstjenester. Hege Andal og Håvar Norendal. Offer: Borgestad menighet. 11. mai 4. søndag i påsketiden Kl Joh Teatergruppe fra Skien Diakonale Senter deltar med 5. akt i "Peer Gynt". Nattverd. Offer til Skien diakonale senter. Kirkekaffe. 18. mai 5. søndag i påsketiden Kl Joh Folkedansmesse og grunnlovsfeiring. Abrahamsen (se egen omtale). 25. mai 6. søndag i påsketiden Kl Luk Hege Andal. Nattverd. Offer: Menighetsbladet. 29. mai Kristi himmelfartsdag Kl Mark Friluftsgudstjeneste på Jarseng v/ Abrahamsen. 01. juni Søndag før pinse Kl Joh Hege Andal. Dåp. Offer: Blå Kors i Norge. 08. juni Pinsedag Kl Joh Abrahamsen. Nattverd. Offer: Den norske Israelsmisj. 15. juni Treenighetssøndag Kl Matt Abrahamsen. Dåp. Offer: Borgestad menighet. kirkeskyss I avisenes gudstjenestelister på fredager vil det bli oppgitt et telefonnummer for kirkeskyss. Det er til kontaktpersonen for søndagen. Denne har en liste med navn på personer som også har sagt seg villig til å kjøre til kirken. Det er derfor mange som står klare til å kjøre. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kontaktpersonen ikke er bundet hjemme totalt fra fredag til søndag. Om du derfor ikke får svar ring igjen! Skyssen koster kr. 20 frem og tilbake, kr. 10 for en vei. Og husk: Vi ønsker å se deg i kirken. Så du er ikke til bry om du ringer, men til glede! VealøsKapellet kl Vealøskapellet ligger en 45-minutters gange fra parkeringsplassen ved Lensmannssetra, som ligger ovenfor Sneltvedt. I kapellet selges vafler, sjokolade, kaffe og mineralvann både før og etter gudstjenesten Karin Fjose Olsen Trond Engnes Håkon Vold Palmesøndag Jostein Janøy Skjærtorsdag Geir Flatin. Nattverd 2. Påskedag Margrethe Holmeide Anlaug Haraldsen Torleif Brusland Liv Jorånn Høgseth Terje Talseth Gundersen. Nattverd Erik Nordgreen Ulf B. Rahm 2. Pinsedag Ukjent predikant Ole Ragnar Helgen Forsiden: «Borgestadengelen». Foto: Guri Veel Svendsen Ikke helt A4 Alt i ett hus idé, design, trykk og ferdiggjøring. Vi lager det aller meste innen reklamemateriell og trykte produkter. Telefon Helg over Borgestad nr. 2/2014

3 Påsketanker Påsken rommer så mye. Alle de gode tingene vi forbinder med påske på fjellet eller ved sjøen, eller hjemme. Mange fridager og mye hygge for noen, og mye ensomhet for andre. Men påsken er så mye mer. I påsken utspiller det seg et drama. Først møter vi jubel og begeistring på palmesøndag. Flott å være på det seirende laget! Så kommer Skjærtorsdag med alt som hendte rundt og i påskemåltidet. Jesus som vasket føttene deres! Jesus som fikk dem til å forstå at påskemåltidet fra nå av ble nytt og annerledes. I Getsemane kjempet Jesus en hard kamp med seg sjøl. Disiplene klarte ikke å holde seg våkne og be sammen med ham selv om han spurte dem om det. Så kommer Langfredag så full av smerte og svik. En fortvilet dag. Da raste hele verden i grus for de som hadde satset alt på Jesus. Palmesøndagens glede var nå bare et bakteppe for den enorme skuffelsen og fortvilelsen. De hadde tatt feil. Så kommer påskemorgen med kvinnene som vandrer til graven med sin velluktende olje som de hadde gjort i stand for Jesu døde kropp. Sorgtunge skulle de ta et siste farvel. Og så fant de graven tom! Nå var forvirringen total! Den tomme graven gjorde dem mer urolige enn glade. Engelens ord beroliget dem heller ikke så mye. De ville bare bort fra graven! Det var først da de møtte Jesus og han sa Marias navn at de forsto at han ikke var død, men levende. Da gikk de for å fortelle dette til disiplene. De satte i gang en bevegelse! De fortalte hva de hadde sett og så begynte disiplene å løpe. Peter og Johannes løp det forteste de kunne for å se den tomme graven. Johannes som var yngst var den raskeste, men det var Peter som måtte gå først inn i graven. Den var tom! Troens vandring begynner stadig ved den tomme grav, der Jesu jordiske vandring ble avsluttet. Som for disiplene, vil troens vandring også kunne være preget av undring og slik bære i seg både uro og tvil og håp. På denne vandringen slår den oppstandne følge når vi bærer budskapet om den tomme grav til stadig nye mennesker og generasjoner. Kvinnene ved graven startet historiens største trosbevegelse. Fra angst, via håp til tro. Nå er det vi som har fått stafettpinnen. Vi kan av og til tenke at troen vokste fram i kirken, men det var omvendt. En kirke vokste fram omkring troen. Det hadde aldri vært noen kirke hvis den ikke hadde blitt til nedenfra, ut av enkle menneskers møte med Jesus, den oppstandne. Troen fortsetter å skje, fordi Jesus fortsetter å møte oss. Også denne påsken i Kirken eller der vi feirer påske i år også. Kari Ripegutu, fung. sokneprest i Gjerpen Helg over Borgestad nr. 2/2014 3

4 Forbønnstjenesten Prestens hjørne GODHETSKULTUR Vi ber spesielt for mennesker som trenger forbønn. Ta kontakt med forbønnstjenesten: Henvendelse menighetskontoret telefon eller legg en konvolutt merket Forbønnstjenesten i postkassa utenfor kirkekontoret. Vi er nå 13 personer i bønnetjenesten som har vakter mandag og tirsdag. LA OSS BE Det er godt å tilhøre en menighet der mange mennesker ber. Ikke alle har mulighet til å være med i forbønnstjenesten i kirken mandag og tirsdag. Ikke alle har like lett for å komme ut eller komme til kirke. Alder eller sykdom kan sette grenser, men alle kan be. Ingen blir for gammel til å be. Bønn er en viktig bærebjelke, ja, kanskje den viktigste i en menighet. Takk for att du ber. April: Vi ber for dåpsbarna, for jentekoret «Sangsvalene», Babytrall og Desserklubben «Sprell levende.» Mai: Vi ber for de unge som skal stå til konfirmasjon 4. mai. Vi ber om at de må følge Jesus og bli vernet mot nedbrytende krefter. Juni: Vi ber for menighetens misjonsprosjekt; Jordbruksskolene Tombontsoa og Fihaonana på Madagaskar, for misjonsgrupper i menigheten og for den verdensvide misjon. For ikke mange dager siden deltok jeg på en konferanse på Hauges Minde her i Skien. «Menighetsutvikling», var tema for dagen. Borgestad menighet har de siste 3 årene vært med på et prosjekt som heter: «Menighetsutvikling i folkekirken.» Jeg lyttet derfor oppmerksomt til det som ble sagt. Noe jeg bet meg merke i var: «Godhet og tydelighet». «Det må skapes en godhetskultur i menigheten», var det en som sa, «folk må oppmuntre hverandre og være gode mot hverandre! Det må merkes i lokalmiljøet at vi vil folk vel! Samtidig må budskapet være tydelig!» Raushet og tydeliget! Vi er satt til å bære videre det bibelske budskapet om Guds bud og Guds nåde i Jesus Kristus. Det skal vi være tro mot. Samtidig skal vi ære rause. Vi skal ikke være så opptatt av å vokte yttergrensene ved å plassere folk «innenfor eller utenfor» menigheten. Gud er den som til slutt dømmer i den saken, han ser som kjent til hjertene. En sunn menighet skal orientere seg ut fra troens sentrum og hjelpe mennesker til å leve nær Gud. Vår forrige biskop, Olav Skjevesland, sa det slik; «Kirken skal være åpen for alle, men ikke for alt». Det kan jeg slutte meg til. Ikke alt er like gyldig av tanker, meninger og handlingsmønstre, men alle mennesker skal bli møtt med respekt, vennlighet og godhet. Borgestad menighet har møtt meg med dette. Jeg håper at mange andre får merke at vi gjør så godt vi kan med å skape en «godhetskultur» mellom oss. Thor Egil Abrahamsen 4 Helg over Borgestad nr. 2/2014

5 Min beste påskesalme Vi har utfordret 3 personer i menigheten til å skrive litt om en påskesalme de har blitt spesielt glad i. Vi har ny salmebok, og jeg trodde kanskje noen ville komme med en av de nye. Men nei, her står fortsatt de gamle salmene sterkt. 2 av 3 valgte salmen «Deg være ære», men av helt forskjellige grunner Unni Horgmo sier: Denne salmen har gjort dypt inntrykk på meg fordi den synges med glede og kraft, og pga omstendighetene rundt da jeg lærte den. Venninna mi og jeg gikk i Kristiansund jentekor. Vi var 10 år og hadde akkurat lært denne salmen, hun sang alt og jeg sopran. Så døde kusina hennes og vi fant ut at vi ville synge denne salmen i begravelsen. Vi skulle få synge den i minnesamværet, sa de, men vi ville synge i kirka, - og slik ble det. 2 spede jentestemmer fra galleriet. Det var stort for meg. Jeg glemmer det aldri. Deg være ære, Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Salmen står på nr.197 i salmeboka Mette Sveinsen sier om den samme salmen: Salmene for påskeveka er litt dystre og kanskje litt skumle. Dei lagar mørke bilder om den vanskelege veka frå Palmesundag til 1. påskedag, med redsel, usikkerhet, lygner og bedrag. Eg trur Jesus var redd, men eg trur dei som var rundt han var endå reddare og engstelege for dette usikre og triste. Kanskje det var derfor dei følte at dei måtte lyge? Då er «Deg være ære» ei flott og mektig salme som lagar ljose bilder av forundring og glede og solskin etter alt det mørke. Teksten lagar sterke bilder av det gode som vinn over det vonde. Det er ei flott salme å synge saman med andre, lukke augo og glede seg over at «lyset fyller haven» ikkje berre på 1. påskedag, men på alle dagar der det gode og milde er sterkare enn det mørke og tunge. Alexander Skoe Gulvik velger den flott salmen «Påskemorgen slukker sorgen» og han sier om den: Jeg tok rett og slett den første salmen som falt meg inn, og den er usedvanlig fin! Det handler om påskemorgen, og da om Jesu oppstandelse. Påskemorgen gir oss lyset og nytt liv og befrir oss fra sorg til evig tid. Jesus døde for oss for å kunne møte oss i paradiset! Hva er nå mer fantastisk enn det? Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid; Den har oss givet lyset og livet, lyset og livet i dagning blid. Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. Salmen står på nr Den er skrevet av N.F.S Grundtvig i Ludvig M. Lindeman skrev melodi til salmen året etter. Helg over Borgestad nr. 2/2014 5

6 Peer Gynt i kirken Søndag 11. mai blir det en annerledes gudstjeneste i Borgestad kirke. Da kommer det en gruppe, ResKom, fra Skien Diakonale Senter for å delta i gudstjenesten med 5.akt av Peer Gynt. 5.akt av Peer Gynt handler om hvordan Peer kommer tilbake til hjemstedet. Her blir han konfrontert med fortiden sin, han har forspilt livet sitt og møter en kald skulder. Inntil han treffer igjen Solveig som møter ham med tilgivelse og godhet. Mange har ment at Solveig er et bilde på Kristus, og 5.akt handler om: «Du skal ikke dømme så inderlig lett det hjerte du ikke har sett.::» Gruppen ResKom arbeider mye med dramatiseringer og har fremført 5.akt av Peer Gynt i andre menigheter. Nå er det Borgestads tur. Vi gleder oss til å ta imot gruppen som består av brukere og tidligere brukere av Skien Diakonale Senter. Senteret arbeider for rusavhengige og ResKom er et lavterskeltilbud i samarbeid med Teater Ibsen. Gruppen får bruke lokaler og utstyr fra teateret. Leder av Senteret, Signe Marie Aaslund, forteller at teateret også stiller to skuespillere gratis til disposisjon. For tiden er det Sylvia Salvesen og Jan Ø. Wiig. 6 Helg over Borgestad nr. 2/2014

7 Hendt siden sist Friluftsgudstjeneste på Bakkesetra Etter uker med snø, regn og gråvær, skinte solen over Gjerpensdalen, søndag 9. mars. I stedet for gudstjeneste i kirken denne søndagen, dro et førtitalls tobeinte og firbeinte på tur til Bakkesetra ved Jarseng. Vi fikk låne bålplassen og gapahuken av speiderne i Frelsesarméen i Porsgrunn. Veien inn var merket og poster lagt ut med spørsmål omkring grunnloven og Vel framme ble det flaggheising og sportsandakt før pølsene ble lagt på grillen. Gudstjenesten og turen var et samarbeid mellom Borgestadspeiderne og Borgestad menighet. Helg over Borgestad nr. 2/2014 7

8 MENIGHETSKALENDEREN Forbønnstjenesten Mandag og tirsdag kl i dåps sakristiet i kirken. Babytrall Judith Omland har to kurs i vår: «De første strofene», for babyer fra 10 uker til 7 mnd. «Opp og stå, ut og gå», er for barn fra 7 mnd. til 1,5 år. De som ønsker å bli med på kurs til høsten kan gå inn på vår hjemmeside «borgestadkirke.no» eller send sms til Dessertklubben «Sprell levende» Søndagsskole på hverdager, 2. hver tirsdag kl i kirkestua. (25. mars, 8. april, 22. april osv. oddetallsuker) For barn i søndagsskolealder (3-4 år og oppover). Mindre søsken er velkomne. Voksne kan være med spesielt for de minste. Jentekoret «Sangsvalene» For jenter fra 6 år og oppover. Øver i kirkestua hver onsdag kl Nye medlemmer velkommen. Kontakt Hildegun Haukenæs, eller møt fram på en øvelse. Kirkekoret Øver i Kirkestua hver onsdag kl Oppstart over nyttår. Åpen kafé i Kirkestua hver tirsdag kl Kaffe og nystekte vafler. Hyggelig prat. Vi over 60 Har vårens siste samling i Kirkestua, fredag 4. april kl Fredheimkameratene deltar. Det blir utlodning, kaffe og god bevertning. Skyss kunngjøres i på oppslag og i annonser. «Ut på tur aldri sur» Diakonitur til Øvre Telemark, torsdag 19. juni Bli med på tur med diakoniutvalget i Borgestad menighet. Denne gangen drar vi til Kviteseid, Vrådal og Treungen. Vi besøker Kviteseid gamle Kirke og spiser formiddagsmat like ved. Vi tar en tur med veteranbåten M/S. Fram til Småstraum sluse. Besøker Z- muset i Treungen Vi avslutter med middag før vi reiser hjem. Turen er i samarbeid med Gjerpen menighet og koster kr 680,-. Avreise fra Borgestad kirken kl og retur til kirken ca. kl Påmelding til menighetskontoret senest 15. juni tlf Diakoniutvalget i Borgestad menighet. Kirkekaffe på Menstad bydelssenter (Haugsåsen) fortsetter på torsdager ut våren; 3. april, 8. mai og 5. juni kl Andakt, kaffe og noe å bite i og «Dagens gjest.» Fra høsten av tar vi sikte på å legge samlingene til fredager kl Avskjedsgudstjeneste for Geir Bekkevoll Geir Bekkevoll fortsette på Stortinget. Han har derfor sagt opp sin stilling som sokneprest i Borgestad fra Borgestad menighet tar formelt avskjed med Geir under gudstjenesten i Borgestad kirke, søndag 27. april kl Etter gudstjenesten innbyr menighetsrådet til kirkekaffe i Kirkestua. Vi håper mange vil møte fram denne dagen og gi Geir en god avskjed. 8 Helg over Borgestad nr. 2/2014

9 Til Jarseng på Kristihimmelfartsdag Vi håper på godt vær på Kristihimmelfartsdag, 29. mai. Presis kl ringer klokken til frilufts gudstjeneste på Jarseng slik tradisjonen har vært i mange år nå. Det er lurt å ta med seg stol. Vi arbeider med å få i stand middagsservering på Jarsengstua. Nærmere kunngjøring i avisene når dagen nærmer seg. Neste nummer av menighetsbladet kommer ut i begynnelsen av juni. Stoff kan sendes: skien.kommune.no innen 13. mai. Besøk vår hjemmeside: Vårbrus i Borgestad kirke 27. april! Det er duket for ny vårkonsert i Borgestad kirke. Datoen er satt til 27. april, kl Det er rart og vemodig at ikke Anders Vangen skal være med å glede oss med sang og sin rause, humoristiske, varme måte å være på. Anders Vangen, Arild Bakke og Hildegun Haukenæs har hatt disse vårkonsertene sammen. Hildegun og Arild har bestemt seg for å føre den hyggelige tradisjonen videre. I år har de fått med seg en av de unge, lovende elevene til Anders, Erik Maxim Kronda. Han gleder seg til konserten. Det gjør også Hildegun, Arild og pianisten Gudrun Klakegg. I år som i fjor har konserten fått navnet Bekkesus og fuglesang». Som før er det plukket ut musikk som tar denne flotte årstida på pulsen. Mye av musikken er kjent og kjær, men ukjent stoff kommer aktørene fram med i år også. Som en kunne vente blir det mye norsk på programmet, men vi får også høre sanger av Schubert og Grieg, og andre kjente komponister. Og selvfølgelig blir det allsang! Velkommen til vårstemning i kirken søndag 27. april! Grunnlovsfeiring i Borgestad kirke 18. mai kl 1100 inviteres det til feiring av den flotte grunnloven vår med festgudstjeneste/ folkedansmesse i Borgestad kirke. Gudstjenesten vil bli ledet av kateket og sokneprest. Ordfører Hedda Foss Five kommer med en hilsen. Både jentekor, kirkekor, 2 fiolinister, de to leikarringene Norskdomslaget og Gjerpen frilynde deltar. Gjerpen frilynde stiller i år også med barne- og ungdomsring, og det er stor stas! I sjølve gudstjenesten drar forhåpentligvis en del kjensel på 2-3 ledd fra folkedansmessa, men hovedtyngden av tekster, bønner, salmer og sanger er knyttet til nasjonaldag, fred og frihet i landet vår og i verden for øvrig. Etterpå blir det kirkekaffe, sang, dans og leik ute i Ekelihagen. Håper riktig mange vil være med å feire velkommen! Helg over Borgestad nr. 2/2014 9

10 Kateketens side Dette har skjedd: Tårnagenthelg 1. og 2. februar Tårnagentene løser oppdrag enten de er store eller små. Det var gøy å finne løsninger synes årets gjeng med tårnagenter. Oppdraget opp i tårnet er et av høydepunktene. Det ble lyst inn i kriker og kroker for å finne kirkens skatter. Heldigvis ble alle skattene funnet og vi kunne ta en pause med ekte lørdagsgodt. Tårnagentene var med på søndagens gudstjeneste. De løste oppgavene med å finne ut hvem som kan bli båret til Jesus. Det ble en flott helg. «Blir det mer?» var responsen da gjengen var ferdig på søndag. Det finnes en egen side på nettet for tårnagenter Neste år er det kanskje din tur til å være tårnagent. Det er bare å glede seg. 4-årsboka ble utdelt 2. mars I år hadde vi forandret litt på opplegget for årets 4-åringer. De ble invitert til karnevalsgudstjeneste og en samling i forkant. Lørdag formiddag møttes vi til lek og moro i kirken. Vi snakket sammen om gudstjenesten og øvde på å få boka. Vi så en film om et lite frø som ble til et stort tre. Alle fikk de med seg sitt eget frø hjem. Kanskje det kommer noen gulerøtter fram etter hvert. Troen er som et lite frø som kan vokse seg stort i oss. Søndagen møttes vi i kirken og startet med skramleorkester som inngangsprosesjon. Det var tydelig at årets fireåringer liker sin egen kirke. For når de hadde fått boka si la de seg ned i koret og begynte å kikke. Det var en herlig gjeng som lå der framme. Det er en veldig fin bok de får av sin egen menighet. Alle fireåringer var utkledd i forskjellige drakter og kostymer. Det ble stor stas på kirkekaffen da alle som ville fikk prøve på å slå i stykker eselet «piñata». Det var godteri til alle. Siden det var fastelavnsris var det boller med krem også. En stor takk til dere i kirkekaffekomiteen. Babytrall Vårens to kurser er i gang. Det er full fart på kurset «Opp og stå, ut og gå». Her får både små og store sunget og trallet seg godt varme. De får ridd på hesten «opp på skuldrene til mamma eller pappa» og der oppe er det fint å være. De sitter å kikker ned, mens de rir rundt i Kirkestua til taktfast rytme. Også de miste deltakerne nyter musikken. Da jeg kikket innom sist fredag var det artig å se på øynene hvordan de nøt å lytte til «Den fyrste song eg høyra fekk». De kunne se at de lyttet med hele kroppen. Vi er utrolig glade for at vi kan tilby menighetens miste denne opplevelsen. 10 Helg over Borgestad nr. 2/2014

11 Dette kommer: Påskelandskap for 9-åringer lørdag 5. april kl Vi starter med å være med på påskeverkstedet. Vi av slutter med å lage påskelandskap og pynte årets påske tre. Velkommen til en hyggelig dag. Påmelding til samlingen via vår hjemmeside Påskeverksted i Kirkestua lørdag 5. april kl Vi lager påskepynt, synger påskesanger og ser kateketens selvlagede film. Det blir svelesteking. De er kjempe gode. Ta gjerne med en egen saks. Velkommen til noen hyggelig timer i kirkestua. Kr 50,- dekker materiell. Petrus cd Petrus er igjen på farten. Denne gangen blir det nye sprell fra kirkemusa Petrus som skal feire påske. Cd kommer i posten til alle 7 åringer. Petrusdag Petrus har flyttet tilbake til Kapitelberget. Det feires med en stor pinsesamling for hele familien søndag 25. mai. Dagen starter med gudstjeneste i Borgestad kirke kl. 11 og festen fortsetter på Kapitelberget kl med mye spennende på programmet. Vi får møte Petrus. Det blir besøk av Norges mest kjente buktaler, hoppeslott, leker, vi blir kjent med hvorfor vi feirer Pinse, kirkesaft og muffins. Konfirmanter i Borgestad kirke, søndag 4. mai 2014 Kl : Adrian Brodahl Vinje Andreas Bø Søli Bertine Larsen Arneberg Brede Johnsen Erik Borgestad Even Istvan Ødegård Haugen Hedvig Eugenie Kåsa Jesper Stordalen Kristine Louise Midtbøen Magnus Baugerud Marcus Borgestad Silje Lauvsnes Sivert Kittilsen Vierdal Stine Holtmo Rød Thomas Solheim Arntsen William Nicander Nyhaug Kl : Ariane Wollmann Brekke Camilla Riis Gustavsen Daniel Kabbe Øverland Emma Bang Synnes Herman Røsnæs Johnsen Jana Kristina Heiland Joachim Fossheim Aas Kristine Rønningbakken Lina Jialei Aspheim Skifjell Mathilde Kristine Kalland Malin Steinbru Stadskleiv Martin Goberg Halvorsen Sebastian Sverkmo Solve Sanni Cathrine Seland Bratsberg Helg over Borgestad nr. 2/

12 Furuheim Grendehus Utleie Tlf Trivelige lokaler, rimelig leie Bryllup, konfirmasjon, familieselskaper Øvings og møtelokale for foreninger Vil du annonsere her? Borgeveien 5, 3712 Skien Tlf Fax Nærum Grendehus Selskapslokaler til leie maks. 45 personer. Tlf Varm /kald mat kan leveres av Mariannes kjøkken Tlf SORG En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den lettere å bære. Borgestad Tlf.: Skauen kristelige skole 10-årig kristen grunnskole for hele Grenland. Noe for ditt barn? Ta kontakt for informasjon. Tlf: Kverndalsgate 6 Tlf.: Fax: Mob: Helg over Borgestad nr. 2/2014

13 Borgestad menighet i tall Borgestad menighet hadde et godt år i Vi gjengir noen av tallene fra årsstatistikken med året før (2012) i parentes. Døpte: 59 (54) Vigde: 33 (20) Gravlagte: 60 (90) Konfirmerte: 64 (49) Gudstjenester: 58 (54) Deltaker pr. gudstjeneste: 119 (114) Kirkeofringer: kr (281404) Årsregnskap for 2013 Borgestad menighet har intet firma eller «rik» onkel som overøser oss med gaver. Det vi trenger, ut over det vi får av stat og kommune, samles inn gjennom kirkeofringer og gaver fra enkeltpersoner. Vi har mange gode givere i menigheten og begynner å få en ganske robust givertjeneste. I bakhånden har vi et fond som ble bygget opp ved salg av organistboligen som menigheten eide. Vi kan bruke avkastningen fra fondet til menighetsarbeid. Siste år fikk vi et tilskudd fra fondet på kr Som dere vil se av regnskapstallene fikk vi derfor et overskudd på regnskapet. Menighetsrådet har besluttet å bruke pengene til å fornye kirkestua med nye bord og nye gardiner. Vi takker alle som støtter menigheten, og her kommer tallene: Resultatkonto Inntekter Budsjett Billettinntekter Betaling fra deltakere Inntekter arrangementer Salg varer og tjenester Inntekter lotteri/marked Refusjon fellesrådet Tilskudd bispedømmeråd Tilskudd kommunen Offer eget arbeide Offer til andre Givertjeneste Gaver fra private Gaver fra organisasjoner Ekstraordinære gaver Tilskudd fra andre Renteinntekter Overført fra fond Sum inntekter Kostnader Kontorhold Trykking blad Honorar eksterne tjenester Blomster utsmykning Bøker, trykksaker til utdeling Forbruksmateriell Bevertning menighetsarr Stearinlys Porto Gebyrer Telefon, internett Annonser Gaver, blomster Kurs, seminar Reise ved kurs Reiseutgifter, kollektiv transport Leie lokaler Renovasjon Tonoavgift Kontingenter, abonnementer Inventar, utstyr Noter Litteratur Kopimaskin Renhold og lignende Refusjon til fellesrådet Refusjon andre Offer til andre Offer misjonsprosjektet Tilskudd Skien Diakonale Senter Tilskudd andre Avsatt til bundne fond Sum kostnader Årets resultat

14 Brødrene Eie, Bøle Tlf Eriksrød Stenhuggeri Mælumsveien 18, Skien Tlf Engrav Blomster Borgestad Tlf Odd s Bok og Musikk Kr. bokhandel Tlf Salong Gregorius v/ Kjerstin Zimarseth Greg. Dagsonsgt. 220 Tlf Borgåsen Blomster Tlf Best Lokalt Toppen AS Gregorius Dagssonsgt. 50, 3746 Skien Borgestadminner...forsettelse fra side 16. kjent her i landet. Da Bjørn for noen år siden var i en kjent botanisk have i Sveits og spurte om de kjente denne rosen, fikk han se at de hadde eksemplarer der. Det var en spesiell opplevelse. Bjørns minner går også til et merkelig fenomen etter en krig. Etter 1945 var det vanlig at det oppsto guttebander i de ulike nabolag. Bandene «kriget» mot hverandre, og det kunne til tider gå hardt for seg. Det er nok noen av leserne som også husker at det var områder i nabolaget vårt hvor vi ikke følte oss trygge. På Borgestad tilhørte guttene på nedsiden av jerbanelinjen (Linna)»Holmpadden». På oppsiden regjerte «Mellomberja» og høyere oppe «Berjatroll». Til og med på motsatt side av elven (Sibirien) kunne angrep settes inn fra selvbygde kanoer. De unge hadde vel hørt om landgangen i Normandie. På Breidablikk var det tilsvarende gruppe. Heldigvis tok denne virksomheten slutt ut på 50-tallet. Borgestad var som en liten by på denne tiden. Her var egen skole, to sagbruk, fabrikk for ildfast stein, et rederi, egen snekkerbedrift, 8 kolonialbutikker, 2 bakere, kjøttbutikk og meieri, frisør, lege, bank, manufaktur og blomsterbutikk. Det var to vognmenn med hest og en drosjesjåfør. Om noen år er fortellerne borte, men i biblio tekene finnes stoff for den interesserte. Har DU minner å dele med oss? G.E. N. Silkepapiret som eplene ble pakket inn. 14 Helg over Borgestad nr. 2/2014

15 KIRKE OG HJEM DØPTE Sander Langerød-Sørensen Sander Stubberød Lunde Talleiv Skredtveit Leon Vinje Westgaard Sam Alexander Lendvay Tveita Kasper Bråthen Ellefsen Una Gallefos Henrik Larvoll Haugstoga Oline Olsen Langerød Tobias Rørvik DØDE Elizabeth Wright Risholt Knut Harry Kristoffersen Lillian Bortne Finn Kristian Kjær Helge Kittilsen Gunvor Kittilsen Kari Alfhild Antonsen William Pedersen Eva Meen Hanssen Utgiver Borgestad Menighet Redaksjonen: Thor Egil Abrahamsen, tlf Epost: Gunnar Norby, tlf Guri Veel Svendsen, tlf Bladets adresse: Borgestad Menighetskontor, Håvundvn. 378, 3711 Skien Bankgiro: BORGESTAD MENIGHET Borgestad Menighetskontor Håvundvn Tlf Sekretær: Marit Gundersen, Epost: Kontortid: Tirsdag kl Fredag kl Mandag, onsdag og torsdag blir telefonen besvart dersom det er noen tilstede, eventuelt viderekoplet til Kirkevergens kontor. PS! Mandag er presten sin fridag. Konto menighetsarbeidet: Konto misjonsprosjektet: Menighetsrådets leder: Solbjørg Meling Lindøe. Tlf Arbeidsutvalget: Solbjørg Meling Lindøe, Jan Erik Haraldsen, Bjørn Sørli, sokneprest Thor Egil Abrahamsen. Sokneprest: Thor Egil Abrahamsen Tlf , Tåler å høre ALT! Sladrer ikke! Ring eller skriv en SOS-melding via Kateketer: Karin Fjose Olsen Tlf , Håvar Norendal. Tlf , Organist: Hildegun Haukenæs Tlf , Kirketjener: Torhild Næs Dalen Tlf , Trosopplærer: Tone Arntzen. Tlf Kirkevergens kontor: Schweigaards gate 11, 3717 Skien Tlf Diakoniarbeider: Elsa Eskeland. Tlf Hjemmeside: Helg over Borgestad nr. 2/

16 Borgestadminner Fotoet viser lokale eplehøstere der det nå kan sees jordbærplukkere fra andre land. Tidspunktet er ukjent, men det antas at det dreier seg om nær I forrige nummer av bladet viste vi foto og berettet om en gammel isdam nord for kirken. Vi etterlyste ytterligere opplysninger om saken. En gammel Borgestadgutt, Bjørn Henning Aamodt, født første dag i 1939, forteller at han var med på transport av isen fram til stablingen i ishuset. Det ble også skåret is fra elven nede ved Hølen (ved Borgestadholmen) hvor det var anlagt et opptrekk for isblokker. På den tiden var det vanlig at unge gutter «rekte rundt» på arbeidsplasser der det foregikk interessante og spennende ting. De unge fikk innsikt i mange praktiske ferdigheter, og de ble tidlig modne for arbeidslivet. Sikkerhetsbestemmelser, hvis de fantes, ble det nok tatt litt lett på. Bjørns bestefar var gartner på Borgestad gård. Han kom dit fra stilling hos Aall på Ulefoss i 1916 og ble på gården til Bjørn fulgte ofte bestefaren i hans arbeid. Det er nok en grunn til at han frem til denne dag har hatt hagestell og plantedyrking som kjær hobby. Han fulgte også faren som arbeidet på Borgestad fabrikker «Verket». Minner derfra kan vi kanskje komme tilbake til senere. Gartner Aamodt hadde han ansvaret for prydhage, frukt- og grønnsakhage og 100 bikuber. Eier Erik Cappelen Knudsens var svært ivrig i arbeidet med biene. Ellers var Aamodt med på plantingen av alleen i I vintertiden var gartneren opptatt med annet forefallende arbeid så som tresking og issjau. Eplehagen talte på det meste 3000 trær med forskjellige eplesorter. Eplene ble solgt lokalt, og det ble eksportert til både England og Frankrike. Det var innhøstere fra lokalmiljøet. Hvert eple ble innpakket i silkepapir og plassert i trekasser. Det som ikke ble levert videre umiddelbart, ble oppbevart i et eget eplehus. Her sto eplekassene i høye stabler, og det var en egen duft som vi som opplevet det, aldri glemmer. Når en strevsom eplehøst nærmet seg slutten, møtte Borgestad mannsangforening opp i skogen der det nå er skogsgravplass, like ovenfor eplehagen, og her sang de for høstingsfolket. Aamodt hadde kaktusdyrking som hobby, og sammen med en gartner fra Lier dyrket han frem en ny rosetype som visstnok ikke lenger er Forsettelse på side Svanemerket trykksak fra Wera as, lisensnr , 82939

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 22 Søndag 24. mai kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen) Gratulerer med dagen! Ja, til søndag skal vi feire bursdag i kirken

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16.

12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16. 12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16.30 Konfirmantene får et enkelt måltid mat Vi har undervisning,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 TUNHEIM KFUK/KFUM TANUM MENIGHET Barn 0-8 år Dåp/dåpssamtale Velkommen til dåp! Når vi bærer et barn til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Nr. 3 sommer 2012 44. årgang

Nr. 3 sommer 2012 44. årgang Nr. 3 sommer 2012 44. årgang Gudstjenester i Borgestad 27.05 Pinsedag kl.11.00 Joh. 14.15-21. Høytidsgudstjeneste. Dåp 03.06 Treenighetssøndag kl.11.00 Luk.10.21-24. Folkedansmesse. Dåp. 10.06 2. s. i

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Den norske kirke Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Lurer du? Årets sommerferie nærmer seg og du er ferdig med 8. klasse. Når du etter ferien begynner i 9. klasse, er du i alderen for konfirmasjon.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no KONFIRMANT 2016 Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no 1 INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE Undervisningsgrupper Konfirmantene møter til fire

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer