ÅRSMELDING for. Bodø Idrettsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012. for. Bodø Idrettsråd"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 for Bodø Idrettsråd Vi ønsker alle klubbene i Bodø velkommen til ordinært årsmøte i Bodø Idrettsråd tirsdag 12.mars 2012 kl i kantina på Aspmyra stadion(3 etg) (husk å ta med årsmeldingen)

2 Innhold 1.0 Styrets arbeid Årsmøte ldrettsrådets Hederspris Idrettsrådets saker i Ferdigstillelse av Forstudien Idrettsbyen Bodø Rådmannens forslag til budsjett Hjemmeside Daglig ledersamling Timefordeling Bodø kommune Driftstilskudd fra Bodø kommune til Bodø idrettsråd Samarbeid med Bodø kommune Kunstgresspakken - Bodømodellen Bodøidrettens huskeliste Prioritering av spillemidler Klubbene Regnskap Klubbkontingent for Handlingsplan Budsjett

3 1.0 Styrets arbeid Styret har i 2012 avholdt 8 protokollførte styremøter og behandlet 51 ordinære saker. Styremøtene har vært avholdt på Idrettens hus, Aspmyra stadion, hvor idrettsrådet har hatt kontorsted siden Bodø idrettsråd har i siste driftsår økt saksomfanget, og prioritert arbeidet innenfor hovedområdene; Posisjonere idretten i Bodø kommune Bedre økonomiske rammevilkår for idretten i Bodø Utvikling av anleggstilbudet Bedre bruk av anleggene Bodø kommune er Bodøidrettens viktigste aktør som tilrettelegger og økonomisk bidragsyter. Idrettsrådet har de siste årene etablert et bedre og tettere samarbeid med idrettsavdelingen i Bodø kommune, samt jevnlige møter med politisk ledelse og politiske partier. Vi har gjennom dialog og samspill med Bodø kommune jobbet aktivt for å forbedre rammevilkårene innenfor områdene økonomi og anlegg. Bodø Idrettsråd fikk i 2012 driftsstøtte på kr ,- fra Bodø kommune. Bodø idrettsråd har i 2012 mottatt tilskudd på kr.2.500,- fra Nordland Idrettskrets. Tilskuddet fra Bodø kommune, samt klubbenes bidrag, muliggjør at man kan ha en daglig leder stilling i 50 %. Årsregnskapet for 2012 viser et overskudd på kr En del av dette overskuddet tilhører forstudien «Idrettsbyen Bodø 2016». Ved årsskifte har Bodø idrettsråd en egenkapital på ,-

4 2.0 Årsmøte 2012 Årsmøtet for driftsåret 2011, ble avholdt 13.mars Det møtte 30 representanter fra 18 ulike klubber. Styret som ble valgt for 2012 så slik ut; Funksjon Navn Klubb Valg 2012 Leder Tom Mørkved FK Bodø/Glimt Gjenvalgt 2 år Nestleder Maren- Elisabeth B&OI Turn På valg 2013 Nilsen- Nygaard Medlem Gunnar Pedersen Bodø friidrettsklubb Valgt for 2 år Medlem Magne Risvik IK Grand Bodø På valg 2013 Medlem Margrethe Vinje Bodø Gym og På valg 2013 turnforening Medlem Jess-Owe Johansen Salten Golfklubb Gjenvalgt for 2 år 1.vara John Stein Egil Tverlandet IL Valgt for 2 år Helskog 2.vara Lars Nedrevåg Hunstad FK På valg 2013 Styret fikk fullmakt til å skaffe ny valgkomite`. Bjørn Pettersen ble valgt som revisor Idrettens regnskapskontor utfører regnskapstjenestene for Bodø idrettsråd.

5 3.0 ldrettsrådets Hederspris Idrettsrådet's hederspris ble på årsmøtet tildelt for 14. gang. Prisen for 2010 gikk til Ørjan Berg og Runar Berg, Bodø Glimt Hedersprisen som består av diplom og kr ,- er tidligere tildelt: 1996 Leif Håkestad, Bodø Motorsportklubb 1997 Asbjørn Dybdahl, B&OI Allianse 1998 Ole Marius Strand, IK Grand Bodø 1999 Jarl Skogmo, Bodø Idrettsråd 2000 Rigmor Lauritsen, Bodø Helsesportlag 2001 Knut Ness, Bodø Bueskytterforening 2002 Bjørn R. Monssen, Innstrandens IL 2003 Jan Myhre, Bodø bokseklubb 2004 Jan Jensen, Bodø Atletklubb 2005 Terje Strand, IK Grand Bodø 2006 Gunn Strand Hutchinson, Innstrandens IL 2007 Anne-Lise Dybdahl, B&OI Allianse 2008 Dagfinn Røsberg, Bodø Friidrettsklubb 2009 Tove Eilertsen, Innstrandens IL 2010 Ørjan Berg og Runar Berg, Bodø Glimt

6 4.0 Idrettsrådets saker i 2012 Vi vil her gi et innblikk i en del av de viktigste sakene som styret i idrettsrådet har befattet seg med i Ferdigstillelse av Forstudien Idrettsbyen Bodø Forstudien «Idrettsbyen Bodø 2016» ble ferdigstilt høsten Gjennom denne undersøkelsen har Bodø idrettsråd i mye større grad fått en oversikt over ønsker og behov i forhold til trenings og konkurranseanlegg. Bodø idrettsråd vil oppdatere rapporten slik at vi til enhver tid vil ha en oppdatert plan som gir Bodø idrettsråd et godt bilde i forhold til hva og hvilke idrettsanlegg som bør prioriteres. 4.2 Rådmannens forslag til budsjett I Rådmannens forslag til budsjett var det foreslått en økning på 3,25 % på leie av kommunale idrettsanlegg. Bodø idrettsråd syns dette i utgangspunktet er negativt, da vi ønsker at leiekostnadene for idrettslagene ikke skal ha noen økning. Vi innser derimot at om Bodø skal få nye idrettsanlegg, samt vedlikeholde de eksiterende anleggene så må idretten være med å bidra. Men da posisjonens valgte å endre på rådmannens forslag og foreslo en økning på 33 % valgte Bodø idrettsråd å skrive et brev til de politiske partiene. Dessverre fikk ikke Bodø idrettsråd medhold i vårt brev, og det ble vedtatt en økning på 33 % på leie av kommunale anlegg for barn og unge. 4.3 Hjemmeside Bodø idrettsråd har lenge jobbet med å få ny hjemmeside. I forbindelse med Bodø kommunes nye borgerportal fikk Bodø idrettsråd muligheten til å få ny hjemmeside gjennom samarbeid med kommunen. Hjemmesiden ble publisert i slutten av Adressen for den nye hjemmesiden er: 4.4 Daglig ledersamling I forbindelse med anleggskonferansen i Bodø 2012, var Bodø idrettsråd verter for alle daglige lederne i idrettsrådene i Bodø, ca. 12 stykker. Samlingen varte over to dager og hadde stor fokus på erfaringsutveksling mellom de ulike idrettsrådene. 4.5 Timefordeling Administrasjon i Bodø idrettsråd, Bodø spektrum og Bodø kommune har i fellesskap gjort timefordelingen for 2012/2013. Man har et godt samarbeid, og til tross for utfordringer knyttet til liten anleggskapasitet, har mange idretter fått dekt sitt behov. Timefordelingen til fotballklubbene tar utgangspunkt i retningslinjene som tidligere er blitt laget, og vi opplever at dette er et veldig nytte verktøy for oss i timefordelingen da vi stort sett ikke har klager på fordelingen.

7 4.6 LAM- fordelingen Det ble i 2012 tildelt kr ,- i LAM midler til Bodø idretten mot kr i Styret i Bodø idrettsråd vedtok å fordele ,- av totalbeløpet til prosjektmidler. De ekstra aktivitetsmidlene skulle gå til; Idrettslag som legger til rette for barn og unge som har falt ut av idretten, eller som er i ferd med å falle ut. Tiltak til dem som ikke finner seg til rette i det ordinære idrettstilbudet Tiltak mot dem som ikke har et tilbud idretten i dag Tilrettelegging for dem som har ulike behov ved deltagelse i idretten. Klubbene som mottok prosjektmidler i 2012 var; Barnas idrettsdag, Bodø bordtennisklubb, Bodø friidrettsklubb, Bodø gym og turnforening, Bodø sportskytterlag, Innstranda IU, Alpinor og Bodø innebandyklubb. Bodø idrettsråd vil nedenfor presentere våre viktigste saker i 2012 på vegne av den organiserte idretten i Bodø; Bidra til å realisere fremtidsrettede gode trenings- og konkurranseanlegg for alle idretter i Bodø. Ferdigstille forstudiet Idrettsbyen Bodø 2016 Gode økonomiske rammevilkår for idrettslagene ved fortsatt lave leiepriser eller gratis bruk av kommunale idrettsanlegg for barn og unge Bodø kommune/bystyret fastsetter like leiepriser for trening og arrangement for kommunale anlegg Sikre god vinterdrift på flere av kunstgressbanene, slik at vi oppnår et bedre helårlig treningstilbud for fotballen. Parallelt skal vi arbeide for at fotballen gradvis fases ut av flerbrukshallene for å gi de typiske inne idrettene bedre tilgang. Øke driftsstøtten til Bodø Idrettsråd som viktig organ for videreutvikling av idretten i Bodø. Styrke driften av idrettsavdelingen i Bodø kommune. Legge til rette for integrering av ungdom med innvandrerbakgrunn i idrettsaktiviteter. Legge til rette for integrering av ungdom med funksjonsnedsettelser i idrettsaktiviteter Arbeide aktivt for at Bodø kommune benytter Bodø Idrettsråd som samarbeidspartner ved planlegging og ved gjennomføring av alle idrettspolitiske saker i Bodø. Jobbe mer målrettet mot idrettslagene, bistå etter deres ønsker og behov Arbeide for å bedre og styrke Bodø idrettsråds informasjon og informasjonskanaler som skal være et hjelpemiddel for idrettslagene Bodø idrettsråd er også opptatt av disse sakene i et folkehelseperspektiv

8 Utarbeid en plan for sykkelvei og gangstinett i Bodø, samt prioritere bygging av disse i alle bydel- og boområder i Bodø kommune. Gi Aktiv Hverdag og andre aktører som arbeider for økt fysisk aktivitet for voksne tilfredsstillende rammevilkår for å gjennomføre sine tiltak og aktiviteter. 5.0 Bodø kommune 5.1 Driftstilskudd fra Bodø kommune til Bodø idrettsråd Bodø kommune bidrar med driftsstøtte til Bodø idrettsråd på kr ,- som ble vedtatt på bystyremøte i Driftsstøtten fra Bodø kommune bidrar til at Bodø idrettsråd kan ha en 50 % daglig leder stilling. 5.2 Samarbeid med Bodø kommune Fra høsten 2010 har Bodø idrettsråd og administrasjonen på idrettsavdelingen i Bodø kommune etablert faste månedlige møter. På møtene deltar seksjonsleder, idrettskonsulent, kultursjef i Bodø kommune, leder og daglig leder av idrettsrådet. I 2012 ble det avholdt månedlige møter mellom Bodø kommune og Bodø idrettsråd, og vi opplever at vi har en god dialog og at vi i mye større grad blir hørt i viktige beslutninger. Formålet med møtene er informasjonsutveksling, drøfte viktige saker for idretten i Bodø, samt å samhandle videre oppfølging med bakgrunn i våre ulike roller og ansvar. Møtene har skapt et enda bedre og tettere samarbeid med Bodø kommune. I 2012 var det et mål å formalisere samarbeidet mellom Bodø kommune og Bodø idrettsråd gjennom å skrive en samarbeidsavtale, men dette er blitt utsatt til 2013 Idrettsrådet har i 2012 hatt flere møter med de politiske partier i Bodø kommune. Den gode dialogen med administrasjonen og politikerne i Bodø kommune er viktig for videreutvikling av tilbudet for den organiserte idretten i Bodø. 5.3 Kunstgresspakken - Bodømodellen I 2010 ble det realisert 3 nye kunstgressbaner i Bodø, 7 er bane på Alstad og 7 er og 11 er bane på Bankgata. I 2011 ble det realisert 1 ny kunstgressbane i Bodø, 7 èr bane i Bodøsjøen. I 2012 ble det realisert 7`bane på Grønnåsen. Kunstgressbanepakken finansieres for øvrig ved bruk av DA midler, Sparebankens gavefond, klubbandel, og kommunale midler. Nordland fylkeskommunen har gitt signal om at det neppe blir gitt mer spillemidler til kunstgressbaner på steder som har ett visst antall baner fra før. 5.3 Bodøidrettens huskeliste Bodø Idrettsråd har i samarbeid med Bodø kommune v/idrettsavdelingen utarbeidet en oversikt over nyttig informasjon til bruk for våre lokale idrettsledere som vi har kalt Bodø-Idrettens Huskeliste for 2012.

9 Vi vil årlig oppdatere Bodø-idrettens huskeliste i etterkant av idrettsregistreringen. 6.0 Prioritering av spillemidler Styret i Bodø idrettsråd støttet følgende forslag til prioritering av spillemidler for 2013: Nærmiljøanlegg: bygge mål/ finansiering 2013 anleggstype prosjekteier sted kostnad # start str. km sm pm 1 Min Stimuli - tursti Midnattsol velforløpsmark km Sum kostnad/finansiering: Ordinære anlegg: søker/ bygge mål/ finansiering 2013 anleggstype sted kostnad # prosjekteier start str. km sm pm 1 Kunstgressbane Bodø kommune Tverlandet mx64m Kunstgressbane rehab Bodø kommune Aspm. kunstgr mx68m Skatehall Bodø kommune Stordalshallen m Kunstgressbane Bodø kommune Stordalen mx64m Kunstgressbane Bodø kommune Limyra m x 38m Stimuli - turvei Bodø kommune Bjørndalslia-Hestmodalen km Stimuli - turvei Bodø kommune Hunstad barnesk.-hestmodalen2009 5,7 km Sportsgulv rehab Bodø kommune Stordalshallen m Kunstgress rehabilit. Mørkv.hallen BAMørkved mx64m Friidrettsdekke rehab Bodø spektr. KFSpektrum m/4baner Alstad kunstgress Bodø kommune Alstad skoler m x 40m Bankgata kgb. 11èr Bodø kommune Bankgata mx64m Bankgata kgb. 7èr Bodø kommune Bankgata m x 40m Kunstgress rehab Bodø spektr. KFNordlandshall mx66m Stimuli - turvei Bodø kommune Bodøsjøen turvei m skilting ,6 km Stimuli - turvei Bodø kommune Vågøyvatnet V.-Bestem.enga ,2 km Kunstgressbane Bodø kommune Grønnåsen mx40m Kunstgressbane Bodø kommune Skjerstad mx56m Sum kostnad/finansiering:

10 7.0 Klubbene Idrettsregistreringen viste ved årsskifte at vi har medlemmer fordelt på 82 aktive lag, mot medlemmer fordelt på 78 aktive lag i I tillegg har Bedriftsidretten i Bodø har 3711 medlemmer fordelt på 68 lag. Vi registrerer fortsatt økning i antall medlemmer og klubber. Vi ber klubbene om jevnlig å formidle endring av kontaktopplysninger; kontaktperson, postadresse, adresser, samt endring av kontonr. slik at vi når dere på e-post Endringer meldes til Nordland Idrettskrets. Bodø, 5. februar Tom Mørkved Maren- Elisabeth Nilsen Nygaard Gunnar Pedersen Leder Nestleder Styremedlem Magne Risvik Margrethe Vinje Jess Owe Johansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem John Stein Egil Helskog Lars Nedrevåg Marianne Ersvik 1.vara 2. Vara Styremedlem (bedriftsidretten) Bedriftsidrettskretsen Werner Skaue Vara Bedriftsidrettskretsen

11 8.0 Regnskap 2012 Resultatregnskap 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Hovedbokskonto 1 INNTEKTER Offentlige tilskudd xx Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Lønns- og personalkostnader xxx Tilskudd Andre driftskostnader , Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter xx Finanskostnader xx Sum finanskostnader ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Til/fra egenkapital Avsetning/selvpålagte restriksjoner 9 Sum disponering

12

13 Bodø Idrettsråd Noter til regnskapet 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og krotsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjon Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Inntektsføringsprinsipper Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden. Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode. Periodiseringsregler Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger. Endring av sammenligningstall Presentasjon av resultatregnskapet er endret fra 2011 til Idrettens regnskapskontor bruker en annen oppstilling enn den som har vært brukt av tidligere regnskapsfører Sammenligningstall fra 2011 er korrigert i henhold til den nye oppstillingen. Skatter Bodø Idrettsråd driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. Note 2 Offentlige tilskudd Regnskapsposten består av: Tilskudd Nordland Idrettskrets Tilskudd Bodø Kommune Tilskudd Bodø Kommune 'idrettsbyen' Tilskudd LAM-midler Sum Note 3 Andre inntekter Regnskapsposten består av: Kontingenter Mva kompensasjon Andre inntekter Sum

14 Note 4 Lønns- og personalkostnader Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon Regnskapsposten består av: Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum Antall årsverk 0,5 0,5 Lønn til daglig leder utgjør kr og annen godtgjørelse var kr Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret i Det er ikke gitt lån til ansatte pr Rådet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Rådets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. For 2012 er det betalt inn og kostnadsført kr i pensjonspremie. Rådets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av rådets ansatte har gått av med AFP per Note 5 Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kontorkostnader IT-kostnader Idrettsbyen Andre kostnader (inkludert avsetninger) Sum Note 6 Kundefordringer Debitormassen er oppført til pålydende uten fradrag for usikre fordringer. Note 7 Andre kortsiktige fordringer Balanseposten består av: Forskuddsbetalte kostnader Sum Note 8 Bankinnskudd Av likvide midler på kr utgjør bundne skattetrekksmidler kr Note 9 Egenkapital Egenkapital med Annen Sum selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital Egenkapital pr Årets endring i egenkapital: Årets resultat til annen egenkapital Avsetning/selvpålagte restriksjoner Egenkapital pr Note 10 Annen kortsiktig gjeld Balanseposten består av: Påløpte feriepenger Prosjektmidler Idrettsbyen LAM midler Øvrige påløpte kostnader Sum

15 8.1Revisjonsberetning

16 9.0 Klubbkontingent for 2013 Styret vedtok følgende kontingentsatser for klubbene på årsmøtet 2011 at gjeldende satser gjelder fra ; Flere enn 500 medlemmer; kr.6.000,- Fra 250 til 499 medlemmer; kr.3.000,- Fra 100 til 249 medlemmer; kr.1.500,- Fra 20 til 100 medlemmer; kr. 500,-

17 10.0 Handlingsplan 2013 HANDLINGSPLAN FOR BODØ IDRETTSRÅD 2013 Bodø Idrettsråd (BIR) er et fellesorgan for all idrett i Bodø kommune og er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets. Alle idrettslag i Bodø kommune tilsluttet NIF er medlem av Bodø Idrettsråd (per representerer vi medlemmer fordelt på 82 aktive lag) Funksjonen til idrettsrådet er å være et bindeledd mellom idretten og kommunen. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet. Bedriftsidretten er tilknyttet idrettsrådet gjennom representasjonsretten Hovedmål for Bodø idrettsråd Idrettsrådet vil arbeide for å skape bedre sportslige og økonomiske rammebetingelser til trenings- og konkurranseaktivitet for klubbene i Bodø. Delmål for 2013 Styret i Bodø Idrettsråd vil i 2013 prioritere følgende arbeidsmål: Styret i Bodø Idrettsråd vil i 2013 fortsatt prioritere å arbeide for økt driftsstøtte til utvidelse av daglig lederstilling. Styret vil også prioritere arbeidet med å øke driftsrammene til idretten i Bodø kommune. Styret i Bodø idrettsråd vil jobbe målrettet ut idrettslagene for å legge til rette og innfri idrettslagenes ønsker og behov Samarbeid mellom Bodø idrettsråd og Bodø kommune Videreutvikle den gode kommunikasjonen med administrasjonen og politikerne i Bodø kommune. Formalisere en samarbeidsavtale Ha møter en gang i mnd. Være en samarbeidspartner i kommunens arbeid med kommunedelplanen. De prioriteringer som vi gjorde i idrettsbyen Bodø skal samsvare i kommunedelplanen Samarbeid mellom Bodø idrettsråd og idrettslagene i Bodø Invitere alle idrettslagene til et møte i løpet av 2013, temadag. Arbeidsmål for 2013 Følgende øvrige tiltak har styret vedtatt å iverksette; Gjennom møter med politiske partier Oppnå at alle idrettsanlegg reduserer leieprisene Arbeide videre for at Bodø Idrettsråd skal uttale seg i alle idrettssaker som skal opp til politisk behandling.

18 Utarbeide nye kriterier fordeling av prosjektstøtte LAM-midler til lagene. Fordele LAM midler til lagene Bodø kommune vil fra i år etablere en kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Bodø Idrettsråd ønsker at styret skal kunne ta den opp til behandling, og gi en samlet vurdering av hvilke planlagte (ikke bygde) anlegg som skal prioriteres og finansieres. Skal være i samsvar med Idrettsbyen Bodø. Bedre og styrke Bodø idrettsråds informasjonskanaler Jobbe mer målrettet ut mot idrettslagene, og bistå idrettslagenes ønsker og behov. Jobbe videre med integrering; fortsette på prosjektet som bidrar til aktivitet for innvandrerkvinner. Se muligheter for å utvide tilbudet til andre målgrupper.

19 11.0 Budsjett 2013 Bodø idrettsråd- Budsjett 2013 Bokført Budsjett 2013 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 0 0 Offentlige tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Varekostnad 0 0 Lønns- og personalkostnader Avskrivninger 0 Tilskudd Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Sum finanskostnader ÅRSRESULTAT

20 Medlemstall og status per kvinner menn sum K M TOTAL Arctic Biljardklubb Bodin Taekwon-Do Klubb Bodø & Omegn IF Bodø & Omegn IF Friidrett Bodø & Omegn IF Langrenn Bodø & Omegn IF Orientering Bodø & Omegn IF Turn Bodø Badmintonklubb Bodø Ballklubb Bodø Bokseklubb Bodø Bordtennisklubb Bodø Bowling Klubb Bodø Bryteklubb Bodø Bueskytterforening Bodø Cykleklubb Bodø Danseklubb Bodø Fallskjermklubb Bodø Flyklubb Bodø Flystasjons Fekteklubb Bodø Freeride Team Bodø Friidrettsklubb Bodø Frisbeegolfklubb Bodø Golfklubb Bodø Gym- og Turnforening Bodø Hang & Paraglider Klubb Bodø Helsesportlag Bodø Håndballklubb Bodø Innebandyklubb Bodø Internasjonale Idrettsklubb Bodø Ishockeyklubb Bodø JFF Leirduegruppe Bodø Judoklubb Bodø Kajakk-Klubb Bodø Karateklubb Bodø Klatreklubb Bodø Modellflyklubb Bodø Motorsportklubb Bodø Ride- og Kjøreklubb Bodø Roller Derby Bodø Rugby Sportsklubb Bodø Seilforening Bodø Skiklubb Alpinor Bodø Snowboard Klubb Bodø Sportsdykkerklubb Bodø Squash Klubb Bodø Sportsskytterlag Bodø Styrkeløfteklubb Bodø Surfe Klubb Bodø Svømmeklubb Bodø Sykkel & Triatlonklubb Bodø Tai Chi Chuan Klubb Bodø Tennisklubb Bodø Volley Bodø Windsurfing Bodø/Glimt FK BOSI - Bodø Studentenes Idrettslag Bratt'n Idrettslag Gevir FK Grand Bodø IK Grønnåsen IL Holand Hestesportsklubb Hunstad FK Innstrandens IL Junkeren IK

21 Medlemstall og status per kvinner menn sum K M TOTAL Kvarven UIL Misvær IL Nordstranda IL Polar Team Bowlingklubb Polarsirkelen Cheerteam Rensåsen IL Salten Golfklubb Salten GTF Taekwon-Do Klubb Bo Salten Hestesportsklubb Salten Mikroflyklubb Saltstraumen IL Skjerstad IL Soløyvannet Sandvolleyballklubb Storm Bodø Fotballklubb Toppur, Islandshestklubben Tverlandet IL Tverlandet IL Fotball Senior Vinkelen FK

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap. Norges Fekteforbund

Årsregnskap. Norges Fekteforbund Årsregnskap Norges Fekteforbund 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 1 2016 2015 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 144 575 90 938 Offentlige tilskudd 2 1 785 763 1 729

Detaljer

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund Årsregnskap Norges Bueskytterforbund 2016 Norges Bueskytterforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 162 736 210 756 Offentlige

Detaljer

11') ir. Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6

11') ir. Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6 11') ir Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6 Balanse per 31. desember 2016 EIENDELER NOTE 2016 2015 Omløpsmidler Fordringer Aksjer 12 0 73000 Varelager 11 8 067 9 061 Kundefordringer 6 200 978 37

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2013 Østfold Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 Offentlige tilskudd 2 266 117 231 822 Andre inntekter 3 511 282 457 447 Sum driftsinntekter

Detaljer

Troms idrettskrets. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER

Troms idrettskrets. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 73 333 114 636 Offentlige tilskudd 2 9 302 217 10 710 189 Andre inntekter 3 1 182 167 1 196

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013

STYRETS BERETNING 2013 STYRETSBERETNING2013 Virksomhet Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), International castingsport federation (ICSF), Forente

Detaljer

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Årsregnskap NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys 2013 NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 531,017 497,533

Detaljer

BODØIDRETTEN 2011. Foto fra Barnas Idrettsdag/Bodø Fotoklubb

BODØIDRETTEN 2011. Foto fra Barnas Idrettsdag/Bodø Fotoklubb BODØIDRETTEN 2011 Foto fra Barnas Idrettsdag/ Fotoklubb Innhold 1 INNLEDNING... 3 2. PRESENTASJON AV BODØ IDRETTSRÅD... 4 2.1 FORMÅLET MED IDRETTSRÅDET... 4 2.2.MEDLEMMER I BODØ IDRETTSRÅD... 4 2.3.KLUBBKONTINGENT...

Detaljer

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen Årsregnskap Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen 2016 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Egenandeler stevner 2 30 360 24 845 Andre Driftsinntekter 3 22 870

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite Organisasjonsnr. 917042179 Resultatregnskap Note apr-des 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 336 901 0 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski Organisasjonsnr. 889312572 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsor -og salgsinntekter 1 903 987 1 341 457 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen Årsregnskap Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Stevneinntekter/egenandeler 2 24 845 25 603 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bygdø Tennisklubb. Noter Cl regnskapet

Bygdø Tennisklubb. Noter Cl regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er sa, opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små organisasjonsledd 9lkny,et NIF. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer