Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter."

Transkript

1 Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent og naustleie. 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) 2 revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Innkomne forslag til punkt 6 i sakslisten. Nye lover for BSI Padling. Forslagsstiller: Styret o Se vedlegg 2. Opprette ressursgruppe hav. Forslagsstiller: Else Irene Olsen o Opprette en Ressursgruppe hav, tilsvarende Ressursgruppe elv. Formål: øke aktiviteten på havpadling ved å ta initiativ til/arrangere dags- og helgeturer, (utenom de faste terminturene). Antar det er naturlig at minst en av medlemmene i en slik gruppe er fra styret. Surfski som ny aktivitet/type kajakk i BSI Padling. Forslagsstiller Bente Solberg og Anja Rydning o Se Vedlegg 1

2 Årsmelding

3 Årsmelding BSI Padling 2012 Innleiing Styret har i 2012 hatt følgjande samansetjing: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Kursansvarleg hav: Ansvarleg for faste padlinger hav: Informasjonsansvarleg: Naust- og materialansvarleg hav: Varamedlemmer: Magne Ingvaldsen Edvin Fields Gry Johannessen Anja Rydning Lillian Brekke Eva Mykkeltvedt Espen Raa Nilsen Tone Bjåen Geir Inge Kirkeli Styret har halde åtte styremøter sidan årsmøtet 2012, samt ein god del epostkommunikasjon. BSI Padling hadde 295 medlemmar ved utgangen av året, og har leigt ut 135 plassar til medlemmane sine private kajakkar. Dette er ein oppgang på 13 medlemmar og 18 utleigde kajakkplassar.

4 Økonomi I 2012 besluttet styret å innnføre et regskapsprogram for å få bedre kontroll og oversikt på økonomien. Hovedgrunnene til dette var at slik vi har ført regnskap tidligere år er i strid med idrettens regskaps- og revisjonsbestemmelser, at det skal bli enklere for kasserer å føre regnskap da det å finne noen til den jobben alltid har vært utfordrende, og at vi da kan knytte inntekter og utgifter mot medlemenne i en database. Vi valgte et webbasert regnskapssystem fra Hovedgrunnen til dette valget er at det ikke krever noen installasjon da det er på nett, og at dataene dermed blir tatt vare på med back-up uten at noen i klubben trenger tenke på det. Tidligere har vi betalt de regninger som kom og bedt medlemmer betale for medlemsskap, kajakkplasser, kurs etc, og deretter notert i et regneark bevegelsene på konto. Ved utgangen av 2012 har vi veldig god oversikt på hvem som er medlemmer og om de har kajakkplass. Alle som var medlem i 2012 vil få en faktura i 2013 som de da må betale. Hvis ikke må de melde seg ut og hente ut ev. kajakk i naustet. En vil da ha oversikt over hvor mange som blir med oss videre og få størsteparten av medlemsinntektene inn før padlesesongen starter. Vi vil også slippe å purre opp medlemmer gjennom hele året slik vi har gjort tidligere. Regnskap 2012 Årsmøtet 2011 vedtok et budsjett for 2012 som skulle gå i underskudd med kroner. Resultatet for 2012 viser at vi har et overskudd på kroner, noe som gir en differanse på kroner over budsjett. Det er på utgiftssiden vi har størst avvik fra budsjett, med kroner mindre ut enn budsjettert med. Dette kan forklares med at flere store utgiftsposter ble lavere enn beregnet, og ikke alle vedtatte innkjøp ble gjennomført før utgangen av året. Husleien for naustet har vært kroner lavere enn budsjettert. Forsikring er fremdeles på rundt 5500 kroner per år, mot kroner som beregnet. Vi har hatt flere deltakere per kurs enn vi hadde budsjettert med, noe som gjør at utgiftene til instruktører ble mye lavere enn beregnet, kroner mindre. Vi har kjøpt utstyr for kroner mindre enn budsjettert med. Turen til Lillingstonheimen i Fjaler er eneste arrangement vi har betalt for i år, slik at vi har brukt kroner på arrangement, mot kroner som budsjettert med. Det er kr 2750 i ubalanse mellom faktisk beløp på bankkonto og regnskapssystem (vi har mer på konto en hva vi har registrert inn i regnskapssystem). Denne feilen er ikke funnet, og skyldes nok uerfarenhet i bruk av regnskapssystem. Ubalansen utgjør 0,6% av inntektene i 2012, og styret ber årsmøtet akseptere denne ubalansen da den er uvesentlig.

5 Nausta våre Naustet i Sandviken er vår hovudtilhaldsstad, og fungerer som lager og utgangspunkt for dei fleste av klubben sine turar. Vi har gjort mindre endringar på kajakkstativa i naustet og ryddet/kostet på dugnadene som har vært. Kajakkane og naustet på Glesvær har vore lite brukt. Styret har difor sagt opp leigeavtalen, og kajakkane er flytta til naustet i Sandviken. Flytebryggja: Landgangen til flytebryggja vart reparert, fortøyningar til land og dei 4 sjaklane i flytebryggja vart skifta. Tommy Gaupholm gjorde inspeksjonsdykk for å vurdera fortøyningane på sjøsida. Han vurderte tilstanden til kjettingar og ile (bunnffeste) om akseptabel, anbefalte ny inspeksjon sommaren/ hausten Det er truleg festenei ilesteinane som først vil svikta. Ellers bør truleg dei 4 augeskruane i sjølve flytebryggja skiftast i 2013.

6 Informasjonsarbeid og rekruttering Det har vært mange som har meldt seg inn i BSI Padling i 2012, men det viser seg at vi har hatt stor gjennomtrekk i medlemsmassen. Det virker som om mange av de som meldte seg inn i 2011 og tok kurs, ikke blir værende i klubben. Vi har ikke deltatt i noen rekrutteringsarrarngementer med BSI i år. Dette da det har vært styret oppfatning at rekruttering av studenter bør gjøres av studentene i klubben. Studentmedlemmer er i mindretall av medlemsmassen og det har ikke vært mulig å få noen til å ta på seg å delta på slike arrangementer rundt studiestart. Bassengtrening Vi innførte i fjor strenge regler i forhold til renhold av utstyr som brukes i bassenget ved Storetveit skole, og det ser ut til å ha fungert, og vi har ikke fått noen flere klager. Dessverre har vi vært litt trege med å få i gang bassengtreningen før jul i 2012, men håper på mange gode økter i 2013 før sesongstart i april.

7 Sosiale aktivitetar Det har vært padlepils med i 2012 som tidligere år, men en kan bli flinkere til å annonsere dette gjennom klubbens informasjonskanaler. Tradisjonen er padlepils på Biskopen første torsdag i måneden. Eller har det vært grillfest og noen lekedager i stedet for ordinær torsdagspadling. Fotokonkurranse Klubben har i 2012 arrangert en fotokonkurranse for medlemmene, der alle har hatt anledning til å sende inn både foto og video bidrag fra padleturer de har vært på. Hensikten med dette har vært å bedre la medlemmene og andre få se hvilke aktiviteter vi har i klubben, samt å gjøre nettsiden litt mer spennende. Det kom inn i alt over hundre bidrag, og vinnere ble kåret i ulike kategorier, med premier i fra God Tur.

8 Havpadling Faste padleaktivitetar Faste padlinger ble i 2012 avviklet hver tirsdag og torsdag fra10.april til 21.juni, og fra 21.august til 25.oktober. Mellom 25.juni og 14.august var det sommerpadling en gang i uken. Av disse sommerpadlingene ble to lagt til Glesvær. Faste padlinger har i 2012 vært en svært populær aktivitet, både blant aktivitetsledere og medlemmer forøvrig. Kun en padling er avlyst pga manglende aktivitetsleder. Som vi ser på medlemsmassen er BSI og padling en populær aktivitet. Særlig torsdager har det vært stort oppmøte, med opp til 22 deltakere. Dette har vist behov for å kjøpe mer utstyr, både kajakker, vest og spruttrekk. Turar BSI padling har i 2012 hatt færre turar enn tidlegare år. Dette har vore eit sakn for mange medlemmar. Med stor aktivitet på både faste padlingar og kurs er det vanskeleg å få aktivitetsleiarar til å arrangere turar. Dei turane som har vore har vore til ulike stader på vestlandet og det har vore ulike nivå på krav til padleferdigheitsnivå. BSI padlings egne turar: 1.mai: dagstur på Glesvær. 10.og 25.juli: Sommarpadling på Glesvær: september: Herskapeleg padling. Overnatting på Lillingstonheimen november: Instruktørsamling på Nautnes med Nigel Dennis og Eila Wilkinson som instruktører. 13.desember: Julepadling til Vågen, med store mengder julepynt på kajakkane. BSI padling har delteke på desse padlearrangementa mai: Padlefestivalen til God Tur på Langøy. BSI Padling sine deltakarar fekk gratis padletur med Phil Clegg fredag kveld, med leik i bylgjer og brott juni: invitasjon til padletur på Bømlo/Fitjar med Sunnhordaland padleklubb. Ingen frå BSI som deltok, dette mest pga dårlege værmeldingar september: Goltasamlinga for aktivitetsleiarar. BSI var teknisk arrangør for samlinga september: Stormsamling Bulandet. Deltakinga på turane har variert frå få, til over 20 på Stormsamlinga. Turane er prega av godt humør, positive padlarar og variert innhald frå rolege turar mellom holmar og skjær, til surf og rockhopping på Sotra. Årets beste BSI tur var turen til Lillingstonheimen i Fjaler, der Siren Juliussen tok imot oss i herskapelege omgjevander. Padling i havgapet og inn Flekkefjorden gav meirsmak for mange. Vi satsar på å gjenta suksessen neste år. Kurs Vi har hatt nok en hektisk sesong med mange og gode kurs i BSI. Kursene vi har hatt denne sesongen innen for NPF sin kursstige er: Grk.del1, Grk.del2 og teknikkurs. I 2012 har også hele grunnkurset (del1+2) som helgekurs blitt satt på programmet etter ønske fra potensielle deltakere. I tillegg til NPF-kurs har vi hatt ett rullekurs. Vi har også hatt et arrangement for kompetanseheving for instruktørene våre. Arrangementet var en helg med Nigel Dennis og Eila Wilkinson på Nautnes i november. Totalt sett har det vært arrangert 13 kurs, hvor 12 av disse er NPF kurs, og vi har hatt 83 deltakere på kurs hos oss i løpet av Aktivitetslederkurs ble ikke gjennomført denne sesongen grunnet få deltakere. Dette kurset bør kanskje settes på plan hvert annet år, for å ha flere potensielle deltakere.

9 De ferskeste aktivitetslederne (fra 2011) har vært flinke til å stille opp og bygge videre på sin kompetanse med både hospitering og holde selvstendige kurs. Styret håper at mange av våre instruktører vil fortsette å bidra i klubben i kommende sesonger. Målsettingen for 2012 var å få flere medlemmer til å ta Grunnkurs del 2. Dette har vi dessverre ikke lykkes med. Vi har hatt en veldig stor pågang på Grunnkurs del 1, men tross iherdig anbefaling av Grunnkurs del 2 ble det kun gjennomført to GK2 i Det har vært arrangert padledager på Sotra og instruktørsamling på Nautnes med Nigel Dennis og Eila Wilkinson fra Seakayak UK. Styret vil nytte anledningen til å si tusen takk for god innstats til alle de aktivitetsledere som har holdt kurs for oss gjennom 2012! Styret sitt forslag til målsetting for 2013: Målsetting for 2013 er å få enda flere medlemmer til å fortsette på NPFs våttkortstige ved å delta på videre kurs, spesielt teknikkurs og etter hvert også aktivitetslederkurs. Vi har fått flere signaler på at systemet med et todelt Grunnkurs (GK1 og GK2) er vanskelig å forstå for medlemmene våre. Grunnkurs 1 alene gir ikke det beste grunnlaget for deltakelse på turer da tiden i kajakk blir for kort. Når vi ser at det er svært få som går videre på Grunnkurs 2 er ikke dette en utvikling vi ønsker. I 2012 gikk dessverre flere av våre medlemmer glipp av en padletur på Fitjar da kravet til deltakelse på turen var et fullt Grunnkurs. Styret ønsker derfor å gå tilbake til kun å tilby fullt Grunnkurs på 16t i henhold til NPF. I 2013 vil vi fortsette å tilby Grunnkurs 2 slik at medlemmer med Grunnkurs 1 får muligheten til å bygge på til de har et fullt Grunnkurs. Utenom vil vi tilby fullt Grunnkurs som helgekurs og kanskje også Grunnkurs over 4 ettermiddager. Vi må også prøve å ta enda bedre vare på nye medlemmer, og hjelpe de til å bli aktive. Aktivitetene kan med fordel nyttes mer ut av byfjorden. Det er mye spennende padling der ute i havet som flere av våre medlemmer bør prøve seg på. Til alle våre aktive medlemmer: Fortsett det gode arbeidet og fellesskapet, ha det gøy og ta godt vare på hverandre - sammen blir vi gode! BSI kurs, hav 2012 Kurs Gjennomført Avlyst Totalt oppsatt Rullekurs 1 1 GK1 8 8 GK GK (16t) Teknikk SUM Utstyr BSI hav har hatt nokre mindre reparasjonar og vedlikehald av utstyretgjennom året. Det er kjøpt inn ein ny havkajakk (NDK Pilgrim) og nokre nye spruttrekk, vester og tørrtoppar. Styret har opna for at medlemmane kan låna tørrtoppar og neoprenbukser frå klubben på alle klubbarrangement.

10 Det har vore gjennomført to dugnader, vår og haust. Godt oppmøte og mykje aktivitet. Sosial start og avslutning på padlesesongen med pizza i naustet etter vel gjennomført arbeidsøkt. Kajakktilhengar: Elektriske komponentar var skadde og vart skifta av Michael Bröking-Vedel på siste dugnad. Utlån av klubbkajakkar Fadderordninga for kajakkar er komen i gang i Det har ikkje vore noko stor rift om om dette, berre 5-6 personer har meldt seg på.

11 Elvepadling I 2011 ble det satset på kompetanseheving, og klubben fikk blant annet fire egne instruktører som har holdt flere grunnkurs på elv i Dette har gjort at vi har hatt en god rekruttering i 2012, og det er blitt en god og aktiv gjeng med førsteårspadlere. I tillegg har vi en god gruppe med mer erfarne padlere som bl.a. takket være fjorårets kompetanseheving begynner å bli solide grad fire padlere. Vi har også innført tirsdager som fast padledag også på elv, slik det har vært på hav i en årrekke. Dette har vært relativt populært, men må fortsatt jobbes litt med for å få det skikkelig innarbeidet i klubben. Turer Det har vært et spennende år, der både nye og gamle medlemmer har fått bryne seg på en god del nye elver, i tillegg til de gode kjente elvene. Av de mest brukte elvene inngår bl.a. Strandaelven og Raundalselven på Voss, og Bergensnære Arna-, Bjørndalselven og Oselven. Også Brandseth og Steine elven begynner å bli godt brukt av våre elvepadlere. Av nye (for de fleste) elver i nærheten kan vi ta med Eikefet og Romarheimselven, begge i passelig avstand fra Bergen. Det har også blitt arrangert turer til elver lenger bort, bl.a. Jølstra med flere i Førde området, Sjoa, Dagali, og Valldal. Klubben har vært godt representert på de ulike padlefestivalene. Også i år ble det arrangert en Road Trip mellom Ekstremsportveko og Valldal Summer Games, og dette er vel kanskje årets høydepunkt for mange! Kursvirksomhet Vi har holdt fem grunnkurs med egen instruktører i 2012, i tillegg til teknikkkurs og sikkerhetskurs med innleide instruktører. I tillegg har vi holdt nybegynnerturer for å få kursdeltakerene aktivt inn i miljøet i klubben, og hjelpe de i gang videre med padlingen. Utstyrsinnkjøp Vi har i 2012 fått tre nye kajakker til bruk på elv, og valgt ut tre stk som skal selges, hvorav en er blitt solgt. I tillegg har vi kjøpt inn mer utstyr av type hjelmer, vester, spruttrekk og kasteliner etc. Vestene har blitt utstyrt med kniv og fløyte. Vi har dessuten kjøpt inn seks tørrtopper til bruk på grunnkurs elv og for medlemmer som ikke enda har eget tøy.

12 Oppsummering BSI Padling har i 2012 hatt eit år med eit aktivitetsnivå styret er tilfreds med. Samtidig har vi et overskudd som er vesentlig større enn budsjettert. Og selv om ikke alle planlagte og vedtatte utstyrsinnkjøp ble gjennomfør i 2012, er det styrets oppfatning at dette har redusert aktivitetsnivået. Innføringen av regnskapssystem har vi heller ikke sett full effekt av i 2012, den kommer først i Vi er litt usikre på hvordan det vil slå ut på økonomien, men vi tror det i hovedsak vil bety at vi får inntektene tidligere på året. Styret mener klubben ikke bør gå med overskudd i denne størrelsesorden, og i forslaget til budsjett har vi prøvd at fjorårets overskudd skal komme medlemmene til gode. Styret i 2012 takker for dette året, og håper flest mulig blir med oss videre, og at 2013 blir et år med mange gode turer på elv og hav.

13 Regnskap 2012

14 Regnskap for BSI Padling 2012 Finanser Nr. Navn Kundefordringer Kasse Bankinnskudd Bankkonto reserve Annen egenkapital Leverandørgjeld Utgående mva standardsats Utgående mva middelssats Inngående mva standardsats 0 0 Sum finanser Differanse Korrigeringer/feilføringer 2012 Reell bankkonto saldo per Bankinnskudd per Differanse pga feilføring i regnskapsprogram Inntekter Budsjett Regnskap 3400 Tilskudd Leieinntekter Salg av purregebyr Kursinntekter Årskontingenter Arrangement Diverse inntekter Renteinntekt *) 0 0 Sum inntekter Utgifter 4200 Utstyrsinnkjøp Arrangement Leie lokaler Reparasjon og vedlikehold utstyr Lønn instruktører Forsikring Diverse kostnader Sum utgifter *) Rente for 2012 kom inn på konto og er derfor ikke med i regnskapet.

15 Balanse 2012 Sum inntekter Sum utgifter Sum finanser Totalt Balanse Resultat 2012 Budsjett Regnskap Sum inntekter Sum utgifter Resultat Differanse

16 Budsjettforslag Budsjettforslaget baserer seg på følgende forslag til medlemspriser (se sak 6): Medlemsskap Kajakkplass hav Kajakkplass elv Ordinært medlem Studentmedlem

17 BUDSJETT 2013 Resultat 2012 Inntekter Utgifter Kommentar 3400 Tilskudd Leieinntekter Salg av purregebyr Kursinntekter Årskontingenter Arrangement Diverse inntekter Renteinntekt Totalt Utstyrsinnkjøp Foreslås økt til dersom surfski vedtas 4600 Arrangement Leie lokaler Reparasjon og vedlikehold utstyr Lønn instruktører Forsikring Diverse kostnader Totalt Økes til dersom surfski vedtas Resultat -kr dersom surfski vedtas

18 Organisasjonsplan

19 Organisasjonsplan for BSI Padling Idrettslaget er registrert som KL BSI Padling. Idrettslaget ble stiftet Organisasjonskart BSI Allianse BSI Allianse BSI Padling Årsmøtet Valgkomite Medlem Medlem Varamedlem Styret Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Revidering Revisor Revisor Ressursgruppe Elv Ressursgruppe Hav

20 BSI Padling BSI Padling er en undergruppe av BSI Allianse som igjen er medlem av NIF og NPF. BSI Padling forplikter seg til å følge Lovnorm for Idrettlag, Vedtatt av Idrettsstyret 28. november Årsmøte Årsmøtet er BSI Padlings høyeste organ. Årsmøtets oppgaver står beskrevet i vedtektene. Styret Styret består av leder, nestleder, fem styremedlemmer og et varamedlem. Styrets verv har vært, men kan endres ved konstituering: Nestleder Kasserer Kursansvarlig hav Turansvarlig hav Ansvarlig for faste padlinger hav Naustansvarlig hav Kursansvarlig elv Bassengansvarlig Materialansvarlig hav Materialansvarlig elv Informasjonsansvarlig Valgkomite Valgkomiteen har i oppgave å finne kandidater og lage en innstilling til neste års styre. Revidering Det skal oppnevnes to revisorer som skal revidere regnskapet i forkant av Årsmøtet. Ressursgruppe Elv Ressursgruppe elv består av frivillige som ønsker å gjøre en ekstra innsats for klubben. Gruppens oppgaver kan variere, blant annet å arrangere padleturer, hjelpe nye medlemmer i gang med sporten, samt å komme med forslag til styret om f.eks innkjøp av nytt utstyr. Ressursgruppe Hav Det har kommet ønske fra flere av klubbens aktive havpadlere om å starte ressursgruppe hav, og styret vil støtte dette. Ressursgruppens oppgaver vil bli tilsvarende ressursgruppe elv. Medlemskap

21 Alle som har fylt 18 år kan bli medlemmer av klubben. For å være med å padle må man ha våttkort eller tilsvarende. Priser for medlemskap og leie av kajakkplass finnes på klubbens hjemmeside.

22 Valgkomiteens innstilling

23 Val 2013 Bergen Valkomiteen som vart oppnemnt på årsmøtet 2012 har bestått av Geir Inge Kirkelid og Tone Bjåen. Styret var forgje år samansett av 7 medlemmar + 2 vara, 4 frå elv og 5 frå hav går vi tilbake til ein vararepresentant. Altså eit samla styre på 8 stykk. Vi har vore så heldige at det i denne komande perioden, berre er to som av ulik årsak ikkje stiller til gjenval. På oppfordringar via mail og førespurnad til medlemmane har vi fått respons frå fire nye dyktige personar som kan tenkje seg eit styreverv, og to kandidatar frå sitjande styre som kan tenkje seg å bli leder. Det har difor vore ei utfordrande oppgåve for komiteen og setje opp ei innstilling. Vi kjem med eit forslag her til leiar og nestleiar, og stiller dei øverige kandidatane opp likestilte. Det blir då opp til årsmøtet og setje saman det endeleg styret. Alt 1: Leiar Lillian Brekke Nestleiar Edvin Field/ Halvard Torp Alt 2: Leiar Edvin Field Nestleiar Halvard Torp Kandidatar til resten av styret: Anja Rydning Edvin Field Espen Raa Nilsen Geir Inge Kirkelid Gry Johannesen Halvard Torp Lillian Brekke Marius Bakeng Martin Ensik Sebastian Heming Tone Bjåen Godt Val!! Venleg helsing Valkomiteen

24 Vedlegg 1 Surfski

25 Surfski i BSI Padling Legges frem for årsmøtet januar 2013 Vi fremmer et forslag for BSI Padling om å starte opp med surfski i BSI. Det er ment som et tillegg til de aktivitetene som vi allerede har. Eg har fått dilla på dette, og det er noen flere som også er veldig positive til dette. I løpet av forrige sesong hadde vi flere demoer kor medlemmene kunne prøve to ulike modeller. Juni demo på Glesvær, 10 deltakere Oktober - demo fire dager på tirsdags- og torsdagspadlingene, mellom deltakere Surfski er en litt ny padlesport i Norge, men er godt kjent ellers i verden. Surfski er hurtige kajakker som er egnet til å surfe på bølger i åpen sjø, de er lette å både padle og surfe, og ofte brukt til medvindspadling og surfing på vindbølger ute på havet. De surfer godt, selv på bare små bølger som vi ofte har i byfjorden, og det er lite krav til forkunnskaper for å padle disse. En får lett fartsfølelse og det gir kjempegod trening, både teknikk og stryke/kondis. Dette er en type racerkajakker beregnet til bruk i åpen sjø og på havet, og dermed mye mer stabil en vanlig konkurransekajakk. Du sitter åpent i disse med kun en liten stropp over føttene, noe som gjør at en ikke sitter «fast» dersom en velter, og med litt øving er det lett å komme seg oppi igjen om en skulle velte. Surfski gir en ypperlig treningsmulighet, en får god fart om en gidder å ta i litt, men også en fantastisk herlig følelse når surf en fanger. Det gir også en veldig god trening for fremdriftstak - noe som vi ser med fordel kunne trenes mer på blant våre (hav)medlemmer. Det vil være veldig kjekt om vi er flere som kan dra ut, enten det er for surfing eller bare trening. Det er noen i klubben som allerede har surfski, og noen har planer om å skaffe seg en. Brukerterskelen er lav, det stilles ikke store krav til egenferdighet for å padle de stødigste modellene (for eksempel Evo EZE og V8), mens de mer ranke (Evo II eller V10sport) krever litt mer balanse, spesielt i bølger. Men balansen trener en fort med litt egeninnsats. Det kreves nok kanskje litt «mer» med tanke på bruken og behandlingen av disse kajakkene, og også med tanke på at disse kajakkene er mer sårbare enn hav- og elvekajakker (spesielt roret). Men dette kunne jo kanskje ha vært en mulighet, et «lokkemiddel» for de som er aktive i klubben/bidrar på diverse vis, til friste flere til å være aktive og det å trene litt mer, eller for eksempel ta teknikkurs for å øke kompetansen. For å sikre bruken av surfskien, kan en kanskje legge de inn under den eksisterende fadderordningen. Om det skulle slå helt feil ut, vil eg tro at det ikke skulle være noe problem å selge ut disse etter et år eller to, da etterspørselen har vært veldig stor denne sesongen. I forkant av årsmøtet er det sendt ut en spørreundersøkelse for å se om det er et «marked» for surfski blant våre medlemmer. Gjennomgående positive svar, pr 16.jan: 6 svar samtlige JA til satsing (spørsmål 1-5) Det er også kommet med innspill utenfra om nye medlemmer dersom BSI satser på surfski.

26 Plan: Etablere et surfski miljø i BSI padling Treningsturer på Byfjorden Surfeturer i havgapet Gruppetur til Tarifa, Spania, for skikkelig medvindspadling Gjennomføring av bruk i klubben: Legges inn under fadderordningen Utarbeide HMS plan Lage retningslinjer for bruk og brukere (for eksempel: krav til kompetanse/opplæring, retningslinjer for bruk utenom organisert klubb aktivitet, etc.) Vi vil jobbe med videre utforming av retningslinjer for bruk i klubben dersom årsmøtet går inn for denne investeringen. Innhentet tilbud: Det ble hentet inn tilbud fra to leverandører høsten Dette er tilbud på to ulike merker og modeller av surfski, og også i ulike klasse med tanke på vekt og utførelse (type glassfiber («club») versus carbon(«high performance»)). Ut i Naturen («high performance» utgave): - tilbudet gyldig frem til nov 2012, no utgått, så det må regnes noe mer 2 stk Think Evo II + ving åre + leash BSI Pris: (tilbud fra nov 2012) Bull Ski og Kajakk («club» utgave): - tilbud hentet inn okt 2012, gyldig til vår 2013, med mindre justeringer Epic V8 + Epic V10 sport + vingåre BSI Pris: Leash: BSI Pris: usikker Epic V10 double Pris: ikke hentet inn (veil. ca ) Forslag til investering: Vi anser Epic for en god investering for BSI i første omgang da vår bruk og våre medlemmer ikke har behov for «high performnace»-utgave da vi er i start fasen og vi alle er nybegynnere. Vår 2013: 2 stk surfski med tilhørende vingåre, leg leash - Pris ca Evt. 1 stk dobbel med tilhørende vingåre, leg leash Mulige tillegg (accessories): seat pad set (padding), hip pad, non-slip foot pads Senere sesong (basert på behov/bruk): 2 stk surfski med tilhørende vingåre, leg leash Hilsen Bente + Anja

27 Vedlegg 2 Forslag til lover

28 Vedlegg 2 Bakgrunn for forslaget:

29

30 På denne bakgrunn har styret utarbeidet forslag til lover basert på ny lovnorm for idrettsklubber, med de endringer som gjelder klubb som er en del av et allianseidrettslag. De tillegg styret har lagt til standard lovnorm er merket rødt, og er hentet fra tidligere vedtekter og gjeldende praksis i klubben. LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for BSI Padling 1, stiftet , med senere endringer, senest av 29. januar 2013, godkjent av Hordaland idrettskrets den xx.yy I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon (1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 (2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 3 (3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Hordaland idrettskrets, hører hjemme i Bergen kommune, og er medlem av Bergen idrettsråd 4. (4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 2 B Idrettslagsallianse (1) Idrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med Bergenstudentenes allianseidrettslag. Lagets formål er å drive idrett organisert i NIF. 1 2 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn. Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis. 3 Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov 10-1.Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund. 4 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.

31 (2) Idrettslaget kan ikke drive mer enn en særidrett. (3) Idrettslaget plikter å benytte samme navn og logo som allianseidrettslaget, i tillegg til angivelse av idrettsgren, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettslagets lov og vedtak. Medlemmer i idrettslaget blir automatisk medlem av allianseidrettslaget ved innmelding i idrettslaget og plikter å opprettholde medlemskap i allianseidrettslaget. (4) Idrettslaget har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen, eller vedta sammenslutning med idrettslag utenfor idrettlagsalliansen. (5) Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av allianseidrettslaget og idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag uten oppløsning av idrettslagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Idrettslag i en idrettslagsallianse har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen. 3 Medlemmer (1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. (2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt. (3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. (4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak. (5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. (6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. (7) Idrettslaget skal føre medlemslister. (8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 5 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. 5 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det.

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB VEDTEKTER FOR TRONDHEIM TRIATLONKLUBB stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG stiftet 8.1.1960. Vedtatt den 23.11.1960 med senere endringer, senest av 5.12.2011. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den 28.9.2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG Vedlegg 2: Lov Emblem Idrettslag LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG (Vedtatt på årsmøtet 17. mars 2014) Lov for Emblem idrettslag, stiftet 21. november 1932 med senere endringer, senest av 17. mars 2014, godkjent

Detaljer

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG Lov for Drøbak-Frogn Idrettslag 1, stiftet 6. april 1946. (Etter sammenslåing av Drøbak Idrettsforening, 25. oktober 1918, Drøbak Ballklubb 3. august 1920, Frogn Idrettslag,

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB Lov for Molde volleyballklubb, stiftet 06.03.1973, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 13.10.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høgskolen I Sør-Trøndelag Studentidrett, stiftet 27.02.2005, med senere endringer, senest av 03.03.2015 godkjent av

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Åsane Turcykkelklubb ble stiftet 1.10.1990. Som en overgang til organisert klubb ble Åsane Cykle Klubb stiftet 19.01 2006 og tatt opp som medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Norges

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG STIFTET 16. OKTOBER 1932 Vedtatt på Årsmøtet 29.11.1988 med senere endringer, senest av Årsmøtet 13.02.2012 Godkjent av Lovutvalget i Oslo Idrettskrets 17.08.2012 17.08.2012 Side

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG

LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG Lov for Ørnes idrettslag, stiftet 1948, med senere endringer, senest av 22.03.2015. godkjent av Nordland idrettskrets den Side 1 av 22 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Loven LOV FOR LEVANGER FOTBALLKLUBB, Stiftet 20 mai 1996 Vedtatt av LFK årsmøte 20 mars 2013 (Godkjent av Nord-Trøndelag idrettskrets den 1204 2013) I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestlofoten Kajakklubb, stiftet 27. februar 2003, med senere endringer, senest av 5.mars 2014. Godkjent

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB Lov for Halden Padleklubb (HPK), stiftet 31. oktober 1979, med senere endringer, senest av Årsmøtet 4. april 2013 godkjent av Østfold idrettskrets den 15. august 2013. I. INNLEDENDE

Detaljer

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

LOVER FOR FOTBALLAGET FART

LOVER FOR FOTBALLAGET FART LOVER FOR FOTBALLAGET FART Lov for FL FART, stiftet 28.februar 1934, med senere endringer, senest av årsmøte 13.februar 2013 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Trondheim triatlonklubb

Lov for Trondheim triatlonklubb Lov for Trondheim triatlonklubb stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

LOV FOR FAABERG IDRETTSLAG

LOV FOR FAABERG IDRETTSLAG Lov for Faaberg idrettslag LOV FOR FAABERG IDRETTSLAG Lov for Faaberg allianseidrettslag, stiftet 21. september 1919, med senere endringer, senest av årsmøte 2013 og godkjent av Oppland idrettskrets den

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Sarpsborg Pistolklubb idrettslag 1, stiftet 5. februar 1960), med senere endringer, senest av 25. januar 2013 godkjent av Østfold.idrettskrets den 8. februar 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1

Detaljer

LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011)

LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011) LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011) Lov for Helset Idrettsforening, stiftet 4. februar 1986, med senere endringer, senest av 11. november 2013, godkjent av

Detaljer

LOV FOR SAGENE IDRETTSFORENING

LOV FOR SAGENE IDRETTSFORENING LOV FOR SAGENE IDRETTSFORENING Lov for Sagene Idrettsforening 1, stiftet 21.07. 1921, med senere endringer, senest av 12.06.2012 godkjent av Oslo idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb

Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb 1, stiftet 4. mai 2011, med senere endringer, senest av 25. april 2013. godkjent av Akershus idrettskrets den 22. juni 2011. I. INNLEDENDE

Detaljer

Lov for Tana Ballklubb - Deanu Spàbbasearvi 1, stiftet 12. desember 1981, med senere endringer, senest av den 26. januar 2008 og 17.februar 2012.

Lov for Tana Ballklubb - Deanu Spàbbasearvi 1, stiftet 12. desember 1981, med senere endringer, senest av den 26. januar 2008 og 17.februar 2012. Lov for 1, stiftet 12. desember 1981, med senere endringer, senest av den 26. januar 2008 og 17.februar 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Åsane Turn 1, stiftet 04.11.1971 med senere endringer, senest av 06.03.2013 godkjent av Hordaland.idrettskrets den I. INNLEDENDE

Detaljer

Lov for IF Storm. stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013

Lov for IF Storm. stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013 Lov for IF Storm stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål IF Storms formål er å drive idrett

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR GEILO IDRETTSLAG, STIFTET 2. DESEMBER 1917.

LOV FOR GEILO IDRETTSLAG, STIFTET 2. DESEMBER 1917. LOV FOR GEILO IDRETTSLAG, STIFTET 2. DESEMBER 1917. Vedtatt 4. desember 1954, senest 3. april 2013. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den (24.01.2013). I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 FORMÅL (1) Geilo Idrettslags

Detaljer

Lov for Kolbotn Idrettslag stiftet 1.april 1915.

Lov for Kolbotn Idrettslag stiftet 1.april 1915. Side 1 Lov for Kolbotn Idrettslag stiftet 1.april 1915. Vedtatt 1.april 1915 med senere endringer, senest 11. mars 2013. Endringer godkjent av Akershus Idrettskrets (dato) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Paragraf

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Hitra idrettslag 1, stiftet 12.01.1979, med senere endringer, senest av 02.03.2015 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Sylling idrettslag 1, stiftet 27. november 1927 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget )

Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget ) Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget ) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB

LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB LOVER FOR UISK 05. februar 2013 LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB Lov for Ullensaker Issportklubb, stiftet 15. mai 2012, godkjent av Akershus idrettskrets den (fylles ut etter godkjenning.). I. INNLEDENDE

Detaljer

Lov for Egersund Dykkeklubb

Lov for Egersund Dykkeklubb Lov for Egersund Dykkeklubb Lov for Egersund Dykkeklubb, stiftet 19. oktober 1974 Vedtatt med senere endringer, senest av 22.02.2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets 28.02.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for FK Landsås, stiftet 4.juli 1945, med senere endringer, senest av 29. mars 2012 og godkjent av Troms idrettskrets I. INNLEDENDE

Detaljer

BODUNG PISTOLKLUBB LOV

BODUNG PISTOLKLUBB LOV BODUNG PISTOLKLUBB LOV I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Bodung pistolklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal

Detaljer

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet mars 2013

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet mars 2013 LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillehammer bueskytterklubb, stiftet 3. januar 1996, med senere endringer, senest av 21. februar 2012, og sendes

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 Lov for Oslo Pistolklubb 1, stiftet 1. juni 1922, med senere endringer, senest av 13. mars 2013, godkjent av Oslo idrettskrets den 20. februar 2014 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Hesseng idrettslag 1, stiftet 14.9.98, med senere endringer, senest av årsmøtet 2013 godkjent av Finnmark idrettskrets

Detaljer

Lov for Simostranda Idrettslag 1, stiftet 08.07/1945, med senere endringer, senest av 23.04/2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den 19.

Lov for Simostranda Idrettslag 1, stiftet 08.07/1945, med senere endringer, senest av 23.04/2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den 19. Lov for Simostranda Idrettslag 1, stiftet 08.07/1945, med senere endringer, senest av 23.04/2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den 19.04/2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

LOV FOR FAABERG FOTBALL

LOV FOR FAABERG FOTBALL Lov for Faaberg Fotball LOV FOR FAABERG FOTBALL Lov for Faaberg Fotball, stiftet 21. september 1919, med senere endringer, senest av årsmøte 2013 og godkjent av Oppland idrettskrets den 3. februar 2015

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 Lov for Hedrum Orienteringslag 1, stiftet 28/1 1966, med senere endringer, senest av 5/3 2012 godkjent av Vestfold idrettskrets den 26. mars 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

TILLITSVALGTE OG ANSATTE Lover for Astor Fotballklubb Lov for Astor Fotballklubb, stiftet 25. januar 1992, med senere endringer (5. februar 2007, revidert i tråd med ny lovnorm av 2011, seneste endring vedtatt på årsmøtet 23.

Detaljer

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015 LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

LOVER FOR ÅRSTAD IDRETTSLAG

LOVER FOR ÅRSTAD IDRETTSLAG LOVER FOR ÅRSTAD IDRETTSLAG Lov for Årstad Idrettslag 1, stiftet 8/11 1918, med senere endringer, senest av 18/2 2013 godkjent av Hordaland idrettskrets den x/x 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

! LOV for.! Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014.

! LOV for.! Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014. LOV for Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014. LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Turn 1, stiftet

Detaljer

(1) Neset fotballklubb sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Neset fotballklubb sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Neset fotballklubb, stiftet 1.6.1905, med senere endringer, senest på klubbens årsmøte 10. februar 2013. Godkjent av Nord-Trøndelag idrettskrets 27.februar 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989

LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989 LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989 Vedtatt 21. juni 1989. Senere endret i Årsmøtet 29. mars 2001, Årsmøtet 1. juni 2006, Årsmøtet 9. juni 2009, og Årsmøte 18. april 2013 Siste endring basert

Detaljer

Lov for Skien Orienteringsklubb, stiftet 19.1.1979.

Lov for Skien Orienteringsklubb, stiftet 19.1.1979. Denne lovteksten bygger på: Norges Idrettsforbunds LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Skien Orienteringsklubb, stiftet 19.1.1979. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL ROS

VEDTEKTER FOR IL ROS VEDTEKTER FOR IL ROS (Vedtatt av årsmøtet 18. mars 2013). Lov for idrettslaget 1 R.O.S., stiftet 20. mars 1963 etter sammenslåing av Spikkestad Idrettsforening (stiftet 6. februar 1919) og Røyken Idrettsforening

Detaljer

LOV FOR ÅLESUND VOLLEYBALLKLUBB

LOV FOR ÅLESUND VOLLEYBALLKLUBB LOV FOR ÅLESUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Ålesund Volleyballklubb 1, stiftet 20.06.1972, vedtatt 23.05.2013, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 14.05.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål ~~ %~-~~~~ ~.. b'ct%~r'._s Lov for Harstad Pistolklubb, stiftet 2. desember 1949, med senere endringer, senest av 19. februar 2015 godkjent av Troms idrettskrets den 21.09.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Slåstad idrettslag 1, stiftet 1. januar 1935. Vedtatt 1. november 1945 med senere endringer, senest av 4. februar 2013. Godkjent

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Heddal Idrettslag 1, stiftet 22/11-1917, med senere endringer, senest av 29. mars 2012 godkjent av Telemark idrettskrets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) 1 Lov for Tromsø Trailblazers Amerikansk Fotballklubb, stiftet 26. februar 2013, med senere endringer, senest av.godkjent av.idrettskrets

Detaljer

N E S S P O R T S K L U B B

N E S S P O R T S K L U B B L O V for N E S S P O R T S K L U B B Vedtatt på årsmøtet 1. mars 2017 Godkjent av Idrettsstyret.. Side 1 av 14 LOV FOR NES SPORTSKLUBB Lov for Nes sportsklubb, stiftet 4. januar 1899, med senere endringer,

Detaljer

Lov for Vingtor RC Club

Lov for Vingtor RC Club Lov for Vingtor RC Club Lov for Vingtor RC Club, stiftet 3. oktober 1957, med senere endringer, senest av Vingtor RC Clubs ekstraordinære årsmøte den 4. mars 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014.

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Staal Jørpeland IL, stiftet 19.06.1919, med senere endringer, senest av. (dato/år) godkjent av Rogaland idrettskrets den (dato/år).

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Arendal Cycleklubb 1, stiftet 14.februar 1975, med senere endringer, senest av 26/2-2013 og forhåndsgodkjent av Aust-Agder Idrettskrets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Isafold Islandshestforening stiftet 1 Januar 1971 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATVAL SKILAG (Versjon:2015-10-19)

VEDTEKTER FOR SKATVAL SKILAG (Versjon:2015-10-19) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR TØNSBERG INNEBANDYKLUBB JMFLOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR TØNSBERG INNEBANDYKLUBB JMFLOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR TØNSBERG INNEBANDYKLUBB JMFLOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Tønsberg Innebandyklubb 1, stiftet november 2006, godkjent av Vestfold idrettskrets den 17.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR STAVANGER KAJAKKLUBB (endret ihht lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR STAVANGER KAJAKKLUBB (endret ihht lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR STAVANGER KAJAKKLUBB (endret ihht lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Stavanger Kajakklubb, stiftet 31. oktober 1968, vedtatt med senere endringer, senest

Detaljer

Årsmøtesaker 2013. Sak nr. 6d Nye lover i IL Skrim. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Årsmøtesaker 2013. Sak nr. 6d Nye lover i IL Skrim. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Årsmøtesaker 2013 Sak nr. 6d Nye lover i IL Skrim Vår hovedsponsor gjennom mange år: Hovedstyret har behandlet den nye lovnormen med tillegg for Allianseidrettslag. Det er tilført ny 2B Idrettslagsallianse

Detaljer

LOV FOR BÅTSFJORD SPORTSKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR BÅTSFJORD SPORTSKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR BÅTSFJORD SPORTSKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Båtsfjord Sportsklubb 1, stiftet 15.01.1932, med senere endringer, senest 12.03.2012 godkjent av Finnmark idrettskrets

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Kongsberg padleklubb Stiftet xx.xx 1983, med senere endringer, senest av 04.03.13 godkjent av Buskerud idrettskrets den (Etter lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) I. INNLEDENDE

Detaljer

Lov for Færder Seilforening 1, stiftet 24.06.1897, med senere endringer, senest av 23.10.2009 godkjent av.idrettskrets den (dato/år).

Lov for Færder Seilforening 1, stiftet 24.06.1897, med senere endringer, senest av 23.10.2009 godkjent av.idrettskrets den (dato/år). Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Lov for TØNSBERG DYKKEKLUBB Stiftet 1 juni 1965, med senere endringer, senest av 7 mars 2012. Godkjent av Vestfold idrettskrets 19 mars 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Lov for TØNSBERG DYKKEKLUBB Stiftet 1. juni 1965, med senere endringer, senest av 7. mars 2012. Godkjent av Vestfold idrettskrets 19. mars 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

Lov for Sportsklubben Træff

Lov for Sportsklubben Træff Lov for Sportsklubben Træff Lov for Træff, Spkl stiftet 1.10.1924 Vedtatt på årsmøte 2.11.2011. Godkjent av Idrettsstyret (1) 17.11.2011 Oppdatert iht lovendringer på idrettstinget, mai 2011 og lovnormer

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Kongsberg padleklubb Stiftet xx.xx 1983, med senere endringer, senest av 10.01.2017 godkjent av Buskerud idrettskrets den (Etter lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer