Klimaregnskap/miljøregnskap som verktøy MILJØ- OG KLIMAFORUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimaregnskap/miljøregnskap som verktøy MILJØ- OG KLIMAFORUM 2012-09-13"

Transkript

1 Klimaregnskap/miljøregnskap som verktøy MILJØ- OG KLIMAFORUM Martin Standley, seniorrådgiver Offentlige anskaffelser, miljø- og samfunnsansvar

2 Litt om Difi: Etablert 1. januar 2008 Ca. 230 ansatte i Oslo og Leikanger Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Difi: endringsagent Bidra til bedre forvaltning (spesielt stat): kvalitet, effektivitet, brukerretting, åpenhet og medvirkning Gjennom bedre organisering, styring, ledelse, digitalisering og anskaffelser Særlig problemstillinger på tvers av sektor- og virksomhetsområder Flere «sjefer»: FAD, MD, NHD, LMD, BLD, ++?

4 Dagsorden Miljøledelse i staten - strategi, status og aktiviteter MiljøRapp hvorfor, hvordan, hva Klimanøytral stat prosjektet, resultater, konklusjoner Oslo :07:23 Direktoratet for forvaltning og IKT

5 Offentlig drift og miljøpolitikk Ikke den største miljøbelastning i seg selv, men Mange ansatte (ca i stat, inkl. helse) Stort innkjøpsvolum (offentlig: 16% av BNP) Enda større markedseffekt hvis samordnet (sentralisering vs. standardisering) Normativ f.eks. reiseregulativ, leieavtaler, ansatte Premissgiver: f.eks. lokalisering styrer brukernes transport Viktig å vise ledelse «Staten skal gå foran» -> Grønn stat (2003) Direktoratet for forvaltning og IKT

6 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan Gjelder fremdeles!

7 Mål og prioriteringer Miljø-, etiske og sosiale krav skal bidra til effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv Miljøbelastningen knyttet til off anskaffelser (livssyklus) skal minimeres Fremme tiltak som stimulerer til innovasjon og bærekraftig utvikling Offentlig sektor skal bidra til etisk forsvarlig produksjon, handel og forbruk Direktoratet for forvaltning og IKT

8 Hvordan få det til i hele staten? Sektoransvar (dvs. dept -> underordnet etat) Støttet av tverrsektorisk fellestiltak når effektivt Tilbud på felles rapporteringsverktøy Sammenligning og trender for motivasjon og prioritering Offentligheten som pådriver stimuler pressen Kompetanseheving: Oppgaveorientert læring + kurs Veiledningsmateriell fra Grønn Stat Nettbasert geografisk uavhengighet Direktoratet for forvaltning og IKT

9 Dagsorden Miljøledelse strategi, status og aktiviteter MiljøRapp hvorfor, hvordan, hva Klimanøytral stat prosjektet, resultater, konklusjoner Oslo :07:24 Direktoratet for forvaltning og IKT

10 Behov for bedre tall Grønn Stat evaluering (Statskonsult 2006) -> Regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser stiller krav om: statlige virksomheter skal ha miljøledelsessystemer, tallfesting av oppnådde resultater skal forbedres Behov: gi departementene oversikt over etatenes miljøstatus og etatene en enkel rapporteringsvei Forenkle departementenes rapportering til MD samle inn rådata grunnlag for offentlig statistikk Direktoratet for forvaltning og IKT

11 MiljøRapp Et skjema på Altinn Bevisstgjøring gjennom rapportering eller bare mas? Rapportering avleder spørsmål, nettverk og handling Åpner for benchmarking, trender, etc (som MDB) Få tall miljøfyrtårn utgangspunkt Direktoratet for forvaltning og IKT

12 Rapporteringsdata 1. Enheten (navn, org, sted, årsverk, kontaktinfo) 2. Miljøledelsessystem (status/sertifisering, policy/plan, utfordringer) 3. Energi (kvm, strøm, olje/parafin, andre kilder) 4. Transport (flyreiser, kjøregodtgjørelse, bensin/diesel, parkeringsplasser/gratisplasser) 5. Avfall (avkryss fraksjoner, ikke volum) 6. Anskaffelser Direktoratet for forvaltning og IKT

13 Rapporteringsdata 6 - innkjøp Totals anskaffelsesvolum i kr Retningslinjer for miljøhensyn? Andel innkjøp med krav til medlemskap i returordning For prioriterte produktgrupper (11) Volum Bruk av miljøkriterier Andel økologisk (bare for mat) Direktoratet for forvaltning og IKT

14 Direktoratet for forvaltning og IKT

15 Årshjul for miljørapportering Før 15. september: dialog i etatsstyringsdialogen: Gjennomgang av siste rapporten Prioritering av eventuelle forbedringsmuligheter. Tildelingsbrev: rapportering + ev. forbedringstiltak Før 1. juni: virksomhetene legger inn sine miljørapporter Før 1. juli: Difi oppsummering -> departementene Før 15. august: Departementene rapporterer til Miljøverndepartementet. Oslo :07:24 Direktoratet for forvaltning og IKT

16 Dagsorden Miljøledelse strategi, status og aktiviteter MiljøRapp hvorfor, hvordan, hva Klimanøytral stat prosjektet, resultater, konklusjoner Oslo :07:24 Direktoratet for forvaltning og IKT

17 Pilotprosjektet Klimanøytral stat Utprøve målesystemer Katalog over reduksjonstiltak med kost/nytte Grunnlag for eventuelt gjennomføring i statlig forvaltning IKKE kvotekjøp og tiltak med negativ budsjett konsekvenser Direktoratet for forvaltning og IKT

18 1. Datainnsamling Bilpark Kjøregodtgjørelser Energi Flyreiser Ansattes bilreiser til/fra jobb Papir 29/11/11 Direktoratet for forvaltning og IKT

19 Utslipp fordelt på kilder (gjennomsnitt for pilotene) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Energi Flyreiser Bilpark Kjøregodtgjørelser Ansattes bilreiser til/fra jobb 29/11/11 Direktoratet for forvaltning og IKT

20 Utslippsfordeling: store forskjeller 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Ansattes bilreiser til/fra jobb Kjøregodtgjørelser Bilpark Flyreiser Energi 30% 20% 10% 0% SiV Husbanken UMB Statsbygg Sjøfartsdir. Klif Skatteet. Difi MD FMAA 29/11/11 Direktoratet for forvaltning og IKT

21 Utslipp fra energi per m2 I tonn CO2 per m2 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 Feil! Bør være 50% mindre 0,1 0,05 0 SiV Husbanken UMB Statsbygg Sjøfartsdir. Klif Skatteet. Difi MD FMAA 29/11/11 Direktoratet for forvaltning og IKT

22 Flyreiseutslipp per ansatt/årsverk 2,5 I tonn CO2 per ansatt eller årsverk 2 1,5 1 0,5 0 SiV Husbanken UMB Statsbygg Sjøfartsdir. Klif Skatteet. Difi MD FMAA 29/11/11 Direktoratet for forvaltning og IKT

23 Utslipp fra bilreiser til/fra jobb per ansatt 0,8 I tonn CO2 per ansatt eller årsverk 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Husbanken UMB Sjøfartsdir. Klif Skatteet. Difi MD FMAA 29/11/11 Direktoratet for forvaltning og IKT

24 Datainnsamling - konklusjoner Forholdsvis enkelt å samle (noen unntak) Bra med tall sammenligning Godt utgangspunkt til å fokusere på det viktige -> tiltak Direktoratet for forvaltning og IKT

25 Oslo :07:24 Direktoratet for forvaltning og IKT

26 Tiltak 1 Bygg/energi Stor potensial Store forskjeller mellom forskjellige bygg - flytt? ENØK investeringer Driftseffektivisering 3 grader Utfordringer: Lav oppmerksomhet mot byggrelaterte kostnader Mange aktører: miljøansvarlig, kontoransvarlig, regnskap, driftssjef, utleierkontakt, VVS konsulent, brukerne - hver sitt språk og mål Risikoplassering leietakeren betaler, utleieren bestemmer Lange nedbetalingstider for ENØK i forhold til budsjettåret ENOVA? Direktoratet for forvaltning og IKT

27 Tiltak 2 - Flyreiser Få tiltak Videokonferanser, streaming mest fokus på andres reiser Hvorfor så få? Strategi på tross av oppmerksomhet i pressen/politisk? På tross av stor økning i bruk av VK Reisebudsjettstyrt? Behov for å bli sett der ute? Det er ikke miljø som er drivkraften få fram «what s in it for me» Mer gevinstrealisering fra investering i IKT: Involvering, deltagelse, åpenhet Raske beslutninger, riktig kompetanse Mindre stress og stramme inn på reisebudsjetter Direktoratet for forvaltning og IKT

28 Tiltak 3 - Arbeidsreiser Noen forslag Hjemmekontor Støtte til kollektiv Bysykler Gå/sykkel som del av arbeidstid (mosjon) Reduser parkeringsplasser Strategiforslag Vektlegge helseaspekter koble til HMS Synliggjør kostnader for parkeringsplasser (inntil 3000/måned - bysentra) Direktoratet for forvaltning og IKT

29 Oppsummering Klimanøytralstat Tallfesting er bra Viktig med nytte/kostanalyse Klimautslipp fra scope 3 (anskaffelser) vanskelig men sannsynligvis vesentlig «Nøytralisering» omdiskutert Direktoratet for forvaltning og IKT

30 om å «selge seg inn» Æsj, nå maser Deptet om disse miljøkravene sine igjen Hva har det å si om jeg stiller miljøkrav i anskaffelser? INGENTING!

31 Å jo da Ole! Nå skal du høre

32 Bilparken til virksomheten din slapp ut hele 580 tonn CO2 i fjor. Det tilsvarer nesten 300 turer reiser tur/retur til Kanariøyene for én person! Jaha og hva har det med anskaffelser å gjøre?

33 Bilene har et gjennomsnittsutslipp på 170 gram CO2 per km. Om du stiller miljøkrav når dere skal anskaffe ny leasingavtale i mai om at bilene skal ha et maksimumsutslipp på 120 gram CO2, vil utslippet gå ned med 30 % - og drivstoff kostnadene og! Hmmmm.

34 Ikke overbevist, Ole? Jeg har et annet eksempel.. Kontorlokalene der du jobber hadde et strømforbruk på hele 3 millioner kwt i fjor! Vi kan ikke sitte og fryse heller, da..

35 Men det trenger dere da ikke! Bygget dere sitter i bruker masse strøm på grunn av dårlig isolering og unødvendig mye ventilasjon Uff, det var ikke bra! Så vi betaler en formue i strømutgifter fordi utleier ikke investerer i energisparingstiltak?

36 Nettopp! Men det finnes en løsning! Om 2 år skal dere fremforhandle ny leieavtale. Hva med å stille krav til energieffektivitet? Ja! Selvfølgelig!

37 Men du Hvor har du egentlig alle disse tallene dine fra? Utslipp fra bilpark og strømforbruk og sånt? Fra miljøregnskapet for virksomheten din! Regnskapet viser hvor utfordringene er størst og besparelsesmulighetene største.

38 Årlige miljøregnskap tallfester miljøbelastning Utslipp 2010 Utslipp 2011 Utslipp 2012 Wow! Dette er jo kjempebra! Hvem er det som lager miljøregnskapet?

39 Spørsmål? Direktoratet for forvaltning og IKT

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Miljøeffektivitet og miljøstyring i norske virksomheter Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Metodeutvikling Elin Økstad Anne Rønning Stiftelsen Østfoldforskning OR 24.02 0 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Revidert etter kommunestyrevedtak 13.10.2010 med unntak av FairTrade 1 SAK: Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Mål: Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

Jobb Smartere i departementene R6

Jobb Smartere i departementene R6 Forprosjektrapport Jobb Smartere i departementene R6 Del 1; IKT/samhandling/nye arbeidsformer Beslutningsunderlag for prosjektgjennomføring August 2010 1 Innhold Sammendrag og anbefaling 3 1 Bakgrunn 5

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 Erik Riis Jacobsen Thon hotel Arendal, Arne Ranneberg Nilsen Stiftelsen miljøfyrtårn, Monica Lunøe Rand turistsjef Arendal Kommune, Elise Hannestad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT?

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT? Strategisk instituttprogram (SIP): Miljøstyring og miljøeffektivitet i norske virksomheter Bruk av IKT i kompetansebasert tjenesteproduksjon: En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer