ÅRSMELDING for. Bodø Idrettsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012. for. Bodø Idrettsråd"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 for Bodø Idrettsråd Vi ønsker alle klubbene i Bodø velkommen til ordinært årsmøte i Bodø Idrettsråd tirsdag 12.mars 2012 kl i kantina på Aspmyra stadion(3 etg) (husk å ta med årsmeldingen)

2 Innhold 1.0 Styrets arbeid Årsmøte ldrettsrådets Hederspris Idrettsrådets saker i Ferdigstillelse av Forstudien Idrettsbyen Bodø Rådmannens forslag til budsjett Hjemmeside Daglig ledersamling Timefordeling Bodø kommune Driftstilskudd fra Bodø kommune til Bodø idrettsråd Samarbeid med Bodø kommune Kunstgresspakken - Bodømodellen Bodøidrettens huskeliste Prioritering av spillemidler Klubbene Regnskap Klubbkontingent for Handlingsplan Budsjett

3 1.0 Styrets arbeid Styret har i 2012 avholdt 8 protokollførte styremøter og behandlet 51 ordinære saker. Styremøtene har vært avholdt på Idrettens hus, Aspmyra stadion, hvor idrettsrådet har hatt kontorsted siden Bodø idrettsråd har i siste driftsår økt saksomfanget, og prioritert arbeidet innenfor hovedområdene; Posisjonere idretten i Bodø kommune Bedre økonomiske rammevilkår for idretten i Bodø Utvikling av anleggstilbudet Bedre bruk av anleggene Bodø kommune er Bodøidrettens viktigste aktør som tilrettelegger og økonomisk bidragsyter. Idrettsrådet har de siste årene etablert et bedre og tettere samarbeid med idrettsavdelingen i Bodø kommune, samt jevnlige møter med politisk ledelse og politiske partier. Vi har gjennom dialog og samspill med Bodø kommune jobbet aktivt for å forbedre rammevilkårene innenfor områdene økonomi og anlegg. Bodø Idrettsråd fikk i 2012 driftsstøtte på kr ,- fra Bodø kommune. Bodø idrettsråd har i 2012 mottatt tilskudd på kr.2.500,- fra Nordland Idrettskrets. Tilskuddet fra Bodø kommune, samt klubbenes bidrag, muliggjør at man kan ha en daglig leder stilling i 50 %. Årsregnskapet for 2012 viser et overskudd på kr En del av dette overskuddet tilhører forstudien «Idrettsbyen Bodø 2016». Ved årsskifte har Bodø idrettsråd en egenkapital på ,-

4 2.0 Årsmøte 2012 Årsmøtet for driftsåret 2011, ble avholdt 13.mars Det møtte 30 representanter fra 18 ulike klubber. Styret som ble valgt for 2012 så slik ut; Funksjon Navn Klubb Valg 2012 Leder Tom Mørkved FK Bodø/Glimt Gjenvalgt 2 år Nestleder Maren- Elisabeth B&OI Turn På valg 2013 Nilsen- Nygaard Medlem Gunnar Pedersen Bodø friidrettsklubb Valgt for 2 år Medlem Magne Risvik IK Grand Bodø På valg 2013 Medlem Margrethe Vinje Bodø Gym og På valg 2013 turnforening Medlem Jess-Owe Johansen Salten Golfklubb Gjenvalgt for 2 år 1.vara John Stein Egil Tverlandet IL Valgt for 2 år Helskog 2.vara Lars Nedrevåg Hunstad FK På valg 2013 Styret fikk fullmakt til å skaffe ny valgkomite`. Bjørn Pettersen ble valgt som revisor Idrettens regnskapskontor utfører regnskapstjenestene for Bodø idrettsråd.

5 3.0 ldrettsrådets Hederspris Idrettsrådet's hederspris ble på årsmøtet tildelt for 14. gang. Prisen for 2010 gikk til Ørjan Berg og Runar Berg, Bodø Glimt Hedersprisen som består av diplom og kr ,- er tidligere tildelt: 1996 Leif Håkestad, Bodø Motorsportklubb 1997 Asbjørn Dybdahl, B&OI Allianse 1998 Ole Marius Strand, IK Grand Bodø 1999 Jarl Skogmo, Bodø Idrettsråd 2000 Rigmor Lauritsen, Bodø Helsesportlag 2001 Knut Ness, Bodø Bueskytterforening 2002 Bjørn R. Monssen, Innstrandens IL 2003 Jan Myhre, Bodø bokseklubb 2004 Jan Jensen, Bodø Atletklubb 2005 Terje Strand, IK Grand Bodø 2006 Gunn Strand Hutchinson, Innstrandens IL 2007 Anne-Lise Dybdahl, B&OI Allianse 2008 Dagfinn Røsberg, Bodø Friidrettsklubb 2009 Tove Eilertsen, Innstrandens IL 2010 Ørjan Berg og Runar Berg, Bodø Glimt

6 4.0 Idrettsrådets saker i 2012 Vi vil her gi et innblikk i en del av de viktigste sakene som styret i idrettsrådet har befattet seg med i Ferdigstillelse av Forstudien Idrettsbyen Bodø Forstudien «Idrettsbyen Bodø 2016» ble ferdigstilt høsten Gjennom denne undersøkelsen har Bodø idrettsråd i mye større grad fått en oversikt over ønsker og behov i forhold til trenings og konkurranseanlegg. Bodø idrettsråd vil oppdatere rapporten slik at vi til enhver tid vil ha en oppdatert plan som gir Bodø idrettsråd et godt bilde i forhold til hva og hvilke idrettsanlegg som bør prioriteres. 4.2 Rådmannens forslag til budsjett I Rådmannens forslag til budsjett var det foreslått en økning på 3,25 % på leie av kommunale idrettsanlegg. Bodø idrettsråd syns dette i utgangspunktet er negativt, da vi ønsker at leiekostnadene for idrettslagene ikke skal ha noen økning. Vi innser derimot at om Bodø skal få nye idrettsanlegg, samt vedlikeholde de eksiterende anleggene så må idretten være med å bidra. Men da posisjonens valgte å endre på rådmannens forslag og foreslo en økning på 33 % valgte Bodø idrettsråd å skrive et brev til de politiske partiene. Dessverre fikk ikke Bodø idrettsråd medhold i vårt brev, og det ble vedtatt en økning på 33 % på leie av kommunale anlegg for barn og unge. 4.3 Hjemmeside Bodø idrettsråd har lenge jobbet med å få ny hjemmeside. I forbindelse med Bodø kommunes nye borgerportal fikk Bodø idrettsråd muligheten til å få ny hjemmeside gjennom samarbeid med kommunen. Hjemmesiden ble publisert i slutten av Adressen for den nye hjemmesiden er: 4.4 Daglig ledersamling I forbindelse med anleggskonferansen i Bodø 2012, var Bodø idrettsråd verter for alle daglige lederne i idrettsrådene i Bodø, ca. 12 stykker. Samlingen varte over to dager og hadde stor fokus på erfaringsutveksling mellom de ulike idrettsrådene. 4.5 Timefordeling Administrasjon i Bodø idrettsråd, Bodø spektrum og Bodø kommune har i fellesskap gjort timefordelingen for 2012/2013. Man har et godt samarbeid, og til tross for utfordringer knyttet til liten anleggskapasitet, har mange idretter fått dekt sitt behov. Timefordelingen til fotballklubbene tar utgangspunkt i retningslinjene som tidligere er blitt laget, og vi opplever at dette er et veldig nytte verktøy for oss i timefordelingen da vi stort sett ikke har klager på fordelingen.

7 4.6 LAM- fordelingen Det ble i 2012 tildelt kr ,- i LAM midler til Bodø idretten mot kr i Styret i Bodø idrettsråd vedtok å fordele ,- av totalbeløpet til prosjektmidler. De ekstra aktivitetsmidlene skulle gå til; Idrettslag som legger til rette for barn og unge som har falt ut av idretten, eller som er i ferd med å falle ut. Tiltak til dem som ikke finner seg til rette i det ordinære idrettstilbudet Tiltak mot dem som ikke har et tilbud idretten i dag Tilrettelegging for dem som har ulike behov ved deltagelse i idretten. Klubbene som mottok prosjektmidler i 2012 var; Barnas idrettsdag, Bodø bordtennisklubb, Bodø friidrettsklubb, Bodø gym og turnforening, Bodø sportskytterlag, Innstranda IU, Alpinor og Bodø innebandyklubb. Bodø idrettsråd vil nedenfor presentere våre viktigste saker i 2012 på vegne av den organiserte idretten i Bodø; Bidra til å realisere fremtidsrettede gode trenings- og konkurranseanlegg for alle idretter i Bodø. Ferdigstille forstudiet Idrettsbyen Bodø 2016 Gode økonomiske rammevilkår for idrettslagene ved fortsatt lave leiepriser eller gratis bruk av kommunale idrettsanlegg for barn og unge Bodø kommune/bystyret fastsetter like leiepriser for trening og arrangement for kommunale anlegg Sikre god vinterdrift på flere av kunstgressbanene, slik at vi oppnår et bedre helårlig treningstilbud for fotballen. Parallelt skal vi arbeide for at fotballen gradvis fases ut av flerbrukshallene for å gi de typiske inne idrettene bedre tilgang. Øke driftsstøtten til Bodø Idrettsråd som viktig organ for videreutvikling av idretten i Bodø. Styrke driften av idrettsavdelingen i Bodø kommune. Legge til rette for integrering av ungdom med innvandrerbakgrunn i idrettsaktiviteter. Legge til rette for integrering av ungdom med funksjonsnedsettelser i idrettsaktiviteter Arbeide aktivt for at Bodø kommune benytter Bodø Idrettsråd som samarbeidspartner ved planlegging og ved gjennomføring av alle idrettspolitiske saker i Bodø. Jobbe mer målrettet mot idrettslagene, bistå etter deres ønsker og behov Arbeide for å bedre og styrke Bodø idrettsråds informasjon og informasjonskanaler som skal være et hjelpemiddel for idrettslagene Bodø idrettsråd er også opptatt av disse sakene i et folkehelseperspektiv

8 Utarbeid en plan for sykkelvei og gangstinett i Bodø, samt prioritere bygging av disse i alle bydel- og boområder i Bodø kommune. Gi Aktiv Hverdag og andre aktører som arbeider for økt fysisk aktivitet for voksne tilfredsstillende rammevilkår for å gjennomføre sine tiltak og aktiviteter. 5.0 Bodø kommune 5.1 Driftstilskudd fra Bodø kommune til Bodø idrettsråd Bodø kommune bidrar med driftsstøtte til Bodø idrettsråd på kr ,- som ble vedtatt på bystyremøte i Driftsstøtten fra Bodø kommune bidrar til at Bodø idrettsråd kan ha en 50 % daglig leder stilling. 5.2 Samarbeid med Bodø kommune Fra høsten 2010 har Bodø idrettsråd og administrasjonen på idrettsavdelingen i Bodø kommune etablert faste månedlige møter. På møtene deltar seksjonsleder, idrettskonsulent, kultursjef i Bodø kommune, leder og daglig leder av idrettsrådet. I 2012 ble det avholdt månedlige møter mellom Bodø kommune og Bodø idrettsråd, og vi opplever at vi har en god dialog og at vi i mye større grad blir hørt i viktige beslutninger. Formålet med møtene er informasjonsutveksling, drøfte viktige saker for idretten i Bodø, samt å samhandle videre oppfølging med bakgrunn i våre ulike roller og ansvar. Møtene har skapt et enda bedre og tettere samarbeid med Bodø kommune. I 2012 var det et mål å formalisere samarbeidet mellom Bodø kommune og Bodø idrettsråd gjennom å skrive en samarbeidsavtale, men dette er blitt utsatt til 2013 Idrettsrådet har i 2012 hatt flere møter med de politiske partier i Bodø kommune. Den gode dialogen med administrasjonen og politikerne i Bodø kommune er viktig for videreutvikling av tilbudet for den organiserte idretten i Bodø. 5.3 Kunstgresspakken - Bodømodellen I 2010 ble det realisert 3 nye kunstgressbaner i Bodø, 7 er bane på Alstad og 7 er og 11 er bane på Bankgata. I 2011 ble det realisert 1 ny kunstgressbane i Bodø, 7 èr bane i Bodøsjøen. I 2012 ble det realisert 7`bane på Grønnåsen. Kunstgressbanepakken finansieres for øvrig ved bruk av DA midler, Sparebankens gavefond, klubbandel, og kommunale midler. Nordland fylkeskommunen har gitt signal om at det neppe blir gitt mer spillemidler til kunstgressbaner på steder som har ett visst antall baner fra før. 5.3 Bodøidrettens huskeliste Bodø Idrettsråd har i samarbeid med Bodø kommune v/idrettsavdelingen utarbeidet en oversikt over nyttig informasjon til bruk for våre lokale idrettsledere som vi har kalt Bodø-Idrettens Huskeliste for 2012.

9 Vi vil årlig oppdatere Bodø-idrettens huskeliste i etterkant av idrettsregistreringen. 6.0 Prioritering av spillemidler Styret i Bodø idrettsråd støttet følgende forslag til prioritering av spillemidler for 2013: Nærmiljøanlegg: bygge mål/ finansiering 2013 anleggstype prosjekteier sted kostnad # start str. km sm pm 1 Min Stimuli - tursti Midnattsol velforløpsmark km Sum kostnad/finansiering: Ordinære anlegg: søker/ bygge mål/ finansiering 2013 anleggstype sted kostnad # prosjekteier start str. km sm pm 1 Kunstgressbane Bodø kommune Tverlandet mx64m Kunstgressbane rehab Bodø kommune Aspm. kunstgr mx68m Skatehall Bodø kommune Stordalshallen m Kunstgressbane Bodø kommune Stordalen mx64m Kunstgressbane Bodø kommune Limyra m x 38m Stimuli - turvei Bodø kommune Bjørndalslia-Hestmodalen km Stimuli - turvei Bodø kommune Hunstad barnesk.-hestmodalen2009 5,7 km Sportsgulv rehab Bodø kommune Stordalshallen m Kunstgress rehabilit. Mørkv.hallen BAMørkved mx64m Friidrettsdekke rehab Bodø spektr. KFSpektrum m/4baner Alstad kunstgress Bodø kommune Alstad skoler m x 40m Bankgata kgb. 11èr Bodø kommune Bankgata mx64m Bankgata kgb. 7èr Bodø kommune Bankgata m x 40m Kunstgress rehab Bodø spektr. KFNordlandshall mx66m Stimuli - turvei Bodø kommune Bodøsjøen turvei m skilting ,6 km Stimuli - turvei Bodø kommune Vågøyvatnet V.-Bestem.enga ,2 km Kunstgressbane Bodø kommune Grønnåsen mx40m Kunstgressbane Bodø kommune Skjerstad mx56m Sum kostnad/finansiering:

10 7.0 Klubbene Idrettsregistreringen viste ved årsskifte at vi har medlemmer fordelt på 82 aktive lag, mot medlemmer fordelt på 78 aktive lag i I tillegg har Bedriftsidretten i Bodø har 3711 medlemmer fordelt på 68 lag. Vi registrerer fortsatt økning i antall medlemmer og klubber. Vi ber klubbene om jevnlig å formidle endring av kontaktopplysninger; kontaktperson, postadresse, adresser, samt endring av kontonr. slik at vi når dere på e-post Endringer meldes til Nordland Idrettskrets. Bodø, 5. februar Tom Mørkved Maren- Elisabeth Nilsen Nygaard Gunnar Pedersen Leder Nestleder Styremedlem Magne Risvik Margrethe Vinje Jess Owe Johansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem John Stein Egil Helskog Lars Nedrevåg Marianne Ersvik 1.vara 2. Vara Styremedlem (bedriftsidretten) Bedriftsidrettskretsen Werner Skaue Vara Bedriftsidrettskretsen

11 8.0 Regnskap 2012 Resultatregnskap 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Hovedbokskonto 1 INNTEKTER Offentlige tilskudd xx Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Lønns- og personalkostnader xxx Tilskudd Andre driftskostnader , Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter xx Finanskostnader xx Sum finanskostnader ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Til/fra egenkapital Avsetning/selvpålagte restriksjoner 9 Sum disponering

12

13 Bodø Idrettsråd Noter til regnskapet 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og krotsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjon Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Inntektsføringsprinsipper Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden. Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode. Periodiseringsregler Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger. Endring av sammenligningstall Presentasjon av resultatregnskapet er endret fra 2011 til Idrettens regnskapskontor bruker en annen oppstilling enn den som har vært brukt av tidligere regnskapsfører Sammenligningstall fra 2011 er korrigert i henhold til den nye oppstillingen. Skatter Bodø Idrettsråd driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. Note 2 Offentlige tilskudd Regnskapsposten består av: Tilskudd Nordland Idrettskrets Tilskudd Bodø Kommune Tilskudd Bodø Kommune 'idrettsbyen' Tilskudd LAM-midler Sum Note 3 Andre inntekter Regnskapsposten består av: Kontingenter Mva kompensasjon Andre inntekter Sum

14 Note 4 Lønns- og personalkostnader Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon Regnskapsposten består av: Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum Antall årsverk 0,5 0,5 Lønn til daglig leder utgjør kr og annen godtgjørelse var kr Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret i Det er ikke gitt lån til ansatte pr Rådet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Rådets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. For 2012 er det betalt inn og kostnadsført kr i pensjonspremie. Rådets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av rådets ansatte har gått av med AFP per Note 5 Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kontorkostnader IT-kostnader Idrettsbyen Andre kostnader (inkludert avsetninger) Sum Note 6 Kundefordringer Debitormassen er oppført til pålydende uten fradrag for usikre fordringer. Note 7 Andre kortsiktige fordringer Balanseposten består av: Forskuddsbetalte kostnader Sum Note 8 Bankinnskudd Av likvide midler på kr utgjør bundne skattetrekksmidler kr Note 9 Egenkapital Egenkapital med Annen Sum selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital Egenkapital pr Årets endring i egenkapital: Årets resultat til annen egenkapital Avsetning/selvpålagte restriksjoner Egenkapital pr Note 10 Annen kortsiktig gjeld Balanseposten består av: Påløpte feriepenger Prosjektmidler Idrettsbyen LAM midler Øvrige påløpte kostnader Sum

15 8.1Revisjonsberetning

16 9.0 Klubbkontingent for 2013 Styret vedtok følgende kontingentsatser for klubbene på årsmøtet 2011 at gjeldende satser gjelder fra ; Flere enn 500 medlemmer; kr.6.000,- Fra 250 til 499 medlemmer; kr.3.000,- Fra 100 til 249 medlemmer; kr.1.500,- Fra 20 til 100 medlemmer; kr. 500,-

17 10.0 Handlingsplan 2013 HANDLINGSPLAN FOR BODØ IDRETTSRÅD 2013 Bodø Idrettsråd (BIR) er et fellesorgan for all idrett i Bodø kommune og er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets. Alle idrettslag i Bodø kommune tilsluttet NIF er medlem av Bodø Idrettsråd (per representerer vi medlemmer fordelt på 82 aktive lag) Funksjonen til idrettsrådet er å være et bindeledd mellom idretten og kommunen. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet. Bedriftsidretten er tilknyttet idrettsrådet gjennom representasjonsretten Hovedmål for Bodø idrettsråd Idrettsrådet vil arbeide for å skape bedre sportslige og økonomiske rammebetingelser til trenings- og konkurranseaktivitet for klubbene i Bodø. Delmål for 2013 Styret i Bodø Idrettsråd vil i 2013 prioritere følgende arbeidsmål: Styret i Bodø Idrettsråd vil i 2013 fortsatt prioritere å arbeide for økt driftsstøtte til utvidelse av daglig lederstilling. Styret vil også prioritere arbeidet med å øke driftsrammene til idretten i Bodø kommune. Styret i Bodø idrettsråd vil jobbe målrettet ut idrettslagene for å legge til rette og innfri idrettslagenes ønsker og behov Samarbeid mellom Bodø idrettsråd og Bodø kommune Videreutvikle den gode kommunikasjonen med administrasjonen og politikerne i Bodø kommune. Formalisere en samarbeidsavtale Ha møter en gang i mnd. Være en samarbeidspartner i kommunens arbeid med kommunedelplanen. De prioriteringer som vi gjorde i idrettsbyen Bodø skal samsvare i kommunedelplanen Samarbeid mellom Bodø idrettsråd og idrettslagene i Bodø Invitere alle idrettslagene til et møte i løpet av 2013, temadag. Arbeidsmål for 2013 Følgende øvrige tiltak har styret vedtatt å iverksette; Gjennom møter med politiske partier Oppnå at alle idrettsanlegg reduserer leieprisene Arbeide videre for at Bodø Idrettsråd skal uttale seg i alle idrettssaker som skal opp til politisk behandling.

18 Utarbeide nye kriterier fordeling av prosjektstøtte LAM-midler til lagene. Fordele LAM midler til lagene Bodø kommune vil fra i år etablere en kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Bodø Idrettsråd ønsker at styret skal kunne ta den opp til behandling, og gi en samlet vurdering av hvilke planlagte (ikke bygde) anlegg som skal prioriteres og finansieres. Skal være i samsvar med Idrettsbyen Bodø. Bedre og styrke Bodø idrettsråds informasjonskanaler Jobbe mer målrettet ut mot idrettslagene, og bistå idrettslagenes ønsker og behov. Jobbe videre med integrering; fortsette på prosjektet som bidrar til aktivitet for innvandrerkvinner. Se muligheter for å utvide tilbudet til andre målgrupper.

19 11.0 Budsjett 2013 Bodø idrettsråd- Budsjett 2013 Bokført Budsjett 2013 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 0 0 Offentlige tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Varekostnad 0 0 Lønns- og personalkostnader Avskrivninger 0 Tilskudd Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Sum finanskostnader ÅRSRESULTAT

20 Medlemstall og status per kvinner menn sum K M TOTAL Arctic Biljardklubb Bodin Taekwon-Do Klubb Bodø & Omegn IF Bodø & Omegn IF Friidrett Bodø & Omegn IF Langrenn Bodø & Omegn IF Orientering Bodø & Omegn IF Turn Bodø Badmintonklubb Bodø Ballklubb Bodø Bokseklubb Bodø Bordtennisklubb Bodø Bowling Klubb Bodø Bryteklubb Bodø Bueskytterforening Bodø Cykleklubb Bodø Danseklubb Bodø Fallskjermklubb Bodø Flyklubb Bodø Flystasjons Fekteklubb Bodø Freeride Team Bodø Friidrettsklubb Bodø Frisbeegolfklubb Bodø Golfklubb Bodø Gym- og Turnforening Bodø Hang & Paraglider Klubb Bodø Helsesportlag Bodø Håndballklubb Bodø Innebandyklubb Bodø Internasjonale Idrettsklubb Bodø Ishockeyklubb Bodø JFF Leirduegruppe Bodø Judoklubb Bodø Kajakk-Klubb Bodø Karateklubb Bodø Klatreklubb Bodø Modellflyklubb Bodø Motorsportklubb Bodø Ride- og Kjøreklubb Bodø Roller Derby Bodø Rugby Sportsklubb Bodø Seilforening Bodø Skiklubb Alpinor Bodø Snowboard Klubb Bodø Sportsdykkerklubb Bodø Squash Klubb Bodø Sportsskytterlag Bodø Styrkeløfteklubb Bodø Surfe Klubb Bodø Svømmeklubb Bodø Sykkel & Triatlonklubb Bodø Tai Chi Chuan Klubb Bodø Tennisklubb Bodø Volley Bodø Windsurfing Bodø/Glimt FK BOSI - Bodø Studentenes Idrettslag Bratt'n Idrettslag Gevir FK Grand Bodø IK Grønnåsen IL Holand Hestesportsklubb Hunstad FK Innstrandens IL Junkeren IK

21 Medlemstall og status per kvinner menn sum K M TOTAL Kvarven UIL Misvær IL Nordstranda IL Polar Team Bowlingklubb Polarsirkelen Cheerteam Rensåsen IL Salten Golfklubb Salten GTF Taekwon-Do Klubb Bo Salten Hestesportsklubb Salten Mikroflyklubb Saltstraumen IL Skjerstad IL Soløyvannet Sandvolleyballklubb Storm Bodø Fotballklubb Toppur, Islandshestklubben Tverlandet IL Tverlandet IL Fotball Senior Vinkelen FK

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Med rammevilkår i fokus

Med rammevilkår i fokus Med rammevilkår i fokus Idrettspresident Tove Paule Idrettstinget i Skien i 2007 påla det nye idrettsstyret å jobbe for å skaffe minst 2 milliarder kroner i året til norsk idrett. 2009 ble året vi klarte

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 INFORMASJON LOVER/VEDTEKTER/STATUTTER DENNE TRYKKSAK INNEHOLDER - Saksliste for årsmøte - Årsberetning 2014 for idrettsrådet m/ regnskap - Budsjett 2015 - Informasjon lover

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23412/2012 2010/17289 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/65 Formannskapet 02.05.2012 IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Tid og sted: Årskonferansen på Hedmarktoppen Fredag 24. Mai 2013 Kl. 11:15-12:30 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/13 - Konstituering Årsmøtesak 2/13 - Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385

ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385 ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385 FORORD Styret for IKT Agder presenterer her årsmelding for selskapets drift i 2014. Det er å håpe at denne gir et godt bilde

Detaljer