ÅRSBERETNING OPPLÆRINGSKONTORET FOR INDUSTRIFAG PÅ RAUFOSS 1. JANUAR 31. DESEMBER 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OPPLÆRINGSKONTORET FOR INDUSTRIFAG PÅ RAUFOSS 1. JANUAR 31. DESEMBER 2009"

Transkript

1 N:\OIR\Styremøter - Årsmøter\2010 Årsmøte\Årsberetning 2009 rettet doc ÅRSBERETNING OPPLÆRINGSKONTORET FOR INDUSTRIFAG PÅ RAUFOSS 1. JANUAR 31. DESEMBER ADMINISTRATIVT Styret: Styreleder: Tron Strand, Sintef Raufoss Manufactoring Nestleder: Lars Harald Lied, Nammo Raufoss AS Styremedlemmer: Vegard Løkken, Nammo Raufoss AS Karoline Hauger, Raufoss Industrial Tools AS Stein Thore Hansen, Kongsberg Automotive AS Vararepresentanter: Tom Wasenden, Hydro Aluminium Structures AS Trond Bjerkeengen, Intek Enterprise AS Observatør: Michael Hall, Hydro Aluminium Structures AS Administrasjon: Daglig leder Kontormedarbeider Prosjektleder Andre: Regnskapsfører: Revisor: : Ivar Karlsen : Jeanette Sønes : Gunnar Jan Hansen Ivar Karlsen, OIR Samarbeidende Revisorer AS/Kristen Taraldsrud Sted: Opplæringskontoret har kontor innenfor Raufoss Industripark, Enggata 40, bygning 1. Arbeidsmiljø: I henhold til gjeldende lover og regler fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. For 2009 var det totale sykefraværet lik 0,5 %. Det er vår bestemte oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. I 2009 har det ikke vært noen arbeidsulykker eller annen yrkesskade ved selskapet. Det er ikke avdekket vesentlige svakheter ved arbeidsmiljøet eller de ansattes sikkerhet. Ved utgangen av 2009 hadde selskapet 3 ansatte, 1 kvinne og 2 menn. Ytre miljø: Selskapet benytter seg av miljøvennlige produkter i størst mulig utstrekning, og har serviceavtale med Raufoss Beredskap AS Basistjeneste B. Alle ansatte har fått utlevert og satt seg inn i HMS-håndbok for Raufoss Industripark - Internkontrollhåndbok Trinn 1.

2 Medlemsbedrifter: Hydro Aluminium Structures Raufoss AS Nammo Raufoss AS Hydro Aluminium Profiler AS Kapp Aluminium AS Plastal AS Steertec Raufoss AS Intek Enterprise AS Kongsberg Automotive AS Raufoss Technology AS Sintef Raufoss Manufactoring Raufoss Industrial Tools AS Elteknikk avd. Raufoss Elektro AS Lena Metall AS Raufoss Water & Gas AS Ragasco AS Haug og Ruud AS Raufoss Metall AS Tocircle Production AS (Avviklet) Øveraasen AS Mustad Longline AS IS- Partner -EDB Business Partner AS IDT AS Intek Engineering AS Nye medlemmer: Våpensmia AS Hunton Fiber AS Toten Sveis & Montasje AS 2. STYREMØTER Det er avholdt 5 styremøter, samt årsmøte 2009, i perioden til Viktige saker til behandling: - Økonomi regnskap og budsjett - Strategiplan for OIR - Rekrutteringstiltak - Handlingsplan for OIR - Ny database - Aktivitetsplan for OIR - Samarbeid med Raufoss vgs. - Intensjonsavtaler - Prosjekt til fordypning - Inntak av lærlinger - Nye medlemsbedrifter i OIR - Lærlingkurs med evaluering - Faglige aktiviteter - Kvalitetssystem for opplæring i bedrift - Nettbasert læring - Praksiskandidater - Opplæringsprosjektet for ledigstilte - Kompetansehevende tiltak for faglige ledere, - Kurs i basiskompetanse instruktører og tilsynsvalgte 3. ADMINISTRASJONENS AKTIVITETER Det har vært et aktivt år for OIR, hvor vi vil nevne disse aktivitetene: Rekruttering: - Besøk til videregående skoler - Besøk fra videregående skoler - Besøk til/ fra ungdomsskoler - Informasjon og omvisning for rådgivere og lærere i ungdomsskolene i Gjøvik regionen - Åpne skoler ved videregående og ungdomsskoler i regionen - Informasjon for 10.trinn fra skoler i regionen Ung informerer Ung - Koordinering av Prosjekt til fordypning 2

3 - Yrkesveiledning - Arbeidsutvalget for TAF (Teknisk Allmenn Fag) - LUT (Lærings og utviklings team) med Raufoss videregående skole - Inntak av lærlinger - Lego til Vardal ungdomssskole og Kopperud skole Oppfølging av bedrifter/ lærlinger - Lærlingbesøk ved medlemsbedriftene - Kontakt mot opplæringsansvarlige/opplæringskoordinator i medlemsbedriftene - Godkjenningskurs for nye medlemsbedrifter - Kurs for faglige ledere og andre som er involvert i lærlingarbeidet - Planlegging og oppfølging av lærlingkurs - Innføring av nye opplæringsplaner med logg - Innføring av OIR s Kvalitetsstandard - Lærlingsamtaler - Lærlingsamling i fylkets regi Rekruttering av nye medlemsbedrifter - Innføring av Underveis vurdering for lærlinger - Møter med Oppland fylkeskommune, Lillehammer - Kontakt mot andre fylker/ opplæringskontorer Prosjekter - Vox- prosjektet Program for basiskompetanse i arbeidslivet. Prosjektet er gjennomført med kartlegging av 129 personer og gjennomført kurs for 44 personer. - OPP - Opplæringsprosjekt for ledigstilte. I forbindelsen med finanskrisen er det opprettet et prosjekt (OPP) med mål om å få i gang kurs for de ledigmeldte. I løpet av året er det gjennomført kurs tiltak for 169 personer og informasjonsmøter for 48 personer. Det mest omfattende kurset har vært praksiskandidatkurset som gikk over 7 måneder. 15 personer gikk opp til tverrfaglig eksamen i desember. - Innføring av OIR s kvalitetsstandard. Som demonstrasjonsbedrift fikk OIR økonomiske midler som blant annet er brukt på utarbeidelse og innføringa av OIR s kvalitetsstandard. Arbeidet med innføring av standarden ble igangsatt i 2009 og testet ut på 2 avdelinger i STRATEGIPLAN FOR OIR Ny strategiplan ble lagt fram for årsmøtet i 2009 og gjelder for perioden KURSOVERSIKT 5.1. OIR har gjennomført lærlingkurs med følgende emner: Se side 8. Kursenes varighet har vært fra 3 til 10,5 timer alt ettersom hvilket lærefag lærlingen tilhører. Totalt skal det avholdtes 110 timer med kurs. Alle kursene er evaluert av lærlingene. Nytt som et forsøk i 2009 er at 2 TAF elever deltar i noen av kursene. 6. LÆRLINGER Det ble tatt inn 29 lærlinger og 1 lærekandidat i Intensjonsavtale var 39 lærlinger, herav 7 TAF lærlinger. Kontoret klarte ikke å dekke inn behovet for lærlinger til CNCmaskineringsteknikkfaget og produksjonsteknikkfaget 2 lærling har avbrutt læretiden. På grunn av konkurs (Tocircle Productions) har 2 lærlinger byttet lærebedrift Navneliste over lærlinger/firmaer, se side 6. 3

4 7. INTENSJONSAVTALER Kontoret har mottatt intensjonsavtaler fra 16 av 26 medlemsbedrifter. Det forventes intensjonsavtaler om inntak av 40 lærlinger fra Av disse er det 8 TAF lærlinger. OIR er involvert i TAF- prosjektet sammen med Raufoss vgs., og er med i TAF- arbeidsgruppe. Elevene føres inn i framtidige intensjonsavtaler etter hvert som de blir lærlinger (3-TAF). 8. GENERELT OM INNTAK AV LÆRLINGER Blant lærlingene er kompetansenivået generelt fortsatt for lavt i noen fag. Det viste seg vanskelig å skaffe kvalifiserte lærlinger til produksjonsfagene og CNCmaskineringsteknikkfaget. Det er bekymringsfullt at vi ikke har nok søkere til de yrkene medlemsbedriftene har behov for. For skoleåret 2009/2010 er det god søkningen til Vg2 Industriteknologi hvor industrien rekrutterer de fleste lærlingene fra, ved de videregående skolene i Oppland. 9. BESØK OG PRAKSISPLASSER FOR SKOLEELEVER OG ANDRE OIR har samarbeidet med videregående skoler i forbindelsen med Prosjekt til fordypning og koordinerer alle besøk fra videregående skoler med informasjon og besøk ut i bedriftene. Dette er en viktig aktivitet for å synliggjøre fagene/yrkene ved medlemsbedriftene. Totalt har ca. 600 besøkt Industriparken gjennom OIR. Noen har hatt et besøk på noen timer, andre har hatt praksisplasser fra 1 til 3 uker eller hele skoleåret 1 dag i uken. Det er også lagt ned et stort arbeid gjennom prosjektet Ung informerer ung i forbindelse med rekruttering til yrkesfag. Videre har også rådgivere/lærere fra ungdomsskolene hatt anledning til informasjon og omvisning i noen medlemsbedrifter. Se side MÅLTALL/ MÅLOPPNÅELSE OIR har satt opp måltall for sine aktiviteter. Tabellen på side 9 viser at vi har nådd målene for meget godt bestått på fagprøven. Vi har ikke nådd målene for de andre måltallene. 11. ØKONOMI Brutto driftsresultat er beregnet til kr ,- før finansielle poster. Se eget regnskap. Styret kjenner ikke til forhold som ikke framgår av årsoppgjøret og som har betydning for vurdering av resultatet for 2009 eller den økonomiske stilling per På grunn av at lærlingtilskuddet utbetales i ettertid to ganger i året, er det nødvendig med forholdsvis høy egenkapital. Egenkapital per : Kr ,- OIR s har hatt en betydelig økning i egenkapitalen de siste to årene som hovedsakelig skyldes midler fra utdanningsdirektoratet som demonstrasjonsbedrift i perioden Disse midlene er øremerket aktiviteter i forbindelse med de forpliktelser vi har påtatt oss som demonstrasjonsbedrift. 4

5 Ser vi bort fra disse ekstraordinære midlene som OIR har fått, oppnådde kontoret et resultat som budsjettert. Styret har foreslått for årsmøte at kr ,- skal refunderes til medlemsbedriftene for dekning av opplæringsutgifter for lærlinger. Tron Strand Lars Harald Lied Vegard Løkken Leder Nestleder Styremedlem Karoline Hauger Styremedlem Stein Thore Hansen Styremedlem 5

6 Lærlinger 2009 Navn Fag Bedrift Storsveen Erland Industrimekaniker Hydro Aluminium Profiler Sørlien L. Simen Produksjonsteknikk Hydro Aluminium Profiler Tørudbakken L. Øystein Automatiker Hydro Aluminium Structures Hall Petter Industrimekaniker Hydro Aluminium Structures Ali Molana Yasin Produksjonsteknikk Hydro Aluminium Structures Hensvold N. Torleif Verktøymaker Hydro Aluminium Structures Tangen M. Joakim Verktøymaker Hydro Aluminium Structures Svenskerud Ole Martin Verktøymaker Hydro Aluminium Structures Nygård F. Thomas Automatiker Hunton Fiber Lie S. Silje Industrimekaniker Hunton Fiber Alvstad Ole Christian Automatiker Intek Engineering Ødegård F. Steffen Verktøymaker Intek Enterprise Johansen Anders Industrimekaniker Kongsberg Automotive Nyhus B. Bjørnar Industrimekaniker Kongsberg Automotive Martinsen R. Ørjan CNC- operatør Kongsberg Automotive Slåttsveen U. Lars Andreas CNC- operatør Kongsberg Automotive Kihle Hans Automatiker Kongsberg Automotive Storsletten Marius Produksjonsteknikk Kongsberg Automotive Kronvold F. Simen Industrimekaniker Nammo Raufoss Bjerke G. Tom Andrè Automatiker Nammo Raufoss Waaler H. Øivin IKT- servicefag Nammo Raufoss Lillejordet Magnus CNC- operatør Nammo Raufoss Ødegaard Marius CNC- operatør Nammo Raufoss Moen Are Kristoffer Billakkering Plastal Nybakke Jon Christian Verktøymaker Raufoss Industrial Tools Kompelien A. Lukas Automatiker Raufoss Metall Bostad Marthe CNC- operatør Sintef Raufoss Manufacturing Høgberget Kim Robin Produksjonsteknikk Steertec Skjølås Ø. Tommy Sveiser Toten Sveis & Montasje Karlsen T. Morten CNC- operatør Øveraasen 6

7 Praksisplasser, Besøk til/ fra elever m.flere, 2009: SKOLE KLASSE TEMA Antall Raufoss vgs. Vg1 TIP Omvisning 1 dag 24 Raufoss vgs. Vg1 Elektro Omvisning 16 Raufoss vgs. Vg1 Elektro Omvisning 42 Raufoss vgs. Vg2 PI Praksisplass 6 Raufoss vgs. Vg2 Automatisering Praksisplass 6 Lena vgs. Vg1 TIP Informasjon på skolen 36 Dokka vgs. Vg2 PI Informasjon på skolen 11 Dokka vgs. Vg2 PI Omvisning/ info 12 Vargstad vgs. Vg1 TIP, Vg2 PI 2008/2009 Omvisning/ info 32 Vargstad vgs. Vg2 PI Informasjon på skolen 14 Hamar Katedralskole/ Ankerskogen Vg1 TIP, elektro, Vg2 PI Informasjon på skolen 70 Hadeland vgs. avd. Roa Vg1 Elektro Omvisning/ info 20 Otta vgs. Vg2 PI Omvisning/ info 8 Østerdalen vgs. Vg1 TIP, elektro og byggfag Omvisning/ info 38 Gjøvik Tekniske Fagskole Automatisering Omvisning 19 Diverse ungdomsskoler Aktuelle TAF søkere Ung info ung 40 Raufoss ungdomsskole 10. Klasse Ung info ung 36 Reinsvoll ungdomsskole 10. klasse Ung info ung 21 Vardal ungdomsskole 10. Klasse Ung info ung 90 Kopperud ungdomsskole 10. Klasse Ung info ung 27 Lena ungdomsskole 10. Klasse Ung info ung 88 Søndre Land 10. Klasse Omvisning 8 Div. skoler 10. Klasser akt. TAF-søkere Omvisning 40 Temadag rådgivere, lærere Omvisning/ Info 28 Rådgivere Sør-Gudbrandsdalen Omvisning/ Info 6 SRY møte Omvisning/ Info 31 Oppland Venstre Omvisning/ Info 9 SUM 778 7

8 Oppmøte lærlingkurs gjennomført i 2009 NR. KURS Totalt MØTT OPP % Gjennomført halvår 1 Avsponingsteknikk Lagerlære (SKF) Formeverktøy Tegnelesing/Form og beliggenhet Klippe/Lokkeverktøy Vedlikehold/Behandling av verktøy Standardiserte verktøyelement NDT- prøving Støpeverktøy Limeteknikker Gjennomført halvår 20 Innhold i læreplan Sikkerhetskurs Varme Arbeider Stroppekurs Sikkerhetskurs (AGA) Smøreoljer Materiallære/Varmebehandling

9 OIR's måletall OIR\Intensjoner\OIR_Måltall.xls Realisert Mål 2009 Antall lærlinger Meget godt bestått - fagprøve 20 % 30 % Bestått 100 % 93 % Frafall 0 % 6 % Underveis vurdering 50% i % Antall skader (på lærlinger) 0 0 Antall skriftlig advarsler 0 3 Antall oppsagte lærekontrakter 0 1 Kandidater til yrkes NM min 1 0 9

Prosjektsamling 22 23 april 2008

Prosjektsamling 22 23 april 2008 Prosjektsamling 22 23 april 2008 Mitt navn er Ivar Karlsen Daglig leder for Opplæringskontoret for industrifag på Raufoss Kontoret ble opprettet i 1996 Hvorfor ble kontoret opprettet? Behovet for fagarbeidere

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014 ÅRSMØTE AVHOLDES HOS MAARUD DISENÅ TIRSDAG 29. APRIL FRA KL 9 13.30 PÅMELDING INNEN 20. APRIL TIL post@matbransjen.no

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 VISJON, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL Visjon: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Verdier: Raushet - Åpenhet - Mot - Entusiasme

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013 Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus Årsberetning 2013 Godkjent på generalforsamlingen 25. mars 2014 Styre og administrasjon Styret har bestått av: Medlemmer: Bård Schefte, leder Diplom-is

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Årsrapport 2008. www.tosv.no Side 1 av 5

Årsrapport 2008. www.tosv.no Side 1 av 5 Organisasjon... 2 Formål... 2 Medlemmer... 2 Nøkkeltall lærekontrakter... 2 Fagprøver gjennomført... 3 Økonomi... 3 Hovedaktiviteter... 4 Oppfølging av kvalitetssikring av lærekontrakter... 4 Restteori...

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 B L O K - B L O M S T E R D E K O R A T Ø R F A G E T S O P P L Æ R I N G S K O N T O R Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 I N N H O L D S T Y R E T 2 P E R S O N A L E T 3 Ø K O N O M I 4 K O N T R A K T E R

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.september 2014 SAKENE 18/14-21/14 Avtale reiseliv forslag pr. 04.09.14 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre

Detaljer

ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014

ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014 ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Styrets sammensetning 2. Virksomhetens art og hvordan den drives 3. Styrets møtevirksomhet 4. Medlemsmøter

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Nord-Østerdal videregående skole Årsmelding 2012-2013

Nord-Østerdal videregående skole Årsmelding 2012-2013 Nord-Østerdal videregående skole Årsmelding 2012-2013 Kultur og kompetanse i fjellregionen Årsmelding 2012-2013: Nord-Østerdal Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 3 VIRKSOMHETSDATA... 3 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Opplæringskontorene for Byggfagene i Inn Trøndelag. Telefon: 74 12 16 10 E-post: post@obi-ba.no Telefaks: 74 12 16 11 Hjemmeside: www.obi-ba.

Opplæringskontorene for Byggfagene i Inn Trøndelag. Telefon: 74 12 16 10 E-post: post@obi-ba.no Telefaks: 74 12 16 11 Hjemmeside: www.obi-ba. OBI-Nytt nr. 1-2010 Innhold Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Innhold Info OBI Leder n har ordet Beståtte fag-/svenneprøver Beståtte fag-/svenneprøver forts. Nye medlemsbedrifter

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer