ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik."

Transkript

1 ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1

2 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport Arrangement. 10 Rapport Sportslig 12 Årsregnskap 13 Notater til Årsregnskap. 16 Vedlegg Revisjons beretning. Vedlegg 1 Kontrollkomiteen sin årsrapport. Vedlegg 2 Budsjett 2015 Vedlegg 3 Økt støtte til Bring / Lerøy... Vedlegg 4 2

3 Dagsorden 1. Åpning av årsmøtet. 2. Konstituering. 3. Valg av møteleder. 4. Valg av protokollfører. 5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen. 6. Behandling av styrets beretning/årsrapport. 7. Kontrollutvalgets og revisors beretning av klubbens regnskap for Behandling av GHK sitt budsjett for Fastsettelse/endring av medlemskontingent 2015/ Valg av styret, revisor, kontrollkomité og valgkomité. 11. Innkommende saker. a. Forslag om økt støtte til satsing på Bring / Lerøy. 12. Eventuelt. I dette dokumentet: Styrets beretning. Utvalgenes årsrapporter Årsregnskap. Vedlegg: 1. Revisors beretning. 2. Kontrollkomiteen sin årsrapport. 3. Budsjett Forslag om økt støtte til satsing på Bring / Lerøy. 3

4 Styrets Årsrapport for 2014 Årsmeldingen omfatter aktiviteter og regnskap for kalenderåret Nytt styre ble valgt på ordinært årsmøte 20.mars 2014: Trond Brønstad Bue Backe Ove Kåseth Odd Werner Hansen Ubesatt Ubesatt Randi Braastad Ubesatt Styrets Leder Nestleder Styremedlem / Marked Styremedlem / Leder Sport Styremedlem / Økonomi Styremedlem / Leder Junior Styremedlem / Leder Yngres Styremedlem / Leder Arrangement Valgkomiteen har bestått av: Ubesatt Hanne Hogness Ubesatt Kontrollkomiteen har bestått av: Bjørn Overn Leder Per Olav Olsen Medlem Anette Galåen Medlem Beretning fra Styret Det har siden årsmøtet i 2014 vært avholdt 8 styremøter. Gjøvik HK hadde i 2014 en veldig tung jobb med å få på plass et fullsatt styre. Styret har derfor bare bestått av 5 personer mot vedtatt 8 personer. Dette har medført mye jobb på medlemmene i styret. På grunn av sykdom i administrasjonen har det blitt en del administrativ jobbing på de få styretsmedlemmene vi har hatt og vi har dessverre ikke fått fokusert nok på langsiktige strategiske oppgaver og mål. Etter at nedrykket fra 1 divisjon var et faktum, så vurderte styret det dit at det ikke var mulig å videreføre en full stilling som Daglig leder. Derfor ble engasjementet med Daglig leder Mona Stende Vinger avsluttet i juni Vi takker Mona for alt hun har bidratt med og betyd for Gjøvik HK og ønsker Mona lykke til med nye oppgaver. Damelagets 1.divisjonspill endte som kjent med nedrykk og damelaget måtte spille sesongen 2014/2015 i 2. divisjon. Gjøvik HK er dermed ute av håndballtoppen i Norge, men når dette skrives er vi fortsatt med i kampen om opprykk til 1.divisjon. 3.divisjonslaget blir benyttet som utviklingsarena og består av spiller fra J98, J97 og J96. De holder et bra nivå og holder seg over midten på tabellen og har vist lovende takter. Herrelaget i 3. divisjon har holdt seg på øvre del av tabell selv med en litt varierende stall. Når det gjelder lagene i Junior og Yngres så har der her vært full trykk og det blir jobbet veldig godt både av trenere, spillere og oppmenn. Vi har mange lovende lag og spillere både på gutte- og jente siden og det lover godt for klubbens fremtid. Dessverre er det noe tynt like bak vårt Gutter16 lag. Her bør det nok jobbes litt på junior og yngres side for å få med og beholde flere gutter Det er gjennom året blitt fokusert på Klubbens verdier, DIG; Disiplin, innsats og Glede. De fleste lagene har kjørt en egen prosess på dette og vi mener selv at klubben 4

5 har fått et løft på grunn av dette fokuset. Med ett damelag i 2.divisjon og ett i 3.div, et herrelag i 3 divisjon, og en av regionens største yngres avdeling, er det fortsatt behov for et stort apparat av frivillige. Uten disse ville det vært umulig å arrangere klubbens hjemmekamper. Det har i 2014 vært et stort engasjement rundt de forskjellige lagene i junior og yngres. Dessverre har det ikke vært samme engasjementet på klubbnivå og det gjenspeiler seg i at klubben ikke klarer å skaffe folk til plasser i styret og andre viktige verv. Tiltak for nettopp dette ble gjort på slutten av 2014 og vi har fått flere til å stille for å ta oppgaver på klubbnivå. Mange av lagene i klubben ligger på toppen av tabellene i regionen, og det rekrutteres mange spillere til regionale og nasjonale representasjonslag. Vi er stolte av dette og ønsker alle lykke til videre med å representere klubben. Tranberghallen er arena for klubben hele sesongen og besøkes av ivrige supportere uansett om det er en yngres kamp, herre- eller damekamper. I GHK er det et trygt og godt miljø med veldig mange frivillige som bruker av sin tid til å få frem spillere med gode og sunne verdier enten det er som trenere, oppmenn, foreldrekontakter, dommere, utvalgsmedlemmer og styremedlemmer. Som tidligere år, har hallkapasiteten i byen vært en stor utfordring og kanskje enda verre nå enn noen gang, da Kallerudhallen er stengt for ombygging. Det positiv nå er at grunnen til stengingen er at jobben med ny hall endelig er kommet i gang. Ny hall skal etter planen stå klar til 1.august Det er styrets oppfatning at det er et godt miljø og at den generelle trivselen i klubben er meget god. Medlemstall: Gjøvik HK hadde ved årsskiftet 418 medlemmer. 262 jenter under 19 år og 31 jenter over 19 år. 90 gutter under 19 år og 35 menn over 19 år. Dette inkluderer passive medlemmer. Økonomi Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr , mens tilsvarende tall for 2013 var kr Til tross for et bra overskudd, har 2014 vært nok et krevende år for Gjøvik HK. Nedrykket forrige sesong medførte at vi dessverre har mistet en del sponsorinntekter for inneværende sesong. Til tross for dette opplever at vi har flere trofaste og gode sponsorer som bidrar til at vi kan satse både på bredde og topp. Vi har også i år hatt store utfordringer med å generere aktiviteter som skaffer til veie inntekter, men ekstra fokus på kostnader og effektivisering har gitt positive tall i regnskapet. Imidlertid har vi satt i gang Håndballakademiet; et inntektsgivende tiltak som har blitt svært godt mottatt. Budsjettert overskudd for 2014 var kr , mens det faktiske overskuddet endte på kr Budsjetterte inntekter var på kr , mens faktiske driftsinntektene for 2014 endte på kun kr Driftsinntektene ble dermed over en million lavere enn budsjettert, men en svært sterk kostnadskontroll gjorde at vi likevel greide å produsere et resultat i henhold til budsjett. Faktiske driftskostnader utgjorde i 2014 kr , mot budsjetterte driftskostnader på kr Det største avviket i driftskostnaden finner vi finner vi under personalkostnadene som ble lavere enn budsjettert. Avviket skyldes først og fremst at vi ikke har hatt noen administrativ ressurs, men også fordi vi har greid å holde spillerlønninger og 5

6 trenerkompensasjon på et akseptabelt nivå. Styret er svært takknemlig for velviljen og forståelsen for at klubbens økonomi må sette rammene for lønninger og annen kompensasjon. Andre faktorer som har påvirket driftskostnadene i positiv retning, er etablering av systemer som forenkler administrative rutiner, både for oss selv, og for tjenestene som vi må betale for. Innføringen av nettbaserte løsninger for innbetaling av medlemskontingent og treningsavgift, samt bankterminal ved betaling for toalett- og tørkepapir, er eksempler på dette. Vi har de to siste årene hatt relativt store positive resultater i klubben. Dette har dessverre vært helt nødvendig da klubben har hatt, og fremdeles har en negativ egenkapital. Etter de siste to års resultater er denne redusert til kr , hvilket tilsier at vi også i år er nødt til å budsjettere med et positivt resultat. I årsregnskapet er det lagt til grunn forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning er det ikke forhold som skulle tilsi noe annet. Organisasjonen Ved start av perioden hadde klubben en fast ansatt daglig leder i 100% stilling, imidlertid har daglig leder vært sykemeldt over lengere tid og etter enighet ble dette engasjementet av økonomiske grunner avsluttet i juni I perioden har derfor klubben fordelt daglig leders arbeidsoppgaver på styret og hovedtrener. Rasjonalisering og effektivisering av oppgaver har også vært et fokusområde igjennom perioden. I og med at klubbens høyeste nivå er 2.div, så med førere også dette betydelig redusert mengden oppgaver for klubben og dermed har vi kunne gjennomføre nødvendige oppgaver med redusert bemanning, men vi ser at flere frivillige i klubben må ta på seg mindre oppgaver for å avlaste styret og hovedtrener i administrative oppgaver. 6

7 Yngres avdeling (6-12 år) Utvlag Yngres avdeling: Randi Braastad Inger Opheim Bente Valheim Engh Ellen Gihle Lene Bergum Petterson Anita Gunby Jenny Røyr Signe Kjelsrud Bente Engelien Leder og sportskoordinator Ansvar kasse Hallvaktansvarlig Ansvar påmelding cuper og serie Sekretær arr.håndballskole/lmb-turnering Ansvar LMB Materialforvalter Dommerkontakt Medlems ansvarlig ½ sesong Lagene i yngres avdeling: Gutter Jenter Lek med ball, 1 gr Lek med ball 2 gr G07 J07 2 treningsgr. G06 J06 1 treningsgr. G05 J05 2 treningsgr. G03/04 J04, 2 treningsgr. J03, 1 treningsgr. J02 2 treningsgr. Kamp og turneringstilbud for lagene har vært som følger: Vi arrangerte egen mini-turnering for Lek Med Ball-gruppene i april. Lagene fra 7-9 år har deltatt med 17 lag i Isbjørn-serien. J/G har deltatt i Aktivitetsserien i Region Innlandet med 7 lag J12 spiller i Regionsserien med 3 lag Klubben har også denne sesongen deltatt på fellesturnering på Elverum i Adecco Yngres Cup, for alle lag fra 9 og oppover. I juni er Beachhåndballen-turneringen på Moelv er blitt en populær cup for de største lagene. På Starumcup deltok også klubben med mange lag og ble nok en gang beste klubb og vinner av 5000,- 2 seire, 3 andreplasser og 1 tredjeplass Håndballskolen ble arrangert siste uke før skolen begynte i Kallerudhallen og den gikk over 3 dager. Et vellykket arrangement med god hjelp fra klubbens egne krefter som både trenere og ledere. Vi hadde nesten 60 barn som deltok og danseoppvisningen på slutten av onsdagen var en av høydepunktene for mange. Utvalgsinfo. Yngres utvalg har denne sesongen hatt 5 møter. Denne sesongen har vi bevist jobbet med å få deltagere med fra alle årstrinn. Det har vi klart og vi har fordelt oppgavene greit slik at det ikke har blitt for mye på den enkelte. Ellers har møtene gått med til å følge status i lagene, planlegge arrangement og fordele arb.oppgaver. Vi har arrangert 2 TOF-møter med forskjellige tema og innhold. Vil nok en gang få rose teamene rundt lagene som hver uke og helg stiller opp for spillerne. Det viser seg at det stort sett er veldig bra foreldreinnsats i form av å delta rundt laget, på dugnader, kamper, cuper og andre arrangement. Det har stort sett vært få utfordringer rundt lagene, men der det har vært behov har vi deltatt på foreldremøter. Vi har også i år jobbet ekstra for å få til et guttelag G02/01. 7

8 Det klarte vi dessverre ikke i år og de få som ønsket å spille videre har deltatt på Toten HK. Vi tapte kampen mot fotballen. Ny LekMedBall gruppe ble satt i gang tidlig i høst. Her er det blitt 2 store grupper samt en utrolig fin foreldregruppe som står for treneropplegget rundt lagene. Det er nok en gang klart for internturnering for disse gruppene i Tranberghallen lørdag 18. april Vi gjennomførte en sesongavslutning med disco for Yngres 9. mai. Det ble stor suksess med god hjelp av J98. Dette vil vi også gjøre i år. Dommere. 28 dommer i GHK sin stall. 10 har tatt barnekamplederkurs i 2014 og dømmer i aktivitet-serien og isbjørnserien. 7 dommere har tatt trinn 1 kurs og kan dømme i regionserien har tatt trinn2 og kan dømme 16 og oppover. Mye aktivitet i yngres og mange dommere fra J99 har vært fantastiske til å stille opp. Mange dommere var også med på Yngres cup i fjor og fikk trent seg godt. Det er en cup vi prøver å få med så mange dommere som mulig på. Flere dommerpar var også aktive under Starum cup. Noen dommere har også meldt seg på cupen i Oslo og omheng, på egenhånd, for å bli bedre. Nå står en ny gruppe og venter på barnekamplederkurs. J 00 Men da må det et voksent menneske til med:) sier Signe. Trenerutvikling I år har det ikke vært noen nye trenere på Trener I kurs siden vi hadde nesten 10 stk på kurs i fjor. Region Innlandet har nå lagt om kursmodulene og vårt mål for neste sesong er å få flere inn på Trener I del 2 og evt. noen som kan starte på Trener II. En trener har startet på del 2. Vi har i år benyttet egen kompetanse i større grad når vi har arrangert TOF-møtene. Emi har vært trener for J01 hvor vi har fulgt hennes trening og sett på øvelsesutvalget. Isbjørnserien Etter jul har vi endelig fått lagt fast oppmåling til minihåndball i Tranberghallen. Dette gjør at arrangement for disse kampene nå har blitt mye enklere. Det har i år vært flere lag som ikke har fått spille i sin hjemmehall. Dette har vi meldt inn til Regionen. De tar hensyn så godt de kan, men siden hallkapasiteten i Gjøvikregionen er helt sprengt og Kallerudhallen er stengt, er det nesten umulig få til et hjemme-arrangement for alle lagene i løpet av disse 6 helgene som Isbjørnserien går. Vi ser fram til at den nye hallen på Kallerud åpner neste sesong. Jeg takker med dette av som leder for Yngres og ser tilbake på mange flotte år i denne gruppa. Jeg vil takke alle utvalgsmedlemmer som har vært sammen med meg og gjort en stor dugnadsinnsats som gjør at hjulene går rundt i denne klubben. 8

9 Junioravdeling (13-18 år) og herrelaget Junioravdeling har bestått av: Ubesatt Leder og representant i styret Kai Larsen Medlem Dag Nestaker Medlem Ørjan Olsen Medlem Arbeidet i junioravdeling har i år vært litt forsømt på grunn av mangel på leder. Styret har etter beste evne forsøkt og ivareta de aller mest nødvendige oppgavene, men har dessverre ikke fått satt av nok tid til gjennomføring av alle oppgaver for denne gruppen. Blant annet har TOF-møter blitt forsømt. På guttesiden har klubben et G99 lag som har bra potensiale, men dessverre har vi «huller» i årgangene, og det er uheldig for rekrutteringen til herrelaget. Guttelagene i Gjøvik HK, har de samme rammebetingelser som jentelagene, men vi trenger kanskje mer fokus på rekrutering og oppfølging på denne gruppen. J98 deltar i Bring serien og gjør det meget bra. I skrivende stund ligger de på 2.plass i sin pulje og er klare for finalespill. Klubben er enormt stolt av det laget og støtteapparatet har fått til. Og ønsker laget og alle rundt lykke til i den avsluttende finalerunden. J96/97 forsøkte å kvalifisere seg til Lerøyserien, men kom ikke videre til gruppespillet. Vi er også bra representert på regionslag for de flere års trinn, noe som tyder på at det gror veldig bra i klubben. På J98 er vi representert flere spillere på regionslag og vi har hatt med 5 spillere på LK98 samlinger (Landslag). Meget bra. Og vi skal bli bedre på å foredle våre spillere, det er junioravdelingens fremste mål. V skal ta sikte på å klare og etablere oss på toppnivå i Norge med så mange regionale spillere som mulig. Marked GHK har møteplasser for våre samarbeidspartnere, blant annet gjennom frokostmøter og B2B møte. Målet er at samarbeidspartnerne skal få en bred og interessant arena til å knytte kontakter og utvikle sin virksomhet via nettverket i GHK. Det har blitt gjennomført 4 frokostmøter i lokalene til vår hovedsamarbeidspartner Sparebanken Hedmark der Bare Brød har stilt opp med nydelige bagetter. Lutfisklaget for Svanelaugmedlemmer på Brusveen Gård ble også i år vellykket. Markedsansvarlig, i samarbeid med styret og Markedsutvalget, har stått for alt av organisering rundt GHK sine aktiviteter. Dette innebærer alt fra sponsoravtaler, annonsering i OA, trykking av program til kamper, frokostmøter, supplering av drakter og trykking av disse, oppsett av skilt i Tranberghallen, aktivitet på sosiale medier som Facebook m.m. I løpet av høsten 2014 ble det etablert avtaler med 29 samarbeidspartnere. Av disse er 12 bedrifter i Svanelauget, 5 bedrifter har barter avtaler mens de resterende 12 er støtte avtaler. Det ble fremskaffet sponsorinntekter på kr. totalt 9

10 ,- samt barter avtaler på kr I tillegg har GHK forhandlet gode avtaler med samarbeidspartnere som MX Sport og 360 grader. Andre inntektsgivende aktiviteter har vært salg av toalett og tørkepapir, Enjoy Bonusguide, og Grasrotandel. Salg av Ullmax har omtrent vært fraværende denne sesongen. Marked har hatt et meget tungt år da sponsormarkedet generelt er tøft og nedrykk fra 1. div. til 2. div. slo hardt ut for sponsorinntektene til GHK. Et fungerende Markedsutvalget har også vært vanskelig å få på plass da engasjementet blant klubbens medlemmer har vært meget lavt. Dette resulterte i at markedsaktivitetene til GHK ikke har av den kvalitet som er ønskelig. Det ble imidlertid etablert et Markedsutvalg helt på slutten av For sesongen 2015 / 16 skal dette Markedsutvalget fungere iht. Klubbhåndboken. Markedsutvalg består i dag av følgende personer: Ove Kåseth Lise Bratland Hansen Hanne Hogness May Lisbeth Fossheim Odd Christian Hagen Ørjan Olsen Mette Farstad Solveig Bye Nielsen Marit Sandstedt Dzevad Kahric Maria Bagdasaryan Leder og Sponsoransvarlig Kioskansvarlig Tranberghallen Enjoy bonusguide Draktansvarlig Sosiale media samt speaker Ullmax Håndballens Dag TOA / Tørkepapir dugnad TOA / Tørkepapir dugnad Kalendersalg og tulipan aksjon for Lions Gjøvik Vaffelrøre fra Lasseliten GHK har ca. 80 bedrifter som det jobbes kontinuerlig med og målet for sesongen 2015 / 16 vil være å inngå avtale med minst 50 bedrifter. Det er pr. dato inngått avtaler med 7 bedrifter for neste sesong. Det sportslige resultatet vil være avgjørende om sponsoravtaler for neste sesong vil nærme seg 2 mill, eller bli på årets nivå. Målet er å sluttføre sponsoravtalene innen neste sesong starter. Byggingen av ny hall på Kallerud er i full gang og vil bli klar til neste sesong. Dette gir GHK nye muligheter mot våre sponsorer samt mulighet for å arrangere cup på Gjøvik i løpet av neste sesong. Håndballakademiet kan også øke sin aktivitet, noe som er et ønske fra våre medlemmer. Arrangement Damer 2.div.: Ansvarlig: Ansvarlig: Innkjøp: Kjøkken: Tidtagere: Speaker: Hall: Billettører: Hall/kontakt dommere: Musikk: Maskottansvarlig: Styret frem til Desember. Bente Rabba og Anne Berit Topp Lise Bratland Hansen Maskottlag Tormod Ødegård Odd Christian Hagen Pål Skattum Maskottlag Frode I. Ingvaldsen Odd Christian Hagen Lene Noer 10

11 Til 2.divisjonskampene har vi også i år hatt god hjelp av lag i yngres avdeling som stiller med foreldre som hjelper til og ungene som er maskoter til hjemmelaget og som hjelp til arrangement. Uten deres velvilje hadde det ikke vært mulig å arrangere kamper på det nivået vi ønsker. Publikumsantallet har vært gjennomgående veldig varierende, men generelt litt nedgang fra i fjor. 3.div. damer (J98 og J97) har organisert og arrangert egen kamper. Klubben har laget egen liste på arrangement av herrekamper og dette har gått på rundgang som dugnad. Alle seniorkamper har hatt nøytral tidtaker. Klubben vil takke disse for uvurderlig hjelp. Arrangementsutvalget takker alle som har vært med både på og utenfor banen. Håper dere og flere til kommer og hygger dere i Tranberghallen på våre kamper framover. Sportslig utvalg: Medlemmer i sportsutvalget denne sesongen har vært Thor Einar Ugland, Børge Brown og Odd Werner Hansen (leder). Det har vært avholdt 5 formelle møter i sportslig utvalg, men utvalget har i stor grad jobbet i sammen mellom møtene. Temaet sportslig utvikling er et tema som nær drøftes daglig mellom utvalgets medlemmer, og sportslig leder har sett det som sin viktigste oppgave å være tett på klubbens lag i trening og kampsituasjon for å holde seg oppdatert om den totale sportslige utviklingen i klubben. Sportslig leder kan derfor gå god for at det gror godt i klubben, og at flere lag hevder seg særdeles godt både på gutte- og jentesiden. Det er spillerne i disse lagene som skal utgjøre grunnstammen i vår langsiktige satsning rent sportslig sett. Sesongen for damelaget har vært preget av godt fokus i prestasjonsgruppa. Trenere, spillere og øvrige støtteapparat har jobbet målbevisst med å utvikle en prestasjonskultur i gruppa. Gruppa er med noen få unntak sammensatt av svært unge spillere. Av den grunn har prestasjonene variert noe gjennom sesongen, det er naturlig at ei prestasjonsgruppe med en så lav snittalder vil svinge i prestasjoner. Likevel har vi hele sesongen vært med i toppkampen i vår avdeling, og kjemper i skrivende stund om bli avdelingsvinnere, slik at vi sikrer retten til å spille kvalifisering om opprykk til 1 divisjon. 3 divisjons laget har denne sesongen vært sammensatt av mange forskjellige spillere, og vitner om den enorme rekrutteringen vi har på jentesida i vår klubb akkurat nå. Mange jenter fra 96, 97 og 98 årgangen har bidratt til mange flotte prestasjoner i 3 divisjon, som gjør at vi også i den avdelingen har hevdet oss godt. Med litt spissing ville det trolig vært mulig å komme i posisjon til å rykke opp med dette laget også. Klubben har imidlertid valgt å la dette være en arena hvor spillerutvikling har fått førsteprioritet. Mange spillere fra ulike årganger har også fått anledning til å øve og spille i sammen, dette håper vi spleiser oss sammen som klubb, slik at vi står sterkt sammen som klubb fremover. Nedrykket fra 1 divisjon sist sesong var krevende å håndtere, men vi lykkes godt med å bevare stammen i spillergruppa, og nye tilskudd har kommet til. Oda Karoline Ludvigsen valgte å satse på å utvikle seg som spiller i Gjøvik HK, og meldte overgang til oss. Et valg som vi tror har vært bra for Oda Karoline, og i alle fall for oss som klubb. Oda Karoline har gode holdninger og en treningsdisiplin som mange av de yngre 11

12 jentene har lært mye av underveis i sesongen. Det er slik spillere vi ønsker velkommen til vår prestasjonsgruppe og vår klubb. Sportsutvalget fortsetter jobben med en langsiktig sportslig satsningsstrategi, der vi satser på å utvikle lokale og regionale spillere som ønsker å trene over tid for å bli spillere på et høyt nivå. Herrelaget i 3. divisjon hadde en god start også i denne sesongen og kjempet helt i toppen av sin avdeling. Etter hvert har prestasjonene svingt noe, men laget har hevdet seg godt i sin avdeling denne sesongen. Prestasjonene vil selvsagt svinge en del når flere sentrale spillere ikke bor på Gjøvik og pendler til og fra for å bidra for klubb. Ut fra sine rammebetingelser har herrene prestert over det en kan forvente. Når dette skrives er herrene på 5 plass i sin avdeling, og plassen i 3 divisjon er trygg også i neste sesong. I sesongen har vi arbeidet bevisst med å bruke våre egne verdier som utgangspunkt for det som skal skje i treningsarbeidet og i kampsituasjonen. Dette arbeidet har vi fortsatt med i Vi har stor tro på at våre verdier er et viktig fundament for å utvikle klubben videre. Disiplin Innsats Glede i alt arbeid vi gjør for vår egen klubb, Gjøvik HK! Sportslig utvalg ønsker å fortsette sin jobb for en sportslig satsning med utgangspunkt i disse verdiene, for å skape toppspillere av unge lokale og regionale talenter! Styret i Gjøvik Håndballklubb Gjøvik 12.mars Trond Brønstad Styretsleder Sign. Bue Back Sign. Odd Werner Hansen Sign. Ove Kåseth Sign. Randi Braastad Sign. 12

13 Årsregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Billettinntekter Sponsorinntekter Kioskinntekter Andre salgsinntekter/ullmax Lotteriinntekter Andre inntektsbringende tiltak (14 292) Medlemsinntekkter Tilskudd/Dugnader Diverse inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DIREKTE KOSTNADER Varekjøp Sponsorkostnader - - Trykkekostnader Innkjøp for videresalg SUM DIREKTE KOSTNADER DEKNINGSBIDRAG DRIFTSKOSTNADER Lønn trenere Lønn ansatte Lønn spillere Andre personalkostnader Sum personalkostnader Reisekostnader Startkontigenter Turneringer Spilleroverganger Dommerkostnader Administrasjonskostnader Behandlingskostnader Honorarer Idrettsmateriell Halleie Andre kostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT

14 FINANSINNTEKTER OG - KOSTNADER Renteinntekter Renteinntekter kunder Gevinst v/salg av aksjer Sum finansinntekter Renter og omk. Varegjeld og lignende Renter/Provisjon Kassakreditt Sum finanskostnader SUM NETTO FINANSPOSTER (5 121) (2 018) ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT EKSTRAORD. POSTER ÅRSRESULTAT Styret i Gjøvik Håndballklubb 12.mars

15 Årsregnskap 2014 Tekst IB 2014 Beveg. UB 2014 Noter EIENDELER Andeler i Kallerudhallen Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer-spill-ullmax 0 0 Sum Varer 0 0 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum Bankinnskudd, kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Tekst UB 2014 Beveg. UB 2014 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Annen egenkapital Overført resultat Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Andre avsetninger Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 Noter til regnskapet 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for konstatert og forventet tap. Inntekter resultatføres etter hvert som de blir opptjent. Varebeholdning er vurdert til kostpris. Andeler i Kallerud er vurdert til kostpris. Gjøvik Kommune har tilbakebetalt andelsinnskudd etter pari kurs. Det er solgt 93 aksjeandeler til Gjøvik Bruk i I 2014 har GHK mottatt 44 aksjeandeler av Gjøvik Bruk. Gjøvik Håndballklubb er skattepliktig i prosjektet ullmax. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Note 2 ansatte m.m. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Arbeidsgiveravgift Kilometergodtgjørelse og andre ytelser Sum lønnskostnader Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr ,-. Note 3 Eiere 16

17 Klubben er eid av medlemmene. Note 4 Bundne midler I posten inngår skattetrekkskonto med kr ,-. Note 5 Egenkapital Bokført egenkapital pr ( ) Årets overskudd Årets underskudd - Bokført egenkapital pr (96 014) 17

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011)

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011) Melhus idrettslag, avdeling Fotball ÅRSBERETNING FOR 2011 Melhus 14/3-2012 LEDELSE Styret Fotballstyret har i 2010 bestått av følgende personer : Styreleder: Nestleder: Styremedlem, Leder Aldersbestemt

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer