FANGST OG SKJELPRØVAR I RØDNEELVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FANGST OG SKJELPRØVAR I RØDNEELVA"

Transkript

1 FANGST OG SKJELPRØVAR I RØDNEELVA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 99-9 var laks med snittvekt på,9 kg og sjøaurar med snittvekt på, kg. Innrapportert fangst av laks har variert mykje i Rødneelva, og fangstane var dårlege på heile 99-talet. Bortsett frå rekordåret ( laks) og 9 ( laks), har det ikkje vorte fanga meir enn laks årleg i elva. I 9 vart det fanga laks (snittvekt, kg), det dårlegaste resultatet sidan 999. Etter nokre gode år på 9-talet og fram til 99, med fangstar opp mot sjøaure, har sjøaurefisket kollapsa, snittfangst i perioden 99- er sjøaurar per år. I 9 var det ikkje registrert fangst av sjøaure. Dei dårlege laks- og sjøaurefangstane i Rødneelva dei seinare åra stemmer over eins med det ein ser i resten av fylket (figur, linjer). Rødneelva Fangst Rogaland (x) Rødneelva Fangst Rogaland (x) FIGUR. Fangst av laks og sjøaure i Rødneelva i perioden 99-9 (antal, søyler). Frå 99 er laksefangstane skild som tert (< kg, grøn søyle) og laks (> kg, blå søyle), frå 99 er det skild mellom smålaks (< kg, grøn søyle), mellomlaks (- kg, raud søyle) og storlaks (> kg, svart søyle). Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Rogaland (utanom Rødneelva). Det har vore analysert skjelprøvar frå Rødneelva sidan (tabell ), og i 9 mottok me prøvar av laks, ingen sjøaure. Fem av laksane var rømte oppdrettslaks, ein andel på, %. Mellom villaksane var det smålaks, mellomlaks og storlaks. Dei hadde vore - år i elv, og gjekk ut som smolt ved ei snittlengd på cm. TABELL. Oversikt over skjelmateriale frå Rødneelva som er analysert i åra ( %) (, %) (9 %) 9 ( %) (, %)

2 FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 99-9 var laks (snittvekt, kg) og sjøaurar (snittvekt, kg). efangstane minka utover 99-talet, men mellomårsvariasjonen har vore stor. Fleire av dei seinare åra har fangsttane vore bra, og i vart det fanga 9 laks, det klart beste resultatet som er registrert. Dei tre siste åra har laksefangstane vore mellom og per år, dette er framleis av dei beste resultata i løpet av dei siste åra. fangstane har minka jamt sidan midt på 9-talet og fangsten i 9 ( fisk) er den lågaste som er registrert sidan 9. Utviklinga i sjøaurefangstane på -talet har vore stort sett den same som i resten av fylket, medan det ikkje er tilfelle for laks (figur, linjer) 9 Suldalslågen FIGUR. Fangst av laks og sjøaure i Suldalslågen i perioden 99-9 (søyler). Før 99 er laksefangstane skild som tert (< kg, grøn søyle) og laks (> kg, blå søyle), frå 99 er det skild mellom smålaks (< kg, grøn søyle), mellomlaks (- kg, raud søyle) og storlaks (> kg, svart søyle). NB! Fangsttal frå før 99 er frå Suldal elveeigarlag, frå 99 er det offisiell fangststatistikk. Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Rogaland. Innslag av rømt oppdrettslaks I perioden -9 har det samla vore analysert skjelprøvar av laks og sjøaurar. Andelen rømt oppdrettslaks har variert mellom % i og % i, og tendensen har vore aukande i heile perioden. Innslaget av rømt laks avtek klart oppover elva: I 9 var det % rømt laks i skjelmaterialet nedom Sandsfossen, medan tilsvarande tal mellom Sandsfossen og Juvet og ovanfor Juvet var høvesvis og %. Fangst Rogaland (x) 9 FIGUR. Antal analyserte skjelprøvar frå Suldalslågen -9, og andel rømt oppdrettslaks (%). Vekst i elv og sjø Av dei villaksane i materialet var naturleg rekruttert, var utsett frå klekkeri. Gjennomsnittleg smoltlengd var,9 cm for dei naturleg rekruttertelaksane,, cm for dei utsette. Etter at laksen som gjekk ut or elvane på Vestlandet i hadde god overleving og vekst, har at ein god del av smålaksen (< kg) er to-sjøvinterlaks, som normalt skal vera mellomlaks (- kg). I 9 var % av smålaksane i skjelmaterialet frå Suldalslågen -sjøvinterlaks, og % av mellomlaksane var -sjøvinterlaks eller eldre. Antal skjelprøvar % oppdrett Suldalslågen? Suldalslågen Fangst Vestlandet (x) Andel rømd oppdrett (%)

3 FANGST OG SKJELPRØVAR I VORMA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 9-9 var laks (snittvekt, kg) og 9 sjøaurar (snittvekt, kg). efangstane har auka utover 99-talet, og fangsten i ( laks) var den beste som er registrert. Fangstane dei tre siste åra har gått nedover, og i 9 vart det fanga 99 laks (snittvekt, kg). fangstane har variert mykje mellom år, men har gått drastisk ned dei seinare åra, og fangsten i 9 ( sjøaure) er mellom dei lågaste som er registrert. Utviklinga av både laks- og sjøaurefangstane på -talet er mykje den same i Vorma som i resten av fylket, og viser at situasjonen ikkje er særeigen for Vorma (figur, linjer). Vorma FIGUR. Fangst av laks og sjøaure i Vorma i perioden 9-9 (søyler). Frå 99 er laksefangstane skild som tert (< kg, grøn søyle) og laks (> kg, blå søyle), frå 99 er det skild mellom smålaks (< kg, grøn søyle), mellomlaks (- kg, raud søyle) og storlaks (> kg, svart søyle). Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Rogaland utanom Vorma. Det har vore analysert skjelprøvar frå Vorma sidan, og i 9 mottok me prøvar av 9 laks og sjøaurar. Mellom laksane var det rømte oppdrettslaks, ein andel på, %. ( %) ( %) ( %) ( %) (, %) ( %) ( %) (,9 %) ( %) ( %) (,9 %) ( %) 9 9 ( %) (, %) ( %) Dei fleste laksane hadde vore tre år i elva, og gått ut som smolt ved ei snittlengd på ca. cm. Av villaksane i skjelmaterialet var 9 smålaks, mellomlaks, og storlaks. Etter at laksen som gjekk ut or elvane på Vestlandet i hadde god overleving og vekst, har at ein del av smålaksen (< kg) er to-sjøvinterlaks, som normalt skal vera mellomlaks (- kg), og ein del mellomlaks er -sjøvinterlaks (normalt > kg). I 9 var % av smålaksane i skjelmaterialet frå Vorma -sjøvinterlaks, medan % av mellomlaksane var -sjøvinterlaks. 9 Fangst Rogaland (x) 9 Vorma Fangst Rogaland (x)

4 FANGST OG SKJELPRØVAR I ÅRDALSELVA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 9-9 var laks (snittvekt, kg) og 9 sjøaurar (snittvekt, kg). efangstane har variert mykje frå 99-talet og utover, og fangsten i ( laks) var den beste som er registrert. Fangstane dei to siste åra har vore dårlege og i 9 vart det fanga 9 laks (snittvekt, kg), som er det dårlegaste resultatet sidan 99. fangstane har gått nedover sidan tidleg på 99-talet, men fangsten i 9 ( sjøaure) var den beste sidan. Utviklinga av både laks- og sjøaurefangstane dei siste åra er mykje den same i som i resten av fylket, og viser at situasjonen ikkje er særeigen for dalselva (figur, linjer). dalselva Fangst Rogaland (x) FIGUR. Fangst av laks og sjøaure i dalselva i perioden 99-9 (søyler). Frå 99 er laksefangstane skild som tert (< kg, grøn søyle) og laks (> kg, blå søyle), frå 99 er det skild mellom smålaks (< kg, grøn søyle), mellomlaks (- kg, raud søyle) og storlaks (> kg, svart søyle). Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Rogaland utanom dalselva. I 9 mottok me prøvar av laks og 9 sjøaurar. Mellom laksane var det rømte oppdrettslaks, ein andel på, %. Dei fleste laksane hadde vore to-tre år i elva, og gått ut som smolt ved ei snittlengd på ca. cm. Mellom villaksane i skjelmaterialet var smålaks, mellomlaks, og storlaks. 9 dalselva Fangst Rogaland (x) 9 ( %) (, %) 9 ( %) Etter at laksen som gjekk ut or elvane på Vestlandet i hadde god overleving og vekst, har at ein del av smålaksen (< kg) er to-sjøvinterlaks, som normalt skal vera mellomlaks (- kg), og ein del mellomlaks er -sjøvinterlaks (normalt > kg). I 9 var % av smålaksane i skjelmaterialet frå dalselva -sjøvinterlaks, medan % av mellomlaksane var -sjøvinterlaks eller eldre.

5 FANGST OG SKJELPRØVAR I LYSEELVA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 99-9 var laks med snittvekt på, kg og sjøaurar med snittvekt på, kg. I 9 vart det fanga laks og sjøaure. efangstane har vore ganske stabile i Lyseelva dei siste åra, medan sjøaurefangstane gjekk jamt nedover frå, før det var ein auke att i 9. Variasjon i fangstar har ikkje vore så ulik det ein har sett i resten av Rogaland, men laksefangstane har vore relativt sett betre dei siste tre åra i Lyseelva enn i resten av fylket (figur, linje). Lyseelva Lyseelva 9 Fangst Rogaland (x) Antal laks Fangst Rogaland (x) FIGUR. Fangst av laks og sjøaure i Lyseelva i perioden 99-9 (søyler). Det er skild mellom smålaks (< kg, grøn søyle), mellomlaks (- kg, raud søyle) og storlaks (> kg, svart søyle). Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Rogaland (utanom Lyseelva). Det har vore analysert skjelprøvar frå Lyseelva sidan, og i 9 mottok me prøvar av laks og 9 sjøaurar. Ein av laksane var ein rømt oppdrettslaks. ane hadde vore to-tre år i elva før dei gjekk ut, gjennomsnittleg smoltlengd var cm, og dei hadde deretter vore eller vintrar i sjøen før dei var fanga. Sjøaurane i skjelmaterialet hadde også vore to-tre år i elva, gått ut som smolt ca cm store, og hadde så vore - somrar i sjøen då dei vart fanga. ( %) ( %) ( %) (, %) ( %) ( %) (, %) ( %) (9 %) ( %) 9 ( %) (, %) 9 ( %) Etter at laksen som gjekk ut or elvane på Vestlandet i hadde god overleving og vekst, har at ein del av smålaksen (< kg) er to-sjøvinterlaks, som normalt skal vera mellomlaks (- kg), og ein del mellomlaks er -sjøvinterlaks (normalt > kg). I 9 var av smålaksar - sjøvinterlaks, medan alle dei mellomlaksane var -sjøvinterlaks.

6 FANGST OG SKJELPRØVAR I ESPEDALSELVA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 9-9 var 9 laks (snittvekt, kg) og sjøaurar (snittvekt kg). Før 9 var det registrert små fangstar enkelte år, men det er ikkje kjent om dette er reelt eller skuldast manglande innrapportering. Også enkeltår etter 9 ser det ut til å vera manglande rapportering. I perioden 99-9 har det i snitt vorte laks og 9 sjøaure. I 9 vart det fanga laks (snittvekt, kg) og sjøaure (snittvekt, kg). Den negative utviklinga i sjøaurefangstar som har vore i Espedalselva etter, stemmer godt over eins med det ein har sett for resten av fylket (figur, linje). Det same er delvis tilfelle for laks, men fangstane har halde seg oppe dei siste åra i høve til dei fleste andre elvar. Espedalselva Espedalselva 9 Fangst Rogaland (x) Fangst Rogaland (x) FIGUR. Fangst av laks og sjøaure i Espedalselva i perioden 99-9 (søyler). Frå 99 er laksefangstane skild som tert (< kg, grøn søyle) og laks (> kg, blå søyle), frå 99 er det skild mellom smålaks (< kg, grøn søyle), mellomlaks (- kg, raud søyle) og storlaks (> kg, svart søyle). Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Rogaland (utanom Espedalselva). Det har vore analysert skjelprøvar frå Espedalselva sidan, og i 9 mottok me prøvar av laks og 9 sjøaure. Av laksane var smålaks, mellomlaks og storlaks. Dei hadde vore og år i elva og gått ut som smolt ved ei snittlengd på ca., cm. Fem av laksane var rømte oppdrettslaks. TABELL. Oversikt over skjelmateriale frå Espedalselva som er analysert i åra -9. (, %) (, %) (,9 %) (, %) (, %) (, %) 9 (9, %) (, %) 9 Etter at laksen som gjekk ut or elvane på Vestlandet i hadde god overleving og vekst, har at ein del av smålaksen (< kg) er to-sjøvinterlaks, som normalt skal vera mellomlaks (- kg), og ein del mellomlaks er -sjøvinterlaks (normalt > kg). I 9 var % av smålaksane i skjelmaterialet frå Espedalselva -sjøvinterlaks, medan % av mellomlaksane var - sjøvinterlaks.

7 FANGST OG SKJELPRØVAR I DIRDALSELVA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 9-9 var laks med snittvekt på,9 kg og sjøaurar med snittvekt på,9 kg. Fangstane av laks har auka dei seinare åra, og snittet for dei ti siste åra har vore laks. I 9 vart det fanga laks (snittvekt, kg), som er av det meste som er registrert fanga i Dirdalselva. fangstane har vore variable, med som suverent toppår (9 sjøaure). Fangsten i 9 var mellom dei lågaste som er registrert, med berre sjøaure. Den negative utviklinga i sjøaurefangstar som har vore i Espedalselva etter, stemmer godt over eins med det ein har sett for resten av fylket (figur, linje). Det same er berre delvis tilfelle for laks, der fangstane har halde seg oppe dei siste åra, i høve til dei fleste andre elvar. Dirdalselva FIGUR. Fangst av laks og sjøaure i Dirdalselva i perioden 9-9 (søyler). Frå 99 er laksefangstane skild som tert (< kg, grøn søyle) og laks (> kg, blå søyle), frå 99 er det skild mellom smålaks (< kg, grøn søyle), mellomlaks (- kg, raud søyle) og storlaks (> kg, svart søyle). Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Rogaland (utanom Dirdalselva). Det har vore analysert skjelprøvar frå Dirdalselva sidan, og i 9 mottok me prøvar av laks og sjøaure. Mellom laksane var det ein rømt oppdrettslaks, ein andel på, %. Av villaksane var det smålaks, mellomlaks og storlaks. Dei hadde vore og år i elva og gått ut som smolt ved ei snittlengd på nær cm. (, %) ( %) (, %) (, %) (, %) (, %) (, %) (, %) (, %) 9 (, %) (, %) (, %) Etter at laksen som gjekk ut or elvane på Vestlandet i hadde god overleving og vekst, har at ein del av smålaksen (< kg) er to-sjøvinterlaks, som normalt skal vera mellomlaks (- kg), og ein del mellomlaks er -sjøvinterlaks (normalt > kg). I 9 var den eine smålaksen i skjelmaterialet frå Dirdalselva -sjøvinterlaks. I tillegg var heile av mellomlaks ( %) - sjøvinterlaks. Fangst Rogaland (x) Dirdalselva Fangst Rogaland (x)

8 FANGST OG SKJELPRØVAR I HÅELVA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 9-9 var laks med snittvekt på, kg, og sjøaurar med snittvekt på, kg. efangstane har variert mykje mellom år, med 99 som desidert toppår (9 laks). I 9 vart det fanga 9 laks (snittvekt, kg), det dårlegaste resultatet sidan 9. fangstane dei siste åra har vore mellom dei lågaste som er registrert, i 9 vart det fanga sjøaure. Med unntak av at det ikkje var ein auke i laksefangsten i Håelva i, har fangstutviklinga for både laks og sjøaure vore mykje den same som i resten av fylket på -talet (figur, linjer). Håelva Håelva Fangst Rogaland (x) Fangst Rogaland (x) FIGUR. Fangst av laks og sjøaure i Håelva i perioden 9-9 (søyler). Frå 99 er laksefangstane skild som tert (< kg, grøn søyle) og laks (> kg, blå søyle), frå 99 er det skild mellom smålaks (< kg, grøn søyle), mellomlaks (- kg, raud søyle) og storlaks (> kg, svart søyle). Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Rogaland (utanom Håelva). Det har vore analysert skjelprøvar frå Håelva sidan, og i 9 mottok me prøvar av villaks og ein sjøaure. Av laksane var smålaks og mellomlaks. Dei hadde vore og år i elva og gått ut som smolt ved ei snittlengd på ca. cm. TABELL. Oversikt over skjelmateriale frå Håelva som er analysert i åra -9. (, %) (>, %) (,9 %) (, %) (, %) (, %) 9 (, %) (, %) Etter at laksen som gjekk ut or elvane på Vestlandet i hadde god overleving og vekst, har at ein del av smålaksen (< kg) er to-sjøvinterlaks, som normalt skal vera mellomlaks (- kg), og ein del mellomlaks er -sjøvinterlaks (normalt > kg) I 9 var % av smålaksane i skjelmaterialet frå Håelva -sjøvinterlaks.

9 FANGST OG SKJELPRØVAR I OGNA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 9-9 var laks med snittvekt på, kg og sjøaurar med snittvekt på,9 kg. Etter rekordåret 99 ( laks) har fangstane stort sett vore under per år, og i 9 vart det fanga laks (snittvekt,9 kg), som er litt under snittet for dei siste åra. Dei beste sjøaurefangstane var i perioden 9-9, med 9 som toppår. Deretter har fangstane gått jamt nedover, og i 9 vart det berre fanga sjøaure, eit av dei dårlegaste resultata som er registrert. I høve til resten av fylket har fangstane av laks halde seg stabile dei seinare åra, medan sjøaurefangstane ikkje tok seg opp til tidleg på -talet slik tilfellet var i mange andre elvar. Ogna Fangst Rogaland (x) Ogna Fangst Rogaland (x) FIGUR. Fangst av laks og sjøaure i Ogna i perioden 9-9 (søyler). Frå 99 er laksefangstane skild som tert (< kg, grøn søyle) og laks (> kg, blå søyle), frå 99 er det skild mellom smålaks (< kg, grøn søyle), mellomlaks (- kg, raud søyle) og storlaks (> kg, svart søyle). Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Rogaland (utanom Ogna). Det har vore analysert skjelprøvar frå Ogna sidan, og i 9 mottok me prøvar av laks, ingen sjøaurar. To av laksane var rømt oppdrett (, %). Mellom villaksane var smålaks og mellomlaks. Dei fleste laksane hadde gått ut or elva to år gamle, ved ei snittlengd på ca, cm. 9 ( %) (9 %) ( %) (, %) 9 ( %) ( %) ( %) (, %) 9 (9 %) (, %) Etter at laksen som gjekk ut or elvane på Vestlandet i hadde god overleving og vekst, har at ein del av smålaksen (< kg) er to-sjøvinterlaks, som normalt skal vera mellomlaks (- kg), og ein del mellomlaks er -sjøvinterlaks (normalt > kg). I 9 var % av smålaksane i skjelmaterialet frå Ogna -sjøvinterlaks, medan % av mellomlaksane var -sjøvinterlaks.

10 FANGST OG SKJELPRØVAR I BJERKREIMSELVA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 9-9 var 9 laks (snittvekt, kg) og sjøaurar (snittvekt, kg). efangstane har auka sterkt dei siste åra, og snitt for perioden 99-9 er laks. I 9 vart det fanga laks (snittvekt, kg), som er lågaste fangsten sidan 999. fangstane dei siste åra har vore mellom dei lågaste som er registrert, og i 9 vart det fanga sjøaure (snittvekt, kg), som er det nest dårlegaste resultatet sidan tidleg på 9-talet. Variasjonen i både laks- og sjøaurefangstane i Bjerkreimselva dei siste ti åra har vore svært lik den ein har sett i resten av fylket (figur, linje). (X ) 9 Bjerkreimselva Fangst Rogaland (x) Bjerkreimselva Fangst Rogaland (x) FIGUR. Fangst av laks og sjøaure i Bjerkreimselva i perioden 9-9 (søyler). Frå 99 er laksefangstane skild som tert (< kg, grøn søyle) og laks (> kg, blå søyle), frå 99 er det skild mellom smålaks (< kg, grøn søyle), mellomlaks (- kg, raud søyle) og storlaks (> kg, svart søyle). Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Rogaland (utanom Bjerkreimselva). Det har vore analysert skjelprøvar frå Bjerkreimselva sidan, og i 9 mottok me prøvar av laks, ingen sjøaurar. Mellom laksane var ein rømt oppdrettslaks, ein andel på, %. Sidan så liten andel av fangsten er analysert (,9 %), er det usikkert kor representativt skjelmaterialet er. Mellom villaksane var storlaks, mellomlaks og smålaks. Dei fleste hadde gått ut or elva etter to år, ved ei smoltlengd på ca cm. TABELL. Oversikt over skjelmateriale frå Bjerkreimselva som er analysert i åra -9. (, %) ( %) (, %) (, %) (, %) (9, %) 9 (,9 %) (, %) Etter at laksen som gjekk ut or elvane på Vestlandet i hadde god overleving og vekst, har at ein god del av smålaksen (< kg) er to-sjøvinterlaks, som normalt skal vera mellomlaks (- kg). I 9 var % av smålaksane i skjelmaterialet frå Bjerkreimselva -sjøvinterlaks, resten var -sjøvinterlaks. Innsiget av tert ser dermed ut til å ha vore om lag halvparten av det den offisielle fangststatistikken tilseier.

11 FANGST OG SKJELPRØVAR I SOKNA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden -9 var laks (snittvekt, kg) og sjøaurar (snittvekt,9 kg). I 9 vart det fanga 9 laks, den lågaste fangsten sidan. fangstane har vore låge sidan, og i 9 vart det fanga sjøaure (snittvekt, kg), som er det dårlegaste resultatet for heile perioden. Variasjonen i både laks- og sjøaurefangstane i Sokna har vore svært lik den ein har sett i resten av fylket (figur, linje), noko som viser at utviklinga er regional, og ikkje skuldast lokale tilhøve i elva. Sokna Sokna Fangst Rogaland (x) Fangst Rogaland (x) FIGUR. Fangst av laks og sjøaure i Sokna i perioden -9 (søyler). Det er skild mellom smålaks (< kg, grøn søyle), mellomlaks (- kg, raud søyle) og storlaks (> kg, svart søyle). Linjer viser samla fangst av laks og sjøaure i resten av Rogaland utanom Sokna. Det har vore analysert skjelprøvar frå Sokna dei to siste åra, og i 9 mottok me prøvar av laks og sjøaure (tabell ). Ein av laksane var ein rømt oppdrettslaks, ein andel på, %. Mellom villaksane var smålaks, mellomlaks og storlaks. Dei fleste hadde gått ut or elva etter to eller tre år, ved ei smoltlengd på ca, cm. TABELL. Oversikt over skjelmateriale frå Sokna som er analysert i og 9. (, %) (, %) 9 (, %) (, %) (, %) Etter at laksen som gjekk ut or elvane på Vestlandet i hadde god overleving og vekst, har at ein del av smålaksen (< kg) er to-sjøvinterlaks, som normalt skal vera mellomlaks (- kg), og ein del mellomlaks er -sjøvinterlaks (normalt > kg). I 9 var % av smålaksane i skjelmaterialet frå Sokna -sjøvinterlaks, medan % av mellomlaksane var -sjøvinterlaks.

FANGST OG SKJELPRØVAR I RØDNEELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I RØDNEELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I RØDNEELVA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 979-7 var 8 laks med snittvekt på,8 kg og 77 sjøaurar med snittvekt på, kg. Innrapportert fangst av laks har variert mykje i Rødneelva,

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure - var (snittvekt, kg. I vart det fanga sjøaure (snittvekt, kg, som er noko betre enn dei tre føregåande åra. Etter at villaksen

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 99- var 7 (snittvekt,9 kg. I vart det fanga 7 sjøaure (snittvekt,9 kg, det svakaste resultatet sidan 997. Etter at villaksen har

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I HJALMA

FANGST OG SKJELPRØVAR I HJALMA FANGST OG SKJELPRØVAR I HJALMA I perioden til var gjennomsnittleg årsfangst laks med snittvekt på, kg, og sjøaurar med snittvekt på, kg. I var fangsten laks (snittvekt, kg, om lag tre gonger så mykje som

Detaljer

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2014 var 506 (snittvekt 5,1 kg). I 2014 vart det fanga 1153 laks (snittvekt 5,4 kg), det nest beste resultatet som

Detaljer

Fangststatistikk figur 1 figur 1 figur 1 FIGUR 1 NB! Skjelmateriale figur 2 FIGUR 2

Fangststatistikk figur 1 figur 1 figur 1 FIGUR 1 NB! Skjelmateriale figur 2 FIGUR 2 FANGST OG SKJELPRØVAR I SOKNA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 1995-2016 var 775 laks (snittvekt 2,4 kg) og 240 sjøaurar (snittvekt 0,9 kg). I 2016 vart det fanga 918 laks og 134 sjøaure, begge delar

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2015 var 516 (snittvekt 5,1 kg). I 2015 vart det fanga 967 laks (snittvekt 5,6 kg; figur 1, stolpar). Sidan 2009 har

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I ERVIKELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I ERVIKELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I ERVIKELVA I perioden til var gjennomsnittleg årsfangst laks med snittvekt på, kg og sjøaurar med snittvekt på, kg. I var fangsten laks (snittvekt, kg, som er det beste resultatet

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I ERVIKELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I ERVIKELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I ERVIKELVA I perioden 99 til var gjennomsnittleg årsfangst 9 laks med snittvekt på, kg og 9 sjøaurar med snittvekt på, kg. I var fangsten 9 laks (snittvekt,9 kg og sjøaure (snittvekt,

Detaljer

Skjell Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjell Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2012 var 206 (snittvekt 0,9 kg). Etter eit par år med bra fangstar var det kraftig reduksjon i 2012 og 2013, då det berre vart

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2012 var 207 (snittvekt 0,9 kg). Etter eit par år med bra fangstar var det kraftig reduksjon i 2012, då det berre vart fanga

Detaljer

P P O R T Rådgivende Biologer AS 1894

P P O R T Rådgivende Biologer AS 1894 A C Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2013 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1894 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8 cm B: Rømt oppdrettslaks

Detaljer

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2014 var 201 (snittvekt 0,9 kg). Det har vore ein avtakande tendens sidan årtusenskiftet, med unntak av bra fangstar i 2010

Detaljer

P P O R T Rådgivende Biologer AS 2239

P P O R T Rådgivende Biologer AS 2239 A C Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2015 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2239 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8 cm B: Rømt oppdrettslaks

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Rogaland i 2005 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 917

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Rogaland i 2005 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 917 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Rogaland i R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 97 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Analysar av skjellprøvar frå elvar i Hordaland i 999 FORFATTAR : Kurt Urdal OPPDRAGSGJEVAR: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga OPPDRAGET GJEVE: ARBEIDET

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Rådgivende Biologer AS Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i FORFATTARAR: Kurt Urdal OPPDRAGSGJEVAR: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelinga

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Skjelprøvar frå Hordaland innslag av rømt oppdrettslaks og vekstanalysar

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Skjelprøvar frå Hordaland innslag av rømt oppdrettslaks og vekstanalysar Skjelprøvar frå Hordaland 211 -innslag av rømt oppdrettslaks og vekstanalysar R A P Andel rømt oppdrettslaks (%) 4 2 1 Hordaland (%) Sogn & Fj. (%) 2 22 24 2 28 21 P O R T Rådgivende Biologer AS 1 Framside:

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2013 P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1893

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2013 P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1893 A C Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2013 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1893 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8 cm B: Rømt oppdrettslaks

Detaljer

Skjelprøvar frå Rogaland Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1564

Skjelprøvar frå Rogaland Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1564 Skjelprøvar frå Rogaland 2-211. Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1 Framsidefoto: Skjelprøve av villaks på 12 cm og 1,2 kg som vart fanga i Suldalslågen

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2013 P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1892

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2013 P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1892 A C Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2013 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1892 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8 cm B: Rømt oppdrettslaks

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2436

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2436 Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2436 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: FORFATTAR: Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2016. Kurt

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2434

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2434 Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2434 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: FORFATTAR: Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2016. Kurt Urdal ARBEIDET

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2015 P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2237

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2015 P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2237 A C Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2015 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2237 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8 cm B: Rømt oppdrettslaks

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure i Rogaland fastsett av Fylkesmannen i Rogaland den 22. februar 2008. Fastsett med heimel i

Detaljer

Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske i 17 elvar i Hordaland i 2003 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 720

Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske i 17 elvar i Hordaland i 2003 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 720 Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske i 7 elvar i Hordaland i R A P P O R T 7 RAPPORTENS TITTEL: Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske i 7 elvar i Hordaland i FORFATTERE: Kurt Urdal OPPDRAGSGIVER:

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 2009 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1327

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 2009 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1327 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 29 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1327 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 29 FORFATTAR:

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 2008 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1191

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 2008 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1191 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 8 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1191 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 8 FORFATTAR:

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Rådgivende Biologer AS Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Hordaland i FORFATTARAR: Kurt Urdal OPPDRAGSGJEVAR: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga OPPDRAGET

Detaljer

Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering gytebestandsmål. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1541

Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering gytebestandsmål. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1541 Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering gytebestandsmål. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1541 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering

Detaljer

SULDALSLÅGEN MILJØRAPPORT NR. 37 TITTEL: FISKEUNDERSØKINGAR I OLDENELVA I 2003. FORFATTARAR: Urdal, K., Sægrov, H. og Kålås, S.

SULDALSLÅGEN MILJØRAPPORT NR. 37 TITTEL: FISKEUNDERSØKINGAR I OLDENELVA I 2003. FORFATTARAR: Urdal, K., Sægrov, H. og Kålås, S. SULDALSLÅGEN MILJØRAPPORT NR. 37 TITTEL: FISKEUNDERSØKINGAR I OLDENELVA I 23 FORFATTARAR: Urdal, K., Sægrov, H. og Kålås, S. UTFØRANDE INSTITUSJON: Rådgivende Biologer AS. EKSTRAKT: Dei siste 4 åra har

Detaljer

Fiskeundersøkingar i Gaula i 2005 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 932

Fiskeundersøkingar i Gaula i 2005 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 932 R Fiskeundersøkingar i Gaula i 25 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 932 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fiskeundersøkingar i Gaula i 25 FORFATTARAR: Harald Sægrov, Steinar Kålås Kurt Urdal

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1561

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1561 Skjelprøvar frå Sogn og Fjordane 1999-211. Innslag av rømt oppdrettslaks, vekstanalysar og bestandsutvikling R A P P O Andel rømt oppdrettslaks (% / median) 4 4 3 3 2 2 1 1 Kilenøter (%) Kilenøter (median)

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2006 R A P P O R T. Antal rømt oppdrettslaks (n) Elv Kilenot. Rådgivende Biologer AS 993

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2006 R A P P O R T. Antal rømt oppdrettslaks (n) Elv Kilenot. Rådgivende Biologer AS 993 Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 6 R A P P O Antal rømt oppdrettslaks (n Elv Kilenot 999 6 R T Rådgivende Biologer AS 99 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Analysar av skjelprøvar

Detaljer

Skjelprøvar frå Sogn og Fjordane 1999-2010. Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks. Andel oppdrettslaks (median) Fangst av rømt oppdrettslaks

Skjelprøvar frå Sogn og Fjordane 1999-2010. Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks. Andel oppdrettslaks (median) Fangst av rømt oppdrettslaks Skjelprøvar frå Sogn og Fjordane 1999-1. Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks R A P P O Berekna fangst av rømt oppdrettslaks (n) 3 1 Andel oppdrettslaks (median) Fangst av rømt oppdrettslaks

Detaljer

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Notat Dato: 12. juli 213 Til: Miljødirektoratet v/stig Johansson Kopi til: Fra: Peder Fiske og Arne J. Jensen, NINA Emne: Foreløpig vurdering av laksefangster i 213 Vurdering av laksesesongen 213 per begynnelsen

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1207. Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Sogn og Fjordane i 2008

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1207. Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Sogn og Fjordane i 2008 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Sogn og Fjordane i R A P P O Berekna fangst av rømt oppdrettslaks (n 3 1 % oppdrettslaks Antal oppdrettslaks 1999 1 3 7 1 1 Andel rømt oppdretslaks

Detaljer

Suldalslågen. Begroingsundersøkelser i forbindelse med nytt prøvereglement og kalkingsovervåkning i perioden 1998-2003.

Suldalslågen. Begroingsundersøkelser i forbindelse med nytt prøvereglement og kalkingsovervåkning i perioden 1998-2003. Suldalslågen Begroingsundersøkelser i forbindelse med nytt prøvereglement og kalkingsovervåkning i perioden 1998-23 Årsrapport 21 Forfattere: Stein W. Johansen og Eli-Anne Lindstrøm Medarbeider: Randi

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i Andel rømt oppdrettslaks (%)

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i Andel rømt oppdrettslaks (%) Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i 7 R A P Andel rømt oppdrettslaks (% 6 5 3 1 Hordaland Sogn Fj. Hordaland utan Tysse 1999 1 3 5 6 7 P O R T Rådgivende Biologer AS 1111 Rådgivende

Detaljer

Forslag om tidligare fiskestart

Forslag om tidligare fiskestart Forslag om tidligare fiskestart Fram til og med sesongen 1996 åpna fisket i Eidselva 15.mai. I 1997 vart fiskestarten flytta til 1.juni, samt at fiskestopp vart flytta ut 14 dagar på hausten til 31.august

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS Skjelprøvar frå Hordaland Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS Skjelprøvar frå Hordaland Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks Skjelprøvar frå Hordaland 999-. Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks R A P Andel rømt oppdrettslaks (% Hordaland (% Sogn & Fj. (% P O R 8 T Rådgivende Biologer AS Framside: Andel rømt oppdrettslaks

Detaljer

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Navn på prosjekt og elv Nordnorge Sperrevassdrag i Nordland- reultat 2011, overvåkning/uttak med felle/ruse 2011 2012 2013 2011 2012

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland.

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. 1. Definisjonar Døgnkvote: Tal på laks og/eller sjøaure som kvar fiskar kan fange kvart døgn. Kroka fisk: Ein fisk er definert som kroka dersom

Detaljer

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag Fangst-statistikk 2008 Øvre Målselv Elveeierlag Fangst i Øvre Målselv Elveeierlag sitt område Statistikken med diagrammer er utarbeidet av Øvre Målselv Elveeierlag v/ Odd-Helge Utby Målselv, 5. januar

Detaljer

Skjelprøvar frå Rogaland Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1434

Skjelprøvar frå Rogaland Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1434 Skjelprøvar frå Rogaland 25-21. Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1434 Framsidefoto: Skjelprøve av villaks på 12 cm og 1,2 kg som vart fanga i Suldalslågen

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1 Vest-Agder 1 80 Otra 021.Z Vest Agder Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.5 0.0 0.4 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0 10 20 30 40 50

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1083. Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Sogn og Fjordane i 2007

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1083. Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Sogn og Fjordane i 2007 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Sogn og Fjordane i 7 R A P P O Antal rømt oppdrettslaks (n Elv Kilenot 999 6 R T Rådgivende Biologer AS 8 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL:

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 856. Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 856. Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003 R A Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003 P P O R T Rådgivende Biologer AS 856 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk og

Detaljer

Oppdretts- og villaks i Altaelva og Repparfjordelva 2014. Forskningsleder Tor F. Næsje

Oppdretts- og villaks i Altaelva og Repparfjordelva 2014. Forskningsleder Tor F. Næsje Oppdretts- og villaks i Altaelva og Repparfjordelva 2014 Forskningsleder Tor F. Næsje Meny Sportsfisket i Repparfjordelva Sportsfisket i Altaelva Høstfisket i Repparfjorelva Høstfisket i Altaelva Sportsfiske

Detaljer

Fuglestadelva, Hå kommune

Fuglestadelva, Hå kommune Fuglestadelva, Hå kommune Fuglestadelva drenerer sørlege deler av Høg-Jæren og renn ut i sjøen ved Brusand. Elva er naturleg lakseførande opp til fossen ved Åsane (,8 km). Elva er ei av dei faste overvakingselvane

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Driftsplan for Oldenelva FORFATTARAR: Harald Sægrov & Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGJEVAR: Olden Elveiegarlag ved Kristen Brynestad OPPDRAGET GJEVE: ARBEIDET UTFØRT:

Detaljer

Velkommen til Rogaland

Velkommen til Rogaland Velkommen til Rogaland Fylkesmiljøvernsjef Odd Kjos-Hanssen, Fylkesmannen i Rogaland Vassdragsdrift og miljøforhold, EBL-seminar 25-26.10.2007 Vårt Rogaland 9325 km 2 areal 2100 øyer, 2293 km kystlinje

Detaljer

Utfordringar innan skredsikring

Utfordringar innan skredsikring Utfordringar innan skredsikring Nordisk Vegforum, Tromsø mai 2011 Kjell Kvåle, Statens vegvesen Region vest Skredforvaltning i Norge Frå 2009 har NVE forvaltningsansvaret NGU, Statens vegvesen, JBV m.fl.

Detaljer

Fiskesymposiet, Bergen 15.-16- februar 2012. Kva skjer i fjordane? Øystein Skaala

Fiskesymposiet, Bergen 15.-16- februar 2012. Kva skjer i fjordane? Øystein Skaala Fiskesymposiet, Bergen 15.-16- februar 2012 Kva skjer i fjordane? Øystein Skaala 7. Oppsummering mål og tiltak Talet på smolt sett i sjø i 2010 og tal på matfiskanlegg Biomasse 2010 Andel rømt laks Kilde:

Detaljer

Fylkesprognose Sogn og Fjordane 2014

Fylkesprognose Sogn og Fjordane 2014 Fylkesprognose Sogn og Fjordane 214 www.sfj.no Samandrag Fylkeskommunen har utarbeidd ein prognose over folketal og bustadbehov i Sogn og Fjordane fram til 23. Prognosen viser at det i 23 vil vera 117

Detaljer

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Eva B. Thorstad 1, Peder Fiske 1, Frode Staldvik 2 & Finn Økland 1 1 Norsk instututt for naturforskning (NINA), 2 Kunnskapssenter for Laks

Detaljer

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks?

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Infeksjoner i lakseoppdrett - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Gir uavhengige vitenskapelige råd til forvaltningsmyndighetene NINA UIT 12 personlig

Detaljer

Biologiske effekter av oppleieordningen

Biologiske effekter av oppleieordningen Biologiske effekter av oppleieordningen Foto: Rune Krogdahl Peder Fiske Nils Arne Hvidsten Agenda Vurdering basert på merkinger på Agdenes og gjenfangster fra sjø- og elvefisket Prøver å unngå å bruke

Detaljer

Storåna, Sandnes kommune

Storåna, Sandnes kommune Storåna, Sandnes kommune Storåna er eit låglandsvassdrag i Sandnes kommune. Vasskvaliteten er ein del påverka av jordbruk, men er god med omsyn til forsuring. Det er truleg ikkje naturleg laksebestand

Detaljer

Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning

Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning Faktaark Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning Årgang 5 * Nr. * Desember * 7 * Institutt for naturforvaltning * Universitetet for miljø- og biovitenskap Aurebestandane i Litlosvatn, Kollsvatn, Nedra

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Rogaland Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Rogaland Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Rogaland Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet av

Detaljer

Verdens største laksevassdrag minker raskt kan utviklingen i Tana snus? Morten Johansen

Verdens største laksevassdrag minker raskt kan utviklingen i Tana snus? Morten Johansen Verdens største laksevassdrag minker raskt kan utviklingen i Tana snus? Morten Johansen Tanavassdraget Nedslagsfelt ~16 km 2 7% i Norge, 3% Finland Totalt er 12 km elvestrekning tilgjengelig for laksen

Detaljer

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Laksefangstar i 2014 17,8 tonn avliva laks i Sogn og Fjordane 4,2 tonn i sjø 13,6 tonn i elv

Detaljer

Årsaker til nedlagde skular i perioden 2007/2008-2009/2010

Årsaker til nedlagde skular i perioden 2007/2008-2009/2010 Årsaker til nedlagde i perioden 27/28-29/21 Det har i perioden 27/28 29/21 vorte lagt ned 14. og er dei fylka der flest har vorte lagt ned med høvesvis 22 og 17. og har ingen reelle nedleggingar av ordinære

Detaljer

Sjølaksefiske i Finnmark; ressurs og potensial

Sjølaksefiske i Finnmark; ressurs og potensial Sjølaksefiske i Finnmark; ressurs og potensial Fangst og bestandssammensetning hos laks fanga på krokgarn og kilenot av 27 sjølaksefiskere i Finnmark, fra 2. mai til 31. juli 28. Martin-A. Svenning Eero

Detaljer

Kultivering. Tiltak for meir villaks i elva

Kultivering. Tiltak for meir villaks i elva Kultivering Tiltak for meir villaks i elva Status for villaksen Raudlista Grunneigar Sportsfiskar Lakseturisme Alle Alle partar må må ta ta ansvar Myndigheiter Den siste optimist går frå elva Oppdrettsbransjen

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Fiskeundersøkingar og biologisk delplan for Osenvassdraget FORFATTAR: Harald Sægrov, Kurt Urdal, Bjart Are Hellen, Geir Helge Johnsen & Steinar Kålås OPPDRAGSGJEVAR:

Detaljer

Statusgrunnlag Hardangerfjorden

Statusgrunnlag Hardangerfjorden Statusgrunnlag Hardangerfjorden 1. Næringsveier 1.1. Om havbruksnæringa i Hardanger Det er tildelt 100 løyve på til saman i overkant av 85 000 tonn i Hardangerfjorden og Langenuen. To av desse løyva er

Detaljer

Søknad om endring av fisketid og kvotar for Nausta 2014

Søknad om endring av fisketid og kvotar for Nausta 2014 Nausta Elveeigarlag v/eiliv Erdal Bervellene 7 6817 Nausta Naustdal 01.12 2013 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane John Anton Gladsø Njøsavegen 2 6863 Leikanger Søknad om endring av fisketid og kvotar for

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010

Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010 VFI-rapport 07/2011 Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010 Anders Lamberg Rita Strand Oppdrettslaks i fisketrapp syd i Sandsfossen i 2010 Vilt- og fiskeinfo

Detaljer

VESLEFRIKK. Ingrid, Elvira, Adam, David, Elena, Sofie, Anita, Mathilda. Emil, Odin, Frida, Oda, Celine, Aurora, Alvin, Pernille, Jonathan

VESLEFRIKK. Ingrid, Elvira, Adam, David, Elena, Sofie, Anita, Mathilda. Emil, Odin, Frida, Oda, Celine, Aurora, Alvin, Pernille, Jonathan Månadsbrev september 2014 VESLEFRIKK Tida fyk fort og allereie er det godt ut i september. Denne fyrste tida har det vore mykje leik både ute og inne. Det har vore lagt opp til at barna skal få skapa gode

Detaljer

Inntekt i jordbruket 2013

Inntekt i jordbruket 2013 Inntekt i jordbruket 213 Samla næringsinntekt i jordbruket 24 213 Tabell 1. Næringsinntekt frå jordbruk i alt, mill. kr. SSB, tabell 4984. Fylke 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Østfold 32 339 3 333 374

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 947. Rømt oppdrettslaks i sjø og elv; mengd og opphav. Pris kr/kg år n

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 947. Rømt oppdrettslaks i sjø og elv; mengd og opphav. Pris kr/kg år n Rømt oppdrettslaks i sjø og elv; mengd og opphav R A Fangst av rømt oppdrettslaks i seks elvar år n+1 3 25 2 15 1 5 Laksepris og fangst av rømt oppdrettslaks året etter 24 23 25 22 2 1999 y = 19,66x -

Detaljer

Framlegg til ny forskrift for regulering av fiske etter laks og sjøaure i vassdrag i Hordaland. Høyring

Framlegg til ny forskrift for regulering av fiske etter laks og sjøaure i vassdrag i Hordaland. Høyring Sakshandsamar, innvalstelefon Atle Kambestad, 55 57 22 12 Vår dato 01.12.2009 Dykkar dato Vår referanse 2009/6232 443.0 Dykkar referanse Grunneigarlag og sportsfiskarlag tilknytt vassdrag med laks og sjøaure

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 KLV-notat nr 2, 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Foto: Karina Moe Sammendrag I perioden 31.mai til 18.oktober 2012 ble oppgangen

Detaljer

Psykologisk Førstehjelp - barneskulen. Hjelpehanda - hjelp til sjølvhjelp i vanskelege situasjonar

Psykologisk Førstehjelp - barneskulen. Hjelpehanda - hjelp til sjølvhjelp i vanskelege situasjonar Psykologisk Førstehjelp - barneskulen Hjelpehanda - hjelp til sjølvhjelp i vanskelege situasjonar 0 Psykologisk Førstehjelp Kan eg gjera noko sjølv for å bli meir trygg, modig og glad? Du kan læra deg

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2005 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 919

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2005 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 919 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 99 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske-

Detaljer

Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde

Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde Magnar Bolstad Sivilingeniør Asplan Viak AS Leikanger Førde Leikanger Bakgrunn: Problematikken med påsleppskrav og gebyr

Detaljer

NGOFA-info november 2016

NGOFA-info november 2016 NGOFA-info november 2016 Trist syn på oversiden av hjulet i soli den 10-09-16. Etter iherdig jobbing/ rapportskriving og godt samarbeid med Fiskeforvalter/Nve/Sarpsborg kommune og Grunneiere. Ser det nå

Detaljer

Smoltrømming - lite problem eller stor utfordring?

Smoltrømming - lite problem eller stor utfordring? Smoltrømming - lite problem eller stor utfordring? Ove Skilbrei TEKSET, Trondheim 3-4 Februar 2014 Adferd og spredning av rømt laks 1) Merkeforsøk 2) Kjemiske undersøkelser. Fettsyreprofil for å se om

Detaljer

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva A. Kort beskrivelse av fisket som skal reguleres Fiskeområde: Vikedalselva, Vindafjord kommune Rogaland. Generell

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 Robin Sommerset 07.12.2015 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2015 ble en nær middels sesong med oppgang av laks. Kun 6 færre enn i

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009

FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009 FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009 Foto: Steve Halsetrønning Trondheim, 10. september 2009 LAKSESESONGEN 2009 - SITUASJONSRAPPORT I SLUTTEN AV AUGUST Direktoratet for naturforvaltning (DN) har innhentet

Detaljer

Fangstutviklinga i Suldalslågen samanlikna med andre elvar... 7. Aukande andel smålaks... 10. Regionale utviklingstrekk i laksebestandane...

Fangstutviklinga i Suldalslågen samanlikna med andre elvar... 7. Aukande andel smålaks... 10. Regionale utviklingstrekk i laksebestandane... INNHALD... 2 SAMANDRAG... 3 INNLEIING... 5 RESULTAT OG DISKUSJON... 7 Fangstutviklinga i Suldalslågen samanlikna med andre elvar... 7 Aukande andel smålaks... 10 Regionale utviklingstrekk i laksebestandane...

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i FORFATTAR: Kurt Urdal OPPDRAGSGJEVAR: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelinga

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

L A K S E F O R S T E R K I N G S P R O S J E K T E T I S U L D A L S L Å G E N F A S E II R A P P O R T N R 47

L A K S E F O R S T E R K I N G S P R O S J E K T E T I S U L D A L S L Å G E N F A S E II R A P P O R T N R 47 L A K S E F O R S T E R K I N G S P R O S J E K T E T I S U L D A L S L Å G E N F A S E II R A P P O R T N R 47 TITTEL: GYTEBESTAND AV LAKS I SULDALSLÅGEN I 1996, 1997 OG 1998 FORFATTAR: HARALD SÆGROV,

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Biologisk delplan til driftsplan for Storelva i Arna FORFATTERE: Steinar Kålås & Geir Helge Johnsen, OPPDRAGSGIVER: Arna Sportsfiskere OPPDRAGET GITT: ARBEIDET UTFØRT:

Detaljer

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen Laksebestandene i Tanavassdraget Status Kjell-Magne Johnsen Tanavassdragets fiskeforvaltning Deanučázádaga guolástanhálddahus Tanavassdraget Nedslagsfelt ca 16 000 km 2 70 % Norge, 30 % Finland 50 elver

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. JANUAR 2010

APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. JANUAR 2010 APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. JANUAR 21 Til: Styret, adm.dir. Kopi: AVL Dato: 24.2.1 Fra: Økonomisjef 1. Totalresultat Resultatutvikling grafisk 14 12 1 8 6 4 Faktisk 21 akkum Budsjett 21 akkum

Detaljer

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter.

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter. KONTSTRIKKING I kontstrikking strikkar ein rute for rute omgangen rundt frå kant til kant i plagget ruterekkje for ruterekkje. Maskane på ei strikka rute blir verande på siste pinne og ein går rett over

Detaljer

Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012

Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012 SNA-rapport 19/2012 Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012 Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye 3.- og 4. oktober i 2012 Storlaks hann på «patrulje» i gyteområde. (Foto: S.

Detaljer

Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning. Årgang 5 * Nr 1 * Mai 2007 * Institutt for naturforvaltning * Universitetet for miljø- og biovitskap

Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning. Årgang 5 * Nr 1 * Mai 2007 * Institutt for naturforvaltning * Universitetet for miljø- og biovitskap Faktaark Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning Årgang 5 * Nr 1 * Mai 7 * Institutt for naturforvaltning * Universitetet for miljø- og biovitskap lder og vekst for aure frå Ullensvang statsallmenning

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer