GPS-analyse og utvikling av teknikk i orienteringsløp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GPS-analyse og utvikling av teknikk i orienteringsløp"

Transkript

1 GPS-analyse og utvikling av teknikk i orienteringsløp Prosjektrapport Skrevet av Jan Kocbach

2 Innhold 1 OPPSUMMERING 4 2 INTRODUKSJON 5 3 MÅL 5 4 SPØRREUNDERSØKELSE BLANT LØPERNE 6 5 SAMLING AV ERFARINGSDATA 8 6 PROSEDYRE FOR GPS-TRACKING VM-SAMLING TRONDHEIM, MAI SAMLING FOR YNGRE UTØVERE PÅ VOSS, JUNI VM-SAMLING TRONDHEIM, JULI VM-FORBEREDENSE SAMLING I FRANKRIKE/SVEITS, OKTOBER VM I TRONDHEIM 10 7 PROSEDYRE FOR KONFIGURERING AV TRACKING LIVE GPS TRACKING (GPSSEURANTA) GPS ANALYSE VED HJELP AV GPS LOGGERE (I-GOTU) GPS ANALYSE VED HJELP AV GPS KLOKKER (FORERUNNER) 12 8 RETNINGSLINJER FOR Å FÅ BEST MULIG GPS-DATA GENERELT NOF SINE TRACKERE I-GOTU GPS-LOGGERE EGNE GPS-KLOKKER 13 9 OPPSETT OG GJENNOMFØRING AV GPS-TRACKING VM-SAMLING I TRONDHEIM, MAI SAMLING FOR YNGRE UTØVERE, VOSS, JUNI VM-SAMLING TRONDHEIM, JULI VM-FORBEREDENDE SAMLING FRANKRIKE/SVEITS OKTOBER ANALYSE AV GPS-TRACKING UNDER ØKTENE ANALYSE AV GPS-TRACKING ETTER ØKTENE GPS-ANALYSE FOR ENKELTØKTER PÅ LANDSLAGETS SAMLINGER TRONDHEIM, MAI: ROLIG ØKT PÅ KART I VM-RELEVANT TERRENG TRONDHEIM, MAI: FORKORTET LANGDISTANSE MED TIDTAKNING I VM- RELEVANT TERRENG TRONDHEIM, MAI: EN SLØYFE PÅ VEGETASJONSKART EN PÅ KURVEKART TRONDHEIMS, MAI: STAFETT MOT ANDRE LANDSLAG TRONDHEIM, MAI: KORRIDORORIENTERING OG POSTPLUKK TRONDHEIM, MAI: SPRINTORIENTERING TRONDHEIM, JULI: SPRINT-ØKTER (SKOGSSPRINT + BYSPRINT) TRONDHEIM, JULI: MELLOMDISTANSE TEST TRONDHEIM, JULI: MOMENT-O (KORRIDOR/POSTPLUKK) TRONDHEIM, JULI: INTERVALL-O TRONDHEIM, JULI: LANGDISTANSE 29

3 12.12 FRANKRIKE, ROLIGE ØKTER I VM-RELEVANT TERRENG FRANKRIKE, WORLD CUP LØP 10, VM-RELEVANT TERRENG ANALYSE VEIVALGSSTREKK DAMER TIDSTAP FOR NORSKE LØPERE ANALYSE AV STREKK MED MEST BOM - DAMER ANALYSE VEIVALGSSTREKK - HERRER TIDSTAP FOR NORSKE LØPERE - HERRER ANALYSE AV STREKK MED MEST BOM - HERRER HØYØKT 6. OKTOBER 2010, SVEITS DETALJANALYSE AV ENKELTSTREKK / ANALYSEGRUNNLAG SVEITS, WORLD CUP LØP DAMER ANALYSEGRUNNLAG HERRER ANALYSEGRUNNLAG GPS-ANALYSE UNDER VM I TRONDHEIM GPS-TRACKING FOR YNGRE UTØVERE UTVIKLE ANALYSE-METODER SIMULERT FELLESSTART PÅ ENKELTSTREKK SIMULERT FELLESSTART PÅ DELER AV STREKK (MIKRO-VEIVALG) TID INNENFOR POSTRINGEN (POSTARBEID) LØPSHASTIGHET I FORSKJELLIGE TERRENGTYPER LØPSHASTIGHET I BEGYNNELSEN AV LØP I FORHOLD TIL SLUTTEN AV LØP KOMBINASJON AV GPS-TRACKING MED HODE-KAMERA KARTLESNINGSFREKVENS FJERN-ANALYSE KONKLUSJON 56

4 1 Oppsummering Denne rapporten beskriver resultater fra Norges Orienteringsforbund sitt prosjekt for å benytte GPS-tracking i analyse for forbedring av orienteringsteknikk blant orienteringsløpere på landslagsnivå. Prosjektet har gått over en periode på 6 måneder. GPS analyse har blitt utført på tre landslagssamlinger. Første del av prosjektet var rettet inn mot VM i Trondheim i august Andre del av prosjektet var rettet inn mot VM i Frankrike i I tillegg har GPS analyse blitt utført på en samling for yngre utøvere for å kartlegge potensialet også for denne gruppen utøvere. Opprinnelig var det kun planlagt å benytte GPS-trackere som sender GPS-data via telenettet i prosjektet (innkjøpt av NOF), men i andre del av prosjektet ble det også benyttet GPS-loggere på grunn av: Det er ikke mulig å benytte GPS-trackere dersom det ikke er GSM/GPRS dekning da enhetene som er tilgjengelig ikke har buffring av data. Det er ikke tillatt å benytte disse enhetene på World Cup løp (og andre WRE løp) med unntak av når arrangøren stiller disse til disposisjon. Kostnadsbildet for bruk av GPS-trackere i utlandet er uklart og kan være avhengig av takseringsintervall for den nett-tilbyder som har nett i det aktuelle område (Netcom kunne ikke gi nøyaktige priser/takseringsintervall). GPS-tracking og/eller GPS-analyse har blitt utført på 26 økter/løp i løpet av prosjektet i tillegg til analyse på de individuelle løpene under VM i Trondheim. En spørreundersøkelse blant deltakerne på samlingene viser at alle løperne som har svart syns man bør fortsette med GPS-tracking/analyse på landslagssamlinger i fremtiden, og alle mener også at GPStrackingen har ført til bedre analyse av øktene. De fleste har hatt veldig stor eller stor personlig nytte av GPS-analysen. 36% av løperne mener at noen i laget har prestert bedre under VM i Trondheim på grunn av GPS-tracking prosjektet (resten svarer Vet ikke ), mens alle løperne mener at enten løperen personlig eller noen i laget vil prestere bedre under VM i Frankrike på grunn av GPS-trackingen/analysen. Ingen av utøverne syns det er veldig viktig at man har GPS-data live/umiddelbart etter målgang dermed står man fritt til å velge GPSloggere istedenfor GPS-trackere dersom det er mer hensiktsmessig fra et teknisk ståsted. Basert på erfaring fra samlingene og løpernes innspill anbefales følgende: Man bør fortsette å benytte GPS-tracking/logging på fremtidige landslagssamlinger. Avhengig av hvor samlingen er lagt bør det brukes enten GPS-loggere eller GPStrackere. Det er fornuftig å ha GPS-analyse på den første økten på en samling for å sjekke at utstyret fungerer som det skal. Det er hensiktsmessig å ha GPS-tracking på alle høyintensitets-økter også for sprint-økter samt noen utvalgte økter i lav intensitet (særlig i nytt terreng). Det bør vurderes om det finnes andre GPS-loggere som gir bedre nøyaktighet men tilsvarende brukervennlighet som dem som ble brukt på samlingen i Frankrike. Det bør deretter kjøpes inn tilstrekkelig antall GPS-loggere til bruk for landslaget (20 stykker) siden dette er de eneste typer enheter som er tillatt brukt på World Cup løp. Det bør også vurderes å kjøpe inn et antall vester. Det bør vurderes å kjøpe inn dedikerte GPS-trackere med tilhørende vester for landslaget. Alternativt kan man satse på å låne NOF sine enheter med tilhørende vester når det er behov for det. Innkjøp av GPS-trackere er veldig aktuelt dersom man får en avtale med Telenor (eller Netcom) om dekning av utgifter for GPStracking i utlandet, og man får tilgang til ny firmware for GPS-trackere fra GPSSeuranta som kan buffre data. Interesse for fjern-analyse blant utøvere/trenere kan også være en grunn til å kjøpe inn dedikerte enheter. Det bør arbeides videre med bruk av systematisk GPS-analyse på samlinger for yngre utøvere da dette kan gi mye positivt for den o-tekniske utviklingen. Det bør også vurderes å gjøre noe tilsvarende på juniorlandslaget.

5 2 Introduksjon Orienteringsforbundet har gått til innkjøp av utstyr for GPS-tracking av utøvere. Ved hjelp av gps- enheter og online web-software skal trenere (og andre) settes i stand til å observere utøverens handlinger i skogen i sann tid, og gi datagrunnlag til videre analysearbeid. Det opprinnelige prosjektet var delt opp i fire faser: 1. Samling av erfaringsdata. Bruk av GPS-tracking på alle utøvere på en landslagssamling for å samle erfaringsdata. Viktige momenter her er å vurdere tekniske løsninger, identifisere tidsbruk og behov for teknisk kompetanse i forbindelse med å sette opp GPS-tracking, vurdere hvilke treningsøkter GPS-tracking bør benyttes på, og få tracking-data som kan brukes for å utvikle analysemetoder. 2. Utvikle analysemetoder. Bruke data fra GPS-tracking for å beskrive/utvikle analysemetoder for ulike typer treningsøkter. Her skal det beskrives hva det er mulig å få ut av data fra GPS-tracking. 3. Fjern-analyse. Teste ut et opplegg der treneren observere utøveren i sann tid når utøveren trener et annet geografisk sted enn der treneren bor. Vurdere hvor nyttig fjern-analyse er i praksis, inkludert tidsforbruk med tanke på oppsett av GPS-tracking. 4. Yngre utøvere. Bruke teknologien utviklet i posjektet på yngre utøvere. I løpet av prosjektperioden ble det gjort noen endringer i prosjektet basert på erfaringer gjort underveis: Fase 3 (fjern-analyse) har blitt modifisert til kun å inneholde en vurdering omkring fjern-analyse. En ny fase 5 har blitt lagt inn i prosjektet. Fase 5 er fokusert omkring utfordringene som ligger i å benytte GPS-tracking/GPS-data i forbindelse med (1) løp/trening i områder med begrenset GPRS-dekning med dagens teknologi som ikke har buffring i GPS-trackere (2) på WC-løp der det ikke er tillatt å benytte GPS-trackere og (3) i utlandet der kostnadene kan bli høye. 3 Mål Målet med prosjektet er å ta i bruk eksisterende GPS- og internetteknologi til å videreutvikle orienteringsteknikker og gi treneren et bedre verktøy for løperoppfølging (coaching). Derigjennom optimalisere tekniske ferdigheter og å oppnå større grad av mestring av basisferdigheter. gi utøveren dypere forståelse for egne handlingsmønster. gi trenerne mulighet til å observere utøveren i sann tid selv når utøveren trener et annet geografisk sted enn der treneren bor. I første omgang vil data brukes for å danne utvikling av dagens løpere. Men innsamling av data vil danne grunnlag for en nye metoder på å lære morgendagens utøvere optimal orienteringsteknikk. Det er delmål å bruke teknologi utviklet i prosjektet på yngre utøvere (13-20 år) for å tidligere kunne gi riktig coaching og presis analyse i forbindelse med teknikkutvikling av yngre utøvere.

6 4 Spørreundersøkelse blant løperne Det har blitt utført en spørreundersøkelse blant deltagerne på landslagssamlingen i Frankrike/Sveits for å finne ut hva løperne syns de har fått ut av GPS-trackingen. Nedenfor finner du resultatene fra spørreundersøkelsen. Oppsummering av noen av de viktigste punktene: Alle løperne syns man bør fortsette med GPS-tracking/analyse på landslagssamlinger, og de syns også at GPS-trackingen har ført til bedre analyse av øktene. De fleste har hatt veldig stor eller stor personlig nytte av GPS-analysen, men et par av utøverne har bare hatt middles nytte av GPS-analysen. De som ikke har hatt så mye nytte av GPS-analysen bør følges opp direkte for å se om man kan øke utbyttet. Det er interessant å se at 36% mener at noen i laget presterte bedre på VM i Trondheim på grunn av GPS-analysen, mens alle mener noen i laget vil prestere bedre på VM i Frankrike på grunn av GPS-analysen. Ingen av utøverne syns det er veldig viktig at man har GPS-data live/umiddelbart etter målgang dermed bør det være OK å benytte GPS-loggere. Man bør undersøke om det er mulig å få tak i GPS-loggere med bedre nøyaktighet som er like lett å betjene utifra at enkelte av utøverne syns nøyaktigheten ikke er god nok. Alle har vært enten fornøyd eller veldig fornøyd med GPS-analysen på samlingene med den input som er kommet vil det være mulig å få til enda bedre analyse i fremtiden. Ingen syns det har vært til bry å løpe med GPS-tracker/logger på samlingene.

7

8 5 Samling av erfaringsdata Tre forskjellige landslagssamlinger, en samling for yngre utøvere samt analyse under VM i Trondheim har blitt benyttet for å samle erfaringsdata for GPS-prosjektet. Tracking/GPSoppfølging av minst 15 utøvere har blitt utført på alle de fire samligene. Følgende samlinger har inngått i prosjektet: Landslagssamling med VM-fokus i Trondheims-området fra 7. til 10. mai. I tillegg til elitegruppen til NOF var også en del løpere fra andre grupper samt en del utenlandske toppløpere deltakere på samlingen. 30 av NOF sine enheter ble lånt fra 7. til 12. mai for samling av erfaringsdata. Samling for 50 yngre utøvere i aldersgruppen år på Voss for Hordaland Orienteringskrets juni GPS-enheter ble lånt for formålet, og totalt 35 utøvere ble utstyrt med GPS-utstyr fordelt på 4 økter. Landslagets siste VM-samling foran VM i Trondheim i Trondheimsområdet fra juli Her deltok hele det norske VM-laget i tillegg til noen utvalgte norske og utenlandske løpere for matching. VM-forberedene samling i Frankrike/Sveits fra 30. september til 10. oktober 2010 i Annecy, Jura-fjellene og Geneve inkludert tre World Cup løp. Her deltok 20 løpere. Opprinnelig var det tenkt å kun benytte GPS-trackere innkjøpt av NOF, men det ble også benyttet GPS-loggere i prosjektet på grunn av en del utfordringer med bruk av GPS-trackere i enkelte tilfeller: Det er ikke mulig å benytte GPS-trackere dersom det ikke er GSM/GPRS dekning da enhetene som er tilgjengelig ikke har buffring av data.

9 Det er ikke tillatt å benytte disse enhetene på World Cup løp (og andre WRE løp) med unntak av når arrangøren stiller disse til disposisjon. Kostnadsbildet for bruk av GPS-trackere i utlandet er uklart og kan være avhengig av takseringsintervall for den nett-tilbyder som har nett i det aktuelle område (Netcom kunne ikke gi nøyaktige priser/takseringsintervall). Man får ikke tilgang til data for analyse kort tid etter økten / underveis på økten dersom målområdet er i et område med dårlig GPRS-dekning. I utlandet vil det være veldig kostbart å utføre analyse på steder der man ikke har fast internett-linje / WiFi, siden data da må lastes med over GPRS/3G for analyse (per nå er prisen 30 NOK/Mb som gir pris på flere hundre kroner per økt i tillegg til prisen for selve GPS-trackerne). Ved bruk av GPS-loggere er dette uproblematisk/kostnadsfritt. Det har det derfor blitt benyttet 3 forskjellige typer GPS-enheter i prosjektet: NOF sine GPS Trackere (ikke tillatt på World Cup, varierende kvalitet på data pga varierende telefondekning, ikke kontroll på kostnader i utlandet). I-gotU GPS loggere (tillatt brukt på World Cup, NOF har kjøpt 8 stk og låner 10 stk, nøyaktighet noe dårligere enn NOF sine trackere/klokker) Egne GPS-klokker Forerunner 305, 310, 405 (ikke tillatt på World Cup) NOF GPS Tracker I-gotU GPS logger GPS klokke 6 Prosedyre for GPS-tracking Det ble benyttet forskjellig prosedyre i forbindelse med GPS-trackingen på de forskjellige samlingene avhengig av ulike rammebetingelser: 6.1 VM-samling Trondheim, mai 2010 Dette var den første samlingen der GPS-tracking ble utprøvd, og derfor ble tracking benyttet på alle økter: I forkant av samlingen ble det satt opp GPS-tracking for alle økter Løperne fikk utdelt GPS-enheter i starten på samlingen, og var selv ansvarlig for å starte/stoppe enhetene samt lade disse. 6.2 Samling for yngre utøvere på Voss, juni 2010 Her var kun 20 GPS-enheter tilgjengelig, mens det var ønske om å benytte GPS-tracking på 35 utøvere. I tillegg var det ikke vester tilgjengelig for utlån, noe som ga enkelte utfordringer. Det ble satt opp GPS-tracking for alle økter i forkant av samlingen

10 Utvalgte løpere fikk utdelt GPS-enheter i forkant av hvert økt. Enheter ble samlet inn igjen etter hver økt, og ladet over natten. Det ble laget separate navnelister for hver enkelt økt. 6.3 VM-samling Trondheim, juli 2010 Samme prosedyre som under VM-samling i Trondhiem i mai 2010 ble benyttet, med unntak av at GPS-tracking nå kun ble brukt på høyintensitets-økter basert på erfaring fra tidligere samlinger. 6.4 VM-forberedense samling i Frankrike/Sveits, oktober 2010 Basert på erfaringer fra tidligere samlinger og kjente utfordringer i forhold til GPRS-dekning og GPRS-kostnad i utlandet ble flere typer GPS-enheter medbrakt på samlingen for utprøving: GPS-Trackerne som ble benyttet på VM-samlingene i Trondheim (20 stk) GPS-klokker fra Garmin som de fleste landslagsutøverne er utstyrt med GPS-loggere av type I-gotU (18 stk) som er passive GPS-loggere som ikke benytter seg av GPRS-nettet men istedenfor lagrer GPS-data på internt flash-minne. Som på VM-samlingene i Trondheim ble det satt opp navneliste, og GPS-enheter/loggere og ladere ble delt ut til løperne i forkant av samlingen. Løperne var selv ansvarlig for lading av GPS-enheter. Løperne var også selv ansvarlig for å starte/stoppe enhetene. 6.5 VM i Trondheim Analyse ble utført basert på arrangørene sine GPS-data som var offentlig tilgjengelig på internett dvs. det ble ikke benyttet egne GPS-trackere i prosjektet, men analyse ble utført og overlevert til landslagstrener som tok det opp på løpermøtene. 7 Prosedyre for konfigurering av Tracking 7.1 Live GPS Tracking (GPSSeuranta) Oppsett av live GPS-tracking gjøres via det finske systemet GPSSeuranta. Dette gjøres på følgende måte: Kart eksporteres fra OCAD som jpg-fil. Filstørrelse bør ikke være noe særlig over 1 Mb følgelig benyttes det typisk 150 dpi på vanlige skogskart. Kart kalibreres ved hjelp av enten: o GPSseurantaCalibrationTool et java-program. Dette gjøres ved å finne GPS-koordinatene til 3 punkter i terrenget ved hjelp av og deretter trykke på tilsvarende punkter på orienteringskartet. Dette gir en linje med kalibreringsdata. o Det viste seg å være ganske tungvint å bruke GPSSeurantaCalibrationTool for mange kart, og det er derfor nå utviklet et alternativt verktøy som gjør prosessen smidigere. Dette verktøyet vil være tilgjengelig for NOF for kalibrering av kart i fremtiden, of finnes under o Et eksempel på kalibreringsdata for et kart er linjen:

11 For å kvalitetssikre kalibreringen av kartet ble det generert et GPX-spor ved hjelp av verktøyet som ble lagt over det kalibrerte kartet i GPSseurantaCalibrationTool. Dette er en måte å sikre seg at kalibreringen er i orden, slik at man ikke får en overraskelse underveis. For hver trening må det genereres en config-fil som tildeler en enhet til hver løper, og som gir starttidspunkt/dato for økten. Eksempel på en config fil for samlingen: t Holger Hott t Olav Lundanes t Carl Waaler Kaas t Anders Nordberg t Audun Weltzien t Øystein Kvaal Østerbø t Lars Skjeset t Ulf Forseth Indgaard t Håvard Lucasen t Anders Skarholt t Jonn Are Myhren t Bjørn Ekeberg t Elise Egseth t Ida Marie Bjørgul t Mari Fasting t Siri Ulvestad t Line Hagman t Marianne Andersen t Anne Margrethe Hausken t Ingunn H Weltzien t Extra 1 t Extra 2 t Extra 3 t Extra 4 t Extra 5

12 t Extra 6 t Extra 7 t Extra 8 t Extra 9 t Extra 10 Kartfil, kalibreringsdata og config-fil legges inn i eget verktøy for konfigurering på server i Finland. Jan Kocbach har fått brukernavn og passord for å sette opp tracking på serveren. Andre kan få tilsvarende tilgang om ønskelig. Etter at GPS-tracking er satt opp, får man tilgang til GPS-tracking via en webadresse som f.eks. GPS-tracking har enten blitt analysert direkte via dette webverktøyet, eller importeres i online analyse-verktøyet 3Drerun der NOF har et eget passordbeskyttet område. 7.2 GPS analyse ved hjelp av GPS loggere (I-gotU) For GPS-loggere av typen I-gotU benyttes samme fremgangsmåte som beskrevet ovenfor for å kalibrere kartet. For overføring av GPS-data fra GPS-enhet til datamaskin har vi benyttet programmet MoTrack (kan lastes ned fra ). Etter økten benyttes følgende fremgangsmåte for å samle inn GPS-data: Programmet MoTrack startes, og hver GPS-enhet kobles til USB-porten for overføring av data. Når enheten kobles inn, overføres GPS-data automatisk uten behov for at brukeren gjør noe, og lagres på harddisk som GPX-filer. Overføring tar ca. 30 sekunder for hver enhet, og siden serienummer for I-gotU-enheten overføres sammen med GPS-data, kan GPS-data for hver logger automatisk kobles til løper etter overføring. Når data er overført for alle løpere (tar ca minutter for 20 løpere), kjøres et perl-program utviklet av Jan Kocbach for å omforme GPS-data fra GPX-filer til et format som GPSSeuranta kan bruke via en navneliste som knytter hver enhet til en løper. I tilfeller der det er dårlige GPS-data må det i mange tilfeller gjøres spesialtilpasning av GPS-data. Dette verktøyet ble utviklet i forkant av og underveis på samlingen i Frankrike/Sveits i september/oktober Etter at data er overført til GPSSeuranta-format, kan GPS-data analyseres på samme måte som data fra GPS-trackere via en spesialversjon av GPSSeuranta som NOF har fått tilgang til å benytte internt for landslaget. 7.3 GPS analyse ved hjelp av GPS klokker (Forerunner) På noen økter ble det også utført GPS-analyse ved hjelp av GPS klokker (type Forerunner). Fremgangsmåte er akkurat som for I-gotU-enheter, men GPX-filer må navngies separat. I tillegg har vi ikke funnet en måte å automatisere overføringen på, slik at det er relativt tidkrevende å overføre data i forhold til bruk av I-gotU enheter. I praksis overførte løperne selv data og sendte disse på e-post for analyse når dette ble utprøvd. Det førte til at det tok relativt lang tid før GPS-data var klar for analyse. 8 Retningslinjer for å få best mulig GPS-data Nedenfor er det listet opp en del retningslinjer for å få best mulig GPS-data. Disse retningslinjene er satt opp basert på erfaringsdata fra prosjektet. 8.1 Generelt Man bør skru på GPSen i god tid før start. Det kan ta opp til 10 minutter før posisjonen er helt stabil, spesielt hvis det er lenge siden den har vært brukt (mer enn en dag). Den bør ligge helt i ro på bakken med god sikt i alle retninger om mulig for å få best mulig fix.

13 GPS-enhetene bør bæres høyt oppe på ryggen, på armen eller på hodet (I-gotU veier bare 20 gram og kan rulles inn i en buff eller bæres i en ipod nano holder el.l. om ønskelig). Både NOF sine GPS-enheter og I-gotU enhetene bør lades hver natt etter at de har vært brukt (holder vanligvis godt to økter) 8.2 NOF sine trackere NOF sine GPS Trackere skal ha den smale enden (rød ende) opp for best nøyaktighet Slåes på ved å holde inne begge knappene på den brede enden. Ikke la enheten ligge mer enn 10 minutter før økten i utlandet pga høye datakostnader. Slåes av på samme måte som slåes på. Lades til det lyser grønt NB! Husk å slå av etter endt økt, ellers blir det dyrt! Merk at det er viktig å sette trackingintervall til 3 sekunder for sprint. Det er også en fordel å sette trackingintervall til 3 eller 5 sekunder når GPS-tracking skal brukes til analyse. 8.3 I-gotU GPS-loggere I-gotU-enhetene skal være plassert slik at teksten I-gotU er rettet oppover (stående på en kortside) Slåes på ved å holde inne knappen i ca. 3 sekunder. Det gir sakte blå blink. Når enheten har fått en foreløpig fix blinker blått+rødt lys samtidig med høy frekvens. Dette betyr ikke at den har ligget lenge nok vent uansett til at det er gått 5-10 minutter. Slåes av ved å holde inne knappen i ca. 3 sekunder. Det gir rødt lys i et par sekunder. Husk å slå av etter endt økt, ellers kan det blir problemer med avlesning av data. NB! Monter ikke I-gotU-enheten slik at den rister mye det vil gi dårligere data. Den bør helst være så rolig som mulig. 8.4 Egne GPS-klokker Dersom du har en Forerunner 305, sett logge-intervall til 1 sekund Også med GPS-klokke bør GPS slåes på ca. 10 minutter før start, og klokke bør ligge på bakken for å få skikkelig fix 9 Oppsett og gjennomføring av GPS-tracking 9.1 VM-samling i Trondheim, mai 2010 Det var totalt 7 treningsøkter på samlingen, Fredag: Rolig økt for å bli kjent med terrenget Lørdag: Økt 1: Konkurransepreget hardøkt på morgenen. Økt 2: Rolig økt på kurvekart/vegetasjonskart Søndag: Økt 1: Stafett-økt. Økt 2: Rolig økt med korridor/postplukk.

14 Mandag: Økt 1: To sprint-løyper på forskjellige kart, høy intensitet. Økt 2: Rolig økt på kart Ideelt sett bør kart med løyper være tilgjengelig for GPS-ansvarlig minst 2 dager før samlingen starter. Det er forøvrig også mulig å tilpasse kart i etterkant av treningene. På samlingen i mai 2010 mottok GPS-ansvarlig kart for fire av øktene i tilstrekkelig tid. Kart for fredagsøkten kom først torsdag morgen, og for 2. økt mandag kom søndag ettermiddag. Kart for 2. del av sprintøkten på mandag formiddag kom aldri (ikke avalt å få OCAD-fil i forkant av samlingen). Total tidsbruk for oppsett av GPS-tracking for 5 økter i forkant av samlingen anslås til ca. 4 timer inklusiv kvalitetssikring. Med nytt verktøy som ble brukt på senere samlinger er tiden ned mot minutter per økt avhengig av nøyaktigheten på kart/satelittbilder i området kartet skal benyttet. Under samlingen viste det seg at kart måtte byttes ut for to av øktene: Feil løype var mottatt for første økt lørdag. Dette ble byttet ut med riktig løype før sesjonen med analyse på kvelden ved å bruke PRO-klienten til GPSSeuranta der man kan bytte kart. På online-versjonen av trackingen kom ikke riktig kart ut før i etterkant av samlingen fordi kart måtte sendes til Finland (med nytt opplegg for konfigurasjon ville ny løype vært lastet opp i løpet av dagen) For stafett-økten var løypene lagt som enkelt-løyper i OCAD, og det måtte en del arbeid til for å lage en OCAD-fil som viste alle gafflingene. Dette ble gjort lørdag kveld av GPS-ansvarlig, og var klart før start på søndagen. Ideelt sett burde GPS-ansvarlig mottatt ferdig kartfil. Løperne var selv ansvarlig for tracking-utstyret på øktene: Det ble satt opp en liste før samlingen som knyttet hver løper til en GPS-enhet. Hver løper fikk utdelt GPS-enhet, vest og lader på begynnelsen av samlingen. Denne ble benyttet på alle økter, og levert inn igjen på slutten av samlingen. Løperne hadde selv ansvaret for å betjene GPS-enheten i forkant av økten, i etterkant av økten og å lage GPS-enheten over natten: o Før økten startet, skrudde løperen GPS-enheten på. Den skulle så ligge i ro på bakken/på biltak eller lignende på et sted med god sikt i alle himmelretninger (ikke inntil vegg, inntil tre o.l.) i minst 5 minutter dette for å få god synkronisering. o Etter økten skrudde løperen GPS-enheten av. o GPS-enheten ble ladet over natten ved hjelp av medfølgende lader. Oppsummering Kart burde vært tilgjengelig tidligere helst senest 3 dager før starten på samlingen. Alle løyper bør være laget på den formen man ønsker å vise det på trackingen. Man må sikre seg at man har tilgjengelig alle kart man trenger digitalt. Det tekniske rundt GPS-tracking på øktene på Trondheim-samlingen fungerte stort sett veldig bra, og ble ikke sett på som noen betydelig ekstra belastning for løperne. Et par av løperne glemte å la enheten ligge på bakken for synkronisering i forkant av økten det førte til dårlige tracking-resultater. Et par løpere glemte å slå av enhetene etter noen av øktene det førte til noe økt kostnad (data-bruk) og tomt batteri. 9.2 Samling for yngre utøvere, Voss, juni 2010 Det var totalt 4 treningsøkter på samlingen fordelt på 3 dager Fredag: Sprint-økt Voss sentrum Lørdag: Økt 1:Kompass og korridor-økt, Bømoen

15 Lørdag: Økt 2: Postplukk, Storåsen Søndag: Langdistanseløpet Vossagampen Kart og løyper var tilgjengelig to dager før samlingen, slik at GPS-tracking kunne settes opp i god tid før samlingen startet. Siden vi hadde for få GPS-enheter i forhold til løpere, ble det besluttet å dele ut GPS-enheter og vester før hver enkelt økt, og samle inn GPS-enheter og vester etter økten. Vester var ikke tilgjengelig gjennom NOF da disse var i bruk andre steder, og vi måtte derfor bruke private lykt-vester fra samlings-deltagere. Det viste seg at utdeling av enheter og vester foran hver økt samt lading av alle enheter samlet var svært tidkrevende, og gikk ut over tiden det var mulig å benytte til selve analysen. I tillegg var det noe problemer med GPS-enhetene på den første økten (enhetene mistet forbindelse og fikk ikke kontakt med nettet igjen. Dette er et kjent problem som ble ordnet med en Firmware-oppdatering på enheten i forkant av VM i Trondheim). Oppsummering Utover merarbeid med utdeling av GPS-enheter foran hver enkelt økt, fungerte GPStrackingen bra på samlingen på Voss. På den siste økten (Vossagampen) var det dårlig GPRS-dekning i store deler av terrenget (kjent på forhånd), og man fikk derfor begrenset med data for analyse. 9.3 VM-samling Trondheim, juli 2010 GPS-tracking ble benyttet på 5 treningsøkter på samlingen. Basert på tidligere erfaringer ble GPS-tracking kun benyttet på høyintensitets-økter i tillegg til en moment-økt med korridor. Det ble kjørt GPS-tracking på følgende økter: 20. Juli: Sprint 22. Juli: Mellomdistanse 22. Juli: Moment-o (korridororientering/postplukk) 23. Juli: Intervall-o 25. Juli: Langdistanse Kart og løyper var denne gangen tilgjengelig 2 dager før samlingen, slik slik at GPS-tracking kunne settes opp i god tid før samlingen startet. Fremgangsmåte for løperne var den samme som under Trondheims-samlingen i mai 2010, dvs. løperne var selv ansvarlig for tracking-utstyret på øktene samt lading av enheter. Total tidsbruk for oppsett av GPS-tracking for hver økt var nå redusert til minutter takket være forbedret kalibreringsverktøy og nytt server-verktøy for GPSSeuranta. Oppsummering To av høyintensitets-øktene ble holdt i terreng med dårlig GPRS-dekning, noe som gjorde at man ikke hadde GPS-dekning i hele løypene (se karteksempel for første del av langdistansen nedenfor). Man fikk allikevel godt utbytte av analysen siden dette kun gjaldt deler av løypene.

16 9.4 VM-forberedende samling Frankrike/Sveits oktober 2010 På samlingen i Frankrike/Sveits ble det ikke benyttet GPS-trackere (som er avhengig av telenettet), men istedenfor GPS-loggere (passive loggere som lagrer GPS-data i flash-minne). Det ble gjort forsøk med bruk av GPS-trackere i tillegg, men selv med hjelp fra Finland klarte man aldri å få disse på nett ved hjelp av medbrakte SIM-kort fra Norge. Dette ble ikke forfulgt ytterligere siden vi hadde tilstrekkelig gode prosedyrer og data for GPS-loggere. GPS-logging ble benyttet på 8 treningsøkter (1 høyintensitets-økt og 7 rolige økter) og 2 World Cup løp. Fordi dette var nytt og ukjent terreng for det norske laget ble GPS analyse utført både på rolige og på høyintensitets-økter. Følgende økter ble det kjørt GPS-logging på: 30. september. Rolig økt, terrengtilvenning 1. oktober. To rolige økter, terrengtilvenning 2. oktober. Rolig økt, model event World Cup 3. oktober. World Cup løp langdistanse 5. oktober. Rolig økt i VM-relevant terreng terrengtilvenning 6. oktober. Rolig økt, korridor 6. oktober. Høyintensitetsøkt, mellomdistanse 8. oktober. Rolig økt, model event World Cup (kun et lite utvalg løpere) 9. oktober. World Cup løp mellomdistanse Fremgangsmåte for løperne var den samme som på Trondheims-samlingene, med unntak av at man nå brukte I-gotU-enheter istedenfor Tracker-enheter. For GPS-ansvarlig ble det noe mer arbeid i etterkant av øktene: Etterhvert som løperne kom i mål etter økt/løp leverte de GPS-enhet til GPS-ansvarlig GPS-ansvarlig plugget GPS-enhet i USB-porten, og ventet mens data ble overført leverte deretter GPS-enhet tilbake til løpere Etterhvert som data ble overført kunne program for konvertering til GPSSeuranta kjøres, og løpere kunne se på GPS-data etter ca minutter. Unntaket var World Cup løpene der GPS-data ble betydelig dårligere enn på de andre øktene, og det måtte jobbes mye med filtrering av data før disse kunne sees på. Jobben med

GPS Workshop: Praktisk innføring i GPS-analyse for orientering

GPS Workshop: Praktisk innføring i GPS-analyse for orientering Storsamlingen 2011, Halden GPS Workshop: Praktisk innføring i GPS-analyse for orientering Av Jan Kocbach Mål for Workshop en Målet er at deltakerne skal være istand til å foreta en GPS-analyse fra trening/konkurranse

Detaljer

Hjelpemidler for O-teknisk analyse

Hjelpemidler for O-teknisk analyse Hjelpemidler for O-teknisk analyse - Hvilken feedback kan man få fra ulike hjelpemidler for o-teknisk analyse og hvor anvendelige er disse for løpere og trener? Författare: Hans Jørgen Kvåle og Kim André

Detaljer

Prosjektsrapport, Fase 1

Prosjektsrapport, Fase 1 Prosjektsrapport, Fase 1 Muligheter og barrierer for en nasjonal kommersiell samkjøringstjeneste 1. Januar 2012 1 Innhold Introduksjon s. 3 Forarbeid og aktiviteter s. 3 Løsningen s. 4-7 Analyse og resultat

Detaljer

HELSE OG REHABILITERING

HELSE OG REHABILITERING DET INTERAKTIVE TRENINGSSTUDIOET HELSE OG REHABILITERING RAPPORT I FAGET IT3402/TPD4134 RANDI FINNVIK SOLLI STÅLE SEMB HAUKNES JULIE GRANDE NIKOLAS JANSEN HØSTEN 2011 2 FORORD Denne rapporten ble skrevet

Detaljer

Bruksanvisning. Innhold

Bruksanvisning. Innhold DiabetesDagboken 1 2 Bruksanvisning Innhold Introduksjon... 5 Hurtigveiledning... 7 Aktivitet... 8 Blod... 10 Mat... 11 Mål... 12 Info... 14 Detaljert bruksanvisning... 16 Hovedmeny... 16 Sikkerhetskopi...

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Pilotprosjekt. Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014

Pilotprosjekt. Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 Pilotprosjekt Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 1 Pilotprosjekt Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 Enjoy Tromsø og pilotprosjektet Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 er et

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Retningslinjer for eldrevennlig design av offentlige nettsteder. Anne Birgit Ro. Cand Scient oppgave

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Retningslinjer for eldrevennlig design av offentlige nettsteder. Anne Birgit Ro. Cand Scient oppgave Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Retningslinjer for eldrevennlig design av offentlige nettsteder Anne Birgit Ro Cand Scient oppgave August 2004 Forord Denne oppgaven er den skriftlige delen

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Landsbytreff no. 9. Innføring i GSAK. GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012

Landsbytreff no. 9. Innføring i GSAK. GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012 Landsbytreff no. 9 Innføring i GSAK GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012 2 Innhold INNHOLD... 2 1. FORORD... 4 2. GEOCACHING I NORGE... 6 3. HVA ER GSAK?... 8 3.1 OPPBYGGING AV SYSTEMET GSAK... 8 3.2 TRENGER

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP Studentrapport 19. november 1999

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP Studentrapport 19. november 1999 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP IN 166-1-6 Thomas Horjen Villu Sepman Audun Dragland Erlend Gjerde Studentrapport 19. november 1999 Forord Kurset IN166 er på fem vekttall,

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Sluttrapport INF1510. Vår 2013. Skrevet av: Caroline Vegge Simon Oliver Ommundsen Magnus Li Vetle Nordeng Håkon L orange

Sluttrapport INF1510. Vår 2013. Skrevet av: Caroline Vegge Simon Oliver Ommundsen Magnus Li Vetle Nordeng Håkon L orange Sluttrapport INF1510 Vår 2013 Skrevet av: Caroline Vegge Simon Oliver Ommundsen Magnus Li Vetle Nordeng Håkon L orange Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon og problemstilling... 2 1.1 Prosjektgruppen...

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Originalen er publisert i: Norsk Tidsskrift for Bibliotekforskning nr. 10, 1997 s51-74 Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Bacheloroppgave. Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon

Bacheloroppgave. Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon Bacheloroppgave Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon Morten Aalberg, stud.nr 100497 Monika Meistad, stud.nr 100486 MMT376 Bacheloroppgave i Spill og opplevelsesteknologi

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer