Til sjøs. Næravisa mønstra på bokbåten Epos for en dag. Der blei det både høgtlesing og mykje god mat. MIDTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til sjøs. Næravisa mønstra på bokbåten Epos for en dag. Der blei det både høgtlesing og mykje god mat. MIDTEN"

Transkript

1 NA Næravisa Til sjøs Næravisa mønstra på bokbåten Epos for en dag. Der blei det både høgtlesing og mykje god mat. MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 22. september Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS LOTTO- Nekta halltrening VTI fotball må bruke helgane viss dei vil trene i Voldahallen komande vinter. Beklageleg, seier leiar Lars Petter Lillebø. SIDE 7 LYKKE FOR VOLDA- SPILLERE Falsk tryggleik Det har vore påvist to tilfelle i år der brannslukningsapparat har eksplodert. Sørg for vedlikehald av ditt apperat. SIDE 12 og 13 Delt om statskyrkja Onsdag blei statskyrkjeordninga debattert i Volda. Ordføraren vil ha folkerøysting. SIDE 3 Tre ganger flere lottomillionærer i Volda enn Ørsta Ørstinger drar til Volda med kupongen Tidenes lottogevinster: SIDE 4 og 5 TIPS OSS! MMS/SMS kodeord VOLDA til 1986 / /

2 2 NA Næravisa De yngre er også verdt noe Er vi null verdt? sto det på banneret til noen av guttene som deltok på kunstgressaksjonen foran rådhuset tidligere i uken. Småguttene ville ha en ny kunstgressbane. De synes det er urettferdig at de blir skjøvet ut av banen, slik at de eldre får spille. Nå får de heller ikke spille i Voldahallen på ukedagene. De ville derfor at kommunen skulle gi dem penger til en ny kunstgressbane. De ville bli hørt. Det ble de ikke. Formannskapet ville ikke gi guttene en ny kunstgressbane i denne omgang. I dag er situasjonen slik at enkelte trenere tar seg fri fra sine respektive jobber før arbeidstidens slutt, slik at de kan trene de yngre før de eldre entrer banen. Det er ikke holdbart. De yngre må også få spille. Det er de yngre som er fremtidens fotballhåp. En sunn fritidsaktivitet som fotball bidrar også til å holde ungdommen borte fra fyll og fanteri. En kunstgressbane kan være et bra alternativ til grøftefyll. En må heller ikke glemme at klubben doblet medlemsantallet etter at den eksisterende kunstgressbanen ble åpnet. Dette burde være god nok grunn til at kommunen burde tenke seg om, en gang til. La oss håpe Per Ravn Omdal nå i morgen får snakke de lokale politikerne til fornuft. MW PFU Pressens faglege utvalg (PFU) er eit organ som behandlar klager mot pressa i pressetiske spørsmål. Organet vurderer klager på trykt presse, radio, fjernsyn og internett på bakgrunn av reglane i Ver Varsam-plakaten. Næravisa arbeider etter desse reglane. Den som kjenner seg råka av urettvis omtale vert oppmoda om å ta kontakt med redaksjonen. For meir informasjon om PFU, sjå www. presse.no, eller ring tlf LEIAR - KOMMENTAR Næravisa - fredag 22. september 2006 Illustrasjon: Sylvia Clausen En langsom katastrofe A rktis smelter. Det er for varmt. Rundt seks prosent mer enn forventet har forsvunnet av isen i 2005 og Klimaforandringene skjer på grunn av forurensning. Ferske undersøkelser fra FN viser at ozonlaget har blitt gradvis tynnere over Norge de siste 20 årene. Klimaforandringene skjer i dette øyeblikk, og de skjer rundt deg. M iljøvern er ut. På 80 og 90- tallet var «alle» miljøaktivister. Natur og Ungdom og Blekkulfklubben var kult, og miljødetektivene sprang rundt med lupe. Vi fikk kompost og papirinnsamling.greenpeaceaktivistene og Bellona var provoserte og rasende på alle miljøskurkene. På skolen lærte barna om sur nedbør og drivhuseffekten. Dette er ord vi omtrent aldri ser i mediene i dag. Betyr det at den sure nedbøren har blitt glad igjen og at drivhuset ikke finnes lenger? Eller er det kommersielle hensyn som gjør at vi ikke hører noe om det? D et må en nestenatomulykke til i vårt eget land før miljøet havner i nyhetsbildet. Alarmen gikk ved atomreaktoren ved Kjeller i Akershus for et par uker siden. En Bellona-leder vi ikke har sett på en stund dukker igjen opp på tvskjermene våre. En nestenulykke er en bedre historie for mediene enn en ordentlig ulykke. Det kunne gått skikkelig ille, men det gikk jo bra til slutt. Norge er reddet. Så lenge det varer. T renger Medie-Norge nestenkatastrofer og hotelldirektører som lenker seg fast i rørledninger for at det skal være interessant nok å sette fokus på miljøspørsmål? Miljøet er livsgrunnlaget vårt. Uten det kan vi ikke eksistere. En skulle tro det var fengende nok. E n miljøkatastrofe havner gjerne på førstesiden av landets aviser. Men den langsomme miljøkatastrofen får ikke overskrifter med krigstyper. Den skjer hvert sekund mens livet går sin vante gang. FRØY KATRINE MYRHOL Hva mener du? Send din mening til: SMS: Kodeord VOLDA til 1986 Ansv. redaktør: Stig Nilsson, Redaktør: Rune Thomas Ege Vaktsjef: Monique Watne Redaksjonen: Ragnhild Bakke, Målfrid Bordvik, Anders Eltvik, Maiken Nøtsund Fotland, Ingrid Ovidie Lydersen Hagerup, Hanne Løvik Kirknes, Ellinor Rørvik Lothe, Modolf Moen, Frøy Katrine Myrhol, Rannveig Mølmen Nergården, Liv Jorunn Nyhagen, Embrik Larsgard Rudningen, Monica Linn Rysjedal, Øivind Rånes. TA KONTAKT: Tipstelefon: , tipsfaks: , epost: Nærnett: UTGITT AV: Øvingsavis for studentane ved Avdeling for Mediefag (AMF), Høgskulen i Volda. Kjem ut ein eller to gonger i veka i til saman 15 veker, haust, vinter og vår. Distribuert internt og til daglegvarebutikkar i Ørsta og Volda. LAYOUT: Næravisa. KLARGJERING: Avisa Møre, Volda, ved Rune Aarflot. TRYKK: Orkla Trykk Nordvest AS, Ålesund. OPPLAG: 1500.

3 Næravisa - fredag 22. september 2006 NYHENDE 3 Vil ha folkerøysting Stort engasjement rundt statskyrkjeordninga PANELET: Frå venstre Eilert Bø, Arild Iversen, Per Magne Aadnanes, Ragnhild Aarflot Kalland, Jan Inge Sørbø og Stein Conradsen. Ordførar Ragnhild Aarflot Kalland meiner spørsmålet om statskyrkjeordninga bør avgjerast ved ei folkerøysting. MÅLFRID BORDVIK Dette var Eilert Bø, paneldeltakar og aktivt kyrkjemedlem, heilt usamd i. Han fryktar ein utriveleg agitasjon. Det vil bli ein kjenslemessig argumentasjon, der moment som går på ein sjølv vil råde. Eg har tillit til at folket ser lenger enn sin eigen nasetipp og difor vil takle det, svara Kalland. På høyring Om lag 60 personar samla seg til folkemøte om statskyrkjeordninga i Volda samfunnshus onsdag kveld. Stat-kyrkje utvalet la fram si innstilling i januar, og fram til 1. desember er 2500 høyringsinstansar invitert til å seie si meining. Volda kommune vil kome med si uttaling innan 23. november. Hege Steinsland, kyrkjeverje i Haram og medlem av Statkyrkje-utvalet innleia møtet med å presentere arbeidet til utvalet. Deretter var det duka for paneldebatt. Ynskjer skilje Både stat og kyrkje lir under dagens ordning, og difor bør dei skiljast. Då bør det bli eit heilt brot, og ikkje eit halvt. Det sa Jan Inge Sørbø, professor ved Høgskulen i Volda. Også Stein Conradsen, tidlegare kateket, ynskjer å fristille kyrkja frå staten. Han meiner fleirtalsinnstillinga frå Gjønnes-utvalet er halvhjerta. Overgangsordning Modell nummer to om ei lovforankra folkekyrkje må forståast som ei overgangsordning. Den kan maksimalt vare i år. Ordninga er halvhjerta, men politisk gjennomførbar, sa Conradsen, Steinsland stadfesta at ho ser på ordninga som førebels, og eit steg på vegen mot eit fullt skilje. Korleis kan modell nummer to forsvarast når den så klart favoriserer Den Norske Kyrkje i forhold til andre trussamfunn?, var eitt av spørsmåla frå salen. Til det svara Steinsland at den er lettare å forsvare enn modell nummer ein. Samstundes la ho til at finansieringa til ulike trussamfunn bør vere lik. Oppsving Eit skilje kan gje ein positiv effekt for kyrkja. Større ansvar fører til større kjensle av tilhøyrsle, og slik kan kyrkja få seg ein oppsving. Det sa Arild Iversen i sitt innlegg. Han presenterte seg sjølv som Kristeleg Folkeparti-politikar, pinsevenn og kyrkjevenn. Andre røyster i salen frykta for ei fattigare kyrkje dersom statskyrkja blir oppheva, både økonomisk og ved at færre vil delta. Open folkekyrkje Panelet var delt i dei fleste spørsmåla denne kvelden. Det dei derimot var samde om er ynsket om ei open folkekyrkje. Eilert Bø var den fyrste til å understreke dette, og peika på behovet for ein åndeleg heim. Folket treng kyrkja, og den må vere open. Modellar for framtidig kyrkjeordning: 1. Grunnlovsforankra folkekyrkje: Inneber at dagens statskyrkjeordning vert vidareført. Eit mindretal på to av 20 medlemmar i utvalet går inn for denne modellen. 2. Lovforankra folkekyrkje: Fleirtalet i utvalet går inn for at dagens statskyrkjeordning blir oppheva. Den norske kyrkje får framleis ei særleg tilknyting til staten gjennom ei eiga kyrkjelov. Den norske kyrkja får eit sjølvstendig ansvar for alle saker som har med kyrkja si tru og verksemd å gjere. 3. Sjølvstendig folkekyrkje: Den norske kyrkje vert etablert som eit eige trussamfunn på lik linje med andre trussamfunn. Fire av medlemmane i utvalet ynsker denne løysinga. Sankar sau Etter ein lang beitesesong på fjellet, er det no på tide å få sauene heim for vinteren. I Volda / Ørsta er datoane for sauesanking sett til september. I ridehallen i Ørsta skal det fyrstkomande laurdag vere vèrkåring, for å finne dei beste avlsdyra til komande sesong. Sjukehuset kuttar Ålesund sjukehus må spare, og dette rammar også enkelte stillingar ved Volda Sjukehus. Føde- og barselavdelinga må tilpasse aktiviteten, og det er snakk om å kutte to stillingar ved desse avdelingane. Sjølv om sjukehusa i Volda og Ålesund kuttar der dei kan, er det fortsatt eit underskot på 44 millionar som må dekkast inn. VM i tennis Det er i år 70 år sidan tennisbana ved Haueleite vart bygd. Laurdag går Voldameisterskap (VM) i tennis av stabelen der, dersom vèret er bra. Ved dårlig vèr vert meisterskapen lagt til tennishallen ved Bratteberg. Arrangøren lovar fine premiar og diplomar til deltakarane. Vil ha Rotsetveg Etter at Møre trykte saka om Olav T. Vassbotn og Jon Grepstad sine tankar rundt veg til toppen av Rotsethornet, har reaksjonane strøyma på. Dei fleste er positive, og ser nytteverdien i ein slik veg. Enkelte grunneigarar fryktar det kan kome i konflikt med tømmer og dyrehald i området. Ulykkessommer 47 mennesker ble skadd i trafikkulykker på Sunnmøre i august i år. Det er 14 flere enn for samme periode i fjor, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. Om sommeren øker trafikken på grunn av turistene. Det innebærer dessverre at det blir flere ulykker, sier Tommy Bones, senioringeniør i Statens Vegvesen Region Midt.

4 4 NYHENDE Næravisa - fredag 22. september 2006 Lotto-lykke fo Leverer du lottokupongen din i Volda er sjansen for å bli millionær tre ganger større enn i Ørsta. RANNVEIG MØLMEN NERGÅRDEN BIRTHE JOHANNE FREDHEIM FINSTAD Og ikke nok med det. Når voldingene først blir lottomillionærer, er milliongevinstene i gjennomsnitt tre ganger større enn i nabokommunen Ørsta. Alt taler for at ørstingene bør kaste seg i bilen og dra på lottotur til nabobygda. Haha, den fella må de ikke gå i. Folk fra Ørsta bør tippe på hjemstedet sitt, for snart dukker det opp en lottomillionær der igjen. De sju tallene er helt tilfeldige og det samme gjelder vinnerne. En skal passe seg for å bli for overtroisk, ler pressetalsmann i Norsk Tipping, Roar Jødahl. Åtte lottomillionærer Tall fra Norsk Tipping viser at Volda har fått seks lottomillionærer de siste tjue åra. I samme tidsrom har Ørsta fått to. De seks vinnerne i Volda har delt nærmere tjue millioner kroner, mens ørstingene har vunnet cirka en million hver. Med tanke på at voldingene og ørstingene bruker omtrent like mye penger på lotto per innbygger, virker det hele noe urettferdig. I det evige perspektiv så vil det jevne seg ut, så ørstingene kan glede seg, sier Jødahl. Avviser lørdagslykke Pressetalsmannen er vant med at folk spør etter hva som må til for å bli lottomillionær. Jeg får ofte spørsmål om kupongene bør leveres på lørdager, siden de fleste vinnerne har tippet den dagen. Da sier jeg at det er bare tull, og at grunnen til det er at sju av ti nordmenn leverer inn kupongen på lørdager. Mange snakker også om hvilke tall som er i form, og hvilke som oftest går igjen i vinnerrekka. Dessuten var det mye Verdal-snakk ei stund. Folk reiste til trønderbygda bare for å tippe, forteller Jødahl. Størst i fylket Den største lottogevinsten i Volda og Ørsta, fikk en volding utbetalt i Formidable 11,3 millioner kroner kunne han sette inn på kontoen. Den pengepremien er fortsatt størst i Møre og Romsdal, og på sjuende plass i Norges lottohistorie, som starta i Noe annet som er oppsiktsvekkende, er at to personer fra Volda vant førstepremien i samme spilleomgang engang i Det skjer ikke hver lørdag, sier Jødahl. Tause vinnere Volda-millionærer er ikke som andre millionærer. Det har de til felles med lottomillionærene fra Ørsta. Ingen av dem vil la seg intervjue om milliongevinstene sine. Jødahl forteller at alle ønska å være anonyme da de vant. Det pleier alltid å være noen som vil stå fram. Av åtte millionærer er det rart at ingen kryssa av for at navnet deres kunne bli oppgitt. Jeg tror det kan være lurt å møte media, i hvert fall med det samme, slik at en slipper hemmelighetskremmeri rundt hvem som har vunnet. Men i Volda og Ørsta ville ingen det dessverre, og derfor kan ikke jeg røpe hvem de er, sier pressetalsmann Jødahl. Lotto-fakta KOMMISJONÆR OG LOTTOSPILLER: Laila Urke Synnes bor i Ørsta, men driver tokundene som kommer til butikken har tatt turen helt fra Ørsta. De ansatte på hav her. (Foto: Rannveig Mølmen Nergården) Ei lottokule veier cirka 80 gram Flest millionærkuponger leveres på lørdag Rekken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 er den som spilles mest Den største uavhentede lottopremien er på 4,9 millioner kroner I gjennomsnitt får Norge fire nye lottomillionærer hver uke Tallet 18 har vært i vinnerrekka hele 253 ganger Det finnes 5,3 millioner kombinasjoner av tallrekker Oslo har 360 lottomillionærer, mens Svalbard og Andøy kun har en hver Norge har 3238 lottomillionærer til sammen, 1983 av dem er menn og 1255 er kvinner Største førstepremie har vært 25 millioner kroner Lotto har 20-årsjubileum i Norge i år Kilde: Norsk Tipping og VG

5 Næravisa - fredag 22. september 2006 NYHENDE 5 r voldingene Her er de sju største gevinstene som er utbetalt i Lotto gjennom tidene: 1. Uke/år: 26/2006 Beløp: kroner Hvem/hvor: Spillelag, Mo i Rana Fylke: Nordland 2. Uke/år: 25/2005 Beløp: kroner Hvem/hvor: Mann/Skien Fylke: Telemark 3. Uke/år: 19/2003 Beløp: kroner Hvem/hvor: Mann, Enebakk Fylke: Akershus 4. Uke/år: 14/2001 Beløp: kroner Hvem/hvor: Spillelag, Stange Fylke: Hedmark 5. Uke/år: 8/2002 Beløp: kroner Hvem/hvor: Mann, Frogn Fylke: Akershus 6. Uke/år: 8/2002 Beløp: kroner Hvem/hvor: Mann, Jørpeland Fylke: Rogaland Røysli Spar i Volda og leverer alltid lottokupongen sin der. Hun forteller at hun ikke er den eneste som tipper i nabobygda, flere av lotpå Spar tror kanskje det henger sammen med at det flere ganger tidligere har blitt utbetalt store summer til kuponger som hadde sitt opp- 7. Uke/år: 8/2001 Beløp: kroner Hvem/hvor: Mann, Volda Fylke: Møre og Romsdal Kilde: Norsk Tipping Ørstinger til Volda for å tippe Lottokunder kommer helt fra Ørsta for å tippe på Røysli Spar. Butikkeier Laila Urke Synnes er blant de som tipper i Volda, men bor i nabokommunen. Hun har som regel inne en femukers-kupong som hun fyller ut selv, men helt tilfeldig hver gang. Hun har ingen faste tall. Bente Egset, som også jobber på Spar, bekrefter at enkelte ørstinger tak turen innom. Det er nok fordi det har vært noen lottomillionærer her tidligere. Det virker som de tror at det har med butikken å gjøre hvem som vinner, sier hun. Lite overtro De travleste tippedagene på Spar er onsdag og lørdag, vikinglotto onsdag og vanlig lotto lørdag. Mange av kundene har fast kupong med tall de har hatt i årevis. Er det mye overtro blant kundene? Det tror jeg ikke. Vi hører i hvert fall ikke noe om det, men vi har jo veldig mange faste kunder som tipper her, konstaterer Urke Synnes. De færreste av disse spiller uregistrert. Særlig de nye spillekortene har gjort det enklere for folk som ikke sjekker lottokupongen etter trekning hver lørdag. På de nye kortene blir gevinsten ført rett inn på kortet og så kan kundene sjekke på skjermen her, uten at vi som jobber her ser noe, forteller Egset. Gevinst og bilkrasj Butikkeier Urke Synnes kunne selv innkassere en fin gevinst for noen år tilbake, riktignok ikke i lotto. Vi var to par som tippet sammen på fotballtipping og vant faktisk kroner på deling en gang. Men det er kjempelenge siden, smiler hun. Hva ble gevinsten brukt til? Den ble brukt til ski. Det rare var at vi i tillegg krasja bilen samme dag, så det gikk med en del penger til det. Hvis hun vinner en millionpremie på lottokupongen sin på lørdag skal pengene gått til en lang ferie. Helst en hel måned til Thailand eller Florida. Hun ville også satt av penger til barna og betalt ned gjeld. Urke Synnes har aldri angret på at hun har brukt penger på lotto. Jeg har vel heller angret de gangene jeg ikke har husket og kjøpe ny kupong, sier hun. Ja, en vet jo aldri, skyter Egset inn. Tro det eller ei, men dette er den lottorekka som er mest spilt i Norge:

6 6 NYHENDE Næravisa - fredag 22. september 2006 Natural positive til Røkke-eierskap. Kjell Inge Røkke og hans selskap, Aker Capital, tilbød seg for noen uker siden å betale aksjonærene i Volda-firmaet Natural 35 kroner per aksje. Styret har nå behandlet saken og er positive til å få Aker Capital som eier, skriver Sunnmørsposten. Ledelsen og ansatte i selskapet er også positive. Å ha Aker som eier i selskapet, mener de vil gi spennende muligheter for videre utvikling og vekst i Natural. Boligprisar i taket Prisnivået på einebustader har aldri vore så høgt i Volda og Ørsta som no. I følgje Nærnett er det no så stor etterspørsel etter einebustader at tilbodet rett og slett ikkje er stort nok i Ørsta og Volda. Prisnivået er ekstremt høgt i forhold til kva det har vore tidlegare, seier dagleg leiar i Eigedomsmekling A/S, Gunnvor Bakke. Brøt alkoholloven Både på Rokken og Dirty Nelly fant skjenkekontrollen ulovlig alkoholreklame i en kontroll natt til søndag. Daglig leder på Rokken, Laila Fjellseth, sier at de selvfølgelig vil fjerne denne reklamen. På Dirty Nelly er de derimot ikke like villig til å etterkomme skjenkekontrollens krav. Det er snakk om et klistremerke med en øl-logo, og det er uenighet rundt hvorvidt dette er reklame ettersom det er hengt opp inne i baren, sier assisterende daglig leder på Dirty Nelly, Odd Kåre Fløtre. Se Nærnett for mer om saken. Utdanning i utakt Utdanningen for sosionomer og barnevernspedagoger er for lite praktisk rettet. Studentene er bare delvis klar for arbeidslivet når de er ferdige, ifølge en ny bok. ØIVIND RÅNES ikke er tilstrekkelig for å jobbe med tunge saker innen for eksempel barnevern. - Der kreves det erfaring og kunnskap som man må tilegne seg gjennom praktisk arbeid, teori alene kvalifiserer ikke til slike saker, sier Heggen. Dette er den noe oppsiktsvekkende konklusjonen som kommer frem i en nylig utgitt bok om høgskoleutdanningen i Norge. Boken er forfattet av et forskerteam ved Høgskolen i Lillehammer, og heter Behersker ikke oppgaver Utakter. - Vi som institusjon skal gi våre Professor i pedagogikk ved studenter et teoretisk grunnlag for å Høgskulen i Volda, Kåre Heggen, være i stand til å utføre jobbene, gir forfatterne langt på vei rett i men arbeidsgiverne innen yrkesfel- Overdramatiserer konklusjonene om at utdanningen Svarte ikkje til forventningane tet må også ta sin del av opplæringen når de får nyutdannete folk, sier professoren. Ifølge forskerne i boken, er ikke studentene spesielt godt skikket til å utføre de jobbene de skal gjøre innenfor sosialvesen og barnevern. Dette gjelder spesielt i strøk av landet hvor det er vanskelig å få søkere til slike jobber. Nyutdannede blir pålagt ansvar og oppgaver de ikke behersker. - Det er selvsagt en fare for at vi blir for teoretiske, så vi må passe på at den teorien vi foreleser for studentene er anvendelig i praksis.yrkesfeltet og utdanningen har forskjellige oppgaver, målet må være å skape en felles kompetanse, legger Heggen til. - Boken overdramatiserer sine funn, og det må være lov å stille spørsmål ved metodene og tolkningene som er brukt. Konflikten er nødvendigvis ikke så skarp som boken uttaler. Viktig med debatt Heggen tror ikke en slik rapport vil gjøre noe med folks tillit til de sosiale hjelpetjenestene, men at det er viktig at slike rapporter brukes som et redskap for å skape debatt rundt utdannings systemet. Når det gjelder kritikk mot at lærekreftene ikke er oppdatert nok på hva som skjer i praksis i yrkene, svarer Heggen at en slik debatt må utdanningene tåle og den skal vi møte når som helst. Astrid D. Skare synest det var for lite praksis i utdanninga. LIV JORUNN NYHAGEN Ho var ferdig utdanna barnevernspedagog no i vår. - Den einaste praksisen vi fekk var tre månadar i siste skuleåret, resten av tida var teori. Eg savna å kunne gå djupare inn i stoffet, og å ha ei lenger praksisperiode, seier Skare. Sakna betre opplegg Skare forstår at det kan vere vanskeleg å plassere ferske studentar rundt om i heimane til folk i korte periodar, for det er trass alt menneske med problem ein skal jobbe med. Ho hadde likevel håpa på eit betre opplegg frå skulen si side. - Sosionomstudentane fekk vertfall eit opplegg med ungdomsskulen, medan vi las teori og laga papirfigurar, påpeikar ho. Meir praksis Ho synest studiet kunne vore meir praktisk retta, der dei kunne få vere med å observere korleis erfarne pedagogar taklar ulike situasjonar. Skare byrja på barnevernutdanninga ved Høgskulen i Volda fordi ho ynskte å jobbe med ungar og familieforhold. Ho held no på med ei masterutdanning innan ungdom og rus. SAkNA PRAKSIS : Nyutdanna barnevernspedagog Astrid Digernes Skare saman med sonen Markus. (FOTO: Liv Jorunn Nyhagen)

7 Næravisa - fredag 22. september 2006 NYHENDE 7 UTE AV HALLEN: Fotballungane i Volda får ikkje treningstider i Voldahallen anna enn i helgene komande vinter. Volda kommune og ordførar Ragnhild Aarflot Kaland har prioritert innandørsidrettane. (Foto: Hanne Løvik Kirknes) Ryk ut av hallen Voldafotballen får berre trene i Voldahallen i helgene komande viner. Dette meiner leiar Lars Petter Lillebø er alt for dårleg. ANDERS ELTVIK Til vinteren vert det enda vanskelegare for Volda turn- og idrottslag (VTI) fotball å gje alle som ønskjer det eit fotballtilbod. Dei er ikkje tilgodesett med treningstider i Voldahallen av Volda kommune. Innandørsidrettar er prioriterte, og VTI fotball har berre fått tilbod om halltid i helgane. Beklageleg Det er beklageleg at VTI fotball ikkje får eit tilbod vi har etterspurt. Dette betyr at det vert stopp i tenkt fotballaktivitet i vinter. Fotball er ein heilårsidrett, og sjølv om vi har kunstgrasbane er ikkje denne open heile året. Ein kan drive mykje god trening innandørs, og eg syns det er beklageleg at Volda kommune ikkje greier å tilby fasilitetar til alle aktivitetane. Laurdagar og søndagar er familiedagar, då ein ikkje kan vente at ungane skal vere på trening, seier Lillebø til Radio Volda. Har trua No skal VTI fotball prøve å finne alternative løysingar for å få gjennomført trening vinterstid. Frå før er VTI fotball ute etter støtte frå Volda kommune til å rehabilitere dagens grasbane til kunstgras. Formannskapet utsette saka måndag, og tek den opp att til budsjettbehandlinga. Lars Petter Lillebø har tru på at VTI får hjelp. Alternativet er nemleg for dystert. Avviser ungar Konsekvensen av å ikkje få rehabilitere grasbana til kunstgrasbane er at vi må halde fram som før. Det vil seie at grasbana er ofte stengt og det vert kiving om treningstidene på kunstgrasbana. Slik det er no, er ikkje situasjonen tilfredstillande, og vi må dempe aktiviteten på den ene kunstgrasbana vi har. Det er mange om beinet, og med dagens situasjon må vi avvise ungar som vil spele fotball, seier Lars Petter Lillebø. VTI fotball aktiviserer rundt 400 fotballglade born, og 100 til 150 aktive seniorar. Det er mange som brukar av dyrebar fritid for å aktivisere andre sine ungar, fortel han. Optimist Sjølv om formannskapet utsette saka i sitt møte måndag, er Lillebø optimistisk med tanke på å få lagt kunstdekke på den gamle grasbana. Vi reknar med at vi kjem vidare. I vedtaket låg det at dei skulle sjå på dette i samband med økonomiplanen, og dette har skapt ei forventing hos oss. Det er veldig viktig for bygda å makte å tilby ein etterspurd aktivitet. Aktivitet dreg med seg anna aktivitet, og skal Volda vise att på kartet, er ting som fritidstilbod viktige. Vi ser positivt på vedtaket som vart gjort i formannskapet, og trur vi skal greie å realisere dette prosjektet, seier han. Korleis ser du på moglegheitene til det om kommunen ikkje vil bidra? Det vil eg ikkje spekulere på no. Dette er saka: VTI Fotball vil byggje om eksisterande grasbane til kunstgras. Dei har søkt Volda kommune om kroner årleg i 15 år som ein del av finansieringa. Dei søkte og om garanti for lån og spelemiddel. Måndag var saka oppe i formannsskapet. Samstundes med møtet samla rundt 100 ungdommar seg utanfor rådhuset for å støtte søknaden. På formannskapsmøtet vart spørsmålet om tilskot utsett til handsaminga av årsbudsjett/økonomiplan. Årsrapport og rekneskap frå VTI må på plass før kommunen gir garanti for lån, og formannskapet ber VTI Fotball arbeide vidare med eige inntektspotensiale og foreslår treningsavgift, eksterne midlar og sponsormidlar. Håpar på kunstgrasdialog Per Ravn Omdal (bildet) kjem til Volda i morgon, mellom anna for å prate varmt om kunstgras til kommunen. EMBRIK RUDNINGEN UEFA-toppen, Sunnmøre Fotballkrets, VTI Fotball samt ordførar, formannskap og gruppeleiarar i Volda kommunestyre er inviterte til eit møte laurdag ettermiddag. Temaet er barne- og ungdomsfotball. Men eg reknar med at det blir prat om kunstgrasbane òg, seier Lars Petter Lillebø, leiar i VTI Fotball. Eg er klar over diskusjonen i Volda rundt kunstgrasbane. Eg blir med på møtet med kommunen og håpar på ein god dialog, seier Omdal til Næravisa. Grunna klimatiske forhold er kunstgras det beste alternativet for breiddefotball. Medan vanleg gras berre kan brukast om lag timar i året kan kunstgras brukast Sesongen blir dermed lengre og fleire barn og unge får spele fotball, forklarar Omdal.

8 BOK O ho 8 REPORTASJE Næravisa - fredag 22. september 2006 hadde møtt opp på Lid.H Jo lenger sør i fylket, jo lenger namn påstod at han heitte Vincent van Gogh, fort

9 Næravisa - fredag 22. september 2006 REPORTASJE 9 i Bokbåten Epos har starta på haustturen sin i fylket sine fjordarmar og kyst. Med nye bokhyller og eit mannskap på fem. TEKST OG FOTO: BIRTHE JOHANNE F. FINSTAD Har du teke sjøsjuketablettane dine no? spør kaptein Stein Ivar Vinnes og gliser. Eg smiler litt anstrengt, ristar forsiktig på hovudet og minnast ei mørk og stormfull natt i Austersjøen for eitt par år sidan. Det har vore storm på Sunnmøre og Vinnes måtte ut og stramma fortøyingane i løpet av natta, endå båten låg i le for det verste uveret. No er klokka ti på ni, veret har roa seg og to bibliotekarar står i døra og prøver å lokka inn ungane på kaia. Dei har derimot fått beskjed om ikkje å gjera noko før lærarane deira kjem. Lydige små folk. På bakrommet Lærarane kjem og ungane strøymer om bord og ned til venstre. Inn til høgre, heilt fremst i båten er det ei slags stova. Svarte skinnmøblar dominerer, på spisebordet ligg ein kvit voksduk med blå, turkise og limegrøne prikkar. Kaptein Vinnes og kokk/maskinist Geir Edvardsen har slått seg ned i den eine tosetaren. Eg har høyrt at enkelte ungar på slike små plassar delar året inn etter tre høgtider. Jul, 17. mai og den dagen bokbåten kjem, smiler kapteinen. Kokkemaskinisten trur folk på bygdene saknar ting å engasjera seg i og det heile utartar i ein diskusjon om bygdefråflytting. Kumatpakkane Blant ungane i bibliotekavdelinga går ein mann med svarte krøllar på toppen. På nasen har han eit par brunraude briller og han har eit slikt forunderleg smil om munnen. Bjørn F. Rørvik er forfattar. På Lid les han høgt frå Kumatpakkane. Ein kumatpakke er det andre ofte kallar traktoregg eller rundballar. Etter førestillinga hentar forfattaren kameraet sitt og viser bilete frå førre turen han var med på. Bøkene flyt på golvet. Det hadde vore storm og oppryddinga tok nokre timar. Men sjå her, seier han og viser meg dei nye bokhyllene. Ei metallstong kan vippast ned framfor bokryggane og skal hindra bokrot på bokbåten. I stova sit bibliotekar Karin Almås og slappar av med ei bok. Det blir veldig intenst og høgt støynivå når det plutseleg kjem ombord 42 ungar. Alle skal seia namnet sitt når dei låner, og jo lenger sør i fylket me kjem, jo fleire namn har dei, slår ho fast. Kokkemaskinistmatros Steikelukta brer seg i båten og det er tid for lunsj. Kokkemaskinist Edvardsen serverer pytt i panne, heimelaga rekesalat og alt ein måtte ønskja av pålegg. Han tenkjer ikkje mykje på linjene våre denne kokken vår, seier kapteinen og gravlegg to skiver i eit lass av pytt i panne og ketchup. Kokkemaskinsten Edvardsen er òg matros og fortøyer båten ved bryggja i Austefjord før han må tilbake til oppvasken. Ute er sola på veg gjennom skylaget. Bibliotekar Almås og forfattar Rørvik forlét båten for ein spasertur. Bokbåtansvarleg ved fylkesbiblioteket, Katrine Solberg, har logga seg på eit prateprogram på internett i biblioteket. Kapteinen nyttar sjansen og fyller vatn i båten frå ein slange i kaihuset. Så forsvinn han under dekk. Her nede har mannskapet sine lugarar og på kottet av eit vaskerom flyt det av kle. Etter kvart bordar austefjordungane skuta. Hei, jeg heter Bjørn, men jeg er ingen bjørn, opnar Røvik den andre høgtlesinga for dagen, ny bok denne gongen. Men onkelen min heiter Onkel Bjørn, skyt ein av ungane inn. HØGTLESING: Eit lite, men entusiastisk publikum på Folkestad. KULINARISK REISE: Bjørn F. Rørvik, Karin Almås og Katrine Solberg rundt lunsjbordet. Enkelte ungar på små plassar delar året inn etter tre høgtider. Jul, 17. mai og den dagen bokbåten kjem. FORTØYING: Geir Edvardsen hoppar i land og fortøyer båten i Austefjord. UTLÅN: Bibliotekar Karin Almås låner ut bøker til ungane som o må konsentrera seg for å få namna rett har ungane. Og i stad var det ein som el ho. Energibomba på Folkestad På Folkestad kjem Johanne (5) ombord, med rosa genser og englehår. Den vesle kroppen er ikkje i ro eit sekund Etter ein heil dag i barnehagen skjønnar eg ikkje at ho har så mykje energi, innrømmer mora. Johanne framfører Bæ, bæ lille lam og Lille Petter Edderkopp med dans til. Ho går jo på ballett, må vita. Etterkvart dukkar det opp to jenter til og forfattar Rørvik gjennomfører dagens tredje og siste høgtlesing for eit lite, men entusiastisk publikum. Eg trur du kan nå langt, er tilbakemeldinga frå ei av jentene. Så går ferda over til Volda, der Epos ankrar opp for natta og det blir servert middag. Kokkemaskinistmatrosen diskar opp med raspeballar, poteter, kålrabistappe, saltakjøt, vossakorv, bacon og ertresuppe. Men sjølv et han aldri med oss, fortel kapteinen. Det er nesten litt skummelt. BRA OPPMØTE: I Austefjord hadde 1. til 5. klasse fri, men foreldra skyssa ungane til Epos sjølve.

10 10 NYHENDE Næravisa - fredag 22. september 2006 Vasstrøbbel Frikjenner hjortelort Viltnemnda tvilar på at hjorten er grunnen til tarmbakteriane i drikkevatnet i Volda. MODOLF MOEN Sekretær i viltnemnda i Volda, Roger Nedreklepp, seier at sjølv om hjortestammen i Volda er stor, så er det ikkje truleg at hjort har stått for spreiinga av tarmbakteriar i drikkevatnet. Dessutan er det snautt rundt Dinglavatnet, og hjorten held til i skogen, forklarar han. Næravisa konfronterte Nedreklepp med utsegna frå hundeeigar Kleive og dei intervjua bøndene. Dette er ei heilt ny problemstilling for meg, og eg tvilar sterkt på at det er rett å peike på hjortens avføring som ein slags hovudårsak til infiseringa av drikkevatnet. Eg vil ikkje meine noko om kven eller kva som har skyld i dette, men det er jo slik at det klart har blitt mindre sau i utmarka dei siste åra. Dei siste sesongane har jegerar i Volda felt mellom 350 og fire hundre dyr. Fellingskvota i år er på tett opp til fem hundre dyr, men hjortestammen er mange gangar større enn dette, seier Nedreklepp som konkluderar med at hjortestammen i Volda kan kallast stor. Næravisa 13.september Næravisa 13.september Næravisa 13.september IKKJE HJORTEN:- Til trass for at hjortestammen i Volda er stor, er det tvilsamt å trekke fram hjorten som ein årsak til bakteriespreiinga i drikkevatnet, seier sekretær i Volda Viltnemnd, Roger Nedreklepp. (Foto: Modolf Moen) Sum av tilfeldigheiter Oppe ved Dinglavatnet ligg det to takrenner som leder ekstra vatn ned i reservoaret. Den eine renna ligg i Grøndalen, og den er ikkje gjerdt inn for beitedyr. Sauebonde Jakob Heltne har tidligere forklart for Næravisa att sauene hans beiter der. Eg har sett enkeltindivid Kan få tidleg DAB-debut i Ørsta og Volda I løpet av neste haust skal 80 prosent av folkesetnaden få inn digitalradio. Volda og Ørsta kan bli prioriterte saman med Austlandet og større byar. EMBRIK RUDNINGEN Det er ikkje bestemt når det blir digitalradio (DAB) i Volda og Ørsta. Området er blant dei som blir vurdert utbygd neste år, seier Patrick Valeur, marknadskoordinator for Digitalradioutvalget. Avklaringa om dette kjem seinare i haust. I dag kan om lag førti prosent av folkesetnaden få inn desse digitale (sauer, red.anm) beite der, men vi stengte av røra mellom Grøndalsrenna og Dinglavatnet og tok ei grundig utvasking i år, forklarer Asbjørn Aasebø ved kommunalteknisk avdeling i Volda. Han går langt i å frikjenne sauane for spreinga av tarmbakteriane, og radiosignala, men det er meininga at nesten åtti prosent skal få inn signala om eit års tid. Det er folketette område på Austlandet og rundt større byar som blir prioriterte fyrst. Det er mellom anna planlagt å setje opp sendarar i Ålesund og Molde innan neste haust. Vi ser på Volda som ein interessant stad å byggje ut. Det er ein medieby som har innbyggjarar me ynskjer å nå fram til tidleg med DAB-signal, seier Patrick Valeur. Næravisa 20. september Næravisa 20. september seier og at beiteaktiviteten har gått ned. Ekstrem tørke i kombinasjon med at Dinglavatnet ligg nært sentrum samt avføring frå vilt, trur eg er årsaken, seier Åsebø. I tillegg til å teste vatnet oppe ved behandlingsanlegget, har kommunaltekninsk avdeling tatt to prøver ute på nett, ei prøve i springen på rådhuset, og ei prøve ute på Morkabygda. Dei siste åra har vi hatt ingen eller eitt kokevarsel i året, og denne hausten har vi vore utsette for ein sum av tilfeldigheiter. DAB- RADIO:Frå og med neste år kan digitalradio bli vanleg i Volda og Ørsta (Foto: privat). Her blir ingen arresterte Det er openbart at tarmbakteriane kjem einstads frå, men ingen andre enn Volda Vassverk er ansvarlege for den dårlege kvaliteta på drikkevatnet, seier Anne Stine Foldal ved Mattilsynet på Søre Sunnmøre. Utsegnet kjem etter at Næravisa konfronterte Foldal med hundeeigar Kleive, samt bøndene sitt syn på årsakane til bakteriespreieinga. Dette er DAB-radio: Ein forkortelse for Digital Audio Broadcasting, altså digital lydkringkasting. Gir betre lydkvalitet og fleire kanalar enn dagens analoge FM-sendarar. Krev eit spesielt radioapparat, og har funksjonar som f.eks. at navn på sangar blir vistpå ein liten skjerm. Ei offentleg utreiing tilrår full utbygging innan 2012 og sløkking av FM-nettet i Radiokanalane samarbeidar om utbygging av DAB i Digitalradioutvalget.

11 Næravisa - fredag 22. september 2006 KULTUR 11 1, 2, 3, fyre: Side Brok skiller seg ut med selvironiske tekster på dialekt, sier språkforsker Endre Brunstad (Foto: Pressefoto) Side Brok til språkdyst Språkforsker Endre Brunstad og Side Brok møtes i dag på Nynorsksenteret til en blanding av foredrag og konsert. ELLINOR RØRVIK LOTHE Nei, det er ikke slik at jeg har hatt en hemmelig drøm om å bli hiphoper. Det er ikke derfor altså, forsikrer Endre Brunstad. Han er førsteamanuensis ved Nordisk institutt ved Universitet i Bergen og har vært tilknytta et prosjekt om språk og globalisering. Det var i den anledning han ble interessert i hiphop. Side Brok på bygda Brunstad forklarer hvordan hiphop er et globalt uttrykk. Ikke sant, hiphop har som så mange andre globale fenomen tilpasset seg ulike lokalsamfunn. På 90-tallet skjedde det en endring i Europa, da det ble mer og mer vanlig å bruke morsmålet i rappingen. Rundt år 2000 fikk dette utslag i en utbredt dialektbruk blant rapperne i Norge, sier Brunstad. Han nevner Tungtvann, Spetakkel og Ravi som eksempler på dette. Side Brok stiller seg i samme gruppe, men skiller seg ut på ett punkt, sier «Gjekk inn i heisa og feis, og tente på ein lighter» Brunstad. Hiphopen har vært et byfenomen, men Side Brok har tatt den til bygdene, forteller han. Språklige forventninger Jo, det hender seg at jeg setter på en cd med hiphop musikk når jeg er heime, innrømmer Brunstad. Han synes den første plata til Side Brok, Høge Brelle, var best. Den var best tekstmessig. Det er tekstene som skiller Side Brok fra mange andre hiphopband, de er så friske. Og ikke minst originale med en høg grad av selvironi. Mange rappere tar seg selv veldig alvorlig, mener Brunstad. Har du ett eksempel fra Side Brok? Hmm, jo. Ett eksempel jeg kommer på nå er; Gjekk inn i heisa og feis, og tente på en lighter, småflirer Brunstad. Han tror ikke slike utsagn er så uvanlige her omkring, selv om de ikke sies i full offentlighet. Det er nettopp det at språket henger sammen med forventningene i hiphop-kulturen, Brunstad er opptatt av. For mange rappere er det viktig at tekstene er noe de kan stå inne for. Slikt sett skiller Side Brok sin selvironi seg ut, og jeg tror det har sammenheng med Side Brok sin bygdeidentitet, sier Brunstad. Gratis arrangement Forskningsdagene 2006 starter i dag, og i den anledning inviterer Nynorsksenteret i samarbeid med Høgskulen i Volda til gratisarrangementet Hiphop best på nynorsk. Arrangementet finner sted på Berte Kanutte på Høgskulen i Volda. Ny brannbil på veg Om eit par veker kjem det ny tankbil til brannstasjonen i Volda. Den har ei lang forhistorie, fortel Roy Inge Heltne. Den har gått som melkebil i Norge, før den vart solgt til Danmark og ombygd til brannbil der. Etterpå har den vore innom Sverige før den no vart solgt til Volda brannvern gjennom eit firma på Jessheim. Det var heilt uaktuelt å kjøpe ein ny brannbil rett frå fabrikk, for det vil koste fleire millionar, slår Heltne fast. Ole Ivars til Ørsta I kveld spelar Ole Ivars til dans på Viking Fjord Hotell i Ørsta. Laurdag spelar dei i Kristiansund. Dette er dei einaste spelejobbane deira her i nærleiken før jul i år. Ole Ivars er Norges leiande danseband, og er no inne i sin 42. sesong. Savner demens-kurs Kontaktperson for pårørende til demente i Volda, Tone Bjørdal, etterlyser flere kurs og seminarer der pårørende får vite mer om Alzheimers sykdom og andre former for demens. Det er alfa og omega at de pårørende kjenner til sykdommen fordi den utvikler seg så sakte, sier hun til Nærnett. Ifølge Bjørdal har det kun vært arrangert ett møte sammen med lege siden gruppen ble opprettet i fjor høst. Da skal rundt 40 personer ha møtt opp. Leder for demensavdelingen ved Volda Omsorgssenter, Åse Marie Heggen, innrømmer at senteret kan bli flinkere til å gi oppfølging til de pårørende. Men vi har prøvd å arrangere slike møter før, og da har oppslutningen vært ganske laber. Hvis de pårørende viser større interesse, skal nok vi bli bedre, sier Heggen.

12 12 NYHENDE Næravisa - fredag 22. september 2006 Gamle apparat Brannslukningsapparat skal til kontroll kvart femte år. Gjer du ikkje det kan forsikringa gå tapt om huset brenn. LIV JORUNN NYHAGEN Kvar dag brenn det opp verdiar for nesten 10 millionar kroner i Noreg. Av desse er det mange som kunne vore unngått dersom alle husstandar hadde brannslukningsapparat som virkar, seier direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforeining til Næravisa. Påbod I 1991 kom påbod om at alle husstandar skulle investere i brannslukningsapparat. 15 år seinare kan mange av desse vere ubrukelige. Det er påbudt ved norsk lov å oppbevare eit fungerande apparat heime. Difor kan ein huseigar i ytterste konsekvens få avkorta forsikringa dersom huset brenn og apparatet ikkje fungerer, seier Kalheim. Ofte kontroll Brannslukningsapparat skal inn til kontroll kvart femte år, og ha ei fullstendig overhaling kvart tiande år, seier Kalheim. Dette er det ikkje alle som er klar over. Kalheim påpeikar at det er mange firma rundt om i landet som utfører slik service, så det skal ikkje vere vanskeleg å få det gjort. Norsk UBRUKELEG: Dette er apparat som ikkje lenger kan brukast i henhald til instruksjonar frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. brannvernforeining har stilt krav til korleis ein slik kontroll skal gjennomførast. Når ein kontaktar ein servicemann kan det dior løne seg å spørre om han held seg til desse retningslinjene, meiner Kalheim. Påfylling mogleg Dersom ein har brukt opp brannslukningsapparatet, kan ein levere det inn til service og få det fylt opp på nytt. Dersom ein merkar at sikringssplinten på apparatet er vekk, må ein ta det med til service snarast, understrekar Kalheim. Skum kan legge seg på filtera inni apparatet og lage ei propp som gjer at det ikkje verkar når ein treng det, påpeikar han. Det har faktisk også vore tilfelle i Noreg der gamle apparat har eksplodert, med personskade som følgje. Før var det ofte brannar i lagerbygg og verksemder som stod for dei store summane, men dette har no gått noko tilbake. Målet er at også privatboligane skal bli tryggare, seier han. Slik sjekkar du apparatet ditt: I følge brannmeisteren i Volda, Roy Inge Heltne, skal ein sjekke brannslukningsapparata sine minst 2 gongar i året. Sjekk at nanometerpila står på grønt felt. Snu apparatet på hovudet eit par gongar, slik at pulveret ikkje klumpar seg nederst i apparatet. Ein skal kunne høyre at pulveret flyttar seg inni apparatet. Sjå etter at plomberinga er inntakt og at apparatet er uskadd. Kvart 5. år: alle private husstandar skal levere apparata sine til kontroll hjå godkjent fagperson. Kvart 10. år: apparatet skal inn til utvida kontroll der det blir tømt og fylt på nytt. Når eit apparat er brukt opp, eller på noko vis er ubrukeleg lønnar det seg å levere det inn til eit reinhaldsverk eller ein forhandlar. Det fins nemleg ingen garanti på apparat som er eldre enn ti år, på pakningar og liknande. Difor kan ein får ei ubehageleg overrasking dersom apparatet plutseleg begynner å sprute pulver. Dette kan skje sjølv om sikringa er inntakt.

13 Næravisa - fredag 22. september 2006 NYHENDE 13 - falsk tryggleik TRYGT ELLER FARLEG?: Det er påvist to tilfeller i år der brannslukningsapparat har eksplodert, sørg for vedlikehald av ditt apparat (Foto: Liv Jorunn Nyhagen)... og no skal ungane lære foreldra branntryggleik Når foreldra slurvar med branntryggleiken må ungane trø til. UNGE BRANNMENN: Ved Bratteberg barneskule fekk ivrige 6. klassingar prøve pulverapparat, som eit forsøk på å minske antalet brannar med tragisk utfall i Noreg (foto: Liv Jorunn Nyhagen) Det er i alle fall målet no når alle 6. klassingane i Volda kommune, og elles i fylket, får tilbod om opplæring i brannforbyggande tiltak og bruk av pulverapparat. Tilbodet er gratis for elevane. Dette er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal brannbefalslag og private forsikringsselskap, i tillegg til det lokale brannvesenet, fortel brannmeister i Volda Roy Inge Heltne. Nøye utvalgt Det er ikkje tilfeldig at 6. klasse vart valgt ut til å delta i prosjektet. Ungane er så gamle at dei kan handtere apparata og er i stand til å vurdere eventuell fare. På ungdomsskuletrinnet er dei gjerne litt tøffare og ikkje så interesserte i å høyre etter, fortel Heltne vidare. Ungane skal lære hovudårsakene til at brannar oppstår. Så kan dei kike i sin eigen heim, og påvirke foreldra til å sjekke brannfeller. Når 6. klassingane er ferdige med kurset får dei eit brannsertifikat, og ei sjekkliste dei kan ta med heim. Kurset skal lære forbygging fyrst og fremst, men også korleis ein slukkar ein brann dersom ulukka skulle vere ute. Heltne presiserer at det viktigaste er ikkje nødvendigvis å slukke brannen, men å kome seg ut i live. Teori og praksis Etter ein teoritime skal 6. klassingane prøve seg som brannmenn. Brannvesenet har fått sponsa ein tilhengar som er spesialtilpassa for å lage brann, som ungane skal øve på å slukke med brannslukningsapparat. Det er fyrste gong det har vore arrangert brannslukking for 6. klassene i Volda. I fjor var det eit prøveprosjekt i fylket, og det har hatt stor oppslutning. No ynskjer Møre og Romsdal fylke å lage ein brann-tilhengar til, slik at fleire skal få tilbodet til si bygd. Kvar kommune kan låne hengaren i to veker, Volda har masa seg til å få låne den i tre, smilar Heltne. Brannvern i fokus I høve Brannvernuka skal alle brannstasjonar i landet gjennomføre open dag denne veka. Dette tilbodet er skapt for å sette fokus på brannsikkerhet og skal inspirere barn og vaksne til å sjekke korleis det står til i eigen heim. Det vil vere tilbod på brannsikringutstyr, slik som brannvarslarar og pulverapparat. I Volda og Ørsta er brannstasjonane opne laurdag føremiddag.

14 14 NYHENDE Næravisa - fredag 22. september 2006 Kos med kø GODT BESØK: Kinosjefen i Volda, Oddbjørn Røys, holder fortsatt døra åpen for It s hard to be a Rock n Roller. Og publikum strømmer fortsatt til. (Foto: Rannveig Mølmen Nergården) Filmen om Merkesteinane går rekordgodt i Volda. Det er koselig å se kø, sier kinosjef Oddbjørn Røys. RANNVEIG MØLMEN NERGÅRDEN Flere kvinner på storviltjakt Stadig flere kvinner tar riflen fatt. Det er lov å gråte når man feller sitt første dyr, sier Heidi Hansen. MAIKEN NØTSUND FOTLAND Hun er Møre og Romsdals kvinnekontakt i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), og tror at jakt etter hvert har blitt mer akseptert blant kvinner. Jeg opplever ikke lenger å bli satt i bås fordi jeg jakter. Det er lov til å gråte når man feller sitt første dyr, og igjennom ulike jakt og fiskeprogrammer tror jeg at flere har fått et positivt forhold til jegere, sier hun. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at antallet kvinnelig jegere på landsbasis har vært økende de siste årene. Det er det flere som er glade for. På jakt som 14-åring Vivian Dalebø har dratt på jakt siden hun var 14 år gammel, ofte med søsteren som jaktkamerat. Senest i forrige uke skjøt hun en hjort under hjortejakten. Da som eneste jente i jaktlaget. Det er ikke noe problem å dra på jakt med guttene. De er alltid greie, og gir meg gode jaktposter der jeg virkelig får muligheten til å skyte noen dyr, forteller hun. Den økte kvinneandelen har hun særlig merket på skytebanen, og er mer enn gjerne villig til å dele på godene. Det er fremdeles flest mannlige jegere, og det er veldig synd. Folk vet ikke hva de går glipp av, sier Dalebø. Rekruttering Målet er å rekruttere flere kvinner lokalt. Det er sikkert flere jenter som driver med jakt enn det vi vet, men Over 2100 personer har vært på Volda Filmteater og sett dokumentaren It s hard to be a Rock n Roller så langt. Filmen som er laga av tidligere Volda-student, Gunhild Asting, får de beste besøkstalla kinosjefen har hatt på seks år. Sannsynligvis bedre enn det også.. Jeg tror ikke det har vært så mange folk her siden filmen om Kristin Lavransdatter gikk på tallet, men jeg har bare studert talla fra årtusenskifte. Salget av honnørbilletter er uansett rekord. Folk i alle aldre kommer for å se, og flere dukker opp en og to ganger til, forteller Røys som har sett filmen tre ganger. jeg håper at vi klarer å dra med enda mange flere, sier Dalebø. For økt kvinneandel til tross. I fjor utgjorde kvinnene kun seks prosent av dem som løste jegeravgift, og for hjortejakten var tallene endra lavere. Kun fire prosent av fjordårets hjortejegere var kvinner, i følge tall fra SSB. Det hindrer ikke Heidi Hansen i å se lyst på kvinnefremtiden. Alt i alt har andelen kvinnelige jegere har øket på landsbasis. Også i Møre og Romsdals lokallag merker Hansen økt entusiasme Vi blir flere og flere kvinnelige jegere. Nå har vi opprettet egne kvinnegrupper slik at vi kan finne ut hvordan vi skal rekruttere enda flere, sier hun til Næravisa. STORFORNØYD: Vivian Dalebø med hjorten hun skjøt i forrige uke. (Foto: Privat) Ekstraforestillinger Med et snitt på 123 besøkende per forestilling, er kinosjefen kjempefornøyd. Det er strålende. Jeg koser meg når jeg ser det står kø i billettlukene. Heldigvis har vi hatt to billettmaskiner og billettører, slik at betjeninga av kundene har gått raskere. Tidligere har kinosjefen satt opp ekstraforestillinger av filmen, tilpasset bøndenes fjøstider. Nå skal også pensjonistene få sitt. Vi har ekstraforestillinger ut denne uka, og i dag åpner vi dørene for folk fra Volda omsorgssenter. stilling og det hadde vi lyst til å prøve. Vi har aldri tenkt i de baner, forteller Røys. Kanskje setter vi opp filmen enda en gang på tirsdag. De som ikke har sett den da, bør håpe på ønskereprise, for den er virkelig verdt å få med seg. Latter og tårer Det er fantastisk film som får deg til å le og gråte. Men den er nok ekstra nær for folk herifra, siden mange kjenner til bandet Merkesteinane fra før, mener Røys. Noe av grunnen til at filmen går dårlig på landsbasis, tror han kan skyldes at handlinga er henta fra Volda. Det virker vanskelig å presentere et annerledes miljø for folk på asfalten i storbyene. Dessuten skremmer nok temaet funksjonshemming dessverre noen. Kinosjefen forteller at interessen for dokumentarfilm er økende, og at en slik sjanger når ut til et bredt publikum. Enkelte har ikke vært på kino de siste tiåra, men kommer nå. Her om dagen fortalte en at de kostet 18 kroner for billetten sist gang han var på kino. Da var det på tide at han kom en tur, smiler Røys. PS! Søndag er altså i utgangspunktet siste sjanse til å se rekordfilmen på Volda filmteater. Etternølere kan likevel være heldige da den kanskje settes opp tirsdag også.

15 Næravisa - fredag 22. september 2006 SPORT 15 Mulig spillerkrise til våren Må fly inn spillere Volda fotballklubbs damelag henter inn spillere fra Oslo til kamp. Rekruttering er nødvendig for laget neste sesong. ELLINOR RØRVIK LOTHE Trener for damelaget, Jens Dankertsen, sier at det ikke er en ideell situasjon at tre av de faste spillerne på laget bor langt borte, og må reise langt for å spille kamp. Det er lett synlig i kampene at vi ikke er gode nok kollektivt. Det er klart at det ikke er bra for laget sin del at ikke alle kan delta på treningene. Vi blir ikke samspilte nok, sier Dankertsen. Han tror at de hadde greid å stille lag uten å hente inn de tre, men sier at det betyr mye for laget at de kan fortsette med samme stallen hele sesongen. Reiseutgifter Ifølge Dankertsen er det ikke en langvarig løsning. Det er kun snakk om å hente inn de tre til totalt fem kamper. Det er ikke snakk om store utgifter dette her. Jentene selv er innstilt på å reise billigst mulig. De er jo studenter og benytter seg av studentrabatter både på buss og tog, eller reise med ungdomsbillett på BETYR MYE FOR LAGET: Lene Hovde (bak, ringet inn), Kari Kragset og Elin Dahle må reise langt for å stille til kamp. (Foto: Ole Martin Tonheim) fly. Jentene er velvillige til å bruke tid til reising for å spille, sier han. Gjennom en dugnadsinnsats har folk rundt laget greid å skaffe nye sponsorer som er villige til å dekke reiseutgiftene. Dette vil ikke være belastende for budsjettet eller økonomien til fotballgruppen. Alle jentene på laget bidrar også med en egenandel på lengre reiser til bortekamper, presiserer Dankertsen. Nødvendig rekruttering Fire av de faste spillerne på laget forsvinner fra neste sesong, og rekruttering blir derfor nødvendig for at andredivisjonslaget skal opprettholde nivået. Ifølge Dankertsen må stallen uansett utvides. I år har stallen bestått av spillere, Dankertsen ønsker seg spillere. - Jeg er optimistisk, men det er klart vi har et arbeid å gjøre innen rekrutteringen. Flere spillere må vi uansett ha, sier Dankertsen. Laget rykket opp til andredivisjon i vår og ligger nå på tredjeplass i serien. Stem på klubbsangen! Spillerne på Volda fotball sitt damelag konkurrer ikke bare på banen. Klubbsangen slåss nå om tittelen beste fotballsang. ELLINOR RØRVIK LOTHE NRK Møre og Romsdal skal kåre fylkets beste fotballsang. Hver onsdag under radiokanalens morgensending presenteres det to nye fotballsanger hvor programleder Anne-Bente Skjellum og juryformann Knut Nesbø gir sin dom. Klubbsangen, Volda, Volda d e vi, konkurrerer nå om å bli lytternes favoritt. Det er lytterne selv som gjennom avstemming skal kåre en vinner. Hemmelig Sangen som i dag spilles foran hver kamp på Volda stadion ble skapt i all hemmelighet. Damelagsspiller, Marit Lyngroth, laga sangen i skjul sammen med ektemannen Ole Martin Tonheim. Laget fikk høre den første gang ved seriestart i år. Jeg tror de ble ganske overrasket, forteller Lyngroth. Hun fikk med seg resten av laget til å kore da de sammen skulle spille inn sangen i studio. Volda best Lyngroth visste ikke at sangen skulle delta i en radiokonkurranse, men ble tipset av trener Jens Dankertsen om at hun måtte høre på onsdagens sending. I konkurranse med KfK sin sang som er produsert av proffe musikere, kunne Lyngroth nesten ikke tro at de to i studio anbefalte lytterne å stemme frem Volda, Volda d e vi. Kanskje de sa det bare for å være snille med oss, sier Lyngroth beskjedent. 7Slik stemmer du Stem på oss! er trener Dankertsens klare oppfordring. Du kan sende inn din stemme og høre alle sangen om du besøker nettstedet Damelagsspillerne Elin Dahle (bak) og Anja Nautvik bidrar ikke bare på fotballbanen. Her er gir de alt under innspillingen av klubbsangen Volda, Volda d e vi. (Foto: Ole Martin Tonheim)

16 16 Hvordan var din siste fjelltur? SISTE Næravisa - fredag 22. september 2006 Ut på tur! Anne Natvig (19) Drammen Den var for to uker siden. Jeg var på Natura-tur på et fjell de kalte kjeipen. Det var en skikkelig luretur, jeg trodde hele tiden jeg nesten var oppe, men bak hver fjelltopp ventet en annen. Didier Muya (30) Sist fredag var jeg på fjelltur i Hareide. Jeg husker ikke navnet på fjellet, en vi kjørte dit for å se landskapet, og jeg ble ikke skuffet. Været var fint, og vannet var blått. GUTTA PÅ TUR: Magnus Utsogn, Tor Erik Moen og Helge Wangberg er aldri sur på tur i Molladalen. (Foto: Natura) Det er ingen grunn til å sitte inne selv om regnet rusker og mørket senker seg. Høsten er turtid. Torill Elise Kolbeinsen (22) Karmøy Min siste fjelltur var for to år siden, jeg var på et fjell mellom Ørsta og Volda her. Det var en helt grei tur, vi hadde grått vær, men turen var ikke så tung. Harald Ringsevjen (52) Telemark Jeg var på Saudahornet sist lørdag. Været og panoramautsikten var fantastisk! Jeg har tidligere vært ved Matterhorn, og tindene her minner noe om alpetindene der. INGRID OVIDIE L. HAGERUP Det er en nydelig i fjellet på denne tiden, sier Børre Torsvik, formann i Ålesund- og Sunnmøre turistforening. Det er ikke blitt kaldt ennå, luften er så klar og fargene så flotte nå i september. Han vil ha oss med på fjellet. Åpne for alle I helgen arrangerer Herøy turlag tur til den Julianske borg, og har man barn kan man ta dem med på Barnas turlag sin vandring mot Løsetsetra i Sykkylven, forteller Torsvik. Ålesund- og Sunnmøre (ÅST) turistforening samarbeider med de ulike lokallagene i distriktet, og annonserer alle turene disse arrangerer i foreningens turprogram. Alle turene er åpne for alle, og det koster nesten ingenting å være med. Og fjellturer er noe av den flotteste trimmen du kan få, bedyrer han. Til Tyssevatnet i helga Ørsta IL turlag er en av lokallagene ÅST samarbeider med. Om været tillater det arrangerer de fottur til Tyssevannet på søndag. Om man har lyst til å være med er det bare å møte opp på rådhuset i Ørsta klokken halv ti søndag morgen, sier turarrangør Kristian Schjetne. Turen har middels vanskelighetsgrad og tar vel fem timer, opplyser han.. Natura-tur I Volda arrangerer friluftsgruppa Natura tur til Molladalen i helgen. Avreise er fredag klokken kvart på fire, og lederen i gruppa, Sandra Lappegard, sier man bare kan ta kontakt med henne om man har lyst til å være med. Det eneste man betaler for er bussen, forteller hun. Et medlemsskap i klubben koster hundre kroner. Lue og votter Børre Torsvik anbefaler å ta med seg lue og votter om man har tenkt seg høyt til fjells. Selv om det kan være fint vær når man går ut om morgenen, kan det fort bli litt kaldt på fjellet. Og han anbefaler å ha med en jakke med hette til å verne deg mot høstregnet. Hva med regntøy? Det må være en smakssak. Enten blir du våt inni, eller så blir du det utenpå. Våt blir du uansett, smiler han. Men han mener det er verdt det. Det er en flott måned for fjellturer, sier Torsvik igjen. Svart på kvitt: Jeg har alltid likt å gå på fjellet bedre enn å gå på ski på fjellet. Det kan ha noe å gjøre med at min far alltid har hatt som fremste fritidssyssel å stake seg frem, mil etter mil, på dårlig preparerte vedplanker. Lukker jeg øynene kan jeg levende forestille meg hvordan det var å se han der nede i bunnen av bakken, kledd i en gammel rød anorakk. Et hav av skare skiller oss, og jeg vet det må forseres, og at jeg kommer til å falle, og at det vil gjøre vondt. I de beste turminnene jeg har fra da jeg var liten har jeg bena trygt plantet på bakken. Det er høst og jeg hopper sikkert fra sten til sten over de mørke myrene. Vi er på vei fra en turisthytte til en annen og på halvveien drikker vi Rett i koppen suppe. Og når vi kommer fram skifter jeg de våte ullklærne, og pappa leser godnatthistorie for meg i køyesenga. Hytta var alltid mild, og varm, slik jeg husker den. Livet var så enkelt og greit da, ingen planker, staver og ingen skare. Bare en mild høstvind som lekte meg i håret, og endeløse rødgule vidder. Og tyttebær. Jordnær

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen 12/11 NOTAT Hallgerd Conradi og Kåre Heggen dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstudiet 11 Forord Institutt for sosialfag fekk eit ekstra stort kull med nye studentar på studia i barnevernspedagogikk

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017 Spørjeskjema for elevar 5.-10. klasse, vår 2017 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Dokumentarfilm. undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse

Dokumentarfilm. undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse Mål med opplegget Dokumentarfilm undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse Gi ei forståing av ulike måtar å lage dokumentarfilm på og samstundes ei forståing av kva dokumentarfilm

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Referat frå «debattkurset» RESULTAT AV GRUPPEDISKISJON RUNDT TEMA

Referat frå «debattkurset» RESULTAT AV GRUPPEDISKISJON RUNDT TEMA Program: Klokka 09.30 Velkomen til Kvam! Klokka 09.45 Bli Kjent! aktivitetar med Ida Maage Elstad, Ungt Entreprenørskap Hardanger Klokka 10.45 «Debatt kurs» v/ Svein Olav B. Langåker, Framtida.no Klokka

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

P4: Korleis få til fagleg snakk? Idar Mestad, stipendiat Stein Dankert Kolstø, Professor Universitetet i Bergen

P4: Korleis få til fagleg snakk? Idar Mestad, stipendiat Stein Dankert Kolstø, Professor Universitetet i Bergen P4: Korleis få til fagleg snakk? Idar Mestad, stipendiat Stein Dankert Kolstø, Professor Universitetet i Bergen Utgangspunkt Få elevar til å skrive forklaringar etter å ha gjort eit praktisk arbeid. Kom

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer