Infohefte nr. 1 Februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015"

Transkript

1 Infohefte nr. 1 Februar 2015

2 Eigersundsprøven 2014: Kanskje landets største jaktprøve for stående fuglehunder - skog, 144 hunder deltok, lange ventelister. Her fra oppropet søndags morgen på Øygreid skytebane. Foto: Terje Havsø 2

3 Å R S M Ø T E FREDAG 27. FEBRUAR 2015 KL GRAND HOTELL - EGERSUND SAKSLISTE 1. Konstituering av møtet - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av ordstyrer - Valg av sekretær - Valg av tellekorps - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 2. Årsmelding fra Revidert regnskap fra Innkomne saker med styrets forslag til vedtak 5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden 6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett Foreningens kontingentandel Valg i henhold til vedtektene. 9. Valg av representanter til årsmøte i NJFF-Rogaland 10. Utdeling av innsatskniven. Foredrag: Fra årets opplæringsjakt reinsdyr, Ljosådalen, Terje Havsø. Fremvisning av filmer fra arkivet, Dag Thore Valand Det vil bli servert varmrett fra hotellet Redaktør: Terje Havsø. Redaksjonskomité: Kim Jensen og Øyvind Salvesen. Forsidefoto: Maren Valand med sin første villrein. Felt på opplæringsjakt hos Statskog/Eigersund jff, Ljosådalen, Njardarheim. Foto: Terje Havsø 3

4 Deltakelse på andeløpet 1. mai der Eiger hadde hovedansvaret. Vår jobb var å sørge for at andeslippet i Lundeåne gikk smertefritt med minst mulig tap av de gule plastikkendene. Foto: Terje Havsø 4

5 2. ÅRSRAPPORT HOVEDSTYRET 2014 I året 2014 har styret hatt følgende sammensetning; Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Leder viltstellutvalg: Leder fiskestellutvalg: Leder leirdueutvalg: Leder jakthundutvalg: Studieleder: Kvinnekontakt: Terje Havsø Roger Lagård Kim Jensen Øyvind Salvesen Karsten Olsen Vidar Ausen Sigbjørn Handeland Villy Howden Dag Thore Valand Randi L.H. Birkeland Det har blitt avholdt 10 styremøter, hvor 52 saker har vært behandlet. Hytteutvalget har vært ledet av styrets nestleder. I mangel av ungdomsleder har aktiviteter rettet mot ungdom derfor blitt fordelt på de respektive utvalg. Medlemstallet er 297, i fjor var det 301. Av disse utgjør 19 kvinner og 83 barn og ungdomsmedlemmer. På fylkesnivå deltar vi med representanter på Njff-Rogaland sitt årsmøte og tillitsmannskonferansen som denne gangen som i fjor ble slått sammen med årsmøte. Vi har 3 styremedlemmer inne på fylket i hvert sitt utvalg. Roger Lagård i jakt, Øyvind Salvesen i rifle og Randi L.H. Birkeland i kvinneutvalget. Carl Arthur Tønnessen er en av fylkeslagets to revisorer. Terje Havsø sitter i fylkeslagets valgkomité. Under årsmøte i 2014 var bygging av bunkers på Øygreid oppsatt som egen sak av styret. Vi hadde som mål å få gjennomført prosjektet dette året og det klarte vi. Primus motor har vært Sigbjørn Handeland som sammen med Roger Lagård har gjort en fremragende jobb for å dra dette i land med minst mulig utgifter for foreningen. Blant annet har dette bestått av koordinering og deltagelse på dugnad og utarbeidelse av gode dokumenterte søknader om tilskudd som har bidratt med til sammen kr Vi har nå fått en godkjent brann og - tyverisikker bunkers for oppbevaring av våpen og ammunisjon som vi kan være stolte av. Også i år har det vært et aktivt år for styret, som har jobbet med følgende viktige saker i samarbeid med fylkeslaget og utvalgene: 5

6 - Arrangert kurskveld i hijakt, lokking og fellefangst med 82 frammøtte. Dette var desidert største samling i Rogaland av de 3 arrangerte kurskveldene med samme tema. - Deltakelse på andeløpet 1. mai der Eiger hadde hovedansvaret. Vår jobb var å sørge for at andeslippet i Lundeåne gikk smertefritt med minst mulig tap av de gule plastikkendene. - Styret har jobbet sammen med jakthundutvalget for gjennomføring av Eigersundsprøven for stående fuglehunder. Dette er prøvens tredje år og er nå blitt landets største skogsfuglprøve for stående fuglehunder. - Deltagelse under Fiskeriets dag med stangfiske for barn. - Ny 10 års grunneieravtale om fiskekort og kultivering i Kjerrvallvatn, Sautjern og Syltre. - Har bidratt i det kommunale prosjektet "Friluftsliv for alle" med fangst av aure med etterfølgende grilling. - Foreningshytta er blitt ytterligere oppgradert med utvendig drenering og felling av omkringliggende grantrær. Nå er det slutt på at vann blir stående i krypkjeller under hytta. - Videre oppgradering av leirduebanen med oppgradert sportingbane og transportabel kastemaskin. - Arrangert fylkesmesterskap i leirduesti. - Fornyelse av avtale med Egersund Skog og Treplantningsselskap om småviltjakt og fiske i deres terreng i Åse, Grødem og Horve. - Laget et nytt felles jaktkort som skal brukes for dagskort, årskort og bukkejakt på rådyr. Jaktkortet inneholder all nødvendig informasjon om terrengene, jakt med hund, dugnadsfordeler og priser for de ulike kortene nye jegere har blitt kurset av våre dyktige jegerprøveinstruktører. NJFF har mistet kontrakten fra Miljøverndepartementet på opplæringen på jegerprøveinstruktører per Usikkert hva som skjer framover, men vi fortsetter som før til vi hører noe annet. 6

7 - Foreningen har en god økonomistyring og leverer i år et resultat som er bedre enn budsjettert. Egersund, den 6. januar 2015 Øyvind Salvesen Sekretær Under årsmøte i 2014 var bygging av bunkers på Øygreid oppsatt som egen sak av styret. Vi hadde som mål å få gjennomført prosjektet dette året og det klarte vi. Primus motor har vært Sigbjørn Handeland som sammen med Roger Lagård har gjort en fremragende jobb for å dra dette i land med minst mulig utgifter for foreningen. Foto: Sigbjørn Handeland 7

8 I samarbeid med Statskog er det gjennomført opplæringsjakt på reinsdyr for ungdom i Ljosådalen 4 dagers turen var meget vellykket med felling av dyr og etterfølgende vomming og partering. Her får Maren Valand praktisere mens Roger Lagård følger med. Foto: Terje Havsø 8

9 VILTSTELLUTVALGET Viltstellutvalget har vært ledet av Karsten Olsen som har hatt følgende personer med seg i utvalget; Øyvind Bjørløw, Frode Koldal og Martin Røyland. I løpet av perioden er det avholdt 4 ordinære utvalgsmøter, hvorav det siste også innebar trekning av bukkejakt i foreningens sine terreng. 12 stk. var med i bukkejakttrekningen og alle fikk sitt ønske oppfylt. Leder har utenom utvalgsmøtene deltatt i foreningens styremøter. Det er skrevet ut 26 sauerenhetsbevis. Utvalget ønsker å takke Alf Reidar Eik (skrevet ut 20 stk. bevis) og Oskar P. Leirvåg (skrevet ut 6 stk. bevis), som har utført dette arbeidet. Dugnaden ble arrangert for Egersund Skog og Treplantningsselskap. Oppgavene var saging og kløyving av ved og lø opp veden i vannbassengene det ble totalt utført 200 timer. Styret og utvalget med leder vil takke medlemmene som var med på dugnad for Egersund Skog og Treplantningsselskap. Vi disponerer 7 jaktterreng i distriktet: Bakkebømarka, Horve, Åse, Grødem, Fotland, Gyarhamn og Eigeli. Det ble felt 5 rådyr i disse terrengene og for øvrig viser vi til jaktstatistikken. Vi har sammen med styret laget et nytt felles jaktkort som skal brukes for dagskort, årskort og bukkejakt på rådyr. Jaktkortet inneholder all nødvendig informasjon om terrengene, jakt med hund, dugnadsfordeler og priser for de ulike kortene. For viltstellutvalget Karsten Olsen Leder i viltstellutvalget 9

10 Dugnaden ble arrangert for Egersund Skog og Treplantningsselskap. Oppgavene var saging og kløyving av ved og lø opp veden i vannbassengene det ble totalt utført 200 timer. Karsten Olsen (til høyre)er leder for dugnadsgjengen. Foto: Kåre Klippenberg 10

11 11

12 12

13 13

14 Eigersundsprøven 2014: Flere av de lokale hundene fikk også med seg premie, Toralf Egeland førte IS KIM til 1 og 2 AK, John Arne Håland med IS Scott 2 AK, Toralf Egeland IS Mira 2 AK, Villy Howden og Red Garlic Sancerre 2 AK og Erik Seglem med pointer Oskar 3 AK. Her står Oskar på rugde. Foto: Terje Havsø 14

15 JAKTHUNDUTVALGET Utvalget har bestått av; Jørn Gunnar Bowitz, Sigvald Skjerpe, Jørgen Moa og Villy Howden. Det er gjennomført 2 kvelder med dressur av jakthunder og utstillingsteknikk som tema. Flere av medlemmene med fuglehunder har benyttet seg av muligheten til trening på tamfugl og rapphøns på Veshovda på onsdager i juli og august hos Tor Magne og Erik. I august ble det arrangert, sammen med NISK, treningstur på lavland i Vestfold, alle hunder og eiere hadde god utbytte av denne turen. Alle hundene hadde flere fine fuglearbeid på rapphøns og førerne fikk en god pekepinn på hvordan jaktdressuren lå an. Helgen 15. og 16. november ble Eigersundsprøven arrangert med 144 startende hunder, det ble en stor suksess med 50 premierte hunder i løpet av helgen. Prøvens beste hund ble Danseskarets Theo til Gaute Kyllingstad. Flere av de lokale hundene fikk også med seg premie, Toralf Egeland førte IS KIM til 1 og 2 AK, John Arne Håland med IS Scott 2 AK, Toralf Egeland IS Mira 2 AK, Villy Howden og Red Garlic Sancerre 2 AK og Erik Seglem med pointer Oskar 3 AK. Årets prøve gikk med et bra overskudd og vi vil rette en stor takk til grunneiere og sponsorer. Lørdag 13. desember ble det årlige klubbmesterskapet arrangert med bra deltakelse, 2 hunder hadde godkjent fuglearbeid når dagen var slutt. Klubbmester 2014 IS Red Garlic Sancerre med Søndenåhaugens Affi som nummer 2. Takk til alle som har bidratt i løpet av 2014! Jakthundutvalget Villy Howden Leder 15

16 Helgen 15. og 16. november ble Eigersundsprøven arrangert med 144 startende hunder. Det ble en stor suksess med 50 premierte hunder i løpet av helgen. Her er prøveledelsen; Villy Howden og Jørn Gunnar Bowitz. Foto: Terje Havsø 16

17 FISKESTELLUTVALGET Fiskestellutvalget har i 2014 bestått av Vidar Ausen (leder), Sondre Svanes (materialforvalter, og vara til EJFF styret), Kenneth Pettersen Dahl og Villy Howden Utstyr Fiskestellutvalget disponerer for tida to pioner plastbåter, en liten påhengsmotor, to kastenøter for fangst av settefisk (den ene er gammel), diverse mærer for oppbevaring av fisk, en båttilhenger for liten båt, ei transportkasse for fisk, oksygenapparat med tilbehør, et elektrisk fiskeapparat med tilhørende hover, samt vadebukser, tauverk, og diverse fiskegarn, bøtter og stamper. Det er avtalt en ordning for overtakelse av kommunens elektriske fiskeapparat. Aktiviteter Fra fylkeskommunen og Mattilsynet ble det innhentet tillatelser for en treårs periode (t.o.m.2016) til fangst og utsetting av settefisk av innlandsfisk aure i aktuelle vann. Andeløpet ble som vanlig arrangert i Lundeåna 1. mai, og EJFF bidro til den praktiske gjennomføringen. God PR og en grei inntekt. Det er gjennomført to fiskekonkurranser for barn knyttet til NJFFs Fiskesommer opplegg: Under Fiskeriets dag hadde vi en fiskekonkurranse på brygga ved byteltet. Det deltok ca. 60 barn, men bare 6 av dem fikk fisk. Alt i alt et vellykket arrangement. Den andre fiskekonkurransen ble holdt ved Langevann i august, med kun 7 deltakere. Tre fikk fisk. Friluftsliv for alle. EJFF ved styret og fiskestellutvalget deltok i et av arrangementene i dette opplegget i september, i Vannbassengan. Utsetting av settefisk aure: Branddalsvatn: 45 stk. fin settefisk fanget i bekken nedstrøms Liavatn. Møgedalsvatn : 75 stk., og i Langevann på Lagård 200 stk. etter avtale med kommunen. Auren ble fanget på Helleland (Strømstadbekken). Holmavatn (Veshovda):150 stk. aure fra bekk nedstrøms vatnet. Det er gjennomført prøvefiske med fleromfarsgarn i Kjerrvallvatn, Svanavatn og Holmavatn v. Hellvik. Kjerrvallvatn er overbefolket, og det er rekrutterende bestander av aure også i de to andre vatnene. Problemene når det gjelder vandringshindre knyttet til Svanedal kraftverk er fortsatt uløst. I løpet av året har vi fått på plass nye avtaler for 10 år når det gjelder Grødem/Branddalsvatn og Kjerrvallvatn-området. Takk til alle som har deltatt i aktivitetene i fiskestellutvalget i For Fiskestellutvalget Vidar Ausen leder Vellykket kultiveringsarbeid: Ragnfrid med en ørret på 920 gram. Fanget i Branddalsvatn. Foto: Kim Jensen. 17

18 Ragnfrid med en flott ørret(920gr.) tatt på stang i Branddalsvatnet en fin junidag sommeren Vannet er "under kontroll" av fiskestellutvalget/ejff. Kultivering nytter! Foto: Kim Jensen 18

19 Andeløpet ble som vanlig arrangert i Lundeåna 1. mai, og EJFF bidro til den praktiske gjennomføringen. God PR og en grei inntekt. Her representert med Sigbjørn Handeland, Vidar Ausen, Sondre Svanes, Tore Svanes og Dag Thore Valand. Foto: Terje Havsø 19

20 STUDIEUTVALGET Deltakelsen på årets jegerprøvekurs var meget godt og i begynnelsen av mai ble det uteksaminert 34 nye jegere. Kurset ble også i år delt i to, med fellessamling første og siste teorikveld. Kurset ble kjørt intensivt over sju kvelder i mars og april, inkludert to lørdagssamlinger i april. All undervisning ble avholdt på Øygreid, noe vi sier oss godt tilfreds med. Totalt har vi nå seks godt kvalifiserte instruktører, som hver tar seg av hver sin leksjon. Et tydelig tegn på kursets kvalitet er den svært lave strykprosenten. Studieutvalget bidrog også i år til avviklingen av andeløpet 1. mai. I august hadde Roger Lagård ansvaret for opplæringsjakt sammen med Rolf Nilsen fra Statskog. 3 gutter og 2 jenter fra årets jegerprøvekurs fikk være med på en tredagers tur på villreinjakt i Njardarheim. Det ble full klaff og fire dyr ble felt. Det ble en tur deltakerne neppe vil glemme. Studieutvalget har også høsten 2014 bistått Dalane Friluftsråd i prosjektet «Friluftsliv for alle». Det er Dalane Friluftsråd som har ansvar for opplegget sammen med Eigersund kommune. Vi var med på årets siste tur og hadde garnfiske i Vannbassengan som vår aktivitet. Dette ble en stor suksess, og studieutvalgets leder har lovet på vegne av foreningen å delta også på vårens arrangement. En av studieutvalgets hovedoppgaver er å arrangere kurs etter ønske fra medlemmene. Skal vi kunne fylle denne oppgaven er vi avhengig av innspill. Ta derfor gjerne kontakt med undertegnede om du/dere har tanker eller ønsker om kurs. Kan DU tenke deg å bidra med noe, så kan undertegnede hjelpe til med det praktiske, slik som påmelding, annonsering, lokaler, mm. For Studieutvalget Dag Thore Valand Leder 20

21 Studieutvalget har også høsten 2014 bistått Dalane Friluftsråd i prosjektet «Friluftsliv for alle». Det er Dalane Friluftsråd som har ansvar for opplegget sammen med Eigersund kommune. Vi var med på årets siste tur og hadde garnfiske i kjerketjørne /Vannbassengan som vår aktivitet. Fisk ble det også, og den ble tilberedt på stedet. Foto: Terje Havsø 21

22 LEIRDUEUTVALGET Leirdueutvalget har i år blitt ledet av Sigbjørn Handeland, nestleder har vært Espen Myklebust. Utvalget har også bestått av Ivar Tore Storhaug og Kåre Klippenberg. Tommy Svendsen, Allan Svendsen, Terje Havsø, Morten Havsø, Roger Lagård, Johnny Aasen, Terje R. Ueland, Andreas Egeli, Jan Tore Gystøl og Kim Jensen har også vært svært medvirkende for utvalget og skytebanen. I 2014 har vi hatt et nytt år med høy aktivitet, selv om vi nå ser en liten nedgang i antall besøkende. Også fra fylket meldes det om en liten generell nedgang. Ca skudd er blitt solgt. Det har blitt arrangert egen skyting kun for ungdommer og kvinner, utenom den oppsatte terminlisten. Det har vært flere bedrifter og utdrikkingslag enn normalt, samtidig som flere kommunale instanser og lag/foreninger har vært på besøk. Leirdueutvalget vil takke alle som har stilt opp på dugnad. Det har i løpet av 2014 blitt utført ca. 250 dugnadstimer. På Øygreid har vi ferdigstilt akustikkanlegget på sportingbanen, og vi har bygget bunkers til oppbevaring av våpen, ammunisjon, med mer. Et viktig bidrag til dette arbeidet har vært midler fra Sparebankstiftelsen SR-bank og spillemidler fra Norsk Tipping. Vi har også ryddet godt opp på området rundt skytebanene. Foreningsmester jegertrap 2014 ble David Holand 23/25, etter omskyting mot Erik Shelby, mens vinner av utvalgets vandrepokal ble Sigbjørn Handeland 24/25 etter omskyting mot David Holand. Under merkeskytingen, som vi har 2 ganger i året, ble det utdelt 2 gull, 3 sølv og 8 bronser. Tre approberte stevner ble arrangert i 2014: Nattstevne på jegertrapbanen, jegertrap og fylkesmesterskapet i leirduesti. Nattstevnet hadde 24 deltakere, hvorav halvparten var fra EJFF. Vinner av nattstevne ble Espen Myklebust fra EJFF med 47/50. Vinner av pressen ble Kåre Qvalbein fra Jæren JFL. Jegertrapstevnet i april ble vunnet av Stig Barka 69/75 fra Strand JFF. Pressen ble vunnet av Tora Elise Myklebust EJFF. I fylkesmesterskapet i jegertrap hos Lund JFF ble det flere gode plasseringer for EJFF. Bronse til David Holand, mens EJFF tok sølv for lag med Sigbjørn Hande- 22

23 land, Espen Myklebust og Ivar Tore Storhaug Hetland. EJFF fikk også 3. plassen for lag, bestående av Allan Svendsen, David Holand og Frode Skipstad. Vi arrangerte fylkesmesterskapet i leirduesti med 42 deltakere, derav 14 lokale skyttere. Fem standplasser og elleve kastere ble rigget til på Øygreid. Takk til grunneier for lån av område og Jæren JFL for lån av kastemaskiner. Vinner ble Geir Henning Svanes, Jæren JFL 97/100, 2. plass gikk til Frode Melberg, Jæren JFL 96/100 og 3. plass til EJFF-skytter David Holand 94/100. Leirdueutvalget Sigbjørn Handeland Leder Vi arrangerte fylkesmesterskapet i leirduesti med 42 deltakere, derav 14 lokale skyttere. Fem standplasser og elleve kastere ble rigget til på Øygreid. Takk til grunneier for lån av område. Foto: Sigbjørn Handeland 23

24 Leirdueutvalget vil takke alle som har stilt opp på dugnad. Det har i løpet av 2014 blitt utført ca. 250 dugnadstimer. Her representert med Bjarte Bjelkarøy og inne i buret Tor Sverre Tengs. Foto: Sigbjørn Handeland 24

25 Opplæringsjakt Ljosådalen, Njardarheim. Våre tre instruktører, fra v: Roger Lagård, Trond Frostad og fra Statskog, Rolf Nilsen. Foto: Terje Havsø 25

26 BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET I 2014 hadde vi spredte arrangementer for barn og ungdom gjennomført i regi av enkelte utvalg, se utdrag fra utvalgenes årsrapporter. Under Fiskeriets dag gjennomførte styret og utvalget en fiskekonkurranse på brygga ved byteltet. Det deltok over 60 barn, men bare 6 av dem fikk fisk. Alt i alt et vellykket arrangement. Vi har også hatt Fiskesommerarrangement i Langevatn. Studieutvalget har også høsten 2014 bistått Dalane Friluftsråd i prosjektet Friluftsliv for alle i Vannbassengan. Vi satte på forhånd ut garn som vi trakk under arrangementet, og fangsten ble stekt og spist på stedet. I regi av Leirdueutvalget ble det arrangert fem skytinger spesielt tilrettelagt for ungdommer. Studieutvalget med jegerprøveinstruktørene arrangerte opplæringsjakt etter villrein i Ljosådalen, Njardarheim. For Barne- og ungdomsutvalget Terje Havsø 26

27 Under Fiskeriets dag gjennomførte styret og utvalget en fiskekonkurranse på brygga ved byteltet. Det deltok over 60 barn. Foto: Terje Havsø 27

28 Vi har også leid bort anlegget til Eigersund sau og geit i forbindelse med slaktekurs med Nortura. Foto: Terje Havsø. 28

29 HYTTESTYRET 2014 har vært et år med mye aktivitet i hytta og anlegget på Øygreid. Det omfattende renoveringsarbeidet på hytta, gjør den godt egnet for mange ulike typer arrangementer, og er i året som gikk blitt brukt til blant annet jegerprøvekursene, Eigersundsprøven, større leirduestevner, styremøter, kurs, møtelokale for andre firma som leier skytebanen, med mere. Hytta har også blitt brukt i forbindelse med etablering av Egersunds bestandsplanområde for hjort i samarbeid med nesten alle hjortevald i Eigersund kommunevi mener arrangement av denne typen er viktige for fremme Eigersund Jeger- og Fiskerforening og anlegget på Øygreid som et midtpunkt i jakt- og fiskerelaterte aktiviteter i Eigersundsområdet. Av oppgraderinger som har blitt gjort i 2014 må drenering rundt hytta ses på som det viktigste. Dette var veldig viktig å få gjort da det i forbindelse med større nedbørsmengder kom vann inn i hele krypkjelleren. Problemet er nå løst ved at vi leide inn en entreprenør som gravde bort og skiftet masse, samt la ned drensrør og grunnmurspapp på baksiden av hytta. Anlegget på Øygreid har også i løpet av året blitt utvidet med en bunkers. Dette var helt nødvendig for å overholde de strenge kravene til oppbevaring av ammunisjon og våpen. Til slutt vil hyttestyret få rette en stor takk til alle de som på dugnad bidrar til å oppgradere og holde anlegget vårt på Øygreid i stand. Det er på grunn av dere anlegget er så bra som det er. For Hyttestyret. Roger Lagård 29

30 Det omfattende renoveringsarbeidet på hytta, gjør den godt egnet for mange ulike typer arrangementer, og er i året som gikk blitt brukt til blant annet jegerprøvekursene. Foto: Terje Havsø 30

31 3. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsregnskap 2014 Avdeling Regnskap Budsjett INNTEKTER Lagsarbeid kr ,13 kr ,00 Viltstellutvalg kr ,00 kr ,00 Fiskestellutvalg kr ,00 kr ,00 Leirdueutvalg kr ,10 kr ,00 Studieutvalg kr ,00 kr ,00 Barne- og ungdomsutvalg kr - kr ,00 Jakthundutvallg kr ,00 kr ,00 XXX2 kr - kr - Sum inntekter kr ,23 kr ,00 UTGIFTER Lagsarbeid kr ,43 kr ,00 Viltstellutvalg kr 3 865,00 kr 7 000,00 Fiskestellutvalg kr ,00 kr ,00 Leirdueutvalg kr ,89 kr ,00 Studieutvalg kr ,96 kr ,00 Barne- og ungdomsutvalg kr - kr ,00 Jakthundutvalg kr ,00 kr ,00 XXX2 kr - kr - Sum utgifter kr ,28 kr ,00 Renteinntekter kr 531,00 Gebyr kr 382,00 Årsresultat kr ,95 HOVEDREGNSKAP - BALANSE Tekst Saldo Saldo Kasse kr -423,00 kr -423,00 Regningskonto kr ,99 kr ,14 Høyrentekonto kr ,83 kr ,63 Kortsiktig fordring kr - kr - Bygninger kr 2,00 kr 2,00 Sum kr ,82 kr ,77 Kortsiktig gjeld kr ,00 kr - Årets overskudd kr ,06 kr ,95 Egenkapital kr ,76 kr ,82 Sum kr ,82 kr ,77 31

32 NOTE TIL REGNSKAPET FOR 2014 Verdi av eiendom: o Standplass: kr o Hytte: kr Verdi av skudd og leirduer: kr Verdi av premier og skytevester kr Verdi av premier, hundeutvalget kr I regnskapet er sponsormidler som skulle vært ført på Jakthundutvalget ført på Leirdueutvalget. Eigersundsprøven ble avviklet med et økonomisk overskudd, ikke underskudd slik regnskapet viser. Egersund 10. januar 2015 Kim Jensen Kasserer 4. INNKOMNE SAKER MED STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK Ingen 5. ANDRE SAKER SOM STYRET HAR FØRT OPP PÅ DAGSOR- DEN Ingen 32

33 Opplæringsjakten villrein, Ljosådalen: Det deltok fem opplæringsjegere, to jenter og tre gutter. Her samarbeider Maren Valand og Berit Grøtteland Helland om "transporten". Foto: Terje Havsø 33

34 6. ARBEIDSPROGRAM FOR ÅR 2015 ORGANISASJON Vi skal drive aktiv informasjon om hva EJFF står og arbeider for, slik at foreningen er en attraktiv forening å være medlem/tillitsvalgt i ved å arbeide for å: Øke medlemstallet ved å markere oss i lokalsamfunnet i saker som gjelder vårt interesseområde. Satsingsområdet er å øke medlemmer i kategorien kvinner, ungdom og barn, samt å gi disse et attraktivt tilbud innen foreningens aktivitetsområder. Ha felles holdning/opplegg for å ta vare på nye medlemmer. Opprettholde dagens standard på Facebook og våre nettsider gjennom forbundets portal. Opprettholde vårt tilbud til opplæring av jegerprøvekandidater. Tilby kurs for tillitsvalgte og instruktører slik at foreningens formål og ressurser blir rettet mot felles mål. SKYTETRENING Vi skal sørge for at våre medlemmer har mulighet til å praktisere og utvikle ferdigheter for skyting på bane og på jakt ved å arbeide for å: Ta vare på og videreutvikle mulighetene for å drive med leirdueskyting på Øygreid, blant annet ved å tilby helårig åpen skytebane. Arrangere skyting spesielt for ungdom og kvinner, samt for de som har tatt jegerprøven. Sørge for at området rundt leirduebanen framstår som attraktivt, rent og ryddig. Arrangere merkeskytinger, natt- og jegertrapstevne. Oppstart bygging av rabbitbane Oppgradering av utstyrsparken Samarbeide med Egersund Skytterlag om å tilby skytetrening for jegere. JAKT OG FISKE Vi skal være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar naturens produksjonsgrunnlag og som jobber for medlemmenes interesser innen jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv. Vi skal legge til rette for at allmennheten skal ha adgang til våre interesser ved å arbeide for å: Samarbeide med grunneiere, kommunen og andre myndigheter for å sikre en god forvaltning av naturressursene. Sikre at vilt og fisk høstes av motiverte utøvere basert på tilgjengelig kunnskap. Gjennomføre kultiveringsarbeid for Eigersund kommune etter ny avtale for 2014 og 2015 Videreføre kultiveringsarbeid i Branndalsvatnet. 34

35 Videreføre kultiveringsarbeid i Kjerringtjørn, Branddalsvatn og små tjern oppstrøms Kontakte Eigersund Skog og Treplantningsselskap om kultivering i Horve. Utvikle medlemmenes kunnskap om jakt, fangst og fiske ved å arrangere aktuelle temakvelder. Ta vare på og forsøke å få tak i nye lokale medlemsfordeler innenfor våre interesser. Videreføre samarbeid med Dalane Miljø og Ressurslag om fiskekortsalg. Arbeide for videreføring av kultivering i Spjotevatn i regi av Dalane energi. Videreføre samarbeid med elveeigarlaget om tiltak for bedring av vilkårene for laks og sjøaure i Hellelandsvassdraget. Undersøke markedet med tanke på å få på plass langsiktig leieavtale av terreng for småviltjakt med hund. Arbeide for utvidet jakt med hund der dette er mulig. Videreføre dugnad i de jaktterreng foreningen disponerer og fiskekultiveringsarbeid hvor vi har avtaler. Arrangere jakthundprøver som blant annet Eigersundsprøven for stående fuglehunder, samt ulike treningssamlinger. BARN OG UNGDOM Sørge for at barn og ungdom får et positivt syn på utøvelse av jakt og fiske ved selv å få delta i aktivitetene under kyndig instruksjon og ledelse. Dette skal gjøres ved å gjennomføre ulike arrangement for barn og ungdom. Gjennomføre to fiskekonkurranser. Arrangere egne skytinger for ungdom. Tilbud om opplæringsjakt. Deltakelse i tynningsfiske og kultiveringsarbeid. 35

36 6. BUDSJETT 2015 INNTEKTER: Lagsarbeid Viltstellutvalg Fiskestellutvalg Leirdueutvalg Studieutvalg Barne- og ungdomsutvalg Jakthundeutvalg Sum inntekter UTGIFTER: Lagsarbeid Viltstellutvalg Fiskestellutvalg Leirdueutvalg Studieutvalg Barne- og ungdomsutvalg Jakthundutvalg Sum utgifter

37 7. FORENINGENS KONTINGENTANDEL 2016 Foreningen følger NJFF s ordning med sentral innkreving av medlemskontingenten. I følge vedtektene 4 Kontingent, skal foreningens kontingentandel bli fastsatt av Årsmøtet. STYRETS FORSLAG: Øke kontingenten slik: Hovedmedlem m/tidskrift 15 Barn/ungdom m/tidsskrift (ungdom t.o.m. 25 år.) 5 Barn/ungdom u/tidsskrift (ungdom t.o.m. 25 år.) 5 Pensjonist/ufør m/tidsskift 15 Familie. u/tidsskrift (bare ektefelle / samboer) 0 Sidemedlem u/tidsskrift 20 Til opplysning har foreningen ikke endret sine satser siden 2010 for hovedmedlem. Kategori Barn/ungdom ble sist økt i Gjeldende satser for 2015: KATEGORI: Andel EJFF: KONTINGENT: 1 Hovedmedlem m/tidskrift 115,- Kr. 700,- 2 Barn/ungdom m/tidsskrift (ungdom t.o.m. 25 år.) 40,- Kr. 340,- 3 Barn/ungdom u/tidsskrift (ungdom t.o.m. 25 år.) 40,- Kr. 215,- 4 Pensjonist/ufør m/tidsskift 55,- Kr. 460,- 5 Familie. u/tidsskrift (bare ektefelle / samboer) 6 Sidemedlem u/tidsskrift (hovedmedlem i annen forening) 50,- Kr. 215,- 150,- Kr. 325,- 8 Direktemedlem m/tidskrift (Ingen tilknytning lokalforening) - Kr. 745,- Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet. ( 3 i vedtektene, medlemskap). Medlemskategoriene blir vedtatt på Landsmøtene i Forbundet, som avholdes hvert 3. år. 37

38 VALG Status tillitsvalgte Årsmøte 27. februar 2015 HOVEDSTYRE: Leder: Terje Havsø På valg Nestleder: Roger Lagård Ikke på valg Kasserer: Kim Jensen På valg Sekretær: Øyvind Salvesen Ikke på valg Leder Fiskestellutvalg: Vidar Ausen På valg Leder Leirdueutvalg: Sigbjørn Handeland Ikke på valg Leder Viltstellutvalg: Karsten Olsen På valg Leder Jakthundutvalg: Villy Howden På valg Studieleder: Dag Thore Valand På valg Leder Ungdomsutvalg: På Vag Kvinnekontakt Randi L.H. Birkeland På valg Fiskestellutvalg (leder +3 ): Villy Howden Kenneth Pettersen Dahl Sondre Svanes På Valg Ikke på valg På valg Viltstellutvalg (leder +3): Jakthundutvalg (leder + 3) Øyvind Bjørløw Ikke på valg Jørgen Moa Ikke på valg Frode Koldal Ikke på valg Jørn Gunnar Bowitz På valg Martin Røyland På valg Sigvald Skjerpe Ikke på valg Leirdueutvalg (leder +3): Espen Myklebust Kåre Klippenberg Ivar Tore Storhaug Ungdomsutvalg (leder +3): På valg På valg Ikke på valg På valg På valg På valg Revisorer: Arve Gohn Carl Arthur Tønnessen Valgkomitê: Øyvind Bjørløw Tore Svanes Alf Reidar Eik På valg På valg På valg På valg På valg 38

39 REFERAT FRA ÅRSMØTE FREDAG DEN 14. MARS 2013 KL GRAND HOTELL Leder Terje Havsø ønsket de 27 frammøtte velkommen til årsmøte i EJFF. Møte ble konstitutert med gjennomgåelse av sak 1. Program for kvelden ble gjennomgått og deretter tok leder oss gjennom et tilbakeblikk på året som har gått med bildeframvisning av høydepunktene. Årsmøte blir avsluttet med gratislotteri på trekning av gummistøvler sponset av DJFS v/eivind Endresen og en kikkert sponset av Sporty v/ Dag Tore Valand. Årsmøtets formelle del: Saksliste 1. Konstituering av møtet - Godkjenning av innkalling Godkjent. - Godkjenning av dagsorden Godkjent. - Godkjenning av forretningsorden, vi leser ikke hver enkelt årsrapport. Godkjent Ingen skriftlig votering kun håndsopprekning med simpelt flertall. 2/3 flertall ved vedtekstendringer. Alle som møter har stemmerett. Skriftlig ved avstemning dersom vi har flere kandidater. - Valg av ordstyrer Styret har foreslått Dag Voigt Godkjent. - Valg av sekretær Forslag fra styret på foreningens sekretær, Øyvind Salvesen - Godkjent - Valg av tellekorps Trond Frostad og Arne Havsø - Godkjent - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen Egil Reed og Johnny Åsen - Godkjent 2. Årsmelding fra 2013 Vi leser ikke opp årsmeldingene, men lar hver enkelt ansvarlig for årsmeldingene slippe til med kommentarer etter hvert som vi går igjennom dem. - Hovedstyrets årsmelding Ingen merknader - Viltstellutvalgets årsmelding Ingen merknader, bortsett fra at Terje Havsø informerte om at det jobbes med å få ut en oppdatering av dagens jaktregler for terrengene vi disponerer. Dette er lagt ut på våre nettsider og vil komme i skriftlige former sammen med jaktkort før høstjakta. - Jakthundutvalgets årsmelding Ingen merknader 39

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 9. MARS 2007 KL. 19.00 REBECCA SELSKAPSLOKALER, ÅRSTADDALEN - EGERSUND

ÅRSMØTE FREDAG 9. MARS 2007 KL. 19.00 REBECCA SELSKAPSLOKALER, ÅRSTADDALEN - EGERSUND ÅRSMØTE FREDAG 9. MARS 2007 KL. 19.00 REBECCA SELSKAPSLOKALER, ÅRSTADDALEN - EGERSUND SAKSLISTE 1. Konstituering av møtet - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 8. mars 2013 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 14. mars 2014 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

Innkalling Årsmøte Årsrapporter 2005 Regnskap og budsjett Valg

Innkalling Årsmøte Årsrapporter 2005 Regnskap og budsjett Valg Februar 2006 Innkalling Årsmøte Årsrapporter 2005 Regnskap og budsjett Valg Leder Studie: Dag Voigt Sekretær: Carl Arthur Tønnessen Leder Styret: Terje Havsø Leder Viltstell: Øyvind Salvesen N. leder Styret:

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Innkalling Årsmøte Årsrapporter 2006 Regnskap og budsjett Valg

Innkalling Årsmøte Årsrapporter 2006 Regnskap og budsjett Valg Mars 2007 Innkalling Årsmøte Årsrapporter 2006 Regnskap og budsjett Valg Aktiviteter arrangert av barneog ungdomsutvalget i 2006: Bildet øverst til venstre: Fra familiedag ved Slettebøvannet. Øverest til

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Årsmøte fredag 13. mars 2015 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 13. mars 2015 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2014 Side 1 av 5 Innleiing Organisasjon: Det er som tidlegare år lagt ned mykje dugnadsarbeid i foreninga. Styret har hatt 7 medlemer og to varamedlemmer. Det har sidan årsmøte i 2014 blitt

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen, Odd Arne Haugen, Johan Kvernland, Stig Elden, Johan Søreng og Harald Nilsen

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 VEDTEKTER FOR Vadsø Jeger- og Fiskerforening Stiftet den 11. november 1948 Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte den 16. februar 1973 og revidert i vedtak på ordinært

Detaljer

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Side 1 av 8 Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Velkommen og åpning av årsmøte ved leder i idrettslaget Olav Hafstad. Årsmøtet startet møtet med 1.minutts stillhet for å hedre

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Nummer 2 2016 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org

Nummer 2 2016 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Returadresse: Ådal JFF Pb 12 3525 HALLINGBY Nummer 2 2016 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Ådal jeger og fiskeforening Ådal jeger og

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent.

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent. Referat fra årsmøte i Eidanger Jeger og Fiskelag 27/1-12. Leder Hans Kristian Halvorsen ønsket velkommen til årsmøtet, og refererte dagsorden.: 1. Valg av dirigent og refent for møte. 2. Årsmeldinger 3.

Detaljer

MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG

MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG VEDTEKTER Til behandling i årsmøtet 12.02.2015 Ajour med tillegg og endringer pr. mars 2002 Ajour med tillegg og endringer pr. mars 2006 Ajour med tillegg og endringer pr.

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Gjerstad Jeger og Fiskerforening

Gjerstad Jeger og Fiskerforening Gjerstad Jeger og Fiskerforening Årsmelding Gjerstad Jeger og Fiskerforening 2015 Styrets sammensetning: Styreleder Per J Eskeland Nestleder Tom Jacobsen Kasserer Astrid Haugen Gustavson Sekretær Jon Hirsti

Detaljer

SOLTINDDALEN SAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE. På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2013 Kl Saksliste:

SOLTINDDALEN SAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE. På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2013 Kl Saksliste: SOLTINDDALEN SAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2013 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening

Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av tellekorps Valg av protokollunderskrivere

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Lover SKI JFF revidet april 2016 Side 1 av 4 Endringslogg Endring Vedtektsendringer vedtatt ved årsmøtet 14.

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN!

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN! VELKOMMEN! DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll og valgliste 3. Styrets årsmelding 4. Utvalgenes årsrapporter 5.

Detaljer

Referat Årsmøte Hell Vel 2014

Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Onsdag 26.03 kl 19.00 på Hell Stasjon, lokale til Hell Communication Frammøte; Mette Olsen, Tommy Reinås, Ove Stavnås og Merete Aune Saksliste 1. Innkalling/saksliste Innkalling

Detaljer

Innkalling til årsmøte Torsdag den 10. mars 2016, kl Haga samfunnshus. Saker:

Innkalling til årsmøte Torsdag den 10. mars 2016, kl Haga samfunnshus. Saker: Innkalling til årsmøte 2015. Torsdag den 10. mars 2016, kl 1900. Haga samfunnshus. Saker: 1 Velkommen m/godkjenning av innkalling 2 Valg av ordstyrer og referent 3 Beretning 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Forslag

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 Tid: 22.03.2015 kl. 1600 Sted: Ungdomshuset «UL Nytt Mot» Tilstede: Navn Gnr./ Bnr. Fullmakt fra: Oddbjørn Rinaldo 17/6 Bjørg Holen 17/22 Kai-

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Tid: Onsdag 12 februar 2014, klokken 19:00 Sted: Meierigaarden Kro, Lørenfallet Saksliste. 1 - Godkjenning av stemmeberettigede 2 Godkjenning av innkalling, saksliste

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Leder Ivar Arntsen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 8 mars 2016, kl. 18:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 9 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere Norges Jeger- og Fiskerforbund Steinar Paulsen Fritidsfiskekonsulent DNs Fagsamling Innlandsfiskeforvaltning Hell 6.-7. des 2011 Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Detaljer

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6.

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6. SOLTINDDALEN SAMEIE Dåfjord 9130 HANSNES Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen INNKALLING TIL STYREMØTE I SOLTINDDALEN SAMEIE STED: Turistveien 94, 9020 Tromsdalen DATO: Lørdag

Detaljer

Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015

Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015 Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015 RESULTATREGNSKAP UTGIFTER INNTEKTER RESULTAT Div. utgifter/innt. (styret) 30942,50 21301,50-9641,00 Lerduebanen 16711,00 2500,00-14211,00 Lerdue, kjøp/salg

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer