Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO"

Transkript

1 Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO

2 Innhold 1. Introduksjon Porteføljeoversikt Margingjennomgang Verdi av portefølje Kontantsaldo Netto Likvideringsverdi Porteføljerisiko Margin (underskudd/overskudd) Låneramme Sikkerhetsverdi Underskudd/tilgjengelig Porteføljerisiko i praksis Ikkediversifisert portefølje Investeringsportefølje med sektorrisiko Investeringsportefølje med en netto investeringskategori risiko Investeringsportefølje med et lånefinansiert produkt Investeringsportefølje med valutarisiko Investeringsportefølje lang kort strategi Investeringsportefølje inkludert opsjoner Opsjonsrisikomodell Praktiske eksempler på opsjonsstrategier Skriftlig kjøpsopsjon i kombinasjon med lange aksjer Skriftlig salgsopsjon i kombinasjon med korte aksjer Skriftlige utavpengene opsjoner Lang kjøpsspredning Kort salgsspredning Kort straddle Lang strangle Tidsspredning Kortforholds salgsspredning Kort butterflykjøpsopsjon Risiko med Active og traderkonto Låneramme Korte aksjer... 21

3 1. Introduksjon Denne håndboken gir informasjon om beregning av porteføljerisikoen i DEGIRO. De ulike komponentene i risikoen blir diskutert. Du vil også finne informasjon om strukturen for marginen og det frie spillerom. Ved hjelp av praktiske eksempler vil du stegforsteg oppnå en forståelse av strukturen i risikoen på grunnlag av ulike porteføljesammensetninger. Du vil også lese om hovedforskjellene i beregning av risikofaktorer mellom en trader konto og en active konto i DEGIRO. Denne håndboken er et supplement til Ytterligere informasjon om investeringstjenester.

4 2. Porteføljeoversikt På nettstedet kan du be om å få en porteføljeoversikt som viser både en Tilgjengelig for handel kalkulasjon og den tilgjengelige marginen for din investeringsportefølje, ved å klikke på Beregning. Nedenfor vises et eksempel på en Tilgjengelig for handel kalkulasjon. Her vil du også finne tidspunktet for den aktuelle Tilgjengelig for handel kalkulasjonen. Du kan se av Tilgjengelig for handel kalkulasjonen ovenfor at det er et marginoverskudd på og en tilgjengelig kreditt på DEGIRO godtar kun ordrer fra sine kunder hvis dette ikke resulterer i et underskudd i marginen eller kredittfunksjonen. Oversikten ovenfor viser deg at det derfor er mulig å ta ut et beløp på opp til fra investeringskontoen eller kjøpe verdipapirer for opp til det samme beløp.

5 2.1 Margingjennomgang Avsnittet med margingjennomgang viser marginen (dvs. porteføljeverdien og kontantsaldoen) i forhold til porteføljerisiko Verdi av portefølje DEGIRO bestemmer verdien av investeringsporteføljen på grunnlag av de siste kjente kursene på børsen. I de fleste tilfeller vil kjøperkursen gjelde for de langsiktige posisjonene og selgerkursen for de kortsiktige posisjonene Kontantsaldo Kontantsaldoen viser saldoene for alle kontantkontoer i NOK. Hvis du har en kontantsaldo i en utenlandsk valuta, vil dette be uttrykkes i NOK og gjøres opp med de andre kontantsaldoene Netto Likvideringsverdi Netto Likvideringsverdi oppnås ved å legge sammen verdien av porteføljen og din kontantsaldo. Netto Likvideringsverdi er en viktig verdi, fordi denne verdien må være høyere enn porteføljerisikoen. Hvis netto Likvideringsverdi er lavere enn porteføljerisikoen, vil det oppstå et marginunderskudd og underskuddsprosedyren vil tre i kraft Porteføljerisiko Risikoen for en investeringsportefølje avhenger av porteføljens sammensetning. Risikoen for en investeringsportefølje vil også endres gjennom kurssvingninger innen din investeringsportefølje. Risikoen vil vanligvis reduseres ved å opprettholde en bredere spredning over flere finansielle instrumenter. DEGIRO har muligheten til å justere risikovektingen umiddelbart hvis omstendighetene endrer seg, slik at porteføljerisikoen økes eller reduseres Margin (underskudd/overskudd) Et underskudd i marginen innebærer at verdien av porteføljen, inkludert kontantsaldoen, er lavere en porteføljerisikoen. Du forventes å gjøre opp dette underskuddet umiddelbart ved å foreta en overføring til DEGIRO og/eller ved å stenge posisjoner. Hvis DEGIRO observerer et underskudd, vil du bli informert om dette i en epostmelding til den epostadresse som er tilgjengelig for oss. Et marginoverskudd innebærer at du fortsatt kan benytte deg av mulighetene til å utvide din portefølje. Det er tilrådelig at du beholder et tilgjengelig spillerom, på grunn av svingninger i verdien av din investeringsportefølje og porteføljerisikoen. Hvis det er et underskudd i lånerammen, kan du bare utføre transaksjoner som har en positiv effekt på din kontantsaldo. 2.2 Låneramme Hvis du kan gjøre bruk av verdipapirkreditt, vil du få en låneramme i DEGIRO for sikkerhet til verdipapirer. Beløpet for denne lånerammen avhenger av verdien av sikkerheten og ledsagende kredittprosenter Pantverdi Verdien av sikkerheten tjener som dekning for den verdipapirkreditt som tas opp eller fortsatt skal tas opp. I de fleste saker fastsettes pantverdien til 70% av verdien av aksjer og investeringsfond

6 og 80% av verdien av obligasjoner. Denne lånerammen er i samsvar med de retningslinjer som er gitt i finanstransaksjonsloven Underskudd/tilgjengelig Et underskudd i lånreammen innebærer at beløpet i verdipapirkreditten overskrider pantverdien. Ofte forårsakes dette av et fall i verdien av aksjer, investeringsfond og/eller obligasjoner i din portefølje. En annen grunn kan være at kontantsaldoen har endret seg, blant annet på grunn av oppgjør av opsjonsposisjoner eller endringer i debetrente. En tilgjengelig låneramme innebærer at den samlede pantverdien overskrider den innvilgede kreditt. Du kan bruke den saldo som er tilgjengelig for deg til å øke din investeringsportefølje. Dette er bare mulig hvis det ikke fører til et marginunderskudd.

7 3. Porteføljerisiko i praksis For å skissere de ulike aspektene av DEGIROs porteføljerisiko, vil vi diskutere de forskjellige mulighetene som kan oppstå i oppbygging av en investeringsportefølje. Målet med dette er å gi deg en innsikt både i strukturen og mulighetene som risikomodellen gir deg i sammensetningen av en portefølje. En videre forklaring følger nedenfor, med forskjellige utvalgsporteføljer som gjør bruk av trader funksjonen. 3.1 Ikkediversifisert portefølje En kunde har 100 aksjer i ING Group NV til en kurs av 10. På grunn av mangel på spredning av investeringer, vil hendelsesrisikoen være den bestemmende faktor i denne type investeringsportefølje, noe som også vises i tabellen nedenfor. Tabell 1: Risikoberegning for ikkediversifisert portefølje Portefølje ING Group NV (100 til 10,00) Hendelsesrisiko % hendelsesrisiko av Netto investeringskategory risiko % nettrisiko av Netto sektorrisiko % sektorrisiko av Brutto investeringskategori risiko 70 7% bruttorisiko av Porteføljerisiko 500 Risk basert på hendelsesrisiko Sammensetningen av porteføljen har bestemt at hendelsesrisikoen overskrider de andre risikofaktorene innenfor porteføljen. Ved å øke spredningen av porteføljen, kan risikoen forbli uendret eller bare stige i begrenset utstrekning. I dette eksemplet spiller likviditetsrisiko og valutarisiko ingen rolle i beregning av risiko. 3.2 Investeringsportefølje med sektorrisiko En kunde har en porteføljespredning mellom aksjer i Aegon NV og ING Group NV, hvor verdien av de to posisjonene tilsvarer henholdsvis 800 og Dette eksemplet viser at med en investering på 800 i Aegon NV, øker risikoen bare med 40. Grunnen til dette er at sektorrisikoen ligger høyere enn den høyeste hendelsesrisikoen innen porteføljen. Dette forblir likevel en ikkediversifisert portefølje, hvor det gjelder en risikopremie på 30%. En kort forklaring av beregningen av risiko for denne investeringsporteføljen presenteres nedenfor.

8 Tabell 2: beregning av risikosektor for en portefølje Aegon NV 800 Finanssektor ING Group NV Finanssektor Verdi ov portefølje Hendelsesrisiko % hendelsesrisiko av (ING) Netto investeringskategori risiko % netto risiko sv Netto sektorrisiko % sektorrisiko av Brutto investeringskategori risiko 126 7% bruttorisiko av Porteføljerisiko 540 Risiko basert på sektorrisiko Den samlede risiko på 540 er resultat av en sektorrisiko i finanssektoren, hvor det gjelder en risikovekting på 30%. Risikoen for posisjonen i denne sektoren overskrider den høyeste hendelsesrisikoen, som er satt til 500 for posisjonen i ING Group NV. I dette eksemplet spiller likviditetsrisiko og valutarisiko ingen rolle i beregning av risikoen. 3.3 Investeringsportefølje med en netto investeringskategori risiko En kundes investeringsportefølje er delt mellom aksjer i Aegon, ING Group NV og RDSA med en verdi på henholdsvis 800, og Alle disse aksjene er notert i euro, og som følge av dette er det ingen vekting av risikoberegningen for valutarisiko. I lys av den høye likvditeten for disse aksjene, er det ingen likviditetsrisiko som krever ekstra sikkerhet på grunnlag av de posisjonene som innehas. På grunn av sammensetningen av porteføljen er det en risiko relatert til nettoposisjonen for investeringsporteføljen. Tabellen nedenfor viser utfallene av risikoberegningen for investeringsporteføljen. Tabell 3: Risikoberegning basert på netto investeringskategoriposisjon Aegon NV 800 Finanssektor ING Group NV Finanssektor Royal Dutch Shell A 1.100,00 Energisektor Verdi av portefølje 2.900,00 Hendelsesrisiko 550,00 50% hendelsesrisiko av 1.100,00 (RDSA) Netto investeringskategori risiko 580,00 20% netto risiko av 2.900,00 Netto sektorrisiko % sektorrisiko av Brutto investeringskategori risk 203,00 7% gross risk of 2, Porteføljerisiko 580,00 Risiko basert på netto investeringskategori Den samlede risiko på 580 oppstår nå fra en investeringsportefølje investert i investeringskategorien aksjer. Innenfor denne investeringskategorien gjelder en risikovekting på 20% av nettoposisjonen og 7% av bruttoposisjonen. I dette eksemplet overskrider netto investeringskategoririsiko sektorrisiko, hendelsesrisiko og brutto investeringskategoririsiko.

9 3.4 Investeringsportefølje med et lånefinansiert produkt Risikoen for lånefinasierte produkter så som turboer, speeders og sprinters tilsvarer 100% av gjeldende verdi. Når du kjøper et slikt produkt, bør du derfor ha hele investeringen tilgjengelig som sikkerhet. Dette gjelder også for andre produkter som av DEGIRO har fått satt risikoen til 100%. Som en regel angår dette finansielle instrumenter så som warranter, samt aksjer med relativt begrenset likviditet og/eller markedsverdi osv. 3.5 Investeringsportefølje med valutarisiko Valutarisikoen uttrykkes gjennom investeringer i finansielle instrumenter notert i en annen valuta enn euro. Verdien av denne investeringen uttrykt i euro vil stige eller falle med hver bevegelse i vekslingskursen. Av denne grunn krever DEGIRO at du stiller sikkerhet for denne risikoen. Det samme gjelder for kreditt eller lånerammer i utenlandske valutaer i kontantkontoen. For å klargjøre effekten av valutarisiko for en investering i en utenlandsk valuta, legger vi til grunn følgende investeringsportefølje (se tabellen nedenfor). Tabell 4: beregning av valutarisiko Aegon NV 800 Finanssektor ING Group NV Finanssektor BP GBP 950,00 Energisektor (GBP/EUR = 1,20) Verdi av portefølje 2.940,00 Hendelsesrisiko 570,00 50% hendelsesrisiki av 1.140,00 (BP) Netto investeringskategoririsiko 580,00 20% netto risiko av 2.900,00 Netto sektorrisiko % sektorrisiko av Brutto investeringskategoririsiko 203,00 7% brutto risiko av 2.900,00 Valutarisiko 80,00 GBP 950 * 7% * GBP/EUR Porteføljerisiko 580,00 Risiko basert delvis på valutarisiko Valutarisikoen er satt til 80, gitt en formuesverdi på GBP 950, en 7% risikovekting og en GBP/EUR vekslingskurs på 1,2. Hvis dette hadde vært en kortsiktig BPposisjon, ville resultatet av valutarisiko også ha vært 80. Det gjør ingen forskjell her om netto likvidasjonsverdi er positiv eller negativ. 3.6 Investeringsportefølje lang kort strategi En kunde har en portefølje i henhold til en langkort strategi. Formålet med denne strategien er å gjøre bruk av potensiell under eller overvurdering av aksjer, for eksempel innen en bestemt sektor. Tabellen nedenfor viser investeringsporteføljen, hvor det er verdt å merke seg at den samlede verdien av porteføljen kommer ut i null. Tross alt sørger langkortstrategien for at det samlet sett ikke trengs noen investering, selvsagt bortsett fra sikkerhet for marginen. Tabell 5 viser strukturen i en investeringsportefølje med en langkortstrategi.

10 Table 5: Investeringsportefølje lang kort strategi Aegon NV 1, ,00 ING Group NV Societe Generale 1, ,00 BNP Paribas Royal Dutch Shell A ,00 Total Ahold 1, ,00 Carrefour Verdi lang 4.000, ,00 Verdi kort Risikoen ved ovennevnte portefølje vil være basert på bruttoposisjonen, da denne risikoen overskrider netto sektorrisiko og netto investeringskategoririsiko. I risikoberegningene for en bruttoposisjon i investeringskategorien aksjer, anvendes en risikovekting på 7%. Den samlede bruttoposisjonen for ovennevnte portefølje ender opp på 8.000, og som følge av dette er risikoen 560. En videre forklaring av hvordan denne risikoen oppstår følger i Tabell 6. Tabell 6: risikoberegning for langkortstrategi Verdi av portefølje 0,00 Netto investeringskategori risiko 0,00 Netto sektorrisiko 0,00 Brutto investeringskategori risiko 8.000,00 Hendelsesrisiko % hendelsesrisiko av (Soc. Gen./ BNP) Netto investeringskategori risiko 0,00 20% netto risiko av 0,00 Netto sektorrisiko 0,00 30% sektorrisiko av 0,00 Brutto investeringskategori risiko 560,00 7% bruttorisiko av 8.000,00 Porteføljerisiko 560,00 Risiko basert på brutto investeringskategori risiko 3.7 Investeringsportefølje inkludert opsjoner DEGIRO bruker en opsjonsverdsettingsmodell til å beregne risikoen på opsjoner. Denne opsjonsverdsettingsmodellen beregner verdien av opsjonene gjennom bevegelser i f.eks. den underliggende sikkerhet og den underforståtte volatiliteten. For beregning av risikoen for opsjonsporteføljen per aksje eller per indeks, bruker DEGIRO et fast sett med scenarier. En videre forklaring av risikomodellen gis i avsnittet med overskriften Opsjonsrisikomodellen. Som vi skal se senere i dette kapitlet har sammensetningen og størrelsen av en opsjonsportefølje også innvirkning på risikoen her. For å gi en innsikt i virkemåten til risikomodellen for ulike opsjonsporteføljer, følger nedenfor en redegjørelse for et antall standard opsjonsstrategier for en traderkonto.

11 3.7.1 Opsjonsrisikomodell Opsjonsrisikomodellen kan anvendes både for aksjeopsjoner og indeksopsjoner og vil gjøre et estimat over risikoen uavhengig av sammensetningen av opsjonsporteføljen. I denne sammenheng inkluderer risikoen det beløp som DEGIRO har for verdibevegelser som de anslår kan inntreffe for opsjonsporteføljen innenfor en periode på to handledager. Risikomodellen tar hensyn til hvordan verdsetting av en opsjon realiseres. Bevegelser i verdsettingen av en opsjon avhenger av: Verdien av aksjen eller indeksen Nivå av underforstått volatilitet Modning Beløp i utbytte Beløp i renter For å bestemme risikoen for en opsjonsposisjon, kombinerer risikomodellen de ulike elementene som listes opp ovenfor. Dette blir også vist til som et scenarie, hvor påvirkningen fra ulike elementer blir sammenholdt. En kombinasjon av et fall i aksjens verdi, en økning i underforstått volatilitet og en reduksjon i modning ved én handledag, for eksempel, er et scenarie. For å gi et inntrykk av standardscenarier for en indeks, presenteres et diagram som forklarer dette i mer detalj nedenfor. Følgende eksempel gjør bruk av to opsjonsposisjoner på AEXindeksen, med en modningsgrad på ett år og en indeksstatus på 400. Tabell 7: Risikomodell Risikomodell Standardscenarie* Extreme scenario ** Bevegelser i indeks (400) 0% 60% 60% Bevegelser i volatilitet 0% 0% 0% 0% 0% 1 kjøpsopsjon AEX salgsopsjon AEX Porteføljerisiko * Standardscenariet består av 12 bevegelser i aksjen (eller indeks) med ledsagende bevegelser i underforstått volatilitet ** Ekstremscenarie: faktor 5 for bevegelse i aksje (eller indeks) i standardscenariet (inkludert standard økninger og reduksjoner i volatiliteten), resultat er skalert tilbake av en faktor på 6,5. For enkelhets skyld viser oversikten bare en liten del av de ulike scenariene. Således vil standardscenariet beregne mer enn en bevegelse på i indeksen alene (aksjeopsjoner 20%, bortsett fra endringer). Modellen vurderer derfor også scenariet for bevegelser på 2,5%, 5% osv. i indeksen og de medfølgende endringene i underforstått volatilitet. Det er også verd å merke seg at i scenariet med en 0% bevegelse i indeksen og volatilitet, oppstår det likevel et tap på 1 for kjøpsopsjon og 4 for salgsopsjon. Denne effekten er relatert til reduksjonen i modningsgrad ved én handledag. Innvirkningen er liten med en modningsgrad på ett år, men øker etter hvert som modningsgraden minsker. Bevegelsen i underforstått volatilitet for opsjoner med en modningsgrad på mer enn ett år er, men øker etter hvert som modningsgraden minsker. I tabellform fremgår dette som følger.

12 Resultaat in EUR Tabell 8: bevegelser i underforstått volatilitet Modningsgrad for opsjoner Bevegelser i underforstått volatiliteten < 30 kalenderdager 50% 90 kalenderdager 35% 180 kalenderdager 25% > 360 kalenderdager Formålet med det ekstreme scenariet, også kjent som UAP, utavpengenescenariet, er å bestemme risikoen for opsjoner med en utøvelseskurs som avviker kraftig fra kursen på ineksens aksje. For opsjoner av dette slaget er risiko i henhold til standardscenariet undervurdert. Ved å beregne et ekstremt scenarie, er det mulig å bestemme en risikovekting for opsjoner av dette salget. For rente og utbytterisiko beregnes det en standard vekting på 0,5% av opsjonens kontraktsverdi. Indeksopsjoner danner et unntak til dette. En risikovekting på 0,2% gjelder for disse opsjonene hvor modningsgraden er mindre enn 1 år. Så snart risikoen eller den samlede vektingen per aksje eller indeks overskrider standardscenariet eller det ekstreme scenariet, vil dette beløp gjelde for risikoen. Alle opsjonsposisjoner og, der det er mulig, andre posisjoner i den underliggende sikkerhet er inkludert i bestemmelsen av porteføljerisikoen. Det spiller derfor ingen rolle hvilken strategi eller opsjonposisjoner som tas. Modellen velger bare det scenariet hvor tapet er høyest Praktiske eksempler på opsjonsstrategier Utviklingen av risiko for de ulike opsjonsporteføljene er basert på opsjoner for aksje A, med en kurs som tilsvarerer 10. Den underforståtte volatiliteten for alle opsjoner settes til 20% på årsbasis med et forventet utbytte på 2% per år. For A aksjen gjelder en standard 20% vekting forgjeldende aksjekurs. For en beregning av hendelsesrisikoen (se kapittel 3) for en aksjeopsjonsportefølje gjelder en minimumseffekt på 50%. Innvirkningen av hendelsesrisiko på opsjonsstrategiene vil ikke bli diskutert i mer detalj i dette avsnitet Skriftlig kjøpsopsjon i kombinasjon med lange aksjer Gardert skriving av en kjøpsopsjon kan finne sted gjennom kjøp av samme antall underliggende aksjer. Ved utløp må investoren levere aksjer hvis investoren blir bedt om å gjøre det. I alle andre tilfeller utløper invitasjonen som verdiløs og investoren beholder verdien av den skriftlige opsjonen som er mottatt. Resultatene ved utløp vises nedenfor Short call aandelen prijs aandeel bij expiratie

13 Resultaat in EUR Å skrive en kjøpsopsjon for aksjer reduserer risokoen for investeringsporteføljen som vist av Tabell 9. Uten den skriftlige kjøpsopsjonen vil risikoen ende opp på 200. Kjøpsopsjonen reduserer risikoen til 145. I scenariet med en økning på 20% i aksje A og en økning på i volatiliteten, vil skriving av en påpengene opsjon gi et tap på 143. På den annen side, et fall i aksje A har en positiv innvirkning på verdien av den skriftlig kjøpsopsjonen og reduserer dermed risikoen for den samlede porteføljen. Verdien av aksjeporteføljen er og verdien for opsjonsposisjonen / 70, og som følge av dette er det tilstrekkelig sikkerhet til å kunne bære risikoen i porteføljen. Lånerammen for aksjene forblir uendret, til 70% av verdien av aksjeporteføljen. Tabell 9: porteføljerisiko for skriftlig kjøpsopsjon med innkjøpte aksjer Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegelser i volatiliteten 1 kort kjøpsopsjon 10 A lange aksjer A Porteføljerisiko Skriftlig salgsopsjon i kombinasjon med korte aksjer Å drive korte salg i aksjer innebærer at investoren selger aksjene uten faktisk å besitte dem. Når den tid kommer vil investoren måtte kjøpe tilbake verdipapirene. Samtidig skriving av en salgsopsjon med korte aksjer gir følgende bilde ved utløp Short put "short" aandelen prijs aandeel bij expiratie Følgende opsjonsportefølje med aksjer viser at det å investere med lånte aksjer reduserer risikoen for en skriftlig salgsopsjon. Ved skriving av opsjonsposisjonen vil risikoen ende opp på 141, mens bruken av korte aksjer reduserer risikoen for kombinasjonen til 47.

14 Tabell 10: porteføljerisiko for skriftlig salgsopsjon med korte aksjer Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegel ser i volatiliteten 1 kort salgsopsjon 10 A korte Aaksjer Porteføljerisiko Skriftlige utavpengene opsjoner Å skrive UAPopsjoner fører til undervurdering av risikoen i standard effektscenariet. Med en plutselig bevegelse på 20% i aksjen, vil den underforståtte volatiliteten for overnevnte opsjoner være høyere under normale omstendigheter enn en økning på. DEGIRO bruker et ekstremt scenarie, også kjent som et UAPscenarie (se avsnittet med overskriften Risikomodell ) som genererer en mer sannsynlig risikoverdi for opsjoner av dette slaget. Dette er fordi bruke av standard portefølje fører til en porteføljerisiko på 22. Gjennom bruken av UAPscenariet, ender risikoen opp på 75. Tabell 11: skriftlig utavpengene opsjoner Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% OTM scenario Bevegelser i volatiliteten Fall Økning 1 kort salgsopsjon 5 A 1 år 50 korte kjøpsopsjoner 15 A 1 år Porteføljerisiko Lang kjøpsspredning En lang kjøpsspredning er en kombinasjon av en kjøpt kjøpsopsjon med en lavere tilslagskurs enn den skriftlige kjøpsinvitasjonen. Begge opsjoner har samme modningsgrad. Samlet vil investoren i denne lange kjøpsspredningen investere en sum ved kjøpet, med forventning, for eksempel, om at ved utløp vil aksjen ha steget høyere enn tilslagskursen for den skriftlige opsjonen. Resultatet av denne strategien ved utløp vises nedenfor.

15 Resultaat in EUR 150 Long Call spread Resultaat in EUR prijs aandeel bij expiratie I tabellen nedenfor er tapet på lang kjøpsinvitasjon høyere enn på den korte. Verdien av den lange kjøpsivitasjonen er 1,16 og vil falle hvis kursen på aksje A faller. Med et fall på 20% i aksjen og et fall på i underforstått ustadighet, stiger tapet med 106. Med en brå økning i kursen på aksje A, vil verdien av strategien øke. Risikoen i denne lange kjøpsspredningen oppstår ved et fall i kursen på Aaksjen og er 71. Verdien av porteføljen garderer risikoen når gjeldende posisjon blir tatt. Verdien av strategien er 82, med 116 for den lang og / 34 for den korte kjøpsinvitasjonen. Tabell 12: porteføljerisiko lang kjøpsspredning Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegelser i volatiliteten 1 lang kjøpsopsjon 9 A 1 år 1 kort kjøpsopsjon 11 A 1 år Porteføljerisiko Kort salgsspredning En kort salgsspredning kjennetegnes av en kombinasjon av en kjøpt salgsopsjon og en lavere tilslagskurs enn den skriftlige salgsivitasjonen. Begge opsjoner har den samme modningsgrad. Både en kort salgsspredning og en lang kjøpsspredning viser et tilsvarende mønster i deres resultater. Diagrammet nedenfor viser utviklingen av resultatet for en kort salgsspredning ved utløp. 80 Short Put spread prijs aandeel bij expiratie

16 Resultaat in EUR Porteføljerisikoen på en kort salgsspredning med en modningsgrad på ett år følger av tabellen nedenfor. Det kan utledes fra tabellen at tapet i denne kombinasjonen er 28 hvis aksjen og underforstått volatiliteten faller på samme tid. På den ene siden vil den kjøpte salgsopsjonen begrense tapet hvis aksjekursen skulle falle brått. Ulempen er at med en direkte økning i aksjen, vil fortjenesten reduseres gjennom den solgte salgsopsjonen. Å sette opp denne korte salgsspredningen genererer et beløp på 20 for å dekke de forpliktelser som oppstår fra denne strategien. Dette innebærer at en investering på bare 8 trengs for å sette opp denne posisjonen. Tross alt er verdien av porteføljen og kontantsaldoen deretter den samme som porteføljerisikoen på 28. Verdien av den skriftlige salgsopsjonen er 72 og verdien av den solgte salgsopsjonen er 52. Tabell 13: porteføljerisiko for kort salgsspredning Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegelser i volatiliteten 1 lang salgsopsjon 10 A 1 år 1 kort salgsopsjon 11 A 1 år Porteføljerisiko Kort straddle En straddle er en kombinasjon av en salgs og en kjøpsopsjon med samme tilslagskurs og modningsgrad. Investoren i en kort straddle forventer at kursen på det underliggende verdipapir beveger seg mot tilslagskursen ved utløp. For å skrive en straddle mottar investoren salgskursen for den risiko som er forbundet med denne strategien. Et kraftig fall eller økning i aksjens kurs vil imidlertid føre til et tap, siden mottatt premie ikke vil være nok på det tidspunkt. Diagrammet nedenfor viser resultatene av en straddle for ulike kurser ved utløp. 200 Short Straddle prijs aandeel bij expiratie En utvikling av risikoen for en straddle med modningsgrad på ett år følger i Tabell 14. Nok en gang, dette viser at tapet på en kort straddle oppstår med et fall eller en økning i kursen på den underliggende aksjen. Porteføljerisikoen ender opp på 90. Ved å ta denne posisjonen må derfor investoren i en kort straddle investere en margin på minst 90 for å dekke risikoen. Som tabellen nedenfor viser, økningen i verdien av den korte salgsopsjonen på 53 garderer bare delvis for tapet i verdien av den korte kjøpsopsjonen på 143.

17 Tabell 14: porteføljerisiko kort straddle Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegelser i volatiliteten 1 kort salgsopsjon 10 A 1 kort kjøpsopsjon 10 A Porteføljerisiko Lang strangle En strangle er en kombinasjon av en salgs og en kjøpsopsjon med samme modningsgrad, men hvor den lange kjøpsopsjonen har en høyere tilslagskurs. Investoren i en lang strangle kan aldri tape mer enn den betalte premien. Verdien av den lange strangle garderer derfor mot risikoen gjennom opsjonenes levetid. Det maksimale tapet for investoren er likt med investeringen ved kjøpet av strategien. Diagrammet nedenfor viser resultatet av en lang strangle med en kurs på aksjen ved utløp. Long Strangle Resultaat in EUR prijs aandeel bij expiratie Tabell 15: porteføljerisiko lang strangle Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegelser i volatiliteten 1 lang salgsopsjon 8 A 1 år 1 lang kjøpsopsjon 11 A 1 år Porteføljerisiko Risikoen ved lang strangle ender opp med 16. Dette tapet oppstår fra fallet i underforstått volatilitet og den uendrede kursen på den underliggende aksje Tidsspredning En tidsspredning er en kombinasjon av en lang og en kort opsjon med samme tilslagskurs, men hvor den lange opsjonen har en lengre modningstid enn den korte opsjonen. Den lange opsjonen garderer til en viss grad mot risikoen ved en kort opsjon. Med en opsjon som kan utøves i mellomtiden, amerikanskstilopsjon, er det en risiko for at blant annet investoren vil måtte stole på den korte kjøpsinvitasjonen og ikke har utøvd den lange kjøpsinvitasjonen selv. Dette vil kunne

18 Resultaat in EUR innebære at investoren taper utbytter som et resultat, når aksjen endres til eksutbytte. I tilfelle av en europeiskstilopsjon, som ikke kan utøves før modningsdatoen, oppstår risikoen fra en differanse mellom renten, volatiliteten og forventede utbytter av de to opsjonene. En differanse oppstår derfor i verdsettingen av opsjoner og endringer i kursene deres. Resultatene av denne opsjonsstrategien kan ikke settes opp i et diagram med utfallen ved utløp, siden modningsgradene for opsjonene varierer. Av denne grunn blir bare porteføljerisikoen for en tidsspredning forklart i tabellen nedenfor. En tidsspredning gir et maksimalt tap på 19 med en direkte økning i A aksjen og et fall i underforstått volatiliteten. En lang kjøpsopsjon garderer derfor ikke mot tapet i verdien av den korte kjøpsinvitasjonen i alle tilfeller. Grunnen til dette er at bevegelsene i volatiliteten øker etter hvert som opsjonens modningsgrad minsker. Med en modningsgrad på ett år eller mer, vil bevegelsen i underforstått volatiliteten være, med 180 dager er den 25%, med 90 dager 35% og med mindre enn 30 dager er den 50%. Tabell 16: porteføljerisiko for tidsspredning Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegelser i volatiliteten / +/+ / +/+ / +/+ / +/ + / +/+ 1 kort kjøpsopsjon 10 A 3 måneder lang kjøpsopsjon 10 A 6 måneder Porteføljerisiko Kortforholds salgsspredning En investor som setter opp en kortforholds salgsspredning bruker deler av premien som er mottatt på den skriftlige put til å kjøpe en long put for å hedge mot deler av risikoen. Dette skaper en situasjon ved utløp hvor, med denne strategien, et tap inntreffer bare hvis kursen faller med mer enn. Med en prakrisk talt uendret kurs, vil avkastningen være differansen mellom kostnadene for put og inntektene fra de skriftlige put. Fortjenesten øker etter som kursen ved utløp beveger seg mot 8,50. Diagrammet nedenfor viser resultatet av denne strategien ved utløpsdato for ulike aksjekurser Short Ratio Put Spread prijs aandeel bij expiratie For den porteføljerisiko DEGIRO bruker vil tapet oppstå med et direkte fall i kursen og en økning i underforstått volatilitet. Tabell 17 viser innvirkningen av dette, utviklet for kortforholds salgsspredning. Tapet er begrenset til 31. Nok en gang, effekten av begge posisjoner kombineres for å bestemme den endelige risikoen.

19 Tabell 17: porteføljerisiko kortforholds salgsspredning Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegelser i volatiliteten 1 lang salgsopsjon 10 A 1 år 2 kort salgsopsjon 8,5 A 1 år Porteføljerisiko Kort butterflykjøpsopsjon En kort butterflykjøpsopsjon er en opsjonsstrategi hvor både en lang og en kort kjøpsopsjonsspredning settes opp. Prinsippet er at med en kort butterflykjøpsopsjon har begge de lange calls samme tilslagskurs. En kort butterfly gir investoren muligheten til å begrense risikoen ved å foreta et overveid valg blant de tilgjengelige tilslagskursene. Det maksimale tapet med en kort butterfly er differansen mellom tilslagskursene minus premien som skal mottas. Med en kort butterflykjøpsopsjon vil dette tapet inntreffe hvis kursen ved utløpet ender opp på tilslagskursen til kjøpte kjøpsopsjoner, noe som gjøres klart i diagrammet nedenfor. Resultaat in EUR Short Call Butterfly prijs aandeel bij expiratie I eksemplet hvor en kort butterflykjøpsopsjon settes opp som vist i diagrammet ovenfor, er det maksimale tapet ved utløp 100 minus netto inntekter som skal mottas fra opsjonsstrategien. Det maksimale tapet vil inntreffe ved utløp til en aksjekurs på 10. Porteføljeriskoen for den korte butterflykjøpsopsjonen er for tiden 3 med en modningsgrad på ett år. Dette tapet oppstår med en kombinasjon av en uendret aksjekurs og et fall på i underforstått volatiliteten. Tabell 18: porteføljerisiko kort butterflykjøpsopsjon Bevegelser i aksje 20% 10% 0% 10% 20% Bevegelser i volatiliteten 1 kort kjøpsopsjon 9 A 1 år 2 lang kjøpsopsjon 10 A 1 år 1 kort kjøpsopsjon 11 A 1 år Porteføljerisiko

20 4. Risiko med Active og traderkonto DEGIRO har gjort et valg for å tillate mer bruk av verdipapirkreditt og kunne drive kort i aksjer for en trader konto. Å drive kort i aksjer innebærer at aksjer blir solgt som kunden ikke har i sin besittelse. Både bruken av verdipapirkreditt og det å drive kort i aksjer blir forklart i mer detalj nedenfor for de ulike kontoene. 4.1 Låneramme For en kunde med en trader konto er lånerammen fastsatt til 70% av verdien av aksjer og investeringsfond og 80% av verdien av obligasjonene. Denne lånerammen er i samsvar med retningslinjene som er fastsatt i finanstransaksjonsloven. En active kunde har også muligheten til å bruke lånerammen for å kjøpe verdipapirer. Sikkerhetsverdien tilsvarer verdien til en trader konto. Forskjellen er at mulighetene til å kjøpe verdipapirer med kreditt er begrenset via risikomodellen. Av denne grunn vil porteføljerisikoen til en investeringsportefølje for en active konto alltid være høyere eller samme som risikoen for en trader konto. Tabellen nedenfor viser en portefølje som har en risiko som er fast for både en active og en trader konto. Tabell 19: marginoversikt Aegon NV 800 Finanssektor ING Group NV Finanssektor Royal Dutch Shell A 1.100,00 Energisektor Verdi av portefølje 2.900,00 Konto Active Trader Hendelsesrisiko 550,00 550,00 50% hendelsesrisiko av 1.100,00 (RDSA) Netto investeringskategoririsiko 580,00 580,00 20% netto risiko av 2.900,00 Netto sektorrisiko % sektorrisiko av Brutto investeringskategoririsiko 1.943,00 203,00 67% / 7% bruttorisiko av 2.900,00 Porteføljerisiko 1.943,00 580,00 Risiko basert på netto investeringskategori Tabellen ovenfor gjør det klart at porteføljerisikoen er høyere for en active kunde enn for en trader investeringsportefølje. Grunnen til dette er å begrense bruk av lånerammen for active kunder. For å vise dette trengs en innsikt i den maksimalt tillatte finansiering av ovennevnte portefølje i DEGIRO. Utviklingen av dette presenteres i tabellen nedenfor. Marginoversikt Active konto Traderkonto Verdi av portefølje 2.900, ,00 Kontantsaldo 0,00 0,00 Netto likviditetsverdi 2.900, ,00 Risikoportefølje 1.943,00 580,00 Margin (underskudd/overskudd) 977, ,00

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir

Ytterligere Investeringsinformasjon. Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir Ytterligere Investeringsinformasjon Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r Her kan du lese om aksjeopsjoner, og hvordan de kan brukes. Du vil også finne eksempler på investeringsstrategier. Aksjeopsjoner kan være tatt opp til

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Her kan du lese om obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner og hvordan de brukes. Du vil også finne en rekke eksempler på investeringsstrategier.

Detaljer

OPSJONER &FUTURES S T R A T E G I E R

OPSJONER &FUTURES S T R A T E G I E R OPSJONER &FUTURES S T R A T E G I E R INNLEDNING Det finnes en rekke muligheter for investeringer i det norske Finanset. Plasseringsmulighetene deles gjerne inn i to hovedområder; aksjerelaterte investeringer

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r Danske Bank A/S. Org.nr. D 61 12 62 28 - øbenhavn I n f o r m a s j o n o m r å v a r e o p s j o n e r Her finner du generell informasjon om råvareopsjoner som kan handles gjennom Danske Bank. Råvarer

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler Ytterligere Investeringsinformasjon Profiler Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

Aksjehandelskreditt. Akseptert sikkerhet er et utvalg av noterte verdipapirer på Oslo Børs. Se liste over belåningssatser på nordea.

Aksjehandelskreditt. Akseptert sikkerhet er et utvalg av noterte verdipapirer på Oslo Børs. Se liste over belåningssatser på nordea. Aksjehandelskreditt Hva er Aksjehandelskreditt? Aksjehandelskreditt er et lån. Kreditten trekkes av en bevilget låneramme og kan benyttes til å kjøpe aksjer og enkelte andre verdipapirer. Som sikkerhet

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester

Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester Ytterligere Investeringsinformasjon Investeringstjenester Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r Her finner du generell informasjon om valutaopsjonsforretninger som kan handles i Danske Bank. Valutaopsjoner kan inngås som

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter

Ytterligere Investeringsinformasjon. Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter Ytterligere Investeringsinformasjon Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljene for de kontraktsmessige

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) N = 0.95 = ( ) = a) Antall kontrakter som skal shortes er:

Oppgave 1 (25 %) N = 0.95 = ( ) = a) Antall kontrakter som skal shortes er: Oppgave 1 (25 %) a) Antall kontrakter som skal shortes er: * 1 N =.95 = 188.12 22 25 Vi avrunder til nærmeste hele tall og shorter dermed 188 kontrakter. b) Tabellen under viser at strategien sikrer en

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Ytterligere informasjon om investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

MESTRE MARKEDET på 8 minutter!

MESTRE MARKEDET på 8 minutter! MESTRE MARKEDET på 8 minutter! MESTRE MARKEDET på 8 minutter! Velkommen til anyoption, verdens ledende plattform for trading i binære opsjoner! Vi gir deg muligheten til å oppnå høy fortjeneste på korte-

Detaljer

Innhold. Forord Symboler som brukes i boken... 11

Innhold. Forord Symboler som brukes i boken... 11 Innhold Forord... 5 Symboler som brukes i boken... 11 KAPITTEL 1 Finansiell risikostyring: en oversikt... 13 1.1 Hvor store er svingningene i valutakurser og råvarepriser?... 14 1.2 Kurssvingningenes mulige

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

Del I GENERELL INFORMASJON

Del I GENERELL INFORMASJON Del I GENERELL INFORMASJON Undersøkelsen ble sendt ut til norske foretak. Totalt 4 besvarelser kom inn, hvorav hadde valutaeksponering. Av disse har hele undersøkelsen. respondenter er fjernet fordi de

Detaljer

TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER

TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER 2 INNHOLD 3 TILPASS PLATTFORMEN TIL DINE HANDELSBEHOV! 4 SLIK SETTER DU OPP DITT PERSONLIGE ARBEIDSOMRÅDE 5 OPPRETT EN PRIS-

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT AKTUELL KOMMENTAR Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Aller siste versjon: 0.0.04 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 000/006: En sammenligning med Røeggen produktene. Introduksjon Undertegnede var sakkyndig vitne

Detaljer

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om.

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om. Monecor (London) Limited, som driver som ETX Capital («ETX Capital», vi eller oss ), er autoriserg og regulert av Financial Conduct Authority ( FCA ), under registreringsnummer 124721 i Financial Services

Detaljer

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Risikoadvarsel CFD kan sette din kapital i risiko dersom brukt på en spekulativ måte. CFD kategoriseres som høyrisiko av noen tilsynsmyndigheter da det ikke finnes noen beskyttelse

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Pensjonsmidler... 4 3.1 Sparebeholdning... 4 3.2 Andel av

Detaljer

Nasdaq clearing - sjømat

Nasdaq clearing - sjømat Nasdaq clearing - sjømat Agenda Hva er clearing? Kapitalkrav Marginkrav Oppgjør FORDELEN MED CLEAREDE KONTRAKTER Buyer Credit risk Seller Kun én motpart Nasdaq Anonym handel Clearing eliminerer motpartsrisiko

Detaljer

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04 Opsjoner En finansiell opsjon er en type kontrakt med to parter Utstederen (the issuer eller writer) (som kan være en person eller et selskap) påtar seg en forpliktelse Opsjonen gir motparten (som blir

Detaljer

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen GEAR OPP INVESTERINGEN Nytt aksjeprodukt: Contract for difference Du kan ti-doble aksjeavkastningen 12 Sparing & pengeplassering nr 3 2004 Siste nytt for aksjespekulanter er Contract For Difference. Du

Detaljer

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp.

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp. Aksjederivater Exchange Traded Products Eksempler på kostnader Under kan du se eksempler på kostnader basert på et tenkt handlebeløp, vist som beløp og prosent av opsjonspremien. Exchange Tranded Products

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Dermed blir min tidligere overskrift Wall Street skal ned i januar gjort til skamme. Jeg tok feil på tid og bullmarkedet

Dermed blir min tidligere overskrift Wall Street skal ned i januar gjort til skamme. Jeg tok feil på tid og bullmarkedet Bull-investorene seiret i forrige uke, og indeksen brøt opp og tok ut 2300. Kan markedet stige videre til 2350 eller 2400? Selvfølgelig kan markedet gjøre dette, men jeg tror ikke det blir i denne runden.

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie.

CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie. PRISLISTE 1. DEPOTGEBYR OG GEBYR FOR SANNTIDSKURSER CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie. Depotgebyr Sanntidskurser Standardkonto

Detaljer

Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5)

Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5) Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5) Oslo, 17. mars 1998 Vår ref: TJF/15208 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner Regnskapsføring og periodisering av arbeidsgiveravgift på opsjoner og frittstående

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Klagen er knyttet til tvangssalg av aksjer kjøpt på kreditt som følge av at

Detaljer

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Enkel registrering i Voss Sparebank 1. Logg deg på nettbanken 2. Velg Aksjer i toppmenyen 3. Bli kunde - Registrer deg Når kundeforholdet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r Her finner du generell informasjon om renteswapper som kan handles i Danske Bank. Renteswapper og swapsjoner kan inngås som OTC-handler

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Finans. Fasit dokument

Finans. Fasit dokument Finans Fasit dokument Antall svar: 40 svar Antall emner: 7 emner Antall sider: 18 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere. Emne 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som menes med nåverdiprofil.

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 1 2014 MAI 2014 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2014

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 1 2014 MAI 2014 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2014 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 4 MAI 4 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 4 Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 347,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, tilsvarende

Detaljer

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 1. Innledning Valutareservene er inndelt i ulike r avhengig av det formålet de skal ivareta. Samlet verdi av de fire forvaltede

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni Revidert 12. september 2012.

Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni Revidert 12. september 2012. Bransjeanbefaling for medlemmene av Verdipapirfondenes forening: Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni 2002. Revidert 12. september 2012.)

Detaljer

Eksamen i SØK2005 Finansmarkeder (Vår 2014)

Eksamen i SØK2005 Finansmarkeder (Vår 2014) Eksamen i SØK2005 Finansmarkeder (Vår 2014) Ta de forutsetninger du måtte finne nødvendig. %-satsene bak oppgavenummereringen er kun ment som en indikasjon på hvordan de ulike oppgavene kommer til å bli

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko 52 Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko Finansdepartementet har definert et klart mandat for Norges Banks forvaltning av Statens petroleumsfond. Et viktig styrings- og målingsredskap er en referanseportefølje

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet Akseptskjema for Investeringstjenester Juridisk Enhet Akseptskjema for Investeringstjenester Juridisk Enhet Skriv inn navnet og adressen til den juridiske entiteten som ønsker å bli kunde hos DEGIRO nedenfor.

Detaljer

Nordeas policy for ordreutførelse

Nordeas policy for ordreutførelse Nordeas policy for ordreutførelse Januar 2017 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) og Chief Executive Officer (CEO) i Group Executive Management har vedtatt denne policyen for ordreutførelse som sist

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Side 1 (Frontpage) Side 2: ( 100% Broker) 100% megler Kort om oss lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av på nært

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke

Detaljer

PARVEST CONVERGING EUROPE

PARVEST CONVERGING EUROPE Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer