Til sjøs. Næravisa mønstra på bokbåten Epos for en dag. Der blei det både høgtlesing og mykje god mat. MIDTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til sjøs. Næravisa mønstra på bokbåten Epos for en dag. Der blei det både høgtlesing og mykje god mat. MIDTEN"

Transkript

1 NA Næravisa Til sjøs Næravisa mønstra på bokbåten Epos for en dag. Der blei det både høgtlesing og mykje god mat. MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 22. september Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS LOTTO- Nekta halltrening VTI fotball må bruke helgane viss dei vil trene i Voldahallen komande vinter. Beklageleg, seier leiar Lars Petter Lillebø. SIDE 7 LYKKE FOR VOLDA- SPILLERE Falsk tryggleik Det har vore påvist to tilfelle i år der brannslukningsapparat har eksplodert. Sørg for vedlikehald av ditt apperat. SIDE 12 og 13 Delt om statskyrkja Onsdag blei statskyrkjeordninga debattert i Volda. Ordføraren vil ha folkerøysting. SIDE 3 Tre ganger flere lottomillionærer i Volda enn Ørsta Ørstinger drar til Volda med kupongen Tidenes lottogevinster: SIDE 4 og 5 TIPS OSS! MMS/SMS kodeord VOLDA til 1986 / /

2 2 NA Næravisa De yngre er også verdt noe Er vi null verdt? sto det på banneret til noen av guttene som deltok på kunstgressaksjonen foran rådhuset tidligere i uken. Småguttene ville ha en ny kunstgressbane. De synes det er urettferdig at de blir skjøvet ut av banen, slik at de eldre får spille. Nå får de heller ikke spille i Voldahallen på ukedagene. De ville derfor at kommunen skulle gi dem penger til en ny kunstgressbane. De ville bli hørt. Det ble de ikke. Formannskapet ville ikke gi guttene en ny kunstgressbane i denne omgang. I dag er situasjonen slik at enkelte trenere tar seg fri fra sine respektive jobber før arbeidstidens slutt, slik at de kan trene de yngre før de eldre entrer banen. Det er ikke holdbart. De yngre må også få spille. Det er de yngre som er fremtidens fotballhåp. En sunn fritidsaktivitet som fotball bidrar også til å holde ungdommen borte fra fyll og fanteri. En kunstgressbane kan være et bra alternativ til grøftefyll. En må heller ikke glemme at klubben doblet medlemsantallet etter at den eksisterende kunstgressbanen ble åpnet. Dette burde være god nok grunn til at kommunen burde tenke seg om, en gang til. La oss håpe Per Ravn Omdal nå i morgen får snakke de lokale politikerne til fornuft. MW PFU Pressens faglege utvalg (PFU) er eit organ som behandlar klager mot pressa i pressetiske spørsmål. Organet vurderer klager på trykt presse, radio, fjernsyn og internett på bakgrunn av reglane i Ver Varsam-plakaten. Næravisa arbeider etter desse reglane. Den som kjenner seg råka av urettvis omtale vert oppmoda om å ta kontakt med redaksjonen. For meir informasjon om PFU, sjå www. presse.no, eller ring tlf LEIAR - KOMMENTAR Næravisa - fredag 22. september 2006 Illustrasjon: Sylvia Clausen En langsom katastrofe A rktis smelter. Det er for varmt. Rundt seks prosent mer enn forventet har forsvunnet av isen i 2005 og Klimaforandringene skjer på grunn av forurensning. Ferske undersøkelser fra FN viser at ozonlaget har blitt gradvis tynnere over Norge de siste 20 årene. Klimaforandringene skjer i dette øyeblikk, og de skjer rundt deg. M iljøvern er ut. På 80 og 90- tallet var «alle» miljøaktivister. Natur og Ungdom og Blekkulfklubben var kult, og miljødetektivene sprang rundt med lupe. Vi fikk kompost og papirinnsamling.greenpeaceaktivistene og Bellona var provoserte og rasende på alle miljøskurkene. På skolen lærte barna om sur nedbør og drivhuseffekten. Dette er ord vi omtrent aldri ser i mediene i dag. Betyr det at den sure nedbøren har blitt glad igjen og at drivhuset ikke finnes lenger? Eller er det kommersielle hensyn som gjør at vi ikke hører noe om det? D et må en nestenatomulykke til i vårt eget land før miljøet havner i nyhetsbildet. Alarmen gikk ved atomreaktoren ved Kjeller i Akershus for et par uker siden. En Bellona-leder vi ikke har sett på en stund dukker igjen opp på tvskjermene våre. En nestenulykke er en bedre historie for mediene enn en ordentlig ulykke. Det kunne gått skikkelig ille, men det gikk jo bra til slutt. Norge er reddet. Så lenge det varer. T renger Medie-Norge nestenkatastrofer og hotelldirektører som lenker seg fast i rørledninger for at det skal være interessant nok å sette fokus på miljøspørsmål? Miljøet er livsgrunnlaget vårt. Uten det kan vi ikke eksistere. En skulle tro det var fengende nok. E n miljøkatastrofe havner gjerne på førstesiden av landets aviser. Men den langsomme miljøkatastrofen får ikke overskrifter med krigstyper. Den skjer hvert sekund mens livet går sin vante gang. FRØY KATRINE MYRHOL Hva mener du? Send din mening til: SMS: Kodeord VOLDA til 1986 Ansv. redaktør: Stig Nilsson, Redaktør: Rune Thomas Ege Vaktsjef: Monique Watne Redaksjonen: Ragnhild Bakke, Målfrid Bordvik, Anders Eltvik, Maiken Nøtsund Fotland, Ingrid Ovidie Lydersen Hagerup, Hanne Løvik Kirknes, Ellinor Rørvik Lothe, Modolf Moen, Frøy Katrine Myrhol, Rannveig Mølmen Nergården, Liv Jorunn Nyhagen, Embrik Larsgard Rudningen, Monica Linn Rysjedal, Øivind Rånes. TA KONTAKT: Tipstelefon: , tipsfaks: , epost: Nærnett: UTGITT AV: Øvingsavis for studentane ved Avdeling for Mediefag (AMF), Høgskulen i Volda. Kjem ut ein eller to gonger i veka i til saman 15 veker, haust, vinter og vår. Distribuert internt og til daglegvarebutikkar i Ørsta og Volda. LAYOUT: Næravisa. KLARGJERING: Avisa Møre, Volda, ved Rune Aarflot. TRYKK: Orkla Trykk Nordvest AS, Ålesund. OPPLAG: 1500.

3 Næravisa - fredag 22. september 2006 NYHENDE 3 Vil ha folkerøysting Stort engasjement rundt statskyrkjeordninga PANELET: Frå venstre Eilert Bø, Arild Iversen, Per Magne Aadnanes, Ragnhild Aarflot Kalland, Jan Inge Sørbø og Stein Conradsen. Ordførar Ragnhild Aarflot Kalland meiner spørsmålet om statskyrkjeordninga bør avgjerast ved ei folkerøysting. MÅLFRID BORDVIK Dette var Eilert Bø, paneldeltakar og aktivt kyrkjemedlem, heilt usamd i. Han fryktar ein utriveleg agitasjon. Det vil bli ein kjenslemessig argumentasjon, der moment som går på ein sjølv vil råde. Eg har tillit til at folket ser lenger enn sin eigen nasetipp og difor vil takle det, svara Kalland. På høyring Om lag 60 personar samla seg til folkemøte om statskyrkjeordninga i Volda samfunnshus onsdag kveld. Stat-kyrkje utvalet la fram si innstilling i januar, og fram til 1. desember er 2500 høyringsinstansar invitert til å seie si meining. Volda kommune vil kome med si uttaling innan 23. november. Hege Steinsland, kyrkjeverje i Haram og medlem av Statkyrkje-utvalet innleia møtet med å presentere arbeidet til utvalet. Deretter var det duka for paneldebatt. Ynskjer skilje Både stat og kyrkje lir under dagens ordning, og difor bør dei skiljast. Då bør det bli eit heilt brot, og ikkje eit halvt. Det sa Jan Inge Sørbø, professor ved Høgskulen i Volda. Også Stein Conradsen, tidlegare kateket, ynskjer å fristille kyrkja frå staten. Han meiner fleirtalsinnstillinga frå Gjønnes-utvalet er halvhjerta. Overgangsordning Modell nummer to om ei lovforankra folkekyrkje må forståast som ei overgangsordning. Den kan maksimalt vare i år. Ordninga er halvhjerta, men politisk gjennomførbar, sa Conradsen, Steinsland stadfesta at ho ser på ordninga som førebels, og eit steg på vegen mot eit fullt skilje. Korleis kan modell nummer to forsvarast når den så klart favoriserer Den Norske Kyrkje i forhold til andre trussamfunn?, var eitt av spørsmåla frå salen. Til det svara Steinsland at den er lettare å forsvare enn modell nummer ein. Samstundes la ho til at finansieringa til ulike trussamfunn bør vere lik. Oppsving Eit skilje kan gje ein positiv effekt for kyrkja. Større ansvar fører til større kjensle av tilhøyrsle, og slik kan kyrkja få seg ein oppsving. Det sa Arild Iversen i sitt innlegg. Han presenterte seg sjølv som Kristeleg Folkeparti-politikar, pinsevenn og kyrkjevenn. Andre røyster i salen frykta for ei fattigare kyrkje dersom statskyrkja blir oppheva, både økonomisk og ved at færre vil delta. Open folkekyrkje Panelet var delt i dei fleste spørsmåla denne kvelden. Det dei derimot var samde om er ynsket om ei open folkekyrkje. Eilert Bø var den fyrste til å understreke dette, og peika på behovet for ein åndeleg heim. Folket treng kyrkja, og den må vere open. Modellar for framtidig kyrkjeordning: 1. Grunnlovsforankra folkekyrkje: Inneber at dagens statskyrkjeordning vert vidareført. Eit mindretal på to av 20 medlemmar i utvalet går inn for denne modellen. 2. Lovforankra folkekyrkje: Fleirtalet i utvalet går inn for at dagens statskyrkjeordning blir oppheva. Den norske kyrkje får framleis ei særleg tilknyting til staten gjennom ei eiga kyrkjelov. Den norske kyrkja får eit sjølvstendig ansvar for alle saker som har med kyrkja si tru og verksemd å gjere. 3. Sjølvstendig folkekyrkje: Den norske kyrkje vert etablert som eit eige trussamfunn på lik linje med andre trussamfunn. Fire av medlemmane i utvalet ynsker denne løysinga. Sankar sau Etter ein lang beitesesong på fjellet, er det no på tide å få sauene heim for vinteren. I Volda / Ørsta er datoane for sauesanking sett til september. I ridehallen i Ørsta skal det fyrstkomande laurdag vere vèrkåring, for å finne dei beste avlsdyra til komande sesong. Sjukehuset kuttar Ålesund sjukehus må spare, og dette rammar også enkelte stillingar ved Volda Sjukehus. Føde- og barselavdelinga må tilpasse aktiviteten, og det er snakk om å kutte to stillingar ved desse avdelingane. Sjølv om sjukehusa i Volda og Ålesund kuttar der dei kan, er det fortsatt eit underskot på 44 millionar som må dekkast inn. VM i tennis Det er i år 70 år sidan tennisbana ved Haueleite vart bygd. Laurdag går Voldameisterskap (VM) i tennis av stabelen der, dersom vèret er bra. Ved dårlig vèr vert meisterskapen lagt til tennishallen ved Bratteberg. Arrangøren lovar fine premiar og diplomar til deltakarane. Vil ha Rotsetveg Etter at Møre trykte saka om Olav T. Vassbotn og Jon Grepstad sine tankar rundt veg til toppen av Rotsethornet, har reaksjonane strøyma på. Dei fleste er positive, og ser nytteverdien i ein slik veg. Enkelte grunneigarar fryktar det kan kome i konflikt med tømmer og dyrehald i området. Ulykkessommer 47 mennesker ble skadd i trafikkulykker på Sunnmøre i august i år. Det er 14 flere enn for samme periode i fjor, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. Om sommeren øker trafikken på grunn av turistene. Det innebærer dessverre at det blir flere ulykker, sier Tommy Bones, senioringeniør i Statens Vegvesen Region Midt.

4 4 NYHENDE Næravisa - fredag 22. september 2006 Lotto-lykke fo Leverer du lottokupongen din i Volda er sjansen for å bli millionær tre ganger større enn i Ørsta. RANNVEIG MØLMEN NERGÅRDEN BIRTHE JOHANNE FREDHEIM FINSTAD Og ikke nok med det. Når voldingene først blir lottomillionærer, er milliongevinstene i gjennomsnitt tre ganger større enn i nabokommunen Ørsta. Alt taler for at ørstingene bør kaste seg i bilen og dra på lottotur til nabobygda. Haha, den fella må de ikke gå i. Folk fra Ørsta bør tippe på hjemstedet sitt, for snart dukker det opp en lottomillionær der igjen. De sju tallene er helt tilfeldige og det samme gjelder vinnerne. En skal passe seg for å bli for overtroisk, ler pressetalsmann i Norsk Tipping, Roar Jødahl. Åtte lottomillionærer Tall fra Norsk Tipping viser at Volda har fått seks lottomillionærer de siste tjue åra. I samme tidsrom har Ørsta fått to. De seks vinnerne i Volda har delt nærmere tjue millioner kroner, mens ørstingene har vunnet cirka en million hver. Med tanke på at voldingene og ørstingene bruker omtrent like mye penger på lotto per innbygger, virker det hele noe urettferdig. I det evige perspektiv så vil det jevne seg ut, så ørstingene kan glede seg, sier Jødahl. Avviser lørdagslykke Pressetalsmannen er vant med at folk spør etter hva som må til for å bli lottomillionær. Jeg får ofte spørsmål om kupongene bør leveres på lørdager, siden de fleste vinnerne har tippet den dagen. Da sier jeg at det er bare tull, og at grunnen til det er at sju av ti nordmenn leverer inn kupongen på lørdager. Mange snakker også om hvilke tall som er i form, og hvilke som oftest går igjen i vinnerrekka. Dessuten var det mye Verdal-snakk ei stund. Folk reiste til trønderbygda bare for å tippe, forteller Jødahl. Størst i fylket Den største lottogevinsten i Volda og Ørsta, fikk en volding utbetalt i Formidable 11,3 millioner kroner kunne han sette inn på kontoen. Den pengepremien er fortsatt størst i Møre og Romsdal, og på sjuende plass i Norges lottohistorie, som starta i Noe annet som er oppsiktsvekkende, er at to personer fra Volda vant førstepremien i samme spilleomgang engang i Det skjer ikke hver lørdag, sier Jødahl. Tause vinnere Volda-millionærer er ikke som andre millionærer. Det har de til felles med lottomillionærene fra Ørsta. Ingen av dem vil la seg intervjue om milliongevinstene sine. Jødahl forteller at alle ønska å være anonyme da de vant. Det pleier alltid å være noen som vil stå fram. Av åtte millionærer er det rart at ingen kryssa av for at navnet deres kunne bli oppgitt. Jeg tror det kan være lurt å møte media, i hvert fall med det samme, slik at en slipper hemmelighetskremmeri rundt hvem som har vunnet. Men i Volda og Ørsta ville ingen det dessverre, og derfor kan ikke jeg røpe hvem de er, sier pressetalsmann Jødahl. Lotto-fakta KOMMISJONÆR OG LOTTOSPILLER: Laila Urke Synnes bor i Ørsta, men driver tokundene som kommer til butikken har tatt turen helt fra Ørsta. De ansatte på hav her. (Foto: Rannveig Mølmen Nergården) Ei lottokule veier cirka 80 gram Flest millionærkuponger leveres på lørdag Rekken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 er den som spilles mest Den største uavhentede lottopremien er på 4,9 millioner kroner I gjennomsnitt får Norge fire nye lottomillionærer hver uke Tallet 18 har vært i vinnerrekka hele 253 ganger Det finnes 5,3 millioner kombinasjoner av tallrekker Oslo har 360 lottomillionærer, mens Svalbard og Andøy kun har en hver Norge har 3238 lottomillionærer til sammen, 1983 av dem er menn og 1255 er kvinner Største førstepremie har vært 25 millioner kroner Lotto har 20-årsjubileum i Norge i år Kilde: Norsk Tipping og VG

5 Næravisa - fredag 22. september 2006 NYHENDE 5 r voldingene Her er de sju største gevinstene som er utbetalt i Lotto gjennom tidene: 1. Uke/år: 26/2006 Beløp: kroner Hvem/hvor: Spillelag, Mo i Rana Fylke: Nordland 2. Uke/år: 25/2005 Beløp: kroner Hvem/hvor: Mann/Skien Fylke: Telemark 3. Uke/år: 19/2003 Beløp: kroner Hvem/hvor: Mann, Enebakk Fylke: Akershus 4. Uke/år: 14/2001 Beløp: kroner Hvem/hvor: Spillelag, Stange Fylke: Hedmark 5. Uke/år: 8/2002 Beløp: kroner Hvem/hvor: Mann, Frogn Fylke: Akershus 6. Uke/år: 8/2002 Beløp: kroner Hvem/hvor: Mann, Jørpeland Fylke: Rogaland Røysli Spar i Volda og leverer alltid lottokupongen sin der. Hun forteller at hun ikke er den eneste som tipper i nabobygda, flere av lotpå Spar tror kanskje det henger sammen med at det flere ganger tidligere har blitt utbetalt store summer til kuponger som hadde sitt opp- 7. Uke/år: 8/2001 Beløp: kroner Hvem/hvor: Mann, Volda Fylke: Møre og Romsdal Kilde: Norsk Tipping Ørstinger til Volda for å tippe Lottokunder kommer helt fra Ørsta for å tippe på Røysli Spar. Butikkeier Laila Urke Synnes er blant de som tipper i Volda, men bor i nabokommunen. Hun har som regel inne en femukers-kupong som hun fyller ut selv, men helt tilfeldig hver gang. Hun har ingen faste tall. Bente Egset, som også jobber på Spar, bekrefter at enkelte ørstinger tak turen innom. Det er nok fordi det har vært noen lottomillionærer her tidligere. Det virker som de tror at det har med butikken å gjøre hvem som vinner, sier hun. Lite overtro De travleste tippedagene på Spar er onsdag og lørdag, vikinglotto onsdag og vanlig lotto lørdag. Mange av kundene har fast kupong med tall de har hatt i årevis. Er det mye overtro blant kundene? Det tror jeg ikke. Vi hører i hvert fall ikke noe om det, men vi har jo veldig mange faste kunder som tipper her, konstaterer Urke Synnes. De færreste av disse spiller uregistrert. Særlig de nye spillekortene har gjort det enklere for folk som ikke sjekker lottokupongen etter trekning hver lørdag. På de nye kortene blir gevinsten ført rett inn på kortet og så kan kundene sjekke på skjermen her, uten at vi som jobber her ser noe, forteller Egset. Gevinst og bilkrasj Butikkeier Urke Synnes kunne selv innkassere en fin gevinst for noen år tilbake, riktignok ikke i lotto. Vi var to par som tippet sammen på fotballtipping og vant faktisk kroner på deling en gang. Men det er kjempelenge siden, smiler hun. Hva ble gevinsten brukt til? Den ble brukt til ski. Det rare var at vi i tillegg krasja bilen samme dag, så det gikk med en del penger til det. Hvis hun vinner en millionpremie på lottokupongen sin på lørdag skal pengene gått til en lang ferie. Helst en hel måned til Thailand eller Florida. Hun ville også satt av penger til barna og betalt ned gjeld. Urke Synnes har aldri angret på at hun har brukt penger på lotto. Jeg har vel heller angret de gangene jeg ikke har husket og kjøpe ny kupong, sier hun. Ja, en vet jo aldri, skyter Egset inn. Tro det eller ei, men dette er den lottorekka som er mest spilt i Norge:

6 6 NYHENDE Næravisa - fredag 22. september 2006 Natural positive til Røkke-eierskap. Kjell Inge Røkke og hans selskap, Aker Capital, tilbød seg for noen uker siden å betale aksjonærene i Volda-firmaet Natural 35 kroner per aksje. Styret har nå behandlet saken og er positive til å få Aker Capital som eier, skriver Sunnmørsposten. Ledelsen og ansatte i selskapet er også positive. Å ha Aker som eier i selskapet, mener de vil gi spennende muligheter for videre utvikling og vekst i Natural. Boligprisar i taket Prisnivået på einebustader har aldri vore så høgt i Volda og Ørsta som no. I følgje Nærnett er det no så stor etterspørsel etter einebustader at tilbodet rett og slett ikkje er stort nok i Ørsta og Volda. Prisnivået er ekstremt høgt i forhold til kva det har vore tidlegare, seier dagleg leiar i Eigedomsmekling A/S, Gunnvor Bakke. Brøt alkoholloven Både på Rokken og Dirty Nelly fant skjenkekontrollen ulovlig alkoholreklame i en kontroll natt til søndag. Daglig leder på Rokken, Laila Fjellseth, sier at de selvfølgelig vil fjerne denne reklamen. På Dirty Nelly er de derimot ikke like villig til å etterkomme skjenkekontrollens krav. Det er snakk om et klistremerke med en øl-logo, og det er uenighet rundt hvorvidt dette er reklame ettersom det er hengt opp inne i baren, sier assisterende daglig leder på Dirty Nelly, Odd Kåre Fløtre. Se Nærnett for mer om saken. Utdanning i utakt Utdanningen for sosionomer og barnevernspedagoger er for lite praktisk rettet. Studentene er bare delvis klar for arbeidslivet når de er ferdige, ifølge en ny bok. ØIVIND RÅNES ikke er tilstrekkelig for å jobbe med tunge saker innen for eksempel barnevern. - Der kreves det erfaring og kunnskap som man må tilegne seg gjennom praktisk arbeid, teori alene kvalifiserer ikke til slike saker, sier Heggen. Dette er den noe oppsiktsvekkende konklusjonen som kommer frem i en nylig utgitt bok om høgskoleutdanningen i Norge. Boken er forfattet av et forskerteam ved Høgskolen i Lillehammer, og heter Behersker ikke oppgaver Utakter. - Vi som institusjon skal gi våre Professor i pedagogikk ved studenter et teoretisk grunnlag for å Høgskulen i Volda, Kåre Heggen, være i stand til å utføre jobbene, gir forfatterne langt på vei rett i men arbeidsgiverne innen yrkesfel- Overdramatiserer konklusjonene om at utdanningen Svarte ikkje til forventningane tet må også ta sin del av opplæringen når de får nyutdannete folk, sier professoren. Ifølge forskerne i boken, er ikke studentene spesielt godt skikket til å utføre de jobbene de skal gjøre innenfor sosialvesen og barnevern. Dette gjelder spesielt i strøk av landet hvor det er vanskelig å få søkere til slike jobber. Nyutdannede blir pålagt ansvar og oppgaver de ikke behersker. - Det er selvsagt en fare for at vi blir for teoretiske, så vi må passe på at den teorien vi foreleser for studentene er anvendelig i praksis.yrkesfeltet og utdanningen har forskjellige oppgaver, målet må være å skape en felles kompetanse, legger Heggen til. - Boken overdramatiserer sine funn, og det må være lov å stille spørsmål ved metodene og tolkningene som er brukt. Konflikten er nødvendigvis ikke så skarp som boken uttaler. Viktig med debatt Heggen tror ikke en slik rapport vil gjøre noe med folks tillit til de sosiale hjelpetjenestene, men at det er viktig at slike rapporter brukes som et redskap for å skape debatt rundt utdannings systemet. Når det gjelder kritikk mot at lærekreftene ikke er oppdatert nok på hva som skjer i praksis i yrkene, svarer Heggen at en slik debatt må utdanningene tåle og den skal vi møte når som helst. Astrid D. Skare synest det var for lite praksis i utdanninga. LIV JORUNN NYHAGEN Ho var ferdig utdanna barnevernspedagog no i vår. - Den einaste praksisen vi fekk var tre månadar i siste skuleåret, resten av tida var teori. Eg savna å kunne gå djupare inn i stoffet, og å ha ei lenger praksisperiode, seier Skare. Sakna betre opplegg Skare forstår at det kan vere vanskeleg å plassere ferske studentar rundt om i heimane til folk i korte periodar, for det er trass alt menneske med problem ein skal jobbe med. Ho hadde likevel håpa på eit betre opplegg frå skulen si side. - Sosionomstudentane fekk vertfall eit opplegg med ungdomsskulen, medan vi las teori og laga papirfigurar, påpeikar ho. Meir praksis Ho synest studiet kunne vore meir praktisk retta, der dei kunne få vere med å observere korleis erfarne pedagogar taklar ulike situasjonar. Skare byrja på barnevernutdanninga ved Høgskulen i Volda fordi ho ynskte å jobbe med ungar og familieforhold. Ho held no på med ei masterutdanning innan ungdom og rus. SAkNA PRAKSIS : Nyutdanna barnevernspedagog Astrid Digernes Skare saman med sonen Markus. (FOTO: Liv Jorunn Nyhagen)

7 Næravisa - fredag 22. september 2006 NYHENDE 7 UTE AV HALLEN: Fotballungane i Volda får ikkje treningstider i Voldahallen anna enn i helgene komande vinter. Volda kommune og ordførar Ragnhild Aarflot Kaland har prioritert innandørsidrettane. (Foto: Hanne Løvik Kirknes) Ryk ut av hallen Voldafotballen får berre trene i Voldahallen i helgene komande viner. Dette meiner leiar Lars Petter Lillebø er alt for dårleg. ANDERS ELTVIK Til vinteren vert det enda vanskelegare for Volda turn- og idrottslag (VTI) fotball å gje alle som ønskjer det eit fotballtilbod. Dei er ikkje tilgodesett med treningstider i Voldahallen av Volda kommune. Innandørsidrettar er prioriterte, og VTI fotball har berre fått tilbod om halltid i helgane. Beklageleg Det er beklageleg at VTI fotball ikkje får eit tilbod vi har etterspurt. Dette betyr at det vert stopp i tenkt fotballaktivitet i vinter. Fotball er ein heilårsidrett, og sjølv om vi har kunstgrasbane er ikkje denne open heile året. Ein kan drive mykje god trening innandørs, og eg syns det er beklageleg at Volda kommune ikkje greier å tilby fasilitetar til alle aktivitetane. Laurdagar og søndagar er familiedagar, då ein ikkje kan vente at ungane skal vere på trening, seier Lillebø til Radio Volda. Har trua No skal VTI fotball prøve å finne alternative løysingar for å få gjennomført trening vinterstid. Frå før er VTI fotball ute etter støtte frå Volda kommune til å rehabilitere dagens grasbane til kunstgras. Formannskapet utsette saka måndag, og tek den opp att til budsjettbehandlinga. Lars Petter Lillebø har tru på at VTI får hjelp. Alternativet er nemleg for dystert. Avviser ungar Konsekvensen av å ikkje få rehabilitere grasbana til kunstgrasbane er at vi må halde fram som før. Det vil seie at grasbana er ofte stengt og det vert kiving om treningstidene på kunstgrasbana. Slik det er no, er ikkje situasjonen tilfredstillande, og vi må dempe aktiviteten på den ene kunstgrasbana vi har. Det er mange om beinet, og med dagens situasjon må vi avvise ungar som vil spele fotball, seier Lars Petter Lillebø. VTI fotball aktiviserer rundt 400 fotballglade born, og 100 til 150 aktive seniorar. Det er mange som brukar av dyrebar fritid for å aktivisere andre sine ungar, fortel han. Optimist Sjølv om formannskapet utsette saka i sitt møte måndag, er Lillebø optimistisk med tanke på å få lagt kunstdekke på den gamle grasbana. Vi reknar med at vi kjem vidare. I vedtaket låg det at dei skulle sjå på dette i samband med økonomiplanen, og dette har skapt ei forventing hos oss. Det er veldig viktig for bygda å makte å tilby ein etterspurd aktivitet. Aktivitet dreg med seg anna aktivitet, og skal Volda vise att på kartet, er ting som fritidstilbod viktige. Vi ser positivt på vedtaket som vart gjort i formannskapet, og trur vi skal greie å realisere dette prosjektet, seier han. Korleis ser du på moglegheitene til det om kommunen ikkje vil bidra? Det vil eg ikkje spekulere på no. Dette er saka: VTI Fotball vil byggje om eksisterande grasbane til kunstgras. Dei har søkt Volda kommune om kroner årleg i 15 år som ein del av finansieringa. Dei søkte og om garanti for lån og spelemiddel. Måndag var saka oppe i formannsskapet. Samstundes med møtet samla rundt 100 ungdommar seg utanfor rådhuset for å støtte søknaden. På formannskapsmøtet vart spørsmålet om tilskot utsett til handsaminga av årsbudsjett/økonomiplan. Årsrapport og rekneskap frå VTI må på plass før kommunen gir garanti for lån, og formannskapet ber VTI Fotball arbeide vidare med eige inntektspotensiale og foreslår treningsavgift, eksterne midlar og sponsormidlar. Håpar på kunstgrasdialog Per Ravn Omdal (bildet) kjem til Volda i morgon, mellom anna for å prate varmt om kunstgras til kommunen. EMBRIK RUDNINGEN UEFA-toppen, Sunnmøre Fotballkrets, VTI Fotball samt ordførar, formannskap og gruppeleiarar i Volda kommunestyre er inviterte til eit møte laurdag ettermiddag. Temaet er barne- og ungdomsfotball. Men eg reknar med at det blir prat om kunstgrasbane òg, seier Lars Petter Lillebø, leiar i VTI Fotball. Eg er klar over diskusjonen i Volda rundt kunstgrasbane. Eg blir med på møtet med kommunen og håpar på ein god dialog, seier Omdal til Næravisa. Grunna klimatiske forhold er kunstgras det beste alternativet for breiddefotball. Medan vanleg gras berre kan brukast om lag timar i året kan kunstgras brukast Sesongen blir dermed lengre og fleire barn og unge får spele fotball, forklarar Omdal.

8 BOK O ho 8 REPORTASJE Næravisa - fredag 22. september 2006 hadde møtt opp på Lid.H Jo lenger sør i fylket, jo lenger namn påstod at han heitte Vincent van Gogh, fort

9 Næravisa - fredag 22. september 2006 REPORTASJE 9 i Bokbåten Epos har starta på haustturen sin i fylket sine fjordarmar og kyst. Med nye bokhyller og eit mannskap på fem. TEKST OG FOTO: BIRTHE JOHANNE F. FINSTAD Har du teke sjøsjuketablettane dine no? spør kaptein Stein Ivar Vinnes og gliser. Eg smiler litt anstrengt, ristar forsiktig på hovudet og minnast ei mørk og stormfull natt i Austersjøen for eitt par år sidan. Det har vore storm på Sunnmøre og Vinnes måtte ut og stramma fortøyingane i løpet av natta, endå båten låg i le for det verste uveret. No er klokka ti på ni, veret har roa seg og to bibliotekarar står i døra og prøver å lokka inn ungane på kaia. Dei har derimot fått beskjed om ikkje å gjera noko før lærarane deira kjem. Lydige små folk. På bakrommet Lærarane kjem og ungane strøymer om bord og ned til venstre. Inn til høgre, heilt fremst i båten er det ei slags stova. Svarte skinnmøblar dominerer, på spisebordet ligg ein kvit voksduk med blå, turkise og limegrøne prikkar. Kaptein Vinnes og kokk/maskinist Geir Edvardsen har slått seg ned i den eine tosetaren. Eg har høyrt at enkelte ungar på slike små plassar delar året inn etter tre høgtider. Jul, 17. mai og den dagen bokbåten kjem, smiler kapteinen. Kokkemaskinisten trur folk på bygdene saknar ting å engasjera seg i og det heile utartar i ein diskusjon om bygdefråflytting. Kumatpakkane Blant ungane i bibliotekavdelinga går ein mann med svarte krøllar på toppen. På nasen har han eit par brunraude briller og han har eit slikt forunderleg smil om munnen. Bjørn F. Rørvik er forfattar. På Lid les han høgt frå Kumatpakkane. Ein kumatpakke er det andre ofte kallar traktoregg eller rundballar. Etter førestillinga hentar forfattaren kameraet sitt og viser bilete frå førre turen han var med på. Bøkene flyt på golvet. Det hadde vore storm og oppryddinga tok nokre timar. Men sjå her, seier han og viser meg dei nye bokhyllene. Ei metallstong kan vippast ned framfor bokryggane og skal hindra bokrot på bokbåten. I stova sit bibliotekar Karin Almås og slappar av med ei bok. Det blir veldig intenst og høgt støynivå når det plutseleg kjem ombord 42 ungar. Alle skal seia namnet sitt når dei låner, og jo lenger sør i fylket me kjem, jo fleire namn har dei, slår ho fast. Kokkemaskinistmatros Steikelukta brer seg i båten og det er tid for lunsj. Kokkemaskinist Edvardsen serverer pytt i panne, heimelaga rekesalat og alt ein måtte ønskja av pålegg. Han tenkjer ikkje mykje på linjene våre denne kokken vår, seier kapteinen og gravlegg to skiver i eit lass av pytt i panne og ketchup. Kokkemaskinsten Edvardsen er òg matros og fortøyer båten ved bryggja i Austefjord før han må tilbake til oppvasken. Ute er sola på veg gjennom skylaget. Bibliotekar Almås og forfattar Rørvik forlét båten for ein spasertur. Bokbåtansvarleg ved fylkesbiblioteket, Katrine Solberg, har logga seg på eit prateprogram på internett i biblioteket. Kapteinen nyttar sjansen og fyller vatn i båten frå ein slange i kaihuset. Så forsvinn han under dekk. Her nede har mannskapet sine lugarar og på kottet av eit vaskerom flyt det av kle. Etter kvart bordar austefjordungane skuta. Hei, jeg heter Bjørn, men jeg er ingen bjørn, opnar Røvik den andre høgtlesinga for dagen, ny bok denne gongen. Men onkelen min heiter Onkel Bjørn, skyt ein av ungane inn. HØGTLESING: Eit lite, men entusiastisk publikum på Folkestad. KULINARISK REISE: Bjørn F. Rørvik, Karin Almås og Katrine Solberg rundt lunsjbordet. Enkelte ungar på små plassar delar året inn etter tre høgtider. Jul, 17. mai og den dagen bokbåten kjem. FORTØYING: Geir Edvardsen hoppar i land og fortøyer båten i Austefjord. UTLÅN: Bibliotekar Karin Almås låner ut bøker til ungane som o må konsentrera seg for å få namna rett har ungane. Og i stad var det ein som el ho. Energibomba på Folkestad På Folkestad kjem Johanne (5) ombord, med rosa genser og englehår. Den vesle kroppen er ikkje i ro eit sekund Etter ein heil dag i barnehagen skjønnar eg ikkje at ho har så mykje energi, innrømmer mora. Johanne framfører Bæ, bæ lille lam og Lille Petter Edderkopp med dans til. Ho går jo på ballett, må vita. Etterkvart dukkar det opp to jenter til og forfattar Rørvik gjennomfører dagens tredje og siste høgtlesing for eit lite, men entusiastisk publikum. Eg trur du kan nå langt, er tilbakemeldinga frå ei av jentene. Så går ferda over til Volda, der Epos ankrar opp for natta og det blir servert middag. Kokkemaskinistmatrosen diskar opp med raspeballar, poteter, kålrabistappe, saltakjøt, vossakorv, bacon og ertresuppe. Men sjølv et han aldri med oss, fortel kapteinen. Det er nesten litt skummelt. BRA OPPMØTE: I Austefjord hadde 1. til 5. klasse fri, men foreldra skyssa ungane til Epos sjølve.

En dag som frisør. Næravisa tilbrakte en dag sammen med Lidvard Hjelle på Palé Frisører i Volda. Hvordan er det egentlig å være frisør?

En dag som frisør. Næravisa tilbrakte en dag sammen med Lidvard Hjelle på Palé Frisører i Volda. Hvordan er det egentlig å være frisør? NA Næravisa En dag som frisør Næravisa tilbrakte en dag sammen med Lidvard Hjelle på Palé Frisører i Volda. Hvordan er det egentlig å være frisør? MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 10 fredag 15.

Detaljer

Vinnerne på Vartdal. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Vinnerne på Vartdal. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Vinnerne på Vartdal Magasin Magasin Næravisa har laget magasin i anledning påska. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS Frustrerte

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Sunnmørsbunad fra Norge eller Kina? Etterspørselen etter bunader er stor, men håndarbeidstradisjonen er i ferd med å dø ut. Løsningen finnes kanskje i Asia. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway.

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. NA Næravisa Danset seg til Skottland 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 17 onsdag 11. oktober 2006.

Detaljer

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett:

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett: NA Næravisa De er unge kvinner fra Volda som har innsett at skal noe gjøres, må en gjøre det selv. Leder, side 2 Hamna bar Det kastes, males og sages. Vips har voldingene snart et nytt sted å gå ut. Side

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 fredag 24. februar 2006. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 fredag 24. februar 2006. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Ny kamp om Skårasalsvegen Naturvernarar og bønder førebur seg til andre runde i kampen om Skårasalsvegen. Side 3 Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 fredag 24. februar 2006. Øvingsavis for

Detaljer

Herskapelig Gjestehus Hos ekteparet Rekkedal på Sæbø, kan du spise husmannskost

Herskapelig Gjestehus Hos ekteparet Rekkedal på Sæbø, kan du spise husmannskost NA Næravisa Herskapelig Gjestehus Hos ekteparet Rekkedal på Sæbø, kan du spise husmannskost i fornemme omgivelser. Kultursugne tilreisende fra hele verden har latt seg lokke. Midten Lokalavis for Volda

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 onsdag 21. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Her er n!

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 onsdag 21. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Her er n! NA Næravisa På hjortejakt Det ble ingen hjort på Geir Nybø (bildet) mandag kveld. Men han var fornøyd likevel. MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 onsdag 21. september 2005. Øvingsavis for AMF,

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Omsorg i fare. Næravisa. - Jeg er redd for at pappa skal komme til Volda - side 9

Omsorg i fare. Næravisa. - Jeg er redd for at pappa skal komme til Volda - side 9 NA Næravisa Ny ferje i Volda Møre og Romsdal Fylkesbåtar tapte anbodskampen om sambandet Volda-Folkestad. Frå 1. januar 2006 vil ei heilt ny ferje erstatte den noverande (biletet). Den nye operatøren er

Detaljer

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor.

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor. NA Næravisa Slik Næravisa ser det, har argumenta for sommarstenging falma. Leiar, side 2 Pyntar til påske Jonas (3) var ein av dei som laga gul og kul påskepynt i Engeset barnehage tysdag. Side 8 og 9

Detaljer

Gjeldstung kommune. Næravisa. Volda kommune har dobbelt så mykje gjeld per innbyggjar som snittet i fylket. Side 4 og 5.

Gjeldstung kommune. Næravisa. Volda kommune har dobbelt så mykje gjeld per innbyggjar som snittet i fylket. Side 4 og 5. NA Næravisa Å vere bonde er veldig kjekt, men ein må nesten ha ein jobb attåt. Dei siste bøndene Færre vel å ta over gardsbruka etter foreldra sine. Berre i Ørsta og Volda har 50 prosent av gardane vorte

Detaljer

Mot toppen. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 1. oktober 2004. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Mot toppen. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 1. oktober 2004. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Mot toppen uten trener Lars Øie (bildet) og Ørsta/Voldas herrelag sesongdebuterer i 3. divisjon lørdag. Innen 2010 er planen å være et topplag i norsk håndball. Nå mangler de bare en trener.

Detaljer

bryter loven Barnevernet i Volda JA til asylmottak Næravisa Fotballgründer Partene er enige: side 10 Vi er òg på nett: SIDEfff15Skkkk

bryter loven Barnevernet i Volda JA til asylmottak Næravisa Fotballgründer Partene er enige: side 10 Vi er òg på nett: SIDEfff15Skkkk NA Næravisa Aktørene bak InnOvata har brukt mange år på å gjere ein jobb som ikkje har vore god nok. Side 2 Fotballgründer Jan Halvard Holmøy er student ved Høgskulen i Volda og gründer på fritiden. I

Detaljer

Spill i kulissene. Næravisa. Vi er òg på nett: Taper på hjorten Den økte hjortebestanden fører til at bøndene taper tusenvis av kroner på ødelagt fôr.

Spill i kulissene. Næravisa. Vi er òg på nett: Taper på hjorten Den økte hjortebestanden fører til at bøndene taper tusenvis av kroner på ødelagt fôr. NA Næravisa Kan man sette kvalitet på bookingen av artister opp mot kvaliteten på vekerevyen? Taper på hjorten Den økte hjortebestanden fører til at bøndene taper tusenvis av kroner på ødelagt fôr. Side

Detaljer

Telefonstorm til Tussa

Telefonstorm til Tussa Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 fredag 04.04.2003 Gratis Kommentar side 2 «Psykiatrien har lenge vært et forsømt felt.» Telefonstorm til Tussa GLØDENDE TELEFONER: 600 sjokkerte og fortvilte

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 5 fredag 1. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Lotteritilsynet gransker.

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 5 fredag 1. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Lotteritilsynet gransker. NA Næravisa Tviler på Clemet Onsdagens feståpning av det nynorske opplæringssenteret i Volda bar under overflaten preg av tvil om Kristin Clemets nynorskengasjement. Side 5 Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11 Næravisa «Har vi lov til å godta Kommentar side 2 diktaturer i 2003?» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 Tirsdag 28.01.2003 Gratis Fjernar ikkje omsorgskø Nye Volda Omsorgssenter vil kunne overta dei

Detaljer

Kommentar side 2 Bidragsgjeld i millionklassen. Vaksen moro

Kommentar side 2 Bidragsgjeld i millionklassen. Vaksen moro Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 04 fredag 05.03.2004 Gratis Kulturen lyser i Ørsta Det er i Volda at pæra har gått Kommentar side 2 Bidragsgjeld i millionklassen SKYLDER 4, 4 MILLIONER: Over

Detaljer

80 millionar. Næravisa. Prislappen for å ruste opp Volda og Dalsfjord ungdomsskular:

80 millionar. Næravisa. Prislappen for å ruste opp Volda og Dalsfjord ungdomsskular: NA Næravisa Hvis vi skal forvente gode resultater fra skolesektoren, må vi først og fremst legge grunnleggende forhold til rette. Leiar, side 2 Ballett med vårbris Marihøner, spanske senoritas, ekorn,

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 15 onsdag 28. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Vegvesen-geolog etter rasundersøkelse:

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 15 onsdag 28. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Vegvesen-geolog etter rasundersøkelse: NA Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 15 onsdag 28. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS Dyr strøm Åpen brannstasjon Vegvesen-geolog etter rasundersøkelse: STENGER Maria

Detaljer

Bli med på årets viktigaste gåtur

Bli med på årets viktigaste gåtur NA Næravisa Bokhandelen vil fortsatt være i sitt gamle lokale, med hyller fulle av bøker og ansatte på jobb. Det er bare det at kundene ikke får komme inn å handle bøkene sine der. Leder side 2 Spreke

Detaljer

KJØPER ØL. Siri (16) Næravisa. Drepende påskespenning. Vi er òg på nett: Side 5

KJØPER ØL. Siri (16) Næravisa. Drepende påskespenning. Vi er òg på nett: Side 5 NA Næravisa Nordmenn konsentrerer seg stadig mindre om den kristne bodskapen i påsken Leder, side 2 Drepende påskespenning Påske og krim hører sammen som hånd i hanske. Vi tar deg med hundre år tilbake

Detaljer

Voldamillionær lurt. Hardt ut mot Petter Nome. Privat krafttak mot strømprisene

Voldamillionær lurt. Hardt ut mot Petter Nome. Privat krafttak mot strømprisene Næravisa Kommentar side 2: «Det blir nok en JA-seddel ved neste valg.» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 Onsdag 29.01.2003 Gratis Voldamillionær lurt Slik så den sagsomsuste bilen ut under oppussingsarbeidet

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 7 fredag 15. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 7 fredag 15. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Vervepenger tilbakebetales Vervekampanjen på Hovden Automuseums hjemmeside er kjent ulovlig av Lotteritilsynet. Inntil 200 000 kroner kan nå bli tilbakebetalt til deltakerne. Side 3 Lokalavis

Detaljer

Våpen på hybelen. Krigsidyll

Våpen på hybelen. Krigsidyll Næravisa Kommentar side 2: «Men hvem har da denne guden virkelig på sin side?» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 3 Torsdag 30.01. 2003 Gratis På studentheimene i Volda er det fritt fram for å ha våpen

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

GULLEGG. Skidag på Bondalseidet

GULLEGG. Skidag på Bondalseidet NA Næravisa Prosjekt InnOvata har fått vokse seg stort uten tilstrekkelige kritiske krefter til å bevare bakkekontakten. Leder, side 2 Russen går for uskyldige rampestreker Voldas avgangsklasser mener

Detaljer

Høstnurk Aktiviteten er stor ved barselavdelingen på Volda Sykehus. En kvinne har det stille før stormen, en annen har akkurat ridd den av.

Høstnurk Aktiviteten er stor ved barselavdelingen på Volda Sykehus. En kvinne har det stille før stormen, en annen har akkurat ridd den av. NA Næravisa Høstnurk Aktiviteten er stor ved barselavdelingen på Volda Sykehus. En kvinne har det stille før stormen, en annen har akkurat ridd den av. MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 19 onsdag

Detaljer

Ikke unge nok. For mange problembarn

Ikke unge nok. For mange problembarn Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 20 onsdag 15.10.2003 Gratis «Nidar: Det er oktober, for søren!» Kommentar side 2 Ikke unge nok Foto: Hedda Lunder Bredvold For mange problembarn Kultur- og oppvekstsjef

Detaljer