Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id / / TN-ADM/MOL Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bekreftelse på undervisningsoppdrag HF-FL - Arbeidsavtale / Kontrakt for timelærere / gjesteforelesere ved Det humanistiske fakultet 2009/ / HF-ADM/OKY Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnkalling til møte i instituttstyret F Møte i instituttstyret F / / HF-FL/OKY Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 1 av 27

2 -F 09/12 tyrets arbeidsmåte Møte i instituttstyret F / / HF-FL/OKY Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: -F 05/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Møte i instituttstyret F / / HF-FL/OKY Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: -F 06/12 Godkjenning av referat fra møte i instituttstyret Møte i instituttstyret F / / HF-FL/OKY Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: -F 10/12 Referat- og orienteringssaker Møte i instituttstyret F / / HF-FL/OKY Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 2 av 27

3 -F 07/12 Ny studiemodell for førskolelærerutdanningen Møte i instituttstyret F / / HF-FL/OKY Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tilbakebetaling av beløp grunnet feilutbetaling ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/KNO 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forlengelse av stipendiatperiode grunnet sykemeldinger og permisjon uten lønn ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/KNO 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Referat fra møte i instituttstyret Møte i instituttstyret F / / HF-FL/OKY Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 3 av 27

4 Avtale om tilbakebetaling av forskuddslønn ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/KB 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: kke bestått utsatt eksamen i Barnevern (BBA 250) den tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/H Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: aksfremlegg søknad om bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nntektsopplysningsskjema i forbindelse med fedrekvote ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TAB-A/YKV Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 4 av 27

5 nntektsopplysningsskjema ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / TAB-A/YKV Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HFA 40/12 Omgjøring til fast stilling som førsteamanuensis i naturfag, F Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/ELN Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HFA 41/12 Ansettelse i stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap, st.id , AF Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/ELN Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HFA 46/12 Orienteringssaker Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/ELN 012 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 5 av 27

6 Referat fra dialogmøte 2 ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TAB-A/AWB 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: R. Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Am til RA. Fremdriftsplan Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund A 2005/ / AM-FORN/AJN 733 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Askeladden - kvalitetsheving av data om automatisk freda kulturminner 2012 Kulturminnedatabasen Askeladden. Ref. Webak nr. 05/505 og Winak nr. 04/ / / AM-FORN/AJN 324 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Arbeidsavtale feltarbeid ørbø, andnes k ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / AM-ADM/EVN Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 6 av 27

7 Arbeidsavtale - Feltarbeid Hove og ørbø, andnes k ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / AM-ADM/EVN Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Arbeidsavtale feltarbeid Hove og ørbø, andnes k ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / AM-ADM/EVN Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Arbeidsavtale feltarbeid Hove og ørbø, andnes k ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / AM-ADM/EVN Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Arbeidsavtale feltarbeid ørbø, andnes k ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / AM-ADM/EVN Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 7 av 27

8 Arbeidsavtale feltarbeid ørbø, andnes k ersonalmappe ***** ***** ***** 2012/ / AM-ADM/EVN Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Arbeidsavtale feltarbeid ørbø, andnes k ersonalmappe ***** ***** 2012/ / AM-ADM/EVN Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oppfølging av studenter på Allmennlærerutdanningen våren 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/TNH Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oppfølging av studenter på Allmennlærerutdanningen våren 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 8 av 27

9 Avslag på godkjenning av spesialpedagogikk som fordypningsemne på førskolelærerutdanningen ved niversitetet i tavanger tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/TLO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avslag på forhåndsgodkjenning av spesialpedagogikk som fordypningsemne på førskolelærerutdanningen ved niversitetet i tavanger tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Foreldrepermisjon ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / AM-ADM/EVN 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HFA 42/12 Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor i pedagogikk, F Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/ELN Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 9 av 27

10 HFA 44/12 Midlertidig stillingsutvidelse som førsteamanuensis i forming, F Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/ELN Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Retur av søknadspapirer Ansettelsesprosess Førsteamanuensis i konstruksjonsteknikk, st.id / / TN-ADM/AKRA Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oppdatert arbeidsplan studieåret 2011/12 (gjeldende fra ) ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/ELN Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oppdatert arbeidsplan studieåret 2011/12 (gjeldende fra ) ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/ELN Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 10 av 27

11 ignert arbeidsavtale for perioden april 2012 til april 2013 ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AKRA 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bekreftelse på arbeidsforhold ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/HKH Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnvilget søknad om utsettelse av innlevering av masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/TBRB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Klage på vedtak om utestenging og annullering Fusk under eksamen - ***** ***** 2012/ / FRE/DEA 535 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 11 av 27

12 øknad om forhåndsgodkjenning av emne ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Arbeidsgruppe som skal vurdere fakultetetets arealdisponering i Kjølv Egelandshus fra 2014 Bygningsmessige tilpasninger ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2010/ / TN/GO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ttalelse fra faglærer tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 12 av 27

13 akkyndig vurdering av søkere til ledig stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i rettsvitenskap, st.id Ansettelsesprosess - førsteamanuensis/universitetslektor i rettsvitenskap, st.id / / V-ADM/KB Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tildeling av personlig opprykk til professor ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnvilget søknad om skifte av utdanningsprogram tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/RE Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting H105 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 13 av 27

14 nnvilget søknad om skifte av utdanningsprogram tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/RE Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting DR118 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/AK Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fp. Ruinprosjektet , søknad om tilskudd. tatsbudsjettet 2012 kap 1429 post 732 Registrering av ruinfragmenter. aken er arkivert under tavanger middelalderby, Domkirken, mappe / / AM-AMLNG/MHØ 773 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ny sensurering av eksamensbesvarelse i BØK135 Matematikk for økonomi og samfunnsfag tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/CEL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 14 av 27

15 Melding om endring av representant for i i avtalen / amarbeidsavtale mellom Toerisme Vlaanderen og niversitetet i tavanger (Det samfunnsvitenskapelige fakultet) 2011/ / V-ADM/JRO 341 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fp. Rapport 2011 vedr. tilskudd til arbeid med løse steiner fra middelalderbygg i Rogaland Registrering av ruinfragmenter. aken er arkivert under tavanger middelalderby, Domkirken, mappe / / AM-AMLNG/MHØ 773 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 15 av 27

16 Bekreftelse på status som phd-student ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/AKRA Offl Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vedr. permisjon etter sykelønns opphør ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / TAB-A/YKV 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA310 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/ALB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting VEFAC tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/ALR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 16 av 27

17 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA310 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/THE Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnvilget søknad om utsatt frist for innlevering av masteroppgave i Master i osialfag tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnvilget søknad om utsatt frist for innlevering av masteroppgave i Master i osialfag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnvilget søknad om utsatt frist for innlevering av masteroppgave i Master i osialfag tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 17 av 27

18 nnvilget søknad om utsatt frist for innlevering av masteroppgave - Master i sosialfag tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/H Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnvilget søknad om bearbeiding av masteroppgave og utvidet studierett - Master i sosialfag tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/K Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnvilget søknad om utsatt innlevering av masteroppgave - Master i sosialfag tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnvilget søknad om forlengelse av studierett - Bachelor i Barnevern tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 18 av 27

19 nnvilget søknad om utvidet studierett - Master i osialfag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/THE Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anbefaling om godkjenning av opplæringsdel Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/HAL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/H Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 19 av 27

20 øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/H Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 20 av 27

21 øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om AF i 40% ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/KB 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ensjonsmeldingsskjema ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/KB 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 21 av 27

22 øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Melding om godkjent fravær tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/RBA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Melding om godkjent fravær tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/RBA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Melding om godkjent fravær tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/JFJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 22 av 27

23 Melding om godkjent fravær tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/RBA Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Klage på karaktersetting MO113 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 23 av 27

24 Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om kvalitetsforbedrende tiltak i praksis raksisundervisning - kommunene i Rogaland 2007/ / V-ADM/KMÆ 153 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/TWG Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 24 av 27

25 Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: aksfremlegg: øknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/ALB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/THAR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 25 av 27

26 Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/H Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/H Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Orientering om utestengelse av student ***** ***** ***** Vedtak om utestenging ved andre institusjoner / / FRE/DEA 535 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 26 av 27

27 Oversendelse av klage på offentlig anskaffelse og orientering om den videre saksbehandling Anbud alumnisystem 99/ / / TAB-ØVA/EH 042 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - forhåndsvarsel om sanksjon ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/TLO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 27 av 27

28 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A Oppnevning av arbeidsgruppe for vurdering av arealdisponering i Kjølv Egelandshus fra 2013 Bygningsmessige tilpasninger ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet N 2010/ / TN/GO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om overflytting til Grunnskolelærerutdanningen trinn v/i Overflytting 2012/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 1 av 14

29 Angående overflytting fra ia Overflytting 2012/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: E-post fra faglærere vedrørende utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vedrørende forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass 2012 (på studenter uten opprettet studentmappe) 2012/ / FRE-E/ALA 517 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 2 av 14

30 Delvis AF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/KB 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om innpass av historie årsstudium som del av bachelor i idrett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/GNJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avslag på søknad til Norges forskningråd Forskningsprosjekt AMRK: /20 nformation sharing, security investment, cyber threats, and classification of computer security incidents v/ 2007/ / V/LL 632 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 3 av 14

31 ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/MOL 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Klage på karaktersetting B110 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/CEL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen ved V-fakultetet tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/MGJ Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tilbud om faglig bistand Faglig bistand - Bjerkreim kommune 2012/ / HF-AF/EG 321 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 4 av 14

32 ndersøkelse om skolemiljø, psykisk helse og fravær fra skolen tudie om skolevegring - samarbeid med niversitetet i tavanger 2011/ / HF-AF/VM 321 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om midler til prosjekt: chool rogram for teachers, Toolbox of knowledge- understanding, identifying and helping- children exposed to violence and abuse amarbeid med Rogaland Kurs og Kompetansesenter om prosjekt: chool rogram for teachers, Toolbox of knowledge- understanding, identifying and helping- children exposed to violence and abuse 2012/ / HF-AF/EG 600 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/NNL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vurdering av søknad om forhåndsgodkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/KAD Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 5 av 14

33 øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/KAD Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/JL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vurdering av søknad om godkjenning tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/JL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/TBRB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 6 av 14

34 Vurdering av søknad tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/TBRB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ignert kontrakt om forelesning Timelærerkontrakter / gjesteforelesere nstitutt for medie-, kultur- og samfunnsfag høst / / V-ADM/MEK 432 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ignert hospiteringsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/KB 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ignert arbeidsavtale med gjesteforeleser Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved nstitutt for musikk og dans studieåret / / HF-ADM/DR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 7 av 14

35 ignert arbeidsavtale for perioden ersonalmappe ***** ***** 2012/ / TAB-A/AWB 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fordeling av midler til tillitsvaglte 2012 Dekanvedtak V - Økonomiområdet / / V/LL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: øknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/TLO Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Klage på karaktersetting BØK265 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/TOL Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ide: 8 av 14

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 13.01.2014 nnhold: pørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon H tudentmappe *****

Detaljer

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013.

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.9.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.09.2013 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05.

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.06.2014 Svar på henvendelse vedr Albert Heides legat til fordel for studenter ved Det odontologiske

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

Dok.dato: 25.01.2011. Klassering: AM-FORN/TOHO. Dok.dato: 20.01.2011. Klassering: 015.2 AM-SAMLING/TOD AM-FORMIDL/ESP. Dok.dato: 19.01.

Dok.dato: 25.01.2011. Klassering: AM-FORN/TOHO. Dok.dato: 20.01.2011. Klassering: 015.2 AM-SAMLING/TOD AM-FORMIDL/ESP. Dok.dato: 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,S, Status: J,A 31.01.2011 nnhold: Sl. Klepp k, Austre Bore gnr 45. Notat v. THO etter besøk på gnr 45, Austre Bore Klepp k. Austre Bore

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.8.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.08.2012 øknad om fritak i emner akstittel: ak/dok nr:

Detaljer

Dok.dato: 10.06.2009. Klassering: 212.1

Dok.dato: 10.06.2009. Klassering: 212.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.08.2009 Tilsetting i ledig stilling som konsulent ved Felles ressurssenter, Dokumentsenteret, st.id. 30027985 Tilsettingsprosess

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2011-13.11.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.11.2011 Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar tvalg for

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 07.03.2013 nvitasjon til institusjonelt samarbeid Bergen

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer