ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik."

Transkript

1 ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1

2 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport Arrangement. 10 Rapport Sportslig 12 Årsregnskap 13 Notater til Årsregnskap. 16 Vedlegg Revisjons beretning. Vedlegg 1 Kontrollkomiteen sin årsrapport. Vedlegg 2 Budsjett 2015 Vedlegg 3 Økt støtte til Bring / Lerøy... Vedlegg 4 2

3 Dagsorden 1. Åpning av årsmøtet. 2. Konstituering. 3. Valg av møteleder. 4. Valg av protokollfører. 5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen. 6. Behandling av styrets beretning/årsrapport. 7. Kontrollutvalgets og revisors beretning av klubbens regnskap for Behandling av GHK sitt budsjett for Fastsettelse/endring av medlemskontingent 2015/ Valg av styret, revisor, kontrollkomité og valgkomité. 11. Innkommende saker. a. Forslag om økt støtte til satsing på Bring / Lerøy. 12. Eventuelt. I dette dokumentet: Styrets beretning. Utvalgenes årsrapporter Årsregnskap. Vedlegg: 1. Revisors beretning. 2. Kontrollkomiteen sin årsrapport. 3. Budsjett Forslag om økt støtte til satsing på Bring / Lerøy. 3

4 Styrets Årsrapport for 2014 Årsmeldingen omfatter aktiviteter og regnskap for kalenderåret Nytt styre ble valgt på ordinært årsmøte 20.mars 2014: Trond Brønstad Bue Backe Ove Kåseth Odd Werner Hansen Ubesatt Ubesatt Randi Braastad Ubesatt Styrets Leder Nestleder Styremedlem / Marked Styremedlem / Leder Sport Styremedlem / Økonomi Styremedlem / Leder Junior Styremedlem / Leder Yngres Styremedlem / Leder Arrangement Valgkomiteen har bestått av: Ubesatt Hanne Hogness Ubesatt Kontrollkomiteen har bestått av: Bjørn Overn Leder Per Olav Olsen Medlem Anette Galåen Medlem Beretning fra Styret Det har siden årsmøtet i 2014 vært avholdt 8 styremøter. Gjøvik HK hadde i 2014 en veldig tung jobb med å få på plass et fullsatt styre. Styret har derfor bare bestått av 5 personer mot vedtatt 8 personer. Dette har medført mye jobb på medlemmene i styret. På grunn av sykdom i administrasjonen har det blitt en del administrativ jobbing på de få styretsmedlemmene vi har hatt og vi har dessverre ikke fått fokusert nok på langsiktige strategiske oppgaver og mål. Etter at nedrykket fra 1 divisjon var et faktum, så vurderte styret det dit at det ikke var mulig å videreføre en full stilling som Daglig leder. Derfor ble engasjementet med Daglig leder Mona Stende Vinger avsluttet i juni Vi takker Mona for alt hun har bidratt med og betyd for Gjøvik HK og ønsker Mona lykke til med nye oppgaver. Damelagets 1.divisjonspill endte som kjent med nedrykk og damelaget måtte spille sesongen 2014/2015 i 2. divisjon. Gjøvik HK er dermed ute av håndballtoppen i Norge, men når dette skrives er vi fortsatt med i kampen om opprykk til 1.divisjon. 3.divisjonslaget blir benyttet som utviklingsarena og består av spiller fra J98, J97 og J96. De holder et bra nivå og holder seg over midten på tabellen og har vist lovende takter. Herrelaget i 3. divisjon har holdt seg på øvre del av tabell selv med en litt varierende stall. Når det gjelder lagene i Junior og Yngres så har der her vært full trykk og det blir jobbet veldig godt både av trenere, spillere og oppmenn. Vi har mange lovende lag og spillere både på gutte- og jente siden og det lover godt for klubbens fremtid. Dessverre er det noe tynt like bak vårt Gutter16 lag. Her bør det nok jobbes litt på junior og yngres side for å få med og beholde flere gutter Det er gjennom året blitt fokusert på Klubbens verdier, DIG; Disiplin, innsats og Glede. De fleste lagene har kjørt en egen prosess på dette og vi mener selv at klubben 4

5 har fått et løft på grunn av dette fokuset. Med ett damelag i 2.divisjon og ett i 3.div, et herrelag i 3 divisjon, og en av regionens største yngres avdeling, er det fortsatt behov for et stort apparat av frivillige. Uten disse ville det vært umulig å arrangere klubbens hjemmekamper. Det har i 2014 vært et stort engasjement rundt de forskjellige lagene i junior og yngres. Dessverre har det ikke vært samme engasjementet på klubbnivå og det gjenspeiler seg i at klubben ikke klarer å skaffe folk til plasser i styret og andre viktige verv. Tiltak for nettopp dette ble gjort på slutten av 2014 og vi har fått flere til å stille for å ta oppgaver på klubbnivå. Mange av lagene i klubben ligger på toppen av tabellene i regionen, og det rekrutteres mange spillere til regionale og nasjonale representasjonslag. Vi er stolte av dette og ønsker alle lykke til videre med å representere klubben. Tranberghallen er arena for klubben hele sesongen og besøkes av ivrige supportere uansett om det er en yngres kamp, herre- eller damekamper. I GHK er det et trygt og godt miljø med veldig mange frivillige som bruker av sin tid til å få frem spillere med gode og sunne verdier enten det er som trenere, oppmenn, foreldrekontakter, dommere, utvalgsmedlemmer og styremedlemmer. Som tidligere år, har hallkapasiteten i byen vært en stor utfordring og kanskje enda verre nå enn noen gang, da Kallerudhallen er stengt for ombygging. Det positiv nå er at grunnen til stengingen er at jobben med ny hall endelig er kommet i gang. Ny hall skal etter planen stå klar til 1.august Det er styrets oppfatning at det er et godt miljø og at den generelle trivselen i klubben er meget god. Medlemstall: Gjøvik HK hadde ved årsskiftet 418 medlemmer. 262 jenter under 19 år og 31 jenter over 19 år. 90 gutter under 19 år og 35 menn over 19 år. Dette inkluderer passive medlemmer. Økonomi Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr , mens tilsvarende tall for 2013 var kr Til tross for et bra overskudd, har 2014 vært nok et krevende år for Gjøvik HK. Nedrykket forrige sesong medførte at vi dessverre har mistet en del sponsorinntekter for inneværende sesong. Til tross for dette opplever at vi har flere trofaste og gode sponsorer som bidrar til at vi kan satse både på bredde og topp. Vi har også i år hatt store utfordringer med å generere aktiviteter som skaffer til veie inntekter, men ekstra fokus på kostnader og effektivisering har gitt positive tall i regnskapet. Imidlertid har vi satt i gang Håndballakademiet; et inntektsgivende tiltak som har blitt svært godt mottatt. Budsjettert overskudd for 2014 var kr , mens det faktiske overskuddet endte på kr Budsjetterte inntekter var på kr , mens faktiske driftsinntektene for 2014 endte på kun kr Driftsinntektene ble dermed over en million lavere enn budsjettert, men en svært sterk kostnadskontroll gjorde at vi likevel greide å produsere et resultat i henhold til budsjett. Faktiske driftskostnader utgjorde i 2014 kr , mot budsjetterte driftskostnader på kr Det største avviket i driftskostnaden finner vi finner vi under personalkostnadene som ble lavere enn budsjettert. Avviket skyldes først og fremst at vi ikke har hatt noen administrativ ressurs, men også fordi vi har greid å holde spillerlønninger og 5

6 trenerkompensasjon på et akseptabelt nivå. Styret er svært takknemlig for velviljen og forståelsen for at klubbens økonomi må sette rammene for lønninger og annen kompensasjon. Andre faktorer som har påvirket driftskostnadene i positiv retning, er etablering av systemer som forenkler administrative rutiner, både for oss selv, og for tjenestene som vi må betale for. Innføringen av nettbaserte løsninger for innbetaling av medlemskontingent og treningsavgift, samt bankterminal ved betaling for toalett- og tørkepapir, er eksempler på dette. Vi har de to siste årene hatt relativt store positive resultater i klubben. Dette har dessverre vært helt nødvendig da klubben har hatt, og fremdeles har en negativ egenkapital. Etter de siste to års resultater er denne redusert til kr , hvilket tilsier at vi også i år er nødt til å budsjettere med et positivt resultat. I årsregnskapet er det lagt til grunn forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning er det ikke forhold som skulle tilsi noe annet. Organisasjonen Ved start av perioden hadde klubben en fast ansatt daglig leder i 100% stilling, imidlertid har daglig leder vært sykemeldt over lengere tid og etter enighet ble dette engasjementet av økonomiske grunner avsluttet i juni I perioden har derfor klubben fordelt daglig leders arbeidsoppgaver på styret og hovedtrener. Rasjonalisering og effektivisering av oppgaver har også vært et fokusområde igjennom perioden. I og med at klubbens høyeste nivå er 2.div, så med førere også dette betydelig redusert mengden oppgaver for klubben og dermed har vi kunne gjennomføre nødvendige oppgaver med redusert bemanning, men vi ser at flere frivillige i klubben må ta på seg mindre oppgaver for å avlaste styret og hovedtrener i administrative oppgaver. 6

7 Yngres avdeling (6-12 år) Utvlag Yngres avdeling: Randi Braastad Inger Opheim Bente Valheim Engh Ellen Gihle Lene Bergum Petterson Anita Gunby Jenny Røyr Signe Kjelsrud Bente Engelien Leder og sportskoordinator Ansvar kasse Hallvaktansvarlig Ansvar påmelding cuper og serie Sekretær arr.håndballskole/lmb-turnering Ansvar LMB Materialforvalter Dommerkontakt Medlems ansvarlig ½ sesong Lagene i yngres avdeling: Gutter Jenter Lek med ball, 1 gr Lek med ball 2 gr G07 J07 2 treningsgr. G06 J06 1 treningsgr. G05 J05 2 treningsgr. G03/04 J04, 2 treningsgr. J03, 1 treningsgr. J02 2 treningsgr. Kamp og turneringstilbud for lagene har vært som følger: Vi arrangerte egen mini-turnering for Lek Med Ball-gruppene i april. Lagene fra 7-9 år har deltatt med 17 lag i Isbjørn-serien. J/G har deltatt i Aktivitetsserien i Region Innlandet med 7 lag J12 spiller i Regionsserien med 3 lag Klubben har også denne sesongen deltatt på fellesturnering på Elverum i Adecco Yngres Cup, for alle lag fra 9 og oppover. I juni er Beachhåndballen-turneringen på Moelv er blitt en populær cup for de største lagene. På Starumcup deltok også klubben med mange lag og ble nok en gang beste klubb og vinner av 5000,- 2 seire, 3 andreplasser og 1 tredjeplass Håndballskolen ble arrangert siste uke før skolen begynte i Kallerudhallen og den gikk over 3 dager. Et vellykket arrangement med god hjelp fra klubbens egne krefter som både trenere og ledere. Vi hadde nesten 60 barn som deltok og danseoppvisningen på slutten av onsdagen var en av høydepunktene for mange. Utvalgsinfo. Yngres utvalg har denne sesongen hatt 5 møter. Denne sesongen har vi bevist jobbet med å få deltagere med fra alle årstrinn. Det har vi klart og vi har fordelt oppgavene greit slik at det ikke har blitt for mye på den enkelte. Ellers har møtene gått med til å følge status i lagene, planlegge arrangement og fordele arb.oppgaver. Vi har arrangert 2 TOF-møter med forskjellige tema og innhold. Vil nok en gang få rose teamene rundt lagene som hver uke og helg stiller opp for spillerne. Det viser seg at det stort sett er veldig bra foreldreinnsats i form av å delta rundt laget, på dugnader, kamper, cuper og andre arrangement. Det har stort sett vært få utfordringer rundt lagene, men der det har vært behov har vi deltatt på foreldremøter. Vi har også i år jobbet ekstra for å få til et guttelag G02/01. 7

8 Det klarte vi dessverre ikke i år og de få som ønsket å spille videre har deltatt på Toten HK. Vi tapte kampen mot fotballen. Ny LekMedBall gruppe ble satt i gang tidlig i høst. Her er det blitt 2 store grupper samt en utrolig fin foreldregruppe som står for treneropplegget rundt lagene. Det er nok en gang klart for internturnering for disse gruppene i Tranberghallen lørdag 18. april Vi gjennomførte en sesongavslutning med disco for Yngres 9. mai. Det ble stor suksess med god hjelp av J98. Dette vil vi også gjøre i år. Dommere. 28 dommer i GHK sin stall. 10 har tatt barnekamplederkurs i 2014 og dømmer i aktivitet-serien og isbjørnserien. 7 dommere har tatt trinn 1 kurs og kan dømme i regionserien har tatt trinn2 og kan dømme 16 og oppover. Mye aktivitet i yngres og mange dommere fra J99 har vært fantastiske til å stille opp. Mange dommere var også med på Yngres cup i fjor og fikk trent seg godt. Det er en cup vi prøver å få med så mange dommere som mulig på. Flere dommerpar var også aktive under Starum cup. Noen dommere har også meldt seg på cupen i Oslo og omheng, på egenhånd, for å bli bedre. Nå står en ny gruppe og venter på barnekamplederkurs. J 00 Men da må det et voksent menneske til med:) sier Signe. Trenerutvikling I år har det ikke vært noen nye trenere på Trener I kurs siden vi hadde nesten 10 stk på kurs i fjor. Region Innlandet har nå lagt om kursmodulene og vårt mål for neste sesong er å få flere inn på Trener I del 2 og evt. noen som kan starte på Trener II. En trener har startet på del 2. Vi har i år benyttet egen kompetanse i større grad når vi har arrangert TOF-møtene. Emi har vært trener for J01 hvor vi har fulgt hennes trening og sett på øvelsesutvalget. Isbjørnserien Etter jul har vi endelig fått lagt fast oppmåling til minihåndball i Tranberghallen. Dette gjør at arrangement for disse kampene nå har blitt mye enklere. Det har i år vært flere lag som ikke har fått spille i sin hjemmehall. Dette har vi meldt inn til Regionen. De tar hensyn så godt de kan, men siden hallkapasiteten i Gjøvikregionen er helt sprengt og Kallerudhallen er stengt, er det nesten umulig få til et hjemme-arrangement for alle lagene i løpet av disse 6 helgene som Isbjørnserien går. Vi ser fram til at den nye hallen på Kallerud åpner neste sesong. Jeg takker med dette av som leder for Yngres og ser tilbake på mange flotte år i denne gruppa. Jeg vil takke alle utvalgsmedlemmer som har vært sammen med meg og gjort en stor dugnadsinnsats som gjør at hjulene går rundt i denne klubben. 8

9 Junioravdeling (13-18 år) og herrelaget Junioravdeling har bestått av: Ubesatt Leder og representant i styret Kai Larsen Medlem Dag Nestaker Medlem Ørjan Olsen Medlem Arbeidet i junioravdeling har i år vært litt forsømt på grunn av mangel på leder. Styret har etter beste evne forsøkt og ivareta de aller mest nødvendige oppgavene, men har dessverre ikke fått satt av nok tid til gjennomføring av alle oppgaver for denne gruppen. Blant annet har TOF-møter blitt forsømt. På guttesiden har klubben et G99 lag som har bra potensiale, men dessverre har vi «huller» i årgangene, og det er uheldig for rekrutteringen til herrelaget. Guttelagene i Gjøvik HK, har de samme rammebetingelser som jentelagene, men vi trenger kanskje mer fokus på rekrutering og oppfølging på denne gruppen. J98 deltar i Bring serien og gjør det meget bra. I skrivende stund ligger de på 2.plass i sin pulje og er klare for finalespill. Klubben er enormt stolt av det laget og støtteapparatet har fått til. Og ønsker laget og alle rundt lykke til i den avsluttende finalerunden. J96/97 forsøkte å kvalifisere seg til Lerøyserien, men kom ikke videre til gruppespillet. Vi er også bra representert på regionslag for de flere års trinn, noe som tyder på at det gror veldig bra i klubben. På J98 er vi representert flere spillere på regionslag og vi har hatt med 5 spillere på LK98 samlinger (Landslag). Meget bra. Og vi skal bli bedre på å foredle våre spillere, det er junioravdelingens fremste mål. V skal ta sikte på å klare og etablere oss på toppnivå i Norge med så mange regionale spillere som mulig. Marked GHK har møteplasser for våre samarbeidspartnere, blant annet gjennom frokostmøter og B2B møte. Målet er at samarbeidspartnerne skal få en bred og interessant arena til å knytte kontakter og utvikle sin virksomhet via nettverket i GHK. Det har blitt gjennomført 4 frokostmøter i lokalene til vår hovedsamarbeidspartner Sparebanken Hedmark der Bare Brød har stilt opp med nydelige bagetter. Lutfisklaget for Svanelaugmedlemmer på Brusveen Gård ble også i år vellykket. Markedsansvarlig, i samarbeid med styret og Markedsutvalget, har stått for alt av organisering rundt GHK sine aktiviteter. Dette innebærer alt fra sponsoravtaler, annonsering i OA, trykking av program til kamper, frokostmøter, supplering av drakter og trykking av disse, oppsett av skilt i Tranberghallen, aktivitet på sosiale medier som Facebook m.m. I løpet av høsten 2014 ble det etablert avtaler med 29 samarbeidspartnere. Av disse er 12 bedrifter i Svanelauget, 5 bedrifter har barter avtaler mens de resterende 12 er støtte avtaler. Det ble fremskaffet sponsorinntekter på kr. totalt 9

10 ,- samt barter avtaler på kr I tillegg har GHK forhandlet gode avtaler med samarbeidspartnere som MX Sport og 360 grader. Andre inntektsgivende aktiviteter har vært salg av toalett og tørkepapir, Enjoy Bonusguide, og Grasrotandel. Salg av Ullmax har omtrent vært fraværende denne sesongen. Marked har hatt et meget tungt år da sponsormarkedet generelt er tøft og nedrykk fra 1. div. til 2. div. slo hardt ut for sponsorinntektene til GHK. Et fungerende Markedsutvalget har også vært vanskelig å få på plass da engasjementet blant klubbens medlemmer har vært meget lavt. Dette resulterte i at markedsaktivitetene til GHK ikke har av den kvalitet som er ønskelig. Det ble imidlertid etablert et Markedsutvalg helt på slutten av For sesongen 2015 / 16 skal dette Markedsutvalget fungere iht. Klubbhåndboken. Markedsutvalg består i dag av følgende personer: Ove Kåseth Lise Bratland Hansen Hanne Hogness May Lisbeth Fossheim Odd Christian Hagen Ørjan Olsen Mette Farstad Solveig Bye Nielsen Marit Sandstedt Dzevad Kahric Maria Bagdasaryan Leder og Sponsoransvarlig Kioskansvarlig Tranberghallen Enjoy bonusguide Draktansvarlig Sosiale media samt speaker Ullmax Håndballens Dag TOA / Tørkepapir dugnad TOA / Tørkepapir dugnad Kalendersalg og tulipan aksjon for Lions Gjøvik Vaffelrøre fra Lasseliten GHK har ca. 80 bedrifter som det jobbes kontinuerlig med og målet for sesongen 2015 / 16 vil være å inngå avtale med minst 50 bedrifter. Det er pr. dato inngått avtaler med 7 bedrifter for neste sesong. Det sportslige resultatet vil være avgjørende om sponsoravtaler for neste sesong vil nærme seg 2 mill, eller bli på årets nivå. Målet er å sluttføre sponsoravtalene innen neste sesong starter. Byggingen av ny hall på Kallerud er i full gang og vil bli klar til neste sesong. Dette gir GHK nye muligheter mot våre sponsorer samt mulighet for å arrangere cup på Gjøvik i løpet av neste sesong. Håndballakademiet kan også øke sin aktivitet, noe som er et ønske fra våre medlemmer. Arrangement Damer 2.div.: Ansvarlig: Ansvarlig: Innkjøp: Kjøkken: Tidtagere: Speaker: Hall: Billettører: Hall/kontakt dommere: Musikk: Maskottansvarlig: Styret frem til Desember. Bente Rabba og Anne Berit Topp Lise Bratland Hansen Maskottlag Tormod Ødegård Odd Christian Hagen Pål Skattum Maskottlag Frode I. Ingvaldsen Odd Christian Hagen Lene Noer 10

11 Til 2.divisjonskampene har vi også i år hatt god hjelp av lag i yngres avdeling som stiller med foreldre som hjelper til og ungene som er maskoter til hjemmelaget og som hjelp til arrangement. Uten deres velvilje hadde det ikke vært mulig å arrangere kamper på det nivået vi ønsker. Publikumsantallet har vært gjennomgående veldig varierende, men generelt litt nedgang fra i fjor. 3.div. damer (J98 og J97) har organisert og arrangert egen kamper. Klubben har laget egen liste på arrangement av herrekamper og dette har gått på rundgang som dugnad. Alle seniorkamper har hatt nøytral tidtaker. Klubben vil takke disse for uvurderlig hjelp. Arrangementsutvalget takker alle som har vært med både på og utenfor banen. Håper dere og flere til kommer og hygger dere i Tranberghallen på våre kamper framover. Sportslig utvalg: Medlemmer i sportsutvalget denne sesongen har vært Thor Einar Ugland, Børge Brown og Odd Werner Hansen (leder). Det har vært avholdt 5 formelle møter i sportslig utvalg, men utvalget har i stor grad jobbet i sammen mellom møtene. Temaet sportslig utvikling er et tema som nær drøftes daglig mellom utvalgets medlemmer, og sportslig leder har sett det som sin viktigste oppgave å være tett på klubbens lag i trening og kampsituasjon for å holde seg oppdatert om den totale sportslige utviklingen i klubben. Sportslig leder kan derfor gå god for at det gror godt i klubben, og at flere lag hevder seg særdeles godt både på gutte- og jentesiden. Det er spillerne i disse lagene som skal utgjøre grunnstammen i vår langsiktige satsning rent sportslig sett. Sesongen for damelaget har vært preget av godt fokus i prestasjonsgruppa. Trenere, spillere og øvrige støtteapparat har jobbet målbevisst med å utvikle en prestasjonskultur i gruppa. Gruppa er med noen få unntak sammensatt av svært unge spillere. Av den grunn har prestasjonene variert noe gjennom sesongen, det er naturlig at ei prestasjonsgruppe med en så lav snittalder vil svinge i prestasjoner. Likevel har vi hele sesongen vært med i toppkampen i vår avdeling, og kjemper i skrivende stund om bli avdelingsvinnere, slik at vi sikrer retten til å spille kvalifisering om opprykk til 1 divisjon. 3 divisjons laget har denne sesongen vært sammensatt av mange forskjellige spillere, og vitner om den enorme rekrutteringen vi har på jentesida i vår klubb akkurat nå. Mange jenter fra 96, 97 og 98 årgangen har bidratt til mange flotte prestasjoner i 3 divisjon, som gjør at vi også i den avdelingen har hevdet oss godt. Med litt spissing ville det trolig vært mulig å komme i posisjon til å rykke opp med dette laget også. Klubben har imidlertid valgt å la dette være en arena hvor spillerutvikling har fått førsteprioritet. Mange spillere fra ulike årganger har også fått anledning til å øve og spille i sammen, dette håper vi spleiser oss sammen som klubb, slik at vi står sterkt sammen som klubb fremover. Nedrykket fra 1 divisjon sist sesong var krevende å håndtere, men vi lykkes godt med å bevare stammen i spillergruppa, og nye tilskudd har kommet til. Oda Karoline Ludvigsen valgte å satse på å utvikle seg som spiller i Gjøvik HK, og meldte overgang til oss. Et valg som vi tror har vært bra for Oda Karoline, og i alle fall for oss som klubb. Oda Karoline har gode holdninger og en treningsdisiplin som mange av de yngre 11

12 jentene har lært mye av underveis i sesongen. Det er slik spillere vi ønsker velkommen til vår prestasjonsgruppe og vår klubb. Sportsutvalget fortsetter jobben med en langsiktig sportslig satsningsstrategi, der vi satser på å utvikle lokale og regionale spillere som ønsker å trene over tid for å bli spillere på et høyt nivå. Herrelaget i 3. divisjon hadde en god start også i denne sesongen og kjempet helt i toppen av sin avdeling. Etter hvert har prestasjonene svingt noe, men laget har hevdet seg godt i sin avdeling denne sesongen. Prestasjonene vil selvsagt svinge en del når flere sentrale spillere ikke bor på Gjøvik og pendler til og fra for å bidra for klubb. Ut fra sine rammebetingelser har herrene prestert over det en kan forvente. Når dette skrives er herrene på 5 plass i sin avdeling, og plassen i 3 divisjon er trygg også i neste sesong. I sesongen har vi arbeidet bevisst med å bruke våre egne verdier som utgangspunkt for det som skal skje i treningsarbeidet og i kampsituasjonen. Dette arbeidet har vi fortsatt med i Vi har stor tro på at våre verdier er et viktig fundament for å utvikle klubben videre. Disiplin Innsats Glede i alt arbeid vi gjør for vår egen klubb, Gjøvik HK! Sportslig utvalg ønsker å fortsette sin jobb for en sportslig satsning med utgangspunkt i disse verdiene, for å skape toppspillere av unge lokale og regionale talenter! Styret i Gjøvik Håndballklubb Gjøvik 12.mars Trond Brønstad Styretsleder Sign. Bue Back Sign. Odd Werner Hansen Sign. Ove Kåseth Sign. Randi Braastad Sign. 12

13 Årsregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Billettinntekter Sponsorinntekter Kioskinntekter Andre salgsinntekter/ullmax Lotteriinntekter Andre inntektsbringende tiltak (14 292) Medlemsinntekkter Tilskudd/Dugnader Diverse inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DIREKTE KOSTNADER Varekjøp Sponsorkostnader - - Trykkekostnader Innkjøp for videresalg SUM DIREKTE KOSTNADER DEKNINGSBIDRAG DRIFTSKOSTNADER Lønn trenere Lønn ansatte Lønn spillere Andre personalkostnader Sum personalkostnader Reisekostnader Startkontigenter Turneringer Spilleroverganger Dommerkostnader Administrasjonskostnader Behandlingskostnader Honorarer Idrettsmateriell Halleie Andre kostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT

14 FINANSINNTEKTER OG - KOSTNADER Renteinntekter Renteinntekter kunder Gevinst v/salg av aksjer Sum finansinntekter Renter og omk. Varegjeld og lignende Renter/Provisjon Kassakreditt Sum finanskostnader SUM NETTO FINANSPOSTER (5 121) (2 018) ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT EKSTRAORD. POSTER ÅRSRESULTAT Styret i Gjøvik Håndballklubb 12.mars

15 Årsregnskap 2014 Tekst IB 2014 Beveg. UB 2014 Noter EIENDELER Andeler i Kallerudhallen Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer-spill-ullmax 0 0 Sum Varer 0 0 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum Bankinnskudd, kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Tekst UB 2014 Beveg. UB 2014 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Annen egenkapital Overført resultat Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Andre avsetninger Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 Noter til regnskapet 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for konstatert og forventet tap. Inntekter resultatføres etter hvert som de blir opptjent. Varebeholdning er vurdert til kostpris. Andeler i Kallerud er vurdert til kostpris. Gjøvik Kommune har tilbakebetalt andelsinnskudd etter pari kurs. Det er solgt 93 aksjeandeler til Gjøvik Bruk i I 2014 har GHK mottatt 44 aksjeandeler av Gjøvik Bruk. Gjøvik Håndballklubb er skattepliktig i prosjektet ullmax. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Note 2 ansatte m.m. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Arbeidsgiveravgift Kilometergodtgjørelse og andre ytelser Sum lønnskostnader Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr ,-. Note 3 Eiere 16

17 Klubben er eid av medlemmene. Note 4 Bundne midler I posten inngår skattetrekkskonto med kr ,-. Note 5 Egenkapital Bokført egenkapital pr ( ) Årets overskudd Årets underskudd - Bokført egenkapital pr (96 014) 17

ÅRSMØTE. Torsdag 20.mars 2014 kl.19:00 på Strand Hotell

ÅRSMØTE. Torsdag 20.mars 2014 kl.19:00 på Strand Hotell ÅRSMØTE Torsdag 20.mars 2014 kl.19:00 på Strand Hotell 1 Innhold Agenda. 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 10 Rapport Arrangement. 11

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

årsmøte Torsdag 14. mai 2013 kl. 19.00 på Strand Hotel

årsmøte Torsdag 14. mai 2013 kl. 19.00 på Strand Hotel årsmøte Torsdag 14. mai 2013 kl. 19.00 på Strand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2012... 4 Årsregnskap 2012... 13 Noter til årsregnskap...16 Revisjonsberetning... 17 Kontrollutvalgets

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 12. april 2016 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2015 5. april

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer