Infohefte nr. 1 Februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015"

Transkript

1 Infohefte nr. 1 Februar 2015

2 Eigersundsprøven 2014: Kanskje landets største jaktprøve for stående fuglehunder - skog, 144 hunder deltok, lange ventelister. Her fra oppropet søndags morgen på Øygreid skytebane. Foto: Terje Havsø 2

3 Å R S M Ø T E FREDAG 27. FEBRUAR 2015 KL GRAND HOTELL - EGERSUND SAKSLISTE 1. Konstituering av møtet - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av ordstyrer - Valg av sekretær - Valg av tellekorps - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 2. Årsmelding fra Revidert regnskap fra Innkomne saker med styrets forslag til vedtak 5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden 6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett Foreningens kontingentandel Valg i henhold til vedtektene. 9. Valg av representanter til årsmøte i NJFF-Rogaland 10. Utdeling av innsatskniven. Foredrag: Fra årets opplæringsjakt reinsdyr, Ljosådalen, Terje Havsø. Fremvisning av filmer fra arkivet, Dag Thore Valand Det vil bli servert varmrett fra hotellet Redaktør: Terje Havsø. Redaksjonskomité: Kim Jensen og Øyvind Salvesen. Forsidefoto: Maren Valand med sin første villrein. Felt på opplæringsjakt hos Statskog/Eigersund jff, Ljosådalen, Njardarheim. Foto: Terje Havsø 3

4 Deltakelse på andeløpet 1. mai der Eiger hadde hovedansvaret. Vår jobb var å sørge for at andeslippet i Lundeåne gikk smertefritt med minst mulig tap av de gule plastikkendene. Foto: Terje Havsø 4

5 2. ÅRSRAPPORT HOVEDSTYRET 2014 I året 2014 har styret hatt følgende sammensetning; Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Leder viltstellutvalg: Leder fiskestellutvalg: Leder leirdueutvalg: Leder jakthundutvalg: Studieleder: Kvinnekontakt: Terje Havsø Roger Lagård Kim Jensen Øyvind Salvesen Karsten Olsen Vidar Ausen Sigbjørn Handeland Villy Howden Dag Thore Valand Randi L.H. Birkeland Det har blitt avholdt 10 styremøter, hvor 52 saker har vært behandlet. Hytteutvalget har vært ledet av styrets nestleder. I mangel av ungdomsleder har aktiviteter rettet mot ungdom derfor blitt fordelt på de respektive utvalg. Medlemstallet er 297, i fjor var det 301. Av disse utgjør 19 kvinner og 83 barn og ungdomsmedlemmer. På fylkesnivå deltar vi med representanter på Njff-Rogaland sitt årsmøte og tillitsmannskonferansen som denne gangen som i fjor ble slått sammen med årsmøte. Vi har 3 styremedlemmer inne på fylket i hvert sitt utvalg. Roger Lagård i jakt, Øyvind Salvesen i rifle og Randi L.H. Birkeland i kvinneutvalget. Carl Arthur Tønnessen er en av fylkeslagets to revisorer. Terje Havsø sitter i fylkeslagets valgkomité. Under årsmøte i 2014 var bygging av bunkers på Øygreid oppsatt som egen sak av styret. Vi hadde som mål å få gjennomført prosjektet dette året og det klarte vi. Primus motor har vært Sigbjørn Handeland som sammen med Roger Lagård har gjort en fremragende jobb for å dra dette i land med minst mulig utgifter for foreningen. Blant annet har dette bestått av koordinering og deltagelse på dugnad og utarbeidelse av gode dokumenterte søknader om tilskudd som har bidratt med til sammen kr Vi har nå fått en godkjent brann og - tyverisikker bunkers for oppbevaring av våpen og ammunisjon som vi kan være stolte av. Også i år har det vært et aktivt år for styret, som har jobbet med følgende viktige saker i samarbeid med fylkeslaget og utvalgene: 5

6 - Arrangert kurskveld i hijakt, lokking og fellefangst med 82 frammøtte. Dette var desidert største samling i Rogaland av de 3 arrangerte kurskveldene med samme tema. - Deltakelse på andeløpet 1. mai der Eiger hadde hovedansvaret. Vår jobb var å sørge for at andeslippet i Lundeåne gikk smertefritt med minst mulig tap av de gule plastikkendene. - Styret har jobbet sammen med jakthundutvalget for gjennomføring av Eigersundsprøven for stående fuglehunder. Dette er prøvens tredje år og er nå blitt landets største skogsfuglprøve for stående fuglehunder. - Deltagelse under Fiskeriets dag med stangfiske for barn. - Ny 10 års grunneieravtale om fiskekort og kultivering i Kjerrvallvatn, Sautjern og Syltre. - Har bidratt i det kommunale prosjektet "Friluftsliv for alle" med fangst av aure med etterfølgende grilling. - Foreningshytta er blitt ytterligere oppgradert med utvendig drenering og felling av omkringliggende grantrær. Nå er det slutt på at vann blir stående i krypkjeller under hytta. - Videre oppgradering av leirduebanen med oppgradert sportingbane og transportabel kastemaskin. - Arrangert fylkesmesterskap i leirduesti. - Fornyelse av avtale med Egersund Skog og Treplantningsselskap om småviltjakt og fiske i deres terreng i Åse, Grødem og Horve. - Laget et nytt felles jaktkort som skal brukes for dagskort, årskort og bukkejakt på rådyr. Jaktkortet inneholder all nødvendig informasjon om terrengene, jakt med hund, dugnadsfordeler og priser for de ulike kortene nye jegere har blitt kurset av våre dyktige jegerprøveinstruktører. NJFF har mistet kontrakten fra Miljøverndepartementet på opplæringen på jegerprøveinstruktører per Usikkert hva som skjer framover, men vi fortsetter som før til vi hører noe annet. 6

7 - Foreningen har en god økonomistyring og leverer i år et resultat som er bedre enn budsjettert. Egersund, den 6. januar 2015 Øyvind Salvesen Sekretær Under årsmøte i 2014 var bygging av bunkers på Øygreid oppsatt som egen sak av styret. Vi hadde som mål å få gjennomført prosjektet dette året og det klarte vi. Primus motor har vært Sigbjørn Handeland som sammen med Roger Lagård har gjort en fremragende jobb for å dra dette i land med minst mulig utgifter for foreningen. Foto: Sigbjørn Handeland 7

8 I samarbeid med Statskog er det gjennomført opplæringsjakt på reinsdyr for ungdom i Ljosådalen 4 dagers turen var meget vellykket med felling av dyr og etterfølgende vomming og partering. Her får Maren Valand praktisere mens Roger Lagård følger med. Foto: Terje Havsø 8

9 VILTSTELLUTVALGET Viltstellutvalget har vært ledet av Karsten Olsen som har hatt følgende personer med seg i utvalget; Øyvind Bjørløw, Frode Koldal og Martin Røyland. I løpet av perioden er det avholdt 4 ordinære utvalgsmøter, hvorav det siste også innebar trekning av bukkejakt i foreningens sine terreng. 12 stk. var med i bukkejakttrekningen og alle fikk sitt ønske oppfylt. Leder har utenom utvalgsmøtene deltatt i foreningens styremøter. Det er skrevet ut 26 sauerenhetsbevis. Utvalget ønsker å takke Alf Reidar Eik (skrevet ut 20 stk. bevis) og Oskar P. Leirvåg (skrevet ut 6 stk. bevis), som har utført dette arbeidet. Dugnaden ble arrangert for Egersund Skog og Treplantningsselskap. Oppgavene var saging og kløyving av ved og lø opp veden i vannbassengene det ble totalt utført 200 timer. Styret og utvalget med leder vil takke medlemmene som var med på dugnad for Egersund Skog og Treplantningsselskap. Vi disponerer 7 jaktterreng i distriktet: Bakkebømarka, Horve, Åse, Grødem, Fotland, Gyarhamn og Eigeli. Det ble felt 5 rådyr i disse terrengene og for øvrig viser vi til jaktstatistikken. Vi har sammen med styret laget et nytt felles jaktkort som skal brukes for dagskort, årskort og bukkejakt på rådyr. Jaktkortet inneholder all nødvendig informasjon om terrengene, jakt med hund, dugnadsfordeler og priser for de ulike kortene. For viltstellutvalget Karsten Olsen Leder i viltstellutvalget 9

10 Dugnaden ble arrangert for Egersund Skog og Treplantningsselskap. Oppgavene var saging og kløyving av ved og lø opp veden i vannbassengene det ble totalt utført 200 timer. Karsten Olsen (til høyre)er leder for dugnadsgjengen. Foto: Kåre Klippenberg 10

11 11

12 12

13 13

14 Eigersundsprøven 2014: Flere av de lokale hundene fikk også med seg premie, Toralf Egeland førte IS KIM til 1 og 2 AK, John Arne Håland med IS Scott 2 AK, Toralf Egeland IS Mira 2 AK, Villy Howden og Red Garlic Sancerre 2 AK og Erik Seglem med pointer Oskar 3 AK. Her står Oskar på rugde. Foto: Terje Havsø 14

15 JAKTHUNDUTVALGET Utvalget har bestått av; Jørn Gunnar Bowitz, Sigvald Skjerpe, Jørgen Moa og Villy Howden. Det er gjennomført 2 kvelder med dressur av jakthunder og utstillingsteknikk som tema. Flere av medlemmene med fuglehunder har benyttet seg av muligheten til trening på tamfugl og rapphøns på Veshovda på onsdager i juli og august hos Tor Magne og Erik. I august ble det arrangert, sammen med NISK, treningstur på lavland i Vestfold, alle hunder og eiere hadde god utbytte av denne turen. Alle hundene hadde flere fine fuglearbeid på rapphøns og førerne fikk en god pekepinn på hvordan jaktdressuren lå an. Helgen 15. og 16. november ble Eigersundsprøven arrangert med 144 startende hunder, det ble en stor suksess med 50 premierte hunder i løpet av helgen. Prøvens beste hund ble Danseskarets Theo til Gaute Kyllingstad. Flere av de lokale hundene fikk også med seg premie, Toralf Egeland førte IS KIM til 1 og 2 AK, John Arne Håland med IS Scott 2 AK, Toralf Egeland IS Mira 2 AK, Villy Howden og Red Garlic Sancerre 2 AK og Erik Seglem med pointer Oskar 3 AK. Årets prøve gikk med et bra overskudd og vi vil rette en stor takk til grunneiere og sponsorer. Lørdag 13. desember ble det årlige klubbmesterskapet arrangert med bra deltakelse, 2 hunder hadde godkjent fuglearbeid når dagen var slutt. Klubbmester 2014 IS Red Garlic Sancerre med Søndenåhaugens Affi som nummer 2. Takk til alle som har bidratt i løpet av 2014! Jakthundutvalget Villy Howden Leder 15

16 Helgen 15. og 16. november ble Eigersundsprøven arrangert med 144 startende hunder. Det ble en stor suksess med 50 premierte hunder i løpet av helgen. Her er prøveledelsen; Villy Howden og Jørn Gunnar Bowitz. Foto: Terje Havsø 16

17 FISKESTELLUTVALGET Fiskestellutvalget har i 2014 bestått av Vidar Ausen (leder), Sondre Svanes (materialforvalter, og vara til EJFF styret), Kenneth Pettersen Dahl og Villy Howden Utstyr Fiskestellutvalget disponerer for tida to pioner plastbåter, en liten påhengsmotor, to kastenøter for fangst av settefisk (den ene er gammel), diverse mærer for oppbevaring av fisk, en båttilhenger for liten båt, ei transportkasse for fisk, oksygenapparat med tilbehør, et elektrisk fiskeapparat med tilhørende hover, samt vadebukser, tauverk, og diverse fiskegarn, bøtter og stamper. Det er avtalt en ordning for overtakelse av kommunens elektriske fiskeapparat. Aktiviteter Fra fylkeskommunen og Mattilsynet ble det innhentet tillatelser for en treårs periode (t.o.m.2016) til fangst og utsetting av settefisk av innlandsfisk aure i aktuelle vann. Andeløpet ble som vanlig arrangert i Lundeåna 1. mai, og EJFF bidro til den praktiske gjennomføringen. God PR og en grei inntekt. Det er gjennomført to fiskekonkurranser for barn knyttet til NJFFs Fiskesommer opplegg: Under Fiskeriets dag hadde vi en fiskekonkurranse på brygga ved byteltet. Det deltok ca. 60 barn, men bare 6 av dem fikk fisk. Alt i alt et vellykket arrangement. Den andre fiskekonkurransen ble holdt ved Langevann i august, med kun 7 deltakere. Tre fikk fisk. Friluftsliv for alle. EJFF ved styret og fiskestellutvalget deltok i et av arrangementene i dette opplegget i september, i Vannbassengan. Utsetting av settefisk aure: Branddalsvatn: 45 stk. fin settefisk fanget i bekken nedstrøms Liavatn. Møgedalsvatn : 75 stk., og i Langevann på Lagård 200 stk. etter avtale med kommunen. Auren ble fanget på Helleland (Strømstadbekken). Holmavatn (Veshovda):150 stk. aure fra bekk nedstrøms vatnet. Det er gjennomført prøvefiske med fleromfarsgarn i Kjerrvallvatn, Svanavatn og Holmavatn v. Hellvik. Kjerrvallvatn er overbefolket, og det er rekrutterende bestander av aure også i de to andre vatnene. Problemene når det gjelder vandringshindre knyttet til Svanedal kraftverk er fortsatt uløst. I løpet av året har vi fått på plass nye avtaler for 10 år når det gjelder Grødem/Branddalsvatn og Kjerrvallvatn-området. Takk til alle som har deltatt i aktivitetene i fiskestellutvalget i For Fiskestellutvalget Vidar Ausen leder Vellykket kultiveringsarbeid: Ragnfrid med en ørret på 920 gram. Fanget i Branddalsvatn. Foto: Kim Jensen. 17

18 Ragnfrid med en flott ørret(920gr.) tatt på stang i Branddalsvatnet en fin junidag sommeren Vannet er "under kontroll" av fiskestellutvalget/ejff. Kultivering nytter! Foto: Kim Jensen 18

19 Andeløpet ble som vanlig arrangert i Lundeåna 1. mai, og EJFF bidro til den praktiske gjennomføringen. God PR og en grei inntekt. Her representert med Sigbjørn Handeland, Vidar Ausen, Sondre Svanes, Tore Svanes og Dag Thore Valand. Foto: Terje Havsø 19

20 STUDIEUTVALGET Deltakelsen på årets jegerprøvekurs var meget godt og i begynnelsen av mai ble det uteksaminert 34 nye jegere. Kurset ble også i år delt i to, med fellessamling første og siste teorikveld. Kurset ble kjørt intensivt over sju kvelder i mars og april, inkludert to lørdagssamlinger i april. All undervisning ble avholdt på Øygreid, noe vi sier oss godt tilfreds med. Totalt har vi nå seks godt kvalifiserte instruktører, som hver tar seg av hver sin leksjon. Et tydelig tegn på kursets kvalitet er den svært lave strykprosenten. Studieutvalget bidrog også i år til avviklingen av andeløpet 1. mai. I august hadde Roger Lagård ansvaret for opplæringsjakt sammen med Rolf Nilsen fra Statskog. 3 gutter og 2 jenter fra årets jegerprøvekurs fikk være med på en tredagers tur på villreinjakt i Njardarheim. Det ble full klaff og fire dyr ble felt. Det ble en tur deltakerne neppe vil glemme. Studieutvalget har også høsten 2014 bistått Dalane Friluftsråd i prosjektet «Friluftsliv for alle». Det er Dalane Friluftsråd som har ansvar for opplegget sammen med Eigersund kommune. Vi var med på årets siste tur og hadde garnfiske i Vannbassengan som vår aktivitet. Dette ble en stor suksess, og studieutvalgets leder har lovet på vegne av foreningen å delta også på vårens arrangement. En av studieutvalgets hovedoppgaver er å arrangere kurs etter ønske fra medlemmene. Skal vi kunne fylle denne oppgaven er vi avhengig av innspill. Ta derfor gjerne kontakt med undertegnede om du/dere har tanker eller ønsker om kurs. Kan DU tenke deg å bidra med noe, så kan undertegnede hjelpe til med det praktiske, slik som påmelding, annonsering, lokaler, mm. For Studieutvalget Dag Thore Valand Leder 20

21 Studieutvalget har også høsten 2014 bistått Dalane Friluftsråd i prosjektet «Friluftsliv for alle». Det er Dalane Friluftsråd som har ansvar for opplegget sammen med Eigersund kommune. Vi var med på årets siste tur og hadde garnfiske i kjerketjørne /Vannbassengan som vår aktivitet. Fisk ble det også, og den ble tilberedt på stedet. Foto: Terje Havsø 21

22 LEIRDUEUTVALGET Leirdueutvalget har i år blitt ledet av Sigbjørn Handeland, nestleder har vært Espen Myklebust. Utvalget har også bestått av Ivar Tore Storhaug og Kåre Klippenberg. Tommy Svendsen, Allan Svendsen, Terje Havsø, Morten Havsø, Roger Lagård, Johnny Aasen, Terje R. Ueland, Andreas Egeli, Jan Tore Gystøl og Kim Jensen har også vært svært medvirkende for utvalget og skytebanen. I 2014 har vi hatt et nytt år med høy aktivitet, selv om vi nå ser en liten nedgang i antall besøkende. Også fra fylket meldes det om en liten generell nedgang. Ca skudd er blitt solgt. Det har blitt arrangert egen skyting kun for ungdommer og kvinner, utenom den oppsatte terminlisten. Det har vært flere bedrifter og utdrikkingslag enn normalt, samtidig som flere kommunale instanser og lag/foreninger har vært på besøk. Leirdueutvalget vil takke alle som har stilt opp på dugnad. Det har i løpet av 2014 blitt utført ca. 250 dugnadstimer. På Øygreid har vi ferdigstilt akustikkanlegget på sportingbanen, og vi har bygget bunkers til oppbevaring av våpen, ammunisjon, med mer. Et viktig bidrag til dette arbeidet har vært midler fra Sparebankstiftelsen SR-bank og spillemidler fra Norsk Tipping. Vi har også ryddet godt opp på området rundt skytebanene. Foreningsmester jegertrap 2014 ble David Holand 23/25, etter omskyting mot Erik Shelby, mens vinner av utvalgets vandrepokal ble Sigbjørn Handeland 24/25 etter omskyting mot David Holand. Under merkeskytingen, som vi har 2 ganger i året, ble det utdelt 2 gull, 3 sølv og 8 bronser. Tre approberte stevner ble arrangert i 2014: Nattstevne på jegertrapbanen, jegertrap og fylkesmesterskapet i leirduesti. Nattstevnet hadde 24 deltakere, hvorav halvparten var fra EJFF. Vinner av nattstevne ble Espen Myklebust fra EJFF med 47/50. Vinner av pressen ble Kåre Qvalbein fra Jæren JFL. Jegertrapstevnet i april ble vunnet av Stig Barka 69/75 fra Strand JFF. Pressen ble vunnet av Tora Elise Myklebust EJFF. I fylkesmesterskapet i jegertrap hos Lund JFF ble det flere gode plasseringer for EJFF. Bronse til David Holand, mens EJFF tok sølv for lag med Sigbjørn Hande- 22

23 land, Espen Myklebust og Ivar Tore Storhaug Hetland. EJFF fikk også 3. plassen for lag, bestående av Allan Svendsen, David Holand og Frode Skipstad. Vi arrangerte fylkesmesterskapet i leirduesti med 42 deltakere, derav 14 lokale skyttere. Fem standplasser og elleve kastere ble rigget til på Øygreid. Takk til grunneier for lån av område og Jæren JFL for lån av kastemaskiner. Vinner ble Geir Henning Svanes, Jæren JFL 97/100, 2. plass gikk til Frode Melberg, Jæren JFL 96/100 og 3. plass til EJFF-skytter David Holand 94/100. Leirdueutvalget Sigbjørn Handeland Leder Vi arrangerte fylkesmesterskapet i leirduesti med 42 deltakere, derav 14 lokale skyttere. Fem standplasser og elleve kastere ble rigget til på Øygreid. Takk til grunneier for lån av område. Foto: Sigbjørn Handeland 23

24 Leirdueutvalget vil takke alle som har stilt opp på dugnad. Det har i løpet av 2014 blitt utført ca. 250 dugnadstimer. Her representert med Bjarte Bjelkarøy og inne i buret Tor Sverre Tengs. Foto: Sigbjørn Handeland 24

25 Opplæringsjakt Ljosådalen, Njardarheim. Våre tre instruktører, fra v: Roger Lagård, Trond Frostad og fra Statskog, Rolf Nilsen. Foto: Terje Havsø 25

26 BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET I 2014 hadde vi spredte arrangementer for barn og ungdom gjennomført i regi av enkelte utvalg, se utdrag fra utvalgenes årsrapporter. Under Fiskeriets dag gjennomførte styret og utvalget en fiskekonkurranse på brygga ved byteltet. Det deltok over 60 barn, men bare 6 av dem fikk fisk. Alt i alt et vellykket arrangement. Vi har også hatt Fiskesommerarrangement i Langevatn. Studieutvalget har også høsten 2014 bistått Dalane Friluftsråd i prosjektet Friluftsliv for alle i Vannbassengan. Vi satte på forhånd ut garn som vi trakk under arrangementet, og fangsten ble stekt og spist på stedet. I regi av Leirdueutvalget ble det arrangert fem skytinger spesielt tilrettelagt for ungdommer. Studieutvalget med jegerprøveinstruktørene arrangerte opplæringsjakt etter villrein i Ljosådalen, Njardarheim. For Barne- og ungdomsutvalget Terje Havsø 26

27 Under Fiskeriets dag gjennomførte styret og utvalget en fiskekonkurranse på brygga ved byteltet. Det deltok over 60 barn. Foto: Terje Havsø 27

28 Vi har også leid bort anlegget til Eigersund sau og geit i forbindelse med slaktekurs med Nortura. Foto: Terje Havsø. 28

29 HYTTESTYRET 2014 har vært et år med mye aktivitet i hytta og anlegget på Øygreid. Det omfattende renoveringsarbeidet på hytta, gjør den godt egnet for mange ulike typer arrangementer, og er i året som gikk blitt brukt til blant annet jegerprøvekursene, Eigersundsprøven, større leirduestevner, styremøter, kurs, møtelokale for andre firma som leier skytebanen, med mere. Hytta har også blitt brukt i forbindelse med etablering av Egersunds bestandsplanområde for hjort i samarbeid med nesten alle hjortevald i Eigersund kommunevi mener arrangement av denne typen er viktige for fremme Eigersund Jeger- og Fiskerforening og anlegget på Øygreid som et midtpunkt i jakt- og fiskerelaterte aktiviteter i Eigersundsområdet. Av oppgraderinger som har blitt gjort i 2014 må drenering rundt hytta ses på som det viktigste. Dette var veldig viktig å få gjort da det i forbindelse med større nedbørsmengder kom vann inn i hele krypkjelleren. Problemet er nå løst ved at vi leide inn en entreprenør som gravde bort og skiftet masse, samt la ned drensrør og grunnmurspapp på baksiden av hytta. Anlegget på Øygreid har også i løpet av året blitt utvidet med en bunkers. Dette var helt nødvendig for å overholde de strenge kravene til oppbevaring av ammunisjon og våpen. Til slutt vil hyttestyret få rette en stor takk til alle de som på dugnad bidrar til å oppgradere og holde anlegget vårt på Øygreid i stand. Det er på grunn av dere anlegget er så bra som det er. For Hyttestyret. Roger Lagård 29

30 Det omfattende renoveringsarbeidet på hytta, gjør den godt egnet for mange ulike typer arrangementer, og er i året som gikk blitt brukt til blant annet jegerprøvekursene. Foto: Terje Havsø 30

31 3. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsregnskap 2014 Avdeling Regnskap Budsjett INNTEKTER Lagsarbeid kr ,13 kr ,00 Viltstellutvalg kr ,00 kr ,00 Fiskestellutvalg kr ,00 kr ,00 Leirdueutvalg kr ,10 kr ,00 Studieutvalg kr ,00 kr ,00 Barne- og ungdomsutvalg kr - kr ,00 Jakthundutvallg kr ,00 kr ,00 XXX2 kr - kr - Sum inntekter kr ,23 kr ,00 UTGIFTER Lagsarbeid kr ,43 kr ,00 Viltstellutvalg kr 3 865,00 kr 7 000,00 Fiskestellutvalg kr ,00 kr ,00 Leirdueutvalg kr ,89 kr ,00 Studieutvalg kr ,96 kr ,00 Barne- og ungdomsutvalg kr - kr ,00 Jakthundutvalg kr ,00 kr ,00 XXX2 kr - kr - Sum utgifter kr ,28 kr ,00 Renteinntekter kr 531,00 Gebyr kr 382,00 Årsresultat kr ,95 HOVEDREGNSKAP - BALANSE Tekst Saldo Saldo Kasse kr -423,00 kr -423,00 Regningskonto kr ,99 kr ,14 Høyrentekonto kr ,83 kr ,63 Kortsiktig fordring kr - kr - Bygninger kr 2,00 kr 2,00 Sum kr ,82 kr ,77 Kortsiktig gjeld kr ,00 kr - Årets overskudd kr ,06 kr ,95 Egenkapital kr ,76 kr ,82 Sum kr ,82 kr ,77 31

32 NOTE TIL REGNSKAPET FOR 2014 Verdi av eiendom: o Standplass: kr o Hytte: kr Verdi av skudd og leirduer: kr Verdi av premier og skytevester kr Verdi av premier, hundeutvalget kr I regnskapet er sponsormidler som skulle vært ført på Jakthundutvalget ført på Leirdueutvalget. Eigersundsprøven ble avviklet med et økonomisk overskudd, ikke underskudd slik regnskapet viser. Egersund 10. januar 2015 Kim Jensen Kasserer 4. INNKOMNE SAKER MED STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK Ingen 5. ANDRE SAKER SOM STYRET HAR FØRT OPP PÅ DAGSOR- DEN Ingen 32

33 Opplæringsjakten villrein, Ljosådalen: Det deltok fem opplæringsjegere, to jenter og tre gutter. Her samarbeider Maren Valand og Berit Grøtteland Helland om "transporten". Foto: Terje Havsø 33

34 6. ARBEIDSPROGRAM FOR ÅR 2015 ORGANISASJON Vi skal drive aktiv informasjon om hva EJFF står og arbeider for, slik at foreningen er en attraktiv forening å være medlem/tillitsvalgt i ved å arbeide for å: Øke medlemstallet ved å markere oss i lokalsamfunnet i saker som gjelder vårt interesseområde. Satsingsområdet er å øke medlemmer i kategorien kvinner, ungdom og barn, samt å gi disse et attraktivt tilbud innen foreningens aktivitetsområder. Ha felles holdning/opplegg for å ta vare på nye medlemmer. Opprettholde dagens standard på Facebook og våre nettsider gjennom forbundets portal. Opprettholde vårt tilbud til opplæring av jegerprøvekandidater. Tilby kurs for tillitsvalgte og instruktører slik at foreningens formål og ressurser blir rettet mot felles mål. SKYTETRENING Vi skal sørge for at våre medlemmer har mulighet til å praktisere og utvikle ferdigheter for skyting på bane og på jakt ved å arbeide for å: Ta vare på og videreutvikle mulighetene for å drive med leirdueskyting på Øygreid, blant annet ved å tilby helårig åpen skytebane. Arrangere skyting spesielt for ungdom og kvinner, samt for de som har tatt jegerprøven. Sørge for at området rundt leirduebanen framstår som attraktivt, rent og ryddig. Arrangere merkeskytinger, natt- og jegertrapstevne. Oppstart bygging av rabbitbane Oppgradering av utstyrsparken Samarbeide med Egersund Skytterlag om å tilby skytetrening for jegere. JAKT OG FISKE Vi skal være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar naturens produksjonsgrunnlag og som jobber for medlemmenes interesser innen jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv. Vi skal legge til rette for at allmennheten skal ha adgang til våre interesser ved å arbeide for å: Samarbeide med grunneiere, kommunen og andre myndigheter for å sikre en god forvaltning av naturressursene. Sikre at vilt og fisk høstes av motiverte utøvere basert på tilgjengelig kunnskap. Gjennomføre kultiveringsarbeid for Eigersund kommune etter ny avtale for 2014 og 2015 Videreføre kultiveringsarbeid i Branndalsvatnet. 34

35 Videreføre kultiveringsarbeid i Kjerringtjørn, Branddalsvatn og små tjern oppstrøms Kontakte Eigersund Skog og Treplantningsselskap om kultivering i Horve. Utvikle medlemmenes kunnskap om jakt, fangst og fiske ved å arrangere aktuelle temakvelder. Ta vare på og forsøke å få tak i nye lokale medlemsfordeler innenfor våre interesser. Videreføre samarbeid med Dalane Miljø og Ressurslag om fiskekortsalg. Arbeide for videreføring av kultivering i Spjotevatn i regi av Dalane energi. Videreføre samarbeid med elveeigarlaget om tiltak for bedring av vilkårene for laks og sjøaure i Hellelandsvassdraget. Undersøke markedet med tanke på å få på plass langsiktig leieavtale av terreng for småviltjakt med hund. Arbeide for utvidet jakt med hund der dette er mulig. Videreføre dugnad i de jaktterreng foreningen disponerer og fiskekultiveringsarbeid hvor vi har avtaler. Arrangere jakthundprøver som blant annet Eigersundsprøven for stående fuglehunder, samt ulike treningssamlinger. BARN OG UNGDOM Sørge for at barn og ungdom får et positivt syn på utøvelse av jakt og fiske ved selv å få delta i aktivitetene under kyndig instruksjon og ledelse. Dette skal gjøres ved å gjennomføre ulike arrangement for barn og ungdom. Gjennomføre to fiskekonkurranser. Arrangere egne skytinger for ungdom. Tilbud om opplæringsjakt. Deltakelse i tynningsfiske og kultiveringsarbeid. 35

36 6. BUDSJETT 2015 INNTEKTER: Lagsarbeid Viltstellutvalg Fiskestellutvalg Leirdueutvalg Studieutvalg Barne- og ungdomsutvalg Jakthundeutvalg Sum inntekter UTGIFTER: Lagsarbeid Viltstellutvalg Fiskestellutvalg Leirdueutvalg Studieutvalg Barne- og ungdomsutvalg Jakthundutvalg Sum utgifter

37 7. FORENINGENS KONTINGENTANDEL 2016 Foreningen følger NJFF s ordning med sentral innkreving av medlemskontingenten. I følge vedtektene 4 Kontingent, skal foreningens kontingentandel bli fastsatt av Årsmøtet. STYRETS FORSLAG: Øke kontingenten slik: Hovedmedlem m/tidskrift 15 Barn/ungdom m/tidsskrift (ungdom t.o.m. 25 år.) 5 Barn/ungdom u/tidsskrift (ungdom t.o.m. 25 år.) 5 Pensjonist/ufør m/tidsskift 15 Familie. u/tidsskrift (bare ektefelle / samboer) 0 Sidemedlem u/tidsskrift 20 Til opplysning har foreningen ikke endret sine satser siden 2010 for hovedmedlem. Kategori Barn/ungdom ble sist økt i Gjeldende satser for 2015: KATEGORI: Andel EJFF: KONTINGENT: 1 Hovedmedlem m/tidskrift 115,- Kr. 700,- 2 Barn/ungdom m/tidsskrift (ungdom t.o.m. 25 år.) 40,- Kr. 340,- 3 Barn/ungdom u/tidsskrift (ungdom t.o.m. 25 år.) 40,- Kr. 215,- 4 Pensjonist/ufør m/tidsskift 55,- Kr. 460,- 5 Familie. u/tidsskrift (bare ektefelle / samboer) 6 Sidemedlem u/tidsskrift (hovedmedlem i annen forening) 50,- Kr. 215,- 150,- Kr. 325,- 8 Direktemedlem m/tidskrift (Ingen tilknytning lokalforening) - Kr. 745,- Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet. ( 3 i vedtektene, medlemskap). Medlemskategoriene blir vedtatt på Landsmøtene i Forbundet, som avholdes hvert 3. år. 37

38 VALG Status tillitsvalgte Årsmøte 27. februar 2015 HOVEDSTYRE: Leder: Terje Havsø På valg Nestleder: Roger Lagård Ikke på valg Kasserer: Kim Jensen På valg Sekretær: Øyvind Salvesen Ikke på valg Leder Fiskestellutvalg: Vidar Ausen På valg Leder Leirdueutvalg: Sigbjørn Handeland Ikke på valg Leder Viltstellutvalg: Karsten Olsen På valg Leder Jakthundutvalg: Villy Howden På valg Studieleder: Dag Thore Valand På valg Leder Ungdomsutvalg: På Vag Kvinnekontakt Randi L.H. Birkeland På valg Fiskestellutvalg (leder +3 ): Villy Howden Kenneth Pettersen Dahl Sondre Svanes På Valg Ikke på valg På valg Viltstellutvalg (leder +3): Jakthundutvalg (leder + 3) Øyvind Bjørløw Ikke på valg Jørgen Moa Ikke på valg Frode Koldal Ikke på valg Jørn Gunnar Bowitz På valg Martin Røyland På valg Sigvald Skjerpe Ikke på valg Leirdueutvalg (leder +3): Espen Myklebust Kåre Klippenberg Ivar Tore Storhaug Ungdomsutvalg (leder +3): På valg På valg Ikke på valg På valg På valg På valg Revisorer: Arve Gohn Carl Arthur Tønnessen Valgkomitê: Øyvind Bjørløw Tore Svanes Alf Reidar Eik På valg På valg På valg På valg På valg 38

39 REFERAT FRA ÅRSMØTE FREDAG DEN 14. MARS 2013 KL GRAND HOTELL Leder Terje Havsø ønsket de 27 frammøtte velkommen til årsmøte i EJFF. Møte ble konstitutert med gjennomgåelse av sak 1. Program for kvelden ble gjennomgått og deretter tok leder oss gjennom et tilbakeblikk på året som har gått med bildeframvisning av høydepunktene. Årsmøte blir avsluttet med gratislotteri på trekning av gummistøvler sponset av DJFS v/eivind Endresen og en kikkert sponset av Sporty v/ Dag Tore Valand. Årsmøtets formelle del: Saksliste 1. Konstituering av møtet - Godkjenning av innkalling Godkjent. - Godkjenning av dagsorden Godkjent. - Godkjenning av forretningsorden, vi leser ikke hver enkelt årsrapport. Godkjent Ingen skriftlig votering kun håndsopprekning med simpelt flertall. 2/3 flertall ved vedtekstendringer. Alle som møter har stemmerett. Skriftlig ved avstemning dersom vi har flere kandidater. - Valg av ordstyrer Styret har foreslått Dag Voigt Godkjent. - Valg av sekretær Forslag fra styret på foreningens sekretær, Øyvind Salvesen - Godkjent - Valg av tellekorps Trond Frostad og Arne Havsø - Godkjent - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen Egil Reed og Johnny Åsen - Godkjent 2. Årsmelding fra 2013 Vi leser ikke opp årsmeldingene, men lar hver enkelt ansvarlig for årsmeldingene slippe til med kommentarer etter hvert som vi går igjennom dem. - Hovedstyrets årsmelding Ingen merknader - Viltstellutvalgets årsmelding Ingen merknader, bortsett fra at Terje Havsø informerte om at det jobbes med å få ut en oppdatering av dagens jaktregler for terrengene vi disponerer. Dette er lagt ut på våre nettsider og vil komme i skriftlige former sammen med jaktkort før høstjakta. - Jakthundutvalgets årsmelding Ingen merknader 39

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2014 Årsmelding Regnskap Arbeidsprogram - Forslag til budsjett Rypejakt ovenfor Nordkvaløy-hytta. Foto: Ø. Overrein 1 6 ÅRSMØTET Ordinært årsmøte skal holdes

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, 28.-29. mars 2014 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa 28.-29. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 24. UTGAVE Opplag 1000 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 24. UTGAVE Opplag 1000 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) 1 HVEM HVA HVOR NÅR 2011 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no 24. UTGAVE Opplag 1000 2 Foreningens medlemmer får ved fremvisning av medlemskort

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Askøy Jeger- og Fiskeforening

Askøy Jeger- og Fiskeforening Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 1 av 19 Årsmøte 2015 Askøy Jeger- og Fiskeforening 18.2.2015 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 2 av 19 Saksliste Konstituering av møtet -

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) 1 HVEM HVA HVOR NÅR 2015 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no 28. UTGAVE Opplag 800 2 3 1 Styret... 5 2 Foreningens adresse... 5 3 Øvrige

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 Årsmøtet 2014 Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 1 Innholdsfortegnelse Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Dagsorden side 3 Årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 Skyteopplæring. Tana 14 15 mars 2015. 0 ÅRSMØTE FOR PERIODEN 2014 Elva Hotell og Camping Tana 14-15 mars 2015 PROGRAM Lørdag 14 mars

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv 24. årgang VESTMARKINGEN Medlemsblad for www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Hovedstyret i Asker JFF 2011: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Jeppe Normann Per

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG medlemsblad 2010 BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG SE AKTIVITETSPLANEN FOR 2010 SKYTEBANEN PÅ ALLUM OPPGRADERES HJFL PÅSKEQUIZZ Formann har ordet Vi hadde årsmøte 13.februar

Detaljer

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Returadresse: Ådal JFF Pb 12 3525 HALLINGBY Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Ådal jeger og fiskeforening Ådal jeger og

Detaljer