Norges Cykleforbunds utdanningstilbud. Vi satser på utdanning!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Cykleforbunds utdanningstilbud. Vi satser på utdanning!"

Transkript

1 Norges Cykleforbunds utdanningstilbud Vi satser på utdanning!

2 Norsk sykkelsport er i stadig utvikling og behovet for kompetanse er stort. Kompetanse omfatter kunnskap, erfaringer, ferdigheter, verdier og holdninger. Utdanning er tiltak for å øke kompetansen til alle funksjoner i norsk sykkelsport. Vi vil ha god kvalitet på aktivitet, både i bredden og på toppen, og prioriterer derfor utdanning på alle nivåer høyt. Noen av utdanningstiltakene vil gjelde for sykkelsporten generelt, mens andre er rettet mot hver gren spesielt. Utdanningen må være differensiert, for å dekke behovene lokalt i klubbene så vel som på toppnivå nasjonalt og internasjonalt. Norges Cykleforbund skal arbeide for at sykkelsporten har kompetente personer som kan sikre god kvalitet på aktivitet, i breddeidrett og i toppidrett, både i trenings- og konkurransesituasjon. Syklepolitisk dokument Vi deler inn vårt utdanningstilbud i følgende kategorier: Klubbutvikling Trenerkurs Kommissærkurs Arrangementskurs Andre kurs Kurs fra idrettskretsen til å arrangere eller sende folk på kommissærkurs, for uten kommissærer blir det ikke sykkelritt! Det er et krav om klubbmedlemskap for all kursdeltakelse. For alle kursene gjelder at du får godkjent kompetanse ved å være en aktiv deltager på alle de timene kurset omfatter, og ved å ha gjennomgått kurslitteraturen. Vi håper at alle klubber benytter seg aktivt av NCFs kurstilbud, slik at vi sammen kan bidra til at norsk sykkelsport når sine målsetninger. Med hilsen Sophie Thorell Utdanning- og utviklingsansvarlig Norges Cykleforbund E-post: Telefon: Innhold Kursoversikt 4 Klubbutvikling 6 Trenerkurs 8 Kommissærkurs 12 Arrangementskurs 15 Andre kurs 17 Kurs fra idrettskretsen 20 2 Arrangementskurs er obligatorisk for arrangører av Norgescup og mesterskap, men vi håper at så mange klubber/ arrangører som mulig ønsker å delta. Dette er en fin mulighet for både nye og gamle klubber til å kunne heve kvaliteten på sine arrangementer og samtidig få ny inspirasjon. Kommissærbestanden i norsk sykkelsport er fortsatt på et relativt lavt nivå, men trenden er positiv og vi ser en økning i etterspørsel etter kurs. Det har, og vil bli satt i verk tiltak for å gjøre denne utdanningen mer attraktiv, blant annet ved å differensiere kursene i større grad. Vi oppfordrer alle klubber KUNNSKAP ER DEN MEST DYREBARE SKATTEN AV DEM ALLE FORDI DEN ALDRI KAN GIS VEKK, STJELES ELLER BRUKES OPP. (Edmund Burke) 3

3 Kursoversikt - fra Norges Cykleforbund - fra Idrettskretsen Aktivitet Trener Arrangement Kommissær Organisasjon Anlegg Ledelse Nasjonalt og internasjonalt Massør 2 16 timer Topptrener (OLT) Trener 3 90 timer Nasjonal Elite kommissær Nasjonal kommissær 35 timer BMX Racing kommissær 9 timer Regionalt Massør 1 8 timer Trener 2 75 timer Tidtaking Regional kommissær 16 timer Idrettens rammebetingelser Lover, regler og retningslinjer Lederkurs for ungdom Møteledelse Økonomistyring og regnskap 1 Lokalt Vil du bli en bedre syklist? Moduler à 6 timer Trener 1 45 timer Arrangement Landevei/Terreng/ Tidtaking Rittleder Landevei 1 Lokal kommissær BMX måldommer Startmøte Klubbens styrearbeid i praksis Klubbesøk fra NCF min Løpsleder BMX 6 timer Sekretariat BMX 6 timer 4 KLUBBUTVIKLING 5

4 Klubbutvikling KLUBBESØK STARTMØTE ØNSKER DIN KLUBB BESØK FRA NORGES CYKLEFORBUND? En utdannet veileder fra NCF kan komme på et uforpliktende klubbesøk i forbindelse med et styremøte og informerer om hva NCF kan hjelpe klubben med. Hensikten er å se klubbens behov og ønsker om videre samarbeid. Besøket tar minutter. ØNSKER DERE EN UTVIKLINGSPROSESS I KLUBBEN? Et klubbesøk resulterer ofte i et Startmøte, som er en prosess for å bevisstgjøre, igangsette tiltak og sikre fremdrift i klubben. Prosessen styres etter klubbens egne ambisjoner. Rollen til NCFs veilederen (som leder prosessen) er å bistå i å analysere nåsituasjon og definere handlinger/tiltak som er nødvendig ut i fra klubbens ønsker og behov. Startmøte skal: Skape interesse, engasjement og humør i klubben Gi nye impulser, avdekke behov og ønsker hos alle involverte Gi klubbens medlemmer et større eierskap til en fremdriftsplan for klubben. Klubben bør stille med mellom 8 og 30 personer, og flere deler av klubben være representert: Styre-, gruppeog lagsmedlemmer, ledere, trenere, utøvere, ungdom og foreldre. Et startmøte tar. Etter startmøtet vil klubben bli fulgt opp av klubbveilederen som gjennomfører oppfølgingsmøter, hvor man evaluerer og justerer planene etter behov. ØNSKER KLUBBEN DIN UTVIKLING? Send en mail til eller ring og BESTILL ET KLUBBESØK I DAG! NORGES CYKLEFORBUND TILBYR GRATIS KLUBBESØK OG STARTMØTE FOR ALLE SINE KLUBBER. 6 7

5 Trenerkurs Norges Cykleforbunds trenerutdanning har som målsetning at trenerne skal bidra til å skape mange, glade og gode sykkelryttere. Vi vil ha treninger med høy aktivitet og godt innhold. Vi har valgt å ha en lav inngangsterskel til trenerløypa, og dette har ført til en stor deltakelse på våre trenerkurs. Dette gir oss et veldig bra grunnlag for et bedre mottaksapparat i klubbene i årene som kommer. Norges Idrettsforbund har innført en ny trenerløype for alle idretter fra 2013, og for sykling betyr det økt antall timer på alle trenerkursene. Norges Cykleforbund har imidlertid valgt å beholde det gamle 16 timers kurset som første del av Trener 1 (som heretter blir kalt Aktivitetsleder), og de som ønsker kan gjennomføre en ekstra helg + e-læringsplattform og bli utdannet til Trener 1. Trener 1 Praktisk helg/ Aktivitetslederkurs (16 timer): Trenerrollen Førstehjelp Mekking Alternativ trening/ basistrening Grenspesifikt (a, b eller c): a) Terreng og Landevei Grunnleggende teknikk Gøy på sykkel, landevei Gøy på sykkel, terreng b) Utfor Grunnleggende teknikk Gøy på sykkel, Utfor c) BMX Grunnleggende teknikk Gøy på sykkel, BMX 3 timer 1 timer 6 timer 6 timer TRENER 1 Varighet: 45 timer (3 kurs + 13 timer på e-læringsplattform) + 45 timer praksis Pris: kr. 1200,- Målgruppen for Trener 1 er de som ønsker å bli trenere i sykling for barn, unge og nybegynnere. Det kan for eksempel være tidligere aktive, aktive, foreldre, ungdommer og ledere innenfor idretten. Kurset er grunnleggende og stiller ingen krav til forkunnskaper. Trener 1 Teorihelg (16 timer): Pedagogikk og metodikk med praktiske oppgaver Treningslære Mestringstrapp Anatomi Coaching Barneidrettsbestemmelsene, Sunn Idrett, Lover og regler Gruppeoppgaver Trener 1 er en introduksjon av øvelser for å ha det gøy på sykkel, samt grunnleggende tanker om hvilken rolle en trener skal ha. Kurset skal utvikle trenere som skaper god aktivitet og et godt miljø på sykkeltreningene for barn og unge. Kurset består av to helger, og for å få godkjent Trener 1 må deltagerne delta på begge helger og levere inn oppgaver via e-læringsplattformen. Trener 1 E-læring (13 timer): Trenerrollen Barneidrettens verdigrunnlag Idrett uten skader Idrett for funksjonshemmede Aldersrelatert trening 8 Teorihelgen er felles for alle grener, mens den praktiske helgen er grenspesifikk for Terreng/ Landevei, Utfor og BMX. Den praktiske helgen kan også gjennomføres i enkelhet, og deltageren får da status som Aktivitetsleder i den gjeldende grenen. Det er også obligatorisk praksiskrav på Trener 1 på minimum 45 timer etter grunnutdanningen for å bli sertifisert Trener 1. For å gå videre fra Trener 1 til Trener 2 må treneren minimum ha gjennomført 45 timer praksis. KUNNSKAP KAN VÆRE TO TING; DET VI VET OG DET AT VI VET HVOR VI KAN LÆRE DET VI IKKE VET. (Samuel Johnson) 9

6 TRENER 2 TRENER 3 Varighet: 75 timer. 3 helger av 16 timer (2 helger generell teori og 1 helg grenspesifikk) og 27 timer på e-læringsplattform. 75 timer praksis må dokumenteres av klubb før kompetansen kan tildeles. Pris: kr. 1800,- Varighet: 90 timer + 90 timer praksis. Pris: kr. 6000,- Målgruppe: Trener for ungdom, junior og senior. Målgruppe for Trener 2 er trenere for ungdom (litt øvet). Kurset stiller krav om at du er godkjent Trener 1 og har 45 timer praksis etter avsluttet Trener 1-kurs. Trener 2 er en videreføring av Trener 1, med mer fokus på action og ferdigheter. Kurset vil blant annet gå dypere inn i temaene trenerollen, treningslære, treningsplanlegging, sykkelteknikk og ernæring. I tillegg blir det lagt vekt på å være trener i praksis og integrering av barn og unge med funksjonshemming. Teorihelg 1 : Treningslære, treningsplanlegging Verktøy: treningsdagbok, arbeidskravsanalyse, utviklingstrapp Pedagogikk, kommunikasjon, coaching og treningsledelse Teorihelg 2: Anatomi, bio-mekanikk og skadeforebygging Regelverk, organisasjon og anti-doping Prestasjonsrettet kosthold Skriftlig oppgave og muntlig presentasjon Grenspesifikk helg (BMX, Terreng, Landevei, Utfor): Didaktikk og praksis Regelverk og organisering Treningslære og bio-mekanikk 8 timer 8 timer 6 timer 8 timer 6 timer Kurset stiller krav om at du er godkjent Trener 2 og har praktisert i minst 2 år med den kompetansen. Kurset består av 4 helger à 16 timer, i tillegg til 20 timer selvstudie på e-læringsplattform med innlevering av oppgave og 5 timers skriftlig eksamen, levert via e-læringsplattformen. Deltaker skal også kunne dokumentere 90 timers praksis i løpet av de neste to sesongene. Trener 3 er en videreføring av Trener 2, med mer fokus på coaching og testing. Kurset vil bli gjennomført som foredrag, med ulike gruppeoppgaver og diskusjoner. Innholdet i Trener 3 kan bl.a være.: - Kommunikasjon, motivasjon og mental trening - Trenerrollen - Treningslære; Arbeidskravsanalyser, Treningsplanlegging - Utholdenhetstrening - Kosthold - Fysiologi og bevegelsesmekanikk - Coaching - Bevegelighetslære - Tråkkteknikk, testing og testanalyser - Cadensvalg og prestasjon Det er minimum 90 timers obligatorisk praksis underveis i utdanningen på Trener 3. Vurdering: Bestått/ikke bestått på bakgrunn av: Innlevering av oppgave, muntlig fremføring og aktiv deltagelse i praksis. Deltagere som ikke deltar aktivt i alle deler av kurset, kan få hele eller enkeltdeler underkjent. Praksis: Det er obligatorisk praksiskrav på Trener 2 på minimum 75 timer etter grunnutdanning for å bli sertifisert Trener 2. For å gå videre fra Trener 2 til Trener 3 må treneren minimum ha gjennomført 75 timer praksis

7 Kommissærkurs Kommissærer er ansvarlig for den sportslige gjennomføringen av rittet, og samarbeider tett med arrangør og rittleder om å lage gode ritt. Regelverket for sykling krever at det er kommissærer på alle aktive ritt. I dette ligger det at kommissærene skal inneha den beste kompetansen innenfor syklesporten i Norge. Vi har pr i dag fire nasjonale og ett internasjonalt nivå for kommissærer. LOKAL KOMMISSÆR Varighet: Pris: kr. 300,- De nasjonale gradene har to nivåer med fokus på breddeidrett og to nivåer for eliteidrett. Kommissærutdanningen ble fra 2012 modulbasert, og målsetningen er å sørge for at kommissærutdanningen er den utdanningen innen NCF som gir best kompetanse innenfor syklesporten generelt og den enkelte gren spesielt. Et grenspesifikt kurs som gir grunnleggende kunnskap om gjennomføring av ritt i den aktuelle grenen. Kurset gir kompetanse til å jobbe som kommissær på lavterskelritt i klubbens egen regi. Kurset krever ingen forkunnskaper. Kurset avsluttes med en skriftlig prøve som må bestås. NASJONAL KOMMISSÆR Varighet: To dager + praksis Pris: kr. 1200,- Målgruppe: For de over 18 år som har fungert som Regionale kommissærer i minimum to år. Et kurs som gir dypere innsikt i regelverket med fokus på eliteidrettens behov. Kurset gir kompetanse til å jobbe som kommissær på alle nivåer, unntatt sjefskommissær, på regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan i Norge. Kurset krever minst to år og minst 10 ritts erfaring. For kommissærer i MTB og landevei utdannet etter vil det kreves tilleggsmoduler for å bli sjefskommissær på nasjonale ritt. Kurset avsluttes med en skriftlig individuell prøve som må bestås. NASJONAL ELITE KOMMISSÆR Kurset tilbyr spesialisering innefor MTB eller Landevei. Kurset kjøres i regi av UCI og avholdes ved behov i samarbeid med det svenske og danske forbundet. Kurset fokuserer på eliteidrett på nasjonalt og internasjonalt nivå, og kvalifiserer til å jobbe som kommissær på alle nivåer, inkl sjefskommissær, på regionale og nasjonale ritt, og som kommissær, unntatt sjefskommissær, på internasjonale ritt i Norge. TILLEGGSMODULER Det tilbys årlige tilleggsmoduler for å sørge for at kommissærene har en kontinuerlig mulighet til å utvikle seg og fordype seg i de deler av kommissærgjerningen de ønsker. 12 REGIONAL KOMMISSÆR Varighet: To dager Pris: kr. 600,- Ingen krav til forkunnskaper utover interesse for sykling. Kurset gir en generell innføring i regelverket med fokus på breddeidrettens behov og å bidra til rytternes rittkompetanse. Kurset avsluttes med en skriftlig gruppeoppgave som må bestås. DER DET IKKE ER ROM FOR TVIL, ER DET IKKE ROM FOR KUNNSKAP. (Ralph Waldo Emerson) 13

8 Arrangementskurs Med arrangement menes alle små og store ritt som arrangeres av en klubb tilknyttet Norges Cykleforbund. Gjennom arrangementene skal vi øke interessen for norsk sykkelsport, både blant deltakere og publikum. Et arrangement må derfor være tilfredsstillende både for arrangører, deltakere, samarbeidspartnere og publikum. ARRANGEMENTSKURS LANDVEI/TERRENG/ TURRITT Varighet: pr. modul Pris: kr. 300,- pr. modul, kr 600,- ved to eller tre. Arrangørene kan selv velge om de vil kjøre ett kurs, eller sette sammen flere. Målgruppe: Arrangørstab i klubber og kretser. 14 BMX RACING KOMMISSÆR Varighet: 9 timer Pris: kr. 600,- Målgruppe: Personer som vil dømme aktivt i BMX-konkurranser, eller personer i sekretariat som ønsker å utvide sin kompetanse. En kommissær i BMX skal kunne lover og regler, samt utføre dømming i en BMX racingkonkurranse. BMX MÅLKOMMISSÆR Varighet: Pris: kr. 200,- Målgruppe: Alle interesserte, krever ingen forkunnskaper. Oppgaven til en målkommissær vil være å ta plassering av ryttere over mål og ellers dømme ved målområdet. Arrangementskurs går ut på planlegging og gjennomføring av et sykkelritt. Kurset vil hjelpe både nye og etablerte klubber i arbeidet med sykkelarrangementer. RITTLEDERKURS LANDEVEI Varighet: 8 timer Pris: kr. 600,- Målgruppe: Alle som skal være rittleder i et sykkelritt på landevei. Rittlederkurs Landevei omhandler hvordan du skal fungere som rittleder i et sykkelritt. Kurset vil ta for seg praktiske funksjoner rundt det å være rittleder, sikkerhet i løype, vaktfunksjoner, løypesjef, lover og reglementer. ARRANGEMENTSKURS TIDTAKING Varighet: Pris: kr. 300,- Målgruppe: Arrangørstab i klubber og kretser. Arrangementskurs Tidtaking går ut på å sette opp startlister, bruke tidtakersystem og lage resultatlister. Innholdet i kurset er nedlasting og opplasting av filer, programvare og oppdateringer av resultater. 15

9 LØPSLEDERKURS BMX Varighet: 6 timer Pris: kr. 300,- Målgruppe: Kurset er åpent for alle. Løpslederkurs i BMX handler om hvordan du skal lede et BMX-løp. En Løpsleder BMX, med assistanse, vil være ansvarlig for følgende i et BMX-løp: Andre kurs VIL DU BLI EN BEDRE SYKLIST? Varighet: Moduler av 6 timer Målgruppe: mosjonister, tursyklister og veteraner på alle nivåer. Vi ønsker minimum 15 og maksimum 30 deltakere på disse kursene. Etablere og overholde tidsplanen for løpet. Liste og organisere alle funksjonærer og øvrig bemanning i et antall nødvendig sett i forhold til arrangementets størrelse. Tilretteleggelsen av alt nødvendig utstyr. Premiepresentasjon og overrekking. Målet med kurset er å øke egne prestasjoner. Hvert kurs blir tilrettelagt ut fra den enkeltes ønsker/behov. Kurset inneholder følgende moduler som kan settes sammen etter eget ønske: 16 SEKRETARIATSKURS BMX Varighet: 6 timer Pris: kr. 300,- Målgruppe: Sekretariatskurset er spesielt beregnet på klubbledere/ medlemmer som skal være administrator for BMX-løp og aktive i sekretariatet. Kurset er også åpent for frivillige som ønsker å vite hvordan et BMX-løp blir organisert før, under og etter løpet. Deltagerne skal, etter endt kurs, kunne være administrator og assisterende i sekretariat under BMX-løp. Innholdsbeskrivelse: NCF lover Hvordan arrangere et BMX-løp Innbydelser/påmelding Klasseinndeling Seeding Heatoppsett: innledende - og finaleomganger Lagledermøte Resultatlister Gruppearbeid, oppsummering Modul 1.1: Grunnpakke landevei - innstilling av sykkelen, treningsplanlegging, bruk av pulsklokke, treningsdagbok, sykkelteknikk og en enkel innføring i et godt kosthold. Modul 1.2: Grunnpakke terreng - innstilling av sykkelen, treningsplanlegging, bruk av pulsklokke, treningsdagbok, teknikk i terrenget og en enkel innføring i et godt kosthold. Modul 2: Taktikk, treningslære, lagsamarbeid og ernæring og kosthold. Modul 3.1: Planlegging, forberedelser og gjennomføring av et sykkelritt (landevei). Hva skal til for å sykle ende fortere? Hvordan sette opp planer og hvordan skal de gjennomføres? Modul 3.2: Planlegging, forberedelser og gjennomføring av et sykkelritt (terreng). Hva skal til for å sykle ende fortere? Hvordan sette opp planer og hvordan skal de gjennomføres? Modul 4: Velg emner fra de øvrige modulene, kun for sykkelklubber/grupper/bedrifter. Modul 5: Restitusjon, arbeidskrav, psykologiske faktorer, styrketrening og biomekanikk. Denne modulen krever forkunnskaper og vil gå dypere inn i stoffet. Priser: Bedrifter pr. kurspakke: kr ,- Sykkelklubber pr. kurspakke: kr 7 000,- Pris pr deltaker (ordinære kurs satt opp av NCF): Har aktiv lisens kr 800,- Medlem av sykkelklubb u/aktiv lisens kr 1 000,- Ikke medlem av sykkelklubb kr 1 200,- KUNNSKAP ER NÆRING FOR SJELEN. (Platon) 17

10 Velkommen til kurs i regi av Norges Cykleforbund! MASSØR 1 Varighet: 8 timer Pris: kr. 1000,- Målgruppe: Personer over 16 år som ønsker å lære litt om massasje av syklister, og hvordan de kan bidra til å forebygge belastningsskader og overtrening. Målet med kurset er å gi en innføring i enkle teknikker og prinsipper for klassisk massasje. Kurset skal ikke utdanne massører, men gi utøvere, ledere og trenere innenfor sykkelsporten en innføring i emnet med tanke på forebyggende arbeid. Kurset inneholder massasjeteori, massasje av rygg, skuldre, lår, sete, samt massasje av legg/fot og ikke minst viktig etikk. MASSØR 2 Varighet: 16 timer Pris: kr. 2000,- 18 Bygger på Massasje 1 innføringskurs. Mer fokus på skader og skadeforebygging. Stikkord er triggerpunktsmassasje, tøying, rygg,-hofte- og knesmerter, samt akillessmerter. Massasje 2 gir en dypere forståelse og kunnskap om massasje. 19

11 Kurs fra idrettskretsen LOVER, REGLER OG RETNINGSLINJER Disse kursene leveres kun av idrettskretsene. Dersom klubben ønsker å bestille et av disse kursene, må dere kontakte egen idrettskrets. Se og Varighet: Bli kjent med idretten og særidrettens lovverk, regelverk og retningslinjer. IDRETTENS RAMMEBETINGELSER Varighet: Kurset skal gi innsikt i hvordan klubben kan skaffe midler og øke sine rammebetingelser for drift og aktivitet. Temaer i kurset: Idrettslagets indre liv: Hvordan organiserer vi oss Organisering av norsk idrett: Roller, kompetanse og arbeidsdeling Økonomi: Spillemidler, fordeling, tilskuddsordninger, pengestrømmer, søknadsprosedyrer, lokale muligheter Optimal ressursutnyttelse Idrettspolitikk, idrettens samfunnsregnskap Anlegg: Planlegging, prioritering og bygging Idrettsrådets ansvar og oppgaver KLUBBENS STYREARBEID I PRAKSIS Varighet: Idretten stiller lovmessige krav til styring og ledelse av idrettslag. Gjennom kurset blir du bevisst på idrettslagets plass i organisasjonen og hva det innebærer at idrettslaget er en juridisk enhet. Deltakere vil lære mer om: Fellesbestemmelser og egne bestemmelser for de ulike organisasjonsleddene Lovarbeid: Generelt og fra til Intern organisering og organisasjonsplan Krav til og nødvendighet av ryddighet og struktur som ledd i å bygge omdømme forskjellen mellom begrepene kunde og medlem Valgkomitéarbeid Hvor man finner viktige regler og retningslinjer (barneidrettsbetemmelsene, retningslinjer om lege og sanitetstjeneste ved ulike idrettsarrangement, Antidoping Norge m.m.). Kurset vil kunne bidra til at idrettslaget får gjennomført et godt årsmøte der det på formelt riktig vis velges et fungerende styre samtidig som det gjøres tydelige avklaringer på roller og ansvar. Idrettslaget kan dermed sikres gode rutiner i arbeidet med rekruttering av tillitsvalgte. MØTELEDELSE Kurset gir kompetanse innen lover og regler og organisering av idrettslaget. Her får du en grunleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i klubb. Varighet: Dette kurset vil bidra til gode rutiner før, under og etter møter, slik at det sikres mer effektive møter i idrettslaget. 20 Kurset Klubbens styrearbeid i praksis har mange svar. Kurset er delt i 3 ulike deler: Ansvarsoppgaven - Hvilket formelt ansvar har styret og hva kan gjøres for å ivareta ansvaret? Strategioppgaven - Hvordan sikre en god fremtid for klubben? Ressursoppgaven - organisering og samspill med de ressursene som finnes i klubben. Målgruppe Alle tillitsvalgte i klubben Deltakere vil bli bevisste på følgende emner i forbindelse med systematisk og effektivt møtearbeide: Idrettens ulike møtetyper: Ting, årsmøter, gruppemøter. Ledelse av de ulike fasene i et møte. Dialogferdigheter i gjennomføring av møter. Grep for å styre dialoger og holde fokus i møter. Saksliste og referater. 21

12 ØKONOMISTYRING OG REGNSKAP REN SYKKELSPORT Varighet: 1 Kurset vil gi deg mer kompetanse innen regnskaps- og revisjonsbestemmelser, økonomistyring og offentlige lover og regler, grunnleggende bokføring og norsk standard kontoplan. Dette vil du lære mer om i kurset: Budsjett Moms: Refusjonordninger for idretten Lønn, honorar, godtgjørelse Fond til idrettsutøvere og pengepremier Gaver til idrettslag med skattefradrag for giver Lotteri og polititillatelser Minimumskrav til regnskapsprogram Økonomi i prosjekter Rutiner og kontrolltiltak Ressursbank for økonomistyring i idrettslag Økonomisk vær varsom plakat Regnskap med balanselære, kontosystemet og kontoplan ANLEGG GENERELT Varighet: Idrettslag vil få grunnleggende kompetanse i utvikling, drift og vedlikehold av ulike typer anlegg. Temaer i kurset: Definisjon på ulike typer anlegg Aktører og roller Satsning på bevaring av anlegg Anlegg som grunnlag for aktivitet Idrettslaget bygger anlegg Søknad om spillemidler Finansiering Styret i Norges Cykleforbund ønsker å ha en ren sykkelsport, og de har klare retningslinjer og visjoner for antidopingarbeidet fremover. NCF sentralt vil forankre dette i idrettslagene/klubbene og fokusere på temaet i alt vi foretar oss i fremtiden. NORGES CYKLEFORBUND ER FØRSTE RENE SÆRFORBUND I NORGE! NCF ønsker at antidopingarbeidet skal sterkere inn i alle våre kurs og ulike typer samlinger som arrangeres. Vi vil at våre verdier og holdninger til doping skal synliggjøres i stor grad. NCF oppfordrer i tillegg alle sykleklubber til å registrere seg som RENT IDRETTSLAG! Hva er rent idrettslag? Rent idrettslag er et verktøy for klubben til å arbeide mot doping og markere holdninger i antidopingarbeidet. Gjennom arbeid både i styret og blant de aktive økes kunnskapsnivået. Les om Rent idrettslag på JA TIL REN SYKKELSPORT REGISTER DERE I DAG! 22 23

13 IDRETTENS GRUNNVERDIER Idrettsglede Vi driver idrett for å ha det gøy. Helse Idretten skal være sunn. Sett helsa først. Fellesskap Idrett er å oppleve ting sammen. Ærlighet Gjør ditt beste. Følg reglene. Rusfritt Barne- og ungdomsidrett skal være fri for rusmidler. Likeverd Respekter din motstander uansett nivå eller forutsetning. Allsidighet Driv idrett på barnas premisser. Lojalitet Vær lojal mot idrettens normer og verdier. Frivillighet Idretten er til for alle som vil. 24 Sykleklubben 2012

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012. Vi satser på utdanning!

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012. Vi satser på utdanning! Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012 Vi satser på utdanning! Norsk sykkelsport er i stadig utvikling og behovet for kompetanse er stort. Kompetanse omfatter kunnskap, erfaringer, ferdigheter, verdier

Detaljer

Sykleklubben. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på

Sykleklubben. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på Sykleklubben 2010 Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på Innholdsfortegnelse Organisasjonsstruktur 3 Forbundskontoret

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Kursoversikt med beskrivelser

Kursoversikt med beskrivelser Kursoversikt med beskrivelser Innhold Aktivitetslederkurs barn: Modul 1: Mål og verdier i barneidretten... 4 Aktivitetslederkurs barn: Modul 2: Barns utvikling og lekens betydning... 4 Aktivitetslederkurs

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

KURSKATALOGEN VÅR 2010

KURSKATALOGEN VÅR 2010 ROGALAND IDRETTSKRETS KURSKATALOGEN VÅR 2010 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Innledning Rogaland idrettskrets/rik arrangerer kurs på tvers av idrettene i Rogaland. Våre hovedområder

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis

Klubbens styrearbeid i praksis Klubbens styrearbeid i praksis Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest Hva skal vi gå igjennom? Ansvar Lover og regler Årsmøte Styrets lovpålagte oppgaver Idrettens organisering Ressurser

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis

Klubbens styrearbeid i praksis Klubbens styrearbeid i praksis Inger-Marie Stokker Veilederutdanning i regi av NIFs kompetanseseksjon. Veileder i klubbutviklingsprosesser og kurser for idrettskretsene. Sittet som leder av et fleridrettslag,

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund. Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen

Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund. Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen Design: Kjetil Olsen, K-Desings Foto forside: Kjetil Olsen Trykkeri: Akilles, idrettsforlaget Copyright 2008,

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Kursoversikt 2010 Høst Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Velkommen til ny kurssesong Høsten er høysesong for kurs innen idrett og vi håper at du eller noen i din klubb ønsker å være med på

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok Vedtatt av Forbundsstyret 23.mars 2012 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd bryter idrettens lover eller vedtak, herunder

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger.

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. Det er til syvende og sist utøveren som skal løse det riktig teknisk i konkurransesituasjoner.

Detaljer