Årsmelding KFUM Volda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda"

Transkript

1 Årsmelding KFUM Volda

2 Årsmelding for KFUM Volda Sesongen 2007/2008 Viktigaste sak for KFUM-Volda det siste året: Økonomi. Det nye styret tok over ein vel driven klubb, men dog med ei gjeld. Det var og er derfor viktig å syte for at der heile tida ligg ein økonomisk plattform i botn for drifta. De var sist år inngått ein 3 årig hovudavtale med Sparebanken Møre. Denne gir klubben ein god basis til å arbeide målretta framover. Avtalen gir oss kroner over dei tre åra. I tillegg kjem prosjektmidlar som vi kan søke på ut over dette. Sparebanken Møre har i tillegg til dette sytt for at alle laga vert sett opp med nye drakter. Det har elles vore god drift i klubben. Det har vore aktive på alle nivå bortsett frå U14 der vi ikkje har aktive. Elles har drifta av klubben vore prega av jamn medlemsvekst. Det starta 40 til U12 i haust, og dette talet har holdt seg. God økonomisk kontroll. Ingen utskiftingar på trenar- og leiarsida sjølv om leiaren til tider var meir eller mindre ute av drift. Styre dreiv seg sjølv vidare under vakansen av Gunvor og Margrete som konstituerte leiarar. I og med at vi skifta hovudsponsor har kasserer har mykje arbeid me å flytte å opprette nye kontoar. Vi har framleis eit stykke att når det gjeld trenaroppfølgjing og dommarutdanning, og vi manglar framleis eit par faste utval som kan lette arbeidet for styret og trenarane. Men vi er på veg og ser framover med optimisme. Det har og vore arrangert cup ar i regi av klubben. Styre og representasjon Det har også i år vore god kontinuitet og stabilitet i drifta av klubben. Det har ikkje vore utskiftingar i trenarkorpset eller i styret. Dei siste åra har styret vore samansett av foreldrerepresentantar. Det har ikkje vore representantar frå dei aktive i år, og det lyt laget syte for at kjem inn til neste år. Det har og mangla vararepresentant til styret. På årsmøtet april 2007 vart det valt nytt styre i KFUM Volda med slik samansetjing: Leiar (1 år): Kai Johannes Evensen (ny) Kasserer (2 år): Gunvor Bergem Lia (ny) Styremedlem (1):Margrete Apelseth Skaare Kioskansvarleg (2): Svanhild Iversen Mo (attval) Styremedlem (1år): Marit Haddal Materialforvaltarar: Eldar Haddal Representant i arbeidsgruppa for fornying av Voldahallen: Geir Humberset (oppnemnt h2004) Representant i Uppheim-styret: Johanne I. Øvregaard (oppnemnt hausten 2004) Prosjektgruppe Årneset: Svein Berg-Rusten, Ole P. Dalen, Torgeir Dimmen (frå aug 2004) Frå april 2007 til april 2008 har hovudstyret eller delar av styret hatt omlag 10 møter. Det har vore eit trenar- og leiarmøte sesongen 2007/2008. Margrete deltok på årsmøtet i volleyballkrinsen i Ålesund i mai Klubben har ikkje deltatt på regionale eller nasjonale samlingar for Norges KFUK-KFUM. Aktivitet Vi blir stadig fleire! Sidan i fjor kan vi notere ein fin auke i medlemstalet, og det er vi godt nøgde med. Alt i alt er vi no ca 120 aktive + ca 30 leiarar av ulike slag. Det er ikkje noko mål i seg sjølv å bli størst mogleg, men det viktig at vi kvart år har ei jamn rekruttering av åringar, at vi har høveleg store treningsgrupper i alle aldersklasser, og at vi har lag med i 2

3 seniorseriane. Alt dette har vi fått til i 2007/2008-sesongen bortsett frå at va mangla lag i U14 gruppa. Målsetjinga for neste år vert å ha lag i alle aldersklassar, sjølv om det vert vanskeleg å dekke opp for det årskullet som er ute og vi har framleis plass til fleire aktive på dei fleste partia. Og til nye parti - t.d. for mosjonistar. Vi har deltatt i alle seriar i årets sesong. Likeeins kunne vi i fjor haust melde på seniorlag i 2. divisjon både i dame- og herreklassa. Dette var spesielt uvist i dameklassa i og med at vi ikkje viste kor mange som kom til å delta i denne klassa. Desse hevda seg bra: Damene blei til slutt nr 3 i ein serie med sju lag frå M&R, medan herrane blei nr 2 i sin M&R-serie med fem lag. Dei vann 8 av ti kampar. Endå meir gledeleg var det at vi i august kom i gang med nye rekruttparti eller U12 som det heiter no. Dei aller fleste av dei ca 35 som er med her er fødde i Oversyn treningsparti Aktiviteten har vore organisert i åtte treningsparti: U12 Gutar - Rekrutt Fødselsår Aktive Trenar(ar) Oppmann og kasserar 1998 modell 24 Jarle Bae starta eit parti med Ingen valgte 1998 modellar som har trena i Bratteberg gymen U12 Jenter Gutar - Rekrutt 1997 samt - 96 og jenter og 12 gutar Nils Magne Magerøy, Håkon Bø og Ingvild Vik for gutar. Ingrid Ø. Dyrhovden, Reidun Krøvel for jenter. Ingen valgte Jenter U Magne Hetle Eivind Løfold Jenter U Geir Humerset/Svein Berg- Rusten/Solveig Festø Gutar U 16, 17 og 19 Ingvild Vik oppmann Kari Slettevoll kasserer Marit Haddal Eldar Haddal Fra 1992 osv 17 Jarle Bae Ole Peder Dalen oppmann Dace Ose Kasserer Damelaget 10 Andreas Veggeland Lene Johansen oppmann, Elisabeth Borgan kasserer Utfyllande rapportar frå kvart treningsparti i VEDLEGG 1 bak i årsmeldinga Aktivitetar i Voldahallen 17.november 2007: Volley 2000 turnering U12 og U januar 2008: Rankingturnering 2. div. 13. januar 2008: Rankingturnering 2. div. 9. mars 2008: Volley 2000 turnering U12 og U14. Økonomi Økonomien er rimeleg bra. Vi har kjøpt 47 nye ballar. Ei viktig inntektskjelda til klubben er medlemskontingent. Registrering og innkrevjing var i all hovudsak avslutta før nyttår, men vi har følgt opp også i vinter/vår. 3

4 Sandvolleybaner på Årneset Bana på Årneset vart opna 25. august All ære til den aktive komiteen som har fått dette til: Ole Peder Dalen, Svein Berg-Rusten og ikkje minst Torgeir Dimmen. Alt er på plass bana vart også flittig brukt etter den offisielle opninga i august. Dette sjølv om vêret i fjor ikkje baud opp til uteaktivitetar. Vi regnar også med at det vert mykje aktivitet der fram mot sommaren. Prioriterte saker 2007/2008 Trenaroppfølgjing, både på nybyrjarnivå og for dei rutinerte Etablere økonomiutval og sportsleg utval Betre profilering i Volda og på Sunnmøre Meir profesjonell turnerings- og kampavvikling Volda, 23/ For styret Kai Evensen 4

5 RAPPORT FRÅ G 98 BRATTEBERG Hausten 2007 starta Jarle Bae opp med trening på Bratteberg Skule for gutar fødde Han har fått med seg spelarar frå G 16 som hjelpetrenarar. På spelarlista er det no 24 namn!! Gutane var med på Blindheimscup i lag med nokre av gutane på 97 laget. Bilete frå trening: Takk for god trening! BLINDHEIMSCUP:

6 Massasje Time out! Vi hadde med eigen massør og vi fekk vere dommarar 1 tap, 1 uavgjort og 12 sigrar. Neste år må alle vere med 6 spelarar frå 1997 og 8 spelarar frå massør / mascot May Britt Høydal Oppmann

7 Årsrapport frå rekruttpartiet til KFUM-Volda Treningar Laget har hatt treningar i Voldahallen onsdagar frå kl til Treningane starta opp onsdag 2. september 2007, og vi siktar mot å trene ut april. Spelarar Laget har hatt spelarar fødde i 1997, men også nokre få jenter fødde i jenter og 12 gutar har vore med jamt i løpet av sesongen. Jentene og gutane har trent kvar for seg, men med nokre fellestreningar i starten. Dei fleste spelarane har vore med gjennom heile sesongen, og laget har såleis ikkje opplevd særleg fråfall. Trenarar Ingrid Øvstebø Dyrhovden og Reidun Myklebust Krøvel har vore trenarar for jentene, assistert i periodar av Jenny Bjørshol. Håkon Bø, Nils Magne Magerøy og Ingvill Vik har trena gutane. Mål kva har vi gjort? Målet har vore å kome i gang med eit rekruttparti. Det er først og fremst lagt vekt på grunnleggande ferdigheiter i fingerslag og baggerslag, serve og rørsle. Dei fleste treningane er avslutta med spel med to lag (Volley 2000). Spelargruppene har synt god framgang.

8 Turneringar Rekruttpartiet har stilt i følgjande Volley2000-turneringar i løpet av sesongen: Voldahallen, 17. november (2 jentelag, 1 gutelag og 1 mixlag) Blindheimshallen, 3. februar (3 jentelag og 2 gutelag) Voldahallen, 9. mars (3 jentelag og 2 gutelag) Volda 2. april 2008

9 KFUMKFUK Volda JU16 sesongen 07/08 Trenarar: Magne Hetle Edvin Løfoll Oppmann: Ingvil Vik Spelarar: Det er i dag 19 aktive spelarar registrert i gruppa. Antal lag: Vi har hatt 2 lag med i serien denne sesongen, eit i første og eit i andre divisjon. JU16 har hatt 17 lag med i serien delt i 2 divisjonar, alle frå Møre og Romsdal Aktivitetar: Innleiande serie runder i Voldahallen innbyrdes oppgjer Vidare runde mot Vanylven 1 og 2 for begge våre lag - Voldahallen Kvalifiseringsrunde for første divisjon i serien for Volda1 Blindheimshallen Seriespel i Kristiansund med kampar for begge laga i 2 ulike divisjonar Tilsvarande avsluttande seriespel i Fagerlihallen Ålesund Volda 1 kom på 8-plass av totalt 10 lag i ein sterk serie (første divisjon) Volda 2 kom på delt 2-plass av totalt 6 lag i serien (andre divisjon) Deltaking på Blindheimcup med eit lag. Resultat: delt 11-plass av 27 deltakande lag Deltaking i sonemesterskap med eit samansett lag (2 spelarar frå JU17) Skal delta i NM JU16 i Trondheim siste helga i april (2 spelarar frå JU17) Trenaren sine kommentarar: Gruppa og begge laga har hatt ei sterk utvikling gjennom sesongen vi snart har bak oss. Vi kan stille (med 2 unntak) akkurat same spelarane også til neste år i same alderssteg JU16. Avslutningen av serien var ein flott opptur for Volda 1, men det var i seinaste laget til å gje noko særleg uttelling på poeng. Volda 1 er eit godt lag med fantastisk lag-moral. Dei har eit stort potensial og er til dels svært treningsvillege. Mange av spelarane har etter eige utsagn utvikla seg mykje som volleyball spelarar, men eg vil understreke at dei også har hatt eit oppsving i høve til disiplin. Det var bra og naudsynt. Volda 2 avslutta også sesongen veldig bra. Turneringa i Kristiansund var tydeleg ei veldig positiv oppleving for dei fleste, og nye spelarar stod fram og tok ansvar. Fleire i denne gruppa har eit stort potensial som bør stimulerast i tida framover. Med ei så stor og variert gruppe vedkomande ferdigheiter, seier det seg sjøl at det til tider kan vere vanskeleg å gje det rette tilbodet til alle spelarane i høve til nivå. Det er difor svært viktig at det kan vere med eit menneske som har litt volleyball kunnskapar som støtte til trenar også til neste år. Vi har eit flott tilbod til desse jentene og det er som tidlegare nemnt jamnt over bra motiverte jenter. Men det har kome til nye, samtidig som nokre har kome relativt langt i tekniske ferdigheiter. Mi bekymring er difor at det stoppar litt opp, eller vert for avansert for nokre av spelarane.

10 Eter eige ønske frå spelarane, kjem vi til å halde fram med treningar til godt ut i juni. Detter er viktig, for at ikkje avbrotet skal vara for lenge før neste sesong tek til. Eg har sagt meg villig til å vere med fram til om lag skuleslutt. Etter mi oppfatning er kamp-trening noko vi bør satse meir på for framtida. Dette vert noko vanskeleg før etter ferien/skulestart. Forslag: Med tanke på litt lite kamp-trening, hadde vore fint å for eksempel få til ei treningshelg i Førde til hausten, der vi kunne spele mot fleire Førde lag og evt. også mot Tambarskjelvar. Neste sesong: Denne gruppa vil få eit godt utgangspunkt for neste sesong. Då vil vi kunne stille eit lag som kan hevde seg i toppen av serien for JU16. Volda 2 vil også ha gode mogelegheiter. Mange av spelarane har stor stigning siste sesong og om vi lukkast å få dei med vidare, kan vi få til mykje. Kor mange som veljer å vere med vidare, er vanskel å spå. Men vi ser at gruppa er større no enn den var i fjor haust. Det må vel borge for interesse og bra motivasjon. Økonomi: Ja her veit eg ikkje så mykje. Men eg trur ikkje det det er flust med pengar på konto. Ein skulle vel ønske at vi kunne ha litt meir på bok før ein går inn i neste sesong. Bilete av begge laga under avsluttande serie runde i Fagerlihallen (3 var ikkje til stades). Til slutt: Denne alderen er ei typisk brytningstid der det vert gjort valg på fritidsaktivitetar meir enn i yngre (og kanskje høgre) alder. Eg håpar KFUM Volda veljer å satse på desse jentene også til neste år. For KFUM/KFUK Volda JU16 Volda Edvin Løfoll

11 Årsmelding sesongen Jenter U17 Jenter U19 Denne sesongen har spelargruppa i JU17 og JU19 stort sett vore identiske. Berre Ida Standal (f. 1990) har vore forsterkinga når laget har delteke i 19-årsturneringar og 2.div. Ranking. Vi har hatt ei treningsgruppe på 16 spelarar, men ikkje alle har betalt lisens og delteke i konkurransesamanheng. I år har vi og hatt internasjonalt tilsnitt på trening, i og med at Annemarie Lange frå Tyskland (utvekslingselev ved Volda vgs), har vore med i treningsgruppa. Vi har og opna for at eit par kjekke jenter (Sunniva og Sandra) som spelar for Vanylven har fått trene med oss. Mot slutten av sesongen har også Eline og Idun frå JU16 trena med oss av og til slik at dei har fått smake på det å trene på neste års nivå m.a. gjennom smashe og blokke på 6 cm høgre nett! Eline har også spela med laget i eit par turneringar, og gjort det svært bra i møte eldre og meir rutinerte motspelarar. Treningane starta rett etter skulestart i august, og vi har hatt 3 x 2 timar i Voldahallen. Etter jul har vi også trena 1,5 time Basistrening (allsidig styrke og spenst-trening) i Idrettsbygget. Frammøte til trening har vore fantastisk bra alle spelarane har bortimot 100% frammøte. For vidare framgang, vert det viktig for jentene å skjerpe fokus når dei møter til trening så langt har det kanskje vore det sosiale (det å møte igjen venninnene og trenarane?) + det kjekke ved volleyballspelet, som har vore drivkraft nr. 1 til det gode frammøte. Men neste sesong må frammøtedisiplinen koplast sterkare til fokus på å ta ansvar for eigen framgang både teknisk, taktisk, fysisk og psykisk. Det er mykje talent og utvikligspotensiale i kvar av spelarane og i laget, men for å utløyse dette potensialet, må kvar einskild førebu seg til kvar trening og sørge for å holde fokus og ta større ansvar for eiga utvikling, under treningane. Også hausten 2007 var vi så heldige å nyte godt av Robert Kim sin kompetanse som trenar. Det var tydeleg at spelarane fekk godt utbytte av det treningsopplegget han brukar mange repetisjonar og terping på tekniske detaljar og høg intensitet i alle øvingar!!! Vi ser alle fram til at Robert kjem tilbake til Volda etter påske, og vert med på oppkøyringa til NM. Slik det ser ut no, blir han også med under NM! Stort sett er det Geir som har hatt trenaransvaret i år, men Svein har teke ansvaret for måndagstreningane etter nyttår, og Solveig steppar alltid inn når det er behov for det, ofte på svært kort varsel! Det viser seg at det er svært nyttig å kunne dele på trenaransvaret for det første vert då den samla belastningen fordelt på fleire, og så har spelarane svært godt av å møte ulike trenar-stilar! Sesongen er enno ikkje over rosinen i pølsa står att : NM U17 i Bodø 2.-4.mai. Det å kvalifisere seg til NM i Bodø har vore ei målsetting sidan jentene var med i NM U17 i Kristiansund i fjor vår. Kva resultat vi kan håpe på i Bodø, er vanskeleg å seie noko om. Det vil m.a. også avhenge av puljeinndelinga. Vi vart nr. 12 (av 24 lag) i fjor, og bør ha som målsetting å kome litt høgre i år. Laget har eit fantastisk støtteapparat med Marit og Eldar i spissen. Dei to har kontroll på det meste, og er ofte innom treningane og held kontakt med spelarane. Både spelarar og foreldre har jobba godt for å skaffe økonomisk grunnlag for drifta av laget i sesongen. Vi kan m.a. nemne desse tiltaka : Kiosk i Voldahallen ved fleire arrangemnet/turneringar Loddsal Vareteljing på Eurospar Volda i Romjula Sal av Fastelavns-ris for Volda sanitetslag Sponsorlaug for NM-gensar

12 Resultat så langt i sesongen : a) Kretsserien U17 Nr. 2 (Blindheim 1 vann på betre settforskjell) b) KM U17 Nr. 2 (Blindheim vart for sterke og vann 2:0, Blindheimhallen) c) KM U19 Nr. 2 (Blindheim vart for sterke i finalen og vann 2:0, Eidet kulturhall) d) SM U17 Nr. 5 (Førdehuset 16. februar 2008) e) SM U19 Nr. 5 (Førdehuset 9.februar 2008) f) Rankingturnering U19 Nr. 3 (Førdehuset 1.desember 2007) g) Rankingturnering 2.div Nr. 3 (Voldahallen 12.januar 2008) h) Rankingturnering 2.div. Nr. 3 (Eid idrettshus 9.mars 2008) I tillegg til dette har vi spela kampar i Åpningsturneringa i Fagerliahallen i september og i NordVestCup i samme hall i oktober. Så langt i sesongen står vi med 23 sigrar og 17 tap. Vi har også spela nokre treningskampar mot damelaget og Gutar U16 i treningstida. Etter påske står Blindheimcupen for tur (5.-6.april), og så legg vi opp til tøffe treningskampar i oppkøyringa til NM! Treningsframmøte måndag frå v. : Annemarie, Synnøve, Marie H, Eline, Ida, Birte, Svein, Edsa, Sofie, Katinka, Sunniva og Sigrid Marie

13 Tullebilde i forbindelse med forsøk på å ta et seriøst lagbilde til NM-programmet ( )

14 Lagbilde av sølvmedaljevinnarane i SM U19 (Eidet kulturhall 9.desember 2007) Bak f.v. : Synnøve Nordang, Sigrid Marie Mo, Edsa Morales, Katinka Øvregaard, Marie Bøe Hunnes, Guro Bjerkhagen Standal og trenar Geir Humberset Framme f.v. : Ingrid Festø, Birte Haddal, Sofie Berg-Rusten, Ida Standal og Marie Humberset

15 Referat frå sesongen 2007/2008 Volleyball sesongen er ferdig og det nærmar seg sommer. Det har vært ein lærerik og spennande sesong med både oppturer og nedturer. Heldigvis er det eit godt overtak på oppturer. Sesongen begynte med å lære seg mye nytt. Mange av oss var ganske ukjente for enlegger system. Vi har fått til masse i lag og blitt ein godt samansveisa gjeng. Vi endte til slutt på ein fin 3.plass i serien. Noe vi er kjempe fornøyd med. Det ordnet seg med trenar til syvende og sist denne sesongen, men som nå er reist sørover. Frem mot sommeren må vi nå drive volleyballen sjølv. Noe som går greit når det ikkje gjeng over så long tid. Håper det ordner seg med trenar til neste sesong. Takk for ein fin sesong! Vennleg helsing damelaget v/ Lene Johansen

16

17

18

19

20 KFUM VOLDA VOLLEYBALL Årneset Side 1 av Sandvolleyballbana på Årneset vart offisielt opna laurdag 25. august. Velkomen til å bruke banene! Planen finn du på sida til Volda kommune her» Friområdet på Årneset ved Rotevatnet før arbeidet starta. Biletet frå september 2006, foto Torgeir Dimmen. Leiar i KFUM Kam Volda, Kai Evensen, ynskte velkomen før medlem i banenemda og tidlegare leiar i KFUM Kam Volda, Torgeir Dimmen, fortalde om arbeidet som er gjort. Planlegginga og arbeidet har strekt seg over fleire år, og han retta ei særskild takk til Torgeir Stensø, Volda kommunen, sponsorane Sparebank 1, Sparebanken Møre, næringsfondet og dugnadsarbeidarar. Han har med glede registrert at banene har vore mykje i bruk, og at det så langt ikkje har vore antydning til hærverk og skade. Banene ligg heilt opne, korkje gjerde eller låsar stenger. Alle er velkomen til å bruke banene. I banenemda er Torgeir Dimmen, Svein Berg-Rusten og Ole Peder Dalen. Sparebank 1 overrekte sandvolleyballar. Det same ville Sparebanken Møre gjere, men der hadde den andre banken kome dei forkjøpet og tømt nesten heile lageret av sandvolleyballar på sportsbutikken, så dei vil overrekke fleire så snart som råd. Ordførar Ragnhild Aarflot Kalland tala, bana på Årneset er open for alle og er med på å gjere Volda til ein betre plass å bu. Ordføraren opna bana ved å serve volleyballen over nettet. Wendi Stråbø frå Uppheim overrekte ein sjekk. Ordføraren og banenemda fekk overrekt dei nye sandvolleyball t- skjortene, og så var det klart for opningsturneringa! Torgeir Dimmen registrerar at banene har blitt eit svært populært aktivitetstilbod, og at det på fineversdagar er yrande aktivitet. Svanhild Iversen Mo i kioskteltet på Årneset 16. juni Sjå også artikkel i Volda Online» Laurdag 16.juni 2007 MAS: I dag opnar kiosken på Årneset. Vi startar med sal av is, og kanskje utvidar vi med sal av pølser, brus og kaffi seinare i dag. Opningstida er ikkje fast, så kom og besøk oss og handle når du ser at kiosken er open. Inntekta av salet går til nedbetaling av sandvolleyballbana og til vidare drift av kiosken. Styret kjem tilbake til organisering av kiosken. Fredag 15.juni 2007 MAS: Kiosk på Årneset! Ordførar i Volda, Ragnhild Aarflot Kalland, gjev KFUM -kameratane i Volda løyve til å ta i bruk i grunn ved Årneset for å drive kiosk sommaren 2007 på fylgjande vilkår : - At øvrige naudsynte tillatelsar er gjevne. - At område vert halde reint for søppel. Melding om næringmiddelverksemd er sendt til Mattilsynet, og Politiet opplyste at dei ikkje skulle ha søknad frå oss då det ikkje var tombola eller loddsal. Styret arbeider no med organisering av kiosken og vi vil prøve å opne den så snart det er badetemperaturar igjen. Vi får låne frysar med fotball, og den er snart på plass på Årneset. Prosjektbeskrivelse Sandvolleyballanlegg på Årneset På det kommunale friluftsområdet Årneset ved Rotevatnet i Volda kommune er det planlagt to sandvolleyballbaner. Årneset er det einaste området i Volda sentrum som er tilrettelagt for bading og anna strandliv. I løpet av dei siste åra har det blitt utbygt og ordna slik at det no står fram som ein godt tilrettelagt samlingsplass for strandliv og utandørs samkomer i sommarmånadane. Sandvolleyball ein aktivitet som høver godt på eit slikt område, og dei to planlagde banene vil gjere Årneset til ein endå meir attraktiv samlingsplass, særleg for born og unge. I Volda har det vore eit aktivt volleyballmiljø i fleire tiår, og KFUM-Volda er ein av dei mest aktive klubbane i landet. Dei siste åra har det vore over 100 born og unge med i organisert aktivitet innandørs, i tillegg til vaksne trenarar og leiarar. Klubben har arbeidd i mange år for å få til eit sentrumsnært sandvolleyanlegg, både for å gi eit breiare trenings- og kamptilbod til eigne

21 KFUM VOLDA VOLLEYBALL Årneset Side 2 av aktive og for å stimulere til mest mogleg uorganisert volleyballaktivitet. Erfaringane frå andre stader viser at terskelen for å bruke slike baner er svært låg, og at dei blir brukte av mange fleire enn dei som er med på organisert trening innandørs. Dette ser KFUM-Volda på som svært positivt. KFUM-Volda skal byggje og ha ansvaret for drifta av banene, etter nærare avtale med kommunen. Banene vil bli bygde etter Norges Volleyballforbund sine standardar, m.a. med spesialsand. I deler av året vil KFUM-Volda ha organisert trening på banene nokre timar i veka, men det aller meste av tida vil dei vere fritt tilgjengelege for alle interesserte. Dette er ein viktig føresetnad for tiltaket. Banene skal ikkje gjerdast inne. Kommunen skal ha ansvaret for stell og vedlikehald av grøntområdet rundt banene, som ein del av Årneset-parken. Volda, Torgeir Dimmen leiar KFUM-Volda Vedlegg: Planskisse over utvida friområde på Årneset. Avtale mellom KFUM-Volda og Volda kommune om bygging og drift av banene. Prosjekt sandvolleyballbaner på Årneset i Volda Budsjett Anlegg bane: graving, pukk, duk, rør * Spesialsand, inkl frakt og utlegging * Rigg og drift * Nett, stolpar, banemerking ** Omramming bane: stokkar m vern ** Adm. kostnader, prosjektering Uføresette kostnader Totalt * Iflg tilbod frå entreprenør ** Iflg prisliste frå leverandør og rekneskap frå bygging av tilsvarande bane i Rjukan Finansieringsplan Eigenkapital Gåver/tilskot * Dugnad/rabattar Spelemidlar 2007 (33%) Banklån ** Totalt * Kr frå Sparebanken Volda Ørsta (1998 og 2006) og kr frå Næringslivet i Volda sitt kulturfond (2003). ** Søknad om lån (med kommunal garanti) til Sparebank1 Volda Ørsta i juni Formell lånar vil vere Volda kristelege ungdomslag. KFUM-Volda er ei eining i dette laget. Volda, Torgeir Dimmen leiar KFUM Volda

22 DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER 1202 MEDLEMSKONTINGENT OFF. TILSKOT/GÅVER DELTAKARAVGIFT STEMNER SANVOLLEYBALLBANE LÅN DIVERSE INNTEKTER INNBET FRÅ LAG BØTER+DIVERSE SPONSORAVTALER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER LISENS KFUM/KFUK SERIEAVGIFT/HALLEIGE NVBF-KRINS TILSKOT TIL LAGA 3000 DELTAKARAVGIFT STEMNE STEMNEBØTER 1300 HALLEIGE UTSTYR BANKGEBYR 88 REISER 6218 ANNONSER 7112 UTGIFTER SANDVOLLEYBALLBANE ADM UTGIFTER 4283 NEDBATALING AV GJELD OVERFØRT TIL LAGA 8190 DIVERSE UTGIFTER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT RENTEINNTEKTER 252 ÅRSUNDERSKOT SPAREBANK 1 BRUKSKONTO SPAREBANK 1 SANDVOLLEYKONTO 9410 SPAREBANKEN MØRE SALDO PR ÅRSUNDERSKOT Balanse UTESTÅANDE FRÅ SPAREBANKEN MØRE DISPONIBELT GJELD LÅN SPAREBANK 1 SANDVOLLEYBALLBANE

23

24

25

26

27

28

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda KFUM Volda-Hjem http://iloapp.uppheim.net/blog/kfum?home&post=120 Page 1 of 3 18.05.2009 KFUM Volda Siste nytt Hovudside KFUM Volda» Vis alle innlegg» Aktivitetskalender» Nytt frå styret og innkalling

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 13.01.2016 Tid: 15:00

Detaljer

Regelverk 2013. Innhald:

Regelverk 2013. Innhald: Regelverk 2013 Innhald: Informasjon om speletilbod Arrangement av cupar/turneringar Dispensasjonsordninga 2013 Forsikring 2013 Vedtak på Leiarmøte 2012 Ulike speletilbod Seriespel for 9-10 åringar: Sesongen

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT.

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. KAMPMANUAL SESONGEN 2015 VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. - NFF sitt breiddereglement gjeld frå og med 4. divisjon menn og 3. divisjon kvinner, og lågare. - 5 spelarar

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SFFK takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen til KMkvalifisering for

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2016 ÅRSMELDING IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Visjon og verdiar ei blå framtid

Visjon og verdiar ei blå framtid Visjon og verdiar ei blå framtid Vedtatt på årsmøtet: Innleiing Stranda Fotball er historisk ein av Sunnmøre sine største klubbar. Frå starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Søknadsinfo:

Søknadsinfo: Søknadsinfo: www.stryn.vgs.no Vi legg til rette for topp satsing i skiskyting Våre utøvarar har levert svært gode resultat dei siste åra. Våre elevar har vist at det er fullt mogleg å ta utdanninga si

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL

Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL Honndølshallen - Grodås 17.-18. desember Til alle bordtennisklubbar i Møre og Romsdal Volda og Ørsta bordtennisklubb har hermed den store gleda av

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Årsmelding Internettsida til laget har fått ein fin form, og Norunn Skretting har ansvaret for å fylgja opp denne. Det har

Årsmelding Internettsida til laget har fått ein fin form, og Norunn Skretting har ansvaret for å fylgja opp denne. Det har Årsmelding 2010 Brusand idrettslag har hatt eit godt driftsår i 2010, med svært god inntening. Det har vore auka inntekt på mange, også nye områder, som gjer at det er god økonomi i laget. Gode rutinar

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls BREIDDEREGLEMENT FOR barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls Sogn og Fjordane Fotballkrets Breiddekomiteen Mars 2009 INNLEIING Dette reglementet er utarbeida med grunnlag i intensjonar

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer