Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion"

Transkript

1 Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion

2 Av : Fire on the Mountain-Top Bahá í Holy Days Flowers of One Garden Stories about Bahá í Funds

3 Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden... Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion av Gloria Faizi BAHÁ Í FORLAG OSLO

4 Eng lsk utgav Gloria A. Faizi 1971, 1992 Norsk utgav Bahá í Forlag opplag 2007 Først utgitt i 1971 und ti l n Th Bahá í Faith. An Introduction. D n norsk k n b på n vid utgav fra 1992 d ti l. Ov av Kari L Ninauv og gj nnomgått av n komité n dsatt av Nasjonalt Ånd lig Råd for Bahá í i Norg. Omslag: Christin Krohg Plur ISBN

5 INNHOLD V d nskong n... 1 Første del: Historien Forløp n... 3 Bahá u lláh... 7 Forbild Sak ns B ky Annen del: Bahá u lláhs lære Gud Guds mani jon Und øk l av sannh n Utdrag fra Bahá u lláhs skri Individ Utdrag fra Bahá u lláhs skri Samfunn Utdrag fra Bahá u lláhs skri Tredje del: Bahá í-administrasjonen Utdrag fra Bahá u lláhs skri Bøk for vid l ning N

6

7 VERDENSKONGRESSEN I april 1963 bl d holdt n stor kong i Alb Hall, London. Tu nvis av nn og kvinn kom til d nn kong n fra all kan av v d n. D var ikan, ksikan, brasilian, afrikan, indon i og australi. Folk hadd k fra h l d v ldig asiatisk kontin nt, og uropé fra Lappland til Spania kunn i d nn u dvanlig forsamling n. Da j g så på d fra balkong n, kunn j g at nhv nasjon, nhv farg og ligiøs bakgrunn var p n på kong n. M n d vidund lig v d d n var at all di nn k n var n i sin synspunk og arb id mot d mål nn k h ns nh. For fø gang i nn k h ns histori hadd folk k n fra all d l av d nn plan n, ikke for å finne en løsning på sine uoverensstemmelser, n for å arb id i full ndig nigh. D var som n drøm, som mirak l. Kunn d forskj llig nasjon n virk lig saml? Kunn n godta hv nd som folk? Kunn d n kristn og hindu n, musli n og jød n, p n og buddhi n arb id n som barn av Gud? Drø n hadd sann lig blitt til virk ligh, 1

8 mirak l hadd skj dd. Di nn k n som kom n i Alb Hall i 1963, b vi at daggry for n ny tidsald var k til vår v d n, at nn k h ns brorskap nå kunn bli virk ligh. Inni llom kong ø n vand j g blant di tu n av d nd nn og kvinn og så at d kom fra all lag av samfunn. N n var in ll ktu ll og v lkj n p n, and var nkl nn k som onk l F d, n av urinnvån n i Australia, ll And Jachakollo som kom fra fj llp n i Bolivia. Blant d ltag n var også v lstå nd ning nn og vanlig arb id, slik som hadd vært ivrig opptatt av ligion, og and som hadd vært agnostik ll i. Nå d l d all d n tro og hadd funn n må å sin høy id l i praksis på. D var bahá í. På d følg nd sid skal j g så nk lt j g kan prøv å forkl hvordan bahá í n b gyn, hva bahá í n tror på, og hvordan d samarb id. G. F. 2

9 FØRSTE DEL HISTORIEN 1 FORLØPEREN D var i å 1844 at n i nd kom til Shiraz p, støv og. Hans hj var blitt trukk som av n magn mot d nn lill by n i Sør-Iran, og han var k i tillit til at Gud vill l d ham til mål for hans søk n. I mang lang år hadd d n i nd vi sin tid til studi av gn og d omkring n stor læ tilsyn komst, hvis k var blitt forutsagt i fortid ns h llig bøk. Da tid n til slutt var k, gikk han ut for å finne ham, for han visste at den som skulle stå frem, ikke ville komme slik som folk flest ventet. De tegn som var gitt i d h llig bøk, var symbolsk, og ing n y oppvisning av mirakulø h nd l vill b kj ntgjø hans k for v d ns folk. Han vill bli født blant nn k, slik all Guds budbring var blitt før ham, og b d d åp nt ind blikk vill an kj nn hans stade. De fleste mennesker ville fornekte ham og forfølg ham, fordi han vill bring nytt budskap som vill forsty d ak p n n som råd på hans tid. Før han b gav g ut på sin l ing, hadd d n i nd trukk g tilbak til nsomt d for å b og di i nn n mån d. Han hadd frigjort g fra all jordisk tilknytning og satt all sin lit til Gud, for han vi at 3

10 uten Guds hjelp ville han aldri finne den han søkte. D var d nn p iod n i bønn og ditasjon at han føl g uimotstå lig trukk mot land Iran og mot d nn lill by n, som han nå stod v d p n til. Da han så mot byp n, bl sinn fylt av und lig tank. Hvor skull han dra h n h? Hvor l ng skull d nn b sværlig søk n v? Plu lig så han n vidund lig skikk l. D var n ung mann som kom mot ham og hil ham d strål nd smil som om han hadd v n at han skull k. D n i nd bl forund. Hv var d n ung mann n, og hvordan vi han at han kom? Fra d øy blikk han sin øyn på d nn ungd n, bl han rørt av føl l han ikk kunn forkl. D nn ung mann ns v dig holdning og k nd d n gjord øy blikk lig og varig inntrykk. D n ung ønsk d n i nd v lk n som om han hadd vært n livslang v nn og invi ham hj. U av stand til å stå imot d n ung mann ns lskv digh, og d l forvi ov d k lig n, fulg d n i nd ham inn i by n til d stod v d k l n til b kj d nt hus. H, i li rom i ann n j, fylt av du n av frisk bl, h l d n ung v n vann ov d n i nd h nd ns han vask bort støv d n lang i n. Og h, i løp av n minn v dig n som blitt gj nfortalt d d n i nd gn ord, n kj n han sin v som d n han hadde dratt ut for å finne. M ns d n i nd satt v d sin fø utov n n, u n å l gg k til at ti n gikk, fikk denne første disippel i en ny religionsordning 4

11 glimt av d vidund lig som skull skj. Denne kvelden, ble han fortalt, denne selvsamme stunden vil i de kommende dager bli feiret som en av de største og mest betydningsfulle av alle fester. Takk Gud for at han nådigst har hjulpet deg til å nå frem til ditt hjertes attrå... I begynnelsen må atten sjeler, spontant og av egen drift, godta meg og erkjenne at min åpenbaring er sann. Hver av dem vil måtte forsøke å finne meg uavhengig av de andre, uten andres varsel eller oppfordring. 2 Inn n kort tid hadd d fø n disipl n, hv på sin må og uavh ngig av hv nd, oppsøkt og an kj nt d n læ n d v n skull k. Da d var fulltallig, bl d ndt ut for å sp d glad budskap utov land. D fortal d at han var Báb (P n) gj nnom hv folk vill få vi om ank n av n ann n budbring fra Gud, my stø nn ham lv, n som vill k for å saml d ulik folk og nasjon i v d n og l gg grunnlag for nn k h ns nh, slik d var lov i all d h llig skri. Hans g n livsoppgav, sa han, var å b d v i n for d nn budbring k. Da disipl n hans dro ut for å forkynn budskap om d n ny ligionsordning n, sa Báb: Dere bærer Guds navn på denne Dag... Selve lemmene på deres legemer må bære vitnesbyrd om hvor edel deres hensikt er, hvor rettskaffent deres liv er, hvor virkelig deres tro er og hvor opphøyet deres hengivelse er... Jeg forbereder dere på at en mektig Dag skal komme... Spre dere vidt og bredt i 5

12 landet, og bered veien for hans komme med standhaftige føtter og gudinnviede hjerter. 3 Bábs budskap vak stor oppstand l. Bábs g h lg n n liv og vak læ skap gudsfrykt i nn k n hj hos d titu n som mø ham ll hø om ham, lv om han alltid h nvi til d n som skull k ham. Hans budskap sp d g til all d l av land og tiltrakk g folk fra ulik samfunnskl. S lv ikk kongen kunne overse den flom av rapporter som nådde h, og han b g for å nd d n lærd og b dd av hov dstad ns ligiø b nn for å und øk Bábs påstand. D nn, lærd mann an kj n Bábs stad og nd budskap tilbak til kong n d han sa at han hadd b g for å bruk n av liv til å tj n d n ny n han hadd funn. Fl ll inn n p kap i g imidl id i voldsom opposisjon til Báb, som d sin læ d stilling i og blottstil d hykl i. Fra sin prekestoler fordømte de ham som en kjetter og en fiende av Gud og ligion. D gav g ikk før d hadd lykk dem å sette det fanatiske flertall blant deres landsmenn opp mot ham, d di ford og hat. Mang tu n av hans tilh ng bl tortu til død, og å ha må lid utallig forfølg l i løp av d ks år hans virk v, bl han lv d pt ntlig da han var 30 år g l. Rolig og standhaftig til si slutt gikk Báb villig i død n for sin Sak, forvi om at app ll n hadd lydt, og at mang nå var d til å ta imot d n lov d som han hadd vært forløp n for. 6

13 BAHÁ U LLÁH 4 Forfølg l n som fulg Bábs k, var ikk slutt da Bahá u lláh gjord sin livsoppgav kj nt i Han bl født i n ad lig famili i Iran. Hans far, n av land mini, var d n fø til å l gg k til at han var ulik and barn, n snart b gyn også and å d mang gn n på hans storh. Bahá u lláh var d l b barn da han bl b ømt for sin kunnskap og for sin u dvanlig innsikt i d k v nd avsnitt i h llig skri. Folk la sin probl for ham, og lærd autori inn n ligion ly til hans u dning, i undring ov hans visdom. D som forton g k ligst for d, var at Bahá u lláh aldri hadd hatt n n læ ll gått på n n skol. M n d var ikk hans kunnskap al n som gjord at han tiltrakk g all slags nn k. Hans kjærlig natur og fortryll nd b kj d nh vant hj n hos all d som kj n ham. E han vok opp, bl han kj nt som d undertryktes forsvarer og de fattiges tilflukt. Han var alltid omgitt av folk, og barn var h ngivn ov ham. S lv om han var oppvokst i rikdom og v lvæ, vi han ing n tilknytning til i ll ting rundt g og gav b dvillig av sin formu til d ng nd. Han lsk natu ns skjønnh og i al n omkring 7

14 i landlig omgiv l. Da hans far død, tilbød gj ing n Bahá u lláh mini ns stilling, n han avslo d n. D ov k ikk statsmini n. En slik stilling, sa han, ham ikk v dig... J g forstår ham ikk, n j g ov b vist om at han b for n opphøy løp ban. Hans tank ikk som vå tank. 5 Bahá u lláh var i T h n da Báb forkyn sitt livskall for sin fø disipl i Shiraz, n d ny budskap nådd Bahá u lláh gj nnom Bábs fø disipp l, og han godtok d u n d n min nøling, lv om han aldri hadd møtt Báb p nlig. Han var da 27 år g l. Da han hadd slu g til Bábs Sak, i Bahá u lláh g for å gjø d ns læ kj nt og d l lid l n d d ns tilh ng. E kort tid bl all hans i nd l b laglagt, og han lv bl k i und jordisk fang hull kalt D hull, hvor hund og i mord og land v isrøv var ngsl, og hvor d n n åpning n var d n dø n d kom inn gj nnom. På dette motbydelige stedet tilbragte Bahá u lláh fire mån d, og d tung l nk n han bar om hal n, lot sin spor på kropp n til hans si dag. Lik v l var d i d mørk fang hull at Bahá u lláh bl fullt klar ov d n åp nbaring som gj nnom ham skull strø ut til n av nn k h n. D n mild Báb hadd lidt martyrdød n, og mang tu n av hans tilh ng hadd til nå liv for d n ny Sak n. D få som var igj n, hj lø og d sønd knu hj, bl jaget til døde av sine grusomme fiender. Men Bahá u lláh 8

15 vi at marty n blod hadd vann Guds Saks ktig, og at ing nting kunn stopp d v kst før all v d ns folk var saml und d skygg. Etter fire måneder, da han var så syk at man trodde han vill dø, bl Bahá u lláh satt fri fra fang hull, n forvist fra sitt d land. Så stor var d n kjærligh han hadd skapt i sin v nn hj, at n ngd av d frivillig gikk i ksil n d ham. Hans ung kon og to av d barn d l også d nn forvisning n. D dj barn må l hos v nn. Han var så ung at ing n trodd han kunn tål påkj nning n und d n lang og fryk lig i n d hadd foran g, gj nnom snød k fj ll midtvin u n skikk lig klær ll mat. Bahá u lláh forble i landflyktighet i Bagdad 6 i ti år. Han var k dit d n dbrutt h l, u n v dslig i nd l og pl som kj. D v imidl id ikk l ng før nn k d forskj llig bakgrunn og fra all ligiø samfunn kom for å søk hans nærvær. D kom fra fj n og nær og gl sin ulikh når d gjaldt kl, hudfarg og ligion ns d satt n og ly til hans læ. På n tid da ligiøs fanati var på sitt høy og folk d ulik tro aldri mø som v nn, kom d i Bahá u lláhs hj n som brød og innvarsl v d d d ing n av n ny tidsald. Dette ble ikke tålt av Bahá u lláhs fiender, som hadde håp at d n b v g l n som var b gynt av Báb, var blitt rykk opp d n. D tydd til all midl som stod i d makt, inntil d hadd ov lt gj ing n til å 9

16 nd Bahá u lláh l ng bort fra hans d land. D bl u dt n ord som forvi ham til Konstantinop l i Tyrkia. 7 D n dag n han skull i fra Bagdad, ng hund vis av nn k g n rundt hu hans d tå yl øyn og l ng å få si glimt av d n som hadd gitt d så my, og som ikk hadd b dt om n til gj ngj ld. Før han dro til Konstantinop l, oppholdt Bahá u lláh g tolv dag i n vakk hav u nfor Bagdad. Et lt bl satt opp for ham på d ilig d omgitt av duft og sang n fra n gal. Hans mang v nn som kom for å ta farv l d ham, var ng lig fordi han skull i, sid n d ikk vi hvilk ny ulykk som v n ham, og hvordan d skull gå d lv når d bl latt u n ham. M n d sorg skull ikk v, for nå, på n tid da v d n syn å ha fork ham, var ti n k da Bahá u lláh kunn l på d mystisk slør som omgav hans stilling, og å i sin full h ligh. Han b kj ntgjord at han var d n læ som var blitt lov i all v d ns h llig skri, d n som Báb hadd b dt v i n for, og for hvis Sak han hadd liv. Bahá u lláhs klæring, som bl gitt und så uvanlig forhold, var v nd punkt i d n ny Saks histori. Nå var nd lig Bábs lø blitt oppfylt, dag n for nn k h ns nh var blitt innvarsl, og ing n makt på jord n kunn stopp d ns gang. Bahá u lláhs landflyktighet i Konstantinopel varte ikke lenger enn fire måneder, og i løpet av denne tiden kom 10

17 flere av byens fremtredende borgere under innflytelse av hans læ. Så bl han ndt nda l ng bort til Adrianop l. H oppholdt han g i n n år, og h forkyn han sitt kall for v d ns kong og h k, så v l som for all ligion g istlig l d. Han oppford d til å ly til Guds budskap, til å k n og lø sin stridigh og til å arb id for v d n d. Da d unnlot å sv på hans oppfordring, adv han d mot følg n av d handling. Han forutsa at d institusjon vill fall og b klag d d lig lid l som nn k h n vill påfø g lv i sin lik gyldigh ov Gud, und ykt som d n var av l d som var drukn av hovmod. Gj nnom d nn lid l n kunn han imidl id nn k h n dukk opp igj n, ydmyk og ånd lig v kk, d til å v nd g til Guds budskap. Bahá u lláhs åp nbaring, som var blitt født i fang hull i T h n og b kj ntgjort lik før av i n fra Bagdad, nådd sitt høyd punkt i Adrianop l. K n i d nn åp nbaring n kunn ikk l ng ov v k n av land nn ll p kap som var dens ubarmhjertige fiender. I et desperat forsøk på å knu d nn spi nd tro, d tilh ng h n fra all ligion og all samfunnslag, bl Bahá u lláh landsforvist nda n gang, og d nn gang til d n fj n koloni n i d tyrkisk rik, ng lsby n Akka i D h llig land. Han bl ndt dit for å dø, for d var kj nt at få kunn ov l v påkj nning n av fang nskap på d motbyd lig og ugj ild d. I b v til d n d potisk h k n som forfulg 11

18 ham, sk v Bahá u lláh: O konge, jeg har på Guds veier opplevd hva intet øye har sett og enda intet øre har hørt... Hvor mange ulykker er der ikke skjedd og hvor mange skal vel enda komme... Fra mine øyne strømmer tårene inntil mitt leie er gjennomvått; men sorgen gjelder ikke meg selv... For jeg ser menneskene fare vill i sin rus, og de forstår det ikke. De har forherliget sine lyster og kastet sin Gud til side som om de tok Guds bud for å være tomme ord, spøk eller leketøy; og de tror de handler vel og er havnet i sikkerhetens festning. Men de tar feil: i morgen skal de få se hva de i dag benekter. Vi skal nå reise fra dette avsides forvisningens sted (Adrianopel) til fengselsbyen Akká. Og etter hva det fortelles, er den sikkert den mest forlatte by i verden, den uskjønneste, med det dårligste klima og det mest råtne vann; det er som var den uglenes hovedstad, man hører ingen annen lyd enn deres skrik. Og i denne byen har de bestemt å innesperre Tjeneren, å lukke mildhetens dør for våre øyne og frata oss alle jordelivets goder i de dager vi ennå har tilbake. Men ved min Gud, selv om trettheten skal svekke meg og sulten ødelegge meg, om mitt leie blir den hårde klippe og mine ledsagere ørkenens ville dyr, vil jeg ikke svikte, men være tålmodig som den rolige og bestemte er tålmodig ved Guds styrke... Gjennom lidelse har hans lys skint og hans pris strålt uopphørlig; således har han handlet gjennom alle tider. 8 12

19 Bahá u lláhs tilh ng bl nok n gang fylt av sorg v d d nn ny ulykk og gru lid l som bl påført d lsk d M. M n Bahá u lláh forsik d om at ng lsp n vill bli åpn og Guds budskap vill bli bragt fra D h llig land til all jord ns kan som forutsagt i d h llig bøk. Og slik skull d gå. Bahá u lláh, hans famili og mang av hans tilh ng som hadd n k å bli skilt fra ham, bl utsatt for fryk lig påkj nning i ng l i Akka. M n hv bl d n uv nnlig b lkning n i koloni n, d ub høvl d fang vok n og til og med de ansvarshavende offiserer langsomt påvirket av ånd n i d nn dl fang læ, d nn fang n som hadd skapt sitt hj blant d. B ling n som gj n gang bl mottatt i Akka om d ng tiltak som skull ov Bahá u lláh, bl gradvis ov av ng l ansvarshav nd, og d i nd som kom langv is fra, til fots, for å b øk Bahá u lláh, bl ikk l ng vist v kk fra byp n. E ni års inn p ing kom tid n da Akkas høy ligiø b nn trygl Bahá u lláh om å avslu sitt fang nskap inn nfor bymu n og dra ut for å bo på land, hvor n vakk h gård var l id til ham. Til tross for at gj ing n aldri trakk tilbak ng l d n, l vd Bahá u lláh d si år av sitt liv und svært annerledes forhold enn hans fiender hadde håpet. Enda n gang kom n strøm av b øk nd, folk fra all kl og av all slag fra d omkringligg nd land, for å hø hans læ. Og hans stadig øk nd antall tilh ng, nå kj nt som bahá í, brag d livgiv nd budskap 13

20 fra D h llig land til u nv d n n. Blant d som kom for å b øk Bahá u lláh på d nn tid n, var d n b ø ori ntalist p Edward G. Brown fra univ i i Cambridg, som har n d gn sin inntrykk av mø. Han skriv Ansik til ham som j g så vil j g aldri kunn gl, skjønt j g ikk kan b kriv d. D gj nn ng nd øyn n syn å kunn l lv ns sj l; makt og myndigh stod sk v på d n b d pann n... D var unødig å spø i hvis nærvær j g stod, da j g bøyd g for n som gj nstand for n h ngiv nh og kjærligh som kong kunn misunn ham og k i forgj v sukk! En mild og v dig røst bad g ta plass, og så: Lovet være Gud at du har nådd frem! Du er kommet for å besøke en fange og en landsforvist... Vi ønsker bare det gode for verden og lykke for nasjonene, og likevel stempler de oss som en opprører som fortjener fangenskap og forvisning... At alle folk skulle bli ett i troen og alle mennesker som brødre, at enhetens og kjærlighetens bånd mellom dem skulle bli styrket, at religiøse ulikheter skulle ta slutt og raseforskjeller opphøre hvilken skade vil det gjøre?... Men slik skal det gå. Disse unyttige stridigheter, disse ødeleggende kriger skal opphøre, og Den Største Fred skal komme... La ikke et menneske æres for dette at han elsker sitt land, la ham heller æres for dette at han elsker hele menneskeheten... Slik lød så vidt j g kan gj ngi d, n n av d mang 14

21 ord j g hø av Bahá. La d som l d, ov v i v l om n slik læ fortj n død og l nk, og om v d n ikk h ll vill vinn nn tap v d at d n bl utb dt. 9 I løp av sitt urolig liv fant Bahá u lláh tid til å skriv v k som skull fyll ov hund bind. Blant d hans b ø b v til v d ns kong og h k, hans vak bønn og ditasjon og hans ånd lig og sosial lov. Før han gikk bort i 1892, sik Bahá u lláh sin tro mot å spli i k v d å utn vn sin sønn Abdul- Bahá til d n som all bahá í skull v nd g til for å få v il dning. Han skull væ d n n fortolk av Bahá u lláhs skri og Sak ns forbild. 15

22 FORBILDET Abdu l-bahá b yr H ligh ns Tj n. D nn ti l n som han valg å b n vn v d, oppsu liv til bahá í ns forbild. Fra sin tidlig dag, da han som barn bl tatt d for å b øk Bahá u lláh i fang hull i T h n, til d n tid da han liv i lid l og triumf bl dt til hvil i skråning n på K lb g, hadd han b ønsk - å tj n Bahá u lláhs Sak. Han var å år g l da hans far Bahá u lláh bl k i D hull. Alt d id bl b laglagt, og lv v nn n d var dd for å omgå d. I d hu la Abdu l-bahás mor n håndfull l i hånd n hans, som d n n næring hun kunn sk til v i. Da han gikk ut på g n, bl han n som barn av kjettere. Senere fulgte han sin far i landflyktigh og d l villig all hans lid l da n bl forvist fra d til d og til slutt til ng l i Akka. Da Abdu l-bahá bl vok n, bl han b k som l g liggjø l n av all d dyd som bahá í l ng etter å oppnå. Han var vennlig og høflig, han var gavmild og modig. Han n stor visdom d rø nd ydmykh, og hans kjærligh til Gud og sin d nn k kj n ing n g n. Han tilbrag hv dag av sitt liv d å tj n and og bring gl d inn i liv til all rundt 16

23 g. Han hadd sp i ll omsorg for fattig og syk, og d ld lø så på ham som n far. Hans v nn lsk ham til grensen av tilbedelse, og hans fiender kunne ikke finne noen lyte i hans prektige karakter. Han hadde ikke stilling som n budbring fra Gud, n hans liv var forbild på nn k lig fullk nh. M ns Bahá u lláh l vd, var Abdu l-bahá hans næ l dsag. Han sp g ing n an ng l for å gjø sin fars liv n smul b hag lig. Han påtok g hv dag ns trivi ll gjø ål slik at Bahá u lláh kunn vie tiden til viktigere saker. Mange av dem som flokket g til d hj i Bagdad, var fullt til d d å mø Abdu l-bahá og l gg sin spørsmål for ham, lv om han nda var i sin tidlig ungdom. E hv som tid n gikk, pl id Bahá u lláh lv å oppmun sin tilh ng til å l gg sin probl for Abdu l- Bahá, som han kjærlig omtal som M n. E at Bahá u lláh var gått bort, v nd bahá í n g til Abdu l-bahá som sin l d og v il d. Hans u lvisk h ngiv nh til Guds Sak var n inspirasjon for d all. Hans v il dning hjalp d til å bring d ny budskap ut til forskj llig d l av v d n. Abdu l-bahá lv var fortsatt fang i Akka. Bahá u lláhs bortgang hadde fylt troens fiender med ny iv, og d b gyn igj n sin ang p på Abdu l- Bahá, som nok n gang bl sp inn bak bymu n. Gj nnom sin utstrak b vv ksling stod han imidl tid i stadig forbind l d bahá í n ov lt, sv på d spørsmål, v il d d aktivi, oppmun d i d arb id og gjord d ly til sinns når d 17

24 bl forfulgt for sin tro. Abdu l-bahá var utsatt for forfølg l av ll ann slag i mang og lang år. Gj nnom d h l forbl han rolig og lykk lig. Hans livsgl d og fornøy lig sans for humor forlot ham aldri. Mitt hj l ns og spøk ns hj, 10 pl id han å si. Når folk und g ov hva som gjord at han kunn væ så lykk lig und d vanskeligste forhold, sa han at det ikke finnes noe annet ng l nn lv ng l. Til slutt ungtyrk n volusjon all fang n i Akka fri, og Abdu l-bahás fang nskap var slutt. Hans inn p ing i D h llig land hadd vart i førti år! Han bl satt i ng l som ungdom og kom ut d som n g l mann. S lv om h l n var ød lagt, var ånd n upåvirk, og så snart han kunn b v g g fritt, b han g for å bring Bahá u lláhs budskap til d n v lig v d n. Bahá í n, som først hadd blitt utb dt i Midt- Ø n, D fj n Ø n og Nord-Afrika, bl nå innført i Europa og A ika. Mang av V ns bahá í hadd all d vært på b øk hos Abdu l-bahá i D h llig land og var reist tilbake oppflammet av begeistring og fast b på å utb budskap i all d l av V n. Abdu l-bahás nd i i Europa og A ika i n ald av n n sytti år fø til at million av nn k bl opp k på n. Han bl invi til å tal i kirk og synagog, pl og moské, univ i og v ld digh institusjon. Tu nvis av nn k, fra d høy gj ingstj n nn, vitenskapsmenn og filosofer til de ringeste arbeidere og 18

25 fattig landstryk, kom for å mø ham fra tidlig om morg n n til nt på kv ld n, og Abdu l-bahá gav d all villig av sin visdom og kjærligh. D gikk opplø d, inngitt nytt håp, full av undring ov mann n som hadd tilbrakt d av sitt liv i ng l og lik v l hadd slik forstå l for and nn k probl og så stor kunnskap om v d ns anligg nd. Million av and som ikk mø Abdu l-bahá, hø om ham og d budskap han hadd bragt til d d l av v d n, gj nnom dusinvis av artikl i p n. V d sitt livs k p l vi Abdu l-bahá hvordan d mulig å d opphøy d ånd lig id l i praksis und all slags forhold og i situasjon så skj llig som liv i n koloni og i d mod n by i v d n. Abdu l-bahá gikk bort i D h llig land i 1921 og tj n til sin si dag d n Sak han lsk så høyt. Han sa n gang: Se hvordan en kjerte gir sitt lys. Den gråter bort sitt liv dråpe for dråpe for å kunne skinne. 11 Hvor godt d d Abdu l-bahás liv, han som gav av g lv dag og natt for å opply v i n for and. 19

26 SAKENS BESKYTTER Mot slu n av Abdu l-bahás virk hadd bahá í- n vakt in hos stort antall tilh ng d ulik bakgrunn: jødisk, kri n, muslimsk, hinduistisk, buddhistisk, parsisk og istisk. D kom fra forskj llig nasjon, og kultu i v d n. Som bahá í må d nå læ å arb id n som folk. I Abdu l-bahás l v id hadd d v ndt g til ham for å få v il dning for hv trinn, og han hadd und vist d og våk ov d som n kjærlig far. Und hans tålmodig omsorg hadd d b gynt å l gg grunnlag for sin administrativ institusjon, som Bahá u lláh lv hadd gitt plan n for. Gj nnom di institusjon n som skull opp ov h l v d n, vill Bahá u lláhs tilh ng, hvor d nn bodd, bli kny n og gjort i stand til å arb id som n h lh for å sin tros ånd lig og sosial prinsipp. M n da Abdu l- Bahá gikk bort, hadd bahá í n akkurat b gynt å få glimt av d nn n å nd, v d nsomsp nn nd administrasjonsordning n, som var så forskj llig fra alt d hadd kj nt til før, og som skull samordn d aktivi og b v d nh. Mang und g ov hvordan dl n av d nn n i sin b gynn l, fra så forskj llig bakgrunn, kunn v dbli å væ n at Abdu l-bahás magn isk p nligh bl tatt 20

27 fra d. M n Bahá u lláh hadd lov sin tilh ng at hans Sak ikk vill spli i k, at uan hvilk prøv l og vansk ligh d nn ny n må bli utsatt for, så vill d n vok i styrk og nh inntil d n hadd fullført sin misjon i v d n. D n v il dning som bahá í n i Ø n og V n hadd mi v d Abdu l-bahás bortgang, og som d ng for d n trinn i sin utvikling, fant d igj n i hans nt. I d viktig doku n hadd Abdu l-bahá utp kt sin d ønn, Shoghi E ndi, til B ky av Bahá u lláhs Sak og hadd b dt bahá í n om å sin lit til ham og gi ham sin ud l lojali. I løp av B ky ns i ksårig virk opp v d ns bahá í, und hans l d l og i nært samarb id d hv nd, sin administrativ institusjon ov h l klod n på grunnlag som var kt nok til å gjø d mulig å arb id n i fullk n harmoni. Shoghi E ndi var i sl kt d båd Báb og Bahá u lláh. Hans mor var d av Abdu l-bahá, hans far n nær sl ktning av Báb. I barnd n var hans h ngiv nh til Abdu l-bahá g rø nd ; og da han vok opp, var hans stø gl d lydigh mot Abdu l- Bahá. S lv om han tidlig hadd b g for å vi h l sitt liv til Sak ns tj n, kom innhold i Abdu l-bahás testament som et sjokk på ham. Han var bare tjuefire år på d n tid n og hadd ikk ant at han n dag kunn bli kalt til å ta så voldsomt ansvar på sin skuld. Han var ov v ld av sorg n ov Abdu l-bahás plu lig død på n tid da han lv stud b fra D h llig land, og ry ov d n u dvanlig oppgav n som var 21

28 tild lt ham i Abdu l-bahá s nt. D dro han i b gynn l n bort for å væ al n n tid. E n p iod d forb d l kom han tilbak, d til å påta g ansv som Sak ns B ky. Fra d n dag n av sp han ikk g lv på n n må. Til ds d li mat og hvil arb id han hv ti på dag n og langt utov n n og tok g av d mang b hov i hurtig vok nd v d nssamfunn. D d lj plan n han gav for ns kritt båd i Ø n og V n; d utallig b v n han b v ; ov l n som han gjord fra Bábs, Bahá u lláhs og Abdu l-bahás skri, så v l som d b k l v dig bøk n han p nlig sk v alt d står som n varig hyll til d kolossal omfang av h ngiv nt arb id han utfø. Som nn k hadd Shoghi E ndi n sj ld n k binasjon av g nd g nskap som skil ham ut fra and, og som inspi til stor kjærligh og b undring hos all som kj n ham. Som Sak ns B ky l d han bahá í n gj nnom prøv l som virk uov k lig, til i i, inntil ns admini sjonsordning var fast grunnlagt ov h l v d n, inntil institusjon n som bahá í n kunn n sin k gj nnom i tj n for Gud og sin d nn k, var blitt opp og nh n llom Bahá u lláhs tilh ng var sik gj nnom h l bahá í-åp nbaring ns tid. I sitt nt hadd Abdu l-bahá forsik at B ky n vill væ und Guds sp i ll omsorg og b ky l, og at han vill bli l d til å l d d i alt d k g. Å n und B ky n gav b vis for b ydning n av Abdu l-bahás lø. 22

29 ANNEN DEL BAHÁ U LLÁHS LÆRE GUD M nn k har alltid vært opp ksom på n mystisk kraft i universet. Noen ganger har det identifisert denne k n d ting d kunn, n vi li om, som sol n og stj n n. N n gang har d nkt på my i som n usynlig p n ll n grupp individ svært lik d lv, n d stø vn. Til and tid har d hatt abstrak og kompli idé om d n fø årsak som skapning n blitt til v d, og som d instinktivt har følt eller fornuftsmessig tenkt seg til måtte finnes. Folk som bor i forskj llig d l av v d n, ikk blitt nig om hva d my i, n på punkt d nig at slikt my ium ksi. Bahá u lláh læ at nn k n opp gj nnom tid n har søkt d n virk ligh, skjønt d forstå l av d n har vært forskj llig. D har brukt forskj llig navn og forskj llig for tilb d l, n g ntlig tror d all på d nn h ligh ull k n som stø nn d lv. Alb Ein in, d tju nd århund b ø vi nskapsmann, uttrykk sin tro på d nn må n: Min ligion b år i n ydmyk b undring for d n g n lø høy ånd som åp nb g i d små d talj n vi i stand til å opp d vå skrøp lig og 23

30 svak sinn. D nn dypt føl l ig ov b visning om nærvæ av n høy fornuftskraft, som åp nbart i d u lig univ, dann min illing om Gud. Bahá í nig d vi nskapsmann n i at vi ikk fullt ut kan forstå d nn høy fornuftskraft d vå b g n d nn k inn. D grunn n til at vår gudsoppfatning har forand g og vil å forand g. S lv om vår kunnskap om Gud b g n, har hans kjærligh til oss aldri svik. Bahá u lláh si at Gud har formidl d nn kjærligh n i nhv tidsald gj nnom nn k som han har utvalgt til å væ sitt tal ør på jord n. På n må som vi kan forstå gj nnom sitt liv og sin læ dd l Guds budbring blant oss hans g n lø kjærligh til sin skapning. Han k på n tid da vi ng ham, lv om vi i vår uvi nh sj ld n klar ov vårt b hov; og han d til å tål d k nk l vi ov dyng ham d til gj ngj ld for d n kjærligh som han utø ov oss, og d n l d l som han gavmildt gir for vår lykk. Hvis vi an kj nn d nn budbring n fra Gud, si Bahá u lláh, så har vi an kj nt d n som tal gj nnom ham: Døren til kunnskap om Det Urgamle Vesen har alltid vært og vil alltid forbli stengt for menneskenes ansikt. Intet menneskes forståelse skal noensinne få adgang til hans hellige kongesete. Som et tegn på sin nåde og som et bevis på sin miskunn har han imidlertid 24

31 åpenbart for menneskene sin guddommelige ledelses dagstjerner, symbolene på sin guddommelige enhet, og har forordnet at kunnskapen om disse hellige vesener er identisk med kunnskapen om ham selv. Den som anerkjenner dem, har anerkjent Gud. Den som lytter til deres kallen, har lyttet til Guds røst

32 GUDS MANIFESTASJONER Guds budbring grunnl gg n av v d ns ligion. D må ikk forv ksl d d mind p, h lg n ll som har h n sin inspirasjon fra sin tros grunnl gg. For å gi k p l: Kristus grunnl gg n av kri nd n, som n av v d ns lv ndig ligion. Inn n kri nd n d imidl id nå hund vis av forskj llig kirk unn; og stilling n som di k grunnl gg har, uan hvor viktig d må væ, kan ikk nlign d Kristi ypp stad, id d hans læ d har vill forkl. Guds budbring har ått til forskj llig tid i histori n og blant forskj llig folk. D vill faktisk væ umulig å nk g n kjærlig Skap som kunn hold tilbak sin l d l fra n n d l av nn k l k n. Di gudd lig budbring åp nb i sitt g liv Guds g nskap som kjærligh, nåd, digh og makt i n grad som langt ov ig d vanlig nn k vn. Bahá u lláh kall d Guds mani jon. Hvis vi nlign Gud d sol n, Guds mani jon som fullk nt sp il som reflekterer solens lys, varme og livgivende kraft. Solen stig ikk n d i sp il, og d kan vi ikk si at sp il sol n, n hvis vi ikk hadd n n ann n må å 26

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Mao. Jesus vil ha 1.pri. i livet ditt og mitt liv. Hvorfor ikke gi Ham første plassen? hva har du å tape på det...?... TENK...!

Mao. Jesus vil ha 1.pri. i livet ditt og mitt liv. Hvorfor ikke gi Ham første plassen? hva har du å tape på det...?... TENK...! DHÅ = Talsmannen og sannhetens ånd. Et sammendrag/popperi fra Joh.ev. Kap. 14-16. Tekstene er hentet fra Joh. 14:16-17, 24-26, Joh.15:36. og Joh.16:7, 13-14. + Joh.8:31-32,(44) Først en kort Rep av Solstrand

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

som er Herre og gjør levende

som er Herre og gjør levende 76 som er Herre og gjør levende Gud, den kjærlighet som kommer fra deg og som strømmer gjennom meg er både personlig og kosmisk. Jeg kan ikke - og vil ikke - holde på den for meg selv. Jeg må bare la den

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Adresse ved reisens slutt

Adresse ved reisens slutt Adresse ved reisens slutt 1 O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet alt liv oppholdes ved ditt ord, 84 sktonstad@llu.edu da

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Kap. 6 Fra verdens grunnvoll ble lagt

Kap. 6 Fra verdens grunnvoll ble lagt Kap. 6 Fra verdens grunnvoll ble lagt For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod,

Detaljer

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger MULIGE SPØRSMÅL I KOLOSSAI - OG I DAG Er det nok bare å tro på Jesus? Finnes det flere veier til Gud? Hvorfor kan ikke alle religioner være like riktige? Hvordan

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27

INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27 Innhold INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27 Kapittel 1 MIRAKLENES BETYDNING I. Prinsippene for mirakler... 29 II. Åpenbaring, tid og mirakler... 32 III. Soning og mirakler... 34 IV. Å unnslippe mørket...

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

LIBER CVI ANGÅENDE DØDEN

LIBER CVI ANGÅENDE DØDEN LIBER CVI ANGÅENDE DØDEN O.T.O. Deus Homo Est Utgitt på Ordre av Den Mest Hellige Far i Herren Frater Superior og Kalif Hymenæus B XII O.H.O. for Ordo Templi Orientis Den Høyst Ans. Ridderherre Εϖµαιοσ

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer