NYHETER OG FORBEDRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETER OG FORBEDRINGER"

Transkript

1 NYHETER OG FORBEDRINGER

2 Oslo, Juni opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materiell innehas av Visma Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt. Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og vedlikehold. Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

3 INNHOLD Nyheter og forbedringer...i Innledning...1 Les dette før installasjon...2 Generell informasjon... 2 Etter oppgradering... 3 Nyheter Logistikk... 4 Søk funksjonalitet... 4 Utskrifter... 6 Utskrift av rapporter til Excel... 6 Dashbord... 6 Endring av farger\utseende på diagrammer... 6 Forbedringer Grunndata... 8 Vedlikehold registre kunde og leverandør... 8 Opprettelse av ny kunde/leverandør... 8 Mine innstillinger... 8 Firmainnstillinger... 8 Logistikk... 9 Ordreregistrering... 9 Avtaleordre Lagerstyring Ordre ticker Fakturakopi Tilbud Innkjøp Bestillingsforslag Alternativ leverandør og visning av leverandørens artikkel nummer EDI AutoInvoice\EDI\Efaktura\Factoring Mulighet til å definere ekstra bank konto AutoInvoice Factoring Time/Prosjekt Sletting av timeordre fra ordre ticker Finans Bilagsregistrering Kontoforespørsel Purring\Inkasso Endring av transaksjon Inn/Utbetalinger Reskontro oversikt... 18

4 Remittering OCR innbetaling Inkasso Satsvise Rutiner Satsvis øreavrunding leverandører Satsvis fakturering til e-post Satsvis utskrift av plukkliste Rapportering Journaler Utskrift av korreksjonsbunt fra uoppdaterte journaler Fakturajournal Visma Business format Utskrift av rapporter Feil sum på åpne poster kunder\leverandører med valuta Statis-Ticker Salgsrapport med utvalg på kontaktperson (under detaljnivå) Tabelloppsett Administrator rutiner Import av CSV Satsvise rutiner tidsstyrt Tilpasning av pdf utskrift Blanketter (Design Studio)... 22

5 INNLEDNING Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i Visma Global versjon 9.00 NB! Hvis du ikke har installert versjon 7.80.x, men oppgraderer fra versjon 7.70 eller tidligere, kan du lese om endringene til versjon 7.80.x på Infoline i menyen Nyheter og forbedringer og Tidligere versjoner. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter å bruke Visma Global versjon Da er du sikker på at du ikke går glipp av nye og forbedrede rutiner som er nyttige for deg og din bedrift. De viktigste endringene i versjon 9.00 Ny søke funksjonalitet Vedlegg og utsendelse til e-post Utskrift av rapporter til Excel Merk: Nyhetene er kort beskrevet i dette versjonsbrevet. Du kan lese mer om den enkelte rutine i hjelpfilen. Korreksjoner og feilrettinger som er foretatt til denne versjonen er beskrevet etter nyhetene. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

6 LES DETTE FØR INSTALLASJON Generell informasjon Tekniske krav Visma Global støtter Windows 2008 og Windows 2012 på server. Visma Global støtter Windows 7, Windows 8 og 8,1 som operativsystem. Visma Global støtter Microsoft SQL Server 2008 og 2012 som database. Visma Global støtter Microsoft Office 2007, 2010, BIT Vær oppmerksom på at Office 64-bit versjon ikke støttes av Visma Global. Visma Global 9.00 støtter Timeweb 1.78 Visma Global 9.00 krever 9.00 av Visma CRM (32BIT) Visma Global 9.00 krever Visma Reporting versjon 9.00 Visma Global 9.00 krever Visma Document Center 9.00 Visma Document Center versjon 9.00 støtter Visma Global 7.80 Visma Global krever RAC 9.00 For optimal visning av skjermbildene i Visma Global, er minimum skjermoppløsning 1280x1024.) Merk! Visma_Bank_Global_Setup.exe (Convertx\Bankx) blir ikke installert med Visma Global 9.00 Installasjon av.net Framework 4.5 I versjon 9.00 så installeres.net 4.5 sammen med Global installasjonen. Merk at Installasjonen kan ta tid dersom ikke.net 4.5 er installert fra før, samt restart av maskinen kan være nødvendig for å få fullført installasjonen av.net 4.5, før Visma Global installasjonen fortsetter. Installasjon av 64BIT Visma Global server (ny til 7.70) I forbindelse med implementering av 64-Bit versjon av Visma Global er metodikken for å kryptere passord endret fra å benytte Capicom (capicom støttes ikke på 64-Bit) til å benytte Visma.Core kryptering for passord. Ved oppgradering til 64-Bit Visma Global server er følgende prosedyre viktig å følge: Ta Sql-backup av både Visma Global og RAC databasene før installasjon og konvertering av passord kjøres. 1. Avinstaller 32-Bit versjon og installer 64-Bit versjon av Global 2. Dersom kunden kjører med RAC avinstaller 32-Bit versjon av RacAdmin og installer deretter versjon 1.9 (64-Bit versjon) av RacAdmin. 3. Kjør deretter Visma Password converter (installeres med Visma Global 64-Bit) og konverter passord som benyttes i Visma Global og RAC til ny krypteringsmetode. (Se beskrivelse av password converter under Teknisk). 4. Start deretter Visma Global og evt. RacAdmin og logg inn i applikasjonene. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

7 Databaseoppdatering NB! Det vil kjøres en oppdatering av databasen når du logger på firmaene for første gang etter installasjon av ny versjon. Siden databasen oppdateres er det ikke mulig å reinstallere tidligere versjon av Visma Global og kjøre denne mot oppgradert database. Ta derfor sikkerhetskopi av databasen FØR installasjon av 9.00, slik at tilbakekopiering av database og reinstallasjon av tidligere versjon kan være mulig å gjennomføre. Etter oppgradering Etter at oppgradering av databasen er ferdig, vil det til noen versjoner utføres konverteringsrutiner som flytter/oppdaterer kundenes data. Se avsnitt om Konvertering for info om hvilken konvertering som kjøres for de spesifikke versjonene av Visma Global. Konverteringsrutinen må ikke avbrytes.. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

8 NYHETER 9.00 Logistikk Søk funksjonalitet Vi har implementert en søke motor med mulighet til å søke innenfor en eller flere tabeller. Den kan startes ved å benytte Ctrl+F12 eller fra menyen Hjelp>Hurtig søk. Vinduet kan lukkes ved å benytte ESC eller krysset i høyre hjørne. I dialogen så vil man ha mulighet til å søke på nummer og tekst for å finne spesifikke data som tilfredsstiller søket. Det er også mulighet for å begrense søker til å tilfredsstille et spesifikt søkeord eller ord som begynner med det man ønsker å søke etter. Resultatet av søket er gruppert innenfor hver kategori som er avkrysset og vil være avgrenset til å vise 5 resultat for hver kategori. Er det mer enn 5 treff innenfor en kategori så benytt «Vis flere» for å vise hele resultatet av søket innen for aktuell kategori. I tillegg så kan man begrense søket innenfor en periode. Når dialogen åpnes så vil alle «tabellene» være avhuket, med mulighet for å fjerne alle slik at man søker kun i aktuell tabell. Søket vil være tilgjengelig for følgende tabeller: Salgsordre Søker på ordretype 100 med følgende ordre status; 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1030, 1040 CustomerOrder Felter som er inkludert i søket: CustomerName, SortName, OrderNo, ReferenceID, Telephone, OurRef, OrderName, Invoice Address, DeliveryCustomerName, DeliveryAddress1, DeliveryAddress2, Telefax, TotalAmount, ContactNoInvoice, NameContactNoInvoice. CustomerOrderLine Name, ArticleNo, Location, ReferenceID, OrderNo CustomerOrderCopy CustomerName, SortName, OrderCopyNo, ReferenceID, Telephone, OurRef, OrderName, Invoice Addresse, DeliveryCustomerName, DeliveryAddress1, DeliveryAddress2, Telefax, TotalAmound, ContactNoInvoice, NameContactNoInvoice Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

9 Retur ordre Søker på ordretype 250 med følgende ordre status; 1000,1005, 1010,1015,1020, 1030, Felter som er inkludert i søket er de samme som for Salgsordre. Prosjekt ordre Søker på ordretype 260 med følgende ordre status; 1000, 1015, 1020, Felter som er inkludert i søket er de samme som for salgsordre. Utlåns ordre Søker på ordretype 200 med følgende ordre status; 1200, 1210, 1220, 1225, 1230, 1240, Felter som er inkludert i søket er de samme som for salgsordre Tilbud Søker på ordretype 150 med følgende ordre status; 1100, 1110, 1120, 1130, Felter som er inkludert i søket er det samme som for salgsordre Innkjøpsordre Søker på ordretype 300 med følgende ordre status; 3000, 3010, 3015, 3020, 3030, 3040, 3120, 3130, 3140 SupplierOrder Felter som er inkludert i søket; SupplierOrderNo, SupplierName, OurRef, Telephone, Telefax, Address1, Address 2 RefOrderNo, SupplierInvoiceNo, SupplierOrderName, DeliveryAddress1, DeliveryAddress 2, OurReferenceDeliveryAddress, Location, SupplierOrderNoRef, TotalAmount, ContactNo, NameContactNo. SupplierOrderLine SupplierNo, SupplierOrderNo, Name, ArticleNo, Location, RefOrderNo, ReferenceID, SupplArtNo, SupplArtName SupplierOrderCopy SupplierOrderCopyNo, SupplierName, OurRef, Telephone, Telefax, Address 1, Address2, DeliveryAddress1, DeliveryAddress2, OurReferenceDeliveryAddress, Location, SupplierOrderNoRef, TotalAdmount, ContactNo, NameContactNo SupplierOrderLineCopy SupplierNo, SupplierOrderCopyNo, Name, ArticleNo, Location, RefOrderNo, ReferenceID, SupplArtNo, SupplArtName Det er mulig å spesifisere periode for søket. Det er ordredato som vil være dato kriterie for søket. Kunder/Leverandører (Customer/Supplier) Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

10 For søk på kunder\leverandører vil følgende felter være inkludert; Name, Address1, Telephone, Address Medarbeider (Employee) For søk på medarbeider vil følgende felter være inkludert; Name, Address1, PrivateTelephone, MobileTelephone, InternalTelephone, Internal Address, Private Address Åpning av skjermbilde fra et søke resultat Det er mulig å åpne et skjermbilde for følgende ordre type: Ordre type Fra Ordre tabellen Fra Ordrecopy tabell Kasse salg Salgsordre Prosjekt ordre Utlåns ordre Retur ordre Innkjøpsordre Tilbud Utskrifter Utskrift av rapporter til Excel Det er nå lagt inn mulighet til å skrive rapporter til Microsoft Excel. Microsoft excel-regneark vil være tilgjengelig under valg av skrivere. I filen Global.scc (i sys-katalogen) er det lagt inn parameter ExcelPrintAvailable =1 som standard. Denne gjelder pr bruker\maskin så settes verdien til 0 så vil ikke valget være tilgjengelig under valg av skriver. Dashbord Endring av farger\utseende på diagrammer Visuelle og funksjonelle endringer av Dashboard Vi har modernisert diagrammene med nye farger for enklere å skille visningen av verdier i kolonner\kake diagram. Det er også lagt inn visningen av kategorien, i tillegg til sum\verdi når man peker på en kolonne\diagram. I redigeringsmodus av dashboard widget så er det mulighet til å velge ønsket farge for diagram type kolonne. For typen kake diagram så kan Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

11 man velge om diagrammet skal vises horisontalt eller vertikalt. I tillegg så er det mulighet til å skjule teksten (akseteksten). Lagerverdi widget Det er lagt inn en ny widget for lagerverdi\antall som kan benyttes i et dashboard. Den vil vise artikkelnummer\navn, På lager, Lagerverdi (innpris), Lagerverdi (selvkost) Eksport av fil vedlegg for ordre, innkjøp og faktura til e-post Funksjonaliteten for å legge til vedlegg som automatisk skal sendes sammen med f.eks en faktura er nå også mulig for utsendelse til e-post. Vedleggene vil bli lagt til som separate filer i e-posten. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

12 FORBEDRINGER 9.00 Grunndata Vedlikehold registre kunde og leverandør Opprettelse av ny kunde/leverandør Ved opprettelse av kunde/leverandør fra tabellvisning ble ikke kundenummer/leverandørnummer satt men peker mistet fokus. Nå fylles kundenummer eller leverandørnummer ut og peker stopper i feltet for nr slik at brukeren kan taste enter for å fylle inn ønskede felter. Parameter for fakturagebyr kun på faktura utskrifter I menyen faste tillegg og fradrag er det lagt til et nytt parameter for fakturagebyr «Kalkuler bare ved fakturering». Dette parameteret vil kun beregne fakturagebyrer ved fakturering. Artikkelrelatert viser avviste tilbud i statistikk Når man åpnet salgs detaljer for en artikkel eller dobbeltklikket i en måned innenfor periodiserte tall så viste den også avviste tilbud fra faktura arkivet. Det er nå korrigert slik at ikke avviste tilbud vises. Mine innstillinger Mail vedlegg i PDF-format Mail vedlegg i PDF-format settes nå default for brukere ved installasjon på server og klient. Merk! Ved oppgradering av versjon og det ikke er huket av for Mail vedlegg i PDF så vil dette ikke bli endret. Firmainnstillinger Endring av navn på kostnadsbærere For de som benytter alternativ tekst på kostnadsbærere så bør man gå igjennom listen da det nå er flere nye linjer som man kan overstyre teksten på. Logg av og på etter at endringen er lagret. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

13 Logistikk Ordreregistrering Merking av linje når disponibelt er mindre antall som registreres Dersom disponibelt antall er mindre enn antall som registreres på ordrelinjen så vil linjen bli merket med gul farge. I tillegg så vil man få en melding når artikkelen registreres eller når man registrerer antall basert på hva som er disponibelt og kan leveres. Det er kun artikler som er lagerstyrt som vil bli validert. Kreditering av struktur i ordreregistrering Ved kreditering av strukturer i ordre fikk man ikke opp valget om påvirke lager eller ikke. Det er nå lagt inn sjekk av komponentens lagerprofil og man får meldingen hvis artikkelen er satt opp med lagerstyring. Dekningsbidrag i ordreregistrering Dekningsbirdrag i kr og % ble ikke korrekt i ordreregistrering dersom man benytter leverandørpris som innpriskode i prisprofilen på artikkelen. Dette er nå rettet. Feil i ordresum ved registrering av ugyldig leveringsdato Registrer en artikkel med negativt antall. Slett lev.dato (eller virkelig lev.dato) => Får beskjed om ugyldig dato Legger inn f.eks. dagens dato => Ordrebeløpet settes til 0 Fjerner lev.dato på nytt => Får beskjed om ugyldig dato Legger inn f.eks. dagens dato => Ordrebeløpet settes korrekt Fjerner lev.dato på nytt => Får beskjed om ugyldig dato Legger inn f.eks. dagens dato => Ordrebeløpet settes til linjebeløp x 2, neste gang x 3 osv. Fast artikkeltekst kommer med på restordren Ved registrering av en ordre med artikkler som har fast artikkeltekst så ble artikkelteksten med over på restordren selv om de artiklene med fast artikkeltest ble fakturert. Dekningskontroll ved kopiering fra faktura akriv Ved kopiering fra fakturaarkiv slo dekningskontrollen til selv om man hadde satt opp dekningsgrense = 0 og satt artikkelen som skaffevare. Dette er nå rettet Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

14 Kopiere strukturartikkler fra faktura arkiv Når man i faktura arkiv velger en hovedkomponentarkivet og velger å «kopiere linje», så ble ikke hele strukturen hentet. Man vil nå få spørsmål om man ønsker å kopiere strukturen eller bare hovedkomponenten. Kopiering av artikler til innkjøpsordre Ved kopiering av struktur artikler med tekstlinjer til ordre og strukturen var den første på ordren så ble ikke artikkelen kopiert over til innkjøpsordre. Dette er nå rettet Endring av artikkel til ikke lagerstyrt i ordreregistrering Ved å endre en artikkel til ikke lagerstyres på en ordrelinje vil ikke automatisk vareforbruk slå til, dersom man tar inn dette feltet via designstudio. Kreditering ved bruk av FIFO Ved kreditering av faktura hvor man endrer lagersted på linja vil nå partinummer beholdes. Nytt felt for «opprinnelig antall før splitt» Det er opprettet et nytt felt som fylles ut med antallet som faktisk legges på ordren (Opprinnelig antall før splitt). Dette feltet vil ivareta det opprinnelige antallet også ved splitting av ordrelinjer\splitt av ordre. Ved status Vente ordre\standard ordre så vil opprinnelig antall før splitt oppdateres når antallet endres (samme funksjonalitet som for feltet opprinnelig antall). Bytte kunde i ordre registreringen Ved bytt kunde i ordre vil nå følgende felter også bli hensyntatt: Forsendelsestype, Befrakter, EANLokasjonsnummer fakturaaddresse (GLN), Kontaktperson faktura, Distrikt, MVARegNo Selger rollen og skjermbilde ordreregistrering med lagerstatus Når man oppretter en ordre, for deretter å gå til tilbuds fanen for å opprette et tilbud. Når man da beveget seg mellom ordre og tilbudsfanen så kræsjet Global klienten. Dette er nå korrigert Utskrift av ekspedisjonsformular og feltet akkumuler reserverte linjer Når feltet «Akkumuler reserverte linjer j/n ble lagt inn på et ekspedisjonsformular så ble ikke FIFO artikler med splittet linjer samlet. Dette er nå korrigert. Kreditering av linjer fra faktura arkiv Ved kreditering av linjer fra en stor ordre med mange linjer og ikke hele antallet skal krediteres, Når antallet ble endret så ble f.eks tilbudsprisen hentet dersom det er tilbudspris på den artikkelen. Nå beholdes prisene som kopieres fra faktura arkivet. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

15 Opprettelse av ny kunde fra ordreregistrering Ved opprettelse av ny kunde fra F12 i ordreregistreringen så fikk man ikke neste ledige kundenummer, men den hoppet over ett nummer. Det samme gjelder opprettelse av ny leverandør fra innkjøpsrutinen. Dette er nå korrigert. Tabulatorstopp i ordreregistreringen Standard tabulatorstopp som var hardkodet i ordreregistreringen fungerte ikke som i tidligere versjoner. Dette er nå korrigert Utskrift av ekspedisjonsformular til PDF Utskrift av ekspedisjonsformular vil nå legge seg i mappe for pdf som er definert på utskriftsprofilen. Kopier og lim inn artikler med alternativt artikkel nummer Ved kopiering av artikler i ordre og innkjøpsregistreringen så fikk man en melding om ugyldig alt art nr. selv om den var registrert på artikkelen. Fremmed nøkkel sjekk på alt art no er fjerne. Dobling av ordresum når artikkel hentes fra søkebildet med dra\slipp Dersom det var fast artikkeltekst koblet til artikkelen og man på ordrelinjen benyttet F12 for deretter å dra og slippe artikkelen til ordrelinjen så ble ordresummene doblet. Avtaleordre Overføring til ordre fra avtaleordre Ved overføring av avtaleordre til ordre så ble ikke leveringsdato på ordrelinjene satt utifra leveringsdato i ordrehodet. Ved generering av flere avtaleordre så ble ikke leveringsdatoen i ordrehodet riktig. Dette er nå korrigert. Hastighet ved åpning av avtaleordre Det er lagt inn index i databasen for å optimalisere hastigheten ved visning av avtaleordre. Lagerstyring Artikkel med enheter og GTIN Dersom man i lagerstyring registrerte GTIN som ligger på enheten så hentes nå riktig artikkel og riktig enhetstype Internoverføring med serienummerstyring Ved internoverføring av artikkel med serienummer, så vil man nå få en melding om at man ikke vil få flyttet serienummeret ved internoverføring. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

16 Levering med artikkelstruktur og Fifo Del levert vil nå bli riktig beregnet og satt når strukturen registreres. Når strukturen ekspanderes og linjene er splittet så vil rutinen være som tidligere. Dersom man endrer antall og levert senere anbefales det at strukturen slettes og registreres på nytt Ordre ticker Dra fra standard ordre til plukking\pakking med FIFO\Reservasjon Det er lagt inn sperre for å flytte en ordre med FIFO til plukking\pakking dersom varen ikke finnes på lager. Dra fra bekreftet til plukking og utskrift av plukkliste Når en ordre ble flyttet fra bekreftet til plukking med drag and drop så ble ikke «Totalt antall kilo» med på plukkliste utskriften. Dette er nå korrigert. Fakturering fra ordre ticker feiler Dersom det ble lagt inn et felt i tabelloppsett fra en annen tabell enn CustomerOrder og man sorterte på dette feltet. Deretter markerte en eller flere linjer for fakturere markerte ordre så ble ikke ordrene fakturert. Dette er nå korrigert. Fakturakopi Valg av blankett ved utskrift av kreditnota kopi Ved utskrift kreditnota kopi kan man nå velge hvilken blankett man ønsker å benytte ved kreditering Tilbud Erstatningsartikler i tilbudsregistrering Det er lagt inn funksjonalitet for erstatningsartikkel i tilbudsregistrering. Dette gjelder for artikler som er satt til utgått eller utgår. Fast artikkeltest overføres fra tilbud til ordre Dersom man benytter fast artikkeltekst og blankettprofilen er satt opp med å skrive teksten kun på tilbudsblanketten. Når tilbudet overføres til ordre, kommer teksten med på ordrebekreftelsen også. Dette er nå korrigert. Overføring til ordre med struktur Ved overføring av tilbud til ordre hvor man hadde strukturer med komplett leveranse ble underkomponentene feilaktig satt til levert. Ved overføirng blir nå levert satt til det som faktisk kan leveres. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

17 Innkjøp Kjede/bokføre mot en forhåndsbetaling Du kan nå forhåndsbetale varer og kjede disse ved bokføring av en inngående faktura. Ved avslutning av innkjøpsordren og valg av bokfør faktura som type legger du inn feltet (Skjermbildet Bokføringssummer ) motbilagsnr. (Objectid 3093). I det feltet kan du bruke F12 for å søke åpne poster og kjede den mot rekontroen. Bilagstekst på inngående fakturaer fra innkjøpsordren Når man kjører motta og bokfør og bokfør faktura så er det mulig å legge inn egen fritekst i dialogen Bokføringssummer som oppdateres i feltet fritekst på transaksjonen. Legg inn feltet fritekst (Objectid 9788) i skjermbilde Bokføringssummer ( ) Restordre på leverandører På leverandør skjermbildet så er det lagt til nytt felt for restordre type med alternativene «vanlig resthåndtering» og «ingen resthåndtering». Dersom «ingen resthåndtering» er valgt for en leverandør, betyr dette at linjene på orderen fra den leverandøren vil bli vurdert fullt levert selv om ikke det total antallet er mottatt. Linjen ble da fjernet fra bestillingen. Linjene vil nå bli fjernet fra innkjøpet dersom det totale motatte antallet også er fakturert. Innkjøpsregistrering og bokføring uten mottak Ved bokføring av innkjøp vil disse nå være synlig i ordreticker under fanen Faktura bokført Opprinnelig leveringsdato satt på innkjøps linjen Ved bekreftelse av innkjøpet blir nå opprinnelig leveringsdato satt på linjen. Dette for å kunne følge opp hver enkelt bestillingslinje med tanke på forsinkelse fra leverandør. Samlemottak vil nå gi beskjed om at innkjøps ordren er opptatt Systemet vil nå gi en melding dersom innkjøpsordren er åpnet\opptatt av noen andre Samlemottak viste feil totalsummer Ved samlemottak av varer så ble ikke totalsummen omregnet riktig i forhold til enheten. Dette var en visningsfeil i skjermbildet for samlemottak og er nå rettet. Generering av bestillingsforslag fjerner ikke linjer Når man gjorde selektering på underliggende tabeller, f.eks medarbeider så ble ikke tabellen\gridden oppdatert etter at man hadde generert bestillinger. Dette førte til at dersom man genererte bestilling på nytt så ble det opprettet nye innkjøp på de samme artiklene. Dette er nå rettet. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

18 Kalkulering av innpris Ved generering av bestillingsforslag hvor man hadde satt opp en artikkel med hovedleverandør som også lå i alternativ leverandør og hadde angitt leverandørpris i valuta ble innprisen kalkulert feil. Dette er nå rettet. Faktor følger ikke enheten ved bestillingsforslag Artikkel med flere enheter og enhet en som standard på «Enhet i innkjøp», og for eksempel faktor 3. Ved generering av bestillingsforslag så endrer man «Enhetstypenr. til en annen enhet som har en annen faktor. Når man endret antall eller Antall pr. enhetstype ble ikke faktor endret. Dette er nå rettet Kalkylekostnad og varer i arbeid bokføres feil i bunten Ved bokfør varemottak på et innkjøp der rabatt legges inn på innkjøpslinjen ble kontering på varer i arbeid og kalkylekostnad feil. Dette er nå rettet. Bokfør varemottak med Mva-kode 20 (Ingen avgift utland) på leverandøren Ved opprettelse av innkjøp så ble mva-koden satt i ordrehodet, men bilaget ble ført med mva-kode 0. Dette er nå rettet Bokfør varemottak og valutaføring Ved bokfør varemottak så ble den inngående fakturaen bokført med valuta, mens det bokførte varemottaket ble uten valuta som førte til at det ble valuta differanser i kjeden. Dette er nå korrigert. Avslutningsboks ikke tilgjengelig (grået ut) Dersom man åpner flere innkjøpsordrer kunne man oppleve at avslutningsboksen ikke var tilgjengelig (grået ut). Dette er nå rettet Antall på lager og lagerverdi ved del mottak Når man kjøper inn et antall og bekrefter dette. For deretter å delmotta et antall i flere trinn som mottas og ikke bokføres, så ble beløp, antall og rabatt økt med totalt motatt beløp og antall. Beløp og antall vil nå økes basert på antall\beløp for del mottaket. NB! Det er også lagt inn et varsel når innkjøpet tidligere er mottat, om du virkelig ønsker å endre antall i bestilling. Dersom man endrer antall når linjen tidligere er mottatt så vil lagerbevegelsen bli feil. Sletting av linje ved splitt på innkjøp I tilfeller der man hadde en FIFO artikkel eller brukte kostsporing og man fikk en splitt ved innkjøp kunne man tidligere ikke slette den splittede linjen. Dette er nå mulig. Bestillingsforslag Generere bestillingsforslag med utvalg Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

19 Ved å selektere på underliggende tabeller ble ikke gridden oppdatert etter at man hadde generert bestillinger Alternativ leverandør og visning av leverandørens artikkel nummer Ved generering av bestillingsforslag på flere artikler hvor artiklene er koblet til samme alternative hovedleverandør så ble feil artikkelnummer vist når man dobbeltklikket i feltet Lev.art.nr på linjen med alternativ leverandør. Dette er nå korrigert. EDI Nytt Visma XML format 6.0 Det er implementert støtte for Visma XML 6.0. Info om XML versjonen kan finnes her: Visualisering av vedlegg på Edi faktura (AutoInvoice) I aktiv EDI sentral er det nå mulig å se vedlegg som er sendt i forbindelse med utgående fakturaer. Det er lagt inn et nytt menyvalg via høyre musetast og «Vis vedlegg». En dialogvil åpnes med all tilknyttede vedlegg til aktuell faktura. Vedlegg kan åpnes ved å dobbeltklikke eller benytte «åpne» knappen til høyre i skjermbildet. Når dialogen er åpen kan man bla seg nedover til nye fakturaer i gridden og vedleggene til markert faktura vil da vises i vedleggs dialogen. Innlesning av ordrebekreftelse Ved innlesning av innkommende ordrebekreftelse vil tekstlinjer lagt til av leverandøren nå legges til på innkjøpsordren. Merk at disse ikke vises i skjermbildet for godkjennelse av ordrebekreftelsen. Innkommende ordre Lagt til nytt paramter «Opprett innkommende ordre automatisk». Med dette parameteret kan man angi om innkommende ordre skal opprettes automatisk ved mottak av EDI ordre. Parameteret er satt default til ja. EDI Tekstlinjer Tekstlinjer som er lagt til sendes nå med ordrebekreftelse og faktura. I XML meldingen leggs også responsecode og text til på tekstlinjene. EDI og bokføring av inngående faktura Edi med «Automatisk bokføring av faktura ved mottak». Dersom man har satt parameter for «Dagens dato for mottak» så er det maskin dato ved Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

20 mottak som bestemmer bilagsdato og periode på innkjøpet. Er ikke dette parameteret satt så ble leveringsdatoen på innkjøpsordren satt som bilagsdato og periode. Nå vil fakturadatoen for mottaket settes som bilagsdato og periode. AutoInvoice\EDI\Efaktura\Factoring Mulighet til å definere ekstra bank konto På kundens betalingsbetingelse er det lagt inn mulighet for å sett opp en finansforbindelse (bank konto) som er forskjellig fra det som ligger i firmaopplysninger. Dersom det ligger finansforbindelse på kundens betalingebetingelse så benyttes bank kontonummeret fra denne, er det blank så benyttes finansforbindelsen bank kontonummer som er definert i firmaopplysninger. For Efaktura gjelder følgende prioritering: Bank kontonummer fra kundens betalingsbetingelse Bank kontonummer fra innstillinger Efaktura Bank kontonummer fra firmaopplysninger AutoInvoice Konfigurere TimeOut for sending av faktura til AutoInvoice Ved begrenset linjekapasitet og sending av store vedlegg så kunne man oppleve at sendingen fikk «time out» Det er nå mulig å konfigurere dette i filen rg_srv.exe.config (Global programområde). <binding name="maventaapibinding" sendtimeout="00:02:00" receivetimeout="00:02:00"> Merk! Denne filen vil overskrives ved neste oppgradering av Visma Global Fakturering til kjedeleder\kjedemedlem Kjedemedlem er satt med EDI profil Visma AutoInvoice og at faktura skal gå til kjedeleder. På kjedeleder så er det ikke satt noen EDI profil og utskriftsprofil standard, med faktura til print. Når kjedemedlemet faktureres så ble faktura sendt elekstrinisk via kjedeleder til Visma AutoInvoice. Dette er nå endret slik at faktura går til skriver og ikke EDI når kjedeleder ikke har EDI profil satt. Factoring Nordea Finans Sumlinje for faktura uten valuta manglet når det er valuta satt på kunden og man lager kreditnotaer og har fakturaer uten valuta. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Februar 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Mars 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, juni 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, oktober 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, april 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, august 2009 3. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.30

Nyheter og forbedringer 5.30 Nyheter og forbedringer 5.30 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.30...5 Nye funksjoner... 6 Generelt... 6 Logistikk...7 Bokføring...8

Detaljer

Nytt GUI til versjon 7.30

Nytt GUI til versjon 7.30 Visma Global 7.30 Nytt GUI til versjon 7.30 Nordic cool Skape mer ro og inntrykk av moderne arbeidsmiljø Luft Guiding Inaktivitet Bedre struktur på skjermbilder, samt høyere kvalitet på ikoner og andre

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.32.3

Nyheter og forbedringer 5.32.3 Nyheter og forbedringer 5.32.3 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...4 Innledning...5 Visma produktkompabilitet... 5 Kapittel 1: Visma Business 5.32.3...6 Forbedringer... 7 Generelt...

Detaljer

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap Mamut Academy //Grunnkurs Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.31.1

Nyheter og forbedringer 5.31.1 Nyheter og forbedringer 5.31.1 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.31.1...5 Utbedringer...6 Generelt... 6 Logistikk...7 Regnskap...

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11 Oslo, desember 2009. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder ny funksjonalitet som i hovedsak har kommet som

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER

NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon 10.07.2013 Kyrksæterøra, juli 2013 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL Enkelt Pålitelig Morsomt JULI 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNSTALLASJON AV FIRSTOFFICE PROFESSIONAL---------------------------------------------3 BRUKERGRENSESNITT ----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2. V.13 - build 3588

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2. V.13 - build 3588 Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2 V.13 - build 3588 PaperLess Software Europe Ltd. 110 Amiens Street, Dublin 1, Republic of Ireland salg@paperless.no www.paperless.no PaperLess Innovation Ltd.

Detaljer

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING...

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING... INNLEDNING INNHOLD Kom i gang med Mamut Regnskapsfører 1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 2.1 Effektiv regnskapsføring/bilagsregistrering...4 2.1.1 Oversikt over

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte EVALUERING PRODUKTOVERSIKT INSTALLASJONSVEILEDNING PROGRAMVINDUET

Detaljer