Rådmann Bodil Sivertsen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmann Bodil Sivertsen."

Transkript

1 Protokoll fra møtet i formannskapet Dato: kl. 13:25 Sted: i formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 13/01167 Tilstede: Norunn Østråt Koksvik (H), Thor Magne Seland (H), Olav Birkeland (H), Kenny E. Rettore (H), Pål Morten Borgli (Frp), Sissel Vikse Falch (Frp), Kåre-Ludwig Jørgensen (Frp), Stanley Wirak (Ap), Annelin Tangen (Ap), Arne Buchholdt Espedal (Ap), Signe J. Nijkamp (KrF), Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp), Heidi Bjerga (Sv) Gruppeleder i bystyret, Tove Frantzen (V), og gruppeleder i bystyret, Roald A. Lende () deltok med tale- og forslagsrett under behandlingen av sak 133/13. Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Rådmann Bodil Sivertsen. Videre møtte økonomidirektør Torunn S. Nilsen, kommunaldirektør Kristin Barvik, kommunaldirektør Torill J. Kind, kommunaldirektør Kari Bente Daae, organisasjonsdirektør Hilde Lofthus, driftsdirektør Per Hanasand, budsjettsjef Anita O. Steinsland Moi, seniorrådgiver Sidsel Haugen Kirsti Lygre Rostøl, politisk sekretariat Ordfører Stanley Wirak (Ap) ledet møtet som begynte kl og sluttet kl Følgende dokument ble lagt på bordet i møtet: Vedlegg til sak 1031 og 133/13 - Skriv datert fra leder i Sandnes idrettsråd. Side Godkjenning av protokoll 6/13 13/ Protokoll fra møtet i formannskapet

2 Saker til behandling 131/13 13/ /13 13/076-1 AKTIVE SANDNES - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR SANDNES. HANDLINGSPROGRAM FOR FOR KULTUR /13 13/ ØKONOMIPLAN /13 13/ JUSTERING AV ØKONOMIREGLEMENTET /13 13/ FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENTET FOR BYDELSUTVALGENE I SANDNES /13 13/075-1 INNOVASJONSPRIS I SANDNES KOMMUNE /13 13/ REISELIVSPLAN RYFYLKE /13 13/ /13 13/094-5 SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE - BAKGAARDEN SØKNAD FRA COOP ØKONOM SA OM SALGSBEVILLING FOR ØL TIL COOP EXTRA HANA 2 2 Orienteringssaker 63/13 13/ /13 13/ Økonomi- og aktivitetsrapport januar-oktober 2013 Fylkesmannens vedtak i klagesak etter alkoholloven - Money Talks - Kirkegata 15 i Sandnes Eventuelt Godkjenning av protokoll 6/13 Protokoll fra møtet i formannskapet Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Møtebehandling Votering 2

3 Vedtak Protokollen fra formannskapets møte ble godkjent uten merknader. Saker til behandling 131/13 AKTIVE SANDNES - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 4 Bystyret Utvalg for tekniske saker orienteringssak /13 Utvalg for kultur og oppvekst - orienteringssak /13 Møtebehandling Skriv datert fra leder i Sandnes idrettsråd ble lagt på bordet i møtet. Rådmannen har i saksutredning datert fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Bystyret godkjenner forslag til revidert kapittel 13, 14, 15 og 16 i gjeldende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Aktive Sandnes vist som vedlegg nr.1, 2, 3 og Bystyret godkjenner at den idretts-, aktivitets- og friluftspolitikk som fremkommer i denne sak, skal ligge til grunn i det videre arbeid med de enkelte prosjekter. 3. Bystyret godkjenner at et eventuelt omfordelt forslag til bruk av posten idrettsformål, med sikte på å bruke midler på en ansatt i idrettsrådet, fremmes som egen sak i Bystyret godkjenner at det som en del av kommunens plan for forebygging av rus og doping, stilles krav til at alle idrettslag som tildeles tid i kommunale anlegg og/eller tildeles kommunalt driftstilskudd, må gjennomgå Antidoping Norges program for rent idrettslag innen Bystyret ønsker en egen sak i 2014 vedrørende fremtidig løsning mht svømmeanlegg for skole, idrett og helse basert på denne saksutredning. Formålet med utredningen er å lage en strategi som sikrer at Sandnes kan oppfylle de lovpålagte forpliktelsene en har til svømmeundervisning, samt en økning av kapasitet for idretten og publikum. 6. Bystyret godkjenner at det meldes inn til Stavanger at Sandnes ønsker å leie tid i 50 meters bassenget i det planlagte folkebadet på vegne av svømmeidretten i Sandnes, slik det fremkommer i saken. Endelig avgjørelse på dette gjøres i en egen sak når prisen er kjent. 3

4 7. Bystyret ber om at det gjøres vurderinger av hallkapasitet i Austrått bydel og komme med kalkyler og forslag til løsning på Iglemyr/Høyland ung. skole og ny skole i Skaarlia. Anbefalinger fremmes i egen sak i Sees også i sammenheng med vedtakspunkt 5.. Bystyret anbefaler at det lages egne bestemmelser for Sandnesmarka i kommuneplanen, hvor friluftslivkvalitetene sikres bedre. 9. Bystyret godkjenner søknaden fra Stiftelsen Figgjohuset om å konvertere gjelden som er knyttet til rente- og avdragsfritt lån til Sandnes kommune på kr ,-, om til egenkapital. Kommunens balanse forblir uendret da lånet tidligere er slettet. Kenny E. Rettore (H) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1: med de endringer som eventuelt fremkommer i godkjent budsjett/økonomiplan. Kåre-Ludwig Jørgensen (Frp) fremmet følgende forslag som alternativ til pkt. : Bystyret anbefaler at det vurderes egne bestemmelser for Sandnesmarka i kommuneplanen, hvor friluftslivkvalitetene sikres bedre. Votering Pkt. 1 i rådmannens innstilling datert ble enstemmig vedtatt. Rettores tilleggsforslag til pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Pkt. 3 i rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. Pkt. 4 7 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering over Jørgensens forslag til pkt. og pkt. i rådmannens innstilling, ble Jørgensens forslag enstemmig vedtatt. Pkt. 9 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Bystyret godkjenner forslag til revidert kapittel 13, 14, 15 og 16 i gjeldende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Aktive Sandnes vist som vedlegg nr.1, 2, 3 og 4, med de endringer som eventuelt fremkommer i godkjent budsjett/økonomiplan. 2. Bystyret godkjenner at den idretts-, aktivitets- og friluftspolitikk som fremkommer i denne sak, skal ligge til grunn i det videre arbeid med de enkelte prosjekter. 3. Bystyret godkjenner at det som en del av kommunens plan for forebygging av rus og doping, stilles krav til at alle idrettslag som tildeles tid i kommunale anlegg og/eller tildeles kommunalt driftstilskudd, må gjennomgå Antidoping Norges program for rent idrettslag innen

5 4. Bystyret ønsker en egen sak i 2014 vedrørende fremtidig løsning mht svømmeanlegg for skole, idrett og helse basert på denne saksutredning. Formålet med utredningen er å lage en strategi som sikrer at Sandnes kan oppfylle de lovpålagte forpliktelsene en har til svømmeundervisning, samt en økning av kapasitet for idretten og publikum. 5. Bystyret godkjenner at det meldes inn til Stavanger at Sandnes ønsker å leie tid i 50 meters bassenget i det planlagte folkebadet på vegne av svømmeidretten i Sandnes, slik det fremkommer i saken. Endelig avgjørelse på dette gjøres i en egen sak når prisen er kjent. 6. Bystyret ber om at det gjøres vurderinger av hallkapasitet i Austrått bydel og komme med kalkyler og forslag til løsning på Iglemyr/Høyland ung. skole og ny skole i Skaarlia. Anbefalinger fremmes i egen sak i Sees også i sammenheng med vedtakspunkt Bystyret anbefaler at det vurderes egne bestemmelser for Sandnesmarka i kommuneplanen, hvor friluftslivkvalitetene sikres bedre.. Bystyret godkjenner søknaden fra Stiftelsen Figgjohuset om å konvertere gjelden som er knyttet til rente- og avdragsfritt lån til Sandnes kommune på kr ,-, om til egenkapital. Kommunens balanse forblir uendret da lånet tidligere er slettet. Saken går videre til bystyret for behandling. 132/13 Kommunedelplan for Sandnes. Handlingsprogram for for kultur Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst /13 2 Formannskapet /13 3 Bystyret Utvalg for kultur og oppvekst behandlet saken i møte sak 71/13: Møtebehandling i utvalg for kultur og oppvekst Annelin Tangen (Ap) satte frem følgende forslag: Endre overskrift og navn på saken til: Handlingsprogram for kultur , og så strykes ordene; for kommunedelplanen i vedtaket. Votering Rådmannens forslag datert ble enstemmig vedtatt, samt Tangens forslag ble enstemmig vedtatt. 5

6 Vedtak i utvalg for kultur og oppvekst Bystyret vedtar handlingsprogrammet for kultur med de endringer som fremkommer av bystyrets behandling av økonomiplanen for Møtebehandling i formannskapet Votering Innstillingen fra møtet i utvalg for kultur og oppvekst ble enstemmig vedtatt. Vedtak Bystyret vedtar handlingsprogrammet for kultur med de endringer som fremkommer av bystyrets behandling av økonomiplanen for Saken går videre til bystyret for behandling. 6

7 133/13 ØKONOMIPLAN Behandlet av Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /13 2 Formannskapet /13 3 Bystyret Utvalg for kultur og oppvekst /13 orienteringssak 5 Utvalg for byutvikling - orienteringssak /13 6 Utvalg for tekniske saker /13 orienteringssak 7 Utvalg for helse- og sosialtjenester - orienteringssak /13 Administrasjonsutvalget behandlet saken i møtet , i forkant av formannskapets behandling: Møtebehandling i administrasjonsutvalget Leder Pål Morten Borgli (Frp) foreslo å ta rådmannens forslag til økonomiplan til orientering, og forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak i administrasjonsutvalget Rådmannens forslag til økonomiplan tas til orientering. Møtebehandling i formannskapet Skriv datert fra leder i Sandnes idrettsråd ble lagt på bordet i møtet. Bystyrets gruppeleder for Venstre, Tove Frantzen, og bystyrets gruppeleder for Pensjonistpartiet, Roald A. Lende, deltok med tale- og forslagsrett. Stanley Wirak (Ap) foreslo følgende endring av 1 setning i pkt. 1 i rådmannens forslag til vedtak: Med de endringer som vedtas av bystyret godkjennes det fremlagte forslag til økonomiplan for Sandnes kommune. Wiraks forslag ble enstemmig vedtatt. 7

8 Fellesforslag fremsatt av Frp, Ap, Sp, SV, : (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B DRIFT Oppvekst, skoler Avvikle skolefruktordningen (ihht tilleggspropoposisjon) Avvikling av kulturskole i SFO (ihht tilleggspropoposisjon) Ikke redusert ramme skole Oppvekst, barn og unge Ikke redusert ramme Tidlig innsats/barnehager Økt foreldrebetaling i barnehagen (ihht tilleggspropoposisjon) Ikke opptrapping til to barnehageopptak (ihht tilleggspropoposisjon) Økt nasjonal sats for kapitaltilskudd private bhg (ihht tilleggspropoposisjon) Levekår Leirgauken / Gandsfjord seniorsenter Skeiane seniorsenter Hverdagsrehabilitering Frivillighet til fordeling politikerne -200 LEVE 40 CRUX 50 Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland 40 Funkishuset 70

9 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B Opplevelseskort Husleie nye boenheter Øremerket tilskudd til rusarbeid (ihht tilleggsproposisjon) Kultur og byutvikling Kulturstipend økt Sentrale stabsenheter og fellesområde Effektivisering ved parlamentarisme Formannskapets reserverte tilleggsbevilgning Redusert lønnsreserve Redusert rammetilskudd (ihht tilleggspropoposisjon) Økt rentekompensasjon (ihht tilleggspropoposisjon) Endret overføring til investering Renter av endrede investeringer Avdrag av endrede investeringer INVESTERINGER Salg eksisterende rådhus, forventet høyere pris Riskatun salg eller ombygging (,9 daa) Redusert kostnadsnivå investeringer 5 % Prestebolig Bogafjell ungdomsskole Flere elevplasser ung.skolen i søndre bydeler

10 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B Grunnundersøkelser Høle kunstgress 136 Sandnes helsesenter, tilskudd Riska BOAS, tilskudd Nytt BOAS 61 plasser, anbudspris Nytt BOAS 61 plasser, tilskudd Maudlandslia, tilskudd Smørbukkveien 13, tilskudd Boliger til brukere m/særskilte behov, tilskudd -247 Endret overføring fra drift Endret langsiktig låneopptak TEKSTFORSLAG Fotballanlegg i Sandnes idrettspark Bystyret ber om at det utredes mulighetene for realisering av et fremtidig fortballanlegg i Sandnes idrettspark. Det bør blant annet ses på en modell der kommunen deltar i finansieringen og at det opprettes et leieforhold der de som benytter anlegget enten alene eller sammen med andre betaler en årlig leie minimum tilsvarende kapitalutgiftene på anlegget. Ikke vot 10

11 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B Investeringsprosjekter Før investeringsprosjekter får sin endelige godkjenning forutsettes det at eiendomsforetaket sammen med rådmann foretar en grundig gjennomgang og vurdering av behov, kvalitet, omfang og standard. Det må også gjøres vurderinger om det finnes alternative løsninger ved for eks. sambruk eller utvidelser av eksisterende lokaliteter. Det bør også vurderes om modulløsninger kan være et godt alternativ. Ikke vot Lærlinger KS anbefaler kommunene til å øke forholdstall for lærlinger fra 1 til 1,2 pr innbygger. Sandnes kommune legger til rette for en utvidelse i samsvar med dette. Opplevelseskort Opplevelseskortet er et samarbeid mellom kommunen, NAV og private aktører, og gir adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. NAV står for utvelgelse av bruker samt fordeling av kort og informasjon. Kortet er beregnet på barn mellom 2 og 16 år. Husleietilskudd også til KinoKino Bystyret ber styret i Sandnes kunst og kulturhus KF vurdere om husleietilskudd også skal gjelde lokaler ved KinoKino. Offentlig tomt Høle Rådmannen bes utrede mulig bruk av kommunal eiendom avsatt til offentlig formål på Høle, gnr/bnr 72/324. Kommunalt hjelpemiddellager Bystyret ber rådmannen vurdere om Sandnes Pro-Service kan ha en rolle i drift av kommunalt hjelpemiddellager. Ikke vot Ikke vot Ikke vot Ikke vot Ikke vot 11

12 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B Parkering til nytt rådhus Bystyret ber rådmannen vurdere alternativer til parkering under nytt rådhuset. Krav til parkering i området bør også vurderes. Ikke vot Ungdomsskole i søndre bydeler Før det tas beslutninger om eventuelt ny ungdomsskole på Bogafjell, ber bystyret om en vurdering om behov for økt skolekapasitet i søndre deler av kommunen kan løses ved en utvidelse/rehabilitering eller alternativt ny Skeiane ungdomsskole kombinert med utvidelse av Høyland og Lundehaugen. Studenthybler Bystyret ber rådmannen om å arbeide videre med å finne egnede tomtealternativer for å kunne få etablert flere studenthybler i byen. Sambruk av svømmehaller Bystyret ber rådmannen se på kostnader knyttet til sambruk for nytt svømmeanlegg. Man må se på erfaringer fra steder der skoler, svømmeklubber, treningssentre og helsesentre utnytter kapasitet på best mulig måte. Det bør ses på bygg i egenregi og eventuelt leie. Ikke vot Ikke vot Ikke vot. Fellesforslag fremsatt av H, Krf og V: (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B DRIFT Oppvekst, skole 37 Reversering skole H, V, KRF 5 NY Ny satsing i Sandnesskolen H, V, KRF 5 Sum oppvekst

13 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B Levekår NY Sunn i Sandnes H, V, KRF 5 65 Forskjøvet omstilling H, V, KRF 5 7 Hjemmetjenesten, lavere behov H, V, KRF 5 91 Reduksjon i økning sosialhjelp H, V, KRF 5 92 Redusert bruk hospits H, V, KRF 5 NY Etablering av rehabilitering i utland H, V, KRF 5 Sum levekår Kultur og byutvikling NY Daglig leder, idrettsrådet H, V, KRF 5 NY Kulturskolen H, V, KRF 5 NY Vedlikehold byrom H, V, KRF 5 NY 3.2 Udisponerte midler H, V, KRF 5 NY Amatea H, V, KRF 5 NY Leve H, V, KRF 5 NY Kulturskolekoret Viva H, V, KRF 5 NY Kreftomsorg Rogaland H, V, KRF 5 NY Kompasset H, V, KRF 5 NY Seif H, V, KRF 5 Sum kultur og byutvikling Sentrale stabsenheter og fellesområde NY Sandnes Bydrift KF H, V, KRF 5 NY Taksering verk og bruk H, V, KRF 5 NY Opprettelse av Sandnes Eiendom KF H, V, KRF 5 1 Justering lønnsreserve H, V, KRF Tilskudd Sandnes sentrum H, V, KRF 5 NY Skatt på verk og bruk og annen H, V, KRF 5 næringseiendom NY Utbytte Forus Næringspark H, V, KRF 5 NY Utbytte Sandnes Parkering KF H, V, KRF 5 NY Utbytte Sandnes Tomteselskap KF H, V, KRF 5 NY Utbytte Renovasjonen H, V, KRF 5 NY Utbytte SF Kino H, V, KRF 5 12 Utbytte: Lyse, korr. til forventet utbytte H, V, KRF 5 13

14 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B 13 "Økt utbytte" utgår grunnet egen H, V, KRF 5 oppstilling Sum sentrale stabsenheter og fellesområde 6 Renter av endrede investeringer H, V, KRF 5 7 Endring avdragsutgifter H, V, KRF 5 16 Overføring til investeringsbudsjettet H, V, KRF 5 SUM DRIFT INVESTERING Kultur og byutvikling NY Nytt svømmeanlegg H, V, KRF 5 Sum kultur og byutvikling Kommunens fellesområde/eiendom NY Planlegging Ruten Bypark H, V, KRF 5 NY Opparbeidelse Ruten Bypark H, V, KRF 5 NY Oppgradering Langgata H, V, KRF 5 NY Technolab H, V, KRF 5 NY Kubbetjørn H, V, KRF 5 NY Spillemidler Kubbetjørn H, V, KRF 5 Sum kommunens fellesområde/eiendom Endret langsiktig låneopptak H, V, KRF 5 17 Overført fra driftsbudsjettet H, V, KRF 5 SUM INVESTERING

15 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B TEKSTFORSLAG Konkurranseutsetting: Sandnes Kommune har organisert sitt tjenestetilbud i en bestiller/utfører rolle. Målsettingen har vært at det skulle legges til rette for en konkurranseutsetting av tjenestetilbudet i kommunen. a) Sandnes Bydrift KF Bystyret ber administrasjonen forberede opprettelse av Sandnes Bydrift KF. Styret skal bestå av 6 personer, hvorav 3 folkevalgte og 2 eksterne medlemmer samt en ansatt representant. Sandnes Bydrift KF skal i konkurranse med private selskaper levere tjenester innen de kommunaltekniske områder samt andre områder nærmere definert: Renhold av kommunens bygningsmasse Drift og vedlikehold av park- og idrettsanlegg, lekeplasser, gravlunder Grøfting, kabelgrøfter Rehabilitering av veier og parkeringsplasser Drift og vedlikehold av kommunens vann- og avløpsnett Opparbeidelse av tomter Sandnes Matservice Hustrykkeriet ETC Bystyret ber om at saken legges fram for politisk behandling våren

16 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B b) Besparelse ved opprettelse av Sandnes Bydrift KF Sandnes Bydrift KF forventes å gi følgende innsparinger ved konkurranseutsetting som legges inn i budsjettet (mill. kroner): c) Stillingsvernet: Stillingsvern oppheves i Sandnes Kommune fra 1. januar 2014 Reduserte kostnader og økte inntekter a) ENØK: Bystyret har vedtatt at det skal investeres i energiøkonomiserende tiltak i kommunens eiendomsmasse. Teknisk Utvalg får fullmakt til å avgjøre hvilke prosjekter som skal iverksettes. Alle prosjekter skal ha en tilbakebetalingstid på investeringen på maks 5 år. b) Skatt: Skatt på verk og bruk og annen næringseiendom innføres, grunnet manglende konkurranseutsetting, så snart det er praktisk mulig. c) Opprettelse av Sandnes Eiendom KF: Bystyret har bestemt at Sandnes Eiendom KF skal etableres fra 1 januar Bystyret forventer at dette vil medføre reduserte driftskostnader for de områder som KFet får ansvar for (mill kroner):

17 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B d) Rådmannens besparelser: Rådmannen har lagt inn følgende generelle reduksjoner av rammene på alle områder i planperioden (mill. kroner): ,5 2, ,2 Bystyret ber enhetene om å presentere sine forslag til innsparinger i løpet av første kvartal 2014 slik at Formannskapet får vurdert konsekvensene av innsparingene. e) Parkering: Bystyret ber Sandnes Parkering KF vurdere følgende: Utvide parkeringssonen i sentrum maksimalt Differensiere parkeringsavgiften i sentrum i forhold til utkant av parkeringssonen Utvide betalt parkeringstid til kl 2000 mandag til fredag og lørdag til kl 1600 Vurdere økning av satsene i perioden for å sikre at parkering på gategrunn står i forhold til prisene som må tas i de nye underjordiske parkerings anlegg som vil bli åpnet i perioden. Vurdere muligheten til å leie ut helårsparkeringsplasser på bakken i utkanten av parkeringssonen (eks; 000 kr/år) 17

18 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B f) Samordning av tjenester: Nord Jæren er et felles aktivitets område. Sandnes Bystyre mener det vil trolig vil være store økonomiske besparelser å hente for kommunene ved å samordne en del tjenester som ikke berører befolkningen direkte. Eksempel: Kommunalteknikk Bibliotek Felles IT systemer Lønnssystemer Saksbehandlingssystemer Etc Bystyret ber om at det tas initiativ overfor Stavanger og Sola for å få vurdert om de kan være interessert i å få utredet mulighetene. g) Omorganisering i levekår og omsorg: Reduksjon i rammen for levekår og omsorg gjennomføres gjennom omorganisering og konkurranseutsetting og ikke kutt i tjenestene. Det må legges fram en sak om dette til politisk behandling våren Reduksjonen bør finne sted ved: vurdere nødvendigheten av antall omsorgsdistrikt og hjemmetjenestesoner redusere administrasjonsstillinger, spesielt mellomledere innføring av Multidose i alle omsorgsdistrikt konkurranseutsetting av neste BOAS, og eventuelt andre institusjoner basert på de erfaringer kommunen da skaffer seg. konkurranseutsetting av hjemmetjenester 1

19 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B Nye tiltak a) Vedlikehold: For alle nye bygg som oppføres i regi av Sandnes Eiendom KF skal det årlig avsettes 150 kr/m2 til vedlikehold. Dette gjøres gjeldende fra b) Markedsføring av byen: Det opprettes en offentlig bildedatabase med bilder av byen, som kan brukes til profilering. c) Rett på sykehjemsplass: Hjemmeboende i Sandnes commune, som ikke ønsker å ta i mot tilbud fra hjemmetjenesten, mister retten til vurdering for sykehjemsplass. d) Seniorboliger: Seniorboliger er et viktig tilskudd for å gi eldre mulighet til å klare seg lenger i egen bolig. Kommunen må stimulere til utbygging av private prosjekter og ha klare årlige måltall for denne typen boliger. Private boligprosjekter av denne typen vil ikke belaste kommunens økonomiplan og organisering av den pålagte hjemmehjelpen vil kunne bli enklere og mer effektiv i slike boformer. e) Samlokalisering av tjenester Bystyret setter ned en arbeidsgruppe bestående av posisjonen, opposisjonen og administrasjonen som ser på samlokalisering av tjenestene i helse- og omsorgssektoren med tanke på at vi får nytt helsehus, akuttmottak og rådhus. Det foreslås en studietur til Fredrikstad for å se på mulighetene dette gir. 19

20 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B f) Forsert skoleløp Det er ønskelig at forsert skoleløp settes inn i et helhetlig løp i samråd mellom kommune, fylke og stat, slik at det blir sømløse overganger mellom ungdomsskole, videregående skole og universitet. Elevene må få synliggjort hvordan de kan gjennomføre et helhetlig forsert skoleløp og hvordan kunne velge andre og vanskeligere fag, også etter at de har begynt på videregående. g) Omsorgsvikar Ett av de viktigste tiltakene for familier med store belastninger er hjelp i perioder der foreldrene er i krise, utslitt, deprimert, ved samlivsbrudd eller sykdom. Bystyret ber om en egen sak til utvalg for Helse og sosial om temaet omsorgsvikar i løpet av En mulig prøveordning med bruk av omsorgsvikar i privat ideell regi vurderes innført i h) Kommunale biler Ved fornying av den kommunale bilparken, bør det tilstrebes at nye biler drives miljøvennlig. i) Oppstart av lavterskel botilbud for rusbrukere Bystyret ber om at det legges til rette for at private ideelle organisasjoner kan starte opp lavterskel botilbud for rusbrukere i Sandnes j) Boligbygging. Sandnes kommune har som mål å legge til rette for en stor variasjon av boligtyper som bygges. Gjennom aktiv styring av variert boligbygging må det også vektlegges romslige høystandard boenheter som retter seg inn mot aldersgruppen +/- 50 år. 20

21 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B Sandnes kommune trenger en demografisk utvikling med god aldersblanding. Det gir gode boområder og kan dempe presset i kommuneøkonomien. k) Planlegging av større utbyggingsområder. Ved bruk av områdeplaner må det stilles krav om at planforslagene som utarbeides må vise en helhetlig variert bygningsstruktur sett i sammenheng med uterommet og fellesfunksjonene innen planområdet. l) Langgata. Kommunen og næringen i Langgata står foran store oppgaver. Både ledningssystemet og gatelegemet skal skiftes ut. Det er derfor viktig at vi får avklart de utbyggingsprosjektene som er planlagt i tilknytning til gaten. I søndre enden er det helt nødvendig å få avklart planene for Øglænskvartalet slik at utbyggingen kan planlegges og bygges samtidig m) Luravika båthavn. Det foreligger planer for en ny småbåthavn i Luravika. Det må vurderes om det er mulig at et salg av disse båtplassene kan være med på å finansiere opparbeidelsen av den nye båthavnen og infrastrukturen på land. 21

22 Tekstforslag fremsatt av Krf: Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B Pilotprosjekt for BOAS/kirke Bystyret ber om at planarbeidet for bygging av kombinert kirke/sykehjem/boas på Sørbø/Hove legges inn med oppstart i Dette kan skje i mulig samdrift med Lunde BOAS. Krf Ikke vot. Langsiktige rammer for tilskudd til frivillige Dagens ordning med tilskudd til frivillige lag og organisasjoner som mottar kommunal støtte er ikke tilstrekkelig forutsigbart. For å sikre større forutsigbarhet ber bystyret om at det inngås avtaler med langsiktig perspektiv for organisasjoner og foreninger som leverer tjenester til kommunen. Krf Ikke vot. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B 1. Med de endringer som vedtas av bystyret godkjennes det fremlagte forslag til økonomiplan for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2014 fastsettes i henhold til: Budsjettskjema 1B driftsbudsjett (vedlegg til økonomiplan , pkt 1.2) Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett (vedlegg til økonomiplan , pkt 1.3) Budsjettskjema 2B investeringsprosjekter (vedlegg til økonomiplan , pkt 1.4) 22

23 Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B 1.1 Bystyret godkjenner også rådmannens forslag til endringer i økonomiplan på bakgrunn av tilleggsproposisjon fra ny regjering slik det framkommer av vedlegg 1 til saksframlegget. 2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A (vedlegg til økonomiplan , pkt 1.1) med endring slik det framkommer av vedlegg 1 til saksframlegget. 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet: - Startlån fra Husbanken til videre utlån: kr / 22 år. - Lån til finansiering av egne investeringer: kr / 30 år. Lånene tas opp i januar i låneopptaksåret dersom rentenettoen er positiv. Lånene kan deles opp i flere enkeltlån. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid. 5. Kassakreditt avtale om trekkrettighet på inntil kr 200 millioner godkjennes. Av denne kreditten kan Sandnes tomteselskapet KF disponere kr 20 millioner. Eventuelle lån forutsettes nedbetalt senest 31. desember i budsjettåret. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsog pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet. 7. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv slik det 23

24 Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B fremgår av vedlegg til økonomiplan , pkt 4.. Økonomiplan for Sandnes tomteselskap KF godkjennes. a) Bystyret godkjenner at Sandnes tomteselskap KF omfattes av kommunens kassakreditt innenfor en ramme av kr 20 millioner. Rentene betjenes av foretaket etter gjeldende avtale. b) Bystyret godkjenner følgende tre måltall for styring av virksomheten: Lønnsomhet: Årlig resultat på minimum 15 prosent etter finanstransaksjoner. Likviditet: Kontantbeholdning som er kr 100 millioner større enn summen av neste 2 års forventede utbetalinger, fratrukket 30 prosent av forventede innbetalinger. Soliditet: Egenkapitalandel på minimum 45 prosent. 9. Økonomiplan for for Sandnes parkering KF godkjennes med følgende endring: a) Finansiering av investeringsbudsjettet 2014, pålydende brutto kr 6,39 millioner, løses ved at kr overføres fra driftsbudsjettet og kr 6 millioner disponeres fra parkeringsfondet. Beløpet fra parkeringsfondet tilbakeføres over 10 år, inkludert rente. b) Endelig finansiering av investeringene de 3 øvrige årene fastsettes for ett år om gangen i forbindelse med økonomiplan. c) Bystyret godkjenner følgende endringer i parkeringsavgiftene med virkning fra : Prisen for første time i avgiftsperioden 24

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2012 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 15. januar 2009 Innhold RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 OPPFØLGING AV POLITISKE PRIORITERINGER... 3 PLANFORUTSETNINGER... 8 KOMMUNENS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer