Rådmann Bodil Sivertsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmann Bodil Sivertsen."

Transkript

1 Protokoll fra møtet i formannskapet Dato: kl. 13:25 Sted: i formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 13/01167 Tilstede: Norunn Østråt Koksvik (H), Thor Magne Seland (H), Olav Birkeland (H), Kenny E. Rettore (H), Pål Morten Borgli (Frp), Sissel Vikse Falch (Frp), Kåre-Ludwig Jørgensen (Frp), Stanley Wirak (Ap), Annelin Tangen (Ap), Arne Buchholdt Espedal (Ap), Signe J. Nijkamp (KrF), Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp), Heidi Bjerga (Sv) Gruppeleder i bystyret, Tove Frantzen (V), og gruppeleder i bystyret, Roald A. Lende () deltok med tale- og forslagsrett under behandlingen av sak 133/13. Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Rådmann Bodil Sivertsen. Videre møtte økonomidirektør Torunn S. Nilsen, kommunaldirektør Kristin Barvik, kommunaldirektør Torill J. Kind, kommunaldirektør Kari Bente Daae, organisasjonsdirektør Hilde Lofthus, driftsdirektør Per Hanasand, budsjettsjef Anita O. Steinsland Moi, seniorrådgiver Sidsel Haugen Kirsti Lygre Rostøl, politisk sekretariat Ordfører Stanley Wirak (Ap) ledet møtet som begynte kl og sluttet kl Følgende dokument ble lagt på bordet i møtet: Vedlegg til sak 1031 og 133/13 - Skriv datert fra leder i Sandnes idrettsråd. Side Godkjenning av protokoll 6/13 13/ Protokoll fra møtet i formannskapet

2 Saker til behandling 131/13 13/ /13 13/076-1 AKTIVE SANDNES - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR SANDNES. HANDLINGSPROGRAM FOR FOR KULTUR /13 13/ ØKONOMIPLAN /13 13/ JUSTERING AV ØKONOMIREGLEMENTET /13 13/ FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENTET FOR BYDELSUTVALGENE I SANDNES /13 13/075-1 INNOVASJONSPRIS I SANDNES KOMMUNE /13 13/ REISELIVSPLAN RYFYLKE /13 13/ /13 13/094-5 SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE - BAKGAARDEN SØKNAD FRA COOP ØKONOM SA OM SALGSBEVILLING FOR ØL TIL COOP EXTRA HANA 2 2 Orienteringssaker 63/13 13/ /13 13/ Økonomi- og aktivitetsrapport januar-oktober 2013 Fylkesmannens vedtak i klagesak etter alkoholloven - Money Talks - Kirkegata 15 i Sandnes Eventuelt Godkjenning av protokoll 6/13 Protokoll fra møtet i formannskapet Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Møtebehandling Votering 2

3 Vedtak Protokollen fra formannskapets møte ble godkjent uten merknader. Saker til behandling 131/13 AKTIVE SANDNES - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 4 Bystyret Utvalg for tekniske saker orienteringssak /13 Utvalg for kultur og oppvekst - orienteringssak /13 Møtebehandling Skriv datert fra leder i Sandnes idrettsråd ble lagt på bordet i møtet. Rådmannen har i saksutredning datert fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Bystyret godkjenner forslag til revidert kapittel 13, 14, 15 og 16 i gjeldende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Aktive Sandnes vist som vedlegg nr.1, 2, 3 og Bystyret godkjenner at den idretts-, aktivitets- og friluftspolitikk som fremkommer i denne sak, skal ligge til grunn i det videre arbeid med de enkelte prosjekter. 3. Bystyret godkjenner at et eventuelt omfordelt forslag til bruk av posten idrettsformål, med sikte på å bruke midler på en ansatt i idrettsrådet, fremmes som egen sak i Bystyret godkjenner at det som en del av kommunens plan for forebygging av rus og doping, stilles krav til at alle idrettslag som tildeles tid i kommunale anlegg og/eller tildeles kommunalt driftstilskudd, må gjennomgå Antidoping Norges program for rent idrettslag innen Bystyret ønsker en egen sak i 2014 vedrørende fremtidig løsning mht svømmeanlegg for skole, idrett og helse basert på denne saksutredning. Formålet med utredningen er å lage en strategi som sikrer at Sandnes kan oppfylle de lovpålagte forpliktelsene en har til svømmeundervisning, samt en økning av kapasitet for idretten og publikum. 6. Bystyret godkjenner at det meldes inn til Stavanger at Sandnes ønsker å leie tid i 50 meters bassenget i det planlagte folkebadet på vegne av svømmeidretten i Sandnes, slik det fremkommer i saken. Endelig avgjørelse på dette gjøres i en egen sak når prisen er kjent. 3

4 7. Bystyret ber om at det gjøres vurderinger av hallkapasitet i Austrått bydel og komme med kalkyler og forslag til løsning på Iglemyr/Høyland ung. skole og ny skole i Skaarlia. Anbefalinger fremmes i egen sak i Sees også i sammenheng med vedtakspunkt 5.. Bystyret anbefaler at det lages egne bestemmelser for Sandnesmarka i kommuneplanen, hvor friluftslivkvalitetene sikres bedre. 9. Bystyret godkjenner søknaden fra Stiftelsen Figgjohuset om å konvertere gjelden som er knyttet til rente- og avdragsfritt lån til Sandnes kommune på kr ,-, om til egenkapital. Kommunens balanse forblir uendret da lånet tidligere er slettet. Kenny E. Rettore (H) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1: med de endringer som eventuelt fremkommer i godkjent budsjett/økonomiplan. Kåre-Ludwig Jørgensen (Frp) fremmet følgende forslag som alternativ til pkt. : Bystyret anbefaler at det vurderes egne bestemmelser for Sandnesmarka i kommuneplanen, hvor friluftslivkvalitetene sikres bedre. Votering Pkt. 1 i rådmannens innstilling datert ble enstemmig vedtatt. Rettores tilleggsforslag til pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Pkt. 3 i rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. Pkt. 4 7 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering over Jørgensens forslag til pkt. og pkt. i rådmannens innstilling, ble Jørgensens forslag enstemmig vedtatt. Pkt. 9 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Bystyret godkjenner forslag til revidert kapittel 13, 14, 15 og 16 i gjeldende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Aktive Sandnes vist som vedlegg nr.1, 2, 3 og 4, med de endringer som eventuelt fremkommer i godkjent budsjett/økonomiplan. 2. Bystyret godkjenner at den idretts-, aktivitets- og friluftspolitikk som fremkommer i denne sak, skal ligge til grunn i det videre arbeid med de enkelte prosjekter. 3. Bystyret godkjenner at det som en del av kommunens plan for forebygging av rus og doping, stilles krav til at alle idrettslag som tildeles tid i kommunale anlegg og/eller tildeles kommunalt driftstilskudd, må gjennomgå Antidoping Norges program for rent idrettslag innen

5 4. Bystyret ønsker en egen sak i 2014 vedrørende fremtidig løsning mht svømmeanlegg for skole, idrett og helse basert på denne saksutredning. Formålet med utredningen er å lage en strategi som sikrer at Sandnes kan oppfylle de lovpålagte forpliktelsene en har til svømmeundervisning, samt en økning av kapasitet for idretten og publikum. 5. Bystyret godkjenner at det meldes inn til Stavanger at Sandnes ønsker å leie tid i 50 meters bassenget i det planlagte folkebadet på vegne av svømmeidretten i Sandnes, slik det fremkommer i saken. Endelig avgjørelse på dette gjøres i en egen sak når prisen er kjent. 6. Bystyret ber om at det gjøres vurderinger av hallkapasitet i Austrått bydel og komme med kalkyler og forslag til løsning på Iglemyr/Høyland ung. skole og ny skole i Skaarlia. Anbefalinger fremmes i egen sak i Sees også i sammenheng med vedtakspunkt Bystyret anbefaler at det vurderes egne bestemmelser for Sandnesmarka i kommuneplanen, hvor friluftslivkvalitetene sikres bedre.. Bystyret godkjenner søknaden fra Stiftelsen Figgjohuset om å konvertere gjelden som er knyttet til rente- og avdragsfritt lån til Sandnes kommune på kr ,-, om til egenkapital. Kommunens balanse forblir uendret da lånet tidligere er slettet. Saken går videre til bystyret for behandling. 132/13 Kommunedelplan for Sandnes. Handlingsprogram for for kultur Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst /13 2 Formannskapet /13 3 Bystyret Utvalg for kultur og oppvekst behandlet saken i møte sak 71/13: Møtebehandling i utvalg for kultur og oppvekst Annelin Tangen (Ap) satte frem følgende forslag: Endre overskrift og navn på saken til: Handlingsprogram for kultur , og så strykes ordene; for kommunedelplanen i vedtaket. Votering Rådmannens forslag datert ble enstemmig vedtatt, samt Tangens forslag ble enstemmig vedtatt. 5

6 Vedtak i utvalg for kultur og oppvekst Bystyret vedtar handlingsprogrammet for kultur med de endringer som fremkommer av bystyrets behandling av økonomiplanen for Møtebehandling i formannskapet Votering Innstillingen fra møtet i utvalg for kultur og oppvekst ble enstemmig vedtatt. Vedtak Bystyret vedtar handlingsprogrammet for kultur med de endringer som fremkommer av bystyrets behandling av økonomiplanen for Saken går videre til bystyret for behandling. 6

7 133/13 ØKONOMIPLAN Behandlet av Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /13 2 Formannskapet /13 3 Bystyret Utvalg for kultur og oppvekst /13 orienteringssak 5 Utvalg for byutvikling - orienteringssak /13 6 Utvalg for tekniske saker /13 orienteringssak 7 Utvalg for helse- og sosialtjenester - orienteringssak /13 Administrasjonsutvalget behandlet saken i møtet , i forkant av formannskapets behandling: Møtebehandling i administrasjonsutvalget Leder Pål Morten Borgli (Frp) foreslo å ta rådmannens forslag til økonomiplan til orientering, og forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak i administrasjonsutvalget Rådmannens forslag til økonomiplan tas til orientering. Møtebehandling i formannskapet Skriv datert fra leder i Sandnes idrettsråd ble lagt på bordet i møtet. Bystyrets gruppeleder for Venstre, Tove Frantzen, og bystyrets gruppeleder for Pensjonistpartiet, Roald A. Lende, deltok med tale- og forslagsrett. Stanley Wirak (Ap) foreslo følgende endring av 1 setning i pkt. 1 i rådmannens forslag til vedtak: Med de endringer som vedtas av bystyret godkjennes det fremlagte forslag til økonomiplan for Sandnes kommune. Wiraks forslag ble enstemmig vedtatt. 7

8 Fellesforslag fremsatt av Frp, Ap, Sp, SV, : (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B DRIFT Oppvekst, skoler Avvikle skolefruktordningen (ihht tilleggspropoposisjon) Avvikling av kulturskole i SFO (ihht tilleggspropoposisjon) Ikke redusert ramme skole Oppvekst, barn og unge Ikke redusert ramme Tidlig innsats/barnehager Økt foreldrebetaling i barnehagen (ihht tilleggspropoposisjon) Ikke opptrapping til to barnehageopptak (ihht tilleggspropoposisjon) Økt nasjonal sats for kapitaltilskudd private bhg (ihht tilleggspropoposisjon) Levekår Leirgauken / Gandsfjord seniorsenter Skeiane seniorsenter Hverdagsrehabilitering Frivillighet til fordeling politikerne -200 LEVE 40 CRUX 50 Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland 40 Funkishuset 70

9 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B Opplevelseskort Husleie nye boenheter Øremerket tilskudd til rusarbeid (ihht tilleggsproposisjon) Kultur og byutvikling Kulturstipend økt Sentrale stabsenheter og fellesområde Effektivisering ved parlamentarisme Formannskapets reserverte tilleggsbevilgning Redusert lønnsreserve Redusert rammetilskudd (ihht tilleggspropoposisjon) Økt rentekompensasjon (ihht tilleggspropoposisjon) Endret overføring til investering Renter av endrede investeringer Avdrag av endrede investeringer INVESTERINGER Salg eksisterende rådhus, forventet høyere pris Riskatun salg eller ombygging (,9 daa) Redusert kostnadsnivå investeringer 5 % Prestebolig Bogafjell ungdomsskole Flere elevplasser ung.skolen i søndre bydeler

10 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B Grunnundersøkelser Høle kunstgress 136 Sandnes helsesenter, tilskudd Riska BOAS, tilskudd Nytt BOAS 61 plasser, anbudspris Nytt BOAS 61 plasser, tilskudd Maudlandslia, tilskudd Smørbukkveien 13, tilskudd Boliger til brukere m/særskilte behov, tilskudd -247 Endret overføring fra drift Endret langsiktig låneopptak TEKSTFORSLAG Fotballanlegg i Sandnes idrettspark Bystyret ber om at det utredes mulighetene for realisering av et fremtidig fortballanlegg i Sandnes idrettspark. Det bør blant annet ses på en modell der kommunen deltar i finansieringen og at det opprettes et leieforhold der de som benytter anlegget enten alene eller sammen med andre betaler en årlig leie minimum tilsvarende kapitalutgiftene på anlegget. Ikke vot 10

11 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B Investeringsprosjekter Før investeringsprosjekter får sin endelige godkjenning forutsettes det at eiendomsforetaket sammen med rådmann foretar en grundig gjennomgang og vurdering av behov, kvalitet, omfang og standard. Det må også gjøres vurderinger om det finnes alternative løsninger ved for eks. sambruk eller utvidelser av eksisterende lokaliteter. Det bør også vurderes om modulløsninger kan være et godt alternativ. Ikke vot Lærlinger KS anbefaler kommunene til å øke forholdstall for lærlinger fra 1 til 1,2 pr innbygger. Sandnes kommune legger til rette for en utvidelse i samsvar med dette. Opplevelseskort Opplevelseskortet er et samarbeid mellom kommunen, NAV og private aktører, og gir adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. NAV står for utvelgelse av bruker samt fordeling av kort og informasjon. Kortet er beregnet på barn mellom 2 og 16 år. Husleietilskudd også til KinoKino Bystyret ber styret i Sandnes kunst og kulturhus KF vurdere om husleietilskudd også skal gjelde lokaler ved KinoKino. Offentlig tomt Høle Rådmannen bes utrede mulig bruk av kommunal eiendom avsatt til offentlig formål på Høle, gnr/bnr 72/324. Kommunalt hjelpemiddellager Bystyret ber rådmannen vurdere om Sandnes Pro-Service kan ha en rolle i drift av kommunalt hjelpemiddellager. Ikke vot Ikke vot Ikke vot Ikke vot Ikke vot 11

12 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B Parkering til nytt rådhus Bystyret ber rådmannen vurdere alternativer til parkering under nytt rådhuset. Krav til parkering i området bør også vurderes. Ikke vot Ungdomsskole i søndre bydeler Før det tas beslutninger om eventuelt ny ungdomsskole på Bogafjell, ber bystyret om en vurdering om behov for økt skolekapasitet i søndre deler av kommunen kan løses ved en utvidelse/rehabilitering eller alternativt ny Skeiane ungdomsskole kombinert med utvidelse av Høyland og Lundehaugen. Studenthybler Bystyret ber rådmannen om å arbeide videre med å finne egnede tomtealternativer for å kunne få etablert flere studenthybler i byen. Sambruk av svømmehaller Bystyret ber rådmannen se på kostnader knyttet til sambruk for nytt svømmeanlegg. Man må se på erfaringer fra steder der skoler, svømmeklubber, treningssentre og helsesentre utnytter kapasitet på best mulig måte. Det bør ses på bygg i egenregi og eventuelt leie. Ikke vot Ikke vot Ikke vot. Fellesforslag fremsatt av H, Krf og V: (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B DRIFT Oppvekst, skole 37 Reversering skole H, V, KRF 5 NY Ny satsing i Sandnesskolen H, V, KRF 5 Sum oppvekst

13 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B Levekår NY Sunn i Sandnes H, V, KRF 5 65 Forskjøvet omstilling H, V, KRF 5 7 Hjemmetjenesten, lavere behov H, V, KRF 5 91 Reduksjon i økning sosialhjelp H, V, KRF 5 92 Redusert bruk hospits H, V, KRF 5 NY Etablering av rehabilitering i utland H, V, KRF 5 Sum levekår Kultur og byutvikling NY Daglig leder, idrettsrådet H, V, KRF 5 NY Kulturskolen H, V, KRF 5 NY Vedlikehold byrom H, V, KRF 5 NY 3.2 Udisponerte midler H, V, KRF 5 NY Amatea H, V, KRF 5 NY Leve H, V, KRF 5 NY Kulturskolekoret Viva H, V, KRF 5 NY Kreftomsorg Rogaland H, V, KRF 5 NY Kompasset H, V, KRF 5 NY Seif H, V, KRF 5 Sum kultur og byutvikling Sentrale stabsenheter og fellesområde NY Sandnes Bydrift KF H, V, KRF 5 NY Taksering verk og bruk H, V, KRF 5 NY Opprettelse av Sandnes Eiendom KF H, V, KRF 5 1 Justering lønnsreserve H, V, KRF Tilskudd Sandnes sentrum H, V, KRF 5 NY Skatt på verk og bruk og annen H, V, KRF 5 næringseiendom NY Utbytte Forus Næringspark H, V, KRF 5 NY Utbytte Sandnes Parkering KF H, V, KRF 5 NY Utbytte Sandnes Tomteselskap KF H, V, KRF 5 NY Utbytte Renovasjonen H, V, KRF 5 NY Utbytte SF Kino H, V, KRF 5 12 Utbytte: Lyse, korr. til forventet utbytte H, V, KRF 5 13

14 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B 13 "Økt utbytte" utgår grunnet egen H, V, KRF 5 oppstilling Sum sentrale stabsenheter og fellesområde 6 Renter av endrede investeringer H, V, KRF 5 7 Endring avdragsutgifter H, V, KRF 5 16 Overføring til investeringsbudsjettet H, V, KRF 5 SUM DRIFT INVESTERING Kultur og byutvikling NY Nytt svømmeanlegg H, V, KRF 5 Sum kultur og byutvikling Kommunens fellesområde/eiendom NY Planlegging Ruten Bypark H, V, KRF 5 NY Opparbeidelse Ruten Bypark H, V, KRF 5 NY Oppgradering Langgata H, V, KRF 5 NY Technolab H, V, KRF 5 NY Kubbetjørn H, V, KRF 5 NY Spillemidler Kubbetjørn H, V, KRF 5 Sum kommunens fellesområde/eiendom Endret langsiktig låneopptak H, V, KRF 5 17 Overført fra driftsbudsjettet H, V, KRF 5 SUM INVESTERING

15 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B TEKSTFORSLAG Konkurranseutsetting: Sandnes Kommune har organisert sitt tjenestetilbud i en bestiller/utfører rolle. Målsettingen har vært at det skulle legges til rette for en konkurranseutsetting av tjenestetilbudet i kommunen. a) Sandnes Bydrift KF Bystyret ber administrasjonen forberede opprettelse av Sandnes Bydrift KF. Styret skal bestå av 6 personer, hvorav 3 folkevalgte og 2 eksterne medlemmer samt en ansatt representant. Sandnes Bydrift KF skal i konkurranse med private selskaper levere tjenester innen de kommunaltekniske områder samt andre områder nærmere definert: Renhold av kommunens bygningsmasse Drift og vedlikehold av park- og idrettsanlegg, lekeplasser, gravlunder Grøfting, kabelgrøfter Rehabilitering av veier og parkeringsplasser Drift og vedlikehold av kommunens vann- og avløpsnett Opparbeidelse av tomter Sandnes Matservice Hustrykkeriet ETC Bystyret ber om at saken legges fram for politisk behandling våren

16 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B b) Besparelse ved opprettelse av Sandnes Bydrift KF Sandnes Bydrift KF forventes å gi følgende innsparinger ved konkurranseutsetting som legges inn i budsjettet (mill. kroner): c) Stillingsvernet: Stillingsvern oppheves i Sandnes Kommune fra 1. januar 2014 Reduserte kostnader og økte inntekter a) ENØK: Bystyret har vedtatt at det skal investeres i energiøkonomiserende tiltak i kommunens eiendomsmasse. Teknisk Utvalg får fullmakt til å avgjøre hvilke prosjekter som skal iverksettes. Alle prosjekter skal ha en tilbakebetalingstid på investeringen på maks 5 år. b) Skatt: Skatt på verk og bruk og annen næringseiendom innføres, grunnet manglende konkurranseutsetting, så snart det er praktisk mulig. c) Opprettelse av Sandnes Eiendom KF: Bystyret har bestemt at Sandnes Eiendom KF skal etableres fra 1 januar Bystyret forventer at dette vil medføre reduserte driftskostnader for de områder som KFet får ansvar for (mill kroner):

17 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B d) Rådmannens besparelser: Rådmannen har lagt inn følgende generelle reduksjoner av rammene på alle områder i planperioden (mill. kroner): ,5 2, ,2 Bystyret ber enhetene om å presentere sine forslag til innsparinger i løpet av første kvartal 2014 slik at Formannskapet får vurdert konsekvensene av innsparingene. e) Parkering: Bystyret ber Sandnes Parkering KF vurdere følgende: Utvide parkeringssonen i sentrum maksimalt Differensiere parkeringsavgiften i sentrum i forhold til utkant av parkeringssonen Utvide betalt parkeringstid til kl 2000 mandag til fredag og lørdag til kl 1600 Vurdere økning av satsene i perioden for å sikre at parkering på gategrunn står i forhold til prisene som må tas i de nye underjordiske parkerings anlegg som vil bli åpnet i perioden. Vurdere muligheten til å leie ut helårsparkeringsplasser på bakken i utkanten av parkeringssonen (eks; 000 kr/år) 17

18 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B f) Samordning av tjenester: Nord Jæren er et felles aktivitets område. Sandnes Bystyre mener det vil trolig vil være store økonomiske besparelser å hente for kommunene ved å samordne en del tjenester som ikke berører befolkningen direkte. Eksempel: Kommunalteknikk Bibliotek Felles IT systemer Lønnssystemer Saksbehandlingssystemer Etc Bystyret ber om at det tas initiativ overfor Stavanger og Sola for å få vurdert om de kan være interessert i å få utredet mulighetene. g) Omorganisering i levekår og omsorg: Reduksjon i rammen for levekår og omsorg gjennomføres gjennom omorganisering og konkurranseutsetting og ikke kutt i tjenestene. Det må legges fram en sak om dette til politisk behandling våren Reduksjonen bør finne sted ved: vurdere nødvendigheten av antall omsorgsdistrikt og hjemmetjenestesoner redusere administrasjonsstillinger, spesielt mellomledere innføring av Multidose i alle omsorgsdistrikt konkurranseutsetting av neste BOAS, og eventuelt andre institusjoner basert på de erfaringer kommunen da skaffer seg. konkurranseutsetting av hjemmetjenester 1

19 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B Nye tiltak a) Vedlikehold: For alle nye bygg som oppføres i regi av Sandnes Eiendom KF skal det årlig avsettes 150 kr/m2 til vedlikehold. Dette gjøres gjeldende fra b) Markedsføring av byen: Det opprettes en offentlig bildedatabase med bilder av byen, som kan brukes til profilering. c) Rett på sykehjemsplass: Hjemmeboende i Sandnes commune, som ikke ønsker å ta i mot tilbud fra hjemmetjenesten, mister retten til vurdering for sykehjemsplass. d) Seniorboliger: Seniorboliger er et viktig tilskudd for å gi eldre mulighet til å klare seg lenger i egen bolig. Kommunen må stimulere til utbygging av private prosjekter og ha klare årlige måltall for denne typen boliger. Private boligprosjekter av denne typen vil ikke belaste kommunens økonomiplan og organisering av den pålagte hjemmehjelpen vil kunne bli enklere og mer effektiv i slike boformer. e) Samlokalisering av tjenester Bystyret setter ned en arbeidsgruppe bestående av posisjonen, opposisjonen og administrasjonen som ser på samlokalisering av tjenestene i helse- og omsorgssektoren med tanke på at vi får nytt helsehus, akuttmottak og rådhus. Det foreslås en studietur til Fredrikstad for å se på mulighetene dette gir. 19

20 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B f) Forsert skoleløp Det er ønskelig at forsert skoleløp settes inn i et helhetlig løp i samråd mellom kommune, fylke og stat, slik at det blir sømløse overganger mellom ungdomsskole, videregående skole og universitet. Elevene må få synliggjort hvordan de kan gjennomføre et helhetlig forsert skoleløp og hvordan kunne velge andre og vanskeligere fag, også etter at de har begynt på videregående. g) Omsorgsvikar Ett av de viktigste tiltakene for familier med store belastninger er hjelp i perioder der foreldrene er i krise, utslitt, deprimert, ved samlivsbrudd eller sykdom. Bystyret ber om en egen sak til utvalg for Helse og sosial om temaet omsorgsvikar i løpet av En mulig prøveordning med bruk av omsorgsvikar i privat ideell regi vurderes innført i h) Kommunale biler Ved fornying av den kommunale bilparken, bør det tilstrebes at nye biler drives miljøvennlig. i) Oppstart av lavterskel botilbud for rusbrukere Bystyret ber om at det legges til rette for at private ideelle organisasjoner kan starte opp lavterskel botilbud for rusbrukere i Sandnes j) Boligbygging. Sandnes kommune har som mål å legge til rette for en stor variasjon av boligtyper som bygges. Gjennom aktiv styring av variert boligbygging må det også vektlegges romslige høystandard boenheter som retter seg inn mot aldersgruppen +/- 50 år. 20

21 Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B Sandnes kommune trenger en demografisk utvikling med god aldersblanding. Det gir gode boområder og kan dempe presset i kommuneøkonomien. k) Planlegging av større utbyggingsområder. Ved bruk av områdeplaner må det stilles krav om at planforslagene som utarbeides må vise en helhetlig variert bygningsstruktur sett i sammenheng med uterommet og fellesfunksjonene innen planområdet. l) Langgata. Kommunen og næringen i Langgata står foran store oppgaver. Både ledningssystemet og gatelegemet skal skiftes ut. Det er derfor viktig at vi får avklart de utbyggingsprosjektene som er planlagt i tilknytning til gaten. I søndre enden er det helt nødvendig å få avklart planene for Øglænskvartalet slik at utbyggingen kan planlegges og bygges samtidig m) Luravika båthavn. Det foreligger planer for en ny småbåthavn i Luravika. Det må vurderes om det er mulig at et salg av disse båtplassene kan være med på å finansiere opparbeidelsen av den nye båthavnen og infrastrukturen på land. 21

22 Tekstforslag fremsatt av Krf: Prosjekt Nr. Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B Pilotprosjekt for BOAS/kirke Bystyret ber om at planarbeidet for bygging av kombinert kirke/sykehjem/boas på Sørbø/Hove legges inn med oppstart i Dette kan skje i mulig samdrift med Lunde BOAS. Krf Ikke vot. Langsiktige rammer for tilskudd til frivillige Dagens ordning med tilskudd til frivillige lag og organisasjoner som mottar kommunal støtte er ikke tilstrekkelig forutsigbart. For å sikre større forutsigbarhet ber bystyret om at det inngås avtaler med langsiktig perspektiv for organisasjoner og foreninger som leverer tjenester til kommunen. Krf Ikke vot. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B 1. Med de endringer som vedtas av bystyret godkjennes det fremlagte forslag til økonomiplan for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2014 fastsettes i henhold til: Budsjettskjema 1B driftsbudsjett (vedlegg til økonomiplan , pkt 1.2) Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett (vedlegg til økonomiplan , pkt 1.3) Budsjettskjema 2B investeringsprosjekter (vedlegg til økonomiplan , pkt 1.4) 22

23 Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B 1.1 Bystyret godkjenner også rådmannens forslag til endringer i økonomiplan på bakgrunn av tilleggsproposisjon fra ny regjering slik det framkommer av vedlegg 1 til saksframlegget. 2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A (vedlegg til økonomiplan , pkt 1.1) med endring slik det framkommer av vedlegg 1 til saksframlegget. 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet: - Startlån fra Husbanken til videre utlån: kr / 22 år. - Lån til finansiering av egne investeringer: kr / 30 år. Lånene tas opp i januar i låneopptaksåret dersom rentenettoen er positiv. Lånene kan deles opp i flere enkeltlån. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid. 5. Kassakreditt avtale om trekkrettighet på inntil kr 200 millioner godkjennes. Av denne kreditten kan Sandnes tomteselskapet KF disponere kr 20 millioner. Eventuelle lån forutsettes nedbetalt senest 31. desember i budsjettåret. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsog pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet. 7. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv slik det 23

24 Tekst Forsl. st. Vot. F Vot. B fremgår av vedlegg til økonomiplan , pkt 4.. Økonomiplan for Sandnes tomteselskap KF godkjennes. a) Bystyret godkjenner at Sandnes tomteselskap KF omfattes av kommunens kassakreditt innenfor en ramme av kr 20 millioner. Rentene betjenes av foretaket etter gjeldende avtale. b) Bystyret godkjenner følgende tre måltall for styring av virksomheten: Lønnsomhet: Årlig resultat på minimum 15 prosent etter finanstransaksjoner. Likviditet: Kontantbeholdning som er kr 100 millioner større enn summen av neste 2 års forventede utbetalinger, fratrukket 30 prosent av forventede innbetalinger. Soliditet: Egenkapitalandel på minimum 45 prosent. 9. Økonomiplan for for Sandnes parkering KF godkjennes med følgende endring: a) Finansiering av investeringsbudsjettet 2014, pålydende brutto kr 6,39 millioner, løses ved at kr overføres fra driftsbudsjettet og kr 6 millioner disponeres fra parkeringsfondet. Beløpet fra parkeringsfondet tilbakeføres over 10 år, inkludert rente. b) Endelig finansiering av investeringene de 3 øvrige årene fastsettes for ett år om gangen i forbindelse med økonomiplan. c) Bystyret godkjenner følgende endringer i parkeringsavgiftene med virkning fra : Prisen for første time i avgiftsperioden 24

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000)

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Forsl. st. Vot. F Vot. B Oppvekst, skoler Avvikle skolefruktordningen

Detaljer

FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 29. SEPTEMBER 2009 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS.

FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 29. SEPTEMBER 2009 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS. PROTOKOLL FRA MØTET 29. SEPTEMBER 2009 FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 29. SEPTEMBER 2009 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS. MØTET STARTER UMIDDELBART ETTER MØTET I ADMINISTRASJONSUTVALGET, SOM BEGYNNER

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 05.02.13

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 05.02.13 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Oppdatert pr. 23.01.13 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105699 : E: 033 : Kirsti Lygre Rostøl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER

Detaljer

Protokoll fra møte i kommuneplankomiteen

Protokoll fra møte i kommuneplankomiteen Protokoll fra møte i kommuneplankomiteen Dato: 23.03.2015 kl. 17:00 Sted: formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 14/00027 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Olav Birkeland (H), Norunn Østråt Koksvik

Detaljer

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 5 Protokoll fra møtet 10. september 2008 UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Det vil i forkant av møtet bli befaring

Detaljer

UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 7 Protokoll fra møtet 5. november 2008 UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE 55/08 200806447 AKTIVE SANDNES RULLERING HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 8. DESEMBER 2009 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 8. DESEMBER 2009 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS PROTOKOLL FRA MØTET 8. DESEMBER 2009 FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 8. DESEMBER 2009 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møtet starter umiddelbart etter møtet i administrasjonsutvalget, som starter kl. 17.00

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Melding til bystyret 08.09.09-35/09

Melding til bystyret 08.09.09-35/09 Oversikt over saker tatt opp i forbindelse med behandling av saker, meldinger og under eventuelt i bystyret f.o.m. 09.09.08 t. o. m. 16.06.09 Kommuneplankomiteen anmodes om å sikre tilstrekkelig offentlige

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2013 Sak: 81/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1042 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtak: 1.Forslag til

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 1 Protokoll fra møtet 30. januar 2008 UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Det vil i forkant av møtet bli foretatt

Detaljer

SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200806027 Arkivkode E: 611 D11 &30 Saksbehandler: Ane Rostrup Eikehaugen m.fl. Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 30.09.08 103/08 Bystyret 14.10.08 123/08 DISPOSISJONSPLAN FOR

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007.

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. ÅS KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET Følgende dokumenter legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget, bibliotekene og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

03.11.2008 04.11.2008 05.11.2008 05.11.2008 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

03.11.2008 04.11.2008 05.11.2008 05.11.2008 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg

Detaljer

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 16. SEPTEMBER 2009 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 16. SEPTEMBER 2009 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS PROTOKOLL FRA MØTET 16. SEPTEMBER 2009 UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 16. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE 15/09 200905899 OPPRETTELSE AV SYKEHJEMSAVDELING

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK Sak nr: 08/2576 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012. BUDSJETT 2009. Saksbeh.: Per Kierulf Arkivkode: 145 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 7/08 11.11.2008

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

54/14 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 inkludert KDP Sentrum og Miljøplanen - høringsutkast

54/14 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 inkludert KDP Sentrum og Miljøplanen - høringsutkast 54/14 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 inkludert KDP Sentrum og Miljøplanen - høringsutkast Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplankomiteen 22.04.2014 21/14 2 Bystyret 29.04.2014 54/14 Kommuneplankomiteen

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 4. JUNI 2007 Sak 18/07 Sak 19/07 Sak 20/07

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 - Formannskapssalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2007 Sak 8/07 Sak 9/07 Sak 10/07 Sak 11/07

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Andre: Svein Skisland (), Heidi Engestøl (), Fagansvarlig IT Kristin F. Viksnes (Sak. 10/08)

Andre: Svein Skisland (), Heidi Engestøl (), Fagansvarlig IT Kristin F. Viksnes (Sak. 10/08) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 10.00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Berit Kittelsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: 24.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Notat

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 med tilhørende saksprotokoll og vedlegg

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 med tilhørende saksprotokoll og vedlegg Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 med tilhørende saksprotokoll og vedlegg 1 Innholdsfortegnelse Vedtak...3 Saksprotokoll kommunestyret...6 Saksprotokoll finans- og næringskomitè...22

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 3-2015 Møtedato: 24.04.2015 Utvalgssaksnr.: 13/15-5/15 Disse møtte: Carina Mossin (H) Karen Margrethe Mjelde (FeP)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: -18:55. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (BYGDL), Annette Mjåvatn

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1175 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett for 2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1175 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett for 2017 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2016 Sak: 130/16 Arkivsak: 16/1175 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2017-20120, økonomiplan 2017-2020 og budsjett for 2017 Behandling: Rådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I Oppvekstutvalget

PROTOKOLL FRA MØTE I Oppvekstutvalget PROTOKOLL FRA MØTE I Oppvekstutvalget Møtedato/sted 23.11.2011 - Møtelokale, Rakkestad Ungdomsskole. Fra kl. 18.00 til kl. 19.30 Møteleder Roger Olstad Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

UTVALG FOR BYUTVIKLING INNKALLES TIL MØTE 9. DESEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR BYUTVIKLING INNKALLES TIL MØTE 9. DESEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS PROTOKOLL FRA MØTET 9. DESEMBER 2009 UTVALG FOR BYUTVIKLING INNKALLES TIL MØTE 9. DESEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS I forkant av møtet vil det bli foretatt befaring i tilknytning

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK Saksnr: 10/3294-8 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 Saksbeh.: Per Kierulf Arkivkode: 145 Utvalg Sak nr. Møtedato Ås Eldreråd 9/10 09.11.2010 K.råd for funksjonshemmede

Detaljer