Vi selger funksjonelle bæreartikler, dekorert med ulike motiv til de kulturbevisste.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi selger funksjonelle bæreartikler, dekorert med ulike motiv til de kulturbevisste."

Transkript

1 HA K ÅRSRAPPORT HANK UB Amalie Skram VGS Studiespesialiserende Nettside: Ansvarlig lærer: Ann-Hilde Hofstad Mentor: Svein Arne Skreden Pensjonert, tidligere i sjefsadministrasjonen ved UIB og senere bankadministrasjonen ved DNB 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 2 FORMÅL/VISJON 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL 2 OMTALE AV PRODUKT 3 ARGUS 3 INNOVASJONSGRAD 3 EIERE Feil! Bokmerke er ikke definert. ROLLEFORDELING 4 ARBEIDSMILJØ 4 ANSATTE 5 BEDRIFTENS AKTIVITETER 6-7 SAMARBEID MED MENTOR, NÆRINGSLIV OG NETTVERK 7 Nettverkskart 8 HELHETLIG MARKEDSFØRING 9 LÆRINGSEFFEKT 11 POTENSIALE PÅ LANG SIKT: 12 SAMMENDRAG Vi i HANK UB har fra starten av ønsket å drive bedriften enkelt men gjennomtenkt. Ettersom UB-året har et begrenset tidsløp, og vi ønsket muligheten til å gjennomføre hele skaperprosessen -fra å bli en etablert bedrift til å drive med produksjon og salg før avvikling av bedriften- ble denne røde tråden ideelt for oss. Som brukere av bærenett så vi en etterspørsel etter bærenett med visuelt tiltalende motiv som var helt fri for reklame. Dermed oppsto ideen til HANK UB om å lage bærenett dekorert med kulturelt preget motiv. En annen viktig tanke rundt dette var at vi ville være en motvekt til designervesker og den trenden som har utviklet seg i ulike ungdomsmiljøer. Ikke bare tar vi kunsten ned fra veggen, men vi henger også opp et viktig samfunnsproblem som vi vil overvinne. Gjennom året har vi gjennomført SWOT analyse, budsjettert, satt opp mål og framdriftsplan, markedsført og ført regnskap for påløpende inntekter og utgifter fra bedriften. Produktet vårt har nådd en stor kundegruppe og vi har vært like aktuell for kundegruppen gjennom hele produktets levetid. FORRETNINGSIDÉ Vi selger funksjonelle bæreartikler, dekorert med ulike motiv til de kulturbevisste. FORMÅL/VISJON Vår drøm er å bytte ut reklame med kunst. ØKONOMISKE NØKKELTALL Bedriften har utviklet økonomiske nøkkeltall for å gi et hurtig overblikk over virksomheten og regnskap. Betalingsevnen per viste til likviditetsgrad 1 på 81% og likviditetsgrad 2 på 168%. Her ser vi at likviditetsgrad 1 ikke tilfredsstilte kravet på 2, 200%, mens likviditetsgrad 2 ikke tilfredsstilte kravet på 1, 100%. Årsaken var at vi hadde et høyt varelager med en leverandørgjeld for hele varepartiet. Etter å ha beregnet økonomiske nøkkeltall knyttet til driften pr viste rentabiliteten en positiv utvikling. Dette var blant annet grunnet leverandørgjelden var innfridd, premieinntekter fra Hordaland Fylkesmesse i tillegg til salgsinntekter. Betalingsevnen skyldtes og i stor grad store inntekter og en liten kortsiktig gjeld. 2

3 OMTALE AV PRODUKT Produktet vårt er kjøpt inn fra New Port AS i Nattlandsveien 104, 5094 Bergen. De to motivene som dekorerer nettene mottok vi fra stensilkunstneren Argus. Trykk av disse ble gjort hos Sveins Kopisenter i Helleveien 126, 5039 Bergen. Produktet er et enkelt bomullsnett med vår HANK-logo oppe i venstre hjørne. Midt på nettet har vi henholdsvis havfrue- og matador-dekoren som var motivene vi fikk fra Argus, påfulgt av hans signatur tett inntil motivet. Bærenettene har ekstra lange hanker for at det skal være enkelt å bruke. Det er også god plass, slik at det er rom til bøker, matvarer, klær etc. Bærenettene våre er også et miljøvennlig produkt, ettersom det er en gjenbruksvare og vi bevisst har valgt en kortreist produksjon med leverandører og produsenter i Bergens nærområde. ARGUS Vi anså valg av motiv som et mulig konkurransefortrinn i forhold til våre indirekte konkurrenter og valgte derfor å finne motiv preget av kultur. Produktsjef søkte på Internettet, og fant kontaktforbindelse til en kjent gatekunstner i Bergen som heter Argus. Argus er en fremtredende gatekunstner som har satt sin signatur på vegger rundt i Bergen. Med tanke på at han vil være anonym, har vi gjennomgått en lang prosess i forbindelse med det juridiske. ARGUS er ikke en gyldig signatur på et juridisk dokument da det ikke er en registrert merkevare eller en bedrift. For at samarbeidskontrakten skulle være juridisk korrekt og gyldig kom vi frem til at Argus kunne tildele signaturrett til kontrakten til en annen person, en venn etc. Vi konkluderte med at vår produktsjef, Sandra Emilie Jensen, hadde hatt såpass hyppig kommunikasjon med Argus og at de teknisk sett kunne regnes som venner. Vi dobbeltsjekket fremgangsmåten med lærer i faget rettslære på Amalie Skram og Sandra undertegnet kontrakten i Argus sitt navn etter Argus sin samtykke. (ref. Bildet under) Vi er fornøyd og stolt over vårt samarbeid med Argus. Det unike samarbeidet har hjulpet oss med vårt design og preget vårt varemerke. Designet og motivet til bærenettene har vært et sterkt konkurransemiddel. Det er helt unikt og kan bli sett på som et samleprodukt ettersom vi kun har lansert motivet i et begrenset opplag. Rektor v/amalie Skram har også interessert seg for samarbeidet vårt. Gjennom vår bedrift har han kontaktet Argus og dette har ført til en avtale der Argus har dekorert veggene på innsiden av skolen med sin stensilkunst. Argus har også laget et portrett av Amalie Skram som skal bli til en liten glass-statue som skal gis til alle elever som går ut av Amalie Skram VGS. INNOVASJONSGRAD Bærenett er på ingen måte et nytt produkt, men HANK UB sin utforming av produktet er nyskapende. Vi har valgt å ta kunsten ned fra gateveggene og printe den på våre unike bærenett. Slike nett blir som oftest brukt som et mersalgsprodukt/bæreartikler hos kjeder eller instanser som universitet og skoler, da som reklame for den kjeden det gjelder. Vårt produkt er derfor sannsynligvis mer visuelt tiltalende enn våre indirekte konkurrenters og her ligger vårt innovative aspekt vi har gjort bærenett stilige og ikke bare praktiske. Ettersom det er dekorert med motiv fra Argus, som aldri har gjort lignende samarbeid før, i tillegg til at vi produser et begrenset opplag, kan produktet regnes som et unikt samleprodukt på samme måte som malerier og annet. Også dette er en innovativ måte å tenke på bærenett som produkt. I produktets utforming har vi også tatt i betraktning at vi ønsker en ny trend. Ikke bare vil vi ta kunsten ned fra veggene, men vi vil henge opp et samfunnsproblem som vi ser på som økende blant ungdom. Designervesker har blitt en farlig økende trend i ungdomsmiljøer. Meningen bak nettene er ikke å få ungdom til å kjøpe dem til en dyr penge for å så skryte over dem til venner og bruke dem som en status. Nettene våre vil heller spille på at det trengs ikke designer-vesker for å bli likt blant folk. Gjennom våre bærenett strekker vi ut til ungdom uten å skape et klespress. Bærenettene våre er praktiske og eksklusivt utformet, men til en rimelig pris og med en miljøvennlig baktanke. Vi skaper en ny trend hvor det billigste blir det mest populære. 3

4 EIERE Andelseiere i HANK Ungdomsbedrift: 1. Sandra Emilie Jensen: Eier av to andeler 7. Kari Fuglseth: Eier av to andeler 2. Christine Pedersen: Eier av to andeler 8. Ann-Kristin Jensen: Eier av en andel 3. Amalie Jacobsen Heiberg: Eier av to andeler 9. Ellen M. Rørtveit: Eier av en andel 4. Marte Thomsen: Eier av to andeler 10. Roy Andre Pedersen: Eier av to andeler 5. Martin Moldskred: Eier av to andeler 11. Siri Merethe Anfindsen: Eier av to andeler 6. Svein Arne Skreden: Eier av to andeler 12. Yvonne von Essen: Eier av en andel 13. Lisbeth Haugen Pedersen: Eier av en andel Bedriften bestemte seg ved oppstartsfase at alle ansatte skulle stå som eier for to andeler hver. Ut i fra kapitalbehovet så vi muligheten ved å få en kapitalinnsprøyting gjennom å selge andelsbrev for å få dekket kapitalbehovet. Samlet har bedriften solgt 22 andeler og hatt åtte andelseiere utenom bedriftens fem ansatte. ROLLEFORDELING Vi organiserte bedriften slik at vi var to daglige ledere. Ettersom dette er en stor rolle å fylle tenke vi at det var gunstig å dele på rollen. Samspillet mellom de daglige lederne ble vesentlig når rollefordelingen var som den var. Dette er et element vi har jobbet bevisst og hyppig med. Mentor Svein Arne Skreden Daglige ledere Martin Moldskred og Amalie Heiberg Produktsjef og salgsansvarlig Sandra E. Jensen Markedssjef & styreleder Marte Thomsen Økonomisjef Christine Pedersen ARBEIDSMILJØ Arbeidet innad i bedriften har fungert svært godt. Ut fra forretningsmålene så vi at det trengtes kompetanse innen ulike områder. Ved sammensetningen av bedriften og arbeidsoppgaver la vi vekt på hver enkelt sitt ønske om oppgaver, og vi har sett at dette har vært svært ideelt ettersom kompetanseutviklingen hos hver av oss stadig utviklet seg til det bedre grunnet en motivert gjeng. Ikke bare har vi vært flinke på å fordele oppgaver, men samtidig vært flinke på å oppdatere hverandre jevnlig på hva som foregår for at de andre i bedriften også skal få innblikk i hvordan utviklingen av sine medarbeidere fungerer. På fritiden har vi hatt sammenkomster som har bidratt til et bedre samhold og stemning i bedriften. Målene våre har alltid vært høye, og vi har aldri snakket om at de har vært umulig å nå. HANK UB er utrolig stolt over å ha blitt en god bedrift som scorer høyt på både på miljø innad i bedriften og på å nå våre mål. Vår strategi har vært å sitte pris på de minste ting, og rose hverandre hver gang vi har gjort noe bra og hjulpet til når noe ikke har gått like bra. Vi har hatt som mål å gi komplimenter etter hvert møte og hatt krisemøter når det skulle være nødvendig for å få oppklart konflikter i bedriften. Disse små tingene vi har jobbet med har bidratt til godt samhold og gode økonomiske resultater. Sammen har vi lært mye om faget, i tillegg til å lære hvor viktig en sammenhengen mellom et samhold i teamet og gode resultater er. UB-en vår har fungert som et glimrende eksempel på hvordan vi kan bruke kompetanse, motivasjon og innsats til å oppnå gode resultater økonomisk, men også innad i bedriften. 4

5 Martin Haugsøen Moldskred Daglig leder I Jeg fant tidlig ut at jeg hadde lyst på rollen som daglig leder og tenkte den ville passe meg som person og mine egenskaper. Min rolle som daglig leder l har vært både krevende og gøy. Jeg har blant annet vært ordstyrer på møter, sørget for at delårsrapport har blitt ferdiggjort og levert i tide, skrevet vedtekter for bedriften og deltatt på regnskapskurs sammen med økonomiansvarlig. Amalie Heiberg Jakobsen Daglig leder II Som daglig leder ll har jeg ført loggene ved hver UB-time og referater ved styremøter samt skrevet søknader og andre dokumenter som har vært nødvendig. Jeg skrev kontrakten mellom ARGUS og bedriften, samt hatt hovedansvar for forretningsplanen. Ellers har jeg fungert som trivselsleder og vært den meklende part ved konflikter i bedriften. Etter å ha deltatt på kunnskapslunsj ved BI tidlig i UB-året ble jeg inspirert og motivert til å fokusere på bedriftens gode miljø. Jeg organiserte også reisen vår til NM og har samarbeidet godt med Martin om å dele ansvaret og arbeidet denne rollen har krevd. Christine Pedersen Økonomiansvarlig Jeg har hatt mye arbeid i rollen min som økonomiansvarlig. Vi var alle enige om at for å nå de høye målene vi satte oss ville vi være avhengig av å ha stålkontroll på økonomien til alle tider. Det har derfor vært mye ansvar på mine skuldre og en bratt læringskurve å følge, men det har vært en gøy rolle hvor jeg har kunne vist en god innsats og dyktighet. En fantastisk lærer har også bidratt til at arbeidet mitt har vært gjennomførbart. Sandra Emilie Jensen salgsansvarlig og produktsjef Jeg har tatt rollen min som salgs-og produktansvarlig på alvor og var den formidlende kontakten med Argus allerede tidlig i produksjonsfasen. Jeg har også arbeidet med bestillinger av diverse, som t-skjorter og visittkort, og har jobbet tett med markedsansvarlig. Jeg har også skrevet i dokumenter og utformet stand til både Fylkesmesse og NM. Dette hadde jeg hovedansvar for. Jeg har hatt kontakt med aktører på bedriftens vegne og da vi fungerte som vår egen grossist mellom produsenten av bærenettene og trykkeriet, var jeg den organiserende part som ordnet logistikken og oppbevarte nettene. Jeg har trivdes i rollen min og den har passet meg godt som person. Marte Thomsen Styreleder og markedsføringsansvarlig Jeg har vært ansvarlig for den helhetlige markedsføringen av bedriften. Jeg jobber fra før i et event- og bemanningsbyrå, som betyr at jeg til enhver tid er omringet av reklame og kreative løsninger. Jeg har kontrollert bedriften på nett, noe som passer meg ypperlig med tanke på min interesse for feltet. HANK UB har vært avhengig av en markedsfører som kan nå ut til målgruppen på en riktig og unik måte. Dette fikk jeg til ved å bruke sosiale medier ved å poste bilder, skrive kreativt og promotere ulike arrangementer bedriften har vært en del av. Promoteringsside, pressemeldinger og intervju har også vært markedsføringssjefs ansvarsområder i løpet av året. 5

6 BEDRIFTENS AKTIVITETER September I september var vi i bli kjent -fasen i klassen. Vi, fem kom tilfeldigvis på idemyldringsgruppe og merket raskt at vi alle hadde samme ambisjoner i faget og for en eventuell bedrift. Derfor dannet vi ungdomsbedrift amv-6, som senere ble HANK UB, sammen Vi dro også på kick-off for ungdomsbedrifter 10. September. Oktober I oktober gjennomførte vi offisielle ansettelser i bedriften og underskrev arbeidskontrakter. Martin ble daglig leder l med hovedansvar for det administrative, Amalie ble daglig leder ll med hovedansvar for personalet, Christine ble økonomisjef, Marte ble styreleder og markedssjef, og Sandra ble produktsjef. Etter dette hadde vi flere runder med ulike former for idémyldring. Disse endte enstemmig med ønske om bærenett som produkt og navnet HANK ble til. 22. oktober presenterte vi vårt foreløpige produkt for mentorene fra Rotary og fikk tildelt mentor Svein Arne Skreden. Allerede da hadde vi opprettet kontakt med vår kunstner, Argus. Stiftelsesmøte tok plass 27. oktober på Amalie Skram vgs. Vi arbeidet samtidig med å registrere bedriften i Brønnøysundregisteret med frist 31. oktober. November 12. november hadde vi vårt første styremøte sammen med mentor der vi snakket om vårt produkt og hans rolle som mentor. Vi opprettet også bankkonto i Sparebanken Vest 26. November og søkte om tilskudd samme dag ved god hjelp av bank-kontakten vår Edgar Ebbesvik. Desember Desember var en spennende måned for oss. Vi opprettet kontrakt med ulike forhandlere og trykkeri. Vi mottok motivene fra Argus og begynte utformingog designprosessen. 8.Desember dro vi alle på et spennende kurs på BI. Rett før juleferien, 17. Desember hadde vi styremøte samt kontraktarbeid, og underskrivelse, med Argus. En Facebook-side, e- mail, samt Instagram-konto ble opprettet. Vi satt i gang produksjon innen månedens utgang og hadde bærenettene i hendene våre allerede lille julaften. I juleferien fikk vi også laget en teaser, som fungerte som reklamefilmen vår. Denne vi la ut før vi viste nettene våre ordentlig på bilder og deretter la de ut for salg. Januar Første skoledag etter juleferien meldte vi oss på Hordalands Fylkesmesse i konkurransene: - Beste ungdomsbedrift - Beste logo - Skatteetatens pris for beste regnskap - Beste markedsføring - Beste reklamefilm - Beste kundeopplevelse på nett - Beste forretningsplan 14. januar dro økonomisjef og daglig leder (med fokus på det administrative) på regnskapskurs, mens produktsjef, daglig leder (med hovedfokus på personalet) og markedssjef gjennomførte kontant-salg på Amalie Skram. Dette hadde vi markedsført i forveien med reklame på veggene rundt på skolen samt reklame på alle tv-skjermene på skolen. 16. Januar ville vi feire at vi hadde nådd store mål og produktsjef tok ansvar for en liten sammenkomst med hele bedriften som bidro til en bedre intern service og økt trivsel samt motivasjon innad i bedriften. 21. Januar var det tilbake til arbeidet med forretningsplan, og ferdigstilling til innlevering av første-utkast til EBU-læreren vår. I slutten av måneden hadde vi styremøte der hovedfokus var på forretningsplanen og dens innhold. 6

7 Februar Hovedfokuset denne måneden lå på det skriftlige arbeidet. Nå skulle vi skrive alle konkurransebidrag til Fylkesmesse, forretningsplan og delårsrapport hadde leveringsfrist 13. Februar. Derfor valgte vi å ha styremøte med mentor 11. Februar slik at vi kunne finpusse på forretningsplanen og endre det som evt. måtte endres etter en gjennomlesning fra Svein-Arne. Videre i måneden var hovedfokus på utforming av stand og fremføring til Fylkesmesse. Mars I mars forberedte vi oss til Fylkesmesse og produktsjef var på kurs for stand på Markedshøyskolen/NKH. Fylkesmesse gikk over all forventning. Vi vant beste logo, beste regnskap, 2. Plass for beste reklamefilm, 3. Plass for beste stand og beste ungdomsbedrift noe som sikret oss NM-tur til Lillestrøm 29.april. Videre i mars gjorde vi oss klar til NM og satt klare planer og strategier for å gjøre det best mulig i Lillestrøm. April I april ble vi invitert til NHO sin årskonferanse der vi presenterte bedriften vår og hva vi driver med. Fremføringen fungerte som en øvelse til NM i Lillestrøm april. Ettersom salget vårt hadde gått over all forventning bestilte vi og inn en ny pulje med 50 handlenett hvorav 25 var matador og 25 var havfrue. Mye av tiden ble så brukt på forberedelser til NM både med tanke på dokumenter, stand og presentasjon. Vi fikk solgt på stand og ble kjent med andre ungdomsbedrifter og lærte av dem. NM var en fantastisk opplevelse hvor vi lærte mye nytt og fikk utvidet nettverket vårt. Mai I mai solgte vi siste rest av sortimentet, hadde generalforsamling og la offisielt ned bedriften ved månedens utgang. 7

8 SAMARBEID MED MENTOR, NÆRINGSLIV OG NETTVERK Vår mentor, Svein Arne Skreden, ble tildelt oss ettersom han hadde relevant erfaring fra tidligere produksjon av lignende handlenett. Han har også gjennom flere år som mentor for ulike UB-er opparbeidet seg kunnskap som vi har nytt godt av. Svein Arne har hatt en rådgivende rolle i forhold til HANK UBs arbeid og gjennom mentormøter har vi informert og fått rådgivning på det formelle plan. Ettersom HANK UB satset stort på Facebook og interaktiv markedsføring gjennom en Facebook-side, var vi tidlig ute med å invitere Svein Arne til å like denne. Vi har også laget en privat gruppe hvor vi deler bilder fra den daglige driften med Svein Arne. Her deler vi også logg som vi fører etter hver time med UB-arbeid. På denne måten har vi aktivt inkludert Sven Arne i driften av HANK UB og vi tror at ved å gjøre dette har det vært lettere for Svein Arne å gi oss råd og ikke minst motivere oss underveis da han har vært informert om selv de minste detaljer i bedriften. Vårt nettverk har ellers bestått av blant annet Edgar Ebbesvik fra Sparebanken Vest. Vi kom i kontakt med han da vi var i banken for å opprette bankkonto og han har bidratt med både hjelp til å søke om støttemidler hos Sparebanken og ellers med viktig informasjon og kunnskap i forhold til andre økonomiske aspekter. Ellers har vi søkt støtte hos lærere på skolen. Både vår EBU-lærer, lærer i markedsføring i tillegg til lærer i faget rettslære da vi skulle fremskrive kontrakter med de ulike samarbeidspartnerne våre. Alle var til stor hjelp og vi takker både lærerne og skolens administrasjon for all hjelp gjennom salg- og produksjonsprosess samt den daglige driften. Vi har nytt godt av skolens ressurser, som for eksempel reklameskjermene på skolen og arealer til å lage salgsbod. Vi fikk behov for våre personlige nettverk i forbindelse med forberedelse til Fylkesmesse. Da oppstod behov for bidrag til dekorasjon og utforming av standen ettersom det ikke var regnet inn kapital til dette i budsjettene. Vi planla det slik og sier oss fornøyd med gode bidrag via våre respektive nettverk. Vi opplevde liten forståelse fra næringslivet da vi skulle produsere nettene. Det var ikke lett å få tak i et så lite opplag av bærenett, de fleste ønsker bestillinger av større volum. Men når vi først fikk dem kom vi i kontakt med et trykkeri (Sveins kopisenter red.am) som også samarbeider med Norges Handelshøyskole og studenter der. Vi fikk dermed både studentrabatt og gode råd av Svein. Nettverkskart Svein Arne Skreden, Mentor Silje Haugen, journalist i BA Ungt Entreprenørskap Hordaland Newport As Leverandør av bomullsnett Sveinskopisenter Trykk Sparebanken Vest, Bank-kontakt: Edgar Ebbesvik motivator og rådgiver Ann-Hilde Hofstad Lærer i Entreprenørskap, HANK UB s revisor og en fantastisk motivator Nære og bekjente: familie, venner, lærere Kunnskap, bidrag til fylkesmesse Siri Hellesøy, Lærer i Rettslære v/amalie Skram 8

9 HELHETLIG MARKEDSFØRING HANK UBs produktidé oppsto med utgangspunkt i eget behov og etter prat med venner og bekjente som hadde samme visjon for et liknende produkt. Vi var dermed garantert en kundegruppe og satt oss selv som utgangspunkt i videre spørsmål, som pris på produktet og annet. Dette gjorde at vi sparte tid og midler og ikke gikk videre med en primær markedsundersøkelse i forkant av produksjon. Vi har dog benyttet oss av en sekundær markedsundersøkelse som har gjort det mulig å kartlegge detaljert informasjon om vår målgruppe og deres ønsker. Markedsføringskanaler, som Facebook og Instagram har i stor grad bidratt i vår kommunikasjon med kundene og gjennom disse kanalene har vi økt totalsalget av produktet. Avslutningsvis kjørte vi også en konkurranse på Facebook-sidene våre hvor vi delte ut et gratis hank-nett. Ellers har vi markedsført oss gjennom kundenes vareprat og ikke gjort store tiltak innenfor markedsføringen. Vi har likevel både vært i bergensavisen og hatt ett intervju på radiostasjonen nrk Hordaland. Vi anser derfor markedsføringen av HANK UB som vellykket. Markedsføring på Amalie Skram: HANK UB var tidlig i kontakt med skolen og fikk positiv respons og har senere fått benytte skolens ressurser til blant annet reklameplakater med logoen vår på skolens tv-skjermer. Vi fikk også reklamere for og avholde- en pop-up shop i skolens kantineområde. Samarbeidet med skolen bidro også til at skolen nå har inngått et samarbeid med Argus. HANK UB har dermed skaffet jobb for kunstneren, noe som var en del av vår langsiktige plan og drøm. Vår vei til kundene: HANK UB har hatt som mål å nå ut til en kulturell befolkning. Dermed var det viktig for oss å nå ut til flest mulig, slik at alle med eventuell interesse for kunst og kultur hørte om HANK UB. Vi har, som nevnt, klart å få egen sak i Bergensavisen, og gjennom denne kanalen kan vi påvirke en større del av befolkningen til å dele kunst, istedenfor reklame i samfunnet. Avisartikkelen bidro til å få HANK UB sitt budskap ut til folket. Bestillingsløsningen vår som er via personsalg eller over internett/mail har vært svært lønnsomt for bedriften, ettersom at dette åpnet muligheten for kundene til å betale over nett. Det gjorde økonomien lettere og styre, samtidig som dette appellerte til kunder med ønske om å betale med kort. Nettene i seg selv bidrar også til å nå ut til målgruppen, ettersom at kulturbevisst befolkning vil observere mennesker i bybildet som bærer nettene. Bekreftelse: HANK UB har gjennom hele prosessen hatt et ønske om et bybilde hvor reklamen er erstattet med kunst. Vi har bidratt til dette gjennom våre reklamefrie nett hvor kunsten står i fokus gjennom motivet. HANK ønsker å markedsføre seg som en nytenkende, spennende, kreativ, positiv, hardtarbeidende og profesjonell bedrift. Dette ønsker vi skal nå ut til vår målgruppe gjennom ulike kanaler som vi aktivt har benyttet. https://www.facebook.com/hankebu 9

10 ØKONOMI For bedriften HANK UB har det vært svært viktig å ha kontroll på den økonomiske situasjonen gjennom hele bedriftens livsløp. Christine, som er økonomiansvarlig for bedriften, har budsjettert med likviditetsbudsjett og resultatbudsjett, holdt orden på bilag, ført regnskap, gjort kasseavstemninger, bankavstemninger og avviksanalyser, i tillegg til å ha kontroll på varelager og talt varelageret jevnlig. Kapitaldekning: Ved oppstart av bedriften ble det bestemt en anskaffelse på 100 stk. handlenett, hvorav 50stk av type havfrue og 50stk av type matador. Kapitalbehovet kom på kr 7000,-. Kapitaldekningen ble oppnådd i januar-måned gjennom salg av andeler, tilskudd fra bank, og forskuddsbetaling på handlenettene for å dekke resterende behov. I april-måned ble det enighet om å bestille en nytt parti på 50stk bærenett ettersom vi hadde solgt ut sortimentet vårt. Etter å ha mottatt salgsinntekter og premieinntekter trengtes det ikke noe annen form for kapitaldekning. Selvkostkalkyle: Ut ifra faktura fra leverandør på kr for hele partiet, og faktura fra trykkeriet på kr 5600 for hele partiet ble det fastslått en pris på handlenettene våre: kr 100,- per stk. Periodisering av regnskap: HANK UB har utarbeidet og fremstilt regnskap gjennom Spleiselagets regnskapsprogram. Vi har valgt å inndele bedriftens økonomi i fire perioder ettersom bedriften har hatt svært mange bokføringer. Første periode varer fra 27.oktober til 1.januar, andre fra 1.januar til 1.februar, tredje fra 1.februar til 19.mars og fjerde fra 20.mars til 18.mai. Ved en slik periodisering i bokføring og regnskapsføring får bedriften best mulig økonomisk bilde av virksomheten. Regnskap for periode 4: Regnskapet for periode 4 ble avsluttet Resultatregnskapet for perioden viser at bedriften har et driftsresultat på kr 1 684,- for perioden. I denne perioden har vi solgt 24 bærenett og mottatt reisestipend fra Ungt Entreprenørskap i forhold til NM i Lillestrøm. Balanse for periode 4: Balansen ved avsluttet regnskap viser hvordan den økonomiske situasjonen til bedriften har endt. Ettersom etterspørselen etter bærenettene våre har vært svært stor, sitter bedriften igjen med 34 handlenett til sammen, 15 havfrue-nett og 19 matador-nett som varebeholdningen viser. HANK UB har betalingsmidler på kr ,-. Bedriften står ved avslutting av regnskapet og avvikling av bedriften uten kundefordringer og gjeld. Likviditet: HANK UB har hatt god kontroll på likvidene våre. Gjennom perioden har vi ikke hatt problemer i forhold til betaling og har gjennom hele året passet på at vi har en god økonomisk oversikt over betalingsmulighetene våre. Dette ser vi gjennom at vi hele tiden har vært i stand til å betale kostnader som bedriften har pådratt seg. Etter endt regnskapet for periode 4 sitter bedriften igjen med svært gode likvider og resultater som har gått over all forventning. Dette gleder oss stort. Fordeling av overskudd: Ettersom målet vårt ikke handlet om å tjene penger, men verdiskapning og bytte ut reklame med kunst, ble det tatt en felles avgjørelse om å ikke utbetale lønn gjennom bedriftens levetid. Dermed ville overskuddet ved bedriftens avvikling bli ansett på som lønn til eierne av bedriften og fordeles blant bedriftens fem ansatte. Pr bedriften står bedriften med et samlet overskudd på kr ,-. Da er det ikke tatt ut lønn, ettersom dette er ikke ført i regnskapet ennå. Vi har altså en føring til, , som er føring av lønn til bedriftens ansatte. Dette medfører et resultat for hele året på kr 0,-. De resterende 34 bærenettene utdeles som gave til bedriftens ansatte. 10

11 LÆRINGSEFFEKT Gjennom UB-året har vi fått en ekte forståelse av hva learning by doing -prinsippet går ut på. Vi har lært mye om ulike formaliteter som å opprette en bedrift, bankkonto og ikke minst en hel del om økonomi, planlegging og regnskapsføring samt markedsføring. Vi har lært å jobbe systematisk og målbevisst der vi har satt mål som har vært store men likevel mulig å nå ved hjelp av hardt arbeid, samt et visjon som bringer oss lenger enn målene våre og fungerer som motivasjon i prosessen. Vi har også lært mye om oss selv som personer, hvordan vi fungerer i samarbeid med andre og hva som skal til for at vi trives i et samarbeid. I HANK UB har vi hatt stort fokus på konstant høy trivsel og har derfor vært nødt til å ta opp hver eneste konflikt eller diskutere andre elementer som kunne startet en konflikt. Dette har lært oss mye om kommunikasjon og hvor viktig god kommunikasjon er. Vi har blitt godt kjent som gruppe og lært at man kan være svært ulike personligheter, men engasjement og innsatsvilje knytter en sammen likevel. Å jobbe mot felles mål har også vært en samlende faktor i bedriften. Ungdomsbedriften har tatt masse tid og krefter, og vi har jobbet på spreng dag ut og dag inn. Når det har stått på har det blitt en del frustrasjon, men nå kan vi se tilbake og se at det har vært verdt alt arbeidet. Vi har tatt på oss store utfordringer, hatt høye mål og lært oss hvor viktig det faktisk er å dokumentere alle inntekter og utgifter. Planlegging har også vært en utfordring, det har vært mange misforståelser grunnet dårlig planlegging og kommunikasjon. Det har da vært viktig å ordne opp, og det har vi vært utrolig flink til. Alle har kommet med innspill, og konflikter har alltid blitt tatt opp og løst på en god måte. Ting som kunne vært gjort annerledes, er at vi kunne planlagt produksjonen bedre og vært bedre på å holde oss til den rollen vi har. Når vi har planlagt dårlig, har arbeidsoppgavene sklidd litt utover i bedriften og det har oppstått konflikter om hvem som skal gjøre hva. Trykkingen av nettene skjedde i juleferien da de fleste var opptatt, slik at det ble litt misforståelser med henting av nettene. Ellers har alt gått veldig bra, og hovedgrunnen til dette er at alle i bedriften hadde felles mål for bedriften, og det har hjulpet veldig at vi alltid vet at vi jobber i samme retning, vi må bare justere oss i forhold til hverandre. Gjennom hele denne prosessen har vi oppdaget at det å ha troen på oss selv har vært mye viktigere enn vi først tenkte. Å stole på magefølelsen og tørre å gå for egne avgjørelser er viktig og vi har forstått at å mestre dette kan være avgjørende for bedriftens suksess. Å forstå at man har gjennomført et godt arbeid og ta seg tid til å feire oppnådde mål har hatt mye å si for vår suksess. Å få arbeide med vår helt egen ungdomsbedrift og oppnå suksess med den er en erfaring og opplevelse vi sent vil gi slipp på. Selv om det er et krevende arbeid og det forventes mye av hver enkelt, er dette noe vi ser på som nødvendig hvis man vil lykkes. Det er altså ikke umulig å nå sine høye mål dette har vi bevist for oss selv. 11

12 POTENSIALE PÅ LANG SIKT: Vi i HANK UB har observert at produktet vårt har blitt godt tatt imot på markedet. Våre bærenett er miljøvennlig ettersom det er en gjenbruksvare og det har en kortreist produksjon. Bærenettene er romslige og av godt materiale, slik at de egner seg utmerket for matvarer, bøker, klær etc. Ved observasjon, har vi i HANK UB derfor sett at det er stort marked for bærenettene våre i stedet for substituttvarer som veske og bærepose. Det at våre bærenett har reklamefrie print, er et pluss og gir oss målgruppen kulturbevisst befolkning. Det er altså både en nødvendighetsvare og en luksusvare for de som er kjent i gatekunstmiljøet eller kunstmiljøet generelt som har et godt framtidspotensial. Bærenett er også tidløse produkter som er like aktuelle hele året rundt og til ulik bruk avhengig av kunden. Det eneste som kan variere i relevans og interesse hos kundegruppen er printene vi velger å dekorere nettene med. Derfor ville vi variere disse slik at vi holdt produktet aktuelt og oppdatert slik at kundene hele tiden ville ha et fornyet produkt å kjøpe. Printene vi valgte bærer preg av kulturelementer gatekunst i første omgang, og ville dermed treffe et bredt spekter av kulturinteressert befolkning. Vi hadde dermed utsikter til en stor kundegruppe i tillegg til bærenettenes allerede etablerte kundegruppe som anser produktet som praktisk. Bedriften har per i dag en fremtid preget av overskudd og lønnsomhet ettersom produksjon av nettene ikke koster stort og vi allerede har en stabil økonomi med rom for en nye produksjonsrunde. Vi hadde dessuten planer for flere variasjoner innenfor vårt sortiment av bærenett, gjerne da også et nytt, lignende produkt eller andre produkter med tilsvarende visuelt appellerende motiv. Det var altså både idéer og muligheter for utvikling og dette var noe vi ønsket sterkt å satse på, men dessverre har vi sett tidsbegrensningene som hemmende for våre ambisjoner om utvikling og har derfor valgt å kun drive én produksjonsrunde og avvikle bedriften til planlagt tid i forhold til EBU-fagets varighet. Vi avvikler bedriften med et overskudd og ser optimistisk til den tenkte og ønskede videreutviklingen. Vi anser denne som realistisk for bedriften dersom vi hadde driftet HANK UB uavhengig av EBU-fagets løp og tidsbegrensninger. Det er en mulighet for at HANK UB starter opp igjen neste år, og at vi satser videre på dette. Vi ser at det er stor interesse, og at befolkningen begynner å se verdien i våre bærenett. De er en motvekt til de dyre designerveskene, i tillegg til at vi har gatekunst som pryder nettene våre. Vi har fått gode tilbakemeldinger på konseptet, og vi ser derfor at vi har et godt potensiale. Å drive videre vil kreve mye av oss som personer og som ansatte i bedriften, og vi vurderer dette som roller vi ikke kan påta oss ettersom vi går inn i et krevende skoleår neste år og dermed hadde vi ikke kunnet legge ned den ønskede innsatsen i bedriften. Vi gir oss mens leken er god, full av erfaring og positive opplevelser, og takker for en utrolig lærerik og gøy reise - HANK UB. Årsrapporten er gjennomgått og godkjent: Daglig leder l, Martin Moldskred Daglig leder ll, Amalie Jakobsen Heiberg Ansvarlig lærer, Ann-Hilde Hofstad 12

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

2011/2012. Delårsrapport for Natura UB. Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad. Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt. Lærer Mariann Janson

2011/2012. Delårsrapport for Natura UB. Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad. Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt. Lærer Mariann Janson Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt Lærer Mariann Janson Delårsrapport for Natura UB 2011/2012 Thora Storm Vgs. Trondheim Kommune Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad OPPSUMMERING Vår Visjon Natura

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE FORRETNINGSPLAN Bedriftsnavn: MagnetCraft UB Skoletilhørighet: Stangnes videregående skole Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad Telefonnummer: 77 01 91 00 Organisasjonsnr.: 984768214 Nettside: www.magnetcraft.wordpress.com

Detaljer

Delårsrapport NM 2015

Delårsrapport NM 2015 NM 2015 Konkurransebidrag 16. Beste ungdomsbedrift Navn: Trashlock UB Org.nummer: 914 376 939 Daglig leder: Iver Myklebust Nettside: www.trashlock.no Skole: Spjelkavik VGS Lærer: Frode Røyset Mentor: Øyvind

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 MENTORER: Tim Ryder Simrad AS & Helge Sunde Rasmussen Libris AS Ansvarlig lærere: Bjørn T. Husby og Margaret smørholm Innholdsfortegnelse

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE ORG.NR: 984 766 378 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2004/2005 Mentor: Kristian fuglseth Ansvarlig lærer: margaret smørholm Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 Forretningsidé 2 Visjon 2 Produktet 2 Lokaler og utstyr

Detaljer

Forretningsplan 2013/2014

Forretningsplan 2013/2014 Forretningsplan 2013/2014 NAVN: KangaRun UB ORG.NUMMER: 912 694 755 Daglig leder og kontaktperson: Amalie Hauge amalie.hauge@outlook.com SKOLE: Hetland Videregående Skole Lærer: Marit Haaland Gjerde Mentor:

Detaljer

Forretningsplan. Organisasjonsnummer: 999 185 835. Skole: Hadeland videregående skole. Medlemmer: - Økonomi- og personalansvarlig.

Forretningsplan. Organisasjonsnummer: 999 185 835. Skole: Hadeland videregående skole. Medlemmer: - Økonomi- og personalansvarlig. Forretningsplan Organisasjonsnummer: 999 185 835 Skole: Hadeland videregående skole Medlemmer: Lene Sørlie Fredriksen Tonje Buan Hanne Kanten Olsen Therese Godli Kandal - Daglig leder - Økonomi- og personalansvarlig

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub.

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub. FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010 Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien www.legcareub.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.......2 1.1 Sammendrag........2 1.2

Detaljer

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold.

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. FORRETNINGSPLAN 1 Innhold 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. s. 2 s. 2 s. 3 s. 3 2) Organisasjon.. 1) Organisering. 2) Styret. 3) Organisasjonskart. 3)

Detaljer

Delårsrapport. UB Skyn. Vest-Lofoten videregående skole, Nordland 2011/2012. Mentor: Monica Kleffelgård.

Delårsrapport. UB Skyn. Vest-Lofoten videregående skole, Nordland 2011/2012. Mentor: Monica Kleffelgård. Delårsrapport UB Skyn Vest-Lofoten videregående skole, Nordland 2011/2012 Mentor: Monica Kleffelgård. Informasjons- og kvalitetsleder ved Lofoten Avfallsselskap IKS Lærer: Kyrre Schultz Innholdsliste Oppsummering...3

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Delårsrapport for Nordisk Kalesje UB 14/15

Delårsrapport for Nordisk Kalesje UB 14/15 Delårsrapport for Nordisk Kalesje UB 14/15 Mentorer: Wenche Lønnerød (ufør) og Jan Ivar Heinich Johannesen (Weifa AS, Kragerø) Ansvarlig lærer: Hege Lier Kontaktperson: Markus Beylegaard, 988 68 660 markusbey@hotmail.com

Detaljer

Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014

Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014 Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014 Organisasjonsnummer: Skole: Hadeland Ansvarlig : Jorid S L Hansen Styringsgruppe: Soon. Elisabeth Ørhling Torgeir Boldermo Bente Kristoffersen Per Ballangrud

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer