Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening

2 Innkalling til årsmøte: Sted: Felleskjøpet, Brønnøysund Tid: 19. mars 2015 kl 1900 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Konstituering av møtet. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden. Valg av: 1. Ordstyrer 2. Sekretær 3. Tellekorps 4. 2 medlemmer til underskrift av protokoll. Sak 5. Sak 6. Sak 7 Sak 8. Sak 9. Sak 10. Årsberetning fra siste kalenderår. Revidert regnskap siste kalenderår. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett. Foreningens kontingent-andel. Sak 11. Valg av styret ihht 8. Sak 12 Sak 13 Valg av valgkomitè på 3 medlemmer. Valg av to revisorer med en vararepresentant.

3 Lederen har ordet Kjære medlemmer. Takk for innsatsen blant alle de frivillige i Det er dere som gjør at foreningen lever og at aktiviteter gjennomføres. Som leder oppfordrer jeg medlemmer til å ta kontakt med de ulike underavdelingene som ligger ditt hjerte nærmest. Tenk over om du kan bidra og om det er noen som kan rekrutteres inn i jakt og fiskeaktiviteter. Det er mange som er interessert, men som trenger litt hjelp til å komme i gang. Vær raus, gi tips til de som ønsker det og still gjerne opp for at andre skal komme seg på tur er Friluftslivets år og foreningen fyller 50 år. Begge deler ønsker vi å markere. Vi håper på et historisk tilbakeblikk på årsmøtet. I tillegg jobber vi med å arrangere en markering nærmere sommeren hvor det å komme seg ut og delta i aktiviteter med fokus på jakt, fiske og friluftsliv. Der håper vi flest mulig vil stille opp. På Facebooksiden er det nå 238 som liker oss. Dette er den mest ajourholdte siden for å pushe aktiviteter som planlegges eller som er gjennomført. Jeg oppfordrer alle til å legge ut bilder. Spre siden til andre og vær gjerne mer aktiv med tanke på å kommentere og like innleggene. Det har i fjor ikke vært mulig å få noen til å jobbe i valgkomiteen og det er synd. Det har dog vært gjort en god innsats fra underavdelingene så det er aktuelle kandidater til de fleste verv. Jeg har tro på at det er i undergruppene den største innsatsen bør gjøres. En valgkomitee bør stort sett organisere og strukturere hvem som er kandidater hvor. Godt årsmøte. En stor takk til våre lokale sponsorer Helgeland Sparebank og Helgelandskraft. Brønnøysund den 16. mars 2014 Glenn-Robert Johnsen

4 Årsmelding fra jakthundutvalget Jakthundutvalget har bestått av Geir Gregersen (leder), Ståle Bjørnvik (kasserer) og Annlaug Ebbesen (sekretær). Jakthundutvalget har hatt et år med forholdsvis lav aktivitet. Interesse og forespørsler fra medlemmer har i hovedsak dreid seg om aversjonsdressur samt trening av fuglhunder på tamduer, så da er det naturlig at dette har blitt prioritert fra vår side. Etter at vi ikke fikk gjennomførte aversjonsdressur mot sau i 2013 på grunn av mangel på sau, var det gledelig at vi igjen har fått orden på dette. Nå var vi i Skomovik og kjørte første runde i juni, og deretter to runder på Salbua - i august og september. Totalt ble ca. 10 hunder behandlet. Som før er jakthundrasene overrepresentert, her burde mange flere kjent sin besøkelsestid så vi kan unngå uheldige trefninger mellom hund og sau. Duetreningen har som før vært populær og med stor pågang. Siste økt i fjor ble faktisk gjennomført så sent som i slutten av november så det ble lang sesong. Vi har registrert at 5-6 nye hundeeiere har hengt seg på dette tilbudet i løpet av året som er gått. Så dette vil vi fortsette med i 2015 og tar sikte på oppstart i mai.

5 Noen av oss har deltatt på fuglhund-prøver i nærområdet og det er blitt noen turer både vinter og høst til Saltfjellet, Hattfjelldal og Umbukta. Ketil I. og Prego oppnådde en 2.AK og en 3.AK og var farlig nær 1.-premien et par ganger. Ståle B. fikk 3x2.UK og en 3.UK på Jackie, mens Tiramisu tok to nye 2.AK-premieringer. Vi minner om Facebook-gruppen Jakthundutvalget i Brønnøy der det lokale jakthund-folket kan legge inn info og spørsmål, utveksle meninger, melde ønsker om aktiviteter, osv. I 2015 vil vi jobbe mer med å få til fellesturer for trening og sosialisering, aversjonsdressur og duetrening. Mvh Jakthundutvalget

6 Årsmelding fra fiskestellsutvalget Fiskestellutvalget har bestått av Morten R. Horn, Morten Lorentsen og Ronny Kristiansen Vi har laget utkast til ny forvaltningsplan for vassdraget Fiskereglene var uendret fra 2013 og blir det også i Miljødirektoratet har varslet endringer i fiskereglene fra 2016 uten at vi vet hva det vil innebære. Også i år har kortsalget vært hovedsakelig på nett via Inatur. I tillegg solgte vi kort gjennom BRAKS i Brønnøysund og Statoil i Hommelstø. Dette på bakgrunn av innspill fra noen av medlemmene. I mai og juni var flere medlemmer med Ronny Kristiansen i spissen inne i Storbørja og gjorde ferdig gapahuken, skiftet vinduer i hytta, satt inn seng og brant opp en del rot og rask. Hytta er nå i relativt god stand, men vi vil gjerne få laget et overbygg over inngangspartiet. Fagstrapport: Laks u/3 kg: 9 stk, 3-7kg: 20stk og en laks over 7 kg. (7,5 kg) Sjøørret som er rapportert er 19 stk. med samlet vekt 18,5 kg. Rapporteringen var enklere i 2014 siden Inatur i samarbeid med Scanatura har laget et bedre system. Vi søkte om utvidet fiske etter oppdrettslaks og fikk det. Det ble gjennomført 7 turer i slutten av september /oktober og det er rapportert 6 fanget oppdrettslakser og 3 utsatt. 22 skjelkonvolutter fra ordinært fiske og 3 fra utvidet fiske er sendt fylkesmannen. Morten R. Horn

7 Årsmelding fra viltstellsutvalget Viltstellsutvalget har bestått av Martin Søreng (Leder), Frank Gregersen (Medlem) og Brynjar Harsvik (Medlem) I 2013 har Viltstell arrangert rådyrjaktkurs for ungdom og nybegynnere i samarbeid med Nordland jeger og fiskeforening. Vi gikk også i 2014 til innkjøp av 4 kråkefeller. Det var også et mål om å gå gaupetakseringsrodene, men lite snø gjør denne oppgaven utfordrende å få gjennomført, rodene ble dermed ikke gått i 2014/2015. Det er også solgt småviltjaktkort for Tettingdalen og Lomsdalen. Styret i Viltstell har også hatt som tema «ungdomssatsning», uten at vi har gjort mer konkrete aktiviteter i forhold til dette enn rådyrjaktkurset i 2014, men dette er noe det vil jobbes videre med. Det vil også jobbes videre med å prøve å forenkle tilgang til jakt i kommunen for flere, og gjerne ungdommer/ nybegynnere. Rådyrjaktkurset ble arrangert november. Dette er en ressurskrevende og intens helg for både deltagere og ledere, men først og fremst utrolig artig og spennende. I løpet av helgen ble det lagt igjen ca 200 dugnadstimer, kjørt ca 80 mil med bil og delt mye kunnskap og erfaring om rådyrjakt og jakt generelt av våre 10 ledere. Fra både deltagere og Nordland jeger og fisk sitt fylkeslag får vi masse skryt for dette arrangementet, og kurset har blitt meget populært. I siste utgave av heftet fra Nordland jeger og fisk var kurset positivt omtalt. Det var i 2014 påmeldte fra hele Nordland, fra Lødingen, Salten, Mo, Mosjøen, Leirfjord og Brønnøy. Vi satte et tak på 10 deltakere, totalt var det 19 deltakere som meldte seg på og når kurset startet fredags ettermiddag på Kjerringlorten var det 9 som møtte, og av disse var 5 under 23 år. Kursets samlingspunkt var Kjerringlorten, her hadde vi teoretisk gjennomgang, måltider, skytekonkurranse og slakting av rådyr. Lørdag og søndag var det jakt og også i år fikk vi avtale med Jøran Skille om jakt på hans eiendom sør for Kjerringlorten, også Geir Gregersen stilte sin eiendom til disposisjon. Det er viktig for Brjff at vi får til avtaler med slike positive grunneiere, uten mulighet for å leie jaktterreng ville vi ikke kunne hatt opplæring av 8-10 nye rådyrjegere hvert år. Også i år fikk vi flere spennende situasjoner med både elg, rev og rådyr. Lite og østlig vind gav oss utfordringer med at rådyrene nok hadde kontroll på flere poster, og etter flere nestensjanser fikk Tom- Viggo Risholm skutt sitt første rådyr med et velrettet lungeskudd på søndagsformiddag. Med godt resultat og gode tilbakemeldinger ble kurset også i 2014 en stor suksess. Vi tar med oss erfaringene videre og satser på å arrangere et enda bedre kurs til høsten. Det ble kjøpt inn 4 kråkefeller i 2014, disse er testet med godt resultat. Våre medlemmer kan låne feller av styret i viltstell hvis noen ønsker å prøve fellefangst. I jaktsesongen 2014/2015 for rype og skogsfugl ble det kun solgt 1 dagskort for jakt i Tettingdalen/ Lomsdalen. Viltstell vil se på muligheten for å gjøre kortsalg elektronisk/ nettbasert og vil markedsføre denne muligheten bedre i Til nå har det vært solgt kort ved Sport1 og Braks i Brønnøysund.

8 Viltstell håper å få til 1-2 aktiviteter utover rådyrjaktkurs i Styret vil drøfte dette etter årsmøtet og aktiviteter markedsføres i god tid på facebook og på Ha et flott jaktår! Leder Viltstell Martin Søreng Årsmelding fra damegruppa i BRJFF 2014: Damegruppa har hatt 2 kvelder på Leirduebanen med godt oppmøte. Der var både nybegynnere og erfarne skyttere. Hagleinstruktører fra foreningen var med som hjelpere, og det var meget nyttig. Vi har også hatt et 2 dagers viltmatkurs på Næringshagens lokaler på Toft hvor Atle Tilrem var instruktør. Der var 8 deltakere med på dette kurset og tilbakemeldingene var veldig gode. Vi annonserte også gåsejakt og fisktur men dette ble avlyst pga liten interesse. Vi har søkt midler fra NJFFs jentesatsing og fikk 3795,- i Av dette er det brukt kr 210 på leirdueskyting. Her er aktivitetskalender for 2015: - Skyting på leirduebanen (mai - aug) - Fisketur (Juli/august) - Gåsejakt (august) - Sopptur (august/september) - Storfugl og/eller rypejakt (oktober) - Solveig-

9 Årsmelding fra leirdueutvalget Leirdueutvalget har bestått av Sverre Svendsen (leder), Ståle Rundberg (medlem) I 2014 har det vært 42 dager med ordinær skyting på leirduebanen. Det ble avfyrt over skudd i løpet av året. Leirduebanen er også leid ut til bedrifter, lag og privatpersoner. Bedriftscupen kom i gang i løpet av mai og 7 lag deltok. Lokomotiv Villfjord stakk av med seieren foran Zero Target (Bristow) og AAS Fulltreff (Brreg). Leirdueutvalget kommer til å videreføre bedriftscupen i Bedriftscupen produserte 233 skyteserier som utgjør 5825 skudd. Bedriftscupen endrer navn i 2015 og omdøpes til Helgeland Sparebank Cup i leirdueskyting. Leirdueutvalget vil takke alle skyttere for innsatsen i Harald Flatmo mottar premien på vegne av Lokomotiv Villfjord Leirdueutvalget har fortsatt byggingen av den nye standplassen til compaktsportingbanen. Her har Tor Mikalsen vært byggeleder. Taket er kommet på og det er klart for videre arbeid i Stor takk til alle som har bidratt til dette.

10 Leirdueutvalget vil for øvrig takke alle skyttere og dugnadsgjengen for et flott år og velkommen tilbake i En spesiell takk til Frank Gregersen, Glenn A Hermstad, Glenn Robert Johnsen, Ivar Benjaminsen, Jørgen Dreyer Moe, Kato Johansen, Kurt Krogh, Rune Horn Og Ståle Rundberg som har vært standplassledere i

11 Årsmelding fra jegerprøvekurs: Brønnøy Jeger- og Fiskerforening har avholdt to jegerprøvekurs i løpet av Første kurs hadde oppstart 13.januar. Kurset hadde 17 deltagere i alderen 14 til 50 år. Kjønnsfordelingen på kurset var 9 menn og 5 kvinner. Kursets teoretiske del ble holdt i Felleskjøpets lokaler i Brønnøysund. Utesamling og skyting foregikk på Kjerringlorten skyteanlegg. Årets andre kurs ble startet 30.september. Her hadde vi 14 deltagere i alderen år. Kvinneandelen øker. 5 damer og 9 menn deltok. Dette kurset ble også avholdt på Felleskjøpets lokaler i Brønnøysund og utesamlingen og skyting foregikk på Kjerringlorten skyteanlegg. På dette kurset hadde vi tre ungdommer som har vært barnefiskeklubbmedlemmer. Disse fikk jegerprøvekurset gratis som en takk for innsatsen tidligere. Kanskje kan de fortsette å bidra på en positiv måte for foreningen i årene som kommer. Jegerprøveinstruktører Kato Johansen og Glenn Hermstad

12

13

14

15

16

17

18

19 Stor takk til våre samarbeidspartnere! Brønnøy jeger og fiskeforening med støtte fra våre hovedsamarbeidspartnere Helgeland Sparebank og Helgelandskraft laget jaktcapser med logoene til BRJFF, Helgeland Sparebank og Helgelandskraft. Capsene ble knalltøffe og de distribueres/ selges ut til våre medlemmer, samt som kursmatriell/ markedsmatriell. Det er viktig for oss å markedsføre våre samarbeidspartnere på en best mulig måte.

20

21

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 Årsmøtet 2014 Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 1 Innholdsfortegnelse Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Dagsorden side 3 Årsberetning

Detaljer

Askøy Jeger- og Fiskeforening

Askøy Jeger- og Fiskeforening Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 1 av 19 Årsmøte 2015 Askøy Jeger- og Fiskeforening 18.2.2015 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 2 av 19 Saksliste Konstituering av møtet -

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest:

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest: INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 på Jentekolonien Skodje Lørdag 14. februar 2015 Kl.18.00-19.30 Storvatnet i Dyrdalen Norddal Invitasjon til årsmøtefest: Medlemmene med følge, inviteres herved til fest og middag

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2 Årsmøtet i HJFL Årsmøtet til Hedrum Jeger og Fiskerlag ble avholdt 14. februar på Hedrum Bygdetun i Kvelde, hvor ca 50 personer møtte frem. Det var vanlig årsmøtesaker å heder til klubbmestere som stod

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer